Page 1

Geodemografisk klassifikasjon

Norge

Operasjonell tilgang til kunnskap

1


conzoom®klassifikasjon generasjon 1 conzoom®klassifikation G1 er utgitt av:

Geomatic a/s senter for geoinformatikk T: +47 95 111 373 E: info@geomatic.no www.geomatic.dk www.conzoom.no

Utarbeidet i samarbeid med:

conzoom®klassifikasjon G1 NO er utarbeidet som en forlengelse av den danske, svenske og finske klassifikasjonen, og avslutter dermed Geomatics samlede klassifikasjon over det nordiske markedet. Alle anvendte data oppdateres årlig, og i denne boka representeres de seneste statistikkene som var tilgjengelige ved utgivelsestidspunktet, derav betegnelsen, NO G1 15. NO henviser til landet, G1 henviser til at det er første generasjon, 15 henviser til året for tilgjengelige statistikker. Ler mer om conzoom® på conzoom.no, eller kontakt oss på info@conzoom.no.

Kilder: Geomatic 2015, Statistisk sentralbyrå 2014, TNS Gallup HH2014, Bring Dialog, Norsk Eiendomsinformasjon, Brønnøysundregistrene, Posten, Bisnode, Motorvognregisteret, Statens Vegvesen, Statistisk Sentralbyrå, OFV. Logo: Scandinavian Branding a/s Design: Everiin Silas og Christina Petersen, Geomatic a/s; Mouret & Co, www.mouret.dk; Advice, www.adviceas.dk Kort på cover: Legind A/S, www.legind.dk Layout: Christina Petersen, Geomatic a/s Foto: Hilde Lillejord Tekst: Sofie Frøysaa Tryk: Clausen Grafisk ApS


Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse Innledning side Den norske befolkning sett med friske øyne 5 Din snarvei til den norske befolkning 6 Få et hurtig overblikk over diagrammene 7 Full diskresjon og anonymitet 7 Slektstre 8 Grupper A B C D E F G H I

Velstående huseiere 12 Taco og gullrekka 22 Gøy på landet 32 Gullkant på tilværelsen 42 Distrikts-Norge 52 Karriere og stil 62 Eldrebølgen 72 Urbane unge 82 Urbant mangfold 92

Typer A1 Overskudd i hverdagen 104 A2 Aktive barnefamilier 114 A3 Kjøpesterke seniorer 124 A4 Ressurssterk og nøktern 134 A5 Etablert og uavhengig 144 B1 Fri og frank 154 B2 Trygge rammer 164 B3 Komfort og hygge 174 B4 Hjemmekjær 184 B5 Yrkesstolthet 194 C1 Gårdsliv 204 C2 Bonderomantikk 214 C3 Par i hjerter 224 C4 Grønne fingre 234 C5 Trygt og godt 244 D1 Formue og næringsliv 254 D2 Barnefamilier med karriere 264 D3 Gylne hjem 274 E1 Moderne bygdeliv 284 E2 Familiebånd 294 E3 Tradisjonen tro 304 E4 Bygg og bo 314 E5 Hverdagskos 324 F1 Kunsten å mingle 334 F2 Veletablerte livsnytere 344 F3 Alltid på farten 354 G1 Det gode liv 364 G2 Mellom bakkar og berg 374 G3 Velferdsbyggerne 384 G4 Pleie og omsorg 394 H1 Studentlivet 404 H2 Singel i storbyen 414 I1 #Byliv 424 I2 Bypatrioter 434 I3 Pensjonist i byen 444 I4 Tett i tett 454

Til slutt

Om Geomatic 464 Bonusinfo 466 Oversikt over de 36 conzoom®typene/gruppene Se innsiden av klaffen 3


Innledning Den norske befolkning sett med friske øyne Bonderomantikk, Veletablerte livsnytere eller #Byliv? Dette er noen av typene du vil møte i denne boka. Du har nå, bokstavelig talt, den norske befolkning i hendene dine. I boka finner du den norske befolkningen inndelt i 9 overordnede grupper, samt 36 underordnede, unike typer. Disse typene er basert på data, tall og statistikker, som er bakgrunnen for en rekke opplysninger om de enkeltes særlige kjennetegn som forbrukere og borgere. Men er det virkelig så enkelt? Kan du, jeg og alle andre kategoriseres, beskrives og ikke minst, identifiseres på bakgrunn av upersonlig statistikk? Er ikke vi som mennesker og individer unike - alle som en? Selvfølgelig er vi det. Gjennom conzoom® vet vi mangt om mange, men ikke alt om alle - og slett ikke nok om hverken deg eller meg. Men selv om vi alle er unike, finnes det likevel en rekke fellestrekk ved oss som mennesker. Dette kan være fellesnevnere og konkrete tendenser, som kan måles på kryss og tvers av landet. Dette måles gjennom matematisk datamodellering, statistikker, intervjuer og naturligvis egen empiri, som er utarbeidet gjennom mange års arbeid med data og mennesker. Vi anvender noe vi kaller teknoantropologi, og dette gir oss en bred forståelse av samfunnets utvikling. Det gir oss en felles forståelse av den enkeltes behov og atferd. Når det er sagt, er det ikke slik at Geomatic har fordelt befolkningen slik at den skal passe inn i firkantede rammer. Men vår teknologi gjør det altså mulig å beskrive fragmenter av det samfunnet som allerede eksisterer - ja, som til en viss grad har fordelt og klassifisert seg selv. Lurer du på om Gylne hjem leser Se og Hør, om Aktive barnefamilier spiser økologisk, eller om Velferdsbyggerne går i kirken? conzoom® gir deg en god indikasjon og et godt utgangspunkt for å bli klokere på nordmenn. Med conzoom® får du et innblikk i de ulike typenes bakgrunn og forutsetninger. Ved hjelp av denne boka, er du nå på god vei når du skal kommunisere tydelig og målrettet med en målgruppe: Når du for eksempel skal forklare forskjellene på markedsandeler fordelt på ulike områder. Når du i ditt neste forskningsprosjekt ønsker å forklare og dokumentere geodemografiske forskjeller. Eller at du som politiker eller leder vil tenke på optimale servicetilbud for landets borgere. God lese- og arbeidslyst!

Martin Kaae Glarvig president og stifter Oversatt av Sofie Frøysaa

5


Innledning Din snarvei til den norske befolkning

Med conzoom® generasjon 1 har du tilgang til de mest avanserte og datadrevne analyser. Disse analysene forklarer geodemografiske forhold, livsstil, adferd og holdninger. Grunnlaget for conzoom® er adresser, som deretter er inndelt etter samme type husstand. Befolkningen er inndelt i 9 overordnede grupper (A-I) og 36 underordnede, spesifikke typer som er nummerert innenfor hver gruppe (A1, A2, osv.). Det mest avgjørende i klassifikasjonsarbeidet, har vært å se på likheter og forskjeller i det samlede datamaterialet. De 9 overordnede gruppene er definert på en slik måte, at de hver for seg utgjør en så ensartet del av den norske befolkningen som mulig. De 36 underordnende typene er til gjengjeld så forskjellige fra hverandre som mulig. Bokens innhold har følgende struktur:

Først de 9 befolkningsgruppene

Først vil du bli presentert for gruppene i sin helhet. Her vil du få et godt overblikk og innsikt i hvilke karakteristika de enkelte befolkningsgruppene har.

Deretter finner du de 36 befolkningstypene Deretter presenteres de ulike typene med

alder, inntekt, husstand, geografi, sosial tilhørighet, om de har barn eller ei, deres utdannelse, samt andre faktorer og kjennetegn.

Du kan se befolkningen på tre måter

Hver gruppe og type er først beskrevet i bilder, deretter følger en overordnet beskrivelse som gir deg et innlikk i hvem de er. Til slutt får du en grafisk fremstilling av noen av opplysningene som conzoom® har gjennomført. Ikke alle variabler er tatt med, da vi har foretatt et utvalg. Alle variabler er imidlertid tilgjengelige hos Geomatic. Noen av variablene er anvendt i selve oppbyggingen av klassifikasjonen, andre er mindre fremtredende. Fremstillingen har først og fremst som formål å gi et godt helhetsinntrykk av typene. Som du vet, kan altså ikke conzoom®klassifikasjonen gi informasjon om enkeltpersoner. Du kan derimot få informasjon basert på de ulike husstandene, og det er lett å se at gruppene med husstander ligner hverandre. Vi har gjort vårt ytterste for ikke å gi noen av gruppene og typene mer verdi enn andre, men heller iaktta og presentere - gi deg et inntrykk av menneskene som befinner seg i de ulike inndelingene. Det kan forhåpentligvis gjøre det enklere for deg å velge hvilken overordnet gruppe eller underliggende type du ønsker å kommunisere med, eller analysere nærmere.


Innledning Få et hurtig overblikk over diagrammene

conzoom®klassifikasjonen og dets diagrammer vil gi deg viktige geodemografiske og adferdsmessige karakteristika for den enkelte befolkningsgruppe- og type.

La oss bruke typen, C1 - Gårdsliv som et eksempel. Diagrammet viser hvordan denne typen oppfører seg i forhold til gjennomsnittsbefolkningen. Dersom grafen under påstanden, ”Går på ski i sesongen”, slår ut på høyre side av den midtre aksen, betyr dette at C1 - Gårdsliv i høyere grad går på ski i sesongen, sammenlignet med resten av befolkningen. Dersom grafen slår ut på den venstre siden, for eksempel under påstanden, ”Går på pop-/ rock-konsert”, betyr dette at C1 - Gårdsliv generelt går mindre på pop-/rock-konsert, enn den gjennomsnittlige nordmann. Tallet som vises i den enkelte søyle, er både basert på indekstall og en prosentsats. Dersom grafen går langt til høyre, la oss si at det er en indeks på 150, betyr dette at typen er overrepresentert med 50 % i forhold til landsgjennomsnittet. Når søylen ikke beveger seg i forhold til midtaksen = indeks 100, betyr dette altså at typen ligger på landsgjennomsnittet for det aktuelle utsagnet. Det høres kanskje enkelt ut, men det er samtidig avgjørende å ta den gjennomsnittlige befolkningen i betraktning i slike analyser. For eksempel er indekstallet for daglige ledere hos D1 - Formue og næringsliv, ganske høyt i forhold til resten av befolkningen. Den faktiske andelen av daglige ledere i D1-typen, er til tross for dette kun 5,6 % mot 2,1 % på landsbasis (conzoom®klassifikasjon, G1 15). Selv om andelen av daglige leder er sterkt representert i den nevnte typen, er det fortsatt mange andre yrkesgrupper som også er representert. Selv om det alltid vil finnes variabler, har vi altså sett etter tendenser. Jo færre individer som ligger til grunn for de gitte forholdene, jo større blir avvikene. Og det er nettopp her man skal være påpasselig med sine tolkninger.

Full diskresjon og anonymitet

Hverken Statistisk sentralbyrå, Bring Dialog eller Geomatic må under noen omstendigheter oppgi data, som kan identifisere enkeltpersoner, husstander eller virksomheter. Dette er fastslått av Datatilsynet. Vårt virke og troverdighet er avhengig av at du kan stole på oss, våre samarbeidspartnere og våre metoder. Det er avgjørende at det ikke vil oppstå usikkerhet i befolkningen vedrørende hvordan Geomatic behandler de offentlige datakildene, som er gjort av Statistisk Sentralbyrå. Derfor er det viktig å påpeke at conzoom®klassifikasjonen ikke viser person- eller individopplysninger av noen art. All informasjon som inngår i klassifikasjonen, fremstår i aggregert form. Data forekommer som grupper av personer og husstander. Mindre følsomme opplysninger, slik som boligform, inngår som 1:1 data, mens mer følsomme opplysninger, slik som inntekt, anvendes i grupper på fire husstander og større. Klassifikasjonen kan altså på ingen måte identifisere hverken enkeltpersoner, familier eller husstander, men alene kan en rekke fellestrekk ved gruppene sammenlignes på ulike områder.

Viktige lover, regler og prinsipper

Reglene for datasikkerhet er nærmere beskrevet i Håndbok i datasikkerhet og fysisk sikring for Statistisk Sentralbyrå. Reglementet omfatter de generelle regler for hvordan opplysningene skal beskyttes, under oppbevaring og behandling i Statistisk Sentralbyrå. Utover dette, regulerer Datatilsynet alle forhold knyttet til innsamling, behandling og gjengivelse av persondata, herunder også til markedsføringsmessige forhold. Vi ser det som vår plikt å sikre at våre kunder kjenner rammene for bruk av personopplysninger. Dette gjør vi både av respekt for deg som person, av respekt for våre samarbeidspartnere, og ikke minst av respekt for den norske befolkning.

Les og bli klokere på den norske befolkningen og alle deres trekk, slik at du best mulig kan sammenligne gruppene og typene, til tross for deres unike eksistens.

7


Innledning

Slektstreet er en simplifisert visualisering av conzoom®klassifikasjonens mange dimensjoner. Nedenfor er conzoom®typene plassert ut i fra deres sterkeste forgreninger, som igjen utspringer fra en felles stamme. Slektstreet viser også hvordan noen av grenene er i relasjon med hverandre, mellom typene som har store likheter. Dersom treet viser en sammenhengende linje med betegnelsen, ”Eldre”, betyr dette at

enkelte av typene har et fellestrekk hva gjelder alder. Ut i fra dette vises nye forgreninger, for eksempel i forbindelse med sivilstatus. Deretter deles grenene nok en gang, for eksempel med tanke på hvorvidt man har barn eller ei. Her er G3 brukt som et tilfeldig eksempel. Det finnes naturligvis mange andre data å ta av, men vi har for klarhetens skyld valgt å avgrense ut i fra alder, inntekt og barn.

B2

B1

E3

05

E1

Arbeidsledig

Ba rn

Ar le bei di ds g -

Middelklasse

Eier

Leie

E4

Barn

E5

E2

Ung singel

El dr e

B4

617

Slektstre

B5

Eldre

B3

Studentbolig

Rik

6-17 A4

Ba rn

Enebolig Rekkehus

Un

H1

0-5

A2

H2

Eldre

A5

A3

g

Rik

Om hje so m rgs

-

G4 A1 G1

Eier g boli

Eldre

Eldre

D2

C3

Ba

Etasje

Landbruk

k Ri

C2

F2 r Pa

C1 I1

F3

Overklasse

k

Ri

Sin

g

ge

lo

i led

gb

ids

arn

e Arb

løs

I2

I3

D1

C5

rn

C4

Overklasse

D3

Le ve r

G2

Rik

rn Ba

Leie bolig

lan dl ig

G3

Eldre

I4

Middelklasse

Kombinert grener Alder Barn Inntekt

Nære relasjoner

F1


9


Grupper

A-I


A Velst책ende huseiere

48 %

eier digitalt speilreflekskamera

40 %

har boligalarm


VelstĂĽende huseiere

A

Ă–verrepresenterade Overrepresenterteorter/kommuner byer/kommuner


A Velstående huseiere Velstående huseiere Etablerte par med høy årsinntekt kan sies å være Velstående huseiere. Gruppen består først og fremst av par i alderen, 35 til 55 år, og de fleste har minst ett barn. De yngre parene har enten barn i barnehage- eller skolealder. Når det gjelder de litt eldre parene, har gjerne barna for lengst flyttet hjemmefra. Velstående huseiere er bosatt i en av storbyene eller like utenfor. Her bor man i rekkehus, enebolig eller tomannsbolig. Et vesentlig fellestrekk for alle i Velstående huseiere, er at de har flere års høyere utdanning bak seg. Det kan forklare hvorfor de har høyere årsinntekt enn landsgjennomsnittet, da 95 av 100 tjener mer enn den jevne nordmann. Gruppen består altså av mennesker som er meget økonomisk stabile. De fleste eier egen bolig, i tillegg til at de som regel har penger til overs hver måned. Velstående huseiere er i stor grad kjøpesterke, og mye av pengene blir brukt på hjem og fritid. De har stort sett en fast dag for storinnhandling, hvor én av foreldrene står for dagligvareinnkjøpet. Barna er med, og et klassisk scenario kan være at mor passer de små som iler mellom butikkhyllene på BRIO, mens far i huset går gjennom handlelista på Meny. Han prøver å få unna storhandelen så fort som mulig, slik at han rekker å ta en tur innom Eplehuset eller G-sport. Kanskje han til og med rekker en kjapp kjøretur innom Maritim Båtutstyr.

Kommunikasjon med gruppen

Velstående huseiere er opptatt av å tilbringe tid med familien, hvor man har aktiviteter som passer for både store og små. Mange er glad i å reise og prøver å få til et utenlandsopphold hvert år. Dette er en luksus man kan unne seg. De voksne får dessuten reise en del gjennom jobben, og da er det et stort pluss å samle poeng gjennom bonuskort som Choice Card og SAS Eurobonus. Men det beste er selvsagt å dra på tur med hele familien. Det er viktig med kvalitetstid.

Om vinteren og påska drar man på hytta og står på ski, og turfølelsen er komplett med appelsiner og Kvikk Lunsj som drivstoff. Om sommeren tar man gjerne båten en tur ut på fjorden - ingenting er som en sommerdag i frisk sjøluft! I kjølebagen ligger det nyinnkjøpte reker og fersk loff. Mens barna hopper om kapp ned i vannet, tar mor og far en etterlengtet pause i ettermiddagssola. Nå kan de koble helt ut med hver sin avis, helst Dagbladet, Dagens Næringsliv eller Finansavisen. Det er viktig å holde seg oppdatert, både gjennom aviser og Internett på smarttelefonen. Det er spesielt interessant å lese saker som omhandler økonomi og utenrikspolitikk, og debatten om hvorvidt Norge bør bli med i EU vekker stort engasjement. Mange svarer for øvrig ja på dette spørsmålet. Når det gjelder økonomipolitikk, har Velstående huseiere en tendens til å mene at det bør bli lavere skattesatser. Selv om mange er aktive og lever hektiske liv, tar de seg likevel tid til å se på film og TV. For alle de som har barn i hus, er det obligatorisk med NRK Super på ettermiddager og i helger. Det er ikke før barna har lagt seg, at de voksne i huset kan kose seg med sine favoritter: Krimserier eller actionfilmer.


AA

Velstående huseiere conzoom®gruppe A i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

A

NO

Under 100.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

1

0,1

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

24

5,9

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

149

37,3

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

259

38,8

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

188

9,4

5,0

Over 910.000 NOK

170

8,5

5,0

Index

A

NO

Under 105.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

8

2,0

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

160

40,0

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

266

39,9

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

189

9,5

5,0

Over 1.170.000 NOK

171

8,5

5,0

Index

A

NO

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue Ingen formue

115

42,5

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

94

12,3

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

72

18,1

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

111

16,7

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

116

5,8

5,0

93

4,6

5,0

Over 3.350.000 NOK

Bonuskort - har i dag

Index

A

NO

COOP/Forbrukersamvirket

110

63,5

57,6

98

48,4

49,3

SAS Eurobonus

123

35,3

28,6

Norwegian Reward

111

20,5

18,5

Annet

138

17,5

12,7

Index

A

NO

Visa

105

72,2

68,8

Mastercard

116

62,4

54,0

Cresco

107

9,0

8,4

Eurocard

142

10,2

7,2

Re:member

115

4,5

3,9

Kash

175

0,7

0,4

NAF Fordel Xtra

113

4,4

3,9

43

0,6

1,4

140

9,1

6,5

Trumf

Kredittkort - har i dag

AgriCard Annet

15


Boligejere med overskud AAVelstående huseiere conzoom®gruppe A i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad Grunnskoleutdanning Videregående utdanning

Index

A

NO

77

6,1

7,9

83

25,1

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

103

11,5

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

106

31,6

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

122

25,4

20,8

Index

A

NO

96

37,9

39,3

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag

92

4,3

4,7

108

5,8

5,4

94

2,8

3,0

Naturvitenskaplig/handelsfag

105

19,3

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

103

12,3

11,9

74

1,1

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

104

3,4

3,3

Økonomiske og administrative fag

107

11,6

10,9

85

1,5

1,8

Index

A

NO

Hjemmeværende/uten egen inntekt

53

0,8

1,5

Student

63

7,0

11,1

Arbeidsledig

92

3,4

3,7

Alders-/uførepensjonist

75

17,7

23,7

Gårdbruker/fisker

42

0,5

1,2

Eier innen butikk, håndverk mm.

83

1,0

1,2

Selvstendig næringsdrivende

88

2,3

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

123

15,8

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

132

2,9

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

148

19,1

12,9

Kontorarbeid

116

8,5

7,3

Serviceyrke

105

8,1

7,7

Faglært arbeider

119

8,9

7,5

87

4,0

4,6

Index

A

NO

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag

Primærnæringsfag

Ikke oppgitt fagfelt

Yrke/stilling

Annet ufaglært

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

55

1,2

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

103

20,1

19,5

Sysselsatt G-N Tjenesteyting

100

39,8

39,8

Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

101

38,3

37,9

Index

A

NO

Daglig leder

148

14,9

10,1

Styreleder

146

14,6

10,0

Styremedlem

143

23,4

16,3

Særlige stillinger


AA

Velstående huseiere conzoom®gruppe A i forhold til Norges befolkning Geografi Minst sentrale kommuner Mindre sentrale kommuner

Index

A

NO

61

7,5

12,3

97

6,6

6,8

Noe sentrale kommuner

107

26,1

24,4

Sentrale kommuner

106

59,8

56,5

Index

A

NO

Aleneboende under 50 år

45

4,8

10,7

Aleneboende - 50 år eller eldre

37

4,1

11,2

Livssyklus

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

75

7,9

10,6

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

105

29,4

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

153

44,7

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

158

31,1

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

154

21,6

14,0

89

9,3

10,5

Andre/ubesvart

Eldste person i familien

Index

A

NO

Under 23

55

2,2

4,0

24 - 29

43

3,4

8,0

30 - 34

83

6,6

8,0

35 - 39

130

10,4

8,0

40 - 44

154

13,8

9,0

45 - 49

149

14,9

10,0

50 - 54

143

12,9

9,0

55 - 59

123

11,1

9,0

60 - 64

120

9,6

8,0

65 - 69

102

8,2

8,0

70 - 79

63

6,9

11,0

Over 80

0

0,0

8,0

Index

A

NO

168

56,1

33,5

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5) Skolebarn (6 - 17)

Sivil status Gift

98

39,0

39,8

101

61,0

60,2

Index

A

NO

136

61,6

45,3

Samboende

98

18,0

18,3

Ugift

61

14,9

24,3

Tidligere gift

45

5,3

11,7

Index

A

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

144

545.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

155

773.000

499.000

90

877.000

970.000

Økonomisk gjennomsnitt

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

17


A Velstående huseiere conzoom®gruppe A i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

A

NO

Eneboliger

135

68,3

50,6

Tomannsboliger

160

13,4

8,3

Rekkehus, kjedehus

158

18,4

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

A

NO

Leier

54

26,6

49,0

Eier

144

73,4

51,0

Index

A

NO

Har hytte

144

23,9

16,6

Hytte ved vannet

148

8,9

6,0

Hytte over 600m

144

7,2

5,0

Index

A

NO

137

39,4

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

121

33,2

27,5

Vurderer å installere boligalarm

170

8,5

5,0

Eiendomseier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

A

NO

99

57,7

58,3

Telefonundersøkelser

101

42,2

41,6

Direkte undersøkelser

97

21,3

22,0

100

37,1

37,1

Index

A

NO

53

10,6

19,8

Ikke reservert

Humanitærer org.

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon 1 mobiltelefon

68

25,8

38,0

2 mobiltelefoner

134

34,5

25,8

3 mobiltelefoner

172

16,8

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

170

4,3

2,5

Index

A

NO

0

65

19,4

29,9

1 - 500

61

4,2

6,9

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold

501 - 2.000

92

12,3

13,3

2.001 - 5.000

115

13,4

11,7

5.001 - 10.000

115

11,2

9,7

10.001 - 30.000

140

12,9

9,2

Over 30.000

149

21,7

14,6


Velstående huseiere

A

conzoom®gruppe A i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg Arbeiderpartiet (AP) Fremskrittspartiet (FRP)

Index

A

NO

112

31,6

28,2

88

10,0

11,3

Høyre (H)

115

24,7

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

102

5,1

5,0

53

2,7

5,1

Senterpartiet (SP) Sosialistisk Venstreparti (SV)

104

5,9

5,7

Venstre (V)

93

5,4

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

73

2,2

3,0

Andre partier / Annet

69

4,3

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

94

8,1

8,6

Index

A

NO

Antall biler Ingen bil

37

12,1

32,9

1 bil

109

42,8

39,4

2 biler

170

33,6

19,7

3 eller flere biler

144

11,5

8,0

Index

A

NO

Kjører i privatbil

117

70,5

60,5

Kjører med buss

75

13,9

18,6

Befordring

Kjører med tog/trikk/t-bane

86

9,0

10,5

Sykler

123

10,7

8,7

Kjører moped/motorsykkel

137

3,7

2,7

Index

A

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

102

45,4

44,5

Legger ut bilder

106

10,1

9,5

Bruker nettbank

105

76,6

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

104

66,1

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

110

52,3

47,5

97

3,1

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

111

72,7

65,4

Benytter seg av streaming

105

64,3

61,0

Index

A

NO

Politikk og samfunn generelt

102

70,9

69,6

Jobb og karriere

109

68,9

63,3

Naturvern

101

69,9

69,2

Næringsliv og økonomi

103

59,1

57,2

Lokalnyheter

102

91,9

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

101

94,3

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

102

89,9

88,2

Miljøvern

102

68,8

67,3

Teknologi og elektronikk

102

51,9

50,8

Internett-bruk

Spiller pengespill/gambler online

Interesser i husstanden

19


A Velstående huseiere conzoom®gruppe A i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

A

NO

Spaserturer

103

62,7

60,8

Går på ski i sesongen

122

16,2

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

103

47,4

46,2

Fisker i sesongen

98

5,1

5,2

Går på restaurant

69

2,4

3,5

Går på kaffebar

82

7,7

9,4

Går på bibliotek

77

4,0

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

64

6,5

10,1

123

16,8

13,7

Går og ser på idrettsarrangementer Går på religiøse tilstelninger

89

7,2

8,1

Leser bøker

95

30,7

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

89

10,4

11,7

Går på teater eller musikal

100

0,8

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

100

0,3

0,3

Går på kunstutstilling

45

0,5

1,1

Går på museum

75

0,6

0,8

Går på konsert

76

1,6

2,1

Liker hagearbeid

103

14,9

14,4

Liker oppussning og interiør

112

17,6

15,7

Tilbringer tid med familien

108

69,7

64,4

Spiller PC-spill

92

8,0

8,7

Spiller TV-spill

83

2,4

2,9

Lager matlaging

98

30,8

31,3

116

7,1

6,1

Index

A

NO

94

27,4

29,2

Liker båtliv

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner Vi bør begrense trygdeordningen

109

17,5

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

92

32,7

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

99

19,2

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

85

8,9

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

94

37,2

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

90

8,5

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

90

2,8

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

97

24,0

24,8

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

87

3,4

3,9

104

37,5

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

81

8,3

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

92

14,0

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

92

7,0

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

85

10,5

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

93

9,9

10,6

U-hjelpen bør reduseres

85

14,5

17,0

103

7,9

7,7

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

Norge bør bli medlem av EU


Velstående huseiere

A

conzoom®gruppe A i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

A

NO

100

12,0

12,0

Aftenposten

106

15,9

15,0

Dagbladet

111

6,0

5,4

Dagens Næringsliv

124

6,7

5,4

Lokalaviser

99

30,6

31,0

Leser ikke dagsaviser

93

19,9

21,3

Index

A

NO

COOP Medlem

104

18,7

17,9

Dagens Næringsliv D2

110

3,2

2,9

Vi i Villa

126

15,4

12,2

82

2,8

3,4

105

13,5

12,9

81

4,4

5,4

121

3,4

2,8

VG

Magasiner

Se og Hør NAF-magasinet Motor Vi over 60 Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

A

NO

NRK generelt

104

77,1

74,0

Lokalradio generelt

114

31,0

27,3

NRK P1

103

56,8

55,0

NRK P2

103

22,8

22,1

NRK P3

116

34,3

29,6

P4

122

44,9

36,9

Radio Norge

116

32,9

28,4

TV-vaner

Index

A

NO

NRK1

103

85,6

82,9

NRK2

101

51,0

50,3

TVNorge

106

58,2

54,9

TV 2

105

79,1

75,2

TV2 Nyhetskanalen

101

44,1

43,5

TV3

100

37,6

37,5

Index

A

NO

108

49,2

45,6

Kiwi

92

26,7

29,0

Meny

110

27,6

25,2

Coop Obs!

117

18,9

16,2

Coop Extra

105

11,1

10,6

Coop Mega

119

12,5

10,5

86

3,2

3,7

100

9,9

9,9

Coop Prix

91

7,1

7,8

Bunnpris

92

2,4

2,6

Foretrukne dagligvarebutikker Rema 1000

Coop Marked Spar/Eurospar

21


B Taco og gullrekka

60 %

er interessert i hagearbeid

71 %

har planer om oppussing og vedlikehold utvendig i 책r


Taco og gullrekka

B

Overrepresenterte byer/kommuner


B Taco og gullrekka Taco og gullrekka Kan du tenke deg noe mer typisk norsk enn Taco og gullrekka? Ja, nå er jo riktignok ikke taco noen opprinnelig norsk rett, men vi spiser så mye taco at det har blitt hetende ”norsk taco”. Det har nærmest blitt vår nasjonalrett! Det er bare å ta seg en tur i dagligvarebutikkene: Det finnes over åtte ulike tacomerker og butikkene har ofte uke- og helgetilbud på tacovarer. Hver fredag sitter nordmenn i de tusen hjem foran TV-en - med tacoen på bordet og gullrekka på skjermen. Helga blir liksom ikke det samme uten!

Taco og gullrekka representerer på mange måter den jevne nordmann, eller ”mannen og dama i gata” om du vil. Dette ses for eksempel på lønnsstatistikken, da flertallet har en årslønn som ligger på landsgjennomsnittet. I og med at gruppen er så stor, dekker den et bredt spekter av yrkesgrupper. Noen har profesjonsyrker slik som sykepleiere, politi og lærere, noen jobber innenfor teknologi, andre er håndverkere. Dette medfører naturligvis at folk har ulik utdanningsbakgrunn. Taco og gullrekka har også et stort spekter hva gjelder alder. Aldersspennet strekker seg helt fra 30 til 74 år, og de holder til rundt om i hele Norge. Folk bor i eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. Noen bor i byen, men de fleste er bosatt litt i utkanten av byene. Et fellestrekk er at majoriteten eier boligen sin. Det er en jevn fordeling mellom barnefamilier og de som er single. Noen er dessuten både single og har barn, da de er skilt fra tidligere partner og nå deler på omsorgen. Siden mangfoldet er så stort, vil naturligvis de politiske preferansene variere i noe grad. Likevel ser man at et flertall stemmer Arbeiderpartiet, og det er kanskje ikke så rart - i og med at Arbeiderpartiet generelt har en bred oppslutning blant nordmenn, som det største partiet.

Kommunikasjon med gruppen

Når man skal kommunisere med en så stor gruppe, er det viktig å finne noen fellesnevnere. Én fellesnevner er de aller fleste er opptatt av å ha et behagelig liv. Det er viktig å sette pris på livets små gleder, som å skru på TV-en etter en lang arbeidsdag eller å kjenne lukten av kaffe fra termosen på jobb. I dagens samfunn er det stadig et fokus på fitness, kosthold og image. Man skal kjøre den riktige bilen, trene på det riktige treningssenteret,

ha de riktige klærne. Det er ikke rart at folk stresser seg syke! For Taco og gullrekka er ikke disse tingene så viktige. Det viktigste er å være fornøyd med det livet man lever, og man liker bedre å ta ting litt som det kommer. Det er ikke verdens undergang om man lar ungene spise Grandiosa til middag av og til, og det er ingen krise om klesvasken blir utsatt en dag. Det er heller ikke så nøye hvor man handler, og gruppen er ikke spesielt opptatt av merkevarer. H&M er like bra som noe annet, og det spiller ingen rolle om det er Gilde eller First Price på brødskiva. Det eneste som kan ha noe å si når man handler, er at matbutikken er tilknyttet Trumf-kort. Det er jo praktisk med 2 % bonus på alle kjøp. Dagligvarekjøp blir som regel gjort på vei hjem fra jobb, og det er litt hipp som happ hvilke dager det skjer. Dersom man skulle oppdage at noe mangler i kjøleskapet, er det bare å ta en liten svipptur med bilen på kveldstid. En annen fellesnevner for gruppen, er at mange har hatt den samme jobben gjennom en årrekke. De trives godt her i lokalsamfunnet. Man er opptatt av det som rører seg i kommunen, og dugnadsånden er sterk. Det er hyggelig når ”alle kjenner alle”, og for de som har barn føles det trygt og godt at barna kan løpe fritt mellom husene i byggefeltet. Uttrykket, ”det enkle er ofte det beste” passer godt for denne gruppen. Man kan i det hele tatt si at Taco og gullrekka er opptatt av å ha en nøktern livsstil. Det gjelder ikke bare i hverdagen, men også i ferier. Noen foretrekker en rolig chartertur med avkobling og soling, fremfor såkalte opplevelsesturer. Andre mener at det bare er tull å bruke masse penger på utenlandsopphold, når vi tross alt har så mange flotte turmuligheter i eget land. Noen har campingbil og hva er vel mer genialt enn en hytte på fire hjul? Man kan stoppe hvor man vil for å bade langs veien, samtidig som man er omringet av vakker, norsk natur. I tillegg kan man kanskje dra innom en av landets mange fornøyelsesparker. Ja, hva er vel egentlig bedre enn en god, norsk sommer?


Taco og gullrekka

B

conzoom®gruppe B i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt Under 100.000 NOK

Index

B

NO

58

2,9

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

76

3,8

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

117

17,5

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

180

44,9

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

123

30,9

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

B

NO

Under 105.000 NOK

68

3,4

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

72

3,6

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

113

17,0

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

181

45,3

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

123

30,7

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

B

NO

123

45,4

37,0

95

12,4

13,0

115

28,7

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

66

9,9

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

41

2,1

5,0

Over 3.350.000 NOK

31

1,6

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue Ingen formue Fra 0 til 249.999 NOK Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

Bonuskort - har i dag

Index

B

NO

COOP/Forbrukersamvirket

109

62,8

57,6

Trumf

114

56,3

49,3

SAS Eurobonus

79

22,5

28,6

Norwegian Reward

90

16,7

18,5

Annet

95

12,1

12,7

Index

B

NO

Visa

99

68,4

68,8

Mastercard

98

52,7

54,0

130

10,9

8,4

72

5,2

7,2

Re:member

146

5,7

3,9

Kash

100

0,4

0,4

NAF Fordel Xtra

110

4,3

3,9

AgriCard

14

0,2

1,4

Annet

86

5,6

6,5

Kredittkort - har i dag

Cresco Eurocard

25


B Taco og gullrekka conzoom®gruppe B i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

B

NO

Grunnskoleutdanning

110

8,7

7,9

Videregående utdanning

109

32,8

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

108

12,1

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

96

28,4

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

84

17,5

20,8

Index

B

NO

103

40,3

39,3

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag

79

3,7

4,7

107

5,8

5,4

70

2,1

3,0

Naturvitenskaplig/handelsfag

105

19,2

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

104

12,3

11,9

78

1,2

1,5

105

3,5

3,3

Økonomiske og administrative fag

97

10,5

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

85

1,5

1,8

Index

B

NO

80

1,2

1,5

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag

Primærnæringsfag Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt Student

50

5,6

11,1

Arbeidsledig

132

4,9

3,7

Alders-/uførepensjonist

124

29,3

23,7

25

0,3

1,2

Gårdbruker/fisker Eier innen butikk, håndverk mm.

133

1,6

1,2

Selvstendig næringsdrivende

88

2,3

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

98

12,6

12,8

100

2,2

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

97

12,5

12,9

Kontorarbeid

85

6,2

7,3

109

8,4

7,7

99

7,4

7,5

120

5,5

4,6

Index

B

NO

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

Serviceyrke Faglært arbeider Annet ufaglært

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

62

1,4

2,3

111

21,7

19,5

95

37,9

39,8

102

38,5

37,9

Index

B

NO

Daglig leder

97

9,8

10,1

Styreleder

88

8,8

10,0

Styremedlem

92

15,0

16,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Taco og gullrekka

B

conzoom®gruppe B i forhold til Norges befolkning Geografi Minst sentrale kommuner

Index

B

NO

80

9,9

12,3

Mindre sentrale kommuner

132

9,0

6,8

Noe sentrale kommuner

154

37,6

24,4

77

43,5

56,5

Index

B

NO

80

8,6

10,7

134

15,0

11,2

Sentrale kommuner

Livssyklus Aleneboende under 50 år Aleneboende - 50 år eller eldre Par under 50 år uten hjemmeboende barn

79

8,4

10,6

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

92

25,6

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

112

32,9

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

124

24,4

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

96

13,4

14,0

Andre/ubesvart

90

9,5

10,5

Eldste person i familien

Index

B

NO

Under 23

42

1,7

4,0

24 - 29

82

6,5

8,0

30 - 34

106

8,5

8,0

35 - 39

116

9,2

8,0

40 - 44

124

11,2

9,0

45 - 49

115

11,5

10,0

50 - 54

116

10,4

9,0

55 - 59

109

9,8

9,0

60 - 64

108

8,7

8,0

65 - 69

135

10,8

8,0

70 - 79

106

11,7

11,0

0

0,0

8,0

Index

B

NO

Barn

137

46,0

33,5

Småbarn (0 - 5)

107

42,6

39,8

95

57,4

60,2

Index

B

NO

Over 80

Barn i familien

Skolebarn (6 - 17)

Sivil status Gift

93

42,2

45,3

103

18,8

18,3

86

20,8

24,3

154

18,0

11,7

Index

B

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

71

269.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

73

366.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

55

533.000

970.000

Samboende Ugift Tidligere gift

Økonomisk gjennomsnitt

27


B Taco og gullrekka conzoom®gruppe B i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

B

NO

Eneboliger

127

64,2

50,6

Tomannsboliger

195

16,2

8,3

Rekkehus, kjedehus

169

19,6

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

B

NO

0

0,0

49,0

196

100,0

51,0

Index

B

NO

Har hytte

83

13,9

16,6

Hytte ved vannet

84

5,0

6,0

Hytte over 600m

69

3,4

5,0

Index

B

NO

105

30,0

28,7

96

26,5

27,5

120

6,0

5,0

Eiendomseier Leier Eier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm Har brannvarsler koblet mot alarmsentral Vurderer å installere boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

B

NO

92

53,8

58,3

Telefonundersøkelser

111

46,1

41,6

Direkte undersøkelser

102

22,4

22,0

Humanitærer org.

112

41,4

37,1

Index

B

NO

56

11,1

19,8

1 mobiltelefon

102

38,6

38,0

2 mobiltelefoner

122

31,4

25,8

3 mobiltelefoner

120

11,6

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

107

2,7

2,5

Index

B

NO

0

64

19,0

29,9

1 - 500

90

6,2

6,9

501 - 2.000

111

14,8

13,3

2.001 - 5.000

119

13,9

11,7

5.001 - 10.000

132

12,8

9,7

10.001 - 30.000

128

11,8

9,2

Over 30.000

119

17,4

14,6

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold


Taco og gullrekka

B

conzoom®gruppe B i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

B

NO

Arbeiderpartiet (AP)

106

30,0

28,2

Fremskrittspartiet (FRP)

125

14,1

11,3

Høyre (H)

96

20,6

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

84

4,2

5,0

Senterpartiet (SP)

69

3,5

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

89

5,1

5,7

Venstre (V)

91

5,3

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

87

2,6

3,0

106

6,6

6,2

94

8,1

8,6

Index

B

NO

Andre partier / Annet Ikke stemmerett / Ubesvart

Antall biler Ingen bil

45

14,9

32,9

1 bil

136

53,7

39,4

2 biler

121

24,0

19,7

94

7,5

8,0

Index

B

NO

Kjører i privatbil

116

70,2

60,5

Kjører med buss

55

10,3

18,6

3 eller flere biler

Befordring

Kjører med tog/trikk/t-bane

36

3,8

10,5

Sykler

100

8,7

8,7

Kjører moped/motorsykkel

111

3,0

2,7

Index

B

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

100

44,6

44,5

Legger ut bilder

101

9,6

9,5

Bruker nettbank

102

74,3

73,1

99

62,9

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

102

48,4

47,5

Spiller pengespill/gambler online

119

3,8

3,2

Internett-bruk

Bruker sosiale nettsamfunn

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

97

63,3

65,4

100

61,1

61,0

Index

B

NO

Politikk og samfunn generelt

99

69,0

69,6

Jobb og karriere

95

60,4

63,3

Naturvern

99

68,5

69,2

Næringsliv og økonomi

96

55,1

57,2

Benytter seg av streaming

Interesser i husstanden

Lokalnyheter

101

91,1

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

98

91,4

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

99

87,0

88,2

Miljøvern

99

66,6

67,3

Teknologi og elektronikk

96

48,9

50,8 29


B Taco og gullrekka conzoom®gruppe B i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

B

NO

101

61,6

60,8

Går på ski i sesongen

80

10,6

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

99

45,7

46,2

Fisker i sesongen

115

6,0

5,2

Går på restaurant

57

2,0

3,5

Går på kaffebar

83

7,8

9,4

Går på bibliotek

73

3,8

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

64

6,5

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

96

13,2

13,7

Spaserturer

Går på religiøse tilstelninger

101

8,2

8,1

Leser bøker

99

32,0

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

97

11,3

11,7

Går på teater eller musikal

38

0,3

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

33

0,1

0,3

Går på kunstutstilling

73

0,8

1,1

Går på museum

75

0,6

0,8

Går på konsert

67

1,4

2,1

Liker hagearbeid

131

18,9

14,4

Liker oppussning og interiør

115

18,1

15,7

Tilbringer tid med familien

104

67,2

64,4

90

7,8

8,7

Spiller PC-spill Spiller TV-spill Lager matlaging Liker båtliv

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner Vi bør begrense trygdeordningen

66

1,9

2,9

101

31,6

31,3

97

5,9

6,1

Index

B

NO

97

28,3

29,2

98

15,6

16,0

110

39,4

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

83

16,1

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

85

8,9

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

98

38,6

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

100

9,4

9,4

84

2,6

3,1

113

27,9

24,8

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

97

3,8

3,9

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

85

30,7

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

126

12,9

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

109

16,7

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

112

8,5

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

89

11,0

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

92

9,8

10,6

U-hjelpen bør reduseres

119

20,2

17,0

Norge bør bli medlem av EU

101

7,8

7,7


Taco og gullrekka

B

conzoom®gruppe B i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

B

NO

104

12,5

12,0

Aftenposten

59

8,8

15,0

Dagbladet

69

3,7

5,4

Dagens Næringsliv

59

3,2

5,4

Lokalaviser

99

30,7

31,0

Leser ikke dagsaviser

95

20,3

21,3

Index

B

NO

108

19,4

17,9

62

1,8

2,9

Vi i Villa

152

18,6

12,2

Se og Hør

135

4,6

3,4

NAF-magasinet Motor

100

12,9

12,9

Vi over 60

100

5,4

5,4

93

2,6

2,8

VG

Magasiner COOP Medlem Dagens Næringsliv D2

Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

B

NO

97

71,9

74,0

105

28,8

27,3

96

53,0

55,0

NRK P2

89

19,7

22,1

NRK P3

101

29,8

29,6

P4

118

43,6

36,9

Radio Norge

115

32,6

28,4

TV-vaner

Index

B

NO

NRK1

101

83,5

82,9

NRK2

102

51,5

50,3

TVNorge

111

61,0

54,9

TV 2

106

79,6

75,2

TV2 Nyhetskanalen

103

44,9

43,5

TV3

113

42,3

37,5

Index

B

NO

Rema 1000

104

47,5

45,6

Kiwi

107

31,1

29,0

Meny

90

22,8

25,2

Coop Obs!

112

18,1

16,2

Coop Extra

120

12,7

10,6

Coop Mega

80

8,4

10,5

Coop Marked

68

2,5

3,7

Spar/Eurospar

104

10,3

9,9

Coop Prix

114

8,9

7,8

Bunnpris

115

3,0

2,6

NRK generelt Lokalradio generelt NRK P1

Foretrukne dagligvarebutikker

31


C Gøy pü landet 64 %

er glad i countryog folkemusikk

82 %

er interessert i vĂŚrmeldinger


Gøy pü landet

C

Overrepresenterte byer/kommuner


C Gøy på landet Gøy på landet På 1800-tallet vokste nasjonalromantikken frem i Norge, som en hyllest til landet etter at vi hadde fått vår egen grunnlov. Datidens forfattere, kunstnere og musikere hadde alle som mål å formidle det særnorske: Den mektige naturen med dype daler, høye fjell og glitrende innsjøer. Staute bønder og kjekke budeier. Gårdsbruk og livet på landsbygda. Dette er over 200 år siden, og man kan trygt si at mye har skjedd siden den gang. Men den bonderomantiske tanken og ideen om at det er Gøy på landet, har fått en kraftig oppsving de siste årene. Flere og flere drømmer om et roligere liv på landet, og TV-programmer som Jakten på kjærligheten og Gøy på landet har tiltrukket seg tusenvis av seere. Programmene handler om gårdseiere som ønsker å finne kjærligheten. De mottar hopetall med brev fra single mennesker i byen, som kan tenke seg et liv blant traktorer og høyballer. Og gårdseierne - ja, de tilhører denne gruppen. Det kan virke som at den stadige industrialiseringen og digitaliseringen har gitt en moteffekt: Folk ønsker å ”gå tilbake” til naturen. Stadig flere velger å feriere i Norge og det er liten tvil om at nordmenn er glad i å bruke den norske naturen. Ja, den romantiske ideen lever fortsatt i beste velgående. Og når man bor i disse vakre omgivelsene - da er det ikke så rart at Gøy på landet reiser mindre enn gjennomsnittet. Folk fra hele verden drømmer jo om å reise akkurat der de bor!

Gøy på landet består først og fremst av mennesker fra 45 til 79 år. Mer enn halvparten lever i et partnerforhold og mange av dem har barn. Det største fellesstrekket er at alle bor på landet, og at de eier huset sitt. Du finner dem på steder som Iveland, Fosnes og Etnedal. Et stort flertall har fagbrev. Mange driver med gårdsarbeid, enten om det er i forbindelse med jobb eller fritid. Da er sannsynligheten stor for at det trasker dyr rundt omkring på gården. Andre liker bare å bo i landlige omgivelser på grunn av naturen og den rolige atmosfæren. I Norge har vi levende distrikter med engasjerte lokalsamfunn, og mange vil nok si at det er noe av det flotteste med landet vårt. At det bor mennesker i hele landet, selv i de innerste kriker og kroker. Mellom de syv fjell,

blant åkre og innsjøer - ja, selv på små øyer ute på sjøen. Det er ikke uten grunn at Der ingen skulle tru at nokon kunne bu er et av de mest sette TV-programmene.

Kommunikasjon med gruppen

For å ivareta et levende distrikts-Norge, er det viktig at saker som for eksempel sentralisering og bønders rettigheter blir satt på dagsorden. På grunn av dette er det mange i Gøy på landet som stemmer på partier som er opptatt av det samme, og Senterpartiet har mange av sine velgere nettopp i denne gruppen. Det skal også sies at mange stemmer på de største partiene, altså Arbeiderpartiet og Høye. Dersom du ønsker å nå ut til flest mulige i Gøy på landet, kan nærradioen eller lokalavisa være veien å gå. Dette er nemlig de mediene flest i gruppen oppgir som primære nyhetskilder. Ellers kan du jo bare møte opp på det lokale Felleskjøpet, der mange er trofaste kunder. I og med at det sannsynligvis er et lite stykke til nærmeste nabo eller nærmeste butikk, har de aller fleste bil. Mange foretrekker dessuten firehjulstrekkere eller varebiler. Det er praktisk med stor bil dersom man trenger å frakte utstyr til gården, eller om man skal storhandle. Gøy på landet har en tendens til å gjøre unna dagligvarekjøp om morgenen, og de sverger som regel til én fast butikk, gjerne en butikk som tar Trumf-kort. Her kjøper man kanskje bare suppleringsvarer til det man allerede dyrker og drifter selv. Snakk om kortreiste varer! Gøy på landet er i det hele tatt opptatt av å spise norsk, tradisjonell husmannskost.


Gøy på landet

C

conzoom®gruppe C i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

C

NO

Under 100.000 NOK

31

1,6

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

49

2,5

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

93

13,9

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

140

35,0

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

132

32,9

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

78

11,7

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

31

1,6

5,0

Over 910.000 NOK

19

0,9

5,0

Index

C

NO

Under 105.000 NOK

36

1,8

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

51

2,6

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

89

13,4

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

118

29,5

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

138

34,5

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

104

15,7

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

34

1,7

5,0

Over 1.170.000 NOK

17

0,9

5,0

Index

C

NO

Ingen formue

97

35,8

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

55

7,2

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

117

29,2

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

130

19,4

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

104

5,2

5,0

62

3,1

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue

Over 3.350.000 NOK

Bonuskort - har i dag

Index

C

NO

COOP/Forbrukersamvirket

123

70,9

57,6

Trumf

121

59,7

49,3

SAS Eurobonus

49

13,9

28,6

Norwegian Reward

55

10,2

18,5

Annet

85

10,8

12,7

Index

C

NO

102

70,1

68,8

93

50,4

54,0

111

9,3

8,4

69

5,0

7,2

Kredittkort - har i dag Visa Mastercard Cresco Eurocard Re:member

87

3,4

3,9

Kash

100

0,4

0,4

NAF Fordel Xtra

100

3,9

3,9

AgriCard

336

4,7

1,4

58

3,8

6,5

Annet

35


C Gøy på landet conzoom®gruppe C i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

C

NO

Grunnskoleutdanning

142

11,2

7,9

Videregående utdanning

110

33,1

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

139

15,6

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

88

26,0

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

65

13,5

20,8

Index

C

NO

109

42,8

39,3

Humanistiske og estestiske fag

62

2,9

4,7

Lærerutdanning/pedagogikk

98

5,3

5,4

Samfunnsfag/juridiske fag

41

1,2

3,0

106

19,4

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

102

12,1

11,9

Primærnæringsfag

252

3,8

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

102

3,4

3,3

Økonomiske og administrative fag

74

8,1

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

66

1,2

1,8

Index

C

NO

133

2,0

1,5

Student

51

5,7

11,1

Arbeidsledig

92

3,4

3,7

Alders-/uførepensjonist

109

25,9

23,7

Gårdbruker/fisker

342

4,1

1,2

Eier innen butikk, håndverk mm.

133

1,6

1,2

Selvstendig næringsdrivende

108

2,8

2,6

55

7,1

12,8

105

2,3

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

91

11,8

12,9

Kontorarbeid

66

4,8

7,3

Serviceyrke

138

10,6

7,7

Faglært arbeider

171

12,8

7,5

Annet ufaglært

111

5,1

4,6

Index

C

NO

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag

Naturvitenskaplig/handelsfag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m. Daglig leder, adm.- eller annen direktør

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

344

7,8

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

128

25,0

19,5

Sysselsatt G-N Tjenesteyting

78

31,2

39,8

Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

94

35,5

37,9

Index

C

NO

Daglig leder

133

13,4

10,1

Styreleder

131

13,1

10,0

Styremedlem

143

23,4

16,3

Særlige stillinger


Gøy på landet

C

conzoom®gruppe C i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

C

NO

Minst sentrale kommuner

167

20,6

12,3

Mindre sentrale kommuner

162

11,0

6,8

Noe sentrale kommuner

135

32,9

24,4

63

35,4

56,5

Index

C

NO

Aleneboende under 50 år

59

6,3

10,7

Aleneboende - 50 år eller eldre

79

8,8

11,2

Sentrale kommuner

Livssyklus

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

74

7,8

10,6

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

125

35,0

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

125

36,7

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

121

23,9

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

129

18,1

14,0

55

5,8

10,5

Andre/ubesvart

Eldste person i familien

Index

C

NO

Under 23

25

1,0

4,0

24 - 29

46

3,7

8,0

30 - 34

71

5,6

8,0

35 - 39

90

7,2

8,0

40 - 44

104

9,4

9,0

45 - 49

110

11,0

10,0

50 - 54

122

11,0

9,0

55 - 59

124

11,1

9,0

60 - 64

130

10,4

8,0

65 - 69

133

10,7

8,0

70 - 79

128

14,1

11,0

Over 80

60

4,8

8,0

Index

C

NO

113

37,8

33,5

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5) Skolebarn (6 - 17)

Sivil status Gift

98

38,8

39,8

102

61,2

60,2

Index

C

NO

133

60,4

45,3

Samboende

92

16,9

18,3

Ugift

52

12,7

24,3

Tidligere gift

81

9,5

11,7

Index

C

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

87

328.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

94

467.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

88

856.000

970.000

Økonomisk gjennomsnitt

37


C Gøy på landet conzoom®gruppe C i forhold til Norges befolkning Boligtype Eneboliger Tomannsboliger

Index

C

NO

190

96,3

50,6

45

3,7

8,3

Rekkehus, kjedehus

0

0,0

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

C

NO

0

0,0

49,0

196

100,0

51,0

Index

C

NO

135

22,5

16,6

Hytte ved vannet

99

6,0

6,0

Hytte over 600m

122

6,1

5,0

Index

C

NO

85

24,5

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

69

19,1

27,5

Vurderer å installere boligalarm

98

4,9

5,0

Eiendomseier Leier Eier

Hytteeier Har hytte

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

C

NO

95

55,3

58,3

Telefonundersøkelser

107

44,6

41,6

Direkte undersøkelser

84

18,6

22,0

108

39,9

37,1

Index

C

NO

54

10,7

19,8

Ikke reservert

Humanitærer org.

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon 1 mobiltelefon

93

35,4

38,0

2 mobiltelefoner

131

33,7

25,8

3 mobiltelefoner

130

12,6

9,7

97

2,4

2,5

Index

C

NO

0

64

19,0

29,9

1 - 500

80

5,5

6,9

501 - 2.000

103

13,7

13,3

2.001 - 5.000

115

13,5

11,7

5.001 - 10.000

134

13,0

9,7

10.001 - 30.000

132

12,1

9,2

Over 30.000

123

18,0

14,6

4 eller flere mobiltelefoner

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold


Gøy på landet

C

conzoom®gruppe C i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

C

NO

91

25,8

28,2

122

13,8

11,3

87

18,7

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

138

6,9

5,0

Senterpartiet (SP)

257

13,1

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

72

4,1

5,7

Venstre (V)

55

3,2

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

50

1,5

3,0

Andre partier / Annet

95

5,9

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

83

7,1

8,6

Index

C

NO

Ingen bil

68

22,3

32,9

1 bil

81

32,1

39,4

2 biler

142

28,1

19,7

3 eller flere biler

220

17,5

8,0

Index

C

NO

Kjører i privatbil

130

78,6

60,5

Kjører med buss

30

5,6

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

59

6,2

10,5

Sykler

54

4,7

8,7

Kjører moped/motorsykkel

59

1,6

2,7

Index

C

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

95

42,1

44,5

Legger ut bilder

75

7,1

9,5

Bruker nettbank

98

71,7

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

93

58,8

63,4

102

48,6

47,5

Spiller pengespill/gambler online

72

2,3

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

87

56,9

65,4

Benytter seg av streaming

83

50,7

61,0

Index

C

NO

Politikk og samfunn generelt

95

65,8

69,6

Jobb og karriere

97

61,1

63,3

Naturvern

99

68,8

69,2

Næringsliv og økonomi

90

51,6

57,2

Lokalnyheter

104

93,7

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

101

93,5

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

96

84,9

88,2

Miljøvern

96

64,5

67,3

Teknologi og elektronikk

93

47,1

50,8

Arbeiderpartiet (AP) Fremskrittspartiet (FRP) Høyre (H)

Antall biler

Befordring

Internett-bruk

Søker etter varer og/eller tjenester

Interesser i husstanden

39


C Gøy på landet conzoom®gruppe C i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

C

NO

Spaserturer

95

57,7

60,8

Går på ski i sesongen

92

12,2

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

94

43,4

46,2

Fisker i sesongen

133

6,9

5,2

Går på restaurant

40

1,4

3,5

Går på kaffebar

49

4,6

9,4

Går på bibliotek

56

2,9

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

41

4,1

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

87

11,9

13,7

Går på religiøse tilstelninger Leser bøker Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner Går på teater eller musikal Går i opera eller på ballettforestilling

102

8,3

8,1

90

29,2

32,3

119

13,9

11,7

13

0,1

0,8

0

0,0

0,3

Går på kunstutstilling

55

0,6

1,1

Går på museum

25

0,2

0,8

Går på konsert

19

0,4

2,1

Liker hagearbeid

142

20,4

14,4

Liker oppussning og interiør

106

16,7

15,7

Tilbringer tid med familien

109

69,9

64,4

Spiller PC-spill

83

7,2

8,7

Spiller TV-spill

83

2,4

2,9

Lager matlaging

85

26,5

31,3

100

6,1

6,1

Index

C

NO

Det er viktig å respektere tradisjoner

120

34,9

29,2

Vi bør begrense trygdeordningen

106

17,0

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

107

38,1

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

84

16,3

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

88

9,2

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

102

40,4

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

107

10,1

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

106

3,3

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

102

25,4

24,8

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

100

3,9

3,9

94

34,0

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

120

12,2

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

105

16,0

15,3

Liker båtliv

Holdninger (er enig)

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

75

5,7

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

96

11,9

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

71

7,5

10,6

125

21,3

17,0

75

5,8

7,7

U-hjelpen bør reduseres Norge bør bli medlem av EU


Gøy på landet

C

conzoom®gruppe C i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

C

NO

VG

78

9,3

12,0

Aftenposten

54

8,1

15,0

Dagbladet

85

4,6

5,4

Dagens Næringsliv

35

1,9

5,4

Lokalaviser

129

40,0

31,0

Leser ikke dagsaviser

113

24,0

21,3

Index

C

NO

131

23,5

17,9

48

1,4

2,9

Vi i Villa

148

18,1

12,2

Se og Hør

112

3,8

3,4

NAF-magasinet Motor

118

15,2

12,9

Vi over 60

107

5,8

5,4

Jakt & Fiske

175

4,9

2,8

Magasiner COOP Medlem Dagens Næringsliv D2

Radiovaner

Index

C

NO

NRK generelt

104

77,2

74,0

Lokalradio generelt

101

27,6

27,3

NRK P1

115

63,0

55,0

NRK P2

86

18,9

22,1

NRK P3

88

26,0

29,6

P4

106

39,1

36,9

Radio Norge

111

31,4

28,4

TV-vaner

Index

C

NO

NRK1

103

85,6

82,9

NRK2

104

52,4

50,3

TVNorge

103

56,3

54,9

TV 2

105

78,9

75,2

TV2 Nyhetskanalen

116

50,6

43,5

98

36,7

37,5

Index

C

NO

86

39,1

45,6

Kiwi

113

32,7

29,0

Meny

67

17,0

25,2

Coop Obs!

79

12,8

16,2

Coop Extra

125

13,2

10,6

Coop Mega

106

11,1

10,5

Coop Marked

178

6,6

3,7

Spar/Eurospar

140

13,9

9,9

Coop Prix

103

8,0

7,8

Bunnpris

54

1,4

2,6

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker Rema 1000

41


D Gullkant på tilværelsen

77 %

har langrennski

33 %

går i teater eller på musikal fler ganger om året


Gullkant pĂĽ tilvĂŚrelsen

D

Overrepresenterte byer/kommuner


D Gullkant på tilværelsen Gullkant på tilværelsen Når man tjener svært godt med penger, har man råd og mulighet til å sette en Gullkant på tilværelsen. Man har råd til å kjøpe både hus, hytte og gjerne flere biler. Man behøver ikke å ha et fokus på å spare penger, da man alltid har godt med penger i bakhånd. Med en Gullkant på tilværelsen kan man unne seg luksus både i hverdagen og i ferier.

Gullkant på tilværelsen består først og fremst av middelaldrende par med barn. De yngste parene har barn i barnehage- og skolealder, de eldre har barn som har flyttet ut. Menneskene i denne gruppen bor som regel i forstadskommuner, slik som Asker, Bærum og Sola. Et fellestrekk er at mange satset på utdanning og karriere før de bestemte seg for å få barn. De fleste har en universitetsgrad, og etter mange års studier har de jobbet seg oppover på karrierestigen. Mange jobber nemlig som ledere, mellomledere og direktører. Og de mange sene kveldene på kontoret har gitt resultater: De representerer toppskiktet over de som tjener mest i Norge. Årsinntekten ligger med andre ord langt over landsgjennomsnittet, i tillegg til at mange har imponerende formuer.

Kommunikasjon med gruppen

Når man har en lederstilling, eller generelt en jobb som krever mye ansvar, innebærer det å være et godt forbilde. Man har både ansvar for at bedriften skal gjøre det godt, samtidig som de ansatte skal trives på arbeidsplassen. Man ønsker å oppnå gode resultater her og nå, men også for fremtiden. Det skal være effektivt og bærekraftig på samme tid. Derfor er mange i Gullkant på tilværelsen opptatt av miljøvennlige løsninger. Som for eksempel at det skal være obligatorisk med miljøsortering på arbeidsplassen. Det er også viktig å ta grønne, fornuftige grep i hverdagen. Som at man støtter spesialforretninger fremfor

masseprodusenter, eller noe så enkelt - og ikke minst deilig - som at man bruker naturen som treningssenter. Ja, det handler på mange måter om å gå foran som et godt forbilde. Både for de ansatte og generelt i yrket, men kanskje viktigst: For barna der hjemme. Selv om jobben krever mye, er det viktig med familietid. Og til tross for at Gullkant på tilværelsen tilbringer mye tid på kontoret, er det viktig å ta vare på familietradisjonene. Som å dra på hytta eller å tilbringe søndagen i skisporet. Det handler om prioriteringer. Jo mer effektivt man jobber, desto mer setter man pris på fritid. Men det skal sies, man kan aldri ligge helt på latsiden. Selv om man skulle være på ferie, sjekker man daglig innom jobbmailen og man er stort sett tilgjengelig for en kjapp jobbsamtale. Man er rett og slett nødt til å gi 100 %. Goder kommer ikke gratis, det krever beinhard innsats. Og det skal lønne seg å jobbe hardt. Selv om det er viktig å ivareta velferdsstaten, mener mange i Gullkant på tilværelsen at skattesatsene har en tendens til å være for høye. De ønsker også mer privatisering og økt effektivisering av tjenester. På grunn av dette, er det kanskje ikke så overraskende at mange stemmer Høyre. I og med at mange i Gullkant på tilværelsen jobber innenfor finans og næringsliv, er det naturlig at de sverger til Finansavisen eller Dagens Næringsliv når de kjøper aviser. Selv om alle har både smarttelefoner og nettbrett, foretrekker de papiraviser og det er først og fremst dette som er primærkilden til nyheter. I tillegg kjøper man gjerne livsstilsmagasiner, aller helst magasiner som omhandler trening og kosthold, da dette er noe Gullkant på tilværelsen er opptatt av. Det er viktig å holde seg i form, og det beste av alt er om man kan være i aktivitet sammen med familien.


Gullkant på tilværelsen

D

conzoom®gruppe D i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

D

NO

Under 100.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

19

4,7

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

251

37,7

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

536

26,8

5,0

Over 910.000 NOK

616

30,8

5,0

Index

D

NO

Under 105.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

5

1,3

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

244

36,6

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

584

29,2

5,0

Over 1.170.000 NOK

657

32,9

5,0

Index

D

NO

Ingen formue

0

0,0

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

0

0,0

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

104

26,1

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

204

30,6

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

348

17,4

5,0

Over 3.350.000 NOK

518

25,9

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

D

NO

COOP/Forbrukersamvirket

105

60,6

57,6

Trumf

100

49,5

49,3

SAS Eurobonus

140

39,9

28,6

Norwegian Reward

119

22,0

18,5

Annet

134

17,0

12,7

Index

D

NO

Visa

106

73,0

68,8

Mastercard

107

57,8

54,0

83

7,0

8,4

172

12,4

7,2

Kredittkort - har i dag

Cresco Eurocard Re:member

62

2,4

3,9

Kash

125

0,5

0,4

NAF Fordel Xtra

118

4,6

3,9

AgriCard

107

1,5

1,4

Annet

152

9,9

6,5 45


D Gullkant på tilværelsen conzoom®gruppe D i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

D

NO

63

5,0

7,9

Videregående utdanning

79

23,8

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

69

7,7

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

102

30,2

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

159

33,0

20,8

Index

D

NO

92

36,3

39,3

Humanistiske og estestiske fag

101

4,7

4,7

Lærerutdanning/pedagogikk

106

5,7

5,4

Samfunnsfag/juridiske fag

113

3,3

3,0

Naturvitenskaplig/handelsfag

106

19,4

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

102

12,1

11,9

83

1,2

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

101

3,3

3,3

Økonomiske og administrative fag

114

12,4

10,9

84

1,5

1,8

Index

D

NO

113

1,7

1,5

Student

90

10,0

11,1

Arbeidsledig

46

1,7

3,7

Alders-/uførepensjonist

79

18,7

23,7

Gårdbruker/fisker

25

0,3

1,2

Eier innen butikk, håndverk mm.

175

2,1

1,2

Selvstendig næringsdrivende

112

2,9

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

134

17,2

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

173

3,8

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

136

17,6

12,9

Kontorarbeid

126

9,2

7,3

Serviceyrke

79

6,1

7,7

Faglært arbeider

72

5,4

7,5

Annet ufaglært

72

3,3

4,6

Index

D

NO

Grunnskoleutdanning

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag

Primærnæringsfag

Ikke oppgitt fagfelt

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

71

1,6

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

101

19,6

19,5

Sysselsatt G-N Tjenesteyting

102

40,7

39,8

99

37,4

37,9

Index

D

NO

Daglig leder

237

23,9

10,1

Styreleder

256

25,6

10,0

Styremedlem

202

33,1

16,3

Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Gullkant på tilværelsen

D

conzoom®gruppe D i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

D

NO

Minst sentrale kommuner

46

5,6

12,3

Mindre sentrale kommuner

66

4,5

6,8

Noe sentrale kommuner

93

22,7

24,4

119

67,2

56,5

Index

D

NO

Aleneboende under 50 år

35

3,7

10,7

Aleneboende - 50 år eller eldre

28

3,1

11,2

Sentrale kommuner

Livssyklus

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

39

4,1

10,6

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

162

45,2

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

116

33,9

29,3

85

16,8

19,7

170

23,8

14,0

92

9,7

10,5

Husstander med småbarn (0 - 12 år) Husstander med tenåringer (13 - 19 år) Andre/ubesvart

Eldste person i familien

Index

D

NO

Under 23

31

1,2

4,0

24 - 29

11

0,9

8,0

30 - 34

26

2,1

8,0

35 - 39

55

4,4

8,0

40 - 44

88

7,9

9,0

45 - 49

127

12,7

10,0

50 - 54

162

14,6

9,0

55 - 59

174

15,6

9,0

60 - 64

204

16,3

8,0

65 - 69

172

13,8

8,0

70 - 79

79

8,7

11,0

Over 80

21

1,7

8,0

Index

D

NO

135

45,2

33,5

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5) Skolebarn (6 - 17)

Sivil status Gift

71

28,1

39,8

119

71,9

60,2

Index

D

NO

142

64,5

45,3

Samboende

82

15,0

18,3

Ugift

66

16,1

24,3

Tidligere gift

37

4,3

11,7

Index

D

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

227

857.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

236

1.178.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

373

3.621.000

970.000

Økonomisk gjennomsnitt

47


D Gullkant på tilværelsen conzoom®gruppe D i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

D

NO

Eneboliger

150

76,0

50,6

Tomannsboliger

130

10,9

8,3

Rekkehus, kjedehus

113

13,1

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

D

NO

Leier

35

17,1

49,0

Eier

163

82,9

51,0

Index

D

NO

Har hytte

246

40,9

16,6

Hytte ved vannet

278

16,7

6,0

Hytte over 600m

311

15,5

5,0

Index

D

NO

179

51,5

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

148

40,7

27,5

Vurderer å installere boligalarm

104

5,2

5,0

Eiendomseier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

D

NO

98

56,9

58,3

Telefonundersøkelser

103

43,0

41,6

Direkte undersøkelser

100

22,0

22,0

Humanitærer org.

102

37,7

37,1

Index

D

NO

46

9,2

19,8

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon 1 mobiltelefon

63

23,8

38,0

2 mobiltelefoner

140

36,1

25,8

3 mobiltelefoner

183

17,8

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

174

4,3

2,5

Index

D

NO

0

67

20,0

29,9

1 - 500

72

5,0

6,9

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold

501 - 2.000

90

12,0

13,3

2.001 - 5.000

108

12,6

11,7

5.001 - 10.000

127

12,3

9,7

10.001 - 30.000

126

11,6

9,2

Over 30.000

142

20,8

14,6


Gullkant på tilværelsen

D

conzoom®gruppe D i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg Arbeiderpartiet (AP) Fremskrittspartiet (FRP)

Index

D

NO

94

26,5

28,2

81

9,2

11,3

Høyre (H)

130

27,9

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

114

5,7

5,0

67

3,4

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

118

6,7

5,7

Venstre (V)

121

7,0

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

60

1,8

3,0

Andre partier / Annet

40

2,5

6,2

107

9,2

8,6

Index

D

NO

Senterpartiet (SP)

Ikke stemmerett / Ubesvart

Antall biler Ingen bil

28

9,3

32,9

1 bil

93

36,5

39,4

2 biler

193

38,2

19,7

3 eller flere biler

202

16,1

8,0

Index

D

NO

Kjører i privatbil

109

65,9

60,5

Kjører med buss

93

17,3

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

116

12,2

10,5

Sykler

122

10,6

8,7

Kjører moped/motorsykkel

100

2,7

2,7

Index

D

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

85

37,9

44,5

Legger ut bilder

76

7,2

9,5

Bruker nettbank

103

75,5

73,1

90

57,1

63,4

102

48,5

47,5

81

2,6

3,2

106

69,0

65,4

90

55,2

61,0

Index

D

NO

Politikk og samfunn generelt

110

76,3

69,6

Jobb og karriere

104

66,0

63,3

Naturvern

105

73,0

69,2

Næringsliv og økonomi

117

66,7

57,2

Lokalnyheter

101

91,3

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

101

94,2

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

103

91,0

88,2

Miljøvern

108

72,5

67,3

99

50,3

50,8

Befordring

Internett-bruk

Bruker sosiale nettsamfunn Søker etter varer og/eller tjenester Spiller pengespill/gambler online Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett Benytter seg av streaming

Interesser i husstanden

Teknologi og elektronikk

49


D Gullkant på tilværelsen conzoom®gruppe D i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

D

NO

Spaserturer

105

63,9

60,8

Går på ski i sesongen

153

20,4

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

107

49,3

46,2

Fisker i sesongen

85

4,4

5,2

Går på restaurant

60

2,1

3,5

Går på kaffebar

60

5,6

9,4

Går på bibliotek

104

5,4

5,2

68

6,9

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

126

17,2

13,7

Går på religiøse tilstelninger

100

8,1

8,1

Leser bøker

109

35,1

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

119

13,9

11,7

88

0,7

0,8

Går på ute-/dansested/nattklubb

Går på teater eller musikal Går i opera eller på ballettforestilling

33

0,1

0,3

Går på kunstutstilling

109

1,2

1,1

Går på museum

113

0,9

0,8

Går på konsert

129

2,7

2,1

Liker hagearbeid

119

17,1

14,4

84

13,2

15,7

108

69,3

64,4

Spiller PC-spill

86

7,5

8,7

Spiller TV-spill

52

1,5

2,9

Lager matlaging

99

31,1

31,3

130

7,9

6,1

Index

D

NO

89

26,1

29,2

Liker oppussning og interiør Tilbringer tid med familien

Liker båtliv

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner Vi bør begrense trygdeordningen

105

16,8

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

82

29,2

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

84

16,3

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

99

10,4

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

81

32,1

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

78

7,3

9,4

100

3,1

3,1

83

20,7

24,8

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

62

2,4

3,9

104

37,3

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

68

6,9

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

74

11,3

15,3

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

112

8,5

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

97

12,0

12,4

106

11,2

10,6

75

12,8

17,0

134

10,3

7,7

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag U-hjelpen bør reduseres Norge bør bli medlem av EU


Gullkant på tilværelsen

D

conzoom®gruppe D i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

D

NO

112

13,4

12,0

Aftenposten

180

27,0

15,0

Dagbladet

126

6,8

5,4

Dagens Næringsliv

194

10,5

5,4

Lokalaviser

116

36,0

31,0

Leser ikke dagsaviser

134

28,5

21,3

Index

D

NO

COOP Medlem

106

18,9

17,9

Dagens Næringsliv D2

221

6,4

2,9

Vi i Villa

123

15,0

12,2

91

3,1

3,4

NAF-magasinet Motor

142

18,3

12,9

Vi over 60

119

6,4

5,4

96

2,7

2,8

VG

Magasiner

Se og Hør

Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

D

NO

106

78,8

74,0

94

25,6

27,3

NRK P1

116

64,0

55,0

NRK P2

139

30,8

22,1

NRK P3

85

25,3

29,6

109

40,4

36,9

Radio Norge

96

27,3

28,4

TV-vaner

Index

D

NO

NRK1

108

89,2

82,9

NRK2

110

55,4

50,3

90

49,5

54,9

101

75,6

75,2

TV2 Nyhetskanalen

99

43,2

43,5

TV3

82

30,8

37,5

Index

D

NO

93

42,6

45,6

Kiwi

84

24,3

29,0

Meny

102

25,7

25,2

Coop Obs!

88

14,2

16,2

Coop Extra

84

8,9

10,6

Coop Mega

93

9,8

10,5

Coop Marked

73

2,7

3,7

100

9,9

9,9

Coop Prix

94

7,3

7,8

Bunnpris

88

2,3

2,6

NRK generelt Lokalradio generelt

P4

TVNorge TV 2

Foretrukne dagligvarebutikker Rema 1000

Spar/Eurospar

51


E Distrikts-Norge

16 %

spiller PC-spill 5 dager eller flere i uka

34 %

er glad i hardrock/metal


Distrikts-Norge

E

Overrepresenterte byer/kommuner


E Distrikts-Norge Distrikts-Norge Å kunne ta bussen til nærmeste strand eller innsjø og ta en dukkert etter jobb - da er det deilig å bo i Distrikts-Norge! I Distrikts-Norge foretrekker man hage fremfor en liten leilighetsterrasse. I hagen kan man dessuten bygge egen badestamp, og dét er ikke like enkelt å få til dersom man bor i en liten byleilighet. Eller kanskje man skulle ha bygget et lite anneks? Mange i Distrikts-Norge er glad i å snekre, bygge, mekke - ja, gjøre ting selv.

Disktriks-Norge består av mennesker fra 1874 år. Det er med andre ord et stort aldersspenn. Det skal riktignok sies at 1 av 2 er under 39 år. Et flertall er single, men en del har barn. Slik gruppenavnet tilsier, finner vi dem altså i utkant-Norge, i mindre sentrale kommuner. Et fellestrekk er at så og si alle bor i hus, og at flesteparten leier huset de bor i. Grunnen til dette henger nok sammen med at den samlede årsinntekten ligger noe under landsgjennomsnittet. I likhet med Urbant mangfold kan dette ha sammenheng med at et fåtall har høyere utdanning. De fleste har fullført grunnskolen og videregående skole, men ikke studert noe videre etter det. Det kan også ha noe å gjøre med at såpass mange er single, noe som innebærer kun én inntekt i hjemmet. På grunn av dette har man ikke nødvendigvis råd til å feriere i utlandet, noe som kan forklare hvorfor flertallet i Distrikts-Norge reiser noe mindre enn gjennomsnittet. Men hvorfor reise til andre land når vi bor i en naturperle av et land? Det er jo fantastisk å reise rundt om i Norge med buss eller campingbil. Og blant de yngre i gruppen er nok mange gode ambassadører for hasthagen, #VisitNorway, ved å ta fine bilder som man legger ut på sosiale medier. Mange i Distrikts-Norge er nemlig glad i å bruke Internett, samt å holde seg oppdatert på tekniske fremskritt innen TV, mobil og PC.

Kommunikasjon med gruppen

Noe av det beste med å bo litt i utkanten, er at tilværelsen er rolig, samtidig som det ikke er altfor langt til nærmeste by. Det er fint å ha muligheten til å oppsøke bylivet når man måtte ønske det, men man slipper det hektiske bymaset i hverdagen. Ja, det er nettopp denne balansen som er så fin: Man har nær tilgang til naturen, men om man skulle ønske å dra på shopping, noe mange i gruppen liker, er det bare en busstur unna. Distrikts-Norge er nemlig glad i å benytte seg av kollektivtransport. Trygghet er noe som er viktig for folk flest. At nærmiljøet man bor og ferdes i føles trygt. I og med at så mange i Distrikts-Norge bor på litt mindre steder, vil nok mange kjenne seg igjen i denne beskrivelsen. At man føler en trygghet, ikke minst en tilhørlighet, til stedet man bor. At det bærer preg av et ”alle kjenner alle”-miljø, hvor sannsynligheten er stor for å møte kjentfolk på nærbutikken. I likhet med Taco og gullrekka, har nok mange bodd på det samme stedet hele livet, og de valgte like godt å etablere seg her i voksen alder også.

Distrikts-Norge er opptatt av det som rører seg i lokalsamfunnet, og da er lokalavisa og nærradioen gode og relevante nyhetskilder. Ellers leser man dagsaviser som Aftenposten, VG og Dagbladet. Mange leser også magasiner som for eksempel Se og Hør, Norsk Ukeblad og Hjemmet. De eldre er ikke nødvendigvis så opptatt av å bruke tid på Internett, da ser man heller på TV-kanaler, slik som TV2, Viasat 4 og FEM.


Distrikts-Norge

E

conzoom®gruppe E i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

E

NO

Under 100.000 NOK

246

12,3

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

181

9,0

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

156

23,5

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

142

35,4

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

79

19,8

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

E

NO

Under 105.000 NOK

219

10,9

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

178

8,9

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

176

26,3

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

159

39,6

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

57

14,2

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

E

NO

Ingen formue

131

48,6

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

151

19,6

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

95

23,8

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

39

5,8

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

24

1,2

5,0

Over 3.350.000 NOK

21

1,1

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

E

NO

COOP/Forbrukersamvirket

91

52,3

57,6

Trumf

94

46,4

49,3

SAS Eurobonus

78

22,2

28,6

Norwegian Reward

84

15,5

18,5

Annet

69

8,8

12,7

Index

E

NO

Visa

93

63,7

68,8

Mastercard

87

46,8

54,0

Cresco

94

7,9

8,4

Eurocard

46

3,3

7,2

Kredittkort - har i dag

Re:member

85

3,3

3,9

125

0,5

0,4

NAF Fordel Xtra

85

3,3

3,9

AgriCard

14

0,2

1,4

Annet

62

4,0

6,5

Kash

55


E Distrikts-Norge conzoom®gruppe E i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

E

NO

Grunnskoleutdanning

123

9,7

7,9

Videregående utdanning

128

38,5

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

111

12,4

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

94

28,0

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

53

11,0

20,8

Index

E

NO

103

40,6

39,3

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag

84

3,9

4,7

103

5,6

5,4

76

2,3

3,0

101

18,6

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

102

12,2

11,9

Primærnæringsfag

112

1,7

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

102

3,4

3,3

Økonomiske og administrative fag

94

10,2

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

93

1,6

1,8

Index

E

NO

120

1,8

1,5

Student

115

12,8

11,1

Arbeidsledig

146

5,4

3,7

Alders-/uførepensjonist

104

24,7

23,7

25

0,3

1,2

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag Naturvitenskaplig/handelsfag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt

Gårdbruker/fisker Eier innen butikk, håndverk mm.

58

0,7

1,2

112

2,9

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

84

10,7

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

91

2,0

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

74

9,6

12,9

Kontorarbeid

79

5,8

7,3

113

8,7

7,7

99

7,4

7,5

157

7,2

4,6

Index

E

NO

Selvstendig næringsdrivende

Serviceyrke Faglært arbeider Annet ufaglært

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

118

2,7

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

107

20,9

19,5

95

37,7

39,8

101

38,3

37,9

Index

E

NO

Daglig leder

46

4,6

10,1

Styreleder

39

3,9

10,0

Styremedlem

48

7,8

16,3

Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Distrikts-Norge

E

conzoom®gruppe E i forhold til Norges befolkning Geografi Minst sentrale kommuner

Index

E

NO

75

9,2

12,3

Mindre sentrale kommuner

131

8,9

6,8

Noe sentrale kommuner

122

29,7

24,4

92

52,2

56,5

Index

E

NO

Aleneboende under 50 år

163

17,4

10,7

Aleneboende - 50 år eller eldre

147

16,5

11,2

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

Sentrale kommuner

Livssyklus

142

15,1

10,6

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

58

16,2

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

85

24,9

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

85

16,7

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

83

11,6

14,0

Andre/ubesvart

94

9,9

10,5

Eldste person i familien

Index

E

NO

Under 23

296

11,8

4,0

24 - 29

175

14,0

8,0

30 - 34

134

10,8

8,0

35 - 39

121

9,7

8,0

40 - 44

109

9,8

9,0

45 - 49

94

9,4

10,0

50 - 54

92

8,3

9,0

55 - 59

80

7,2

9,0

60 - 64

77

6,2

8,0

65 - 69

79

6,3

8,0

70 - 79

60

6,6

11,0

Over 80

0

0,0

8,0

Index

E

NO

88

29,5

33,5

109

43,6

39,8

94

56,4

60,2

Index

E

NO

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5) Skolebarn (6 - 17)

Sivil status Gift

64

28,8

45,3

Samboende

104

19,0

18,3

Ugift

139

33,7

24,3

Tidligere gift

156

18,2

11,7

Index

E

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

58

220.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

51

253.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

38

367.000

970.000

Økonomisk gjennomsnitt

57


E Distrikts-Norge conzoom®gruppe E i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

E

NO

Eneboliger

117

59,3

50,6

Tomannsboliger

169

14,1

8,3

Rekkehus, kjedehus

230

26,6

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

E

NO

204

100,0

49,0

0

0,0

51,0

Index

E

NO

Har hytte

30

5,0

16,6

Hytte ved vannet

31

1,9

6,0

Hytte over 600m

21

1,0

5,0

Index

E

NO

74

21,1

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

79

21,6

27,5

Vurderer å installere boligalarm

52

2,6

5,0

Eiendomseier Leier Eier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

E

NO

112

65,3

58,3

Telefonundersøkelser

83

34,6

41,6

Direkte undersøkelser

85

18,7

22,0

Humanitærer org.

83

30,7

37,1

Index

E

NO

Ingen mobiltelefon

164

32,5

19,8

1 mobiltelefon

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner

112

42,5

38,0

2 mobiltelefoner

62

15,9

25,8

3 mobiltelefoner

55

5,3

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

70

1,7

2,5

Index

E

NO

0

151

45,0

29,9

1 - 500

136

9,4

6,9

501 - 2.000

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold

104

13,8

13,3

2.001 - 5.000

76

8,9

11,7

5.001 - 10.000

61

5,9

9,7

10.001 - 30.000

50

4,6

9,2

Over 30.000

68

9,9

14,6


Distrikts-Norge

E

conzoom®gruppe E i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg Arbeiderpartiet (AP) Fremskrittspartiet (FRP)

Index

E

NO

98

27,5

28,2

120

13,6

11,3

Høyre (H)

89

19,0

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

88

4,4

5,0

Senterpartiet (SP)

67

3,4

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

98

5,6

5,7

Venstre (V)

103

6,0

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

137

4,1

3,0

Andre partier / Annet

131

8,1

6,2

99

8,5

8,6

Index

E

NO

Ikke stemmerett / Ubesvart

Antall biler Ingen bil

160

52,7

32,9

1 bil

89

35,2

39,4

2 biler

44

8,7

19,7

3 eller flere biler

43

3,4

8,0

Index

E

NO

Kjører i privatbil

88

53,4

60,5

Kjører med buss

116

21,5

18,6

Befordring

Kjører med tog/trikk/t-bane

56

5,9

10,5

101

8,8

8,7

81

2,2

2,7

Index

E

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

117

52,2

44,5

Legger ut bilder

124

11,8

9,5

Sykler Kjører moped/motorsykkel

Internett-bruk

Bruker nettbank

99

72,1

73,1

112

71,1

63,4

99

46,9

47,5

Spiller pengespill/gambler online

131

4,2

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

101

65,9

65,4

Benytter seg av streaming

113

69,1

61,0

Index

E

NO

Politikk og samfunn generelt

95

66,2

69,6

Jobb og karriere

96

60,8

63,3

Naturvern

97

67,1

69,2

Næringsliv og økonomi

88

50,2

57,2

Lokalnyheter

98

88,5

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

98

91,1

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

98

86,0

88,2

Miljøvern

97

65,4

67,3

104

53,0

50,8

Bruker sosiale nettsamfunn Søker etter varer og/eller tjenester

Interesser i husstanden

Teknologi og elektronikk

59


E Distrikts-Norge conzoom®gruppe E i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

E

NO

Spaserturer

96

58,6

60,8

Går på ski i sesongen

62

8,3

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

95

43,8

46,2

Fisker i sesongen

98

5,1

5,2

Går på restaurant

83

2,9

3,5

Går på kaffebar

93

8,7

9,4

Går på bibliotek

100

5,2

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

114

11,5

10,1

87

11,9

13,7

Går og ser på idrettsarrangementer Går på religiøse tilstelninger

111

9,0

8,1

Leser bøker

112

36,1

32,3

91

10,7

11,7

Går på teater eller musikal

113

0,9

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

167

0,5

0,3

Går på kunstutstilling

109

1,2

1,1

Går på museum

63

0,5

0,8

Går på konsert

81

1,7

2,1

Liker hagearbeid

81

11,7

14,4

Liker oppussning og interiør

90

14,2

15,7

Tilbringer tid med familien

93

60,0

64,4

Spiller PC-spill

179

15,6

8,7

Spiller TV-spill

152

4,4

2,9

Lager matlaging

109

34,1

31,3

74

4,5

6,1

Index

E

NO

110

32,1

29,2

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

Liker båtliv

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner Vi bør begrense trygdeordningen

83

13,3

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

108

38,7

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

122

23,6

19,3

94

9,9

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

113

44,6

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

121

11,4

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

142

4,4

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

124

30,8

24,8

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

167

6,5

3,9

89

32,1

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

128

13,1

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

126

19,3

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

100

7,6

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

106

13,2

12,4

97

10,3

10,6

122

20,7

17,0

81

6,2

7,7

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag U-hjelpen bør reduseres Norge bør bli medlem av EU


Distrikts-Norge

E

conzoom®gruppe E i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

E

NO

102

12,2

12,0

Aftenposten

47

7,0

15,0

Dagbladet

83

4,5

5,4

Dagens Næringsliv

30

1,6

5,4

Lokalaviser

78

24,3

31,0

Leser ikke dagsaviser

74

15,8

21,3

Index

E

NO

COOP Medlem

96

17,2

17,9

Dagens Næringsliv D2

38

1,1

2,9

Vi i Villa

69

8,4

12,2

118

4,0

3,4

NAF-magasinet Motor

78

10,0

12,9

Vi over 60

61

3,3

5,4

Jakt & Fiske

61

1,7

2,8

VG

Magasiner

Se og Hør

Radiovaner

Index

E

NO

90

66,4

74,0

101

27,5

27,3

79

43,6

55,0

NRK P2

75

16,6

22,1

NRK P3

101

29,9

29,6

P4

111

40,8

36,9

Radio Norge

102

28,9

28,4

TV-vaner

Index

E

NO

90

74,7

82,9

NRK generelt Lokalradio generelt NRK P1

NRK1 NRK2

81

40,9

50,3

104

56,9

54,9

TV 2

94

70,8

75,2

TV2 Nyhetskanalen

89

38,6

43,5

109

41,0

37,5

Index

E

NO

Rema 1000

106

48,3

45,6

Kiwi

112

32,4

29,0

Meny

90

22,7

25,2

Coop Obs!

123

19,9

16,2

Coop Extra

123

13,0

10,6

Coop Mega

89

9,3

10,5

Coop Marked

43

1,6

3,7

Spar/Eurospar

106

10,5

9,9

Coop Prix

127

9,9

7,8

Bunnpris

50

1,3

2,6

TVNorge

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker

61


F Karriere og stil 51 %

går på kaffebar/ kafé månedlig

36 %

Går på museum fler ganger om året


Karriere og stil

F

Overrepresenterte byer/kommuner


F Karriere og stil Karriere og stil Karriere og stil handler ikke bare om en god CV og et pent hjem. Det handler også om stil som i livsstil, om hvilke prioriteringen man gjør i hverdagen. Det handler om å kunne skille mellom hva som er positivt stress og hva som er negativt stress. Å opparbeide seg en karriere krever mye tid og energi, men det har virkelig lønnet seg. Ikke bare fordi arbeidssituasjonen nå er stabil, og at man kan få jobbe med det man liker aller best, men det har også lønnet seg økonomisk. Karriere og stil tjener nemlig godt over landsgjennomsnittet. Det er naturligvis en riktig så god bonus, og det tillater en å pleie interesser som fashion og interiør. Karriere og stil representerer først og fremst mennesker fra 30 til 39 år, som bor i storbyleiligheter i eksempelvis Oslo, Bergen eller Stavanger.

Kommunikasjon med gruppen

For Karriere og stil er balanse et viktig nøkkelord. Etter en lang arbeidsdag, er det godt for kropp og sjel med en yogaøkt. Etter en helg i sosialt lag med rødvin og litt for lite søvn, kickstarter man uka med en detox-kur. Å finne den rette balansen har tatt tid. I yngre alder var livet langt mer hektisk. Når man ser tilbake, kan man nesten ikke forstå hvordan man klarte å ha slikt et tempo. Det var som om alt gikk i ett: Studier, gjerne flere deltidsjobber ved siden av, kanskje noen studieverv - og i tillegg skulle man trene, være sosial, dra på dater, reise... Men etter hvert som man blir eldre, lærer man å prioritere annerledes. Det handler om å sette av tid til det som gir en positiv energi. Som å sette av en hel ettermiddag til matlaging mens favorittmusikken surrer og går i bakgrunnen. Hvor man kan smake seg fram, finne spennende urter fra skapet, kjenne svetten piple frem i panna over de kokende grytene. Det er spennende å eksperimentere på kjøkkenet,

og Karriere og stil er generelt glad i å prøve ut nye ting her i livet. Dersom du ber dem beskrive seg selv, vil kanskje adjektiver som ”eventyrlysten”, ”nysgjerrig” og ”åpen” bli trukket frem. Selv om Karriere og stil har godt med penger, er det mange som bare leier leiligheten de bor i. Dette skyldes ikke nødvendigvis det faktum at boligmarkedet er stramt, men fordi man ikke liker å binde seg til noe før man er helt sikker. Og siden ca. halvparten av Karriere og stil er single, haster det ikke å investere riktig ennå. Man vet jo aldri - kanskje man møter den rette neste år, kanskje neste uke, men det er uansett ikke noe behov for å ta opp boliglån ennå. Det kan vente. Dessuten er det gøy å bo forskjellige steder før man kjøper. Nye steder gir nye ideer, og kanskje den uforpliktende bosituasjonen gjør at man til slutt ønsker noe mer bindende? I mellomtiden kan man heller bruke pengene på reise, kultur, shopping og interiør. Mange i Karriere og stil mener at det i aller høyeste grad er verdt å bruke mer penger for god kvalitet. Fokuset på balanse kommer også til syne i politiske verdier. Det trenger ikke å være enten-eller, det kan være en mellomting. Et sted i sentrum, nærmere bestemt Venstre. Man er både opptatt av å ha en sterk og tydelig stat, samtidig som man ønsker økt privatisering velkommen. Selv om det er viktig å ivareta velferdsgodene, mener man at skattesatsene kan være for høye. Når det gjelder skattesystemet, er Karriere og stil spesielt opptatt av rettighetene til selvstendig næringsdrivende. Man burde belønnes for å starte noe eget, fremfor å drukne i byråkrati. Dette henger nok sammen med at mange jobber innenfor næringsliv, og kanskje startet de som gründere.


Karriere og stil

F

conzoom®gruppe F i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

F

NO

Under 100.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

4

1,0

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

76

18,9

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

336

50,5

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

306

15,3

5,0

Over 910.000 NOK

286

14,3

5,0

Index

F

NO

Under 105.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

152

37,9

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

263

39,4

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

228

11,4

5,0

Over 1.170.000 NOK

226

11,3

5,0

Index

F

NO

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue Ingen formue

105

38,9

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

88

11,5

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

78

19,5

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

98

14,8

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

130

6,5

5,0

Over 3.350.000 NOK

178

8,9

5,0

Bonuskort - har i dag

Index

F

NO

COOP/Forbrukersamvirket

69

39,8

57,6

Trumf

91

44,7

49,3

SAS Eurobonus

161

46,0

28,6

Norwegian Reward

172

31,8

18,5

Annet

127

16,1

12,7

Index

F

NO

Visa

111

76,4

68,8

Mastercard

121

65,5

54,0

Cresco

115

9,7

8,4

Eurocard

201

14,5

7,2

Re:member

126

4,9

3,9

50

0,2

0,4

123

4,8

3,9

0

0,0

1,4

200

13,0

6,5

Kredittkort - har i dag

Kash NAF Fordel Xtra AgriCard Annet

65


F Karriere og stil conzoom®gruppe F i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

F

NO

39

3,1

7,9

Videregående utdanning

70

21,1

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

58

6,5

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

120

35,6

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

161

33,5

20,8

Index

F

NO

87

34,2

39,3

169

7,9

4,7

90

4,9

5,4

199

5,9

3,0

90

16,6

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

94

11,1

11,9

Primærnæringsfag

40

0,6

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

90

3,0

3,3

Økonomiske og administrative fag

124

13,5

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

134

2,4

1,8

Index

F

NO

Hjemmeværende/uten egen inntekt

67

1,0

1,5

Student

61

6,8

11,1

Arbeidsledig

59

2,2

3,7

Alders-/uførepensjonist

85

20,1

23,7

0

0,0

1,2

Grunnskoleutdanning

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag Naturvitenskaplig/handelsfag

Yrke/stilling

Gårdbruker/fisker Eier innen butikk, håndverk mm.

50

0,6

1,2

Selvstendig næringsdrivende

104

2,7

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

177

22,6

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

123

2,7

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

113

14,6

12,9

Kontorarbeid

164

12,0

7,3

Serviceyrke

105

8,1

7,7

Faglært arbeider

45

3,4

7,5

Annet ufaglært

70

3,2

4,6

Index

F

NO

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

13

0,3

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

67

13,0

19,5

Sysselsatt G-N Tjenesteyting

121

48,1

39,8

Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

100

38,0

37,9

Index

F

NO

Daglig leder

122

12,3

10,1

Styreleder

145

14,5

10,0

Styremedlem

130

21,3

16,3

Særlige stillinger


Karriere og stil

F

conzoom®gruppe F i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

F

NO

7

0,9

12,3

Mindre sentrale kommuner

16

1,1

6,8

Noe sentrale kommuner

33

8,0

24,4

159

90,1

56,5

Index

F

NO

Aleneboende under 50 år

123

13,2

10,7

Aleneboende - 50 år eller eldre

109

12,2

11,2

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

194

20,6

10,6

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

102

28,4

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

64

18,7

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

70

13,8

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

44

6,2

14,0

Andre/ubesvart

70

7,4

10,5

Minst sentrale kommuner

Sentrale kommuner

Livssyklus

Eldste person i familien

Index

F

NO

Under 23

45

1,8

4,0

24 - 29

89

7,1

8,0

30 - 34

158

12,7

8,0

35 - 39

145

11,6

8,0

40 - 44

112

10,1

9,0

45 - 49

94

9,4

10,0

50 - 54

102

9,2

9,0

55 - 59

103

9,3

9,0

60 - 64

121

9,7

8,0

65 - 69

112

9,0

8,0

70 - 79

74

8,1

11,0

Over 80

27

2,1

8,0

Index

F

NO

71

23,9

33,5

115

45,7

39,8

90

54,3

60,2

Index

F

NO

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5) Skolebarn (6 - 17)

Sivil status Gift

84

38,0

45,3

146

26,7

18,3

Ugift

99

24,1

24,3

Tidligere gift

95

11,1

11,7

Index

F

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

172

652.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

162

809.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

145

1.407.000

970.000

Samboende

Økonomisk gjennomsnitt

67


F Karriere og stil conzoom®gruppe F i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

F

NO

Eneboliger

0

0,0

50,6

Tomannsboliger

0

0,0

8,3

Rekkehus, kjedehus

0

0,0

11,6

401

91,5

22,8

18

0,2

1,2

Store boligbygg (blokk) Bygninger for bofellesskap Fritidsboliger

66

0,2

0,4

Garasje og uthus til bolig

288

0,3

0,1

Andre bygg

155

7,7

5,0

Index

F

NO

Leier

161

78,9

49,0

Eier

41

21,1

51,0

Index

F

NO

Har hytte

115

19,1

16,6

Hytte ved vannet

145

8,7

6,0

Hytte over 600m

120

6,0

5,0

Index

F

NO

70

20,2

28,7

105

29,0

27,5

72

3,6

5,0

Eiendomseier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm Har brannvarsler koblet mot alarmsentral Vurderer å installere boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

F

NO

87

50,7

58,3

Telefonundersøkelser

118

49,1

41,6

Direkte undersøkelser

143

31,4

22,0

Humanitærer org.

116

43,1

37,1

Index

F

NO

Ingen mobiltelefon

102

20,3

19,8

1 mobiltelefon

105

39,7

38,0

2 mobiltelefoner

108

27,7

25,8

3 mobiltelefoner

78

7,6

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

78

1,9

2,5

Index

F

NO

0

132

39,4

29,9

1 - 500

154

10,6

6,9

501 - 2.000

93

12,4

13,3

2.001 - 5.000

98

11,5

11,7

5.001 - 10.000

80

7,8

9,7

10.001 - 30.000

68

6,3

9,2

Over 30.000

60

8,8

14,6

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold


Karriere og stil

F

conzoom®gruppe F i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg Arbeiderpartiet (AP) Fremskrittspartiet (FRP)

Index

F

NO

97

27,4

28,2

52

5,9

11,3

138

29,5

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

62

3,1

5,0

Senterpartiet (SP)

29

1,5

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

119

6,8

5,7

Venstre (V)

166

9,6

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

170

5,1

3,0

Andre partier / Annet

84

5,2

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

69

5,9

8,6

Index

F

NO

Høyre (H)

Antall biler Ingen bil

91

30,0

32,9

119

46,7

39,4

2 biler

84

16,5

19,7

3 eller flere biler

85

6,7

8,0

Index

F

NO

Kjører i privatbil

66

40,2

60,5

Kjører med buss

189

35,2

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

239

25,1

10,5

Sykler

102

8,9

8,7

70

1,9

2,7

Index

F

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

95

42,2

44,5

Legger ut bilder

76

7,2

9,5

Bruker nettbank

107

78,3

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

103

65,3

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

114

54,0

47,5

Spiller pengespill/gambler online

100

3,2

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

113

74,2

65,4

Benytter seg av streaming

110

67,0

61,0

Index

F

NO

1 bil

Befordring

Kjører moped/motorsykkel

Internett-bruk

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt

113

78,5

69,6

Jobb og karriere

99

62,5

63,3

Naturvern

98

67,8

69,2

116

66,1

57,2

Næringsliv og økonomi Lokalnyheter

98

88,5

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

102

95,2

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

105

92,4

88,2

Miljøvern

98

65,8

67,3

Teknologi og elektronikk

97

49,3

50,8 69


F Karriere og stil conzoom®gruppe F i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

F

NO

Spaserturer

105

63,8

60,8

Går på ski i sesongen

108

14,4

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

109

50,2

46,2

Fisker i sesongen

52

2,7

5,2

Går på restaurant

266

9,3

3,5

Går på kaffebar

180

16,9

9,4

Går på bibliotek

117

6,1

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

138

13,9

10,1

85

11,6

13,7

Går og ser på idrettsarrangementer Går på religiøse tilstelninger

58

4,7

8,1

Leser bøker

110

35,6

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

103

12,0

11,7

Går på teater eller musikal

163

1,3

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

67

0,2

0,3

Går på kunstutstilling

200

2,2

1,1

Går på museum

138

1,1

0,8

Går på konsert

181

3,8

2,1

Liker hagearbeid

38

5,5

14,4

106

16,6

15,7

Tilbringer tid med familien

89

57,5

64,4

Spiller PC-spill

90

7,8

8,7

Spiller TV-spill

107

3,1

2,9

Lager matlaging

109

34,2

31,3

75

4,6

6,1

Index

F

NO

80

23,4

29,2

111

17,8

16,0

82

29,2

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

121

23,3

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

117

12,3

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

90

35,7

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

96

9,0

9,4

100

3,1

3,1

95

23,5

24,8

Liker oppussning og interiør

Liker båtliv

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner Vi bør begrense trygdeordningen Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

64

2,5

3,9

111

40,0

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

68

6,9

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

92

14,1

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

108

8,2

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

79

9,8

12,4

115

12,2

10,6

86

14,7

17,0

156

12,0

7,7

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag U-hjelpen bør reduseres Norge bør bli medlem av EU


Karriere og stil

F

conzoom®gruppe F i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

F

NO

101

12,1

12,0

Aftenposten

205

30,7

15,0

Dagbladet

120

6,5

5,4

Dagens Næringsliv

231

12,5

5,4

Lokalaviser

70

21,8

31,0

Leser ikke dagsaviser

92

19,7

21,3

Index

F

NO

VG

Magasiner COOP Medlem

65

11,6

17,9

224

6,5

2,9

Vi i Villa

16

2,0

12,2

Se og Hør

76

2,6

3,4

NAF-magasinet Motor

78

10,0

12,9

Vi over 60

91

4,9

5,4

Jakt & Fiske

64

1,8

2,8

Dagens Næringsliv D2

Radiovaner

Index

F

NO

NRK generelt

102

75,2

74,0

Lokalradio generelt

100

27,2

27,3

NRK P1

100

55,1

55,0

NRK P2

133

29,5

22,1

NRK P3

100

29,5

29,6

P4

85

31,4

36,9

Radio Norge

83

23,7

28,4

TV-vaner

Index

F

NO

NRK1

103

85,1

82,9

NRK2

108

54,1

50,3

99

54,6

54,9

101

75,9

75,2

95

41,4

43,5

105

39,2

37,5

Index

F

NO

112

51,0

45,6

Kiwi

97

28,2

29,0

Meny

146

36,7

25,2

Coop Obs!

105

17,0

16,2

Coop Extra

44

4,7

10,6

Coop Mega

TVNorge TV 2 TV2 Nyhetskanalen TV3

Foretrukne dagligvarebutikker Rema 1000

123

12,9

10,5

Coop Marked

30

1,1

3,7

Spar/Eurospar

53

5,2

9,9

Coop Prix

62

4,8

7,8

Bunnpris

85

2,2

2,6 71


G Eldrebølgen 31 %

bruker ikke Internett

33 %

er svært glad i å løse kryssord


Eldrebølgen

G

Overrepresenterte byer/kommuner


G Eldrebølgen Eldrebølgen Uttrykket, Eldrebølgen har oppstått som en forklaring på hvorfor pensjonister stadig lever lenger, sammenlignet med hva de gjorde for noen tiår siden. Den mest åpenbare grunnen er det høye fødselstallet etter krigen, samt forbedrede helsetjenester. Takket være den sterke Eldrebølgen, er det mange barnebarn der ute som er så heldige å ha spreke og aktive besteforeldre!

Eldrebølgen består av mennesker fra 75 år og oppover. De bor på ulike steder i hele landet, gjerne i kommuner utenfor storbyene. Noen bor i leiligheter og hus, andre bor på aldershjem. Felles for alle, er at de er pensjonister og lever på opptjente pensjonsmidler. Dette forklarer hvorfor den samlede årsinntekten står oppført som lavere enn landsgjennomsnittet. De fleste har bare grunnskoleutdanning, men det var tross alt andre tider den gangen de var unge. Da trengte man ikke et visst antall studiepoeng for å skaffe seg jobb, og det holdt med fagbrev eller avgangseksamen fra folkeskolen - som det het den gangen. Forbruket har naturlig nok endret seg med tiden. I likhet med tidligere, bruker man mest penger på mat og dagligvarer, men nå er man i større grad opptatt av å benytte seg av gode tilbud. Nå har man jo så mye bedre tid når man handler. Eldrebølgen foretrekker å handle på formiddagen, helst på det lokale kjøpesenteret.

Kommunikasjon med gruppen

Å lese papiraviser og blader gir en god start på dagen. De mest populære avisene er Vårt Land, Aftenposten og VG. Aviser er nemlig primærkilden til nyheter - ja, i tillegg til TVen, så klart. Da går det mest i NRK1 og NRK2 og noen ganger TV2 Nyhetskanalen. TV-en kan gjerne stå på i bakgrunnen mens man leser blader eller løser kryssord. I bladhylla ligger det bunkevis med utgaver av Hjemmet, Allers, Her & Nå og Vi over 60. De fleste har mobiltelefon, men den brukes kun til telefonsamtaler og noen ganger SMS. Så og si ingen har smarttelefon og ser ikke poenget med å ha det heller. Det kan nesten virke som at alle disse telefonene har tatt over den muntlige kommunikasjonen. De unge sitter jo med nesa gravd ned i skjermen, snakker de ikke

sammen lenger? Nei, takke seg til den gamle kommunikasjonsformen, hvor man kan sitte og skravle til kaffen uten forstyrrelser. Det er ikke akkurat som at verden stopper opp bare fordi man går glipp av et blogginnlegg eller et Youtube-klipp. Men det skal sies, det føles litt som om samfunnet raser forbi i stormfart. De ser jo hvordan barnebarna lever helt andre liv enn hva de selv gjorde for 50-60 år siden. For all del, det er flott med teknologiske fremskritt, og velferdsstaten, Norge har jo kommet langt siden de var unge. Det er ganske mektig å tenke på, egentlig: Hvor mye som har skjedd siden krigen. Selv om samfunnsendringene stort sett er positive, mener mange i Eldrebølgen at enkelte tradisjoner burde tas mer vare på. Som for eksempel at man burde være bevisst på å støtte norsk matproduksjon, og Eldrebølgen er mer enn villig til å betale litt ekstra for norsk mat. Et annet eksempel er den brede enigheten om at statskirken ikke burde blitt avskaffet. Mange er faste kirkegjengere, eller de deltar i gudstjenester på omsorgshjemmet. Men det temaet som kanskje engasjerer aller mest, er naturlig nok eldreomsorgen. Og hvem er vel bedre til å uttale seg enn de det gjelder? Det er de som vet hvor skoen trykker, og mange mener at tilbudet burde ha vært bedre, i forhold til at Norge er verdens rikeste land. At det burde satses mer på gode sykehjemstilbud, med flere ansatte og mer varierte aktiviteter. Samtidig er det mange som har et ønske om å bo hjemme så lenge som mulig, og da er trygge hjemmetjenester helt essensielt. I og med at så mange engasjerer seg i eldrepolitikk, er Kristelig Folkeparti et naturlig valg for mange. Det er tross alt det partiet som i størst grad er opptatt av eldreomsorgen. Det føles trygt og godt å ha et stortingsparti som kjemper for de eldres sak. Nå skal det riktignok sies at mange også stemmer Arbeiderpartiet, og noen sverger til Senterpartiet. Men de politiske preferansene har en tendens til å avhenge av alder og hvor de bor i landet.


Eldrebølgen

G

conzoom®gruppe G i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

G

NO

41

2,1

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

237

11,8

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

234

35,2

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

119

29,8

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

63

15,7

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

28

4,2

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

13

0,6

5,0

Over 910.000 NOK

12

0,6

5,0

Index

G

NO

57

2,9

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

269

13,5

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

205

30,7

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

112

28,1

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

79

19,7

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

28

4,2

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

10

0,5

5,0

Over 1.170.000 NOK

10

0,5

5,0

Index

G

NO

Under 100.000 NOK

Husstandens samlede årsinntekt Under 105.000 NOK

Husstandens samlede formue Ingen formue

21

7,9

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

89

11,6

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

161

40,3

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

180

27,0

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

152

7,6

5,0

Over 3.350.000 NOK

110

5,5

5,0

Bonuskort - har i dag

Index

G

NO

COOP/Forbrukersamvirket

99

57,1

57,6

Trumf

94

46,2

49,3

SAS Eurobonus

47

13,5

28,6

Norwegian Reward

34

6,2

18,5

Annet

29

3,7

12,7

Index

G

NO

Visa

95

65,5

68,8

Mastercard

85

45,8

54,0

Cresco

87

7,3

8,4

108

7,8

7,2

Re:member

46

1,8

3,9

Kash

75

0,3

0,4

169

6,6

3,9

AgriCard

86

1,2

1,4

Annet

51

3,3

6,5

Kredittkort - har i dag

Eurocard

NAF Fordel Xtra

75


G Eldrebølgen conzoom®gruppe G i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

G

NO

Grunnskoleutdanning

177

14,0

7,9

Videregående utdanning

100

30,0

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

86

9,6

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

95

28,1

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

84

17,5

20,8

Index

G

NO

104

41,0

39,3

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag

91

4,2

4,7

100

5,4

5,4

Samfunnsfag/juridiske fag

85

2,5

3,0

Naturvitenskaplig/handelsfag

96

17,7

18,3

101

11,9

11,9

96

1,4

1,5

100

3,3

3,3

Økonomiske og administrative fag

99

10,8

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

98

1,7

1,8

Index

G

NO

107

1,6

1,5

Student

17

1,9

11,1

Arbeidsledig

27

1,0

3,7

Alders-/uførepensjonist

311

73,8

23,7

Gårdbruker/fisker

117

1,4

1,2

Eier innen butikk, håndverk mm.

50

0,6

1,2

Selvstendig næringsdrivende

46

1,2

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

22

2,8

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

41

0,9

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

33

4,3

12,9

Kontorarbeid

36

2,6

7,3

Serviceyrke

49

3,8

7,7

Faglært arbeider

29

2,2

7,5

Annet ufaglært

41

1,9

4,6

Index

G

NO

Lærerutdanning/pedagogikk

Helse-, sosial og idrettsfag Primærnæringsfag Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

94

2,1

2,3

101

19,8

19,5

98

38,9

39,8

102

38,6

37,9

Index

G

NO

Daglig leder

26

2,6

10,1

Styreleder

27

2,7

10,0

Styremedlem

40

6,5

16,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Eldrebølgen

G

conzoom®gruppe G i forhold til Norges befolkning Geografi Minst sentrale kommuner

Index

G

NO

76

9,3

12,3

Mindre sentrale kommuner

109

7,4

6,8

Noe sentrale kommuner

105

25,5

24,4

Sentrale kommuner

102

57,8

56,5

Index

G

NO

36

3,9

10,7

289

32,4

11,2

Livssyklus Aleneboende under 50 år Aleneboende - 50 år eller eldre Par under 50 år uten hjemmeboende barn

8

0,8

10,6

199

55,4

27,9

12

3,6

29,3

9

1,7

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

18

2,5

14,0

Andre/ubesvart

45

4,7

10,5

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn Husstander med barn (0 - 19 år) Husstander med småbarn (0 - 12 år)

Eldste person i familien

Index

G

NO

Under 23

6

0,2

4,0

24 - 29

5

0,4

8,0

30 - 34

5

0,4

8,0

35 - 39

5

0,4

8,0

40 - 44

5

0,4

9,0

45 - 49

5

0,5

10,0

50 - 54

6

0,5

9,0

55 - 59

6

0,5

9,0

60 - 64

8

0,6

8,0

65 - 69

10

0,8

8,0

70 - 79

239

26,3

11,0

Over 80

862

69,0

8,0

Index

G

NO

15

5,2

33,5

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5) Skolebarn (6 - 17)

Sivil status Gift

69

27,6

39,8

120

72,4

60,2

Index

G

NO

121

54,8

45,3

Samboende

19

3,4

18,3

Ugift

48

11,7

24,3

252

29,5

11,7

Index

G

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

65

245.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

61

303.000

499.000

133

1.289.000

970.000

Tidligere gift

Økonomisk gjennomsnitt

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

77


G Eldrebølgen conzoom®gruppe G i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

G

NO

Eneboliger

82

41,3

50,6

Tomannsboliger

75

6,3

8,3

Rekkehus, kjedehus

88

10,2

11,6

Store boligbygg (blokk)

102

23,3

22,8

Bygninger for bofellesskap

497

5,9

1,2

Fritidsboliger

73

0,3

0,4

Garasje og uthus til bolig

60

0,1

0,1

252

12,6

5,0

Index

G

NO

Leier

123

60,4

49,0

Eier

78

39,6

51,0

Index

G

NO

Har hytte

86

14,4

16,6

Hytte ved vannet

99

5,9

6,0

Hytte over 600m

70

3,5

5,0

Index

G

NO

Har boligalarm

132

37,9

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

128

35,2

27,5

38

1,9

5,0

Andre bygg

Eiendomseier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet

Vurderer å installere boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

G

NO

104

60,8

58,3

Telefonundersøkelser

94

39,1

41,6

Direkte undersøkelser

97

21,3

22,0

Humanitærer org.

98

36,3

37,1

Index

G

NO

Ingen mobiltelefon

161

31,9

19,8

1 mobiltelefon

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner

120

45,5

38,0

2 mobiltelefoner

69

17,8

25,8

3 mobiltelefoner

31

3,1

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

28

0,7

2,5

Index

G

NO

0

128

38,2

29,9

1 - 500

112

7,7

6,9

501 - 2.000

111

14,8

13,3

2.001 - 5.000

101

11,8

11,7

5.001 - 10.000

80

7,8

9,7

10.001 - 30.000

63

5,8

9,2

Over 30.000

42

6,1

14,6

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold


Eldrebølgen

G

conzoom®gruppe G i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

G

NO

Arbeiderpartiet (AP)

116

32,7

28,2

Fremskrittspartiet (FRP)

113

12,8

11,3

Høyre (H)

110

23,5

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

156

7,8

5,0

Senterpartiet (SP)

102

5,2

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

58

3,3

5,7

Venstre (V)

72

4,2

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

37

1,1

3,0

Andre partier / Annet

50

3,1

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

73

6,3

8,6

Index

G

NO

Antall biler Ingen bil

162

53,2

32,9

1 bil

95

37,6

39,4

2 biler

36

7,0

19,7

3 eller flere biler

27

2,2

8,0

Index

G

NO

Kjører i privatbil

82

49,4

60,5

Kjører med buss

87

16,2

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

48

5,0

10,5

Sykler

72

6,3

8,7

Kjører moped/motorsykkel

37

1,0

2,7

Index

G

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

38

17,1

44,5

Legger ut bilder

23

2,2

9,5

Bruker nettbank

75

55,1

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

44

27,7

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

37

17,6

47,5

Spiller pengespill/gambler online

41

1,3

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

32

20,8

65,4

Benytter seg av streaming

42

25,9

61,0

Index

G

NO

111

77,2

69,6

47

30,0

63,3

Naturvern

111

77,1

69,2

Næringsliv og økonomi

111

63,3

57,2

Lokalnyheter

103

93,2

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

102

95,0

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

104

91,9

88,2

Miljøvern

110

73,8

67,3

76

38,8

50,8

Befordring

Internett-bruk

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt Jobb og karriere

Teknologi og elektronikk

79


G Eldrebølgen conzoom®gruppe G i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien Spaserturer

Index

G

NO

108

65,8

60,8

Går på ski i sesongen

63

8,4

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

87

40,4

46,2

Fisker i sesongen

65

3,4

5,2

Går på restaurant

86

3,0

3,5

Går på kaffebar

119

11,2

9,4

Går på bibliotek

121

6,3

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

37

3,7

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

58

8,0

13,7

Går på religiøse tilstelninger

141

11,4

8,1

Leser bøker

125

40,3

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

125

14,6

11,7

Går på teater eller musikal

138

1,1

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

67

0,2

0,3

127

1,4

1,1

Går på museum

63

0,5

0,8

Går på konsert

124

2,6

2,1

Liker hagearbeid

162

23,3

14,4

81

12,7

15,7

107

68,7

64,4

Spiller PC-spill

56

4,9

8,7

Spiller TV-spill

38

1,1

2,9

Lager matlaging

92

28,8

31,3

Liker båtliv

80

4,9

6,1

Index

G

NO

Det er viktig å respektere tradisjoner

147

42,9

29,2

Vi bør begrense trygdeordningen

115

18,4

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

161

57,3

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

110

21,2

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

104

10,9

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

128

50,6

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

112

10,5

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

148

4,6

3,1

90

22,3

24,8

Går på kunstutstilling

Liker oppussning og interiør Tilbringer tid med familien

Holdninger (er enig)

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

103

4,0

3,9

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

102

36,6

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

137

14,0

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

122

18,6

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

142

10,8

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

187

23,2

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

110

11,7

10,6

U-hjelpen bør reduseres

109

18,6

17,0

Norge bør bli medlem av EU

177

13,6

7,7


Eldrebølgen

G

conzoom®gruppe G i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

G

NO

147

17,6

12,0

Aftenposten

171

25,7

15,0

Dagbladet

107

5,8

5,4

52

2,8

5,4

Lokalaviser

215

66,5

31,0

Leser ikke dagsaviser

263

56,1

21,3

Index

G

NO

151

27,1

17,9

52

1,5

2,9

Vi i Villa

119

14,5

12,2

Se og Hør

124

4,2

3,4

NAF-magasinet Motor

181

23,4

12,9

Vi over 60

313

16,9

5,4

Jakt & Fiske

107

3,0

2,8

VG

Dagens Næringsliv

Magasiner COOP Medlem Dagens Næringsliv D2

Radiovaner

Index

G

NO

108

80,2

74,0

65

17,7

27,3

NRK P1

130

71,6

55,0

NRK P2

151

33,3

22,1

NRK P3

33

9,7

29,6

P4

39

14,3

36,9

Radio Norge

33

9,4

28,4

TV-vaner

Index

G

NO

NRK1

116

96,3

82,9

NRK2

164

82,6

50,3

83

45,3

54,9

TV 2

106

79,5

75,2

TV2 Nyhetskanalen

118

51,4

43,5

75

28,3

37,5

Index

G

NO

73

33,2

45,6

Kiwi

70

20,2

29,0

Meny

107

26,9

25,2

Coop Obs!

78

12,7

16,2

Coop Extra

78

8,3

10,6

Coop Mega

NRK generelt Lokalradio generelt

TVNorge

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker Rema 1000

136

14,3

10,5

Coop Marked

89

3,3

3,7

Spar/Eurospar

87

8,6

9,9

Coop Prix

129

10,1

7,8

Bunnpris

69

1,8

2,6 81


H Urbane unge

19 %

g책r p책 pub/bar ukentlig

75 %

har Internett som viktigste nyhetskilde


Urbane unge

H

Overrepresenterte byer/kommuner


H Urbane unge Urbane unge Urbane unge er en stor gruppe, bestående av unge mennesker fra hele landet. Mange er midt i studiene, andre har rukket å få noen år i arbeidslivet. Aldersmessig består typen av mennesker mellom 18 og 34 år. De fleste er bosatt i en av Norges storbyer, og så mange som 9 av 10 leier leiligheten de bor i. En stor andel lever naturligvis på studielån, og kanskje har de en deltidsjobb ved siden av.

Kommunikasjon med gruppen

Urbane unge er i en spennende livsfase. Noen har flyttet hjemmefra og skal bo alene for første gang. Det er en stor overgang. Nå skal man både forholde seg til den nye botilværelsen, i tillegg til at man starter på høyere studier. Det innebærer i det hele tatt mye mer ansvar. Etter en tur på IKEA med foreldrene for å kjøpe møbler til hybelen, er det tid for å stå på egne ben. En helt ny verden venter! Det blir mange lange dager på lesesalen, samtidig som man skal prioritere å være sosial. Heldigvis kommer man fort inn i en kollokviegruppe, og på fredager stikker man innom studentpuben som har byens billigste øl. Det er en spennende tid også for de som er ferdig utdannet og nå har fått sin første, ordentlige jobb. I og med at de fleste i Urbane unge er single, er det gjerne nå man begynner å tenke på å skulle etablere seg. Selv om det uforpliktende singellivet er gøy, hadde det jo vært trivelig med en kjæreste. Ikke at det er noe stress, men nå er man kanskje mer åpen for å registrere seg på datingsider. Tanken om å slå seg til ro med en partner og etter hvert få barn, er ikke like fjern nå som den var for noen år siden. Nå som man har begynt å jobbe

heltid, betyr det at man etter hvert kan kjøpe sin første leilighet. Det blir riktignok en liten leilighet - ja, kanskje et oppussingsobjekt. Det er mange om beinet i storbymarkedet. Tenk å kunne få et lite krypinn midt i byen! Det gjør ingenting om det er lite, det finnes så mange geniale interiørblogger nå, som kan vise deg hvordan man får maks ut av kvadratmeterne. Inspirasjonsbilder på Instagram er bare et klikk unna, og den dagen man trenger flyttehjelp er det bare å opprette en event på Facebook, som lover pils og pølser til alle som kommer og bidrar. Når man lever storbylivet, har man lett tilgang til kafeer og kulturopplevelser. Man liker å holde seg orientert om hva som skjer i byen, slik at man kan dra på kule eventer. Uka blir morsommere med quiz og øl på en tirsdag, eller å dra på standup en torsdag. Om sommeren er Øya-festivalen obligatorisk. Det beste med alt dette, er at det bare er en liten trikketur unna! De færreste har bil, men det trenger man jo heller ikke siden kollektivtilbudet er så bra. Dessuten er det bra for miljøet, et tema mange Urbane unge er opptatt av. Det er viktig med disse små miljøtiltakene i hverdagen, som i helhet kan utgjøre en forskjell. Som at man kildesorterer, bruker handlenett fremfor plastposer, at man er for gjenbruk og helst handler økologisk. Et annet tema mange engasjerer seg i, er utenrikspolitikk. Det er for eksempel en bred enighet om at Norge bør ta i mot flere flyktninger. På bakgrunn av disse standpunktene, er det kanskje ikke så overraskende at et flertall stemmer på de rødgrønne partiene.


Urbane unge

H

conzoom®gruppe H i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

H

NO

Under 100.000 NOK

498

24,9

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

263

13,2

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

129

19,3

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

101

25,4

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

66

16,5

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

3

0,4

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

3

0,2

5,0

Over 910.000 NOK

3

0,1

5,0

Index

H

NO

Under 105.000 NOK

547

27,4

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

211

10,6

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

145

21,7

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

114

28,6

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

46

11,4

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

2

0,3

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

1

0,1

5,0

Over 1.170.000 NOK

1

0,1

5,0

Index

H

NO

Ingen formue

153

56,5

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

204

26,5

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

47

11,8

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

21

3,2

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

16

0,8

5,0

Over 3.350.000 NOK

24

1,2

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

H

NO

COOP/Forbrukersamvirket

44

25,5

57,6

Trumf

79

39,1

49,3

SAS Eurobonus

131

37,4

28,6

Norwegian Reward

138

25,6

18,5

65

8,3

12,7

Index

H

NO

Visa

95

65,6

68,8

Mastercard

90

48,8

54,0

Cresco

63

5,3

8,4

Eurocard

69

5,0

7,2

Re:member

Annet

Kredittkort - har i dag

51

2,0

3,9

Kash

0

0,0

0,4

NAF Fordel Xtra

8

0,3

3,9

AgriCard

0

0,0

1,4

Annet

2

0,1

6,5 85


H Urbane unge conzoom®gruppe H i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

H

NO

23

1,8

7,9

128

38,6

30,1

60

6,7

11,2

113

33,7

29,7

90

18,8

20,8

Index

H

NO

89

34,9

39,3

178

8,3

4,7

89

4,8

5,4

210

6,2

3,0

92

16,9

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

92

11,0

11,9

Primærnæringsfag

44

0,6

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

85

2,8

3,3

Økonomiske og administrative fag

109

11,8

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

148

2,6

1,8

Index

H

NO

87

1,3

1,5

Student

452

50,2

11,1

Arbeidsledig

143

5,3

3,7

3

0,7

23,7

17

0,2

1,2

Grunnskoleutdanning Videregående utdanning Fagbrev/fagskoleutdanning Universitet/-høgskole (1 - 4 år) Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag Naturvitenskaplig/handelsfag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt

Alders-/uførepensjonist Gårdbruker/fisker Eier innen butikk, håndverk mm.

33

0,4

1,2

Selvstendig næringsdrivende

104

2,7

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

110

14,1

12,8

27

0,6

2,2

Daglig leder, adm.- eller annen direktør Mellomleder, avdelingsleder

44

5,7

12,9

100

7,3

7,3

Serviceyrke

58

4,5

7,7

Faglært arbeider

45

3,4

7,5

Annet ufaglært

78

3,6

4,6

Index

H

NO

Kontorarbeid

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

15

0,3

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

63

12,3

19,5

Sysselsatt G-N Tjenesteyting

121

48,3

39,8

Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

102

38,5

37,9

Index

H

NO

Daglig leder

31

3,1

10,1

Styreleder

28

2,8

10,0

Styremedlem

45

7,3

16,3

Særlige stillinger


Urbane unge

H

conzoom®gruppe H i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

H

NO

1

0,1

12,3

Mindre sentrale kommuner

12

0,8

6,8

Noe sentrale kommuner

36

8,9

24,4

159

90,1

56,5

Index

H

NO

299

32,0

10,7

0

0,0

11,2

334

35,4

10,6

0

0,1

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

25

7,4

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

29

5,8

19,7

11

1,5

14,0

244

25,6

10,5

Minst sentrale kommuner

Sentrale kommuner

Livssyklus Aleneboende under 50 år Aleneboende - 50 år eller eldre Par under 50 år uten hjemmeboende barn Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

Husstander med tenåringer (13 - 19 år) Andre/ubesvart

Eldste person i familien

Index

H

NO

Under 23

567

22,7

4,0

24 - 29

802

64,2

8,0

30 - 34

139

11,1

8,0

35 - 39

10

0,8

8,0

40 - 44

5

0,5

9,0

45 - 49

3

0,3

10,0

50 - 54

2

0,2

9,0

55 - 59

1

0,1

9,0

60 - 64

1

0,1

8,0

65 - 69

1

0,1

8,0

70 - 79

0

0,0

11,0

Over 80

0

0,0

8,0

Index

H

NO

7

2,5

33,5

197

78,2

39,8

36

21,8

60,2

Index

H

NO

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5) Skolebarn (6 - 17)

Sivil status Gift

14

6,5

45,3

Samboende

197

36,1

18,3

Ugift

236

57,3

24,3

0

0,0

11,7

Index

H

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

51

191.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

42

208.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

30

289.000

970.000

Tidligere gift

Økonomisk gjennomsnitt

87


H Urbane unge conzoom®gruppe H i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

H

NO

Eneboliger

0

0,0

50,6

Tomannsboliger

0

0,0

8,3

Rekkehus, kjedehus

0

0,0

11,6

Store boligbygg (blokk)

389

88,8

22,8

Bygninger for bofellesskap

867

10,3

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

18

0,9

5,0

Index

H

NO

Leier

187

91,6

49,0

Eier

17

8,4

51,0

Index

H

NO

Har hytte

7

1,2

16,6

Hytte ved vannet

8

0,5

6,0

Hytte over 600m

8

0,4

5,0

Index

H

NO

24

6,9

28,7

100

27,5

27,5

84

4,2

5,0

Andre bygg

Eiendomseier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm Har brannvarsler koblet mot alarmsentral Vurderer å installere boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

H

NO

119

69,5

58,3

Telefonundersøkelser

73

30,4

41,6

Direkte undersøkelser

84

18,6

22,0

Humanitærer org.

68

25,1

37,1

Index

H

NO

Ingen mobiltelefon

150

29,8

19,8

1 mobiltelefon

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner

141

53,5

38,0

2 mobiltelefoner

50

12,8

25,8

3 mobiltelefoner

25

2,4

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

30

0,7

2,5

Index

H

NO

0

170

50,8

29,9

1 - 500

175

12,1

6,9

501 - 2.000

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold

100

13,3

13,3

2.001 - 5.000

71

8,3

11,7

5.001 - 10.000

39

3,8

9,7

10.001 - 30.000

37

3,4

9,2

Over 30.000

32

4,7

14,6


Urbane unge

H

conzoom®gruppe H i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

H

NO

Arbeiderpartiet (AP)

87

24,4

28,2

Fremskrittspartiet (FRP)

45

5,1

11,3

Høyre (H)

82

17,5

21,4

100

5,0

5,0

57

2,9

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

160

9,1

5,7

Venstre (V)

164

9,5

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

177

5,3

3,0

Andre partier / Annet

145

9,0

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

144

12,4

8,6

Index

H

NO

Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (SP)

Antall biler Ingen bil

203

66,7

32,9

1 bil

68

26,6

39,4

2 biler

26

5,2

19,7

3 eller flere biler

18

1,4

8,0

Index

H

NO

Kjører i privatbil

42

25,5

60,5

Kjører med buss

294

54,7

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

330

34,7

10,5

85

7,4

8,7

144

3,9

2,7

Index

H

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

156

69,2

44,5

Legger ut bilder

143

13,6

9,5

Bruker nettbank

105

76,7

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

146

92,5

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

117

55,5

47,5

81

2,6

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

136

89,1

65,4

Benytter seg av streaming

154

93,9

61,0

Index

H

NO

Befordring

Sykler Kjører moped/motorsykkel

Internett-bruk

Spiller pengespill/gambler online

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt

92

63,9

69,6

132

83,6

63,3

Naturvern

98

67,9

69,2

Næringsliv og økonomi

89

50,8

57,2

Lokalnyheter

85

76,5

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

96

89,3

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

98

86,8

88,2

Miljøvern

100

67,4

67,3

Teknologi og elektronikk

111

56,3

50,8

Jobb og karriere

89


H Urbane unge conzoom®gruppe H i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien Spaserturer Går på ski i sesongen

Index

H

NO

96

58,1

60,8

69

9,2

13,3

107

49,4

46,2

Fisker i sesongen

35

1,8

5,2

Går på restaurant

177

6,2

3,5

Går på kaffebar

239

22,5

9,4

Går på bibliotek

231

12,0

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

382

38,6

10,1

91

12,4

13,7

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

Går og ser på idrettsarrangementer Går på religiøse tilstelninger

115

9,3

8,1

Leser bøker

107

34,5

32,3

59

6,9

11,7

Går på teater eller musikal

188

1,5

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

167

0,5

0,3

Går på kunstutstilling

227

2,5

1,1

Går på museum

263

2,1

0,8

Går på konsert

324

6,8

2,1

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

Liker hagearbeid

20

2,9

14,4

105

16,5

15,7

88

56,5

64,4

Spiller PC-spill

117

10,2

8,7

Spiller TV-spill

259

7,5

2,9

Lager matlaging

116

36,3

31,3

62

3,8

6,1

Index

H

NO

Det er viktig å respektere tradisjoner

61

17,9

29,2

Vi bør begrense trygdeordningen

83

13,2

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

80

28,6

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

136

26,2

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

156

16,4

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

109

43,1

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

133

12,5

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

55

1,7

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

81

20,2

24,8

Liker oppussning og interiør Tilbringer tid med familien

Liker båtliv

Holdninger (er enig)

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

87

3,4

3,9

136

49,0

36,0

75

7,7

10,2

116

17,7

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

67

5,1

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

98

12,2

12,4

152

16,1

10,6

U-hjelpen bør reduseres

48

8,2

17,0

Norge bør bli medlem av EU

56

4,3

7,7

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag


Urbane unge

H

conzoom®gruppe H i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

H

NO

58

6,9

12,0

Aftenposten

87

13,0

15,0

Dagbladet

78

4,2

5,4

115

6,2

5,4

19

5,8

31,0

8

1,8

21,3

Index

H

NO

COOP Medlem

28

5,1

17,9

Dagens Næringsliv D2

86

2,5

2,9

Vi i Villa

4

0,5

12,2

Se og Hør

6

0,2

3,4

11

1,4

12,9

0

0,0

5,4

18

0,5

2,8

VG

Dagens Næringsliv Lokalaviser Leser ikke dagsaviser

Magasiner

NAF-magasinet Motor Vi over 60 Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

H

NO

87

64,2

74,0

109

29,7

27,3

50

27,5

55,0

NRK P2

69

15,3

22,1

NRK P3

161

47,7

29,6

P4

72

26,7

36,9

Radio Norge

77

21,9

28,4

TV-vaner

Index

H

NO

NRK1

74

61,2

82,9

NRK2

37

18,7

50,3

TVNorge

89

48,8

54,9

TV 2

77

57,9

75,2

TV2 Nyhetskanalen

54

23,4

43,5

102

38,4

37,5

Index

H

NO

Rema 1000

135

61,7

45,6

Kiwi

117

33,8

29,0

Meny

125

31,6

25,2

Coop Obs!

101

16,4

16,2

Coop Extra

104

11,0

10,6

Coop Mega

60

6,3

10,5

Coop Marked

65

2,4

3,7

Spar/Eurospar

88

8,7

9,9

Coop Prix

35

2,7

7,8

Bunnpris

35

0,9

2,6

NRK generelt Lokalradio generelt NRK P1

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker

91


I Urbant mangfold

62 %

er interessert i kulturnyheter

14 %

mener folk bør stort sett fü røyke hvor de vil


Urbant mangfold

I

Overrepresenterte byer/kommuner


I Urbant mangfold Urbant mangfold Det bygges stadig nye leiligheter og boligblokker rundt om i Norges storbyer. På den måten er det mer enn nok plass til et Urbant mangfold. Det spennende med å bo i en boligblokk eller et leilighetskompleks, er at det bor så mange ulike mennesker på samme adresse. Urbant mangfold består av mennesker i alle aldre, men et flertall er i tredve- og førtiårene. De aller fleste er single, men noen har barn fra tidligere forhold. Et fellestrekk for så og si alle, er at de kun leier leiligheten de bor i. Blant de yngre kan forklaringen være at de ikke har etablert seg ennå. Kanskje er dette den første leiligheten de bor i etter at de flyttet hjemmefra. En annen forklaring kan være det faktum at den samlede årsinntekten ligger noe under landsgjennomsnittet. Dette kan igjen henge sammen med at en andel av gruppen foreløpig er arbeidsledige. Muligens mottar de trygd mens de leter etter arbeid. Samfunnet blir stadig mer konkurransepreget, samtidig som arbeidsledigheten øker. Dette går dessverre oftere utover de som ikke har høyere utdanning, noe som er tilfellet for mange i Urbant mangfold. Et flertall har nemlig bare fullført grunnskolen eller videregående. Heldigvis har vi et sterkt velferdssystem i Norge, og dette er noe mange i Urbant mangfold er opptatt av. Et flertall stemmer Arbeiderpartiet, et parti som har lang tradisjon med å være opptatt av velferdsgoder - med slagordet, ”alle skal med”. For øvrig er det mange som stemmer Høyre og Fremskrittspartiet, men de politiske preferansene varierer gjerne ut i fra alder og hvor de hører til i landet. I og med at økonomien er noe begrenset, er shopping ansett som en luksus i hverdagen. Da handler man aller helst på kjøpesentre. Man har ingen spesielle preferanser for når man handler mat, og man bytter gjerne mellom ulike dagligvarekjeder. Noen er opptatt av at maten de handler skal være økologisk, men

bortsett fra dét er man stort sett ikke villig til å betale noe ekstra for kjente varemerker. Noen kan tenke seg å ta opp kredittlån, slik at de får mer å rutte med. Man er dessuten mer opptatt av å spare penger, fremfor å betale ned på lån med det første. Den begrensede økonomien gjør at de færreste har råd til utenlandsferie med det første. Men kanskje man kan finne en billig hoppe-på-tur eller et tilbud på restplass.no? Hvis ikke er det uansett masse som skjer i storbyene hver sommer. Og det beste av alt er jo at mange av arrangementene er gratis! Hva gir vel mer sommerstemning enn en gratiskonsert i parken med venner?

Kommunikasjon med gruppen

For å kommunisere med Urbant mangfold, kan man benytte seg av flere kanaler: Radio, TV, aviser, blader og Internett. Mange er aktive lyttere av lokalradioen og de mest populære avisene er VG, Dagbladet, Aftenposten og Morgenbladet. Når det er sagt, er det sjeldent at man kjøper papiraviser. Det er først og fremst nettavisene som gjelder. I blant kjøper man blader som Se og Hør, Her & Nå og Mann.

Urbant mangfold har nær tilgang til puber, kafeer og parker, og det er gjerne her man møtes i sosiale lag. Med mindre man samles hjemme hos noen, så klart. På grunn av det gode kollektivtilbudet , er det enkelt å komme seg dit det skjer. Det skal riktignok sies at de litt eldre i gruppen gjerne foretrekker å være hjemme om kveldene. Men felles for alle, er at de vet å sette pris på en rolig kveld i sofaen, gjerne i selskap av TV-kanaler som BBC Entertainment, TLC Norge, MAX og Fox. Dette er alle kanaler med fokus på lett underholdning, noe som i stor grad appellerer til gruppen. Og ser man ikke på TV, ser man gjerne et morsomt Youtube-klipp på bussen for å gjøre turen litt morsommere.


Urbant mangfold

I

conzoom®gruppe I i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

I

NO

Under 100.000 NOK

188

9,4

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

160

8,0

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

137

20,6

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

133

33,3

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

107

26,6

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

8

1,3

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

8

0,4

5,0

Over 910.000 NOK

8

0,4

5,0

Index

I

NO

Under 105.000 NOK

181

9,1

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

158

7,9

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

151

22,7

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

155

38,6

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

81

20,1

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

7

1,0

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

6

0,3

5,0

Over 1.170.000 NOK

6

0,3

5,0

Index

I

NO

Ingen formue

127

47,2

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

137

17,8

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

89

22,2

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

60

9,0

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

42

2,1

5,0

Over 3.350.000 NOK

35

1,8

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

I

NO

COOP/Forbrukersamvirket

77

44,2

57,6

Trumf

91

44,7

49,3

SAS Eurobonus

93

26,5

28,6

113

20,9

18,5

79

10,0

12,7

Index

I

NO

Visa

102

70,2

68,8

Mastercard

110

59,2

54,0

Cresco

107

9,0

8,4

69

5,0

7,2

Norwegian Reward Annet

Kredittkort - har i dag

Eurocard Re:member

74

2,9

3,9

100

0,4

0,4

NAF Fordel Xtra

49

1,9

3,9

AgriCard

21

0,3

1,4

Annet

85

5,5

6,5

Kash

95


I Urbant mangfold conzoom®gruppe I i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad Grunnskoleutdanning Videregående utdanning

Index

I

NO

113

8,9

7,9

94

28,3

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

102

11,4

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

102

30,2

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

100

20,9

20,8

Index

I

NO

Allmenne fag

101

39,8

39,3

Humanistiske og estestiske fag

130

6,1

4,7

87

4,7

5,4

137

4,1

3,0

90

16,4

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

93

11,0

11,9

Primærnæringsfag

62

0,9

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

94

3,1

3,3

Økonomiske og administrative fag

103

11,2

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

149

2,6

1,8

Index

I

NO

107

1,6

1,5

Utdanningsbakgrunn

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag Naturvitenskaplig/handelsfag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt Student

60

6,7

11,1

Arbeidsledig

108

4,0

3,7

Alders-/uførepensjonist

122

28,8

23,7

8

0,1

1,2

Gårdbruker/fisker Eier innen butikk, håndverk mm.

67

0,8

1,2

Selvstendig næringsdrivende

127

3,3

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

103

13,2

12,8

82

1,8

2,2

Daglig leder, adm.- eller annen direktør Mellomleder, avdelingsleder

79

10,2

12,9

Kontorarbeid

147

10,7

7,3

Serviceyrke

100

7,7

7,7

Faglært arbeider

96

7,2

7,5

Annet ufaglært

85

3,9

4,6

Index

I

NO

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

41

0,9

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

79

15,3

19,5

Sysselsatt G-N Tjenesteyting

113

45,1

39,8

Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

100

38,1

37,9

Index

I

NO

Daglig leder

64

6,4

10,1

Styreleder

62

6,2

10,0

Styremedlem

64

10,5

16,3

Særlige stillinger


Urbant mangfold

I

conzoom®gruppe I i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

I

NO

Minst sentrale kommuner

28

3,5

12,3

Mindre sentrale kommuner

62

4,2

6,8

Noe sentrale kommuner

76

18,6

24,4

130

73,7

56,5

Index

I

NO

Aleneboende under 50 år

190

20,3

10,7

Aleneboende - 50 år eller eldre

230

25,8

11,2

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

Sentrale kommuner

Livssyklus

116

12,3

10,6

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

68

19,0

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

55

16,2

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

60

11,9

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

38

5,3

14,0

Andre/ubesvart

66

6,9

10,5

Eldste person i familien

Index

I

NO

Under 23

65

2,6

4,0

24 - 29

40

3,2

8,0

30 - 34

155

12,4

8,0

35 - 39

151

12,0

8,0

40 - 44

123

11,1

9,0

45 - 49

105

10,5

10,0

50 - 54

112

10,1

9,0

55 - 59

106

9,6

9,0

60 - 64

111

8,9

8,0

65 - 69

118

9,5

8,0

70 - 79

92

10,1

11,0

Over 80

0

0,0

8,0

Index

I

NO

72

24,0

33,5

113

45,1

39,8

91

54,9

60,2

Index

I

NO

Gift

56

25,2

45,3

Samboende

82

15,0

18,3

Ugift

149

36,1

24,3

Tidligere gift

195

22,8

11,7

Index

I

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

66

249.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

57

285.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

52

505.000

970.000

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5) Skolebarn (6 - 17)

Sivil status

Økonomisk gjennomsnitt

97


I Urbant mangfold conzoom®gruppe I i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

I

NO

Eneboliger

0

0,0

50,6

Tomannsboliger

0

0,0

8,3

Rekkehus, kjedehus

0

0,0

11,6

330

75,2

22,8

58

0,7

1,2

Fritidsboliger

598

2,2

0,4

Garasje og uthus til bolig

518

0,6

0,1

Andre bygg

425

21,3

5,0

Index

I

NO

Leier

178

87,4

49,0

Eier

25

12,6

51,0

Index

I

NO

Har hytte

55

9,1

16,6

Hytte ved vannet

66

4,0

6,0

Hytte over 600m

37

1,9

5,0

Index

I

NO

51

14,5

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

80

22,0

27,5

Vurderer å installere boligalarm

60

3,0

5,0

Store boligbygg (blokk) Bygninger for bofellesskap

Eiendomseier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

I

NO

97

56,8

58,3

Telefonundersøkelser

104

43,1

41,6

Direkte undersøkelser

121

26,5

22,0

Humanitærer org.

105

38,9

37,1

Index

I

NO

Ingen mobiltelefon

135

26,7

19,8

1 mobiltelefon

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner

123

46,8

38,0

2 mobiltelefoner

67

17,1

25,8

3 mobiltelefoner

54

5,2

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

86

2,2

2,5

Index

I

NO

0

154

46,1

29,9

1 - 500

154

10,6

6,9

501 - 2.000

98

13,1

13,3

2.001 - 5.000

65

7,6

11,7

5.001 - 10.000

54

5,2

9,7

10.001 - 30.000

52

4,8

9,2

Over 30.000

53

7,8

14,6

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold


Urbant mangfold

I

conzoom®gruppe I i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

I

NO

Arbeiderpartiet (AP)

111

31,4

28,2

Fremskrittspartiet (FRP)

109

12,3

11,3

Høyre (H)

84

18,0

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

68

3,4

5,0

Senterpartiet (SP)

47

2,4

5,1

109

6,2

5,7

88

5,1

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

147

4,4

3,0

Andre partier / Annet

156

9,7

6,2

81

7,0

8,6

Index

I

NO

Sosialistisk Venstreparti (SV) Venstre (V)

Ikke stemmerett / Ubesvart

Antall biler Ingen bil

154

50,5

32,9

1 bil

96

37,8

39,4

2 biler

44

8,7

19,7

3 eller flere biler

37

3,0

8,0

Index

I

NO

Kjører i privatbil

72

43,5

60,5

Kjører med buss

158

29,4

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

Befordring

168

17,6

10,5

Sykler

97

8,4

8,7

Kjører moped/motorsykkel

30

0,8

2,7

Index

I

NO

99

44,1

44,5

Legger ut bilder

116

11,0

9,5

Bruker nettbank

101

73,6

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

100

63,2

63,4

93

44,3

47,5

119

3,8

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

94

61,7

65,4

Benytter seg av streaming

97

59,4

61,0

Index

I

NO

Internett-bruk Liker/kommenterer andres innlegg

Søker etter varer og/eller tjenester Spiller pengespill/gambler online

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt

101

70,5

69,6

Jobb og karriere

94

59,3

63,3

Naturvern

99

68,4

69,2

101

57,5

57,2

Næringsliv og økonomi Lokalnyheter

98

88,3

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

101

93,7

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

101

89,5

88,2

99

66,9

67,3

102

51,7

50,8

Miljøvern Teknologi og elektronikk

99


I Urbant mangfold conzoom®gruppe I i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien Spaserturer

Index

I

NO

100

60,6

60,8

Går på ski i sesongen

71

9,5

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

94

43,3

46,2

Fisker i sesongen

56

2,9

5,2

Går på restaurant

211

7,4

3,5

Går på kaffebar

152

14,3

9,4

Går på bibliotek

129

6,7

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

108

10,9

10,1

93

12,7

13,7

Går og ser på idrettsarrangementer Går på religiøse tilstelninger

91

7,4

8,1

Leser bøker

108

35,0

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

101

11,8

11,7

Går på teater eller musikal

250

2,0

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

200

0,6

0,3

Går på kunstutstilling

191

2,1

1,1

Går på museum

150

1,2

0,8

Går på konsert

152

3,2

2,1

Liker hagearbeid

56

8,1

14,4

Liker oppussning og interiør

91

14,3

15,7

Tilbringer tid med familien

83

53,6

64,4

Spiller PC-spill

99

8,6

8,7

Spiller TV-spill

90

2,6

2,9

Lager matlaging

96

29,9

31,3

Liker båtliv

66

4,0

6,1

Index

I

NO

93

27,3

29,2

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner Vi bør begrense trygdeordningen

89

14,2

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

104

37,0

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

112

21,7

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

117

12,3

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

108

42,8

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

96

9,0

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

110

3,4

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

107

26,5

24,8

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

156

6,1

3,9

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

98

35,4

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

98

10,0

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

122

18,6

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

121

9,2

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

98

12,2

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

127

13,5

10,6

U-hjelpen bør reduseres

114

19,3

17,0

Norge bør bli medlem av EU

112

8,6

7,7


Urbant mangfold

I

conzoom®gruppe I i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

I

NO

107

12,9

12,0

Aftenposten

119

17,8

15,0

Dagbladet

104

5,6

5,4

Dagens Næringsliv

113

6,1

5,4

Lokalaviser

87

26,9

31,0

Leser ikke dagsaviser

96

20,5

21,3

Index

I

NO

VG

Magasiner COOP Medlem Dagens Næringsliv D2 Vi i Villa Se og Hør NAF-magasinet Motor Vi over 60 Jakt & Fiske

Radiovaner

70

12,6

17,9

107

3,1

2,9

31

3,8

12,2

150

5,1

3,4

78

10,1

12,9

120

6,5

5,4

61

1,7

2,8

Index

I

NO

NRK generelt

86

63,3

74,0

Lokalradio generelt

86

23,5

27,3

NRK P1

87

48,1

55,0

NRK P2

90

19,9

22,1

NRK P3

69

20,5

29,6

P4

86

31,9

36,9

Radio Norge

89

25,4

28,4

TV-vaner

Index

I

NO

NRK1

98

81,1

82,9

NRK2

100

50,3

50,3

TVNorge

100

54,7

54,9

TV 2

96

72,3

75,2

TV2 Nyhetskanalen

99

42,9

43,5

105

39,5

37,5

Index

I

NO

99

45,2

45,6

Kiwi

110

31,8

29,0

Meny

135

33,9

25,2

Coop Obs!

82

13,3

16,2

Coop Extra

74

7,8

10,6

Coop Mega

83

8,7

10,5

Coop Marked

49

1,8

3,7

Spar/Eurospar

90

8,9

9,9

Coop Prix

85

6,6

7,8

Bunnpris

112

2,9

2,6

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker Rema 1000

101


Typer

A1-I4


A1 Overskudd i hverdagen 45 %

interesserer seg for mote og trender


Overskudd i hverdagen

A1

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

37 %

NO FI

kjører alpint i sesongen

Boligtype

Geografi

Ulstein Stavanger Sola

Bærum Nøtterøy

105


A1 Overskudd i hverdagen Overskudd i hverdagen Geodemografi

De som klarer å kombinere familieliv og karriere, har gjerne Overskudd i hverdagen. Aldersspennet i denne typen strekker seg fra 35 til 55 år, og et stort flertall lever i parforhold. Syv av ti har ett barn eller flere, og det er en jevn fordeling mellom de som har barn i barnehagealder, og de som har barn i skolealder. Overskudd i hverdagen er først og fremst bosatt i forstadskommuner, slik som Asker, Bærum eller Sola. Karriere og business er viktige nøkkelord. De fleste har minst fire års høyere utdanning bak seg, og mange er blant dem som tjener mest på landsbasis. Mange har valgt yrker hvor de kan klatre på karrierestigen - jobben er ikke bare en angitt kontortid, men også en livsstil.

Overskudd i hverdagen er den typen i Velstående huseiere som tjener mest. De aller fleste er gjeldsfrie og har et økonomisk overskudd, noe som tillater luksus både til hverdags og i ferier. Mange foretrekker spesialforretninger fremfor storsentre og storkjeder, og mener det er verdt å betale mer for kvalitetsvarer.

Livsstil og verdier

Se for deg en solskinnsdag på Aker Brygge. Det myldrer av mennesker langs brygga, og på en av havnerestaurantene sitter en familie på fire. Mor og far er i midten av førtiårene, de to døtrene er i ungdomsskolealder. I dag var siste dagen før sommerferie, og det må feires med god mat og drikke. De prater om hva de skal gjøre i ferien. De har tre uker ferie, og det var så vidt at pappa fikk fri. Han jobber mye og er ofte på forretningsreiser. Derfor ser de ekstra fram til disse to ukene. I starten av juli skal de feriere i Cannes. Der de yngste ser mest frem til å ligge på stranda, gleder de voksne seg mest til vinsmaking og kulinariske opplevelser. Et fellestrekk for mange i Overskudd i hverdagen, er interessen for matlaging. Mange oppgir at drømmegaven er mat- og vinkurs. Overskudd i hverdagen er glad i familielivet, men foretrekker heller fart og spenning fremfor en rolig kveld i stua.

Dette er for øvrig noe som skiller seg fra de andre typene i Velstående huseiere. Likevel er det viktig med de gode kaffepausene, gjerne i selskap av Dagens Næringsliv.

Det er deilig nå som barna er litt eldre - det gir økt spillerom. Samtidig flyr jo tiden så altfor fort! Mens de sitter der på restauranten, tenker moren tilbake på da døtrene var yngre. Den gangen var livet langt mer stressende. Først og fremst fordi det var en balansekunst å skulle fusjonere familietilværelsen med jobb. Ikke at det var noe problem, heller en utfordring. Jobben har alltid gitt henne mye energi, og de hektiske periodene er de beste. Det gir rett og slett Overskudd i hverdagen! Men det skal sies at hun ofte var den som måtte hente barna i barnehagen, på skolen eller etter håndballtreninger. Hun var som regel den som stod for storinnhandlingen, og hun mimrer tilbake til hvordan hun alltid måtte lokke de to små med en tur innom leketøysbutikken. Det ble mange fulle esker med leketøy, og hun har tatt vare på noen av dem til den dagen hun forhåpentligvis får barnebarn. Men før den tid, er det heldigvis mange flere år med travle arbeidsdager. Og forhåpentligvis mange flere år, hvor døtrene fremdeles er interesserte i å være med på skiferie på hytta. De går over til å diskutere politikk. En av døtrene har begynt å engasjere seg i skolens elevråd, og de to siste ukene før skoleslutt var det stort fokus på miljø. Hun sier at hun gjerne kan tenke seg å stemme Miljøpartiet De Grønne den dagen hun blir 18 år. Dette er riktignok det partiet færrest mennesker i Overskudd i hverdagen stemmer på. I likhet med foreldrene hennes, stemmer flesteparten Høyre. Faren argumenterer med at Høyre har de beste skatteordningene. Mange i Overskudd i hverdagen oppgir nettopp skattepolitikk som et av de viktigste politiske temaene. Et stort flertall mener at det ikke burde være noe høyere skatt for de som har høy inntekt.


Overskudd i hverdagen

A1

conzoom®type A1 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

A1

NO

Under 100.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

13

3,4

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

130

19,4

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

607

30,4

5,0

Over 910.000 NOK

937

46,8

5,0

Index

A1

NO

Under 105.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

15

3,8

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

131

19,7

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

585

29,2

5,0

Over 1.170.000 NOK

946

47,3

5,0

Index

A1

NO

Ingen formue

150

55,5

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

119

15,4

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

39

9,8

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

68

10,3

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

87

4,4

5,0

Over 3.350.000 NOK

92

4,6

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

A1

NO

COOP/Forbrukersamvirket

95

54,5

57,6

Trumf

94

46,5

49,3

SAS Eurobonus

193

55,3

28,6

Norwegian Reward

124

22,9

18,5

Annet

195

24,8

12,7

Index

A1

NO

Visa

109

75,3

68,8

Mastercard

121

65,5

54,0

90

7,6

8,4

Eurocard

235

16,9

7,2

Re:member

123

4,8

3,9

0

0,0

0,4

NAF Fordel Xtra

123

4,8

3,9

AgriCard

100

1,4

1,4

Annet

283

18,4

6,5

Kredittkort - har i dag

Cresco

Kash

107


A1 Overskudd i hverdagen conzoom®type A1 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

A1

NO

58

4,6

7,9

Videregående utdanning

72

21,8

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

75

8,4

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

108

32,2

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

158

32,9

20,8

Index

A1

NO

90

35,3

39,3

Humanistiske og estestiske fag

107

5,0

4,7

Lærerutdanning/pedagogikk

107

5,8

5,4

Samfunnsfag/juridiske fag

125

3,7

3,0

Naturvitenskaplig/handelsfag

105

19,3

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

101

12,0

11,9

57

0,9

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

101

3,3

3,3

Økonomiske og administrative fag

121

13,2

10,9

88

1,5

1,8

Index

A1

NO

133

2,0

1,5

Student

95

10,5

11,1

Arbeidsledig

62

2,3

3,7

Alders-/uførepensjonist

41

9,8

23,7

Gårdbruker/fisker

33

0,4

1,2

Eier innen butikk, håndverk mm.

217

2,6

1,2

Selvstendig næringsdrivende

138

3,6

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

144

18,4

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

295

6,5

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

Grunnskoleutdanning

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag

Primærnæringsfag

Ikke oppgitt fagfelt

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt

202

26,0

12,9

Kontorarbeid

71

5,2

7,3

Serviceyrke

92

7,1

7,7

Faglært arbeider

55

4,1

7,5

Annet ufaglært

33

1,5

4,6

Index

A1

NO

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

34

0,8

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

96

18,8

19,5

106

42,4

39,8

99

37,5

37,9

Index

A1

NO

Daglig leder

219

22,1

10,1

Styreleder

217

21,7

10,0

Styremedlem

189

30,8

16,3

Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Overskudd i hverdagen

A1

conzoom®type A1 i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

A1

NO

Minst sentrale kommuner

27

3,3

12,3

Mindre sentrale kommuner

53

3,6

6,8

Noe sentrale kommuner

68

16,5

24,4

136

76,7

56,5

Index

A1

NO

Aleneboende under 50 år

24

2,6

10,7

Aleneboende - 50 år eller eldre

28

3,1

11,2

Sentrale kommuner

Livssyklus

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

77

8,2

10,6

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

80

22,4

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

171

50,2

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

156

30,7

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

194

27,2

14,0

Andre/ubesvart

130

13,7

10,5

Eldste person i familien

Index

A1

NO

Under 23

66

2,6

4,0

24 - 29

25

2,0

8,0

30 - 34

58

4,6

8,0

35 - 39

129

10,3

8,0

40 - 44

187

16,8

9,0

45 - 49

188

18,8

10,0

50 - 54

178

16,0

9,0

55 - 59

131

11,8

9,0

60 - 64

105

8,4

8,0

65 - 69

70

5,6

8,0

70 - 79

26

2,9

11,0

Over 80

0

0,0

8,0

Index

A1

NO

205

68,6

33,5

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5) Skolebarn (6 - 17)

Sivil status Gift

93

37,2

39,8

104

62,8

60,2

Index

A1

NO

140

63,4

45,3

Samboende

79

14,5

18,3

Ugift

72

17,6

24,3

Tidligere gift

36

4,2

11,7

Index

A1

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

250

945.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

258

1.287.000

499.000

75

730.000

970.000

Økonomisk gjennomsnitt

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

109


A1 Overskudd i hverdagen conzoom®type A1 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

A1

NO

Eneboliger

138

69,8

50,6

Tomannsboliger

169

14,1

8,3

Rekkehus, kjedehus

139

16,1

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

A1

NO

Leier

44

21,4

49,0

Eier

154

78,6

51,0

Index

A1

NO

Har hytte

194

32,3

16,6

Hytte ved vannet

206

12,3

6,0

Hytte over 600m

235

11,8

5,0

Index

A1

NO

Har boligalarm

181

51,9

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

157

43,2

27,5

Vurderer å installere boligalarm

246

12,3

5,0

Eiendomseier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet

Uoppfordrede henvendelser

Index

A1

NO

103

60,2

58,3

Telefonundersøkelser

95

39,7

41,6

Direkte undersøkelser

101

22,2

22,0

93

34,4

37,1

Index

A1

NO

48

9,5

19,8

Ikke reservert

Humanitærer org.

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon 1 mobiltelefon

62

23,4

38,0

2 mobiltelefoner

124

31,9

25,8

3 mobiltelefoner

201

19,6

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

212

5,3

2,5

Index

A1

NO

0

66

19,6

29,9

1 - 500

32

2,2

6,9

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold

501 - 2.000

86

11,4

13,3

2.001 - 5.000

122

14,3

11,7

5.001 - 10.000

115

11,2

9,7

10.001 - 30.000

146

13,4

9,2

Over 30.000

166

24,3

14,6


Overskudd i hverdagen

A1

conzoom®type A1 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg Arbeiderpartiet (AP) Fremskrittspartiet (FRP)

Index

A1

NO

101

28,5

28,2

61

6,9

11,3

153

32,8

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

96

4,8

5,0

Senterpartiet (SP)

27

1,4

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

70

4,0

5,7

Venstre (V)

97

5,6

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

47

1,4

3,0

Andre partier / Annet

61

3,8

6,2

126

10,8

8,6

Index

A1

NO

Ingen bil

33

10,9

32,9

1 bil

99

39,0

39,4

2 biler

192

37,8

19,7

3 eller flere biler

154

12,3

8,0

Index

A1

NO

Kjører i privatbil

114

68,8

60,5

Kjører med buss

113

21,0

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

169

17,7

10,5

Sykler

155

13,5

8,7

Kjører moped/motorsykkel

196

5,3

2,7

Index

A1

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

104

46,5

44,5

Legger ut bilder

114

10,8

9,5

Bruker nettbank

111

80,8

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

110

69,8

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

123

58,3

47,5

91

2,9

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

122

80,0

65,4

Benytter seg av streaming

115

70,3

61,0

Index

A1

NO

Politikk og samfunn generelt

108

75,5

69,6

Jobb og karriere

116

73,5

63,3

Naturvern

100

69,3

69,2

Næringsliv og økonomi

116

66,1

57,2

Lokalnyheter

100

90,2

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

101

93,9

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

105

92,6

88,2

Miljøvern

104

70,1

67,3

Teknologi og elektronikk

105

53,3

50,8

Høyre (H)

Ikke stemmerett / Ubesvart

Antall biler

Befordring

Internett-bruk

Spiller pengespill/gambler online

Interesser i husstanden

111


A1 Overskudd i hverdagen conzoom®type A1 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

A1

NO

Spaserturer

107

65,3

60,8

Går på ski i sesongen

155

20,6

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

117

54,1

46,2

Fisker i sesongen

40

2,1

5,2

Går på restaurant

117

4,1

3,5

Går på kaffebar

102

9,6

9,4

Går på bibliotek

81

4,2

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

77

7,8

10,1

131

18,0

13,7

Går og ser på idrettsarrangementer Går på religiøse tilstelninger Leser bøker Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner Går på teater eller musikal Går i opera eller på ballettforestilling

56

4,5

8,1

110

35,4

32,3

94

11,0

11,7

150

1,2

0,8

0

0,0

0,3

Går på kunstutstilling

45

0,5

1,1

Går på museum

25

0,2

0,8

Går på konsert

62

1,3

2,1

Liker hagearbeid

110

15,8

14,4

Liker oppussning og interiør

126

19,8

15,7

Tilbringer tid med familien

109

70,3

64,4

95

8,3

8,7

Spiller PC-spill Spiller TV-spill

66

1,9

2,9

Lager matlaging

123

38,6

31,3

Liker båtliv

123

7,5

6,1

Index

A1

NO

86

25,1

29,2

130

20,8

16,0

80

28,4

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

149

28,8

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

108

11,3

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

76

30,1

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

82

7,7

9,4

103

3,2

3,1

95

23,5

24,8

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner Vi bør begrense trygdeordningen Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

92

3,6

3,9

107

38,4

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

68

6,9

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

82

12,5

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

96

7,3

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

71

8,8

12,4

100

10,6

10,6

61

10,3

17,0

157

12,1

7,7

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag U-hjelpen bør reduseres Norge bør bli medlem av EU


Overskudd i hverdagen

A1

conzoom®type A1 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

A1

NO

88

10,5

12,0

Aftenposten

140

21,0

15,0

Dagbladet

130

7,0

5,4

Dagens Næringsliv

248

13,4

5,4

Lokalaviser

93

28,8

31,0

Leser ikke dagsaviser

79

16,9

21,3

Index

A1

NO

VG

Magasiner COOP Medlem

79

14,2

17,9

228

6,6

2,9

Vi i Villa

94

11,5

12,2

Se og Hør

59

2,0

3,4

NAF-magasinet Motor

80

10,3

12,9

Vi over 60

56

3,0

5,4

Jakt & Fiske

82

2,3

2,8

Dagens Næringsliv D2

Radiovaner

Index

A1

NO

NRK generelt

104

76,6

74,0

Lokalradio generelt

135

36,9

27,3

NRK P1

103

56,8

55,0

NRK P2

114

25,3

22,1

NRK P3

123

36,4

29,6

P4

122

45,1

36,9

Radio Norge

122

34,6

28,4

TV-vaner

Index

A1

NO

103

85,4

82,9

NRK1 NRK2

97

48,6

50,3

TVNorge

102

56,2

54,9

TV 2

105

78,8

75,2

TV2 Nyhetskanalen

94

41,1

43,5

TV3

94

35,4

37,5

Index

A1

NO

106

48,3

45,6

Kiwi

78

22,6

29,0

Meny

135

33,9

25,2

Coop Obs!

101

16,3

16,2

Coop Extra

74

7,8

10,6

Coop Mega

138

14,5

10,5

65

2,4

3,7

108

10,7

9,9

Coop Prix

72

5,6

7,8

Bunnpris

154

4,0

2,6

Foretrukne dagligvarebutikker Rema 1000

Coop Marked Spar/Eurospar

113


A2 Aktive barnefamilier 31 %

brukte over 30.000 p책 oppussing/vedlikehold av bolig de siste 12 m책nedene


Aktive barnefamilier

A2

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

NO FI

Boligtype

20 %

snuser daglig

Geografi

Sula

Malvik

Askøy Sørum Gjesdal

115


A2 Aktive barnefamilier Aktive barnefamilier Geodemografi

Slik overskriften tilsier, består Aktive barnefamilier først og fremst av par med barn. Aktive barnefamilier er en av to typer innenfor A-gruppen, som i størst grad har hjemmeboende barn. De voksne er stort sett under 45 år med barn i barnehagealder. I motsetning til de andre innenfor Velstående huseiere, er ikke Aktive barnefamilier bosatt i storbyene, men i mellomstore kommuner, slik som Sørum og Nittedal. Majoriteten bor i tomannsboliger eller rekkehus i tettbygde strøk.

ekstra kopper kaffe. Far surfer på i-paden og leser nettaviser. Aktive barnefamilier er nemlig den A-typen som er minst opptatt av å kjøpe papiraviser, da Internett er primærkilden til nyheter og oppdateringer. Mor har åpnet den nyeste utgaven av Rom123, som hun har fått i posten. Magasinet gir henne mange gode og enkle ideer til fornyelse av hjemmet. Kanskje hun skulle ha satt i gang med en ny garderobeløsning, eller hva med å freshe opp terrassen?

I likhet med Overskudd i hverdagen, er det mange som har fokusert på utdanning og karriere før de bestemte seg for å få barn. Over halvparten har en universitetsgrad. Den økonomiske situasjonen er svært stabil, og mange har et fokus på å spare penger hver måned. På den måten kan de ta seg råd til shopping og finere ferier.

Selv om formiddagen er rolig, og det er deilig å hente krefter etter nok en hektisk uke, byr ettermiddagen på aktiviteter for hele familien. De voksne foreslår å dra på piknik, men det er stor enighet blant barna om at det lokale badelandet nok er det beste alternativet.

Livsstil og verdier

Det er søndag morgen, og mens de voksne forbereder familiefrokost, sitter barna som klistret foran TV-en. De har nemlig fått nytt bredbånd med ekstra mange kanaler. Far i huset liker å holde seg oppdatert på det nyeste innen teknologi, til barnas store glede. Neste innkjøp blir forhåpentligvis å oppdatere bredbåndet på hytta også. Eller hva med et nytt Go-Pro, slik at ferieminnene blir ekstra morsomme å dokumentere, når de skal til Kristiansand Dyrepark til sommeren? Dette er den aller beste dagen i uka, søndager er så fredfulle. Etter frokosten kan de voksne få litt etterlengtet alenetid. De kan sitte lenge rundt frokostbordet og drikke noen

Om kvelden samles alle i sofaen. Det har blitt en tradisjon å bestille mat på søndager, aller helst sushi og thai-mat. Det er godt med kvalitetstid, særlig fordi mor er bortreist store deler av ukedagene på grunn av jobb. Det at den ene av de voksne er såpass mye på reisefot, innebærer en del praktisk planlegging. Som for eksempel at de alltid storhandler hver lørdag. På den måten slipper far å tenke på dagligvarekjøp, i tillegg til alt det andre som kreves når man har små barn i hus.


Aktive barnefamilier

A2

conzoom®type A2 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

A2

NO

Under 100.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

19

4,7

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

166

41,5

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

316

47,5

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

126

6,3

5,0

0

0,0

5,0

Index

A2

NO

Under 105.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

3

0,8

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

163

40,7

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

344

51,5

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

139

7,0

5,0

0

0,0

5,0

Index

A2

NO

Over 910.000 NOK

Husstandens samlede årsinntekt

Over 1.170.000 NOK

Husstandens samlede formue Ingen formue

160

59,2

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

85

11,0

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

72

17,9

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

51

7,6

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

45

2,2

5,0

Over 3.350.000 NOK

42

2,1

5,0

Bonuskort - har i dag

Index

A2

NO

COOP/Forbrukersamvirket

127

73,0

57,6

90

44,4

49,3

SAS Eurobonus

133

38,0

28,6

Norwegian Reward

134

24,7

18,5

Annet

143

18,1

12,7

Index

A2

NO

Visa

111

76,4

68,8

Mastercard

122

65,9

54,0

Cresco

121

10,2

8,4

Eurocard

167

12,0

7,2

Re:member

164

6,4

3,9

Kash

225

0,9

0,4

NAF Fordel Xtra

82

3,2

3,9

AgriCard

29

0,4

1,4

115

7,5

6,5

Trumf

Kredittkort - har i dag

Annet

117


A2 Aktive barnefamilier conzoom®type A2 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

A2

NO

48

3,8

7,9

Videregående utdanning

65

19,7

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

73

8,2

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

129

38,3

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

144

30,0

20,8

Index

A2

NO

96

37,7

39,3

Grunnskoleutdanning

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag

91

4,3

4,7

108

5,8

5,4

93

2,8

3,0

Naturvitenskaplig/handelsfag

106

19,5

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

103

12,3

11,9

72

1,1

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

105

3,5

3,3

Økonomiske og administrative fag

107

11,6

10,9

85

1,5

1,8

Index

A2

NO

27

0,4

1,5

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag

Primærnæringsfag

Ikke oppgitt fagfelt

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt Student

38

4,2

11,1

108

4,0

3,7

Alders-/uførepensjonist

16

3,7

23,7

Gårdbruker/fisker

58

0,7

1,2

Arbeidsledig

Eier innen butikk, håndverk mm.

42

0,5

1,2

Selvstendig næringsdrivende

112

2,9

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

173

22,2

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

109

2,4

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

191

24,7

12,9

Kontorarbeid

170

12,4

7,3

Serviceyrke

122

9,4

7,7

Faglært arbeider

125

9,4

7,5

67

3,1

4,6

Index

A2

NO

Annet ufaglært

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

50

1,1

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

103

20,1

19,5

Sysselsatt G-N Tjenesteyting

101

40,0

39,8

Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

101

38,2

37,9

Index

A2

NO

Daglig leder

143

14,4

10,1

Styreleder

136

13,6

10,0

Styremedlem

145

23,6

16,3

Særlige stillinger


Aktive barnefamilier

A2

conzoom®type A2 i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

A2

NO

Minst sentrale kommuner

46

5,7

12,3

Mindre sentrale kommuner

85

5,8

6,8

Noe sentrale kommuner

94

23,0

24,4

116

65,5

56,5

Index

A2

NO

38

4,1

10,7

7

0,8

11,2

114

12,1

10,6

17

4,8

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

256

75,1

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

357

70,4

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

123

17,2

14,0

29

3,0

10,5

Index

A2

NO

69

2,8

4,0

24 - 29

9

0,7

8,0

30 - 34

154

12,3

8,0

35 - 39

411

32,9

8,0

40 - 44

366

33,0

9,0

45 - 49

92

9,2

10,0

50 - 54

25

2,3

9,0

55 - 59

18

1,6

9,0

60 - 64

24

1,9

8,0

65 - 69

25

2,0

8,0

70 - 79

12

1,3

11,0

Over 80

0

0,0

8,0

Index

A2

NO

Barn

299

100,0

33,5

Småbarn (0 - 5)

163

64,8

39,8

58

35,2

60,2

Index

A2

NO

Gift

131

59,2

45,3

Samboende

161

29,4

18,3

Ugift

36

8,8

24,3

Tidligere gift

23

2,7

11,7

Index

A2

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

125

474.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

143

713.000

499.000

50

485.000

970.000

Sentrale kommuner

Livssyklus Aleneboende under 50 år Aleneboende - 50 år eller eldre Par under 50 år uten hjemmeboende barn Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

Andre/ubesvart

Eldste person i familien Under 23

Barn i familien

Skolebarn (6 - 17)

Sivil status

Økonomisk gjennomsnitt

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

119


A2 Aktive barnefamilier conzoom®type A2 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

A2

NO

Eneboliger

132

66,8

50,6

Tomannsboliger

173

14,4

8,3

Rekkehus, kjedehus

162

18,8

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

A2

NO

Leier

48

23,4

49,0

Eier

150

76,6

51,0

Index

A2

NO

Har hytte

83

13,8

16,6

Hytte ved vannet

80

4,8

6,0

Hytte over 600m

73

3,7

5,0

Index

A2

NO

Har boligalarm

127

36,5

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

119

32,6

27,5

Vurderer å installere boligalarm

200

10,0

5,0

Eiendomseier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet

Uoppfordrede henvendelser

Index

A2

NO

89

51,7

58,3

Telefonundersøkelser

116

48,2

41,6

Direkte undersøkelser

108

23,8

22,0

Humanitærer org.

112

41,7

37,1

Index

A2

NO

47

9,3

19,8

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon 1 mobiltelefon

64

24,5

38,0

2 mobiltelefoner

138

35,6

25,8

3 mobiltelefoner

187

18,2

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

173

4,3

2,5

Index

A2

NO

0

52

15,6

29,9

1 - 500

48

3,3

6,9

501 - 2.000

83

11,0

13,3

2.001 - 5.000

82

9,6

11,7

5.001 - 10.000

114

11,1

9,7

10.001 - 30.000

163

15,0

9,2

Over 30.000

210

30,6

14,6

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold


Aktive barnefamilier

A2

conzoom®type A2 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg Arbeiderpartiet (AP) Fremskrittspartiet (FRP)

Index

A2

NO

98

27,5

28,2

96

10,9

11,3

Høyre (H)

128

27,4

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

128

6,4

5,0

51

2,6

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

114

6,5

5,7

Venstre (V)

116

6,7

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

70

2,1

3,0

Andre partier / Annet

48

3,0

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

81

7,0

8,6

Index

A2

NO

Senterpartiet (SP)

Antall biler Ingen bil

28

9,2

32,9

1 bil

109

42,8

39,4

2 biler

197

38,8

19,7

3 eller flere biler

115

9,2

8,0

Index

A2

NO

Kjører i privatbil

126

76,2

60,5

Kjører med buss

73

13,6

18,6

Befordring

Kjører med tog/trikk/t-bane

76

8,0

10,5

105

9,1

8,7

56

1,5

2,7

Index

A2

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

126

56,2

44,5

Legger ut bilder

155

14,7

9,5

Bruker nettbank

105

76,8

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

126

79,8

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

136

64,6

47,5

66

2,1

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

135

88,5

65,4

Benytter seg av streaming

134

81,9

61,0

Index

A2

NO

Sykler Kjører moped/motorsykkel

Internett-bruk

Spiller pengespill/gambler online

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt

93

65,0

69,6

124

78,8

63,3

Naturvern

93

64,7

69,2

Næringsliv og økonomi

95

54,3

57,2

Lokalnyheter

102

91,6

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

101

94,3

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

99

87,4

88,2

Miljøvern

94

63,3

67,3

109

55,4

50,8

Jobb og karriere

Teknologi og elektronikk

121


A2 Aktive barnefamilier conzoom®type A2 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien Spaserturer Går på ski i sesongen

Index

A2

NO

96

58,1

60,8

108

14,4

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

95

44,0

46,2

Fisker i sesongen

77

4,0

5,2

Går på restaurant

57

2,0

3,5

Går på kaffebar

94

8,8

9,4

Går på bibliotek

58

3,0

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

64

6,5

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

128

17,5

13,7

Går på religiøse tilstelninger

105

8,5

8,1

Leser bøker

76

24,4

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

73

8,5

11,7

Går på teater eller musikal

38

0,3

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

200

0,6

0,3

Går på kunstutstilling

27

0,3

1,1

Går på museum

75

0,6

0,8

Går på konsert

86

1,8

2,1

Liker hagearbeid

70

10,1

14,4

Liker oppussning og interiør

131

20,5

15,7

Tilbringer tid med familien

114

73,5

64,4

Spiller PC-spill

61

5,3

8,7

Spiller TV-spill

52

1,5

2,9

Lager matlaging

90

28,3

31,3

149

9,1

6,1

Index

A2

NO

77

22,4

29,2

118

18,9

16,0

78

27,8

35,7

108

20,8

19,3

96

10,1

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

82

32,3

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

88

8,3

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

74

2,3

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

96

23,8

24,8

Liker båtliv

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner Vi bør begrense trygdeordningen Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon Jeg liker hverdagsluksus Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

92

3,6

3,9

109

39,1

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

63

6,4

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

88

13,4

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

84

6,4

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

60

7,4

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

67

7,1

10,6

U-hjelpen bør reduseres

77

13,1

17,0

Norge bør bli medlem av EU

69

5,3

7,7

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene


Aktive barnefamilier

A2

conzoom®type A2 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser VG Aftenposten

Index

A2

NO

58

7,0

12,0

59

8,9

15,0

Dagbladet

102

5,5

5,4

Dagens Næringsliv

115

6,2

5,4

Lokalaviser

50

15,6

31,0

Leser ikke dagsaviser

30

6,4

21,3

Index

A2

NO

COOP Medlem

70

12,5

17,9

Dagens Næringsliv D2

90

2,6

2,9

102

12,5

12,2

47

1,6

3,4

NAF-magasinet Motor

78

10,0

12,9

Vi over 60

15

0,8

5,4

136

3,8

2,8

Magasiner

Vi i Villa Se og Hør

Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

A2

NO

99

73,6

74,0

131

35,7

27,3

78

42,8

55,0

NRK P2

76

16,9

22,1

NRK P3

156

46,2

29,6

P4

140

51,7

36,9

Radio Norge

133

37,8

28,4

TV-vaner

Index

A2

NO

96

79,4

82,9

NRK generelt Lokalradio generelt NRK P1

NRK1 NRK2

78

39,1

50,3

TVNorge

114

62,5

54,9

TV 2

104

78,2

75,2

90

39,3

43,5

115

43,2

37,5

Index

A2

NO

Rema 1000

125

57,0

45,6

Kiwi

106

30,8

29,0

Meny

83

20,8

25,2

Coop Obs!

127

20,5

16,2

Coop Extra

121

12,8

10,6

Coop Mega

101

10,6

10,5

Coop Marked

119

4,4

3,7

Spar/Eurospar

82

8,1

9,9

Coop Prix

79

6,2

7,8

Bunnpris

104

2,7

2,6

TV2 Nyhetskanalen TV3

Foretrukne dagligvarebutikker

123


A3 Kjøpesterke seniorer 42 %

spiser poteter 5 ganger eller flere i uka


Kjøpesterke seniorer

A3

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

NO FI

Boligtype

43 %

er interessert i opera

Geografi Vadsø

Alstahaug

Røros Årdal Odda


A3 Kjøpesterke seniorer Kjøpesterke seniorer Geodemografi

Kjøpesterke seniorer står for den høyeste formuen i A-gruppen. Nå er riktignok de fleste pensjonerte, da aldersgruppen er 60 til 79 år. Derfor er det ikke et like stort fokus på det å spare penger - pensjonsmidlene er jo allerede spart opp og man har alltid godt med penger i bakhånd. Over halvparten har yrkesfaglig utdannelse eller bare grunnskole. Det var jo en annen tid den gangen; man kom fortere inn i arbeidslivet og var ikke nødt til å ha bachelor- eller mastergrad. Det er liten tvil om at Kjøpesterke seniorer har jobbet seg oppover gjennom livet. De fleste lever i parforhold og har bodd i den samme eneboligen i mange år. Dersom de har barn, har disse for lengst flyttet hjemmefra og stiftet egen familie. De har sørget for å gi Kjøpesterke seniorer barnebarn, og de kommer på besøk så ofte som mulig.

Livsstil og verdier

En morgen hos Kjøpesterke seniorer starter alltid med frokost kl. halv åtte. Slik har det vært i mange, mange år. Fuglene kvitrer på fuglebrettet utenfor og verden er i ferd med å komme i gang. Men her, i hjemmet hos Kjøpesterke seniorer, er det rolig. Frokostbordet er dekket med favorittpåleggene, nytraktet kaffe og te med honning. Ja, og aviser og magasiner, så klart: Aftenposten, lokalavisa, Hjemmet og Vi over 60. Denne morgenstunden er det beste i løpet av dagen. Når de to, som har vært gift i så mange år, kan sitte i hverandres selskap og bytte aviser etter hvert som de leser gjennom. Hvor de diskuterer hvilket løsningsord det er i kryssordet i dag. Hvor de planlegger dagen. Kanskje de bør dra innom det lokale kjøpesenteret og kjøpe mer

brød og melk på Rema 1000. Kanskje hagen trenger litt stell. Høsten nærmer seg og det er ikke så altfor lenge til de reiser den årlige turen til Kanariøyene. Det er deilig å komme seg vekk før snøen og kulda brer seg over landet. Litt senere i dag kommer et av barna med barnebarna innom. De må huske å ta opp fisk fra fryseren og poteter fra kjelleren. Barnebarna liker jo det så godt, når de får det de kaller ”bestemormat”: Tradisjonell, norsk husmannskost. Kaffetrakteren og radioen surrer i skjønn harmoni i bakgrunnen. Frekvensen er stilt inn på NRK P2 - det er nemlig favorittkanalen. Det samme gjelder TV-kanaler, da er det NRK2 som gjelder. Kjøpesterke seniorer ser nemlig mer på NRK2 enn landsgjennomsnittet. NRK2 er fritt for reklame og alt dette maset som de andre kanalene viser. De betaler NRK-lisensen med glede, og mener det er viktig å bevare de reklamefrie kanalene. I tillegg til at de produserer norske serier, det er viktig å støtte opp om norsk kultur.

Kjøpesterke seniorer er opptatt av tradisjon. De tradisjonelle verdiene kommer til syne i politiske standpunkt, da mange i Kjøpesterke seniorer stemmer Kristelig Folkeparti. Partiet har som kjent et fokus på tradisjonelle familieverdier. I tillegg er de opptatt av eldreomsorgen, en politisk sak mange Kjøpesterke seniorer engasjerer seg i. Det skal også sies at mange stemmer Arbeiderpartiet, da de mener dette er et trygt og godt valg. Det var så flott å ha Jens som statsminister, det er synd at han ga seg som aktiv politiker i Arbeiderpartiet.


Kjøpesterke seniorer

A3

conzoom®type A3 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

A3

NO

Under 100.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

4

0,6

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

62

15,4

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

205

51,3

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

205

30,7

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

39

2,0

5,0

0

0,0

5,0

Index

A3

NO

Under 105.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

22

5,6

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

232

58,0

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

229

34,3

15,0

40

2,0

5,0

0

0,0

5,0

Index

A3

NO

Ingen formue

43

16,0

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

39

5,0

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

67

16,7

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

249

37,4

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

296

14,8

5,0

Over 3.350.000 NOK

203

10,1

5,0

Over 910.000 NOK

Husstandens samlede årsinntekt

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK Over 1.170.000 NOK

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

A3

NO

COOP/Forbrukersamvirket

116

66,9

57,6

Trumf

103

50,9

49,3

88

25,2

28,6

Norwegian Reward

81

14,9

18,5

Annet

75

9,5

12,7

Index

A3

NO

Visa

102

70,3

68,8

Mastercard

114

61,4

54,0

Cresco

107

9,0

8,4

Eurocard

132

9,5

7,2

Re:member

69

2,7

3,9

Kash

75

0,3

0,4

177

6,9

3,9

71

1,0

1,4

137

8,9

6,5

SAS Eurobonus

Kredittkort - har i dag

NAF Fordel Xtra AgriCard Annet

127


A3 Kjøpesterke seniorer conzoom®type A3 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad Grunnskoleutdanning Videregående utdanning Fagbrev/fagskoleutdanning Universitet/-høgskole (1 - 4 år) Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag

Index

A3

NO

127

10,0

7,9

83

25,0

30,1

115

12,9

11,2

87

25,9

29,7

122

25,3

20,8

Index

A3

NO

99

38,8

39,3

88

4,1

4,7

109

5,9

5,4

84

2,5

3,0

Naturvitenskaplig/handelsfag

104

19,0

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

104

12,3

11,9

83

1,2

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

105

3,5

3,3

Økonomiske og administrative fag

103

11,2

10,9

82

1,4

1,8

Index

A3

NO

Hjemmeværende/uten egen inntekt

80

1,2

1,5

Student

30

3,3

11,1

Arbeidsledig

35

1,3

3,7

252

59,8

23,7

Gårdbruker/fisker

42

0,5

1,2

Eier innen butikk, håndverk mm.

42

0,5

1,2

Selvstendig næringsdrivende

54

1,4

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

57

7,3

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

59

1,3

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

60

7,8

12,9

Kontorarbeid

67

4,9

7,3

Serviceyrke

52

4,0

7,7

Faglært arbeider

59

4,4

7,5

Annet ufaglært

50

2,3

4,6

Index

A3

NO

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag

Primærnæringsfag

Ikke oppgitt fagfelt

Yrke/stilling

Alders-/uførepensjonist

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

68

1,5

2,3

104

20,3

19,5

97

38,7

39,8

103

38,9

37,9

Index

A3

NO

Daglig leder

112

11,3

10,1

Styreleder

123

12,3

10,0

Styremedlem

123

20,0

16,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Kjøpesterke seniorer

A3

conzoom®type A3 i forhold til Norges befolkning Geografi Minst sentrale kommuner

Index

A3

NO

80

9,8

12,3

Mindre sentrale kommuner

110

7,5

6,8

Noe sentrale kommuner

127

30,9

24,4

92

51,8

56,5

Index

A3

NO

Aleneboende under 50 år

13

1,4

10,7

Aleneboende - 50 år eller eldre

89

10,0

11,2

Sentrale kommuner

Livssyklus

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

6

0,6

10,6

290

81,0

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

9

2,7

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

6

1,2

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

15

2,1

14,0

Andre/ubesvart

42

4,4

10,5

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

Eldste person i familien

Index

A3

NO

Under 23

0

0,0

4,0

24 - 29

0

0,0

8,0

30 - 34

0

0,0

8,0

35 - 39

0

0,0

8,0

40 - 44

0

0,0

9,0

45 - 49

0

0,0

10,0

50 - 54

0

0,0

9,0

55 - 59

0

0,0

9,0

60 - 64

395

31,6

8,0

65 - 69

449

35,9

8,0

70 - 79

296

32,5

11,0

0

0,0

8,0

Index

A3

NO

Barn

0

0,0

33,5

Småbarn (0 - 5)

0

0,0

39,8

Skolebarn (6 - 17)

0

0,0

60,2

Index

A3

NO

Over 80

Barn i familien

Sivil status Gift

170

77,2

45,3

Samboende

36

6,5

18,3

Ugift

30

7,3

24,3

Tidligere gift

76

8,9

11,7

Index

A3

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

110

414.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

119

596.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

182

1.767.000

970.000

Økonomisk gjennomsnitt

129


A3 Kjøpesterke seniorer conzoom®type A3 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

A3

NO

Eneboliger

142

72,1

50,6

Tomannsboliger

125

10,4

8,3

Rekkehus, kjedehus

152

17,6

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

A3

NO

Leier

47

22,9

49,0

Eier

151

77,1

51,0

Index

A3

NO

Har hytte

218

36,3

16,6

Hytte ved vannet

233

14,0

6,0

Hytte over 600m

220

11,0

5,0

Index

A3

NO

Har boligalarm

151

43,2

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

117

32,3

27,5

96

4,8

5,0

Eiendomseier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet

Vurderer å installere boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

A3

NO

75

43,9

58,3

Telefonundersøkelser

135

56,0

41,6

Direkte undersøkelser

120

26,3

22,0

Humanitærer org.

134

49,7

37,1

Index

A3

NO

40

8,0

19,8

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon 1 mobiltelefon

76

28,9

38,0

2 mobiltelefoner

193

49,8

25,8

3 mobiltelefoner

102

9,9

9,7

42

1,1

2,5

Index

A3

NO

0

67

20,0

29,9

1 - 500

97

6,7

6,9

501 - 2.000

114

15,2

13,3

2.001 - 5.000

126

14,8

11,7

5.001 - 10.000

134

13,0

9,7

10.001 - 30.000

111

10,2

9,2

Over 30.000

103

15,1

14,6

4 eller flere mobiltelefoner

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold


Kjøpesterke seniorer

A3

conzoom®type A3 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg Arbeiderpartiet (AP) Fremskrittspartiet (FRP)

Index

A3

NO

126

35,4

28,2

88

10,0

11,3

Høyre (H)

106

22,7

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

112

5,6

5,0

Senterpartiet (SP)

88

4,5

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

88

5,0

5,7

Venstre (V)

90

5,2

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

70

2,1

3,0

Andre partier / Annet

63

3,9

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

65

5,6

8,6

Index

A3

NO

Antall biler Ingen bil

27

8,9

32,9

1 bil

136

53,8

39,4

2 biler

148

29,2

19,7

3 eller flere biler

102

8,1

8,0

Index

A3

NO

Kjører i privatbil

111

66,9

60,5

Kjører med buss

54

10,1

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

36

3,8

10,5

Sykler

99

8,6

8,7

Kjører moped/motorsykkel

74

2,0

2,7

Index

A3

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

60

26,9

44,5

Legger ut bilder

45

4,3

9,5

Bruker nettbank

99

72,7

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

66

41,6

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

71

33,6

47,5

Spiller pengespill/gambler online

59

1,9

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

62

40,6

65,4

Benytter seg av streaming

57

34,8

61,0

Index

A3

NO

116

80,8

69,6

67

42,6

63,3

Naturvern

119

82,1

69,2

Næringsliv og økonomi

116

66,2

57,2

Lokalnyheter

106

95,2

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

104

96,9

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

107

94,3

88,2

Miljøvern

117

78,6

67,3

95

48,1

50,8

Befordring

Internett-bruk

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt Jobb og karriere

Teknologi og elektronikk

131


A3 Kjøpesterke seniorer conzoom®type A3 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

A3

NO

Spaserturer

113

68,9

60,8

Går på ski i sesongen

123

16,4

13,3

94

43,5

46,2

Fisker i sesongen

135

7,0

5,2

Går på restaurant

34

1,2

3,5

Går på kaffebar

88

8,3

9,4

Går på bibliotek

90

4,7

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

32

3,2

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

78

10,7

13,7

Går på religiøse tilstelninger

126

10,2

8,1

Leser bøker

119

38,3

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

131

15,3

11,7

Går på teater eller musikal

188

1,5

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

133

0,4

0,3

Går på kunstutstilling

109

1,2

1,1

Går på museum

138

1,1

0,8

Går på konsert

71

1,5

2,1

Liker hagearbeid

163

23,5

14,4

Liker oppussning og interiør

105

16,5

15,7

Tilbringer tid med familien

108

69,8

64,4

Spiller PC-spill

71

6,2

8,7

Spiller TV-spill

31

0,9

2,9

Lager matlaging

88

27,7

31,3

113

6,9

6,1

Index

A3

NO

Det er viktig å respektere tradisjoner

129

37,8

29,2

Vi bør begrense trygdeordningen

101

16,2

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

134

48,0

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

84

16,3

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

62

6,5

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

118

46,8

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

106

10,0

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

126

3,9

3,1

97

24,0

24,8

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

Liker båtliv

Holdninger (er enig)

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

79

3,1

3,9

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

112

40,3

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

103

10,5

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

105

16,1

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

121

9,2

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

131

16,2

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

121

12,8

10,6

U-hjelpen bør reduseres

106

18,1

17,0

Norge bør bli medlem av EU

151

11,6

7,7


Kjøpesterke seniorer

A3

conzoom®type A3 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

A3

NO

163

19,6

12,0

Aftenposten

158

23,7

15,0

Dagbladet

148

8,0

5,4

96

5,2

5,4

Lokalaviser

183

56,7

31,0

Leser ikke dagsaviser

217

46,2

21,3

Index

A3

NO

COOP Medlem

165

29,5

17,9

Dagens Næringsliv D2

121

3,5

2,9

Vi i Villa

188

22,9

12,2

Se og Hør

129

4,4

3,4

NAF-magasinet Motor

191

24,7

12,9

Vi over 60

296

16,0

5,4

Jakt & Fiske

143

4,0

2,8

VG

Dagens Næringsliv

Magasiner

Radiovaner

Index

A3

NO

114

84,0

74,0

73

19,8

27,3

NRK P1

136

74,9

55,0

NRK P2

143

31,7

22,1

NRK P3

46

13,5

29,6

P4

80

29,5

36,9

Radio Norge

61

17,4

28,4

TV-vaner

Index

A3

NO

NRK1

115

95,5

82,9

NRK2

151

75,9

50,3

87

48,0

54,9

TV 2

111

83,5

75,2

TV2 Nyhetskanalen

127

55,2

43,5

73

27,2

37,5

Index

A3

NO

84

38,1

45,6

Kiwi

76

21,9

29,0

Meny

102

25,8

25,2

Coop Obs!

106

17,2

16,2

Coop Extra

125

13,2

10,6

Coop Mega

129

13,5

10,5

Coop Marked

108

4,0

3,7

Spar/Eurospar

118

11,7

9,9

Coop Prix

109

8,5

7,8

Bunnpris

108

2,8

2,6

NRK generelt Lokalradio generelt

TVNorge

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker Rema 1000

133


A4 Ressurssterk og nøktern

24 %

drar mĂĽnedlig pĂĽ idrettsarrangementer


Ressurssterk og nøktern

A4

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

16 %

eier en motorsykkel

Kjøpekraft

NO FI

9%

Boligtype

käyttää rahaa kesämökkiin tai loma-asuntoon

Geografi Skjervøy

Alstahaug

Sula Årdal

Vadsø


A4 Ressurssterk og nøktern Ressurssterk og nøktern Geodemografi

Selv om man har høy årsinntekt og har et jevnt økonomisk overskudd, er man ikke nødvendigvis så opptatt av å bruke penger. Når man har råd til luksus, men heller tenker at det enkle ofte er det beste - ja, da er man på mange måter Ressurssterk og nøktern. Man velger gjerne campingtur fremfor 5-stjerners hotell, seilbåt fremfor motorbåt. Aller helst velger man motorsykkelferie. Ressurssterk og nøktern har nemlig flere motorsykler enn landsgjennomsnittet! I tillegg til Aktive barnefamilier, er Ressurssterk og nøktern de parene med flest hjemmeboende barn. Forskjellen er at barna i denne gruppen først og fremst er i skolealder. For å besøke menneskene i Ressurssterk og nøktern, er det stor sannsynlighet for at du må ta ferge eller hurtigbåt. Du finner dem på steder som for eksempel Nesodden.

Livsstil og verdier

På grunn av bosituasjonen er mange pendlere til og fra jobb, men det er bare deilig. Å kunne se sola stå opp over fjorden mens man drikker morgenkaffen er jo en fryd! Dessuten får man tid til å surfe på smarttelefonen og bla gjennom nettavisene. Eller kanskje man sjekker ulike prisguide-apper for å se om det er noen gode tilbud. Ressurssterk og nøktern drar mer enn gjerne innom en forretning selv om de bare skal ha én vare, for så å handle resten et annet sted. De har ingen spesielle

butikkpreferanser og det er helt tilfeldig hvilke dager de handler. Pris er viktigere enn kvalitet. Det viktigste når man handler er faktisk om det er parkeringsplass eller ei. Ferga legger fra kai og motoren durer jevnt. Det er alltid noen kjentfolk ombord og det er hyggelig å slå av en prat. Det er som et eget, lite samfunn her på ferga. Man spør hvordan det går med barna - sannsynligheten er stor for at man har barn på samme skole. Kanskje man prater om jobben. Ressurssterk og nøktern trives generelt godt på arbeidsplassen sin, men i motsetning til de andre innenfor A-gruppen, er de ikke like opptatt av karriere. Man jobber sjeldent overtid, og når klokka er fire pakker man sekken og vender hjemover. I inngangspartiet hjemme ligger det alltid en klynge med sko. De fleste tilhører barna (det er viktig å ha Converse-sko i minst tre farger, så klart) og vennene deres som er på besøk. På stuebordet ligger det skolesaker, PC-er, mobiltelefoner og asjetter med smulerester. Barna har fått beskjed om å rydde bort alle sakene sine, for nå er det snart middag. Det er bare det at MTV er så mye mer spennende... Etter middagen, forsvinner barna opp på rommene sine og de voksne blir sittende og tar et glass rødvin. Nå venter en rolig kveld i sofaen, ledet an av Kevin Spacey i House of Cards.


Ressurssterk og nøktern

A4

conzoom®type A4 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

A4

NO

Under 100.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

17

4,3

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

170

42,6

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

316

47,4

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

113

5,6

5,0

0

0,0

5,0

Index

A4

NO

Under 105.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

5

1,3

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

168

42,1

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

329

49,3

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

144

7,2

5,0

0

0,0

5,0

Index

A4

NO

Ingen formue

103

38,0

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

113

14,7

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

95

23,7

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

99

14,9

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

94

4,7

5,0

Over 3.350.000 NOK

80

4,0

5,0

Over 910.000 NOK

Husstandens samlede årsinntekt

Over 1.170.000 NOK

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

A4

NO

COOP/Forbrukersamvirket

104

59,9

57,6

Trumf

103

50,8

49,3

SAS Eurobonus

105

30,0

28,6

Norwegian Reward

94

17,4

18,5

155

19,7

12,7

Index

A4

NO

Visa

100

68,9

68,8

Mastercard

115

62,0

54,0

Cresco

119

10,0

8,4

82

5,9

7,2

Re:member

128

5,0

3,9

Kash

325

1,3

0,4

97

3,8

3,9

0

0,0

1,4

100

6,5

6,5

Annet

Kredittkort - har i dag

Eurocard

NAF Fordel Xtra AgriCard Annet

137


A4 Ressurssterk og nøktern conzoom®type A4 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

A4

NO

89

7,0

7,9

Videregående utdanning

102

30,6

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

127

14,2

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

100

29,7

29,7

88

18,4

20,8

Index

A4

NO

99

38,8

39,3

Grunnskoleutdanning

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag

86

4,0

4,7

108

5,8

5,4

83

2,5

3,0

Naturvitenskaplig/handelsfag

105

19,3

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

104

12,3

11,9

74

1,1

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

105

3,5

3,3

Økonomiske og administrative fag

103

11,2

10,9

82

1,4

1,8

Index

A4

NO

20

0,3

1,5

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag

Primærnæringsfag

Ikke oppgitt fagfelt

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt Student

91

10,1

11,1

165

6,1

3,7

Alders-/uførepensjonist

29

6,9

23,7

Gårdbruker/fisker

58

0,7

1,2

117

1,4

1,2

65

1,7

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

105

13,5

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

118

2,6

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

142

18,3

12,9

Kontorarbeid

130

9,5

7,3

Serviceyrke

122

9,4

7,7

Faglært arbeider

193

14,5

7,5

Annet ufaglært

109

5,0

4,6

Index

A4

NO

Arbeidsledig

Eier innen butikk, håndverk mm. Selvstendig næringsdrivende

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

54

1,2

2,3

105

20,4

19,5

98

39,2

39,8

102

38,7

37,9

Index

A4

NO

Daglig leder

163

16,4

10,1

Styreleder

156

15,6

10,0

Styremedlem

157

25,7

16,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Ressurssterk og nøktern

A4

conzoom®type A4 i forhold til Norges befolkning Geografi Minst sentrale kommuner

Index

A4

NO

80

9,9

12,3

Mindre sentrale kommuner

100

6,8

6,8

Noe sentrale kommuner

121

29,5

24,4

95

53,7

56,5

Index

A4

NO

42

4,5

10,7

Sentrale kommuner

Livssyklus Aleneboende under 50 år Aleneboende - 50 år eller eldre

8

0,9

11,2

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

62

6,6

10,6

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

38

10,6

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

208

60,9

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

149

29,4

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

333

46,6

14,0

Andre/ubesvart

158

16,6

10,5

Index

A4

NO

23

0,9

4,0

24 - 29

0

0,0

8,0

30 - 34

0

0,0

8,0

Eldste person i familien Under 23

35 - 39

3

0,3

8,0

40 - 44

133

12,0

9,0

45 - 49

395

39,5

10,0

50 - 54

347

31,2

9,0

55 - 59

112

10,1

9,0

60 - 64

34

2,7

8,0

65 - 69

20

1,6

8,0

70 - 79

15

1,7

11,0

Over 80

0

0,0

8,0

Index

A4

NO

299

100,0

33,5

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5) Skolebarn (6 - 17)

Sivil status Gift

0

0,0

39,8

166

100,0

60,2

Index

A4

NO

130

58,8

45,3

Samboende

96

17,6

18,3

Ugift

79

19,1

24,3

Tidligere gift

36

4,2

11,7

Index

A4

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

125

471.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

140

701.000

499.000

83

802.000

970.000

Økonomisk gjennomsnitt

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

139


A4Ressurssterk Nybyggerog nøktern A4 conzoom®type A4 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

A4

NO

Eneboliger

142

72,0

50,6

Tomannsboliger

152

12,6

8,3

Rekkehus, kjedehus

133

15,4

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

A4

NO

Leier

48

23,6

49,0

Eier

150

76,4

51,0

Index

A4

NO

Har hytte

146

24,3

16,6

Hytte ved vannet

145

8,7

6,0

Hytte over 600m

130

6,5

5,0

Index

A4

NO

133

38,2

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

117

32,2

27,5

Vurderer å installere boligalarm

108

5,4

5,0

Eiendomseier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

A4

NO

119

69,2

58,3

Telefonundersøkelser

74

30,8

41,6

Direkte undersøkelser

70

15,4

22,0

Humanitærer org.

75

27,8

37,1

Index

A4

NO

43

8,5

19,8

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon 1 mobiltelefon

48

18,3

38,0

2 mobiltelefoner

105

27,1

25,8

3 mobiltelefoner

245

23,8

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

306

7,6

2,5

Index

A4

NO

0

57

17,1

29,9

1 - 500

55

3,8

6,9

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold

501 - 2.000

97

12,9

13,3

2.001 - 5.000

120

14,0

11,7

5.001 - 10.000

109

10,6

9,7

10.001 - 30.000

158

14,5

9,2

Over 30.000

146

21,3

14,6


A4 A4

Nybygger Ressurssterk og nøktern conzoom®type A4 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

A4

NO

126

35,4

28,2

Fremskrittspartiet (FRP)

93

10,5

11,3

Høyre (H)

95

20,3

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

78

3,9

5,0

Senterpartiet (SP)

39

2,0

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

95

5,4

5,7

Venstre (V)

69

4,0

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

93

2,8

3,0

Andre partier / Annet

85

5,3

6,2

122

10,5

8,6

Index

A4

NO

Arbeiderpartiet (AP)

Ikke stemmerett / Ubesvart

Antall biler Ingen bil

29

9,4

32,9

1 bil

94

36,9

39,4

2 biler

183

36,1

19,7

3 eller flere biler

221

17,6

8,0

Index

A4

NO

Kjører i privatbil

122

73,7

60,5

Kjører med buss

53

9,8

18,6

Befordring

Kjører med tog/trikk/t-bane

91

9,6

10,5

Sykler

140

12,2

8,7

Kjører moped/motorsykkel

219

5,9

2,7

Index

A4

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

108

48,2

44,5

Legger ut bilder

122

11,6

9,5

Bruker nettbank

105

77,0

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

107

68,1

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

112

53,2

47,5

Spiller pengespill/gambler online

144

4,6

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

123

80,2

65,4

Benytter seg av streaming

110

67,4

61,0

Index

A4

NO

Internett-bruk

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt

97

67,7

69,6

116

73,6

63,3

Naturvern

96

66,4

69,2

Næringsliv og økonomi

97

55,2

57,2

Lokalnyheter

102

92,1

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

100

93,3

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

99

86,9

88,2

Miljøvern

97

65,4

67,3

Teknologi og elektronikk

97

49,4

50,8

Jobb og karriere

141


A4 Ressurssterk og nøktern conzoom®type A4 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

A4

NO

Spaserturer

100

60,8

60,8

Går på ski i sesongen

119

15,8

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

106

48,8

46,2

Fisker i sesongen

104

5,4

5,2

Går på restaurant

66

2,3

3,5

Går på kaffebar

56

5,3

9,4

Går på bibliotek

63

3,3

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

61

6,2

10,1

173

23,7

13,7

Går og ser på idrettsarrangementer Går på religiøse tilstelninger

67

5,4

8,1

Leser bøker

86

27,9

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

79

9,2

11,7

Går på teater eller musikal

50

0,4

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

67

0,2

0,3

Går på kunstutstilling

36

0,4

1,1

Går på museum

88

0,7

0,8

Går på konsert

110

2,3

2,1

Liker hagearbeid

91

13,1

14,4

Liker oppussning og interiør

91

14,3

15,7

Tilbringer tid med familien

107

68,6

64,4

Spiller PC-spill

108

9,4

8,7

Spiller TV-spill

97

2,8

2,9

Lager matlaging

98

30,6

31,3

Liker båtliv

92

5,6

6,1

Index

A4

NO

Det er viktig å respektere tradisjoner

97

28,3

29,2

Vi bør begrense trygdeordningen

89

14,2

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

85

30,2

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

79

15,2

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

72

7,6

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

96

38,1

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

77

7,2

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

97

3,0

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

97

24,1

24,8

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

90

3,5

3,9

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

92

33,3

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

80

8,2

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

94

14,4

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

80

6,1

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

86

10,7

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

98

10,4

10,6

U-hjelpen bør reduseres

92

15,7

17,0

Norge bør bli medlem av EU

75

5,8

7,7

Holdninger (er enig)


Ressurssterk og nøktern

A4

conzoom®type A4 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

A4

NO

97

11,6

12,0

Aftenposten

75

11,2

15,0

Dagbladet

89

4,8

5,4

Dagens Næringsliv

85

4,6

5,4

Lokalaviser

83

25,8

31,0

Leser ikke dagsaviser

64

13,7

21,3

Index

A4

NO

107

19,1

17,9

59

1,7

2,9

Vi i Villa

135

16,5

12,2

Se og Hør

115

3,9

3,4

NAF-magasinet Motor

93

12,0

12,9

Vi over 60

13

0,7

5,4

100

2,8

2,8

VG

Magasiner COOP Medlem Dagens Næringsliv D2

Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

A4

NO

NRK generelt

101

74,5

74,0

Lokalradio generelt

118

32,1

27,3

NRK P1

103

56,9

55,0

NRK P2

94

20,8

22,1

NRK P3

124

36,8

29,6

P4

143

52,7

36,9

Radio Norge

137

38,9

28,4

TV-vaner

Index

A4

NO

105

87,1

82,9

NRK1 NRK2

93

46,8

50,3

TVNorge

121

66,4

54,9

TV 2

108

81,1

75,2

TV2 Nyhetskanalen

105

45,5

43,5

TV3

119

44,8

37,5

Index

A4

NO

Rema 1000

109

49,5

45,6

Kiwi

104

30,3

29,0

Meny

117

29,5

25,2

Coop Obs!

135

21,9

16,2

Coop Extra

104

11,0

10,6

Coop Mega

109

11,4

10,5

Coop Marked

100

3,7

3,7

Spar/Eurospar

105

10,4

9,9

Coop Prix

96

7,5

7,8

Bunnpris

62

1,6

2,6

Foretrukne dagligvarebutikker

143


A5 Etablert og uavhengig 45 %

er interessert i TV-, radio- og musikkutstyr


A5

Etablert og uavhengig

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

NO FI

Boligtype

41 %

bruker aftershave 5 ganger eller flere i uka

Geografi Hammerfest Sør-Varanger

Sauda Time,Eigersund


A5 Etablert og uavhengig Etablert og uavhengig Geodemografi

Etablert og uavhengig er delt i to: De mellom 25 og 35, og de som er i femtiårene. Det er dessuten en jevn spredning mellom de som er single, og de som lever i parforhold. Et fellestrekk er at så og si ingen har barn. Uavhengig av sivilstatus, kan man si at en person i denne typen er Etablert og uavhengig. Etablert fordi man er ferdig utdannet og er i arbeidslivet, og fordi man enten eier egen bolig eller er i ferd med å kjøpe en. Uavhengig fordi man ikke har barn, som jo innebærer mange forpliktelser.

Livsstil og verdier

Å være Etablert og uavhengig gir stor frihet og fleksibilitet. Frihet til å handle når man vil, hvor man vil. I og med at man bare trenger å tenke på seg selv og eventuelt partneren, blir det mer penger til overs til shopping. I motsetning til de andre A-typene, er ikke Etablert og uavhengig like opptatt å bruke mer penger på kvalitet. Ikke at de er veldig opptatt av å sikre seg gode tilbud heller. Man tar det mer som det kommer. Én dag kan man få lyst til å svinge innom slakteren og punge ut litt ekstra for utsøkt kjøtt, en annen dag kan man like

gjerne slenge inn en ferdigpizza i ovnen. Det skal sies at mange i Etablert og uavhengig er glad i matlaging, men sammenlignet med de andre A-typene, er de ikke like opptatt av å ha et sunt kosthold. Joda, det er klart at det er viktig å tenke på helsa, men er det ikke vel så viktig for livskvaliteten å unne seg noe godt nå og da? Når man er Etablert og uavhengig har man mer frihet til å reise. Man kan dra på backpacker-tur til Asia med venner eller kjæresten - eller kanskje til og med alene, bare for utfordringens skyld. Man kan tilbringe sommerferien i seilbåt og ha late dager i skjærgården. Det blir fine bilder til Instagram, en app mange benytter seg av. Etablert og uavhengig bruker nemlig bildedelingstjenester oftere enn den jevne nordmann. De er generelt glad i å bruke smarttelefonen, og Internett er primærkilden til nyheter og informasjon. Det samme gjelder for filmer og serier, da de færreste har TV, men heller streamer på nett.


Etablert og uavhengig

A5

conzoom®type A5 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

A5

NO

Under 100.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

1

0,1

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

23

5,7

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

180

45,1

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

297

44,5

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

91

4,6

5,0

0

0,0

5,0

Index

A5

NO

Under 105.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

11

2,8

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

214

53,4

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

268

40,2

15,0

72

3,6

5,0

0

0,0

5,0

Index

A5

NO

Ingen formue

111

40,9

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

112

14,6

13,0

83

20,9

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

107

16,1

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

84

4,2

5,0

Over 3.350.000 NOK

66

3,3

5,0

Over 910.000 NOK

Husstandens samlede årsinntekt

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK Over 1.170.000 NOK

Husstandens samlede formue

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

Bonuskort - har i dag

Index

A5

NO

COOP/Forbrukersamvirket

101

58,4

57,6

Trumf

101

49,8

49,3

SAS Eurobonus

109

31,1

28,6

Norwegian Reward

129

23,9

18,5

Annet

134

17,0

12,7

Index

A5

NO

Visa

102

70,1

68,8

Mastercard

102

55,2

54,0

86

7,2

8,4

101

7,3

7,2

Kredittkort - har i dag

Cresco Eurocard Re:member

67

2,6

3,9

250

1,0

0,4

NAF Fordel Xtra

82

3,2

3,9

AgriCard

21

0,3

1,4

Annet

86

5,6

6,5

Kash

147


A5 Etablert og uavhengig conzoom®type A5 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad Grunnskoleutdanning Videregående utdanning

Index

A5

NO

52

4,1

7,9

97

29,2

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

126

14,1

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

106

31,4

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

100

20,9

20,8

Index

A5

NO

98

38,7

39,3

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag

88

4,1

4,7

106

5,7

5,4

85

2,5

3,0

Naturvitenskaplig/handelsfag

106

19,4

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

103

12,2

11,9

85

1,3

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

105

3,5

3,3

Økonomiske og administrative fag

101

11,0

10,9

87

1,5

1,8

Index

A5

NO

Hjemmeværende/uten egen inntekt

27

0,4

1,5

Student

75

8,3

11,1

Arbeidsledig

76

2,8

3,7

Alders-/uførepensjonist

18

4,3

23,7

0

0,0

1,2

Eier innen butikk, håndverk mm.

33

0,4

1,2

Selvstendig næringsdrivende

85

2,2

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

141

18,1

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

123

2,7

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

153

19,8

12,9

Kontorarbeid

138

10,1

7,3

Serviceyrke

140

10,8

7,7

Faglært arbeider

159

11,9

7,5

Annet ufaglært

178

8,2

4,6

Index

A5

NO

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag

Primærnæringsfag

Ikke oppgitt fagfelt

Yrke/stilling

Gårdbruker/fisker

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

71

1,6

2,3

108

20,9

19,5

97

38,8

39,8

101

38,1

37,9

Index

A5

NO

Daglig leder

107

10,8

10,1

Styreleder

103

10,3

10,0

Styremedlem

104

16,9

16,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Etablert og uavhengig

A5

conzoom®type A5 i forhold til Norges befolkning Geografi Minst sentrale kommuner

Index

A5

NO

64

7,9

12,3

Mindre sentrale kommuner

141

9,6

6,8

Noe sentrale kommuner

122

29,8

24,4

93

52,7

56,5

Index

A5

NO

129

13,8

10,7

Sentrale kommuner

Livssyklus Aleneboende under 50 år Aleneboende - 50 år eller eldre

60

6,7

11,2

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

131

13,9

10,6

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

105

29,3

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

94

27,4

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

84

16,6

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

84

11,7

14,0

Andre/ubesvart

94

9,9

10,5

Eldste person i familien

Index

A5

NO

Under 23

110

4,4

4,0

24 - 29

178

14,2

8,0

30 - 34

189

15,1

8,0

35 - 39

74

5,9

8,0

40 - 44

51

4,6

9,0

45 - 49

43

4,3

10,0

50 - 54

147

13,2

9,0

55 - 59

346

31,1

9,0

60 - 64

89

7,1

8,0

65 - 69

0

0,0

8,0

70 - 79

0

0,0

11,0

Over 80

0

0,0

8,0

Index

A5

NO

Barn

0

0,0

33,5

Småbarn (0 - 5)

0

0,0

39,8

Skolebarn (6 - 17)

0

0,0

60,2

Index

A5

NO

Barn i familien

Sivil status Gift

99

44,7

45,3

Samboende

119

21,7

18,3

Ugift

107

25,9

24,3

59

6,9

11,7

Index

A5

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

122

460.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

123

615.000

499.000

76

736.000

970.000

Tidligere gift

Økonomisk gjennomsnitt

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

149


A5 Etablert og uavhengig conzoom®type A5 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

A5

NO

Eneboliger

121

61,4

50,6

Tomannsboliger

180

14,9

8,3

Rekkehus, kjedehus

205

23,7

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

A5

NO

Leier

84

41,1

49,0

Eier

115

58,9

51,0

Index

A5

NO

Har hytte

96

16,0

16,6

Hytte ved vannet

99

5,9

6,0

Hytte over 600m

91

4,5

5,0

Index

A5

NO

91

26,0

28,7

92

25,4

27,5

236

11,8

5,0

Eiendomseier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm Har brannvarsler koblet mot alarmsentral Vurderer å installere boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

A5

NO

106

61,8

58,3

Telefonundersøkelser

92

38,1

41,6

Direkte undersøkelser

89

19,6

22,0

Humanitærer org.

91

33,6

37,1

Index

A5

NO

88

17,4

19,8

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon 1 mobiltelefon

91

34,4

38,0

2 mobiltelefoner

118

30,4

25,8

3 mobiltelefoner

116

11,3

9,7

96

2,4

2,5

Index

A5

NO

0

94

28,1

29,9

1 - 500

71

4,9

6,9

4 eller flere mobiltelefoner

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold

501 - 2.000

77

10,3

13,3

2.001 - 5.000

132

15,4

11,7

5.001 - 10.000

101

9,8

9,7

10.001 - 30.000

113

10,4

9,2

Over 30.000

103

15,0

14,6


Etablert og uavhengig

A5

conzoom®type A5 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

A5

NO

Arbeiderpartiet (AP)

106

29,9

28,2

Fremskrittspartiet (FRP)

100

11,3

11,3

Høyre (H)

98

20,9

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

86

4,3

5,0

Senterpartiet (SP)

59

3,0

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

160

9,1

5,7

Venstre (V)

95

5,5

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

90

2,7

3,0

110

6,8

6,2

74

6,4

8,6

Index

A5

NO

Andre partier / Annet Ikke stemmerett / Ubesvart

Antall biler Ingen bil

66

21,8

32,9

1 bil

109

43,1

39,4

2 biler

129

25,5

19,7

3 eller flere biler

122

9,7

8,0

Index

A5

NO

Kjører i privatbil

105

63,6

60,5

Kjører med buss

99

18,5

18,6

Befordring

Kjører med tog/trikk/t-bane

73

7,7

10,5

Sykler

123

10,7

8,7

Kjører moped/motorsykkel

163

4,4

2,7

Index

A5

NO

113

50,3

44,5

Legger ut bilder

91

8,6

9,5

Bruker nettbank

105

76,9

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

116

73,6

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

110

52,3

47,5

Spiller pengespill/gambler online

138

4,4

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

115

75,2

65,4

Benytter seg av streaming

112

68,3

61,0

Index

A5

NO

Internett-bruk Liker/kommenterer andres innlegg

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt

93

65,0

69,6

127

80,1

63,3

Naturvern

96

66,2

69,2

Næringsliv og økonomi

95

54,3

57,2

Lokalnyheter

99

89,1

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

99

92,1

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

101

89,2

88,2

99

66,6

67,3

107

54,6

50,8

Jobb og karriere

Miljøvern Teknologi og elektronikk

151


A5 Etablert og uavhengig conzoom®type A5 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

A5

NO

Spaserturer

100

61,0

60,8

Går på ski i sesongen

105

14,0

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

105

48,3

46,2

Fisker i sesongen

137

7,1

5,2

Går på restaurant

89

3,1

3,5

Går på kaffebar

67

6,3

9,4

Går på bibliotek

112

5,8

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

102

10,3

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

94

12,9

13,7

Går på religiøse tilstelninger

79

6,4

8,1

Leser bøker

88

28,3

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

64

7,5

11,7

Går på teater eller musikal

63

0,5

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

100

0,3

0,3

Går på kunstutstilling

18

0,2

1,1

Går på museum

25

0,2

0,8

Går på konsert

24

0,5

2,1

Liker hagearbeid

78

11,2

14,4

Liker oppussning og interiør

107

16,8

15,7

Tilbringer tid med familien

100

64,4

64,4

Spiller PC-spill

140

12,2

8,7

Spiller TV-spill

210

6,1

2,9

97

30,4

31,3

102

6,2

6,1

Index

A5

NO

73

21,3

29,2

Lager matlaging Liker båtliv

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner Vi bør begrense trygdeordningen

116

18,6

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

76

27,1

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

83

16,0

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

95

10,0

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

95

37,4

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

101

9,5

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

39

1,2

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

98

24,4

24,8

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

79

3,1

3,9

100

36,1

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

92

9,4

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

82

12,6

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

75

5,7

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

71

8,8

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

81

8,6

10,6

U-hjelpen bør reduseres

84

14,2

17,0

Norge bør bli medlem av EU

60

4,6

7,7

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene


Etablert og uavhengig

A5

conzoom®type A5 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser VG Aftenposten

Index

A5

NO

90

10,8

12,0

111

16,7

15,0

Dagbladet

94

5,1

5,4

Dagens Næringsliv

91

4,9

5,4

Lokalaviser

80

24,9

31,0

Leser ikke dagsaviser

73

15,6

21,3

Index

A5

NO

COOP Medlem

93

16,7

17,9

Dagens Næringsliv D2

72

2,1

2,9

Vi i Villa

95

11,6

12,2

Se og Hør

50

1,7

3,4

NAF-magasinet Motor

63

8,1

12,9

0

0,0

5,4

136

3,8

2,8

Magasiner

Vi over 60 Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

A5

NO

NRK generelt

104

77,1

74,0

Lokalradio generelt

117

31,9

27,3

94

51,5

55,0

NRK P2

87

19,3

22,1

NRK P3

134

39,8

29,6

P4

121

44,6

36,9

Radio Norge

129

36,6

28,4

TV-vaner

Index

A5

NO

95

78,4

82,9

NRK P1

NRK1 NRK2

84

42,2

50,3

102

56,0

54,9

TV 2

94

71,0

75,2

TV2 Nyhetskanalen

84

36,5

43,5

TV3

93

35,0

37,5

Index

A5

NO

120

54,9

45,6

Kiwi

94

27,4

29,0

Meny

120

30,3

25,2

Coop Obs!

110

17,8

16,2

Coop Extra

90

9,5

10,6

Coop Mega

TVNorge

Foretrukne dagligvarebutikker Rema 1000

124

13,0

10,5

Coop Marked

22

0,8

3,7

Spar/Eurospar

86

8,5

9,9

Coop Prix

95

7,4

7,8

Bunnpris

31

0,8

2,6 153


B1 Fri og frank

44 %

er interessert i slaketips


Fri og frank

B1

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

37 %

er svært glad i å se actionfilmer/ serier

Kjøpekraft

NO FI

Boligtype

Geografi

Vestre Toten Modum Aurskog-Høland Mandal Arendal


B1 Fri og frank Fri og frank Geodemografi

Når man er Fri og frank er tilværelsen rimelig uforpliktende. Det er mange fordeler med å være singel, blant annet at man ikke trenger å ta hensyn til andre enn seg selv. Ja, mange vil si at det gjør livet mer bekymringsløst. Man kan dyrke hobbyene sine, ha mer tid til venner - og til seg selv. Mange har hatt kjærester tidligere, og får det kanskje igjen, men av ulike grunner er de nå alene. Og selv om man er singel, betyr ikke det at man ikke er etablert. De aller fleste har en stabil jobb, med fagbrev som utgangspunkt. Ikke minst, har så og si alle kjøpt seg hus. Fri og frank er delt i to: Et flertall er i tjue- eller tredveårene, men det er også noen i femtiårene. Et fellestrekk er imidlertid at så og si ingen har barn. Men de er kanskje populære tanter eller onkler, som kjøper de kuleste gavene til jul!

Livsstil og verdier

Det er en grytidlig februarmorgen og langs motorveien suser det en Volvo forbi. Det er hutrende kaldt utenfor, men varmeanlegget inni bilen står på for fullt. Bak rattet sitter en ung mann i tredveårene. Han er på vei til jobb og ut i fra antrekket å dømme, jobber han utvilsomt i byggebransjen. Parkasen er oransje og i passasjersetet ved siden av, ligger det en hvit arbeidshjelm. Jobben krever at han står opp før de fleste andre, og da hjelper det med rykende fersk kaffe i Statoil-koppen og god musikk fra radioen. Radio Energy serverer den ene hiten etter den andre, og det gir en god start på dagen. Etter at de første arbeidstimene er unnagjort, er det på tide med lunsjpause. Noen har med matpakke, andre samler seg i en av bilene og

stikker til nærmeste matbutikk for å handle varm lunsj. Og det vet de som jobber i butikken, de i ferskvaredisken sørger alltid for å ha lasagnen og lunsjkakene klare til de kommer. Det er alltid god stemning når arbeidskarene kommer innom. Det er spesielt hyggelig fordi hun ene som jobber der er så søt. Hun er bestandig så blid og imøtekommende, og han ene av gutta har lenge sagt at han skal be henne ut. Da ler de alle mann, som om han grinebiter’n der har kjangs på Miss Sunshine? Han vet heldigvis at ertingen er godhjertet, det er ikke som at han har problemer med å komme i kontakt med damer på puben, akkurat. Men det må være lov å tulle med hverandre, det er viktig med humor på arbeidsplassen. Klokka viser 15.00 og det er på tide å pakke sekken. På vei hjem stikker man innom Rimi for å kjøpe Pepsi Max, røyk og noe man kan lage til middag. Kanskje kyllingvinger, ris og bernaise hadde vært godt i dag? Planen er å få inn en liten treningsøkt etter jobb, og da er det digg med en stor og saftig middag etterpå. Og man kan helle på litt ekstra saus med god samvittighet. Fri og frank er ikke spesielt opptatt av kosthold. Det viktigste er å holde seg i aktivitet, og mange gjør jo det gjennom jobben. Dersom man i tillegg trener på fritiden, er det mest fordi det er gøy og sosialt. Etter middag får man besøk av noen kompiser. Planen er å ta noen pils og se fotballkamp. Ja, å være Fri og frank er ganske behagelig.


Fri og frank

B1

conzoom®type B1 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

B1

NO

Under 100.000 NOK

128

6,4

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

150

7,5

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

170

25,5

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

208

52,1

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

34

8,5

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

B1

NO

Under 105.000 NOK

155

7,8

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

136

6,8

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

193

28,9

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

226

56,5

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

B1

NO

Ingen formue

143

53,1

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

109

14,1

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

92

22,9

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

47

7,1

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

28

1,4

5,0

Over 3.350.000 NOK

28

1,4

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

B1

NO

COOP/Forbrukersamvirket

100

57,8

57,6

Trumf

118

58,2

49,3

83

23,8

28,6

SAS Eurobonus Norwegian Reward Annet

Kredittkort - har i dag Visa

81

14,9

18,5

107

13,6

12,7

Index

B1

NO

93

64,0

68,8

Mastercard

116

62,5

54,0

Cresco

119

10,0

8,4

49

3,5

7,2

169

6,6

3,9

0

0,0

0,4

69

2,7

3,9

0

0,0

1,4

23

1,5

6,5

Eurocard Re:member Kash NAF Fordel Xtra AgriCard Annet

157


B1 Fri og frank conzoom®type B1 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

B1

NO

Grunnskoleutdanning

100

7,9

7,9

Videregående utdanning

119

35,7

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

148

16,6

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

88

26,0

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

66

13,8

20,8

Index

B1

NO

103

40,6

39,3

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag

80

3,7

4,7

105

5,7

5,4

70

2,1

3,0

Naturvitenskaplig/handelsfag

104

19,1

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

103

12,3

11,9

80

1,2

1,5

105

3,5

3,3

Økonomiske og administrative fag

95

10,3

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

88

1,5

1,8

Index

B1

NO

200

3,0

1,5

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag

Primærnæringsfag Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt Student

86

9,5

11,1

114

4,2

3,7

Alders-/uførepensjonist

57

13,6

23,7

Gårdbruker/fisker

25

0,3

1,2

Arbeidsledig

Eier innen butikk, håndverk mm.

0

0,0

1,2

Selvstendig næringsdrivende

138

3,6

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

120

15,4

12,8

73

1,6

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

91

11,7

12,9

Kontorarbeid

93

6,8

7,3

Serviceyrke

178

13,7

7,7

Faglært arbeider

152

11,4

7,5

Annet ufaglært

113

5,2

4,6

Index

B1

NO

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

66

1,5

2,3

113

22,0

19,5

95

37,7

39,8

101

38,3

37,9

Index

B1

NO

Daglig leder

77

7,8

10,1

Styreleder

70

7,0

10,0

Styremedlem

71

11,7

16,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Fri og frank

B1

conzoom®type B1 i forhold til Norges befolkning Geografi Minst sentrale kommuner Mindre sentrale kommuner

Index

B1

NO

73

9,0

12,3

68

4,6

6,8

189

46,0

24,4

72

40,4

56,5

Index

B1

NO

Aleneboende under 50 år

230

24,6

10,7

Aleneboende - 50 år eller eldre

206

23,1

11,2

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

111

11,8

10,6

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

30

8,4

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

67

19,7

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

68

13,4

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

51

7,2

14,0

124

13,0

10,5

Noe sentrale kommuner Sentrale kommuner

Livssyklus

Andre/ubesvart

Eldste person i familien

Index

B1

NO

Under 23

107

4,3

4,0

24 - 29

290

23,2

8,0

30 - 34

150

12,0

8,0

35 - 39

52

4,2

8,0

40 - 44

39

3,5

9,0

45 - 49

45

4,5

10,0

50 - 54

199

17,9

9,0

55 - 59

280

25,2

9,0

60 - 64

64

5,1

8,0

65 - 69

0

0,0

8,0

70 - 79

0

0,0

11,0

Over 80

0

0,0

8,0

Index

B1

NO

Barn

0

0,0

33,5

Småbarn (0 - 5)

0

0,0

39,8

Skolebarn (6 - 17)

0

0,0

60,2

Index

B1

NO

Gift

42

19,0

45,3

Samboende

92

16,8

18,3

Ugift

169

41,0

24,3

Tidligere gift

198

23,2

11,7

Index

B1

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

59

223.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

52

257.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

44

427.000

970.000

Barn i familien

Sivil status

Økonomisk gjennomsnitt

159


B1 Fri og frank conzoom®type B1 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

B1

NO

Eneboliger

103

52,0

50,6

Tomannsboliger

223

18,6

8,3

Rekkehus, kjedehus

254

29,4

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

B1

NO

0

0,0

49,0

196

100,0

51,0

Index

B1

NO

Har hytte

48

8,0

16,6

Hytte ved vannet

49

2,9

6,0

Hytte over 600m

40

2,0

5,0

Index

B1

NO

48

13,8

28,7

49

13,5

27,5

144

7,2

5,0

Eiendomseier Leier Eier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm Har brannvarsler koblet mot alarmsentral Vurderer å installere boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

B1

NO

94

54,9

58,3

Telefonundersøkelser

108

45,0

41,6

Direkte undersøkelser

108

23,7

22,0

Humanitærer org.

109

40,4

37,1

Index

B1

NO

85

16,8

19,8

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon 1 mobiltelefon

143

54,3

38,0

2 mobiltelefoner

80

20,7

25,8

3 mobiltelefoner

57

5,5

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

41

1,0

2,5

Index

B1

NO

0

60

18,0

29,9

1 - 500

75

5,2

6,9

501 - 2.000

132

17,6

13,3

2.001 - 5.000

141

16,5

11,7

5.001 - 10.000

85

8,2

9,7

10.001 - 30.000

111

10,2

9,2

Over 30.000

138

20,1

14,6

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold


Fri og frank

B1

conzoom®type B1 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

B1

NO

Arbeiderpartiet (AP)

101

28,4

28,2

Fremskrittspartiet (FRP)

147

16,6

11,3

Høyre (H)

100

21,3

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

58

2,9

5,0

Senterpartiet (SP)

41

2,1

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

51

2,9

5,7

Venstre (V)

67

3,9

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

117

3,5

3,0

Andre partier / Annet

123

7,6

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

123

10,6

8,6

Index

B1

NO

Antall biler Ingen bil

75

24,6

32,9

142

55,8

39,4

2 biler

77

15,1

19,7

3 eller flere biler

56

4,5

8,0

Index

B1

NO

Kjører i privatbil

116

70,1

60,5

Kjører med buss

54

10,0

18,6

1 bil

Befordring

Kjører med tog/trikk/t-bane

25

2,6

10,5

Sykler

109

9,5

8,7

Kjører moped/motorsykkel

104

2,8

2,7

Index

B1

NO

105

46,7

44,5

65

6,2

9,5

Internett-bruk Liker/kommenterer andres innlegg Legger ut bilder Bruker nettbank

95

69,2

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

113

71,6

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

100

47,6

47,5

Spiller pengespill/gambler online

150

4,8

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

108

70,5

65,4

Benytter seg av streaming

101

61,7

61,0

Index

B1

NO

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt

86

59,7

69,6

Jobb og karriere

114

72,4

63,3

Naturvern

106

73,5

69,2

86

49,4

57,2

Næringsliv og økonomi Lokalnyheter

101

91,2

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

91

84,9

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

88

77,5

88,2

Miljøvern

97

65,6

67,3

107

54,6

50,8

Teknologi og elektronikk

161


B1 Fri og frank conzoom®type B1 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien Spaserturer Går på ski i sesongen

Index

B1

NO

97

58,9

60,8

54

7,2

13,3

111

51,1

46,2

Fisker i sesongen

87

4,5

5,2

Går på restaurant

14

0,5

3,5

Går på kaffebar

60

5,6

9,4

Går på bibliotek

87

4,5

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

88

8,9

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

84

11,5

13,7

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

Går på religiøse tilstelninger

122

9,9

8,1

Leser bøker

100

32,4

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

92

10,8

11,7

Går på teater eller musikal

50

0,4

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

0

0,0

0,3

Går på kunstutstilling

55

0,6

1,1

Går på museum

88

0,7

0,8

Går på konsert

38

0,8

2,1

Liker hagearbeid

113

16,2

14,4

Liker oppussning og interiør

117

18,3

15,7

Tilbringer tid med familien

84

54,2

64,4

Spiller PC-spill

55

4,8

8,7

Spiller TV-spill

62

1,8

2,9

Lager matlaging

99

30,9

31,3

120

7,3

6,1

Index

B1

NO

68

19,8

29,2

Liker båtliv

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner Vi bør begrense trygdeordningen

114

18,2

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

85

30,4

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

65

12,5

19,3

102

10,7

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

74

29,4

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

120

11,3

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

106

3,3

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

109

27,1

24,8

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

100

3,9

3,9

72

25,9

36,0

135

13,8

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

80

12,2

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

76

5,8

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

47

5,8

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

47

5,0

10,6

146

24,9

17,0

53

4,1

7,7

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

U-hjelpen bør reduseres Norge bør bli medlem av EU


Fri og frank

B1

conzoom®type B1 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

B1

NO

VG

90

10,8

12,0

Aftenposten

21

3,1

15,0

Dagbladet

94

5,1

5,4

Dagens Næringsliv

15

0,8

5,4

Lokalaviser

64

19,7

31,0

Leser ikke dagsaviser

44

9,3

21,3

Index

B1

NO

103

18,4

17,9

31

0,9

2,9

130

15,9

12,2

Se og Hør

94

3,2

3,4

NAF-magasinet Motor

81

10,4

12,9

0

0,0

5,4

36

1,0

2,8

Magasiner COOP Medlem Dagens Næringsliv D2 Vi i Villa

Vi over 60 Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

B1

NO

NRK generelt

103

75,9

74,0

Lokalradio generelt

119

32,6

27,3

83

45,8

55,0

NRK P2

80

17,7

22,1

NRK P3

131

38,8

29,6

P4

117

43,1

36,9

Radio Norge

140

39,8

28,4

TV-vaner

Index

B1

NO

NRK1

83

68,9

82,9

NRK2

81

40,9

50,3

TVNorge

99

54,6

54,9

TV 2

95

71,1

75,2

TV2 Nyhetskanalen

77

33,6

43,5

115

43,2

37,5

Index

B1

NO

98

44,5

45,6

Kiwi

126

36,5

29,0

Meny

60

15,1

25,2

Coop Obs!

67

10,9

16,2

Coop Extra

89

9,4

10,6

Coop Mega

31

3,3

10,5

Coop Marked

11

0,4

3,7

Spar/Eurospar

76

7,5

9,9

Coop Prix

71

5,5

7,8

Bunnpris

50

1,3

2,6

NRK P1

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker Rema 1000

163


B2 Trygge rammer

52 %

bruker ketchup ukentlig


Trygge rammer

B2

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

NO FI

80 %

er interessert i å dra til barne- og fornøyelsesparker/ dyreparker/lekeland

Boligtype

Geografi Vadsø

Hemnes

Sula Enebakk Songdalen


B2 Trygge rammer Trygge rammer Geodemografi

Når man er ferdig utdannet, har fått fast jobb, stiftet familie og kjøpt hus - ja, da kan man si at livet i stor grad består av Trygge rammer. De fleste har en bachelorgrad og trives godt med yrkesvalget sitt. I og med at kommunen de bor i ikke er så altfor stor, føles arbeidsplassen som et trygt sted. Det er godt å føle at man bidrar i lokalsamfunnet. Typen består primært av par med små barn, og da de skulle kjøpe hus falt valget på en tomannsbolig. Sannsynligheten er stor for at de bor vegg i vegg med en annen småbarnsfamilie, og dette er til stor glede for både barna og de voksne. På den måten kan de voksne bytte på hvem som passer de små, eller de kan sitte på en av terassene og drikke kaffe sammen, mens barna leker ute i felleshagen. Mange i Trygge rammer har gjerne vokst opp på stedet de bor, og det føles godt å kunne videreføre de Trygge rammer til barna.

Livsstil og verdier

Når man er opptatt av å danne Trygge rammer i livet, vil gjerne andre føle seg trygge i ditt selskap. Mange i Trygge rammer oppgir nemlig at deres venner og bekjente ofte vender seg til dem for å få råd i livet. Og selv om Trygge rammer er opptatt av - ja, trygghet, er det ikke dermed sagt at de ikke liker en utfordring eller å prøve nye ting. Det er kanskje nettopp de Trygge rammer som gjør at det er lettere å gå ut av komfortsonen, fordi man allerede har en stabil grunnmur. Da er det kanskje enklere å være den på jobb som sier i fra dersom noe skurrer i arbeidsmiljøet. Man er kanskje den som tar ansvar og stiller opp i lokalavisa, dersom lokalpolitikerne svikter på noe de har lovet å gjennomøre i kommunen. Det handler i det hele tatt om å være en person som tar ansvar, en som andre kan stole på.

Det er lørdag formiddag og familien er samlet i hagen for å grille. Før middagen blir servert, er barna fullt opptatt med å hoppe på trampolinen. De øver seg på å ta salto og filmer hverandre med mobilen, sånn at de kan se det selv etterpå. Flere av nabobarna i byggefeltet er på besøk, så mor har sørget for å kjøpe inn noen ekstra grillpølser. Far står ved grillen og roper at de trenger mer grillkull, og om ikke mor kan stikke innom Kiwi siden det er den nærmeste butikken? På butikken møter hun flere kjente. Hun er visst ikke den eneste som skal grille i dag, hun ser flere pølsepakker og potetsalater i handlekurvene. Det er trivelig å slå av en prat, høre hvordan det står til og hva som er nytt siden sist. På vei til kassa røsker hun med seg en sjokoladeplate og litt vingummi. Det er jo lørdag og barna må ha noe å kose seg med til barne-TV i kveld. Jo, og nå som hun først er her burde hun vel ta med en bollepose og litt frukt til i morgen. Da skal de nemlig bli med et vennepar ut på sjøen i båten deres, en aktivitet Trygge rammer liker svært godt. Kanskje hun også skulle ha kjøpt noen blader med til turen? Hun vet godt at mannen blir glad dersom hun kjøper et Pondus-hefte. Selv foretrekker hun interiørmagasinet, Rom123. Ja, det ble visst litt mer enn bare grillkull, men sånn er det jo som regel. Vel hjemme i oppkjørselen, ser hun at noen av nabobarnas foreldre har tatt plass i hagen. Det er nettopp dette som er så fint med stedet de bor på: Samholdet, fellesskapet. At man når som helst kan ta med seg kaffekoppen over til naboen. Noen av dem er sikkert bare innom for å hente ungen, andre har kanskje tatt med egen mat som kan slenges på grillen. Dette blir en fin kveld.


Trygge rammer

B2

conzoom®type B2 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

B2

NO

Under 100.000 NOK

46

2,3

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

48

2,4

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

80

12,0

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

182

45,5

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

151

37,8

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

B2

NO

Under 105.000 NOK

55

2,7

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

44

2,2

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

80

12,0

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

176

44,1

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

156

39,0

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

B2

NO

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue Ingen formue

161

59,6

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

96

12,5

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

87

21,7

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

29

4,3

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

19

1,0

5,0

Over 3.350.000 NOK

17

0,8

5,0

Bonuskort - har i dag

Index

B2

NO

COOP/Forbrukersamvirket

107

61,5

57,6

Trumf

118

58,3

49,3

SAS Eurobonus

105

29,9

28,6

Norwegian Reward

134

24,8

18,5

Annet

130

16,5

12,7

Index

B2

NO

Visa

90

62,1

68,8

Mastercard

99

53,4

54,0

Cresco

150

12,6

8,4

Eurocard

104

7,5

7,2

Re:member

141

5,5

3,9

0

0,0

0,4

31

1,2

3,9

0

0,0

1,4

86

5,6

6,5

Kredittkort - har i dag

Kash NAF Fordel Xtra AgriCard Annet

167


B2 Trygge rammer conzoom®type B2 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad Grunnskoleutdanning Videregående utdanning

Index

B2

NO

65

5,1

7,9

93

28,1

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

101

11,3

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

106

31,5

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

115

23,9

20,8

Index

B2

NO

101

39,8

39,3

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag

80

3,7

4,7

107

5,8

5,4

72

2,1

3,0

Naturvitenskaplig/handelsfag

106

19,5

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

104

12,3

11,9

76

1,1

1,5

105

3,5

3,3

Økonomiske og administrative fag

98

10,6

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

85

1,5

1,8

Index

B2

NO

13

0,2

1,5

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag

Primærnæringsfag Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt Student

35

3,9

11,1

192

7,1

3,7

Alders-/uførepensjonist

36

8,5

23,7

Gårdbruker/fisker

50

0,6

1,2

Eier innen butikk, håndverk mm.

192

2,3

1,2

Selvstendig næringsdrivende

100

2,6

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

147

18,8

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

132

2,9

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

136

17,6

12,9

Kontorarbeid

133

9,7

7,3

Serviceyrke

144

11,1

7,7

Faglært arbeider

128

9,6

7,5

Annet ufaglært

111

5,1

4,6

Index

B2

NO

Arbeidsledig

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

57

1,3

2,3

111

21,7

19,5

96

38,3

39,8

101

38,2

37,9

Index

B2

NO

Daglig leder

118

11,9

10,1

Styreleder

107

10,6

10,0

Styremedlem

107

17,4

16,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Trygge rammer

B2

conzoom®type B2 i forhold til Norges befolkning Geografi Minst sentrale kommuner

Index

B2

NO

83

10,2

12,3

Mindre sentrale kommuner

129

8,8

6,8

Noe sentrale kommuner

138

33,6

24,4

84

47,3

56,5

Index

B2

NO

63

6,7

10,7

Sentrale kommuner

Livssyklus Aleneboende under 50 år Aleneboende - 50 år eller eldre

16

1,8

11,2

130

13,8

10,6

13

3,5

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

234

68,5

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

Par under 50 år uten hjemmeboende barn Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

327

64,5

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

96

13,4

14,0

Andre/ubesvart

54

5,7

10,5

Eldste person i familien

Index

B2

NO

Under 23

53

2,1

4,0

24 - 29

29

2,3

8,0

30 - 34

245

19,6

8,0

35 - 39

398

31,8

8,0

40 - 44

273

24,6

9,0

45 - 49

90

9,0

10,0

50 - 54

30

2,7

9,0

55 - 59

21

1,9

9,0

60 - 64

26

2,1

8,0

65 - 69

27

2,2

8,0

70 - 79

15

1,6

11,0

Over 80

0

0,0

8,0

Index

B2

NO

Barn

299

100,0

33,5

Småbarn (0 - 5)

171

68,1

39,8

53

31,9

60,2

Index

B2

NO

Gift

105

47,4

45,3

Samboende

172

31,5

18,3

Ugift

52

12,7

24,3

Tidligere gift

68

7,9

11,7

Index

B2

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

76

286.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

84

420.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

33

317.000

970.000

Barn i familien

Skolebarn (6 - 17)

Sivil status

Økonomisk gjennomsnitt

169


B2 Trygge rammer conzoom®type B2 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

B2

NO

Eneboliger

130

65,7

50,6

Tomannsboliger

210

17,5

8,3

Rekkehus, kjedehus

146

16,9

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

B2

NO

0

0,0

49,0

196

100,0

51,0

Index

B2

NO

Har hytte

52

8,7

16,6

Hytte ved vannet

50

3,0

6,0

Hytte over 600m

39

2,0

5,0

Index

B2

NO

Har boligalarm

113

32,3

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

112

30,9

27,5

Vurderer å installere boligalarm

230

11,5

5,0

Eiendomseier Leier Eier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet

Uoppfordrede henvendelser

Index

B2

NO

93

54,3

58,3

Telefonundersøkelser

109

45,6

41,6

Direkte undersøkelser

99

21,8

22,0

108

40,0

37,1

Index

B2

NO

50

9,9

19,8

Ikke reservert

Humanitærer org.

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon 1 mobiltelefon

77

29,1

38,0

2 mobiltelefoner

133

34,3

25,8

3 mobiltelefoner

165

16,1

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

160

4,0

2,5

Index

B2

NO

0

45

13,4

29,9

1 - 500

62

4,3

6,9

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold

501 - 2.000

81

10,8

13,3

2.001 - 5.000

109

12,7

11,7

5.001 - 10.000

181

17,6

9,7

10.001 - 30.000

174

16,0

9,2

Over 30.000

162

23,7

14,6


Trygge rammer

B2

conzoom®type B2 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg Arbeiderpartiet (AP) Fremskrittspartiet (FRP)

Index

B2

NO

99

27,9

28,2

134

15,1

11,3

Høyre (H)

96

20,6

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

72

3,6

5,0

Senterpartiet (SP)

84

4,3

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

75

4,3

5,7

Venstre (V)

126

7,3

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

113

3,4

3,0

66

4,1

6,2

110

9,5

8,6

Index

B2

NO

Andre partier / Annet Ikke stemmerett / Ubesvart

Antall biler Ingen bil

36

12,0

32,9

1 bil

120

47,2

39,4

2 biler

164

32,4

19,7

3 eller flere biler

106

8,4

8,0

Index

B2

NO

Kjører i privatbil

129

77,9

60,5

Kjører med buss

57

10,6

18,6

Befordring

Kjører med tog/trikk/t-bane

83

8,7

10,5

102

8,9

8,7

78

2,1

2,7

Index

B2

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

129

57,4

44,5

Legger ut bilder

153

14,5

9,5

Bruker nettbank

111

81,1

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

125

79,5

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

141

67,2

47,5

Spiller pengespill/gambler online

216

6,9

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

129

84,1

65,4

Benytter seg av streaming

139

85,0

61,0

Index

B2

NO

Politikk og samfunn generelt

100

69,5

69,6

Jobb og karriere

118

74,7

63,3

80

55,1

69,2

101

57,6

57,2

Lokalnyheter

98

88,0

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

98

90,8

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

96

85,0

88,2

Miljøvern

90

60,4

67,3

106

53,6

50,8

Sykler Kjører moped/motorsykkel

Internett-bruk

Interesser i husstanden

Naturvern Næringsliv og økonomi

Teknologi og elektronikk

171


B2 Trygge rammer conzoom®type B2 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

B2

NO

Spaserturer

93

56,7

60,8

Går på ski i sesongen

98

13,1

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

93

43,1

46,2

Fisker i sesongen

117

6,1

5,2

Går på restaurant

20

0,7

3,5

Går på kaffebar

59

5,5

9,4

Går på bibliotek

62

3,2

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

58

5,9

10,1

124

17,0

13,7

Går og ser på idrettsarrangementer Går på religiøse tilstelninger

86

7,0

8,1

Leser bøker

86

27,7

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

72

8,4

11,7

Går på teater eller musikal

25

0,2

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

0

0,0

0,3

Går på kunstutstilling

55

0,6

1,1

Går på museum

38

0,3

0,8

Går på konsert

67

1,4

2,1

Liker hagearbeid

78

11,2

14,4

Liker oppussning og interiør

127

19,9

15,7

Tilbringer tid med familien

116

74,9

64,4

83

7,2

8,7

Spiller PC-spill Spiller TV-spill

83

2,4

2,9

Lager matlaging

106

33,3

31,3

Liker båtliv

116

7,1

6,1

Index

B2

NO

Det er viktig å respektere tradisjoner

88

25,7

29,2

Vi bør begrense trygdeordningen

99

15,9

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

87

31,0

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

94

18,2

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

81

8,5

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

80

31,7

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

93

8,7

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

52

1,6

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

119

29,5

24,8

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

110

4,3

3,9

98

35,4

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

122

12,4

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

105

16,1

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

117

8,9

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

65

8,1

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

101

10,7

10,6

U-hjelpen bør reduseres

102

17,4

17,0

79

6,1

7,7

Holdninger (er enig)

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

Norge bør bli medlem av EU


Trygge rammer

B2

conzoom®type B2 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

B2

NO

VG

69

8,3

12,0

Aftenposten

53

8,0

15,0

Dagbladet

31

1,7

5,4

Dagens Næringsliv

98

5,3

5,4

Lokalaviser

44

13,6

31,0

Leser ikke dagsaviser

30

6,4

21,3

Index

B2

NO

COOP Medlem

61

11,0

17,9

Dagens Næringsliv D2

76

2,2

2,9

108

13,2

12,2

Se og Hør

85

2,9

3,4

NAF-magasinet Motor

47

6,1

12,9

Vi over 60

20

1,1

5,4

143

4,0

2,8

Magasiner

Vi i Villa

Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

B2

NO

91

67,2

74,0

118

32,3

27,3

78

42,9

55,0

NRK P2

83

18,4

22,1

NRK P3

143

42,4

29,6

P4

150

55,5

36,9

Radio Norge

132

37,6

28,4

TV-vaner

Index

B2

NO

94

78,1

82,9

NRK generelt Lokalradio generelt NRK P1

NRK1 NRK2

76

38,3

50,3

TVNorge

119

65,1

54,9

TV 2

102

76,5

75,2

88

38,2

43,5

120

45,1

37,5

Index

B2

NO

Rema 1000

109

49,9

45,6

Kiwi

106

30,7

29,0

Meny

89

22,4

25,2

Coop Obs!

101

16,3

16,2

Coop Extra

92

9,7

10,6

Coop Mega

66

6,9

10,5

Coop Marked

32

1,2

3,7

Spar/Eurospar

107

10,6

9,9

Coop Prix

153

11,9

7,8

Bunnpris

92

2,4

2,6

TV2 Nyhetskanalen TV3

Foretrukne dagligvarebutikker

173


B3 Komfort og hygge 51 %

er interessert i dansebandmusikk


Komfort og hygge

B3

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

NO FI

76 %

Boligtype

er svĂŚrt interessert i lokalnyheter

Geografi

Marked

Alstahaug

Hemnes

Vestre Toten Svelvik


B3 Komfort og hygge Komfort og hygge Geodemografi

Komfort og hygge er å sitte i godstolen med VG i fanget og radioen på i bakgrunnen. Komfort og hygge er når tilværelsen føles trygg og fri på samme tid. Når man har akkurat det man trenger og litt til. Komfort og hygge er å sysle uti hagen eller ta seg en spasertur i nabolaget. Typen består av mennesker i seksti-syttiårene, og ca. halvparten lever i parforhold. Mange av dem har barn, men de har flyttet ut. Noen har fremdeles noen år igjen av arbeidslivet før de går av med pensjon, andre har levd pensjonisttilværelsen i noen år allerede. Dette betyr at mange nå lever av oppspart pensjon. Felles for alle er at de eier boligen de bor i, og noen eier dessuten en hytte i tillegg.

Livsstil og verdier

Klokka er 20.00 og det er klart for et av favorittprogrammene: På reise i arkivet. På stuebordet står et fat med hjemmelagde rosinboller som er tint opp fra fryseren og varm te med ingefær. Det er midt i november og kulda er et faktum. Men det er heldigvis bare utenfor, her inne varmer det godt fra peisen. Etter at programmet er ferdig, er planen å skrive en handleliste for i morgen. Tanken er å dra bort på det lokale kjøpesenteret, helst så tidlig som mulig. Komfort og hygge foretrekker kjøpesentre fremfor enkeltbutikker.

Førstnevnte har bedre parkeringsmuligheter, og det er jo ganske essensielt når man bruker bilen for å komme til butikken. Dessuten har kjøpesenteret et bredt utvalg av butikker. Når matvarene er handlet inn og lagt i trillebagen, tar man gjerne en tur innom Floriss eller Jernia for å se etter gode tilbud. På handleturen i morgen kan man dessuten begynne å se etter julegaver til barnebarna og øvrig familie. Det er greit å bli ferdig med det så tidlig som mulig. Det er ikke like trivelig å være på kjøpesenteret midt i julestria. Handlelista er ferdigskrevet og det ser ikke ut til at det er så mye mer spennende på TV i kveld. Kanskje man skulle ha funnet frem strikketøyet og hørt på en lydbok i stedet? Eller kanskje man skulle ha ringt barna for å slå av en prat. Høre om de har lyst til å komme innom på middag snart. Det gir en god anledning for å bake noe også. Da kunne man jo ha testa ut en av oppskriftene fra den siste utgaven av Norsk Ukeblad. Hva var det den kaka het igjen, var det Kiwikake? Det er generelt mye gode tips i det bladet, i tillegg til lett underholdning, interessante artikler og noen ganger gode kryssord. Ja, en perfekt blanding kan man vel si! Det matcher på mange måter interessene til Komfort og hygge.


Komfort og hygge

B3

conzoom®type B3 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt Under 100.000 NOK

Index

B3

NO

46

2,3

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

96

4,8

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

177

26,6

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

186

46,6

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

79

19,7

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

B3

NO

Under 105.000 NOK

56

2,8

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

97

4,8

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

152

22,8

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

184

46,0

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

94

23,5

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

B3

NO

Ingen formue

63

23,2

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

66

8,6

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

164

40,9

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

135

20,3

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

85

4,2

5,0

Over 3.350.000 NOK

54

2,7

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

B3

NO

COOP/Forbrukersamvirket

110

63,5

57,6

Trumf

116

57,3

49,3

SAS Eurobonus

57

16,3

28,6

Norwegian Reward

45

8,3

18,5

Annet

50

6,4

12,7

Index

B3

NO

105

72,2

68,8

99

53,4

54,0

124

10,4

8,4

Eurocard

68

4,9

7,2

Re:member

92

3,6

3,9

Kash

75

0,3

0,4

182

7,1

3,9

50

0,7

1,4

111

7,2

6,5

Kredittkort - har i dag Visa Mastercard Cresco

NAF Fordel Xtra AgriCard Annet

177


B3 Komfort og hygge conzoom®type B3 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

B3

NO

Grunnskoleutdanning

156

12,3

7,9

Videregående utdanning

110

33,1

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

114

12,8

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

90

26,6

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

66

13,8

20,8

Index

B3

NO

103

40,6

39,3

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag

79

3,7

4,7

107

5,8

5,4

69

2,1

3,0

Naturvitenskaplig/handelsfag

103

19,0

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

104

12,3

11,9

78

1,2

1,5

105

3,5

3,3

Økonomiske og administrative fag

97

10,5

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

83

1,5

1,8

Index

B3

NO

Hjemmeværende/uten egen inntekt

53

0,8

1,5

Student

24

2,7

11,1

Arbeidsledig

65

2,4

3,7

295

69,8

23,7

33

0,4

1,2

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag

Primærnæringsfag Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

Yrke/stilling

Alders-/uførepensjonist Gårdbruker/fisker Eier innen butikk, håndverk mm.

100

1,2

1,2

Selvstendig næringsdrivende

54

1,4

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

32

4,1

12,8

0

0,0

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

32

4,1

12,9

Kontorarbeid

49

3,6

7,3

Serviceyrke

44

3,4

7,7

Faglært arbeider

35

2,6

7,5

Annet ufaglært

76

3,5

4,6

Index

B3

NO

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

65

1,5

2,3

111

21,6

19,5

94

37,5

39,8

103

38,9

37,9

Index

B3

NO

Daglig leder

70

7,1

10,1

Styreleder

68

6,8

10,0

Styremedlem

80

13,1

16,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Komfort og hygge

B3

conzoom®type B3 i forhold til Norges befolkning Geografi Minst sentrale kommuner

Index

B3

NO

98

12,1

12,3

Mindre sentrale kommuner

119

8,1

6,8

Noe sentrale kommuner

155

37,7

24,4

75

42,1

56,5

Index

B3

NO

14

1,5

10,7

288

32,2

11,2

2

0,2

10,6

214

59,6

27,9

7

2,1

29,3

Sentrale kommuner

Livssyklus Aleneboende under 50 år Aleneboende - 50 år eller eldre Par under 50 år uten hjemmeboende barn Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn Husstander med barn (0 - 19 år) Husstander med småbarn (0 - 12 år)

6

1,1

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

11

1,5

14,0

Andre/ubesvart

46

4,8

10,5

Eldste person i familien

Index

B3

NO

Under 23

0

0,0

4,0

24 - 29

0

0,0

8,0

30 - 34

0

0,0

8,0

35 - 39

0

0,0

8,0

40 - 44

0

0,0

9,0

45 - 49

0

0,0

10,0

50 - 54

0

0,0

9,0

55 - 59

0

0,0

9,0

60 - 64

280

22,4

8,0

65 - 69

462

37,0

8,0

70 - 79

369

40,6

11,0

0

0,0

8,0

Index

B3

NO

Barn

0

0,0

33,5

Småbarn (0 - 5)

0

0,0

39,8

Skolebarn (6 - 17)

0

0,0

60,2

Index

B3

NO

Over 80

Barn i familien

Sivil status Gift

122

55,2

45,3

Samboende

36

6,5

18,3

Ugift

49

11,8

24,3

226

26,4

11,7

Index

B3

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

65

247.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

67

333.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

94

916.000

970.000

Tidligere gift

Økonomisk gjennomsnitt

179


B3 Komfort og hygge conzoom®type B3 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

B3

NO

Eneboliger

140

70,8

50,6

Tomannsboliger

152

12,6

8,3

Rekkehus, kjedehus

143

16,5

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

B3

NO

0

0,0

49,0

196

100,0

51,0

Index

B3

NO

Har hytte

140

23,3

16,6

Hytte ved vannet

145

8,7

6,0

Hytte over 600m

120

6,0

5,0

Index

B3

NO

Har boligalarm

134

38,5

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

112

30,7

27,5

42

2,1

5,0

Eiendomseier Leier Eier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet

Vurderer å installere boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

B3

NO

75

43,6

58,3

Telefonundersøkelser

135

56,3

41,6

Direkte undersøkelser

117

25,8

22,0

Humanitærer org.

137

51,0

37,1

Index

B3

NO

47

9,3

19,8

1 mobiltelefon

119

45,2

38,0

2 mobiltelefoner

145

37,2

25,8

3 mobiltelefoner

63

6,1

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

26

0,7

2,5

Index

B3

NO

0

80

24,0

29,9

1 - 500

99

6,8

6,9

501 - 2.000

127

16,9

13,3

2.001 - 5.000

112

13,1

11,7

5.001 - 10.000

113

11,0

9,7

10.001 - 30.000

108

9,9

9,2

87

12,7

14,6

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold

Over 30.000


Komfort og hygge

B3

conzoom®type B3 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

B3

NO

Arbeiderpartiet (AP)

114

32,2

28,2

Fremskrittspartiet (FRP)

125

14,1

11,3

Høyre (H)

100

21,3

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

120

6,0

5,0

86

4,4

5,1

Senterpartiet (SP) Sosialistisk Venstreparti (SV)

100

5,7

5,7

Venstre (V)

64

3,7

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

57

1,7

3,0

Andre partier / Annet

82

5,1

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

67

5,8

8,6

Index

B3

NO

Antall biler Ingen bil

44

14,6

32,9

158

62,3

39,4

2 biler

94

18,5

19,7

3 eller flere biler

57

4,6

8,0

Index

B3

NO

Kjører i privatbil

103

62,1

60,5

Kjører med buss

50

9,3

18,6

1 bil

Befordring

Kjører med tog/trikk/t-bane

13

1,4

10,5

110

9,6

8,7

56

1,5

2,7

Index

B3

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

60

26,7

44,5

Legger ut bilder

45

4,3

9,5

Bruker nettbank

93

68,1

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

62

39,2

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

63

29,7

47,5

Spiller pengespill/gambler online

31

1,0

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

44

29,1

65,4

Benytter seg av streaming

56

34,0

61,0

Index

B3

NO

113

78,8

69,6

59

37,3

63,3

Naturvern

116

80,3

69,2

Næringsliv og økonomi

108

62,0

57,2

Lokalnyheter

106

95,7

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

104

96,5

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

108

95,6

88,2

Miljøvern

114

76,8

67,3

80

40,8

50,8

Sykler Kjører moped/motorsykkel

Internett-bruk

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt Jobb og karriere

Teknologi og elektronikk

181


B3 Komfort og hygge conzoom®type B3 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien Spaserturer Går på ski i sesongen

Index

B3

NO

111

67,2

60,8

79

10,5

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

103

47,4

46,2

Fisker i sesongen

133

6,9

5,2

Går på restaurant

34

1,2

3,5

Går på kaffebar

110

10,3

9,4

Går på bibliotek

81

4,2

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

39

3,9

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

70

9,6

13,7

Går på religiøse tilstelninger

116

9,4

8,1

Leser bøker

121

39,1

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

124

14,5

11,7

75

0,6

0,8

167

0,5

0,3

91

1,0

1,1

Går på museum

100

0,8

0,8

Går på konsert

71

1,5

2,1

189

27,2

14,4

96

15,0

15,7

107

68,7

64,4

Spiller PC-spill

86

7,5

8,7

Spiller TV-spill

24

0,7

2,9

Lager matlaging

96

30,2

31,3

Liker båtliv

97

5,9

6,1

Index

B3

NO

125

36,5

29,2

Går på teater eller musikal Går i opera eller på ballettforestilling Går på kunstutstilling

Liker hagearbeid Liker oppussning og interiør Tilbringer tid med familien

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner Vi bør begrense trygdeordningen

86

13,7

16,0

147

52,5

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

82

15,9

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

89

9,3

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

127

50,1

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

107

10,1

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

106

3,3

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

105

26,1

24,8

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

69

2,7

3,9

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

89

32,0

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

130

13,3

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

110

16,8

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

116

8,8

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

123

15,3

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

113

12,0

10,6

U-hjelpen bør reduseres

116

19,8

17,0

Norge bør bli medlem av EU

121

9,3

7,7


Komfort og hygge

B3

conzoom®type B3 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser VG Aftenposten

Index

B3

NO

166

19,9

12,0

99

14,8

15,0

107

5,8

5,4

43

2,3

5,4

Lokalaviser

179

55,6

31,0

Leser ikke dagsaviser

214

45,6

21,3

Index

B3

NO

160

28,6

17,9

59

1,7

2,9

Vi i Villa

195

23,8

12,2

Se og Hør

238

8,1

3,4

NAF-magasinet Motor

169

21,8

12,9

Vi over 60

293

15,8

5,4

Jakt & Fiske

121

3,4

2,8

Dagbladet Dagens Næringsliv

Magasiner COOP Medlem Dagens Næringsliv D2

Radiovaner

Index

B3

NO

104

76,8

74,0

70

19,2

27,3

NRK P1

127

69,9

55,0

NRK P2

106

23,4

22,1

NRK P3

36

10,7

29,6

P4

73

27,0

36,9

Radio Norge

62

17,7

28,4

TV-vaner

Index

B3

NO

NRK1

117

96,6

82,9

NRK2

154

77,7

50,3

TVNorge

104

57,1

54,9

TV 2

114

85,4

75,2

TV2 Nyhetskanalen

131

57,1

43,5

90

33,9

37,5

Index

B3

NO

Rema 1000

88

40,2

45,6

Kiwi

99

28,6

29,0

Meny

92

23,3

25,2

Coop Obs!

97

15,7

16,2

Coop Extra

132

14,0

10,6

Coop Mega

82

8,6

10,5

Coop Marked

65

2,4

3,7

Spar/Eurospar

98

9,7

9,9

Coop Prix

97

7,6

7,8

Bunnpris

115

3,0

2,6

NRK generelt Lokalradio generelt

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker

183


B4 HjemmekjĂŚr 33 %

er interessert i techno/dance/ trance


Hjemmekjær

B4

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

23 %

røyker daglig

NO FI

Boligtype

Geografi Vadsø

Namsos

Svelvik

Vestre Toten Fredrikstad

185


B4 Hjemmekjær Hjemmekjær Geodemografi

Å være Hjemmekjær kan bety noe så enkelt som at man trives godt der man bor. Kanskje man vokste opp her og føler en så sterk tilknytning til stedet, at man ønsket å etablere seg her i voksen alder også. Men å være Hjemmekjær betyr ikke at man ikke liker å reise nye steder eller at man ønsker å oppleve nye ting. Det er vel mer dette med borte bra, men hjemme best. I typen, Hjemmekjær er mennesker i førti- og femtiårene sterkt representert. Utdanningsbakgrunnen er noe variert, men et flertall har fagbrev. Litt over halvparten lever sammen med en partner, men felles for så og si alle er at de har barn. Dette betyr altså at en stor andel er skilt fra tidligere partner, og at de nå deler på omsorgen. Noen har kanskje funnet ny kjæreste, og sannsynligheten er stor for at de også har barn fra tidligere ekteskap. Kanskje de også har fått et felles barn? Ja, i dagens Norge lever jo mange i såkalte moderne familier, med ”mine, dine og våre barn”.

Livsstil og verdier

I en enebolig sitter en familie på seks rundt middagsbordet. I dag bestilte barna taco til middag, og alle bortsett fra minstemann har vært med og bidratt i matlagingen. Det spørres fra alle kanter: ”Kan du sende meg...” Et par av barna spiser så fort de kan. Playstation-spillet står bare på pause i overetasjen, og de vil helst fortsette med én gang. Eldstemann i barneflokken, derimot, vil helst bruke så lang tid på maten som mulig. Han har nemlig gloseprøve i spansk i morgen og det er ikke særlig fristende å pugge. Men han får god hjelp av mamma som er lærer, og hun har alltids noen gode læringsstrategier på lager. Og hun har lovet ham at dersom han jobber godt, skal han få kjøpe et eget kontantkort som kun skal brukes til å stemme på favoritten i Idol-finalen på fredag.

Når de siste kjøttdeigrestene er skrapt bort fra stekepanna, tar alle med seg tallerkene sine bort til kjøkkenbenken. Far i huset minner om hvem som har ansvaret for å sette inn i oppvaskmaskinen denne uka, og det høres umiddelbart et stønn fra ukas ansvarlige. Men sånn er husreglene, og det er barna selv som har utformet dem. På den lyse siden, har ukas ryddeansvarlige også en fordel - de kan nemlig få bestemme hvilken film de skal se. I kveld er det bestemt at de skal se Disney-filmen, Frozen, og den nest yngste sønnen på fjorten angrer på at de ikke la inn muligheter for vetorett i husreglene... Ja, det er i det hele tatt en utfordring å skulle gjøre alle til lags med en så stor familie, men det viktigste er det faktum at barna kommer godt overens. Det var selvfølgelig litt uvant i starten, men etter mange år føles det helt normalt. Ja, man kunne ikke sett for seg noe annet nå. Det kan være litt kjedelig å flytte annenhver uke, men heldigvis bor mamma og pappa i samme kommune. Så dersom man skulle glemme gymbagen en gang i blant, er det bare en liten kjøretur unna. Med såpass mange mennesker under samme tak, innebærer det en del planlegging når man skal handle. Da er det praktisk med storhandling en eller to ganger i uka, og Hjemmekjær foretrekker å gjøre det på lørdager. Da blir barna med og de eldste kan surre rundt på kjøpesenteret på egenhånd. Hjemmekjær sverger til matbutikker med stort utvalg, slik som Meny. De tar nemlig Trumf-kort, i tillegg til at de har et utvalg av økologiske matvarer. Bortsett fra dét, har de ingen spesielle preferanser. Noe annet ville jo vært ganske dyrt. I stedet for å bruke masse penger på shopping, kan heller pengene spares og brukes på ferie. Planen er å få til et Syden-opphold neste sommer, med bading, soling og all inclusive for hele familien.


Hjemmekjær

B4

conzoom®type B4 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

B4

NO

Under 100.000 NOK

49

2,4

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

56

2,8

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

87

13,1

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

176

43,9

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

151

37,8

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

B4

NO

Under 105.000 NOK

59

2,9

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

55

2,7

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

94

14,1

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

184

46,0

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

137

34,2

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

B4

NO

Ingen formue

128

47,5

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

106

13,8

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

106

26,5

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

57

8,6

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

38

1,9

5,0

Over 3.350.000 NOK

33

1,7

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

B4

NO

COOP/Forbrukersamvirket

117

67,2

57,6

Trumf

103

50,6

49,3

84

24,0

28,6

Norwegian Reward

102

18,9

18,5

Annet

101

12,8

12,7

Index

B4

NO

111

76,1

68,8

90

48,8

54,0

135

11,3

8,4

61

4,4

7,2

Re:member

215

8,4

3,9

Kash

375

1,5

0,4

90

3,5

3,9

0

0,0

1,4

58

3,8

6,5

SAS Eurobonus

Kredittkort - har i dag Visa Mastercard Cresco Eurocard

NAF Fordel Xtra AgriCard Annet

187


B4 Hjemmekjær conzoom®type B4 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

B4

NO

Grunnskoleutdanning

115

9,1

7,9

Videregående utdanning

115

34,5

30,1

82

9,2

11,2

104

30,8

29,7

79

16,5

20,8

Index

B4

NO

103

40,4

39,3

Fagbrev/fagskoleutdanning Universitet/-høgskole (1 - 4 år) Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag

79

3,7

4,7

106

5,8

5,4

71

2,1

3,0

Naturvitenskaplig/handelsfag

104

19,1

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

103

12,3

11,9

76

1,1

1,5

104

3,4

3,3

Økonomiske og administrative fag

97

10,6

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

85

1,5

1,8

Index

B4

NO

140

2,1

1,5

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag

Primærnæringsfag Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt Student

91

10,1

11,1

143

5,3

3,7

59

13,9

23,7

0

0,0

1,2

Eier innen butikk, håndverk mm.

100

1,2

1,2

Selvstendig næringsdrivende

108

2,8

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

109

14,0

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

141

3,1

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

134

17,3

12,9

73

5,3

7,3

116

8,9

7,7

96

7,2

7,5

191

8,8

4,6

Index

B4

NO

Arbeidsledig Alders-/uførepensjonist Gårdbruker/fisker

Kontorarbeid Serviceyrke Faglært arbeider Annet ufaglært

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

59

1,3

2,3

110

21,4

19,5

96

38,1

39,8

102

38,6

37,9

Index

B4

NO

Daglig leder

123

12,4

10,1

Styreleder

106

10,6

10,0

Styremedlem

105

17,2

16,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Hjemmekjær

B4

conzoom®type B4 i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

B4

NO

54

6,6

12,3

Mindre sentrale kommuner

156

10,6

6,8

Noe sentrale kommuner

158

38,6

24,4

78

44,1

56,5

Index

B4

NO

107

11,5

10,7

Aleneboende - 50 år eller eldre

28

3,1

11,2

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

84

8,9

10,6

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

40

11,1

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

158

46,3

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

108

21,3

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

251

35,2

14,0

Andre/ubesvart

170

17,9

10,5

Index

B4

NO

21

0,8

4,0

24 - 29

0

0,0

8,0

30 - 34

1

0,1

8,0

Minst sentrale kommuner

Sentrale kommuner

Livssyklus Aleneboende under 50 år

Eldste person i familien Under 23

35 - 39

12

1,0

8,0

40 - 44

215

19,3

9,0

45 - 49

377

37,7

10,0

50 - 54

268

24,1

9,0

55 - 59

101

9,1

9,0

60 - 64

38

3,0

8,0

65 - 69

28

2,2

8,0

70 - 79

24

2,7

11,0

Over 80

0

0,0

8,0

Index

B4

NO

299

100,0

33,5

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5)

0

0,0

39,8

166

100,0

60,2

Index

B4

NO

Gift

74

33,5

45,3

Samboende

99

18,1

18,3

Ugift

128

31,2

24,3

Tidligere gift

143

16,7

11,7

Index

B4

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

75

284.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

79

395.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

52

509.000

970.000

Skolebarn (6 - 17)

Sivil status

Økonomisk gjennomsnitt

189


B4 Hjemmekjær conzoom®type B4 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

B4

NO

Eneboliger

131

66,5

50,6

Tomannsboliger

204

17,0

8,3

Rekkehus, kjedehus

143

16,5

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

B4

NO

0

0,0

49,0

196

100,0

51,0

Index

B4

NO

Har hytte

84

13,9

16,6

Hytte ved vannet

81

4,9

6,0

Hytte over 600m

69

3,4

5,0

Index

B4

NO

105

30,0

28,7

92

25,4

27,5

108

5,4

5,0

Eiendomseier Leier Eier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm Har brannvarsler koblet mot alarmsentral Vurderer å installere boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

B4

NO

107

62,4

58,3

Telefonundersøkelser

90

37,5

41,6

Direkte undersøkelser

86

18,9

22,0

Humanitærer org.

92

34,3

37,1

Index

B4

NO

48

9,5

19,8

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon 1 mobiltelefon

77

29,3

38,0

2 mobiltelefoner

110

28,4

25,8

3 mobiltelefoner

191

18,6

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

208

5,2

2,5

Index

B4

NO

62

18,4

29,9

114

7,9

6,9

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold 0 1 - 500 501 - 2.000

98

13,1

13,3

2.001 - 5.000

140

16,4

11,7

5.001 - 10.000

146

14,2

9,7

10.001 - 30.000

104

9,6

9,2

Over 30.000

103

15,0

14,6


Hjemmekjær

B4

conzoom®type B4 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

B4

NO

Arbeiderpartiet (AP)

102

28,9

28,2

Fremskrittspartiet (FRP)

108

12,2

11,3

Høyre (H)

90

19,2

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

72

3,6

5,0

Senterpartiet (SP)

49

2,5

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

100

5,7

5,7

Venstre (V)

107

6,2

5,8

87

2,6

3,0

Andre partier / Annet

131

8,1

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

126

10,8

8,6

Index

B4

NO

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Antall biler Ingen bil

37

12,2

32,9

1 bil

125

49,4

39,4

2 biler

135

26,6

19,7

3 eller flere biler

148

11,8

8,0

Index

B4

NO

Kjører i privatbil

121

73,5

60,5

Kjører med buss

61

11,3

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

31

3,3

10,5

Sykler

77

6,7

8,7

207

5,6

2,7

Index

B4

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

113

50,2

44,5

Legger ut bilder

126

12,0

9,5

Bruker nettbank

104

76,2

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

111

70,1

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

111

52,6

47,5

94

3,0

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

120

78,6

65,4

Benytter seg av streaming

111

67,8

61,0

Index

B4

NO

Befordring

Kjører moped/motorsykkel

Internett-bruk

Spiller pengespill/gambler online

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt

91

63,5

69,6

103

65,4

63,3

Naturvern

93

64,2

69,2

Næringsliv og økonomi

81

46,3

57,2

Lokalnyheter

97

87,6

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

95

88,1

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

93

81,9

88,2

Miljøvern

90

60,5

67,3

Teknologi og elektronikk

98

49,8

50,8

Jobb og karriere

191


B4 Hjemmekjær conzoom®type B4 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

B4

NO

Spaserturer

97

59,0

60,8

Går på ski i sesongen

67

8,9

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

98

45,1

46,2

Fisker i sesongen

87

4,5

5,2

Går på restaurant

146

5,1

3,5

Går på kaffebar

97

9,1

9,4

Går på bibliotek

75

3,9

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

90

9,1

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

97

13,3

13,7

Går på religiøse tilstelninger

85

6,9

8,1

Leser bøker

94

30,5

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

89

10,4

11,7

0

0,0

0,8

Går på teater eller musikal Går i opera eller på ballettforestilling

0

0,0

0,3

Går på kunstutstilling

73

0,8

1,1

Går på museum

75

0,6

0,8

Går på konsert

62

1,3

2,1

Liker hagearbeid

111

16,0

14,4

Liker oppussning og interiør

132

20,8

15,7

Tilbringer tid med familien

102

66,0

64,4

Spiller PC-spill

120

10,4

8,7

Spiller TV-spill

86

2,5

2,9

101

31,7

31,3

70

4,3

6,1

Index

B4

NO

Det er viktig å respektere tradisjoner

83

24,2

29,2

Vi bør begrense trygdeordningen

79

12,6

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

99

35,3

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

78

15,1

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

82

8,6

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

88

34,7

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

81

7,6

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

55

1,7

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

111

27,6

24,8

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

128

5,0

3,9

73

26,1

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

120

12,2

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

136

20,8

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

112

8,5

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

81

10,1

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

92

9,7

10,6

U-hjelpen bør reduseres

121

20,5

17,0

Norge bør bli medlem av EU

116

8,9

7,7

Lager matlaging Liker båtliv

Holdninger (er enig)

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene


Hjemmekjær

B4

conzoom®type B4 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

B4

NO

VG

83

10,0

12,0

Aftenposten

39

5,9

15,0

Dagbladet

43

2,3

5,4

Dagens Næringsliv

41

2,2

5,4

Lokalaviser

79

24,4

31,0

Leser ikke dagsaviser

44

9,4

21,3

Index

B4

NO

COOP Medlem

94

16,9

17,9

Dagens Næringsliv D2

48

1,4

2,9

157

19,1

12,2

Se og Hør

79

2,7

3,4

NAF-magasinet Motor

67

8,6

12,9

7

0,4

5,4

32

0,9

2,8

Magasiner

Vi i Villa

Vi over 60 Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

B4

NO

90

66,5

74,0

122

33,2

27,3

85

46,5

55,0

NRK P2

85

18,7

22,1

NRK P3

119

35,1

29,6

P4

140

51,6

36,9

Radio Norge

142

40,4

28,4

TV-vaner

Index

B4

NO

101

83,4

82,9

NRK generelt Lokalradio generelt NRK P1

NRK1 NRK2

80

40,0

50,3

TVNorge

119

65,2

54,9

TV 2

107

80,4

75,2

94

41,1

43,5

130

48,6

37,5

Index

B4

NO

Rema 1000

113

51,7

45,6

Kiwi

100

29,0

29,0

Meny

102

25,6

25,2

Coop Obs!

143

23,1

16,2

Coop Extra

158

16,7

10,6

Coop Mega

125

13,1

10,5

Coop Marked

138

5,1

3,7

Spar/Eurospar

106

10,5

9,9

Coop Prix

115

9,0

7,8

Bunnpris

54

1,4

2,6

TV2 Nyhetskanalen TV3

Foretrukne dagligvarebutikker

193


B5 Yrkesstolthet 33 %

er meget interessert i jobb og karriere


B5

Yrkesstolthet

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

NO FI

8%

fisker ukentlig

Boligtype

Geografi Vardø

Nesset Vestre Toten Eidsvoll Vennesla

195


B5 Yrkesstolthet Yrkesstolthet Geodemografi

Yrkesstolthet er å være stolt av arbeidet man gjør. At man legger sjela si i jobben og gjør sitt ytterste for å levere det kunden forventer. Ja, Yrkesstolthet er på mange måter de som får hverdagen til å gå rundt for andre. Hva skulle vi ha gjort uten asfaltører og veiarbeidere, da vi trenger veier å kjøre på. Hva skulle vi ha gjort uten bilmekanikere, når vi trenger biler å kjøre i. Eller bussjåfører som kan frakte oss på disse veiene. Og slik fortsetter det. Kunnskap og lang erfaring gir Yrkesstolthet! I likhet med Fri og frank er også Yrkesstolthet en todelt type. Den ene halvparten er mennesker mellom 25 og 35, den andre halvparten er i femtiårene. En annen likhet er at de færreste har barn, men denne typen består av flere par, da ca. halvparten er i et forhold. Et stort flertall gikk yrkesfaglinjer på videregående, og gjennom fagbrev fikk de jobben de har i dag. Men til tross for at et fåtall har høyere utdanning, er Yrkesstolthet den B-typen som tjener mest per gjennomsnitt. Mange har nemlig jobbet seg oppover i den bransjen de tilhører, og er dessuten opptatt av at penger kan være en god målestokk for suksess. Med det sagt, er ikke penger noen hovedmotivasjon. Det er heller bare en bonus. Hovedmotivasjonen ligger i selve jobben de gjør. En annen grunn til at Yrkesstolthet tjener mer enn de andre i Taco og gullrekka, er at mange har skiftjobber. På grunn av ugunstige arbeidstider, får man kompensasjon i form av bedre lønn. I tillegg kan det jo ha noe å gjøre med at et fåtall har barn. Det gjør at man er mer tilgjengelig og fleksibel for å arbeide mer.

Livsstil og verdier

Alarmen på mobilen ringer og det er på tide å stå opp. Displayet viser 22.00 og ute er det bekmørkt. Om en time starter nattskiftet på sykehjemmet. TV-en står fortsatt på, og i

venstre hjørnet vises logoen til kanal FEM. De viser den samme reality-serien som man sovnet til. Det har vært godt med en hvil på sofaen, for denne natta blir lang. Det er to uker siden forrige natteskiftperiode og den første natta er alltid litt slitsom. Men heldigvis er det plenty med kaffe på jobb, og etter mange år har kroppen blitt godt vant med å skifte mellom ulike døgnrytmer. For mange er det helt utenkelig å skulle sove på dagen og jobbe om natta. Og det innebærer jo at man er nødt til å prioritere. At man kanskje er nødt til å droppe den festen på lørdag fordi man må jobbe i stedet. Men da hjelper det å minne seg selv på at jobben man gjør, er helt avgjørende for andre mennesker. Ja, at man utgjør en forskjell. Det er en god følelse. I tillegg til at man kan se frem til summen på lønnsslippen, så klart. Og hva er vel mer motiverende enn å vite at om tre uker har man fri, og da har man tjent såpass godt med penger at man kan reise til et varmere strøk. Yrkesstolthet foretrekker charterferier, og det henger kanskje sammen med at mange har behov for avslapning etter hektiske arbeidsperioder. På vei til sykehjemmet, stopper man innom Kiwi for å handle inn noe godt til natta som venter. De har nemlig åpent helt til kl. 23. Det er viktig med disse mellommåltidene for å holde kroppen i gang. Yrkesstolthet er ikke særlig opptatt av kosthold, og når jobben er såpass fysisk krevende føles det helt nødvendig å gi kroppen sukker. Ja, også kan man glede seg til den sjokoladen eller Colaen når kroppen føles tung og øynene glipper. Det er i det hele tatt viktig å alltid ha noe å se frem til. Som å komme hjem til kjæresten etter en lang nattevakt, eller å slenge seg på sofaen og se hvordan det egentlig gikk i det der reality-programmet.


Yrkesstolthet

B5

conzoom®type B5 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

B5

NO

22

1,1

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

3

0,1

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

22

3,4

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

117

29,3

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

264

66,1

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

B5

NO

Under 105.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

0

0,0

5,0

Under 100.000 NOK

Husstandens samlede årsinntekt

Fra 150.000 til 234.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

102

25,5

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

298

74,5

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

B5

NO

Ingen formue

138

51,1

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

122

15,8

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

113

28,3

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

24

3,6

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

12

0,6

5,0

Over 3.350.000 NOK

11

0,6

5,0

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

B5

NO

COOP/Forbrukersamvirket

106

60,9

57,6

Trumf

120

59,2

49,3

71

20,4

28,6

Norwegian Reward

120

22,2

18,5

Annet

128

16,2

12,7

Index

B5

NO

Visa

86

59,4

68,8

Mastercard

82

44,5

54,0

115

9,7

8,4

64

4,6

7,2

144

5,6

3,9

0

0,0

0,4

156

6,1

3,9

0

0,0

1,4

154

10,0

6,5

SAS Eurobonus

Kredittkort - har i dag

Cresco Eurocard Re:member Kash NAF Fordel Xtra AgriCard Annet

197


B5 Yrkesstolthet conzoom®type B5 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

B5

NO

80

6,3

7,9

Videregående utdanning

120

36,1

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

115

12,9

11,2

81

24,0

29,7

100

20,8

20,8

Index

B5

NO

102

40,2

39,3

Grunnskoleutdanning

Universitet/-høgskole (1 - 4 år) Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag

78

3,6

4,7

106

5,7

5,4

69

2,0

3,0

Naturvitenskaplig/handelsfag

106

19,4

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

104

12,3

11,9

81

1,2

1,5

105

3,5

3,3

Økonomiske og administrative fag

96

10,4

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

84

1,5

1,8

Index

B5

NO

20

0,3

1,5

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag

Primærnæringsfag Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt Student

36

4,0

11,1

181

6,7

3,7

38

8,9

23,7

0

0,0

1,2

292

3,5

1,2

85

2,2

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

122

15,6

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

250

5,5

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

119

15,4

12,9

90

6,6

7,3

Serviceyrke

125

9,6

7,7

Faglært arbeider

160

12,0

7,5

Annet ufaglært

211

9,7

4,6

Index

B5

NO

Arbeidsledig Alders-/uførepensjonist Gårdbruker/fisker Eier innen butikk, håndverk mm. Selvstendig næringsdrivende

Kontorarbeid

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

62

1,4

2,3

113

22,1

19,5

95

37,7

39,8

101

38,3

37,9

Index

B5

NO

Daglig leder

95

9,5

10,1

Styreleder

86

8,6

10,0

Styremedlem

94

15,4

16,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Yrkesstolthet

B5

conzoom®type B5 i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

B5

NO

84

10,3

12,3

Mindre sentrale kommuner

207

14,1

6,8

Noe sentrale kommuner

143

35,0

24,4

72

40,6

56,5

Index

B5

NO

90

9,6

10,7

Minst sentrale kommuner

Sentrale kommuner

Livssyklus Aleneboende under 50 år Aleneboende - 50 år eller eldre

76

8,5

11,2

151

16,0

10,6

88

24,5

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

104

30,5

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

101

19,9

19,7

85

11,9

14,0

105

11,0

10,5

Index

B5

NO

57

2,3

4,0

24 - 29

238

19,1

8,0

30 - 34

197

15,7

8,0

35 - 39

63

5,0

8,0

40 - 44

41

3,7

9,0

45 - 49

38

3,8

10,0

50 - 54

163

14,7

9,0

55 - 59

323

29,0

9,0

60 - 64

83

6,6

8,0

65 - 69

0

0,0

8,0

70 - 79

0

0,0

11,0

Over 80

0

0,0

8,0

Index

B5

NO

Barn

0

0,0

33,5

Småbarn (0 - 5)

0

0,0

39,8

Skolebarn (6 - 17)

0

0,0

60,2

Index

B5

NO

Par under 50 år uten hjemmeboende barn Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

Husstander med tenåringer (13 - 19 år) Andre/ubesvart

Eldste person i familien Under 23

Barn i familien

Sivil status Gift

79

35,6

45,3

168

30,8

18,3

87

21,2

24,3

105

12,3

11,7

Index

B5

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

88

331.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

89

443.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

30

295.000

970.000

Samboende Ugift Tidligere gift

Økonomisk gjennomsnitt

199


B5 Yrkesstolthet conzoom®type B5 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

B5

NO

Eneboliger

117

59,1

50,6

Tomannsboliger

205

17,1

8,3

Rekkehus, kjedehus

206

23,8

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

B5

NO

0

0,0

49,0

196

100,0

51,0

Index

B5

NO

Har hytte

71

11,8

16,6

Hytte ved vannet

67

4,0

6,0

Hytte over 600m

58

2,9

5,0

Index

B5

NO

70

20,2

28,7

85

23,5

27,5

114

5,7

5,0

Eiendomseier Leier Eier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm Har brannvarsler koblet mot alarmsentral Vurderer å installere boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

B5

NO

101

58,7

58,3

Telefonundersøkelser

99

41,2

41,6

Direkte undersøkelser

92

20,2

22,0

Humanitærer org.

99

36,6

37,1

Index

B5

NO

62

12,2

19,8

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon 1 mobiltelefon

99

37,5

38,0

2 mobiltelefoner

130

33,4

25,8

3 mobiltelefoner

114

11,1

9,7

86

2,1

2,5

Index

B5

NO

0

65

19,4

29,9

1 - 500

86

5,9

6,9

4 eller flere mobiltelefoner

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold

501 - 2.000

135

18,0

13,3

2.001 - 5.000

95

11,1

11,7

5.001 - 10.000

95

9,2

9,7

10.001 - 30.000

160

14,7

9,2

Over 30.000

129

18,9

14,6


Yrkesstolthet

B5

conzoom®type B5 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

B5

NO

Arbeiderpartiet (AP)

116

32,6

28,2

Fremskrittspartiet (FRP)

113

12,8

11,3

Høyre (H)

95

20,4

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

46

2,3

5,0

Senterpartiet (SP)

49

2,5

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

118

6,7

5,7

Venstre (V)

93

5,4

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

73

2,2

3,0

206

12,8

6,2

29

2,5

8,6

Index

B5

NO

Andre partier / Annet Ikke stemmerett / Ubesvart

Antall biler Ingen bil

36

11,7

32,9

1 bil

132

52,1

39,4

2 biler

138

27,3

19,7

3 eller flere biler

112

8,9

8,0

Index

B5

NO

Kjører i privatbil

118

71,3

60,5

Kjører med buss

61

11,3

18,6

Befordring

Kjører med tog/trikk/t-bane

34

3,6

10,5

Sykler

103

9,0

8,7

Kjører moped/motorsykkel

156

4,2

2,7

Index

B5

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

126

56,1

44,5

Legger ut bilder

143

13,6

9,5

Bruker nettbank

108

79,2

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

113

71,5

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

112

53,2

47,5

Spiller pengespill/gambler online

166

5,3

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

121

78,9

65,4

Benytter seg av streaming

121

73,7

61,0

Index

B5

NO

Internett-bruk

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt

86

59,6

69,6

115

72,9

63,3

Naturvern

97

66,8

69,2

Næringsliv og økonomi

93

53,4

57,2

Lokalnyheter

102

91,7

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

100

92,8

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

99

87,0

88,2

Miljøvern

96

64,5

67,3

108

54,8

50,8

Jobb og karriere

Teknologi og elektronikk

201


B5 Yrkesstolthet conzoom®type B5 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

B5

NO

106

64,7

60,8

Går på ski i sesongen

93

12,4

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

89

40,9

46,2

Fisker i sesongen

160

8,3

5,2

Går på restaurant

69

2,4

3,5

Går på kaffebar

60

5,6

9,4

Går på bibliotek

48

2,5

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

77

7,8

10,1

123

16,9

13,7

Spaserturer

Går og ser på idrettsarrangementer Går på religiøse tilstelninger

95

7,7

8,1

Leser bøker

70

22,7

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

91

10,7

11,7

0

0,0

0,8

Går på teater eller musikal Går i opera eller på ballettforestilling

0

0,0

0,3

82

0,9

1,1

0

0,0

0,8

Går på konsert

100

2,1

2,1

Liker hagearbeid

143

20,6

14,4

Liker oppussning og interiør

114

17,9

15,7

97

62,3

64,4

Spiller PC-spill

102

8,9

8,7

Spiller TV-spill

103

3,0

2,9

Lager matlaging

105

32,8

31,3

67

4,1

6,1

Index

B5

NO

95

27,7

29,2

Vi bør begrense trygdeordningen

151

24,2

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

106

37,9

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

95

18,3

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

66

6,9

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

99

39,0

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

113

10,6

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

145

4,5

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

126

31,2

24,8

Går på kunstutstilling Går på museum

Tilbringer tid med familien

Liker båtliv

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

79

3,1

3,9

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

88

31,5

36,0

130

13,3

10,2

93

14,2

15,3

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

129

9,8

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

102

12,7

12,4

64

6,8

10,6

U-hjelpen bør reduseres

126

21,4

17,0

Norge bør bli medlem av EU

121

9,3

7,7

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag


Yrkesstolthet

B5

conzoom®type B5 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

B5

NO

VG

53

6,3

12,0

Aftenposten

37

5,5

15,0

Dagbladet

72

3,9

5,4

115

6,2

5,4

Lokalaviser

66

20,4

31,0

Leser ikke dagsaviser

54

11,4

21,3

Index

B5

NO

Dagens Næringsliv

Magasiner COOP Medlem

97

17,3

17,9

Dagens Næringsliv D2

100

2,9

2,9

Vi i Villa

144

17,6

12,2

Se og Hør

100

3,4

3,4

NAF-magasinet Motor

106

13,7

12,9

0

0,0

5,4

93

2,6

2,8

Vi over 60 Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

B5

NO

NRK generelt

100

74,3

74,0

Lokalradio generelt

134

36,6

27,3

85

46,8

55,0

NRK P2

70

15,4

22,1

NRK P3

126

37,3

29,6

P4

138

50,8

36,9

Radio Norge

148

42,1

28,4

TV-vaner

Index

B5

NO

89

73,4

82,9

NRK P1

NRK1 NRK2

77

38,5

50,3

TVNorge

114

62,5

54,9

TV 2

103

77,4

75,2

TV2 Nyhetskanalen

102

44,3

43,5

TV3

126

47,4

37,5

Index

B5

NO

Rema 1000

128

58,3

45,6

Kiwi

128

37,1

29,0

Meny

101

25,4

25,2

Coop Obs!

161

26,1

16,2

Coop Extra

97

10,3

10,6

Coop Mega

66

6,9

10,5

Coop Marked

70

2,6

3,7

Spar/Eurospar

142

14,1

9,9

Coop Prix

126

9,8

7,8

Bunnpris

373

9,7

2,6

Foretrukne dagligvarebutikker

203


C1 G책rdsliv 31 %

interesserer seg for jakt


C1

Gårdsliv

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

NO FI

34 %

går ukentlig turer i skog og mark

Boligtype

Geografi

Lesja

Holtålen Sør-Aurdal

Hjartdal Hjelmeland


C1 Gårdsliv Gårdsliv Geodemografi

Se for deg en bondegård blant gule åkre og fjell i bakgrunnen. På jordet står det en traktor, en plog og haugevis med høyballer. Der jordet slutter, renner en liten bekk blant høye grantrær. Ja, det er ganske idyllisk med Gårdsliv! Mens andre søker avslappende ferier for å koble ut, er ikke det nødvendig for menneskene i Gårdsliv. De har jo tilgang til naturens ro hver eneste dag. Nei, skal man ut på tur, tar man heller med seg bikkja og sekken ut i skogen for å jakte og fiske. Ellers kan man jo ta seg en tur i fjellet. Hva gir vel bedre avkobling enn det?

Den beste måten å starte dagen på, er å spise frokost med nyklekte egg fra gården og hjemmelaget syltetøy, med bær fra hagen. Mye av kostholdet består generelt av mat som er dyrket, plantet eller driftet her på gården. Eller kanskje fra andre gårder i nærheten. Det er i det hele tatt viktig å støtte opp om norsk matproduksjon. Gårdsliv er generelt opptatt av å verne om distrikts- og bondepolitikk, og med tanke på dette er det kanskje ikke så overraskende at mange stemmer Senterpartiet. Gårdsliv er for øvrig den C-typen som i størst grad stemmer dette partiet.

Gårdsliv består først og fremst av mennesker i alderen, 45-69 år. Et flertall er single, men litt under halvparten har barn. Kan hende har man barn fra et tidligere forhold, men sannsynligheten er uansett stor for at barna har flyttet ut. Felles for alle, er at de eier hus ute på landet og et stort flertall bor i våningshus. Mange har tilhørende fjøs og driver med gårds- og landbruk. Derfor er det naturlig at de fleste har fagbrev som utdanningsbakgrunn. Årsinntekten ligger på landsgjennomsnittet og mange har god formue.

Mens man venter på at kaffetrakteren skal surkle seg ferdig, leser man dagens lokalnyheter. Ja, og lokalradioen står også på. Det er viktig å få med seg hva som skjer i bygda, uansett om det er politiske saker eller at COOP har noen gode tilbud denne uka. Det er nemlig COOP/Forbrukersamvirket som er favorittbutikken. Det er først og fremst utvalg og kvalitet som er det viktigste når Gårdsliv handler, i tillegg til at de har et stort utvalg. Det er først og fremst utvalg og kvalitet som er det viktigste når Gårdsliv handler. Det er ikke så viktig hvilken dag man handler, så lenge man kan gjøre det om morgenen.

Livsstil og verdier

Vekkerklokka ringer og det er på tide å starte dagen. Vel, vekkerklokka er vel strengt tatt overflødig - hanen galer jo for fullt der ute. Og etter så mange år med innarbeidede rutiner, er det uansett som at kroppen våkner av seg selv på samme tidspunkt hver dag - ja, selv i helgene. Det er skumring ute og dogg på vindusruta. Det har regnet i natt, så deilig! Det er bra for åkeren, og snart starter sesongens innhøsting.

Etter en lang dag ute på gården, blir det deilig å slenge seg i sofaen foran TV-en. Da ser man gjerne på NRK2 eller TV2. Ellers kan man jo kose seg med det siste nummeret av Bondebladet eller Lev Landlig. Gårdshunden har tatt plass på teppet foran TV-en og ute høres kveldens første regndråper.


Gårdsliv

C1

conzoom®type C1 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

C1

NO

Under 100.000 NOK

39

1,9

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

34

1,7

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

83

12,4

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

147

36,7

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

140

34,9

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

72

10,7

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

21

1,1

5,0

Over 910.000 NOK

12

0,6

5,0

Index

C1

NO

Under 105.000 NOK

42

2,1

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

38

1,9

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

79

11,9

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

115

28,6

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

149

37,3

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

109

16,4

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

23

1,2

5,0

Over 1.170.000 NOK

12

0,6

5,0

Index

C1

NO

Ingen formue

81

29,8

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

34

4,4

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

112

28,1

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

167

25,1

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

158

7,9

5,0

95

4,7

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue

Over 3.350.000 NOK

Bonuskort - har i dag

Index

C1

NO

COOP/Forbrukersamvirket

106

60,8

57,6

Trumf

90

44,4

49,3

SAS Eurobonus

33

9,4

28,6

Norwegian Reward

33

6,1

18,5

Annet

31

4,0

12,7

Index

C1

NO

Kredittkort - har i dag Visa

99

68,0

68,8

106

57,4

54,0

Cresco

73

6,1

8,4

Eurocard

74

5,3

7,2

Re:member

77

3,0

3,9

0

0,0

0,4

95

3,7

3,9

1336

18,7

1,4

43

2,8

6,5

Mastercard

Kash NAF Fordel Xtra AgriCard Annet

207


C1 Gårdsliv conzoom®type C1 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

C1

NO

Grunnskoleutdanning

106

8,4

7,9

Videregående utdanning

120

36,0

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

109

12,2

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

94

27,9

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

69

14,4

20,8

Index

C1

NO

108

42,5

39,3

Humanistiske og estestiske fag

61

2,8

4,7

Lærerutdanning/pedagogikk

93

5,0

5,4

Samfunnsfag/juridiske fag

42

1,3

3,0

106

19,4

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

100

11,9

11,9

Primærnæringsfag

344

5,1

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

87

2,9

3,3

Økonomiske og administrative fag

72

7,9

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

67

1,2

1,8

Index

C1

NO

160

2,4

1,5

Student

71

7,9

11,1

Arbeidsledig

86

3,2

3,7

Alders-/uførepensjonist

88

20,8

23,7

1133

13,6

1,2

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag

Naturvitenskaplig/handelsfag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt

Gårdbruker/fisker Eier innen butikk, håndverk mm.

92

1,1

1,2

115

3,0

2,6

56

7,2

12,8

105

2,3

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

93

12,0

12,9

Kontorarbeid

47

3,4

7,3

Serviceyrke

110

8,5

7,7

Faglært arbeider

120

9,0

7,5

Annet ufaglært

122

5,6

4,6

Index

C1

NO

Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

456

10,3

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

127

24,8

19,5

Sysselsatt G-N Tjenesteyting

78

31,0

39,8

Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

88

33,5

37,9

Index

C1

NO

Daglig leder

171

17,2

10,1

Styreleder

170

17,0

10,0

Styremedlem

179

29,2

16,3

Selvstendig næringsdrivende Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m. Daglig leder, adm.- eller annen direktør

Bransje

Særlige stillinger


Gårdsliv

C1

conzoom®type C1 i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

C1

NO

Minst sentrale kommuner

174

21,4

12,3

Mindre sentrale kommuner

197

13,4

6,8

Noe sentrale kommuner

134

32,8

24,4

57

32,3

56,5

Index

C1

NO

Aleneboende under 50 år

79

8,5

10,7

Aleneboende - 50 år eller eldre

85

9,5

11,2

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

46

4,9

10,6

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

139

38,8

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

103

30,2

29,3

Sentrale kommuner

Livssyklus

Husstander med småbarn (0 - 12 år) Husstander med tenåringer (13 - 19 år) Andre/ubesvart

Eldste person i familien

92

18,1

19,7

139

19,4

14,0

78

8,2

10,5

Index

C1

NO

Under 23

21

0,8

4,0

24 - 29

30

2,4

8,0

30 - 34

52

4,1

8,0

35 - 39

83

6,6

8,0

40 - 44

103

9,3

9,0

45 - 49

118

11,8

10,0

50 - 54

139

12,6

9,0

55 - 59

139

12,5

9,0

60 - 64

137

11,0

8,0

65 - 69

134

10,7

8,0

70 - 79

125

13,7

11,0

Over 80

57

4,5

8,0

Index

C1

NO

124

41,5

33,5

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5) Skolebarn (6 - 17)

Sivil status Gift

88

35,1

39,8

108

64,9

60,2

Index

C1

NO

140

63,6

45,3

Samboende

56

10,2

18,3

Ugift

69

16,7

24,3

Tidligere gift

73

8,5

11,7

Index

C1

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

86

324.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

95

476.000

499.000

110

1.069.000

970.000

Økonomisk gjennomsnitt

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

209


C1 Gårdsliv conzoom®type C1 i forhold til Norges befolkning Boligtype Eneboliger Tomannsboliger

Index

C1

NO

192

97,2

50,6

33

2,8

8,3

Rekkehus, kjedehus

0

0,0

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

C1

NO

0

0,0

49,0

196

100,0

51,0

Index

C1

NO

188

31,3

16,6

Hytte ved vannet

97

5,8

6,0

Hytte over 600m

218

10,9

5,0

Index

C1

NO

76

21,8

28,7

92

25,4

27,5

104

5,2

5,0

Eiendomseier Leier Eier

Hytteeier Har hytte

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm Har brannvarsler koblet mot alarmsentral Vurderer å installere boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

C1

NO

99

57,6

58,3

Telefonundersøkelser

102

42,3

41,6

Direkte undersøkelser

82

18,0

22,0

102

37,7

37,1

Index

C1

NO

53

10,5

19,8

Ikke reservert

Humanitærer org.

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon 1 mobiltelefon

84

32,0

38,0

2 mobiltelefoner

129

33,3

25,8

3 mobiltelefoner

150

14,6

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

128

3,2

2,5

Index

C1

NO

0

83

24,7

29,9

1 - 500

77

5,3

6,9

501 - 2.000

114

15,2

13,3

2.001 - 5.000

112

13,1

11,7

5.001 - 10.000

78

7,6

9,7

10.001 - 30.000

107

9,8

9,2

Over 30.000

102

14,9

14,6

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold


Gårdsliv Gårdsliv

C1

conzoom®type C1 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

C1

NO

Arbeiderpartiet (AP)

63

17,8

28,2

Fremskrittspartiet (FRP)

81

9,2

11,3

Høyre (H)

56

12,0

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

196

9,8

5,0

Senterpartiet (SP)

561

28,6

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

68

3,9

5,7

Venstre (V)

67

3,9

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

23

0,7

3,0

Andre partier / Annet

79

4,9

6,2

108

9,3

8,6

Index

C1

NO

Ingen bil

33

10,9

32,9

1 bil

85

33,3

39,4

2 biler

176

34,8

19,7

3 eller flere biler

263

21,0

8,0

Index

C1

NO

Kjører i privatbil

127

77,0

60,5

Kjører med buss

25

4,6

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

46

4,8

10,5

Sykler

61

5,3

8,7

Kjører moped/motorsykkel

59

1,6

2,7

Index

C1

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

81

36,1

44,5

Legger ut bilder

64

6,1

9,5

Bruker nettbank

96

70,3

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

86

54,7

63,4

106

50,5

47,5

Spiller pengespill/gambler online

44

1,4

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

79

51,8

65,4

Benytter seg av streaming

75

45,7

61,0

Index

C1

NO

Politikk og samfunn generelt

99

69,0

69,6

Jobb og karriere

95

60,3

63,3

107

74,2

69,2

94

53,5

57,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

Antall biler

Befordring

Internett-bruk

Søker etter varer og/eller tjenester

Interesser i husstanden

Naturvern Næringsliv og økonomi Lokalnyheter

105

94,4

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

99

91,8

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

98

86,8

88,2

Miljøvern

99

66,3

67,3

Teknologi og elektronikk

86

43,6

50,8 211


C1 Gårdsliv conzoom®type C1 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

C1

NO

97

59,0

60,8

Går på ski i sesongen

141

18,8

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

102

47,1

46,2

Fisker i sesongen

113

5,9

5,2

Går på restaurant

20

0,7

3,5

Går på kaffebar

61

5,7

9,4

Går på bibliotek

94

4,9

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

29

2,9

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

91

12,5

13,7

Spaserturer

Går på religiøse tilstelninger Leser bøker Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner Går på teater eller musikal Går i opera eller på ballettforestilling

120

9,7

8,1

90

29,1

32,3

140

16,4

11,7

0

0,0

0,8

0

0,0

0,3

109

1,2

1,1

Går på museum

38

0,3

0,8

Går på konsert

10

0,2

2,1

152

21,9

14,4

94

14,7

15,7

104

66,8

64,4

Spiller PC-spill

60

5,2

8,7

Spiller TV-spill

48

1,4

2,9

Lager matlaging

77

24,0

31,3

Liker båtliv

64

3,9

6,1

Index

C1

NO

Det er viktig å respektere tradisjoner

128

37,5

29,2

Vi bør begrense trygdeordningen

133

21,3

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

104

37,3

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

76

14,7

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

82

8,6

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

109

43,2

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

119

11,2

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

116

3,6

3,1

84

20,9

24,8

Går på kunstutstilling

Liker hagearbeid Liker oppussning og interiør Tilbringer tid med familien

Holdninger (er enig)

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

136

5,3

3,9

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

113

40,7

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

80

8,2

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

79

12,1

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

47

3,6

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

123

15,3

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

84

8,9

10,6

U-hjelpen bør reduseres

89

15,2

17,0

Norge bør bli medlem av EU

35

2,7

7,7


Gårdsliv

C1

conzoom®type C1 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

C1

NO

53

6,3

12,0

Aftenposten

81

12,1

15,0

Dagbladet

85

4,6

5,4

Dagens Næringsliv

13

0,7

5,4

Lokalaviser

145

45,0

31,0

Leser ikke dagsaviser

122

25,9

21,3

Index

C1

NO

121

21,7

17,9

86

2,5

2,9

Vi i Villa

122

14,9

12,2

Se og Hør

115

3,9

3,4

NAF-magasinet Motor

124

16,0

12,9

Vi over 60

124

6,7

5,4

Jakt & Fiske

200

5,6

2,8

VG

Magasiner COOP Medlem Dagens Næringsliv D2

Radiovaner

Index

C1

NO

109

80,3

74,0

72

19,7

27,3

NRK P1

124

68,2

55,0

NRK P2

92

20,4

22,1

NRK P3

84

25,0

29,6

105

38,7

36,9

Radio Norge

83

23,5

28,4

TV-vaner

Index

C1

NO

NRK1

103

85,7

82,9

NRK2

113

56,6

50,3

86

47,2

54,9

TV 2

107

80,8

75,2

TV2 Nyhetskanalen

112

48,7

43,5

75

28,3

37,5

Index

C1

NO

Rema 1000

67

30,6

45,6

Kiwi

94

27,3

29,0

Meny

72

18,1

25,2

Coop Obs!

64

10,3

16,2

Coop Extra

64

6,8

10,6

Coop Mega

107

11,2

10,5

Coop Marked

186

6,9

3,7

Spar/Eurospar

163

16,1

9,9

Coop Prix

117

9,1

7,8

Bunnpris

35

0,9

2,6

NRK generelt Lokalradio generelt

P4

TVNorge

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker

213


C2 Bonderomantikk 33 %

foretrekker charterferie


Bonderomantikk

C2

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

NO FI

Boligtype

17 %

spiser ukentlig hjemmelaget pizza

Geografi

Tranøy

Øygarden Rennesøy Audnedal, Marnardal


C2 Bonderomantikk Bonderomantikk Geodemografi

Bonderomantikk er å leve på landet med familien, hvor tilværelsen er en blanding av ro og aktivitet om hverandre. Bonderomantikk er å ta med barna på fisketur like i nærheten av der man bor, hvor man forhåpentligvis kan spise fangsten til middag etterpå. Bonderomantikk er å mate grisene i fjøset, å plukke markjordbær fra hagen, å kunne gå på ski til butikken om vinteren. I denne typen møter vi voksne mennesker mellom 35 og 54 år og barna deres. Et flertall lever nemlig i parforhold og så og si alle har ett barn eller flere. Alle eier de eneboliger i landlige strøk. De fleste har fagbrev og jobber kanskje med noe innenfor gårds- eller skogbruk, matproduksjon eller entreprenørskap. Årsinntekten ligger like over landsgjennomsnittet.

Livsstil og verdier

På TV-stua i en toetasjes enebolig, høres lyden av barnelatter. Tre unger sitter som klistret foran NRK Super mens de spiser formiddagsmat. Lyden fra TV-en blander seg med gressklipperens jevne dur der ute i hagen. Pappa og eldstemann i barneflokken sørger for å gjøre plenen jevn og fin til de skal ha barneselskap til uka. Nede på kjøkkenet står mamma og baker grove rundstykker, med hvete fra åkeren og honning produsert i bygda. De andre ingrediensene har hun kjøpt på COOP. Der har de gode tilbud, noe Bonderomantikk er opptatt av når de handler. Det er alltid et pluss om man kan finne kvalitetsvarer til en hyggelig pris.

Radioen står på i bakgrunnen og værmelderen forteller at det er meldt opphold hele uka. Deilig! Det er ikke like trivelig å jobbe ute når det regner. Det hadde vært fint å få unna så mye arbeid som mulig, om to uker starter nemlig fellesferien. En av ferieukene vil tilbringes her hjemme, den andre skal tilbringes i campingbilen. Barna ville helst dra til Syden, men det er bare tull å bruke masse penger på reise, når det er så fint vær her hjemme. Sola er jo den samme, bare at her får de den gratis! De får heller vurdere en Syden-tur til vinteren. Bonderomantikk er nemlig den C-typen som reiser mest til utlandet, og den eneste typen som oppgir charterturer som et yndet reisemål. Kanskje er det på grunn av barna? Etter at rundstykkene er satt inn i ovnen, setter mor seg ved kjøkkenbordet med en kopp te og magasinet, Foreldre og barn. De har spennende lesestoff om det å være småbarnsforelder, noe som jo er relevant for mange i Bonderomantikk. Hun har allerede bladd gjennom dagens lokalavis tidligere i dag, i tillegg til Nationen - distriktenes næringsavis. Sistnevnte avis hadde i dag en artikkel om kommunesammenslåing, en politisk sak som engasjerer mange i Bonderomantikk. Noen mener at sammenslåinger vil være bra for velferdssamfunnet, andre er redd det vil svekke lokaldemokratiet. Det er uansett ikke så rart at Bonderomantikk har sterke meninger om saken. Det er jo tross alt dem det handler om!


Bonderomantikk

C2

conzoom®type C2 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

C2

NO

Under 100.000 NOK

24

1,2

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

29

1,4

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

57

8,6

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

124

31,0

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

148

36,9

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

108

16,2

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

57

2,9

5,0

Over 910.000 NOK

36

1,8

5,0

Index

C2

NO

Under 105.000 NOK

29

1,4

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

30

1,5

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Fra 150.000 til 234.999 NOK

58

8,7

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

100

24,9

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

145

36,2

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

147

22,0

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

69

3,5

5,0

Over 1.170.000 NOK

37

1,8

5,0

Index

C2

NO

Husstandens samlede formue Ingen formue

139

51,6

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

68

8,9

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

94

23,5

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

74

11,1

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

60

3,0

5,0

Over 3.350.000 NOK

40

2,0

5,0

Bonuskort - har i dag

Index

C2

NO

COOP/Forbrukersamvirket

148

85,2

57,6

Trumf

142

69,8

49,3

67

19,1

28,6

SAS Eurobonus Norwegian Reward Annet

Kredittkort - har i dag Visa

62

11,4

18,5

157

19,9

12,7

Index

C2

NO

104

71,7

68,8

Mastercard

99

53,3

54,0

Cresco

99

8,3

8,4

Eurocard

63

4,5

7,2

Re:member

121

4,7

3,9

Kash

150

0,6

0,4

NAF Fordel Xtra

105

4,1

3,9

AgriCard

64

0,9

1,4

Annet

49

3,2

6,5 217


C2 Bonderomantikk conzoom®type C2 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

C2

NO

91

7,2

7,9

Videregående utdanning

111

33,4

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

141

15,8

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

92

27,2

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

79

16,4

20,8

Index

C2

NO

107

42,1

39,3

Humanistiske og estestiske fag

63

2,9

4,7

Lærerutdanning/pedagogikk

99

5,4

5,4

Samfunnsfag/juridiske fag

42

1,3

3,0

108

19,9

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

102

12,2

11,9

Primærnæringsfag

232

3,5

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

104

3,4

3,3

Økonomiske og administrative fag

76

8,3

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

64

1,1

1,8

Index

C2

NO

133

2,0

1,5

Student

76

8,4

11,1

Arbeidsledig

97

3,6

3,7

Alders-/uførepensjonist

29

6,8

23,7

Gårdbruker/fisker

158

1,9

1,2

Eier innen butikk, håndverk mm.

Grunnskoleutdanning

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag

Naturvitenskaplig/handelsfag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt

125

1,5

1,2

Selvstendig næringsdrivende

88

2,3

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

98

12,5

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

145

3,2

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

121

15,6

12,9

66

4,8

7,3

Serviceyrke

182

14,0

7,7

Faglært arbeider

228

17,1

7,5

Annet ufaglært

137

6,3

4,6

Index

C2

NO

Kontorarbeid

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

301

6,8

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

130

25,2

19,5

Sysselsatt G-N Tjenesteyting

81

32,1

39,8

Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

94

35,5

37,9

Index

C2

NO

Daglig leder

157

15,8

10,1

Styreleder

151

15,0

10,0

Styremedlem

164

26,8

16,3

Særlige stillinger


Bonderomantikk

C2

conzoom®type C2 i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

C2

NO

Minst sentrale kommuner

169

20,8

12,3

Mindre sentrale kommuner

156

10,6

6,8

Noe sentrale kommuner

141

34,3

24,4

61

34,3

56,5

Index

C2

NO

36

3,9

10,7

Sentrale kommuner

Livssyklus Aleneboende under 50 år Aleneboende - 50 år eller eldre

3

0,3

11,2

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

95

10,1

10,6

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

28

7,9

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

245

71,9

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

252

49,7

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

238

33,3

14,0

57

6,0

10,5

Andre/ubesvart

Eldste person i familien

Index

C2

NO

Under 23

36

1,5

4,0

24 - 29

16

1,2

8,0

30 - 34

111

8,9

8,0

35 - 39

213

17,0

8,0

40 - 44

247

22,2

9,0

45 - 49

242

24,2

10,0

50 - 54

155

13,9

9,0

55 - 59

55

4,9

9,0

60 - 64

27

2,2

8,0

65 - 69

19

1,5

8,0

70 - 79

17

1,9

11,0

Over 80

7

0,6

8,0

Index

C2

NO

Barn

299

100,0

33,5

Småbarn (0 - 5)

105

42,0

39,8

96

58,0

60,2

Index

C2

NO

Gift

143

65,0

45,3

Samboende

108

19,7

18,3

Ugift

44

10,6

24,3

Tidligere gift

40

4,7

11,7

Index

C2

NO

97

368.000

378.000

108

539.000

499.000

55

531.000

970.000

Barn i familien

Skolebarn (6 - 17)

Sivil status

Økonomisk gjennomsnitt Gjennomsnittlig personlig inntekt Gjennomsnittlig husholdningsinntekt Gjennomsnittlig husholdningenes formue

219


C2 Bonderomantikk conzoom®type C2 i forhold til Norges befolkning Boligtype Eneboliger Tomannsboliger

Index

C2

NO

188

95,3

50,6

56

4,7

8,3

Rekkehus, kjedehus

0

0,0

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

C2

NO

0

0,0

49,0

196

100,0

51,0

Index

C2

NO

107

17,7

16,6

Hytte ved vannet

77

4,6

6,0

Hytte over 600m

88

4,4

5,0

Index

C2

NO

82

23,6

28,7

51

14,1

27,5

132

6,6

5,0

Eiendomseier Leier Eier

Hytteeier Har hytte

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm Har brannvarsler koblet mot alarmsentral Vurderer å installere boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

C2

NO

Ikke reservert

100

58,2

58,3

Telefonundersøkelser

100

41,7

41,6

Direkte undersøkelser

81

17,8

22,0

100

37,2

37,1

Index

C2

NO

45

8,9

19,8

Humanitærer org.

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon 1 mobiltelefon

69

26,3

38,0

2 mobiltelefoner

125

32,1

25,8

3 mobiltelefoner

192

18,7

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

182

4,6

2,5

Index

C2

NO

0

55

16,3

29,9

1 - 500

62

4,3

6,9

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold

501 - 2.000

74

9,9

13,3

2.001 - 5.000

105

12,3

11,7

5.001 - 10.000

167

16,2

9,7

10.001 - 30.000

149

13,7

9,2

Over 30.000

167

24,4

14,6


Bonderomantikk

C2

conzoom®type C2 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

C2

NO

Arbeiderpartiet (AP)

105

29,7

28,2

Fremskrittspartiet (FRP)

115

13,0

11,3

Høyre (H)

100

21,4

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

144

7,2

5,0

Senterpartiet (SP)

129

6,6

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

82

4,7

5,7

Venstre (V)

48

2,8

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

93

2,8

3,0

Andre partier / Annet

97

6,0

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

67

5,8

8,6

Index

C2

NO

Ingen bil

60

19,8

32,9

1 bil

68

27,0

39,4

2 biler

170

33,6

19,7

3 eller flere biler

247

19,6

8,0

Index

C2

NO

Kjører i privatbil

145

87,9

60,5

Kjører med buss

33

6,2

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

75

7,9

10,5

Sykler

53

4,6

8,7

Kjører moped/motorsykkel

63

1,7

2,7

Index

C2

NO

130

58,0

44,5

Legger ut bilder

87

8,3

9,5

Bruker nettbank

110

80,3

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

116

73,4

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

131

62,0

47,5

72

2,3

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

121

79,4

65,4

Benytter seg av streaming

110

66,8

61,0

Index

C2

NO

Antall biler

Befordring

Internett-bruk Liker/kommenterer andres innlegg

Spiller pengespill/gambler online

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt

88

61,4

69,6

118

74,5

63,3

Naturvern

88

60,8

69,2

Næringsliv og økonomi

82

47,1

57,2

Lokalnyheter

102

92,2

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

100

92,9

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

90

79,6

88,2

Miljøvern

88

59,0

67,3

108

54,7

50,8

Jobb og karriere

Teknologi og elektronikk

221


C2 Bonderomantikk conzoom®type C2 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

C2

NO

Spaserturer

89

53,9

60,8

Går på ski i sesongen

74

9,9

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

83

38,3

46,2

Fisker i sesongen

108

5,6

5,2

Går på restaurant

46

1,6

3,5

Går på kaffebar

29

2,7

9,4

Går på bibliotek

37

1,9

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

35

3,5

10,1

126

17,2

13,7

Går og ser på idrettsarrangementer Går på religiøse tilstelninger

98

7,9

8,1

Leser bøker

81

26,1

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

90

10,5

11,7

Går på teater eller musikal

0

0,0

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

0

0,0

0,3

Går på kunstutstilling

0

0,0

1,1

Går på museum

25

0,2

0,8

Går på konsert

33

0,7

2,1

Liker hagearbeid

114

16,4

14,4

Liker oppussning og interiør

127

20,0

15,7

Tilbringer tid med familien

116

75,0

64,4

Spiller PC-spill

105

9,1

8,7

Spiller TV-spill

162

4,7

2,9

86

27,0

31,3

126

7,7

6,1

Index

C2

NO

Det er viktig å respektere tradisjoner

92

27,0

29,2

Vi bør begrense trygdeordningen

96

15,4

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

77

27,5

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

92

17,7

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

85

8,9

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

87

34,2

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

98

9,2

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

81

2,5

3,1

109

27,0

24,8

Lager matlaging Liker båtliv

Holdninger (er enig)

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

56

2,2

3,9

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

91

32,7

36,0

127

13,0

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

90

13,8

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

79

6,0

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

48

5,9

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

61

6,5

10,6

101

17,1

17,0

88

6,8

7,7

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

U-hjelpen bør reduseres Norge bør bli medlem av EU


Bonderomantikk

C2

conzoom®type C2 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

C2

NO

VG

55

6,6

12,0

Aftenposten

23

3,5

15,0

Dagbladet

50

2,7

5,4

Dagens Næringsliv

52

2,8

5,4

Lokalaviser

83

25,6

31,0

Leser ikke dagsaviser

51

10,8

21,3

Index

C2

NO

122

21,9

17,9

45

1,3

2,9

161

19,7

12,2

Se og Hør

62

2,1

3,4

NAF-magasinet Motor

79

10,2

12,9

4

0,2

5,4

154

4,3

2,8

Magasiner COOP Medlem Dagens Næringsliv D2 Vi i Villa

Vi over 60 Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

C2

NO

94

69,9

74,0

117

31,9

27,3

93

51,1

55,0

NRK P2

64

14,2

22,1

NRK P3

112

33,3

29,6

P4

130

48,0

36,9

Radio Norge

146

41,5

28,4

TV-vaner

Index

C2

NO

102

84,2

82,9

NRK generelt Lokalradio generelt NRK P1

NRK1 NRK2

78

39,1

50,3

TVNorge

123

67,6

54,9

TV 2

107

80,2

75,2

TV2 Nyhetskanalen

111

48,3

43,5

TV3

122

45,8

37,5

Index

C2

NO

Rema 1000

105

47,7

45,6

Kiwi

128

37,2

29,0

Meny

79

19,9

25,2

Coop Obs!

93

15,0

16,2

Coop Extra

121

12,8

10,6

Foretrukne dagligvarebutikker

Coop Mega

87

9,1

10,5

Coop Marked

111

4,1

3,7

Spar/Eurospar

121

12,0

9,9

Coop Prix

59

4,6

7,8

Bunnpris

8

0,2

2,6 223


C3 Par i hjerter 25 %

spiser ukentlig flattbrød


Par i hjerter

C3

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

NO FI

Boligtype

19 %

kjører firehjulstrekk

Geografi

Ibestad

Smøla Alvdal Krødsherad Etne


C3 Par i hjerter Par i hjerter Geodemografi

Par i hjerter er den C-typen med flest par, da tre av fire lever i parforhold. Aldersmessig er de mellom 55 og 69 år, noe som vil si at en del er pensjonerte. Dersom de har barn har disse for lengst flyttet ut, og kanskje har de sørget for å gi Par i hjerter barnebarn. Så og si alle eier eneboliger som ligger i landlige strøk. Her har de nok bodd i mange, mange år. Par i hjerter er den typen i Gøy på landet med høyest samlet årsinntekt og formue. Dette henger naturligvis sammen med at noen nå lever på opptjente pensjonsmidler. Når det gjelder utdanningsbakgrunn, har de fleste bare gjennomført grunnskolen. Det var jo andre tider den gangen de var unge. I likhet med de andre i Gøy på landet, er det nok mange som har eller har hatt en yrkesretning innen landbruk.

Livsstil og verdier

På et rødrutete kjøkken står et eldre par og lemper ut varer fra handleposer. Det er fredag formiddag og de har nettopp vært og storhandlet på nærbutikken, slik de pleier å gjøre hver uke. Det gir en god start på helgen, det er alltid hyggelig å fylle opp kjøleskapet med ferske råvarer. Spesielt om man har gjort gode kupp, noe Par i hjerter er opptatt av når de handler. I tillegg er det viktig med gode parkeringsmuligheter, i og med at man bruker kompaktbilen for å komme seg til bu-

tikken. Mon tro om de skal lage raspeballer til middag i morgen? Eller kumler, raspekake, komper og klubb som det også kan hete, avhengig av hvor man er i landet. I morgen kommer nemlig eldstesønnen med barna innom, og ungene er veldig glad i denne matretten. Og det er nok bare her hos besteforeldrene at de får det servert. Par i hjerter sverger til tradisjonell, norsk mat og er ikke spesielt opptatt av å prøve nye matretter. Dette gjelder for så vidt ellers i livet også: Det er ikke så viktig å prøve en masse nye ting, da er det bedre å ivareta gode tradisjoner. Etter at varene er satt inn i kjøleskapet, skal det bli godt med en kaffetår i stua. Lokalradioen skrus på og lokalavisa ligger og venter på stuebordet. Det er først og fremst lokalavisa og noen ganger VG, som er kilden til nyheter. Det er en bred enighet om at dagen ikke er den samme uten papiravisa, og det er viktig å bevare trykte medier. Det er ikke det samme å lese nyhetene på en skjerm - nei, det beste er å kunne ha den fysisk i fanget og bla gjennom side etter side. I dagens utgave er det en reportasje om jakt og fiske, noe mange i Par i hjerter interesserer seg for. Det har blitt mange jakt- og fisketurer opp i gjennom årene, og det beste er når barnebarna også vil være med. Ellers er man glad i bussferier, gjerne til varmere strøk.


Par i hjerter

C3

conzoom®type C3 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

C3

NO

Under 100.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

8

1,1

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

88

22,0

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

221

55,4

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

122

18,3

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

41

2,0

5,0

Over 910.000 NOK

23

1,1

5,0

Index

C3

NO

Under 105.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

0

0,0

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Fra 150.000 til 234.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

54

13,5

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

243

60,6

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

154

23,1

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

37

1,9

5,0

Over 1.170.000 NOK

18

0,9

5,0

Index

C3

NO

Ingen formue

80

29,8

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

50

6,5

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

106

26,6

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

169

25,4

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

148

7,4

5,0

86

4,3

5,0

Husstandens samlede formue

Over 3.350.000 NOK

Bonuskort - har i dag

Index

C3

NO

COOP/Forbrukersamvirket

126

72,8

57,6

Trumf

119

58,9

49,3

48

13,6

28,6

Norwegian Reward

69

12,7

18,5

Annet

69

8,7

12,7

Index

C3

NO

108

74,5

68,8

90

48,7

54,0

136

11,4

8,4

85

6,1

7,2

SAS Eurobonus

Kredittkort - har i dag Visa Mastercard Cresco Eurocard Re:member

77

3,0

3,9

Kash

125

0,5

0,4

NAF Fordel Xtra

121

4,7

3,9

AgriCard

136

1,9

1,4

68

4,4

6,5

Annet

227


C3 Par i hjerter conzoom®type C3 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad Grunnskoleutdanning Videregående utdanning

Index

C3

NO

162

12,8

7,9

94

28,2

30,1

163

18,3

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

89

26,5

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

63

13,2

20,8

Index

C3

NO

108

42,5

39,3

Humanistiske og estestiske fag

62

2,9

4,7

Lærerutdanning/pedagogikk

99

5,4

5,4

Samfunnsfag/juridiske fag

41

1,2

3,0

106

19,5

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

103

12,2

11,9

Primærnæringsfag

235

3,5

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

105

3,5

3,3

Økonomiske og administrative fag

75

8,2

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

65

1,1

1,8

Index

C3

NO

127

1,9

1,5

Student

35

3,9

11,1

Arbeidsledig

78

2,9

3,7

Alders-/uførepensjonist

155

36,8

23,7

Gårdbruker/fisker

100

1,2

1,2

Fagbrev/fagskoleutdanning

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag

Naturvitenskaplig/handelsfag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt

Eier innen butikk, håndverk mm.

92

1,1

1,2

135

3,5

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

32

4,1

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

91

2,0

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

86

11,1

12,9

Kontorarbeid

71

5,2

7,3

Serviceyrke

130

10,0

7,7

Faglært arbeider

173

13,0

7,5

72

3,3

4,6

Index

C3

NO

Selvstendig næringsdrivende

Annet ufaglært

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

314

7,1

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

129

25,2

19,5

Sysselsatt G-N Tjenesteyting

79

31,3

39,8

Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

95

36,0

37,9

Index

C3

NO

Daglig leder

140

14,1

10,1

Styreleder

143

14,3

10,0

Styremedlem

153

25,0

16,3

Særlige stillinger


Par i hjerter

C3

conzoom®type C3 i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

C3

NO

Minst sentrale kommuner

157

19,3

12,3

Mindre sentrale kommuner

154

10,5

6,8

Noe sentrale kommuner

127

31,0

24,4

70

39,3

56,5

Index

C3

NO

Aleneboende under 50 år

42

4,5

10,7

Aleneboende - 50 år eller eldre

67

7,5

11,2

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

71

7,5

10,6

207

57,7

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

68

20,0

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

54

10,7

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

75

10,5

14,0

Andre/ubesvart

30

3,1

10,5

Sentrale kommuner

Livssyklus

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

Eldste person i familien

Index

C3

NO

Under 23

16

0,6

4,0

24 - 29

64

5,1

8,0

30 - 34

64

5,1

8,0

35 - 39

35

2,8

8,0

40 - 44

39

3,5

9,0

45 - 49

47

4,7

10,0

50 - 54

103

9,3

9,0

55 - 59

182

16,4

9,0

60 - 64

214

17,1

8,0

65 - 69

185

14,8

8,0

70 - 79

148

16,3

11,0

Over 80

54

4,4

8,0

Index

C3

NO

23

7,7

33,5

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5)

48

19,3

39,8

134

80,8

60,2

Index

C3

NO

Gift

141

63,9

45,3

Samboende

114

20,8

18,3

Ugift

31

7,6

24,3

Tidligere gift

58

6,8

11,7

Index

C3

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

104

393.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

114

570.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

114

1.110.000

970.000

Skolebarn (6 - 17)

Sivil status

Økonomisk gjennomsnitt

229


C3 Par i hjerter conzoom®type C3 i forhold til Norges befolkning Boligtype Eneboliger Tomannsboliger

Index

C3

NO

190

96,3

50,6

45

3,7

8,3

Rekkehus, kjedehus

0

0,0

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

C3

NO

0

0,0

49,0

196

100,0

51,0

Index

C3

NO

Har hytte

158

26,3

16,6

Hytte ved vannet

127

7,6

6,0

Hytte over 600m

139

7,0

5,0

Index

C3

NO

98

28,0

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

73

20,2

27,5

Vurderer å installere boligalarm

50

2,5

5,0

Eiendomseier Leier Eier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

C3

NO

92

53,5

58,3

Telefonundersøkelser

111

46,4

41,6

Direkte undersøkelser

83

18,2

22,0

111

41,2

37,1

Index

C3

NO

44

8,8

19,8

Ikke reservert

Humanitærer org.

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon 1 mobiltelefon

80

30,4

38,0

2 mobiltelefoner

167

43,1

25,8

3 mobiltelefoner

126

12,3

9,7

65

1,6

2,5

Index

C3

NO

0

59

17,7

29,9

1 - 500

83

5,7

6,9

501 - 2.000

115

15,3

13,3

2.001 - 5.000

126

14,8

11,7

5.001 - 10.000

122

11,8

9,7

10.001 - 30.000

128

11,8

9,2

Over 30.000

127

18,5

14,6

4 eller flere mobiltelefoner

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold


Par i hjerter

C3

conzoom®type C3 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

C3

NO

96

27,0

28,2

Fremskrittspartiet (FRP)

142

16,1

11,3

Høyre (H)

102

21,9

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

134

6,7

5,0

Senterpartiet (SP)

202

10,3

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

70

4,0

5,7

Venstre (V)

41

2,4

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

40

1,2

3,0

Andre partier / Annet

74

4,6

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

67

5,8

8,6

Index

C3

NO

Ingen bil

65

21,3

32,9

1 bil

75

29,6

39,4

2 biler

150

29,7

19,7

3 eller flere biler

243

19,4

8,0

Index

C3

NO

Kjører i privatbil

131

79,4

60,5

Kjører med buss

28

5,3

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

61

6,4

10,5

Sykler

40

3,5

8,7

Kjører moped/motorsykkel

26

0,7

2,7

Index

C3

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

80

35,8

44,5

Legger ut bilder

67

6,4

9,5

Bruker nettbank

96

69,9

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

83

52,9

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

84

40,1

47,5

Spiller pengespill/gambler online

66

2,1

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

76

49,4

65,4

Benytter seg av streaming

68

41,5

61,0

Index

C3

NO

Politikk og samfunn generelt

99

68,8

69,6

Jobb og karriere

90

56,8

63,3

Naturvern

105

73,0

69,2

Næringsliv og økonomi

101

57,8

57,2

Lokalnyheter

105

94,6

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

102

94,5

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

100

88,3

88,2

Miljøvern

102

68,7

67,3

92

46,6

50,8

Arbeiderpartiet (AP)

Antall biler

Befordring

Internett-bruk

Interesser i husstanden

Teknologi og elektronikk

231


C3 Par i hjerter conzoom®type C3 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien Spaserturer Går på ski i sesongen

Index

C3

NO

99

60,4

60,8

78

10,4

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

105

48,7

46,2

Fisker i sesongen

158

8,2

5,2

Går på restaurant

46

1,6

3,5

Går på kaffebar

37

3,5

9,4

Går på bibliotek

54

2,8

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

50

5,1

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

75

10,3

13,7

Går på religiøse tilstelninger Leser bøker Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner Går på teater eller musikal Går i opera eller på ballettforestilling

112

9,1

8,1

90

29,0

32,3

116

13,6

11,7

25

0,2

0,8

0

0,0

0,3

Går på kunstutstilling

27

0,3

1,1

Går på museum

13

0,1

0,8

Går på konsert

19

0,4

2,1

150

21,6

14,4

92

14,4

15,7

109

70,4

64,4

Spiller PC-spill

64

5,6

8,7

Spiller TV-spill

55

1,6

2,9

Lager matlaging

83

26,1

31,3

110

6,7

6,1

Index

C3

NO

Det er viktig å respektere tradisjoner

130

37,9

29,2

Vi bør begrense trygdeordningen

102

16,3

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

127

45,5

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

78

15,0

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

72

7,6

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

105

41,3

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

102

9,6

9,4

97

3,0

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

101

25,0

24,8

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

103

4,0

3,9

88

31,8

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

111

11,3

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

109

16,7

15,3

Liker hagearbeid Liker oppussning og interiør Tilbringer tid med familien

Liker båtliv

Holdninger (er enig)

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

71

5,4

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

95

11,8

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

71

7,5

10,6

156

26,6

17,0

83

6,4

7,7

U-hjelpen bør reduseres Norge bør bli medlem av EU


Par i hjerter

C3

conzoom®type C3 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser VG Aftenposten

Index

C3

NO

101

12,1

12,0

68

10,2

15,0

122

6,6

5,4

39

2,1

5,4

Lokalaviser

154

47,7

31,0

Leser ikke dagsaviser

150

31,9

21,3

Index

C3

NO

146

26,1

17,9

17

0,5

2,9

Vi i Villa

156

19,0

12,2

Se og Hør

121

4,1

3,4

NAF-magasinet Motor

162

20,9

12,9

Vi over 60

170

9,2

5,4

Jakt & Fiske

154

4,3

2,8

Dagbladet Dagens Næringsliv

Magasiner COOP Medlem Dagens Næringsliv D2

Radiovaner

Index

C3

NO

111

81,9

74,0

98

26,7

27,3

NRK P1

130

71,4

55,0

NRK P2

101

22,4

22,1

NRK P3

76

22,6

29,6

P4

95

35,0

36,9

Radio Norge

108

30,8

28,4

TV-vaner

Index

C3

NO

NRK1

106

88,0

82,9

NRK2

115

57,9

50,3

99

54,3

54,9

TV 2

103

77,5

75,2

TV2 Nyhetskanalen

124

54,1

43,5

87

32,6

37,5

Index

C3

NO

82

37,2

45,6

Kiwi

113

32,9

29,0

Meny

60

15,0

25,2

Coop Obs!

68

11,0

16,2

Coop Extra

150

15,9

10,6

Coop Mega

138

14,5

10,5

Coop Marked

184

6,8

3,7

Spar/Eurospar

160

15,8

9,9

Coop Prix

115

9,0

7,8

Bunnpris

104

2,7

2,6

NRK generelt Lokalradio generelt

TVNorge

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker Rema 1000

233


C4 Grønne fingre

82 %

er interessert i spørre- og konkurranseprogram


Grønne fingre

C4

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

44 %

hører på radio mer enn 2 timer om dagen

NO FI

Boligtype

Geografi Karlsøy Ibestad

Kåfjord Kvænangen

Osen

235


C4 Grønne fingre Grønne fingre Geodemografi

Grønne fingre handler om kunnskap, lidenskap og ikke minst, tålmodighet. En med Grønne fingre vet at det å plante og så tar tid, men det er jo så verdt det når hagen blomstrer og gror. Menneskene i Grønne fingre bor ute på landet og har lang erfaring med dyrking, skog- og landbruk. De har vært med på å prege landbrukets utvikling de siste tiårene. Om man ønsker å høre om landbrukspolitikken før og nå, er Grønne fingre de rette å spørre. Typen består av mennesker mellom 65 og 84 år. De aller fleste bor i eneboliger som de eier. To av tre er single, og en mulig forklaring på dette kan være at mange nå lever som enker og enkemenn. De fleste lever på pensjonsmidler og formuene er ofte høyere enn landsgjennomsnittet.

Livsstil og verdier

Det er tidlig morgen og et avisbud slipper dagens lokalavis ned i en postkasse. Postkassa tilhører en dame i syttiårene, som akkurat har stått opp. Hun tar på seg joggeskoene og tusler ned oppkjørselen for å plukke opp avisa. Det er rim i gresset og det går mot høst. Det er greit enn så lenge, men når det virkelig blir kaldt, hadde det vært deilig med en ferie i varmere strøk, gjerne en bussferie. Vintrene i Norge er så altfor lange. Idet hun kommer inn igjen, høres lyden av brødristeren som signaliserer at brødet er

ferdigristet. Vannet i kasserollen koker og hun heller det over i tekoppen som hun fikk til jul. På koppen står det skrevet ”Verdens beste farmor” med store, røde bokstaver. Hun finner frem pålegg fra kjøleskapet: Hjemmelaget eggesalat og fersk nøkkelost. Osten kjøpte hun på tilbud i går, og det er alltid gledelig når man kan gjøre gode kupp. Men det viktigste når man handler er at butikken har stort og variert tilbud, samt god service. Man kjøper aller helst kjente, norske merkevarer. Det er også viktig med gode parkeringsmuligheter, i og med at man kjører til butikken. Et stort flertall i Grønne fingre har bil og da gjerne minibil. Etter at lokalavisa er lest gjennom, skrus nærradioen på. Det er fint å få så mange lokalnyheter som mulig. Hun har tydeligvis skrudd på midt i et intervju og hun kjenner igjen intervjuobjektet med én gang. Det er ordføreren og han prater ivrig om kommunens handlingsplan mot arbeidsledighet. Slik som med resten av landet, har det aldri før vært vanskeligere for unge å få seg jobb. Dette er en sak som engasjerer mange i Grønne fingre. Man er villig til å godta en lavere levestandard, dersom det kunne føre til redusert arbeidsledighet. Det er viktig at de unge bidrar i samfunnet, og man kan aldri få for mye arbeidserfaring. Det vet Grønne fingre, de har nemlig mye av det.


Grønne fingre

C4

conzoom®type C4 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt Under 100.000 NOK

Index

C4

NO

39

2,0

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

162

8,1

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

281

42,1

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

187

46,7

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

5

1,2

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

C4

NO

58

2,9

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

169

8,5

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

253

38,0

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

199

49,7

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

4

1,0

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

C4

NO

Ingen formue

34

12,6

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

49

6,4

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

197

49,2

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

165

24,8

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

93

4,7

5,0

Over 3.350.000 NOK

49

2,5

5,0

Husstandens samlede årsinntekt Under 105.000 NOK

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

C4

NO

COOP/Forbrukersamvirket

108

62,3

57,6

Trumf

118

58,0

49,3

SAS Eurobonus

34

9,8

28,6

Norwegian Reward

52

9,7

18,5

Annet

57

7,3

12,7

Index

C4

NO

Visa

85

58,5

68,8

Mastercard

78

41,9

54,0

151

12,7

8,4

Eurocard

35

2,5

7,2

Re:member

92

3,6

3,9

0

0,0

0,4

NAF Fordel Xtra

95

3,7

3,9

AgriCard

50

0,7

1,4

Annet

29

1,9

6,5

Kredittkort - har i dag

Cresco

Kash

237


C4 Grønne fingre conzoom®type C4 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

C4

NO

Grunnskoleutdanning

338

26,7

7,9

Videregående utdanning

117

35,2

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

136

15,2

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

59

17,6

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

23

4,8

20,8

Index

C4

NO

112

44,2

39,3

Humanistiske og estestiske fag

60

2,8

4,7

Lærerutdanning/pedagogikk

99

5,4

5,4

Samfunnsfag/juridiske fag

40

1,2

3,0

101

18,6

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

101

12,0

11,9

Primærnæringsfag

236

3,5

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

105

3,5

3,3

Økonomiske og administrative fag

72

7,8

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

66

1,2

1,8

Index

C4

NO

133

2,0

1,5

Student

0

0,0

11,1

Arbeidsledig

0

0,0

3,7

330

78,3

23,7

0

0,0

1,2

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag

Naturvitenskaplig/handelsfag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt

Alders-/uførepensjonist Gårdbruker/fisker Eier innen butikk, håndverk mm.

58

0,7

1,2

165

4,3

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

0

0,0

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

0

0,0

2,2

Selvstendig næringsdrivende

Mellomleder, avdelingsleder

0

0,0

12,9

Kontorarbeid

32

2,3

7,3

Serviceyrke

78

6,0

7,7

Faglært arbeider

47

3,5

7,5

Annet ufaglært

63

2,9

4,6

Index

C4

NO

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

365

8,2

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

126

24,5

19,5

Sysselsatt G-N Tjenesteyting

76

30,3

39,8

Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

96

36,4

37,9

Index

C4

NO

Daglig leder

50

5,1

10,1

Styreleder

51

5,1

10,0

Styremedlem

74

12,1

16,3

Særlige stillinger


Grønne fingre

C4

conzoom®type C4 i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

C4

NO

Minst sentrale kommuner

236

29,0

12,3

Mindre sentrale kommuner

156

10,6

6,8

Noe sentrale kommuner

111

27,2

24,4

59

33,1

56,5

Index

C4

NO

19

2,0

10,7

304

34,0

11,2

0

0,0

10,6

180

50,2

27,9

9

2,6

29,3

13

2,6

19,7

0

0,0

14,0

111

11,7

10,5

Sentrale kommuner

Livssyklus Aleneboende under 50 år Aleneboende - 50 år eller eldre Par under 50 år uten hjemmeboende barn Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn Husstander med barn (0 - 19 år) Husstander med småbarn (0 - 12 år) Husstander med tenåringer (13 - 19 år) Andre/ubesvart

Eldste person i familien

Index

C4

NO

Under 23

0

0,0

4,0

24 - 29

0

0,0

8,0

30 - 34

0

0,0

8,0

35 - 39

0

0,0

8,0

40 - 44

0

0,0

9,0

45 - 49

0

0,0

10,0

50 - 54

0

0,0

9,0

55 - 59

0

0,0

9,0

60 - 64

50

4,0

8,0

65 - 69

369

29,5

8,0

70 - 79

431

47,4

11,0

Over 80

239

19,1

8,0

Index

C4

NO

Barn

0

0,0

33,5

Småbarn (0 - 5)

0

0,0

39,8

Skolebarn (6 - 17)

0

0,0

60,2

Index

C4

NO

Barn i familien

Sivil status Gift

109

49,5

45,3

Samboende

27

5,0

18,3

Ugift

50

12,1

24,3

277

32,4

11,7

Index

C4

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

55

209.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

53

262.000

499.000

100

974.000

970.000

Tidligere gift

Økonomisk gjennomsnitt

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

239


C4 Grønne fingre conzoom®type C4 i forhold til Norges befolkning Boligtype Eneboliger Tomannsboliger

Index

C4

NO

193

97,6

50,6

29

2,4

8,3

Rekkehus, kjedehus

0

0,0

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

C4

NO

0

0,0

49,0

196

100,0

51,0

Index

C4

NO

Har hytte

120

19,9

16,6

Hytte ved vannet

108

6,5

6,0

Hytte over 600m

87

4,3

5,0

Index

C4

NO

98

28,1

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

73

20,0

27,5

Vurderer å installere boligalarm

22

1,1

5,0

Eiendomseier Leier Eier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

C4

NO

91

52,8

58,3

Telefonundersøkelser

113

47,2

41,6

Direkte undersøkelser

86

18,8

22,0

116

42,9

37,1

Index

C4

NO

74

14,7

19,8

1 mobiltelefon

144

54,7

38,0

2 mobiltelefoner

102

26,2

25,8

3 mobiltelefoner

35

3,4

9,7

9

0,2

2,5

Index

C4

NO

0

63

18,7

29,9

1 - 500

83

5,7

6,9

501 - 2.000

135

18,0

13,3

2.001 - 5.000

121

14,2

11,7

5.001 - 10.000

152

14,7

9,7

10.001 - 30.000

133

12,2

9,2

66

9,6

14,6

Ikke reservert

Humanitærer org.

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon

4 eller flere mobiltelefoner

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold

Over 30.000


Grønne fingre

C4

conzoom®type C4 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

C4

NO

Arbeiderpartiet (AP)

109

30,8

28,2

Fremskrittspartiet (FRP)

171

19,3

11,3

Høyre (H)

53

11,3

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

92

4,6

5,0

208

10,6

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

84

4,8

5,7

Venstre (V)

53

3,1

5,8

0

0,0

3,0

Andre partier / Annet

110

6,8

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

101

8,7

8,6

Index

C4

NO

Ingen bil

108

35,4

32,9

1 bil

107

42,1

39,4

71

14,1

19,7

105

8,4

8,0

Index

C4

NO

Kjører i privatbil

86

51,8

60,5

Kjører med buss

48

8,9

18,6

Senterpartiet (SP)

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Antall biler

2 biler 3 eller flere biler

Befordring

Kjører med tog/trikk/t-bane

42

4,4

10,5

117

10,2

8,7

41

1,1

2,7

Index

C4

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

51

22,7

44,5

Legger ut bilder

54

5,1

9,5

Bruker nettbank

70

50,9

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

50

31,5

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

42

19,9

47,5

119

3,8

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

27

17,5

65,4

Benytter seg av streaming

43

26,2

61,0

Index

C4

NO

Politikk og samfunn generelt

99

68,7

69,6

Jobb og karriere

49

31,1

63,3

117

81,1

69,2

87

49,8

57,2

Lokalnyheter

109

98,1

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

106

98,2

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

105

92,3

88,2

Miljøvern

114

76,4

67,3

60

30,3

50,8

Sykler Kjører moped/motorsykkel

Internett-bruk

Spiller pengespill/gambler online

Interesser i husstanden

Naturvern Næringsliv og økonomi

Teknologi og elektronikk

241


C4 Grønne fingre conzoom®type C4 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

C4

NO

Spaserturer

94

57,2

60,8

Går på ski i sesongen

85

11,3

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

77

35,4

46,2

Fisker i sesongen

179

9,3

5,2

Går på restaurant

0

0,0

3,5

Går på kaffebar

119

11,2

9,4

Går på bibliotek

12

0,6

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

48

4,8

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

46

6,3

13,7

Går på religiøse tilstelninger

77

6,2

8,1

Leser bøker

115

37,1

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

159

18,6

11,7

0

0,0

0,8

Går på teater eller musikal Går i opera eller på ballettforestilling

0

0,0

0,3

182

2,0

1,1

Går på museum

0

0,0

0,8

Går på konsert

43

0,9

2,1

Liker hagearbeid

190

27,3

14,4

Liker oppussning og interiør

139

21,9

15,7

Tilbringer tid med familien

113

72,8

64,4

69

6,0

8,7

Går på kunstutstilling

Spiller PC-spill Spiller TV-spill

0

0,0

2,9

92

28,7

31,3

115

7,0

6,1

Index

C4

NO

Det er viktig å respektere tradisjoner

171

49,8

29,2

Vi bør begrense trygdeordningen

102

16,4

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

160

57,2

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

106

20,5

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

128

13,4

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

122

48,1

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

124

11,7

9,4

84

2,6

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

132

32,7

24,8

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

174

6,8

3,9

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

101

36,3

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

164

16,7

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

167

25,6

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

121

9,2

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

181

22,5

12,4

43

4,6

10,6

147

25,0

17,0

88

6,8

7,7

Lager matlaging Liker båtliv

Holdninger (er enig)

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag U-hjelpen bør reduseres Norge bør bli medlem av EU


Grønne fingre

C4

conzoom®type C4 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

C4

NO

VG

78

9,3

12,0

Aftenposten

48

7,2

15,0

Dagbladet

91

4,9

5,4

0

0,0

5,4

Lokalaviser

197

61,1

31,0

Leser ikke dagsaviser

204

43,5

21,3

Index

C4

NO

191

34,2

17,9

72

2,1

2,9

Vi i Villa

172

21,0

12,2

Se og Hør

282

9,6

3,4

NAF-magasinet Motor

136

17,5

12,9

Vi over 60

302

16,3

5,4

Jakt & Fiske

154

4,3

2,8

Dagens Næringsliv

Magasiner COOP Medlem Dagens Næringsliv D2

Radiovaner

Index

C4

NO

115

85,2

74,0

90

24,7

27,3

145

79,5

55,0

NRK P2

94

20,8

22,1

NRK P3

17

5,0

29,6

P4

54

19,8

36,9

Radio Norge

38

10,8

28,4

TV-vaner

Index

C4

NO

NRK1

112

93,2

82,9

NRK2

147

74,0

50,3

85

46,8

54,9

TV 2

117

87,8

75,2

TV2 Nyhetskanalen

135

58,6

43,5

87

32,8

37,5

Index

C4

NO

Rema 1000

75

34,1

45,6

Kiwi

90

26,2

29,0

Meny

40

10,0

25,2

Coop Obs!

94

15,3

16,2

Coop Extra

172

18,2

10,6

NRK generelt Lokalradio generelt NRK P1

TVNorge

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker

Coop Mega

68

7,1

10,5

Coop Marked

330

12,2

3,7

Spar/Eurospar

138

13,7

9,9

Coop Prix

153

11,9

7,8

Bunnpris

46

1,2

2,6 243


C5 Trygt og godt 20 %

er svĂŚrt interessert i fotografere og filme


C5

Trygt og godt

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

NO FI

30 %

er interessert i motorsport

Boligtype

Geografi

Snåsa Tolga

Meråker

Alvdal Krødsherad

245


C5 Trygt og godt Trygt og godt Geodemografi

Når man eier hus i rolige omgivelser og man trives så godt hjemme at man ikke har noe behov for å dra på ferie - ja, da har man det Trygt og godt. Menneskene i denne typen er mellom 50 og 64 år. Et stort flertall er single og kun noen få har hjemmeboende barn. Årsinntekten ligger enten noe under eller midt på landsgjennomsnittet. Det er en jevn fordeling mellom de som har fagbrev og de som ikke har høyere utdanning. Mange er opptatt av å ha en jobb som gir karrieremuligheter. Man vil helst nå så langt som mulig før man omsider pensjonerer seg. Det er flott med utfordringer på jobb, men da er man desto mer opptatt av ro i hjemmet. Og kanskje er det slik, at man ikke trenger å oppsøke spenning eller forandringer, når man har det Trygt og godt.

Livsstil og verdier

Kirkeklokkene ringer og gudstjenesten skal til å starte. Forsamlingen består først og fremst av bygdas vante kirkegjengere. Presten ønsker alle velkommen og minner om at det vil arrangeres kirkekaffe etter gudstjenesten. Det er fint å kunne samles gjennom troen her føler man tilhørighet. Mange i Trygt og godt oppgir nemlig at religion er viktig for dem. Klokka er tre og det er på tide å sette seg i minibilen og kjøre hjemover. Langs veien står et skilt som forteller at Rimi har søndagsåpent. Man kan ikke annet enn å riste på hodet. Menneskene i Trygt og godt handler hvilken som helst ukedag, men kan man ikke la søndagen forbli en helligdag? Man skal tross alt holde hviledagen hellig, men det kan

virke som at færre og færre bryr seg om den slags. Det er selvfølgelig flott at samfunnet går fremover, men noen tradisjoner kan man godt ta vare på. Det nevnte Rimi-skiltet oppgir at de har tilbud på appelsinjuice. Kanskje man skulle tatt turen og kjøpt noen kartonger i morgen. I likhet med de andre C-typene, er Trygt og godt opptatt av å gjøre gode kupp. Det er også en fordel om butikken ligger nærme jobben og at det er gode parkeringsmuligheter. Men én ting som skiller seg fra de andre i Gøy på landet, er at denne typen ikke er spesielt opptatt av kjente merkevarer. Det er heller ikke så viktig at varene er norskproduserte. Hjemme venter hunden, og den er mer enn klar for en lang ettermiddagstur. Ja, skal man gå ut i fra Trygt og godt sine lesepreferanser, virker det som at hund er et populært husdyr. En stor andel leser nemlig magasinet, Vi med hund. Ellers leser man gjerne Bondebladet eller Jakt & Fiske. Selv om Trygt og godt reiser mindre enn gjennomsnittet, er det trivelig med en fisketur i ny og ne, og da er jo sistnevnte magasin relevant lesestoff. I tillegg blar man gjerne gjennom dagens lokalavis, men Trygt og godt er ikke like opptatt av dette som de andre i Gøy på landet. Man har generelt ingen hovedkilder for nyheter og informasjon. Noen ganger leser man VG, andre ganger ser man Dagsrevyen på NRK1. Og noen ganger skrur man på TV-en bare for underholdningens skyld. Da ser man gjerne på VOX eller FEM.


Trygt og godt

C5

conzoom®type C5 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

C5

NO

Under 100.000 NOK

101

5,0

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

112

5,6

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

186

27,9

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

237

59,3

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

9

2,2

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

C5

NO

Under 105.000 NOK

108

5,4

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

111

5,6

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

210

31,6

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

228

56,9

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

2

0,5

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

C5

NO

129

47,7

37,0

72

9,4

13,0

115

28,8

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

72

10,8

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

41

2,0

5,0

Over 3.350.000 NOK

26

1,3

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue Ingen formue Fra 0 til 249.999 NOK Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

Bonuskort - har i dag

Index

C5

NO

COOP/Forbrukersamvirket

81

46,5

57,6

133

65,4

49,3

SAS Eurobonus

41

11,8

28,6

Norwegian Reward

29

5,3

18,5

Annet

57

7,3

12,7

Index

C5

NO

Visa

93

63,8

68,8

Mastercard

72

39,0

54,0

Cresco

99

8,3

8,4

Eurocard

54

3,9

7,2

Trumf

Kredittkort - har i dag

Re:member

31

1,2

3,9

125

0,5

0,4

NAF Fordel Xtra

13

0,5

3,9

AgriCard

36

0,5

1,4

123

8,0

6,5

Kash

Annet

247


C5 Trygt og godt conzoom®type C5 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

C5

NO

Grunnskoleutdanning

157

12,4

7,9

Videregående utdanning

137

41,1

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

119

13,3

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

77

23,0

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

49

10,2

20,8

Index

C5

NO

112

43,9

39,3

Humanistiske og estestiske fag

60

2,8

4,7

Lærerutdanning/pedagogikk

97

5,3

5,4

Samfunnsfag/juridiske fag

40

1,2

3,0

102

18,7

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

102

12,1

11,9

Primærnæringsfag

241

3,6

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

103

3,4

3,3

Økonomiske og administrative fag

72

7,8

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

68

1,2

1,8

Index

C5

NO

53

0,8

1,5

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag

Naturvitenskaplig/handelsfag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt Student

17

1,9

11,1

Arbeidsledig

232

8,6

3,7

Alders-/uførepensjonist

101

23,9

23,7

Gårdbruker/fisker

325

3,9

1,2

Eier innen butikk, håndverk mm.

533

6,4

1,2

0

0,0

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

28

3,6

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

86

1,9

2,2

Selvstendig næringsdrivende

Mellomleder, avdelingsleder

74

9,5

12,9

Kontorarbeid

123

9,0

7,3

Serviceyrke

126

9,7

7,7

Faglært arbeider

165

12,4

7,5

Annet ufaglært

183

8,4

4,6

Index

C5

NO

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

347

7,8

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

127

24,7

19,5

Sysselsatt G-N Tjenesteyting

77

30,7

39,8

Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

96

36,3

37,9

Index

C5

NO

103

10,4

10,1

93

9,3

10,0

101

16,5

16,3

Særlige stillinger Daglig leder Styreleder Styremedlem


Trygt og godt

C5

conzoom®type C5 i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

C5

NO

Minst sentrale kommuner

127

15,6

12,3

Mindre sentrale kommuner

129

8,8

6,8

Noe sentrale kommuner

166

40,6

24,4

62

35,0

56,5

Index

C5

NO

Aleneboende under 50 år

189

20,2

10,7

Aleneboende - 50 år eller eldre

174

19,5

11,2

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

146

15,5

10,6

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

70

19,6

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

81

23,7

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

91

17,9

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

48

6,7

14,0

Andre/ubesvart

35

3,7

10,5

Index

C5

NO

54

2,1

4,0

24 - 29

134

10,7

8,0

30 - 34

94

7,5

8,0

35 - 39

58

4,7

8,0

40 - 44

67

6,0

9,0

45 - 49

85

8,5

10,0

50 - 54

195

17,6

9,0

55 - 59

235

21,1

9,0

60 - 64

221

17,6

8,0

65 - 69

17

1,3

8,0

70 - 79

19

2,1

11,0

Over 80

9

0,7

8,0

Index

C5

NO

35

11,6

33,5

Sentrale kommuner

Livssyklus

Eldste person i familien Under 23

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5) Skolebarn (6 - 17)

Sivil status Gift

51

20,3

39,8

132

79,7

60,2

Index

C5

NO

70

31,5

45,3

Samboende

110

20,2

18,3

Ugift

123

29,8

24,3

Tidligere gift

157

18,4

11,7

Index

C5

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

59

222.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

55

273.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

58

567.000

970.000

Økonomisk gjennomsnitt

249


C5 Trygt og godt conzoom®type C5 i forhold til Norges befolkning Boligtype Eneboliger Tomannsboliger

Index

C5

NO

189

95,8

50,6

51

4,2

8,3

Rekkehus, kjedehus

0

0,0

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

C5

NO

0

0,0

49,0

196

100,0

51,0

Index

C5

NO

Har hytte

95

15,7

16,6

Hytte ved vannet

74

4,4

6,0

Hytte over 600m

71

3,5

5,0

Index

C5

NO

53

15,1

28,7

58

15,9

27,5

240

12,0

5,0

Eiendomseier Leier Eier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm Har brannvarsler koblet mot alarmsentral Vurderer å installere boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

C5

NO

91

53,2

58,3

Telefonundersøkelser

112

46,7

41,6

Direkte undersøkelser

97

21,3

22,0

113

42,1

37,1

Index

C5

NO

77

15,2

19,8

Ikke reservert

Humanitærer org.

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon 1 mobiltelefon

133

50,7

38,0

2 mobiltelefoner

90

23,3

25,8

3 mobiltelefoner

79

7,7

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

41

1,0

2,5

Index

C5

NO

64

19,2

29,9

1 - 500

141

9,7

6,9

501 - 2.000

102

13,6

13,3

2.001 - 5.000

113

13,2

11,7

5.001 - 10.000

192

18,6

9,7

10.001 - 30.000

145

13,3

9,2

58

8,4

14,6

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold 0

Over 30.000


Trygt og godt

C5

conzoom®type C5 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg Arbeiderpartiet (AP) Fremskrittspartiet (FRP)

Index

C5

NO

83

23,3

28,2

137

15,5

11,3

Høyre (H)

98

20,9

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

26

1,3

5,0

169

8,6

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

28

1,6

5,7

Venstre (V)

98

5,7

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

73

2,2

3,0

Andre partier / Annet

194

12,0

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

106

9,1

8,6

Index

C5

NO

Ingen bil

93

30,6

32,9

1 bil

93

36,8

39,4

2 biler

96

19,0

19,7

172

13,7

8,0

Index

C5

NO

Kjører i privatbil

125

75,6

60,5

Kjører med buss

23

4,3

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

46

4,8

10,5

Sykler

29

2,5

8,7

200

5,4

2,7

Index

C5

NO

98

43,4

44,5

109

10,4

9,5

Senterpartiet (SP)

Antall biler

3 eller flere biler

Befordring

Kjører moped/motorsykkel

Internett-bruk Liker/kommenterer andres innlegg Legger ut bilder Bruker nettbank

97

70,9

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

103

65,5

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

116

55,0

47,5

Spiller pengespill/gambler online

131

4,2

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

84

55,0

65,4

106

64,6

61,0

Index

C5

NO

Politikk og samfunn generelt

84

58,3

69,6

Jobb og karriere

93

58,7

63,3

Naturvern

81

56,0

69,2

Næringsliv og økonomi

71

40,6

57,2

Benytter seg av streaming

Interesser i husstanden

Lokalnyheter

100

89,9

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

98

91,6

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

88

78,0

88,2

Miljøvern

77

51,9

67,3

Teknologi og elektronikk

92

46,5

50,8 251


C5 Trygt og godt conzoom®type C5 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

C5

NO

Spaserturer

96

58,5

60,8

Går på ski i sesongen

83

11,1

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

85

39,3

46,2

Fisker i sesongen

140

7,3

5,2

Går på restaurant

89

3,1

3,5

Går på kaffebar

64

6,0

9,4

Går på bibliotek

69

3,6

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

53

5,4

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

17

2,3

13,7

Går på religiøse tilstelninger

63

5,1

8,1

Leser bøker

104

33,7

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

145

17,0

11,7

0

0,0

0,8

Går på teater eller musikal Går i opera eller på ballettforestilling

0

0,0

0,3

109

1,2

1,1

Går på museum

50

0,4

0,8

Går på konsert

0

0,0

2,1

Går på kunstutstilling

Liker hagearbeid

138

19,9

14,4

Liker oppussning og interiør

90

14,2

15,7

Tilbringer tid med familien

86

55,1

64,4

Spiller PC-spill

149

13,0

8,7

Spiller TV-spill

72

2,1

2,9

Lager matlaging

99

30,9

31,3

Liker båtliv

39

2,4

6,1

Index

C5

NO

107

31,2

29,2

Vi bør begrense trygdeordningen

91

14,6

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

90

32,3

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

90

17,4

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

132

13,9

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

112

44,1

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

115

10,8

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

252

7,8

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

109

27,0

24,8

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

74

2,9

3,9

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

75

26,9

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

185

18,9

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

153

23,4

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

97

7,4

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

119

14,7

12,4

93

9,9

10,6

167

28,4

17,0

94

7,2

7,7

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag U-hjelpen bør reduseres Norge bør bli medlem av EU


Trygt og godt

C5

conzoom®type C5 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

C5

NO

143

17,2

12,0

Aftenposten

43

6,5

15,0

Dagbladet

67

3,6

5,4

Dagens Næringsliv

56

3,0

5,4

Lokalaviser

94

29,2

31,0

Leser ikke dagsaviser

83

17,7

21,3

Index

C5

NO

COOP Medlem

80

14,4

17,9

Dagens Næringsliv D2

69

2,0

2,9

Vi i Villa

113

13,8

12,2

Se og Hør

106

3,6

3,4

NAF-magasinet Motor

51

6,6

12,9

Vi over 60

19

1,0

5,4

289

8,1

2,8

VG

Magasiner

Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

C5

NO

93

69,0

74,0

146

39,9

27,3

80

44,0

55,0

NRK P2

72

15,9

22,1

NRK P3

117

34,5

29,6

P4

114

41,9

36,9

Radio Norge

129

36,6

28,4

TV-vaner

Index

C5

NO

89

73,4

82,9

NRK generelt Lokalradio generelt NRK P1

NRK1 NRK2

94

47,3

50,3

103

56,5

54,9

TV 2

89

66,6

75,2

TV2 Nyhetskanalen

98

42,7

43,5

119

44,8

37,5

Index

C5

NO

91

41,3

45,6

Kiwi

121

35,2

29,0

Meny

76

19,1

25,2

Coop Obs!

93

15,0

16,2

Coop Extra

142

15,1

10,6

TVNorge

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker Rema 1000

Coop Mega

88

9,2

10,5

230

8,5

3,7

82

8,1

9,9

Coop Prix

131

10,2

7,8

Bunnpris

69

1,8

2,6

Coop Marked Spar/Eurospar

253


D1 Formue og næringsliv 32 % 37 %sijoituslaittaa rahaa drikkerosakkeivin rahastoihin, siin taiukentlig muihin arvopapereihin

66 %

mielestä EU-jäsenyys on Suomelle eduksi


Formue og næringsliv

D1

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

NO FI

Boligtype

60 %

har boligalarm

Geografi

Høvik, Hosle sør Sola

Nedre Tasta, Gauselvågen


D1 Formue og næringsliv Formue og næringsliv Geodemografi

De er høyt utdannede, hardtarbeidende og engasjerte. Mange er toppledere og direktører. Møt menneskene i Formue og næringsliv! Denne typen består først og fremst av par i alderen, 45 til 69 år og over halvparten har barn i skolealder. Så og si alle eier eneboligen de bor i. Når man både er glad i friluftsliv og storbyen, passer det perfekt å bo på steder som Asker og Bærum. Det er bare en kort biltur unna bylivet, samtidig som det er nærme skog og mark.

Livsstil og verdier

Etter en lang dag i fjellet, er det deilig å komme tilbake til hytta og sette seg foran peisen med noe godt i glasset. Mor og barn spiller kort, far sitter og leser i Båtmagasinet, samt medbrakte aviser. Barna synes for øvrig at han ikke trenger å lese både Aftenposten, Finansavisen og Dagens Næringsliv, da de mener at han heller bør komme i gang med middagen... De har nemlig handlet inn til favorittmiddagen på vei opp hit - slik de alltid gjør hver lørdag morgen. På menyen står det ovnsbakt laks og grønnsakswok. Det beste er å spise mat som både er sunt og godt. Formue og næringsliv er generelt opptatt av å ha et sunt kosthold, i tillegg til at det er viktig å holde seg i form. Lange arbeidsdager kan tære på kreftene, og da er det ekstra viktig med trening. Å yte energi gir energi. Derfor er det så genialt med denne hytta. Her kan man ferdes på ski og gå lange turer i fjellet. Det gir et lite avbrekk fra

papirer og tall - det er rett og slett godt for både kropp og sjel! De beste gledene her i livet er gratis: Frisk fjelluft og vakker natur. Ja, for selv om man har godt med penger og Formue og næringsliv befinner seg i det høyeste toppskiktet hva gjelder inntekt og formue, er man opptatt av å ikke sløse penger. Kvalitet foran kvantitet. Man handler når man har behov for noe, eller når man finner noe som er ekstra fint. Man trenger ikke å shoppe bare for å shoppe. Da investerer man i stedet. Eller man gir penger til humanitære formål, det er vel den beste investeringen man kan gi. Og det er en bred enighet om at man alltid bør velge så miljøvennlig som mulig. Det er absolutt verdt å betale ekstra dersom det tjener miljøet. Man er til og med villig til å godta en lavere levestandard, dersom det er det som trengs for å bedre miljøet. Til tross for at de fleste har minimum to biler i garasjen, er gjerne den bilen som brukes mest en miljøvennlig bil. Når man handler på butikken, kjøper man alltid økologiske varer fremfor de masseproduserte. Selv om det er helg og hovedfokuset er å ha kvalitetstid med familien, blinker det stadig i de voksnes smarttelefoner. Jobben innebærer at man alltid må være tilgjengelig, selv en lørdag ettermiddag. Men det er ikke noe problem å kombinere. Med så mange års erfaring har man lært seg å være effektiv. Også er det jo et stort pluss, da - at man elsker jobben og alt det innebærer!


Formue og næringsliv

D1

conzoom®type D1 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

D1

NO

Under 100.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

32

4,9

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

382

19,1

5,0

1520

76,0

5,0

Index

D1

NO

Under 105.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

0

0,1

15,0

Over 910.000 NOK

Husstandens samlede årsinntekt

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

209

10,4

5,0

1790

89,5

5,0

Index

D1

NO

Ingen formue

0

0,0

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

0

0,0

13,0

73

18,3

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

163

24,5

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

357

17,9

5,0

Over 3.350.000 NOK

787

39,4

5,0

Over 1.170.000 NOK

Husstandens samlede formue

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

Bonuskort - har i dag

Index

D1

NO

COOP/Forbrukersamvirket

101

58,0

57,6

95

47,0

49,3

SAS Eurobonus

163

46,7

28,6

Norwegian Reward

124

22,9

18,5

Annet

122

15,5

12,7

Index

D1

NO

Visa

107

73,3

68,8

Mastercard

100

54,0

54,0

85

7,1

8,4

229

16,5

7,2

Re:member

26

1,0

3,9

Kash

75

0,3

0,4

NAF Fordel Xtra

82

3,2

3,9

AgriCard

21

0,3

1,4

177

11,5

6,5

Trumf

Kredittkort - har i dag

Cresco Eurocard

Annet

257


D1 Formue og næringsliv conzoom®type D1 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

D1

NO

66

5,2

7,9

Videregående utdanning

83

25,1

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

32

3,6

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

93

27,5

29,7

185

38,5

20,8

Index

D1

NO

87

34,3

39,3

Humanistiske og estestiske fag

115

5,4

4,7

Lærerutdanning/pedagogikk

105

5,6

5,4

Samfunnsfag/juridiske fag

142

4,2

3,0

Naturvitenskaplig/handelsfag

104

19,1

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

Grunnskoleutdanning

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag

100

11,9

11,9

Primærnæringsfag

63

0,9

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

97

3,2

3,3

127

13,8

10,9

88

1,5

1,8

Index

D1

NO

Hjemmeværende/uten egen inntekt

180

2,7

1,5

Student

Økonomiske og administrative fag Ikke oppgitt fagfelt

Yrke/stilling

139

15,4

11,1

Arbeidsledig

11

0,4

3,7

Alders-/uførepensjonist

59

13,9

23,7

0

0,0

1,2

Eier innen butikk, håndverk mm.

158

1,9

1,2

Selvstendig næringsdrivende

154

4,0

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

162

20,7

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

264

5,8

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

Gårdbruker/fisker

139

17,9

12,9

Kontorarbeid

84

6,1

7,3

Serviceyrke

56

4,3

7,7

Faglært arbeider

56

4,2

7,5

Annet ufaglært

59

2,7

4,6

Index

D1

NO

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

45

1,0

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

93

18,2

19,5

109

43,2

39,8

97

36,9

37,9

Index

D1

NO

Daglig leder

302

30,4

10,1

Styreleder

334

33,4

10,0

Styremedlem

239

39,1

16,3

Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Formue og næringsliv

D1

conzoom®type D1 i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

D1

NO

Minst sentrale kommuner

30

3,7

12,3

Mindre sentrale kommuner

29

2,0

6,8

Noe sentrale kommuner

62

15,2

24,4

140

79,1

56,5

Index

D1

NO

Aleneboende under 50 år

25

2,7

10,7

Aleneboende - 50 år eller eldre

10

1,1

11,2

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

46

4,9

10,6

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

154

42,9

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

122

35,7

29,3

Sentrale kommuner

Livssyklus

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

77

15,2

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

196

27,4

14,0

Andre/ubesvart

121

12,7

10,5

Index

D1

NO

32

1,3

4,0

24 - 29

6

0,5

8,0

30 - 34

18

1,4

8,0

35 - 39

49

3,9

8,0

40 - 44

91

8,2

9,0

45 - 49

137

13,7

10,0

50 - 54

185

16,6

9,0

55 - 59

188

16,9

9,0

60 - 64

202

16,2

8,0

65 - 69

161

12,9

8,0

70 - 79

64

7,1

11,0

Over 80

15

1,2

8,0

Index

D1

NO

149

49,8

33,5

Eldste person i familien Under 23

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5) Skolebarn (6 - 17)

Sivil status Gift

66

26,3

39,8

122

73,7

60,2

Index

D1

NO

145

65,8

45,3

Samboende

75

13,7

18,3

Ugift

76

18,4

24,3

Tidligere gift

17

2,0

11,7

Index

D1

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

333

1.260.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

334

1.667.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

570

5.525.000

970.000

Økonomisk gjennomsnitt

259


D1 Formue og næringsliv conzoom®type D1 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

D1

NO

Eneboliger

150

75,7

50,6

Tomannsboliger

138

11,5

8,3

Rekkehus, kjedehus

111

12,8

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

D1

NO

Leier

33

16,0

49,0

Eier

165

84,0

51,0

Index

D1

NO

Har hytte

292

48,6

16,6

Hytte ved vannet

354

21,3

6,0

Hytte over 600m

423

21,2

5,0

Index

D1

NO

210

60,2

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

184

50,6

27,5

Vurderer å installere boligalarm

100

5,0

5,0

Eiendomseier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

D1

NO

101

58,8

58,3

Telefonundersøkelser

99

41,2

41,6

Direkte undersøkelser

103

22,8

22,0

96

35,8

37,1

Index

D1

NO

46

9,1

19,8

Ikke reservert

Humanitærer org.

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon 1 mobiltelefon

60

22,8

38,0

2 mobiltelefoner

132

34,1

25,8

3 mobiltelefoner

197

19,2

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

202

5,0

2,5

Index

D1

NO

0

68

20,2

29,9

1 - 500

49

3,4

6,9

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold

501 - 2.000

80

10,6

13,3

2.001 - 5.000

119

13,9

11,7

5.001 - 10.000

110

10,7

9,7

10.001 - 30.000

141

13,0

9,2

Over 30.000

155

22,7

14,6


Formue og næringsliv

D1

conzoom®type D1 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg Arbeiderpartiet (AP) Fremskrittspartiet (FRP)

Index

D1

NO

81

22,8

28,2

84

9,5

11,3

Høyre (H)

141

30,1

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

116

5,8

5,0

51

2,6

5,1

Senterpartiet (SP) Sosialistisk Venstreparti (SV)

77

4,4

5,7

148

8,6

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

77

2,3

3,0

Andre partier / Annet

47

2,9

6,2

129

11,1

8,6

Index

D1

NO

Venstre (V)

Ikke stemmerett / Ubesvart

Antall biler Ingen bil

25

8,1

32,9

1 bil

88

34,5

39,4

2 biler

207

40,8

19,7

3 eller flere biler

209

16,7

8,0

Index

D1

NO

Kjører i privatbil

97

58,5

60,5

Kjører med buss

96

17,8

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

110

11,5

10,5

Sykler

161

14,0

8,7

Kjører moped/motorsykkel

115

3,1

2,7

Index

D1

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

90

40,2

44,5

Legger ut bilder

93

8,8

9,5

Bruker nettbank

102

74,9

73,1

96

61,1

63,4

106

50,5

47,5

66

2,1

3,2

116

75,8

65,4

99

60,5

61,0

Index

D1

NO

Politikk og samfunn generelt

109

76,2

69,6

Jobb og karriere

113

71,4

63,3

Naturvern

103

71,2

69,2

Næringsliv og økonomi

115

65,7

57,2

Lokalnyheter

99

89,2

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

98

91,5

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

102

89,9

88,2

Miljøvern

104

70,1

67,3

96

48,7

50,8

Befordring

Internett-bruk

Bruker sosiale nettsamfunn Søker etter varer og/eller tjenester Spiller pengespill/gambler online Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett Benytter seg av streaming

Interesser i husstanden

Teknologi og elektronikk

261


D1 Formue og næringsliv conzoom®type D1 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

D1

NO

Spaserturer

105

63,8

60,8

Går på ski i sesongen

174

23,1

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

115

53,0

46,2

Fisker i sesongen

62

3,2

5,2

Går på restaurant

71

2,5

3,5

Går på kaffebar

72

6,8

9,4

Går på bibliotek

92

4,8

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

84

8,5

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

142

19,4

13,7

Går på religiøse tilstelninger

101

8,2

8,1

Leser bøker

110

35,4

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

124

14,5

11,7

Går på teater eller musikal

113

0,9

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

33

0,1

0,3

Går på kunstutstilling

127

1,4

1,1

Går på museum

125

1,0

0,8

Går på konsert

133

2,8

2,1

Liker hagearbeid

117

16,8

14,4

Liker oppussning og interiør

103

16,1

15,7

Tilbringer tid med familien

108

69,8

64,4

95

8,3

8,7

Spiller PC-spill Spiller TV-spill

28

0,8

2,9

Lager matlaging

102

32,0

31,3

Liker båtliv

144

8,8

6,1

Index

D1

NO

72

21,0

29,2

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner Vi bør begrense trygdeordningen

106

17,0

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

80

28,5

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

95

18,4

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

95

10,0

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

71

28,0

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

78

7,3

9,4

103

3,2

3,1

79

19,5

24,8

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

64

2,5

3,9

108

38,7

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

64

6,5

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

66

10,1

15,3

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

128

9,7

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

91

11,3

12,4

117

12,4

10,6

75

12,8

17,0

160

12,3

7,7

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag U-hjelpen bør reduseres Norge bør bli medlem av EU


Formue og næringsliv

D1

conzoom®type D1 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

D1

NO

105

12,6

12,0

Aftenposten

191

28,6

15,0

Dagbladet

137

7,4

5,4

Dagens Næringsliv

298

16,1

5,4

Lokalaviser

108

33,4

31,0

Leser ikke dagsaviser

117

24,9

21,3

Index

D1

NO

VG

Magasiner COOP Medlem

84

15,1

17,9

Dagens Næringsliv D2

379

11,0

2,9

Vi i Villa

105

12,8

12,2

85

2,9

3,4

112

14,4

12,9

98

5,3

5,4

100

2,8

2,8

Se og Hør NAF-magasinet Motor Vi over 60 Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

D1

NO

NRK generelt

105

77,7

74,0

Lokalradio generelt

101

27,5

27,3

NRK P1

107

58,9

55,0

NRK P2

142

31,4

22,1

NRK P3

86

25,6

29,6

111

41,1

36,9

Radio Norge

94

26,6

28,4

TV-vaner

Index

D1

NO

NRK1

106

88,1

82,9

NRK2

P4

106

53,5

50,3

TVNorge

91

50,0

54,9

TV 2

99

74,3

75,2

TV2 Nyhetskanalen

91

39,5

43,5

TV3

81

30,5

37,5

Index

D1

NO

88

40,0

45,6

Kiwi

67

19,4

29,0

Meny

132

33,3

25,2

Coop Obs!

77

12,4

16,2

Coop Extra

57

6,0

10,6

Coop Mega

65

6,8

10,5

Coop Marked

32

1,2

3,7

Spar/Eurospar

81

8,0

9,9

Coop Prix

87

6,8

7,8

Bunnpris

62

1,6

2,6

Foretrukne dagligvarebutikker Rema 1000

263


D2 Barnefamilier med karriere 54 %

stür pü skøyter om vinteren


Barnefamilier med karriere

D2

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

NO FI

Boligtype

51 %

er glad i alpinferier

Geografi

Ulstein Bømlo Nittedal Ski Rennesøy


D2 Barnefamilier med karriere Barnefamilier med karriere Geodemografi

Å ha barn samtidig som man skal fokusere på karrieren, høres kanskje ut som en utfordrende situasjon. For Barnefamilier med karriere handler det imidlertid om å finne en balanse. Barnefamilier med karriere består av par i alderen, 45 til 54 år og barna er stort sett fra syv år og oppover. I likhet med Formue og næringsliv, har også mange i denne typen toppjobber. Førstnevnte gruppe har riktignok flere lederstillinger, men mange innenfor Barnefamilier med karriere er mellomledere eller direktører. Dette medfører naturligvis svært gode inntekter og formuer. Det forklarer hvordan de har hatt råd til å kjøpe hus, hytte og at det som regel står flere biler i garasjen. I tillegg har de alltid penger til overs mot slutten av måneden.

Livsstil og verdier

Det er mandag ettermiddag, noe som betyr at barna må hentes etter fotballtrening. De har treninger tre ganger i uka, men det passer fint - mor i huset jobber like godt litt ekstra disse dagene, slik at hun bare kan plukke dem opp på vei hjem fra jobb. Stiletthælene byttes ut med joggesko og lysene på kontoret slukkes for dagen. Finansavisen brettes sammen og legges i veska. Siden hun ikke rakk å lese den i lunsjpausen, kan hun kanskje bla gjennom den senere i kveld. På parkeringsplassen står det en mengde andre stasjonsvogner. Det er alltid trivelig å møte de andre foreldrene. Det er så positivt med denne sportsgleden i lokalsamfunnet!

Noen av foreldrene har tatt initiativ til at laget kan dra på treningsleir. På grunn av arbeidssituasjonen blir det vanskelig å bli med, så da er det godt å vite at barna vil være i trygge hender. I og med at de bor på et relativt lite sted, bærer det preg av en ”alle kjenner alle”-mentalitet. To gutter med vått hår og røde kinn kommer løpende mot henne. Ingenting varmer mer enn å se barna etter en lang dag på kontoret. Om man spør Barnefamilier med karriere hva de verdsetter høyest i livet, er svaret å tilbringe tid med familien. Det beste er når alle er samlet hjemme - enten om det er foran storskjermen og en god film, på kjøkkenet over grytene, eller ute i skiløypa. Om vinteren er man på hytta på Trysil, om sommeren er det tradisjon å reise med vennepar og barna deres til Kragerø. Det er i det hele tatt et stort fokus på aktivitet, til barnas store glede. På vei hjem fra treningen, stopper de innom Meny for å handle. Det meste av dagligvarer handles her, i tillegg til at man supplerer med noen varer fra spesialforetninger. I dag står tapas på menyen, en stor favoritt hos både store og små. Mor liker å eksperimentere på kjøkkenet og barna hjelper gjerne til. Moren skal til å ringe mannen for å høre om han er på vei hjem, men en av sønnene har allerede sendt en snapchat med bilde av scampien som surrer i panna. Det skal nok få han ut av papirbunkene, skal du se.


Barnefamilier med karriere

D2

conzoom®type D2 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

D2

NO

Under 100.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

31

7,6

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

382

57,3

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

611

30,6

5,0

90

4,5

5,0

Index

D2

NO

Under 105.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

7

1,8

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

365

54,8

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

869

43,5

5,0

0

0,0

5,0

Index

D2

NO

Ingen formue

0

0,0

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

0

0,0

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

156

39,1

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

213

32,0

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

284

14,2

5,0

Over 3.350.000 NOK

295

14,7

5,0

Over 910.000 NOK

Husstandens samlede årsinntekt

Over 1.170.000 NOK

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

D2

NO

COOP/Forbrukersamvirket

103

59,5

57,6

Trumf

101

49,9

49,3

SAS Eurobonus

122

35,0

28,6

Norwegian Reward

113

20,9

18,5

Annet

176

22,3

12,7

Index

D2

NO

Visa

102

70,3

68,8

Mastercard

108

58,4

54,0

87

7,3

8,4

126

9,1

7,2

Kredittkort - har i dag

Cresco Eurocard Re:member

51

2,0

3,9

175

0,7

0,4

51

2,0

3,9

AgriCard

129

1,8

1,4

Annet

131

8,5

6,5

Kash NAF Fordel Xtra

267


D2 Barnefamilier med karriere conzoom®type D2 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

D2

NO

94

7,4

7,9

Videregående utdanning

73

21,9

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

88

9,9

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

117

34,7

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

125

26,0

20,8

Index

D2

NO

94

37,1

39,3

Grunnskoleutdanning

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag

94

4,4

4,7

107

5,8

5,4

98

2,9

3,0

Naturvitenskaplig/handelsfag

107

19,7

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

103

12,2

11,9

89

1,3

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

103

3,4

3,3

Økonomiske og administrative fag

108

11,8

10,9

82

1,4

1,8

Index

D2

NO

100

1,5

1,5

Student

91

10,1

11,1

Arbeidsledig

70

2,6

3,7

Alders-/uførepensjonist

11

2,6

23,7

Gårdbruker/fisker

83

1,0

1,2

233

2,8

1,2

62

1,6

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

161

20,6

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

136

3,0

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

166

21,4

12,9

Kontorarbeid

170

12,4

7,3

Serviceyrke

125

9,6

7,7

Faglært arbeider

100

7,5

7,5

72

3,3

4,6

Index

D2

NO

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag

Primærnæringsfag

Ikke oppgitt fagfelt

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt

Eier innen butikk, håndverk mm. Selvstendig næringsdrivende

Annet ufaglært

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

76

1,7

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

104

20,3

19,5

Sysselsatt G-N Tjenesteyting

100

39,9

39,8

99

37,6

37,9

Index

D2

NO

Daglig leder

227

22,8

10,1

Styreleder

228

22,7

10,0

Styremedlem

202

33,0

16,3

Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Barnefamilier med karriere

D2

conzoom®type D2 i forhold til Norges befolkning Geografi Minst sentrale kommuner Mindre sentrale kommuner

Index

D2

NO

27

3,3

12,3

81

5,5

6,8

Noe sentrale kommuner

116

28,3

24,4

Sentrale kommuner

111

62,9

56,5

Index

D2

NO

36

3,9

10,7

Livssyklus Aleneboende under 50 år Aleneboende - 50 år eller eldre

6

0,7

11,2

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

63

6,7

10,6

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

32

8,9

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

230

67,3

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

194

38,2

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

321

44,9

14,0

Andre/ubesvart

106

11,1

10,5

Index

D2

NO

38

1,5

4,0

24 - 29

2

0,1

8,0

30 - 34

34

2,7

8,0

35 - 39

129

10,3

8,0

40 - 44

199

17,9

9,0

45 - 49

285

28,5

10,0

50 - 54

281

25,3

9,0

55 - 59

91

8,1

9,0

60 - 64

31

2,5

8,0

65 - 69

18

1,4

8,0

70 - 79

10

1,1

11,0

Over 80

4

0,4

8,0

Index

D2

NO

299

100,0

33,5

Eldste person i familien Under 23

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5)

74

29,6

39,8

117

70,4

60,2

Index

D2

NO

Gift

114

51,7

45,3

Samboende

132

24,1

18,3

Ugift

84

20,3

24,3

Tidligere gift

31

3,6

11,7

Index

D2

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

164

620.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

183

914.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

234

2.272.000

970.000

Skolebarn (6 - 17)

Sivil status

Økonomisk gjennomsnitt

269


D2 Barnefamilier med karriere conzoom®type D2 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

D2

NO

Eneboliger

150

76,1

50,6

Tomannsboliger

139

11,6

8,3

Rekkehus, kjedehus

107

12,4

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

D2

NO

Leier

35

17,2

49,0

Eier

162

82,8

51,0

Index

D2

NO

Har hytte

180

30,0

16,6

Hytte ved vannet

185

11,1

6,0

Hytte over 600m

190

9,5

5,0

Index

D2

NO

158

45,3

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

122

33,6

27,5

Vurderer å installere boligalarm

158

7,9

5,0

Eiendomseier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

D2

NO

112

65,0

58,3

Telefonundersøkelser

84

35,0

41,6

Direkte undersøkelser

78

17,1

22,0

Humanitærer org.

83

30,7

37,1

Index

D2

NO

40

8,0

19,8

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon 1 mobiltelefon

50

19,1

38,0

2 mobiltelefoner

111

28,7

25,8

3 mobiltelefoner

237

23,0

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

282

7,0

2,5

Index

D2

NO

0

58

17,3

29,9

1 - 500

83

5,7

6,9

501 - 2.000

77

10,2

13,3

2.001 - 5.000

81

9,5

11,7

5.001 - 10.000

156

15,1

9,7

10.001 - 30.000

146

13,4

9,2

Over 30.000

158

23,1

14,6

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold


Barnefamilier med karriere

D2

conzoom®type D2 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg Arbeiderpartiet (AP) Fremskrittspartiet (FRP)

Index

D2

NO

89

25,2

28,2

73

8,3

11,3

Høyre (H)

125

26,7

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

112

5,6

5,0

82

4,2

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

121

6,9

5,7

Venstre (V)

133

7,7

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

50

1,5

3,0

Andre partier / Annet

27

1,7

6,2

142

12,2

8,6

Index

D2

NO

Senterpartiet (SP)

Ikke stemmerett / Ubesvart

Antall biler Ingen bil

24

7,9

32,9

1 bil

85

33,5

39,4

2 biler

204

40,2

19,7

3 eller flere biler

231

18,4

8,0

Index

D2

NO

Kjører i privatbil

117

70,9

60,5

Kjører med buss

96

17,8

18,6

Befordring

Kjører med tog/trikk/t-bane

151

15,9

10,5

Sykler

93

8,1

8,7

Kjører moped/motorsykkel

96

2,6

2,7

Index

D2

NO

103

46,0

44,5

86

8,2

9,5

Internett-bruk Liker/kommenterer andres innlegg Legger ut bilder Bruker nettbank

98

71,6

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

109

69,4

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

122

57,9

47,5

Spiller pengespill/gambler online

131

4,2

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

127

82,8

65,4

Benytter seg av streaming

111

67,9

61,0

Index

D2

NO

Politikk og samfunn generelt

102

71,0

69,6

Jobb og karriere

117

74,0

63,3

98

67,9

69,2

Næringsliv og økonomi

111

63,5

57,2

Lokalnyheter

103

93,1

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

102

94,8

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

101

88,8

88,2

Miljøvern

100

67,6

67,3

Teknologi og elektronikk

109

55,2

50,8

Interesser i husstanden

Naturvern

271


D2 Barnefamilier med karriere conzoom®type D2 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

D2

NO

91

55,5

60,8

Går på ski i sesongen

148

19,7

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

104

48,2

46,2

Fisker i sesongen

77

4,0

5,2

Går på restaurant

20

0,7

3,5

Går på kaffebar

37

3,5

9,4

Går på bibliotek

129

6,7

5,2

75

7,6

10,1

146

20,0

13,7

Spaserturer

Går på ute-/dansested/nattklubb Går og ser på idrettsarrangementer Går på religiøse tilstelninger

88

7,1

8,1

Leser bøker

86

27,7

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

92

10,8

11,7

Går på teater eller musikal

63

0,5

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

0

0,0

0,3

Går på kunstutstilling

64

0,7

1,1

Går på museum

88

0,7

0,8

Går på konsert

133

2,8

2,1

Liker hagearbeid

96

13,8

14,4

Liker oppussning og interiør

91

14,3

15,7

111

71,2

64,4

Spiller PC-spill

85

7,4

8,7

Spiller TV-spill

114

3,3

2,9

99

30,9

31,3

152

9,3

6,1

Index

D2

NO

92

26,9

29,2

Tilbringer tid med familien

Lager matlaging Liker båtliv

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner Vi bør begrense trygdeordningen

119

19,0

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

65

23,2

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

64

12,4

19,3

115

12,1

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

75

29,5

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

85

8,0

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

71

2,2

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

88

21,8

24,8

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

74

2,9

3,9

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

92

33,2

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

58

5,9

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

83

12,7

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

97

7,4

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

98

12,1

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

98

10,4

10,6

U-hjelpen bør reduseres

63

10,7

17,0

104

8,0

7,7

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

Norge bør bli medlem av EU


Barnefamilier med karriere

D2

conzoom®type D2 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

D2

NO

65

7,8

12,0

145

21,7

15,0

74

4,0

5,4

181

9,8

5,4

Lokalaviser

77

23,9

31,0

Leser ikke dagsaviser

71

15,1

21,3

Index

D2

NO

VG Aftenposten Dagbladet Dagens Næringsliv

Magasiner COOP Medlem

91

16,2

17,9

Dagens Næringsliv D2

148

4,3

2,9

Vi i Villa

122

14,9

12,2

53

1,8

3,4

104

13,4

12,9

9

0,5

5,4

82

2,3

2,8

Se og Hør NAF-magasinet Motor Vi over 60 Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

D2

NO

NRK generelt

103

76,2

74,0

Lokalradio generelt

117

31,9

27,3

NRK P1

106

58,3

55,0

NRK P2

110

24,4

22,1

NRK P3

118

34,9

29,6

P4

132

48,7

36,9

Radio Norge

127

36,1

28,4

TV-vaner

Index

D2

NO

104

86,2

82,9

NRK1 NRK2

85

42,7

50,3

TVNorge

107

59,0

54,9

TV 2

102

76,7

75,2

TV2 Nyhetskanalen

92

39,9

43,5

TV3

97

36,3

37,5

Index

D2

NO

Rema 1000

121

55,4

45,6

Kiwi

127

36,9

29,0

Meny

65

16,5

25,2

Coop Obs!

117

19,0

16,2

Coop Extra

124

13,1

10,6

Foretrukne dagligvarebutikker

Coop Mega

93

9,8

10,5

Coop Marked

138

5,1

3,7

Spar/Eurospar

112

11,1

9,9

Coop Prix

104

8,1

7,8

Bunnpris

150

3,9

2,6 273


D3 Gylne hjem

25 %

er svĂŚrt glad i klassisk musikk


Gylne hjem

71 %

er interessert i kulturprogram

D3

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

NO FI

Boligtype

Geografi

Sund Vindafjord Finnøy, Hjelmeland Sirdal


D3 Gylne hjem Gylne hjem Geodemografi

Gylne hjem stråler av tradisjon, erfaring og formue. Gylne hjem består først og fremst av par i alderen, 55 til 74 år. Majoriteten har høyere utdanning, men nå er de fleste pensjonerte og lever svært godt på opptjent formue. I likhet med de andre innenfor Gullkant på tilværelsen, har mange hatt toppstillinger innen finans. Et stort flertall har barn, men de har som regel flyttet ut for mange år siden og sørget for å gjøre slekta større.

Livsstil og verdier

Selv om Gylne hjem alltid har hatt svært god inntekt, har de aldri vært særlig opptatt av å bruke penger. Det har vært viktigere å investere for fremtiden. Selv om de i aller høyeste grad har råd til å unne seg luksus, er det viktigere med komfort. I likhet med de andre i D-gruppen sverger de til kjente varemerker når de handler, og man foretrekker spesialforetninger fremfor kjøpesentre. Nå er det riktignok sjeldent at de er innom butikker for å se etter nye ting - de har jo alt de trenger! Men det skal sies - pengebruken har endret seg litt etter at de ble besteforeldre. Det er stor stas å kunne ta med barnebarna inn til

byen og skjemme de bort litt i blant. Det er jo sånt besteforeldre kan gjøre. Man kan ta dem med på kafé eller vandre langs brygga og spise is. Eller dra på kino eller teater, slik mange i Gylne hjem er glad i. Sommeren blir ikke det samme uten hageselskapene til bestemor og bestefar. Det er her de mest idylliske sommerminnene skapes. De Gylne hjem er omringet av naturlige omgivelser - ja, mange vil nok si at de bor midt i naturperler, slik som Sirdal, Sandøy og Finnøy. Gamle, små båthus ved havet og villaer med store hager. Men det er ikke bare takket være naturen at det er idyllisk, huset og hagen trenger mye vedlikehold. Det ligger mange timers arbeid og kjærlighet bak blomsterbedene og uthuset. Dessuten er de erfarne hobbygartnere. Det er deilig å sysle ute i drivhuset mens DAB-radioen de fikk til jul spiller i bakgrunnen. Aller helst hører de på lokale nyhetsstasjoner, men NRK Klassisk er heller ikke å forakte. I drivhuset vokser det tomater, blomkål, gulrøtter og løk. Dette gjør middagene ekstra gode - tenk å ha så kortreiste grønnsaker til svinesteika!


Gylne hjem

D3

conzoom®type D3 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

D3

NO

Under 100.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

29

7,4

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

375

56,3

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

634

31,7

5,0

93

4,6

5,0

Index

D3

NO

Under 105.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

9

2,3

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

398

59,7

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

760

38,0

5,0

0

0,0

5,0

Index

D3

NO

Ingen formue

0

0,0

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

0

0,0

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

102

25,4

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

236

35,4

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

380

19,0

5,0

Over 3.350.000 NOK

403

20,1

5,0

Over 910.000 NOK

Husstandens samlede årsinntekt

Over 1.170.000 NOK

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

D3

NO

COOP/Forbrukersamvirket

110

63,4

57,6

Trumf

104

51,1

49,3

SAS Eurobonus

133

38,1

28,6

Norwegian Reward

119

22,0

18,5

Annet

113

14,3

12,7

Index

D3

NO

Visa

109

74,7

68,8

Mastercard

112

60,5

54,0

81

6,8

8,4

Eurocard

163

11,7

7,2

Re:member

100

3,9

3,9

Kash

150

0,6

0,4

NAF Fordel Xtra

200

7,8

3,9

AgriCard

157

2,2

1,4

Annet

149

9,7

6,5

Kredittkort - har i dag

Cresco

277


D3 Gylne hjem conzoom®type D3 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

D3

NO

41

3,2

7,9

Videregående utdanning

80

24,1

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

86

9,6

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

99

29,5

29,7

160

33,3

20,8

Index

D3

NO

96

37,6

39,3

Grunnskoleutdanning

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag

92

4,3

4,7

108

5,8

5,4

94

2,8

3,0

Naturvitenskaplig/handelsfag

106

19,4

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

103

12,2

11,9

99

1,5

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

104

3,4

3,3

Økonomiske og administrative fag

106

11,5

10,9

81

1,4

1,8

Index

D3

NO

Hjemmeværende/uten egen inntekt

73

1,1

1,5

Student

50

5,6

11,1

Arbeidsledig

57

2,1

3,7

144

34,2

23,7

17

0,2

1,2

Eier innen butikk, håndverk mm.

142

1,7

1,2

Selvstendig næringsdrivende

108

2,8

2,6

92

11,8

12,8

123

2,7

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

115

14,8

12,9

Kontorarbeid

129

9,4

7,3

Serviceyrke

69

5,3

7,7

Faglært arbeider

65

4,9

7,5

Annet ufaglært

74

3,4

4,6

Index

D3

NO

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag

Primærnæringsfag

Ikke oppgitt fagfelt

Yrke/stilling

Alders-/uførepensjonist Gårdbruker/fisker

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m. Daglig leder, adm.- eller annen direktør

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

92

2,1

2,3

106

20,6

19,5

98

39,0

39,8

100

37,8

37,9

Index

D3

NO

Daglig leder

183

18,4

10,1

Styreleder

199

19,9

10,0

Styremedlem

168

27,4

16,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Gylne hjem

D3

conzoom®type D3 i forhold til Norges befolkning Geografi Minst sentrale kommuner Mindre sentrale kommuner

Index

D3

NO

70

8,6

12,3

85

5,8

6,8

Noe sentrale kommuner

102

25,0

24,4

Sentrale kommuner

107

60,6

56,5

Index

D3

NO

Aleneboende under 50 år

41

4,4

10,7

Aleneboende - 50 år eller eldre

57

6,4

11,2

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

16

1,7

10,6

258

72,1

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

32

9,4

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

17

3,3

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

46

6,4

14,0

Andre/ubesvart

59

6,2

10,5

Livssyklus

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

Eldste person i familien

Index

D3

NO

Under 23

24

1,0

4,0

24 - 29

22

1,8

8,0

30 - 34

29

2,3

8,0

35 - 39

15

1,2

8,0

40 - 44

16

1,5

9,0

45 - 49

20

2,0

10,0

50 - 54

68

6,1

9,0

55 - 59

212

19,1

9,0

60 - 64

312

25,0

8,0

65 - 69

278

22,2

8,0

70 - 79

136

14,9

11,0

Over 80

37

3,0

8,0

Index

D3

NO

20

6,9

33,5

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5) Skolebarn (6 - 17)

Sivil status Gift

66

26,2

39,8

123

73,9

60,2

Index

D3

NO

160

72,3

45,3

Samboende

54

9,8

18,3

Ugift

47

11,3

24,3

Tidligere gift

56

6,6

11,7

Index

D3

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

165

625.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

177

883.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

275

2.667.000

970.000

Økonomisk gjennomsnitt

279


D3 Gylne hjem conzoom®type D3 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

D3

NO

Eneboliger

151

76,3

50,6

Tomannsboliger

118

9,8

8,3

Rekkehus, kjedehus

120

13,9

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

D3

NO

Leier

37

18,0

49,0

Eier

161

82,0

51,0

Index

D3

NO

Har hytte

243

40,4

16,6

Hytte ved vannet

265

15,9

6,0

Hytte over 600m

280

14,0

5,0

Index

D3

NO

Har boligalarm

171

49,2

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

139

38,2

27,5

66

3,3

5,0

Eiendomseier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet

Vurderer å installere boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

D3

NO

86

50,2

58,3

Telefonundersøkelser

120

49,8

41,6

Direkte undersøkelser

110

24,3

22,0

Humanitærer org.

118

43,8

37,1

Index

D3

NO

51

10,1

19,8

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon 1 mobiltelefon

73

27,7

38,0

2 mobiltelefoner

165

42,5

25,8

3 mobiltelefoner

137

13,3

9,7

81

2,0

2,5

Index

D3

NO

0

73

21,8

29,9

1 - 500

84

5,8

6,9

501 - 2.000

109

14,5

13,3

2.001 - 5.000

118

13,8

11,7

5.001 - 10.000

121

11,7

9,7

10.001 - 30.000

100

9,2

9,2

Over 30.000

121

17,7

14,6

4 eller flere mobiltelefoner

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold


Gylne hjem

D3

conzoom®type D3 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg Arbeiderpartiet (AP) Fremskrittspartiet (FRP)

Index

D3

NO

108

30,4

28,2

85

9,6

11,3

Høyre (H)

126

27,0

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

114

5,7

5,0

71

3,6

5,1

Senterpartiet (SP) Sosialistisk Venstreparti (SV)

149

8,5

5,7

Venstre (V)

88

5,1

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

50

1,5

3,0

Andre partier / Annet

48

3,0

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

64

5,5

8,6

Index

D3

NO

Antall biler Ingen bil

34

11,2

32,9

1 bil

102

40,3

39,4

2 biler

175

34,5

19,7

3 eller flere biler

176

14,0

8,0

Index

D3

NO

Kjører i privatbil

113

68,1

60,5

Kjører med buss

89

16,6

18,6

Befordring

Kjører med tog/trikk/t-bane

96

10,1

10,5

114

9,9

8,7

96

2,6

2,7

Index

D3

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

68

30,4

44,5

Legger ut bilder

55

5,2

9,5

Bruker nettbank

Sykler Kjører moped/motorsykkel

Internett-bruk

108

78,7

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

72

45,4

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

85

40,4

47,5

Spiller pengespill/gambler online

63

2,0

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

83

54,0

65,4

Benytter seg av streaming

69

42,1

61,0

Index

D3

NO

115

80,0

69,6

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt Jobb og karriere

88

55,9

63,3

Naturvern

113

77,9

69,2

Næringsliv og økonomi

122

69,6

57,2

Lokalnyheter

102

91,8

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

103

95,9

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

106

93,3

88,2

Miljøvern

116

78,1

67,3

95

48,3

50,8

Teknologi og elektronikk

281


D3 Gylne hjem conzoom®type D3 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

D3

NO

Spaserturer

115

69,8

60,8

Går på ski i sesongen

141

18,7

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

102

46,9

46,2

Fisker i sesongen

110

5,7

5,2

Går på restaurant

80

2,8

3,5

Går på kaffebar

65

6,1

9,4

Går på bibliotek

94

4,9

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

50

5,1

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

98

13,4

13,7

Går på religiøse tilstelninger

109

8,8

8,1

Leser bøker

124

39,9

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

132

15,5

11,7

Går på teater eller musikal

100

0,8

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

67

0,2

0,3

Går på kunstutstilling

127

1,4

1,1

Går på museum

138

1,1

0,8

Går på konsert

119

2,5

2,1

Liker hagearbeid

135

19,5

14,4

65

10,2

15,7

105

67,5

64,4

Spiller PC-spill

80

7,0

8,7

Spiller TV-spill

31

0,9

2,9

Lager matlaging

97

30,5

31,3

100

6,1

6,1

Index

D3

NO

101

29,6

29,2

Vi bør begrense trygdeordningen

95

15,2

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

95

33,8

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

90

17,3

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

90

9,4

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

94

37,2

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

72

6,8

9,4

116

3,6

3,1

84

20,8

24,8

Liker oppussning og interiør Tilbringer tid med familien

Liker båtliv

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

51

2,0

3,9

108

38,9

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

77

7,9

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

75

11,4

15,3

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

109

8,3

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

99

12,3

12,4

103

10,9

10,6

85

14,4

17,0

134

10,3

7,7

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag U-hjelpen bør reduseres Norge bør bli medlem av EU


Gylne hjem

D3

conzoom®type D3 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

D3

NO

150

18,0

12,0

Aftenposten

196

29,4

15,0

Dagbladet

156

8,4

5,4

Dagens Næringsliv

117

6,3

5,4

Lokalaviser

150

46,5

31,0

Leser ikke dagsaviser

191

40,6

21,3

Index

D3

NO

COOP Medlem

134

24,0

17,9

Dagens Næringsliv D2

145

4,2

2,9

Vi i Villa

139

16,9

12,2

Se og Hør

118

4,0

3,4

NAF-magasinet Motor

194

25,0

12,9

Vi over 60

209

11,3

5,4

Jakt & Fiske

104

2,9

2,8

VG

Magasiner

Radiovaner

Index

D3

NO

110

81,5

74,0

72

19,6

27,3

NRK P1

131

72,1

55,0

NRK P2

157

34,7

22,1

NRK P3

63

18,6

29,6

P4

92

34,1

36,9

Radio Norge

77

21,9

28,4

TV-vaner

Index

D3

NO

NRK1

111

92,1

82,9

NRK2

131

65,8

50,3

77

42,5

54,9

TV 2

101

76,0

75,2

TV2 Nyhetskanalen

112

48,6

43,5

73

27,3

37,5

Index

D3

NO

78

35,7

45,6

Kiwi

67

19,3

29,0

Meny

104

26,1

25,2

Coop Obs!

76

12,3

16,2

Coop Extra

77

8,2

10,6

Coop Mega

117

12,3

10,5

62

2,3

3,7

106

10,5

9,9

Coop Prix

90

7,0

7,8

Bunnpris

65

1,7

2,6

NRK generelt Lokalradio generelt

TVNorge

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker Rema 1000

Coop Marked Spar/Eurospar

283


E1 Moderne bygdeliv 38 %

har bonuskort fra Norwegian Reward


Moderne bygdeliv

E1

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

81 %

NO FI

har ikke spillet pengespill/lotterier den sidste måned

Boligtype

Geografi

Karasjok Målselv

Sogndal Osterøy Fyresdal


E1 Moderne bygdeliv Moderne bygdeliv Geodemografi

I typen, Moderne bygdeliv finner vi mennesker under 30 år, og alle bor de i hus som de leier. Og det er deilig å kunne leie hus når man er så ung! Kanskje man til og med har en hage, hvor man kan invitere til hyggelige grillfester. De mest åpenbare grunnene til at de ikke har kjøpt noe eget ennå, kan være det faktum at de fleste er single og foreløpig uetablerte, og ikke minst, at de er unge. Mange har sikkert litt igjen av studiene før de er ferdigutdannet og kan starte i fast jobb. Dette kan for øvrig forklare hvorfor årsinntekten er noe under landsgjennomsnittet. Av de litt eldre har et flertall gjennomført videregående og noen har en bachelorgrad. Mange i Moderne bygdeliv er dessuten opptatt av å bygge karriere.

Livsstil og verdier

Det er fredag ettermiddag og endelig helg. Om en time skal vennegjengen samles for å pilse. En i gjengen har fått nytt anlegg, så i kveld blir bassen ekstra bra. Kanskje kommer det flere folk utover kvelden og det blir skikkelig hjemmefest, ellers blir det vel en tur ut. Det er fint å bare ta det som det kommer. På vei til festen, drar man innom Joker for å handle inn øl, potetgull og snus. Moderne bygdeliv er glad i å ta seg en øl eller to, og de snuser mer enn landsgjennomsnittet. Slik er det vel gjerne når man er ung? Når man er ute og handler, velger man de billigste alternativene. Moderne bygdeliv er nemlig mer opptatt av pris enn å kjøpe dyre merkevarer. Dette er jo ikke så rart, da mange sikkert lever på studielån, og man har nok ikke så fryktelig mye i egenkapital ennå.

Like ved Joker-butikken ligger det en elektronikkforretning. Kanskje man skulle ha tatt en tur innom og sjekket om de har noen nyheter? Det er alltid gøy å sjekke ut hva som er nytt på markedet, både i butikken og på nett. Moderne bygdeliv liker å være de første til å kjøpe tekniske nyheter, og venner og bekjente kommer ofte til dem for å få tekniske råd. Det hadde vært kult å kjøpe ny TV, men da måtte man i så fall ha tatt opp et lite lån først. Det er jo en mulighet. Og dersom det skulle være penger til overs, kunne man jo dratt på skitur til alpene, slik de har pratet om i gjengen. I motsetning til de andre E-typene, reiser Moderne bygdeliv mer enn den jevne nordmann. Det trenger ikke å være langt, det kan godt bare være en hyttetur i Sverige eller en interrailtur på budsjett. Klokka nærmer seg seks og posene i hånda klirrer når man går på bussen. De færreste i Moderne bygdeliv har bil, men det trenger man jo ikke når kollektivmulighetene er så gode. Det hadde vært gøy med en bruktbil å mekke på, selvfølgelig, men det får komme etter hvert. Dessuten har man alltids en kompis som kjører bil, dersom man skulle ha behov for det. Hvis man er keen på å storhandle på Svinesund, for eksempel. Da drar man en liten gjeng og gjør det til en hyggelig greie, samtidig som man får fylt opp bagasjerommet med mat, alkohol og kanskje noen nye klær eller sko.


Moderne bygdeliv

E1

conzoom®type E1 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

E1

NO

Under 100.000 NOK

652

32,6

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

259

12,9

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

143

21,4

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

91

22,7

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

41

10,3

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

E1

NO

Under 105.000 NOK

534

26,7

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

258

12,9

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

179

26,9

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

113

28,2

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

21

5,3

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

E1

NO

Ingen formue

145

53,6

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

181

23,5

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

70

17,5

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

24

3,6

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

15

0,8

5,0

Over 3.350.000 NOK

20

1,0

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

E1

NO

COOP/Forbrukersamvirket

75

43,2

57,6

Trumf

62

30,4

49,3

SAS Eurobonus

161

46,1

28,6

Norwegian Reward

205

38,0

18,5

Annet

176

22,3

12,7

Index

E1

NO

Visa

72

49,4

68,8

Mastercard

70

37,7

54,0

Cresco

0

0,0

8,4

Eurocard

0

0,0

7,2

Re:member

0

0,0

3,9

Kash

0

0,0

0,4

NAF Fordel Xtra

0

0,0

3,9

AgriCard

0

0,0

1,4

52

3,4

6,5

Kredittkort - har i dag

Annet

287


E1 Moderne bygdeliv conzoom®type E1 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad Grunnskoleutdanning Videregående utdanning

Index

E1

NO

78

6,2

7,9

169

50,8

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

67

7,5

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

82

24,3

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

54

11,2

20,8

Index

E1

NO

101

39,7

39,3

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag

88

4,1

4,7

105

5,7

5,4

84

2,5

3,0

103

18,8

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

103

12,2

11,9

Primærnæringsfag

106

1,6

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

103

3,4

3,3

Økonomiske og administrative fag

96

10,4

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

91

1,6

1,8

Index

E1

NO

193

2,9

1,5

Student

309

34,3

11,1

Arbeidsledig

184

6,8

3,7

Alders-/uførepensjonist

7

1,7

23,7

Gårdbruker/fisker

0

0,0

1,2

Eier innen butikk, håndverk mm.

58

0,7

1,2

Selvstendig næringsdrivende

38

1,0

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

158

20,2

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

127

2,8

2,2

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag Naturvitenskaplig/handelsfag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt

Mellomleder, avdelingsleder

36

4,7

12,9

100

7,3

7,3

Serviceyrke

53

4,1

7,7

Faglært arbeider

31

2,3

7,5

243

11,2

4,6

Index

E1

NO

Kontorarbeid

Annet ufaglært

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

108

2,4

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

106

20,6

19,5

96

38,0

39,8

101

38,4

37,9

Index

E1

NO

Daglig leder

15

1,5

10,1

Styreleder

12

1,2

10,0

Styremedlem

21

3,4

16,3

Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Moderne bygdeliv

E1

conzoom®type E1 i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

E1

NO

54

6,6

12,3

178

12,1

6,8

92

22,4

24,4

104

58,9

56,5

Index

E1

NO

301

32,2

10,7

0

0,0

11,2

212

22,5

10,6

0

0,0

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

58

16,9

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

63

12,4

19,7

38

5,3

14,0

270

28,4

10,5

Index

E1

NO

1215

48,6

4,0

24 - 29

642

51,4

8,0

30 - 34

0

0,0

8,0

35 - 39

0

0,0

8,0

40 - 44

0

0,0

9,0

45 - 49

0

0,0

10,0

50 - 54

0

0,0

9,0

55 - 59

0

0,0

9,0

60 - 64

0

0,0

8,0

65 - 69

0

0,0

8,0

70 - 79

0

0,0

11,0

Over 80

0

0,0

8,0

Index

E1

NO

8

2,6

33,5

187

74,2

39,8

43

25,8

60,2

Index

E1

NO

Minst sentrale kommuner Mindre sentrale kommuner Noe sentrale kommuner Sentrale kommuner

Livssyklus Aleneboende under 50 år Aleneboende - 50 år eller eldre Par under 50 år uten hjemmeboende barn Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

Husstander med tenåringer (13 - 19 år) Andre/ubesvart

Eldste person i familien Under 23

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5) Skolebarn (6 - 17)

Sivil status Gift

17

7,9

45,3

Samboende

123

22,5

18,3

Ugift

279

67,7

24,3

17

2,0

11,7

Index

E1

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

41

156.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

31

154.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

30

287.000

970.000

Tidligere gift

Økonomisk gjennomsnitt

289


E1 Moderne bygdeliv conzoom®type E1 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

E1

NO

Eneboliger

126

63,7

50,6

Tomannsboliger

188

15,6

8,3

Rekkehus, kjedehus

178

20,7

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

E1

NO

204

100,0

49,0

0

0,0

51,0

Index

E1

NO

Har hytte

4

0,6

16,6

Hytte ved vannet

4

0,2

6,0

Hytte over 600m

3

0,1

5,0

Index

E1

NO

Har boligalarm

23

6,6

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

83

22,7

27,5

0

0,0

5,0

Eiendomseier Leier Eier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet

Vurderer å installere boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

E1

NO

129

74,9

58,3

Telefonundersøkelser

60

25,0

41,6

Direkte undersøkelser

63

13,9

22,0

Humanitærer org.

55

20,6

37,1

Index

E1

NO

Ingen mobiltelefon

235

46,6

19,8

1 mobiltelefon

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner

120

45,5

38,0

2 mobiltelefoner

22

5,7

25,8

3 mobiltelefoner

14

1,4

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

17

0,4

2,5

Index

E1

NO

0

165

49,2

29,9

1 - 500

207

14,3

6,9

501 - 2.000

99

13,2

13,3

2.001 - 5.000

56

6,5

11,7

5.001 - 10.000

52

5,0

9,7

10.001 - 30.000

55

5,1

9,2

Over 30.000

21

3,0

14,6

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold


Moderne bygdeliv

E1

conzoom®type E1 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg Arbeiderpartiet (AP) Fremskrittspartiet (FRP)

Index

E1

NO

39

11,1

28,2

78

8,8

11,3

Høyre (H)

107

22,8

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

172

8,6

5,0

47

2,4

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

133

7,6

5,7

Venstre (V)

140

8,1

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

170

5,1

3,0

Andre partier / Annet

173

10,7

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

172

14,8

8,6

Index

E1

NO

Senterpartiet (SP)

Antall biler Ingen bil

225

74,2

32,9

1 bil

56

22,2

39,4

2 biler

14

2,7

19,7

3 eller flere biler

12

0,9

8,0

Index

E1

NO

Kjører i privatbil

77

46,7

60,5

Kjører med buss

181

33,7

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

153

16,1

10,5

99

8,6

8,7

0

0,0

2,7

Index

E1

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

167

74,1

44,5

Legger ut bilder

164

15,6

9,5

Bruker nettbank

105

77,1

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

144

91,4

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

124

58,9

47,5

Spiller pengespill/gambler online

144

4,6

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

147

96,2

65,4

Benytter seg av streaming

158

96,4

61,0

Index

E1

NO

Befordring

Sykler Kjører moped/motorsykkel

Internett-bruk

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt

74

51,3

69,6

126

79,8

63,3

Naturvern

74

51,3

69,2

Næringsliv og økonomi

59

34,0

57,2

Lokalnyheter

81

73,1

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

86

80,1

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

83

73,1

88,2

Miljøvern

80

54,1

67,3

127

64,7

50,8

Jobb og karriere

Teknologi og elektronikk

291


E1 Moderne bygdeliv conzoom®type E1 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien Spaserturer Går på ski i sesongen

Index

E1

NO

88

53,8

60,8

47

6,3

13,3

106

48,8

46,2

Fisker i sesongen

31

1,6

5,2

Går på restaurant

103

3,6

3,5

Går på kaffebar

83

7,8

9,4

Går på bibliotek

106

5,5

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

304

30,7

10,1

80

11,0

13,7

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

Går og ser på idrettsarrangementer Går på religiøse tilstelninger

190

15,4

8,1

Leser bøker

83

26,7

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

51

6,0

11,7

Går på teater eller musikal

100

0,8

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

267

0,8

0,3

Går på kunstutstilling

0

0,0

1,1

Går på museum

0

0,0

0,8

138

2,9

2,1

Går på konsert Liker hagearbeid

17

2,5

14,4

Liker oppussning og interiør

83

13,1

15,7

Tilbringer tid med familien

81

52,3

64,4

Spiller PC-spill

218

19,0

8,7

Spiller TV-spill

155

4,5

2,9

Lager matlaging

96

30,0

31,3

Liker båtliv

18

1,1

6,1

Index

E1

NO

Det er viktig å respektere tradisjoner

91

26,7

29,2

Vi bør begrense trygdeordningen

57

9,1

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

91

32,5

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

151

29,2

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

123

12,9

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

91

35,9

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

60

5,6

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

61

1,9

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

86

21,4

24,8

Holdninger (er enig)

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

82

3,2

3,9

113

40,6

36,0

90

9,2

10,2

130

19,9

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

47

3,6

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

84

10,4

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

68

7,2

10,6

108

18,4

17,0

74

5,7

7,7

U-hjelpen bør reduseres Norge bør bli medlem av EU


Moderne bygdeliv

E1

conzoom®type E1 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

E1

NO

VG

39

4,7

12,0

Aftenposten

17

2,5

15,0

Dagbladet

26

1,4

5,4

Dagens Næringsliv

44

2,4

5,4

Lokalaviser

17

5,4

31,0

6

1,3

21,3

Index

E1

NO

Leser ikke dagsaviser

Magasiner COOP Medlem

42

7,5

17,9

Dagens Næringsliv D2

0

0,0

2,9

Vi i Villa

6

0,7

12,2

82

2,8

3,4

NAF-magasinet Motor

6

0,8

12,9

Vi over 60

0

0,0

5,4

Jakt & Fiske

0

0,0

2,8

Se og Hør

Radiovaner

Index

E1

NO

98

72,5

74,0

133

36,2

27,3

44

24,1

55,0

NRK P2

45

10,0

22,1

NRK P3

167

49,4

29,6

P4

117

43,3

36,9

Radio Norge

99

28,2

28,4

TV-vaner

Index

E1

NO

NRK1

53

44,3

82,9

NRK2

24

12,1

50,3

TVNorge

97

53,5

54,9

TV 2

77

58,0

75,2

TV2 Nyhetskanalen

34

14,6

43,5

105

39,4

37,5

Index

E1

NO

Rema 1000

136

61,9

45,6

Kiwi

154

44,7

29,0

Meny

58

14,5

25,2

Coop Obs!

172

27,9

16,2

Coop Extra

89

9,4

10,6

Coop Mega

58

6,1

10,5

0

0,0

3,7

51

5,0

9,9

Coop Prix

112

8,7

7,8

Bunnpris

0

0,0

2,6

NRK generelt Lokalradio generelt NRK P1

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker

Coop Marked Spar/Eurospar

293


E2 Familieb책nd 67 %

benytter Youtube ukentlig


Familiebånd

E2

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

NO FI

40 %

ser på serier 5 eller flere ganger i uka

Boligtype

Geografi Alta Tromsø Harstad

Førde

Kongsvinger


E2 Familiebånd Familiebånd Geodemografi

Familiebånd består av mennesker mellom 35-49 år. De bor alle i hus som de leier. Et flertall er single, men dette er riktignok den E-typen med flest par, i tillegg til at de har flest barn. Nesten alle har ett barn eller flere. Dette betyr at det er noen barnefamilier, mens andre har ulike samværsordninger med tidligere partner. Kanskje har man møtt en ny, som også har egne barn fra tidligere forhold. Og kanskje har man fått felles barn med denne partneren. Ja, det er i det hele tatt ulike Familiebånd. En annen faktor som skiller seg fra de andre i Distrikts-Norge, er at Familiebånd er den typen med høyest årsinntekt. Dette kan ha sammenheng med at de i størst grad har høyere utdanning.

Livsstil og verdier

Det er juli måned og den første dagen der alle i familien har fri. Det er fullt trøkk i huset. Barn og voksne roper om hverandre: ”har du husket å pakke ned håndklær?”, ”har du husket solkrem?” Om en time skal alt være pakket og klart før de drar av gårde på sommerens første campingtur. De må huske å dra ut alle stikkontakter, kaste mat som eventuelt kan råtne, ta inn alle leker og det oppblåsbare badebassenget fra hagen. De skal nemlig være borte i hele tre uker! Sommeren blir liksom ikke det samme uten campinglivet. Det er en av få tradisjoner man er opptatt av å ivareta. Det er slik de beste sommerminnene skapes. Som når man griller på fellesplassen med gamle venner og det som kan bli nye.

Når man spiller badminton og fotball. Når man får grønske på klærne og derfor får lov til å hoppe ut i havet med klærne på! Eller når man sitter inne i campingbilen om kvelden og spiller Yatzy. Og kanskje er barna heldige og de kan dra innom en nasjonalpark. Før ferien kan starte, må de innom en matbutikk for å handle inn til turen. Da er det viktig med gode parkeringsmuligheter. Ja, det er det vel egentlig alltid når Familiebånd skal handle. I tillegg er man mer opptatt av pris enn kvalitet. Det er absolutt en bonus dersom man kan bruke Trumf-kortet. Bolleposer og sjokolademelk er handlet inn, og nå kan endelig ferieroen senke seg. I baksetet sitter barna med hver sin smarttelefon og spiller. Moren prøver å si at det kan jo være spennende å se ut av vinduet i blant også - har de sett den fine naturen? Men det kan virke som at mobilspillet er langt mer spennende. Mor på sin side, har kjøpt inn VG, Dagbladet, Donald Duck og Vi Menn til de voksne, dersom de skulle ønske noe lektyre til turen. Ellers er jo radioen godt selskap, da, og da foretrekker man generelt lokalradioen. Etter to timers kjøring stopper de opp for en liten pause. Det kjøpes pølser og brus på en bensinstasjon, og de voksne tar seg en røykepause. I likhet med flere av de andre i Distrikts-Norge, har Familiebånd en tendens til å røyke noe mer enn gjennomsnittet. De er dessuten opptatt av at man burde få røyke der man vil.


Familiebånd

E2

conzoom®type E2 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

E2

NO

Under 100.000 NOK

22

1,1

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

30

1,5

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

85

12,7

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

200

50,1

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

138

34,5

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

E2

NO

Under 105.000 NOK

29

1,5

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

30

1,5

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

117

17,5

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

221

55,3

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

97

24,2

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

E2

NO

Ingen formue

138

51,0

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

130

16,9

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

97

24,3

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

36

5,5

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

24

1,2

5,0

Over 3.350.000 NOK

22

1,1

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

E2

NO

COOP/Forbrukersamvirket

95

54,8

57,6

108

53,4

49,3

76

21,6

28,6

Norwegian Reward

61

11,3

18,5

Annet

65

8,2

12,7

Index

E2

NO

106

72,6

68,8

93

50,1

54,0

164

13,8

8,4

26

1,9

7,2

228

8,9

3,9

0

0,0

0,4

79

3,1

3,9

0

0,0

1,4

95

6,2

6,5

Trumf SAS Eurobonus

Kredittkort - har i dag Visa Mastercard Cresco Eurocard Re:member Kash NAF Fordel Xtra AgriCard Annet

297


E2 Familiebånd conzoom®type E2 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

E2

NO

Grunnskoleutdanning

108

8,5

7,9

Videregående utdanning

117

35,3

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

108

12,1

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

111

33,0

29,7

53

11,0

20,8

Index

E2

NO

103

40,3

39,3

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag

84

3,9

4,7

103

5,6

5,4

77

2,3

3,0

102

18,7

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

103

12,2

11,9

Primærnæringsfag

103

1,5

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

102

3,4

3,3

Økonomiske og administrative fag

96

10,4

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

91

1,6

1,8

Index

E2

NO

100

1,5

1,5

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag Naturvitenskaplig/handelsfag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt Student

56

6,2

11,1

141

5,2

3,7

Alders-/uførepensjonist

46

11,0

23,7

Gårdbruker/fisker

25

0,3

1,2

Eier innen butikk, håndverk mm.

117

1,4

1,2

Selvstendig næringsdrivende

238

6,2

2,6

92

11,8

12,8

164

3,6

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

140

18,0

12,9

Kontorarbeid

100

7,3

7,3

Serviceyrke

109

8,4

7,7

Faglært arbeider

121

9,1

7,5

Annet ufaglært

217

10,0

4,6

Index

E2

NO

Arbeidsledig

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m. Daglig leder, adm.- eller annen direktør

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

99

2,2

2,3

105

20,5

19,5

96

38,4

39,8

101

38,3

37,9

Index

E2

NO

Daglig leder

70

7,0

10,1

Styreleder

60

6,0

10,0

Styremedlem

70

11,4

16,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Familiebånd

E2

conzoom®type E2 i forhold til Norges befolkning Geografi Minst sentrale kommuner

Index

E2

NO

87

10,7

12,3

Mindre sentrale kommuner

131

8,9

6,8

Noe sentrale kommuner

116

28,4

24,4

92

52,0

56,5

Index

E2

NO

179

19,1

10,7

20

2,2

11,2

169

17,9

10,6

13

3,7

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

180

52,6

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

188

37,1

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

166

23,2

14,0

42

4,4

10,5

Index

E2

NO

13

0,5

4,0

24 - 29

6

0,5

8,0

30 - 34

151

12,0

8,0

35 - 39

275

22,0

8,0

40 - 44

284

25,6

9,0

45 - 49

247

24,7

10,0

50 - 54

120

10,8

9,0

55 - 59

37

3,3

9,0

60 - 64

6

0,5

8,0

65 - 69

0

0,0

8,0

70 - 79

0

0,0

11,0

Over 80

0

0,0

8,0

Index

E2

NO

Barn

299

100,0

33,5

Småbarn (0 - 5)

106

42,4

39,8

96

57,6

60,2

Index

E2

NO

Sentrale kommuner

Livssyklus Aleneboende under 50 år Aleneboende - 50 år eller eldre Par under 50 år uten hjemmeboende barn Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

Andre/ubesvart

Eldste person i familien Under 23

Barn i familien

Skolebarn (6 - 17)

Sivil status Gift

84

38,2

45,3

Samboende

112

20,5

18,3

Ugift

104

25,3

24,3

Tidligere gift

133

15,6

11,7

Index

E2

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

75

285.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

71

352.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

38

371.000

970.000

Økonomisk gjennomsnitt

299


E2 Familiebånd conzoom®type E2 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

E2

NO

Eneboliger

115

58,3

50,6

Tomannsboliger

163

13,6

8,3

Rekkehus, kjedehus

243

28,1

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

E2

NO

204

100,0

49,0

0

0,0

51,0

Index

E2

NO

Har hytte

33

5,4

16,6

Hytte ved vannet

32

1,9

6,0

Hytte over 600m

23

1,1

5,0

Index

E2

NO

63

18,0

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

61

16,8

27,5

Vurderer å installere boligalarm

34

1,7

5,0

Eiendomseier Leier Eier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

E2

NO

105

61,4

58,3

Telefonundersøkelser

93

38,6

41,6

Direkte undersøkelser

95

20,8

22,0

Humanitærer org.

93

34,6

37,1

Index

E2

NO

141

27,9

19,8

1 mobiltelefon

88

33,4

38,0

2 mobiltelefoner

84

21,6

25,8

3 mobiltelefoner

100

9,8

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

126

3,1

2,5

Index

E2

NO

0

122

36,4

29,9

1 - 500

117

8,1

6,9

501 - 2.000

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold

111

14,8

13,3

2.001 - 5.000

94

11,0

11,7

5.001 - 10.000

62

6,0

9,7

10.001 - 30.000

73

6,7

9,2

105

15,4

14,6

Over 30.000


Familiebånd

E2

conzoom®type E2 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

E2

NO

Arbeiderpartiet (AP)

119

33,5

28,2

Fremskrittspartiet (FRP)

153

17,3

11,3

93

20,0

21,4

112

5,6

5,0

Senterpartiet (SP)

47

2,4

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

49

2,8

5,7

Venstre (V)

53

3,1

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

70

2,1

3,0

123

7,6

6,2

67

5,8

8,6

Index

E2

NO

Ingen bil

121

39,7

32,9

1 bil

105

41,4

39,4

2 biler

71

14,1

19,7

3 eller flere biler

61

4,9

8,0

Index

E2

NO

Kjører i privatbil

111

67,0

60,5

Kjører med buss

92

17,1

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

58

6,1

10,5

Sykler

67

5,8

8,7

Kjører moped/motorsykkel

56

1,5

2,7

Index

E2

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

128

56,9

44,5

Legger ut bilder

121

11,5

9,5

Bruker nettbank

106

77,3

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

122

77,5

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

107

50,6

47,5

Spiller pengespill/gambler online

178

5,7

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

116

75,9

65,4

Benytter seg av streaming

126

77,0

61,0

Index

E2

NO

Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF)

Andre partier / Annet Ikke stemmerett / Ubesvart

Antall biler

Befordring

Internett-bruk

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt

90

62,8

69,6

106

67,3

63,3

Naturvern

89

61,6

69,2

Næringsliv og økonomi

91

52,3

57,2

Lokalnyheter

100

89,9

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

100

93,1

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

101

88,9

88,2

92

61,8

67,3

103

52,4

50,8

Jobb og karriere

Miljøvern Teknologi og elektronikk

301


E2 Familiebånd conzoom®type E2 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

E2

NO

Spaserturer

91

55,1

60,8

Går på ski i sesongen

74

9,9

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

94

43,3

46,2

Fisker i sesongen

79

4,1

5,2

Går på restaurant

60

2,1

3,5

Går på kaffebar

37

3,5

9,4

Går på bibliotek

38

2,0

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

58

5,9

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

123

16,9

13,7

Går på religiøse tilstelninger

133

10,8

8,1

Leser bøker

114

36,7

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

55

6,4

11,7

Går på teater eller musikal

63

0,5

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

0

0,0

0,3

Går på kunstutstilling

0

0,0

1,1

Går på museum

0

0,0

0,8

Går på konsert

90

1,9

2,1

Liker hagearbeid Liker oppussning og interiør Tilbringer tid med familien Spiller PC-spill Spiller TV-spill

69

10,0

14,4

103

16,2

15,7

96

62,0

64,4

156

13,6

8,7

93

2,7

2,9

Lager matlaging

112

34,9

31,3

Liker båtliv

110

6,7

6,1

Index

E2

NO

98

28,7

29,2

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner Vi bør begrense trygdeordningen

107

17,1

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

83

29,7

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

92

17,7

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

58

6,1

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

104

40,9

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

99

9,3

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

268

8,3

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

140

34,8

24,8

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

269

10,5

3,9

76

27,2

36,0

159

16,2

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

92

14,1

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

99

7,5

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

98

12,1

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

55

5,8

10,6

125

21,3

17,0

83

6,4

7,7

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

U-hjelpen bør reduseres Norge bør bli medlem av EU


Familiebånd

E2

conzoom®type E2 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

E2

NO

VG

93

11,1

12,0

Aftenposten

10

1,5

15,0

Dagbladet

72

3,9

5,4

Dagens Næringsliv

59

3,2

5,4

Lokalaviser

52

16,0

31,0

Leser ikke dagsaviser

28

6,0

21,3

Index

E2

NO

COOP Medlem

85

15,2

17,9

Dagens Næringsliv D2

38

1,1

2,9

Vi i Villa

75

9,2

12,2

Se og Hør

97

3,3

3,4

NAF-magasinet Motor

81

10,4

12,9

0

0,0

5,4

50

1,4

2,8

Magasiner

Vi over 60 Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

E2

NO

89

66,0

74,0

115

31,4

27,3

82

45,1

55,0

NRK P2

74

16,4

22,1

NRK P3

112

33,3

29,6

P4

127

46,9

36,9

Radio Norge

132

37,5

28,4

TV-vaner

Index

E2

NO

92

76,5

82,9

NRK generelt Lokalradio generelt NRK P1

NRK1 NRK2

76

38,1

50,3

116

63,5

54,9

TV 2

95

71,1

75,2

TV2 Nyhetskanalen

81

35,1

43,5

129

48,3

37,5

Index

E2

NO

Rema 1000

100

45,6

45,6

Kiwi

131

38,0

29,0

Meny

88

22,3

25,2

Coop Obs!

141

22,8

16,2

Coop Extra

133

14,1

10,6

Coop Mega

78

8,2

10,5

Coop Marked

38

1,4

3,7

117

11,6

9,9

Coop Prix

92

7,2

7,8

Bunnpris

0

0,0

2,6

TVNorge

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker

Spar/Eurospar

303


E3 Tradisjonen tro 40 %

har ikke brukt penger p책 sport/ fritidsutstyr det siste 책ret


Tradisjonen tro

E3

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

60 %:lla

on Finnair Plus -kortti

Kjøpekraft

NO FI

Boligtype

70 %

har ikke brukt Internett på mobilen den siste uka

Geografi

Osen Frosta

Lierne Meråker

Nore og Uvdal


E3 Tradisjonen tro Tradisjonen tro Geodemografi

I Tradisjonen tro leser man avisen hver morgen, etterfulgt av en kaffe og røyk på terrassen. I Tradisjonen tro drar man på charterbussferie hver sommer. Man handler på den samme, trofaste matbutikken, hvor man leter etter gode tilbud. Og man drar til Svinesund et par ganger i året for å storhandle. I Tradisjonen tro stemmer man det samme politiske partiet hvert år, og for de fleste er dette Arbeiderpartiet. Hver fredag ser man favorittprogrammet på TV og man har abonnert på blader som Hjemmet og Norsk Ukeblad i mange år. Ja, slik har det alltid vært og slik vil det alltid være. Det føles trygt og godt!

Tradisjonen tro består av mennesker fra 6074 år. Dette tilsier at et flertall lever pensjonisttilværelsen, noe som igjen innebærer at mange lever på pensjonsformue. Før de gikk av med pensjon, jobbet de i yrker hvor grunnskole- eller videregående utdanning var det som ga dem jobben. Over halvparten er single, og noen har voksne barn som for lengst har flyttet ut. Alle bor de i hus, først og fremst i enebolig eller rekkehus. I likhet med de andre E-typene, er det et fåtall som eier huset.

Livsstil og verdier

I en stue med vegg-til-vegg-teppe høres dansebandmusikk fra lokalradioen. Vikingarna synger om at de bare trodde englene fantes i himmelen. Klokka er snart to, noe som betyr at det straks kommer nyheter. Tradisjonen tro har flere nyhetskilder: radio, TV og aviser. Mange abonnerer på lokalavisen, og det er en bred enighet om at dagen ikke er den samme uten.

Det er fyrt opp i peisen og i godstolen sitter en eldre mann med en bruksanvisning i hendene. Han har nemlig kjøpt seg en ny kommode som nå skal monteres. Den gamle furukommoden sang på siste vers da en av skuffene takket for seg. I den nye kommoden skal det bli et system. Tidligere har det bare ligget litt rundt omkring i boden og på arbeidsrommet. I den øverste skuffen tenker han å plassere myntsamlingen og alle fotoalbum. I den andre skal han legge tegninger fra barn, barnebarn og oldebarn, samt alle Motorbladene fra NAF. De er jo greie å ha dersom bilen trenger stell. Den nederste skuffen kan brukes til diverse verktøy og redskaper. Det meste av utstyr henger allerede ute i garasjen, men det er alltid praktisk med noe her inne i huset også. Oppå kommoden kan han jo plassere et par bilder. Kanskje han skulle ha kjøpt en ny ramme og fått opp det fotografiet fra da han og sønnen var på fisketur i fjor sommer? Ellers kan det være greit med en liten skål til nøkler og medlemskortene fra COOP, Trumf og NAF. Og sist, men ikke minst: her kan han legge aviser, kryssord, magasiner og Bibelen. Ja, denne kommoden blir bra.


Tradisjonen tro

E3

conzoom®type E3 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt Under 100.000 NOK

Index

E3

NO

73

3,7

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

197

9,9

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

213

31,9

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

156

39,0

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

62

15,6

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

E3

NO

93

4,7

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

212

10,6

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

217

32,6

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

157

39,3

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

51

12,8

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

E3

NO

Husstandens samlede årsinntekt Under 105.000 NOK

Husstandens samlede formue Ingen formue

79

29,2

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

119

15,4

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

157

39,2

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

83

12,4

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

46

2,3

5,0

Over 3.350.000 NOK

30

1,5

5,0

Bonuskort - har i dag

Index

E3

NO

COOP/Forbrukersamvirket

99

56,9

57,6

102

50,3

49,3

SAS Eurobonus

43

12,4

28,6

Norwegian Reward

28

5,1

18,5

Annet

24

3,0

12,7

Index

E3

NO

Visa

92

63,5

68,8

Mastercard

87

47,0

54,0

Cresco

88

7,4

8,4

Eurocard

97

7,0

7,2

Re:member

54

2,1

3,9

0

0,0

0,4

118

4,6

3,9

AgriCard

29

0,4

1,4

Annet

34

2,2

6,5

Trumf

Kredittkort - har i dag

Kash NAF Fordel Xtra

307


E3 Tradisjonen tro conzoom®type E3 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

E3

NO

Grunnskoleutdanning

214

16,9

7,9

Videregående utdanning

117

35,1

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

106

11,9

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

84

24,8

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

47

9,8

20,8

Index

E3

NO

106

41,6

39,3

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag

78

3,6

4,7

103

5,6

5,4

66

2,0

3,0

100

18,3

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

103

12,2

11,9

Primærnæringsfag

129

1,9

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

103

3,4

3,3

Økonomiske og administrative fag

91

9,9

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

88

1,5

1,8

Index

E3

NO

Hjemmeværende/uten egen inntekt

47

0,7

1,5

Student

34

3,8

11,1

Arbeidsledig

76

2,8

3,7

281

66,7

23,7

67

0,8

1,2

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag Naturvitenskaplig/handelsfag

Yrke/stilling

Alders-/uførepensjonist Gårdbruker/fisker Eier innen butikk, håndverk mm.

0

0,0

1,2

Selvstendig næringsdrivende

27

0,7

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

42

5,4

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

55

1,2

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

36

4,7

12,9

Kontorarbeid

38

2,8

7,3

Serviceyrke

65

5,0

7,7

Faglært arbeider

36

2,7

7,5

Annet ufaglært

59

2,7

4,6

Index

E3

NO

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

155

3,5

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

110

21,4

19,5

91

36,3

39,8

101

38,3

37,9

Index

E3

NO

Daglig leder

48

4,8

10,1

Styreleder

46

4,6

10,0

Styremedlem

61

9,9

16,3

Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Tradisjonen tro

E3

conzoom®type E3 i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

E3

NO

85

10,5

12,3

Mindre sentrale kommuner

156

10,6

6,8

Noe sentrale kommuner

127

31,1

24,4

85

47,9

56,5

Index

E3

NO

30

3,2

10,7

385

43,1

11,2

Minst sentrale kommuner

Sentrale kommuner

Livssyklus Aleneboende under 50 år Aleneboende - 50 år eller eldre Par under 50 år uten hjemmeboende barn

11

1,2

10,6

161

44,8

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

12

3,6

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

15

2,9

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

14

2,0

14,0

Andre/ubesvart

43

4,5

10,5

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

Eldste person i familien

Index

E3

NO

Under 23

0

0,0

4,0

24 - 29

0

0,0

8,0

30 - 34

0

0,0

8,0

35 - 39

0

0,0

8,0

40 - 44

0

0,0

9,0

45 - 49

0

0,0

10,0

50 - 54

0

0,0

9,0

55 - 59

0

0,0

9,0

60 - 64

340

27,2

8,0

65 - 69

445

35,6

8,0

70 - 79

338

37,2

11,0

0

0,0

8,0

Index

E3

NO

20

6,8

33,5

Over 80

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5)

91

36,2

39,8

106

63,8

60,2

Index

E3

NO

Gift

95

43,0

45,3

Samboende

37

6,7

18,3

Ugift

61

14,9

24,3

300

35,1

11,7

Index

E3

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

60

226.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

54

271.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

64

621.000

970.000

Skolebarn (6 - 17)

Sivil status

Tidligere gift

Økonomisk gjennomsnitt

309


E3 Tradisjonen tro conzoom®type E3 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

E3

NO

Eneboliger

117

59,1

50,6

Tomannsboliger

127

10,6

8,3

Rekkehus, kjedehus

261

30,2

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

E3

NO

204

100,0

49,0

0

0,0

51,0

Index

E3

NO

Har hytte

75

12,4

16,6

Hytte ved vannet

82

4,9

6,0

Hytte over 600m

52

2,6

5,0

Index

E3

NO

98

28,0

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

94

25,9

27,5

Vurderer å installere boligalarm

40

2,0

5,0

Eiendomseier Leier Eier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

E3

NO

95

55,1

58,3

Telefonundersøkelser

107

44,8

41,6

Direkte undersøkelser

99

21,8

22,0

110

40,7

37,1

Index

E3

NO

Ingen mobiltelefon

114

22,6

19,8

1 mobiltelefon

Ikke reservert

Humanitærer org.

Antall mobiltelefoner

137

52,1

38,0

2 mobiltelefoner

72

18,6

25,8

3 mobiltelefoner

44

4,3

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

40

1,0

2,5

Index

E3

NO

0

149

44,6

29,9

1 - 500

110

7,6

6,9

501 - 2.000

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold

114

15,1

13,3

2.001 - 5.000

85

9,9

11,7

5.001 - 10.000

71

6,9

9,7

10.001 - 30.000

50

4,6

9,2

Over 30.000

53

7,7

14,6


Tradisjonen tro

E3

conzoom®type E3 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

E3

NO

Arbeiderpartiet (AP)

125

35,3

28,2

Fremskrittspartiet (FRP)

103

11,6

11,3

Høyre (H)

95

20,3

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

56

2,8

5,0

Senterpartiet (SP)

125

6,4

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

128

7,3

5,7

Venstre (V)

48

2,8

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

57

1,7

3,0

Andre partier / Annet

95

5,9

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

67

5,8

8,6

Index

E3

NO

Ingen bil

131

43,2

32,9

1 bil

108

42,6

39,4

2 biler

49

9,7

19,7

3 eller flere biler

56

4,5

8,0

Index

E3

NO

Kjører i privatbil

90

54,3

60,5

Kjører med buss

75

13,9

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

19

2,0

10,5

Sykler

70

6,1

8,7

104

2,8

2,7

Index

E3

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

68

30,1

44,5

Legger ut bilder

42

4,0

9,5

Bruker nettbank

82

59,6

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

61

38,8

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

56

26,4

47,5

Spiller pengespill/gambler online

78

2,5

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

45

29,6

65,4

Benytter seg av streaming

55

33,3

61,0

Index

E3

NO

112

77,7

69,6

64

40,2

63,3

Naturvern

116

80,0

69,2

Næringsliv og økonomi

103

59,2

57,2

Lokalnyheter

106

95,9

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

103

96,2

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

104

92,1

88,2

Miljøvern

111

74,9

67,3

82

41,5

50,8

Antall biler

Befordring

Kjører moped/motorsykkel

Internett-bruk

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt Jobb og karriere

Teknologi og elektronikk

311


E3 Tradisjonen tro conzoom®type E3 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien Spaserturer

Index

E3

NO

101

61,4

60,8

Går på ski i sesongen

72

9,6

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

88

40,8

46,2

Fisker i sesongen

140

7,3

5,2

Går på restaurant

57

2,0

3,5

Går på kaffebar

132

12,4

9,4

Går på bibliotek

85

4,4

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

31

3,1

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

42

5,8

13,7

Går på religiøse tilstelninger

83

6,7

8,1

Leser bøker

129

41,8

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

163

19,1

11,7

Går på teater eller musikal

138

1,1

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

167

0,5

0,3

Går på kunstutstilling

255

2,8

1,1

Går på museum

163

1,3

0,8

Går på konsert

67

1,4

2,1

Liker hagearbeid

146

21,0

14,4

Liker oppussning og interiør

101

15,8

15,7

Tilbringer tid med familien

105

67,5

64,4

Spiller PC-spill

124

10,8

8,7

Spiller TV-spill

66

1,9

2,9

102

31,8

31,3

92

5,6

6,1

Index

E3

NO

Det er viktig å respektere tradisjoner

145

42,2

29,2

Vi bør begrense trygdeordningen

102

16,3

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

154

54,9

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

101

19,5

19,3

96

10,1

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

133

52,5

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

150

14,1

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

135

4,2

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

117

29,0

24,8

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

154

6,0

3,9

99

35,5

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

125

12,7

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

141

21,5

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

157

11,9

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

145

18,0

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

124

13,1

10,6

U-hjelpen bør reduseres

145

24,7

17,0

91

7,0

7,7

Lager matlaging Liker båtliv

Holdninger (er enig)

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

Norge bør bli medlem av EU


Tradisjonen tro

E3

conzoom®type E3 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser VG Aftenposten

Index

E3

NO

182

21,8

12,0

95

14,3

15,0

130

7,0

5,4

24

1,3

5,4

Lokalaviser

175

54,4

31,0

Leser ikke dagsaviser

197

41,9

21,3

Index

E3

NO

149

26,7

17,9

45

1,3

2,9

Vi i Villa

120

14,7

12,2

Se og Hør

224

7,6

3,4

NAF-magasinet Motor

163

21,0

12,9

Vi over 60

235

12,7

5,4

68

1,9

2,8

Dagbladet Dagens Næringsliv

Magasiner COOP Medlem Dagens Næringsliv D2

Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

E3

NO

NRK generelt

99

73,2

74,0

Lokalradio generelt

71

19,5

27,3

NRK P1

121

66,3

55,0

NRK P2

107

23,6

22,1

NRK P3

45

13,2

29,6

P4

79

29,2

36,9

Radio Norge

61

17,4

28,4

TV-vaner

Index

E3

NO

NRK1

116

96,0

82,9

NRK2

137

69,1

50,3

95

52,3

54,9

TV 2

108

81,0

75,2

TV2 Nyhetskanalen

130

56,5

43,5

81

30,3

37,5

Index

E3

NO

Rema 1000

83

38,0

45,6

Kiwi

86

24,8

29,0

Meny

81

20,4

25,2

Coop Obs!

91

14,8

16,2

Coop Extra

118

12,5

10,6

Coop Mega

106

11,1

10,5

81

3,0

3,7

Spar/Eurospar

108

10,7

9,9

Coop Prix

138

10,8

7,8

Bunnpris

73

1,9

2,6

TVNorge

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker

Coop Marked

313


E4 Bygg og bo 42 %

er interessert i matlaging


E4

Bygg og bo

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

69 %

hører på musikk 5 eller flere ganger i uka Kjøpekraft

NO FI

Boligtype

Geografi

Storfjord

Smøla

Osterøy Krødsherad

Kautokeino


E4 Bygg og bo Bygg og bo Geodemografi

Dersom du liker å snekre, mekke, bygge og montere, vil du nok finne stor glede i å prate med menneskene i Bygg og bo. Her snakker vi en ”gjør det selv”-mentalitet, og i og med at mange jobber innenfor håndverk- og industribransjen, vet de godt hva de snakker om. De har tross alt ekspertise på området!

Bygg og bo er en todelt type. Den ene halvdelen er i tredveårene, den andre i femtiårene. Felles for alle er at de leier hus og at de har en årsinntekt som ligger på landsgjennomsnittet. Et flertall har fullført videregående, samt tatt fagbrev for å spesialisere seg innenfor yrkesvalget sitt. Et annet fellestrekk er at de fleste er single og de færreste har barn.

Livsstil og verdier

Det er søndag formiddag, og inntil en garasjevegg et sted i utkant-Norge, sitter to kompiser i hver sin plastikkstol. Begge har på seg arbeidsbukser og t-skjortene ser nesten ut som fargepaletter, med størkna malingog oljeflekker. De har satt seg i solveggen med hver sin øl. Ingenting er som lyden av en ølboks som åpnes - finnes det noen bedre måte å avslutte en lang arbeidsøkt på? I oppkjørselen står en gammel Volvo, som nå har fått totalt makeover. Det er bilen til en kompis som trengte en liten shining, og de to var ikke vonde å be. Sammen har de fresha opp mang en bil, snekra utallige terrasser og andre diverse prosjekter. Neste fellesprosjekt blir å brygge eget øl. Hva er vel en bedre julegave enn hjemmebrygga øl, med

egendesigna etikett? Bygg og bo er generelt glad i å utforske og prøve nye ting. Både hva gjelder fritidsprosjekter, men også når det gjelder shopping. Det er spennende med nye, tekniske produkter og det er gøy når matleverandører lanserer nyheter på markedet. Mange er glad i matlaging og bruker gjerne litt ekstra penger på kjøtt fra slakteren eller økologiske matvarer. Det skal riktignok sies at man ikke er så fryktelig opptatt av å ha et sunt kosthold. Det handler mer om å kose seg, om å lage den diggeste middagen! Og man unner seg noen røykepauser, det er jo så trivelig. Bygg og bo røyker nemlig mer enn gjennomsnittet. Heldigvis er man i mye aktivitet gjennom jobben, det veier jo opp. Sola steiker godt og ølen smaker fortreffelig. På plastikkbordet står en DAB-radio og P5 serverer dem den ene hiten etter den andre. Ved siden av radioen ligger dagens VG, den nyeste utgaven av tegneseriemagasinet, Pondus og en pakke med røyk. Alt er kjøpt på den nærmeste matbutikken. Bygg og bo pleier å sverge til én matbutikk når de handler faste matvarer, men supplerer i blant med spesialforretninger. Det vanligste er å handle i helgene. Nei, det er på tide å få av seg arbeidsklærne og hoppe i dusjen. Om et par timer skal gjengen samles for å se fotballkamp hos en venninne. Og helgen kunne ikke blitt avsluttet på en bedre måte.


Bygg og bo

E4

conzoom®type E4 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt Under 100.000 NOK

Index

E4

NO

43

2,1

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

55

2,7

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

108

16,2

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

200

49,9

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

116

29,0

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

E4

NO

Under 105.000 NOK

50

2,5

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

51

2,5

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

140

21,0

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

214

53,6

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

82

20,4

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

E4

NO

Ingen formue

115

42,5

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

145

18,9

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

120

29,9

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

41

6,1

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

27

1,3

5,0

Over 3.350.000 NOK

25

1,2

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

E4

NO

COOP/Forbrukersamvirket

89

51,5

57,6

Trumf

91

45,0

49,3

SAS Eurobonus

72

20,6

28,6

Norwegian Reward

104

19,2

18,5

Annet

110

14,0

12,7

Index

E4

NO

Kredittkort - har i dag Visa

96

66,3

68,8

102

55,2

54,0

Cresco

95

8,0

8,4

Eurocard

40

2,9

7,2

Re:member

69

2,7

3,9

0

0,0

0,4

146

5,7

3,9

AgriCard

21

0,3

1,4

Annet

38

2,5

6,5

Mastercard

Kash NAF Fordel Xtra

317


E4 Bygg og bo conzoom®type E4 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

E4

NO

62

4,9

7,9

Videregående utdanning

131

39,4

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

150

16,8

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

85

25,3

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

65

13,6

20,8

Index

E4

NO

104

40,9

39,3

Grunnskoleutdanning

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag

84

3,9

4,7

102

5,5

5,4

75

2,2

3,0

101

18,5

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

102

12,1

11,9

Primærnæringsfag

118

1,8

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

102

3,4

3,3

Økonomiske og administrative fag

92

10,1

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

95

1,7

1,8

Index

E4

NO

173

2,6

1,5

Student

116

12,9

11,1

Arbeidsledig

165

6,1

3,7

48

11,3

23,7

0

0,0

1,2

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag Naturvitenskaplig/handelsfag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt

Alders-/uførepensjonist Gårdbruker/fisker Eier innen butikk, håndverk mm.

117

1,4

1,2

Selvstendig næringsdrivende

69

1,8

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

88

11,2

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

14

0,3

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

86

11,1

12,9

Kontorarbeid

79

5,8

7,3

Serviceyrke

197

15,2

7,7

Faglært arbeider

181

13,6

7,5

Annet ufaglært

146

6,7

4,6

Index

E4

NO

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

126

2,8

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

108

21,0

19,5

94

37,4

39,8

101

38,2

37,9

Index

E4

NO

Daglig leder

49

4,9

10,1

Styreleder

42

4,2

10,0

Styremedlem

50

8,2

16,3

Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Bygg og bo

E4

conzoom®type E4 i forhold til Norges befolkning Geografi Minst sentrale kommuner

Index

E4

NO

75

9,2

12,3

Mindre sentrale kommuner

116

7,9

6,8

Noe sentrale kommuner

131

31,9

24,4

90

51,0

56,5

Index

E4

NO

Aleneboende under 50 år

146

15,6

10,7

Aleneboende - 50 år eller eldre

158

17,7

11,2

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

Sentrale kommuner

Livssyklus

220

23,3

10,6

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

46

12,8

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

70

20,4

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

59

11,6

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

81

11,3

14,0

Andre/ubesvart

97

10,2

10,5

Eldste person i familien

Index

E4

NO

Under 23

36

1,5

4,0

24 - 29

83

6,6

8,0

30 - 34

267

21,4

8,0

35 - 39

130

10,4

8,0

40 - 44

95

8,5

9,0

45 - 49

85

8,5

10,0

50 - 54

194

17,5

9,0

55 - 59

229

20,6

9,0

60 - 64

64

5,1

8,0

65 - 69

0

0,0

8,0

70 - 79

0

0,0

11,0

Over 80

0

0,0

8,0

Index

E4

NO

Barn

0

0,0

33,5

Småbarn (0 - 5)

0

0,0

39,8

Skolebarn (6 - 17)

0

0,0

60,2

Index

E4

NO

Barn i familien

Sivil status Gift

46

20,7

45,3

Samboende

156

28,5

18,3

Ugift

147

35,7

24,3

Tidligere gift

128

15,0

11,7

Index

E4

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

72

271.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

62

309.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

43

421.000

970.000

Økonomisk gjennomsnitt

319


E4 Bygg og bo conzoom®type E4 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

E4

NO

Eneboliger

115

58,0

50,6

Tomannsboliger

172

14,3

8,3

Rekkehus, kjedehus

239

27,7

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

E4

NO

204

100,0

49,0

0

0,0

51,0

Index

E4

NO

Har hytte

29

4,8

16,6

Hytte ved vannet

29

1,7

6,0

Hytte over 600m

19

1,0

5,0

Index

E4

NO

83

23,9

28,7

82

22,5

27,5

116

5,8

5,0

Eiendomseier Leier Eier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm Har brannvarsler koblet mot alarmsentral Vurderer å installere boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

E4

NO

115

67,3

58,3

Telefonundersøkelser

78

32,7

41,6

Direkte undersøkelser

82

18,0

22,0

Humanitærer org.

79

29,2

37,1

Index

E4

NO

Ingen mobiltelefon

151

29,9

19,8

1 mobiltelefon

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner

110

41,8

38,0

2 mobiltelefoner

71

18,4

25,8

3 mobiltelefoner

60

5,8

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

76

1,9

2,5

Index

E4

NO

0

160

47,8

29,9

1 - 500

151

10,4

6,9

501 - 2.000

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold

102

13,5

13,3

2.001 - 5.000

65

7,6

11,7

5.001 - 10.000

61

5,9

9,7

10.001 - 30.000

37

3,4

9,2

Over 30.000

56

8,2

14,6


Bygg og bo

E4

conzoom®type E4 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg Arbeiderpartiet (AP) Fremskrittspartiet (FRP)

Index

E4

NO

85

24,0

28,2

117

13,2

11,3

Høyre (H)

82

17,5

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

42

2,1

5,0

Senterpartiet (SP)

57

2,9

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

53

3,0

5,7

Venstre (V)

157

9,1

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

240

7,2

3,0

Andre partier / Annet

152

9,4

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

136

11,7

8,6

Index

E4

NO

Antall biler Ingen bil

143

46,9

32,9

1 bil

98

38,6

39,4

2 biler

52

10,3

19,7

3 eller flere biler

54

4,3

8,0

Index

E4

NO

Kjører i privatbil

79

47,5

60,5

Kjører med buss

105

19,6

18,6

Befordring

Kjører med tog/trikk/t-bane

42

4,4

10,5

192

16,7

8,7

85

2,3

2,7

Index

E4

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

128

56,9

44,5

Legger ut bilder

158

15,0

9,5

Bruker nettbank

105

77,1

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

130

82,6

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

120

56,8

47,5

Spiller pengespill/gambler online

159

5,1

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

113

73,6

65,4

Benytter seg av streaming

127

77,7

61,0

Index

E4

NO

Sykler Kjører moped/motorsykkel

Internett-bruk

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt

98

68,3

69,6

108

68,5

63,3

Naturvern

96

66,4

69,2

Næringsliv og økonomi

97

55,2

57,2

Lokalnyheter

97

87,8

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

99

92,5

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

96

85,0

88,2

Miljøvern

95

63,9

67,3

111

56,6

50,8

Jobb og karriere

Teknologi og elektronikk

321


E4 Bygg og bo conzoom®type E4 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

E4

NO

Spaserturer

99

59,9

60,8

Går på ski i sesongen

62

8,2

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

99

45,7

46,2

Fisker i sesongen

83

4,3

5,2

Går på restaurant

154

5,4

3,5

Går på kaffebar

79

7,4

9,4

Går på bibliotek

104

5,4

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

136

13,7

10,1

91

12,4

13,7

Går og ser på idrettsarrangementer Går på religiøse tilstelninger

65

5,3

8,1

110

35,4

32,3

79

9,2

11,7

Går på teater eller musikal

113

0,9

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

300

0,9

0,3

82

0,9

1,1

Går på museum

113

0,9

0,8

Går på konsert

67

1,4

2,1

Liker hagearbeid

56

8,1

14,4

Liker oppussning og interiør

75

11,8

15,7

Tilbringer tid med familien

87

56,2

64,4

Spiller PC-spill

168

14,6

8,7

Spiller TV-spill

193

5,6

2,9

Lager matlaging

134

41,8

31,3

67

4,1

6,1

Index

E4

NO

103

30,1

29,2

Vi bør begrense trygdeordningen

69

11,1

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

96

34,4

35,7

128

24,7

19,3

79

8,3

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

109

43,1

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

153

14,4

9,4

90

2,8

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

139

34,5

24,8

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

146

5,7

3,9

83

30,0

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

129

13,2

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

156

23,9

15,3

Leser bøker Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

Går på kunstutstilling

Liker båtliv

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner

Jeg liker hverdagsluksus Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

91

6,9

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

81

10,0

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

106

11,2

10,6

U-hjelpen bør reduseres

109

18,6

17,0

77

5,9

7,7

Norge bør bli medlem av EU


Bygg og bo

E4

conzoom®type E4 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

E4

NO

VG

90

10,8

12,0

Aftenposten

53

8,0

15,0

Dagbladet

81

4,4

5,4

Dagens Næringsliv

13

0,7

5,4

Lokalaviser

46

14,3

31,0

Leser ikke dagsaviser

32

6,8

21,3

Index

E4

NO

COOP Medlem

72

12,9

17,9

Dagens Næringsliv D2

83

2,4

2,9

Vi i Villa

39

4,7

12,2

Se og Hør

44

1,5

3,4

NAF-magasinet Motor

53

6,9

12,9

0

0,0

5,4

89

2,5

2,8

Magasiner

Vi over 60 Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

E4

NO

NRK generelt

79

58,8

74,0

Lokalradio generelt

96

26,3

27,3

NRK P1

67

37,1

55,0

NRK P2

69

15,3

22,1

NRK P3

104

30,9

29,6

P4

127

46,8

36,9

Radio Norge

110

31,1

28,4

TV-vaner

Index

E4

NO

87

72,1

82,9

NRK1 NRK2

73

36,8

50,3

109

59,9

54,9

TV 2

93

70,3

75,2

TV2 Nyhetskanalen

89

38,6

43,5

123

46,0

37,5

Index

E4

NO

112

51,0

45,6

Kiwi

97

28,0

29,0

Meny

120

30,3

25,2

Coop Obs!

120

19,5

16,2

Coop Extra

133

14,1

10,6

Coop Mega

TVNorge

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker Rema 1000

106

11,1

10,5

Coop Marked

11

0,4

3,7

Spar/Eurospar

96

9,5

9,9

Coop Prix

133

10,4

7,8

Bunnpris

69

1,8

2,6 323


E5 Hverdagskos 41 %

er uenig i at man bør begrense trygdeordningen


E5

Hverdagskos

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

NO FI

Boligtype

35 %

synes at man ofte kan unne seg litt luksus Geografi

Kautokeino

Frosta

MerĂĽker

Halden

Karasjok


E5 Hverdagskos Hverdagskos Geodemografi

Det er viktig å unne seg litt Hverdagskos - det gjør jo uka så mye triveligere! Som å spise is til dessert på en mandag, dra ut med vennegjengen en onsdag, eller å ta solarium rett etter jobb for å koble ut. Hverdagskos består av mennesker mellom 30-59 år. Noen bor i byggefelt der husene ligger tett, andre bor på steder hvor det er et stykke til nærmeste nabo. Felles for alle er at de kun leier huset de bor i. Så og si alle er single, men ca. halvparten har barn. Dette innebærer at mange har delt samværsordning, eller at de kanskje lever som aleneforeldre. I likhet med Moderne bygdeliv, har Hverdagskos en årsinntekt som ligger noe under landsgjennomsnittet. En forklaring på dette, kan være det faktum at et flertall bare har videregående utdanning. Noen få har bachelorgrad. En annen forklaring kan jo være det at mange husstander kun har én årsinntekt. På bakgrunn av dette, er det mange som oppgir at de har tatt opp lån eller ønsker å gjøre det i fremtiden. Og hvis man skulle ha noen uforutsette utgifter, si at vaskemaskinen skulle gå i stykker, er det godt å ha et Mastercard sånn i tilfelle.

Livsstil og verdier

Det er tidlig om morgenen og i en frisørsalong står en kvinne i midten av tredveårene og leser gjennom dagens kundeliste. Lokalradioen står på i bakgrunnen og i blant høres kaffen som trakter der inne på personalrommet. Å være lokalstedets mest populære frisør har sine fordeler. Mange er faste kunder, og sannsynligheten er stor for at det er noen hun kjenner fra før. Eller kanskje har de flyttet hit i senere tid og nå bor i nærheten. Det er

uansett hyggelig å kunne prate om løst og fast mens man jobber. Det er slik en sosial og trivelig jobb! Også er det så koselig om kunden tar et bilde i frisørstolen og legger det ut i sosiale medier. Det må jo bety at de er fornøyde! Arbeidsdagen flyr av gårde når det er mye å gjøre, og når klokken er fem er det på tide å pakke sammen. Gulvene feies og hun tar en siste titt i speilet, før hun må løpe til bussen for å hente barna på SFO. Hverdagskos anvender nemlig først og fremst kollektivtransport, da et fåtall har bil. Vel hjemme, har barna plassert seg foran den nyinnkjøpte TV-en. Hverdagskos er generelt opptatt av å teste ut nye tekniske ting, eller å dra på shopping for å se etter siste nytt. Mens barna sitter der og zapper, roper de at de er sultne. Hva skal man finne på til middag i dag da, tro? Det er ikke bare-bare å skulle lage mat til to små hver dag, spesielt ikke etter en lang arbeidsdag. Det enkleste hadde jo vært å slenge inn en pizza i ovnen, eller kanskje de skulle ha bestilt noe? Hverdagskos er ikke veldig opptatt av kosthold - livet er for kort til å bekymre seg over kalorier! Det er ikke som at man kommer til å sitte på gamlehjemmet og angre på at man spiste et kakestykke for mye, eller angre på den ekstra røyken man tok med venninner på terrassen. Nei, man skal ikke angre på ting som er gøy! Når det er sagt, kan man selvfølgelig kjøpe økologiske varer i blant, det gjør man mer enn gjerne. Men det viktigste når man handler, er at matbutikken har gode tilbud og at man kan bruke medlemskortet sitt.


Hverdagskos

E5

conzoom®type E5 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

E5

NO

Under 100.000 NOK

525

26,3

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

518

25,9

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

319

47,8

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

E5

NO

Under 105.000 NOK

565

28,3

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

517

25,8

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

286

42,9

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

12

3,0

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

E5

NO

Ingen formue

199

73,6

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

186

24,2

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

6

1,5

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

3

0,4

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

2

0,1

5,0

Over 3.350.000 NOK

3

0,1

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

E5

NO

COOP/Forbrukersamvirket

85

48,9

57,6

Trumf

88

43,5

49,3

SAS Eurobonus

87

25,0

28,6

Norwegian Reward

94

17,3

18,5

Annet

13

1,7

12,7

Index

E5

NO

Visa

84

58,1

68,8

Mastercard

67

36,1

54,0

Cresco

74

6,2

8,4

Eurocard

21

1,5

7,2

Kredittkort - har i dag

Re:member

36

1,4

3,9

825

3,3

0,4

NAF Fordel Xtra

0

0,0

3,9

AgriCard

0

0,0

1,4

103

6,7

6,5

Kash

Annet

327


E5 Hverdagskos conzoom®type E5 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

E5

NO

Grunnskoleutdanning

120

9,5

7,9

Videregående utdanning

113

34,1

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

113

12,7

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

118

35,1

29,7

41

8,5

20,8

Index

E5

NO

105

41,2

39,3

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag

85

4,0

4,7

102

5,5

5,4

77

2,3

3,0

100

18,3

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

101

11,9

11,9

Primærnæringsfag

104

1,5

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

101

3,3

3,3

94

10,2

10,9

101

1,8

1,8

Index

E5

NO

140

2,1

1,5

Student

139

15,4

11,1

Arbeidsledig

214

7,9

3,7

91

21,5

23,7

0

0,0

1,2

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag Naturvitenskaplig/handelsfag

Økonomiske og administrative fag Ikke oppgitt fagfelt

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt

Alders-/uførepensjonist Gårdbruker/fisker Eier innen butikk, håndverk mm.

0

0,0

1,2

196

5,1

2,6

42

5,4

12,8

109

2,4

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

51

6,6

12,9

Kontorarbeid

90

6,6

7,3

Serviceyrke

144

11,1

7,7

Faglært arbeider

124

9,3

7,5

Annet ufaglært

143

6,6

4,6

Index

E5

NO

Selvstendig næringsdrivende Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m. Daglig leder, adm.- eller annen direktør

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

106

2,4

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

107

20,9

19,5

96

38,2

39,8

100

38,0

37,9

Index

E5

NO

Daglig leder

50

5,0

10,1

Styreleder

35

3,5

10,0

Styremedlem

34

5,5

16,3

Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Hverdagskos

E5

conzoom®type E5 i forhold til Norges befolkning Geografi Minst sentrale kommuner Mindre sentrale kommuner

Index

E5

NO

56

6,9

12,3

46

3,1

6,8

144

35,1

24,4

97

54,9

56,5

Index

E5

NO

269

28,8

10,7

61

6,8

11,2

145

15,4

10,6

22

6,2

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

120

35,2

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

109

21,4

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

131

18,3

14,0

72

7,6

10,5

Noe sentrale kommuner Sentrale kommuner

Livssyklus Aleneboende under 50 år Aleneboende - 50 år eller eldre Par under 50 år uten hjemmeboende barn Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

Andre/ubesvart

Eldste person i familien

Index

E5

NO

Under 23

30

1,2

4,0

24 - 29

43

3,5

8,0

30 - 34

282

22,6

8,0

35 - 39

223

17,8

8,0

40 - 44

184

16,5

9,0

45 - 49

145

14,5

10,0

50 - 54

140

12,6

9,0

55 - 59

126

11,3

9,0

60 - 64

0

0,0

8,0

65 - 69

0

0,0

8,0

70 - 79

0

0,0

11,0

Over 80

0

0,0

8,0

Index

E5

NO

Barn

130

43,7

33,5

Småbarn (0 - 5)

117

46,7

39,8

89

53,3

60,2

Index

E5

NO

Barn i familien

Skolebarn (6 - 17)

Sivil status Gift

47

21,3

45,3

Samboende

111

20,4

18,3

Ugift

177

43,0

24,3

Tidligere gift

121

14,2

11,7

Index

E5

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

30

115.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

25

127.000

499.000

5

50.000

970.000

Økonomisk gjennomsnitt

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

329


E5 Hverdagskos conzoom®type E5 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

E5

NO

Eneboliger

111

56,1

50,6

Tomannsboliger

197

16,4

8,3

Rekkehus, kjedehus

237

27,5

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

E5

NO

204

100,0

49,0

0

0,0

51,0

Index

E5

NO

Har hytte

13

2,1

16,6

Hytte ved vannet

13

0,8

6,0

Hytte over 600m

8

0,4

5,0

Index

E5

NO

69

19,8

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

67

18,3

27,5

Vurderer å installere boligalarm

34

1,7

5,0

Eiendomseier Leier Eier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

E5

NO

111

64,9

58,3

Telefonundersøkelser

84

35,0

41,6

Direkte undersøkelser

93

20,5

22,0

Humanitærer org.

85

31,4

37,1

Index

E5

NO

Ingen mobiltelefon

169

33,4

19,8

1 mobiltelefon

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner

106

40,5

38,0

2 mobiltelefoner

63

16,1

25,8

3 mobiltelefoner

56

5,4

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

98

2,4

2,5

Index

E5

NO

0

176

52,5

29,9

1 - 500

112

7,7

6,9

501 - 2.000

74

9,9

13,3

2.001 - 5.000

67

7,8

11,7

5.001 - 10.000

45

4,4

9,7

10.001 - 30.000

22

2,0

9,2

108

15,7

14,6

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold

Over 30.000


Hverdagskos

E5

conzoom®type E5 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg Arbeiderpartiet (AP) Fremskrittspartiet (FRP)

Index

E5

NO

95

26,7

28,2

157

17,7

11,3

Høyre (H)

55

11,8

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

76

3,8

5,0

Senterpartiet (SP)

20

1,0

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

168

9,6

5,7

Venstre (V)

172

10,0

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

220

6,6

3,0

Andre partier / Annet

126

7,8

6,2

58

5,0

8,6

Index

E5

NO

Ikke stemmerett / Ubesvart

Antall biler Ingen bil

185

60,9

32,9

1 bil

79

30,9

39,4

2 biler

29

5,8

19,7

3 eller flere biler

30

2,4

8,0

Index

E5

NO

Kjører i privatbil

77

46,8

60,5

Kjører med buss

188

35,0

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

70

7,3

10,5

Sykler

69

6,0

8,7

122

3,3

2,7

Index

E5

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

121

53,7

44,5

Legger ut bilder

194

18,4

9,5

Bruker nettbank

100

73,4

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

127

80,8

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

106

50,5

47,5

94

3,0

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

109

71,2

65,4

Benytter seg av streaming

131

79,7

61,0

Index

E5

NO

Politikk og samfunn generelt

93

64,5

69,6

Jobb og karriere

85

53,5

63,3

103

71,1

69,2

67

38,6

57,2

Befordring

Kjører moped/motorsykkel

Internett-bruk

Spiller pengespill/gambler online

Interesser i husstanden

Naturvern Næringsliv og økonomi Lokalnyheter

101

91,3

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

94

87,5

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

98

86,3

88,2

Miljøvern

103

69,2

67,3

Teknologi og elektronikk

114

57,7

50,8 331


E5 Hverdagskos conzoom®type E5 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien Spaserturer

Index

E5

NO

104

63,1

60,8

Går på ski i sesongen

38

5,0

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

89

41,3

46,2

Fisker i sesongen

167

8,7

5,2

Går på restaurant

31

1,1

3,5

Går på kaffebar

157

14,8

9,4

Går på bibliotek

235

12,2

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

114

11,5

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

116

15,9

13,7

Går på religiøse tilstelninger

109

8,8

8,1

Leser bøker

113

36,5

32,3

85

10,0

11,7

138

1,1

0,8

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner Går på teater eller musikal Går i opera eller på ballettforestilling

0

0,0

0,3

191

2,1

1,1

Går på museum

0

0,0

0,8

Går på konsert

33

0,7

2,1

Liker hagearbeid

96

13,8

14,4

Liker oppussning og interiør

80

12,5

15,7

Tilbringer tid med familien

89

57,0

64,4

Spiller PC-spill

313

27,2

8,7

Spiller TV-spill

Går på kunstutstilling

369

10,7

2,9

Lager matlaging

92

28,8

31,3

Liker båtliv

56

3,4

6,1

Index

E5

NO

93

27,2

29,2

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner Vi bør begrense trygdeordningen

54

8,7

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

105

37,6

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

182

35,2

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

154

16,2

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

123

48,6

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

127

11,9

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

129

4,0

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

131

32,5

24,8

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

131

5,1

3,9

76

27,4

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

122

12,4

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

101

15,5

15,3

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

70

5,3

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

118

14,6

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

142

15,1

10,6

U-hjelpen bør reduseres

102

17,4

17,0

68

5,2

7,7

Norge bør bli medlem av EU


Hverdagskos

E5

conzoom®type E5 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

E5

NO

VG

47

5,6

12,0

Aftenposten

41

6,1

15,0

Dagbladet

93

5,0

5,4

0

0,0

5,4

Lokalaviser

59

18,2

31,0

Leser ikke dagsaviser

68

14,4

21,3

Index

E5

NO

116

20,7

17,9

0

0,0

2,9

84

10,3

12,2

115

3,9

3,4

25

3,2

12,9

0

0,0

5,4

89

2,5

2,8

Dagens Næringsliv

Magasiner COOP Medlem Dagens Næringsliv D2 Vi i Villa Se og Hør NAF-magasinet Motor Vi over 60 Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

E5

NO

79

58,6

74,0

102

27,8

27,3

53

29,3

55,0

NRK P2

57

12,6

22,1

NRK P3

108

32,0

29,6

P4

108

39,9

36,9

Radio Norge

120

34,1

28,4

TV-vaner

Index

E5

NO

NRK1

84

69,8

82,9

NRK2

61

30,5

50,3

TVNorge

96

52,8

54,9

TV 2

88

65,9

75,2

TV2 Nyhetskanalen

87

37,9

43,5

114

42,8

37,5

Index

E5

NO

Rema 1000

123

55,9

45,6

Kiwi

121

35,1

29,0

Meny

87

21,8

25,2

Coop Obs!

120

19,4

16,2

Coop Extra

124

13,1

10,6

Coop Mega

70

7,4

10,5

Coop Marked

73

2,7

3,7

Spar/Eurospar

140

13,9

9,9

Coop Prix

158

12,3

7,8

Bunnpris

77

2,0

2,6

NRK generelt Lokalradio generelt NRK P1

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker

333


F1 Kunsten ĂĽ mingle 47 %

er svĂŚrt interessert i reiser og ferier


Kunsten ĂĽ mingle

F1

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

NO FI

Boligtype

15 %

spiller golf

Geografi

Trondheim Bergen Stavanger

Oslo

Kristiansand


F1 Kunsten å mingle Kunsten å mingle Geodemografi

Kunsten å mingle handler om å knytte kontakter i en sosial setting. Mange mennesker kan synes at det virker skremmende eller slitsomt å gå bort til noen de ikke kjenner, for så å sette i gang en prat. Slik er det ikke for denne typen, de kan nemlig Kunsten å mingle! Etter mange års nettverksbygging, er de drevne i gamet. Før i tiden handlet det om å skaffe seg en jobb, nå er de kanskje i en posisjon hvor de selv søker ansatte til bedriften. Andre jobber kanskje i media- og underholdningsbransjen, og da er mingling en sentral del av jobben. Det er spennende å hele tiden bli kjent med nye mennesker som brenner for det samme som deg. Felles for alle i Kunsten å mingle, er at de har stabile karrierer med påfølgende høy årsinntekt. Aldersmessig er de stort sett mellom 30 og 44 år, mens noen få er i femti- eller sekstiårene. De holder stort sett til i storbyene, og et flertall er bosatt i hovedstaden.

Livsstil og verdier

Det er onsdag kveld og på Litteraturhuset i Oslo høres en jevn summing av lystige stemmer. Kveldens arrangement er nettopp avsluttet, og nå har publikum strømmet ut i restauranten. Noen setter seg for å ta en matbit, andre blir stående i og rundt baren og prater med andre gjester. Folk diskuterer debatten de nettopp har vært på. Hva var de beste argumentene og på hvilken måte er debatten relevant for bedriften, organisasjonen eller bransjen de oppmøtte tilhører? Det er på steder som dette, at Kunsten å mingle trives aller best. Man er omringet av andre engasjerte mennesker og det er duket for spennende samtaler.

Den gode minglekunnskapen kommer ikke bare godt med i arbeidslivet, men også i privat sammenheng. Det er alltid spennende å møte nye mennesker! Dessuten er det mange i Kunsten å mingle som er single, og da er nettopp minglingen svært verdifull. Dersom man ønsker å møte noen, nytter det ikke å sitte hjemme og håpe på at noen plutselig skal banke på døren... Nei, da må man ut og være sosial! Samtidig som man hilser på kjente og ukjente, tar man seg innimellom tid til å sjekke mobilen. Kunsten å mingle er aktive på sosiale medier og telefonen blinker stadig på grunn av nye varsler. Kanskje noen har trykket like på Instagram-bildet ditt, retweetet deg eller bare sendt deg melding på Facebook. Sosiale medier gjør det enkelt å være tilgjengelig, for ikke å snakke om oppdatert. Man kan nå ut til flere ved å annonsere, kommentere, diskutere. Det høye Internett-forbruket kan forklare hvorfor så få i Kunsten å mingle kjøper papiraviser. Man trenger jo ikke det, når alt av nyheter er samlet i app-lista på telefonen. Etter noen timer i sosialt lag, er det på tide å vende snuta hjemover. På vei hjem, stikker man kanskje innom den nærmeste sushisjappa og bestiller takeaway. Det blir en sen middag i kveld, noe det ofte kan bli i hektiske ukedager. I helgene derimot, tar man seg god tid til å lage mat. Mange i Kunsten å mingle har nemlig stor lidenskap for matlaging. Men før helgen inntreffer, venter flere deadlines og spennende møter.


Kunsten å mingle

F1

conzoom®type F1 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

F1

NO

Under 100.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

1

0,3

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

98

14,7

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

879

43,9

5,0

Over 910.000 NOK

822

41,1

5,0

Index

F1

NO

Under 105.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

231

34,7

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

656

32,8

5,0

Over 1.170.000 NOK

649

32,4

5,0

Index

F1

NO

Ingen formue

93

34,5

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

68

8,8

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

67

16,8

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

102

15,3

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

172

8,6

5,0

Over 3.350.000 NOK

320

16,0

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

F1

NO

COOP/Forbrukersamvirket

74

42,6

57,6

Trumf

85

42,0

49,3

SAS Eurobonus

191

54,7

28,6

Norwegian Reward

179

33,2

18,5

Annet

160

20,3

12,7

Index

F1

NO

Visa

113

77,8

68,8

Mastercard

145

78,5

54,0

86

7,2

8,4

Eurocard

233

16,8

7,2

Re:member

177

6,9

3,9

0

0,0

0,4

118

4,6

3,9

0

0,0

1,4

235

15,3

6,5

Kredittkort - har i dag

Cresco

Kash NAF Fordel Xtra AgriCard Annet

337


F1 Kunsten å mingle conzoom®type F1 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

F1

NO

34

2,7

7,9

Videregående utdanning

43

12,8

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

39

4,4

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

124

36,9

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

207

43,1

20,8

Index

F1

NO

81

31,9

39,3

181

8,4

4,7

90

4,9

5,4

222

6,6

3,0

91

16,6

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

93

11,1

11,9

Primærnæringsfag

38

0,6

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

89

2,9

3,3

Økonomiske og administrative fag

135

14,7

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

127

2,2

1,8

Index

F1

NO

Hjemmeværende/uten egen inntekt

60

0,9

1,5

Student

44

4,9

11,1

Arbeidsledig

24

0,9

3,7

Alders-/uførepensjonist

76

18,0

23,7

0

0,0

1,2

Eier innen butikk, håndverk mm.

25

0,3

1,2

Selvstendig næringsdrivende

27

0,7

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

216

27,7

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

214

4,7

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

154

19,9

12,9

Kontorarbeid

181

13,2

7,3

Serviceyrke

78

6,0

7,7

Faglært arbeider

19

1,4

7,5

Annet ufaglært

30

1,4

4,6

Index

F1

NO

Grunnskoleutdanning

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag Naturvitenskaplig/handelsfag

Yrke/stilling

Gårdbruker/fisker

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

12

0,3

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

65

12,7

19,5

124

49,2

39,8

98

37,1

37,9

Index

F1

NO

Daglig leder

174

17,5

10,1

Styreleder

209

20,9

10,0

Styremedlem

167

27,3

16,3

Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Kunsten å mingle

F1

conzoom®type F1 i forhold til Norges befolkning Geografi Minst sentrale kommuner Mindre sentrale kommuner

Index

F1

NO

5

0,6

12,3

6

0,4

6,8

25

6,2

24,4

164

92,8

56,5

Index

F1

NO

Aleneboende under 50 år

88

9,4

10,7

Aleneboende - 50 år eller eldre

83

9,3

11,2

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

190

20,1

10,6

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

124

34,6

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

72

21,2

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

80

15,7

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

53

7,4

14,0

Andre/ubesvart

51

5,4

10,5

Noe sentrale kommuner Sentrale kommuner

Livssyklus

Eldste person i familien

Index

F1

NO

Under 23

52

2,1

4,0

24 - 29

65

5,2

8,0

30 - 34

127

10,2

8,0

35 - 39

133

10,7

8,0

40 - 44

112

10,1

9,0

45 - 49

98

9,8

10,0

50 - 54

110

9,9

9,0

55 - 59

118

10,6

9,0

60 - 64

142

11,4

8,0

65 - 69

139

11,2

8,0

70 - 79

69

7,6

11,0

Over 80

18

1,5

8,0

Index

F1

NO

74

24,6

33,5

110

43,6

39,8

94

56,4

60,2

Index

F1

NO

Gift

100

45,5

45,3

Samboende

153

28,0

18,3

Ugift

72

17,4

24,3

Tidligere gift

77

9,0

11,7

Index

F1

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

251

949.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

233

1.165.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

245

2.381.000

970.000

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5) Skolebarn (6 - 17)

Sivil status

Økonomisk gjennomsnitt

339


F1 Kunsten å mingle conzoom®type F1 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

F1

NO

Eneboliger

0

0,0

50,6

Tomannsboliger

0

0,0

8,3

Rekkehus, kjedehus

0

0,0

11,6

400

91,2

22,8

12

0,1

1,2

Store boligbygg (blokk) Bygninger for bofellesskap Fritidsboliger

64

0,2

0,4

Garasje og uthus til bolig

333

0,4

0,1

Andre bygg

161

8,0

5,0

Index

F1

NO

Leier

150

73,3

49,0

Eier

52

26,7

51,0

Index

F1

NO

Har hytte

157

26,1

16,6

Hytte ved vannet

207

12,4

6,0

Hytte over 600m

188

9,4

5,0

Index

F1

NO

62

17,9

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

112

30,8

27,5

Vurderer å installere boligalarm

106

5,3

5,0

Eiendomseier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

F1

NO

86

50,1

58,3

Telefonundersøkelser

120

49,8

41,6

Direkte undersøkelser

148

32,6

22,0

Humanitærer org.

117

43,5

37,1

Index

F1

NO

Ingen mobiltelefon

100

19,9

19,8

1 mobiltelefon

100

38,1

38,0

2 mobiltelefoner

112

28,9

25,8

3 mobiltelefoner

85

8,3

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

72

1,8

2,5

Index

F1

NO

0

125

37,5

29,9

1 - 500

117

8,1

6,9

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold

501 - 2.000

69

9,2

13,3

2.001 - 5.000

103

12,0

11,7

5.001 - 10.000

68

6,6

9,7

10.001 - 30.000

77

7,1

9,2

101

14,8

14,6

Over 30.000


Kunsten å mingle

F1

conzoom®type F1 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg Arbeiderpartiet (AP) Fremskrittspartiet (FRP)

Index

F1

NO

104

29,4

28,2

39

4,4

11,3

141

30,1

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

60

3,0

5,0

Senterpartiet (SP)

45

2,3

5,1

Høyre (H)

Sosialistisk Venstreparti (SV)

109

6,2

5,7

Venstre (V)

197

11,4

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

90

2,7

3,0

Andre partier / Annet

77

4,8

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

66

5,7

8,6

Index

F1

NO

Antall biler Ingen bil

83

27,3

32,9

116

45,7

39,4

96

18,9

19,7

102

8,1

8,0

Index

F1

NO

Kjører i privatbil

72

43,8

60,5

Kjører med buss

162

30,2

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

266

27,9

10,5

79

6,9

8,7

174

4,7

2,7

Index

F1

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

84

37,3

44,5

Legger ut bilder

84

8,0

9,5

Bruker nettbank

112

82,1

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

107

68,1

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

112

53,1

47,5

66

2,1

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

114

74,4

65,4

Benytter seg av streaming

110

67,1

61,0

Index

F1

NO

Politikk og samfunn generelt

118

82,4

69,6

Jobb og karriere

104

65,6

63,3

96

66,3

69,2

127

72,5

57,2

1 bil 2 biler 3 eller flere biler

Befordring

Sykler Kjører moped/motorsykkel

Internett-bruk

Spiller pengespill/gambler online

Interesser i husstanden

Naturvern Næringsliv og økonomi Lokalnyheter

98

87,9

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

105

97,6

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

110

96,9

88,2

Miljøvern

101

68,0

67,3

92

46,6

50,8

Teknologi og elektronikk

341


F1 Kunsten å mingle conzoom®type F1 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

F1

NO

Spaserturer

105

63,6

60,8

Går på ski i sesongen

121

16,1

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

117

54,0

46,2

Fisker i sesongen

48

2,5

5,2

Går på restaurant

329

11,5

3,5

Går på kaffebar

205

19,3

9,4

Går på bibliotek

65

3,4

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

110

11,1

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

111

15,2

13,7

Går på religiøse tilstelninger

70

5,7

8,1

115

37,0

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

94

11,0

11,7

Går på teater eller musikal

63

0,5

0,8

Leser bøker

Går i opera eller på ballettforestilling

67

0,2

0,3

Går på kunstutstilling

127

1,4

1,1

Går på museum

100

0,8

0,8

Går på konsert

200

4,2

2,1

Liker hagearbeid

35

5,0

14,4

126

19,8

15,7

Tilbringer tid med familien

93

59,9

64,4

Spiller PC-spill

78

6,8

8,7

Liker oppussning og interiør

Spiller TV-spill

17

0,5

2,9

Lager matlaging

112

35,1

31,3

Liker båtliv

121

7,4

6,1

Index

F1

NO

64

18,8

29,2

113

18,0

16,0

68

24,3

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

134

25,9

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

122

12,8

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

85

33,5

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

88

8,3

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

97

3,0

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

81

20,0

24,8

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner Vi bør begrense trygdeordningen Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

33

1,3

3,9

123

44,1

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

73

7,4

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

71

10,9

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

93

7,1

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

92

11,4

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

96

10,2

10,6

U-hjelpen bør reduseres

72

12,2

17,0

197

15,2

7,7

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

Norge bør bli medlem av EU


Kunsten å mingle

F1

conzoom®type F1 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

F1

NO

108

13,0

12,0

Aftenposten

254

38,1

15,0

Dagbladet

154

8,3

5,4

Dagens Næringsliv

337

18,2

5,4

Lokalaviser

72

22,2

31,0

Leser ikke dagsaviser

93

19,9

21,3

Index

F1

NO

VG

Magasiner COOP Medlem

51

9,2

17,9

290

8,4

2,9

Vi i Villa

10

1,2

12,2

Se og Hør

47

1,6

3,4

NAF-magasinet Motor

58

7,5

12,9

Vi over 60

80

4,3

5,4

Jakt & Fiske

54

1,5

2,8

Dagens Næringsliv D2

Radiovaner

Index

F1

NO

103

75,9

74,0

98

26,8

27,3

NRK P1

105

58,0

55,0

NRK P2

151

33,3

22,1

NRK P3

89

26,2

29,6

P4

90

33,1

36,9

Radio Norge

72

20,5

28,4

TV-vaner

Index

F1

NO

NRK1

105

86,7

82,9

NRK2

103

51,7

50,3

TVNorge

100

54,8

54,9

TV 2

99

74,8

75,2

TV2 Nyhetskanalen

90

39,2

43,5

TV3

95

35,7

37,5

Index

F1

NO

102

46,5

45,6

Kiwi

84

24,5

29,0

Meny

145

36,5

25,2

Coop Obs!

131

21,3

16,2

Coop Extra

46

4,9

10,6

Coop Mega

NRK generelt Lokalradio generelt

Foretrukne dagligvarebutikker Rema 1000

125

13,1

10,5

Coop Marked

51

1,9

3,7

Spar/Eurospar

23

2,3

9,9

Coop Prix

81

6,3

7,8

Bunnpris

92

2,4

2,6 343


F2 Veletablerte livsnytere

41 %

drikker øl en eller flere ganger i uka


Veletablerte livsnytere

43 %

har stor interesse for å prøve nye matretter

F2

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

NO FI

Boligtype

Geografi

Bodø

Trondheim Bergen Oslo Kristiansand


F2 Veletablerte livsnytere Veletablerte livsnytere Geodemografi

Å være en livsnyter kan bety noe så enkelt som - ja, det å nyte livet. Det kan bety at man setter pris på livets små og store gleder. Men det kan også bety at man tar seg råd til å nyte litt ekstra, at man kan unne seg litt luksus nå og da. Takket være flere år med høyere studier som igjen har gitt en høy årsinntekt, er det mange Veletablerte livsnytere som gjør nettopp det. Veletablerte livsnytere er først og fremst par i tredveårene, bosatt i storbyer som Oslo og Bergen eller like utenfor. Foreløpig leier de leiligheten de bor i, men planen er å kjøpe noe sammen. Mange tenker dessuten på å få sitt første barn. Det gjenstår å se om de ønsker å bli værende i byen, eller om de flytter hjemover til barndomstrakter. Men om de skulle flytte ut av byen, vil nok ikke det skje før barnet er i skolealder. Foreløpig trives man altfor godt i byen. Her bor så og si alle venner, det er enkelt å komme seg til og fra jobb, og kultur- og utelivet er like rundt hjørnet.

Livsstil og verdier

Selv om mange i Veletablerte livsnytere vurderer å få barn, er det viktig å gjøre så mye som mulig innen den tid. Spesielt å reise, enten om det er to måneders interrailtur gjennom Europa, eller to ukers luksusferie i Thailand. Det er klart at man kan reise med barn også, men det er jo ikke det samme ikke når de er små. Så det gjelder å gripe sjansene mens de er der. Det er en sommerdag i juli, og i trappeoppgangen til en bygård har det blitt hengt opp et nabovarsel. Paret i øverste etasje skal feire 35årslag, og de ønsker å bruke bakgården til grilling. De oppfordrer samtidig naboer til å komme innom for et grillspyd eller to. Bygården består stort sett av andre unge par eller single studenter, så terskelen er heldigvis lav for å arrangere en fest i ny og ne. Man har dessuten blitt kjent med naboer på

denne måten tidligere; at man bruker fellesområdet og slår av en prat. Ingenting er som Oslo-sommer, det er liksom rolig og folksomt på samme tid. Sola henger høyt over bygårdene og man kan høre klirrende poser langs fortauene. De har kjøpt inn deilig kjøtt fra Mathallen, samt ferske grønnsaker fra tyrker’n på hjørnet. Nå kan festen bare begynne! Døra til bygården står åpen og er dekorert med sølvballonger for anledningen. Klokka er fem og de første gjestene har ankommet. Bygården er fylt av rolig musikk og det lukter en blanding av grillkull, blomster, rosévin og nyslått gress. De er så heldige å ha en liten hageflekk her i hjertet av byen, og i gresset er det lagt ut tepper og små kasser til å ha maten på. Det var dama i huset som fikk ideen om å hvitmale gamle trekasser. Der andre kanskje ser gammelt skrot, liker hun å se muligheter. Hun har stort sett interiørprosjekter på gang, og det neste blir å lage ny bordplate i betong. Fordelen med å gjøre det selv, er ikke bare at man får det nøyaktig slik man vil ha det - det er også mer miljøvennlig. Miljø er nemlig en politisk sak mange Veletablerte livsnytere er opptatt av. Selv om flertallet i F-gruppen stemmer Venstre, er det mange i Veletablerte livsnytere som også stemmer Rødt eller Miljøpartiet De Grønne. De nevnte partiene er i større grad opptatt av å styrke staten, noe Veletablerte livsnytere ser som en viktig prioritering. Selv om de tjener godt med penger, mener de ikke at skattenivået er for høyt. Og selv om de er kjøpesterke og bruker en del penger på hjem og fritid, er de samtidig opptatt av at det har noe å si hvor man handler. Som at man støtter spesialforretninger og små nisjebutikker. Det handler generelt om å veie opp. Som at de benytter egen bakgård til fest, fremfor å punge ut masse for leie av et eller annet lokale. Dette er jo dessuten mye triveligere!


Veletablerte livsnytere

F2

conzoom®type F2 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

F2

NO

Under 100.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

14

3,5

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

188

46,9

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

331

49,6

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

F2

NO

Under 105.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

118

29,5

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

470

70,5

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

F2

NO

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue Ingen formue

94

34,8

37,0

111

14,5

13,0

86

21,4

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

103

15,5

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

141

7,1

5,0

Over 3.350.000 NOK

135

6,8

5,0

Fra 0 til 249.999 NOK Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

Bonuskort - har i dag

Index

F2

NO

COOP/Forbrukersamvirket

75

43,0

57,6

Trumf

88

43,2

49,3

SAS Eurobonus

125

35,7

28,6

Norwegian Reward

181

33,4

18,5

Annet

117

14,9

12,7

Index

F2

NO

105

72,2

68,8

99

53,7

54,0

Cresco

138

11,6

8,4

Eurocard

208

15,0

7,2

Re:member

126

4,9

3,9

Kash

150

0,6

0,4

NAF Fordel Xtra

126

4,9

3,9

0

0,0

1,4

151

9,8

6,5

Kredittkort - har i dag Visa Mastercard

AgriCard Annet

347


F2 Veletablerte livsnytere conzoom®type F2 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

F2

NO

61

4,8

7,9

Videregående utdanning

83

25,1

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

71

7,9

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

116

34,6

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

131

27,3

20,8

Index

F2

NO

92

36,3

39,3

155

7,2

4,7

91

4,9

5,4

176

5,2

3,0

90

16,5

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

95

11,2

11,9

Primærnæringsfag

42

0,6

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

91

3,0

3,3

Økonomiske og administrative fag

116

12,6

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

137

2,4

1,8

Index

F2

NO

Hjemmeværende/uten egen inntekt

40

0,6

1,5

Student

64

7,1

11,1

Arbeidsledig

68

2,5

3,7

103

24,4

23,7

0

0,0

1,2

Eier innen butikk, håndverk mm.

108

1,3

1,2

Selvstendig næringsdrivende

142

3,7

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

125

16,0

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

109

2,4

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

106

13,7

12,9

Kontorarbeid

158

11,5

7,3

Serviceyrke

103

7,9

7,7

51

3,8

7,5

111

5,1

4,6

Index

F2

NO

Grunnskoleutdanning

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag Naturvitenskaplig/handelsfag

Yrke/stilling

Alders-/uførepensjonist Gårdbruker/fisker

Faglært arbeider Annet ufaglært

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

14

0,3

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

68

13,3

19,5

Sysselsatt G-N Tjenesteyting

118

47,1

39,8

Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

102

38,8

37,9

Index

F2

NO

Daglig leder

122

12,2

10,1

Styreleder

144

14,4

10,0

Styremedlem

144

23,5

16,3

Særlige stillinger


Veletablerte livsnytere

F2

conzoom®type F2 i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

F2

NO

Minst sentrale kommuner

10

1,2

12,3

Mindre sentrale kommuner

25

1,7

6,8

Noe sentrale kommuner

36

8,8

24,4

156

88,3

56,5

Index

F2

NO

Aleneboende under 50 år

68

7,3

10,7

Aleneboende - 50 år eller eldre

61

6,8

11,2

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

220

23,3

10,6

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

124

34,7

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

67

19,7

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

81

16,0

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

35

4,9

14,0

Andre/ubesvart

90

9,4

10,5

Sentrale kommuner

Livssyklus

Eldste person i familien

Index

F2

NO

Under 23

21

0,9

4,0

24 - 29

96

7,7

8,0

30 - 34

184

14,7

8,0

35 - 39

146

11,7

8,0

40 - 44

93

8,4

9,0

45 - 49

70

7,0

10,0

50 - 54

80

7,2

9,0

55 - 59

94

8,4

9,0

60 - 64

124

9,9

8,0

65 - 69

117

9,3

8,0

70 - 79

105

11,6

11,0

Over 80

39

3,2

8,0

Index

F2

NO

87

29,0

33,5

130

51,6

39,8

80

48,4

60,2

Index

F2

NO

Gift

104

47,0

45,3

Samboende

164

30,1

18,3

Ugift

73

17,8

24,3

Tidligere gift

44

5,2

11,7

Index

F2

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

121

458.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

144

719.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

110

1.069.000

970.000

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5) Skolebarn (6 - 17)

Sivil status

Økonomisk gjennomsnitt

349


F2 Veletablerte livsnytere conzoom®type F2 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

F2

NO

Eneboliger

0

0,0

50,6

Tomannsboliger

0

0,0

8,3

Rekkehus, kjedehus

0

0,0

11,6

418

95,4

22,8

1

0,0

1,2

Store boligbygg (blokk) Bygninger for bofellesskap Fritidsboliger

61

0,2

0,4

143

0,2

0,1

85

4,2

5,0

Index

F2

NO

Leier

161

78,7

49,0

Eier

42

21,3

51,0

Index

F2

NO

Har hytte

129

21,5

16,6

Hytte ved vannet

160

9,6

6,0

Hytte over 600m

114

5,7

5,0

Index

F2

NO

86

24,6

28,7

117

32,1

27,5

68

3,4

5,0

Garasje og uthus til bolig Andre bygg

Eiendomseier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm Har brannvarsler koblet mot alarmsentral Vurderer å installere boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

F2

NO

96

56,2

58,3

Telefonundersøkelser

105

43,7

41,6

Direkte undersøkelser

108

23,8

22,0

Humanitærer org.

101

37,5

37,1

Index

F2

NO

39

7,8

19,8

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon 1 mobiltelefon

65

24,6

38,0

2 mobiltelefoner

182

46,9

25,8

3 mobiltelefoner

130

12,6

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

138

3,4

2,5

Index

F2

NO

0

134

40,1

29,9

1 - 500

164

11,3

6,9

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold

501 - 2.000

95

12,7

13,3

2.001 - 5.000

111

13,0

11,7

5.001 - 10.000

91

8,8

9,7

10.001 - 30.000

66

6,1

9,2

Over 30.000

40

5,9

14,6


Veletablerte livsnytere

F2

conzoom®type F2 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg Arbeiderpartiet (AP) Fremskrittspartiet (FRP)

Index

F2

NO

98

27,5

28,2

59

6,7

11,3

134

28,7

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

40

2,0

5,0

Senterpartiet (SP)

31

1,6

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

149

8,5

5,7

Venstre (V)

112

6,5

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

207

6,2

3,0

Andre partier / Annet

105

6,5

6,2

69

5,9

8,6

Index

F2

NO

Høyre (H)

Ikke stemmerett / Ubesvart

Antall biler Ingen bil

53

17,3

32,9

1 bil

123

48,5

39,4

2 biler

121

23,9

19,7

3 eller flere biler

130

10,3

8,0

Index

F2

NO

Kjører i privatbil

64

38,5

60,5

Kjører med buss

202

37,6

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

195

20,5

10,5

91

7,9

8,7

0

0,0

2,7

Index

F2

NO

101

44,9

44,5

Legger ut bilder

71

6,7

9,5

Bruker nettbank

101

74,0

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

101

64,2

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

112

53,1

47,5

Spiller pengespill/gambler online

109

3,5

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

113

73,7

65,4

Benytter seg av streaming

109

66,4

61,0

Index

F2

NO

109

75,9

69,6

95

60,0

63,3

Naturvern

102

70,3

69,2

Næringsliv og økonomi

105

60,0

57,2

Lokalnyheter

100

89,9

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

102

94,7

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

102

89,9

88,2

Miljøvern

98

65,9

67,3

Teknologi og elektronikk

95

48,1

50,8

Befordring

Sykler Kjører moped/motorsykkel

Internett-bruk Liker/kommenterer andres innlegg

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt Jobb og karriere

351


F2 Veletablerte livsnytere conzoom®type F2 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien Spaserturer Går på ski i sesongen

Index

F2

NO

108

65,4

60,8

84

11,2

13,3

105

48,5

46,2

Fisker i sesongen

46

2,4

5,2

Går på restaurant

243

8,5

3,5

Går på kaffebar

140

13,2

9,4

Går på bibliotek

135

7,0

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

155

15,7

10,1

66

9,0

13,7

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

Går og ser på idrettsarrangementer Går på religiøse tilstelninger

49

4,0

8,1

114

36,9

32,3

93

10,9

11,7

Går på teater eller musikal

200

1,6

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

133

0,4

0,3

Går på kunstutstilling

300

3,3

1,1

Går på museum

163

1,3

0,8

Går på konsert

224

4,7

2,1

Leser bøker Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

Liker hagearbeid

34

4,9

14,4

Liker oppussning og interiør

87

13,6

15,7

Tilbringer tid med familien

90

58,1

64,4

Spiller PC-spill

91

7,9

8,7

Spiller TV-spill

141

4,1

2,9

Lager matlaging

113

35,3

31,3

38

2,3

6,1

Index

F2

NO

89

25,9

29,2

120

19,2

16,0

83

29,8

35,7

112

21,7

19,3

91

9,6

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

98

38,6

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

103

9,7

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

126

3,9

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

109

27,0

24,8

Liker båtliv

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner Vi bør begrense trygdeordningen Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon Jeg liker hverdagsluksus Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

69

2,7

3,9

103

36,9

36,0

66

6,7

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

104

15,9

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

139

10,6

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

69

8,5

12,4

118

12,5

10,6

94

16,0

17,0

144

11,1

7,7

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag U-hjelpen bør reduseres Norge bør bli medlem av EU


Veletablerte livsnytere

F2

conzoom®type F2 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

F2

NO

118

14,2

12,0

Aftenposten

182

27,3

15,0

Dagbladet

119

6,4

5,4

Dagens Næringsliv

191

10,3

5,4

Lokalaviser

76

23,6

31,0

Leser ikke dagsaviser

98

20,8

21,3

Index

F2

NO

VG

Magasiner COOP Medlem Dagens Næringsliv D2 Vi i Villa Se og Hør NAF-magasinet Motor Vi over 60 Jakt & Fiske

Radiovaner

75

13,4

17,9

234

6,8

2,9

25

3,0

12,2

103

3,5

3,4

83

10,7

12,9

115

6,2

5,4

54

1,5

2,8

Index

F2

NO

NRK generelt

99

73,5

74,0

Lokalradio generelt

99

27,0

27,3

NRK P1

99

54,2

55,0

NRK P2

111

24,6

22,1

NRK P3

94

27,7

29,6

P4

86

31,6

36,9

Radio Norge

88

25,1

28,4

TV-vaner

Index

F2

NO

NRK1

101

83,9

82,9

NRK2

107

53,6

50,3

TVNorge

99

54,5

54,9

TV 2

99

74,6

75,2

TV2 Nyhetskanalen

101

44,1

43,5

TV3

113

42,4

37,5

Index

F2

NO

118

53,6

45,6

Kiwi

86

24,9

29,0

Meny

140

35,4

25,2

Coop Obs!

98

15,8

16,2

Coop Extra

65

6,9

10,6

Coop Mega

Foretrukne dagligvarebutikker Rema 1000

110

11,6

10,5

Coop Marked

32

1,2

3,7

Spar/Eurospar

79

7,8

9,9

Coop Prix

51

4,0

7,8

Bunnpris

108

2,8

2,6 353


F3 Alltid p책 farten 67 %

er interessert i kulturnyheter


Alltid på farten

F3

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

NO FI

Boligtype

20 %

går på kaffebar/ kafé ukentlig

Geografi

Trondheim Ålesund Bergen Stavanger Oslo


F3 Alltid på farten Alltid på farten Geodemografi

Det pulserende bylivet står aldri stille, det er alltid noe som skjer. Når man i tillegg har en spennende karriere med stadig nye utfordringer, er man så og si Alltid på farten. Man ønsker å klatre så høyt som mulig, og det er kanskje det som skiller folk i arbeidslivet: Noen ser jobben kun som en arbeidsplass og tar ikke nødvendigvis med seg jobben hjem. Karrieremennesker, derimot, ser jobben som et springbrett, som en løpebane hvor det hele tiden er nye mål i sikte. Sammenlignet med de to andre F-typene, er Alltid på farten den typen med flest single mennesker. Bortsett fra det, er det flere likheter. Som at flertallet er mennesker i tredve- eller førtiårene, at flesteparten har høyere utdanning, samt den høye årsinntekten. En annen likhet er at majoriteten bor i en av Norges storbyer. Det er uten tvil her de møter flest likesinnede!

Livsstil og verdier

Slik overskriften tilsier, er Alltid på farten svært travle mennesker. For noen høres det kanskje stressende ut, men for disse menneskene er det tvert om: Å yte energi gir energi. Det er tilfredsstillende når jobben gir resultater, og det bidrar til at man ønsker å gi det lille ekstra. Men uttrykket, Alltid på farten er naturligvis ikke bokstavelig ment. Selv om det er givende å være aktiv, betyr ikke det at man aldri slapper av. Det er nødvendig å lade batteriene, og en av de beste måtene å gjøre det på, er å sette seg alene på en kafé i lunsjpausen. Man er stadig omringet av mennesker, både på jobb og på fritiden, og da kan

det være godt med litt alenetid. Man kan sitte og drikke kaffe, bestille noe god mat og surfe på Mac-en. Det er generelt mange måltider som tilbringes på kafeer eller restauranter. I motsetning til de andre F-typene, er ikke Alltid på farten like opptatt av matlaging. Det krever for mye tid, pluss at det rett og slett kan være kjedelig å bare lage mat til seg selv. Og når man har råd og mulighet til å bestille mat ute, er jo det bare en ren luksus! Mens man nyter lunsjpausen, kan man gå gjennom ukas to-do-liste. Krysse av for det som er gjort, planlegge det resterende. Det er først og fremst snakk om arbeidsrelaterte gjøremål, men kalenderen består også av ting som shopping og sosiale arrangementer. Vel, shopping og sosiale arrangementer går for så vidt hånd i hånd. For eksempel hvis man er bedt på middag, innebærer det å stikke innom Vinmonopolet og kjøpe noe godt å drikke til vertskapet. Er man invitert på bransjefest eller forretningsreise, er det en perfekt anledning for å kjøpe ny kjole eller nye sko. Og det blir ikke noe problem å finne det rette antrekket - man har alltids noe på ønskelisten. Alltid på farten er generelt opptatt av mote og design, og finner stor inspirasjon på Instagram eller blant motebloggerne. Og du skal neimen ikke se bort i fra at de har en egen moteblogg, eller en Instagram-konto med mange følgere selv.


Alltid på farten

F3

conzoom®type F3 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

F3

NO

Under 100.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

0

0,1

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

57

14,2

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

571

85,7

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

F3

NO

Under 105.000 NOK

0

0,0

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

0

0,0

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

324

81,1

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

126

18,9

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

F3

NO

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue Ingen formue

126

46,5

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

89

11,6

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

82

20,5

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

91

13,7

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

81

4,0

5,0

Over 3.350.000 NOK

74

3,7

5,0

Bonuskort - har i dag

Index

F3

NO

COOP/Forbrukersamvirket

54

31,1

57,6

Trumf

102

50,4

49,3

SAS Eurobonus

180

51,5

28,6

Norwegian Reward

148

27,3

18,5

Annet

100

12,7

12,7

Index

F3

NO

Visa

118

81,3

68,8

Mastercard

125

67,7

54,0

Cresco

115

9,7

8,4

Eurocard

146

10,5

7,2

59

2,3

3,9

0

0,0

0,4

131

5,1

3,9

0

0,0

1,4

235

15,3

6,5

Kredittkort - har i dag

Re:member Kash NAF Fordel Xtra AgriCard Annet

357


F3 Alltid på farten conzoom®type F3 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

F3

NO

14

1,1

7,9

Videregående utdanning

83

25,0

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

62

6,9

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

120

35,5

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

151

31,4

20,8

Index

F3

NO

88

34,8

39,3

168

7,8

4,7

90

4,9

5,4

196

5,8

3,0

90

16,6

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

93

11,1

11,9

Primærnæringsfag

41

0,6

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

91

3,0

3,3

Økonomiske og administrative fag

120

13,0

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

138

2,4

1,8

Index

F3

NO

120

1,8

1,5

Student

77

8,6

11,1

Arbeidsledig

84

3,1

3,7

Alders-/uførepensjonist

65

15,4

23,7

0

0,0

1,2

Grunnskoleutdanning

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag Naturvitenskaplig/handelsfag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt

Gårdbruker/fisker Eier innen butikk, håndverk mm.

0

0,0

1,2

Selvstendig næringsdrivende

131

3,4

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

213

27,2

12,8

36

0,8

2,2

Daglig leder, adm.- eller annen direktør Mellomleder, avdelingsleder

73

9,4

12,9

Kontorarbeid

158

11,5

7,3

Serviceyrke

143

11,0

7,7

Faglært arbeider

69

5,2

7,5

Annet ufaglært

57

2,6

4,6

Index

F3

NO

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

14

0,3

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

67

13,1

19,5

Sysselsatt G-N Tjenesteyting

120

47,9

39,8

Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

101

38,1

37,9

Index

F3

NO

Daglig leder

72

7,3

10,1

Styreleder

84

8,4

10,0

Styremedlem

84

13,7

16,3

Særlige stillinger


Alltid på farten

F3

conzoom®type F3 i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

F3

NO

6

0,7

12,3

Mindre sentrale kommuner

12

0,8

6,8

Noe sentrale kommuner

36

8,9

24,4

159

89,6

56,5

Index

F3

NO

Aleneboende under 50 år

254

27,2

10,7

Aleneboende - 50 år eller eldre

217

24,3

11,2

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

Minst sentrale kommuner

Sentrale kommuner

Livssyklus

160

17,0

10,6

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

39

10,9

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

48

14,0

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

40

7,8

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

49

6,9

14,0

Andre/ubesvart

62

6,5

10,5

Index

F3

NO

59

2,4

4,0

24 - 29

106

8,5

8,0

30 - 34

167

13,4

8,0

35 - 39

155

12,4

8,0

40 - 44

127

11,4

9,0

45 - 49

110

11,0

10,0

50 - 54

112

10,1

9,0

55 - 59

96

8,6

9,0

60 - 64

99

7,9

8,0

65 - 69

83

6,6

8,0

70 - 79

52

5,8

11,0

Over 80

25

2,0

8,0

Index

F3

NO

57

19,0

33,5

102

40,6

39,8

99

59,4

60,2

Index

F3

NO

Eldste person i familien Under 23

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5) Skolebarn (6 - 17)

Sivil status Gift

32

14,5

45,3

Samboende

107

19,6

18,3

Ugift

174

42,4

24,3

Tidligere gift

197

23,1

11,7

Index

F3

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

138

521.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

108

539.000

499.000

76

740.000

970.000

Økonomisk gjennomsnitt

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

359


F3 Alltid på farten conzoom®type F3 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

F3

NO

Eneboliger

0

0,0

50,6

Tomannsboliger

0

0,0

8,3

Rekkehus, kjedehus

0

0,0

11,6

388

88,6

22,8

37

0,4

1,2

Store boligbygg (blokk) Bygninger for bofellesskap Fritidsboliger

72

0,3

0,4

Garasje og uthus til bolig

362

0,4

0,1

Andre bygg

205

10,2

5,0

Index

F3

NO

Leier

172

84,4

49,0

Eier

31

15,6

51,0

Index

F3

NO

Har hytte

62

10,3

16,6

Hytte ved vannet

73

4,4

6,0

Hytte over 600m

59

3,0

5,0

Index

F3

NO

57

16,3

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

79

21,8

27,5

Vurderer å installere boligalarm

30

1,5

5,0

Eiendomseier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

F3

NO

81

47,0

58,3

Telefonundersøkelser

127

52,9

41,6

Direkte undersøkelser

165

36,3

22,0

Humanitærer org.

127

47,2

37,1

Index

F3

NO

Ingen mobiltelefon

155

30,7

19,8

1 mobiltelefon

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner

141

53,5

38,0

2 mobiltelefoner

43

11,1

25,8

3 mobiltelefoner

30

2,9

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

36

0,9

2,5

Index

F3

NO

0

136

40,7

29,9

1 - 500

184

12,7

6,9

501 - 2.000

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold

120

16,0

13,3

2.001 - 5.000

70

8,2

11,7

5.001 - 10.000

79

7,7

9,7

10.001 - 30.000

62

5,7

9,2

Over 30.000

42

6,2

14,6


Alltid på farten

F3

conzoom®type F3 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg Arbeiderpartiet (AP) Fremskrittspartiet (FRP) Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (SP) Sosialistisk Venstreparti (SV)

Index

F3

NO

88

24,7

28,2

58

6,5

11,3

140

29,9

21,4

98

4,9

5,0

6

0,3

5,1

86

4,9

5,7

Venstre (V)

214

12,4

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

207

6,2

3,0

Andre partier / Annet

66

4,1

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

71

6,1

8,6

Index

F3

NO

Ingen bil

130

42,9

32,9

1 bil

117

46,3

39,4

2 biler

42

8,3

19,7

3 eller flere biler

31

2,5

8,0

Index

F3

NO

Kjører i privatbil

63

38,2

60,5

Kjører med buss

203

37,8

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

275

28,9

10,5

Sykler

151

13,1

8,7

52

1,4

2,7

Index

F3

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

99

44,0

44,5

Legger ut bilder

74

7,0

9,5

Bruker nettbank

110

80,6

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

100

63,4

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

119

56,4

47,5

Spiller pengespill/gambler online

122

3,9

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

114

74,6

65,4

Benytter seg av streaming

111

67,7

61,0

Index

F3

NO

Antall biler

Befordring

Kjører moped/motorsykkel

Internett-bruk

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt

112

78,0

69,6

Jobb og karriere

99

62,6

63,3

Naturvern

95

65,6

69,2

119

68,1

57,2

Næringsliv og økonomi Lokalnyheter

96

86,9

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

100

92,9

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

103

91,0

88,2

94

63,1

67,3

107

54,5

50,8

Miljøvern Teknologi og elektronikk

361


F3 Alltid på farten conzoom®type F3 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

F3

NO

Spaserturer

101

61,6

60,8

Går på ski i sesongen

132

17,5

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

105

48,4

46,2

Fisker i sesongen

71

3,7

5,2

Går på restaurant

220

7,7

3,5

Går på kaffebar

213

20,0

9,4

Går på bibliotek

148

7,7

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

145

14,6

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

83

11,4

13,7

Går på religiøse tilstelninger

56

4,5

8,1

Leser bøker

98

31,7

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

126

14,8

11,7

Går på teater eller musikal

200

1,6

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

0

0,0

0,3

Går på kunstutstilling

127

1,4

1,1

Går på museum

175

1,4

0,8

Går på konsert

86

1,8

2,1

Liker hagearbeid

50

7,2

14,4

111

17,4

15,7

83

53,5

64,4

Spiller PC-spill

102

8,9

8,7

Spiller TV-spill

159

4,6

2,9

Lager matlaging

100

31,4

31,3

77

4,7

6,1

Index

F3

NO

Det er viktig å respektere tradisjoner

86

25,1

29,2

Vi bør begrense trygdeordningen

97

15,5

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

97

34,5

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

117

22,5

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

151

15,9

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

85

33,7

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

95

8,9

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

65

2,0

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

89

22,0

24,8

Liker oppussning og interiør Tilbringer tid med familien

Liker båtliv

Holdninger (er enig)

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

92

3,6

3,9

111

40,0

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

64

6,5

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

97

14,9

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

78

5,9

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

81

10,0

12,4

134

14,2

10,6

92

15,6

17,0

123

9,5

7,7

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag U-hjelpen bør reduseres Norge bør bli medlem av EU


Alltid på farten

F3

conzoom®type F3 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

F3

NO

64

7,7

12,0

179

26,8

15,0

78

4,2

5,4

167

9,0

5,4

Lokalaviser

59

18,3

31,0

Leser ikke dagsaviser

82

17,5

21,3

Index

F3

NO

VG Aftenposten Dagbladet Dagens Næringsliv

Magasiner COOP Medlem

65

11,6

17,9

134

3,9

2,9

Vi i Villa

11

1,4

12,2

Se og Hør

68

2,3

3,4

NAF-magasinet Motor

94

12,1

12,9

Vi over 60

63

3,4

5,4

Jakt & Fiske

96

2,7

2,8

Dagens Næringsliv D2

Radiovaner

Index

F3

NO

NRK generelt

104

76,9

74,0

Lokalradio generelt

103

28,0

27,3

NRK P1

96

53,0

55,0

NRK P2

148

32,8

22,1

NRK P3

122

36,2

29,6

P4

78

28,8

36,9

Radio Norge

90

25,6

28,4

TV-vaner

Index

F3

NO

NRK1

103

85,1

82,9

NRK2

115

57,7

50,3

TVNorge

100

54,8

54,9

TV 2

105

79,3

75,2

91

39,8

43,5

102

38,4

37,5

Index

F3

NO

Rema 1000

114

52,1

45,6

Kiwi

131

38,0

29,0

Meny

155

39,0

25,2

Coop Obs!

84

13,6

16,2

Coop Extra

10

1,1

10,6

Coop Mega

139

14,6

10,5

0

0,0

3,7

Spar/Eurospar

43

4,3

9,9

Coop Prix

56

4,4

7,8

Bunnpris

42

1,1

2,6

TV2 Nyhetskanalen TV3

Foretrukne dagligvarebutikker

Coop Marked

363


G1 Det gode liv 45 %

er svĂŚrt opptatt av helse


G1

Det gode liv

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

NO FI

68 %

ser på TV over 2 timer hver dag

Boligtype

Geografi Hasvik

Berlevåg Vardø

Værøy

Sauda

365


G1 Det gode liv Det gode liv Geodemografi

Det gode liv er å leve pensjonisttilværelsen når man fortsatt er sprek og kan delta aktivt i hverdagen. Så og si alle i Det gode liv er eldre enn 75 år, og ca. halvparten lever fremdeles side om side med partneren gjennom alle disse årene. Dette er noe som skiller seg fra de andre G-typene. En annen vesentlig forskjell, er at de er den typen som i størst grad eier egen bolig. Det gode liv er bosatt rundt om i vårt langstrakte land.

Livsstil og verdier

I en enebolig sitter et eldre par rundt spisebordet. Mannen skjærer poteter, kona hakker opp gulrøtter. Klokka på veggen viser fire om ettermiddagen, og om en time kommer barn med barnebarn innom på middag. I bakgrunnen høres nyhetsankeret i nærradioen, og han kan fortelle at det er meldt regn utover kvelden. Men det gjør ingenting, de har for lengst vært ute for dagen og handlet inn det de trenger av matvarer fra COOP. De var heldige og gjorde gode kupp i dag. De solgte gule tulipaner til en billig penge, og utenfor kjøpesenteret solgte de norske jordbær for kun 25 kroner kurven. Barnebarna blir nok glade for jordbær og vaniljeis til dessert! Det gode liv er generelt glad i å spise dessert, det er en hyggelig tradisjon de liker å ta vare på. Det er rart med det, det er visst ikke like vanlig blant de norske hjem lenger. Folk har jo blitt så opptatt av å spise sunt at det nærmest har blitt et hysteri! Folk spiser såkalt ”supermat” og lavkarbo og det er ikke måte på. Men det er jo bare å se på de eldre - det er ikke akkurat som at de har tatt noe skade av å spise både ris og poteter og hveteboller. Hvorfor skulle

det være noe annerledes nå? En annen ting er at da de vokste opp, var det ikke så altfor mye penger til overs i husstanden, men man kunne da likevel unne seg noe godt etter middagen. Nå i dag har jo de fleste mye bedre råd - da burde man i hvert fall kunne løsne litt på snippen. Jaja, da er det vel ekstra koselig for barnebarna at besteforeldrene alltid har noe godt på lager. Som bestemor pleier å si: ”Kom, så skal vi se om vi har noe godt i fryseren”. Hun er nemlig glad i å bake kaker og gjærbakst, og det smaker jo så mye bedre når det er hjemmelaget. Det er ikke det samme med tørre boller fra butikken! Potetene er satt til koking, kjøttkakene er ferdig stekt og pakket inn i aluminiumsfolie. Nå er det bare å vente til gjestene ringer på døra. I mellomtiden kan de bla gjennom dagens utgave av Aftenposten eller det siste nummeret av Norsk Ukeblad. De har nemlig en reportasje med overskriften, ”Ferie på fire hjul”. Den henviser til charterbussferier, en aktivitet mange i Det gode liv liker å benytte seg av. Da kan man reise på tur sammen med andre pensjonister som også er glad i å reise. Mon tro om de skal dra til Gran Canaria i år også? Mobiltelefonen synger den umiskjennelige melodien til Nokia Tune, og kona i huset roper at mannen må ta den. Hun står med hendene fulle og heller potetene over i dørslaget. Jada, jada, han hørte den godt selv. Det er dattera som forteller at de blir fem minutter forsinket. Men det går så fint så - de har jo ikke dårlig tid.


Det gode liv

G1

conzoom®type G1 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt Under 100.000 NOK

Index

G1

NO

25

1,2

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

110

5,5

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

182

27,3

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

144

35,9

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

92

23,1

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

41

6,1

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

9

0,5

5,0

Over 910.000 NOK

9

0,4

5,0

Index

G1

NO

31

1,6

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

109

5,5

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

133

19,9

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

127

31,8

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

132

33,0

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

50

7,5

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

7

0,4

5,0

Over 1.170.000 NOK

7

0,4

5,0

Index

G1

NO

Ingen formue

17

6,3

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

35

4,5

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

134

33,5

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

237

35,5

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

237

11,8

5,0

Over 3.350.000 NOK

166

8,3

5,0

Husstandens samlede årsinntekt Under 105.000 NOK

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

G1

NO

COOP/Forbrukersamvirket

104

60,1

57,6

Trumf

95

46,8

49,3

SAS Eurobonus

49

14,0

28,6

Norwegian Reward

39

7,2

18,5

Annet

32

4,1

12,7

Index

G1

NO

Visa

95

65,4

68,8

Mastercard

90

48,8

54,0

Cresco

102

8,6

8,4

Eurocard

119

8,6

7,2

Re:member

46

1,8

3,9

Kash

25

0,1

0,4

179

7,0

3,9

AgriCard

93

1,3

1,4

Annet

46

3,0

6,5

Kredittkort - har i dag

NAF Fordel Xtra

367


G1 Det gode liv conzoom®type G1 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

G1

NO

Grunnskoleutdanning

166

13,1

7,9

Videregående utdanning

100

30,0

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

86

9,6

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

96

28,5

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

85

17,7

20,8

Index

G1

NO

101

39,6

39,3

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag

87

4,0

4,7

107

5,8

5,4

83

2,5

3,0

Naturvitenskaplig/handelsfag

102

18,7

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

102

12,1

11,9

74

1,1

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

105

3,5

3,3

Økonomiske og administrative fag

104

11,3

10,9

87

1,5

1,8

Index

G1

NO

140

2,1

1,5

Student

8

0,9

11,1

Arbeidsledig

5

0,2

3,7

331

78,5

23,7

Gårdbruker/fisker

67

0,8

1,2

Eier innen butikk, håndverk mm.

42

0,5

1,2

Selvstendig næringsdrivende

62

1,6

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

16

2,0

12,8

9

0,2

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

30

3,9

12,9

Kontorarbeid

32

2,3

7,3

Serviceyrke

35

2,7

7,7

Faglært arbeider

39

2,9

7,5

Annet ufaglært

30

1,4

4,6

Index

G1

NO

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag

Primærnæringsfag

Ikke oppgitt fagfelt

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt

Alders-/uførepensjonist

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

60

1,3

2,3

105

20,5

19,5

98

39,0

39,8

102

38,5

37,9

Index

G1

NO

Daglig leder

41

4,2

10,1

Styreleder

45

4,5

10,0

Styremedlem

61

9,9

16,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Det gode liv

G1

conzoom®type G1 i forhold til Norges befolkning Geografi Minst sentrale kommuner

Index

G1

NO

80

9,8

12,3

Mindre sentrale kommuner

118

8,0

6,8

Noe sentrale kommuner

114

27,9

24,4

96

54,2

56,5

Index

G1

NO

27

2,9

10,7

223

25,0

11,2

Sentrale kommuner

Livssyklus Aleneboende under 50 år Aleneboende - 50 år eller eldre Par under 50 år uten hjemmeboende barn

3

0,3

10,6

235

65,7

27,9

10

2,8

29,3

7

1,4

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

11

1,5

14,0

Andre/ubesvart

36

3,8

10,5

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn Husstander med barn (0 - 19 år) Husstander med småbarn (0 - 12 år)

Eldste person i familien

Index

G1

NO

Under 23

0

0,0

4,0

24 - 29

0

0,0

8,0

30 - 34

0

0,0

8,0

35 - 39

0

0,0

8,0

40 - 44

0

0,0

9,0

45 - 49

0

0,0

10,0

50 - 54

0

0,0

9,0

55 - 59

0

0,0

9,0

60 - 64

0

0,0

8,0

65 - 69

0

0,0

8,0

70 - 79

425

46,7

11,0

Over 80

666

53,3

8,0

Index

G1

NO

21

7,0

33,5

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5) Skolebarn (6 - 17)

Sivil status Gift

61

24,5

39,8

125

75,5

60,2

Index

G1

NO

144

65,1

45,3

Samboende

15

2,7

18,3

Ugift

32

7,7

24,3

208

24,3

11,7

Index

G1

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

73

275.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

75

374.000

499.000

168

1.625.000

970.000

Tidligere gift

Økonomisk gjennomsnitt

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

369


G1 Det gode liv conzoom®type G1 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

G1

NO

Eneboliger

128

64,7

50,6

Tomannsboliger

125

10,4

8,3

Rekkehus, kjedehus

110

12,7

11,6

42

9,5

22,8

0

0,0

1,2

Store boligbygg (blokk) Bygninger for bofellesskap Fritidsboliger

115

0,4

0,4

Garasje og uthus til bolig

26

0,0

0,1

Andre bygg

45

2,2

5,0

Index

G1

NO

0

0,0

49,0

196

100,0

51,0

Index

G1

NO

Har hytte

145

24,2

16,6

Hytte ved vannet

168

10,1

6,0

Hytte over 600m

126

6,3

5,0

Index

G1

NO

Har boligalarm

157

45,1

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

131

36,0

27,5

40

2,0

5,0

Eiendomseier Leier Eier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet

Vurderer å installere boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

G1

NO

96

55,8

58,3

Telefonundersøkelser

106

44,1

41,6

Direkte undersøkelser

95

21,0

22,0

109

40,6

37,1

Index

G1

NO

65

12,9

19,8

1 mobiltelefon

119

45,3

38,0

2 mobiltelefoner

132

34,0

25,8

3 mobiltelefoner

53

5,2

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

41

1,0

2,5

Index

G1

NO

92

27,6

29,9

1 - 500

110

7,6

6,9

501 - 2.000

123

16,4

13,3

2.001 - 5.000

126

14,7

11,7

5.001 - 10.000

107

10,4

9,7

10.001 - 30.000

87

8,0

9,2

Over 30.000

49

7,2

14,6

Ikke reservert

Humanitærer org.

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold 0


Det gode liv

G1

conzoom®type G1 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

G1

NO

Arbeiderpartiet (AP)

114

32,2

28,2

Fremskrittspartiet (FRP)

122

13,8

11,3

Høyre (H)

117

25,0

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

188

9,4

5,0

Senterpartiet (SP)

69

3,5

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

44

2,5

5,7

Venstre (V)

79

4,6

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

53

1,6

3,0

Andre partier / Annet

42

2,6

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

56

4,8

8,6

Index

G1

NO

Antall biler Ingen bil

74

24,3

32,9

152

59,9

39,4

2 biler

63

12,5

19,7

3 eller flere biler

40

3,2

8,0

Index

G1

NO

Kjører i privatbil

89

54,1

60,5

Kjører med buss

74

13,7

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

31

3,3

10,5

Sykler

86

7,5

8,7

Kjører moped/motorsykkel

52

1,4

2,7

Index

G1

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

39

17,2

44,5

Legger ut bilder

27

2,6

9,5

Bruker nettbank

82

60,2

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

44

27,9

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

35

16,4

47,5

Spiller pengespill/gambler online

50

1,6

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

33

21,3

65,4

Benytter seg av streaming

38

23,4

61,0

Index

G1

NO

117

81,2

69,6

46

29,1

63,3

Naturvern

112

77,3

69,2

Næringsliv og økonomi

113

64,7

57,2

Lokalnyheter

103

92,4

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

102

95,0

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

104

91,8

88,2

Miljøvern

111

74,9

67,3

76

38,4

50,8

1 bil

Befordring

Internett-bruk

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt Jobb og karriere

Teknologi og elektronikk

371


G1 Det gode liv conzoom®type G1 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien Spaserturer

Index

G1

NO

113

68,6

60,8

Går på ski i sesongen

73

9,7

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

94

43,5

46,2

Fisker i sesongen

65

3,4

5,2

Går på restaurant

97

3,4

3,5

Går på kaffebar

117

11,0

9,4

Går på bibliotek

119

6,2

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

37

3,7

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

59

8,1

13,7

Går på religiøse tilstelninger

160

13,0

8,1

Leser bøker

125

40,3

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

133

15,6

11,7

Går på teater eller musikal

238

1,9

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

133

0,4

0,3

Går på kunstutstilling

82

0,9

1,1

Går på museum

88

0,7

0,8

Går på konsert

162

3,4

2,1

Liker hagearbeid

197

28,4

14,4

80

12,5

15,7

109

70,0

64,4

Spiller PC-spill

55

4,8

8,7

Spiller TV-spill

69

2,0

2,9

Lager matlaging

89

27,9

31,3

Liker båtliv

92

5,6

6,1

Index

G1

NO

Det er viktig å respektere tradisjoner

151

44,2

29,2

Vi bør begrense trygdeordningen

124

19,8

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

166

59,2

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

104

20,0

19,3

93

9,8

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

127

50,0

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

103

9,7

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

129

4,0

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

90

22,4

24,8

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

87

3,4

3,9

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

98

35,4

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

127

13,0

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

118

18,1

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

128

9,7

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

192

23,8

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

120

12,7

10,6

U-hjelpen bør reduseres

116

19,8

17,0

Norge bør bli medlem av EU

153

11,8

7,7

Liker oppussning og interiør Tilbringer tid med familien

Holdninger (er enig)

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket


Det gode liv

G1

conzoom®type G1 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

G1

NO

VG

143

17,1

12,0

Aftenposten

176

26,4

15,0

Dagbladet

81

4,4

5,4

Dagens Næringsliv

52

2,8

5,4

Lokalaviser

213

66,1

31,0

Leser ikke dagsaviser

266

56,6

21,3

Index

G1

NO

158

28,2

17,9

52

1,5

2,9

Vi i Villa

161

19,7

12,2

Se og Hør

126

4,3

3,4

NAF-magasinet Motor

185

23,9

12,9

Vi over 60

331

17,9

5,4

Jakt & Fiske

114

3,2

2,8

Magasiner COOP Medlem Dagens Næringsliv D2

Radiovaner

Index

G1

NO

113

83,9

74,0

58

15,7

27,3

NRK P1

138

75,7

55,0

NRK P2

155

34,3

22,1

NRK P3

30

8,9

29,6

P4

40

14,6

36,9

Radio Norge

29

8,2

28,4

TV-vaner

Index

G1

NO

NRK1

116

96,2

82,9

NRK2

163

82,2

50,3

81

44,7

54,9

TV 2

107

80,6

75,2

TV2 Nyhetskanalen

121

52,5

43,5

74

27,6

37,5

Index

G1

NO

Rema 1000

68

30,9

45,6

Kiwi

66

19,0

29,0

Meny

96

24,1

25,2

Coop Obs!

71

11,5

16,2

Coop Extra

86

9,1

10,6

Coop Mega

NRK generelt Lokalradio generelt

TVNorge

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker

125

13,1

10,5

Coop Marked

73

2,7

3,7

Spar/Eurospar

86

8,5

9,9

Coop Prix

138

10,8

7,8

Bunnpris

88

2,3

2,6 373


G2 Mellom bakkar og berg

78 %

er svĂŚrt interessert i lokalnyheter


G2

Mellom bakkar og berg

Alder

24 %

er veldig glad i hĂĽndarbeid

18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

NO FI

Boligtype

Geografi

Agdenes

Frosta

Norddal Nore og Uvdal Ullensvang

375


G2 Mellom bakkar og berg Mellom bakkar og berg Geodemografi

Slik sangen sier: ”Millom Bakkar og Berg ut med Havet, heve Nordmannen fenget sin Heim”. Og det er nettopp her typen tilhører: Mellom bakkar og berg i det ganske land. Noen bor for eksempel i Snillfjord eller Lierne. De er omringet av høye fjell og vakker natur på alle kanter, og i likhet med Det gode liv er det mange som fremdeles bor i huset de har bodd i gjennom en årrekke. Nesten alle er godt over 75 år, og mange lever nå som enker eller enkemenn. Heldigvis har de barn som kan komme innom for å hjelpe til med husarbeid, hagestell, matlaging og andre gjøremål. Det er ikke bare-bare å skulle klippe den svære plenen utenfor, eller å pusse alle vinduene i huset. De vil gjerne bo her så lenge som mulig, og da er det godt med litt avlastning.

Livsstil og verdier

Det er et lite stykke til nærmeste matbutikk, men heldigvis er det mange som fremdeles kan kjøre bil. Den trofaste, lille bilen har kjørt mange kilometer opp i gjennom, og det har blitt fraktet mange planter og mye gjødsel i bagasjerommet. Mange i Mellom bakkar og berg liker nemlig godt å sysle i hagen. En gang i tiden solgte de grønnsaker og bær herfra, men det ble for mye styr å skulle holde det vedlike. Nå er det stort sett bare barna som plukker med seg noen epler fra trærne i hagen, eller finner markjordbær nedi skråningen ved huset. Det er synd, egentlig - det var

jo så skjønt da hagen var på sitt frodigste. Men det er ikke like enkelt lenger. Dessuten er ikke markedet for lokale matvarer like sterkt som det var. Ikke bare på grunn av sentraliseringspolitikken, men også fordi stadig flere kjøper importert, plastpakket mat. Forstå det de som kan, det må da være verdt å bruke litt ekstra for så kortreiste varer? Også smaker det jo så mye bedre!

Mellom bakkar og berg er generelt opptatt av distriktspolitikk og norsk matkultur. På grunn av dette, er Senterpartiet det alternativet flest krysser av på når de står ved valgurnen. Det er ikke uten grunn av partiet tidligere het Bondepartiet - de har tross alt et sterkt fokus på bønders rettigheter. I tillegg er partiet opptatt av distriktspolitikk, og debatten om tvangssammenslåing av kommuner er en sak som får pulsen i Mellom bakkar og berg til å slå litt fortere. Mange er skeptiske og er redd det vil svekke lokaldemokratiet, samt bidra til mer byråkrati. De vil ikke føle seg kuet av større kommuner. Og det er kanskje ikke så rart at de føler så sterkt på dette - de har tross alt bodd her i mange år og kjenner hjemkommunen ut og inn.


Mellom bakkar og berg

G2

conzoom®type G2 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

G2

NO

44

2,2

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

263

13,1

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

245

36,8

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

119

29,7

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

57

14,2

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

23

3,5

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

5

0,3

5,0

Over 910.000 NOK

4

0,2

5,0

Index

G2

NO

71

3,6

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

289

14,5

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

215

32,3

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

112

28,0

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

71

17,8

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

23

3,5

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

3

0,2

5,0

Over 1.170.000 NOK

3

0,2

5,0

Index

G2

NO

Under 100.000 NOK

Husstandens samlede årsinntekt Under 105.000 NOK

Husstandens samlede formue Ingen formue

24

8,9

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

109

14,2

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

178

44,5

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

153

22,9

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

112

5,6

5,0

77

3,8

5,0

Over 3.350.000 NOK

Bonuskort - har i dag

Index

G2

NO

COOP/Forbrukersamvirket

109

62,8

57,6

Trumf

101

49,9

49,3

SAS Eurobonus

36

10,2

28,6

Norwegian Reward

28

5,1

18,5

Annet

28

3,5

12,7

Index

G2

NO

Visa

92

63,2

68,8

Mastercard

71

38,1

54,0

Cresco

77

6,5

8,4

136

9,8

7,2

Re:member

0

0,0

3,9

Kash

0

0,0

0,4

NAF Fordel Xtra

156

6,1

3,9

AgriCard

171

2,4

1,4

63

4,1

6,5

Kredittkort - har i dag

Eurocard

Annet

377


G2 Mellom bakkar og berg conzoom®type G2 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

G2

NO

Grunnskoleutdanning

201

15,9

7,9

Videregående utdanning

115

34,7

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

58

6,5

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

81

24,1

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

88

18,3

20,8

Index

G2

NO

105

41,2

39,3

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag

78

3,6

4,7

103

5,6

5,4

67

2,0

3,0

100

18,4

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

103

12,3

11,9

Primærnæringsfag

150

2,2

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

102

3,4

3,3

Økonomiske og administrative fag

91

9,9

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

82

1,4

1,8

Index

G2

NO

Hjemmeværende/uten egen inntekt

47

0,7

1,5

Student

23

2,5

11,1

Arbeidsledig

86

3,2

3,7

Alders-/uførepensjonist

310

73,4

23,7

Gårdbruker/fisker

192

2,3

1,2

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag Naturvitenskaplig/handelsfag

Yrke/stilling

Eier innen butikk, håndverk mm.

0

0,0

1,2

Selvstendig næringsdrivende

31

0,8

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

13

1,6

12,8

150

3,3

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

33

4,3

12,9

Kontorarbeid

12

0,9

7,3

Serviceyrke

47

3,6

7,7

0

0,0

7,5

74

3,4

4,6

Index

G2

NO

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

Faglært arbeider Annet ufaglært

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

183

4,1

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

111

21,7

19,5

90

35,7

39,8

100

38,0

37,9

Index

G2

NO

Daglig leder

25

2,6

10,1

Styreleder

28

2,8

10,0

Styremedlem

46

7,6

16,3

Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Mellom bakkar og berg

G2

conzoom®type G2 i forhold til Norges befolkning Geografi Minst sentrale kommuner

Index

G2

NO

59

7,2

12,3

Mindre sentrale kommuner

121

8,2

6,8

Noe sentrale kommuner

123

30,0

24,4

97

54,6

56,5

Index

G2

NO

49

5,2

10,7

332

37,2

11,2

Sentrale kommuner

Livssyklus Aleneboende under 50 år Aleneboende - 50 år eller eldre Par under 50 år uten hjemmeboende barn

9

1,0

10,6

179

50,0

27,9

15

4,5

29,3

8

1,6

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

32

4,5

14,0

Andre/ubesvart

26

2,7

10,5

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn Husstander med barn (0 - 19 år) Husstander med småbarn (0 - 12 år)

Eldste person i familien

Index

G2

NO

Under 23

0

0,0

4,0

24 - 29

0

0,0

8,0

30 - 34

0

0,0

8,0

35 - 39

0

0,0

8,0

40 - 44

0

0,0

9,0

45 - 49

0

0,0

10,0

50 - 54

0

0,0

9,0

55 - 59

0

0,0

9,0

60 - 64

0

0,0

8,0

65 - 69

0

0,0

8,0

70 - 79

384

42,3

11,0

Over 80

721

57,7

8,0

Index

G2

NO

16

5,4

33,5

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5) Skolebarn (6 - 17)

Sivil status Gift

62

24,8

39,8

125

75,2

60,2

Index

G2

NO

110

50,0

45,3

Samboende

16

3,0

18,3

Ugift

42

10,2

24,3

314

36,7

11,7

Index

G2

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

61

231.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

57

284.000

499.000

109

1.058.000

970.000

Tidligere gift

Økonomisk gjennomsnitt

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

379


G2 Mellom bakkar og berg conzoom®type G2 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

G2

NO

Eneboliger

127

64,1

50,6

Tomannsboliger

116

9,7

8,3

Rekkehus, kjedehus

226

26,2

11,6

Store boligbygg (blokk)

0

0,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

0

0,0

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

0

0,0

5,0

Index

G2

NO

204

100,0

49,0

0

0,0

51,0

Index

G2

NO

Har hytte

73

12,1

16,6

Hytte ved vannet

81

4,8

6,0

Hytte over 600m

54

2,7

5,0

Index

G2

NO

Har boligalarm

136

39,1

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

116

32,0

27,5

0

0,0

5,0

Eiendomseier Leier Eier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet

Vurderer å installere boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

G2

NO

105

61,4

58,3

Telefonundersøkelser

93

38,6

41,6

Direkte undersøkelser

84

18,4

22,0

Humanitærer org.

96

35,6

37,1

Index

G2

NO

Ingen mobiltelefon

134

26,5

19,8

1 mobiltelefon

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner

134

50,8

38,0

2 mobiltelefoner

70

18,0

25,8

3 mobiltelefoner

31

3,0

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

29

0,7

2,5

Index

G2

NO

140

41,8

29,9

78

5,4

6,9

501 - 2.000

157

20,9

13,3

2.001 - 5.000

109

12,7

11,7

5.001 - 10.000

58

5,6

9,7

10.001 - 30.000

30

2,8

9,2

Over 30.000

37

5,4

14,6

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold 0 1 - 500


Mellom bakkar og berg

G2

conzoom®type G2 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg Arbeiderpartiet (AP) Fremskrittspartiet (FRP)

Index

G2

NO

110

31,1

28,2

63

7,1

11,3

Høyre (H)

119

25,4

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

104

5,2

5,0

Senterpartiet (SP)

176

9,0

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

58

3,3

5,7

105

6,1

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

23

0,7

3,0

Andre partier / Annet

73

4,5

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

90

7,7

8,6

Index

G2

NO

Ingen bil

154

50,6

32,9

1 bil

101

39,6

39,4

2 biler

36

7,2

19,7

3 eller flere biler

33

2,6

8,0

Index

G2

NO

Kjører i privatbil

79

47,6

60,5

Kjører med buss

72

13,3

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

62

6,5

10,5

Sykler

47

4,1

8,7

0

0,0

2,7

Index

G2

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

43

19,0

44,5

Legger ut bilder

16

1,5

9,5

Bruker nettbank

72

52,5

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

44

28,0

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

33

15,6

47,5

0

0,0

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

32

20,9

65,4

Benytter seg av streaming

41

25,2

61,0

Index

G2

NO

101

70,5

69,6

46

29,0

63,3

Naturvern

111

76,8

69,2

Næringsliv og økonomi

108

61,5

57,2

Lokalnyheter

107

96,3

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

102

95,0

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

104

91,6

88,2

Miljøvern

102

68,9

67,3

73

36,9

50,8

Venstre (V)

Antall biler

Befordring

Kjører moped/motorsykkel

Internett-bruk

Spiller pengespill/gambler online

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt Jobb og karriere

Teknologi og elektronikk

381


G2 Mellom bakkar og berg conzoom®type G2 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien Spaserturer

Index

G2

NO

104

63,3

60,8

Går på ski i sesongen

43

5,7

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

76

35,1

46,2

Fisker i sesongen

37

1,9

5,2

Går på restaurant

40

1,4

3,5

Går på kaffebar

122

11,5

9,4

Går på bibliotek

73

3,8

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

16

1,6

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

67

9,2

13,7

Går på religiøse tilstelninger

119

9,6

8,1

Leser bøker

134

43,3

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

109

12,7

11,7

88

0,7

0,8

Går på teater eller musikal Går i opera eller på ballettforestilling

0

0,0

0,3

Går på kunstutstilling

400

4,4

1,1

Går på museum

175

1,4

0,8

Går på konsert

81

1,7

2,1

Liker hagearbeid

161

23,2

14,4

Liker oppussning og interiør

70

11,0

15,7

Tilbringer tid med familien

95

61,4

64,4

Spiller PC-spill

29

2,5

8,7

Spiller TV-spill

0

0,0

2,9

Lager matlaging

81

25,4

31,3

Liker båtliv

64

3,9

6,1

Index

G2

NO

132

38,6

29,2

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner Vi bør begrense trygdeordningen

88

14,1

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

156

55,8

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

108

20,9

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

130

13,7

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

128

50,6

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

130

12,2

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

81

2,5

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

75

18,5

24,8

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

87

3,4

3,9

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

83

29,9

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

105

10,7

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

131

20,0

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

76

5,8

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

145

18,0

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

112

11,9

10,6

79

13,5

17,0

174

13,4

7,7

U-hjelpen bør reduseres Norge bør bli medlem av EU


Mellom bakkar og berg

G2

conzoom®type G2 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

G2

NO

179

21,5

12,0

Aftenposten

163

24,5

15,0

Dagbladet

119

6,4

5,4

52

2,8

5,4

Lokalaviser

221

68,5

31,0

Leser ikke dagsaviser

276

58,8

21,3

Index

G2

NO

136

24,4

17,9

45

1,3

2,9

106

12,9

12,2

94

3,2

3,4

NAF-magasinet Motor

179

23,1

12,9

Vi over 60

300

16,2

5,4

82

2,3

2,8

VG

Dagens Næringsliv

Magasiner COOP Medlem Dagens Næringsliv D2 Vi i Villa Se og Hør

Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

G2

NO

111

82,0

74,0

76

20,8

27,3

NRK P1

129

71,1

55,0

NRK P2

150

33,1

22,1

NRK P3

28

8,4

29,6

P4

31

11,3

36,9

Radio Norge

38

10,7

28,4

TV-vaner

Index

G2

NO

NRK1

117

97,2

82,9

NRK2

169

84,8

50,3

87

47,9

54,9

TV 2

109

81,8

75,2

TV2 Nyhetskanalen

126

54,7

43,5

81

30,2

37,5

Index

G2

NO

Rema 1000

83

37,7

45,6

Kiwi

89

25,8

29,0

Meny

99

24,9

25,2

Coop Obs!

105

17,0

16,2

Coop Extra

118

12,5

10,6

Coop Mega

181

19,0

10,5

Coop Marked

122

4,5

3,7

Spar/Eurospar

93

9,2

9,9

Coop Prix

87

6,8

7,8

Bunnpris

27

0,7

2,6

NRK generelt Lokalradio generelt

TVNorge

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker

383


G3 Velferdsbyggerne 32 %

bruker ikke Internett


G3

Velferdsbyggerne

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

11 %

drikker vin 5 eller flere ganger i uka

Kjøpekraft

NO FI

Boligtype

Geografi

Narvik Rana Steinkjer

Bergen

Hamar

385


G3 Velferdsbyggerne Velferdsbyggerne Geodemografi

De har hatt et langt og aktivt arbeidsliv, hvor de var med på å bygge opp velferdsstaten slik vi kjenner den i dag. Mange har hatt fysisk krevende jobber, kanskje som håndverkere eller i helsesektoren. De ser tilbake på et langt og innholdsrikt liv, og nå er det deilig å nyte roen i pensjonisttilværelsen. Noen av Velferdsbyggerne bor i omsorgsboliger og mottar hjemmetjenester, andre har flyttet på aldershjem. Nå får de selv nyte godt av velferdsstaten. Aldersgruppen er fra 75 år og oppover og for de som fremdeles er noenlunde raske til beins, kan de ta seg ut på egenhånd. Det de i så fall trenger mest hjelp til, er husarbeid og matlaging. Ellers kan de gjerne dra på nærbutikken alene, og da er trillebagen god å ha. Du må stå tidlig opp på lørdager, skal du rekke å handle før Velferdsbyggerne. De liker å gjøre unna dagligvarehandelen like etter åpningstid, da er det så ryddig og rolig i butikken.

Livsstil og verdier

Selv om arbeidslivet for lengst er et tilbakelagt kapittel, er det fortsatt spennende å følge med på dagens samfunnsutvikling. Men det kan også være frustrerende, da mange av Velferdsbyggerne mener at digitaliseringen og globaliseringen kan virke litt skremmende. Stadig flere unge velger stillesittende yrker, og det kan umulig være samfunnsnyttig med så mange statsvitere, medievitere og Gudene vet hva. Slike yrker fantes ikke en gang da de var unge, og mange i Velferdsbyggerne mener at Norge bør satse mer på praktiske og realfaglige yrkesretninger. De har jo selv vært med på å bygge grunnmuren i fedrelandet, og man skal aldri ta for gitt at det er noe som kommer av seg selv.

Ja, det kan virke som at dagens unge har blitt litt for bortskjemte, og når de leser om attenåringer som aldri har hatt en sommerjobb før - det er rett og slett litt hoderystende. Selv hadde de sin første jobb allerede som tolvåring. Det var en selvfølge å bidra i hjemmet, selv om man hadde aldri så lyst til å leke i stedet. Og apropos leking, det var ikke noe TV, bredbånd eller nettbrett den gangen de vokste opp. Da var man ute i frisk luft og spilte fotball, klatra i trær eller snekra i boden. Nå er det nesten så spedbarn lærer å sveipe en skjerm før de lærer å prate! Man har ikke spesielt tro på at all PC-bruken har noe godt for seg - tvert i mot. Det er generelt litt bekymringsverdig hvordan flere og flere blir inaktive. Det er nesten merkverdig at regjeringa ikke satser mer på folkehelsa. Men å sende ut massevis av bistandspenger - dét skal vi gjøre. Velferdsbyggerne mener bestemt at vi burde ”rydde opp” i egne problemer før vi spanderer oljepengene på andre. Det er godt det finnes politikere som Siv på tinget, hun tør å si de upopulære tingene. Mange i Velferdsbyggerne stemmer nemlig på Fremskrittspartiet og sier seg enig i mange av deres hjertesaker. Eksempler er engasjementet for å bedre infrastrukturen i landet, at man burde øke privatiseringen for å unngå lange sykehuskøer, samt fokusere på tradisjonelle familieverdier. Tradisjoner er generelt noe som opptar mange, og da finner man stor glede i å lese Nationen eller bladet Familien. En annen viktig sak er å gjøre noe med arbeidsledigheten. Norge har lange tradisjoner som et arbeiderklassesamfunn, og man er villig til å tillate en redusert levestandard dersom det fører til lavere arbeidsledighet. De mener nå at de vet hva de snakker om - de er tross alt Velferdsbyggerne!


Velferdsbyggerne

G3

conzoom®type G3 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

G3

NO

53

2,7

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

250

12,5

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

248

37,2

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

135

33,8

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

54

13,6

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

1

0,2

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

1

0,0

5,0

Over 910.000 NOK

1

0,0

5,0

Index

G3

NO

69

3,5

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

275

13,7

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

223

33,5

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

128

32,0

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

68

17,1

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

1

0,2

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

1

0,0

5,0

Over 1.170.000 NOK

1

0,0

5,0

Index

G3

NO

Ingen formue

36

13,3

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

95

12,4

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

167

41,7

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

162

24,3

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

105

5,3

5,0

60

3,0

5,0

Under 100.000 NOK

Husstandens samlede årsinntekt Under 105.000 NOK

Husstandens samlede formue

Over 3.350.000 NOK

Bonuskort - har i dag

Index

G3

NO

COOP/Forbrukersamvirket

93

53,6

57,6

102

50,5

49,3

SAS Eurobonus

38

10,8

28,6

Norwegian Reward

16

2,9

18,5

Annet

22

2,8

12,7

Index

G3

NO

Visa

99

68,3

68,8

Mastercard

85

45,7

54,0

Cresco

98

8,2

8,4

101

7,3

7,2

Trumf

Kredittkort - har i dag

Eurocard Re:member

74

2,9

3,9

Kash

175

0,7

0,4

NAF Fordel Xtra

197

7,7

3,9

AgriCard

57

0,8

1,4

Annet

62

4,0

6,5 387


G3 Velferdsbyggerne conzoom®type G3 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad Grunnskoleutdanning Videregående utdanning

Index

G3

NO

218

17,2

7,9

94

28,4

30,1

112

12,5

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

92

27,2

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

65

13,5

20,8

Index

G3

NO

Allmenne fag

106

41,7

39,3

Humanistiske og estestiske fag

107

5,0

4,7

90

4,8

5,4

104

3,1

3,0

88

16,2

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

96

11,4

11,9

Primærnæringsfag

56

0,8

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

97

3,2

3,3

Økonomiske og administrative fag

106

11,6

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

125

2,2

1,8

Index

G3

NO

0

0,0

1,5

28

3,1

11,1

0

0,0

3,7

358

84,8

23,7

Gårdbruker/fisker

50

0,6

1,2

Eier innen butikk, håndverk mm.

42

0,5

1,2

Selvstendig næringsdrivende

15

0,4

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

7

0,9

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

0

0,0

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

14

1,8

12,9

Kontorarbeid

63

4,6

7,3

9

0,7

7,7

Faglært arbeider

12

0,9

7,5

Annet ufaglært

37

1,7

4,6

Index

G3

NO

Fagbrev/fagskoleutdanning

Utdanningsbakgrunn

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag Naturvitenskaplig/handelsfag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt Student Arbeidsledig Alders-/uførepensjonist

Serviceyrke

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

31

0,7

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

85

16,5

19,5

Sysselsatt G-N Tjenesteyting

108

43,2

39,8

Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

103

39,1

37,9

Index

G3

NO

Daglig leder

19

1,9

10,1

Styreleder

22

2,2

10,0

Styremedlem

43

7,0

16,3

Særlige stillinger


Velferdsbyggerne

G3

conzoom®type G3 i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

G3

NO

Minst sentrale kommuner

36

4,4

12,3

Mindre sentrale kommuner

65

4,4

6,8

Noe sentrale kommuner

76

18,6

24,4

128

72,6

56,5

Index

G3

NO

18

1,9

10,7

432

48,4

11,2

Sentrale kommuner

Livssyklus Aleneboende under 50 år Aleneboende - 50 år eller eldre Par under 50 år uten hjemmeboende barn

9

1,0

10,6

161

45,0

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

0

0,0

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

0

0,0

19,7

0

0,0

14,0

55

5,8

10,5

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

Husstander med tenåringer (13 - 19 år) Andre/ubesvart

Eldste person i familien

Index

G3

NO

Under 23

0

0,0

4,0

24 - 29

0

0,0

8,0

30 - 34

0

0,0

8,0

35 - 39

0

0,0

8,0

40 - 44

0

0,0

9,0

45 - 49

0

0,0

10,0

50 - 54

0

0,0

9,0

55 - 59

0

0,0

9,0

60 - 64

0

0,0

8,0

65 - 69

0

0,0

8,0

70 - 79

389

42,8

11,0

Over 80

715

57,2

8,0

Index

G3

NO

5

1,6

33,5

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5)

78

31,1

39,8

114

68,8

60,2

Index

G3

NO

Gift

96

43,4

45,3

Samboende

14

2,5

18,3

Ugift

51

12,3

24,3

345

40,4

11,7

Index

G3

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

58

218.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

52

257.000

499.000

103

1.002.000

970.000

Skolebarn (6 - 17)

Sivil status

Tidligere gift

Økonomisk gjennomsnitt

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

389


G3 Velferdsbyggerne conzoom®type G3 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

G3

NO

Eneboliger

0

0,0

50,6

Tomannsboliger

0

0,0

8,3

Rekkehus, kjedehus

0

0,0

11,6

Store boligbygg (blokk)

376

85,8

22,8

Bygninger for bofellesskap

122

1,5

1,2

Fritidsboliger

189

0,7

0,4

Garasje og uthus til bolig

175

0,2

0,1

Andre bygg

238

11,9

5,0

Index

G3

NO

204

100,0

49,0

0

0,0

51,0

Index

G3

NO

Har hytte

77

12,7

16,6

Hytte ved vannet

95

5,7

6,0

Hytte over 600m

47

2,4

5,0

Index

G3

NO

Har boligalarm

101

28,9

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

140

38,6

27,5

0

0,0

5,0

Eiendomseier Leier Eier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet

Vurderer å installere boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

G3

NO

95

55,3

58,3

Telefonundersøkelser

107

44,6

41,6

Direkte undersøkelser

113

24,8

22,0

Humanitærer org.

112

41,7

37,1

Index

G3

NO

Ingen mobiltelefon

122

24,1

19,8

1 mobiltelefon

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner

148

56,3

38,0

2 mobiltelefoner

66

17,0

25,8

3 mobiltelefoner

19

1,8

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

12

0,3

2,5

Index

G3

NO

0

193

57,7

29,9

1 - 500

142

9,8

6,9

501 - 2.000

64

8,5

13,3

2.001 - 5.000

39

4,6

11,7

5.001 - 10.000

28

2,7

9,7

10.001 - 30.000

54

5,0

9,2

Over 30.000

27

3,9

14,6

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold


Velferdsbyggerne

G3

conzoom®type G3 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

G3

NO

Arbeiderpartiet (AP)

112

31,5

28,2

Fremskrittspartiet (FRP)

150

17,0

11,3

84

18,0

21,4

160

8,0

5,0

Senterpartiet (SP)

76

3,9

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

91

5,2

5,7

Venstre (V)

47

2,7

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

10

0,3

3,0

Andre partier / Annet

66

4,1

6,2

109

9,4

8,6

Index

G3

NO

Ingen bil

159

52,3

32,9

1 bil

100

39,6

39,4

2 biler

33

6,4

19,7

3 eller flere biler

21

1,7

8,0

Index

G3

NO

Kjører i privatbil

66

39,9

60,5

Kjører med buss

141

26,2

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

94

9,9

10,5

Sykler

45

3,9

8,7

0

0,0

2,7

Index

G3

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

23

10,1

44,5

Legger ut bilder

13

1,2

9,5

Bruker nettbank

67

49,1

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

34

21,6

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

34

16,1

47,5

Spiller pengespill/gambler online

31

1,0

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

20

12,9

65,4

Benytter seg av streaming

41

25,1

61,0

Index

G3

NO

106

73,5

69,6

37

23,2

63,3

Naturvern

118

81,6

69,2

Næringsliv og økonomi

107

61,2

57,2

Lokalnyheter

103

93,2

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

104

96,3

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

106

93,9

88,2

Miljøvern

116

77,8

67,3

80

40,6

50,8

Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF)

Ikke stemmerett / Ubesvart

Antall biler

Befordring

Kjører moped/motorsykkel

Internett-bruk

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt Jobb og karriere

Teknologi og elektronikk

391


G3 Velferdsbyggerne conzoom®type G3 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien Spaserturer

Index

G3

NO

114

69,2

60,8

Går på ski i sesongen

45

6,0

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

78

35,9

46,2

Fisker i sesongen

52

2,7

5,2

Går på restaurant

100

3,5

3,5

Går på kaffebar

128

12,0

9,4

Går på bibliotek

112

5,8

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

56

5,7

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

36

4,9

13,7

Går på religiøse tilstelninger

131

10,6

8,1

Leser bøker

125

40,5

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

126

14,7

11,7

0

0,0

0,8

Går på teater eller musikal Går i opera eller på ballettforestilling

0

0,0

0,3

45

0,5

1,1

Går på museum

0

0,0

0,8

Går på konsert

52

1,1

2,1

Liker hagearbeid

91

13,1

14,4

Liker oppussning og interiør

78

12,2

15,7

110

70,7

64,4

31

2,7

8,7

Går på kunstutstilling

Tilbringer tid med familien Spiller PC-spill Spiller TV-spill

0

0,0

2,9

Lager matlaging

99

30,9

31,3

Liker båtliv

72

4,4

6,1

Index

G3

NO

Det er viktig å respektere tradisjoner

142

41,6

29,2

Vi bør begrense trygdeordningen

146

23,4

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

179

64,0

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

137

26,4

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

123

12,9

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

134

53,0

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

133

12,5

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

168

5,2

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

110

27,3

24,8

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

131

5,1

3,9

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

101

36,5

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

172

17,5

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

103

15,8

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

241

18,3

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

202

25,1

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

101

10,7

10,6

U-hjelpen bør reduseres

129

22,0

17,0

Norge bør bli medlem av EU

255

19,6

7,7

Holdninger (er enig)


Velferdsbyggerne

G3

conzoom®type G3 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

G3

NO

VG

195

23,4

12,0

Aftenposten

191

28,7

15,0

Dagbladet

187

10,1

5,4

39

2,1

5,4

Lokalaviser

222

68,9

31,0

Leser ikke dagsaviser

292

62,3

21,3

Index

G3

NO

Dagens Næringsliv

Magasiner COOP Medlem

154

27,5

17,9

Dagens Næringsliv D2

21

0,6

2,9

Vi i Villa

30

3,7

12,2

Se og Hør

138

4,7

3,4

NAF-magasinet Motor

177

22,8

12,9

Vi over 60

372

20,1

5,4

86

2,4

2,8

Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

G3

NO

102

75,4

74,0

72

19,7

27,3

NRK P1

124

68,0

55,0

NRK P2

138

30,5

22,1

NRK P3

24

7,2

29,6

P4

47

17,2

36,9

Radio Norge

31

8,9

28,4

TV-vaner

Index

G3

NO

NRK1

116

95,8

82,9

NRK2

171

86,1

50,3

TVNorge

100

54,9

54,9

TV 2

108

80,9

75,2

TV2 Nyhetskanalen

131

57,0

43,5

89

33,2

37,5

Index

G3

NO

80

36,3

45,6

Kiwi

71

20,7

29,0

Meny

134

33,7

25,2

Coop Obs!

93

15,0

16,2

Coop Extra

77

8,2

10,6

Coop Mega

107

11,2

10,5

Coop Marked

127

4,7

3,7

Spar/Eurospar

51

5,0

9,9

Coop Prix

51

4,0

7,8

Bunnpris

88

2,3

2,6

NRK generelt Lokalradio generelt

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker Rema 1000

393


G4 Pleie og omsorg

25 %

benytter seg av bibliotek hver m책ned


G4

Pleie og omsorg

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

NO FI

26 %

Boligtype

er svært glad i klassisk musikk

Geografi

Tiller-Hårstad Gloppen Dønski-Rud Orkerød, Åsebråten

395


G4 Pleie og omsorg Pleie og omsorg Geodemografi

Når alderen hindrer deg i å bo hjemme alene, er det viktig med Pleie og omsorg. Det mottar de heldigvis på aldershjem rundt om i landet, og her tilbringer de dagene sammen med andre i samme situasjon. Det er ikke bare-bare å bli eldre; det er krevende når kroppen svikter. Det er klart at det kan føles skremmende, og da er det godt å kunne være en del av et fellesskap. De utgjør rett og slett et eget, lite samfunn. Her kan de dele livets gleder og sorger sammen. Det gir en trygghet. Pleie og omsorg består av mennesker i åttiårene, og de fleste er fra 85 år og oppover. I og med at det er mange herrens år siden de deltok i arbeidslivet, lever de først og fremst på oppsparte midler.

Livsstil og verdier

Det er tredje søndag i advent, og aldershjemmet har fått besøk av et barnekor som skal fremføre julesanger. Det er så fint å se de unge, tenk at de har tatt seg tid til å besøke dem her midt i julestria! Barna har utvilsomt et takknemlig publikum - noen blir så rørt at de må ta til tårene. Noen har oldebarn i samme alder, og det er alltid koselig når de kommer innom og hilser på. De orker riktignok ikke å løpe rundt med dem lenger, men det er viktig å vite at de har det bra.

Juleroen senker seg og litt senere i dag venter grøt på fellesrommet. Det er generelt trivelig når de ansatte sørger for aktiviteter her på hjemmet. Hjernen holdes aktiv med avislesing, strikkeklubb og salmesang. Det kan også være trivelig med kort- eller sjakkspill. Og for hver gang de ansatte taper, må det være lov å erte dem litt. Har all mobilspillinga gjort at de er like trege som åttiåringene? Finnes det ingen sånn mobil-app som gjør at den spiller for deg, altså? Ja, da ler de godt, alle mann. Om formiddagene er det deilig med en tur ut på tunet for å få litt frisk luft. Kveldene tilbringes inne i TV-stua for å se Dagsrevyen. I blant er det fint å få med seg kulturprogrammer også, og TV-guiden Programbladet gjør at man har god oversikt over hva de ulike kanalene viser. Hver fredag er det ekstra god stemning foran storskjermen, da settes favorittprogrammet på, nemlig Norge Rundt. Den berømte vignettmusikken setter utvilsomt i gang helgestemninga! På stuebordet settes det frem litt ”munngodt”, slik gode, gamle Ludvig i Flåklypa ville sagt det.


Pleie og omsorg

G4

conzoom®type G4 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

G4

NO

46

2,3

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

293

14,7

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

255

38,3

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

101

25,2

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

51

12,8

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

31

4,6

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

22

1,1

5,0

Over 910.000 NOK

21

1,0

5,0

Index

G4

NO

63

3,1

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

349

17,4

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

234

35,2

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

99

24,7

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

55

13,8

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

27

4,0

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

18

0,9

5,0

Over 1.170.000 NOK

18

0,9

5,0

Index

G4

NO

Under 100.000 NOK

Husstandens samlede årsinntekt Under 105.000 NOK

Husstandens samlede formue Ingen formue

18

6,8

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

111

14,4

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

169

42,3

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

163

24,4

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

135

6,7

5,0

Over 3.350.000 NOK

107

5,4

5,0

Bonuskort - har i dag

Index

G4

NO

COOP/Forbrukersamvirket

82

47,5

57,6

Trumf

75

37,2

49,3

SAS Eurobonus

61

17,4

28,6

Norwegian Reward

39

7,3

18,5

Annet

28

3,6

12,7

Index

G4

NO

Visa

94

64,7

68,8

Mastercard

80

43,4

54,0

Cresco

40

3,4

8,4

Eurocard

63

4,5

7,2

Kredittkort - har i dag

Re:member

59

2,3

3,9

Kash

175

0,7

0,4

NAF Fordel Xtra

123

4,8

3,9

AgriCard

29

0,4

1,4

Annet

48

3,1

6,5 397


G4 Pleie og omsorg conzoom®type G4 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

G4

NO

149

11,8

7,9

Videregående utdanning

91

27,5

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

85

9,5

11,2

105

31,2

29,7

96

20,0

20,8

Index

G4

NO

105

41,3

39,3

Humanistiske og estestiske fag

92

4,3

4,7

Lærerutdanning/pedagogikk

99

5,4

5,4

Samfunnsfag/juridiske fag

86

2,6

3,0

Naturvitenskaplig/handelsfag

95

17,4

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

101

11,9

11,9

Primærnæringsfag

103

1,5

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

98

3,2

3,3

Økonomiske og administrative fag

97

10,6

10,9

100

1,8

1,8

Index

G4

NO

193

2,9

1,5

Student

23

2,6

11,1

Arbeidsledig

70

2,6

3,7

Alders-/uførepensjonist

209

49,6

23,7

Gårdbruker/fisker

275

3,3

1,2

Eier innen butikk, håndverk mm.

Grunnskoleutdanning

Universitet/-høgskole (1 - 4 år) Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag

Ikke oppgitt fagfelt

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt

150

1,8

1,2

Selvstendig næringsdrivende

35

0,9

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

61

7,8

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

68

1,5

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

59

7,6

12,9

Kontorarbeid

34

2,5

7,3

142

10,9

7,7

Faglært arbeider

41

3,1

7,5

Annet ufaglært

63

2,9

4,6

Index

G4

NO

Serviceyrke

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

105

2,4

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

102

19,8

19,5

96

38,4

39,8

102

38,7

37,9

Index

G4

NO

Daglig leder

19

1,9

10,1

Styreleder

19

1,9

10,0

Styremedlem

26

4,2

16,3

Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Pleie og omsorg

G4

conzoom®type G4 i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

G4

NO

Minst sentrale kommuner

115

14,2

12,3

Mindre sentrale kommuner

110

7,5

6,8

88

21,5

24,4

101

56,8

56,5

Index

G4

NO

71

7,6

10,7

308

34,5

11,2

Noe sentrale kommuner Sentrale kommuner

Livssyklus Aleneboende under 50 år Aleneboende - 50 år eller eldre Par under 50 år uten hjemmeboende barn

19

2,0

10,6

142

39,6

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

30

8,9

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

23

4,6

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

44

6,1

14,0

Andre/ubesvart

76

8,0

10,5

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

Eldste person i familien

Index

G4

NO

Under 23

13

0,5

4,0

24 - 29

11

0,9

8,0

30 - 34

11

0,9

8,0

35 - 39

10

0,8

8,0

40 - 44

10

0,9

9,0

45 - 49

11

1,1

10,0

50 - 54

12

1,1

9,0

55 - 59

13

1,2

9,0

60 - 64

17

1,3

8,0

65 - 69

21

1,7

8,0

70 - 79

41

4,5

11,0

1063

85,1

8,0

Index

G4

NO

16

5,2

33,5

Over 80

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5)

77

30,5

39,8

115

69,5

60,2

Index

G4

NO

Gift

88

39,8

45,3

Samboende

37

6,8

18,3

Ugift

100

24,4

24,3

Tidligere gift

238

27,9

11,7

Index

G4

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

64

242.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

57

285.000

499.000

131

1.274.000

970.000

Skolebarn (6 - 17)

Sivil status

Økonomisk gjennomsnitt

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

399


G4 Pleie og omsorg conzoom®type G4 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

G4

NO

Eneboliger

69

34,9

50,6

Tomannsboliger

60

5,0

8,3

Rekkehus, kjedehus

61

7,0

11,6

Store boligbygg (blokk)

78

17,9

22,8

1051

12,4

1,2

Fritidsboliger

36

0,1

0,4

Garasje og uthus til bolig

60

0,1

0,1

451

22,5

5,0

Index

G4

NO

Leier

138

67,6

49,0

Eier

63

32,4

51,0

Index

G4

NO

Har hytte

62

10,3

16,6

Hytte ved vannet

69

4,1

6,0

Hytte over 600m

52

2,6

5,0

Index

G4

NO

86

24,8

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

116

31,9

27,5

Vurderer å installere boligalarm

104

5,2

5,0

Bygninger for bofellesskap

Andre bygg

Eiendomseier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

G4

NO

112

65,2

58,3

Telefonundersøkelser

83

34,7

41,6

Direkte undersøkelser

97

21,3

22,0

Humanitærer org.

87

32,4

37,1

Index

G4

NO

Ingen mobiltelefon

235

46,5

19,8

1 mobiltelefon

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner

106

40,4

38,0

2 mobiltelefoner

36

9,2

25,8

3 mobiltelefoner

24

2,3

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

26

0,6

2,5

Index

G4

NO

0

158

47,2

29,9

1 - 500

117

8,1

6,9

501 - 2.000

81

10,8

13,3

2.001 - 5.000

82

9,6

11,7

5.001 - 10.000

72

7,0

9,7

10.001 - 30.000

30

2,8

9,2

Over 30.000

37

5,4

14,6

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold


Pleie og omsorg

G4

conzoom®type G4 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg Arbeiderpartiet (AP) Fremskrittspartiet (FRP)

Index

G4

NO

130

36,8

28,2

96

10,8

11,3

107

23,0

21,4

96

4,8

5,0

159

8,1

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

68

3,9

5,7

Venstre (V)

50

2,9

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

33

1,0

3,0

Andre partier / Annet

39

2,4

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

72

6,2

8,6

Index

G4

NO

Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (SP)

Antall biler Ingen bil

213

70,2

32,9

1 bil

61

24,0

39,4

2 biler

21

4,1

19,7

3 eller flere biler

20

1,6

8,0

Index

G4

NO

Kjører i privatbil

77

46,5

60,5

Kjører med buss

85

15,8

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

36

3,8

10,5

Sykler

82

7,1

8,7

Kjører moped/motorsykkel

63

1,7

2,7

Index

G4

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

50

22,1

44,5

Legger ut bilder

28

2,7

9,5

Bruker nettbank

66

48,0

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

52

33,1

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

51

24,4

47,5

Spiller pengespill/gambler online

63

2,0

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

42

27,3

65,4

Benytter seg av streaming

58

35,1

61,0

Index

G4

NO

108

74,9

69,6

64

40,4

63,3

Naturvern

105

72,6

69,2

Næringsliv og økonomi

110

63,0

57,2

Lokalnyheter

103

93,1

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

101

93,7

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

103

90,7

88,2

Miljøvern

106

71,2

67,3

78

39,6

50,8

Befordring

Internett-bruk

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt Jobb og karriere

Teknologi og elektronikk

401


G4 Pleie og omsorg conzoom®type G4 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

G4

NO

Spaserturer

92

55,8

60,8

Går på ski i sesongen

68

9,1

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

88

40,6

46,2

Fisker i sesongen

104

5,4

5,2

Går på restaurant

86

3,0

3,5

Går på kaffebar

114

10,7

9,4

Går på bibliotek

185

9,6

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

40

4,0

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

70

9,6

13,7

Går på religiøse tilstelninger

115

9,3

8,1

Leser bøker

117

37,7

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

115

13,5

11,7

0

0,0

0,8

Går på teater eller musikal Går i opera eller på ballettforestilling

0

0,0

0,3

109

1,2

1,1

0

0,0

0,8

Går på konsert

124

2,6

2,1

Liker hagearbeid

127

18,3

14,4

96

15,1

15,7

Tilbringer tid med familien

108

69,3

64,4

Spiller PC-spill

110

9,6

8,7

Går på kunstutstilling Går på museum

Liker oppussning og interiør

Spiller TV-spill Lager matlaging Liker båtliv

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner Vi bør begrense trygdeordningen

21

0,6

2,9

104

32,5

31,3

70

4,3

6,1

Index

G4

NO

151

44,1

29,2

82

13,1

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

129

46,1

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

101

19,5

19,3

90

9,5

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

127

50,0

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

102

9,6

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

239

7,4

3,1

81

20,2

24,8

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

133

5,2

3,9

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

129

46,5

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

161

16,4

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

142

21,8

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

147

11,2

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

196

24,3

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

92

9,7

10,6

U-hjelpen bør reduseres

93

15,8

17,0

173

13,3

7,7

Norge bør bli medlem av EU


Pleie og omsorg

G4

conzoom®type G4 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser VG Aftenposten

Index

G4

NO

84

10,1

12,0

141

21,2

15,0

Dagbladet

96

5,2

5,4

Dagens Næringsliv

65

3,5

5,4

Lokalaviser

205

63,4

31,0

Leser ikke dagsaviser

217

46,3

21,3

Index

G4

NO

Magasiner COOP Medlem

145

25,9

17,9

Dagens Næringsliv D2

97

2,8

2,9

Vi i Villa

89

10,9

12,2

Se og Hør

126

4,3

3,4

NAF-magasinet Motor

174

22,5

12,9

Vi over 60

209

11,3

5,4

Jakt & Fiske

114

3,2

2,8

Radiovaner

Index

G4

NO

NRK generelt

98

72,4

74,0

Lokalradio generelt

68

18,7

27,3

NRK P1

115

63,2

55,0

NRK P2

151

33,4

22,1

NRK P3

52

15,4

29,6

P4

36

13,3

36,9

Radio Norge

43

12,3

28,4

TV-vaner

Index

G4

NO

NRK1

116

96,0

82,9

NRK2

155

78,2

50,3

TVNorge

64

35,1

54,9

TV 2

97

72,7

75,2

TV2 Nyhetskanalen

91

39,8

43,5

TV3

64

24,0

37,5

Index

G4

NO

72

33,0

45,6

Kiwi

64

18,7

29,0

Meny

119

29,9

25,2

Coop Obs!

62

10,0

16,2

Coop Extra

25

2,7

10,6

Coop Mega

161

16,9

10,5

76

2,8

3,7

Spar/Eurospar

123

12,2

9,9

Coop Prix

217

16,9

7,8

Bunnpris

35

0,9

2,6

Foretrukne dagligvarebutikker Rema 1000

Coop Marked

403


H1 Studentlivet

86 %

g책r p책 nattklubb


Studentlivet

H1

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

69 %

bruker minst to timer på Internett daglig

NO FI

Boligtype

Geografi

Tromsø

Trondheim

Bergen

Lillehammer Oslo

405


H1 Studentlivet Studentlivet Geodemografi

Studentlivet består av unge mennesker i alderen, 18 til 29 år, hvor flesteparten er mellom 18 og 24. Gjennomsnittsalderen for å flytte hjemmefra i Norge ligger like under 20 år, og de fleste flytter ut i forbindelse med studier. De mest populære studentbyene er Trondheim, Oslo, Bergen, Tromsø og Lillehammer - i den rekkefølgen. Disse byene har lenge hatt gode studenttradisjoner, som at det arrangeres fadderuker, studentfestivaler og egne studentpuber.

Livsstil og verdier

Det er med skrekkblandet fryd at man forlater redet. Etter mange Finn-annonser har man endelig funnet det riktige kollektivet. Dagen har kommet og flytteeskene er stablet inn i bilen. Pappa er mutt og mamma tørker tårene. Herlighet, det er ikke som at man aldri kommer tilbake! De har gått gjennom alle mulige praktiske ting tusen ganger. Man må huske å skru av ovnen etter bruk, huske å vanne plantene, alltid sjekke at vinduene er godt nok lukket. Så bør man prøve å spare så mye strøm som mulig, for strømmen er dyr i Norge! Jada, de vet jo alt dette, men det skader ikke å gjenta det. I esken hvor det er skrevet ”kjøkkenutstyr” med store tusjbokstaver, ligger det en egen kokebok fra mamma. Hun har listet opp alt fra vaffelrøre til hvordan lage hjemmelaget pizzadeig. Hun vet at hun selvfølgelig ikke hadde trengt å skrive det ned, det er jo bare et Google-søk unna. Studentlivet er i det hele tatt meget erfarne Internett-brukere - de har jo tross alt vokst opp med det! Men sånn i tilfelle man skulle savne mors pizza, da. Og det vil man garantert gjøre! Det kan føles litt skummelt å flytte alene for første gang. Nå skal man betale alle regninger selv og det er kun vekkerklokka som sørger for å få deg opp om morgenen. Man kan

ikke lenger bare slenge skittentøyet i kurven på badet, og vips - neste dag ligger det ferdigbrettet i klesskapet. Tidligere har man puttet varer oppi handlevogna mens pappa ikke ser det, men nå må det lages budsjett. Man finner fort ut at det blir mye nudler fremover. Først nå forstår man hvor mye foreldrene dine har gjort for deg - hvordan klarte mamma å sjonglere jobb, barn og husarbeid? Hun må jo være en maskin! Men heldigvis har man flyttet inn i kollektiv, det gjør at overgangen føles litt tryggere. I helgene kan man lage gode fellesmiddager og man kan fordele husarbeidet. Ikke at alle er like flinke til å bidra, da... Det er noe annet nå som man bor for seg selv, nå betyr det faktisk noe at kjøkkenbenken er ren og at søppelbøtta ikke bugner over. Det er slutten av august og to uker siden skolen startet. Fadderuka er vel gjennomført og i dag er det lørdag. I en av byens parker myldrer det av unge mennesker. Ettermiddagssola skinner og det spilles musikk fra trådløse høyttalere. Noen spiller kubb, andre ligger rett ut etter en lang kveld på byen i går. Mange har på denne tiden fått nye bekjentskaper gjennom studiene, kanskje blir de venner for livet. Kanskje blir de kjærester. Noe av det beste med Studentlivet er at man møter så mange forskjellige mennesker. Sammenlignet med grunnskolen og videregående, er det fint å høre så mange ulike dialekter. Det er fremdeles rart å låse seg inn i den nye leiligheten, man trenger fortsatt litt tid før det føles som hjemme. Men det er deilig å være fri og det kommer til å skje masse spennende fremover. Og skulle man lure på hvor mange grader ullsokker bør vaskes på, eller hvor lenge poteter skal koke, er det jo bare å ringe hjem til mamma.


Studentlivet

H1

conzoom®type H1 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

H1

NO

Under 100.000 NOK

772

38,6

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

327

16,4

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

122

18,3

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

64

16,0

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

36

8,9

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

7

1,0

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

7

0,4

5,0

Over 910.000 NOK

7

0,3

5,0

Index

H1

NO

Under 105.000 NOK

837

41,9

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

255

12,8

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

129

19,4

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

71

17,8

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

29

7,3

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

4

0,6

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

3

0,2

5,0

Over 1.170.000 NOK

3

0,2

5,0

Index

H1

NO

Ingen formue

120

44,3

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

254

33,0

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

62

15,4

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

31

4,6

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

22

1,1

5,0

Over 3.350.000 NOK

31

1,6

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

H1

NO

COOP/Forbrukersamvirket

37

21,5

57,6

Trumf

82

40,2

49,3

SAS Eurobonus

80

23,0

28,6

Norwegian Reward

73

13,5

18,5

Annet

54

6,9

12,7

Index

H1

NO

Visa

90

62,1

68,8

Mastercard

89

47,8

54,0

104

8,7

8,4

Eurocard

40

2,9

7,2

Re:member

90

3,5

3,9

0

0,0

0,4

28

1,1

3,9

AgriCard

0

0,0

1,4

Annet

5

0,3

6,5

Kredittkort - har i dag

Cresco

Kash NAF Fordel Xtra

407


H1 Studentlivet conzoom®type H1 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad Grunnskoleutdanning Videregående utdanning

Index

H1

NO

33

2,6

7,9

225

67,6

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

60

6,7

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

71

21,2

29,7

6

1,2

20,8

Index

H1

NO

89

34,9

39,3

174

8,1

4,7

91

4,9

5,4

208

6,2

3,0

95

17,5

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

94

11,1

11,9

Primærnæringsfag

50

0,7

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

84

2,8

3,3

Økonomiske og administrative fag

104

11,3

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

144

2,5

1,8

Index

H1

NO

120

1,8

1,5

Student

668

74,2

11,1

Arbeidsledig

146

5,4

3,7

8

1,9

23,7

42

0,5

1,2

Eier innen butikk, håndverk mm.

0

0,0

1,2

Selvstendig næringsdrivende

0

0,0

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

22

2,8

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

36

0,8

2,2

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag Naturvitenskaplig/handelsfag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt

Alders-/uførepensjonist Gårdbruker/fisker

Mellomleder, avdelingsleder

9

1,1

12,9

Kontorarbeid

48

3,5

7,3

Serviceyrke

29

2,2

7,7

Faglært arbeider

23

1,7

7,5

Annet ufaglært

89

4,1

4,6

Index

H1

NO

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

20

0,4

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

63

12,3

19,5

Sysselsatt G-N Tjenesteyting

120

47,7

39,8

Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

103

39,0

37,9

Index

H1

NO

Daglig leder

18

1,8

10,1

Styreleder

16

1,6

10,0

Styremedlem

33

5,4

16,3

Særlige stillinger


Studentlivet

H1

conzoom®type H1 i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

H1

NO

0

0,0

12,3

Mindre sentrale kommuner

35

2,4

6,8

Noe sentrale kommuner

40

9,7

24,4

155

87,8

56,5

Index

H1

NO

309

33,1

10,7

0

0,0

11,2

243

25,8

10,6

1

0,3

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

23

6,7

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

12

2,3

19,7

31

4,4

14,0

333

35,0

10,5

Index

H1

NO

1636

65,4

4,0

24 - 29

324

25,9

8,0

30 - 34

34

2,7

8,0

35 - 39

28

2,3

8,0

40 - 44

15

1,4

9,0

45 - 49

9

0,9

10,0

50 - 54

6

0,6

9,0

55 - 59

4

0,4

9,0

60 - 64

3

0,2

8,0

65 - 69

2

0,2

8,0

70 - 79

1

0,1

11,0

Over 80

0

0,0

8,0

Index

H1

NO

8

2,8

33,5

142

56,4

39,8

72

43,6

60,2

Index

H1

NO

Minst sentrale kommuner

Sentrale kommuner

Livssyklus Aleneboende under 50 år Aleneboende - 50 år eller eldre Par under 50 år uten hjemmeboende barn Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

Husstander med tenåringer (13 - 19 år) Andre/ubesvart

Eldste person i familien Under 23

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5) Skolebarn (6 - 17)

Sivil status Gift

9

4,0

45,3

Samboende

149

27,2

18,3

Ugift

283

68,7

24,3

0

0,0

11,7

Index

H1

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

40

153.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

32

161.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

40

386.000

970.000

Tidligere gift

Økonomisk gjennomsnitt

409


H1 Studentlivet conzoom®type H1 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

H1

NO

Eneboliger

0

0,0

50,6

Tomannsboliger

0

0,0

8,3

Rekkehus, kjedehus

0

0,0

11,6

338

77,1

22,8

1738

20,6

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

47

2,3

5,0

Index

H1

NO

Leier

193

94,4

49,0

Eier

11

5,6

51,0

Index

H1

NO

Har hytte

5

0,9

16,6

Hytte ved vannet

5

0,3

6,0

Hytte over 600m

6

0,3

5,0

Index

H1

NO

45

12,9

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

107

29,4

27,5

Vurderer å installere boligalarm

158

7,9

5,0

Store boligbygg (blokk) Bygninger for bofellesskap

Andre bygg

Eiendomseier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

H1

NO

139

80,8

58,3

Telefonundersøkelser

46

19,1

41,6

Direkte undersøkelser

50

11,1

22,0

Humanitærer org.

41

15,3

37,1

Index

H1

NO

Ingen mobiltelefon

173

34,4

19,8

1 mobiltelefon

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner

139

53,0

38,0

2 mobiltelefoner

37

9,6

25,8

3 mobiltelefoner

19

1,9

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

26

0,6

2,5

Index

H1

NO

0

188

56,2

29,9

1 - 500

142

9,8

6,9

501 - 2.000

75

10,0

13,3

2.001 - 5.000

57

6,7

11,7

5.001 - 10.000

49

4,8

9,7

10.001 - 30.000

39

3,6

9,2

Over 30.000

10

1,4

14,6

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold


Studentlivet

H1

conzoom®type H1 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

H1

NO

Arbeiderpartiet (AP)

80

22,6

28,2

Fremskrittspartiet (FRP)

64

7,2

11,3

Høyre (H)

64

13,8

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

96

4,8

5,0

Senterpartiet (SP)

98

5,0

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

130

7,4

5,7

Venstre (V)

140

8,1

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

110

3,3

3,0

Andre partier / Annet

150

9,3

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

216

18,6

8,6

Index

H1

NO

Antall biler Ingen bil

239

78,5

32,9

1 bil

46

18,0

39,4

2 biler

15

2,9

19,7

8

0,6

8,0

Index

H1

NO

Kjører i privatbil

48

29,3

60,5

Kjører med buss

316

58,7

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

3 eller flere biler

Befordring

274

28,8

10,5

Sykler

59

5,1

8,7

Kjører moped/motorsykkel

96

2,6

2,7

Index

H1

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

173

76,8

44,5

Legger ut bilder

111

10,5

9,5

Bruker nettbank

105

76,4

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

140

88,7

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

120

56,9

47,5

Spiller pengespill/gambler online

163

5,2

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

140

91,6

65,4

Benytter seg av streaming

158

96,2

61,0

Index

H1

NO

Internett-bruk

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt

96

66,9

69,6

133

84,5

63,3

Naturvern

89

61,9

69,2

Næringsliv og økonomi

94

54,0

57,2

Lokalnyheter

84

76,1

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

94

87,0

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

93

81,9

88,2

Miljøvern

89

60,2

67,3

119

60,2

50,8

Jobb og karriere

Teknologi og elektronikk

411


H1 Studentlivet conzoom®type H1 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien Spaserturer Går på ski i sesongen

Index

H1

NO

89

54,1

60,8

72

9,6

13,3

105

48,5

46,2

Fisker i sesongen

69

3,6

5,2

Går på restaurant

194

6,8

3,5

Går på kaffebar

184

17,3

9,4

Går på bibliotek

244

12,7

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

434

43,8

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

124

17,0

13,7

Går på religiøse tilstelninger

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

109

8,8

8,1

Leser bøker

99

32,0

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

47

5,5

11,7

213

1,7

0,8

Går på teater eller musikal Går i opera eller på ballettforestilling

0

0,0

0,3

Går på kunstutstilling

300

3,3

1,1

Går på museum

338

2,7

0,8

Går på konsert

252

5,3

2,1

Liker hagearbeid

21

3,0

14,4

102

16,0

15,7

82

52,6

64,4

Spiller PC-spill

153

13,3

8,7

Spiller TV-spill

Liker oppussning og interiør Tilbringer tid med familien

293

8,5

2,9

Lager matlaging

89

27,8

31,3

Liker båtliv

84

5,1

6,1

Index

H1

NO

83

24,2

29,2

119

19,0

16,0

82

29,1

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

140

27,1

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

133

14,0

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

116

45,7

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

127

11,9

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

110

3,4

3,1

85

21,2

24,8

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner Vi bør begrense trygdeordningen Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

110

4,3

3,9

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

138

49,7

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

92

9,4

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

92

14,0

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

82

6,2

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

102

12,7

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

192

20,4

10,6

U-hjelpen bør reduseres

64

10,8

17,0

Norge bør bli medlem av EU

86

6,6

7,7


Studentlivet

H1

conzoom®type H1 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

H1

NO

56

6,7

12,0

Aftenposten

91

13,7

15,0

Dagbladet

74

4,0

5,4

Dagens Næringsliv

89

4,8

5,4

Lokalaviser

28

8,7

31,0

Leser ikke dagsaviser

13

2,7

21,3

Index

H1

NO

COOP Medlem

11

2,0

17,9

Dagens Næringsliv D2

41

1,2

2,9

Vi i Villa

0

0,0

12,2

Se og Hør

0

0,0

3,4

NAF-magasinet Motor

5

0,7

12,9

Vi over 60

0

0,0

5,4

25

0,7

2,8

VG

Magasiner

Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

H1

NO

78

57,8

74,0

103

28,1

27,3

44

24,1

55,0

NRK P2

62

13,6

22,1

NRK P3

135

40,0

29,6

P4

54

20,0

36,9

Radio Norge

74

21,0

28,4

TV-vaner

Index

H1

NO

NRK1

65

54,0

82,9

NRK2

27

13,8

50,3

TVNorge

84

46,1

54,9

TV 2

73

54,9

75,2

TV2 Nyhetskanalen

40

17,2

43,5

TV3

98

36,7

37,5

Index

H1

NO

149

67,9

45,6

Kiwi

97

28,0

29,0

Meny

86

21,6

25,2

Coop Obs!

119

19,2

16,2

Coop Extra

122

12,9

10,6

Coop Mega

100

10,5

10,5

Coop Marked

184

6,8

3,7

Spar/Eurospar

110

10,9

9,9

Coop Prix

0

0,0

7,8

Bunnpris

42

1,1

2,6

NRK generelt Lokalradio generelt NRK P1

Foretrukne dagligvarebutikker Rema 1000

413


H2 Singel i storbyen 29 %

løper ukentlig


Singel i storbyen

H2

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

NO

Boligtype

56 %

går på pub/bar

Geografi

Tromsø

Trondheim Bergen Oslo Drammen

415


H2 Singel i storbyen Singel i storbyen Geodemografi

De har flyttet ut fra storkollektivet og leier nå leilighet alene, eller kanskje med én venninne eller kompis. De fleste er ferdig utdannet og har fått det de kaller sin første ”voksenjobb”. Aldersgruppen er fra 24 til 34 år. Det er lenge siden de havnet på feil trikk, eller måtte bruke Google maps for å orientere seg fram. Nå kjenner de byen godt. Nå er de vant med å være selvstendige og trives godt med det. Man er ung og fri, man er Singel i storbyen.

Livsstil og verdier

Det er en av de første varme vårdagene på Grünerløkka i Oslo. Langs fortauskafeene sitter det mennesker tett i tett. Det er tid for årets første utepils! De fleste sitter riktignok i olajakke og skjerf, det er fremdeles ganske kjølig i lufta. Vinteren har vært lang, og det er like fascinerende hvert år: Tenk at det finnes så mange mennesker i Oslo! Det er som at alle gjemmer seg om vinteren og omsider kommer ut av hiet sitt når sola endelig titter frem. En vennegjeng har samlet seg rundt et av bordene på Parkteatret. Det må dokumenteres med en selfie i sola - eller en ”solfie” om du vil. Bildene deles kjapt på sosiale medier, og newsfeeden på Facebook viser at de slett ikke er de eneste som feirer vårtegnene. Det skåles i tappeøl og de prater om kveldens planer. To av dem har fremdeles litt igjen av

studiene, og er nødt til å ta en tidlig kveld på grunn av vårens eksamensinnspurt. Men det er viktig å ta pauser i all lesingen, og det er godt å komme seg ut litt. Av de som heldigvis er ferdige med studiene og nå er i arbeid, er planen å dra på konsert, etterfulgt av en tur på byen. De første byturene om våren er de beste. Det er en helt egen stemning - ja, som at det ligger en unison forventning i lufta. Og man kan tusle hjem fra byen mens man hører etterlengtet fuglekvitter, i stedet for å vente hutrende på en taxi utenfor utestedet. Etter noen runder med øl og skravling, drar gjengen oppom markedet på Birkelunden. Her selges det vintagemøbler og nips for en billig penge. Kanskje det er på tide å hive ut den slitne IKEA-hylla og erstatte den med en kul reol fra 70-tallet. Det er alltid fint å kunne gjøre et kupp, noe annet vil slite på lommeboka. Man burde bli flinkere til å spare penger - det får være et mål til neste år. Det er ikke så altfor mye penger til overs hver måned etter at regningene er betalt. Man skal både betale husleie, Internett og strøm, mobilregning, månedskort, treningsmedlemskap og betale ned på studielånet. Og selv om det er gøy å være sosial slik som denne lørdagen, er ikke akkurat Norge kjent for å ha billig øl på byen. Det er ikke uten grunn at vorspiel-kulturen er så sterk blant de unge!


Singel i storbyen

H2

conzoom®type H2 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

H2

NO

Under 100.000 NOK

352

17,6

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

229

11,5

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

132

19,9

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

121

30,3

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

82

20,6

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

1

0,1

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

1

0,0

5,0

Over 910.000 NOK

1

0,0

5,0

Index

H2

NO

Under 105.000 NOK

395

19,8

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

188

9,4

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

153

22,9

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

137

34,2

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

54

13,6

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

1

0,1

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

H2

NO

Ingen formue

170

63,0

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

177

23,1

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

40

10,0

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

16

2,4

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

12

0,6

5,0

Over 3.350.000 NOK

19

1,0

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

H2

NO

COOP/Forbrukersamvirket

47

27,3

57,6

Trumf

78

38,5

49,3

SAS Eurobonus

153

43,9

28,6

Norwegian Reward

168

31,1

18,5

71

9,0

12,7

Index

H2

NO

Visa

98

67,2

68,8

Mastercard

91

49,3

54,0

Cresco

45

3,8

8,4

Eurocard

82

5,9

7,2

Re:member

Annet

Kredittkort - har i dag

33

1,3

3,9

Kash

0

0,0

0,4

NAF Fordel Xtra

0

0,0

3,9

AgriCard

0

0,0

1,4

Annet

0

0,0

6,5 417


H2 Singel i storbyen conzoom®type H2 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

H2

NO

18

1,4

7,9

Videregående utdanning

77

23,3

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

61

6,8

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

136

40,4

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

136

28,2

20,8

Index

H2

NO

89

35,0

39,3

180

8,4

4,7

88

4,7

5,4

211

6,3

3,0

90

16,6

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

92

10,9

11,9

Primærnæringsfag

40

0,6

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

86

2,8

3,3

Økonomiske og administrative fag

111

12,1

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

150

2,6

1,8

Index

H2

NO

73

1,1

1,5

Student

337

37,4

11,1

Arbeidsledig

143

5,3

3,7

Alders-/uførepensjonist

0

0,0

23,7

Gårdbruker/fisker

0

0,0

1,2

Grunnskoleutdanning

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag Naturvitenskaplig/handelsfag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt

Eier innen butikk, håndverk mm.

58

0,7

1,2

Selvstendig næringsdrivende

162

4,2

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

156

20,0

12,8

27

0,6

2,2

Daglig leder, adm.- eller annen direktør Mellomleder, avdelingsleder

62

8,0

12,9

126

9,2

7,3

Serviceyrke

73

5,6

7,7

Faglært arbeider

59

4,4

7,5

Annet ufaglært

76

3,5

4,6

Index

H2

NO

Kontorarbeid

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

13

0,3

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

63

12,3

19,5

Sysselsatt G-N Tjenesteyting

122

48,6

39,8

Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

101

38,3

37,9

Index

H2

NO

Daglig leder

37

3,8

10,1

Styreleder

34

3,4

10,0

Styremedlem

51

8,4

16,3

Særlige stillinger


Singel i storbyen

H2

conzoom®type H2 i forhold til Norges befolkning Geografi Minst sentrale kommuner Mindre sentrale kommuner

Index

H2

NO

2

0,2

12,3

0

0,0

6,8

35

8,5

24,4

162

91,3

56,5

Index

H2

NO

294

31,5

10,7

0

0,0

11,2

382

40,5

10,6

0

0,0

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

26

7,7

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

39

7,7

19,7

0

0,0

14,0

196

20,6

10,5

Index

H2

NO

0

0,0

4,0

24 - 29

1056

84,4

8,0

30 - 34

194

15,6

8,0

35 - 39

0

0,0

8,0

40 - 44

0

0,0

9,0

45 - 49

0

0,0

10,0

50 - 54

0

0,0

9,0

55 - 59

0

0,0

9,0

60 - 64

0

0,0

8,0

65 - 69

0

0,0

8,0

70 - 79

0

0,0

11,0

Over 80

0

0,0

8,0

Index

H2

NO

7

2,3

33,5

234

93,1

39,8

12

6,9

60,2

Index

H2

NO

Noe sentrale kommuner Sentrale kommuner

Livssyklus Aleneboende under 50 år Aleneboende - 50 år eller eldre Par under 50 år uten hjemmeboende barn Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

Husstander med tenåringer (13 - 19 år) Andre/ubesvart

Eldste person i familien Under 23

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5) Skolebarn (6 - 17)

Sivil status Gift

17

7,8

45,3

Samboende

223

40,9

18,3

Ugift

211

51,3

24,3

0

0,0

11,7

Index

H2

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

56

212.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

47

233.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

25

238.000

970.000

Tidligere gift

Økonomisk gjennomsnitt

419


H2 Singel i storbyen conzoom®type H2 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

H2

NO

Eneboliger

0

0,0

50,6

Tomannsboliger

0

0,0

8,3

Rekkehus, kjedehus

0

0,0

11,6

Store boligbygg (blokk)

417

95,0

22,8

Bygninger for bofellesskap

406

4,8

1,2

Fritidsboliger

0

0,0

0,4

Garasje og uthus til bolig

0

0,0

0,1

Andre bygg

3

0,2

5,0

Index

H2

NO

Leier

184

90,1

49,0

Eier

19

9,9

51,0

Index

H2

NO

8

1,4

16,6

Hytte ved vannet

10

0,6

6,0

Hytte over 600m

9

0,4

5,0

Index

H2

NO

15

4,2

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

97

26,7

27,5

Vurderer å installere boligalarm

50

2,5

5,0

Eiendomseier

Hytteeier Har hytte

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

H2

NO

109

63,5

58,3

Telefonundersøkelser

87

36,4

41,6

Direkte undersøkelser

102

22,5

22,0

82

30,3

37,1

Index

H2

NO

Ingen mobiltelefon

138

27,3

19,8

1 mobiltelefon

Ikke reservert

Humanitærer org.

Antall mobiltelefoner

142

53,8

38,0

2 mobiltelefoner

56

14,5

25,8

3 mobiltelefoner

28

2,7

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

32

0,8

2,5

Index

H2

NO

0

160

47,9

29,9

1 - 500

193

13,3

6,9

501 - 2.000

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold

113

15,0

13,3

2.001 - 5.000

78

9,1

11,7

5.001 - 10.000

34

3,3

9,7

10.001 - 30.000

36

3,3

9,2

Over 30.000

44

6,4

14,6


Singel i storbyen

H2

conzoom®type H2 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

H2

NO

Arbeiderpartiet (AP)

90

25,3

28,2

Fremskrittspartiet (FRP)

35

4,0

11,3

Høyre (H)

91

19,4

21,4

100

5,0

5,0

33

1,7

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

175

10,0

5,7

Venstre (V)

176

10,2

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

213

6,4

3,0

Andre partier / Annet

142

8,8

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

106

9,1

8,6

Index

H2

NO

Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (SP)

Antall biler Ingen bil

184

60,5

32,9

1 bil

79

31,2

39,4

2 biler

33

6,5

19,7

3 eller flere biler

23

1,8

8,0

Index

H2

NO

Kjører i privatbil

39

23,8

60,5

Kjører med buss

284

52,9

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

355

37,3

10,5

97

8,4

8,7

170

4,6

2,7

Index

H2

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

147

65,2

44,5

Legger ut bilder

161

15,3

9,5

Bruker nettbank

105

76,9

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

149

94,5

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

115

54,7

47,5

38

1,2

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

134

87,8

65,4

Benytter seg av streaming

152

92,7

61,0

Index

H2

NO

Befordring

Sykler Kjører moped/motorsykkel

Internett-bruk

Spiller pengespill/gambler online

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt

89

62,2

69,6

Jobb og karriere

131

83,1

63,3

Naturvern

103

71,2

69,2

Næringsliv og økonomi

86

49,0

57,2

Lokalnyheter

85

76,7

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

97

90,5

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

101

89,5

88,2

Miljøvern

106

71,1

67,3

Teknologi og elektronikk

107

54,2

50,8 421


H2 Singel i storbyen conzoom®type H2 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien Spaserturer Går på ski i sesongen

Index

H2

NO

99

60,2

60,8

68

9,0

13,3

108

49,9

46,2

Fisker i sesongen

15

0,8

5,2

Går på restaurant

166

5,8

3,5

Går på kaffebar

268

25,2

9,4

Går på bibliotek

223

11,6

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

354

35,8

10,1

72

9,9

13,7

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

Går og ser på idrettsarrangementer Går på religiøse tilstelninger

117

9,5

8,1

Leser bøker

111

35,8

32,3

65

7,6

11,7

Går på teater eller musikal

175

1,4

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

233

0,7

0,3

Går på kunstutstilling

191

2,1

1,1

Går på museum

225

1,8

0,8

Går på konsert

362

7,6

2,1

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

Liker hagearbeid

20

2,9

14,4

106

16,7

15,7

Tilbringer tid med familien

91

58,6

64,4

Spiller PC-spill

99

8,6

8,7

Spiller TV-spill

241

7,0

2,9

Lager matlaging

131

40,9

31,3

51

3,1

6,1

Index

H2

NO

Det er viktig å respektere tradisjoner

50

14,5

29,2

Vi bør begrense trygdeordningen

63

10,1

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

79

28,3

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

133

25,7

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

169

17,7

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

106

41,7

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

136

12,8

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

29

0,9

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

79

19,7

24,8

Liker oppussning og interiør

Liker båtliv

Holdninger (er enig)

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

74

2,9

3,9

135

48,6

36,0

68

6,9

10,2

128

19,6

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

59

4,5

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

96

11,9

12,4

131

13,9

10,6

U-hjelpen bør reduseres

40

6,8

17,0

Norge bør bli medlem av EU

39

3,0

7,7

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag


Singel i storbyen

H2

conzoom®type H2 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

H2

NO

58

6,9

12,0

Aftenposten

84

12,6

15,0

Dagbladet

78

4,2

5,4

128

6,9

5,4

14

4,3

31,0

6

1,3

21,3

Index

H2

NO

VG

Dagens Næringsliv Lokalaviser Leser ikke dagsaviser

Magasiner COOP Medlem

38

6,8

17,9

110

3,2

2,9

Vi i Villa

7

0,8

12,2

Se og Hør

9

0,3

3,4

13

1,7

12,9

0

0,0

5,4

14

0,4

2,8

Dagens Næringsliv D2

NAF-magasinet Motor Vi over 60 Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

H2

NO

91

67,6

74,0

112

30,6

27,3

53

29,3

55,0

NRK P2

73

16,2

22,1

NRK P3

175

51,8

29,6

P4

82

30,3

36,9

Radio Norge

79

22,4

28,4

TV-vaner

Index

H2

NO

NRK1

78

65,0

82,9

NRK2

42

21,3

50,3

TVNorge

91

50,2

54,9

TV 2

79

59,5

75,2

TV2 Nyhetskanalen

61

26,7

43,5

105

39,3

37,5

Index

H2

NO

Rema 1000

128

58,4

45,6

Kiwi

127

36,8

29,0

Meny

146

36,9

25,2

Coop Obs!

93

15,0

16,2

Coop Extra

94

10,0

10,6

Coop Mega

39

4,1

10,5

0

0,0

3,7

Spar/Eurospar

76

7,5

9,9

Coop Prix

53

4,1

7,8

Bunnpris

27

0,7

2,6

NRK generelt Lokalradio generelt NRK P1

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker

Coop Marked

423


I1 #Byliv

60 %

går på kaffebar/ kafé månedlig


#Byliv

I1

Alder

28 %

går på konsert månedlig

18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

NO FI

Boligtype

Geografi

Trondheim Bergen Oslo, Skedsmo Drammen

425


I1 #Byliv #Byliv Geodemografi

Hashtagen, #Byliv er en av de mest populære hashtagene i norske, sosial medier. Den brukes om bilder som på en eller annen måte fanger bylivet, enten om det er i en av våre egne storbyer eller i utlandet. Når man besøker en storby er det ikke nødvendigvis arkitekturen og turistattraksjoner som er det mest spennende. Det er menneskene. De som strener forbi hverandre i gatene. Hvor kommer de fra og hvor er de på vei? Tenk hvor mange forskjellige mennesker som bor i en og samme by! Og det beste av alt er når mangfold betyr samhold. Bildene med hashtagen, #Byliv blir først og fremst tatt av unge mennesker, fordi det er de som er mest aktive i sosiale medier. Men også fordi det er de unge som i størst grad har vokst opp i takt med storbyenes endringer. Ta Oslo som et eksempel. De ulike bydelene er stadig i forandring og innbyggertallet stiger samtidig som verden blir mindre. Den flerkulturelle hovedstaden huser over 200 ulike nasjonaliteter, og det gjør utvilsomt bybildet mer spennende! En del av menneskene i #Byliv er nettopp folk med innvandrerbakgrunn, og et flertall av dem er unge voksne. Det gjelder generelt for denne typen, da et flertall er tidlig i tredveårene. Menneskene i #Byliv leier leiligheten de bor i. Her bor de alene, og kanskje er dette siste stopp før de omsider kjøper leilighet. Om noen år burde det ikke være noe problem å ta opp boliglån, for så å investere i noe eget. #Byliv er nemlig den I-typen med høyest samlet inntekt og formue. Grunnen til dette, er at de er den typen som i størst grad har høyere utdanning. Et flertall har enten bachelor- eller mastergrad. Dessuten er de mest opptatt av karriere, sammenlignet med de andre i Urbant mangfold. Noen har kan-

skje litt igjen av studiene, andre har rukket å få noen år med arbeidserfaring.

Livsstil og verdier

#Byliv er den I-typen som ser minst på TV. Faktisk er det mange som oppgir at de ikke ser på TV i det hele tatt. Dette kan ha sammenheng med at man er mer opptatt av å være sosial. I stedet for å henge inne, tar man heller skateboardet eller sykkelen fatt for å møte venner ute. Kanskje man stikker til parken, kanskje man møtes på den lokale kebabsjappa for å spise lunsj. Det er uansett enkelt å avtale hvor man møtes, det er jo bare å kommunisere gjennom Internett. Internett er for øvrig ikke bare en kommunikasjonskanal, det er også primærkilden til nyheter. Man er bare et ”like”-trykk unna å få opp nettavisenes siste oppdateringer i newsfeeden på Facebook. I og med at #Byliv har høyere gjennomsnittsinntekt enn de andre innenfor samme gruppe, tillater det at man i større grad kan dra på shopping. De synes det er spennende å teste ut nye produkter, spesielt hva gjelder tekniske fremskritt. De er også villige til å betale litt ekstra for kjente varemerker. Bortsett fra det, varierer man gjerne mellom ulike forretninger. Noen ganger drar man på shoppingsentre, andre ganger drar man innom den butikken som er nærmest. At #Byliv er mer opptatt av å prøve ut nye ting, synes også på feriepreferanser. De foretrekker opplevelsesturer fremfor charterturer anyday. Det er gøy med fart og spenning! Dette kan naturligvis ha noe med alderen å gjøre, da unge generelt sett er mer aktive enn eldre. Det gjelder å tilegne seg så mange opplevelser som mulig, og mange av opplevelsene finner sted akkurat her, i storbyen man bor i.


#Byliv

I1

conzoom®type I1 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

I1

NO

Under 100.000 NOK

55

2,8

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

45

2,3

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

84

12,7

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

169

42,2

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

152

37,9

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

10

1,4

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

9

0,5

5,0

Over 910.000 NOK

7

0,3

5,0

Index

I1

NO

Under 105.000 NOK

67

3,3

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

44

2,2

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

122

18,2

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

214

53,5

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

87

21,6

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

5

0,7

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

3

0,2

5,0

Over 1.170.000 NOK

3

0,1

5,0

Index

I1

NO

Ingen formue

142

52,7

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

146

18,9

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

82

20,5

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

36

5,4

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

23

1,1

5,0

Over 3.350.000 NOK

28

1,4

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

I1

NO

COOP/Forbrukersamvirket

64

36,6

57,6

Trumf

86

42,2

49,3

SAS Eurobonus

108

30,8

28,6

Norwegian Reward

142

26,2

18,5

Annet

146

18,6

12,7

Index

I1

NO

Visa

102

70,0

68,8

Mastercard

118

63,6

54,0

Cresco

117

9,8

8,4

Eurocard

78

5,6

7,2

Re:member

Kredittkort - har i dag

21

0,8

3,9

Kash

0

0,0

0,4

NAF Fordel Xtra

0

0,0

3,9

AgriCard

0

0,0

1,4

103

6,7

6,5

Annet

427


I1 #Byliv conzoom®type I1 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad Grunnskoleutdanning Videregående utdanning

Index

I1

NO

48

3,8

7,9

60

18,1

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

103

11,5

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

131

38,9

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

133

27,7

20,8

Index

I1

NO

95

37,5

39,3

152

7,1

4,7

88

4,8

5,4

167

5,0

3,0

91

16,7

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

92

10,9

11,9

Primærnæringsfag

63

0,9

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

94

3,1

3,3

Økonomiske og administrative fag

106

11,5

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

147

2,6

1,8

Index

I1

NO

0

0,0

1,5

Student

70

7,8

11,1

Arbeidsledig

89

3,3

3,7

Alders-/uførepensjonist

33

7,9

23,7

0

0,0

1,2

Utdanningsbakgrunn Allmenne fag Humanistiske og estestiske fag Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag Naturvitenskaplig/handelsfag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt

Gårdbruker/fisker Eier innen butikk, håndverk mm.

0

0,0

1,2

Selvstendig næringsdrivende

200

5,2

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

195

25,0

12,8

77

1,7

2,2

Daglig leder, adm.- eller annen direktør Mellomleder, avdelingsleder Kontorarbeid Serviceyrke Faglært arbeider Annet ufaglært

Bransje

85

11,0

12,9

221

16,1

7,3

97

7,5

7,7

175

13,1

7,5

30

1,4

4,6

Index

I1

NO

Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

41

0,9

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

76

14,8

19,5

116

46,2

39,8

99

37,5

37,9

Index

I1

NO

Daglig leder

48

4,8

10,1

Styreleder

46

4,6

10,0

Styremedlem

50

8,2

16,3

Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


#Byliv

I1

conzoom®type I1 i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

I1

NO

Minst sentrale kommuner

25

3,1

12,3

Mindre sentrale kommuner

18

1,2

6,8

Noe sentrale kommuner

80

19,4

24,4

135

76,3

56,5

Index

I1

NO

534

57,1

10,7

0

0,0

11,2

203

21,5

10,6

0

0,0

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

58

17,0

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

74

14,5

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

17

2,4

14,0

Andre/ubesvart

42

4,4

10,5

Sentrale kommuner

Livssyklus Aleneboende under 50 år Aleneboende - 50 år eller eldre Par under 50 år uten hjemmeboende barn Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

Eldste person i familien

Index

I1

NO

Under 23

116

4,7

4,0

24 - 29

109

8,7

8,0

30 - 34

396

31,7

8,0

35 - 39

266

21,3

8,0

40 - 44

192

17,3

9,0

45 - 49

164

16,4

10,0

50 - 54

0

0,0

9,0

55 - 59

0

0,0

9,0

60 - 64

0

0,0

8,0

65 - 69

0

0,0

8,0

70 - 79

0

0,0

11,0

Over 80

0

0,0

8,0

Index

I1

NO

Barn

0

0,0

33,5

Småbarn (0 - 5)

0

0,0

39,8

Skolebarn (6 - 17)

0

0,0

60,2

Index

I1

NO

Barn i familien

Sivil status Gift

19

8,7

45,3

Samboende

105

19,2

18,3

Ugift

260

63,3

24,3

63

7,4

11,7

Index

I1

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

78

295.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

60

298.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

40

384.000

970.000

Tidligere gift

Økonomisk gjennomsnitt

429


I1 #Byliv conzoom®type I1 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

I1

NO

Eneboliger

0

0,0

50,6

Tomannsboliger

0

0,0

8,3

Rekkehus, kjedehus

0

0,0

11,6

307

70,0

22,8

44

0,5

1,2

Fritidsboliger

636

2,4

0,4

Garasje og uthus til bolig

735

0,9

0,1

Andre bygg

525

26,2

5,0

Index

I1

NO

Leier

185

90,5

49,0

Eier

19

9,5

51,0

Index

I1

NO

Har hytte

19

3,2

16,6

Hytte ved vannet

21

1,2

6,0

Hytte over 600m

13

0,7

5,0

Index

I1

NO

25

7,3

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

71

19,6

27,5

Vurderer å installere boligalarm

68

3,4

5,0

Store boligbygg (blokk) Bygninger for bofellesskap

Eiendomseier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

I1

NO

103

60,0

58,3

Telefonundersøkelser

96

39,9

41,6

Direkte undersøkelser

122

26,8

22,0

95

35,3

37,1

Index

I1

NO

Ingen mobiltelefon

174

34,5

19,8

1 mobiltelefon

Ikke reservert

Humanitærer org.

Antall mobiltelefoner

132

50,0

38,0

2 mobiltelefoner

39

10,1

25,8

3 mobiltelefoner

30

2,9

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

52

1,3

2,5

Index

I1

NO

0

149

44,5

29,9

1 - 500

209

14,4

6,9

501 - 2.000

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold

105

14,0

13,3

2.001 - 5.000

65

7,6

11,7

5.001 - 10.000

63

6,1

9,7

10.001 - 30.000

35

3,2

9,2

Over 30.000

60

8,8

14,6


#Byliv

I1

conzoom®type I1 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

I1

NO

Arbeiderpartiet (AP)

86

24,3

28,2

Fremskrittspartiet (FRP)

81

9,1

11,3

Høyre (H)

83

17,8

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

64

3,2

5,0

Senterpartiet (SP)

35

1,8

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

158

9,0

5,7

Venstre (V)

205

11,9

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

267

8,0

3,0

Andre partier / Annet

161

10,0

6,2

56

4,8

8,6

Index

I1

NO

Ikke stemmerett / Ubesvart

Antall biler Ingen bil

179

58,9

32,9

1 bil

87

34,2

39,4

2 biler

27

5,4

19,7

3 eller flere biler

18

1,5

8,0

Index

I1

NO

Kjører i privatbil

68

40,9

60,5

Kjører med buss

199

37,0

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

180

18,9

10,5

Sykler

157

13,7

8,7

59

1,6

2,7

Index

I1

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

134

59,8

44,5

Legger ut bilder

139

13,2

9,5

Bruker nettbank

107

77,9

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

135

85,3

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

122

58,1

47,5

84

2,7

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

125

81,7

65,4

Benytter seg av streaming

134

81,9

61,0

Index

I1

NO

Befordring

Kjører moped/motorsykkel

Internett-bruk

Spiller pengespill/gambler online

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt Jobb og karriere Naturvern Næringsliv og økonomi Lokalnyheter

94

65,6

69,6

124

78,6

63,3

92

63,4

69,2

107

61,2

57,2

92

83,0

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

101

93,7

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

104

91,7

88,2

99

66,4

67,3

123

62,4

50,8

Miljøvern Teknologi og elektronikk

431


I1 #Byliv conzoom®type I1 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

I1

NO

Spaserturer

88

53,2

60,8

Går på ski i sesongen

94

12,5

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

97

44,8

46,2

Fisker i sesongen

60

3,1

5,2

Går på restaurant

351

12,3

3,5

Går på kaffebar

222

20,9

9,4

Går på bibliotek

100

5,2

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

234

23,6

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

109

14,9

13,7

Går på religiøse tilstelninger

26

2,1

8,1

Leser bøker

98

31,8

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

51

6,0

11,7

175

1,4

0,8

Går på teater eller musikal Går i opera eller på ballettforestilling

0

0,0

0,3

55

0,6

1,1

Går på museum

0

0,0

0,8

Går på konsert

38

0,8

2,1

Liker hagearbeid

41

5,9

14,4

Liker oppussning og interiør

85

13,4

15,7

Tilbringer tid med familien

74

47,6

64,4

Spiller PC-spill

60

5,2

8,7

Går på kunstutstilling

Spiller TV-spill

62

1,8

2,9

102

31,9

31,3

41

2,5

6,1

Index

I1

NO

52

15,1

29,2

101

16,1

16,0

60

21,4

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

124

23,9

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

119

12,5

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

85

33,7

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

95

8,9

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

123

3,8

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

100

24,7

24,8

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

103

4,0

3,9

96

34,5

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

100

10,2

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

117

17,9

15,3

Lager matlaging Liker båtliv

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner Vi bør begrense trygdeordningen Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

89

6,8

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

85

10,5

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

86

9,1

10,6

U-hjelpen bør reduseres

92

15,7

17,0

118

9,1

7,7

Norge bør bli medlem av EU


#Byliv

I1

conzoom®type I1 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

I1

NO

57

6,8

12,0

Aftenposten

95

14,3

15,0

Dagbladet

61

3,3

5,4

135

7,3

5,4

Lokalaviser

32

9,8

31,0

Leser ikke dagsaviser

30

6,4

21,3

Index

I1

NO

VG

Dagens Næringsliv

Magasiner COOP Medlem

41

7,3

17,9

100

2,9

2,9

0

0,0

12,2

Se og Hør

32

1,1

3,4

NAF-magasinet Motor

43

5,5

12,9

0

0,0

5,4

75

2,1

2,8

Dagens Næringsliv D2 Vi i Villa

Vi over 60 Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

I1

NO

74

54,7

74,0

107

29,3

27,3

NRK P1

57

31,4

55,0

NRK P2

62

13,7

22,1

NRK P3

94

27,9

29,6

P4

115

42,3

36,9

Radio Norge

126

35,9

28,4

TV-vaner

Index

I1

NO

84

69,4

82,9

NRK generelt Lokalradio generelt

NRK1 NRK2

60

30,4

50,3

101

55,7

54,9

TV 2

85

64,0

75,2

TV2 Nyhetskanalen

79

34,3

43,5

125

47,0

37,5

Index

I1

NO

Rema 1000

104

47,4

45,6

Kiwi

111

32,1

29,0

Meny

128

32,2

25,2

Coop Obs!

55

8,9

16,2

Coop Extra

35

3,7

10,6

Coop Mega

91

9,6

10,5

Coop Marked

43

1,6

3,7

Spar/Eurospar

80

7,9

9,9

Coop Prix

105

8,2

7,8

Bunnpris

138

3,6

2,6

TVNorge

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker

433


I2 Bypatrioter 22 %

spiller pengespill/ gambler online m책nedlig


Bypatrioter

I2

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

13 %

Kjøpekraft

er svært uenig i forslaget om å redusere trygdeordningene

NO FI

Boligtype

Geografi

Trondheim Bergen

Oslo Ås, Moss

435


I2 Bypatrioter Bypatrioter Geodemografi

Når du har bodd i samme by hele livet og byen blir en del av deg - fordi du kjenner den ut og inn. Når du er ivrig supporter av byens fotballag og gjerne drar på hjemmekamper. Når du leser lokalavisen hver dag og gjerne bidrar med et leserinnlegg dersom en av hjertesakene dine blir diskutert. Ja, da er du kanskje en av byens Bypatrioter!

Bypatrioter er stort sett single mennesker mellom 30 og 44 år. Noen av dem har barn, og i og med at så mange er single, er altså sannsynligheten stor for at de har dette barnet med en tidligere partner. Bypatrioter er bosatt i en av Norges største byer, slik som Oslo, Trondheim, Bodø og Fredrikstad. Her leier de leilighet og de færreste har bil. Men det trenger de jo heller ikke, da de ofte benytter seg av kollektivtilbudet. Bypatrioter er den I-typen som har lavest årsinntekt. Dette kan ha noe å gjøre med at et stort flertall bare har grunnskoleutdanning bak seg. Det er ikke lett å få jobb i dagens Norge, så i mellomtiden kan trygdeordninger være et godt sikkerhetsnett. Mange har dessuten tatt opp kredittlån, eller ønsker å gjøre det i fremtiden. Man må jo ha råd til å leve, og det er neimen ikke billig å bo i dette landet. Når man skal handle inn matvarer, er det litt hipp som happ hvor man handler hen. Man veksler gjerne mellom ulike nærbutikker og kjøpesentre.

Livsstil og verdier

Det er torsdag ettermiddag og kvelden tilbringes på favorittpuben. I kveld er det nemlig fotballkamp! Folk har møtt opp med fotballskjerfet rundt halsen, og stemningen er nærmest elektrisk. Det skåles i ølglass og den ene er mer engasjert enn den andre. Det er liten tvil om at lokallaget har sine Bypatrioter i ryggen!

Første omgang er ferdigspilt og stillinga er 0-0. I pausen er det mange som trekker utenfor for å ta seg en røykepause. Bypatrioter har nemlig en tendens til å røyke mer enn landsgjennomsnittet, og mange mener dessuten at røykeloven bør oppheves. Det er bare noe tull at staten skal bestemme hvor folk skal røyke. Hva blir det neste - skal de bestemme hvor vi leser avisen også!? Inne på puben diskuteres det ivrig blant bordene. Noen prater selvsagt om kampen, andre prater om siste nytt. Det har kommet et lovforslag i kommunen vedrørende bosetning av flyktninger og asylsøkere i byen, og dette er et tema som vekker stort engasjement. I og med at svært mange Bypatrioter stemmer Fremskrittspartiet, er de opptatt av en strengere innvandringspolitikk, spesielt hva gjelder ulovlige flyktninger. De deltar ikke bare i diskusjonen her rundt bordet, de er også opptatt av å delta i debatten på nett. Det er viktig å benytte seg av ytringsfriheten. Slik kan man kanskje nå politikerne som styrer landet vårt. Kanskje man skulle ha møtt opp på neste folkemøte i kommunen. Det nytter jo ikke å klage i det stille. Da må man heve stemmen og si i fra om hva som er det beste for byen man bor i. Man er ikke Bypatrioter uten grunn!


Bypatrioter

I2

conzoom®type I2 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

I2

NO

Under 100.000 NOK

684

34,2

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

521

26,0

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

265

39,8

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 910.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

I2

NO

Under 105.000 NOK

672

33,6

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

545

27,2

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

246

36,9

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

9

2,2

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

0

0,0

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

0

0,0

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Over 1.170.000 NOK

0

0,0

5,0

Index

I2

NO

Ingen formue

194

71,8

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

207

27,0

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

3

0,9

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

2

0,3

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

2

0,1

5,0

Over 3.350.000 NOK

2

0,1

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

I2

NO

COOP/Forbrukersamvirket

68

39,0

57,6

Trumf

85

41,9

49,3

SAS Eurobonus

61

17,5

28,6

102

18,9

18,5

60

7,6

12,7

Index

I2

NO

102

70,2

68,8

94

50,8

54,0

102

8,6

8,4

Eurocard

72

5,2

7,2

Re:member

82

3,2

3,9

0

0,0

0,4

NAF Fordel Xtra

28

1,1

3,9

AgriCard

57

0,8

1,4

Annet

51

3,3

6,5

Norwegian Reward Annet

Kredittkort - har i dag Visa Mastercard Cresco

Kash

437


I2 Bypatrioter conzoom®type I2 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

I2

NO

Grunnskoleutdanning

154

12,2

7,9

Videregående utdanning

109

32,8

30,1

93

10,4

11,2

101

30,0

29,7

70

14,6

20,8

Index

I2

NO

Allmenne fag

103

40,6

39,3

Humanistiske og estestiske fag

131

6,1

4,7

85

4,6

5,4

136

4,0

3,0

89

16,2

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

90

10,7

11,9

Primærnæringsfag

66

1,0

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

94

3,1

3,3

Økonomiske og administrative fag

99

10,8

10,9

164

2,9

1,8

Index

I2

NO

233

3,5

1,5

Student

123

13,7

11,1

Arbeidsledig

173

6,4

3,7

Alders-/uførepensjonist

118

28,0

23,7

0

0,0

1,2

Eier innen butikk, håndverk mm.

42

0,5

1,2

Selvstendig næringsdrivende

58

1,5

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

66

8,5

12,8

145

3,2

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

62

8,0

12,9

Kontorarbeid

86

6,3

7,3

Serviceyrke

87

6,7

7,7

Faglært arbeider

109

8,2

7,5

Annet ufaglært

120

5,5

4,6

Index

I2

NO

Fagbrev/fagskoleutdanning Universitet/-høgskole (1 - 4 år) Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

Utdanningsbakgrunn

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag Naturvitenskaplig/handelsfag

Ikke oppgitt fagfelt

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt

Gårdbruker/fisker

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

37

0,8

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

79

15,4

19,5

115

45,6

39,8

99

37,5

37,9

Index

I2

NO

Daglig leder

57

5,8

10,1

Styreleder

47

4,7

10,0

Styremedlem

39

6,4

16,3

Sysselsatt G-N Tjenesteyting Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

Særlige stillinger


Bypatrioter

I2

conzoom®type I2 i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

I2

NO

Minst sentrale kommuner

27

3,3

12,3

Mindre sentrale kommuner

44

3,0

6,8

Noe sentrale kommuner

91

22,2

24,4

127

71,5

56,5

Index

I2

NO

Aleneboende under 50 år

264

28,3

10,7

Aleneboende - 50 år eller eldre

232

26,0

11,2

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

Sentrale kommuner

Livssyklus

108

11,5

10,6

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

37

10,4

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

55

16,1

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

66

13,0

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

47

6,6

14,0

Andre/ubesvart

72

7,6

10,5

Index

I2

NO

168

6,7

4,0

24 - 29

71

5,7

8,0

30 - 34

166

13,3

8,0

35 - 39

157

12,6

8,0

40 - 44

126

11,3

9,0

45 - 49

106

10,6

10,0

50 - 54

107

9,6

9,0

55 - 59

95

8,5

9,0

60 - 64

92

7,3

8,0

65 - 69

91

7,3

8,0

70 - 79

64

7,0

11,0

Over 80

0

0,0

8,0

Index

I2

NO

66

22,0

33,5

118

47,1

39,8

88

52,9

60,2

Index

I2

NO

Gift

36

16,5

45,3

Samboende

72

13,2

18,3

Ugift

169

41,0

24,3

Tidligere gift

230

26,9

11,7

Index

I2

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

27

102.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

22

110.000

499.000

5

44.000

970.000

Eldste person i familien Under 23

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5) Skolebarn (6 - 17)

Sivil status

Økonomisk gjennomsnitt

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

439


I2 Bypatrioter conzoom®type I2 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

I2

NO

Eneboliger

0

0,0

50,6

Tomannsboliger

0

0,0

8,3

Rekkehus, kjedehus

0

0,0

11,6

288

65,7

22,8

90

1,1

1,2

Fritidsboliger

465

1,7

0,4

Garasje og uthus til bolig

655

0,8

0,1

Andre bygg

615

30,7

5,0

Index

I2

NO

Leier

189

92,6

49,0

Eier

14

7,4

51,0

Index

I2

NO

Har hytte

25

4,2

16,6

Hytte ved vannet

31

1,8

6,0

Hytte over 600m

15

0,7

5,0

Index

I2

NO

49

14,2

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

80

22,1

27,5

Vurderer å installere boligalarm

48

2,4

5,0

Store boligbygg (blokk) Bygninger for bofellesskap

Eiendomseier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

I2

NO

112

65,3

58,3

Telefonundersøkelser

83

34,6

41,6

Direkte undersøkelser

100

21,9

22,0

84

31,2

37,1

Index

I2

NO

Ingen mobiltelefon

169

33,6

19,8

1 mobiltelefon

Ikke reservert

Humanitærer org.

Antall mobiltelefoner

118

44,7

38,0

2 mobiltelefoner

50

12,8

25,8

3 mobiltelefoner

45

4,4

9,7

106

2,6

2,5

Index

I2

NO

0

181

54,1

29,9

1 - 500

165

11,4

6,9

501 - 2.000

4 eller flere mobiltelefoner

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold

112

14,9

13,3

2.001 - 5.000

21

2,5

11,7

5.001 - 10.000

37

3,6

9,7

10.001 - 30.000

39

3,6

9,2

Over 30.000

40

5,9

14,6


Bypatrioter

I2

conzoom®type I2 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

I2

NO

Arbeiderpartiet (AP)

111

31,4

28,2

Fremskrittspartiet (FRP)

116

13,1

11,3

Høyre (H)

67

14,4

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

76

3,8

5,0

Senterpartiet (SP)

59

3,0

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

96

5,5

5,7

Venstre (V)

81

4,7

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

183

5,5

3,0

Andre partier / Annet

181

11,2

6,2

85

7,3

8,6

Index

I2

NO

Ikke stemmerett / Ubesvart

Antall biler Ingen bil

206

67,7

32,9

1 bil

66

26,0

39,4

2 biler

24

4,8

19,7

3 eller flere biler

18

1,4

8,0

Index

I2

NO

Kjører i privatbil

60

36,6

60,5

Kjører med buss

170

31,6

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

Befordring

199

20,9

10,5

Sykler

70

6,1

8,7

Kjører moped/motorsykkel

52

1,4

2,7

Index

I2

NO

98

43,5

44,5

137

13,0

9,5

Internett-bruk Liker/kommenterer andres innlegg Legger ut bilder Bruker nettbank Bruker sosiale nettsamfunn Søker etter varer og/eller tjenester Spiller pengespill/gambler online Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

97

70,7

73,1

106

67,4

63,4

83

39,2

47,5

228

7,3

3,2

96

63,1

65,4

107

65,4

61,0

Index

I2

NO

Politikk og samfunn generelt

92

63,8

69,6

Jobb og karriere

96

60,7

63,3

Naturvern

98

68,0

69,2

Næringsliv og økonomi

90

51,3

57,2

Lokalnyheter

98

88,3

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

99

92,3

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

98

86,3

88,2

Miljøvern

97

65,1

67,3

117

59,5

50,8

Benytter seg av streaming

Interesser i husstanden

Teknologi og elektronikk

441


I2 Bypatrioter conzoom®type I2 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

I2

NO

Spaserturer

90

54,5

60,8

Går på ski i sesongen

55

7,3

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

76

34,9

46,2

Fisker i sesongen

67

3,5

5,2

Går på restaurant

234

8,2

3,5

Går på kaffebar

146

13,7

9,4

Går på bibliotek

198

10,3

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

133

13,4

10,1

82

11,2

13,7

Går og ser på idrettsarrangementer Går på religiøse tilstelninger

115

9,3

8,1

Leser bøker

104

33,6

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

110

12,9

11,7

Går på teater eller musikal

275

2,2

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

133

0,4

0,3

Går på kunstutstilling

227

2,5

1,1

Går på museum

163

1,3

0,8

Går på konsert

105

2,2

2,1

Liker hagearbeid

29

4,2

14,4

Liker oppussning og interiør

85

13,4

15,7

Tilbringer tid med familien

86

55,7

64,4

Spiller PC-spill

131

11,4

8,7

Spiller TV-spill

145

4,2

2,9

Lager matlaging

102

31,8

31,3

79

4,8

6,1

Index

I2

NO

102

29,7

29,2

Vi bør begrense trygdeordningen

86

13,7

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

87

30,9

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

104

20,0

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

123

12,9

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

111

43,9

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

118

11,1

9,4

94

2,9

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

133

33,1

24,8

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

Liker båtliv

Holdninger (er enig) Det er viktig å respektere tradisjoner

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

251

9,8

3,9

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

93

33,4

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

85

8,7

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

135

20,6

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

143

10,9

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

110

13,7

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

149

15,8

10,6

U-hjelpen bør reduseres

125

21,3

17,0

Norge bør bli medlem av EU

127

9,8

7,7


Bypatrioter

I2

conzoom®type I2 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser VG Aftenposten

Index

I2

NO

90

10,8

12,0

103

15,4

15,0

Dagbladet

80

4,3

5,4

Dagens Næringsliv

54

2,9

5,4

Lokalaviser

69

21,3

31,0

Leser ikke dagsaviser

84

17,9

21,3

Index

I2

NO

COOP Medlem

54

9,7

17,9

Dagens Næringsliv D2

72

2,1

2,9

Vi i Villa

16

2,0

12,2

185

6,3

3,4

NAF-magasinet Motor

43

5,6

12,9

Vi over 60

74

4,0

5,4

Jakt & Fiske

32

0,9

2,8

Magasiner

Se og Hør

Radiovaner

Index

I2

NO

NRK generelt

79

58,3

74,0

Lokalradio generelt

82

22,3

27,3

NRK P1

68

37,4

55,0

NRK P2

72

16,0

22,1

NRK P3

87

25,8

29,6

P4

77

28,3

36,9

Radio Norge

93

26,4

28,4

TV-vaner

Index

I2

NO

NRK1

92

76,2

82,9

NRK2

83

41,7

50,3

TVNorge

97

53,2

54,9

TV 2

88

66,3

75,2

TV2 Nyhetskanalen

90

39,2

43,5

TV3

96

36,0

37,5

Index

I2

NO

Rema 1000

109

49,6

45,6

Kiwi

124

35,9

29,0

Meny

130

32,7

25,2

Coop Obs!

98

15,8

16,2

Coop Extra

84

8,9

10,6

Coop Mega

21

2,2

10,5

Coop Marked

41

1,5

3,7

Spar/Eurospar

52

5,1

9,9

Coop Prix

54

4,2

7,8

Bunnpris

242

6,3

2,6

Foretrukne dagligvarebutikker

443


I3 Pensjonist i byen 53 %

er svĂŚrt opptatt av ĂĽ forbedre de eldres situasjon


Pensjonist i byen

I3

Alder 18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

43 %

mener at dagen ikke er den samme uten papiravisa

Kjøpekraft

NO FI

Boligtype

Geografi

Trondheim Bergen Drammen

Oslo Moss

445


I3 Pensjonist i byen Pensjonist i byen Geodemografi

Når man har kommet godt inn i pensjonstilværelsen, men fremdeles er frisk og rask - da er det deilig å være Pensjonist i byen! Sannsynligheten er stor for at man har bodd i denne byen hele livet, og at det er akkurat her man hører hjemme. Det er fint å kunne ta seg en spasertur gjennom byen, og det er stor sannsynlighet for at man møter kjentfolk på veien.

Pensjonist i byen består av mennesker i alderen, 60 til 74 år. En liten andel har fremdeles noen år igjen av arbeidslivet, mens de resterende allerede er pensjonerte . 8 av 10 leier leilighet, og alle bor de i byen. En av grunnene til at de bare leier, kan være fordi et stort flertall bor alene. Ellers kan det jo være at man har leid den samme leiligheten i en årrekke, og er såpass fornøyd med leieavtalen at man ønsker å beholde det slik. Det er ikke lenger noe fokus på å skulle spare penger, og de fleste lever uansett godt på pensjonsformuen sin.

Livsstil og verdier

I en leilighet i 3. etasje høres lyden av en miksmaster, blandet med musikk fra kanal P7 Klem. Meat Loaf synger om at han vil gjøre hva som helst for kjærligheten. En eldre dame i slutten av sekstiårene står ved kjøkkenbenken og blander sammen bolledeig. Hun har påtatt seg ansvaret for å bake noe godt til neste klubbkveld. For noen år siden gikk nemlig hun og noen venner sammen og dannet det de kaller Pensjonistklubben. Klubben møtes én gang i uka, enten hjemme hos en av dem, eller for ulike aktiviteter. Forrige uke var de og bowlet, i morgen skal de samles her hjemme hos henne. Etter at bollene er ferdig stekt og tatt ut av ovnen, kommer hun på at hun glemte å kjøpe servietter på butikken. Jaja, da er det godt at Bunnpris bare er en fem minutters gåtur unna.

Nå som hun bare skal ha servietter, er det ikke så nøye hvor hun handler. Ellers foretrekker hun Meny eller Rema 1000, da hun mener de har best utvalg og høyest kvalitet. Dette er nemlig noe Pensjonist i byen er opptatt av når de handler. For å komme seg til favorittbutikkene må hun ta bussen. Hun hadde bil for noen år siden, men solgte den da hun innså at hun faktisk bruker kollektivtilbudet oftere enn hun brukte bilen. Det er generelt et flertall i Pensjonist i byen som velger kollektivtransport foran bil. På grunn av årets første snøfall tidligere denne uka, er det på med dunjakka og brodder under skoene. Når hun åpner ytterdøra ser hun en våt avis ved dørmatta. Aftenposten-logoen har rent ut i alle kanter. Så dagens avis kom først nå, den. Det må vel ha vært det kraftige snøværet som hindret postmannen i dag morges. Og er det ikke litt komisk, hvordan snøen har en tendens til å overmanne landet hvert eneste år, før man vender seg til det igjen. Nei, det var ikke det samme å spise frokost uten morgenavisen i dag. Det er nemlig den som er hovedkilden til nyheter. Heldigvis har hun radio, da. Hun følger jo med på den også. Vinterlufta er frisk og snøen daler ned fra himmelen. Etter fire minutters gange kjenner hun at hun allerede gleder seg til å komme inn igjen. Det skal bli deilig å krype oppunder teppet på sofaen etterpå. Sette på NRK2 eller Vox og håpe på at de viser noe bra i kveld. Kanskje hun skal lage seg en varm kopp te. Eller kanskje til og med et glass rødt? Pensjonist i byen liker å unne seg et glass vin i ny og ne. Ja, er det ikke sånn at rødvin er bra for kolesterolet, da? Om ikke annet, er det jaggu godt for livskvaliteten!


Pensjonist i byen

I3

conzoom®type I3 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt Under 100.000 NOK

Index

I3

NO

31

1,6

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

74

3,7

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

138

20,7

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

174

43,4

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

111

27,7

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

12

1,7

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

11

0,6

5,0

Over 910.000 NOK

13

0,6

5,0

Index

I3

NO

Under 105.000 NOK

41

2,1

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

82

4,1

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

157

23,5

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

172

42,9

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

99

24,8

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

10

1,6

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

10

0,5

5,0

Over 1.170.000 NOK

10

0,5

5,0

Index

I3

NO

Ingen formue

55

20,2

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

69

9,0

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

160

40,1

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

144

21,6

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

107

5,3

5,0

77

3,8

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue

Over 3.350.000 NOK

Bonuskort - har i dag

Index

I3

NO

COOP/Forbrukersamvirket

93

53,8

57,6

103

50,8

49,3

87

24,8

28,6

Norwegian Reward

89

16,4

18,5

Annet

39

5,0

12,7

Index

I3

NO

Visa

107

73,8

68,8

Mastercard

120

64,6

54,0

Cresco

117

9,8

8,4

Eurocard

79

5,7

7,2

Re:member

92

3,6

3,9

0

0,0

0,4

126

4,9

3,9

43

0,6

1,4

100

6,5

6,5

Trumf SAS Eurobonus

Kredittkort - har i dag

Kash NAF Fordel Xtra AgriCard Annet

447


I3 Pensjonist i byen conzoom®type I3 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

I3

NO

Grunnskoleutdanning

149

11,8

7,9

Videregående utdanning

107

32,1

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

120

13,4

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

78

23,3

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

90

18,8

20,8

Index

I3

NO

Allmenne fag

104

40,7

39,3

Humanistiske og estestiske fag

114

5,3

4,7

90

4,9

5,4

115

3,4

3,0

90

16,5

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

95

11,3

11,9

Primærnæringsfag

62

0,9

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

97

3,2

3,3

Økonomiske og administrative fag

105

11,4

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

133

2,3

1,8

Index

I3

NO

120

1,8

1,5

Student

14

1,5

11,1

Arbeidsledig

57

2,1

3,7

265

62,9

23,7

25

0,3

1,2

Utdanningsbakgrunn

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag Naturvitenskaplig/handelsfag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt

Alders-/uførepensjonist Gårdbruker/fisker Eier innen butikk, håndverk mm.

133

1,6

1,2

Selvstendig næringsdrivende

88

2,3

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

35

4,5

12,8

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

45

1,0

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

42

5,4

12,9

Kontorarbeid

66

4,8

7,3

Serviceyrke

92

7,1

7,7

Faglært arbeider

40

3,0

7,5

Annet ufaglært

37

1,7

4,6

Index

I3

NO

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

48

1,1

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

83

16,2

19,5

Sysselsatt G-N Tjenesteyting

110

43,7

39,8

Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

101

38,5

37,9

Index

I3

NO

Daglig leder

66

6,6

10,1

Styreleder

75

7,5

10,0

Styremedlem

83

13,6

16,3

Særlige stillinger


Pensjonist i byen

I3

conzoom®type I3 i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

I3

NO

Minst sentrale kommuner

33

4,0

12,3

Mindre sentrale kommuner

85

5,8

6,8

Noe sentrale kommuner

91

22,2

24,4

120

68,0

56,5

Index

I3

NO

17

1,8

10,7

413

46,3

11,2

Sentrale kommuner

Livssyklus Aleneboende under 50 år Aleneboende - 50 år eller eldre Par under 50 år uten hjemmeboende barn

15

1,6

10,6

163

45,4

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

5

1,4

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

4

0,7

19,7

6

0,8

14,0

37

3,9

10,5

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

Husstander med tenåringer (13 - 19 år) Andre/ubesvart

Eldste person i familien

Index

I3

NO

Under 23

0

0,0

4,0

24 - 29

0

0,0

8,0

30 - 34

0

0,0

8,0

35 - 39

0

0,0

8,0

40 - 44

0

0,0

9,0

45 - 49

0

0,0

10,0

50 - 54

0

0,0

9,0

55 - 59

0

0,0

9,0

60 - 64

383

30,6

8,0

65 - 69

414

33,1

8,0

70 - 79

330

36,3

11,0

0

0,0

8,0

Index

I3

NO

12

3,9

33,5

111

44,3

39,8

93

55,7

60,2

Index

I3

NO

Gift

91

41,3

45,3

Samboende

36

6,6

18,3

Ugift

66

16,1

24,3

303

35,5

11,7

Index

I3

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

74

281.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

68

337.000

499.000

110

1.063.000

970.000

Over 80

Barn i familien Barn Småbarn (0 - 5) Skolebarn (6 - 17)

Sivil status

Tidligere gift

Økonomisk gjennomsnitt

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

449


I3 Pensjonist i byen conzoom®type I3 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

I3

NO

Eneboliger

0

0,0

50,6

Tomannsboliger

0

0,0

8,3

Rekkehus, kjedehus

0

0,0

11,6

353

80,5

22,8

42

0,5

1,2

Fritidsboliger

656

2,4

0,4

Garasje og uthus til bolig

305

0,4

0,1

Andre bygg

324

16,2

5,0

Index

I3

NO

Leier

165

80,7

49,0

Eier

38

19,3

51,0

Index

I3

NO

Har hytte

117

19,5

16,6

Hytte ved vannet

146

8,7

6,0

Hytte over 600m

84

4,2

5,0

Index

I3

NO

66

19,0

28,7

102

28,1

27,5

48

2,4

5,0

Store boligbygg (blokk) Bygninger for bofellesskap

Eiendomseier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm Har brannvarsler koblet mot alarmsentral Vurderer å installere boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

I3

NO

79

46,0

58,3

Telefonundersøkelser

130

53,9

41,6

Direkte undersøkelser

139

30,6

22,0

Humanitærer org.

133

49,2

37,1

Index

I3

NO

87

17,3

19,8

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner Ingen mobiltelefon 1 mobiltelefon

142

53,8

38,0

2 mobiltelefoner

87

22,3

25,8

3 mobiltelefoner

45

4,4

9,7

4 eller flere mobiltelefoner

41

1,0

2,5

Index

I3

NO

0

152

45,4

29,9

1 - 500

122

8,4

6,9

501 - 2.000

96

12,8

13,3

2.001 - 5.000

81

9,5

11,7

5.001 - 10.000

40

3,9

9,7

10.001 - 30.000

45

4,1

9,2

Over 30.000

57

8,3

14,6

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold


Pensjonist i byen

I3

conzoom®type I3 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

I3

NO

Arbeiderpartiet (AP)

116

32,7

28,2

Fremskrittspartiet (FRP)

116

13,1

11,3

93

19,9

21,4

124

6,2

5,0

49

2,5

5,1

Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (SP) Sosialistisk Venstreparti (SV)

109

6,2

5,7

Venstre (V)

53

3,1

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

67

2,0

3,0

137

8,5

6,2

69

5,9

8,6

Index

I3

NO

Ingen bil

114

37,4

32,9

1 bil

120

47,1

39,4

2 biler

58

11,4

19,7

3 eller flere biler

51

4,1

8,0

Index

I3

NO

Kjører i privatbil

75

45,2

60,5

Kjører med buss

118

21,9

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

Andre partier / Annet Ikke stemmerett / Ubesvart

Antall biler

Befordring

108

11,3

10,5

Sykler

95

8,3

8,7

Kjører moped/motorsykkel

11

0,3

2,7

Index

I3

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

59

26,1

44,5

Legger ut bilder

60

5,7

9,5

Bruker nettbank

98

71,7

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

61

38,5

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

59

28,2

47,5

Spiller pengespill/gambler online

84

2,7

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

56

36,4

65,4

Benytter seg av streaming

52

31,5

61,0

Index

I3

NO

112

77,8

69,6

57

36,0

63,3

Naturvern

109

75,1

69,2

Næringsliv og økonomi

107

61,0

57,2

Lokalnyheter

102

92,0

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

104

96,3

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

104

92,0

88,2

Miljøvern

107

71,7

67,3

84

42,8

50,8

Internett-bruk

Interesser i husstanden Politikk og samfunn generelt Jobb og karriere

Teknologi og elektronikk

451


I3 Pensjonist i byen conzoom®type I3 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

I3

NO

114

69,2

60,8

Går på ski i sesongen

76

10,1

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

97

44,7

46,2

Fisker i sesongen

54

2,8

5,2

Går på restaurant

103

3,6

3,5

Går på kaffebar

106

10,0

9,4

Går på bibliotek

146

7,6

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

35

3,5

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

70

9,6

13,7

Går på religiøse tilstelninger

135

10,9

8,1

Leser bøker

133

43,1

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

127

14,9

11,7

Går på teater eller musikal

238

1,9

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

233

0,7

0,3

Går på kunstutstilling

209

2,3

1,1

Går på museum

175

1,4

0,8

Går på konsert

171

3,6

2,1

Liker hagearbeid

87

12,5

14,4

Liker oppussning og interiør

83

13,1

15,7

Tilbringer tid med familien

89

57,5

64,4

Spiller PC-spill

76

6,6

8,7

Spiller TV-spill

38

1,1

2,9

Lager matlaging

91

28,6

31,3

Liker båtliv

62

3,8

6,1

Index

I3

NO

Det er viktig å respektere tradisjoner

130

37,9

29,2

Vi bør begrense trygdeordningen

101

16,2

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

148

52,9

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

98

19,0

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

96

10,1

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

124

48,9

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

77

7,2

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

145

4,5

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

107

26,6

24,8

Spaserturer

Holdninger (er enig)

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

92

3,6

3,9

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

94

33,8

36,0

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

113

11,5

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

119

18,2

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

146

11,1

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

106

13,1

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

124

13,1

10,6

U-hjelpen bør reduseres

125

21,3

17,0

Norge bør bli medlem av EU

126

9,7

7,7


Pensjonist i byen

I3

conzoom®type I3 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

I3

NO

175

21,0

12,0

Aftenposten

159

23,8

15,0

Dagbladet

165

8,9

5,4

Dagens Næringsliv

102

5,5

5,4

Lokalaviser

164

50,8

31,0

Leser ikke dagsaviser

201

42,9

21,3

Index

I3

NO

VG

Magasiner COOP Medlem

112

20,1

17,9

Dagens Næringsliv D2

86

2,5

2,9

Vi i Villa

54

6,6

12,2

Se og Hør

226

7,7

3,4

NAF-magasinet Motor

140

18,1

12,9

Vi over 60

341

18,4

5,4

71

2,0

2,8

Jakt & Fiske

Radiovaner

Index

I3

NO

101

75,1

74,0

68

18,5

27,3

NRK P1

124

68,4

55,0

NRK P2

121

26,8

22,1

NRK P3

34

10,1

29,6

P4

71

26,1

36,9

Radio Norge

50

14,2

28,4

TV-vaner

Index

I3

NO

NRK1

114

94,8

82,9

NRK2

147

73,9

50,3

TVNorge

101

55,5

54,9

TV 2

105

78,6

75,2

TV2 Nyhetskanalen

123

53,3

43,5

98

36,6

37,5

Index

I3

NO

92

42,1

45,6

Kiwi

88

25,4

29,0

Meny

134

33,7

25,2

Coop Obs!

78

12,6

16,2

Coop Extra

82

8,7

10,6

Coop Mega

NRK generelt Lokalradio generelt

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker Rema 1000

114

12,0

10,5

Coop Marked

59

2,2

3,7

Spar/Eurospar

86

8,5

9,9

Coop Prix

86

6,7

7,8

Bunnpris

112

2,9

2,6 453


I4 Tett i tett

74 %

bruker Internett p책 jobb


Tett i tett

I4

Alder

75 %

”liker” andres innlegg ukentlig

18-23 24-34 35-49 50-65 65+

Familietype

Kjøpekraft

NO FI

Boligtype

Geografi

Trondheim Bergen

Oslo, Lørenskog

Drammen

455


I4 Tett i tett Tett i tett Geodemografi

I storbyenes boligblokker bor mennesker Tett i tett. Tenk hvor mange forskjellige mennesker som bor på samme adresse! På noen av ringeklokkene står det bare ett navn, på andre står det flere. Noen har typisk norske navn, andre har navn som vitner om at de har en annen, opprinnelig nasjonalitet. Tett i tett består av mennesker fra 30 til 50 år. Et stort flertall er single, men 1 av 2 har barn. I likhet med Bypatrioter betyr altså dette at mange har fått barn med en tidligere partner. De fleste i Tett i tett har en årslønn som ligger midt på landsgjennomsnittet. I likhet med #Byliv har også et flertall i denne typen sørget for å ta høyere utdanning. Dog er det flere i førstnevnte type med mastergrad, da de fleste i Tett i tett ”bare” har en bachelorgrad.

Livsstil og verdier

I en byleilighet bor en familie på tre. Det vil si, faren bor her permanent, barna bor her annenhver uke. På stuegulvet sitter dattera på fire år og leker med lego. Storebroren hennes sitter ved kjøkkenbordet og gjør lekser. Han har akkurat begynt i 1. klasse på barneskolen og skal øve seg på bokstaven, A. I norskboka har han tegnet en ananas, en apekatt og en Arsenal-spiller. Ved komfyren står pappa og lager pasta carbonara. Vel, når sant skal sies, er det en ferdigrett fra Fjordland, men pytt sann. Tett i tett er ikke så opptatt av kosthold at det gjør noe. Matlaging er ikke det morsomste som finnes. Da kan man heller bruke tiden på andre ting. Som å lese gjennom

nettavisen til Morgenbladet eller Dagsavisen, eller se en god film på Netflix etter at barna har lagt seg. I naboleiligheten sitter en dame i femtiårene og røyker ut av vinduet. Aller helst kunne hun tenke seg å røyke ved kjøkkenvifta, men siden det står i leiekontrakten at det ikke er lov å røyke inne, er det best å la det være. Hun minnes den gangen det var lov å røyke inne på utesteder. Det var tider, det. Mange i Tett i tett mener nemlig at det bør være lov å røyke hvor man vil. Mens hun sitter der i vinduet, drømmer hun seg tilbake til i fjor sommer. Da var hun i Barcelona på ferie med en venninne. Mon tro om de ikke skal dra på storbyferie i år også? Tett i tett foretrekker nemlig storbyferier, og det er en stor bonus om man har mulighet for å legge inn en liten spabehandling i løpet av ferien. Hun får sende venninna en Facebook-melding og høre hva hun sier. I og med at de begge er aktive Internett-brukere, får hun raskt svar. Internett er i det hele tatt primærkilden til alt av nyheter og oppdateringer. Venninna svarer at hun er med, samtidig som hun inviterer til en øl senere i kveld. Det høres jo hyggelig ut, men hun er ikke helt komfortabel med å gå alene så sent på kvelden. Hun må uansett ut å handle og planen var å ta en rolig kveld etter det. Handleturen går som regel til den nærbutikken med størst utvalg. Nei, hun får melde avbud i kveld. Hun vil heller avslutte kvelden med et glass rødvin i sofaen, enten i selskap av TLC Norge eller den nyeste utgaven av KK.


Tett i tett

I4

conzoom®type I4 i forhold til Norges befolkning Høyeste personlige inntekt

Index

I4

NO

Under 100.000 NOK

32

1,6

5,0

Fra 100.000 til 139.999 NOK

38

1,9

5,0

Fra 140.000 til 219.999 NOK

79

11,9

15,0

Fra 220.000 til 319.999 NOK

177

44,1

25,0

Fra 320.000 til 459.999 NOK

151

37,8

25,0

Fra 460.000 til 689.999 NOK

12

1,7

15,0

Fra 690.000 til 910.000 NOK

10

0,5

5,0

Over 910.000 NOK

10

0,5

5,0

Index

I4

NO

Under 105.000 NOK

40

2,0

5,0

Fra 105.000 til 149.999 NOK

36

1,8

5,0

Fra 150.000 til 234.999 NOK

106

15,8

15,0

Fra 235.000 til 369.999 NOK

199

49,6

25,0

Fra 370.000 til 579.999 NOK

114

28,5

25,0

Fra 580.000 til 899.999 NOK

9

1,4

15,0

Fra 900.000 til 1.170.000 NOK

8

0,4

5,0

Over 1.170.000 NOK

7

0,4

5,0

Index

I4

NO

Ingen formue

124

45,7

37,0

Fra 0 til 249.999 NOK

131

17,0

13,0

Fra 250.000 til 1.039.999 NOK

102

25,4

25,0

Fra 1.040.000 til 2.204.999 NOK

55

8,3

15,0

Fra 2.205.000 til 3.350.000 NOK

36

1,8

5,0

Over 3.350.000 NOK

34

1,7

5,0

Husstandens samlede årsinntekt

Husstandens samlede formue

Bonuskort - har i dag

Index

I4

NO

COOP/Forbrukersamvirket

73

42,0

57,6

Trumf

85

42,0

49,3

SAS Eurobonus

104

29,8

28,6

Norwegian Reward

124

23,0

18,5

87

11,1

12,7

Index

I4

NO

Annet

Kredittkort - har i dag Visa

98

67,2

68,8

104

56,2

54,0

Cresco

99

8,3

8,4

Eurocard

56

4,0

7,2

Mastercard

Re:member Kash NAF Fordel Xtra AgriCard Annet

82

3,2

3,9

250

1,0

0,4

18

0,7

3,9

0

0,0

1,4

80

5,2

6,5 457


I4 Tett i tett conzoom®type I4 i forhold til Norges befolkning Høyeste utdanningsgrad

Index

I4

NO

Grunnskoleutdanning

85

6,7

7,9

Videregående utdanning

89

26,8

30,1

Fagbrev/fagskoleutdanning

91

10,2

11,2

Universitet/-høgskole (1 - 4 år)

110

32,8

29,7

Universitet/-høgskole (mer enn 4 år)

111

23,0

20,8

Index

I4

NO

Allmenne fag

102

40,0

39,3

Humanistiske og estestiske fag

129

6,0

4,7

87

4,7

5,4

135

4,0

3,0

90

16,4

18,3

Helse-, sosial og idrettsfag

94

11,1

11,9

Primærnæringsfag

59

0,9

1,5

Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag

93

3,1

3,3

Økonomiske og administrative fag

102

11,1

10,9

Ikke oppgitt fagfelt

152

2,7

1,8

Index

I4

NO

87

1,3

1,5

Utdanningsbakgrunn

Lærerutdanning/pedagogikk Samfunnsfag/juridiske fag Naturvitenskaplig/handelsfag

Yrke/stilling Hjemmeværende/uten egen inntekt Student Arbeidsledig Alders-/uførepensjonist Gårdbruker/fisker Eier innen butikk, håndverk mm.

63

7,0

11,1

130

4,8

3,7

41

9,7

23,7

0

0,0

1,2

50

0,6

1,2

Selvstendig næringsdrivende

162

4,2

2,6

Ansatt: Lege, jurist, økonom, arkitekt m.m.

138

17,6

12,8

86

1,9

2,2

Mellomleder, avdelingsleder

115

14,8

12,9

Kontorarbeid

211

15,4

7,3

Serviceyrke

117

9,0

7,7

Faglært arbeider

104

7,8

7,5

Annet ufaglært

128

5,9

4,6

Index

I4

NO

Daglig leder, adm.- eller annen direktør

Bransje Sysselsatt A, Jorbruk, skogbruk, fiske

39

0,9

2,3

Sysselsatt B-F Sekundærnæringer

77

14,9

19,5

Sysselsatt G-N Tjenesteyting

114

45,2

39,8

Sysselsatt O-U Off.tj., und. og annen tj.yting

102

38,5

37,9

Index

I4

NO

Daglig leder

76

7,6

10,1

Styreleder

73

7,3

10,0

Styremedlem

77

12,5

16,3

Særlige stillinger


Tett i tett

I4

conzoom®type I4 i forhold til Norges befolkning Geografi

Index

I4

NO

Minst sentrale kommuner

27

3,3

12,3

Mindre sentrale kommuner

68

4,6

6,8

Noe sentrale kommuner

56

13,6

24,4

139

78,5

56,5

Index

I4

NO

Aleneboende under 50 år

165

17,7

10,7

Aleneboende - 50 år eller eldre

165

18,5

11,2

Par under 50 år uten hjemmeboende barn

Sentrale kommuner

Livssyklus

171

18,1

10,6

Par - 50 år eller eldre uten hjemmeboende barn

29

8,2

27,9

Husstander med barn (0 - 19 år)

97

28,4

29,3

Husstander med småbarn (0 - 12 år)

99

19,6

19,7

Husstander med tenåringer (13 - 19 år)

69

9,6

14,0

Andre/ubesvart

96

10,1

10,5

Eldste person i familien

Index

I4

NO

Under 23

8

0,3

4,0

24 - 29

7

0,5

8,0

30 - 34

113

9,1

8,0

35 - 39

183

14,7

8,0

40 - 44

166

14,9

9,0

45 - 49

143

14,3

10,0

50 - 54

261

23,5

9,0

55 - 59

251

22,6

9,0

60 - 64

0

0,0

8,0

65 - 69

0

0,0

8,0

70 - 79

0

0,0

11,0

Over 80

0

0,0

8,0

Index

I4

NO

Barn

160

53,6

33,5

Småbarn (0 - 5)

112

44,5

39,8

92

55,5

60,2

Index

I4

NO

Barn i familien

Skolebarn (6 - 17)

Sivil status Gift

49

22,3

45,3

Samboende

116

21,2

18,3

Ugift

165

40,0

24,3

Tidligere gift

138

16,2

11,7

Index

I4

NO

Gjennomsnittlig personlig inntekt

80

302.000

378.000

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt

73

362.000

499.000

Gjennomsnittlig husholdningenes formue

52

506.000

970.000

Økonomisk gjennomsnitt

459


I4 Tett i tett conzoom®type I4 i forhold til Norges befolkning Boligtype

Index

I4

NO

Eneboliger

0

0,0

50,6

Tomannsboliger

0

0,0

8,3

Rekkehus, kjedehus

0

0,0

11,6

356

81,2

22,8

53

0,6

1,2

Fritidsboliger

629

2,3

0,4

Garasje og uthus til bolig

444

0,5

0,1

Andre bygg

306

15,3

5,0

Index

I4

NO

Leier

177

86,5

49,0

Eier

26

13,5

51,0

Index

I4

NO

Har hytte

52

8,6

16,6

Hytte ved vannet

61

3,7

6,0

Hytte over 600m

34

1,7

5,0

Index

I4

NO

49

14,1

28,7

Har brannvarsler koblet mot alarmsentral

65

18,0

27,5

Vurderer å installere boligalarm

74

3,7

5,0

Store boligbygg (blokk) Bygninger for bofellesskap

Eiendomseier

Hytteeier

Sikkerhet i hjemmet Har boligalarm

Uoppfordrede henvendelser

Index

I4

NO

97

56,5

58,3

Telefonundersøkelser

104

43,4

41,6

Direkte undersøkelser

121

26,7

22,0

Humanitærer org.

105

39,0

37,1

Index

I4

NO

Ingen mobiltelefon

120

23,9

19,8

1 mobiltelefon

Ikke reservert

Antall mobiltelefoner

109

41,5

38,0

2 mobiltelefoner

80

20,6

25,8

3 mobiltelefoner

80

7,8

9,7

124

3,1

2,5

Index

I4

NO

0

145

43,5

29,9

1 - 500

154

10,6

6,9

501 - 2.000

92

12,2

13,3

2.001 - 5.000

72

8,4

11,7

5.001 - 10.000

69

6,7

9,7

10.001 - 30.000

71

6,5

9,2

Over 30.000

53

7,7

14,6

4 eller flere mobiltelefoner

Beløp benyttet til oppussning/vedlikehold


Tett i tett

I4

conzoom®type I4 i forhold til Norges befolkning Stemme ved forrige Stortingsvalg

Index

I4

NO

Arbeiderpartiet (AP)

117

33,0

28,2

Fremskrittspartiet (FRP)

111

12,5

11,3

Høyre (H)

86

18,4

21,4

Kristelig Folkeparti (KrF)

20

1,0

5,0

Senterpartiet (SP)

45

2,3

5,1

Sosialistisk Venstreparti (SV)

95

5,4

5,7

Venstre (V)

78

4,5

5,8

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

147

4,4

3,0

Andre partier / Annet

156

9,7

6,2

Ikke stemmerett / Ubesvart

103

8,9

8,6

Index

I4

NO

Ingen bil

130

42,9

32,9

1 bil

105

41,6

39,4

2 biler

58

11,4

19,7

3 eller flere biler

52

4,1

8,0

Index

I4

NO

Kjører i privatbil

76

46,2

60,5

Kjører med buss

167

31,1

18,6

Kjører med tog/trikk/t-bane

Antall biler

Befordring

197

20,7

10,5

Sykler

82

7,1

8,7

Kjører moped/motorsykkel

22

0,6

2,7

Index

I4

NO

Liker/kommenterer andres innlegg

120

53,4

44,5

Legger ut bilder

144

13,7

9,5

Bruker nettbank

103

75,0

73,1

Bruker sosiale nettsamfunn

116

73,6

63,4

Søker etter varer og/eller tjenester

116

54,9

47,5

Spiller pengespill/gambler online

109

3,5

3,2

Har brukt mobiltelefon til å koble til Internett

114

74,7

65,4

Benytter seg av streaming

117

71,5

61,0

Index

I4

NO

Politikk og samfunn generelt

100

69,5

69,6

Jobb og karriere

112

70,8

63,3

Naturvern

93

64,7

69,2

Næringsliv og økonomi

98

56,0

57,2

Lokalnyheter

97

87,0

90,1

Innenrikspolitikk/nyheter

99

92,4

93,0

Utenrikspolitikk/nyheter

100

88,1

88,2

95

63,9

67,3

101

51,3

50,8

Internett-bruk

Interesser i husstanden

Miljøvern Teknologi og elektronikk

461


I4 Tett i tett conzoom®type I4 i forhold til Norges befolkning Aktiviteter i familien

Index

I4

NO

Spaserturer

98

59,3

60,8

Går på ski i sesongen

67

8,9

13,3

Mosjonerer/annen fysisk aktivitet

99

45,6

46,2

Fisker i sesongen

52

2,7

5,2

Går på restaurant

237

8,3

3,5

Går på kaffebar

168

15,8

9,4

Går på bibliotek

92

4,8

5,2

Går på ute-/dansested/nattklubb

110

11,1

10,1

Går og ser på idrettsarrangementer

110

15,1

13,7

Går på religiøse tilstelninger

68

5,5

8,1

Leser bøker

93

30,1

32,3

Leser ukeblader, magasiner eller fagmagasiner

95

11,1

11,7

Går på teater eller musikal

287

2,3

0,8

Går i opera eller på ballettforestilling

300

0,9

0,3

Går på kunstutstilling

200

2,2

1,1

Går på museum

188

1,5

0,8

Går på konsert

200

4,2

2,1

Liker hagearbeid

50

7,2

14,4

102

16,0

15,7

80

51,7

64,4

Spiller PC-spill

117

10,2

8,7

Spiller TV-spill

Liker oppussning og interiør Tilbringer tid med familien

117

3,4

2,9

Lager matlaging

94

29,3

31,3

Liker båtliv

74

4,5

6,1

Index

I4

NO

Det er viktig å respektere tradisjoner

76

22,1

29,2

Vi bør begrense trygdeordningen

75

12,0

16,0

Svært opptatt av å forbedre de eldres situasjon

91

32,6

35,7

Jeg liker hverdagsluksus

124

24,0

19,3

Foretrekker å kjøpe matvarer som er økologisk dyrket

131

13,8

10,5

Høyere skatt på høyere inntekter

103

40,7

39,5

Vi bør redusere forsvarsutgiftene

103

9,7

9,4

Statseide bedrifter bør privatiseres så mye som mulig

87

2,7

3,1

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker

97

24,1

24,8

Holdninger (er enig)

Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

185

7,2

3,9

Aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene

105

37,9

36,0

92

9,4

10,2

Ansatte bør ha større innflytelse på sine arbeidsplasser

119

18,2

15,3

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres

103

7,8

7,6

Aksepterer lavere levekår hvis det medfører lavere ledighet

91

11,3

12,4

Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

136

14,4

10,6

U-hjelpen bør reduseres

106

18,0

17,0

91

7,0

7,7

Arbeidsplasser bør prioriteres fremfor miljøvern

Norge bør bli medlem av EU


Tett i tett

I4

conzoom®type I4 i forhold til Norges befolkning Dagsaviser og lokalaviser

Index

I4

NO

79

9,5

12,0

102

15,3

15,0

81

4,4

5,4

139

7,5

5,4

Lokalaviser

52

16,1

31,0

Leser ikke dagsaviser

39

8,4

21,3

Index

I4

NO

VG Aftenposten Dagbladet Dagens Næringsliv

Magasiner COOP Medlem Dagens Næringsliv D2 Vi i Villa Se og Hør NAF-magasinet Motor Vi over 60 Jakt & Fiske

Radiovaner

54

9,7

17,9

141

4,1

2,9

30

3,7

12,2

112

3,8

3,4

57

7,3

12,9

4

0,2

5,4

61

1,7

2,8

Index

I4

NO

NRK generelt

80

59,2

74,0

Lokalradio generelt

95

25,9

27,3

NRK P1

77

42,6

55,0

NRK P2

83

18,4

22,1

NRK P3

81

23,9

29,6

P4

93

34,5

36,9

Radio Norge

107

30,3

28,4

TV-vaner

Index

I4

NO

NRK1

92

76,5

82,9

NRK2

84

42,3

50,3

TVNorge

99

54,3

54,9

TV 2

97

73,1

75,2

TV2 Nyhetskanalen

90

39,2

43,5

109

40,7

37,5

Index

I4

NO

98

44,8

45,6

Kiwi

121

35,0

29,0

Meny

140

35,4

25,2

Coop Obs!

90

14,5

16,2

Coop Extra

80

8,5

10,6

Coop Mega

83

8,7

10,5

Coop Marked

46

1,7

3,7

115

11,4

9,9

Coop Prix

88

6,9

7,8

Bunnpris

42

1,1

2,6

TV3

Foretrukne dagligvarebutikker Rema 1000

Spar/Eurospar

463


Om Geomatic Geomatic brenner for geoinformatikk

Geomatic er et utviklings- og vitenskapssenter med kompetanse på segmentering og databehandling. Vi løser komplekse oppgaver, slik som å bearbeide og behandle dataintegrering av markedsdata, kundekampanjer, oppdatering av kunde- og medlemsdatabaser, å optimere effekten ved direkte markedsføring, for å nevne noe. Vi sørger for at kundene våre får økt kunnskap om deres marked, slik at de også kan møte sine kunder på en best mulig måte. Geomatic ble stiftet i 2002. Vi har siden den gang utviklet oss fra analysevirksomhet til å være markedsledende innen geodemografisk segmentering og markedsdata. Våre markedsføringsdata tilbys gjennom nett og web-applikasjoner, samt gjennom våre samarbeidspartnere. Geomatics produkter bygger på egenutviklet software, som gir oss mulighet til å skreddersy løsninger tilpasset kundens behov. Behovene er mange, derfor er vi fleksible og tilpasningsdyktige.

Vi tilbyr en operasjonell tilgang til kunnskap

Vår misjon er at du skal få mest mulig ut av ditt marked og dine kundedatabaser. Dette gjør vi gjennom å tilby analyser og profilering av dine eksisterende kunder, samt kartlegging av ditt markedspotensiale. Har du selv analyseeksperter, kan vi sørge for å gi dem markedets beste dataløsninger med online integrering til ditt IT-system. Vi tar enhver utfordring på strak arm, hvor vi setter sammen et team bestående av dyktige spesialister, slik at ditt prosjekt blir en suksess. Samtidig som informasjonsmengden stadig vokser, får flere og flere mennesker tilgang til informasjon. Dette kan være en utfordring. Både fordi det kan være krevende å selektere hva som er av mest mulig relevant informasjon, samt å gjøre den brukbar og verdifull for andre. Som rådgiver innen geoinformatikk, leverer vi det optimale datagrunnlaget for våre kunder. Dette gjøres på en smart og ofte utradisjonell måte, slik at vi kan skreddersy

et tilbud til deg som kunde - enten om det er i offentlig eller privat sektor. Det handler om å gjøre samfunnets data og statistikker levende! Gjennom vårt online univers, får du lett tilgang til relevant informasjon om landets borgere, dine kunder og ditt aktuelle marked. Våre spesialfelt er data, analyse og datavask. Vi er tilgjengelige og tilpasser oss dine behov. Gå gjerne inn på conzoom.no og les mer om conzoom® og våre øvrige produkter og tilbud. Velkommen!

Martin Kaae Glarvig

Martin Glarvig er stifter av Geomatic, center for geoinformatik . Han er utdannet topograf fra det tidligere, Geodætisk Institut i København, og har en mastergrad i geoinformatikk. Siden 1987 har Martin Glarvig arbeidet med kart og geodata, og har spesialisert seg innenfor teknoantropologi. Martin Glarvig har tidligere vært med på å starte flere danske selskap innen geografisk kartlegging. Før Geomatic ble stiftet i 2002, jobbet Martin Glarvig for det tyske sosialforskningsinstituttet, Infas. Han var også i perioder utstasjonert som konsulent innen georelaterte oppgaver, blant annet i utviklingsprosjekter i Russland og tidligere sovjetiske land. Med en god porsjon erfaring fra både innog utland, flyttet Martin Glarvig tilbake til Danmark i 2001. Her ble den første conzoom®klassifikasjonen skapt, sammen med oppbyggingen av det danske kartnettet. Et kartnett som i ettertid har spilt en viktig rolle i utviklingen av og i arbeidet med Geodemografiske data i Danmark. Det er kombinasjonen mellom matematisk modellering, sterk geografisk kompetanse og interessen for mennesker, at Martin Glarvig og hans medarbeidere i Geomatic, fortsatt lever og ånder for å utvikle conzoom®. Det er takket være interessen for alle muligheter som ligger i det å segmentere, beskrive og forstå mennesker.


En stor takk conzoom®klassifikasjonen består av offentlige grunndata, i tillegg til statistiske data fra Statistisk sentralbyrå og kvalitative intervju fra TNS Gallup. Jeg ønsker å takke begge parter for det gode og tette samarbeidet gjennom mange år. Videre vil jeg gjerne takke våre samarbeidspartnere i Norge, deriblant Bring Dialog og de mange profesjonelle, nordiske medie- og dialogbyrå, som aktivt anvender conzoom® i deres kunderådgivning. Deres brede kunnskap og konstruktive tilbakemeldinger vedrørende kundeerfaringer, er med på å forbedre og styrke conzoom®. En stor takk gis også til SAS Instutite, for datautvinning og datateknologi. Dette har gjort det mulig å bygge, og spesielt anvende, et produkt som conzoom® i forbindelse med større og komplekse datamengder. Helt til slutt, vil jeg rette en stor takk til mine medarbeidere i Geomatic, som alle har arbeidet hardt for å kartlegge og sørge for at den første generasjonen av conzoom®klassifikasjonen nå har blitt til en bok, i tillegg til å utvikle våre mange online-applikasjoner.

Takk til dere alle!

Martin Kaae Glarvig Oversatt av Sofie Frøysaa

465


Bonusinfo Røykere vs. inntekt

Høyere inntekt

A1 F1

D2

D3 F2

A4

A2 A3 A5 C2

F3 Lavere inntekt

Gjennomsnittlig inntekt

D1

B5 G1

B2

G4 G2

G3

H2

C1

I4

B4

B3

I3

B1 I1 C5 C4 E5

H1

E1

C3

E2 E3 E4 I2

Mange røykere

Få røykere

Røykere i typen (%)

Kropp vs. hjerne G3 I4

Leser mer

G4 G2 B4 C5

H1

E1 A4 E3 F3

F1

F2

E5 D1

I1

A2D2

I3 B2

A1

H2

I2

G1

B5 C4

C2

Leser mindre

Leser skjønnlitteratur eller faglitteratur

E4

B1 C3

A5 B3

D3 E2 A3

C1

Beveger seg mindre

Beveger seg mer

Interesse for sport/mosjon


Bonusinfo Tradisjon vs. eventyr

I større grad

H2 I1 F3

E1

B1 A5

A1

D1 I4 F1

E4

B5 C2

A2

B4 B2

I mindre grad

Er interessert i opplevelsesreiser

H1

F2

D3

D2

A4

E3

I3

E5

C3 I2 B3

E2

A3

G1

G2

G4

C5

C4

C1 G3 I større grad

I mindre grad

Tradisjoner er viktige

Veldedighet vs. høyere skatt G4

Mer enig

G3

D3

G2

A1 D1 A3

H2

E5 B3

D2

E1

A2 F3 B2

E3

I3

F1

Mindre enig

Flere penger til veldedighet

G1

F2 A5

B4

C1

I4 C3

A4

I2

H1 C4

I1 C2

B1

B5

E2

E4 C5

Mindre enig

Mer enig

Høyere skatt på høyere inntekt 467


NO G1 oversikt over conzoom®typer/grupper ANTALL ANDEL HUSSTANDER HUSSTANDER

Velstående huseiere

ANTALL PERSONER

ANDEL PERSONER

420.553

17,9 %

1.170.748

23,2 %

77.532 92.099 75.183 91.159 84.581

3,3 % 3,9 % 3,2 % 3,9 % 3,6 %

237.177 258.877 176.621 302.780 195.293

4,7 % 5,1 % 3,5 % 6,0 % 3,9 %

274.887

11,7 %

620.698

12,3 %

46.989 68.839 72.128 58.737 28.194

2,0 % 2,9 % 3,1 % 2,5 % 1,2 %

80.741 171.575 144.830 157.950 65.602

1,6 % 3,4 % 2,9 % 3,1 % 1,3 %

Gøy på landet

288.984

12,3 %

686.300

13,6 %

Gårdsliv Bonderomantikk Par i hjerter Grønne fingre Trygt og godt

45.580 79.882 88.810 37.121 37.591

1,9 % 3,4 % 3,8 % 1,6 % 1,6 %

116.066 219.011 215.983 64.593 70.649

2,3 % 4,3 % 4,3 % 1,3 % 1,4 %

Gullkant på tilværelsen

183.258

7,8 %

555.096

11,0 %

Formue og næringsliv Barnefamilier med karriere Gylne hjem

68.369 44.875 70.014

2,9 % 1,9 % 3,0 %

215.478 152.904 186.714

4,3 % 3,0 % 3,7 %

Overskudd i hverdagen Aktive barnefamilier Kjøpesterke seniorer Ressurssterk og nøktern Etablert og uavhengig

Taco og gullrekka Fri og frank Trygge rammer Komfort og hygge Hjemmekjær Yrkesstolthet

Distrikts-Norge

343.021

14,6 %

565.189

11,2 %

Moderne bygdeliv Familiebånd Tradisjonen tro Bygg og bo Hverdagskos

77.532 75.183 61.086 84.581 44.640

3,3 % 3,2 % 2,6 % 3,6 % 1,9 %

100.927 151.894 104.459 142.306 65.602

2,0 % 3,0 % 2,1 % 2,8 % 1,3 %

Karriere og stil

140.968

6,0 %

292.687

5,8 %

49.104 39.941 51.923

2,1 % 1,7 % 2,2 %

103.954 117.075 71.658

2,1 % 2,3 % 1,4 %

Kunsten å mingle Veletablerte livsnytere Alltid på farten

Eldrebølgen

253.742

10,8 %

449.123

8,9 %

Det gode liv Mellom bakkar og berg Velferdsbyggerne Pleie og omsorg

64.140 37.121 37.356 115.124

2,7 % 1,6 % 1,6 % 4,9 %

136.755 65.602 60.556 186.209

2,7 % 1,3 % 1,2 % 3,7 %

Urbane unge

98.677

4,2 %

146.343

2,9 %

Studentlivet Singel i storbyen

35.242 63.435

1,5 % 2,7 %

50.463 95.880

1,0 % 1,9 %

345.371

14,7 %

560.142

11,1 %

68.134 79.882 82.231 115.124

2,9 % 3,4 % 3,5 % 4,9 %

90.834 116.066 141.297 211.946

1,8 % 2,3 % 2,8 % 4,2 %

2.349.460

100 %

5.046.327*

100 %

Urbant mangfold #Byliv Bypatrioter Pensjonist i byen Tett i tett

* Antall husstander og personer er hentet fra Konsumentregisteret den 01.01.2015


conzoomÂŽ er utviklet av

Les mer pĂĽ www.conzoom.no, eller kontakt oss pĂĽ info@geomatic.no

I samarbeid med