Page 1

Boligejere med overskud

Geodemografinen luokitus

A

Suomi

Apua myynnin ja markkinoinnin optimointiin

1


conzoom®luokitus conzoom®luokitus julkaisija:

Geomatic a/s Geoinformatiikan keskus Ny Kongensgade 9 1472 Kööpenhamina Tanska 2651203-9 Y-tunnus: 2651203-9 Puh. +358 50 321 9058 info@geomatic.dk www.geomatic.dk da.conzoom.eu

Kehitetty yhteistyössä:

Lähteet: Geomatic 2015, Tilastokeskus 2012, Väestörekisterikeskus 2014, TNS Gallup 2012-2013 Logo: Scandinavian Branding a/s Design: Everiin Silas ja Christina Petersen, Geomatic a/s ja Advice, www.adviceas.dk Asettelu: Christina Petersen, Geomatic a/s ja Mouret/Co, www.mouret.dk Kuvat: Veera Hakala Teksti: Maiju Hämäläinen, Geomatic a/s Paino: Clausen Grafisk ApS


Indholdsfortegnelse Sisällys

Sisällys Johdanto sivu Suomen väestö käsissäsi 5 Luokituksen tulkinta 6 Kuvaajien tulkinta 6 Tietojen arkaluonteisuus 7 Sukupuu 8 Ryhmät

A Varakkaat talonomistajat B Pientalojen asukkaat C Maalaiselämää D Rikkaat E Lähiöarki F City-eliitti G Seniorit H Nuoriso I Kerrostaloelämää suurkaupungeissa J Kirkonkylien kerrostalolaiset

12 20 28 36 44 52 60 68 76 84

Luokat

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 E1 E2 F1 F2 G1 G2 H1 H2 I1 I2 I3 I4 I5 J1 J2 J3 J4

Omakotitalounelma 94 Aktiiviset lapsiperheet 102 Varakkaat eläkeläiset 110 Tuttua ja turvallista 118 Ahkerat työläiset 126 Työläisperheet 134 Eläkepäivät 142 Maanomistajat 150 Maalaisperheet 158 Eläkeläiset maaseudulla 166 Maalaisidylli 174 Raharikkaat 182 Varakkaat lapsiperheet 190 Elämä hymyilee 198 Vuokralaiset 206 Vuokrakämppä ja saunavuoro 214 Business-eliitti 222 Trendieliitti 230 Elämää ja eläkettä 238 Vanhemmat eläkeläiset 246 Opiskelijaelämää 254 Työuran ensiaskel 262 Bilekansa 270 Elämänmenoa 278 Kulttuuria ja perinteitä 286 Palkansaajat 294 Duunarit 302 Kylän nuoret aikuiset 310 Arki ja rutiinit 318 Kirkonkylien seniorit 326 Asunnonomistajat 334

Loppusanat

Geomatic 342 Kiitos 343 Bonustietoja 344 Yhteenveto 31 conzoom®luokasta ja 10 conzoom®ryhmästä

Katso takakannen alle 3


Johdanto Suomen väestö käsissäsi! Business-eliitti, Maalaisperhe vai Duunari? Tämän kirjan avulla pääset tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Kirjassa Suomen väestö jaetaan 10 eri ryhmään ja 31 luokkaan Tilastokeskuksen ja Väestörekisterikeskuksen tilastotietojen pohjalta. Tietojen avulla kirjassa kuvaillaan ryhmien ja luokkien väestörakennetta, ominaispiirteitä ja kulutustottumuksia. conzoom® on uusi geodemografinen luokitus Suomen väestöstä. Luokituksen kehittänyt Geomatic on erikoistunut geodemografisiin luokituksiin jo vuodesta 2002 lähtien. Odotamme innolla tulevaa yhteistyötä uusien conzoom®käyttäjien sekä yhteistyökumppaniemme Postin ja TNS Gallupin kanssa. Miten conzoom®luokitus toimii käytännössä? Voidaanko ihmisiä oikeasti luokitella tilastojen avulla? Eivätkö kaikki ihmiset olekaan niin erilaisia? Totta kai ihmiset voidaan luokitella! conzoom®luokituksen avulla saat paljon tietoa kokonaisista ihmisryhmistä ilman, että annamme yksityiskohtaista tietoa yksittäisistä ihmisistä. Useiden vuosien kokemuksen perusteella geodemografisen tiedon, matemaattisten mallien, tilastojen ja haastattelujen parissa työskentelystä tiedämme, että yksittäiset ominaisuudet ja erityispiirteet nousevat esille, kun tutkitaan väestön yleispiirteitä. Kirjan avulla saat uutta tietoa alueellisesta kuluttajakäyttäytymisestä ja markkina-alueestasi. Kirja antaa vertailupohjan ennakkokäsityksillesi sekä kertoo, mitä Business-eliitti harrastaa, mitä kauppaa Maalaisperheet suosivat ja mihin Duunarit käyttävät rahansa. conzoom®luokitus auttaa sekä markkinoinnissa, oikeiden kohderyhmien löytämisessä, asiakaslähtöisessä tuotekehityksessä ja palvelujen rakentamisessa, viestinnän kohdentamisessa että muussa kuluttajia ja väestöä koskevassa suunnittelutyössä ja toimintaprosessien kehittämisessä. Toivomme, että conzoom®kirja tarjoaa sinulle uusia ideoita ja uutta tietoa Suomesta ja Suomen kansasta.

Martin Kaae Glarvig Toimitusjohtaja, Geomatic a/s Kääntänyt Maiju Hämäläinen, Geomatic a/s

5


Johdanto Luokituksen tulkinta

conzoom® on markkinoiden kehittynein tilastopohjainen luokitus Suomen väestölle ja sen elämäntavoille, käyttäytymiselle ja asenteille. conzoom® pohjautuu homogeenisiin 83 metrin, 125 metrin ja 250 metrin ruuturyhmiin. Olemme jakaneet väestön 10 pääryhmään (A:sta J:hin) ja 31 alaluokkaan (A1, A2, jne.) tilastoista löytyvien yhteispiirteiden ja erojen avulla.

On hyvä muistaa, että kuvaajia ja ”dataa” täytyy tulkita pienellä varauksella väärin tulkitsemisen välttämiseksi. Yleisiä virheitä ovat muuttujien erillinen tai vapaa tulkinta. Teksteissä olemme päättäneet olla käyttämättä numeroarvoja, jotta ryhmäkuvaukset olisivat mahdollisimman helppolukuisia eivätkä johdattelisi lukijoita harhaan. Haluamme, että lukijoiden on helppo muodostaa nopea yleiskuva ryhmistä ilman ylimääräistä ponnistelua lukujen tulkitsemisessa tai suhteuttamisessa.

Luokituksen rakentamisessa lähdimme liikkeelle homogeenisten väestöryhmien määrittämisestä. Määritimme kymmenen pääryhmää, jotka erosivat toisistaan mahdollisimman monella eri tavalla.

Olemme erittäin tyytyväisiä tuloksiimme ja toivomme, että conzoom® auttaa sinua työssäsi.

Kirjassa esittelemme ensiksi kymmenen pääryhmää: annamme tietoa ryhmien ominaispiirteistä, kuluttajakäyttäytymisestä ja medioiden käytöstä. Markkinainformaatiotiedot olemme keränneet TNS Gallupin kyselytutkimuksista. Pääryhmäkuvausten jälkeen tutustumme paremmin alaluokkiin ja esittelemme niiden ominaispiirteitä, muun muassa ikärakenteen, taloudellisen tilan, asuinalueet ja kuluttajakäyttäytymisen.

Luokituksen kuvaamisessa olemme käyttäneet pylväsdiagrammeja. Olemme valinneet kirjaan muuttujat, jotka antavat parhaimman yleiskuvan ryhmien ja luokkien väestörakenteesta ja elämäntavoista.

Kuvaajien tulkinta

Pylväsdiagrammeja on helppo lukea. Ne kertovat, miten ryhmä eroaa keskivertosuomalaisesta. Esimerkiksi luokan D1 Raharikkaat pylväsdiagrammi golfin peluulle sijoittuu


Johdanto keskiakselin oikealle puolelle. Tämä tarkoittaa, että D1 Raharikkaat pelaavat Suomen keskivertoa enemmän golfia. Pylväsdiagrammin sijoittuminen vasemmalle tarkoittaa, että kyseisessä ryhmässä on keskivertoa vähemmän kyseisen asian harrastajia tai edustajia. Esimerkiksi C3 Eläkeläiset maaseudulla käyttävät keskivertoa vähemmän pikaviestintäohjelmia. Jokaisessa kuvaajassa esitetään ryhmän indeksiarvo ja sekä ryhmän että koko Suomen prosenttiosuus kyseisessä väestörakennetai elämäntapamuuttujassa. Indeksiarvo 150 tarkoittaa, että ryhmässä on 50 % Suomen keskivertoa enemmän asian edustajia. Indeksiarvo 100 tarkoittaa, että luokka ei eroa keskivertosuomalaisista. Tällöin pylväsdiagrammi ei siirry keskiakselilta kumpaankaan suuntaan. Prosenttiosuudet kertovat, kuinka monta prosenttia suomalaisista ja kyseisestä ryhmästä on edustettuna kyseisessä muuttujassa. Tulkinnassa on hyvä pitää mielessä todelliset prosenttiluvut. Katsomalla pelkkiä indeksiarvoja voidaan helposti tehdä harhaanjohtavia tulkintoja. Esimerkiksi tutkimalla luokan D1 Raharikkaat kuvaajaa ”Purjehdus ja veneily” voisi helposti tulkita, että suuri osa Raharikkaista purjehtii tai veneilee, sillä

indeksiarvo on 229. Todelliset prosenttiluvut kuitenkin kertovat, että 3,3 % suomalaisista ja 7,5 % Raharikkaista purjehtii tai veneilee. Näin ollen vaikka vain harva Raharikkaista purjehtii tai veneilee, keskivertosuomalaisiin verrattuna tämä on merkittävää. Kutsumme tätä ”indeksisokeudeksi”: mitä pienempi perusjoukko, sitä epävarmempaa tulkinta on. Tämän takia kuvaajien tulkinnassa on hyvä olla varovainen varsinkin numeroiden ollessa pieniä.

Tietojen arkaluonteisuus

Geomaticin toiminta perustuu luottamukseen. Toimimme siten, että asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme pystyvät luottamaan meihin. Meille on tärkeää, että yhteistyökumppaneiltamme saatujen ja asiakkaillemme toimitettujen tietojen käsittelyyn ei liity epävarmuustekijöitä. conzoom® ei sisällä yksilöllistä tietoa yksilöistä eikä kotitalouksista. Kaikki tiedot, joita esitämme kirjassa, ovat yhteenlaskettuja arvoja. Henkilötietolaki suojaa yksilöitä ja määrittelee säännöt yksityishenkilöitä koskevien tietojen käsittelylle ja suojaamiselle. conzoom®luokituksen avulla ei pystytä yksilöimään henkilöitä eikä kotitalouksia.

7


Johdanto Sukupuu

Sukupuu kuvaa visuaalisesti conzoom®luokitusta. Sen avulla on helppo hahmottaa luokkien väliset yhtäläisyydet ja eroavaisuudet. conzoom®luokat erkanevat rungosta niiden vahvimpien ominaispiirteiden perusteella. Ehyet mustat viivat kuvaavat näitä ominaispiirteitä. Ehyiden viivojen lisäksi sukupuun oksia yhdistävät katkoviivat, jotka kuvaavat conzoom®luokkien välillä olevia yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi luokan G1 vahvin ominaisB3

piirre on vanhempi ikä. Tämän takia luokka jakautuu rungosta ”Seniori”-ominaisuuden perusteella. Oksasta lähtee katkoviivoja muihin luokkiin, joiden yhtenä vahvimpana ominaispiirteenä on vanhempi ikä (esim. B3). Olemme valinneet sukupuuhun vain kolme ominaispiirrettä, jotta se olisi selkeä ja helppolukuinen. Iän, tulojen ja lasten lisäksi luokkien väliltä löytyy toki myös muita yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. A3

Sen

Lapsia

B1

Seniori

iori B2

ilu sk Ke

L

ka ok

n ne ja oi ul ista t vä m Hy lono Ta Rik

sia

as

Eliitti

D3

n Va

M

he

aa

pi

m

se

ut

u

Nu

C2

sia

Lap

ori

Kerrostalo

E2

Rikas

C4

pi

Se

nio

H1

Pie

Ri ka

s

net

ja k esk

isuu

ret k

aup

Nuori

I1 Nu

Asun

nono

Sen

ung

it J2

mista

iori Sen

i or

I2

C3

Asunnonomistaja

Nuo

ri

Suuret kaupungit

J1

F2

Pienituloinen

ri

jat

Va nh

eli isk

em

Op

Pienituloinen

iori

C1

H2

F1

I5

D2

D1

G2

E1

A1

Lap

Seniori

G1

Rikas

A4

lo ita o ot tal k a ien Om u p u M

A2

ia

s ap

ja I4

J4 J3

I3

Vahvimmat ominaispiirteet Ikä Lapset Tulot

Yhdistävät ominaispiirteet


Johdanto Ryhm채t J 14,3%

A 15,9 %

B 13,5 %

I 17,6%

H

C 13,4 %

4,6 %

G 6,2 % F 3,6 %

E 3,2 %

D 7,7 %

Luokat

9


Ryhm채t

A-J


A Varakkaat talonomistajat

59 %

suosii Prismaa ja muita S-ryhm채n kauppoja perusmenoihin

7%

ostaa usein verkosta autotarvikkeita ja auton varaosia


Varakkaat talonomistajat

A

Ă–verrepresenterade orter/kommuner


A Varakkaat talonomistajat Varakkaat talonomistajat Varakkaat talonomistajat –ryhmä muodostuu hyvin toimeentulevista perheistä, joiden talouden tukipilarina toimii oma koti. Ryhmä sisältää niin lapsiperheitä kuin keski-ikäisiä ja vanhempia pariskuntiakin. Lapsiperheissä aikuisten ikä on tyypillisesti yli 30, sillä he ovat tarvinneet muutamia vuosia koulusta valmistumisen jälkeen hankkiakseen tarvittavat tulot ostaakseen omakotitalon tai muun pientalon. Varakkaat talonomistajat asuvat suurten ja keskisuurten kaupunkien hyvillä omakotitalo- ja pientaloalueilla, joissa koko naapuruston asukkaat omistavat omat asuntonsa. Tyypillisesti lapsiperheet ovat keskittyneet uudemmille asuinalueille, josta he ovat ostaneet kasvavalle perheelle sopivan asunnon tai rakentaneet sinne oman talon. Kun taas keski-ikäisiä ja vanhempia pariskuntia löytyy hieman enemmän vanhemmilta asuinalueilta, joilta he ovat ostaneet talonsa lasten asuessa vielä kotona. Ryhmällä on hyvä tulotaso. Monella on ammattikoulu- tai korkeakoulututkinto, ja he toimivat erilaisissa toimihenkilötason ja

työntekijätason tehtävissä muun muassa teollisuusalalla, rakennusalalla, koulutuspalveluissa ja kuljetus- ja varastointialalla. Hyvän tulotason ja suuren perhekoon vuoksi ryhmän kulutus on korkeaa. Ryhmän edustajat ovat S-ryhmän kanta-asiakkaita ja käyttävät ylimääräisen rahan usein kodin sisustamiseen ja kunnostamiseen, lomamatkoihin sekä harrastuksiin. Ryhmä on erittäin liikunnallinen ja harrastaa erilaisia liikuntamuotoja, kuten hiihtoa, luonnossa liikkumista ja kalastusta. Tämän lisäksi monella ryhmän edustajalla on iso pihamaa, jonka hoitoon he kuluttavat paljon aikaa varsinkin keväisin ja kesäisin. Ryhmä käyttää internetiä hieman keskivertoa enemmän tietokoneen ja kännykän lisäksi tabletin avulla. He seuraavat sen kautta uutisia, lukevat sähköpostia ja käyttävät pankkipalveluita ja sosiaalista mediaa. Televisiosta he katsovat enimmäkseen maksuttomia kanavia, ja mainokset ja tarjoukset he haluavat mieluiten saada postitse. Osa pitää myös sähköpostimainonnasta.


AA

Varakkaat talonomistajat conzoom®ryhmä A verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet

Index

A

FI

79

22,3

28,3

59

5,6

9,6

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

122

50,4

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

115

11,9

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

93

9,8

10,6

Index

A

FI

62

12,7

20,6

11.501 - 39.000 €

102

60,9

59,4

Yli 39.000 €

133

26,5

20,0

Index

A

FI

112

31.500

28.500

Index

A

FI

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema Yrittäjät

125

6,6

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

119

17,4

14,6

Alemmat toimihenkilöt

121

26,3

21,8

Työntekijät

116

20,0

17,3

Opiskelijat

83

6,2

7,4

Eläkeläiset

74

17,5

23,6

Muut

60

6,0

10,0

Index

A

FI

115

61,3

53,5

Työttömät

68

4,3

6,3

Opiskelijat

99

9,6

9,6

Eläkeläiset

83

21,7

26,1

Muut

69

3,1

4,5

Pääasiallinen toiminta Työlliset

Työpaikat sektoreittain

Index

A

FI

86

1,4

1,6

Jalostus

210

29,9

14,3

Palvelut

82

68,7

84,1

Index

A

FI

152

33,9

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

85

42,3

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

85

23,8

28,2

Index

A

FI

122

2,5

2,1

Alkutuotanto

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

15


Boligejere med overskud AAVarakkaat talonomistajat conzoom®ryhmä A verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

A

FI

0 - 17 vuotiaat

129

25,8

20,0

18 - 34 vuotiaat

81

17,3

21,3

35 - 64 vuotiaat

108

43,3

39,9

65 - vuotiaat

72

13,6

18,8

Sukupuoli

Index

A

FI

Naiset

98

49,9

51,0

Miehet

102

50,1

49,0

Index

A

FI

175

93,3

53,4

14

6,7

46,6

Index

A

FI

Ennen 1950

72

11,1

15,5

1950 - 1959

94

11,0

11,6

1960 - 1969

88

9,0

10,2

1970 - 1979

98

15,3

15,6

1980 - 1989

121

22,7

18,8

1990 - 1999

106

12,5

11,7

2000 - 2009

112

13,6

12,2

2009 jälkeen

124

3,9

3,1

Tuntematon

73

0,9

1,2

Index

A

FI

127

100,0

79,0

Index

A

FI

Oma auto

122

91.7

75.3

Työsuhdeauto

109

4.1

3.8

Muu auto

89

2.9

3.3

Ei ole autoa

22

3.7

16.3

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot

TV kanavat

Index

A

FI

Yle TV1

106

89.3

84.4

Yle TV2

105

89.8

85.3

MTV3

105

91.5

87.4

MTV3 Leffa

105

11.5

10.9

Sub

104

82.0

78.6

Nelonen

104

88.0

84.3

Eurosport

122

15.1

12.4

67

4.1

6.2

Music Television


AA

Varakkaat talonomistajat conzoom®ryhmä A verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

A

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

58

5.9

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

71

3.9

5.5

Netti-TV

62

8.0

13.0

Nettivideoiden katselu

61

10.5

17.1

108

45.6

42.0

61

5.6

9.2

110

12.7

11.6

Sähköposti

97

72.9

75.0

Uutisten seuraaminen

96

61.2

63.7

Verkkolehtien lukeminen

98

33.9

34.5

108

10.5

9.7

85

30.7

36.3

Index

A

FI

Pankkipalveluiden käyttö Pikaviestiohjelmat Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

Verkko-ostaminen Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

141

7.3

5.2

Hotellivaraukset

122

34.1

28.0

Junaliput

102

22.2

21.7

95

11.7

12.3

Lentoliput

105

24.1

22.9

Pikalainat

79

1.2

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

113

23.7

20.9

Sähkösopimukset

128

8.0

6.3

98

22.7

23.3

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

Vaatteet

Internetin käyttölaite

Index

A

FI

102

70.0

68.8

99

46.6

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

111

16.6

14.9

Tietokone

104

72.9

70.2

Index

A

FI

Helsingin Sanomat

89

46.6

52.2

Hufvudstadsbladet

74

5.6

7.6

Iltalehti

101

67.8

67.2

Ilta-Sanomat

102

70.5

69.0

Kauppalehti

102

22.0

21.4

Kannettava tietokone Matkapuhelin

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

A

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

113

47.3

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

113

55.4

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

104

27.6

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

86

5.6

6.5 17


A Varakkaat talonomistajat conzoom®ryhmä A verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

A

FI

Auto, vene

130

12.2

9.4

Eläkevakuutukset

143

8.5

6.0

Harrastukset

115

26.1

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

113

35.1

31.1

Kauneudenhoito

87

5.9

6.7

Kesämökki, loma-asunto

115

7.6

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

135

31.7

23.5

Kodinkoneet

119

11.0

9.2

Lomamatka

120

40.2

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

105

6.3

6.1

Oma asunto

110

13.7

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

100

8.5

8.5

Rahapelit

87

3.2

3.7

Sijoitusasunto

121

3.9

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

119

18.3

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

108

20.2

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

106

15.6

14.7

99

19.3

19.5

Index

A

FI

100

10.2

10.2

Vaatteet

Harrastukset Aerobic, tanssi Golf

97

4.4

4.5

125

24.6

19.8

95

19.8

20.8

Kalastus, metsästys

112

16.1

14.4

Kirjojen lukeminen

103

68.5

66.2

Kuntosaliharjoittelu

109

22.9

21.0

Laskettelu, lumilautailu

93

8.0

8.7

Luonnossa liikkuminen

113

56.8

50.4

Matkustaminen kotimaassa

116

47.1

40.5

Matkustaminen ulkomailla

113

44.9

39.6

94

2.0

2.1

118

20.5

17.4

Hiihto Lenkkeily, juoksu

Moottoriurheilu, autoilu Nikkarointi, kodin puutyöt Ompelu, käsityöt, askartelu

99

23.7

23.9

Purjehdus, veneily

104

3.4

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

109

45.1

41.4

Rullaluistelu

114

4.4

3.8

Ruuanlaitto

103

29.3

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

117

26.1

22.3

Tansseissa käynti

113

6.1

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

112

23.4

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

127

33.4

26.4


Varakkaat talonomistajat

A

conzoom®ryhmä A verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

A

FI

99

32.0

32.2

S-Etukortti

116

59.0

50.8

Stockmann

39

1.0

2.5

Pins

82

2.4

3.0

Index

A

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

106

28.0

26.4

Finnair Plus

106

25.9

24.4

SAS EuroBonus

104

9.8

9.4

Silja Line (Club One)

114

24.9

21.8

95

16.6

17.5

Veikkaus-kortti

108

45.9

42.4

Jokin muu kanta-asiakaskortti

106

29.5

27.7

Index

A

FI

98

22.2

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

104

71.7

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

106

47.1

44.5

99

14.9

15.1

101

74.4

73.8

97

37.3

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

103

13.2

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

97

40.5

41.9

Kannatan tasa-arvoa

99

76.1

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

93

46.1

49.7

Muut kanta-asiakaskortit

Viking Line (Viking Club)

Mielipiteet Haluaisin perustaa oma yrityksen

Korjaan ja huollan autoja itse Käytän hyväkseni erikoistarjouksia Maksan luomuruuasta enemmän

Seuraan uusimpia muotitrendejä

75

8.3

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

101

28.3

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

114

41.7

36.5

86

23.9

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

109

57.8

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

111

59.5

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

109

32.2

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

111

33.2

30.0

Pidän riskien ottamisesta

89

21.5

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

95

54.6

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

106

76.8

72.4

98

47.8

48.7

Olen seikkailijaluonne

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti Syön pikaruokia mielelläni

87

22.2

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

114

55.1

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

101

25.4

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

111

40.2

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

121

39.3

32.6 19


B Pientalojen asukkaat

23 %

harrastaa nikkarointia tai kodin puutöitä

21 %

käy paljon kalassa tai metsästää


Pientalojen asukkaat

B


B Pientalojen asukkaat Pientalojen asukkaat Pientalojen asukkaat -ryhmä sisältää paljon työläisperheitä, pareja ja senioreita. Ryhmän edustajia löytyy pieniltä paikkakunnilta ja keskisuurten kaupunkien taajama-alueilta. Heidän tulotasonsa on muita pientaloissa asuvia heikompi, ja tämän takia ryhmä sisältää asunnonomistajien lisäksi paljon vuokralla asuvia kotitalouksia. Ryhmän edustajat asuvat tyypillisesti Varakkaat talonomistajat- ja Rikkaat-ryhmiä pienemmissä asunnoissa omakotitaloalu eilla ja muilla pientaloalueilla. Usea asuu rivitalossa. Pientalojen asukkaiden asunnon koko vaihtelee perhekoon mukaan. Lapsiperheillä on tyypillisesti muita suuremmat ja uudemmat asunnot. Ryhmän työssäkäyvällä väestöllä on ammattikoulutus, ja he toimivat työntekijätason tehtävissä kaikilla toimisektoreilla: jalostusalalla, palvelualalla ja alkutuotannossa. He ansaitsevat keskitason palkkaa, ja ryhmän

eläkkeellä olevat seniorit elävät pienillä eläketuloilla.

Pientalojen asukkaat -ryhmässä on paljon remontoijia, kalastajia ja metsästäjiä. Moni pitää kunnostus- ja remontointiprojekteista, pihanhoidosta sekä käsitöistä. Tämän lisäksi joukosta löytyy aktiivisia järjestö- ja yhdistystoiminnan jäseniä ja autoilun ja moottoriurheilun ystäviä. Matkailussa Pientalojen asukkaat suosivat kotimaan kohteita. Pientalojen asukkaat käyttävät internetiä uutisten seuraamiseen, sähköpostiin ja pankkipalveluihin. Televisiosta he katselevat maksuttomien kanavien lisäksi hieman muita enemmän maksullisia kanavapaketteja. Erityisesti elokuvien katselu on suosittua heidän keskuudessaan. Mainonnan ryhmän edustajat haluavat mieluiten saada postilaatikkoon osoitteellisena tai osoitteettomana suoramainontana.


Pientalojen asukkaat

B

conzoom®ryhmä B verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet

Index

B

FI

114

32,3

28,3

46

4,4

9,6

125

51,8

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

71

7,4

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

39

4,2

10,6

Index

B

FI

1 - 11.500 €

102

21,0

20,6

11.501 - 39.000 €

111

66,2

59,4

64

12,8

20,0

Index

B

FI

84

23.500

28.500

Index

B

FI

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Tulonsaajien tuloryhmät

Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema Yrittäjät

112

5,9

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

56

8,2

14,6

Alemmat toimihenkilöt

94

20,6

21,8

134

23,1

17,3

Työntekijät Opiskelijat

89

6,6

7,4

Eläkeläiset

111

26,2

23,6

94

9,3

10,0

Index

B

FI

92

48,9

53,5

109

6,8

6,3

Muut

Pääasiallinen toiminta Työlliset Työttömät Opiskelijat

94

9,0

9,6

Eläkeläiset

120

31,3

26,1

86

3,9

4,5

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

B

FI

Alkutuotanto

123

2,0

1,6

Jalostus

214

30,5

14,3

Palvelut

80

67,5

84,1

Index

B

FI

109

24,2

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

92

45,5

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

108

30,3

28,2

Index

B

FI

107

2,2

2,1

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

23


B Pientalojen asukkaat conzoom®ryhmä B verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

B

FI

0 - 17 vuotiaat

109

21,7

20,0

18 - 34 vuotiaat

89

18,9

21,3

35 - 64 vuotiaat

102

40,5

39,9

65 - vuotiaat

100

18,9

18,8

Sukupuoli

Index

B

FI

Naiset

99

50,3

51,0

Miehet

101

49,7

49,0

Index

B

FI

166

88,6

53,4

24

11,4

46,6

Index

B

FI

Ennen 1950

100

15,4

15,5

1950 - 1959

111

12,9

11,6

1960 - 1969

116

11,9

10,2

1970 - 1979

132

20,6

15,6

1980 - 1989

107

20,2

18,8

1990 - 1999

80

9,4

11,7

2000 - 2009

54

6,5

12,2

2009 jälkeen

67

2,1

3,1

Tuntematon

83

1,0

1,2

Index

B

FI

108

85,0

79,0

Index

B

FI

119

89.9

75.3

Työsuhdeauto

85

3.2

3.8

Muu auto

76

2.5

3.3

Ei ole autoa

37

6.1

16.3

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot Oma auto

TV kanavat

Index

B

FI

Yle TV1

106

89.2

84.4

Yle TV2

106

90.3

85.3

MTV3

101

88.5

87.4

MTV3 Leffa

135

14.7

10.9

99

78.1

78.6

Nelonen

100

84.5

84.3

Eurosport

104

12.9

12.4

87

5.4

6.2

Sub

Music Television


Pientalojen asukkaat

B

conzoom®ryhmä B verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

B

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

68

6.8

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

72

4.0

5.5

Netti-TV

80

10.4

13.0

Nettivideoiden katselu

72

12.2

17.1

104

43.5

42.0

62

5.8

9.2

112

12.9

11.6

Sähköposti

98

73.7

75.0

Uutisten seuraaminen

96

61.2

63.7

Verkkolehtien lukeminen

90

30.9

34.5

Verkko-ostaminen

78

7.6

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

86

31.3

36.3

Index

B

FI

Pankkipalveluiden käyttö Pikaviestiohjelmat Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

118

6.1

5.2

Hotellivaraukset

90

25.2

28.0

Junaliput

85

18.3

21.7

114

14.0

12.3

Lentoliput

72

16.5

22.9

Pikalainat

139

2.2

1.5

79

16.5

20.9

Sähkösopimukset

137

8.6

6.3

Vaatteet

102

23.7

23.3

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

Pääsyliput tapahtumiin

Internetin käyttölaite

Index

B

FI

Kannettava tietokone

95

65.5

68.8

Matkapuhelin

82

38.8

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

80

11.9

14.9

104

73.0

70.2

Index

B

FI

Helsingin Sanomat

79

41.0

52.2

Hufvudstadsbladet

52

4.0

7.6

Iltalehti

102

68.7

67.2

Ilta-Sanomat

100

69.1

69.0

Kauppalehti

94

20.1

21.4

Tietokone

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

B

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

110

46.0

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

111

54.7

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

107

28.4

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

83

5.4

6.5 25


B Pientalojen asukkaat conzoom®ryhmä B verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö Auto, vene

Index

B

FI

96

9.0

9.4

108

6.5

6.0

Harrastukset

87

19.8

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

97

30.2

31.1

Eläkevakuutukset

Kauneudenhoito

59

4.0

6.7

Kesämökki, loma-asunto

120

7.9

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

104

24.5

23.5

Kodinkoneet

117

10.8

9.2

Lomamatka

92

30.9

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

95

5.8

6.1

Oma asunto

90

11.2

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

72

6.1

8.5

Rahapelit

108

4.0

3.7

Sijoitusasunto

78

2.5

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

91

14.0

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

75

14.0

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

86

12.6

14.7

Vaatteet

85

16.5

19.5

Index

B

FI

74

7.6

10.2

Harrastukset Aerobic, tanssi Golf

40

1.8

4.5

115

22.7

19.8

86

18.0

20.8

Kalastus, metsästys

145

20.9

14.4

Kirjojen lukeminen

98

64.7

66.2

Kuntosaliharjoittelu

80

16.9

21.0

Laskettelu, lumilautailu

75

6.5

8.7

Luonnossa liikkuminen

114

57.2

50.4

Matkustaminen kotimaassa

112

45.3

40.5

Matkustaminen ulkomailla

81

32.0

39.6

Moottoriurheilu, autoilu

139

2.9

2.1

Nikkarointi, kodin puutyöt

132

23.0

17.4

Ompelu, käsityöt, askartelu

101

24.1

23.9

87

2.9

3.3

113

46.8

41.4

Rullaluistelu

94

3.6

3.8

Ruuanlaitto

107

30.2

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

111

24.8

22.3

Tansseissa käynti

100

5.4

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

124

25.9

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

119

31.3

26.4

Hiihto Lenkkeily, juoksu

Purjehdus, veneily Ristisanatehtävät, sudokut


Pientalojen asukkaat

B

conzoom®ryhmä B verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

B

FI

97

31.3

32.2

S-Etukortti

114

57.9

50.8

Stockmann

14

0.4

2.5

109

3.2

3.0

Index

B

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

79

20.9

26.4

Finnair Plus

78

19.1

24.4

SAS EuroBonus

42

4.0

9.4

Silja Line (Club One)

78

16.9

21.8

Viking Line (Viking Club)

88

15.5

17.5

114

48.2

42.4

97

27.0

27.7

Index

B

FI

86

19.4

22.6

100

69.1

68.9

Pins

Muut kanta-asiakaskortit

Veikkaus-kortti Jokin muu kanta-asiakaskortti

Mielipiteet Haluaisin perustaa oma yrityksen Harrastan liikuntaa viikoittain EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

93

41.4

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

112

16.9

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

107

78.8

73.8

94

36.0

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

104

13.3

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

86

36.0

41.9

100

76.6

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

88

43.5

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

59

6.5

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

77

21.6

28.1

102

37.1

36.5

87

24.1

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

104

55.0

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

116

62.2

53.7

97

28.8

29.6

122

36.7

30.0

Pidän riskien ottamisesta

90

21.6

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

95

54.7

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

105

75.9

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

101

49.3

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

84

21.6

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

99

48.2

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

116

29.1

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

111

40.3

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

116

37.8

32.6

Maksan luomuruuasta enemmän

Kannatan tasa-arvoa

Olen kiinnostunut viineistä Olen seikkailijaluonne

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen Ostan välillä tuotteita osamaksulla

27


C Maalaiselämää

51 %

suosii kotimaisia ja lähellä tuotettuja tuotteita

33 %:lle usko on tärkeä


Maalaisel채m채채

C


C Maalaiselämää Maalaiselämää Ryhmä Maalaiselämää sisältää paljon erilaisia kotitalouksia, joita yhdistää maaseudulla asuminen. He asuvat sekä kaupunkien lähettyvillä että kauempana niistä. Ryhmän joukosta löytyy niin lapsiperheitä, keski-ikäisiä pariskuntia, eläkeläisiä kuin yhden hengen talouksiakin. Varakkaammat kotitaloudet ja lapsiperheet omistavat tyypillisesti asuntonsa ja asuvat lähellä suurempia kaupunkikeskuksia hyvien työmahdollisuuksien takia. Vanhempia pariskuntia ja yksineläjiä löytyy paljon myös kauempaa maaseudulta, ja heidän keskuudessaan vuokralla asuminen ei ole täysin tavatonta. Ryhmän edustajat työskentelevät lähellä sijaitsevien teollisuusalan, rakennusalan ja palvelualan yritysten palveluksessa tai toimivat maa- tai metsätaloudessa yksityisyrittäjinä tai toisen palveluksessa. Ryhmästä löytyy tämän lisäksi muun yksityisen liiketoiminnan harjoittajia. Suurella osalla on pohjakoulutuksena ammatti- tai peruskoulututkinto.

Maalaiselämää-ryhmän edustajat pitävät luonnossa liikkumisesta, hiihtämisestä, puutarhanhoidosta ja kotiaskareista. Heidän joukostaan löytyy paljon innokkaita remonttimiehiä sekä ompelun että muiden käsitöiden harrastajia. Tämän lisäksi järjestö- ja yhdistystoiminta on yleistä heidän keskuudessaan. He ovat kiinnostuneita paikkakuntakohtaisista tapahtumista ja suosivat kotimaisia ja paikkakunnalla tuotettuja tuotteita. He ovat tyypillisesti hieman muita suomalaisia perinteisimpiä perusarvoissaan, ja usealle uskonto on tärkeä osa elämää. Internetin käyttö on ryhmän keskuudessa keskimääräistä vähäisempää. Ryhmän edustajat käyttävät internetiä pääasiassa sähköpostiin, uutisten lukemiseen ja pankkipalveluihin. Televisiosta he katsovat maksuttomia kanavia, ja mainonnan he haluavat saada postitse.


Maalaiselämää

C

conzoom®ryhmä C verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet

Index

C

FI

121

34,1

28,3

40

3,8

9,6

125

51,7

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

62

6,4

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

38

4,0

10,6

Index

C

FI

1 - 11.500 €

109

22,4

20,6

11.501 - 39.000 €

104

61,8

59,4

79

15,8

20,0

Index

C

FI

90

25.500

28.500

Index

C

FI

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Tulonsaajien tuloryhmät

Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema Yrittäjät

270

14,2

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

61

8,9

14,6

Alemmat toimihenkilöt

82

18,0

21,8

129

22,3

17,3

Työntekijät Opiskelijat

80

5,9

7,4

Eläkeläiset

100

23,6

23,6

71

7,1

10,0

Index

C

FI

Työlliset

95

50,9

53,5

Työttömät

84

5,2

6,3

Muut

Pääasiallinen toiminta

Opiskelijat

82

7,9

9,6

Eläkeläiset

124

32,4

26,1

80

3,6

4,5

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

C

FI

1462

23,4

1,6

Jalostus

191

27,3

14,3

Palvelut

59

49,3

84,1

Index

C

FI

111

24,8

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

82

40,8

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

122

34,5

28,2

Index

C

FI

115

2,4

2,1

Alkutuotanto

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

31


C Maalaiselämää conzoom®ryhmä C verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

C

FI

0 - 17 vuotiaat

106

21,1

20,0

18 - 34 vuotiaat

65

13,8

21,3

35 - 64 vuotiaat

111

44,2

39,9

65 - vuotiaat

111

20,9

18,8

Sukupuoli

Index

C

FI

Naiset

92

47,1

51,0

Miehet

108

52,9

49,0

Index

C

FI

155

82,9

53,4

37

17,1

46,6

Index

C

FI

Ennen 1950

169

26,1

15,5

1950 - 1959

127

14,8

11,6

1960 - 1969

91

9,4

10,2

1970 - 1979

68

10,7

15,6

1980 - 1989

79

14,9

18,8

1990 - 1999

91

10,6

11,7

2000 - 2009

71

8,7

12,2

2009 jälkeen

75

2,3

3,1

Tuntematon

212

2,6

1,2

Index

C

FI

116

92,0

79,0

Index

C

FI

124

93.5

75.3

Työsuhdeauto

71

2.7

3.8

Muu auto

99

3.3

3.3

Ei ole autoa

13

2.2

16.3

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot Oma auto

TV kanavat

Index

C

FI

Yle TV1

105

88.6

84.4

Yle TV2

102

87.0

85.3

98

85.9

87.4

MTV3 MTV3 Leffa

124

13.6

10.9

Sub

97

76.1

78.6

Nelonen

97

81.5

84.3

Eurosport

88

10.9

12.4

Music Television

52

3.3

6.2


Maalaiselämää

C

conzoom®ryhmä C verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

C

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

48

4.9

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

39

2.2

5.5

Netti-TV

71

9.2

13.0

Nettivideoiden katselu

57

9.8

17.1

Pankkipalveluiden käyttö

97

40.8

42.0

Pikaviestiohjelmat

35

3.3

9.2

108

12.5

11.6

Sähköposti

92

69.0

75.0

Uutisten seuraaminen

85

53.8

63.7

Verkkolehtien lukeminen

83

28.8

34.5

Verkko-ostaminen

73

7.1

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

76

27.7

36.3

Index

C

FI

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

125

6.5

5.2

Hotellivaraukset

78

21.7

28.0

Junaliput

70

15.2

21.7

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

79

9.8

12.3

Lentoliput

57

13.0

22.9

Pikalainat

35

0.5

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

75

15.8

20.9

104

6.5

6.3

82

19.0

23.3

Sähkösopimukset Vaatteet

Internetin käyttölaite

Index

C

FI

Kannettava tietokone

85

58.2

68.8

Matkapuhelin

61

28.8

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

51

7.6

14.9

100

70.1

70.2

Index

C

FI

Helsingin Sanomat

75

39.1

52.2

Hufvudstadsbladet

43

3.3

7.6

Iltalehti

95

63.6

67.2

Ilta-Sanomat

94

64.7

69.0

Kauppalehti

86

18.5

21.4

Tietokone

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

C

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

100

41.8

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

111

54.3

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

82

21.7

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

92

6.0

6.5 33


C Maalaiselämää conzoom®ryhmä C verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö Auto, vene

Index

C

FI

87

8.2

9.4

100

6.0

6.0

69

15.8

22.8

105

32.6

31.1

Kauneudenhoito

73

4.9

6.7

Kesämökki, loma-asunto

74

4.9

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

114

26.6

23.5

88

8.2

9.2

Lomamatka

82

27.7

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

63

3.8

6.1

Oma asunto

61

7.6

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

45

3.8

8.5

Eläkevakuutukset Harrastukset Jäävät säästöön pankkitilille

Kodinkoneet

Rahapelit

60

2.2

3.7

134

4.3

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

92

14.1

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

58

10.9

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

67

9.8

14.7

Vaatteet

70

13.6

19.5

Index

C

FI

96

9.8

10.2

Sijoitusasunto

Harrastukset Aerobic, tanssi Golf

96

4.3

4.5

146

28.8

19.8

70

14.7

20.8

Kalastus, metsästys

132

19.0

14.4

Kirjojen lukeminen

100

66.3

66.2

Kuntosaliharjoittelu

70

14.7

21.0

Laskettelu, lumilautailu

94

8.2

8.7

Luonnossa liikkuminen

129

65.2

50.4

Matkustaminen kotimaassa

103

41.8

40.5

Matkustaminen ulkomailla

78

31.0

39.6

Moottoriurheilu, autoilu

131

2.7

2.1

Nikkarointi, kodin puutyöt

159

27.7

17.4

Ompelu, käsityöt, askartelu

134

32.1

23.9

66

2.2

3.3

123

51.1

41.4

Rullaluistelu

99

3.8

3.8

Ruuanlaitto

104

29.3

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

132

29.3

22.3

Tansseissa käynti

161

8.7

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

138

28.8

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

163

42.9

26.4

Hiihto Lenkkeily, juoksu

Purjehdus, veneily Ristisanatehtävät, sudokut


Maalaiselämää

C

conzoom®ryhmä C verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

C

FI

98

31.5

32.2

S-Etukortti

118

59.8

50.8

Stockmann

22

0.5

2.5

Pins

55

1.6

3.0

Index

C

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

78

20.7

26.4

Finnair Plus

67

16.3

24.4

SAS EuroBonus

35

3.3

9.4

Silja Line (Club One)

85

18.5

21.8

Viking Line (Viking Club)

74

13.0

17.5

108

45.7

42.4

94

26.1

27.7

Index

C

FI

Haluaisin perustaa oma yrityksen

103

23.4

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

101

69.6

68.9

Muut kanta-asiakaskortit

Veikkaus-kortti Jokin muu kanta-asiakaskortti

Mielipiteet

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

77

34.2

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

108

16.3

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

105

77.7

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

113

43.5

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

89

11.4

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

97

40.8

41.9

101

77.2

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

82

40.8

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

64

7.1

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

87

24.5

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

80

29.3

36.5

Olen seikkailijaluonne

82

22.8

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

104

55.4

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

120

64.1

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

116

34.2

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

112

33.7

30.0

Pidän riskien ottamisesta

91

21.7

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

81

46.7

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

109

78.8

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

95

46.2

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

81

20.7

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

95

46.2

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

130

32.6

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

141

51.1

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

103

33.7

32.6

Kannatan tasa-arvoa

35


D Rikkaat 44 %:lla

on Finnair Plus -kortti

9%

harrastaa golfia


Rikkaat

D


D Rikkaat Rikkaat Rikkaat-ryhmään kuuluvat nimensä mukaisesti Suomen rikkaimmat kotitaloudet. Ryhmästä löytyy paljon monilapsisia perheitä, joissa lasten ikä vaihtelee vastasyntyneistä teini-ikäisiin. Perheiden lisäksi ryhmä sisältää keski-ikäisiä ja vanhempia pariskuntia. Suurin osa ryhmän edustajista asuu pääkaupunkiseudulla hyvien työmahdollisuuksien vuoksi. Tämän lisäksi heitä löytyy muista Suomen suurimmista kaupungeista. He asuvat tyypillisesti kaupunkien uusimmilla ja kalleimmilla asuinalueilla suurissa omakotitaloissa tai muissa pientaloissa. Ryhmällä on korkea koulutustaso, ja moni toimii päättäjäasemassa erityyppisissä yrityksissä, muun muassa rakennusalalla, kaupan alalla, kuljetus- ja varastointialalla, koulutusalalla, terveys- ja sosiaalialalla ja taiteen ja viihteen alalla.

Rikkaat-ryhmällä on paljon kalliita harrastuksia, kuten laskettelu, golfin peluu ja purjehdus. He ovat asenteiltaan muita suomalaisia kansainvälisempiä ja tämän takia

myös kovia matkustamaan sekä ulkomailla että kotimaassa. Heiltä löytyy perinteisten S-etukortin ja Plussa-kortin lisäksi useita muita kanta-asiakaskortteja, kuten Finnair Plus, SAS EuroBonus ja Silja Line -kortti. Harrastusten ja matkustamisen lisäksi he käyttävät rahaa sijoittamiseen, loma-asun­ toihin, kesämökkeihin, kodin sisustamiseen ja remontointiin, ulkona syömiseen sekä muuhun viihteeseen. Pääkaupunkiseutukeskeisen asumisen vuoksi ryhmän edustajat lukevat joko Helsingin Sanomia tai Hufvudstadsbladetia. Tämän lisäksi moni on kiinnostunut talousuutisista ja Kauppalehdestä. Rikkaat käyttävät internetiä usean eri laitteen avulla, kuten tietokoneen, matkapuhelimen ja tabletin avulla. He ovat tottuneita verkkoshoppailijoita. Tyypillisesti he ostavat verkosta matkoja, pääsylippuja ja vaatteita. Suoramainonnan ryhmän edustajat haluavat mieluiten saada postitse. Myös sähköpostimainonta kiinnostaa osaa ryhmän edustajista.


Rikkaat

D

conzoom®ryhmä D verrattuna Suomen kansaan Koulutus

Index

D

FI

Perusasteen suorittaneet

56

15,9

28,3

Ylioppilastutkinnon suorittaneet

86

8,2

9,6

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

94

38,7

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

141

14,6

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

214

22,6

10,6

Index

D

FI

53

10,9

20,6

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 € 11.501 - 39.000 € Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema

75

44,6

59,4

223

44,5

20,0

Index

D

FI

163

46.000

28.500

Index

D

FI

Yrittäjät

145

7,6

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

222

32,5

14,6

Alemmat toimihenkilöt

116

25,4

21,8

Työntekijät

62

10,8

17,3

Opiskelijat

86

6,4

7,4

Eläkeläiset

54

12,7

23,6

Muut

46

4,6

10,0

Index

D

FI

125

66,9

53,5

Työttömät

42

2,6

6,3

Opiskelijat

111

10,7

9,6

Eläkeläiset

63

16,4

26,1

Muut

74

3,4

4,5

Pääasiallinen toiminta Työlliset

Työpaikat sektoreittain

Index

D

FI

41

0,7

1,6

Jalostus

140

20,0

14,3

Palvelut

94

79,4

84,1

Index

D

FI

195

43,5

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

74

36,9

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

70

19,6

28,2

Index

D

FI

136

2,8

2,1

Alkutuotanto

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

39


D Rikkaat conzoom®ryhmä D verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

D

FI

0 - 17 vuotiaat

150

29,9

20,0

18 - 34 vuotiaat

68

14,5

21,3

35 - 64 vuotiaat

114

45,4

39,9

65 - vuotiaat

54

10,2

18,8

Sukupuoli

Index

D

FI

Naiset

98

49,9

51,0

Miehet

102

50,1

49,0

Index

D

FI

177

94,6

53,4

11

5,4

46,6

Index

D

FI

Ennen 1950

48

7,5

15,5

1950 - 1959

66

7,7

11,6

1960 - 1969

63

6,4

10,2

1970 - 1979

58

9,1

15,6

1980 - 1989

98

18,4

18,8

1990 - 1999

142

16,6

11,7

2000 - 2009

227

27,6

12,2

2009 jälkeen

187

5,9

3,1

Tuntematon

80

1,0

1,2

Index

D

FI

144

114,0

79,0

Index

D

FI

Oma auto

118

88.7

75.3

Työsuhdeauto

270

10.3

3.8

Muu auto

60

2.0

3.3

Ei ole autoa

21

3.4

16.3

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot

TV kanavat

Index

D

FI

Yle TV1

107

90.7

84.4

Yle TV2

106

90.2

85.3

MTV3

105

91.7

87.4

MTV3 Leffa

94

10.3

10.9

Sub

102

80.4

78.6

Nelonen

106

89.2

84.3

Eurosport

142

17.6

12.4

Music Television

118

7.4

6.2


Rikkaat

D

conzoom®ryhmä D verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

D

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

73

7.4

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

97

5.4

5.5

Netti-TV

75

9.8

13.0

Nettivideoiden katselu

60

10.3

17.1

Pankkipalveluiden käyttö

106

44.6

42.0

Pikaviestiohjelmat

64

5.9

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

98

11.3

11.6

Sähköposti

102

76.5

75.0

Uutisten seuraaminen

104

66.2

63.7

Verkkolehtien lukeminen

108

37.3

34.5

Verkko-ostaminen

106

10.3

9.7

85

30.9

36.3

Index

D

FI

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

104

5.4

5.2

Hotellivaraukset

152

42.6

28.0

Junaliput

104

22.5

21.7

95

11.8

12.3

Lentoliput

160

36.8

22.9

Pikalainat

63

1.0

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

140

29.4

20.9

Sähkösopimukset

141

8.8

6.3

99

23.0

23.3

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

Vaatteet

Internetin käyttölaite

Index

D

FI

Kannettava tietokone

107

73.5

68.8

Matkapuhelin

115

54.4

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

135

20.1

14.9

Tietokone

101

71.1

70.2

Sanomalehdet

Index

D

FI

Helsingin Sanomat

133

69.6

52.2

Hufvudstadsbladet

162

12.3

7.6

Iltalehti

108

72.5

67.2

Ilta-Sanomat

105

72.5

69.0

Kauppalehti

149

31.9

21.4

Kiinnostunut mainonnasta

Index

D

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

103

43.1

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

106

52.0

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

107

28.4

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

106

6.9

6.5 41


D Rikkaat conzoom®ryhmä D verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

D

FI

Auto, vene

167

15.7

9.4

Eläkevakuutukset

180

10.8

6.0

Harrastukset

149

33.8

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

120

37.3

31.1

Kauneudenhoito

124

8.3

6.7

Kesämökki, loma-asunto

171

11.3

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

146

34.3

23.5

Kodinkoneet

122

11.3

9.2

Lomamatka

146

49.0

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

105

6.4

6.1

Oma asunto

118

14.7

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

115

9.8

8.5

Rahapelit

81

2.9

3.7

Sijoitusasunto

197

6.4

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

182

27.9

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

128

24.0

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

144

21.1

14.7

Vaatteet

123

24.0

19.5

Index

D

FI

Aerobic, tanssi

101

10.3

10.2

Golf

207

9.3

4.5

Hiihto

144

28.4

19.8

Lenkkeily, juoksu

120

25.0

20.8

Kalastus, metsästys

102

14.7

14.4

Kirjojen lukeminen

105

69.6

66.2

Kuntosaliharjoittelu

107

22.5

21.0

Laskettelu, lumilautailu

181

15.7

8.7

Luonnossa liikkuminen

107

53.9

50.4

Matkustaminen kotimaassa

127

51.5

40.5

Matkustaminen ulkomailla

144

56.9

39.6

95

2.0

2.1

149

26.0

17.4

Harrastukset

Moottoriurheilu, autoilu Nikkarointi, kodin puutyöt Ompelu, käsityöt, askartelu Purjehdus, veneily Ristisanatehtävät, sudokut Rullaluistelu Ruuanlaitto

96

23.0

23.9

164

5.4

3.3

95

39.2

41.4

127

4.9

3.8

95

27.0

28.3

119

26.5

22.3

82

4.4

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

108

22.5

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

134

35.3

26.4

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen Tansseissa käynti


Rikkaat

D

conzoom®ryhmä D verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti

Index

D

FI

Plussa-kortti

102

32.8

32.2

S-Etukortti

108

54.9

50.8

Stockmann

138

3.4

2.5

33

1.0

3.0

Index

D

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

104

27.5

26.4

Finnair Plus

179

43.6

24.4

SAS EuroBonus

214

20.1

9.4

Silja Line (Club One)

166

36.3

21.8

Viking Line (Viking Club)

126

22.1

17.5

98

41.7

42.4

129

35.8

27.7

Index

D

FI

Haluaisin perustaa oma yrityksen

102

23.0

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

114

78.9

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

Pins

Muut kanta-asiakaskortit

Veikkaus-kortti Jokin muu kanta-asiakaskortti

Mielipiteet

138

61.3

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

97

14.7

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

96

71.1

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

104

39.7

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

111

14.2

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

108

45.1

41.9

Kannatan tasa-arvoa

107

81.9

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

116

57.8

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

97

10.8

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

117

32.8

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

121

44.1

36.5

97

27.0

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

111

58.8

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

113

60.8

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

111

32.8

29.6

88

26.5

30.0

Pidän riskien ottamisesta

102

24.5

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

113

64.7

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

106

77.0

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

104

50.5

48.7

Olen seikkailijaluonne

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

Syön pikaruokia mielelläni

94

24.0

25.6

127

61.8

48.5

86

21.6

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

109

39.7

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

125

40.7

32.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut Uskoni on minulle todella tärkeää

43


E LähiÜarki 4%

ottaa pikalainaa

82 %

on tarjoushaukkoja


LähiÜarki

E

Ă–verrepresenterade orter/kommuner


E Lähiöarki Lähiöarki Lähiöarki-ryhmä koostuu pienituloisista pariskunnista ja yhden hengen talouksista. Iältään he ovat parikymppisistä nuorista vanhempiin eläkeläisiin. He asuvat tyypillisesti 70–90-luvuilla rakennetuissa kerrostalolähiöissä vuokralla pienissä asunnoissa. Heitä löytyy niin suurista kuin keskisuuristakin kaupungeista. Ryhmän edustajilla on matala koulutus. Joukosta löytyy paljon pelkän peruskoulun suorittaneita henkilöitä. Tämän takia heidän työllisyysasteensa on muita ryhmiä heikompi ja usea tekee pätkätöitä. Lähes kaikki ryhmän työikäisestä väestöstä työskentelee palvelualalla: terveys- ja sosiaalipalveluissa, kaupan alalla tai koulutusalalla. Matalan tulotason vuoksi ryhmän edustajat ovat kiinnostuneita alennuksista ja tarjoustuotteista sekä niihin liittyvästä suoramainonnasta niin postitse, sähköpostitse kuin tekstiviestitsekin. He lukevat tarjouslehtiä ja

muuta mainontaa ja pyrkivät ostamaan päivän tarjoustuotteita säästääkseen rahaa. Kalliimpia tuotteita he ostavat osamaksulla tai luotolla, mikäli varat eivät muutoin riitä.

Lähiöarki-ryhmän edustajat harrastavat pääasiassa liikuntaa, ulkoilua ja kotiaskareita sekä varojen salliessa matkustamista. Moni ryhmän edustajista käy myös tansseissa. He ovat muita suomalaisia kovempia pelaamaan rahapelejä, veikkaamaan ja lyömään vetoa. Monelta löytyykin Veikkauksen kanta-asiakaskortti. Tämän lisäksi pikalainojen ottaminen on keskivertoa yleisempää ryhmän keskuudessa. Televisiosta ryhmän edustajat katsovat lähinnä ilmaiskanavia, mutta osalta löytyy maksullisia erikoiskanavapaketteja. Internetiä he käyttävät pääasiassa sähköpostiin, pankki­ palveluihin, uutisten ja sosiaalisen median seuraamiseen sekä rahapelien pelaamiseen.


Lähiöarki

E

conzoom®ryhmä E verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet

Index

E

FI

145

41,0

28,3

89

8,5

9,6

100

41,4

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

54

5,6

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

34

3,6

10,6

Index

E

FI

180

37,0

20,6

11.501 - 39.000 €

96

57,1

59,4

Yli 39.000 €

30

5,9

20,0

Index

E

FI

64

18.000

28.500

Index

E

FI

Yrittäjät

40

2,1

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

29

4,2

14,6

Alemmat toimihenkilöt

73

15,9

21,8

Työntekijät

128

22,2

17,3

Opiskelijat

144

10,7

7,4

Eläkeläiset

96

22,6

23,6

224

22,3

10,0

Index

E

FI

76

40,5

53,5

Työttömät

212

13,3

6,3

Opiskelijat

126

12,1

9,6

Eläkeläiset

100

26,1

26,1

Muut

174

7,9

4,5

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema

Muut

Pääasiallinen toiminta Työlliset

Työpaikat sektoreittain

Index

E

FI

Alkutuotanto

34

0,5

1,6

Jalostus

66

9,4

14,3

Palvelut

107

90,1

84,1

Index

E

FI

87

19,4

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

121

59,9

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

73

20,7

28,2

Index

E

FI

84

1,7

2,1

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

47


E Lähiöarki conzoom®ryhmä E verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

E

FI

0 - 17 vuotiaat

97

19,4

20,0

18 - 34 vuotiaat

134

28,5

21,3

35 - 64 vuotiaat

94

37,5

39,9

65 - vuotiaat

78

14,7

18,8

Sukupuoli

Index

E

FI

Naiset

101

51,6

51,0

Miehet

99

48,4

49,0

Index

E

FI

8

4,1

53,4

206

95,9

46,6

Index

E

FI

Ennen 1950

10

1,6

15,5

1950 - 1959

57

6,6

11,6

1960 - 1969

105

10,7

10,2

1970 - 1979

218

34,1

15,6

1980 - 1989

125

23,4

18,8

1990 - 1999

182

21,3

11,7

2000 - 2009

15

1,8

12,2

2009 jälkeen

7

0,2

3,1

Tuntematon

25

0,3

1,2

Index

E

FI

72

57,0

79,0

Index

E

FI

Oma auto

70

53.1

75.3

Työsuhdeauto

53

2.0

3.8

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot

Muu auto

124

4.1

3.3

Ei ole autoa

263

42.9

16.3

TV kanavat

Index

E

FI

Yle TV1

104

87.8

84.4

Yle TV2

101

85.7

85.3

MTV3

103

89.8

87.4

MTV3 Leffa

112

12.2

10.9

Sub

109

85.7

78.6

Nelonen

102

85.7

84.3

Eurosport

82

10.2

12.4

Music Television

66

4.1

6.2


Lähiöarki

E

conzoom®ryhmä E verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

E

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

60

6.1

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

37

2.0

5.5

Netti-TV

94

12.2

13.0

Nettivideoiden katselu

96

16.3

17.1

107

44.9

42.0

88

8.2

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

141

16.3

11.6

Sähköposti

103

77.6

75.0

Uutisten seuraaminen

96

61.2

63.7

Verkkolehtien lukeminen

89

30.6

34.5

Verkko-ostaminen

105

10.2

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

112

40.8

36.3

Index

E

FI

Pankkipalveluiden käyttö Pikaviestiohjelmat

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

39

2.0

5.2

Hotellivaraukset

80

22.4

28.0

104

22.4

21.7

99

12.2

12.3

Lentoliput

80

18.4

22.9

Pikalainat

263

4.1

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

88

18.4

20.9

Sähkösopimukset

98

6.1

6.3

Vaatteet

96

22.4

23.3

Junaliput Kulutus- ja viihde-elektroniikka

Internetin käyttölaite

Index

E

FI

Kannettava tietokone

92

63.3

68.8

Matkapuhelin

91

42.9

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

82

12.2

14.9

Tietokone

93

65.3

70.2

Index

E

FI

Helsingin Sanomat

82

42.9

52.2

Hufvudstadsbladet

27

2.0

7.6

Iltalehti

94

63.3

67.2

Ilta-Sanomat

101

69.4

69.0

Kauppalehti

76

16.3

21.4

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

E

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

112

46.9

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

116

57.1

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

116

30.6

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

126

8.2

6.5 49


E Lähiöarki conzoom®ryhmä E verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

E

FI

Auto, vene

65

6.1

9.4

Eläkevakuutukset

34

2.0

6.0

Harrastukset

72

16.3

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

66

20.4

31.1

Kauneudenhoito

61

4.1

6.7

Kesämökki, loma-asunto

31

2.0

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

43

10.2

23.5

Kodinkoneet

44

4.1

9.2

Lomamatka

79

26.5

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

67

4.1

6.1

Oma asunto

82

10.2

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

96

8.2

8.5

224

8.2

3.7

0

0.0

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

53

8.2

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

98

18.4

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

70

10.2

14.7

Vaatteet

63

12.2

19.5

Index

E

FI

100

10.2

10.2

Rahapelit Sijoitusasunto

Harrastukset Aerobic, tanssi Golf

45

2.0

4.5

Hiihto

52

10.2

19.8

Lenkkeily, juoksu

98

20.4

20.8

Kalastus, metsästys

100

14.3

14.4

Kirjojen lukeminen

99

65.3

66.2

Kuntosaliharjoittelu

78

16.3

21.0

Laskettelu, lumilautailu

47

4.1

8.7

Luonnossa liikkuminen

85

42.9

50.4

Matkustaminen kotimaassa

81

32.7

40.5

Matkustaminen ulkomailla

77

30.6

39.6

Moottoriurheilu, autoilu

98

2.0

2.1

Nikkarointi, kodin puutyöt

47

8.2

17.4

Ompelu, käsityöt, askartelu

94

22.4

23.9

Purjehdus, veneily

62

2.0

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

113

46.9

41.4

Rullaluistelu

106

4.1

3.8

Ruuanlaitto

79

22.4

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

55

12.2

22.3

189

10.2

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

97

20.4

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

77

20.4

26.4

Tansseissa käynti


Lähiöarki

E

conzoom®ryhmä E verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

E

FI

95

30.6

32.2

S-Etukortti

101

51.0

50.8

Stockmann

82

2.0

2.5

138

4.1

3.0

Index

E

FI

139

36.7

26.4

Finnair Plus

67

16.3

24.4

SAS EuroBonus

44

4.1

9.4

Silja Line (Club One)

75

16.3

21.8

Viking Line (Viking Club)

93

16.3

17.5

135

57.1

42.4

81

22.4

27.7

Index

E

FI

Haluaisin perustaa oma yrityksen

72

16.3

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

98

67.3

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

82

36.7

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

95

14.3

15.1

111

81.6

73.8

80

30.6

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

143

18.4

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

83

34.7

41.9

104

79.6

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

99

49.0

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

55

6.1

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

80

22.4

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

84

30.6

36.5

Olen seikkailijaluonne

95

26.5

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

100

53.1

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

95

51.0

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

62

18.4

29.6

136

40.8

30.0

Pidän riskien ottamisesta

77

18.4

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

85

49.0

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

101

73.5

72.4

80

38.8

48.7

Pins

Muut kanta-asiakaskortit Apteekkien kanta-asiakaskortit

Veikkaus-kortti Jokin muu kanta-asiakaskortti

Mielipiteet

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia Maksan luomuruuasta enemmän

Kannatan tasa-arvoa

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti Syön pikaruokia mielelläni

112

28.6

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

59

28.6

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

97

24.5

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

84

30.6

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

81

26.5

32.6 51


F City-eliitti

10 %:lle Stockmann-kortti on eniten k채ytetty etukortti

50 %

ostaa lentoliput netist채


City-eliitti

F


F City-eliitti City-eliitti City-eliitti-ryhmä muodostuu hyvätuloisista pariskunnista ja yhden hengen talouksista, jotka asuvat pääosin pääkaupunkiseudun kalleimmilla kerrostaloalueilla. Pääkaupunkiseudun lisäksi ryhmän edustajia löytyy jonkin verran muista Suomen suurista kaupungeista läheltä keskusta-alueita. He ovat tyypillisesti keski-ikäisiä tai nuoria aikuisia, jotka pitävät vilkkaasta kaupunkielämästä ja haluavat asua lähellä palveluita. Tulo- ja koulutustasossa ryhmän edustajat ovat heti Rikkaat-ryhmän jälkeen Suomen kärjessä. Monella on korkeakoulututkinto ja he toimivat päättäjäasemassa palvelualojen yrityksissä. Tyypillisiä sektoreita ovat informaatio- ja viestintäala, rahoitus- ja vakuutusala, asiantuntija- ja konsultointiala sekä taide- ja viihdeala. Ryhmän edustajat ovat tottuneita shoppailijoita niin verkossa kuin kivijalkakaupois­sakin, ja heidän lompakostaan löytyy useita eri kanta-asiakaskortteja. S-ryhmän ja K-Plussan kanta-asiakkaiden lisäksi joukosta löytyy paljon Stockmannin kannattajia, jotka suosivat

kyseistä ketjua perusmenoihinsa. Ryhmän edustajille jää tyypillisesti ylimääräistä rahaa peruskulujen jälkeen ja he käyttävät sen useisiin eri kohteisiin: sijoittamiseen, ulkona käymiseen ja harrastuksiin. Moni urheilee paljon. Suosittuja urheilulajeja ovat laskettelu, golfin peluu ja jopa joka kolmas käy kuntosalilla. Tämän lisäksi ryhmän edustajat pitävät viineistä, ruokatrendeistä ja matkustamisesta ja ovat asenteiltaan hyvin kansainvälisiä. Yli puolella on Finnairin kanta-asiakaskortti. Ryhmän edustajat ovat kiinnostuneita ajankohtaisista asioista ja lukevat uutisia sekä Helsingin Sanomista ja Hufvudstadbladetista että Kauppalehdestä ja verkosta. Heiltä löytyy useita mobiili- ja digilaitteita, ja he käyttävät internetiä aktiivisesti matkapuhelimen, tietokoneen ja tabletin avulla sekä työtehtäviin että vapaa-ajalla muun muassa musiikin kuunteluun, verkkokaupoissa asiointiin ja sosiaaliseen mediaan.


City-eliitti

F

conzoom®ryhmä F verrattuna Suomen kansaan Koulutus

Index

F

FI

53

15,0

28,3

171

16,3

9,6

56

23,3

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

150

15,5

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

283

29,9

10,6

Index

F

FI

69

14,2

20,6

Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 € 11.501 - 39.000 € Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema

76

45,2

59,4

203

40,6

20,0

Index

F

FI

163

46.000

28.500

Index

F

FI

Yrittäjät

122

6,4

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

215

31,5

14,6

Alemmat toimihenkilöt

99

21,7

21,8

Työntekijät

41

7,0

17,3

Opiskelijat

82

6,1

7,4

Eläkeläiset

83

19,6

23,6

Muut

78

7,8

10,0

Index

F

FI

118

63,0

53,5

Työttömät

46

2,9

6,3

Opiskelijat

76

7,4

9,6

Eläkeläiset

83

21,7

26,1

111

5,1

4,5

Pääasiallinen toiminta Työlliset

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

F

FI

Alkutuotanto

10

0,2

1,6

Jalostus

46

6,5

14,3

Palvelut

111

93,3

84,1

Index

F

FI

77

17,0

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

118

58,3

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

87

24,6

28,2

Index

F

FI

89

1,8

2,1

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

55


F City-eliitti conzoom®ryhmä F verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

F

FI

0 - 17 vuotiaat

77

15,3

20,0

18 - 34 vuotiaat

128

27,3

21,3

35 - 64 vuotiaat

99

39,6

39,9

65 - vuotiaat

94

17,8

18,8

Sukupuoli

Index

F

FI

Naiset

104

53,1

51,0

Miehet

96

46,9

49,0

Index

F

FI

11

5,6

53,4

202

94,4

46,6

Index

F

FI

Ennen 1950

250

38,6

15,5

1950 - 1959

74

8,6

11,6

1960 - 1969

112

11,5

10,2

1970 - 1979

44

6,9

15,6

1980 - 1989

47

8,9

18,8

1990 - 1999

54

6,3

11,7

2000 - 2009

124

15,1

12,2

2009 jälkeen

110

3,4

3,1

Tuntematon

59

0,7

1,2

Index

F

FI

84

66,0

79,0

Index

F

FI

83

62.9

75.3

225

8.6

3.8

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot Oma auto Työsuhdeauto Muu auto Ei ole autoa

TV kanavat

43

1.4

3.3

175

28.6

16.3

Index

F

FI

Yle TV1

105

88.6

84.4

Yle TV2

102

87.1

85.3

MTV3

100

87.1

87.4

MTV3 Leffa

52

5.7

10.9

Sub

96

75.7

78.6

100

84.3

84.3

Eurosport

92

11.4

12.4

Music Television

92

5.7

6.2

Nelonen


City-eliitti

F

conzoom®ryhmä F verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

F

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

127

12.9

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

129

7.1

5.5

Netti-TV

110

14.3

13.0

92

15.7

17.1

112

47.1

42.0

77

7.1

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

124

14.3

11.6

Sähköposti

105

78.6

75.0

Uutisten seuraaminen

114

72.9

63.7

Verkkolehtien lukeminen

132

45.7

34.5

Verkko-ostaminen

148

14.3

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

118

42.9

36.3

Index

F

FI

Nettivideoiden katselu Pankkipalveluiden käyttö Pikaviestiohjelmat

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

27

1.4

5.2

Hotellivaraukset

179

50.0

28.0

Junaliput

152

32.9

21.7

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

104

12.9

12.3

Lentoliput

218

50.0

22.9

Pikalainat

184

2.9

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

184

38.6

20.9

91

5.7

6.3

104

24.3

23.3

Sähkösopimukset Vaatteet

Internetin käyttölaite

Index

F

FI

Kannettava tietokone

114

78.6

68.8

Matkapuhelin

130

61.4

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

182

27.1

14.9

92

64.3

70.2

Sanomalehdet

Index

F

FI

Helsingin Sanomat

164

85.7

52.2

Hufvudstadsbladet

359

27.1

7.6

Iltalehti

113

75.7

67.2

Ilta-Sanomat

116

80.0

69.0

Kauppalehti

213

45.7

21.4

Tietokone

Kiinnostunut mainonnasta

Index

F

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

82

34.3

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

96

47.1

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

103

27.1

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

88

5.7

6.5 57


F City-eliitti conzoom®ryhmä F verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

F

FI

Auto, vene

107

10.0

9.4

Eläkevakuutukset

143

8.6

6.0

Harrastukset

119

27.1

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

124

38.6

31.1

Kauneudenhoito

171

11.4

6.7

Kesämökki, loma-asunto

152

10.0

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

110

25.7

23.5

93

8.6

9.2

Lomamatka

132

44.3

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

118

7.1

6.1

Oma asunto

126

15.7

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

100

8.6

8.5

Rahapelit

117

4.3

3.7

Sijoitusasunto

177

5.7

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

195

30.0

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

183

34.3

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

117

17.1

14.7

Vaatteet

125

24.3

19.5

Index

F

FI

Aerobic, tanssi

126

12.9

10.2

Golf

Kodinkoneet

Harrastukset

317

14.3

4.5

Hiihto

94

18.6

19.8

Lenkkeily, juoksu

96

20.0

20.8

Kalastus, metsästys

70

10.0

14.4

Kirjojen lukeminen

119

78.6

66.2

Kuntosaliharjoittelu

143

30.0

21.0

Laskettelu, lumilautailu

165

14.3

8.7

Luonnossa liikkuminen

96

48.6

50.4

Matkustaminen kotimaassa

109

44.3

40.5

Matkustaminen ulkomailla

159

62.9

39.6

Moottoriurheilu, autoilu

69

1.4

2.1

Nikkarointi, kodin puutyöt

66

11.4

17.4

Ompelu, käsityöt, askartelu

96

22.9

23.9

174

5.7

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

97

40.0

41.4

Rullaluistelu

74

2.9

3.8

Ruuanlaitto

Purjehdus, veneily

146

41.4

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

96

21.4

22.3

Tansseissa käynti

53

2.9

5.4

123

25.7

20.9

92

24.3

26.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta Viherkasvien tai puutarhan hoito


City-eliitti

F

conzoom®ryhmä F verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

F

FI

102

32.9

32.2

S-Etukortti

93

47.1

50.8

Stockmann

402

10.0

2.5

Pins

145

4.3

3.0

Index

F

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

152

40.0

26.4

Finnair Plus

240

58.6

24.4

SAS EuroBonus

305

28.6

9.4

Silja Line (Club One)

184

40.0

21.8

Viking Line (Viking Club)

179

31.4

17.5

Veikkaus-kortti

115

48.6

42.4

Jokin muu kanta-asiakaskortti

118

32.9

27.7

Index

F

FI

Haluaisin perustaa oma yrityksen

101

22.9

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

106

72.9

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

Muut kanta-asiakaskortit

Mielipiteet

164

72.9

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

19

2.9

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

87

64.3

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

131

50.0

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

134

17.1

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

123

51.4

41.9

Kannatan tasa-arvoa

106

81.4

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

141

70.0

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

155

17.1

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

137

38.6

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

153

55.7

36.5

Olen seikkailijaluonne

108

30.0

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

118

62.9

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

93

50.0

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

116

34.3

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

100

30.0

30.0

Pidän riskien ottamisesta

113

27.1

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

120

68.6

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

106

77.1

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

129

62.9

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

100

25.7

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

121

58.6

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

68

17.1

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

83

30.0

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

118

38.6

32.6 59


G Seniorit 26 %

harrastaa yhdistystai järjestötoimintaa

8%

käy tansseissa joka kuukausi


Seniorit

G


G Seniorit Seniorit Seniorit-ryhmään kuuluu paljon yli 60- vuotiaita henkilöitä, jotka asuvat tyypillisesti vanhemmissa pientaloissa tai kerrostaloissa pienillä paikkakunnilla. Tämän lisäksi heitä löytyy muista kaupungeista, mutta suurin osa on keskittynyt pienille paikkakunnille, joissa moni kylän asukas on keski-iän pa­remmalla puolen. Ryhmän asumismuoto vaihtelee pienestä kerrostaloyksiöstä suureen omakotitaloon.

Ryhmän edustajat pitävät rauhallisista harrastuksista, kuten lukemisesta, ristisanatehtävistä ja ulkoilusta. Lisäksi joukosta löytyy innokkaita tansseissa kävijöitä ja aktiivisia yhdistys- ja järjestötoiminnan harrastajia. Ryhmän edustajat ovat keskivertosuomalaisia perinteisempiä arvoiltaan, suurin osa suosii kotimaisia ja paikkakunnalla tuotettuja tuotteita, ja monelle uskonto on tärkeä osa elämää.

Senioreita yhdistää heidän elämäntilanteensa. Senioreilla on paljon aikaa, jos vain kuntoa riittää, sillä heidän työuransa on takana päin ja heidän lapsensa ovat jo muuttaneet pois kotoa kauan sitten. Monella onkin jo yksi tai useampi lapsenlapsi. Heidän tulonlähteenään on tyypillisesti pieni eläke, minkä vuoksi he ovat tottuneet elämään säästeliäästi.

Internetiä ja muuta digitaalista mediaa ryhmän edustajat käyttävät muita suomalaisia vähemmän, tyypillisesti pelkästään sähköpostin lukemiseen, uutisten seuraamiseen, pankkipalveluihin ja rahapeleihin. Tarjoukset ja suoramainonta tavoittavat tämän ryhmän parhaiten postitse. Senioreilla on paljon aikaa mainoslehtien lukemiseen ja tarjousten metsästämiseen.


Seniorit

G

conzoom®ryhmä G verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet

Index

G

FI

163

46,1

28,3

Ylioppilastutkinnon suorittaneet

44

4,2

9,6

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

96

39,5

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

58

6,0

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

40

4,2

10,6

Index

G

FI

1 - 11.500 €

121

25,0

20,6

11.501 - 39.000 €

111

66,0

59,4

45

9,1

20,0

Index

G

FI

75

21.000

28.500

Index

G

FI

Yrittäjät

52

2,7

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

35

5,1

14,6

Alemmat toimihenkilöt

55

12,0

21,8

Työntekijät

68

11,7

17,3

Tulonsaajien tuloryhmät

Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema

Opiskelijat

56

4,1

7,4

Eläkeläiset

243

57,4

23,6

70

7,0

10,0

Index

G

FI

Työlliset

52

27,8

53,5

Työttömät

75

4,7

6,3

Muut

Pääasiallinen toiminta

Opiskelijat

48

4,6

9,6

Eläkeläiset

232

60,5

26,1

53

2,4

4,5

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

G

FI

Alkutuotanto

71

1,1

1,6

Jalostus

79

11,2

14,3

Palvelut

104

87,6

84,1

Index

G

FI

34

7,5

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

75

37,0

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

197

55,5

28,2

Index

G

FI

78

1,6

2,1

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

63


G Seniorit conzoom®ryhmä G verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

G

FI

0 - 17 vuotiaat

31

6,2

20,0

18 - 34 vuotiaat

56

11,9

21,3

35 - 64 vuotiaat

72

28,9

39,9

65 - vuotiaat

281

53,0

18,8

Sukupuoli

Index

G

FI

Naiset

114

58,1

51,0

Miehet

85

41,9

49,0

Index

G

FI

73

38,9

53,4

131

61,1

46,6

Index

G

FI

Ennen 1950

105

16,2

15,5

1950 - 1959

102

11,9

11,6

1960 - 1969

129

13,2

10,2

1970 - 1979

162

25,3

15,6

1980 - 1989

102

19,2

18,8

1990 - 1999

58

6,8

11,7

2000 - 2009

43

5,2

12,2

2009 jälkeen

37

1,2

3,1

Tuntematon

83

1,0

1,2

Index

G

FI

84

66,0

79,0

Index

G

FI

103

77.9

75.3

68

2.6

3.8

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot Oma auto Työsuhdeauto Muu auto

118

3.9

3.3

Ei ole autoa

111

18.2

16.3

TV kanavat

Index

G

FI

Yle TV1

103

87.0

84.4

Yle TV2

101

85.7

85.3

MTV3

97

84.4

87.4

MTV3 Leffa

71

7.8

10.9

Sub

93

72.7

78.6

Nelonen

97

81.8

84.3

Eurosport

94

11.7

12.4

Music Television

63

3.9

6.2


Seniorit

G

conzoom®ryhmä G verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

G

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

38

3.9

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

94

5.2

5.5

Netti-TV

90

11.7

13.0

Nettivideoiden katselu

68

11.7

17.1

117

49.4

42.0

56

5.2

9.2

135

15.6

11.6

99

74.0

75.0

Pankkipalveluiden käyttö Pikaviestiohjelmat Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus Sähköposti Uutisten seuraaminen

94

59.7

63.7

102

35.1

34.5

Verkko-ostaminen

67

6.5

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

89

32.5

36.3

Index

G

FI

Verkkolehtien lukeminen

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

75

3.9

5.2

Hotellivaraukset

93

26.0

28.0

Junaliput

96

20.8

21.7

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

53

6.5

12.3

Lentoliput

79

18.2

22.9

Pikalainat

0

0.0

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

81

16.9

20.9

Sähkösopimukset

83

5.2

6.3

100

23.4

23.3

Vaatteet

Internetin käyttölaite

Index

G

FI

Kannettava tietokone

98

67.5

68.8

Matkapuhelin

66

31.2

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

61

9.1

14.9

Tietokone

91

63.6

70.2

Index

G

FI

Helsingin Sanomat

90

46.8

52.2

Hufvudstadsbladet

52

3.9

7.6

Iltalehti

95

63.6

67.2

Ilta-Sanomat

102

70.1

69.0

Kauppalehti

79

16.9

21.4

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

G

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

109

45.5

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

108

53.2

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

103

27.3

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

80

5.2

6.5 65


G Seniorit conzoom®ryhmä G verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

G

FI

Auto, vene

83

7.8

9.4

Eläkevakuutukset

87

5.2

6.0

Harrastukset

86

19.5

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

96

29.9

31.1

Kauneudenhoito

78

5.2

6.7

Kesämökki, loma-asunto

99

6.5

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

100

23.4

23.5

99

9.1

9.2

Lomamatka

89

29.9

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

64

3.9

6.1

Oma asunto

73

9.1

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

46

3.9

8.5

Rahapelit

71

2.6

3.7

Sijoitusasunto

80

2.6

3.2

110

16.9

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

69

13.0

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

71

10.4

14.7

Vaatteet

87

16.9

19.5

Index

G

FI

76

7.8

10.2

Kodinkoneet

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

Harrastukset Aerobic, tanssi Golf

115

5.2

4.5

Hiihto

92

18.2

19.8

Lenkkeily, juoksu

75

15.6

20.8

Kalastus, metsästys

81

11.7

14.4

Kirjojen lukeminen

102

67.5

66.2

Kuntosaliharjoittelu

93

19.5

21.0

Laskettelu, lumilautailu

45

3.9

8.7

Luonnossa liikkuminen

116

58.4

50.4

Matkustaminen kotimaassa

99

40.3

40.5

Matkustaminen ulkomailla

98

39.0

39.6

0

0.0

2.1

89

15.6

17.4

109

26.0

23.9

79

2.6

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

125

51.9

41.4

Rullaluistelu

101

3.9

3.8

Ruuanlaitto

96

27.3

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

93

20.8

22.3

Tansseissa käynti

144

7.8

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

124

26.0

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

108

28.6

26.4

Moottoriurheilu, autoilu Nikkarointi, kodin puutyöt Ompelu, käsityöt, askartelu Purjehdus, veneily


Seniorit

G

conzoom®ryhmä G verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti

Index

G

FI

Plussa-kortti

105

33.8

32.2

S-Etukortti

102

51.9

50.8

Stockmann

52

1.3

2.5

Pins

88

2.6

3.0

Index

G

FI

103

27.3

26.4

Finnair Plus

80

19.5

24.4

SAS EuroBonus

83

7.8

9.4

Silja Line (Club One)

89

19.5

21.8

Viking Line (Viking Club)

111

19.5

17.5

Veikkaus-kortti

119

50.6

42.4

94

26.0

27.7

Index

G

FI

75

16.9

22.6

106

72.7

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

93

41.6

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

60

9.1

15.1

104

76.6

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

98

37.7

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

71

9.1

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

96

40.3

41.9

103

79.2

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

91

45.5

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

94

10.4

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

79

22.1

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

96

35.1

36.5

Olen seikkailijaluonne

79

22.1

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

100

53.2

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

114

61.0

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

101

29.9

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

100

29.9

30.0

Pidän riskien ottamisesta

92

22.1

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

95

54.5

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

102

74.0

72.4

99

48.1

48.7

Muut kanta-asiakaskortit Apteekkien kanta-asiakaskortit

Jokin muu kanta-asiakaskortti

Mielipiteet Haluaisin perustaa oma yrityksen Harrastan liikuntaa viikoittain

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

Kannatan tasa-arvoa

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti Syön pikaruokia mielelläni

71

18.2

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

104

50.6

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

124

31.2

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

122

44.2

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

92

29.9

32.6 67


H Nuoriso 45 %:lla

on apteekin kanta-asiakaskortti

21 %

katsoo netti-TV:t채

68


Nuoriso

H


H Nuoriso Nuoriso Nuoriso-ryhmä koostuu opiskelijoista ja työuransa aloittaneista nuorista aikuisista. Ryhmässä on paljon 20–34-vuotiaita, jotka ovat lukion tai ammattikoulun päättymisen jälkeen suunnanneet eteenpäin elämässään ja aloittaneet opinnot tai työt yliopistokaupungissa. Lisäksi joukkoon mahtuu jonkin verran yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta jo valmistuneita henkilöitä. Moni ryhmän edustaja elää pienellä kuukausibudjetilla ja asuu kerrostaloasunnossa yksin, kumppanin tai kämppisten kanssa. Suurimmalla osalla on vuokra-asunto, mutta osa varsinkin jo työt aloittaneista nuorista omistaa asuntonsa. Työssäkäyvä väestö toimii toimihenkilötason ja työntekijätason tehtävissä monella eri alalla, kuten kaupan alalla, majoitus- ja ravintola-alalla, informaatio- ja viestintäalalla, rahoitus- ja vakuutusalalla, julkisella sektorilla ja koulutusalalla.

Nuoriso-ryhmä harrastaa monenlaista urheilua, kuten kuntosaliharjoittelua, lenkkeilyä, aerobicia ja tanssia. He pitävät uusien

trendien seuraamisesta ja käyttävät rahansa kauneudenhoitoon, vaatteisiin, viihde-elektroniikkaan ja peleihin. He käyvät paljon ulkona ja pitävät sekä ravintolassa syömisestä että juomisesta. Erityisesti pikaruokapaikat ja etniset ravintolat ovat heidän suosiossaan, sillä niistä saa tyypillisesti hyvää ruokaa hyvään hintaan.

Nuoriso käyttää internetiä monipuolisesti: nettivideoiden ja netti-TV:n katseluun, musiikin kuunteluun, uutisten seuraamiseen, sosiaalisen median päivittämiseen ja sähköpostin lukemiseen. Näiden lisäksi he asioivat verkkokaupoissa ja ostavat niistä muun muassa juna-, lento- ja pääsylippuja sekä kulutus- ja viihde-elektroniikkaa. Tyypillisesti he käyttävät internetiä tietokoneen tai matkapuhelimen avulla, sillä harvalla on varaa ostaa tablettia. Mainonnassa Nuoriso suosii keskivertoa enemmän digi- ja mobiilimainontaa. Tämän vuoksi sähköpostimainonta ja tekstiviestitarjoukset tavoittavat tämän ryhmän keskivertoa paremmin.


Nuoriso

H

conzoom®ryhmä H verrattuna Suomen kansaan Koulutus

Index

H

FI

71

20,2

28,3

254

24,3

9,6

70

28,8

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

134

13,8

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

122

12,9

10,6

Index

H

FI

148

30,4

20,6

11.501 - 39.000 €

92

54,6

59,4

Yli 39.000 €

75

15,0

20,0

Index

H

FI

83

23.500

28.500

Index

H

FI

Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema Yrittäjät

60

3,2

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

103

15,1

14,6

Alemmat toimihenkilöt

105

23,0

21,8

Työntekijät

86

14,9

17,3

Opiskelijat

206

15,3

7,4

Eläkeläiset

68

16,0

23,6

126

12,5

10,0

Index

H

FI

105

56,3

53,5

Työttömät

99

6,2

6,3

Opiskelijat

166

15,9

9,6

Eläkeläiset

65

16,9

26,1

104

4,7

4,5

Muut

Pääasiallinen toiminta Työlliset

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

H

FI

Alkutuotanto

22

0,4

1,6

Jalostus

46

6,6

14,3

Palvelut

111

93,1

84,1

Index

H

FI

39

8,6

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

159

78,9

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

44

12,4

28,2

Index

H

FI

77

1,6

2,1

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

71


H Nuoriso conzoom®ryhmä H verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

H

FI

0 - 17 vuotiaat

41

8,2

20,0

18 - 34 vuotiaat

279

59,4

21,3

35 - 64 vuotiaat

57

22,8

39,9

65 - vuotiaat

51

9,6

18,8

Sukupuoli

Index

H

FI

Naiset

98

50,1

51,0

Miehet

102

49,9

49,0

Index

H

FI

13

6,8

53,4

200

93,2

46,6

Index

H

FI

Ennen 1950

155

24,0

15,5

1950 - 1959

109

12,6

11,6

1960 - 1969

143

14,7

10,2

1970 - 1979

63

9,9

15,6

1980 - 1989

63

11,9

18,8

1990 - 1999

99

11,6

11,7

2000 - 2009

81

9,8

12,2

2009 jälkeen

145

4,6

3,1

Tuntematon

78

0,9

1,2

Index

H

FI

68

54,0

79,0

Index

H

FI

Oma auto

51

38.5

75.3

Työsuhdeauto

34

1.3

3.8

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot

Muu auto

156

5.1

3.3

Ei ole autoa

338

55.1

16.3

TV kanavat

Index

H

FI

Yle TV1

97

82.1

84.4

Yle TV2

98

83.3

85.3

MTV3

94

82.1

87.4

MTV3 Leffa

59

6.4

10.9

Sub

98

76.9

78.6

Nelonen

96

80.8

84.3

Eurosport

83

10.3

12.4

103

6.4

6.2

Music Television


Nuoriso

H

conzoom®ryhmä H verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

H

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

165

16.7

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

139

7.7

5.5

Netti-TV

158

20.5

13.0

Nettivideoiden katselu

165

28.2

17.1

Pankkipalveluiden käyttö

98

41.0

42.0

180

16.7

9.2

78

9.0

11.6

Sähköposti

111

83.3

75.0

Uutisten seuraaminen

115

73.1

63.7

Verkkolehtien lukeminen

108

37.2

34.5

Verkko-ostaminen

119

11.5

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

138

50.0

36.3

Index

H

FI

Pikaviestiohjelmat Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

49

2.6

5.2

Hotellivaraukset

110

30.8

28.0

Junaliput

166

35.9

21.7

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

125

15.4

12.3

Lentoliput

140

32.1

22.9

Pikalainat

166

2.6

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

129

26.9

20.9

Sähkösopimukset

102

6.4

6.3

Vaatteet

110

25.6

23.3

Internetin käyttölaite

Index

H

FI

Kannettava tietokone

114

78.2

68.8

Matkapuhelin

114

53.8

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

78

11.5

14.9

Tietokone

97

67.9

70.2

Sanomalehdet

Index

H

FI

Helsingin Sanomat

113

59.0

52.2

Hufvudstadsbladet

136

10.3

7.6

Iltalehti

92

61.5

67.2

Ilta-Sanomat

91

62.8

69.0

Kauppalehti

96

20.5

21.4

Kiinnostunut mainonnasta

Index

H

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

98

41.0

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

97

47.4

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

111

29.5

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

138

9.0

6.5 73


H Nuoriso conzoom®ryhmä H verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

H

FI

Auto, vene

41

3.8

9.4

Eläkevakuutukset

64

3.8

6.0

101

23.1

22.8

87

26.9

31.1

Harrastukset Jäävät säästöön pankkitilille Kauneudenhoito

134

9.0

6.7

Kesämökki, loma-asunto

58

3.8

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

55

12.8

23.5

Kodinkoneet

70

6.4

9.2

Lomamatka

84

28.2

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

106

6.4

6.1

Oma asunto

103

12.8

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

120

10.3

8.5

Rahapelit

140

5.1

3.7

Sijoitusasunto

79

2.6

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

84

12.8

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

137

25.6

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

114

16.7

14.7

Vaatteet

112

21.8

19.5

Index

H

FI

125

12.8

10.2

Harrastukset Aerobic, tanssi Golf

57

2.6

4.5

Hiihto

52

10.3

19.8

Lenkkeily, juoksu

98

20.5

20.8

Kalastus, metsästys

54

7.7

14.4

Kirjojen lukeminen

112

74.4

66.2

Kuntosaliharjoittelu

122

25.6

21.0

Laskettelu, lumilautailu

89

7.7

8.7

Luonnossa liikkuminen

79

39.7

50.4

Matkustaminen kotimaassa

92

37.2

40.5

Matkustaminen ulkomailla

107

42.3

39.6

Moottoriurheilu, autoilu

62

1.3

2.1

Nikkarointi, kodin puutyöt

59

10.3

17.4

Ompelu, käsityöt, askartelu

97

23.1

23.9

Purjehdus, veneily

78

2.6

3.3

108

44.9

41.4

Rullaluistelu

67

2.6

3.8

Ruuanlaitto

Ristisanatehtävät, sudokut

104

29.5

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

86

19.2

22.3

Tansseissa käynti

71

3.8

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

86

17.9

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

73

19.2

26.4


Nuoriso

H

conzoom®ryhmä H verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti

Index

H

FI

Plussa-kortti

99

32.1

32.2

S-Etukortti

93

47.4

50.8

Stockmann

154

3.8

2.5

87

2.6

3.0

Index

H

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

170

44.9

26.4

Finnair Plus

116

28.2

24.4

SAS EuroBonus

137

12.8

9.4

88

19.2

21.8

Viking Line (Viking Club)

103

17.9

17.5

Veikkaus-kortti

100

42.3

42.4

Jokin muu kanta-asiakaskortti

120

33.3

27.7

Index

H

FI

Haluaisin perustaa oma yrityksen

74

16.7

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

97

66.7

68.9

Pins

Muut kanta-asiakaskortit

Silja Line (Club One)

Mielipiteet

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

121

53.8

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

51

7.7

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

99

73.1

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

110

42.3

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

120

15.4

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

113

47.4

41.9

Kannatan tasa-arvoa

112

85.9

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

129

64.1

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

127

14.1

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

100

28.2

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

109

39.7

36.5

Olen seikkailijaluonne

106

29.5

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

101

53.8

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

79

42.3

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

74

21.8

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

77

23.1

30.0

Pidän riskien ottamisesta

91

21.8

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

109

62.8

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

106

76.9

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

118

57.7

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

125

32.1

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

92

44.9

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

76

19.2

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

74

26.9

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

83

26.9

32.6 75


I Kerrostaloelämää suurkaupungeissa 30 %:lla

on Viking Linen ja Silja Linen kanta-asiakaskortti

68 %

lukee Helsingin Sanomia päivittäin


Kerrostaloel채m채채 suurkaupungeissa

I


I Kerrostaloelämää suurkaupungeissa Kerrostaloelämää suurkaupungeisaa Kerrostaloelämää suurkaupungeissa -ryhmä asuu Suomen suurimmissa kaupungeissa: pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Ryhmästä löytyy monenlaisia kotitalouksia sekä ikärakenteeltaan että elämäntavoiltaan. Ryhmässä on pariskuntia, yhden hengen talouksia ja lapsiperheitä. Ikäjakaumaltaan he ovat nuorista työssäkäyvistä aikuisista vanhempiin eläkeläisiin. Ryhmän edustajat asuvat sekä vuokra-asunnoissa että omistusasunnoissa. Asuntojen koko vaihtelee pienistä yksiöistä tilaviin kolmioihin perhekoon ja tulotason mukaan. Suurella osalla on ammattikoulu- tai peruskoulutausta, ja he työskentelevät työntekijäja toimihenkilötason tehtävissä palvelualan yrityksissä, muun muassa kaupan alalla, informaatio- ja viestintäalalla, asiantuntijaorganisaatioissa, kiinteistöalalla, terveys- ja sosiaalialalla ja hallinto- ja tukipalveluissa. Heidän tulotasonsa on Suomen keskitasoa tai sen alapuolella.

Kerrostaloelämää suurkaupungeissa -ryhmän edustajat harrastavat muiden suomalaisten tavoin liikuntaa, lukemista ja matkustamista. Monelta löytyy Silja Linen, Viking Linen ja Finnairin kanta-asiakaskortti. Risteilemisen ja matkailun lisäksi he ovat kiinnostuneita ruuasta ja viineistä. Ryhmän edustajat tykkäävät sekä laittaa ruokaa kotona että käydä ulkona syömässä, sillä pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku ja Oulu tarjoavat erinomaisia ravintolavaihtoehtoja. Internetiä ryhmän edustajat käyttävät pääasiassa tietokoneen tai matkapuhelimen avulla uutisten lukemiseen, sähköpostiin, pankkipalveluihin ja sosiaaliseen mediaan. Lisäksi netti-TV:n katselu on keskivertoa yleisempää ryhmän keskuudessa. Televisiosta he katsovat peruskanavia ja suoramainonnan ryhmän edustajat haluavat saada joko postitse tai sähköpostitse. Lisäksi moni pitää tekstiviestitarjouksien saamisesta.


Kerrostaloelämää suurkaupungeissa

I

conzoom®ryhmä I verrattuna Suomen kansaan Koulutus

Index

I

FI

Perusasteen suorittaneet

102

28,8

28,3

Ylioppilastutkinnon suorittaneet

126

12,1

9,6

88

36,5

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

108

11,2

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

108

11,4

10,6

Index

I

FI

98

20,2

20,6

102

60,6

59,4

96

19,2

20,0

Index

I

FI

96

27.000

28.500

Index

I

FI

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 € 11.501 - 39.000 € Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema Yrittäjät

66

3,5

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

97

14,1

14,6

Alemmat toimihenkilöt

109

23,8

21,8

Työntekijät

99

17,2

17,3

Opiskelijat

99

7,3

7,4

Eläkeläiset

95

22,3

23,6

118

11,8

10,0

Index

I

FI

Työlliset

103

54,9

53,5

Työttömät

102

6,4

6,3

Opiskelijat

89

8,6

9,6

Eläkeläiset

96

25,1

26,1

108

4,9

4,5

Muut

Pääasiallinen toiminta

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

I

FI

7

0,1

1,6

Jalostus

89

12,8

14,3

Palvelut

104

87,1

84,1

Index

I

FI

75

16,8

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

119

58,8

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

87

24,4

28,2

Index

I

FI

85

1,8

2,1

Alkutuotanto

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

79


I Kerrostaloelämää suurkaupungeissa conzoom®ryhmä I verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

I

FI

0 - 17 vuotiaat

80

16,0

20,0

18 - 34 vuotiaat

134

28,5

21,3

35 - 64 vuotiaat

94

37,7

39,9

65 - vuotiaat

94

17,8

18,8

Sukupuoli

Index

I

FI

Naiset

104

53,1

51,0

Miehet

96

46,9

49,0

Index

I

FI

11

6,0

53,4

202

94,0

46,6

Index

I

FI

Ennen 1950

80

12,4

15,5

1950 - 1959

85

9,9

11,6

1960 - 1969

121

12,3

10,2

1970 - 1979

115

18,0

15,6

1980 - 1989

89

16,7

18,8

1990 - 1999

128

15,0

11,7

2000 - 2009

103

12,5

12,2

2009 jälkeen

84

2,6

3,1

Tuntematon

49

0,6

1,2

Index

I

FI

73

58,0

79,0

Index

I

FI

Oma auto

79

59.2

75.3

Työsuhdeauto

76

2.9

3.8

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot

Muu auto

108

3.6

3.3

Ei ole autoa

206

33.7

16.3

TV kanavat

Index

I

FI

Yle TV1

106

89.3

84.4

Yle TV2

104

88.7

85.3

MTV3

103

90.0

87.4

MTV3 Leffa

89

9.7

10.9

Sub

103

80.9

78.6

Nelonen

103

87.1

84.3

97

12.0

12.4

114

7.1

6.2

Eurosport Music Television


Kerrostaloelämää suurkaupungeissa

I

conzoom®ryhmä I verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

I

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

93

9.4

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

99

5.5

5.5

110

14.2

13.0

93

15.9

17.1

108

45.3

42.0

91

8.4

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

106

12.3

11.6

Sähköposti

105

78.6

75.0

Uutisten seuraaminen

103

65.7

63.7

Verkkolehtien lukeminen

111

38.2

34.5

Verkko-ostaminen

100

9.7

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

111

40.5

36.3

Index

I

FI

Netti-TV Nettivideoiden katselu Pankkipalveluiden käyttö Pikaviestiohjelmat

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

62

3.2

5.2

Hotellivaraukset

99

27.8

28.0

119

25.9

21.7

87

10.7

12.3

Lentoliput

123

28.2

22.9

Pikalainat

146

2.3

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

117

24.6

20.9

98

6.1

6.3

103

23.9

23.3

Junaliput Kulutus- ja viihde-elektroniikka

Sähkösopimukset Vaatteet

Internetin käyttölaite

Index

I

FI

Kannettava tietokone

101

69.6

68.8

Matkapuhelin

104

49.2

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

104

15.5

14.9

Tietokone

101

70.6

70.2

Index

I

FI

Helsingin Sanomat

130

67.6

52.2

Hufvudstadsbladet

124

9.4

7.6

Iltalehti

105

70.6

67.2

Ilta-Sanomat

106

73.5

69.0

Kauppalehti

104

22.3

21.4

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

I

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

105

44.0

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

108

53.1

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

123

32.7

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

115

7.4

6.5 81


I Kerrostaloelämää suurkaupungeissa conzoom®ryhmä I verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö Auto, vene

Index

I

FI

76

7.1

9.4

103

6.1

6.0

Harrastukset

94

21.4

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

99

30.7

31.1

Eläkevakuutukset

Kauneudenhoito

126

8.4

6.7

Kesämökki, loma-asunto

93

6.1

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

76

17.8

23.5

Kodinkoneet

91

8.4

9.2

Lomamatka

105

35.3

33.7

91

5.5

6.1

104

12.9

12.4

91

7.8

8.5

Rahapelit

115

4.2

3.7

Sijoitusasunto

100

3.2

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

105

16.2

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

115

21.7

18.8

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut Oma asunto Pelit, musiikki, DVD:t, videot

Viihde-elektroniikkalaitteet

99

14.6

14.7

105

20.4

19.5

Index

I

FI

Aerobic, tanssi

111

11.3

10.2

Golf

Vaatteet

Harrastukset

108

4.9

4.5

Hiihto

74

14.6

19.8

Lenkkeily, juoksu

92

19.1

20.8

Kalastus, metsästys

74

10.7

14.4

Kirjojen lukeminen

110

72.8

66.2

Kuntosaliharjoittelu

115

24.3

21.0

Laskettelu, lumilautailu

86

7.4

8.7

Luonnossa liikkuminen

94

47.2

50.4

Matkustaminen kotimaassa

103

41.7

40.5

Matkustaminen ulkomailla

114

45.3

39.6

Moottoriurheilu, autoilu

94

1.9

2.1

Nikkarointi, kodin puutyöt

65

11.3

17.4

Ompelu, käsityöt, askartelu

92

22.0

23.9

Purjehdus, veneily

88

2.9

3.3

105

43.4

41.4

Rullaluistelu

67

2.6

3.8

Ruuanlaitto

Ristisanatehtävät, sudokut

107

30.4

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

90

20.1

22.3

Tansseissa käynti

78

4.2

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

97

20.4

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

79

20.7

26.4


Kerrostaloelämää suurkaupungeissa

I

conzoom®ryhmä I verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

I

FI

104

33.7

32.2

S-Etukortti

95

48.2

50.8

Stockmann

169

4.2

2.5

87

2.6

3.0

Index

I

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

151

39.8

26.4

Finnair Plus

125

30.4

24.4

SAS EuroBonus

152

14.2

9.4

Silja Line (Club One)

140

30.4

21.8

Viking Line (Viking Club)

172

30.1

17.5

Veikkaus-kortti

118

50.2

42.4

Jokin muu kanta-asiakaskortti

101

28.2

27.7

Index

I

FI

89

20.1

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

100

68.6

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

116

51.5

44.5

69

10.4

15.1

101

74.8

73.8

94

35.9

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

119

15.2

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

108

45.3

41.9

Kannatan tasa-arvoa

103

79.0

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

114

56.6

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

102

11.3

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

103

28.8

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

108

39.5

36.5

Olen seikkailijaluonne

101

28.2

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

101

53.7

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

98

52.8

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

94

27.8

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

107

32.0

30.0

Pidän riskien ottamisesta

105

25.2

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

105

60.5

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

103

74.4

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

104

50.8

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

92

23.6

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

98

47.6

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

90

22.7

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

89

32.4

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

100

32.7

32.6

Pins

Muut kanta-asiakaskortit

Mielipiteet Haluaisin perustaa oma yrityksen

Korjaan ja huollan autoja itse Käytän hyväkseni erikoistarjouksia Maksan luomuruuasta enemmän

83


J Kirkonkylien kerrostalolaiset 36 %

ostaa kalliita tuotteita osamaksulla

15 %

katsoo Eurosportkanavaa joka viikko

84


Kirkonkylien kerrostalolaiset

J

Ă–verrepresenterade orter/kommuner


J Kirkonkylien kerrostalolaiset Kirkonkylien kerrostalolaiset Kirkonkylien kerrostalolaiset -ryhmään kuuluu paljon pariskuntia ja yhden hengen talouksia, jotka asuvat kerrostaloissa pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa. Ryhmän edustajat ovat ikähaarukaltaan nuorista kotoa muuttaneista aikuisista vanhempiin eläkeläisiin. Ryhmästä löytyy jonkin verran myös lapsiperheitä.

Ryhmän edustajille jää vähän ylimääräistä rahaa asumis- ja ruokamenojen jälkeen. Tämän takia he harrastavat lajeja, joihin ei kulu paljoa rahaa, kuten ulkoilua ja liikuntaa, käsitöitä, lukemista ja ruuanlaittoa. Tämän lisäksi osa pitää kotimaan matkailusta, ja joukosta löytyy innokkaita rahapelien harrastajia, jotka haaveilevat suuresta jättipotista.

Kirkonkylien kerrostalolaiset -ryhmän edustajat asuvat talouden koosta riippuen yksiöissä tai suuremmissa asunnoissa vuokralla tai omistusasunnoissa. Tulotasoltaan he ovat selkeästi Suomen keskitason alapuolella ja koulutukseltaan ammattikoulun tai peruskoulun suorittaneita henkilöitä. Ryhmän työssäkäyvä väestö toimii tyypillisesti työntekijätason tai alemman toimihenkilötason tehtävissä kaupan alalla, terveys- ja sosiaalialalla tai julkisella sektorilla.

Ryhmän edustajat katsovat paljon televisiota. Maksuttomien kanavien lisäksi osalla on maksullisia kanavapaketteja. Internetiä he käyttävät lähinnä uutisten seuraamiseen, sähköpostin lukemiseen ja pankkipalveluihin. Tämän lisäksi osa pelaa raha- ja vedonlyöntipelejä internetin kautta ja käyttää nettipuhelinta. Ryhmän edustajat pyrkivät käyttämään erikoistarjoukset ja alennusmyynnit hyväkseen ja ovat tämän takia kiinnostuneita siihen liittyvästä suoramainonnasta. Mainonnan he haluavat mielui­ten saada postitse.


Kirkonkylien kerrostalolaiset

J

conzoom®ryhmä J verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet

Index

J

FI

111

31,3

28,3

86

8,2

9,6

110

45,3

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

85

8,8

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

60

6,3

10,6

Index

J

FI

1 - 11.500 €

116

23,8

20,6

11.501- 39.000 €

108

63,9

59,4

61

12,3

20,0

Index

J

FI

82

23.000

28.500

Index

J

FI

Yrittäjät

58

3,1

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

59

8,6

14,6

Alemmat toimihenkilöt

87

18,9

21,8

Työntekijät

102

17,6

17,3

Opiskelijat

112

8,3

7,4

Eläkeläiset

132

31,3

23,6

Muut

122

12,1

10,0

Index

J

FI

83

44,5

53,5

124

7,7

6,3

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Tulonsaajien tuloryhmät

Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema

Pääasiallinen toiminta Työlliset Työttömät Opiskelijat

97

9,3

9,6

Eläkeläiset

132

34,4

26,1

88

4,0

4,5

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

J

FI

Alkutuotanto

64

1,0

1,6

Jalostus

67

9,6

14,3

Palvelut

106

89,4

84,1

Index

J

FI

59

13,2

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

114

56,5

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

108

30,3

28,2

Index

J

FI

79

1,6

2,1

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

87


J Kirkonkylien kerrostalolaiset conzoom®ryhmä J verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

J

FI

0 - 17 vuotiaat

67

13,5

20,0

18 - 34 vuotiaat

125

26,6

21,3

35 - 64 vuotiaat

91

36,1

39,9

65 - vuotiaat

126

23,7

18,8

Sukupuoli

Index

J

FI

Naiset

105

53,6

51,0

Miehet

95

46,4

49,0

Index

J

FI

23

12,4

53,4

188

87,6

46,6

Index

J

FI

Ennen 1950

116

18,0

15,5

1950 - 1959

109

12,7

11,6

1960 - 1969

154

15,7

10,2

1970 - 1979

135

21,1

15,6

1980 - 1989

74

13,9

18,8

1990 - 1999

75

8,8

11,7

2000 - 2009

59

7,2

12,2

2009 jälkeen

52

1,6

3,1

Tuntematon

75

0,9

1,2

Index

J

FI

76

60,0

79,0

Index

J

FI

Oma auto

94

70.9

75.3

Työsuhdeauto

47

1.8

3.8

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot

Muu auto Ei ole autoa

TV kanavat

95

3.1

3.3

146

23.8

16.3

Index

J

FI

Yle TV1

102

86.1

84.4

Yle TV2

101

86.1

85.3

99

86.5

87.4

MTV3 Leffa

115

12.6

10.9

Sub

100

78.9

78.6

99

83.9

84.3

Eurosport

123

15.2

12.4

Music Television

108

6.7

6.2

MTV3

Nelonen


Kirkonkylien kerrostalolaiset

J

conzoom®ryhmä J verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö Musiikkipalveluiden kuuntelu

Index

J

FI

84

8.5

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

113

6.3

5.5

Netti-TV

100

13.0

13.0

94

16.1

17.1

109

45.7

42.0

83

7.6

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

120

13.9

11.6

Sähköposti

104

78.0

75.0

Uutisten seuraaminen

102

65.0

63.7

Verkkolehtien lukeminen

112

38.6

34.5

88

8.5

9.7

105

38.1

36.3

Index

J

FI

Nettivideoiden katselu Pankkipalveluiden käyttö Pikaviestiohjelmat

Verkko-ostaminen Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

52

2.7

5.2

Hotellivaraukset

93

26.0

28.0

Junaliput

87

18.8

21.7

113

13.9

12.3

Lentoliput

84

19.3

22.9

Pikalainat

145

2.2

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

86

17.9

20.9

Sähkösopimukset

93

5.8

6.3

110

25.6

23.3

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

Vaatteet

Internetin käyttölaite

Index

J

FI

Kannettava tietokone

97

66.8

68.8

Matkapuhelin

90

42.6

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

69

10.3

14.9

Tietokone

97

68.2

70.2

Index

J

FI

Helsingin Sanomat

98

51.1

52.2

Hufvudstadsbladet

65

4.9

7.6

Iltalehti

97

65.0

67.2

Ilta-Sanomat

101

69.5

69.0

Kauppalehti

84

17.9

21.4

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

J

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

118

49.3

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

114

56.1

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

95

25.1

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

90

5.8

6.5 89


J Kirkonkylien kerrostalolaiset conzoom®ryhmä J verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

J

FI

Auto, vene

81

7.6

9.4

Eläkevakuutukset

90

5.4

6.0

Harrastukset

87

19.7

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

89

27.8

31.1

Kauneudenhoito

87

5.8

6.7

Kesämökki, loma-asunto

102

6.7

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

80

18.8

23.5

Kodinkoneet

83

7.6

9.2

Lomamatka

95

31.8

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

89

5.4

6.1

Oma asunto

90

11.2

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

94

8.1

8.5

Rahapelit

111

4.0

3.7

Sijoitusasunto

55

1.8

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

93

14.3

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

88

16.6

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

86

12.6

14.7

101

19.7

19.5

Index

J

FI

Aerobic, tanssi

74

7.6

10.2

Golf

99

4.5

4.5

Hiihto

86

17.0

19.8

Lenkkeily, juoksu

84

17.5

20.8

Kalastus, metsästys

84

12.1

14.4

Kirjojen lukeminen

105

69.5

66.2

Kuntosaliharjoittelu

92

19.3

21.0

Laskettelu, lumilautailu

73

6.3

8.7

Luonnossa liikkuminen

95

48.0

50.4

Matkustaminen kotimaassa

96

39.0

40.5

Matkustaminen ulkomailla

91

35.9

39.6

Moottoriurheilu, autoilu

43

0.9

2.1

Nikkarointi, kodin puutyöt

80

13.9

17.4

Ompelu, käsityöt, askartelu

105

25.1

23.9

Purjehdus, veneily

109

3.6

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

109

45.3

41.4

Rullaluistelu

70

2.7

3.8

Ruuanlaitto

103

29.1

28.3

93

20.6

22.3

Tansseissa käynti

100

5.4

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

101

21.1

20.9

85

22.4

26.4

Vaatteet

Harrastukset

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

Viherkasvien tai puutarhan hoito


Kirkonkylien kerrostalolaiset

J

conzoom®ryhmä J verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti

Index

J

FI

Plussa-kortti

106

34.1

32.2

S-Etukortti

100

50.7

50.8

Stockmann

36

0.9

2.5

152

4.5

3.0

Index

J

FI

116

30.5

26.4

Finnair Plus

86

21.1

24.4

SAS EuroBonus

72

6.7

9.4

Silja Line (Club One)

86

18.8

21.8

Viking Line (Viking Club)

82

14.3

17.5

111

47.1

42.4

97

26.9

27.7

Index

J

FI

Haluaisin perustaa oma yrityksen

71

16.1

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

97

66.8

68.9

100

44.4

44.5

83

12.6

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

106

78.0

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

101

38.6

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

109

13.9

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

93

39.0

41.9

104

79.8

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

99

49.3

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

97

10.8

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

81

22.9

28.1

103

37.7

36.5

92

25.6

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

101

53.4

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

102

54.7

53.7

99

29.1

29.6

120

35.9

30.0

Pins

Muut kanta-asiakaskortit Apteekkien kanta-asiakaskortit

Veikkaus-kortti Jokin muu kanta-asiakaskortti

Mielipiteet

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi Korjaan ja huollan autoja itse

Kannatan tasa-arvoa

Olen kiinnostunut viineistä Olen seikkailijaluonne

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen Ostan välillä tuotteita osamaksulla Pidän riskien ottamisesta

93

22.4

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

100

57.4

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

103

74.4

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

108

52.5

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

89

22.9

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

92

44.8

48.5

107

26.9

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

91

33.2

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

101

32.7

32.6

Uskoni on minulle todella tärkeää

91


Luokat

A1-J4


A1 Omakotitalounelma

47 %

on kiinnostunut viineist채


A1

Omakotitalounelma

Ikäjakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

26 %

pitää hiihtämisestä

Perhetyyppi

Ostovoimaindeksi

FI

Asuinmuoto

Asuinalueet

Oulu Vaasa Tampere Vantaa

Hämeenlinna

95


A1 Omakotitalounelma Omakotitalounelma Omakotitalounelma-luokka muodostuu pääosin hyvätuloisista keski-ikäisistä pariskunnista ja lapsiperheistä. Heidän tulonsa ovat selkeästi Suomen keskiluokkaa suuremmat ja he ovat Varakkaat talonomistajat -ryhmän kovatuloisin luokka. Luokan edustajat asuvat suurten ja keskisuurten kaupunkien hyvillä asuinalueilla omakotitaloissa, paritaloissa ja muunlaisissa pientaloissa. Heitä löytyy sekä kaupunkien uudemmilta että vanhemmilta asuinalueilta, joissa koko naapuruston asukkaat omistavat asuntonsa. Tyypillisesti lapsiperheet asuvat uudemmilla asuinalueilla, kun taas keski-ikäisiä ja vanhempia pareja löytyy hieman vanhemmilta asuinalueilta, joilta he ovat ostaneet talonsa lasten asuessa vielä kotona. Suurimmalla osalla tähän luokkaan kuuluvista aikuisista on ammattikoulu- tai korkeakoulututkinto. Heidän työllisyysasteensa on korkea, ja moni toimii toimihenkilötason tehtävissä teollisuusalalla, rakennusalalla tai palvelualalla, muun muassa terveys- ja sosiaalipalveluissa, kaupan alalla, koulutuspalveluissa ja kuljetus- ja varastointipalveluissa.

Elämäntavat ja mielipiteet

Luokan edustajille jää kiinteiden kulujen jälkeen ylimääräistä rahaa matkustaa, harrastaa ja kunnostaa kotia. He ovat liikunnallisia ja pitävät erilaisesta urheilusta ja luonnossa liikkumisesta. Tämän lisäksi he hoitavat puutarhaa ja panostavat kodin sisustukseen. Heillä on keskivertoa useammin sijoitusasuntoja, -rahastoja ja vapaaehtoisia eläkevakuutuksia. He ovat tottuneita, ja usein tuoteuskollisia, shoppailijoita, joilta löytyy monia eri kanta-asiakaskortteja.

Omakotitalounelma-luokan edustajat käyttävät verkkopalveluita monipuolisesti sekä tietokoneen, matkapuhelimen että tabletin avulla. Käytetyimpiin verkkopalveluihin kuuluvat sähköposti, verkkolehdet, pankkipalvelut ja sosiaalinen media. Tämän lisäksi osa käyttää verkkokauppoja muun muassa matkapalveluiden ja elektroniikan ostamiseen. Luokan edustajat haluavat muiden suomalaisten tavoin saada mainonnan mieluiten postitse perinteisenä osoitteellisena tai osoitteettomana suoramainontana. Tämän lisäksi he ovat keskivertoa kiinnostuneempia sähköpostimainonnasta.


Omakotitalounelma

A1

conzoom®luokka A1 verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet

Index

A1

FI

69

19,6

28,3

66

6,3

9,6

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

115

47,3

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

133

13,7

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

124

13,1

10,6

Index

A1

FI

56

11,6

20,6

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 € 11.501 - 39.000 € Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema

94

56,0

59,4

162

32,4

20,0

Index

A1

FI

127

36.000

28.500

Index

A1

FI

Yrittäjät

133

7,0

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

151

22,1

14,6

Alemmat toimihenkilöt

127

27,8

21,8

Työntekijät

98

16,9

17,3

Opiskelijat

83

6,1

7,4

Eläkeläiset

62

14,7

23,6

Muut

53

5,3

10,0

Index

A1

FI

121

64,9

53,5

Työttömät

57

3,6

6,3

Opiskelijat

103

9,9

9,6

Eläkeläiset

71

18,5

26,1

Muut

70

3,2

4,5

Pääasiallinen toiminta Työlliset

Työpaikat sektoreittain

Index

A1

FI

67

1,1

1,6

Jalostus

202

28,9

14,3

Palvelut

83

70,1

84,1

Index

A1

FI

173

38,4

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

82

40,6

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

74

21,0

28,2

Index

A1

FI

128

2,7

2,1

Alkutuotanto

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

97


A1 Omakotitalounelma conzoom®luokka A1 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

A1

FI

0 - 17 vuotiaat

139

27,8

20,0

18 - 34 vuotiaat

80

17,0

21,3

35 - 64 vuotiaat

110

43,9

39,9

65 - vuotiaat

60

11,3

18,8

Sukupuoli

Index

A1

FI

Naiset

98

49,9

51,0

Miehet

102

50,1

49,0

Index

A1

FI

177

94,2

53,4

12

5,8

46,6

Index

A1

FI

Ennen 1950

60

9,3

15,5

1950 - 1959

77

9,0

11,6

1960 - 1969

75

7,6

10,2

1970 - 1979

72

11,3

15,6

1980 - 1989

115

21,6

18,8

1990 - 1999

128

14,9

11,7

2000 - 2009

161

19,5

12,2

2009 jälkeen

186

5,8

3,1

Tuntematon

70

0,9

1,2

Index

A1

FI

132

104,0

79,0

Index

A1

FI

Oma auto

123

92.3

75.3

Työsuhdeauto

115

4.4

3.8

Muu auto

134

4.4

3.3

13

2.2

16.3

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot

Ei ole autoa

TV kanavat

Index

A1

FI

Yle TV1

104

87.9

84.4

Yle TV2

103

87.9

85.3

MTV3

103

90.1

87.4

MTV3 Leffa

101

11.0

10.9

Sub

105

82.4

78.6

Nelonen

103

86.8

84.3

Eurosport

133

16.5

12.4

71

4.4

6.2

Music Television


Omakotitalounelma

A1

conzoom®luokka A1 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

A1

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

54

5.5

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

99

5.5

5.5

Netti-TV

68

8.8

13.0

Nettivideoiden katselu

77

13.2

17.1

115

48.4

42.0

48

4.4

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

114

13.2

11.6

Sähköposti

101

75.8

75.0

Uutisten seuraaminen

102

64.8

63.7

Verkkolehtien lukeminen

111

38.5

34.5

Verkko-ostaminen

114

11.0

9.7

91

33.0

36.3

Index

A1

FI

Pankkipalveluiden käyttö Pikaviestiohjelmat

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

169

8.8

5.2

Hotellivaraukset

141

39.6

28.0

Junaliput

117

25.3

21.7

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

134

16.5

12.3

Lentoliput

120

27.5

22.9

Pikalainat

71

1.1

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

131

27.5

20.9

Sähkösopimukset

158

9.9

6.3

Vaatteet

104

24.2

23.3

Internetin käyttölaite

Index

A1

FI

Kannettava tietokone

105

72.5

68.8

Matkapuhelin

110

51.6

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

140

20.9

14.9

Tietokone

110

76.9

70.2

Index

A1

FI

Helsingin Sanomat

97

50.5

52.2

Hufvudstadsbladet

131

9.9

7.6

Iltalehti

100

67.0

67.2

Ilta-Sanomat

102

70.3

69.0

Kauppalehti

118

25.3

21.4

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

A1

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

116

48.4

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

112

54.9

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

129

34.1

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

101

6.6

6.5 99


A1 Omakotitalounelma conzoom®luokka A1 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

A1

FI

Auto, vene

164

15.4

9.4

Eläkevakuutukset

166

9.9

6.0

Harrastukset

121

27.5

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

117

36.3

31.1

Kauneudenhoito

98

6.6

6.7

Kesämökki, loma-asunto

117

7.7

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

131

30.8

23.5

Kodinkoneet

119

11.0

9.2

Lomamatka

127

42.9

33.7

91

5.5

6.1

Oma asunto

132

16.5

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

129

11.0

8.5

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

Rahapelit

90

3.3

3.7

Sijoitusasunto

170

5.5

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

129

19.8

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

129

24.2

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

120

17.6

14.7

Vaatteet

107

20.9

19.5

Index

A1

FI

118

12.1

10.2

Harrastukset Aerobic, tanssi Golf

73

3.3

4.5

Hiihto

134

26.4

19.8

Lenkkeily, juoksu

106

22.0

20.8

Kalastus, metsästys

100

14.3

14.4

Kirjojen lukeminen

105

69.2

66.2

Kuntosaliharjoittelu

105

22.0

21.0

Laskettelu, lumilautailu

102

8.8

8.7

Luonnossa liikkuminen

118

59.3

50.4

Matkustaminen kotimaassa

122

49.5

40.5

Matkustaminen ulkomailla

125

49.5

39.6

53

1.1

2.1

132

23.1

17.4

Ompelu, käsityöt, askartelu

120

28.6

23.9

Purjehdus, veneily

100

3.3

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

101

41.8

41.4

Rullaluistelu

114

4.4

3.8

Ruuanlaitto

101

28.6

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

128

28.6

22.3

81

4.4

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

115

24.2

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

138

36.3

26.4

Moottoriurheilu, autoilu Nikkarointi, kodin puutyöt

Tansseissa käynti


Omakotitalounelma

A1

conzoom®luokka A1 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

A1

FI

99

31.9

32.2

S-Etukortti

121

61.5

50.8

Stockmann

88

2.2

2.5

Pins

37

1.1

3.0

Index

A1

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

121

31.9

26.4

Finnair Plus

131

31.9

24.4

SAS EuroBonus

141

13.2

9.4

Silja Line (Club One)

126

27.5

21.8

82

14.3

17.5

Veikkaus-kortti

114

48.4

42.4

Jokin muu kanta-asiakaskortti

119

33.0

27.7

Index

A1

FI

Haluaisin perustaa oma yrityksen

107

24.2

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

107

73.6

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

104

46.2

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

102

15.4

15.1

98

72.5

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

100

38.5

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

103

13.2

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

102

42.9

41.9

97

74.7

76.7

104

51.6

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

99

11.0

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

94

26.4

28.1

130

47.3

36.5

83

23.1

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

114

60.4

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

104

56.0

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

119

35.2

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

110

33.0

30.0

Pidän riskien ottamisesta

82

19.8

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

96

54.9

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

111

80.2

72.4

95

46.2

48.7

Muut kanta-asiakaskortit

Viking Line (Viking Club)

Mielipiteet

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

Kannatan tasa-arvoa Pidän etnisestä ruuasta

Olen kiinnostunut viineistä Olen seikkailijaluonne

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti Syön pikaruokia mielelläni

69

17.6

25.6

127

61.5

48.5

92

23.1

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

103

37.4

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

118

38.5

32.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut Uskoni on minulle todella tärkeää

101


A2 Aktiiviset lapsiperheet

43 %

mielest채 velan ottaminen on luonnollista


A2

Aktiiviset lapsiperheet

Ik채jakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

11 %

laittaa rahaa vapaaehtoisiin el채kevakuutuksiin

Ostovoimaindeksi

FI

Asuinmuoto

Asuinalueet

Rovaniemi Oulu

Joensuu Tampere

Lappeenranta

103


A2 Aktiiviset lapsiperheet Aktiiviset lapsiperheet Aktiiviset lapsiperheet -luokka muodostuu pääosin lapsiperheistä. Aikuisten ikähaarukka vaihtelee 30 ja 50 vuoden välillä ja lasten vastasyntyneistä teini-ikäisiin. Luokassa on paljon alle kouluikäisiä lapsia. Aktiiviset lapsiperheet asuvat omakotitaloissa tai muunlaisissa pientaloissa usein uusilla asuinalueilla, jonne he ovat joko rakentaneet oman talonsa tai ostaneet sieltä kasvavalle perheelle sopivan asunnon. Luokan edustajia löytyy paljon suurista ja keskisuurista kaupungeista ympäri Suomea. Suurella osalla luokan edustajista on ammattikoulututkinto, ja he toimivat toimihenkilötason tai työtekijätason tehtävissä teollisuudessa, rakennusalalla, koulutusalalla, hallinto- ja tukipalvelutoiminnoissa ja kuljetus- ja varastointialalla. Heillä on hyvät ansiotulot ja korkeat menot suuren perhekoon vuoksi.

Elämäntavat ja mielipiteet

Moni Aktiivisista lapsiperheistä suosii Prismaa, S-markettia ja muita S-ryhmän kauppoja perusmenoihin. Ylimääräisen rahan he

käyttävät muun Varakkaat talonomistajat -ryhmän tavoin matkustamiseen, kodin kunnostamiseen ja harrastuksiin. Luokan edustajat pitävät kuntoaan yllä muun muassa lenkkeilemällä, hiihtämällä ja rullaluistelemalla. Lisäksi he käyttävät keskivertoa enemmän rahaa eläkesäästämiseen, ja heiltä löytyy paljon erilaisia digi- ja elektroniikkalaitteita sekä lasten että aikuisten käyttöön. Internetiä Aktiiviset lapsiperheet käyttävät hieman keskivertoa enemmän. He käyttävät sitä perinteisten sähköpostin, uutisten seuraamisen, pankkipalveluiden ja sosiaalisen median lisäksi muun muassa sähkösopimusten tekemiseen ja hyötytarvikkeiden, kuten auton varaosien, ostamiseen. Yli puolet käyttävät internetiä tietokoneen lisäksi kännykän avulla. Myös tabletin käyttö on suosittua luokan keskuudessa. Mainonnan luokan edustajat haluavat saada postitse.


Aktiiviset lapsiperheet

A2

conzoom®luokka A2 verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet

Index

A2

FI

71

20,2

28,3

58

5,6

9,6

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

125

51,5

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

127

13,1

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

92

9,7

10,6

Index

A2

FI

65

13,4

20,6

11.501 - 39.000 €

101

60,3

59,4

Yli 39.000 €

132

26,4

20,0

Index

A2

FI

110

31.000

28.500

Index

A2

FI

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema Yrittäjät

139

7,3

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

123

18,0

14,6

Alemmat toimihenkilöt

131

28,7

21,8

Työntekijät

130

22,5

17,3

Opiskelijat

88

6,5

7,4

Eläkeläiset

46

10,8

23,6

Muut

62

6,1

10,0

Index

A2

FI

124

66,5

53,5

Työttömät

72

4,5

6,3

Opiskelijat

119

11,5

9,6

Eläkeläiset

53

13,9

26,1

Muut

80

3,6

4,5

Pääasiallinen toiminta Työlliset

Työpaikat sektoreittain

Index

A2

FI

Alkutuotanto

143

2,3

1,6

Jalostus

221

31,6

14,3

Palvelut

79

66,1

84,1

Index

A2

FI

227

50,4

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

69

34,1

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

55

15,5

28,2

Index

A2

FI

142

2,9

2,1

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

105


A2 Aktiiviset lapsiperheet conzoom®luokka A2 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

A2

FI

0 - 17 vuotiaat

169

33,8

20,0

18 - 34 vuotiaat

85

18,2

21,3

35 - 64 vuotiaat

100

40,1

39,9

65 - vuotiaat

42

7,9

18,8

Sukupuoli

Index

A2

FI

Naiset

97

49,6

51,0

Miehet

103

50,4

49,0

Index

A2

FI

180

96,3

53,4

8

3,7

46,6

Index

A2

FI

Ennen 1950

54

8,4

15,5

1950 - 1959

85

9,9

11,6

1960 - 1969

67

6,9

10,2

1970 - 1979

66

10,4

15,6

1980 - 1989

87

16,4

18,8

1990 - 1999

142

16,7

11,7

2000 - 2009

191

23,3

12,2

2009 jälkeen

228

7,2

3,1

Tuntematon

82

1,0

1,2

Index

A2

FI

135

107,0

79,0

Index

A2

FI

Oma auto

126

95.0

75.3

Työsuhdeauto

131

5.0

3.8

Muu auto

114

3.8

3.3

15

2.5

16.3

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot

Ei ole autoa

TV kanavat

Index

A2

FI

Yle TV1

105

88.8

84.4

Yle TV2

107

91.3

85.3

MTV3

106

92.5

87.4

MTV3 Leffa

126

13.8

10.9

Sub

108

85.0

78.6

Nelonen

104

87.5

84.3

Eurosport

101

12.5

12.4

60

3.8

6.2

Music Television


Aktiiviset lapsiperheet

A2

conzoom®luokka A2 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

A2

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

49

5.0

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

68

3.8

5.5

Netti-TV

58

7.5

13.0

Nettivideoiden katselu

58

10.0

17.1

Pankkipalveluiden käyttö

98

41.3

42.0

Pikaviestiohjelmat

54

5.0

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

86

10.0

11.6

Sähköposti

98

73.8

75.0

100

63.7

63.7

98

33.8

34.5

116

11.3

9.7

96

35.0

36.3

Index

A2

FI

Uutisten seuraaminen Verkkolehtien lukeminen Verkko-ostaminen Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

168

8.8

5.2

Hotellivaraukset

116

32.5

28.0

Junaliput

110

23.8

21.7

81

10.0

12.3

Lentoliput

98

22.5

22.9

Pikalainat

81

1.3

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

131

27.5

20.9

Sähkösopimukset

139

8.8

6.3

Vaatteet

118

27.5

23.3

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

Internetin käyttölaite

Index

A2

FI

98

67.5

68.8

Matkapuhelin

109

51.2

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

126

18.8

14.9

Tietokone

103

72.5

70.2

Index

A2

FI

Helsingin Sanomat

89

46.3

52.2

Hufvudstadsbladet

66

5.0

7.6

Iltalehti

100

67.5

67.2

Ilta-Sanomat

105

72.5

69.0

Kauppalehti

105

22.5

21.4

Kannettava tietokone

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

A2

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

114

47.5

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

114

56.3

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

104

27.5

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

77

5.0

6.5 107


A2 Aktiiviset lapsiperheet conzoom®luokka A2 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

A2

FI

Auto, vene

133

12.5

9.4

Eläkevakuutukset

188

11.3

6.0

Harrastukset

121

27.5

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

121

37.5

31.1

Kauneudenhoito

131

8.8

6.7

Kesämökki, loma-asunto

95

6.3

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

139

32.5

23.5

Kodinkoneet

136

12.5

9.2

Lomamatka

123

41.3

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

124

7.5

6.1

Oma asunto

120

15.0

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

117

10.0

8.5

Rahapelit

103

3.8

3.7

Sijoitusasunto

116

3.8

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

114

17.5

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

106

20.0

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

136

20.0

14.7

Vaatteet

109

21.3

19.5

Index

A2

FI

122

12.5

10.2

Harrastukset Aerobic, tanssi Golf

83

3.8

4.5

Hiihto

114

22.5

19.8

Lenkkeily, juoksu

102

21.3

20.8

Kalastus, metsästys

104

15.0

14.4

Kirjojen lukeminen

108

71.3

66.2

Kuntosaliharjoittelu

119

25.0

21.0

Laskettelu, lumilautailu

101

8.8

8.7

Luonnossa liikkuminen

102

51.2

50.4

Matkustaminen kotimaassa

114

46.3

40.5

Matkustaminen ulkomailla

114

45.0

39.6

Moottoriurheilu, autoilu

60

1.3

2.1

Nikkarointi, kodin puutyöt

93

16.3

17.4

105

25.0

23.9

76

2.5

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

109

45.0

41.4

Rullaluistelu

130

5.0

3.8

Ompelu, käsityöt, askartelu Purjehdus, veneily

Ruuanlaitto

93

26.3

28.3

112

25.0

22.3

93

5.0

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

125

26.3

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

138

36.3

26.4

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen Tansseissa käynti


Aktiiviset lapsiperheet

A2

conzoom®luokka A2 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti

Index

A2

FI

Plussa-kortti

105

33.8

32.2

S-Etukortti

118

60.0

50.8

Stockmann

0

0.0

2.5

84

2.5

3.0

Index

A2

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

104

27.5

26.4

Finnair Plus

108

26.3

24.4

SAS EuroBonus

133

12.5

9.4

Silja Line (Club One)

120

26.3

21.8

Viking Line (Viking Club)

100

17.5

17.5

Veikkaus-kortti

106

45.0

42.4

Jokin muu kanta-asiakaskortti

104

28.7

27.7

Index

A2

FI

83

18.8

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

105

72.5

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

Pins

Muut kanta-asiakaskortit

Mielipiteet Haluaisin perustaa oma yrityksen

112

50.0

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

91

13.8

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

97

71.3

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

85

32.5

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

107

13.8

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

96

40.0

41.9

Kannatan tasa-arvoa

98

75.0

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

91

45.0

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

79

8.8

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

107

30.0

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

117

42.5

36.5

99

27.5

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

108

57.5

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

107

57.5

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

114

33.8

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

121

36.3

30.0

Olen seikkailijaluonne

Pidän riskien ottamisesta

99

23.8

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

102

58.8

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

109

78.8

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

105

51.2

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

88

22.5

25.6

108

52.5

48.5

89

22.5

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

107

38.8

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

131

42.5

32.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut Uskoni on minulle todella tärkeää

109


A3 Varakkaat el채kel채iset

7%

ostaa netist채 autotarvikkeita ja auton varaosia


Varakkaat eläkeläiset

A3

Ikäjakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

Ostovoimaindeksi

FI

6%

Asuinmuoto

harrastaa purjehdusta tai veneilyä

Asuinalueet

Vaasa Pori Hämeenlinna

Kouvola Kotka


A3 Varakkaat eläkeläiset Varakkaat eläkeläiset Varakkaat eläkeläiset -luokkaan kuuluu paljon pariskuntia, jotka ovat juuri jääneet tai ovat pian jäämässä eläkkeelle. Heidän lapsensa ovat muuttaneet pois kotoa jo jonkin aikaa sitten, ja pariskunnat ovat päässeet nauttimaan uudesta elämänvaiheesta.

kovia hiihtäjiä ja tämän lisäksi he ovat keskivertosuomalaista kovempia veneilemään. Ylimääräisen rahan luokan edustajat käyttävät usein kodin kunnostukseen ja lomamatkoihin. Moni jättää rahaa myös säästöön pankkitilille.

Luokan edustajat asuvat tyypillisesti hieman vanhemmilla, 70- ja 80-luvuilla rakennetuilla pientaloalueilla pienissä ja suurissa kaupungeissa. Heillä on vakaa talous ja pienet kiinteät kulut. Moni on jo saanut maksettua pitkän asuntolainansa, ja heille jää rahaa elämästä nauttimiseen.

Varakkaat eläkeläiset käyttävät internetiä keskivertoa vähemmän, pääasiassa vain peruspalveluihin, kuten sähköpostin lukemiseen, uutisten seuraamiseen ja pankkipalveluihin. Harrastusten lisäksi luokan edustajille jää paljon aikaa television katseluun. Moni onkin aktiivinen urheilun ja moottoriurheilun seuraaja. Tämän vuoksi luokan edustajat katsovat keskimääräistä enemmän Eurosport-kanavaa. Mainonnan he haluavat mieluiten saada suoraan postilaatikkoon osoitteellisena tai osoitteettomana suoramainontana.

Elämäntavat ja mielipiteet

Varakkaat eläkeläiset pitävät sekä kodin askareista, kuten lukemisesta, ruuanlaitosta ja puutarhanhoidosta, että ulkoilusta ja muusta liikunnasta. Luokan joukosta löytyy paljon


Varakkaat eläkeläiset

A3

conzoom®luokka A3 verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet

Index

A3

FI

94

26,5

28,3

47

4,5

9,6

123

50,8

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

97

10,0

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

77

8,2

10,6

Index

A3

FI

58

12,0

20,6

11.501 - 39.000 €

109

64,6

59,4

Yli 39.000 €

117

23,4

20,0

Index

A3

FI

107

30.000

28.500

Index

A3

FI

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema Yrittäjät

109

5,7

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

92

13,5

14,6

Alemmat toimihenkilöt

102

22,2

21,8

Työntekijät

105

18,1

17,3

Opiskelijat

71

5,2

7,4

Eläkeläiset

126

29,8

23,6

55

5,5

10,0

Index

A3

FI

Työlliset

95

51,0

53,5

Työttömät

65

4,0

6,3

Muut

Pääasiallinen toiminta

Opiskelijat

76

7,3

9,6

Eläkeläiset

135

35,1

26,1

55

2,5

4,5

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

A3

FI

74

1,2

1,6

Jalostus

215

30,8

14,3

Palvelut

81

68,0

84,1

Index

A3

FI

103

22,8

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

83

41,2

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

128

36,0

28,2

Index

A3

FI

106

2,2

2,1

Alkutuotanto

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

113


A3 Varakkaat eläkeläiset conzoom®luokka A3 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

A3

FI

0 - 17 vuotiaat

85

17,0

20,0

18 - 34 vuotiaat

63

13,3

21,3

35 - 64 vuotiaat

110

44,0

39,9

65 - vuotiaat

136

25,7

18,8

Sukupuoli

Index

A3

FI

Naiset

99

50,3

51,0

Miehet

101

49,7

49,0

Index

A3

FI

176

93,9

53,4

13

6,1

46,6

Index

A3

FI

Ennen 1950

79

12,2

15,5

1950 - 1959

93

10,8

11,6

1960 - 1969

120

12,2

10,2

1970 - 1979

168

26,3

15,6

1980 - 1989

142

26,6

18,8

1990 - 1999

50

5,8

11,7

2000 - 2009

35

4,3

12,2

2009 jälkeen

32

1,0

3,1

Tuntematon

58

0,7

1,2

Index

A3

FI

125

99,0

79,0

Index

A3

FI

120

90.0

75.3

Työsuhdeauto

95

3.6

3.8

Muu auto

55

1.8

3.3

Ei ole autoa

17

2.7

16.3

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot Oma auto

TV kanavat

Index

A3

FI

Yle TV1

106

89.1

84.4

Yle TV2

106

90.0

85.3

MTV3

103

90.0

87.4

MTV3 Leffa

116

12.7

10.9

99

78.2

78.6

Nelonen

104

87.3

84.3

Eurosport

132

16.4

12.4

88

5.5

6.2

Sub

Music Television


Varakkaat eläkeläiset

A3

conzoom®luokka A3 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

A3

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

45

4.5

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

49

2.7

5.5

Netti-TV

56

7.3

13.0

Nettivideoiden katselu

58

10.0

17.1

Pankkipalveluiden käyttö

115

48.2

42.0

Pikaviestiohjelmat

69

6.4

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

94

10.9

11.6

Sähköposti

97

72.7

75.0

Uutisten seuraaminen

93

59.1

63.7

Verkkolehtien lukeminen

90

30.9

34.5

Verkko-ostaminen

94

9.1

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

75

27.3

36.3

Index

A3

FI

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

140

7.3

5.2

Hotellivaraukset

117

32.7

28.0

Junaliput

92

20.0

21.7

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

81

10.0

12.3

Lentoliput

103

23.6

22.9

Pikalainat

117

1.8

1.5

82

17.3

20.9

130

8.2

6.3

74

17.3

23.3

Pääsyliput tapahtumiin Sähkösopimukset Vaatteet

Internetin käyttölaite

Index

A3

FI

Kannettava tietokone

99

68.2

68.8

Matkapuhelin

83

39.1

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

79

11.8

14.9

100

70.0

70.2

Index

A3

FI

Helsingin Sanomat

85

44.5

52.2

Hufvudstadsbladet

60

4.5

7.6

Iltalehti

103

69.1

67.2

Ilta-Sanomat

101

70.0

69.0

Kauppalehti

89

19.1

21.4

Tietokone

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

A3

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

111

46.4

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

111

54.5

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

96

25.5

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

70

4.5

6.5 115


A3 Varakkaat eläkeläiset conzoom®luokka A3 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

A3

FI

107

10.0

9.4

76

4.5

6.0

Harrastukset

104

23.6

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

111

34.5

31.1

Kauneudenhoito

81

5.5

6.7

Kesämökki, loma-asunto

97

6.4

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

140

32.7

23.5

Kodinkoneet

109

10.0

9.2

Lomamatka

113

38.2

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

105

6.4

6.1

Oma asunto

88

10.9

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

53

4.5

8.5

Auto, vene Eläkevakuutukset

Rahapelit

50

1.8

3.7

Sijoitusasunto

112

3.6

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

113

17.3

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

106

20.0

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

81

11.8

14.7

Vaatteet

89

17.3

19.5

Index

A3

FI

98

10.0

10.2

Harrastukset Aerobic, tanssi Golf

60

2.7

4.5

138

27.3

19.8

83

17.3

20.8

133

19.1

14.4

Kirjojen lukeminen

97

64.5

66.2

Kuntosaliharjoittelu

117

24.5

21.0

Laskettelu, lumilautailu

84

7.3

8.7

Luonnossa liikkuminen

119

60.0

50.4

Matkustaminen kotimaassa

119

48.2

40.5

Matkustaminen ulkomailla

113

44.5

39.6

Moottoriurheilu, autoilu

131

2.7

2.1

Nikkarointi, kodin puutyöt

115

20.0

17.4

Hiihto Lenkkeily, juoksu Kalastus, metsästys

Ompelu, käsityöt, askartelu

80

19.1

23.9

Purjehdus, veneily

166

5.5

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

110

45.5

41.4

Rullaluistelu

95

3.6

3.8

Ruuanlaitto

106

30.0

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

106

23.6

22.3

Tansseissa käynti

118

6.4

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

117

24.5

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

117

30.9

26.4


Varakkaat eläkeläiset

A3

conzoom®luokka A3 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

A3

FI

99

31.8

32.2

S-Etukortti

113

57.3

50.8

Stockmann

37

0.9

2.5

123

3.6

3.0

Index

A3

FI

97

25.5

26.4

112

27.3

24.4

Pins

Muut kanta-asiakaskortit Apteekkien kanta-asiakaskortit Finnair Plus SAS EuroBonus

97

9.1

9.4

104

22.7

21.8

Viking Line (Viking Club)

93

16.4

17.5

Veikkaus-kortti

99

41.8

42.4

111

30.9

27.7

Index

A3

FI

Haluaisin perustaa oma yrityksen

113

25.5

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

103

70.9

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

106

47.3

44.5

90

13.6

15.1

105

77.3

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

97

37.3

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

99

12.7

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

87

36.4

41.9

Kannatan tasa-arvoa

96

73.6

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

86

42.7

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

66

7.3

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

97

27.3

28.1

110

40.0

36.5

88

24.5

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

106

56.4

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

115

61.8

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

105

30.9

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

106

31.8

30.0

Pidän riskien ottamisesta

91

21.8

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

92

52.7

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

105

76.4

72.4

93

45.5

48.7

Silja Line (Club One)

Jokin muu kanta-asiakaskortti

Mielipiteet

Korjaan ja huollan autoja itse Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

Olen kiinnostunut viineistä Olen seikkailijaluonne

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti Syön pikaruokia mielelläni

96

24.5

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

111

53.6

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

127

31.8

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

115

41.8

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

117

38.2

32.6 117


A4 Tuttua ja turvallista

30 %

k채ytt채채 rahaa kodin kunnostukseen ja sisustukseen


A4

Tuttua ja turvallista

Ikäjakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

Ostovoimaindeksi

FI

9%

käyttää rahaa kesämökkiin tai loma-asuntoon

Asuinmuoto

Asuinalueet

Rovaniemi Oulu

Tampere Kotka

Kouvola


A4 Tuttua ja turvallista Tuttua ja turvallista Tuttua ja turvallista -luokkaan kuuluu paljon keski-ikäisiä ja vanhempia pariskuntia, jotka ovat vielä kiinni työelämässä. Heidän lapsensa ovat tyypillisesti juuri muuttaneet pois kotoa, ja pariskunnat ovat päässeet nauttimaan kahdenkeskisestä ajasta. Luokkaan kuuluu jonkin verran myös perheitä, joiden lapset asuvat vielä kotona. He asuvat tyypillisesti muuta Varakkaat talonomistajat -ryhmää pienemmissä asunnoissa suurten ja keskisuurten kaupunkien omakotitalo-, rivitalo- ja muilla pientaloalueilla. Monella luokan edustajalla on ammattikoulututkinto, ja he toimivat työntekijä- ja toimihenkilötason tehtävissä teollisuusalalla, rakennusalalla, kaupan alalla, koulutusalalla ja kuljetus- ja varastointialalla. Heillä on Suomen keskitasoa korkeampi palkka ja pienentyneet kulut lasten muutettua pois kotoa.

Elämäntavat ja mielipiteet

Pienten kulujen takia luokan edustajille jää tyypillisesti ylimääräistä rahaa tilille perusmenojen jälkeen. Tämän rahan he käyttävät

matkustamiseen, kodin kunnostamiseen, harrastuksiin, sijoittamiseen, eläkevakuutuksiin tai jättävät pankkitilille säästöön. Heillä on muita suomalaisia useammin sekä vene että kesämökki tai loma-asunto, jossa he mielellään viettävät osan lomistaan. Luokan edustajat harrastavat ulkoilua, urheilua ja kotiaskareista, kuten lukemista, puutarhanhoitoa ja ruuanlaittoa. Lisäksi luokan keskuudesta löytyy innokkaita golfin pelaajia ja tansseissa kävijöitä. Luokan edustajat käyttävät internetiä pääasiassa uutisten lukemiseen, sähköpostiin ja pankkipalveluihin. Tämän lisäksi he ovat keskivertoa innokkaampia vedonlyöjiä ja rahapelien pelaajia verkossa. Televisiosta luokan edustajat katsovat perinteisiä maksuttomia kanavia, ja mainonnan he haluavat saada suoraan postilaatikkoon. Tämän lisäksi heitä kiinnostaa keskivertoa enemmän tekstiviestitarjoukset.


Tuttua ja turvallista

A4

conzoom®luokka A4 verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet

Index

A4

FI

79

22,5

28,3

62

5,9

9,6

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

124

51,3

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

109

11,3

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

85

9,0

10,6

Index

A4

FI

65

13,4

20,6

11.501 - 39.000 €

104

61,7

59,4

Yli 39.000 €

124

24,9

20,0

Index

A4

FI

108

30.500

28.500

Index

A4

FI

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema Yrittäjät

121

6,4

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

111

16,2

14,6

Alemmat toimihenkilöt

121

26,3

21,8

Työntekijät

124

21,5

17,3

Opiskelijat

88

6,5

7,4

Eläkeläiset

70

16,5

23,6

Muut

66

6,6

10,0

Index

A4

FI

117

62,4

53,5

Työttömät

76

4,8

6,3

Opiskelijat

100

9,6

9,6

Eläkeläiset

77

20,0

26,1

Muut

72

3,3

4,5

Pääasiallinen toiminta Työlliset

Työpaikat sektoreittain

Index

A4

FI

80

1,3

1,6

Jalostus

204

29,2

14,3

Palvelut

83

69,5

84,1

Index

A4

FI

130

28,8

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

99

49,0

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

79

22,2

28,2

Index

A4

FI

116

2,4

2,1

Alkutuotanto

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

121


A4 Tuttua ja turvallista conzoom®luokka A4 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

A4

FI

0 - 17 vuotiaat

120

24,0

20,0

18 - 34 vuotiaat

92

19,6

21,3

35 - 64 vuotiaat

112

44,8

39,9

65 - vuotiaat

62

11,7

18,8

Sukupuoli

Index

A4

FI

Naiset

98

49,8

51,0

Miehet

102

50,2

49,0

Index

A4

FI

170

90,6

53,4

20

9,4

46,6

Index

A4

FI

Ennen 1950

87

13,5

15,5

1950 - 1959

113

13,1

11,6

1960 - 1969

88

9,0

10,2

1970 - 1979

83

13,0

15,6

1980 - 1989

132

24,9

18,8

1990 - 1999

111

13,0

11,7

2000 - 2009

82

10,0

12,2

2009 jälkeen

81

2,5

3,1

Tuntematon

79

1,0

1,2

Index

A4

FI

118

93,0

79,0

Index

A4

FI

120

90.7

75.3

Työsuhdeauto

81

3.1

3.8

Muu auto

71

2.3

3.3

Ei ole autoa

33

5.4

16.3

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot Oma auto

TV kanavat

Index

A4

FI

Yle TV1

107

90.7

84.4

Yle TV2

106

90.7

85.3

MTV3

107

93.8

87.4

MTV3 Leffa

85

9.3

10.9

Sub

107

83.7

78.6

Nelonen

107

89.9

84.3

Eurosport

125

15.5

12.4

62

3.9

6.2

Music Television


Tuttua ja turvallista

A4

conzoom®luokka A4 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

A4

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

69

7.0

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

70

3.9

5.5

Netti-TV

60

7.8

13.0

Nettivideoiden katselu

59

10.1

17.1

105

44.2

42.0

67

6.2

9.2

127

14.7

11.6

Sähköposti

94

70.5

75.0

Uutisten seuraaminen

93

58.9

63.7

Verkkolehtien lukeminen

94

32.6

34.5

104

10.1

9.7

83

30.2

36.3

Index

A4

FI

Pankkipalveluiden käyttö Pikaviestiohjelmat Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

Verkko-ostaminen Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

104

5.4

5.2

Hotellivaraukset

116

32.6

28.0

Junaliput

93

20.2

21.7

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

88

10.9

12.3

Lentoliput

101

23.3

22.9

Pikalainat

50

0.8

1.5

115

24.0

20.9

Sähkösopimukset

99

6.2

6.3

Vaatteet

97

22.5

23.3

Pääsyliput tapahtumiin

Internetin käyttölaite

Index

A4

FI

104

71.3

68.8

99

46.5

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

104

15.5

14.9

Tietokone

104

72.9

70.2

Index

A4

FI

Helsingin Sanomat

88

45.7

52.2

Hufvudstadsbladet

62

4.7

7.6

Iltalehti

100

67.4

67.2

Ilta-Sanomat

102

70.5

69.0

Kauppalehti

101

21.7

21.4

Kannettava tietokone Matkapuhelin

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

A4

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

115

48.1

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

114

55.8

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

97

25.6

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

119

7.8

6.5 123


A4TuttuaNybygger A4 ja turvallista conzoom®luokka A4 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

A4

FI

Auto, vene

124

11.6

9.4

Eläkevakuutukset

156

9.3

6.0

Harrastukset

119

27.1

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

107

33.3

31.1

Kauneudenhoito

69

4.7

6.7

Kesämökki, loma-asunto

130

8.5

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

129

30.2

23.5

Kodinkoneet

126

11.6

9.2

Lomamatka

117

39.5

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

102

6.2

6.1

Oma asunto

100

12.4

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

118

10.1

8.5

Rahapelit

106

3.9

3.7

Sijoitusasunto

120

3.9

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

121

18.6

15.4

99

18.6

18.8

100

14.7

14.7

96

18.6

19.5

Index

A4

FI

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen Viihde-elektroniikkalaitteet Vaatteet

Harrastukset Aerobic, tanssi

76

7.8

10.2

Golf

138

6.2

4.5

Hiihto

110

21.7

19.8

93

19.4

20.8

Kalastus, metsästys

108

15.5

14.4

Kirjojen lukeminen

104

69.0

66.2

Kuntosaliharjoittelu

100

20.9

21.0

Laskettelu, lumilautailu

81

7.0

8.7

Luonnossa liikkuminen

111

55.8

50.4

Matkustaminen kotimaassa

111

45.0

40.5

Matkustaminen ulkomailla

108

42.6

39.6

75

1.6

2.1

Lenkkeily, juoksu

Moottoriurheilu, autoilu Nikkarointi, kodin puutyöt

120

20.9

17.4

Ompelu, käsityöt, askartelu

97

23.3

23.9

Purjehdus, veneily

71

2.3

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

112

46.5

41.4

Rullaluistelu

121

4.7

3.8

Ruuanlaitto

107

30.2

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

122

27.1

22.3

Tansseissa käynti

144

7.8

5.4

96

20.2

20.9

121

31.8

26.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta Viherkasvien tai puutarhan hoito


A4 A4

TuttuaNybygger ja turvallista conzoom®luokka A4 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

A4

FI

96

31.0

32.2

S-Etukortti

116

58.9

50.8

Stockmann

31

0.8

2.5

105

3.1

3.0

Index

A4

FI

109

28.7

26.4

86

20.9

24.4

Pins

Muut kanta-asiakaskortit Apteekkien kanta-asiakaskortit Finnair Plus SAS EuroBonus

74

7.0

9.4

110

24.0

21.8

97

17.1

17.5

112

47.3

42.4

95

26.4

27.7

Index

A4

FI

93

20.9

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

101

69.8

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

103

45.7

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

108

16.3

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

102

75.2

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

103

39.5

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

103

13.2

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

102

42.6

41.9

Kannatan tasa-arvoa

104

79.8

76.7

92

45.7

49.7

Silja Line (Club One) Viking Line (Viking Club) Veikkaus-kortti Jokin muu kanta-asiakaskortti

Mielipiteet Haluaisin perustaa oma yrityksen

Pidän etnisestä ruuasta Seuraan uusimpia muotitrendejä

70

7.8

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

105

29.5

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

106

38.8

36.5

78

21.7

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

110

58.1

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

113

60.5

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

105

31.0

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

109

32.6

30.0

Pidän riskien ottamisesta

87

20.9

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

95

54.3

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

102

73.6

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

100

48.8

48.7

Olen seikkailijaluonne

Syön pikaruokia mielelläni

91

23.3

25.6

112

54.3

48.5

92

23.3

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

117

42.6

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

119

38.8

32.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut Uskoni on minulle todella tärkeää

125


B1 Ahkerat työläiset

5%

suosii Pinskauppoja


Ahkerat työläiset

B1

Ikäjakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

Ostovoimaindeksi

FI

Asuinmuoto

15 %

katsoo MTV3 Leffa -kanavaa viikoittain Asuinalueet

Lumijoki Joensuu Pori, Ulvila, Nakkila


B1 Ahkerat työläiset Ahkerat työläiset Ahkerat työläiset -luokka muodostuu pääosin keski-ikäisistä pariskunnista, joiden lapset ovat usein jo muuttaneet pois kotoa. Tämän lisäksi luokasta löytyy jonkin verran nuoria vasta työllistyneitä pareja, jotka ovat ostaneet ensiasuntonsa. He asuvat tyypillisesti hieman vanhemmissa omakotitaloissa, rivitaloissa tai muunlaisissa pientaloissa. Joukosta löytyy niin asunnonomistajia kuin vuokralla asuviakin. Luokan edustajia asuu paljon pienillä paikkakunnilla ja keskisuurten kaupunkien taajama-alueilla, joissa asuntojen hinnat ja vuokrat ovat matalia. Suurella osalla luokan edustajista on ammattikoulu- tai peruskoulutausta, ja he toimivat erilaisissa työntekijätason tai alemman toimihenkilötason työtehtävissä teollisuusalalla, vesi-, viemärihuolto- ja puhtaanapitoalalla sekä kuljetus- ja varastointialalla. Tulotasoltaan he jäävät hieman Suomen keskitason alapuolelle.

Elämäntavat ja mielipiteet

Ahkerat työläiset harrastavat kodin askareiden ja lukemisen lisäksi luonnossa liikkumista, kalastusta ja metsästystä. Heidän ylimääräinen rahansa kuluu tyypillisesti pe-

rustarpeisiin, kuten kodinkoneisiin tai matkapuhelimiin. Tämän lisäksi he käyttävät rahansa harrastuksiin, viihde-elektroniikkaan, remontointiin ja lomamatkoihin. Kalliimpia tuotteita luokan edustajat ostavat usein osamaksulla, jotta kuukausibudjetti ei kärsisi liikaa. Matkailussa he suosivat tyypillisesti kotimaan kohteita. Internetiä luokan edustajat käyttävät pääasiassa peruspalveluihin: sähköpostiin, uutisten seuraamiseen, pankkipalveluihin ja usein myös sosiaaliseen mediaan. Näiden lisäksi he pelaavat keskivertosuomalaisia enemmän rahapelejä internetissä ja katselevat televisiosta leffakanavia. Heillä on keskivertoa enemmän maksullisia kanavapaketteja. Mainonnan luokan edustajat haluavat saada paperiversiona postilaatikkoon.


Ahkerat työläiset

B1

conzoom®luokka B1 verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet

Index

B1

FI

107

30,3

28,3

54

5,2

9,6

127

52,6

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

73

7,6

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

41

4,3

10,6

Index

B1

FI

1 - 11.500 €

108

22,2

20,6

11.501 - 39.000 €

109

64,9

59,4

65

12,9

20,0

Index

B1

FI

84

23.500

28.500

Index

B1

FI

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Tulonsaajien tuloryhmät

Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema Yrittäjät

114

6,0

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

58

8,5

14,6

Alemmat toimihenkilöt

97

21,3

21,8

Työntekijät

141

24,3

17,3

Opiskelijat

100

7,4

7,4

Eläkeläiset

93

22,0

23,6

105

10,5

10,0

Index

B1

FI

99

53,1

53,5

Työttömät

127

8,0

6,3

Opiskelijat

106

10,2

9,6

Eläkeläiset

93

24,3

26,1

Muut

98

4,5

4,5

Muut

Pääasiallinen toiminta Työlliset

Työpaikat sektoreittain

Index

B1

FI

97

1,6

1,6

Jalostus

236

33,7

14,3

Palvelut

77

64,8

84,1

Index

B1

FI

98

21,8

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

107

53,0

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

90

25,2

28,2

Index

B1

FI

104

2,2

2,1

Alkutuotanto

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

129


B1 Ahkerat työläiset conzoom®luokka B1 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

B1

FI

0 - 17 vuotiaat

109

21,8

20,0

18 - 34 vuotiaat

105

22,5

21,3

35 - 64 vuotiaat

106

42,3

39,9

65 - vuotiaat

71

13,4

18,8

Sukupuoli

Index

B1

FI

Naiset

97

49,4

51,0

Miehet

103

50,6

49,0

Index

B1

FI

159

84,6

53,4

33

15,4

46,6

Index

B1

FI

Ennen 1950

114

17,5

15,5

1950 - 1959

115

13,3

11,6

1960 - 1969

102

10,4

10,2

1970 - 1979

103

16,1

15,6

1980 - 1989

117

21,9

18,8

1990 - 1999

93

10,8

11,7

2000 - 2009

53

6,5

12,2

2009 jälkeen

70

2,2

3,1

Tuntematon

88

1,1

1,2

Index

B1

FI

103

81,0

79,0

Index

B1

FI

117

87.9

75.3

Työsuhdeauto

49

1.9

3.8

Muu auto

85

2.8

3.3

Ei ole autoa

46

7.5

16.3

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot Oma auto

TV kanavat

Index

B1

FI

Yle TV1

107

90.7

84.4

Yle TV2

106

90.7

85.3

MTV3

103

89.7

87.4

MTV3 Leffa

137

15.0

10.9

Sub

102

80.4

78.6

Nelonen

103

86.9

84.3

Eurosport

106

13.1

12.4

90

5.6

6.2

Music Television


Ahkerat työläiset

B1

conzoom®luokka B1 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

B1

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

74

7.5

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

68

3.7

5.5

Netti-TV

86

11.2

13.0

Nettivideoiden katselu

87

15.0

17.1

111

46.7

42.0

91

8.4

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

129

15.0

11.6

Sähköposti

102

76.6

75.0

Uutisten seuraaminen

97

61.7

63.7

Verkkolehtien lukeminen

95

32.7

34.5

Verkko-ostaminen

77

7.5

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

98

35.5

36.3

Index

B1

FI

Pankkipalveluiden käyttö Pikaviestiohjelmat

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

108

5.6

5.2

Hotellivaraukset

80

22.4

28.0

Junaliput

90

19.6

21.7

121

15.0

12.3

Lentoliput

69

15.9

22.9

Pikalainat

121

1.9

1.5

76

15.9

20.9

Sähkösopimukset

119

7.5

6.3

Vaatteet

100

23.4

23.3

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

Pääsyliput tapahtumiin

Internetin käyttölaite

Index

B1

FI

Kannettava tietokone

94

64.5

68.8

Matkapuhelin

85

40.2

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

94

14.0

14.9

101

71.0

70.2

Index

B1

FI

Helsingin Sanomat

81

42.1

52.2

Hufvudstadsbladet

25

1.9

7.6

Iltalehti

99

66.4

67.2

Ilta-Sanomat

96

66.4

69.0

Kauppalehti

92

19.6

21.4

Tietokone

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

B1

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

112

46.7

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

112

55.1

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

113

29.9

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

101

6.5

6.5 131


B1 Ahkerat työläiset conzoom®luokka B1 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

B1

FI

Auto, vene

90

8.4

9.4

Eläkevakuutukset

94

5.6

6.0

Harrastukset

90

20.6

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

93

29.0

31.1

Kauneudenhoito

56

3.7

6.7

Kesämökki, loma-asunto

85

5.6

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

108

25.2

23.5

Kodinkoneet

132

12.1

9.2

Lomamatka

92

30.8

33.7

123

7.5

6.1

Oma asunto

98

12.1

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

98

8.4

8.5

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

Rahapelit

102

3.7

3.7

Sijoitusasunto

87

2.8

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

85

13.1

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

90

16.8

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

96

14.0

14.7

Vaatteet

96

18.7

19.5

Index

B1

FI

82

8.4

10.2

Harrastukset Aerobic, tanssi Golf

41

1.9

4.5

Hiihto

109

21.5

19.8

Lenkkeily, juoksu

103

21.5

20.8

Kalastus, metsästys

130

18.7

14.4

Kirjojen lukeminen

99

65.4

66.2

Kuntosaliharjoittelu

84

17.8

21.0

Laskettelu, lumilautailu

86

7.5

8.7

Luonnossa liikkuminen

106

53.3

50.4

Matkustaminen kotimaassa

104

42.1

40.5

Matkustaminen ulkomailla

73

29.0

39.6

Moottoriurheilu, autoilu

90

1.9

2.1

123

21.5

17.4

Ompelu, käsityöt, askartelu

98

23.4

23.9

Purjehdus, veneily

85

2.8

3.3

106

43.9

41.4

Rullaluistelu

97

3.7

3.8

Ruuanlaitto

96

27.1

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

88

19.6

22.3

Tansseissa käynti

87

4.7

5.4

103

21.5

20.9

96

25.2

26.4

Nikkarointi, kodin puutyöt

Ristisanatehtävät, sudokut

Yhdistys- ja järjestötoiminta Viherkasvien tai puutarhan hoito


Ahkerat työläiset

B1

conzoom®luokka B1 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

B1

FI

99

31.8

32.2

S-Etukortti

107

54.2

50.8

Stockmann

0

0.0

2.5

158

4.7

3.0

Index

B1

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

78

20.6

26.4

Finnair Plus

77

18.7

24.4

SAS EuroBonus

50

4.7

9.4

Silja Line (Club One)

69

15.0

21.8

Viking Line (Viking Club)

80

14.0

17.5

104

43.9

42.4

98

27.1

27.7

Index

B1

FI

79

17.8

22.6

100

69.2

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

94

42.1

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

93

14.0

15.1

105

77.6

73.8

88

33.6

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

102

13.1

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

83

34.6

41.9

104

79.4

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

90

44.9

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

59

6.5

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

77

21.5

28.1

103

37.4

36.5

87

24.3

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

97

51.4

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

113

60.7

53.7

88

26.2

29.6

125

37.4

30.0

Pidän riskien ottamisesta

94

22.4

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

98

56.1

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

102

73.8

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

106

51.4

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

84

21.5

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

92

44.9

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

108

27.1

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

108

39.3

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

118

38.3

32.6

Pins

Muut kanta-asiakaskortit

Veikkaus-kortti Jokin muu kanta-asiakaskortti

Mielipiteet Haluaisin perustaa oma yrityksen Harrastan liikuntaa viikoittain

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia Maksan luomuruuasta enemmän

Kannatan tasa-arvoa

Olen kiinnostunut viineistä Olen seikkailijaluonne

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen Ostan välillä tuotteita osamaksulla

133


B2 Työläisperheet

5%

harrastaa moottoriurheilua tai autoilua


B2

Työläisperheet

Ikäjakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

Ostovoimaindeksi

27 %

harrastaa nikkarointia tai kodin puutöitä

FI

Asuinmuoto

Asuinalueet

Rovaniemi Oulu

Kempele

Kontionlahti Pori


B2 Työläisperheet Työläisperheet Työläisperheet-luokka sisältää paljon lapsiperheitä ja pariskuntia, jotka asuvat pienissä kaupungeissa ja suurempien kaupunkien taajama-alueilla. Luokasta löytyy sekä nuoria perheellisiä pariskuntia että keski-ikäisiä pareja teini-ikäisineen lapsineen. Perheet omistavat tyypillisesti omakotitalo-, rivitalotai muun pientaloasunnon, mutta joukosta myös löytyy jonkin verran vuokralla asuvia perheitä. Työläisperheiden edustajilla on useimmiten ammattikoulu- tai peruskoulututkinto, ja he työskentelevät työntekijätason tai alemman toimihenkilötason työtehtävissä jalostusalalla ja palvelualalla, esimerkiksi rakennusalan tehtävissä, teollisuudessa, terveys- ja sosiaalipalveluissa tai kuljetus- ja varastointialalla. Tulotasoltaan he ovat Suomen keskiluokkaa, mutta suuren perhekoon vuoksi heillä on usein keskimääräistä suuremmat kulut.

Elämäntavat ja mielipiteet

Suurien kulujen ja matalan tulotason vuoksi Työläisperheillä on tapana ostaa keskivertoa useammin tuotteita osamaksulla tai luotolla. Myös pikalainojen ottaminen on keskimää-

räistä yleisempää luokan keskuudessa. Työläisperheet harrastavat paljon kotona puuhastelua, kuten kodin kunnostamista, puutarhanhoitoa ja ruuanlaittoa. He matkustelevat tyypillisesti kotimaan kohteissa tai käyvät laivaristeilyillä. Luokan edustajien joukosta löytyy innokkaiden kuntoliikkujien lisäksi kalastuksen, metsästyksen ja autoilun ystäviä. Moni osaakin korjata autojaan itse. Myös järjestö- ja yhdistystoiminta on suosittua luokan keskuudessa. Luokan edustajat käyttävät internetiä hieman keskivertosuomalaista vähemmän pääasiassa tietokoneen avulla. Harvalla on internet matkapuhelimessa. Mainonnan he haluavat saada mieluiten postitse saapuvana suoramainontana.


Työläisperheet

B2

conzoom®luokka B2 verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet

Index

B2

FI

101

28,4

28,3

50

4,7

9,6

129

53,5

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

83

8,6

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

45

4,8

10,6

Index

B2

FI

98

20,2

20,6

110

65,3

59,4

73

14,5

20,0

Index

B2

FI

87

24.500

28.500

Index

B2

FI

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 € 11.501 - 39.000 € Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema Yrittäjät

131

6,9

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

67

9,8

14,6

Alemmat toimihenkilöt

106

23,1

21,8

Työntekijät

147

25,4

17,3

Opiskelijat

99

7,3

7,4

Eläkeläiset

76

18,0

23,6

Muut

95

9,5

10,0

Index

B2

FI

Työlliset

102

54,7

53,5

Työttömät

113

7,1

6,3

Opiskelijat

120

11,6

9,6

Eläkeläiset

85

22,1

26,1

100

4,5

4,5

Pääasiallinen toiminta

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

B2

FI

Alkutuotanto

183

2,9

1,6

Jalostus

217

31,0

14,3

Palvelut

79

66,0

84,1

Index

B2

FI

185

41,0

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

74

36,9

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

78

22,1

28,2

Index

B2

FI

131

2,7

2,1

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

137


B2 Työläisperheet conzoom®luokka B2 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

B2

FI

0 - 17 vuotiaat

151

30,2

20,0

18 - 34 vuotiaat

90

19,2

21,3

35 - 64 vuotiaat

95

37,9

39,9

65 - vuotiaat

67

12,7

18,8

Sukupuoli

Index

B2

FI

Naiset

98

50,0

51,0

Miehet

102

50,0

49,0

Index

B2

FI

177

94,6

53,4

12

5,4

46,6

Index

B2

FI

Ennen 1950

92

14,2

15,5

1950 - 1959

116

13,5

11,6

1960 - 1969

107

11,0

10,2

1970 - 1979

104

16,3

15,6

1980 - 1989

87

16,4

18,8

1990 - 1999

108

12,6

11,7

2000 - 2009

91

11,1

12,2

2009 jälkeen

125

3,9

3,1

Tuntematon

87

1,1

1,2

Index

B2

FI

123

97,0

79,0

Index

B2

FI

Oma auto

120

90.6

75.3

Työsuhdeauto

164

6.3

3.8

Muu auto

95

3.1

3.3

Ei ole autoa

29

4.7

16.3

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot

TV kanavat

Index

B2

FI

Yle TV1

100

84.4

84.4

Yle TV2

104

89.1

85.3

97

84.4

87.4

MTV3 MTV3 Leffa

100

10.9

10.9

Sub

91

71.9

78.6

Nelonen

93

78.1

84.3

Eurosport

88

10.9

12.4

100

6.3

6.2

Music Television


Työläisperheet

B2

conzoom®luokka B2 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

B2

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

62

6.3

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

28

1.6

5.5

108

14.1

13.0

82

14.1

17.1

Netti-TV Nettivideoiden katselu Pankkipalveluiden käyttö

104

43.8

42.0

Pikaviestiohjelmat

51

4.7

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

68

7.8

11.6

Sähköposti

96

71.9

75.0

Uutisten seuraaminen

93

59.4

63.7

Verkkolehtien lukeminen

91

31.3

34.5

Verkko-ostaminen

81

7.8

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

82

29.7

36.3

Index

B2

FI

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

120

6.3

5.2

Hotellivaraukset

89

25.0

28.0

Junaliput

79

17.2

21.7

114

14.1

12.3

Lentoliput

61

14.1

22.9

Pikalainat

303

4.7

1.5

82

17.2

20.9

Sähkösopimukset

174

10.9

6.3

Vaatteet

121

28.1

23.3

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

Pääsyliput tapahtumiin

Internetin käyttölaite

Index

B2

FI

Kannettava tietokone

95

65.6

68.8

Matkapuhelin

76

35.9

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

63

9.4

14.9

107

75.0

70.2

Index

B2

FI

Helsingin Sanomat

78

40.6

52.2

Hufvudstadsbladet

83

6.3

7.6

Iltalehti

107

71.9

67.2

Ilta-Sanomat

102

70.3

69.0

Kauppalehti

95

20.3

21.4

Tietokone

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

B2

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

112

46.9

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

111

54.7

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

112

29.7

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

72

4.7

6.5 139


B2 Työläisperheet conzoom®luokka B2 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö Auto, vene

Index

B2

FI

83

7.8

9.4

157

9.4

6.0

Harrastukset

69

15.6

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

86

26.6

31.1

Kauneudenhoito

70

4.7

6.7

Kesämökki, loma-asunto

95

6.3

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

93

21.9

23.5

102

9.4

9.2

Lomamatka

84

28.1

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

77

4.7

6.1

Oma asunto

63

7.8

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

55

4.7

8.5

Eläkevakuutukset

Kodinkoneet

Rahapelit

128

4.7

3.7

Sijoitusasunto

97

3.1

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

92

14.1

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

83

15.6

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

75

10.9

14.7

Vaatteet

80

15.6

19.5

Index

B2

FI

61

6.3

10.2

Harrastukset Aerobic, tanssi Golf

35

1.6

4.5

119

23.4

19.8

75

15.6

20.8

Kalastus, metsästys

174

25.0

14.4

Kirjojen lukeminen

94

62.5

66.2

Kuntosaliharjoittelu

67

14.1

21.0

Laskettelu, lumilautailu

72

6.3

8.7

Luonnossa liikkuminen

121

60.9

50.4

Matkustaminen kotimaassa

123

50.0

40.5

Matkustaminen ulkomailla

75

29.7

39.6

Moottoriurheilu, autoilu

226

4.7

2.1

Nikkarointi, kodin puutyöt

152

26.6

17.4

Ompelu, käsityöt, askartelu

92

21.9

23.9

Purjehdus, veneily

95

3.1

3.3

128

53.1

41.4

Rullaluistelu

81

3.1

3.8

Ruuanlaitto

110

31.3

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

140

31.3

22.3

58

3.1

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

142

29.7

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

142

37.5

26.4

Hiihto Lenkkeily, juoksu

Ristisanatehtävät, sudokut

Tansseissa käynti


Työläisperheet

B2

conzoom®luokka B2 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

B2

FI

92

29.7

32.2

S-Etukortti

123

62.5

50.8

Stockmann

0

0.0

2.5

106

3.1

3.0

Index

B2

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

89

23.4

26.4

Finnair Plus

90

21.9

24.4

Pins

Muut kanta-asiakaskortit

SAS EuroBonus

50

4.7

9.4

Silja Line (Club One)

108

23.4

21.8

Viking Line (Viking Club)

134

23.4

17.5

Veikkaus-kortti

118

50.0

42.4

90

25.0

27.7

Index

B2

FI

118

26.6

22.6

97

67.2

68.9

Jokin muu kanta-asiakaskortti

Mielipiteet Haluaisin perustaa oma yrityksen Harrastan liikuntaa viikoittain EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

91

40.6

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

145

21.9

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

110

81.3

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

102

39.1

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

146

18.8

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

93

39.1

41.9

100

76.6

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

85

42.2

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

71

7.8

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

72

20.3

28.1

103

37.5

36.5

90

25.0

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

112

59.4

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

116

62.5

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

111

32.8

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

141

42.2

30.0

Pidän riskien ottamisesta

Kannatan tasa-arvoa

Olen kiinnostunut viineistä Olen seikkailijaluonne

111

26.6

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

93

53.1

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

112

81.3

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

109

53.1

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

110

28.1

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

103

50.0

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

124

31.3

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

108

39.1

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

125

40.6

32.6 141


B3 Eläkepäivät

11 %

käyttää rahaa kesämökkiin tai loma-asuntoon


Eläkepäivät

B3

Ikäjakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

Ostovoimaindeksi

FI

Asuinmuoto

29 %

harrastaa yhdistys- tai järjestötoimintaa

Asuinalueet

Puolanka

Kurikka Pori

Juankoski

Liperi


B3 Eläkepäivät Eläkepäivät Eläkepäivät-luokassa on paljon yli 60-vuotiaita pariskuntia ja yhden hengen talouksia. Luokan edustajat ovat usein viettäneet eläkepäiviä jo hetken, mutta joukkoon mahtuu myös henkilöitä, jotka odottavat vielä eläkkeelle pääsyä. Heidän lapsensa ovat muuttaneet pois kotoa kauan aikaa sitten, ja monella on jo lapsenlapsia. Heidän aikansa vierähtää erilaisten harrastusten ja projektien parissa. Luokan edustajat asuvat tyypillisesti omistusasunnoissa hieman vanhemmilla asuinalueilla, jotka on rakennettu 70- ja 80-luvuilla. Heitä löytyy paljon pienistä kaupungeista ja keskisuurten kaupunkien laita-alueilta. Heil­ lä on työläistausta ja perinteiset arvot. He elävät pienillä eläketuloilla tutussa ja turval­ lisessa ympäristössä, jossa he ovat viihtyneet jo vuosikymmeniä.

Elämäntavat ja mielipiteet

Eläkepäivät-luokan edustajat harrastavat yhdistys- ja järjestötoimintaa, liikuntaa ja ko-

din askareita, kuten ruuanlaittoa, puutarhanhoitoa ja lukemista. Tämän lisäksi luokan edustajien joukosta löytyy innokkaita tansseissa kävijöitä, remonttimiehiä sekä kalastajia ja metsästäjiä. Lomansa luokan edustajat viettävät kotimaassa matkaillen tai kesämökillänsä rentoutuen. Luokan edustajat eivät ole erityisen kiinnostuneita uusista medioista. Televisiosta he katsovat maksuttomia kanavia, ja internetiä he käyttävät pääasiassa sähköpostiin, uutisten seuraamiseen ja pankkipalveluihin. Näiden lisäksi rahapelien pelaaminen internetin kautta on luokan edustajien keskuudessa keskivertoa suositumpaa. Mainonnan luokan edustajat haluavat mieluiten saada postitse.


Eläkepäivät

B3

conzoom®luokka B3 verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet

Index

B3

FI

130

36,8

28,3

36

3,4

9,6

121

49,8

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

62

6,4

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

34

3,6

10,6

Index

B3

FI

98

20,2

20,6

114

68,0

59,4

59

11,7

20,0

Index

B3

FI

82

23.000

28.500

Index

B3

FI

Yrittäjät

97

5,1

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

45

6,6

14,6

Alemmat toimihenkilöt

81

17,7

21,8

116

20,1

17,3

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 € 11.501 - 39.000 € Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema

Työntekijät Opiskelijat

69

5,1

7,4

Eläkeläiset

159

37,5

23,6

80

7,9

10,0

Index

B3

FI

Työlliset

79

42,1

53,5

Työttömät

91

5,7

6,3

Muut

Pääasiallinen toiminta

Opiskelijat

68

6,6

9,6

Eläkeläiset

163

42,6

26,1

67

3,0

4,5

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

B3

FI

Alkutuotanto

138

2,2

1,6

Jalostus

171

24,5

14,3

Palvelut

87

73,3

84,1

Index

B3

FI

77

17,1

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

86

42,6

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

143

40,3

28,2

Index

B3

FI

95

2,0

2,1

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

145


B3 Eläkepäivät conzoom®luokka B3 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

B3

FI

0 - 17 vuotiaat

75

14,9

20,0

18 - 34 vuotiaat

69

14,7

21,3

35 - 64 vuotiaat

101

40,5

39,9

65 - vuotiaat

159

29,9

18,8

Sukupuoli

Index

B3

FI

Naiset

101

51,5

51,0

Miehet

99

48,5

49,0

Index

B3

FI

172

91,9

53,4

17

8,1

46,6

Index

B3

FI

Ennen 1950

92

14,2

15,5

1950 - 1959

104

12,1

11,6

1960 - 1969

136

14,0

10,2

1970 - 1979

178

27,9

15,6

1980 - 1989

112

21,0

18,8

1990 - 1999

49

5,7

11,7

2000 - 2009

29

3,5

12,2

2009 jälkeen

25

0,8

3,1

Tuntematon

75

0,9

1,2

Index

B3

FI

105

83,0

79,0

Index

B3

FI

122

91.6

75.3

Työsuhdeauto

98

3.7

3.8

Muu auto

57

1.9

3.3

Ei ole autoa

34

5.6

16.3

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot Oma auto

TV kanavat

Index

B3

FI

Yle TV1

106

89.7

84.4

Yle TV2

106

90.7

85.3

MTV3

103

89.7

87.4

MTV3 Leffa

154

16.8

10.9

Sub

101

79.4

78.6

Nelonen

102

86.0

84.3

Eurosport

106

13.1

12.4

75

4.7

6.2

Music Television


Eläkepäivät

B3

conzoom®luokka B3 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö Musiikkipalveluiden kuuntelu

Index

B3

FI

55

5.6

10.1

101

5.6

5.5

Netti-TV

58

7.5

13.0

Nettivideoiden katselu

49

8.4

17.1

Pankkipalveluiden käyttö

96

40.2

42.0

Pikaviestiohjelmat

51

4.7

9.2

121

14.0

11.6

Sähköposti

95

71.0

75.0

Uutisten seuraaminen

97

61.7

63.7

Verkkolehtien lukeminen

87

29.9

34.5

Verkko-ostaminen

77

7.5

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

77

28.0

36.3

Index

B3

FI

Nettipuhelin tai VoIP

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

108

5.6

5.2

Hotellivaraukset

100

28.0

28.0

82

17.8

21.7

106

13.1

12.3

Lentoliput

82

18.7

22.9

Pikalainat

60

0.9

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

76

15.9

20.9

134

8.4

6.3

92

21.5

23.3

Junaliput Kulutus- ja viihde-elektroniikka

Sähkösopimukset Vaatteet

Internetin käyttölaite

Index

B3

FI

Kannettava tietokone

96

66.4

68.8

Matkapuhelin

83

39.3

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

75

11.2

14.9

105

73.8

70.2

Index

B3

FI

Helsingin Sanomat

77

40.2

52.2

Hufvudstadsbladet

74

5.6

7.6

Iltalehti

104

70.1

67.2

Ilta-Sanomat

103

71.0

69.0

Kauppalehti

92

19.6

21.4

Tietokone

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

B3

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

107

44.9

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

108

53.3

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

106

28.0

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

72

4.7

6.5 147


B3 Eläkepäivät conzoom®luokka B3 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

B3

FI

Auto, vene

100

9.3

9.4

Eläkevakuutukset

109

6.5

6.0

94

21.5

22.8

108

33.6

31.1

Harrastukset Jäävät säästöön pankkitilille Kauneudenhoito

42

2.8

6.7

Kesämökki, loma-asunto

170

11.2

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

108

25.2

23.5

Kodinkoneet

112

10.3

9.2

Lomamatka

97

32.7

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

77

4.7

6.1

Oma asunto

98

12.1

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

55

4.7

8.5

Rahapelit

102

3.7

3.7

Sijoitusasunto

87

2.8

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

91

14.0

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

55

10.3

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

83

12.1

14.7

Vaatteet

77

15.0

19.5

Index

B3

FI

73

7.5

10.2

Harrastukset Aerobic, tanssi Golf

62

2.8

4.5

123

24.3

19.8

76

15.9

20.8

Kalastus, metsästys

137

19.6

14.4

Kirjojen lukeminen

99

65.4

66.2

Kuntosaliharjoittelu

84

17.8

21.0

Laskettelu, lumilautailu

54

4.7

8.7

Luonnossa liikkuminen

117

58.9

50.4

Matkustaminen kotimaassa

113

45.8

40.5

Matkustaminen ulkomailla

92

36.4

39.6

Moottoriurheilu, autoilu

135

2.8

2.1

Nikkarointi, kodin puutyöt

129

22.4

17.4

Ompelu, käsityöt, askartelu

109

26.2

23.9

85

2.8

3.3

113

46.7

41.4

Rullaluistelu

73

2.8

3.8

Ruuanlaitto

112

31.8

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

118

26.2

22.3

Tansseissa käynti

139

7.5

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

138

29.0

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

128

33.6

26.4

Hiihto Lenkkeily, juoksu

Purjehdus, veneily Ristisanatehtävät, sudokut


Eläkepäivät

B3

conzoom®luokka B3 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti

Index

B3

FI

Plussa-kortti

102

32.7

32.2

S-Etukortti

116

58.9

50.8

Stockmann

0

0.0

2.5

95

2.8

3.0

Index

B3

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

74

19.6

26.4

Finnair Plus

73

17.8

24.4

SAS EuroBonus

30

2.8

9.4

Silja Line (Club One)

69

15.0

21.8

Viking Line (Viking Club)

69

12.1

17.5

Veikkaus-kortti

121

51.4

42.4

Jokin muu kanta-asiakaskortti

101

28.0

27.7

Index

B3

FI

74

16.8

22.6

102

70.1

68.9

Pins

Muut kanta-asiakaskortit

Mielipiteet Haluaisin perustaa oma yrityksen Harrastan liikuntaa viikoittain EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

92

41.1

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

111

16.8

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

106

78.5

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

95

36.4

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

73

9.3

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

85

35.5

41.9

Kannatan tasa-arvoa

96

73.8

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

85

42.1

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

51

5.6

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

80

22.4

28.1

103

37.4

36.5

84

23.4

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

106

56.1

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

118

63.6

53.7

98

29.0

29.6

106

31.8

30.0

Pidän riskien ottamisesta

74

17.8

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

94

54.2

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

103

74.8

72.4

92

44.9

48.7

Olen kiinnostunut viineistä Olen seikkailijaluonne

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen Ostan välillä tuotteita osamaksulla

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti Syön pikaruokia mielelläni

69

17.8

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

102

49.5

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

119

29.9

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

118

43.0

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

109

35.5

32.6 149


C1 Maanomistajat

8%

harrastaa rullaluistelua kes채isin


C1

Maanomistajat

Ikäjakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

31 %

haluaisi perustaa jonain päivänä oman yrityksen

Ostovoimaindeksi

FI

Asuinmuoto

Asuinalueet

Mäntsälä, Nurmijärvi, Sipoo Masku

Taipalsaari


C1 Maanomistajat Maanomistajat Maanomistajat-luokka muodostuu pääasiassa hyvätuloisista keski-ikäisistä, vanhemmista ja nuorista pareista, joista osalla on lapsia. Maanomistajat asuvat suurten ja keskisuurten kaupunkien lähituntumassa, josta on hyvät yhteydet kaupunkien tarjoamiin työmahdollisuuksiin ja muihin palveluihin. Heillä on vakaa talous, ja he omistavat omat asuntonsa. Luokan edustajat nauttivat maalla asumisesta ja maaseudun rauhallisuudesta ja kulkevat maaseudulta läheisiin kaupunkeihin töihin. He toimivat sekä työntekijä- että päättäjätason tehtävissä muun muassa teollisuusalan, rakennusalan ja palvelualan yrityksissä. Tämän lisäksi luokasta löytyy jonkin verran maatalousyrittäjiä sekä muun yksityisen liiketoiminnan harjoittajia. Maatalousyrittäjien määrä on kuitenkin pienempi muuhun Maalaiselämää-ryhmään verrattuna. Luokan edustajien tulot ovat Omakotitalounelma-luokan tasoa eli selkeästi Suomen keskitasoa ja muuta Maalaiselämää-ryhmää korkeammat.

Elämäntavat ja mielipiteet

Maanomistajat puuhastelevat paljon kotona remontoinnin ja puutarhanhoidon parissa sekä pitävät luonnossa liikkumisesta ja muusta urheilusta. Varsinkin vauhtilajit, kuten laskettelu ja rullaluistelu ovat suosittuja luokan keskuudessa. Tämän lisäksi etenkin johtajatason tehtävissä toimivat henkilöt ovat innokkaita golfin harrastajia. Matkailussa Maanomistajat suosivat tyypillisesti kotimaan kohteita. Muita rahankäyttökohteita tälle luokalle ovat muun muassa eläkevakuuttaminen ja sijoitusasunnot. Luokan edustajat käyttävät internetiä pääasiassa tietokoneen kautta sähköpostin lukemiseen ja uutisten seuraamiseen. Televisiosta he katsovat maksuttomia kanavia, ja suoramainonnan he mielellään haluavat saada postitse, mutta moni pitää myös sähköpostimainonnasta.


Maanomistajat

C1

conzoom®luokka C1 verrattuna Suomen kansaan Koulutus

Index

C1

FI

Perusasteen suorittaneet

90

25,4

28,3

Ylioppilastutkinnon suorittaneet

52

5,0

9,6

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

124

51,3

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

95

9,8

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

80

8,5

10,6

Index

C1

FI

66

13,7

20,6

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 € 11.501 - 39.000 €

95

56,4

59,4

150

29,9

20,0

Index

C1

FI

129

36.500

28.500

Index

C1

FI

Yrittäjät

268

14,1

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

110

16,2

14,6

Alemmat toimihenkilöt

102

22,3

21,8

Työntekijät

117

20,2

17,3

Opiskelijat

74

5,5

7,4

Eläkeläiset

70

16,5

23,6

Muut

52

5,2

10,0

Index

C1

FI

111

59,2

53,5

Työttömät

62

3,9

6,3

Opiskelijat

87

8,4

9,6

Eläkeläiset

95

24,9

26,1

Muut

79

3,6

4,5

Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema

Pääasiallinen toiminta Työlliset

Työpaikat sektoreittain

Index

C1

FI

Alkutuotanto

929

14,9

1,6

Jalostus

217

31,0

14,3

Palvelut

64

54,1

84,1

Index

C1

FI

142

31,7

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

83

41,0

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

97

27,4

28,2

Index

C1

FI

123

2,6

2,1

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

153


C1 Maanomistajat conzoom®luokka C1 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

C1

FI

0 - 17 vuotiaat

126

25,2

20,0

18 - 34 vuotiaat

65

13,7

21,3

35 - 64 vuotiaat

115

46,0

39,9

65 - vuotiaat

80

15,0

18,8

Sukupuoli

Index

C1

FI

Naiset

94

48,0

51,0

Miehet

106

52,0

49,0

Index

C1

FI

148

78,7

53,4

46

21,3

46,6

Index

C1

FI

Ennen 1950

148

22,9

15,5

1950 - 1959

87

10,2

11,6

1960 - 1969

70

7,1

10,2

1970 - 1979

63

9,8

15,6

1980 - 1989

76

14,2

18,8

1990 - 1999

113

13,2

11,7

2000 - 2009

125

15,2

12,2

2009 jälkeen

126

4,0

3,1

Tuntematon

284

3,4

1,2

Index

C1

FI

128

101,0

79,0

Index

C1

FI

119

89.7

75.3

Työsuhdeauto

67

2.6

3.8

Muu auto

78

2.6

3.3

Ei ole autoa

16

2.6

16.3

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot Oma auto

TV kanavat

Index

C1

FI

Yle TV1

106

89.7

84.4

Yle TV2

102

87.2

85.3

MTV3

100

87.2

87.4

MTV3 Leffa

117

12.8

10.9

Sub

95

74.4

78.6

Nelonen

97

82.1

84.3

103

12.8

12.4

82

5.1

6.2

Eurosport Music Television


Maanomistajat

C1

conzoom®luokka C1 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

C1

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

51

5.1

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

46

2.6

5.5

Netti-TV

59

7.7

13.0

Nettivideoiden katselu

30

5.1

17.1

Pankkipalveluiden käyttö

85

35.9

42.0

0

0.0

9.2

133

15.4

11.6

Sähköposti

89

66.7

75.0

Uutisten seuraaminen

85

53.8

63.7

Verkkolehtien lukeminen

82

28.2

34.5

Verkko-ostaminen

79

7.7

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

78

28.2

36.3

Index

C1

FI

Pikaviestiohjelmat Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

148

7.7

5.2

Hotellivaraukset

92

25.6

28.0

Junaliput

59

12.8

21.7

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

83

10.3

12.3

Lentoliput

67

15.4

22.9

Pikalainat

0

0.0

1.5

86

17.9

20.9

163

10.3

6.3

66

15.4

23.3

Pääsyliput tapahtumiin Sähkösopimukset Vaatteet

Internetin käyttölaite

Index

C1

FI

Kannettava tietokone

93

64.1

68.8

Matkapuhelin

76

35.9

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

34

5.1

14.9

Tietokone

95

66.7

70.2

Index

C1

FI

Helsingin Sanomat

98

51.3

52.2

Hufvudstadsbladet

68

5.1

7.6

Iltalehti

95

64.1

67.2

Ilta-Sanomat

97

66.7

69.0

Kauppalehti

96

20.5

21.4

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

C1

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

104

43.6

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

110

53.8

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

116

30.8

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

79

5.1

6.5 155


C1 Maanomistajat conzoom®luokka C1 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

C1

FI

Auto, vene

109

10.3

9.4

Eläkevakuutukset

172

10.3

6.0

79

17.9

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

107

33.3

31.1

Kauneudenhoito

Harrastukset

115

7.7

6.7

Kesämökki, loma-asunto

78

5.1

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

142

33.3

23.5

Kodinkoneet

139

12.8

9.2

Lomamatka

107

35.9

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

42

2.6

6.1

Oma asunto

82

10.3

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

60

5.1

8.5

Rahapelit

0

0.0

3.7

Sijoitusasunto

158

5.1

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

117

17.9

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

96

17.9

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

70

10.3

14.7

Vaatteet

79

15.4

19.5

Index

C1

FI

Aerobic, tanssi

100

10.3

10.2

Golf

171

7.7

4.5

Hiihto

130

25.6

19.8

Lenkkeily, juoksu

98

20.5

20.8

Kalastus, metsästys

89

12.8

14.4

Kirjojen lukeminen

101

66.7

66.2

Kuntosaliharjoittelu

98

20.5

21.0

Laskettelu, lumilautailu

178

15.4

8.7

Luonnossa liikkuminen

117

59.0

50.4

Matkustaminen kotimaassa

108

43.6

40.5

Matkustaminen ulkomailla

97

38.5

39.6

0

0.0

2.1

Nikkarointi, kodin puutyöt

147

25.6

17.4

Ompelu, käsityöt, askartelu

118

28.2

23.9

78

2.6

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

118

48.7

41.4

Rullaluistelu

200

7.7

3.8

Ruuanlaitto

118

33.3

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

161

35.9

22.3

Tansseissa käynti

143

7.7

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

147

30.8

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

165

43.6

26.4

Harrastukset

Moottoriurheilu, autoilu

Purjehdus, veneily


Maanomistajat

C1

conzoom®luokka C1 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti

Index

C1

FI

Plussa-kortti

111

35.9

32.2

S-Etukortti

116

59.0

50.8

Stockmann

0

0.0

2.5

Pins

0

0.0

3.0

Index

C1

FI

97

25.6

26.4

105

25.6

24.4

Muut kanta-asiakaskortit Apteekkien kanta-asiakaskortit Finnair Plus SAS EuroBonus

55

5.1

9.4

106

23.1

21.8

88

15.4

17.5

Veikkaus-kortti

103

43.6

42.4

Jokin muu kanta-asiakaskortti

120

33.3

27.7

Index

C1

FI

Haluaisin perustaa oma yrityksen

136

30.8

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

104

71.8

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

109

48.7

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

102

15.4

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

108

79.5

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

114

43.6

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

100

12.8

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

98

41.0

41.9

Kannatan tasa-arvoa

107

82.1

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

108

53.8

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

139

15.4

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

100

28.2

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

98

35.9

36.5

Olen seikkailijaluonne

92

25.6

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

92

48.7

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

119

64.1

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

121

35.9

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

103

30.8

30.0

Pidän riskien ottamisesta

Silja Line (Club One) Viking Line (Viking Club)

Mielipiteet

107

25.6

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

80

46.2

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

113

82.1

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

111

53.8

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

110

28.2

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

100

48.7

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

112

28.2

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

127

46.2

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

134

43.6

32.6 157


C2 Maalaisperheet

20 %

ostaa ruokansa Prismasta tai muista S-ryhm채n kaupoista


C2

Maalaisperheet

Ikäjakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

48 %

mielestä luomuruuasta kannattaa maksaa enemmän

Ostovoimaindeksi

FI

Asuinmuoto

Asuinalueet

Perho

Rusko

Kontionlahti Hollola Mäntsälä


C2 Maalaisperheet Maalaisperheet Maalaisperheet-luokka sisältää paljon lapsiperheitä ja pariskuntia, jotka asuvat harvaan asutuilla alueilla kaupunkialueiden lähettyvillä. He nauttivat sekä maaseudun rauhallisuudesta että kaupunkialueen tarjoamista palveluista. Aikuisväestö on tyypillisesti keski-iän tuntumassa ja lasten ikä vaihtelee vastasyntyneistä teini-ikäisiin. Maalaisperheet asuvat tyypillisesti muuta Maalaiselämää-ryhmää isommissa omistusasunnoissa suuremman perhekoon vuoksi. Suurimmalla osalla luokan edustajista on ammattikoulututkinto, mutta joukosta löytyy myös pelkän peruskoulun suorittaneita henkilöitä. Viidennes toimii maa-, metsä- ja kalataloudessa yksityisyrittäjinä tai toisen palveluksessa. Tämän lisäksi luokan edustajia toimii erilaisissa työntekijätason ja alemman toimihenkilötason työtehtävissä teollisuudessa, rakennusalalla ja palvelualoilla, varsinkin kuljetus- ja varastointitehtävissä ja julkisella sektorilla. Tulotasoltaan luokan edustajat ovat Suomen keskiluokkaa.

Elämäntavat ja mielipiteet

Monilapsisten perheiden perusmenot ovat tyypillisesti suuret. Näihin Maalaisperheet suosivat Prismaa ja muita S-ryhmän kauppoja. Ylimääräisen rahan he käyttävät lomamatkoihin, sisustamiseen ja kodin kunnostamiseen tai jättävät pankkitilille säästöön. Luokan edustajat harrastavat muiden suomalaisten tavoin ulkoilua ja muuta urheilua, kuten rullaluistelua, golfia, hiihtoa. Tämän lisäksi he pitävät lukemisesta, pihamaan hoitamisesta ja muista kodin askareita. Usealle luokan edustajalle uskonto on hyvin tärkeä osa elämää.

Maalaisperheet käyttävät internetiä keskivertoa vähemmän pääasiassa vain tietokoneen kautta: sähköpostiin, uutisten seuraamiseen ja pankkipalveluihin. Luokan edustajat katsovat maksuttomien kanavien lisäksi hieman muita enemmän maksullisia kanavapaketteja. Mainonnan he haluavat saada pääasiassa postitse suoraan postilaatikkoon.


Maalaisperheet

C2

conzoom®luokka C2 verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Index

C2

FI

106

29,9

28,3

41

3,9

9,6

134

55,2

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

70

7,2

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

36

3,8

10,6

Index

C2

FI

1 - 11.500 €

102

20,9

20,6

11.501 - 39.000 €

107

63,4

59,4

78

15,6

20,0

Index

C2

FI

89

25.000

28.500

Index

C2

FI

Tulonsaajien tuloryhmät

Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema Yrittäjät

274

14,4

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

60

8,8

14,6

Alemmat toimihenkilöt

92

20,0

21,8

Työntekijät

152

26,3

17,3

Opiskelijat

88

6,5

7,4

Eläkeläiset

73

17,2

23,6

Muut

67

6,7

10,0

Index

C2

FI

106

56,9

53,5

Työttömät

77

4,8

6,3

Opiskelijat

104

10,0

9,6

Eläkeläiset

94

24,5

26,1

Muut

83

3,8

4,5

Pääasiallinen toiminta Työlliset

Työpaikat sektoreittain

Index

C2

FI

1305

20,9

1,6

Jalostus

187

26,8

14,3

Palvelut

62

52,3

84,1

Index

C2

FI

180

40,1

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

68

33,8

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

93

26,1

28,2

Index

C2

FI

135

2,8

2,1

Alkutuotanto

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

161


C2 Maalaisperheet conzoom®luokka C2 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

C2

FI

0 - 17 vuotiaat

150

29,9

20,0

18 - 34 vuotiaat

76

16,1

21,3

35 - 64 vuotiaat

100

39,9

39,9

65 - vuotiaat

75

14,1

18,8

Sukupuoli

Index

C2

FI

Naiset

94

47,8

51,0

Miehet

106

52,2

49,0

Index

C2

FI

184

98,0

53,4

4

2,0

46,6

Index

C2

FI

Ennen 1950

143

22,2

15,5

1950 - 1959

111

13,0

11,6

1960 - 1969

83

8,5

10,2

1970 - 1979

69

10,8

15,6

1980 - 1989

85

16,0

18,8

1990 - 1999

105

12,3

11,7

2000 - 2009

95

11,5

12,2

2009 jälkeen

105

3,3

3,1

Tuntematon

195

2,4

1,2

Index

C2

FI

135

107,0

79,0

Index

C2

FI

128

96.3

75.3

97

3.7

3.8

113

3.7

3.3

0

0.0

16.3

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot Oma auto Työsuhdeauto Muu auto Ei ole autoa

TV kanavat

Index

C2

FI

Yle TV1

101

85.2

84.4

Yle TV2

100

85.2

85.3

97

85.2

87.4

MTV3 MTV3 Leffa

136

14.8

10.9

Sub

99

77.8

78.6

Nelonen

92

77.8

84.3

120

14.8

12.4

60

3.7

6.2

Eurosport Music Television


Maalaisperheet

C2

conzoom®luokka C2 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

C2

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

0

0.0

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

0

0.0

5.5

Netti-TV

57

7.4

13.0

Nettivideoiden katselu

65

11.1

17.1

106

44.4

42.0

0

0.0

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

96

11.1

11.6

Sähköposti

99

74.1

75.0

Pankkipalveluiden käyttö Pikaviestiohjelmat

Uutisten seuraaminen

87

55.6

63.7

107

37.0

34.5

Verkko-ostaminen

77

7.4

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

51

18.5

36.3

Index

C2

FI

Verkkolehtien lukeminen

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

142

7.4

5.2

Hotellivaraukset

79

22.2

28.0

Junaliput

68

14.8

21.7

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

30

3.7

12.3

Lentoliput

65

14.8

22.9

Pikalainat

0

0.0

1.5

53

11.1

20.9

Sähkösopimukset

118

7.4

6.3

Vaatteet

111

25.9

23.3

Pääsyliput tapahtumiin

Internetin käyttölaite

Index

C2

FI

Kannettava tietokone

97

66.7

68.8

Matkapuhelin

55

25.9

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

75

11.1

14.9

100

70.4

70.2

Index

C2

FI

Helsingin Sanomat

78

40.7

52.2

Hufvudstadsbladet

49

3.7

7.6

Iltalehti

88

59.3

67.2

Ilta-Sanomat

86

59.3

69.0

Kauppalehti

86

18.5

21.4

Tietokone

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

C2

FI

98

40.7

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

105

51.9

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

84

22.2

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

171

11.1

6.5

Osoitteettomasta suoramainonnasta

163


C2 Maalaisperheet conzoom®luokka C2 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

C2

FI

Auto, vene

118

11.1

9.4

Eläkevakuutukset

124

7.4

6.0

98

22.2

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

119

37.0

31.1

Kauneudenhoito

Harrastukset

111

7.4

6.7

Kesämökki, loma-asunto

56

3.7

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

126

29.6

23.5

Kodinkoneet

121

11.1

9.2

Lomamatka

88

29.6

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

61

3.7

6.1

Oma asunto

60

7.4

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

87

7.4

8.5

Rahapelit

101

3.7

3.7

Sijoitusasunto

114

3.7

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

96

14.8

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

59

11.1

18.8

101

14.8

14.7

76

14.8

19.5

Index

C2

FI

Aerobic, tanssi

109

11.1

10.2

Golf

164

7.4

4.5

Hiihto

131

25.9

19.8

89

18.5

20.8

Kalastus, metsästys

129

18.5

14.4

Kirjojen lukeminen

112

74.1

66.2

Kuntosaliharjoittelu

70

14.8

21.0

Laskettelu, lumilautailu

86

7.4

8.7

Luonnossa liikkuminen

118

59.3

50.4

Matkustaminen kotimaassa

91

37.0

40.5

Matkustaminen ulkomailla

75

29.6

39.6

Moottoriurheilu, autoilu

179

3.7

2.1

Nikkarointi, kodin puutyöt

149

25.9

17.4

Ompelu, käsityöt, askartelu

139

33.3

23.9

0

0.0

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

125

51.9

41.4

Rullaluistelu

193

7.4

3.8

Ruuanlaitto

105

29.6

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

116

25.9

22.3

Tansseissa käynti

137

7.4

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

124

25.9

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

155

40.7

26.4

Viihde-elektroniikkalaitteet Vaatteet

Harrastukset

Lenkkeily, juoksu

Purjehdus, veneily


Maalaisperheet

C2

conzoom®luokka C2 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

C2

FI

69

22.2

32.2

S-Etukortti

139

70.4

50.8

Stockmann

0

0.0

2.5

125

3.7

3.0

Index

C2

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

98

25.9

26.4

Finnair Plus

46

11.1

24.4

SAS EuroBonus

39

3.7

9.4

Silja Line (Club One)

85

18.5

21.8

Viking Line (Viking Club)

63

11.1

17.5

Veikkaus-kortti

96

40.7

42.4

Jokin muu kanta-asiakaskortti

93

25.9

27.7

Index

C2

FI

82

18.5

22.6

102

70.4

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

75

33.3

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

49

7.4

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

100

74.1

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

126

48.1

38.3

Pins

Muut kanta-asiakaskortit

Mielipiteet Haluaisin perustaa oma yrityksen Harrastan liikuntaa viikoittain

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

58

7.4

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

97

40.7

41.9

Kannatan tasa-arvoa

97

74.1

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

89

44.4

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

67

7.4

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

79

22.2

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

81

29.6

36.5

Olen seikkailijaluonne

106

29.6

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

119

63.0

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

124

66.7

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

113

33.3

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

111

33.3

30.0

Pidän riskien ottamisesta

108

25.9

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

84

48.1

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

107

77.8

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

99

48.1

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

72

18.5

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

99

48.1

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

162

40.7

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

153

55.6

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

91

29.6

32.6 165


C3 El채kel채iset maaseudulla

58 %

ratkoo ristisanateht채vi채 ja sudokua


C3

Eläkeläiset maaseudulla

Ikäjakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

Ostovoimaindeksi

37 %

FI

harrastaa ompelua ja muita käsitöitä

Asuinmuoto

Asuinalueet Utsjoki

Siikainen

Liperi Miehikkälä

Taipalsaari


C3 Eläkeläiset maaseudulla Eläkeläiset maaseudulla Eläkeläiset maaseudulla -luokkaan kuuluu paljon yli 60-vuotiaita pariskuntia ja yhden hengen talouksia, jotka viettävät eläkepäiviä. Heidän lapsensa ovat muuttaneet pois kotoa kauan aikaa sitten, ja monella luokan edustajalla on lapsenlapsia. Luokan edustajat asuvat harvaan asutuilla alueilla sekä kaupunkialueiden läheisyydessä että kauempana niistä ympäri Suomea. He ovat kiinnostuneita paikallisista tapahtumista ja asioista ja omistavat tyypillisesti hieman vanhemman asunnon tai asuvat sellaisessa vuokralla. Koulutuksen he ovat hankkineet aikoinaan ammattikoulusta tai peruskoulusta, ja suurimman osan heidän tämänhetkisestä toimeentulosta muodostaa pieni eläke. Työvuosinaan usea luokan edustaja on toiminut maanviljelyn tai metsätalouden parissa.

Elämäntavat ja mielipiteet

Luokan edustajat ovat kovia liikkumaan luonnossa, hiihtämään sekä harrastamaan muuta liikuntaa. Lisäksi he pitävät puutarhanhoidosta ja kotona puuhastelusta, kuten käsi-

töistä, remontoinnista, nikkaroinnista ja puutöistä sekä rentouttavammista ristisanatehtävien tekemisestä, sudokusta ja lukemisesta. Tämän lisäksi moni on mukana yhdistys- tai järjestötoiminnassa. Ylimääräisen rahansa luokan edustajat käyttävät muiden suomalaisten tavoin pääasiassa kodin kunnostukseen ja lomamatkoihin tai jättävät pankkitilille säästöön. Myös asuntosijoittaminen on luokan edustajien keskuudessa keskimääräistä yleisempää. Televisiosta luokan edustajat katsovat pääasiassa perinteisiä maksuttomia kanavia, ja internetiä he käyttävät keskivertoa vähemmän. Suoramainonnan he haluavat saada paperiversiona postitse.


Eläkeläiset maaseudulla

C3

conzoom®luokka C3 verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Index

C3

FI

139

39,4

28,3

33

3,2

9,6

120

49,6

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

49

5,0

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

26

2,8

10,6

Index

C3

FI

1 - 11.500 €

123

25,4

20,6

11.501 - 39.000 €

106

62,8

59,4

59

11,8

20,0

Index

C3

FI

80

22.500

28.500

Index

C3

FI

Tulonsaajien tuloryhmät

Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema Yrittäjät

232

12,2

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

36

5,3

14,6

Alemmat toimihenkilöt

62

13,6

21,8

110

19,0

17,3

Työntekijät Opiskelijat

64

4,7

7,4

Eläkeläiset

159

37,7

23,6

75

7,5

10,0

Index

C3

FI

Työlliset

87

46,7

53,5

Työttömät

90

5,7

6,3

Muut

Pääasiallinen toiminta

Opiskelijat

73

7,1

9,6

Eläkeläiset

142

37,0

26,1

79

3,6

4,5

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

C3

FI

1465

23,5

1,6

Jalostus

167

23,9

14,3

Palvelut

63

52,6

84,1

Index

C3

FI

85

18,8

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

82

40,7

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

144

40,5

28,2

Index

C3

FI

86

1,8

2,1

Alkutuotanto

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

169


C3 Eläkeläiset maaseudulla conzoom®luokka C3 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

C3

FI

0 - 17 vuotiaat

13

2,6

20,0

18 - 34 vuotiaat

23

4,9

21,3

35 - 64 vuotiaat

96

38,4

39,9

65 - vuotiaat

287

54,0

18,8

Sukupuoli

Index

C3

FI

Naiset

92

46,8

51,0

Miehet

108

53,2

49,0

Index

C3

FI

158

84,5

53,4

33

15,5

46,6

Index

C3

FI

Ennen 1950

189

29,2

15,5

1950 - 1959

147

17,2

11,6

1960 - 1969

110

11,3

10,2

1970 - 1979

81

12,6

15,6

1980 - 1989

77

14,5

18,8

1990 - 1999

66

7,8

11,7

2000 - 2009

34

4,2

12,2

2009 jälkeen

29

0,9

3,1

Tuntematon

196

2,4

1,2

Index

C3

FI

113

89,0

79,0

Index

C3

FI

127

95.3

75.3

Työsuhdeauto

61

2.3

3.8

Muu auto

71

2.3

3.3

Ei ole autoa

14

2.3

16.3

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot Oma auto

TV kanavat

Index

C3

FI

Yle TV1

110

93.0

84.4

Yle TV2

106

90.7

85.3

98

86.0

87.4

MTV3 MTV3 Leffa

106

11.6

10.9

Sub

95

74.4

78.6

Nelonen

97

81.4

84.3

Eurosport

94

11.6

12.4

0

0.0

6.2

Music Television


Eläkeläiset maaseudulla

C3

conzoom®luokka C3 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

C3

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

46

4.7

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

42

2.3

5.5

Netti-TV

54

7.0

13.0

Nettivideoiden katselu

41

7.0

17.1

105

44.2

42.0

25

2.3

9.2

121

14.0

11.6

Sähköposti

90

67.4

75.0

Uutisten seuraaminen

84

53.5

63.7

Verkkolehtien lukeminen

81

27.9

34.5

Verkko-ostaminen

72

7.0

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

83

30.2

36.3

Index

C3

FI

Pankkipalveluiden käyttö Pikaviestiohjelmat Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

134

7.0

5.2

Hotellivaraukset

75

20.9

28.0

Junaliput

97

20.9

21.7

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

75

9.3

12.3

Lentoliput

71

16.3

22.9

Pikalainat

0

0.0

1.5

67

14.0

20.9

111

7.0

6.3

70

16.3

23.3

Pääsyliput tapahtumiin Sähkösopimukset Vaatteet

Internetin käyttölaite

Index

C3

FI

Kannettava tietokone

74

51.2

68.8

Matkapuhelin

54

25.6

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

47

7.0

14.9

103

72.1

70.2

Index

C3

FI

Helsingin Sanomat

76

39.5

52.2

Hufvudstadsbladet

31

2.3

7.6

Iltalehti

93

62.8

67.2

Ilta-Sanomat

98

67.4

69.0

Kauppalehti

65

14.0

21.4

Tietokone

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

C3

FI

95

39.5

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

109

53.5

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

70

18.6

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

36

2.3

6.5

Osoitteettomasta suoramainonnasta

171


C3 Eläkeläiset maaseudulla conzoom®luokka C3 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

C3

FI

Auto, vene

74

7.0

9.4

Eläkevakuutukset

78

4.7

6.0

Harrastukset

72

16.3

22.8

112

34.9

31.1

Kauneudenhoito

35

2.3

6.7

Kesämökki, loma-asunto

71

4.7

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

99

23.3

23.5

Kodinkoneet

50

4.7

9.2

Lomamatka

76

25.6

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

77

4.7

6.1

Oma asunto

37

4.7

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

27

2.3

8.5

Rahapelit

127

4.7

3.7

Sijoitusasunto

216

7.0

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

76

11.6

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

50

9.3

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

32

4.7

14.7

Vaatteet

60

11.6

19.5

Index

C3

FI

68

7.0

10.2

Jäävät säästöön pankkitilille

Harrastukset Aerobic, tanssi Golf

52

2.3

4.5

165

32.6

19.8

45

9.3

20.8

Kalastus, metsästys

162

23.3

14.4

Kirjojen lukeminen

105

69.8

66.2

Kuntosaliharjoittelu

66

14.0

21.0

Laskettelu, lumilautailu

54

4.7

8.7

Luonnossa liikkuminen

143

72.1

50.4

Matkustaminen kotimaassa

103

41.9

40.5

Matkustaminen ulkomailla

88

34.9

39.6

0

0.0

2.1

Nikkarointi, kodin puutyöt

147

25.6

17.4

Ompelu, käsityöt, askartelu

156

37.2

23.9

0

0.0

3.3

140

58.1

41.4

Rullaluistelu

60

2.3

3.8

Ruuanlaitto

115

32.6

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

125

27.9

22.3

Tansseissa käynti

172

9.3

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

155

32.6

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

168

44.2

26.4

Hiihto Lenkkeily, juoksu

Moottoriurheilu, autoilu

Purjehdus, veneily Ristisanatehtävät, sudokut


Eläkeläiset maaseudulla

C3

conzoom®luokka C3 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti

Index

C3

FI

Plussa-kortti

108

34.9

32.2

S-Etukortti

110

55.8

50.8

Stockmann

0

0.0

2.5

79

2.3

3.0

Index

C3

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

71

18.6

26.4

Finnair Plus

76

18.6

24.4

SAS EuroBonus

25

2.3

9.4

Silja Line (Club One)

64

14.0

21.8

Viking Line (Viking Club)

80

14.0

17.5

115

48.8

42.4

75

20.9

27.7

Index

C3

FI

82

18.6

22.6

101

69.8

68.9

Pins

Muut kanta-asiakaskortit

Veikkaus-kortti Jokin muu kanta-asiakaskortti

Mielipiteet Haluaisin perustaa oma yrityksen Harrastan liikuntaa viikoittain EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

84

37.2

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

108

16.3

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

104

76.7

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

103

39.5

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

54

7.0

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

100

41.9

41.9

Kannatan tasa-arvoa

100

76.7

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

80

39.5

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

42

4.7

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

83

23.3

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

70

25.6

36.5

Olen seikkailijaluonne

58

16.3

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

101

53.5

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

117

62.8

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

94

27.9

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

85

25.6

30.0

Pidän riskien ottamisesta

78

18.6

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

85

48.8

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

100

72.1

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

105

51.2

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

54

14.0

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

110

53.5

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

139

34.9

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

147

53.5

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

93

30.2

32.6 173


C4 Maalaisidylli

21 %

korjaa ja huoltaa autonsa itse


C4

Maalaisidylli

Ikäjakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

9%

Ostovoimaindeksi

käy usein tansseissa

FI

Asuinmuoto

Asuinalueet

Enontekiö

Jämijärvi

Polvijärvi Liperi, Rääkkylä

175


C4 Maalaisidylli Maalaisidylli Maalaisidylli-luokkaan kuuluu paljon keski-ikäisiä pariskuntia, joiden lapset ovat muuttaneet jo pois kotoa. He asuvat ympäri Suomea niin kaupunkialueiden läheisyydessä kuin kauempana niistä sekä vuokra- että omistusasunnoissa. Moni luokan edustajista on työikäinen ja toimii työntekijätason tai alemman toimihenkilötason tehtävissä tai yksityisyrittäjinä. Luokasta löytyy Suomen eniten maa- ja metsätaloudenharjoittajia. Lähes joka neljännes toimii maa-, metsä- tai kalataloudessa yksityisyrittäjänä tai toisen palveluksessa. Tämän lisäksi luokan edustajia työskentelee muun muassa teollisuus-, rakennus- ja palvelualalla. Tulotasoltaan he ovat hieman Suomen keskitason alapuolella. Kuten muillakin Maalaiselämää-ryhmän edustajilla, luokan edustajilla on ammatti- tai peruskoulututkinto.

Elämäntavat ja mielipiteet

Luokan edustajat harrastavat paljon kodin askareita, kuten puutarhanhoitoa, kodin kunnostamista, puutöitä, ompelua ja muita käsitöitä. He ovat varsinaisia ”tee-se-itse” -ih-

misiä ja nauttivat pienistä remontointi- ja kunnostusprojekteista sekä osaavat korjata autonsa itse. Tämän lisäksi moni pitää luonnossa liikkumisesta ja muusta urheilusta. Nikkaroinnin lisäksi luokan edustajat rentoutuvat lukemalla kirjoja tai katsomalla televisiota. Heillä on keskivertoa useammin maksullinen kanavapaketti, josta he seuraavat monenlaista kanavatarjontaa. Varsinkin leffakanavat ovat heidän suosiossaan. Internetin käyttö sitä vastoin on luokan keskuudessa keskimääräistä vähäisempää. Harvalla on tabletti tai nettiyhteys puhelimessa. Suoramainonnan luokan edustajat haluavat mieluiten saada postitse.


Maalaisidylli

C4

conzoom®luokka C4 verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Index

C4

FI

124

35,2

28,3

40

3,8

9,6

127

52,4

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

54

5,6

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

29

3,0

10,6

Index

C4

FI

1 - 11.500 €

118

24,3

20,6

11.501 - 39.000 €

106

62,8

59,4

65

12,9

20,0

Index

C4

FI

83

23.500

28.500

Index

C4

FI

Tulonsaajien tuloryhmät

Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema Yrittäjät

291

15,3

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

46

6,8

14,6

Alemmat toimihenkilöt

78

17,0

21,8

Työntekijät

135

23,4

17,3

Opiskelijat

87

6,4

7,4

Eläkeläiset

98

23,0

23,6

Muut

81

8,1

10,0

Index

C4

FI

Työlliset

91

48,9

53,5

Työttömät

89

5,6

6,3

Pääasiallinen toiminta

Opiskelijat

79

7,7

9,6

Eläkeläiset

131

34,2

26,1

81

3,7

4,5

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

C4

FI

1786

28,6

1,6

Jalostus

192

27,4

14,3

Palvelut

52

44,0

84,1

Index

C4

FI

95

21,2

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

87

43,3

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

126

35,5

28,2

Index

C4

FI

129

2,7

2,1

Alkutuotanto

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

177


C4 Maalaisidylli conzoom®luokka C4 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

C4

FI

0 - 17 vuotiaat

136

27,1

20,0

18 - 34 vuotiaat

86

18,4

21,3

35 - 64 vuotiaat

121

48,4

39,9

65 - vuotiaat

32

6,0

18,8

Sukupuoli

Index

C4

FI

Naiset

91

46,5

51,0

Miehet

109

53,5

49,0

Index

C4

FI

150

80,1

53,4

43

19,9

46,6

Index

C4

FI

Ennen 1950

172

26,6

15,5

1950 - 1959

136

15,8

11,6

1960 - 1969

90

9,2

10,2

1970 - 1979

61

9,5

15,6

1980 - 1989

80

15,1

18,8

1990 - 1999

94

11,0

11,7

2000 - 2009

67

8,1

12,2

2009 jälkeen

75

2,4

3,1

Tuntematon

197

2,4

1,2

Index

C4

FI

111

88,0

79,0

Index

C4

FI

124

93.3

75.3

70

2.7

3.8

122

4.0

3.3

8

1.3

16.3

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot Oma auto Työsuhdeauto Muu auto Ei ole autoa

TV kanavat

Index

C4

FI

Yle TV1

103

86.7

84.4

Yle TV2

100

85.3

85.3

98

85.3

87.4

MTV3 MTV3 Leffa

146

16.0

10.9

Sub

98

77.3

78.6

Nelonen

96

81.3

84.3

Eurosport

65

8.0

12.4

Music Television

64

4.0

6.2


Maalaisidylli

C4

conzoom®luokka C4 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

C4

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

53

5.3

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

24

1.3

5.5

Netti-TV

92

12.0

13.0

Nettivideoiden katselu

78

13.3

17.1

Pankkipalveluiden käyttö

95

40.0

42.0

Pikaviestiohjelmat

58

5.3

9.2

104

12.0

11.6

Sähköposti

92

69.3

75.0

Uutisten seuraaminen

86

54.7

63.7

Verkkolehtien lukeminen

77

26.7

34.5

Verkko-ostaminen

69

6.7

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

81

29.3

36.3

Index

C4

FI

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

103

5.3

5.2

Hotellivaraukset

67

18.7

28.0

Junaliput

55

12.0

21.7

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

86

10.7

12.3

Lentoliput

41

9.3

22.9

Pikalainat

86

1.3

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

89

18.7

20.9

Sähkösopimukset

85

5.3

6.3

Vaatteet

86

20.0

23.3

Internetin käyttölaite

Index

C4

FI

Kannettava tietokone

81

56.0

68.8

Matkapuhelin

59

28.0

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

45

6.7

14.9

Tietokone

99

69.3

70.2

Index

C4

FI

Helsingin Sanomat

61

32.0

52.2

Hufvudstadsbladet

35

2.7

7.6

Iltalehti

95

64.0

67.2

Ilta-Sanomat

93

64.0

69.0

Kauppalehti

93

20.0

21.4

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

C4

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

102

42.7

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

111

54.7

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

76

20.0

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

62

4.0

6.5 179


C4 Maalaisidylli conzoom®luokka C4 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

C4

FI

Auto, vene

57

5.3

9.4

Eläkevakuutukset

67

4.0

6.0

Harrastukset

59

13.3

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

94

29.3

31.1

Kauneudenhoito

60

4.0

6.7

Kesämökki, loma-asunto

81

5.3

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

102

24.0

23.5

72

6.7

9.2

Lomamatka

71

24.0

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

66

4.0

6.1

Oma asunto

54

6.7

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

62

5.3

8.5

Rahapelit

37

1.3

3.7

Sijoitusasunto

82

2.7

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

87

13.3

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

43

8.0

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

64

9.3

14.7

Vaatteet

68

13.3

19.5

Index

C4

FI

117

12.0

10.2

Kodinkoneet

Harrastukset Aerobic, tanssi Golf

59

2.7

4.5

149

29.3

19.8

64

13.3

20.8

Kalastus, metsästys

130

18.7

14.4

Kirjojen lukeminen

95

62.7

66.2

Kuntosaliharjoittelu

57

12.0

21.0

Laskettelu, lumilautailu

62

5.3

8.7

Luonnossa liikkuminen

130

65.3

50.4

Matkustaminen kotimaassa

102

41.3

40.5

Matkustaminen ulkomailla

64

25.3

39.6

Moottoriurheilu, autoilu

193

4.0

2.1

Nikkarointi, kodin puutyöt

176

30.7

17.4

Ompelu, käsityöt, askartelu

134

32.0

23.9

81

2.7

3.3

119

49.3

41.4

35

1.3

3.8

Hiihto Lenkkeily, juoksu

Purjehdus, veneily Ristisanatehtävät, sudokut Rullaluistelu Ruuanlaitto

90

25.3

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

132

29.3

22.3

Tansseissa käynti

173

9.3

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

121

25.3

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

162

42.7

26.4


Maalaisidylli

C4

conzoom®luokka C4 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

C4

FI

99

32.0

32.2

S-Etukortti

116

58.7

50.8

Stockmann

0

0.0

2.5

45

1.3

3.0

Index

C4

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

66

17.3

26.4

Finnair Plus

55

13.3

24.4

SAS EuroBonus

28

2.7

9.4

Silja Line (Club One)

92

20.0

21.8

Viking Line (Viking Club)

69

12.0

17.5

113

48.0

42.4

91

25.3

27.7

Index

C4

FI

106

24.0

22.6

99

68.0

68.9

Pins

Muut kanta-asiakaskortit

Veikkaus-kortti Jokin muu kanta-asiakaskortti

Mielipiteet Haluaisin perustaa oma yrityksen Harrastan liikuntaa viikoittain EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

57

25.3

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

141

21.3

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

108

80.0

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

115

44.0

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

104

13.3

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

92

38.7

41.9

Kannatan tasa-arvoa

97

74.7

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

70

34.7

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

36

4.0

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

85

24.0

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

77

28.0

36.5

Olen seikkailijaluonne

81

22.7

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

108

57.3

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

119

64.0

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

126

37.3

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

133

40.0

30.0

Pidän riskien ottamisesta

83

20.0

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

79

45.3

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

112

81.3

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

79

38.7

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

88

22.7

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

85

41.3

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

122

30.7

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

143

52.0

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

98

32.0

32.6 181


D1 Raharikkaat

66 %

mielest채 EU-j채senyys on Suomelle eduksi


Raharikkaat

D1

Ik채jakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

32 %

laittaa rahaa sijoitusrahastoihin, osakkeisiin tai muihin arvopapereihin Ostovoimaindeksi

FI

Asuinmuoto

Asuinalueet

Pirkkala

Muurame Kauniainen, Kirkkonummi, Espoo


D1 Raharikkaat Raharikkaat Raharikkaat-luokkaan kuuluvat Suomen rikkaimmat kotitaloudet. Suurin osa luokan edustajista asuu pääkaupunkiseudun parhailla asuinalueilla. Raharikkaisiin kuuluu paljon keski-ikäisiä pariskuntia, joista osalla on myös lapsia. Verrattuna Varakkaat lapsiperheet -luokkaan tässä luokassa niin aikuiset kuin lapsetkin ovat iältään varttuneempia. Osa luokan edustajista on siirtynyt jo eläkkeelle. Raharikkailla on selvästi muuta Rikkaat ryhmää suuremmat tulot. He kuuluvat City-eliitti-ryhmän tavoin Suomen koulutetuimpaan väestönosaan, ja moni toimii päättäjäasemassa palvelualojen yrityksissä: kuljetus- ja varastointialalla, koulutusalalla, rakennusalalla tai taiteen ja viihteen alalla.

Elämäntavat ja mielipiteet

Suurien tulojen ansiosta Raharikkailla on varaa käyttää rahaa moneen eri kohteeseen. Luokasta löytyy paljon innokkaita golfin pelaajia, laskettelijoita ja purjehtijoita. He mat-

kustavat paljon sekä ulkomailla että kotimaassa. Joka toiselta löytyykin Finnair Plus -kortti. Harrastusten ja matkailun lisäksi he ovat kiinnostuneita uusista ruoka- ja viinitrendeistä ja käyttävät muun ylimääräisen rahansa muun muassa sijoitusasuntoihin, loma-asuntoihin, veneisiin, sisustukseen ja muihin sijoituskohteisiin. Luokan edustajat haluavat olla ajan tasalla ajankohtaisista tapahtumista ja lukevat uutisensa joko Helsingin Sanomista tai Hufvudestadsbladetista. Tämän lisäksi moni lukee Kauppalehteä ja seuraa uutisia internetin kautta. He omistavat paljon erilaisia kodin elektroniik­ka- ja mobiililaitteita. Tämän vuoksi luokan edustajat käyttävät internetiä usean eri laitteen avulla. Suoramainonnan he haluavat saada postitse, mutta myös sähköpostimainonta kiinnostaa osaa luokan edustajista.


Raharikkaat

D1

conzoom®luokka D1 verrattuna Suomen kansaan Koulutus

Index

D1

FI

Perusasteen suorittaneet

49

13,9

28,3

Ylioppilastutkinnon suorittaneet

99

9,5

9,6

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

76

31,5

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

138

14,3

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

292

30,8

10,6

Index

D1

FI

55

11,2

20,6

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 € 11.501 - 39.000 € Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema

62

36,8

59,4

260

52,0

20,0

Index

D1

FI

208

58.500

28.500

Index

D1

FI

Yrittäjät

158

8,3

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

267

39,1

14,6

Alemmat toimihenkilöt

98

21,5

21,8

Työntekijät

37

6,5

17,3

Opiskelijat

89

6,6

7,4

Eläkeläiset

57

13,5

23,6

Muut

46

4,5

10,0

Index

D1

FI

123

65,5

53,5

Työttömät

35

2,2

6,3

Opiskelijat

116

11,1

9,6

Eläkeläiset

66

17,3

26,1

Muut

85

3,8

4,5

Pääasiallinen toiminta Työlliset

Työpaikat sektoreittain

Index

D1

FI

Alkutuotanto

22

0,4

1,6

Jalostus

91

13,1

14,3

Palvelut

103

86,6

84,1

Index

D1

FI

199

44,2

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

69

34,3

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

76

21,5

28,2

Index

D1

FI

138

2,9

2,1

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

185


D1 Raharikkaat conzoom®luokka D1 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

D1

FI

0 - 17 vuotiaat

151

30,1

20,0

18 - 34 vuotiaat

60

12,8

21,3

35 - 64 vuotiaat

115

45,9

39,9

65 - vuotiaat

59

11,2

18,8

Sukupuoli

Index

D1

FI

Naiset

98

50,0

51,0

Miehet

102

50,0

49,0

Index

D1

FI

178

95,2

53,4

10

4,8

46,6

Index

D1

FI

Ennen 1950

46

7,1

15,5

1950 - 1959

65

7,6

11,6

1960 - 1969

62

6,4

10,2

1970 - 1979

60

9,3

15,6

1980 - 1989

92

17,2

18,8

1990 - 1999

142

16,6

11,7

2000 - 2009

241

29,4

12,2

2009 jälkeen

170

5,3

3,1

Tuntematon

89

1,1

1,2

Index

D1

FI

152

120,0

79,0

Index

D1

FI

Oma auto

115

86.8

75.3

Työsuhdeauto

346

13.2

3.8

Muu auto

115

3.8

3.3

23

3.8

16.3

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot

Ei ole autoa

TV kanavat

Index

D1

FI

Yle TV1

110

92.5

84.4

Yle TV2

108

92.5

85.3

MTV3

108

94.3

87.4

MTV3 Leffa

69

7.5

10.9

Sub

106

83.0

78.6

Nelonen

110

92.5

84.3

Eurosport

137

17.0

12.4

91

5.7

6.2

Music Television


Raharikkaat

D1

conzoom®luokka D1 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö Musiikkipalveluiden kuuntelu

Index

D1

FI

75

7.5

10.1

102

5.7

5.5

Netti-TV

87

11.3

13.0

Nettivideoiden katselu

44

7.5

17.1

Pankkipalveluiden käyttö

94

39.6

42.0

Pikaviestiohjelmat

61

5.7

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

82

9.4

11.6

Sähköposti

103

77.4

75.0

Uutisten seuraaminen

107

67.9

63.7

Verkkolehtien lukeminen

104

35.8

34.5

Verkko-ostaminen

117

11.3

9.7

78

28.3

36.3

Index

D1

FI

Nettipuhelin tai VoIP

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

109

5.7

5.2

Hotellivaraukset

155

43.4

28.0

87

18.9

21.7

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

107

13.2

12.3

Lentoliput

189

43.4

22.9

Pikalainat

0

0.0

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

144

30.2

20.9

Sähkösopimukset

120

7.5

6.3

97

22.6

23.3

Junaliput

Vaatteet

Internetin käyttölaite

Index

D1

FI

Kannettava tietokone

104

71.7

68.8

Matkapuhelin

116

54.7

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

152

22.6

14.9

94

66.0

70.2

Sanomalehdet

Index

D1

FI

Helsingin Sanomat

145

75.5

52.2

Hufvudstadsbladet

200

15.1

7.6

Iltalehti

107

71.7

67.2

Ilta-Sanomat

101

69.8

69.0

Kauppalehti

167

35.8

21.4

Tietokone

Kiinnostunut mainonnasta

Index

D1

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

95

39.6

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

96

47.2

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

107

28.3

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

87

5.7

6.5 187


D1 Raharikkaat conzoom®luokka D1 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

D1

FI

Auto, vene

181

17.0

9.4

Eläkevakuutukset

221

13.2

6.0

Harrastukset

149

34.0

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

103

32.1

31.1

Kauneudenhoito

169

11.3

6.7

Kesämökki, loma-asunto

201

13.2

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

145

34.0

23.5

Kodinkoneet

102

9.4

9.2

Lomamatka

157

52.8

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

125

7.5

6.1

Oma asunto

136

17.0

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

110

9.4

8.5

Rahapelit

52

1.9

3.7

Sijoitusasunto

291

9.4

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

209

32.1

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

100

18.9

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

167

24.5

14.7

Vaatteet

116

22.6

19.5

Index

D1

FI

Aerobic, tanssi

129

13.2

10.2

Golf

251

11.3

4.5

Hiihto

134

26.4

19.8

Lenkkeily, juoksu

136

28.3

20.8

Kalastus, metsästys

118

17.0

14.4

Kirjojen lukeminen

108

71.7

66.2

Kuntosaliharjoittelu

108

22.6

21.0

Laskettelu, lumilautailu

196

17.0

8.7

Luonnossa liikkuminen

109

54.7

50.4

Matkustaminen kotimaassa

126

50.9

40.5

Matkustaminen ulkomailla

157

62.3

39.6

91

1.9

2.1

119

20.8

17.4

Harrastukset

Moottoriurheilu, autoilu Nikkarointi, kodin puutyöt Ompelu, käsityöt, askartelu

95

22.6

23.9

229

7.5

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

91

37.7

41.4

Rullaluistelu

98

3.8

3.8

Ruuanlaitto

113

32.1

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

136

30.2

22.3

Tansseissa käynti

70

3.8

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

99

20.8

20.9

157

41.5

26.4

Purjehdus, veneily

Viherkasvien tai puutarhan hoito


Raharikkaat

D1

conzoom®luokka D1 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti

Index

D1

FI

Plussa-kortti

105

34.0

32.2

S-Etukortti

100

50.9

50.8

Stockmann

227

5.7

2.5

0

0.0

3.0

Index

D1

FI

93

24.5

26.4

Finnair Plus

201

49.1

24.4

SAS EuroBonus

282

26.4

9.4

Silja Line (Club One)

173

37.7

21.8

Viking Line (Viking Club)

151

26.4

17.5

89

37.7

42.4

122

34.0

27.7

Index

D1

FI

Haluaisin perustaa oma yrityksen

117

26.4

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

120

83.0

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

Pins

Muut kanta-asiakaskortit Apteekkien kanta-asiakaskortit

Veikkaus-kortti Jokin muu kanta-asiakaskortti

Mielipiteet

148

66.0

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

75

11.3

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

92

67.9

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

113

43.4

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

118

15.1

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

113

47.2

41.9

Kannatan tasa-arvoa

106

81.1

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

125

62.3

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

119

13.2

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

128

35.8

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

135

49.1

36.5

Olen seikkailijaluonne

102

28.3

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

110

58.5

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

113

60.4

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

108

32.1

29.6

82

24.5

30.0

Pidän riskien ottamisesta

118

28.3

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

112

64.2

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

109

79.2

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

105

50.9

48.7

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

Syön pikaruokia mielelläni

81

20.8

25.6

121

58.5

48.5

75

18.9

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

109

39.6

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

145

47.2

32.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut Uskoni on minulle todella tärkeää

189


D2 Varakkaat lapsiperheet

26 %:lla

on alle kouluik채inen lapsi


Varakkaat lapsiperheet

D2

Ikäjakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

Ostovoimaindeksi

FI

18 %

laskettelee tai lumilautailee

Asuinmuoto

Asuinalueet

Pirkkala Lieto

Järvenpää, Nurmijärvi Kirkkonummi


D2 Varakkaat lapsiperheet Varakkaat lapsiperheet Varakkaat lapsiperheet -luokka koostuu pääasiassa hyvätuloisista lapsiperheistä. Perheet ovat tyypillisesti monilapsisia perheitä, joiden aikuisväestö on keski-iän tuntumassa. Tämän lisäksi luokasta löytyy jonkin verran nuorempia pariskuntia pienine lapsineen. Luokan edustajia löytyy paljon pääkaupunkiseudulta ja muista Suomen suurimmista kaupungeista. He omistavat tyypillisesti suuren omakotitalon tai paritalon. Suurin osa luokan aikuisväestöstä on korkeasti koulutettuja ja työikäisiä. Tämän takia luokan työllisyysaste on Suomen korkein. Moni toimii toimihenkilötai päättäjätason tehtävissä rakennusalalla, kaupan alalla, teollisuusalalla, hallinto- ja tukipalveluissa, kuljetus- ja varastointialalla tai koulutusalalla.

Elämäntavat ja mielipiteet

Varakkailla lapsiperheillä on paljon harrastuksia. He ovat kovia urheilemaan, hiihtämään, laskettelemaan, rullaluistelemaan,

golfaamaan ja puuhastelemaan kotona. Suuren perhekoon vuoksi heillä on tyypillisesti suuret peruskulut, mutta hyvän tulotason ansiosta heillä on varaa harrastusten lisäksi matkustaa, sijoittaa ja käydä ulkona syömässä. Luokan edustajilta löytyy useita eri kanta-asiakaskortteja, ja he pitävät verkon tuomista ostomahdollisuuksista varsinkin matkoja varattaessa. Luokan edustajat pitävät itsensä ajan tasalla ajankohtaisista tapahtumista internetin avulla sekä lukemalla Helsingin Sanomia, Hufvudstadsbladetia ja Kauppalehteä. Internetiä he ovat tottuneet käyttämään kännykän, tietokoneen sekä usein myös tabletin avulla. Suoramainonnan he haluavat mieluiten saada postitse tai sähköpostitse.


Varakkaat lapsiperheet

D2

conzoom®luokka D2 verrattuna Suomen kansaan Koulutus

Index

D2

FI

Perusasteen suorittaneet

55

15,5

28,3

Ylioppilastutkinnon suorittaneet

77

7,4

9,6

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

102

42,3

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

152

15,7

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

181

19,1

10,6

Index

D2

FI

51

10,5

20,6

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 € 11.501 - 39.000 € Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema

80

47,5

59,4

211

42,1

20,0

Index

D2

FI

143

40.500

28.500

Index

D2

FI

Yrittäjät

139

7,3

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

212

31,0

14,6

Alemmat toimihenkilöt

131

28,6

21,8

Työntekijät

77

13,2

17,3

Opiskelijat

85

6,3

7,4

Eläkeläiset

38

9,0

23,6

Muut

45

4,5

10,0

Index

D2

FI

133

70,9

53,5

Työttömät

44

2,8

6,3

Opiskelijat

116

11,2

9,6

Eläkeläiset

46

11,9

26,1

Muut

70

3,2

4,5

Pääasiallinen toiminta Työlliset

Työpaikat sektoreittain

Index

D2

FI

56

0,9

1,6

Jalostus

195

27,8

14,3

Palvelut

85

71,3

84,1

Index

D2

FI

234

51,9

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

69

34,0

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

50

14,1

28,2

Index

D2

FI

145

3,0

2,1

Alkutuotanto

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

193


D2 Varakkaat lapsiperheet conzoom®luokka D2 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

D2

FI

0 - 17 vuotiaat

168

33,6

20,0

18 - 34 vuotiaat

73

15,5

21,3

35 - 64 vuotiaat

110

44,0

39,9

65 - vuotiaat

36

6,9

18,8

Sukupuoli

Index

D2

FI

Naiset

98

49,7

51,0

Miehet

103

50,3

49,0

Index

D2

FI

179

95,6

53,4

9

4,4

46,6

Index

D2

FI

Ennen 1950

39

6,1

15,5

1950 - 1959

57

6,6

11,6

1960 - 1969

50

5,1

10,2

1970 - 1979

45

7,1

15,6

1980 - 1989

75

14,1

18,8

1990 - 1999

153

17,9

11,7

2000 - 2009

281

34,3

12,2

2009 jälkeen

252

7,9

3,1

Tuntematon

71

0,9

1,2

Index

D2

FI

144

114,0

79,0

Index

D2

FI

Oma auto

119

89.5

75.3

Työsuhdeauto

225

8.6

3.8

Muu auto

29

1.0

3.3

Ei ole autoa

18

2.9

16.3

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot

TV kanavat

Index

D2

FI

Yle TV1

107

90.5

84.4

Yle TV2

105

89.5

85.3

MTV3

106

92.4

87.4

MTV3 Leffa

96

10.5

10.9

Sub

102

80.0

78.6

Nelonen

106

89.5

84.3

Eurosport

154

19.0

12.4

Music Television

153

9.5

6.2


Varakkaat lapsiperheet

D2

conzoom®luokka D2 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

D2

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

66

6.7

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

86

4.8

5.5

Netti-TV

66

8.6

13.0

Nettivideoiden katselu

72

12.4

17.1

104

43.8

42.0

62

5.7

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

115

13.3

11.6

Sähköposti

100

75.2

75.0

Uutisten seuraaminen

103

65.7

63.7

Verkkolehtien lukeminen

108

37.1

34.5

Verkko-ostaminen

98

9.5

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

84

30.5

36.3

Index

D2

FI

Pankkipalveluiden käyttö Pikaviestiohjelmat

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

110

5.7

5.2

Hotellivaraukset

160

44.8

28.0

Junaliput

114

24.8

21.7

93

11.4

12.3

Lentoliput

150

34.3

22.9

Pikalainat

61

1.0

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

141

29.5

20.9

Sähkösopimukset

182

11.4

6.3

Vaatteet

111

25.7

23.3

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

Internetin käyttölaite

Index

D2

FI

Kannettava tietokone

109

75.2

68.8

Matkapuhelin

123

58.1

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

134

20.0

14.9

Tietokone

105

73.3

70.2

Sanomalehdet

Index

D2

FI

Helsingin Sanomat

122

63.8

52.2

Hufvudstadsbladet

139

10.5

7.6

Iltalehti

109

73.3

67.2

Ilta-Sanomat

106

73.3

69.0

Kauppalehti

138

29.5

21.4

Kiinnostunut mainonnasta

Index

D2

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

109

45.7

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

110

54.3

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

115

30.5

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

103

6.7

6.5 195


D2 Varakkaat lapsiperheet conzoom®luokka D2 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

D2

FI

Auto, vene

173

16.2

9.4

Eläkevakuutukset

143

8.6

6.0

Harrastukset

159

36.2

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

126

39.0

31.1

Kauneudenhoito

114

7.6

6.7

Kesämökki, loma-asunto

145

9.5

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

150

35.2

23.5

Kodinkoneet

145

13.3

9.2

Lomamatka

144

48.6

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

126

7.6

6.1

Oma asunto

122

15.2

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

156

13.3

8.5

Rahapelit

104

3.8

3.7

Sijoitusasunto

177

5.7

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

161

24.8

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

152

28.6

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

169

24.8

14.7

Vaatteet

147

28.6

19.5

Index

D2

FI

93

9.5

10.2

Harrastukset Aerobic, tanssi Golf

190

8.6

4.5

Hiihto

149

29.5

19.8

Lenkkeily, juoksu

119

24.8

20.8

Kalastus, metsästys

100

14.3

14.4

Kirjojen lukeminen

102

67.6

66.2

Kuntosaliharjoittelu

109

22.9

21.0

Laskettelu, lumilautailu

209

18.1

8.7

Luonnossa liikkuminen

108

54.3

50.4

Matkustaminen kotimaassa

134

54.3

40.5

Matkustaminen ulkomailla

137

54.3

39.6

92

1.9

2.1

158

27.6

17.4

Moottoriurheilu, autoilu Nikkarointi, kodin puutyöt Ompelu, käsityöt, askartelu Purjehdus, veneily Ristisanatehtävät, sudokut Rullaluistelu Ruuanlaitto

96

22.9

23.9

145

4.8

3.3

92

38.1

41.4

173

6.7

3.8

84

23.8

28.3

111

24.8

22.3

71

3.8

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

100

21.0

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

123

32.4

26.4

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen Tansseissa käynti


Varakkaat lapsiperheet

D2

conzoom®luokka D2 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

D2

FI

95

30.5

32.2

S-Etukortti

114

58.1

50.8

Stockmann

77

1.9

2.5

Pins

32

1.0

3.0

Index

D2

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

105

27.6

26.4

Finnair Plus

168

41.0

24.4

SAS EuroBonus

193

18.1

9.4

Silja Line (Club One)

170

37.1

21.8

Viking Line (Viking Club)

114

20.0

17.5

Veikkaus-kortti

108

45.7

42.4

Jokin muu kanta-asiakaskortti

130

36.2

27.7

Index

D2

FI

97

21.9

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

112

77.1

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

133

59.0

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

114

17.1

15.1

98

72.4

73.8

102

39.0

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

97

12.4

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

102

42.9

41.9

Kannatan tasa-arvoa

106

81.0

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

117

58.1

49.7

Muut kanta-asiakaskortit

Mielipiteet Haluaisin perustaa oma yrityksen

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia Maksan luomuruuasta enemmän

Seuraan uusimpia muotitrendejä

95

10.5

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

119

33.3

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

118

42.9

36.5

96

26.7

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

113

60.0

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

115

61.9

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

113

33.3

29.6

92

27.6

30.0

Olen seikkailijaluonne

Ostan välillä tuotteita osamaksulla Pidän riskien ottamisesta

99

23.8

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

115

65.7

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

109

79.0

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

102

49.5

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

100

25.7

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

130

62.9

48.5

76

19.0

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

110

40.0

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

120

39.0

32.6

Uskoni on minulle todella tärkeää

197


D3 El채m채 hymyilee

58 %

matkustaa ulkomaille vuosittain


D3

Elämä hymyilee

Ikäjakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

13 %:lla

on työsuhdeauto

Ostovoimaindeksi

FI

Asuinmuoto

Asuinalueet

Kirkkonummi Kaarina Inkoo

Järvenpää, Kerava


D3 Elämä hymyilee Elämä hymyilee Elämä hymyilee -luokkaan kuuluu paljon vanhempia pariskuntia, joiden lapset ovat tyypillisesti jo muuttaneet pois kotoa. Moni luokan edustajista asuu 80-luvulla rakennetulla omakotitaloalueella pääkaupunkiseudulla tai muussa suuressa kaupungissa. Heidän asuntonsa ovat tyypillisesti muuta Rikkaat-ryhmää pienempiä pienemmän perhekoon vuoksi. Osa luokan edustajista on jäänyt jo eläkkeelle, mutta suurin osa on vielä työelämässä ja toimii päättäjä- tai toimihenkilötason työtehtävissä muun muassa kaupan alalla, rakennusalalla, kuljetus- ja varastointialalla tai terveys- ja sosiaalipalveluissa. Kuten muillakin Rikkaat-ryhmän edustajilla heillä on hyvä koulutustaso ja vakaa taloustilanne. Usealla on käytössään työsuhdeauto.

Elämäntavat ja mielipiteet

Elämä hymyilee -luokan edustajilla on muuta Rikkaat-ryhmää enemmän aikaa omiin harrastuksiin, sillä luokan edustajien lapset ovat jo muuttaneet pois kotoa ja osa on eläkkeellä.

He ovat kovia liikkumaan, pelaamaan golfia ja hiihtämään. Lisäksi nikkarointi, puutarhanhoito ja muut kotiaskareet sekä yhdistys- ja järjestötoiminta ovat suosittua heidän keskuudessaan. Luokan edustajat ovat kovia matkustelemaan, ja kesäisin moni viettää aikaa ulkomailla matkustaen tai kesämökillään. Usealta löytyy myös vapaaehtoinen eläkevakuutus, sijoitusasunto tai muita sijoituksia. Pääkaupunkiseutukeskeisen asumisen vuoksi luokan edustajat lukevat joko Helsingin Sanomia tai Hufvudstadbladetia. Tämän lisäksi he seuraavat uutisia verkosta ja lukevat talousuutiset Kauppalehdestä. Luokan edustajat käyttävät internetiä muuta Rikkaat-ryhmää vähemmän. Kuitenkin monen kodista löytyy tabletti, jolla he selailevat päivän tapahtumia ja maksavat laskuja. Suoramainonnan luokan edustajat haluavat saada perinteisenä postimainontana.


Elämä hymyilee

D3

conzoom®luokka D3 verrattuna Suomen kansaan Koulutus

Index

D3

FI

Perusasteen suorittaneet

69

19,4

28,3

Ylioppilastutkinnon suorittaneet

85

8,1

9,6

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

101

41,5

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

125

12,9

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

172

18,1

10,6

Index

D3

FI

55

11,2

20,6

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 € 11.501 - 39.000 € Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema

83

49,5

59,4

196

39,2

20,0

Index

D3

FI

142

40.000

28.500

Index

D3

FI

Yrittäjät

136

7,2

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

176

25,7

14,6

Alemmat toimihenkilöt

110

23,9

21,8

Työntekijät

67

11,7

17,3

Opiskelijat

85

6,3

7,4

Eläkeläiset

86

20,2

23,6

Muut

50

5,0

10,0

Index

D3

FI

114

60,7

53,5

Työttömät

48

3,0

6,3

Opiskelijat

95

9,1

9,6

Eläkeläiset

92

24,1

26,1

Muut

68

3,1

4,5

Pääasiallinen toiminta Työlliset

Työpaikat sektoreittain

Index

D3

FI

42

0,7

1,6

Jalostus

123

17,6

14,3

Palvelut

97

81,7

84,1

Index

D3

FI

117

26,0

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

93

46,0

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

99

28,0

28,2

Index

D3

FI

115

2,4

2,1

Alkutuotanto

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

201


D3 Elämä hymyilee conzoom®luokka D3 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

D3

FI

0 - 17 vuotiaat

103

20,5

20,0

18 - 34 vuotiaat

70

14,9

21,3

35 - 64 vuotiaat

120

47,8

39,9

65 - vuotiaat

89

16,8

18,8

Sukupuoli

Index

D3

FI

Naiset

99

50,4

51,0

Miehet

101

49,6

49,0

Index

D3

FI

172

92,0

53,4

17

8,0

46,6

Index

D3

FI

Ennen 1950

70

10,8

15,5

1950 - 1959

87

10,1

11,6

1960 - 1969

90

9,2

10,2

1970 - 1979

83

13,0

15,6

1980 - 1989

154

29,0

18,8

1990 - 1999

116

13,6

11,7

2000 - 2009

90

11,0

12,2

2009 jälkeen

72

2,3

3,1

Tuntematon

85

1,0

1,2

Index

D3

FI

132

104,0

79,0

Index

D3

FI

Oma auto

121

91.1

75.3

Työsuhdeauto

349

13.3

3.8

Muu auto

68

2.2

3.3

Ei ole autoa

27

4.4

16.3

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot

TV kanavat

Index

D3

FI

Yle TV1

108

91.1

84.4

Yle TV2

107

91.1

85.3

MTV3

104

91.1

87.4

MTV3 Leffa

102

11.1

10.9

Sub

102

80.0

78.6

Nelonen

105

88.9

84.3

Eurosport

126

15.6

12.4

71

4.4

6.2

Music Television


Elämä hymyilee

D3

conzoom®luokka D3 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö Musiikkipalveluiden kuuntelu

Index

D3

FI

88

8.9

10.1

120

6.7

5.5

Netti-TV

85

11.1

13.0

Nettivideoiden katselu

65

11.1

17.1

Nettipuhelin tai VoIP

Pankkipalveluiden käyttö

127

53.3

42.0

Pikaviestiohjelmat

96

8.9

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

96

11.1

11.6

Sähköposti

107

80.0

75.0

Uutisten seuraaminen

105

66.7

63.7

Verkkolehtien lukeminen

116

40.0

34.5

Verkko-ostaminen

115

11.1

9.7

98

35.6

36.3

Index

D3

FI

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

85

4.4

5.2

Hotellivaraukset

135

37.8

28.0

Junaliput

102

22.2

21.7

72

8.9

12.3

Lentoliput

155

35.6

22.9

Pikalainat

0

0.0

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

138

28.9

20.9

Sähkösopimukset

106

6.7

6.3

86

20.0

23.3

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

Vaatteet

Internetin käyttölaite

Index

D3

FI

103

71.1

68.8

99

46.7

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

119

17.8

14.9

Tietokone

105

73.3

70.2

Sanomalehdet

Index

D3

FI

Helsingin Sanomat

149

77.8

52.2

Hufvudstadsbladet

177

13.3

7.6

Iltalehti

109

73.3

67.2

Ilta-Sanomat

109

75.6

69.0

Kauppalehti

155

33.3

21.4

Kannettava tietokone Matkapuhelin

Kiinnostunut mainonnasta

Index

D3

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

90

37.8

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

99

48.9

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

92

24.4

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

103

6.7

6.5 203


D3 Elämä hymyilee conzoom®luokka D3 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

D3

FI

Auto, vene

142

13.3

9.4

Eläkevakuutukset

223

13.3

6.0

Harrastukset

127

28.9

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

129

40.0

31.1

Kauneudenhoito

100

6.7

6.7

Kesämökki, loma-asunto

203

13.3

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

142

33.3

23.5

Kodinkoneet

121

11.1

9.2

Lomamatka

139

46.7

33.7

37

2.2

6.1

107

13.3

12.4

52

4.4

8.5

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut Oma asunto Pelit, musiikki, DVD:t, videot Rahapelit

61

2.2

3.7

Sijoitusasunto

206

6.7

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

203

31.1

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

95

17.8

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

76

11.1

14.7

Vaatteet

80

15.6

19.5

Index

D3

FI

Aerobic, tanssi

109

11.1

10.2

Golf

197

8.9

4.5

Hiihto

158

31.1

19.8

Lenkkeily, juoksu

107

22.2

20.8

Kalastus, metsästys

93

13.3

14.4

Kirjojen lukeminen

111

73.3

66.2

Kuntosaliharjoittelu

106

22.2

21.0

Laskettelu, lumilautailu

103

8.9

8.7

Luonnossa liikkuminen

106

53.3

50.4

Matkustaminen kotimaassa

115

46.7

40.5

Matkustaminen ulkomailla

146

57.8

39.6

Moottoriurheilu, autoilu

107

2.2

2.1

Nikkarointi, kodin puutyöt

166

28.9

17.4

Ompelu, käsityöt, askartelu

102

24.4

23.9

Purjehdus, veneily

135

4.4

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

107

44.4

41.4

Rullaluistelu

116

4.4

3.8

Harrastukset

Ruuanlaitto

94

26.7

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

120

26.7

22.3

Tansseissa käynti

124

6.7

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

149

31.1

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

135

35.6

26.4


Elämä hymyilee

D3

conzoom®luokka D3 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti

Index

D3

FI

Plussa-kortti

110

35.6

32.2

S-Etukortti

105

53.3

50.8

Stockmann

179

4.4

2.5

75

2.2

3.0

Index

D3

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

118

31.1

26.4

Finnair Plus

173

42.2

24.4

SAS EuroBonus

190

17.8

9.4

Silja Line (Club One)

153

33.3

21.8

Viking Line (Viking Club)

127

22.2

17.5

94

40.0

42.4

128

35.6

27.7

Index

D3

FI

98

22.2

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

116

80.0

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

Pins

Muut kanta-asiakaskortit

Veikkaus-kortti Jokin muu kanta-asiakaskortti

Mielipiteet Haluaisin perustaa oma yrityksen

140

62.2

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

88

13.3

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

96

71.1

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

99

37.8

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

121

15.6

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

117

48.9

41.9

Kannatan tasa-arvoa

113

86.7

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

107

53.3

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

100

11.1

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

103

28.9

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

116

42.2

36.5

88

24.4

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

113

60.0

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

112

60.0

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

120

35.6

29.6

89

26.7

30.0

Olen seikkailijaluonne

Ostan välillä tuotteita osamaksulla Pidän riskien ottamisesta

93

22.2

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

112

64.4

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

101

73.3

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

109

53.3

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

87

22.2

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

133

64.4

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

124

31.1

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

110

40.0

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

116

37.8

32.6 205


E1 Vuokralaiset

39 %:lla ei ole autoa


E1

Vuokralaiset

Ik채jakauma

42 %

ostaa kalliita tuotteita osamaksulla

0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

Ostovoimaindeksi

FI

Asuinmuoto

Asuinalueet

Joensuu Jyv채skyl채 H채meenlinna

Lappeenranta Helsinki


E1 Vuokralaiset Vuokralaiset Vuokralaiset-luokka koostuu pääasiassa nuorista pareista ja yhden hengen talouksista. Luokkaan kuuluu paljon 20–35-vuotiaita nuoria, jotka asuvat vuokralla suurten ja keskisuurten kaupunkien 70–90-luvuilla rakennetuissa kerrostalolähiöissä. Heillä on tyypillisesti pieni asunto ja halpa vuokra matalan tulotason vuoksi. Osalla on myös lapsia. Luokan edustajilla on perus- tai ammattikoulutus, ja he työskentelevät tyypillisesti kaupan alalla, terveys- ja sosiaalialalla tai koulutusalalla. Tulotasoltaan luokka on Suomen alhaisin. Alhainen tulotaso selittyy matalalla koulutustasolla ja matalilla aloituspalkoilla. Lisäksi luokasta löytyy paljon työttömiä. Luokan työttömyysaste on kaksinkertainen Suomen keskitasoon nähden.

Elämäntavat ja mielipiteet

Vuokralaiset ostavat paljon tarjoustuotteita ja ovat kiinnostuneita tarjouksiin liittyvästä mainonnasta sekä postitse, sähköpostitse että tekstiviestitse. Tämän lisäksi he pe-

laavat keskivertoa enemmän rahapelejä ja ovat tottuneempia ostamaan tuotteita osamaksulla, mikäli heillä ei ole varaa maksaa tuotetta kertamaksulla. Matalan tulotason vuoksi luokan edustajille ei jää ylimääräistä rahaa kalliisiin harrastuksiin tai muihin rahankäyttökohteisiin. Suurin osa heidän tuloistaan menee perusmenoihin, kuten ruokaan ja asumiskuluihin. He pitävät lenkkeilystä ja varojen salliessa matkustavat tyypillisesti junalla kotimaan sisällä, sillä usea ei omista autoa. Luokan edustajat ovat innokkaita television katsojia ja katsovat sitä keskivertoa enemmän. Internetiä he käyttävät tyypillisesti sähköpostiin, uutisten seuraamiseen, pankkipalveluihin ja sosiaaliseen mediaan.


Vuokralaiset

E1

conzoom®luokka E1 verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet

Index

E1

FI

140

39,4

28,3

96

9,1

9,6

101

41,8

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

57

5,9

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

35

3,7

10,6

Index

E1

FI

188

38,6

20,6

11.501 - 39.000 €

93

55,4

59,4

Yli 39.000 €

30

6,0

20,0

Index

E1

FI

64

18.000

28.500

Index

E1

FI

Yrittäjät

41

2,2

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

30

4,3

14,6

Alemmat toimihenkilöt

76

16,5

21,8

Työntekijät

137

23,6

17,3

Opiskelijat

157

11,7

7,4

Eläkeläiset

75

17,6

23,6

241

24,1

10,0

Index

E1

FI

80

43,0

53,5

Työttömät

228

14,3

6,3

Opiskelijat

140

13,5

9,6

Eläkeläiset

79

20,6

26,1

190

8,6

4,5

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema

Muut

Pääasiallinen toiminta Työlliset

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

E1

FI

Alkutuotanto

34

0,5

1,6

Jalostus

71

10,2

14,3

Palvelut

106

89,3

84,1

Index

E1

FI

Lapsiperheet

101

22,3

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

126

62,5

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

54

15,2

28,2

Index

E1

FI

87

1,8

2,1

Talouksien elämänvaihe

Talouksien koko Keskikoko

209


E1 Vuokralaiset conzoom®luokka E1 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

E1

FI

0 - 17 vuotiaat

109

21,7

20,0

18 - 34 vuotiaat

142

30,3

21,3

35 - 64 vuotiaat

95

37,9

39,9

65 - vuotiaat

54

10,1

18,8

Sukupuoli

Index

E1

FI

Naiset

99

50,5

51,0

Miehet

101

49,5

49,0

Index

E1

FI

8

4,3

53,4

205

95,7

46,6

Index

E1

FI

Ennen 1950

9

1,4

15,5

1950 - 1959

39

4,5

11,6

1960 - 1969

85

8,7

10,2

1970 - 1979

200

31,4

15,6

1980 - 1989

134

25,2

18,8

1990 - 1999

228

26,6

11,7

2000 - 2009

16

2,0

12,2

2009 jälkeen

5

0,2

3,1

Tuntematon

19

0,2

1,2

Index

E1

FI

73

58,0

79,0

Index

E1

FI

81

61.3

75.3

0

0.0

3.8

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot Oma auto Työsuhdeauto Muu auto Ei ole autoa

TV kanavat

0

0.0

3.3

237

38.7

16.3

Index

E1

FI

Yle TV1

107

90.3

84.4

Yle TV2

106

90.3

85.3

MTV3

107

93.5

87.4

MTV3 Leffa

89

9.7

10.9

Sub

115

90.3

78.6

Nelonen

111

93.5

84.3

Eurosport

104

12.9

12.4

Music Television

104

6.5

6.2


Vuokralaiset

E1

conzoom®luokka E1 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

E1

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

32

3.2

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

58

3.2

5.5

Netti-TV

74

9.7

13.0

Nettivideoiden katselu

94

16.1

17.1

Pankkipalveluiden käyttö

100

41.9

42.0

Pikaviestiohjelmat

70

6.5

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

84

9.7

11.6

Sähköposti

99

74.2

75.0

Uutisten seuraaminen

96

61.3

63.7

Verkkolehtien lukeminen

93

32.3

34.5

Verkko-ostaminen

100

9.7

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

106

38.7

36.3

Index

E1

FI

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

62

3.2

5.2

Hotellivaraukset

69

19.4

28.0

Junaliput

119

25.8

21.7

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

105

12.9

12.3

Lentoliput

70

16.1

22.9

Pikalainat

208

3.2

1.5

77

16.1

20.9

103

6.5

6.3

97

22.6

23.3

Pääsyliput tapahtumiin Sähkösopimukset Vaatteet

Internetin käyttölaite

Index

E1

FI

98

67.7

68.8

103

48.4

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

65

9.7

14.9

Tietokone

97

67.7

70.2

Index

E1

FI

Helsingin Sanomat

80

41.9

52.2

Hufvudstadsbladet

43

3.2

7.6

Iltalehti

106

71.0

67.2

Ilta-Sanomat

107

74.2

69.0

Kauppalehti

90

19.4

21.4

Kannettava tietokone Matkapuhelin

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

E1

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

116

48.4

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

118

58.1

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

122

32.3

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

149

9.7

6.5 211


E1 Vuokralaiset conzoom®luokka E1 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

E1

FI

Auto, vene

69

6.5

9.4

Eläkevakuutukset

54

3.2

6.0

Harrastukset

85

19.4

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

62

19.4

31.1

Kauneudenhoito

48

3.2

6.7

Kesämökki, loma-asunto

49

3.2

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

55

12.9

23.5

Kodinkoneet

70

6.5

9.2

Lomamatka

67

22.6

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

53

3.2

6.1

Oma asunto

78

9.7

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

38

3.2

8.5

177

6.5

3.7

0

0.0

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

63

9.7

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

86

16.1

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

66

9.7

14.7

Vaatteet

66

12.9

19.5

Index

E1

FI

Aerobic, tanssi

95

9.7

10.2

Golf

72

3.2

4.5

Hiihto

49

9.7

19.8

Lenkkeily, juoksu

108

22.6

20.8

Kalastus, metsästys

112

16.1

14.4

Kirjojen lukeminen

102

67.7

66.2

Kuntosaliharjoittelu

92

19.4

21.0

Laskettelu, lumilautailu

75

6.5

8.7

Luonnossa liikkuminen

90

45.2

50.4

Matkustaminen kotimaassa

96

38.7

40.5

Matkustaminen ulkomailla

73

29.0

39.6

155

3.2

2.1

Nikkarointi, kodin puutyöt

56

9.7

17.4

Ompelu, käsityöt, askartelu

81

19.4

23.9

0

0.0

3.3

101

41.9

41.4

Rullaluistelu

84

3.2

3.8

Ruuanlaitto

91

25.8

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

72

16.1

22.3

179

9.7

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

92

19.4

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

86

22.6

26.4

Rahapelit Sijoitusasunto

Harrastukset

Moottoriurheilu, autoilu

Purjehdus, veneily Ristisanatehtävät, sudokut

Tansseissa käynti


Vuokralaiset

E1

conzoom®luokka E1 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

E1

FI

90

29.0

32.2

S-Etukortti

108

54.8

50.8

Stockmann

0

0.0

2.5

109

3.2

3.0

Index

E1

FI

147

38.7

26.4

Finnair Plus

53

12.9

24.4

SAS EuroBonus

34

3.2

9.4

Silja Line (Club One)

74

16.1

21.8

Viking Line (Viking Club)

92

16.1

17.5

129

54.8

42.4

81

22.6

27.7

Index

E1

FI

Haluaisin perustaa oma yrityksen

71

16.1

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

98

67.7

68.9

Pins

Muut kanta-asiakaskortit Apteekkien kanta-asiakaskortit

Veikkaus-kortti Jokin muu kanta-asiakaskortti

Mielipiteet

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

72

32.3

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

107

16.1

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

118

87.1

73.8

76

29.0

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

126

16.1

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

77

32.3

41.9

Kannatan tasa-arvoa

101

77.4

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

104

51.6

49.7

Maksan luomuruuasta enemmän

Seuraan uusimpia muotitrendejä

58

6.5

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

69

19.4

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

80

29.0

36.5

104

29.0

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

91

48.4

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

102

54.8

53.7

65

19.4

29.6

140

41.9

30.0

Pidän riskien ottamisesta

67

16.1

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

84

48.4

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

102

74.2

72.4

86

41.9

48.7

113

29.0

25.6

53

25.8

48.5

103

25.8

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

71

25.8

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

89

29.0

32.6

Olen seikkailijaluonne

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen Ostan välillä tuotteita osamaksulla

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti Syön pikaruokia mielelläni Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut Uskoni on minulle todella tärkeää

213


E2 Vuokrak채mpp채 ja saunavuoro

61 %:lla on Veikkauskortti


E2

Vuokrakämppä ja saunavuoro

Ikäjakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

28 %

pelaa netissä raha- ja vedonlyöntipelejä

Ostovoimaindeksi

FI

Asuinmuoto

Asuinalueet

Kouvola Lahti Helsinki

Lappeenranta Kotka


E2 Vuokrakämppä ja saunavuoro Vuokrakämppä ja saunavuoro Vuokrakämppä ja saunavuoro -luokasta löytyy Vuokralaiset-luokkaa varttuneempia henkilöitä. Luokka sisältää paljon keski-ikäisiä ja juuri eläkkeelle jääneitä ihmisiä, jotka asuvat suurten ja keskisuurten kaupunkien kerrostalolähiöissä yksin tai kumppanin kanssa.

tössään auto. Tämän takia luokan edustajat suosivat lähellä sijaitsevia kauppoja, kuten Valintataloa ja Siwaa, perusmenoihin. He ostavat heikon tulotasonsa vuoksi muita suomalaisia useammin tuotteita tarjouksista tai osamaksulla.

Luokan edustajilla on pieni 70–90-luvulla rakennettu kerrostaloasunto, ja koulutukseltaan he ovat peruskoulun tai ammattikoulun suorittaneita henkilöitä. He työskentelevät tyypillisesti kaupan alalla, terveys- ja sosiaalialalla tai koulutusalalla. He kuuluvat pienituloisten suomalaisten joukkoon, minkä takia heidän kulutustasonsa on matala.

Rahapelien pelaaminen ja vedonlyönti on yleistä luokan keskuudessa, sillä he toivovat voittorahojen parantavan elämänlaatuaan. Rahapelien lisäksi luokan edustajat käyttävät internetiä sähköpostiin, uutisten seuraamiseen ja sosiaaliseen mediaan. Myös netti-TV on keskivertoa käytetympi luokan edustajien keskuudessa. Televisiosta he katsovat pääasiassa maksuttomia kanavia, ja suoramainonnan luokan edustajat haluavat saada postitse.

Elämäntavat ja mielipiteet

Vuokrakämppä ja saunavuoro -luokan edustajat harrastavat enimmäkseen lenkkeilyä ja kotona puuhastelua. Verrattuna muihin suomalaisiin harvalla luokan edustajalla on käy-


Vuokrakämppä ja saunavuoro

E2

conzoom®luokka E2 verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet

Index

E2

FI

154

43,5

28,3

Ylioppilastutkinnon suorittaneet

78

7,4

9,6

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

98

40,6

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

49

5,0

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

32

3,4

10,6

Index

E2

FI

1 - 11.500 €

168

34,5

20,6

11.501 - 39.000 €

101

59,7

59,4

29

5,7

20,0

Index

E2

FI

64

18.000

28.500

Index

E2

FI

Yrittäjät

38

2,0

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

27

4,0

14,6

Alemmat toimihenkilöt

68

14,9

21,8

Työntekijät

114

19,8

17,3

Opiskelijat

123

9,1

7,4

Eläkeläiset

131

31,0

23,6

Muut

194

19,3

10,0

Index

E2

FI

68

36,6

53,5

Työttömät

187

11,7

6,3

Opiskelijat

104

10,0

9,6

Eläkeläiset

134

34,8

26,1

Muut

151

6,8

4,5

Tulonsaajien tuloryhmät

Yli 39.000 eur

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema

Pääasiallinen toiminta Työlliset

Työpaikat sektoreittain

Index

E2

FI

Alkutuotanto

34

0,5

1,6

Jalostus

58

8,3

14,3

Palvelut

108

91,2

84,1

Index

E2

FI

68

15,0

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

114

56,3

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

102

28,7

28,2

Index

E2

FI

78

1,6

2,1

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

217


E2 Vuokrakämppä ja saunavuoro conzoom®luokka E2 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

E2

FI

0 - 17 vuotiaat

78

15,6

20,0

18 - 34 vuotiaat

120

25,5

21,3

35 - 64 vuotiaat

92

36,8

39,9

65 - vuotiaat

117

22,1

18,8

Sukupuoli

Index

E2

FI

Naiset

105

53,5

51,0

Miehet

95

46,5

49,0

Index

E2

FI

7

3,7

53,4

206

96,3

46,6

Index

E2

FI

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi Ennen 1950

12

1,9

15,5

1950 - 1959

87

10,2

11,6

1960 - 1969

140

14,3

10,2

1970 - 1979

248

38,8

15,6

1980 - 1989

109

20,5

18,8

1990 - 1999

105

12,3

11,7

2000 - 2009

12

1,5

12,2

2009 jälkeen

9

0,3

3,1

Tuntematon

35

0,4

1,2

Index

E2

FI

70

55,0

79,0

Index

E2

FI

59

44.4

75.3

0

0.0

3.8

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot Oma auto Työsuhdeauto Muu auto

169

5.6

3.3

Ei ole autoa

306

50.0

16.3

TV kanavat

Index

E2

FI

Yle TV1

99

83.3

84.4

Yle TV2

98

83.3

85.3

MTV3

95

83.3

87.4

MTV3 Leffa

102

11.1

10.9

Sub

99

77.8

78.6

Nelonen

92

77.8

84.3

Eurosport

45

5.6

12.4

Music Television

89

5.6

6.2


Vuokrakämppä ja saunavuoro

E2

conzoom®luokka E2 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

E2

FI

110

11.1

10.1

0

0.0

5.5

128

16.7

13.0

65

11.1

17.1

Pankkipalveluiden käyttö

119

50.0

42.0

Pikaviestiohjelmat

120

11.1

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

240

27.8

11.6

Sähköposti

111

83.3

75.0

Uutisten seuraaminen

96

61.1

63.7

Verkkolehtien lukeminen

80

27.8

34.5

Verkko-ostaminen

115

11.1

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

122

44.4

36.3

Index

E2

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu Nettipuhelin tai VoIP Netti-TV Nettivideoiden katselu

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

0

0.0

5.2

99

27.8

28.0

102

22.2

21.7

90

11.1

12.3

Lentoliput

97

22.2

22.9

Pikalainat

359

5.6

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

106

22.2

20.9

0

0.0

6.3

96

22.2

23.3

Hotellivaraukset Junaliput Kulutus- ja viihde-elektroniikka

Sähkösopimukset Vaatteet

Internetin käyttölaite

Index

E2

FI

Kannettava tietokone

81

55.6

68.8

Matkapuhelin

71

33.3

47.2

112

16.7

14.9

95

66.7

70.2

Sanomalehdet

Index

E2

FI

Helsingin Sanomat

85

44.4

52.2

Hufvudstadsbladet

0

0.0

7.6

Iltalehti

83

55.6

67.2

Ilta-Sanomat

89

61.1

69.0

Kauppalehti

52

11.1

21.4

Tabletti, sähköinen lukulaite Tietokone

Kiinnostunut mainonnasta

Index

E2

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

106

44.4

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

102

50.0

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

84

22.2

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

85

5.6

6.5 219


E2 Vuokrakämppä ja saunavuoro conzoom®luokka E2 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

E2

FI

59

5.6

9.4

0

0.0

6.0

Harrastukset

73

16.7

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

72

22.2

31.1

Kauneudenhoito

Auto, vene Eläkevakuutukset

83

5.6

6.7

Kesämökki, loma-asunto

0

0.0

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

24

5.6

23.5

Kodinkoneet

60

5.6

9.2

Lomamatka

83

27.8

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

92

5.6

6.1

Oma asunto

45

5.6

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

130

11.1

8.5

Rahapelit

304

11.1

3.7

Sijoitusasunto

0

0.0

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

0

0.0

15.4

118

22.2

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

76

11.1

14.7

Vaatteet

57

11.1

19.5

Index

E2

FI

109

11.1

10.2

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

Harrastukset Aerobic, tanssi Golf

0

0.0

4.5

56

11.1

19.8

107

22.2

20.8

Kalastus, metsästys

77

11.1

14.4

Kirjojen lukeminen

92

61.1

66.2

Kuntosaliharjoittelu

79

16.7

21.0

Laskettelu, lumilautailu

64

5.6

8.7

Luonnossa liikkuminen

77

38.9

50.4

Matkustaminen kotimaassa

69

27.8

40.5

Matkustaminen ulkomailla

84

33.3

39.6

0

0.0

2.1

32

5.6

17.4

Ompelu, käsityöt, askartelu

116

27.8

23.9

Purjehdus, veneily

169

5.6

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

121

50.0

41.4

Rullaluistelu

144

5.6

3.8

Ruuanlaitto

39

11.1

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

50

11.1

22.3

Tansseissa käynti

206

11.1

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

106

22.2

20.9

63

16.7

26.4

Hiihto Lenkkeily, juoksu

Moottoriurheilu, autoilu Nikkarointi, kodin puutyöt

Viherkasvien tai puutarhan hoito


Vuokrakämppä ja saunavuoro

E2

conzoom®luokka E2 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

E2

FI

103

33.3

32.2

S-Etukortti

88

44.4

50.8

Stockmann

0

0.0

2.5

188

5.6

3.0

Index

E2

FI

126

33.3

26.4

Finnair Plus

91

22.2

24.4

SAS EuroBonus

59

5.6

9.4

Silja Line (Club One)

76

16.7

21.8

Viking Line (Viking Club)

63

11.1

17.5

144

61.1

42.4

80

22.2

27.7

Index

E2

FI

Haluaisin perustaa oma yrityksen

74

16.7

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

97

66.7

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

87

38.9

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

74

11.1

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

98

72.2

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

87

33.3

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

174

22.2

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

93

38.9

41.9

109

83.3

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

89

44.4

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

50

5.6

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

99

27.8

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

91

33.3

36.5

Olen seikkailijaluonne

80

22.2

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

115

61.1

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

93

50.0

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

75

22.2

29.6

130

38.9

30.0

Pidän riskien ottamisesta

93

22.2

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

97

55.6

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

100

72.2

72.4

80

38.9

48.7

Pins

Muut kanta-asiakaskortit Apteekkien kanta-asiakaskortit

Veikkaus-kortti Jokin muu kanta-asiakaskortti

Mielipiteet

Kannatan tasa-arvoa

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti Syön pikaruokia mielelläni

108

27.8

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

69

33.3

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

88

22.2

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

92

33.3

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

68

22.2

32.6 221


F1 Business-eliitti

10 %:lla

on sijoitusasunto


F1

Business-eliitti

Ik채jakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

60 %:lla

on Finnair Plus -kortti

Ostovoimaindeksi

FI

Asuinmuoto

Asuinalueet

Kauniainen, Espoo Maarianhamina

Helsinki

Sipoo


F1 Business-eliitti Business-eliitti Business-eliitti-luokassa on paljon keskiikäisiä ja hieman nuorempia hyvin koulutettuja ja hyvässä työasemassa olevia pariskuntia ja yhden hengen talouksia. Lähes kaikki luokan edustajat asuvat kerrostaloasunnoissa pääkaupunkiseudun kalleimmissa kaupunginosissa lähellä palveluita ja kaupungin vilskettä. Heidän asuntonsa ovat tyypillisesti muita kerrostaloissa asuvia suuremmat ja he asuvat niissä joko vuokralla tai omistusasunnoissa. Business-eliitillä on Suomen korkein koulutustaso. Luokasta löytyy paljon ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä. Tulotasoltaan he ovat toiseksi kovatuloisin luokka Raharikkaat-luokan jälkeen. He työskentelevät päättäjätason ja toimihenkilötason tehtävissä palvelualalla: informaatio- ja viestintäalan yrityksissä, rahoitus- ja vakuutustoiminnassa, asiantuntijaorganisaatioissa, julkisella sektorilla sekä taide- ja viihdealalla.

Elämäntavat ja mielipiteet

Business-eliitti seuraa uusia trendejä niin ruuassa, viineissä, tekniikassa kuin muodissakin. He harrastavat monia urheilulajeja, kuten laskettelua, golfin peluuta, veneilyä, pur-

jehdusta ja kuntosalilla käyntiä. Tämän lisäksi he pitävät sekä kotona kokkaamisesta että ulkona syömisestä. He pyrkivät elämään terveellisesti ja suosivat luomutuotteita. Luokan edustajat ovat kansainvälisiä ja matkustelevat paljon ulkomailla. Matkasuunnitelmansa ja -varauksensa he tekevät internetin kautta. Lisäksi moni omistaa kesämökin tai loma-asunnon, jossa he viettävät osan lomistaan. Harrastusten ja matkustelun lisäksi luokan edustajat käyttävät rahaa muun muassa sijoittamiseen, eläkevakuutuksiin tai jättävät pankkitilille säästöön.

Business-eliitiltä löytyy useita eri digi- ja mobiililaitteita. He käyttävät internetiä tietokoneen, tabletin ja matkapuhelimen avulla perinteisten verkkolehtien, sähköpostin ja pankkipalveluiden lisäksi muun muassa netti-TV:n katseluun ja nettipuheluihin. He ovat hyvin kiinnostuneita ajankohtaisista asioista ja seuraavat uutisia sekä internetin että painetun median kautta Helsingin Sanomista tai Hufvudstadsbladetista. Näiden lisäksi Kauppalehti on suosittu heidän keskuudessaan. Suoramainonnan he haluavat saada tyypillisesti osoitteellisena suoramainontana. Myös tekstiviestitarjoukset kiinnostavat luokan edustajia hieman keskivertoa enemmän.


Business-eliitti

F1

conzoom®luokka F1 verrattuna Suomen kansaan Koulutus

Index

F1

FI

50

14,1

28,3

178

17,0

9,6

51

21,2

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

145

14,9

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

310

32,7

10,6

Index

F1

FI

70

14,5

20,6

Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 € 11.501 - 39.000 € Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema

70

41,9

59,4

218

43,6

20,0

Index

F1

FI

185

52.500

28.500

Index

F1

FI

Yrittäjät

140

7,4

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

225

33,0

14,6

Alemmat toimihenkilöt

90

19,7

21,8

Työntekijät

34

5,9

17,3

Opiskelijat

82

6,1

7,4

Eläkeläiset

85

20,1

23,6

Muut

80

7,9

10,0

Index

F1

FI

116

62,1

53,5

Työttömät

42

2,7

6,3

Opiskelijat

77

7,4

9,6

Eläkeläiset

85

22,1

26,1

127

5,7

4,5

Pääasiallinen toiminta Työlliset

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

F1

FI

Alkutuotanto

13

0,2

1,6

Jalostus

30

4,3

14,3

Palvelut

114

95,5

84,1

Index

F1

FI

76

17,0

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

115

56,9

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

93

26,2

28,2

Index

F1

FI

90

1,9

2,1

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

225


F1 Business-eliitti conzoom®luokka F1 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

F1

FI

0 - 17 vuotiaat

77

15,3

20,0

18 - 34 vuotiaat

121

25,7

21,3

35 - 64 vuotiaat

101

40,3

39,9

65 - vuotiaat

100

18,8

18,8

Sukupuoli

Index

F1

FI

Naiset

104

53,1

51,0

Miehet

96

46,9

49,0

Index

F1

FI

10

5,4

53,4

203

94,6

46,6

Index

F1

FI

Ennen 1950

307

47,4

15,5

1950 - 1959

53

6,2

11,6

1960 - 1969

109

11,2

10,2

1970 - 1979

40

6,3

15,6

1980 - 1989

40

7,6

18,8

1990 - 1999

43

5,0

11,7

2000 - 2009

110

13,4

12,2

2009 jälkeen

82

2,6

3,1

Tuntematon

38

0,5

1,2

Index

F1

FI

86

68,0

79,0

Index

F1

FI

80

60.0

75.3

Työsuhdeauto

262

10.0

3.8

Muu auto

101

3.3

3.3

Ei ole autoa

184

30.0

16.3

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot Oma auto

TV kanavat

Index

F1

FI

Yle TV1

107

90.0

84.4

Yle TV2

106

90.0

85.3

MTV3

99

86.7

87.4

MTV3 Leffa

61

6.7

10.9

Sub

93

73.3

78.6

Nelonen

99

83.3

84.3

Eurosport

81

10.0

12.4

Music Television

54

3.3

6.2


Business-eliitti

F1

conzoom®luokka F1 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö Musiikkipalveluiden kuuntelu

Index

F1

FI

99

10.0

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

120

6.7

5.5

Netti-TV

128

16.7

13.0

97

16.7

17.1

103

43.3

42.0

72

6.7

9.2

115

13.3

11.6

98

73.3

75.0

Uutisten seuraaminen

110

70.0

63.7

Verkkolehtien lukeminen

135

46.7

34.5

Verkko-ostaminen

103

10.0

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

110

40.0

36.3

Index

F1

FI

Nettivideoiden katselu Pankkipalveluiden käyttö Pikaviestiohjelmat Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus Sähköposti

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

0

0.0

5.2

Hotellivaraukset

167

46.7

28.0

Junaliput

138

30.0

21.7

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

108

13.3

12.3

Lentoliput

233

53.3

22.9

Pikalainat

0

0.0

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

175

36.7

20.9

Sähkösopimukset

106

6.7

6.3

Vaatteet

100

23.3

23.3

Internetin käyttölaite

Index

F1

FI

Kannettava tietokone

111

76.7

68.8

Matkapuhelin

127

60.0

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

179

26.7

14.9

86

60.0

70.2

Sanomalehdet

Index

F1

FI

Helsingin Sanomat

166

86.7

52.2

Hufvudstadsbladet

353

26.7

7.6

Iltalehti

114

76.7

67.2

Ilta-Sanomat

121

83.3

69.0

Kauppalehti

202

43.3

21.4

Tietokone

Kiinnostunut mainonnasta

Index

F1

FI

72

30.0

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

102

50.0

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

88

23.3

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

103

6.7

6.5

Osoitteettomasta suoramainonnasta

227


F1 Business-eliitti conzoom®luokka F1 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö Auto, vene

Index

F1

FI

71

6.7

9.4

Eläkevakuutukset

167

10.0

6.0

Harrastukset

117

26.7

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

129

40.0

31.1

Kauneudenhoito

199

13.3

6.7

Kesämökki, loma-asunto

152

10.0

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

114

26.7

23.5

Kodinkoneet

72

6.7

9.2

Lomamatka

139

46.7

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

165

10.0

6.1

Oma asunto

107

13.3

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

117

10.0

8.5

Rahapelit

91

3.3

3.7

Sijoitusasunto

309

10.0

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

217

33.3

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

177

33.3

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

114

16.7

14.7

Vaatteet

137

26.7

19.5

Index

F1

FI

Aerobic, tanssi

130

13.3

10.2

Golf

370

16.7

4.5

Hiihto

118

23.3

19.8

Lenkkeily, juoksu

96

20.0

20.8

Kalastus, metsästys

46

6.7

14.4

Kirjojen lukeminen

121

80.0

66.2

Kuntosaliharjoittelu

143

30.0

21.0

Laskettelu, lumilautailu

154

13.3

8.7

Luonnossa liikkuminen

106

53.3

50.4

Matkustaminen kotimaassa

99

40.0

40.5

Matkustaminen ulkomailla

168

66.7

39.6

Moottoriurheilu, autoilu

161

3.3

2.1

57

10.0

17.4

Harrastukset

Nikkarointi, kodin puutyöt Ompelu, käsityöt, askartelu

98

23.3

23.9

203

6.7

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

97

40.0

41.4

Rullaluistelu

87

3.3

3.8

Ruuanlaitto

Purjehdus, veneily

153

43.3

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

90

20.0

22.3

Tansseissa käynti

62

3.3

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

111

23.3

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

101

26.7

26.4


Business-eliitti

F1

conzoom®luokka F1 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti

Index

F1

FI

Plussa-kortti

83

26.7

32.2

S-Etukortti

85

43.3

50.8

Stockmann

536

13.3

2.5

Pins

225

6.7

3.0

Index

F1

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

164

43.3

26.4

Finnair Plus

246

60.0

24.4

SAS EuroBonus

355

33.3

9.4

Silja Line (Club One)

184

40.0

21.8

Viking Line (Viking Club)

171

30.0

17.5

Veikkaus-kortti

102

43.3

42.4

Jokin muu kanta-asiakaskortti

120

33.3

27.7

Index

F1

FI

88

20.0

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

106

73.3

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

Muut kanta-asiakaskortit

Mielipiteet Haluaisin perustaa oma yrityksen

165

73.3

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

22

3.3

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

81

60.0

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

139

53.3

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

104

13.3

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

127

53.3

41.9

Kannatan tasa-arvoa

113

86.7

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

141

70.0

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

181

20.0

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

166

46.7

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

155

56.7

36.5

Olen seikkailijaluonne

132

36.7

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

113

60.0

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

99

53.3

53.7

124

36.7

29.6

78

23.3

30.0

Pidän riskien ottamisesta

111

26.7

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

122

70.0

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

106

76.7

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

130

63.3

48.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen Ostan välillä tuotteita osamaksulla

Syön pikaruokia mielelläni

65

16.7

25.6

131

63.3

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

80

20.0

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

83

30.0

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

123

40.0

32.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

229


F2 Trendieliitti

28 %:lla

on tabletti tai sähkÜinen lukulaite


F2

Trendieliitti

Ik채jakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

28 %

lukee Hufvudstadsbladetia p채ivitt채in Ostovoimaindeksi

FI

Asuinmuoto

Asuinalueet

Tampere Kauniainen, MaarianEspoo hamina Helsinki


F2 Trendieliitti Trendieliitti Trendieliitti-luokka sisältää paljon 25–34vuotiaita työuransa alussa olevia korkeakoulutettuja aikuisia. Suurella osalla on yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto ja hyvä työasema. He työskentelevät tyypillisesti informaatio- ja viestintäalalla, rahoitusalalla, kaupan alalla, taide- ja viihdealalla tai asiantuntija- ja konsulttipalveluissa. Luokassa on paljon sekä vakiintuneita pariskuntia että vielä vapaalla jalalla olevia sinkkuja. He asuvat pääasiassa pääkaupunkiseudun viihtyisillä kerrostaloalueilla lähellä keskusta-alueita ja nauttivat lähellä sijaitsevista palveluista ja viihdykkeistä, kuten kahviloista, ravintoloista ja urheilumahdollisuuksista.

Elämäntavat ja mielipiteet

Trendieliitti-luokka seuraa uusia trendejä sekä teknologiassa, ruuassa, viineissä että muodissa. Tämän lisäksi heitä kiinnostavat ajankohtaiset asiat, ja he näkevät Suomen kansainvälistymisen positiivisena asiana tulevaisuutta ajatellen. Trendieliitti-luokan edustajat ovat kovia kuluttamaan. Heiltä löytyy

useita kanta-asiakaskortteja, ja he ovat tottuneet käyttämään keskivertosuomalaista enemmän luottokorttia. Trendieliitti käyttää ylimääräisen rahansa matkustamiseen, ulkona syömiseen, juhlimiseen, harrastuksiin, sijoittamiseen ja omaan asuntoonsa. He harrastavat paljon monenlaista urheilua, kuten kuntosaliharjoittelua, laskettelua, golfin peluuta, aerobicia ja tanssia.

Trendieliitin pääkaupunkiseutukeskeisen asuinsijainnin vuoksi lähes kaikki lukevat joko Helsingin Sanomia tai Hufvudstadbladetia. Tämän lisäksi luokan edustajat seuraavat uutisia internetin ja Kauppalehden kautta. He ovat tottuneita internetin käyttäjiä ja käyttävät sitä uutisten lisäksi varsinkin verkkokaupoissa asiointiin. Myös suoramainonnan he haluavat saada keskivertoa useammin suoraan sähköpostiin. Verkkokaupoista luokan edustajat ostavat etenkin matka- ja tapahtumalippuja. Muita käytettyjä palveluita ovat pankkipalvelut, sähköposti, musiikkipalvelut, rahapelit ja nettipuhelin. Usea omistaa tietokoneen ja matkapuhelimen lisäksi tabletin, jonka avulla he surffailevat netissä.


Trendieliitti

F2

conzoom®luokka F2 verrattuna Suomen kansaan Koulutus

Index

F2

FI

56

16,0

28,3

163

15,6

9,6

62

25,6

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

156

16,1

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

254

26,8

10,6

Index

F2

FI

68

13,9

20,6

Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 € 11.501 - 39.000 € Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema

82

48,8

59,4

187

37,3

20,0

Index

F2

FI

138

39.000

28.500

Index

F2

FI

Yrittäjät

102

5,3

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

204

29,8

14,6

Alemmat toimihenkilöt

109

23,9

21,8

Työntekijät

48

8,2

17,3

Opiskelijat

83

6,1

7,4

Eläkeläiset

80

19,0

23,6

Muut

76

7,6

10,0

Index

F2

FI

120

64,0

53,5

Työttömät

51

3,2

6,3

Opiskelijat

76

7,3

9,6

Eläkeläiset

81

21,2

26,1

Muut

95

4,3

4,5

Pääasiallinen toiminta Työlliset

Työpaikat sektoreittain

Index

F2

FI

4

0,1

1,6

Jalostus

70

9,9

14,3

Palvelut

107

90,0

84,1

Index

F2

FI

77

17,1

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

121

59,8

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

82

23,1

28,2

Index

F2

FI

88

1,8

2,1

Alkutuotanto

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

233


F2 Trendieliitti conzoom®luokka F2 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

F2

FI

0 - 17 vuotiaat

77

15,3

20,0

18 - 34 vuotiaat

136

28,9

21,3

35 - 64 vuotiaat

98

39,0

39,9

65 - vuotiaat

89

16,7

18,8

Sukupuoli

Index

F2

FI

Naiset

104

53,2

51,0

Miehet

95

46,8

49,0

Index

F2

FI

11

5,9

53,4

202

94,1

46,6

Index

F2

FI

Ennen 1950

189

29,2

15,5

1950 - 1959

97

11,3

11,6

1960 - 1969

116

11,9

10,2

1970 - 1979

48

7,4

15,6

1980 - 1989

55

10,3

18,8

1990 - 1999

66

7,7

11,7

2000 - 2009

138

16,9

12,2

2009 jälkeen

140

4,4

3,1

Tuntematon

82

1,0

1,2

Index

F2

FI

78

62,0

79,0

Index

F2

FI

86

65.0

75.3

196

7.5

3.8

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot Oma auto Työsuhdeauto Muu auto Ei ole autoa

TV kanavat

76

2.5

3.3

168

27.5

16.3

Index

F2

FI

Yle TV1

104

87.5

84.4

Yle TV2

100

85.0

85.3

MTV3

103

90.0

87.4

MTV3 Leffa

46

5.0

10.9

Sub

95

75.0

78.6

Nelonen

101

85.0

84.3

Eurosport

101

12.5

12.4

Music Television

120

7.5

6.2


Trendieliitti

F2

conzoom®luokka F2 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

F2

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

123

12.5

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

136

7.5

5.5

Netti-TV

96

12.5

13.0

Nettivideoiden katselu

88

15.0

17.1

119

50.0

42.0

81

7.5

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

130

15.0

11.6

Sähköposti

110

82.5

75.0

Uutisten seuraaminen

114

72.5

63.7

Verkkolehtien lukeminen

130

45.0

34.5

Verkko-ostaminen

181

17.5

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

124

45.0

36.3

Index

F2

FI

Pankkipalveluiden käyttö Pikaviestiohjelmat

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

48

2.5

5.2

Hotellivaraukset

188

52.5

28.0

Junaliput

161

35.0

21.7

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

101

12.5

12.3

Lentoliput

207

47.5

22.9

Pikalainat

161

2.5

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

191

40.0

20.9

80

5.0

6.3

107

25.0

23.3

Sähkösopimukset Vaatteet

Internetin käyttölaite

Index

F2

FI

Kannettava tietokone

116

80.0

68.8

Matkapuhelin

133

62.5

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

185

27.5

14.9

96

67.5

70.2

Sanomalehdet

Index

F2

FI

Helsingin Sanomat

163

85.0

52.2

Hufvudstadsbladet

364

27.5

7.6

Iltalehti

108

72.5

67.2

Ilta-Sanomat

116

80.0

69.0

Kauppalehti

233

50.0

21.4

Tietokone

Kiinnostunut mainonnasta

Index

F2

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

90

37.5

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

97

47.5

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

113

30.0

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

77

5.0

6.5 235


F2 Trendieliitti conzoom®luokka F2 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

F2

FI

Auto, vene

133

12.5

9.4

Eläkevakuutukset

126

7.5

6.0

Harrastukset

121

27.5

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

121

37.5

31.1

Kauneudenhoito

149

10.0

6.7

Kesämökki, loma-asunto

152

10.0

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

107

25.0

23.5

Kodinkoneet

109

10.0

9.2

Lomamatka

134

45.0

33.7

83

5.0

6.1

141

17.5

12.4

88

7.5

8.5

137

5.0

3.7

77

2.5

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

179

27.5

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

173

32.5

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

119

17.5

14.7

Vaatteet

116

22.5

19.5

Index

F2

FI

Aerobic, tanssi

147

15.0

10.2

Golf

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut Oma asunto Pelit, musiikki, DVD:t, videot Rahapelit Sijoitusasunto

Harrastukset

277

12.5

4.5

Hiihto

76

15.0

19.8

Lenkkeily, juoksu

96

20.0

20.8

Kalastus, metsästys

87

12.5

14.4

Kirjojen lukeminen

117

77.5

66.2

Kuntosaliharjoittelu

155

32.5

21.0

Laskettelu, lumilautailu

173

15.0

8.7

Luonnossa liikkuminen

89

45.0

50.4

Matkustaminen kotimaassa

117

47.5

40.5

Matkustaminen ulkomailla

158

62.5

39.6

0

0.0

2.1

86

15.0

17.4

Moottoriurheilu, autoilu Nikkarointi, kodin puutyöt Ompelu, käsityöt, askartelu

94

22.5

23.9

152

5.0

3.3

97

40.0

41.4

Rullaluistelu

130

5.0

3.8

Ruuanlaitto

141

40.0

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

101

22.5

22.3

46

2.5

5.4

131

27.5

20.9

76

20.0

26.4

Purjehdus, veneily Ristisanatehtävät, sudokut

Tansseissa käynti Yhdistys- ja järjestötoiminta Viherkasvien tai puutarhan hoito


Trendieliitti

F2

conzoom®luokka F2 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

F2

FI

116

37.5

32.2

S-Etukortti

94

47.5

50.8

Stockmann

301

7.5

2.5

84

2.5

3.0

Index

F2

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

152

40.0

26.4

Finnair Plus

225

55.0

24.4

SAS EuroBonus

267

25.0

9.4

Silja Line (Club One)

184

40.0

21.8

Viking Line (Viking Club)

186

32.5

17.5

Veikkaus-kortti

124

52.5

42.4

Jokin muu kanta-asiakaskortti

126

35.0

27.7

Index

F2

FI

Haluaisin perustaa oma yrityksen

111

25.0

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

105

72.5

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

Pins

Muut kanta-asiakaskortit

Mielipiteet

168

75.0

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

33

5.0

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

91

67.5

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

124

47.5

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

156

20.0

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

113

47.5

41.9

Kannatan tasa-arvoa

101

77.5

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

141

70.0

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

136

15.0

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

116

32.5

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

158

57.5

36.5

99

27.5

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

122

65.0

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

93

50.0

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

110

32.5

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

108

32.5

30.0

Pidän riskien ottamisesta

115

27.5

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

122

70.0

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

107

77.5

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

128

62.5

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

117

30.0

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

113

55.0

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

70

17.5

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

83

30.0

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

123

40.0

32.6

Olen seikkailijaluonne

237


G1 Elämää ja eläkettä

61 %

pitää luonnossa liikkumisesta


G1

Elämää ja eläkettä

Ikäjakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

Ostovoimaindeksi

34 %:lle usko on tärkeä

FI

Asuinmuoto

Asuinalueet

Kivijärvi Närvijoki

Rautavaara

Sysmä Kotka


G1 Elämää ja eläkettä Elämää ja eläkettä Elämää ja eläkettä -luokkaan kuuluu paljon 60–75-vuotiaita senioreita, jotka asuvat eri puolilla Suomea. Heitä löytyy erityisen paljon pieniltä paikkakunnilta. Joukkoon mahtuu sekä pariskuntia että yhden hengen talouksia. Tyypillisesti kumpikin puolisoista on jäänyt jo eläkkeelle, mutta joukosta löytyy myös pariskuntia, joista toinen on vielä työelämässä. Luokan edustajat asuvat tyypillisesti vanhemmilla omakotitalo- ja kerrostaloalueilla ja omistavat asuntonsa. Suurella osalla luokan edustajista on peruskoulu- tai ammattikoulututkinto, ja luokan työssäkäyvä väestö toimii kaupan alan, terveys- ja sosiaalialan ja teollisuusalan yrityksissä.

Elämäntavat ja mielipiteet

Elämää ja eläkettä -luokan joukosta löytyy paljon aktiivisia senioreita. He harrastavat liikuntaa, puutarhanhoitoa, veneilyä, käsitöitä, lukemista, ristisanatehtäviä ja matkuste-

lua. Luokan edustajat matkustavat sekä kotimaassa että ulkomailla. Lisäksi he ovat kovia pelaamaan raha- ja vedonlyöntipelejä. Arvoiltaan ja uskomuksiltaan luokan edustajat ovat usein hieman muita suomalaisia perinteisempiä, ja monelle uskonto on tärkeä osa elämää. Luokan edustajat käyttävät verkkopalveluita pääasiassa sähköpostin lukemiseen, uutisten seuraamiseen, pankkipalveluihin ja rahapeleihin. Harva käyttää internetiä muun kuin tietokoneen kautta. Televisiosta he katsovat perinteisiä ilmaisia kanavia, ja suoramainonnan he haluavat saada paperisena versiona postitse.


Elämää ja eläkettä

G1

conzoom®luokka G1 verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet

Index

G1

FI

153

43,3

28,3

35

3,4

9,6

104

42,8

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

61

6,3

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

40

4,2

10,6

Index

G1

FI

1 - 11.500 €

100

20,6

20,6

11.501 - 39.000 €

116

69,1

59,4

52

10,3

20,0

Index

G1

FI

79

22.500

28.500

Index

G1

FI

Yrittäjät

69

3,6

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

37

5,4

14,6

Alemmat toimihenkilöt

59

13,0

21,8

Työntekijät

75

12,9

17,3

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Tulonsaajien tuloryhmät

Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema

Opiskelijat

49

3,7

7,4

Eläkeläiset

234

55,3

23,6

63

6,2

10,0

Index

G1

FI

Työlliset

52

27,9

53,5

Työttömät

66

4,1

6,3

Muut

Pääasiallinen toiminta

Opiskelijat

40

3,9

9,6

Eläkeläiset

238

62,0

26,1

47

2,1

4,5

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

G1

FI

Alkutuotanto

116

1,9

1,6

Jalostus

100

14,3

14,3

Palvelut

100

83,8

84,1

Index

G1

FI

41

9,1

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

73

36,2

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

194

54,6

28,2

Index

G1

FI

80

1,7

2,1

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

241


G1 Elämää ja eläkettä conzoom®luokka G1 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

G1

FI

0 - 17 vuotiaat

32

6,5

20,0

18 - 34 vuotiaat

49

10,5

21,3

35 - 64 vuotiaat

78

31,3

39,9

65 - vuotiaat

275

51,8

18,8

Sukupuoli

Index

G1

FI

Naiset

111

56,4

51,0

Miehet

89

43,6

49,0

Index

G1

FI

113

60,0

53,4

86

40,0

46,6

Index

G1

FI

Ennen 1950

113

17,5

15,5

1950 - 1959

110

12,8

11,6

1960 - 1969

136

13,9

10,2

1970 - 1979

160

25,1

15,6

1980 - 1989

97

18,2

18,8

1990 - 1999

49

5,7

11,7

2000 - 2009

40

4,9

12,2

2009 jälkeen

35

1,1

3,1

Tuntematon

73

0,9

1,2

Index

G1

FI

96

76,0

79,0

Index

G1

FI

105

78.9

75.3

0

0.0

3.8

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot Oma auto Työsuhdeauto Muu auto Ei ole autoa

TV kanavat

160

5.3

3.3

97

15.8

16.3

Index

G1

FI

Yle TV1

100

84.2

84.4

Yle TV2

99

84.2

85.3

MTV3

93

81.6

87.4

MTV3 Leffa

72

7.9

10.9

Sub

90

71.1

78.6

Nelonen

94

78.9

84.3

Eurosport

64

7.9

12.4

Music Television

42

2.6

6.2


Elämää ja eläkettä

G1

conzoom®luokka G1 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

G1

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

26

2.6

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

95

5.3

5.5

Netti-TV

61

7.9

13.0

Nettivideoiden katselu

46

7.9

17.1

113

47.4

42.0

57

5.3

9.2

137

15.8

11.6

Sähköposti

98

73.7

75.0

Uutisten seuraaminen

91

57.9

63.7

Verkkolehtien lukeminen

91

31.6

34.5

Verkko-ostaminen

54

5.3

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

65

23.7

36.3

Index

G1

FI

Pankkipalveluiden käyttö Pikaviestiohjelmat Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

101

5.3

5.2

Hotellivaraukset

85

23.7

28.0

Junaliput

73

15.8

21.7

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

43

5.3

12.3

Lentoliput

69

15.8

22.9

Pikalainat

0

0.0

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

50

10.5

20.9

Sähkösopimukset

42

2.6

6.3

Vaatteet

79

18.4

23.3

Internetin käyttölaite

Index

G1

FI

Kannettava tietokone

99

68.4

68.8

Matkapuhelin

56

26.3

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

53

7.9

14.9

Tietokone

79

55.3

70.2

Index

G1

FI

Helsingin Sanomat

76

39.5

52.2

Hufvudstadsbladet

35

2.6

7.6

Iltalehti

86

57.9

67.2

Ilta-Sanomat

95

65.8

69.0

Kauppalehti

74

15.8

21.4

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

G1

FI

95

39.5

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

102

50.0

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

89

23.7

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

40

2.6

6.5

Osoitteettomasta suoramainonnasta

243


G1 Elämää ja eläkettä conzoom®luokka G1 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

G1

FI

Auto, vene

84

7.9

9.4

Eläkevakuutukset

88

5.3

6.0

Harrastukset

69

15.8

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

93

28.9

31.1

Kauneudenhoito

39

2.6

6.7

Kesämökki, loma-asunto

80

5.3

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

101

23.7

23.5

86

7.9

9.2

Lomamatka

86

28.9

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

43

2.6

6.1

Oma asunto

63

7.9

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

62

5.3

8.5

Rahapelit

72

2.6

3.7

Sijoitusasunto

81

2.6

3.2

103

15.8

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

42

7.9

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

72

10.5

14.7

Vaatteet

68

13.2

19.5

Index

G1

FI

77

7.9

10.2

Kodinkoneet

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

Harrastukset Aerobic, tanssi Golf

117

5.3

4.5

Hiihto

93

18.4

19.8

Lenkkeily, juoksu

76

15.8

20.8

Kalastus, metsästys

92

13.2

14.4

Kirjojen lukeminen

99

65.8

66.2

Kuntosaliharjoittelu

50

10.5

21.0

Laskettelu, lumilautailu

30

2.6

8.7

Luonnossa liikkuminen

120

60.5

50.4

Matkustaminen kotimaassa

91

36.8

40.5

Matkustaminen ulkomailla

93

36.8

39.6

0

0.0

2.1

106

18.4

17.4

Ompelu, käsityöt, askartelu

110

26.3

23.9

Purjehdus, veneily

160

5.3

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

127

52.6

41.4

Rullaluistelu

68

2.6

3.8

Ruuanlaitto

102

28.9

28.3

95

21.1

22.3

Tansseissa käynti

195

10.5

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

101

21.1

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

130

34.2

26.4

Moottoriurheilu, autoilu Nikkarointi, kodin puutyöt

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen


Elämää ja eläkettä

G1

conzoom®luokka G1 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti

Index

G1

FI

Plussa-kortti

106

34.2

32.2

S-Etukortti

104

52.6

50.8

Stockmann

0

0.0

2.5

89

2.6

3.0

Index

G1

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

80

21.1

26.4

Finnair Plus

54

13.2

24.4

SAS EuroBonus

56

5.3

9.4

Silja Line (Club One)

85

18.4

21.8

Viking Line (Viking Club)

75

13.2

17.5

105

44.7

42.4

85

23.7

27.7

Index

G1

FI

Haluaisin perustaa oma yrityksen

70

15.8

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

99

68.4

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

83

36.8

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

70

10.5

15.1

103

76.3

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

96

36.8

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

62

7.9

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

82

34.2

41.9

100

76.3

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

79

39.5

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

71

7.9

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

75

21.1

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

94

34.2

36.5

Olen seikkailijaluonne

85

23.7

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

89

47.4

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

118

63.2

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

89

26.3

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

97

28.9

30.0

Pidän riskien ottamisesta

99

23.7

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

83

47.4

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

105

76.3

72.4

97

47.4

48.7

Pins

Muut kanta-asiakaskortit

Veikkaus-kortti Jokin muu kanta-asiakaskortti

Mielipiteet

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

Kannatan tasa-arvoa

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti Syön pikaruokia mielelläni

72

18.4

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

103

50.0

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

136

34.2

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

109

39.5

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

81

26.3

32.6 245


G2 Vanhemmat el채kel채iset

48 %

suosii kotimaassa ja l채hell채 valmistettuja tuotteita


Vanhemmat el채kel채iset

G2

Ik채jakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

55 %:lla

on Veikkauskortti

Ostovoimaindeksi

FI

Asuinmuoto

Asuinalueet

Virrat Pori

Tervo Kuhmoinen Kouvola


G2 Vanhemmat eläkeläiset Vanhemmat eläkeläiset Vanhemmat eläkeläiset -luokkaan kuuluu Suomen iäkkäin väestö. Luokassa on paljon yli 75-vuotiaita pariskuntia ja yhden hengen talouksia. Yksineläjien määrä on varsin suuri, sillä usean seniorin puoliso on jo kuollut. Moni luokan edustaja asuu vuokralla kerrostalossa, joista osa tarjoaa senioripalveluita. Tämän lisäksi heitä löytyy jonkin verran omakotitalo- ja pientaloalueilta. Luokan edustajat elävät pienillä eläketuloilla.

Elämäntavat ja mielipiteet

Vanhemmat eläkeläiset eivät ole kovin aktiivisia heidän korkean ikänsä vuoksi. He harrastavat pääasiassa kevyttä liikuntaa ja kodin askareita, kuten lukemista, käsitöitä ja ristisanatehtäviä. Osa on kuitenkin vielä aktiivisena mukana yhdistys- ja järjestötoimin-

nassa tai käy laivaristeilyillä. Asenteiltaan luokan edustajat ovat hieman keskimääräistä perinteisempiä, ja usea suosii kotimaisia ja paikkakunnalla tuotettuja tuotteita. Internetiä luokan edustajat käyttävät muita suomalaisia vähemmän. Pääasiassa he käyttävät sitä sähkö­postin lukemiseen, uutisten seuraamiseen, pankkipalveluihin ja rahapeleihin. Televisiosta he ovat tottuneet katsomaan ilmaiskanavia, ja ajankuluksi he pitävät suoramainontakirjeiden ja tarjouslehtien lukemisesta.


Vanhemmat eläkeläiset

G2

conzoom®luokka G2 verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet

Index

G2

FI

169

47,8

28,3

Ylioppilastutkinnon suorittaneet

49

4,7

9,6

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

90

37,4

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

56

5,8

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

40

4,3

10,6

Index

G2

FI

1 - 11.500 €

135

27,7

20,6

11.501 - 39.000 €

108

64,0

59,4

42

8,3

20,0

Index

G2

FI

72

20.000

28.500

Index

G2

FI

Yrittäjät

42

2,2

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

34

4,9

14,6

Alemmat toimihenkilöt

52

11,3

21,8

Työntekijät

63

10,9

17,3

Tulonsaajien tuloryhmät

Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema

Opiskelijat

59

4,4

7,4

Eläkeläiset

249

58,7

23,6

75

7,5

10,0

Index

G2

FI

Työlliset

52

27,8

53,5

Työttömät

79

4,9

6,3

Muut

Pääasiallinen toiminta

Opiskelijat

52

5,0

9,6

Eläkeläiset

229

59,8

26,1

55

2,5

4,5

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

G2

FI

Alkutuotanto

51

0,8

1,6

Jalostus

69

9,8

14,3

Palvelut

106

89,4

84,1

Index

G2

FI

28

6,2

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

76

37,6

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

199

56,2

28,2

Index

G2

FI

77

1,6

2,1

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

249


G2 Vanhemmat eläkeläiset conzoom®luokka G2 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

G2

FI

0 - 17 vuotiaat

30

6,0

20,0

18 - 34 vuotiaat

61

13,0

21,3

35 - 64 vuotiaat

68

27,1

39,9

65 - vuotiaat

286

54,0

18,8

Sukupuoli

Index

G2

FI

Naiset

117

59,5

51,0

Miehet

83

40,5

49,0

Index

G2

FI

54

28,6

53,4

153

71,4

46,6

Index

G2

FI

Ennen 1950

92

14,2

15,5

1950 - 1959

89

10,4

11,6

1960 - 1969

118

12,1

10,2

1970 - 1979

164

25,7

15,6

1980 - 1989

111

20,9

18,8

1990 - 1999

73

8,5

11,7

2000 - 2009

47

5,8

12,2

2009 jälkeen

39

1,2

3,1

Tuntematon

98

1,2

1,2

Index

G2

FI

77

61,0

79,0

Index

G2

FI

Oma auto

96

72.5

75.3

Työsuhdeauto

65

2.5

3.8

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot

Muu auto Ei ole autoa

TV kanavat

76

2.5

3.3

138

22.5

16.3

Index

G2

FI

Yle TV1

104

87.5

84.4

Yle TV2

103

87.5

85.3

MTV3

97

85.0

87.4

MTV3 Leffa

69

7.5

10.9

Sub

92

72.5

78.6

Nelonen

98

82.5

84.3

121

15.0

12.4

80

5.0

6.2

Eurosport Music Television


Vanhemmat eläkeläiset

G2

conzoom®luokka G2 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

G2

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

49

5.0

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

90

5.0

5.5

115

15.0

13.0

88

15.0

17.1

119

50.0

42.0

54

5.0

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

130

15.0

11.6

Sähköposti

100

75.0

75.0

Netti-TV Nettivideoiden katselu Pankkipalveluiden käyttö Pikaviestiohjelmat

Uutisten seuraaminen

94

60.0

63.7

Verkkolehtien lukeminen

116

40.0

34.5

Verkko-ostaminen

103

10.0

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

103

37.5

36.3

Index

G2

FI

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

96

5.0

5.2

Hotellivaraukset

98

27.5

28.0

115

25.0

21.7

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

61

7.5

12.3

Lentoliput

87

20.0

22.9

Pikalainat

0

0.0

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

107

22.5

20.9

Sähkösopimukset

119

7.5

6.3

Vaatteet

118

27.5

23.3

Junaliput

Internetin käyttölaite

Index

G2

FI

Kannettava tietokone

98

67.5

68.8

Matkapuhelin

74

35.0

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

84

12.5

14.9

100

70.0

70.2

Sanomalehdet

Index

G2

FI

Helsingin Sanomat

101

52.5

52.2

Hufvudstadsbladet

66

5.0

7.6

Iltalehti

100

67.5

67.2

Ilta-Sanomat

105

72.5

69.0

Kauppalehti

82

17.5

21.4

Tietokone

Kiinnostunut mainonnasta

Index

G2

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

120

50.0

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

112

55.0

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

123

32.5

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

115

7.5

6.5 251


G2 Vanhemmat eläkeläiset conzoom®luokka G2 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

G2

FI

Auto, vene

80

7.5

9.4

Eläkevakuutukset

84

5.0

6.0

Harrastukset

99

22.5

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

97

30.0

31.1

Kauneudenhoito

112

7.5

6.7

Kesämökki, loma-asunto

114

7.5

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

85

20.0

23.5

Kodinkoneet

81

7.5

9.2

Lomamatka

89

30.0

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

41

2.5

6.1

Oma asunto

80

10.0

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

58

5.0

8.5

Rahapelit

68

2.5

3.7

Sijoitusasunto

77

2.5

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

98

15.0

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

93

17.5

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet Vaatteet

Harrastukset Aerobic, tanssi Golf

68

10.0

14.7

103

20.0

19.5

Index

G2

FI

73

7.5

10.2

111

5.0

4.5

Hiihto

89

17.5

19.8

Lenkkeily, juoksu

84

17.5

20.8

Kalastus, metsästys

70

10.0

14.4

Kirjojen lukeminen

102

67.5

66.2

Kuntosaliharjoittelu

131

27.5

21.0

Laskettelu, lumilautailu

58

5.0

8.7

Luonnossa liikkuminen

114

57.5

50.4

Matkustaminen kotimaassa

99

40.0

40.5

Matkustaminen ulkomailla

101

40.0

39.6

0

0.0

2.1

72

12.5

17.4

105

25.0

23.9

76

2.5

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

121

50.0

41.4

Rullaluistelu

130

5.0

3.8

Ruuanlaitto

97

27.5

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

90

20.0

22.3

Tansseissa käynti

93

5.0

5.4

131

27.5

20.9

85

22.5

26.4

Moottoriurheilu, autoilu Nikkarointi, kodin puutyöt Ompelu, käsityöt, askartelu Purjehdus, veneily

Yhdistys- ja järjestötoiminta Viherkasvien tai puutarhan hoito


Vanhemmat eläkeläiset

G2

conzoom®luokka G2 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

G2

FI

101

32.5

32.2

S-Etukortti

99

50.0

50.8

Stockmann

100

2.5

2.5

Pins

169

5.0

3.0

Index

G2

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

123

32.5

26.4

Finnair Plus

102

25.0

24.4

SAS EuroBonus

107

10.0

9.4

Silja Line (Club One)

103

22.5

21.8

Viking Line (Viking Club)

143

25.0

17.5

Veikkaus-kortti

130

55.0

42.4

99

27.5

27.7

Index

G2

FI

66

15.0

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

109

75.0

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

Muut kanta-asiakaskortit

Jokin muu kanta-asiakaskortti

Mielipiteet Haluaisin perustaa oma yrityksen

101

45.0

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

50

7.5

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

98

72.5

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

98

37.5

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

98

12.5

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

107

45.0

41.9

Kannatan tasa-arvoa

101

77.5

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

101

50.0

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

113

12.5

11.1

80

22.5

28.1

103

37.5

36.5

81

22.5

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

108

57.5

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

112

60.0

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

110

32.5

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

108

32.5

30.0

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä Olen kiinnostunut viineistä Olen seikkailijaluonne

Pidän riskien ottamisesta

83

20.0

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

100

57.5

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

100

72.5

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

103

50.0

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

68

17.5

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

103

50.0

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

119

30.0

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

131

47.5

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

100

32.5

32.6 253


H1 Opiskelijaelämää

58 %

käyttää verkkoyhteisöjä ja sosiaalista mediaa päivittäin


H1

Opiskelijaelämää

Ikäjakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

39 %

ostaa junaliput netistä Ostovoimaindeksi

FI

Asuinmuoto

Asuinalueet

Rovaniemi Oulu

Jyväskylä Tampere Turku


H1 Opiskelijaelämää Opiskelijaelämää Opiskelijaelämää-luokan edustajat asuvat yliopistokaupungeissa. He ovat 20–30-vuotiaita lukion suorittaneita nuoria, jotka ovat muuttaneet opintojensa perässä uuteen kaupunkiin. He asuvat muiden opiskelijoiden tavoin vuokra-asunnossa lähellä kouluaan tai kaupungin keskusta-aluetta. Suurin osa luokan edustajista on täyspäiväisiä opiskelijoita, jotka elävät pienellä kuukausibudjetilla ja nauttivat opiskelijaelämästä. Heidän tulonlähteenään on tyypillisesti opintotuki ja joko kesätöistä tai osa-aikatyöstä ansaitut tulot. He asuvat yksin, kumppanin tai kämppisten kanssa. Joukkoon mahtuu myös jonkin verran jo työuransa aloittaneita nuoria aikuisia. He toimivat tyypillisesti palvelualalla, muun muassa koulutuspalveluissa, informaatio- ja viestintäpalveluissa tai rahoitus- ja vakuutusalalla.

Elämäntavat ja mielipiteet

Luokan edustajat harrastavat liikuntaa, kuten kuntosaliharjoittelua, aerobicia ja tanssia. Tämän lisäksi he pitävät lukemisesta, musiikin kuuntelusta, ruuanlaitosta ja seuraavat

uusimpia muotitrendejä. Heidän rahansa kuluvat tyypillisesti vaatteisiin, kauneudenhoitoon ja viihde-elektroniikkaan. Varojen salliessa he mielellään käyvät ulkona syömässä. Tällöin he usein suosivat pikaruokapaikkoja tai halpoja etnisiä ravintoloita. Luokan edustajat ovat tottuneita internetin käyttäjiä ja käyttävät sitä moneen eri tarkoitukseen: sähköpostin lukemiseen, uutisten seuraamiseen, musiikkipalveluihin, nettivideoiden ja netti-TV:n katseluun, pikaviestintäohjelmiin ja verkkokaupoissa asioimiseen. Verkkokaupoista he tyypillisesti ostavat juna- ja pääsylippuja, vaatteita ja elektroniikkatuotteita. Tämän lisäksi he ovat ahkeria käyttämään sosiaalista mediaa ja verkkoyhteisöjä. He käyttävät internetiä pääosin tietokoneen tai matkapuhelimen avulla, mutta osa myös omistaa tabletin. Suoramainonnan luokan edustajat haluavat saada postitse tai sähköpostitse.


Opiskelijaelämää

H1

conzoom®luokka H1 verrattuna Suomen kansaan Koulutus

Index

H1

FI

70

19,7

28,3

345

33,0

9,6

61

25,2

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

119

12,3

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

93

9,8

10,6

Index

H1

FI

211

43,5

20,6

11.501 - 39.000 €

80

47,6

59,4

Yli 39.000 €

44

8,9

20,0

Index

H1

FI

64

18.000

28.500

Index

H1

FI

Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema Yrittäjät

44

2,3

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

79

11,6

14,6

Alemmat toimihenkilöt

91

19,9

21,8

Työntekijät

89

15,4

17,3

Opiskelijat

346

25,6

7,4

Eläkeläiset

51

12,1

23,6

131

13,1

10,0

Index

H1

FI

Työlliset

93

49,6

53,5

Työttömät

96

6,0

6,3

Opiskelijat

275

26,5

9,6

Eläkeläiset

49

12,7

26,1

114

5,2

4,5

Muut

Pääasiallinen toiminta

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

H1

FI

Alkutuotanto

41

0,7

1,6

Jalostus

46

6,6

14,3

Palvelut

110

92,7

84,1

Index

H1

FI

40

8,8

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

165

82,0

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

32

9,1

28,2

Index

H1

FI

81

1,7

2,1

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

257


H1 Opiskelijaelämää conzoom®luokka H1 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

H1

FI

0 - 17 vuotiaat

40

8,0

20,0

18 - 34 vuotiaat

319

68,0

21,3

35 - 64 vuotiaat

43

17,1

39,9

65 - vuotiaat

37

6,9

18,8

Sukupuoli

Index

H1

FI

Naiset

93

47,5

51,0

Miehet

107

52,5

49,0

Index

H1

FI

18

9,5

53,4

194

90,5

46,6

Index

H1

FI

Ennen 1950

84

12,9

15,5

1950 - 1959

102

11,9

11,6

1960 - 1969

134

13,7

10,2

1970 - 1979

82

12,9

15,6

1980 - 1989

85

16,0

18,8

1990 - 1999

139

16,3

11,7

2000 - 2009

91

11,1

12,2

2009 jälkeen

124

3,9

3,1

Tuntematon

116

1,4

1,2

Index

H1

FI

71

56,0

79,0

Index

H1

FI

47

35.5

75.3

0

0.0

3.8

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot Oma auto Työsuhdeauto Muu auto

196

6.5

3.3

Ei ole autoa

356

58.1

16.3

TV kanavat

Index

H1

FI

Yle TV1

96

80.6

84.4

Yle TV2

98

83.9

85.3

MTV3

92

80.6

87.4

MTV3 Leffa

30

3.2

10.9

Sub

103

80.6

78.6

Nelonen

100

83.9

84.3

52

6.5

12.4

104

6.5

6.2

Eurosport Music Television


Opiskelijaelämää

H1

conzoom®luokka H1 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

H1

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

191

19.4

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

175

9.7

5.5

Netti-TV

174

22.6

13.0

Nettivideoiden katselu

208

35.5

17.1

Pankkipalveluiden käyttö

92

38.7

42.0

279

25.8

9.2

56

6.5

11.6

Sähköposti

116

87.1

75.0

Uutisten seuraaminen

127

80.6

63.7

Verkkolehtien lukeminen

112

38.7

34.5

Verkko-ostaminen

167

16.1

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

160

58.1

36.3

Index

H1

FI

Pikaviestiohjelmat Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

62

3.2

5.2

Hotellivaraukset

92

25.8

28.0

Junaliput

178

38.7

21.7

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

131

16.1

12.3

Lentoliput

98

22.6

22.9

Pikalainat

0

0.0

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

123

25.8

20.9

Sähkösopimukset

103

6.5

6.3

Vaatteet

125

29.0

23.3

Internetin käyttölaite

Index

H1

FI

Kannettava tietokone

117

80.6

68.8

Matkapuhelin

116

54.8

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

108

16.1

14.9

Tietokone

106

74.2

70.2

Sanomalehdet

Index

H1

FI

Helsingin Sanomat

105

54.8

52.2

Hufvudstadsbladet

171

12.9

7.6

Iltalehti

82

54.8

67.2

Ilta-Sanomat

79

54.8

69.0

Kauppalehti

75

16.1

21.4

Kiinnostunut mainonnasta

Index

H1

FI

108

45.2

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

98

48.4

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

122

32.3

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

99

6.5

6.5

Osoitteettomasta suoramainonnasta

259


H1 Opiskelijaelämää conzoom®luokka H1 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

H1

FI

Auto, vene

34

3.2

9.4

Eläkevakuutukset

54

3.2

6.0

Harrastukset

99

22.6

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

73

22.6

31.1

Kauneudenhoito

145

9.7

6.7

Kesämökki, loma-asunto

49

3.2

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

55

12.9

23.5

Kodinkoneet

70

6.5

9.2

Lomamatka

57

19.4

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

106

6.5

6.1

Oma asunto

104

12.9

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

113

9.7

8.5

Rahapelit

177

6.5

3.7

0

0.0

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

63

9.7

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

86

16.1

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

110

16.1

14.7

Vaatteet

116

22.6

19.5

Index

H1

FI

126

12.9

10.2

Golf

72

3.2

4.5

Hiihto

49

9.7

19.8

Lenkkeily, juoksu

93

19.4

20.8

Kalastus, metsästys

67

9.7

14.4

Kirjojen lukeminen

117

77.4

66.2

Kuntosaliharjoittelu

123

25.8

21.0

Laskettelu, lumilautailu

75

6.5

8.7

Luonnossa liikkuminen

83

41.9

50.4

Matkustaminen kotimaassa

88

35.5

40.5

Matkustaminen ulkomailla

90

35.5

39.6

0

0.0

2.1

Nikkarointi, kodin puutyöt

56

9.7

17.4

Ompelu, käsityöt, askartelu

94

22.6

23.9

0

0.0

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

93

38.7

41.4

Rullaluistelu

84

3.2

3.8

Ruuanlaitto

Sijoitusasunto

Harrastukset Aerobic, tanssi

Moottoriurheilu, autoilu

Purjehdus, veneily

137

38.7

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

72

16.1

22.3

Tansseissa käynti

60

3.2

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

92

19.4

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

73

19.4

26.4


Opiskelijaelämää

H1

conzoom®luokka H1 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

H1

FI

130

41.9

32.2

S-Etukortti

89

45.2

50.8

Stockmann

130

3.2

2.5

Pins

109

3.2

3.0

Index

H1

FI

147

38.7

26.4

Finnair Plus

79

19.4

24.4

SAS EuroBonus

34

3.2

9.4

Silja Line (Club One)

59

12.9

21.8

Viking Line (Viking Club)

92

16.1

17.5

Veikkaus-kortti

76

32.3

42.4

105

29.0

27.7

Index

H1

FI

Haluaisin perustaa oma yrityksen

57

12.9

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

98

67.7

68.9

109

48.4

44.5

64

9.7

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

109

80.6

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

118

45.2

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

101

12.9

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

123

51.6

41.9

Kannatan tasa-arvoa

109

83.9

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

143

71.0

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

117

12.9

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

103

29.0

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

106

38.7

36.5

Olen seikkailijaluonne

104

29.0

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

97

51.6

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

84

45.2

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

55

16.1

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

54

16.1

30.0

Muut kanta-asiakaskortit Apteekkien kanta-asiakaskortit

Jokin muu kanta-asiakaskortti

Mielipiteet

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi Korjaan ja huollan autoja itse

Pidän riskien ottamisesta

81

19.4

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

112

64.5

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

107

77.4

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

119

58.1

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

126

32.3

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

93

45.2

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

64

16.1

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

71

25.8

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

69

22.6

32.6 261


H2 Työuran ensiaskel

30 %

käy usein ulkona syömässä ja juhlimassa


H2

Työuran ensiaskel

Ikäjakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

Ostovoimaindeksi

FI

37 %

Asuinmuoto

ostaa lentoliput netistä

Asuinalueet

Oulu

Joensuu Tampere Turku

Helsinki


H2 Työuran ensiaskel Työuran ensiaskel Työuran ensiaskel -luokkaan kuuluu paljon ammattikoulun suorittaneita 20–34-vuotiaita nuoria aikuisia, jotka ovat aloittaneet työuransa. Lisäksi joukkoon mahtuu jonkin verran yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistuneita nuoria. Luokan edustajat toimivat erilaisissa toimihenkilö- tai työntekijätason tehtävissä palvelualoilla, kuten kaupan alalla, asiantuntijaorganisaatioissa, kiinteistöalalla, rahoitus- ja vakuutusalalla, majoitus- ja ravitsemisalalla ja informaatio- ja viestintäalalla. Heidän palkkatasonsa on tyypillisesti suhteellisen matala vähäisen työkokemuksen vuoksi. Työuran ensiaskel -luokan edustajia löytyy Opiskelijaelämää-luokkaa enemmän pääkaupunkiseudulta, mutta osa asuu myös muissa yliopistokaupungeissa. He asuvat tyypillisesti vuokralla yksin tai kumppanin kanssa, mutta osa myös omistaa asuntonsa.

Elämäntavat ja mielipiteet

Luokan edustajilla on Opiskelijaelämääluokkaa paremmat tulot ja varaa kalliimpiin harrastuksiin kuten ulkomailla matkusteluun. Usealta löytyykin Finnairin tai SAS:n

kanta-asiakaskortti. Muun ylimääräisen rahan he käyttävät pääasiassa harrastuksiin, juhlimiseen ja muuhun viihteeseen. Moni luokan edustaja pitää kuntoaan yllä kuntosaliharjoittelun ja lenkkeilyn avulla. Tämän lisäksi he ovat kiinnostuneita kansainvälisyydestä ja uusista trendeistä niin ruuassa, viineissä kuin muodissakin. Luokan edustajat käyttävät internetiä monipuolisesti perinteisten sähköpostin ja uutisten seuraamisen lisäksi musiikin kuunteluun, nettivideoiden ja netti-TV:n katseluun sekä sosiaaliseen mediaan. Verkkokaupoista he ostavat pääasiassa matkalippuja, pääsylippuja tapahtumiin ja jonkin verran kulutus- ja viihde-elektroniikkaa. Internetin lisäksi luokan edustajat lukevat uutisia sanomalehdistä. Televisiota he katselevat Music Television -kanavaa lukuun ottamatta keskivertoa vähemmän, ja mainonnan osalta he pitävät tekstiviestitarjouksista keskimääräistä enemmän.


Työuran ensiaskel

H2

conzoom®luokka H2 verrattuna Suomen kansaan Koulutus

Index

H2

FI

72

20,4

28,3

218

20,8

9,6

73

30,3

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

139

14,4

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

134

14,1

10,6

Index

H2

FI

123

25,3

20,6

11.500 - 39.000 €

96

57,3

59,4

Yli 39.000 €

87

17,4

20,0

Index

H2

FI

90

25.500

28.500

Index

H2

FI

Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema Yrittäjät

67

3,5

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

113

16,5

14,6

Alemmat toimihenkilöt

111

24,2

21,8

Työntekijät

85

14,8

17,3

Opiskelijat

150

11,1

7,4

Eläkeläiset

75

17,6

23,6

123

12,3

10,0

Index

H2

FI

Työlliset

110

58,9

53,5

Työttömät

100

6,3

6,3

Opiskelijat

121

11,7

9,6

Eläkeläiset

71

18,6

26,1

Muut

99

4,5

4,5

Muut

Pääasiallinen toiminta

Työpaikat sektoreittain

Index

H2

FI

Alkutuotanto

13

0,2

1,6

Jalostus

46

6,5

14,3

Palvelut

111

93,3

84,1

Index

H2

FI

38

8,5

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

155

76,8

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

52

14,6

28,2

Index

H2

FI

74

1,5

2,1

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

265


H2 Työuran ensiaskel conzoom®luokka H2 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

H2

FI

0 - 17 vuotiaat

41

8,2

20,0

18 - 34 vuotiaat

250

53,1

21,3

35 - 64 vuotiaat

68

27,0

39,9

65 - vuotiaat

62

11,6

18,8

Sukupuoli

Index

H2

FI

Naiset

102

52,0

51,0

Miehet

98

48,0

49,0

Index

H2

FI

11

5,8

53,4

202

94,2

46,6

Index

H2

FI

Ennen 1950

192

29,7

15,5

1950 - 1959

112

13,1

11,6

1960 - 1969

148

15,2

10,2

1970 - 1979

54

8,4

15,6

1980 - 1989

52

9,8

18,8

1990 - 1999

78

9,2

11,7

2000 - 2009

76

9,2

12,2

2009 jälkeen

156

4,9

3,1

Tuntematon

58

0,7

1,2

Index

H2

FI

67

53,0

79,0

Index

H2

FI

Oma auto

52

39.1

75.3

Työsuhdeauto

57

2.2

3.8

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot

Muu auto

132

4.3

3.3

Ei ole autoa

333

54.3

16.3

TV kanavat

Index

H2

FI

Yle TV1

100

84.8

84.4

Yle TV2

99

84.8

85.3

MTV3

97

84.8

87.4

MTV3 Leffa

80

8.7

10.9

Sub

97

76.1

78.6

Nelonen

95

80.4

84.3

Eurosport

88

10.9

12.4

140

8.7

6.2

Music Television


Työuran ensiaskel

H2

conzoom®luokka H2 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

H2

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

172

17.4

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

118

6.5

5.5

Netti-TV

150

19.6

13.0

Nettivideoiden katselu

153

26.1

17.1

Pankkipalveluiden käyttö

103

43.5

42.0

Pikaviestiohjelmat

141

13.0

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

113

13.0

11.6

Sähköposti

110

82.6

75.0

Uutisten seuraaminen

113

71.7

63.7

Verkkolehtien lukeminen

107

37.0

34.5

90

8.7

9.7

126

45.7

36.3

Index

H2

FI

Verkko-ostaminen Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

42

2.2

5.2

Hotellivaraukset

124

34.8

28.0

Junaliput

170

37.0

21.7

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

123

15.2

12.3

Lentoliput

161

37.0

22.9

Pikalainat

140

2.2

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

135

28.3

20.9

Sähkösopimukset

104

6.5

6.3

Vaatteet

103

23.9

23.3

Internetin käyttölaite

Index

H2

FI

Kannettava tietokone

114

78.3

68.8

Matkapuhelin

111

52.2

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

73

10.9

14.9

Tietokone

96

67.4

70.2

Sanomalehdet

Index

H2

FI

Helsingin Sanomat

121

63.0

52.2

Hufvudstadsbladet

144

10.9

7.6

Iltalehti

100

67.4

67.2

Ilta-Sanomat

101

69.6

69.0

Kauppalehti

112

23.9

21.4

Kiinnostunut mainonnasta

Index

H2

FI

94

39.1

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

102

50.0

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

107

28.3

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

167

10.9

6.5

Osoitteettomasta suoramainonnasta

267


H2 Työuran ensiaskel conzoom®luokka H2 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

H2

FI

Auto, vene

46

4.3

9.4

Eläkevakuutukset

73

4.3

6.0

105

23.9

22.8

91

28.3

31.1

Harrastukset Jäävät säästöön pankkitilille Kauneudenhoito

130

8.7

6.7

Kesämökki, loma-asunto

66

4.3

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

65

15.2

23.5

Kodinkoneet

71

6.5

9.2

Lomamatka

103

34.8

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

108

6.5

6.1

Oma asunto

105

13.0

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

153

13.0

8.5

Rahapelit

119

4.3

3.7

Sijoitusasunto

67

2.2

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

85

13.0

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

162

30.4

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

133

19.6

14.7

Vaatteet

112

21.7

19.5

Index

H2

FI

127

13.0

10.2

Harrastukset Aerobic, tanssi Golf

48

2.2

4.5

Hiihto

55

10.9

19.8

104

21.7

20.8

Kalastus, metsästys

45

6.5

14.4

Kirjojen lukeminen

112

73.9

66.2

Kuntosaliharjoittelu

124

26.1

21.0

Laskettelu, lumilautailu

75

6.5

8.7

Luonnossa liikkuminen

78

39.1

50.4

Matkustaminen kotimaassa

97

39.1

40.5

Matkustaminen ulkomailla

126

50.0

39.6

0

0.0

2.1

62

10.9

17.4

100

23.9

23.9

66

2.2

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

121

50.0

41.4

Rullaluistelu

113

4.3

3.8

Ruuanlaitto

92

26.1

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

98

21.7

22.3

Tansseissa käynti

81

4.3

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

83

17.4

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

74

19.6

26.4

Lenkkeily, juoksu

Moottoriurheilu, autoilu Nikkarointi, kodin puutyöt Ompelu, käsityöt, askartelu Purjehdus, veneily


Työuran ensiaskel

H2

conzoom®luokka H2 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti

Index

H2

FI

Plussa-kortti

81

26.1

32.2

S-Etukortti

94

47.8

50.8

Stockmann

175

4.3

2.5

Pins

147

4.3

3.0

Index

H2

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

190

50.0

26.4

Finnair Plus

143

34.8

24.4

SAS EuroBonus

209

19.6

9.4

Silja Line (Club One)

110

23.9

21.8

Viking Line (Viking Club)

112

19.6

17.5

Veikkaus-kortti

118

50.0

42.4

Jokin muu kanta-asiakaskortti

125

34.8

27.7

Index

H2

FI

Haluaisin perustaa oma yrityksen

96

21.7

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

98

67.4

68.9

Muut kanta-asiakaskortit

Mielipiteet

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

132

58.7

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

43

6.5

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

94

69.6

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

108

41.3

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

136

17.4

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

114

47.8

41.9

Kannatan tasa-arvoa

113

87.0

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

123

60.9

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

138

15.2

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

101

28.3

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

113

41.3

36.5

Olen seikkailijaluonne

109

30.4

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

106

56.5

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

77

41.3

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

88

26.1

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

94

28.3

30.0

Pidän riskien ottamisesta

91

21.7

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

110

63.0

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

108

78.3

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

125

60.9

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

127

32.6

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

94

45.7

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

86

21.7

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

84

30.4

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

87

28.3

32.6 269


I1 Bilekansa

28 %

ostaa p채채syliput tapahtumiin netist채


Bilekansa

I1

Ik채jakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

Ostovoimaindeksi

FI

62 %

Asuinmuoto

pit채채 etnisest채 ruuasta

Asuinalueet

Oulu

Tampere Turku

Espoo Helsinki

271


I1 Bilekansa Bilekansa Bilekansa-luokkaan kuuluu paljon 20–34vuotiaita sinkkuja ja pariskuntia. Suurin osa luokan edustajista on työelämässä ja toimii toimihenkilö- tai työntekijätason työtehtävissä muun muassa kaupan alalla, informaatioja viestintäalalla, rahoitus- ja vakuutusalalla, taiteen ja viihteen alalla tai terveys- ja sosiaalipalveluissa. Tulotasoltaan luokan edustajat ovat hieman Suomen keskitason alapuolella. Bilekansa asuu pienissä kerrostaloasunnoissa keskusta-alueiden lähellä pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Moni asuu vuokralla, mutta luokkaan mahtuu myös asunnonomistajia.

Elämäntavat ja mielipiteet

Bilekansan harrastuksiin kuuluvat tyypillisesti matkustelun, urheilun, musiikin kuuntelun ja lukemisen lisäksi ruuanlaitto ja ulkona käyminen. Lähellä sijaitsevat ravintolat ja ostosmahdollisuudet houkuttelevat usein luokan edustajat illanistujaisiin ja vaateostoksille. He seuraavat aktiivisesti uusimpia

muotitrendejä ja matkustaessa suosivat tyypillisesti ulkomaita tai laivaristeilyjä. Tämän lisäksi he ovat kiinnostuneita omasta taloudestaan ja tulevaisuudestaan, ja osa sijoittaakin sijoitusrahastoihin, osakkeisiin tai muihin sijoituskohteisiin. Luokan edustajat ovat tottuneita digitaalisen median käyttäjiä. He käyttävät internetiä tietokoneen ja puhelimen avulla sähköpostin lukemiseen, uutisten seuraamiseen, pankkipalveluihin, sosiaalisen mediaan, nettivideoiden ja netti-TV:n katseluun sekä Skypeen että muihin pikaviestintäohjelmiin. Lisäksi he asioivat verkkokaupoissa ja ostavat niistä muun muassa lentolippuja, vaatteita, pääsylippuja tapahtumiin sekä varaavat hotellimajoituksia. Televisiota luokan edustajat katsovat keskivertosuomalaisen verran, ja mainonnan he haluavat saada postitse. Osa myös tekstiviestitarjouksina.


Bilekansa

I1

conzoom®luokka I1 verrattuna Suomen kansaan Koulutus

Index

I1

FI

80

22,5

28,3

178

17,0

9,6

76

31,5

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

136

14,0

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

142

15,0

10,6

Index

I1

FI

106

21,7

20,6

Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 € 11.501 - 39.000 € Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema Yrittäjät

97

57,5

59,4

104

20,7

20,0

Index

I1

FI

98

27.500

28.500

Index

I1

FI

69

3,7

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

121

17,7

14,6

Alemmat toimihenkilöt

113

24,8

21,8

Työntekijät

86

14,9

17,3

Opiskelijat

119

8,8

7,4

Eläkeläiset

78

18,4

23,6

118

11,8

10,0

Index

I1

FI

111

59,4

53,5

Työttömät

96

6,0

6,3

Opiskelijat

101

9,7

9,6

Eläkeläiset

77

20,1

26,1

105

4,8

4,5

Muut

Pääasiallinen toiminta Työlliset

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

I1

FI

5

0,1

1,6

Jalostus

65

9,3

14,3

Palvelut

108

90,6

84,1

Index

I1

FI

62

13,9

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

137

67,9

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

65

18,3

28,2

Index

I1

FI

80

1,6

2,1

Alkutuotanto

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

273


I1 Bilekansa conzoom®luokka I1 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

I1

FI

0 - 17 vuotiaat

67

13,3

20,0

18 - 34 vuotiaat

181

38,5

21,3

35 - 64 vuotiaat

86

34,5

39,9

65 - vuotiaat

73

13,7

18,8

Sukupuoli

Index

I1

FI

Naiset

103

52,7

51,0

Miehet

97

47,3

49,0

Index

I1

FI

7

3,6

53,4

207

96,4

46,6

Index

I1

FI

Ennen 1950

165

25,5

15,5

1950 - 1959

114

13,3

11,6

1960 - 1969

129

13,2

10,2

1970 - 1979

58

9,0

15,6

1980 - 1989

52

9,7

18,8

1990 - 1999

91

10,6

11,7

2000 - 2009

113

13,7

12,2

2009 jälkeen

136

4,3

3,1

Tuntematon

60

0,7

1,2

Index

I1

FI

67

53,0

79,0

Index

I1

FI

Oma auto

63

47.4

75.3

Työsuhdeauto

69

2.6

3.8

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot

Muu auto

160

5.3

3.3

Ei ole autoa

266

43.4

16.3

TV kanavat

Index

I1

FI

Yle TV1

103

86.8

84.4

Yle TV2

103

88.2

85.3

MTV3

101

88.2

87.4

MTV3 Leffa

72

7.9

10.9

Sub

102

80.3

78.6

Nelonen

101

85.5

84.3

Eurosport

85

10.5

12.4

Music Television

85

5.3

6.2


Bilekansa

I1

conzoom®luokka I1 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

I1

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

117

11.8

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

119

6.6

5.5

Netti-TV

121

15.8

13.0

Nettivideoiden katselu

115

19.7

17.1

Pankkipalveluiden käyttö

110

46.1

42.0

Pikaviestiohjelmat

157

14.5

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

102

11.8

11.6

Sähköposti

109

81.6

75.0

Uutisten seuraaminen

112

71.1

63.7

Verkkolehtien lukeminen

118

40.8

34.5

82

7.9

9.7

116

42.1

36.3

Index

I1

FI

Verkko-ostaminen Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

51

2.6

5.2

Hotellivaraukset

118

32.9

28.0

Junaliput

146

31.6

21.7

85

10.5

12.3

Lentoliput

155

35.5

22.9

Pikalainat

170

2.6

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

132

27.6

20.9

84

5.3

6.3

119

27.6

23.3

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

Sähkösopimukset Vaatteet

Internetin käyttölaite

Index

I1

FI

Kannettava tietokone

107

73.7

68.8

Matkapuhelin

109

51.3

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

115

17.1

14.9

98

68.4

70.2

Sanomalehdet

Index

I1

FI

Helsingin Sanomat

134

69.7

52.2

Hufvudstadsbladet

174

13.2

7.6

Iltalehti

102

68.4

67.2

Ilta-Sanomat

105

72.4

69.0

Kauppalehti

110

23.7

21.4

Tietokone

Kiinnostunut mainonnasta

Index

I1

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

91

38.2

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

94

46.1

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

124

32.9

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

101

6.6

6.5 275


I1 Bilekansa conzoom®luokka I1 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö Auto, vene

Index

I1

FI

56

5.3

9.4

Eläkevakuutukset

132

7.9

6.0

Harrastukset

110

25.0

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

106

32.9

31.1

Kauneudenhoito

157

10.5

6.7

Kesämökki, loma-asunto

100

6.6

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

73

17.1

23.5

Kodinkoneet

86

7.9

9.2

Lomamatka

117

39.5

33.7

87

5.3

6.1

116

14.5

12.4

92

7.9

8.5

Rahapelit

108

3.9

3.7

Sijoitusasunto

122

3.9

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

120

18.4

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

133

25.0

18.8

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut Oma asunto Pelit, musiikki, DVD:t, videot

Viihde-elektroniikkalaitteet Vaatteet

Harrastukset Aerobic, tanssi

99

14.5

14.7

122

23.7

19.5

Index

I1

FI

129

13.2

10.2

Golf

88

3.9

4.5

Hiihto

73

14.5

19.8

107

22.4

20.8

Kalastus, metsästys

64

9.2

14.4

Kirjojen lukeminen

113

75.0

66.2

Kuntosaliharjoittelu

119

25.0

21.0

Laskettelu, lumilautailu

91

7.9

8.7

Luonnossa liikkuminen

86

43.4

50.4

Matkustaminen kotimaassa

104

42.1

40.5

Matkustaminen ulkomailla

126

50.0

39.6

Moottoriurheilu, autoilu

127

2.6

2.1

60

10.5

17.4

Ompelu, käsityöt, askartelu

83

19.7

23.9

Purjehdus, veneily

80

2.6

3.3

105

43.4

41.4

Rullaluistelu

68

2.6

3.8

Ruuanlaitto

Lenkkeily, juoksu

Nikkarointi, kodin puutyöt

Ristisanatehtävät, sudokut

116

32.9

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

83

18.4

22.3

Tansseissa käynti

49

2.6

5.4

101

21.1

20.9

65

17.1

26.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta Viherkasvien tai puutarhan hoito


Bilekansa

I1

conzoom®luokka I1 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti

Index

I1

FI

Plussa-kortti

98

31.6

32.2

S-Etukortti

99

50.0

50.8

Stockmann

211

5.3

2.5

89

2.6

3.0

Index

I1

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

170

44.7

26.4

Finnair Plus

135

32.9

24.4

SAS EuroBonus

168

15.8

9.4

Silja Line (Club One)

127

27.6

21.8

Viking Line (Viking Club)

143

25.0

17.5

Veikkaus-kortti

115

48.7

42.4

Jokin muu kanta-asiakaskortti

109

30.3

27.7

Index

I1

FI

Haluaisin perustaa oma yrityksen

99

22.4

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

95

65.8

68.9

Pins

Muut kanta-asiakaskortit

Mielipiteet

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

130

57.9

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

61

9.2

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

93

68.4

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

103

39.5

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

103

13.2

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

116

48.7

41.9

Kannatan tasa-arvoa

101

77.6

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

124

61.8

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

131

14.5

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

108

30.3

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

119

43.4

36.5

Olen seikkailijaluonne

113

31.6

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

97

51.3

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

88

47.4

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

98

28.9

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

97

28.9

30.0

Pidän riskien ottamisesta

115

27.6

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

110

63.2

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

104

75.0

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

116

56.6

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

92

23.7

25.6

100

48.7

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

78

19.7

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

83

30.3

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

121

39.5

32.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

277


I2 El채m채nmenoa

32 %:lla

on Viking Linen kanta-asiakaskortti


El채m채nmenoa

I2

Ik채jakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

7 %:lla

on alle 3-vuotias lapsi Ostovoimaindeksi

FI

Asuinmuoto

Asuinalueet

Tampere Espoo

Kerava, Vantaa Helsinki

279


I2 Elämänmenoa Elämänmenoa Elämänmenoa-luokkaan kuuluu paljon työikäisiä aikuisia, jotka asuvat pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Luokkaan kuuluu niin pariskuntia kuin yhden hengen talouksia, joista osalla on lapsia. He asuvat tyypillisemmin vuokralla kuin omistusasunnossa, ja heidän asuntonsa koko vaihtelee talouden koon mukaan. Tavallisesti heillä on muuta Kerrostaloelämää suurkaupungeissa -ryhmää uudemmat asunnot. Luokan edustajat toimivat erilaisissa toimihenkilö- tai työntekijätason tehtävissä teollisuusalalla tai palvelualalla, esimerkiksi informaatio- ja viestintäpalveluissa, asiantuntijaorganisaatioissa tai hallinto- ja tukipalveluissa. He ansaitsevat hieman muuta Kerrostaloelämää suurkaupungeissa -ryhmää paremmin. Heidän palkkansa jää kuitenkin Suomen keskitason paikkeille.

Elämäntavat ja mielipiteet

Keskitason tulojen ja kaupungissa asumisen kalleuden vuoksi usea elää tiukalla budjetilla ja joutuu välillä ostamaan tuotteita luotolla

tai osamaksulla. Ylimääräisen rahansa he käyttävät matkusteluun, harrastuksiin ja viihteeseen, muun muassa vaatteisiin, elektroniikkaan ja ulkona käymiseen. Moni käy risteilyillä, minkä vuoksi usealla on joko Viking Linen tai Silja Linen kanta-asiakaskortti. Tämän lisäksi he asioivat keskivertoa useammin Stockmannilla asuinsijaintinsa vuoksi. Luokan edustajat käyttävät internetiä hieman keskimääräistä monipuolisemmin tietokoneen ja matkapuhelimen avulla, esimerkiksi rahapelien pelaamiseen, nettivideoiden ja netti-TV:n katseluun ja nettipuheluihin. Näiden lisäksi he käyttävät sitä aktiivisesti sosiaaliseen mediaan, uutisten lukemiseen, sähköpostiin ja pankkipalveluihin. Televisiota he katsovat keskivertoa enemmän, ja monelta löytyykin maksullinen kanavapaketti. Suoramainonnan moni haluaa saada tekstiviestitarjouksien tai sähköpostimainonnan muodossa.


Elämänmenoa

I2

conzoom®luokka I2 verrattuna Suomen kansaan Koulutus

Index

I2

FI

Perusasteen suorittaneet

100

28,2

28,3

Ylioppilastutkinnon suorittaneet

115

11,0

9,6

89

36,9

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

112

11,6

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

117

12,3

10,6

Index

I2

FI

87

18,0

20,6

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 € 11.501 - 39.000 € Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema Yrittäjät

99

58,8

59,4

116

23,2

20,0

Index

I2

FI

104

29.000

28.500

Index

I2

FI

74

3,9

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

112

16,3

14,6

Alemmat toimihenkilöt

123

26,9

21,8

Työntekijät

99

17,1

17,3

Opiskelijat

93

6,9

7,4

Eläkeläiset

75

17,8

23,6

112

11,1

10,0

Index

I2

FI

111

59,6

53,5

Työttömät

90

5,7

6,3

Opiskelijat

91

8,7

9,6

Eläkeläiset

80

20,8

26,1

116

5,2

4,5

Muut

Pääasiallinen toiminta Työlliset

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

I2

FI

4

0,1

1,6

Jalostus

114

16,2

14,3

Palvelut

100

83,7

84,1

Index

I2

FI

Lapsiperheet

102

22,6

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

115

57,1

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

72

20,2

28,2

Index

I2

FI

93

1,9

2,1

Alkutuotanto

Talouksien elämänvaihe

Talouksien koko Keskikoko

281


I2 Elämänmenoa conzoom®luokka I2 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

I2

FI

0 - 17 vuotiaat

102

20,3

20,0

18 - 34 vuotiaat

120

25,5

21,3

35 - 64 vuotiaat

103

41,1

39,9

65 - vuotiaat

70

13,2

18,8

Sukupuoli

Index

I2

FI

Naiset

104

53,0

51,0

Miehet

96

47,0

49,0

Index

I2

FI

15

8,0

53,4

197

92,0

46,6

Index

I2

FI

Ennen 1950

46

7,2

15,5

1950 - 1959

64

7,5

11,6

1960 - 1969

82

8,4

10,2

1970 - 1979

78

12,1

15,6

1980 - 1989

92

17,4

18,8

1990 - 1999

211

24,6

11,7

2000 - 2009

160

19,5

12,2

2009 jälkeen

89

2,8

3,1

Tuntematon

42

0,5

1,2

Index

I2

FI

77

61,0

79,0

Index

I2

FI

74

55.6

75.3

109

4.2

3.8

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot Oma auto Työsuhdeauto Muu auto Ei ole autoa

TV kanavat

84

2.8

3.3

213

34.7

16.3

Index

I2

FI

Yle TV1

104

87.5

84.4

Yle TV2

101

86.1

85.3

MTV3

105

91.7

87.4

MTV3 Leffa

89

9.7

10.9

Sub

104

81.9

78.6

Nelonen

104

87.5

84.3

Eurosport

112

13.9

12.4

Music Television

156

9.7

6.2


Elämänmenoa

I2

conzoom®luokka I2 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

I2

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

137

13.9

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

126

6.9

5.5

Netti-TV

128

16.7

13.0

89

15.3

17.1

106

44.4

42.0

75

6.9

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

120

13.9

11.6

Sähköposti

107

80.6

75.0

Uutisten seuraaminen

107

68.1

63.7

Verkkolehtien lukeminen

113

38.9

34.5

Verkko-ostaminen

115

11.1

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

122

44.4

36.3

Index

I2

FI

Nettivideoiden katselu Pankkipalveluiden käyttö Pikaviestiohjelmat

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

53

2.8

5.2

Hotellivaraukset

109

30.6

28.0

Junaliput

102

22.2

21.7

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

101

12.5

12.3

Lentoliput

139

31.9

22.9

Pikalainat

179

2.8

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

133

27.8

20.9

Sähkösopimukset

111

6.9

6.3

Vaatteet

107

25.0

23.3

Internetin käyttölaite

Index

I2

FI

Kannettava tietokone

101

69.4

68.8

Matkapuhelin

115

54.2

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

103

15.3

14.9

Tietokone

107

75.0

70.2

Index

I2

FI

Helsingin Sanomat

141

73.6

52.2

Hufvudstadsbladet

129

9.7

7.6

Iltalehti

107

72.2

67.2

Ilta-Sanomat

107

73.6

69.0

Kauppalehti

117

25.0

21.4

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

I2

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

116

48.6

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

116

56.9

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

136

36.1

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

171

11.1

6.5 283


I2 Elämänmenoa conzoom®luokka I2 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö Auto, vene

Index

I2

FI

89

8.3

9.4

116

6.9

6.0

Harrastukset

98

22.2

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

98

30.6

31.1

Kauneudenhoito

145

9.7

6.7

Kesämökki, loma-asunto

105

6.9

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

83

19.4

23.5

Kodinkoneet

90

8.3

9.2

Lomamatka

103

34.7

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

115

6.9

6.1

Oma asunto

100

12.5

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

130

11.1

8.5

Rahapelit

114

4.2

3.7

Sijoitusasunto

129

4.2

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

109

16.7

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

118

22.2

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

114

16.7

14.7

Vaatteet

114

22.2

19.5

Index

I2

FI

Aerobic, tanssi

122

12.5

10.2

Golf

185

8.3

4.5

77

15.3

19.8

100

20.8

20.8

Kalastus, metsästys

68

9.7

14.4

Kirjojen lukeminen

107

70.8

66.2

Kuntosaliharjoittelu

119

25.0

21.0

Laskettelu, lumilautailu

112

9.7

8.7

Luonnossa liikkuminen

94

47.2

50.4

Matkustaminen kotimaassa

106

43.1

40.5

Matkustaminen ulkomailla

119

47.2

39.6

Moottoriurheilu, autoilu

134

2.8

2.1

56

9.7

17.4

Eläkevakuutukset

Harrastukset

Hiihto Lenkkeily, juoksu

Nikkarointi, kodin puutyöt Ompelu, käsityöt, askartelu

87

20.8

23.9

127

4.2

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

91

37.5

41.4

Rullaluistelu

72

2.8

3.8

Ruuanlaitto

103

29.2

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

106

23.6

22.3

Tansseissa käynti

77

4.2

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

93

19.4

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

79

20.8

26.4

Purjehdus, veneily


Elämänmenoa

I2

conzoom®luokka I2 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

I2

FI

103

33.3

32.2

S-Etukortti

93

47.2

50.8

Stockmann

223

5.6

2.5

94

2.8

3.0

Index

I2

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

137

36.1

26.4

Finnair Plus

142

34.7

24.4

SAS EuroBonus

178

16.7

9.4

Silja Line (Club One)

159

34.7

21.8

Viking Line (Viking Club)

182

31.9

17.5

Veikkaus-kortti

124

52.8

42.4

90

25.0

27.7

Index

I2

FI

Haluaisin perustaa oma yrityksen

104

23.6

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

103

70.8

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

Pins

Muut kanta-asiakaskortit

Jokin muu kanta-asiakaskortti

Mielipiteet

131

58.3

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

83

12.5

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

98

72.2

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

98

37.5

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

163

20.8

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

109

45.8

41.9

Kannatan tasa-arvoa

103

79.2

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

129

63.9

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

138

15.3

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

104

29.2

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

114

41.7

36.5

90

25.0

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

107

56.9

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

91

48.6

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

103

30.6

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

125

37.5

30.0

Pidän riskien ottamisesta

104

25.0

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

102

58.3

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

100

72.2

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

111

54.2

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

92

23.6

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

97

47.2

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

88

22.2

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

84

30.6

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

102

33.3

32.6

Olen seikkailijaluonne

285


I3 Kulttuuria ja perinteit채

57 %

on kiinnostunut osoitteellisesta suoramainonnasta


Kulttuuria ja perinteitä

72 %

käyttää paljon aikaa kirjojen lukemiseen

I3

Ikäjakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

Ostovoimaindeksi

FI

Asuinmuoto

Asuinalueet

Oulu

Tampere Turku

Vantaa Helsinki

287


I3 Kulttuuria ja perinteitä Kulttuuria ja perinteitä Kulttuuria ja perinteitä -luokka sisältää paljon yli 60-vuotiaita kaupunkilaissenioreita, jotka asuvat kerrostaloissa pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Luokassa on paljon yhden hengen talouksia ja enemmän naisia kuin miehiä. Luokan edustajat pitävät kaupungissa asumisesta palveluiden ja monipuolisen tapahtumatarjonnan vuoksi. Luokan edustajat elävät eläketuloillaan joko omistus- tai vuokra-asunnossa. Heidän eläketulonsa ovat tyypillisesti Suomen keskita­ soa tai hieman sen alle.

Elämäntavat ja mielipiteet

Luokan edustajat ovat tyypillisesti hyvin aktiivisia. Moni on mukana yhdistys- tai järjestötoiminnassa, he matkailevat sekä kotimaassa että ulkomailla ja käyvät laivaristeilyillä, joilla he pääsevät näyttämään tanssitaitojaan.

Tämän lisäksi he harrastavat liikuntaa, ristisanatehtäviä ja lukevat paljon. Joukosta löytyy myös innokkaita rahapelien pelaajia. Osa luokan edustajista omistaa kesämökin, joilla he mielellään viettävät aikaansa ja rentoutuvat kaupungin hälinästä. Luokan edustajat käyttävät internetiä muuta Kerrostaloelämää suurkaupungeissa -ryhmää vähemmän. Nettipuhelimen käyttö on kuitenkin keskivertoa yleisempää luokan keskuudessa. Televisiosta he katsovat ilmaiskanavien lisäksi hieman keskivertoa enemmän leffakanavia ja urheilua. Kulttuuria ja perinteitä -luokan edustajilla on paljon aikaa tarjouslehtien ja suoramainontakirjeiden lukemiseen. Tämän vuoksi he pitävät sekä postitse että sähköpostitse saatavasta suoramainonnasta.


Kulttuuria ja perinteitä

I3

conzoom®luokka I3 verrattuna Suomen kansaan Koulutus

Index

I3

FI

Perusasteen suorittaneet

111

31,4

28,3

Ylioppilastutkinnon suorittaneet

108

10,3

9,6

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

93

38,3

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

97

10,0

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

94

9,9

10,6

Index

I3

FI

86

17,7

20,6

110

65,4

59,4

85

16,9

20,0

Index

I3

FI

94

26.500

28.500

Index

I3

FI

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 € 11.501 - 39.000 € Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema Yrittäjät

60

3,1

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

78

11,5

14,6

Alemmat toimihenkilöt

92

20,2

21,8

Työntekijät

84

14,5

17,3

Opiskelijat

82

6,1

7,4

Eläkeläiset

151

35,6

23,6

91

9,1

10,0

Index

I3

FI

Työlliset

86

45,8

53,5

Työttömät

87

5,4

6,3

Muut

Pääasiallinen toiminta

Opiskelijat

72

6,9

9,6

Eläkeläiset

147

38,4

26,1

76

3,5

4,5

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

I3

FI

7

0,1

1,6

Jalostus

82

11,7

14,3

Palvelut

105

88,2

84,1

Index

I3

FI

46

10,2

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

104

51,4

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

136

38,4

28,2

Index

I3

FI

78

1,6

2,1

Alkutuotanto

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

289


I3 Kulttuuria ja perinteitä conzoom®luokka I3 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

I3

FI

0 - 17 vuotiaat

51

10,2

20,0

18 - 34 vuotiaat

112

23,8

21,3

35 - 64 vuotiaat

86

34,4

39,9

65 - vuotiaat

168

31,6

18,8

Sukupuoli

Index

I3

FI

Naiset

109

55,4

51,0

Miehet

91

44,6

49,0

Index

I3

FI

10

5,2

53,4

203

94,8

46,6

Index

I3

FI

Ennen 1950

77

12,0

15,5

1950 - 1959

77

8,9

11,6

1960 - 1969

189

19,3

10,2

1970 - 1979

164

25,6

15,6

1980 - 1989

86

16,1

18,8

1990 - 1999

60

7,0

11,7

2000 - 2009

69

8,4

12,2

2009 jälkeen

66

2,1

3,1

Tuntematon

53

0,6

1,2

Index

I3

FI

76

60,0

79,0

Index

I3

FI

Oma auto

92

69.0

75.3

Työsuhdeauto

45

1.7

3.8

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot

Muu auto

105

3.4

3.3

Ei ole autoa

158

25.9

16.3

TV kanavat

Index

I3

FI

Yle TV1

110

93.1

84.4

Yle TV2

107

91.4

85.3

MTV3

105

91.4

87.4

MTV3 Leffa

95

10.3

10.9

Sub

99

77.6

78.6

Nelonen

104

87.9

84.3

Eurosport

111

13.8

12.4

83

5.2

6.2

Music Television


Kulttuuria ja perinteitä

I3

conzoom®luokka I3 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

I3

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

68

6.9

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

62

3.4

5.5

Netti-TV

93

12.1

13.0

Nettivideoiden katselu

71

12.1

17.1

107

44.8

42.0

56

5.2

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

119

13.8

11.6

Sähköposti

101

75.9

75.0

Pankkipalveluiden käyttö Pikaviestiohjelmat

Uutisten seuraaminen Verkkolehtien lukeminen Verkko-ostaminen Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

Verkosta ostaminen

98

62.1

63.7

110

37.9

34.5

89

8.6

9.7

104

37.9

36.3

Index

I3

FI

Autotarvikkeet ja auton varaosat

66

3.4

5.2

Hotellivaraukset

92

25.9

28.0

119

25.9

21.7

84

10.3

12.3

Lentoliput

105

24.1

22.9

Pikalainat

111

1.7

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

115

24.1

20.9

Sähkösopimukset

82

5.2

6.3

Vaatteet

74

17.2

23.3

Junaliput Kulutus- ja viihde-elektroniikka

Internetin käyttölaite

Index

I3

FI

100

69.0

68.8

Matkapuhelin

80

37.9

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

81

12.1

14.9

Tietokone

93

65.5

70.2

Sanomalehdet

Index

I3

FI

Helsingin Sanomat

116

60.3

52.2

Hufvudstadsbladet

91

6.9

7.6

Iltalehti

105

70.7

67.2

Ilta-Sanomat

107

74.1

69.0

Kauppalehti

105

22.4

21.4

Kannettava tietokone

Kiinnostunut mainonnasta

Index

I3

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

116

48.3

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

116

56.9

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

124

32.8

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

106

6.9

6.5 291


I3 Kulttuuria ja perinteitä conzoom®luokka I3 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

I3

FI

Auto, vene

74

6.9

9.4

Eläkevakuutukset

87

5.2

6.0

Harrastukset

83

19.0

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

94

29.3

31.1

Kauneudenhoito

129

8.6

6.7

Kesämökki, loma-asunto

79

5.2

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

73

17.2

23.5

Kodinkoneet

94

8.6

9.2

Lomamatka

108

36.2

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

85

5.2

6.1

Oma asunto

97

12.1

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

81

6.9

8.5

142

5.2

3.7

53

1.7

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

101

15.5

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

110

20.7

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

94

13.8

14.7

Vaatteet

97

19.0

19.5

Index

I3

FI

Aerobic, tanssi

84

8.6

10.2

Golf

76

3.4

4.5

Hiihto

61

12.1

19.8

Lenkkeily, juoksu

83

17.2

20.8

Kalastus, metsästys

84

12.1

14.4

Kirjojen lukeminen

109

72.4

66.2

Kuntosaliharjoittelu

123

25.9

21.0

Laskettelu, lumilautailu

80

6.9

8.7

Luonnossa liikkuminen

96

48.3

50.4

Matkustaminen kotimaassa

111

44.8

40.5

Matkustaminen ulkomailla

113

44.8

39.6

Moottoriurheilu, autoilu

83

1.7

2.1

Nikkarointi, kodin puutyöt

59

10.3

17.4

Rahapelit Sijoitusasunto

Harrastukset

Ompelu, käsityöt, askartelu

87

20.7

23.9

Purjehdus, veneily

105

3.4

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

104

43.1

41.4

Rullaluistelu

45

1.7

3.8

Ruuanlaitto

104

29.3

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

85

19.0

22.3

Tansseissa käynti

96

5.2

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

99

20.7

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

78

20.7

26.4


Kulttuuria ja perinteitä

I3

conzoom®luokka I3 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

I3

FI

112

36.2

32.2

S-Etukortti

85

43.1

50.8

Stockmann

208

5.2

2.5

58

1.7

3.0

Index

I3

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

164

43.1

26.4

Finnair Plus

120

29.3

24.4

SAS EuroBonus

147

13.8

9.4

Silja Line (Club One)

150

32.8

21.8

Viking Line (Viking Club)

187

32.8

17.5

Veikkaus-kortti

122

51.7

42.4

Jokin muu kanta-asiakaskortti

106

29.3

27.7

Index

I3

FI

Haluaisin perustaa oma yrityksen

84

19.0

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

95

65.5

68.9

105

46.6

44.5

57

8.6

15.1

105

77.6

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

90

34.5

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

94

12.1

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

95

39.7

41.9

103

79.3

76.7

97

48.3

49.7

109

12.1

11.1

92

25.9

28.1

113

41.4

36.5

93

25.9

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

110

58.6

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

109

58.6

53.7

87

25.9

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

103

31.0

30.0

Pidän riskien ottamisesta

Pins

Muut kanta-asiakaskortit

Mielipiteet

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi Korjaan ja huollan autoja itse Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

Kannatan tasa-arvoa Pidän etnisestä ruuasta Seuraan uusimpia muotitrendejä Näen työni urana enkä pelkkänä työnä Olen kiinnostunut viineistä Olen seikkailijaluonne

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

101

24.1

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

99

56.9

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

105

75.9

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

103

50.0

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

94

24.1

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

96

46.6

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

96

24.1

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

100

36.2

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

90

29.3

32.6 293


I4 Palkansaajat

52 %

maksaa mielellään ylimääräistä ympäristöystävällisistä tuotteista


Palkansaajat

I4

Ikäjakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

Ostovoimaindeksi

FI

Asuinmuoto

58 %:lla

on säästöjä suuriinkin yllättäviin kuluihin

Asuinalueet

Tampere Raisio, Turku

Espoo Helsinki

295


I4 Palkansaajat Palkansaajat Palkansaajat-luokkaan kuuluu paljon nuoria ja vanhempia asunnonomistajia. Heidän ikänsä vaihtelee 20 ja 70 vuoden välillä. Luokasta löytyy sekä pariskuntia että yhden hengen talouksia. Lisäksi joukkoon mahtuu jonkin verran lapsiperheitä. Asuinpinta-alaltaan heillä on Kerrostaloelämää suurkaupungeissa -ryhmän isoimmat asunnot. Moni asuu 70tai 80-luvulla rakennetuissa kerrostaloissa pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa tai Oulussa. Luokan edustajat ovat hankkineet asuntonsa työnteolla. He toimivat erilaisissa toimihenkilö- ja työntekijätason tehtävissä rakennusalalla, kaupan alalla, koulutusalalla ja terveys- ja sosiaalipalveluissa. He ansaitsevat muuta Kerrostaloelämää suurkaupungeissa -ryhmää paremmin eli Suomen keskitason verran. Omistusasunnon ja parempien tulojen takia heillä on muuta Kerrostaloelämää suurkaupungeissa -ryhmää vakaampi talous ja varaa myös sijoittaa. Koulutukseltaan he ovat tyypillisesti ammattikoulun tai peruskoulun suorittaneita henkilöitä.

Elämäntavat ja mielipiteet

Palkansaajat ovat tyypillisesti tunnollisia niin taloutensa kuin ympäristönkin suhteen. Monella on ylimääräisiä säästöjä pahan päivän varalle, ja suurin osa pyrkii kierrättä-

mään ja ostamaan ympäristöystävällisiä tuotteita. Luokan edustajat ovat muita Kerrostaloelämää suurkaupungeissa -ryhmää liikunnallisempia. Suurin osa harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa. Lisäksi he pitävät matkustamista, laivaristeilyistä ja kodin askareita, kuten lukemisesta, ruuanlaitosta ja viherkasvien hoidosta, sekä käyvät välillä ulkona syömässä. Televisiosta luokan edustajat katsovat keskivertoa enemmän maksullisia kanavapaketteja. Suurkaupunkikeskeisen asuinsijaintinsa takia suurin osa luokan edustajista lukee Helsingin Sanomia tai Hufvudstadsbladetia. He käyttävät internetiä pääasiassa sähköpostiin, uutisten seuraamiseen, pankkipalveluihin ja sosiaaliseen mediaan. Myös netti-TV:n katselu ja verkkokaupoissa asiointi on suosittua heidän keskuudessaan. Suoramainonnan luokan edustajat haluavat saada pääasiassa postitse, mutta osa pitää myös sähköpostimainonnasta.


Palkansaajat

I4

conzoom®luokka I4 verrattuna Suomen kansaan Koulutus

Index

I4

FI

97

27,3

28,3

106

10,1

9,6

96

39,5

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

110

11,3

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

111

11,7

10,6

Index

I4

FI

75

15,4

20,6

11.501 - 39.000 €

105

62,2

59,4

Yli 39.000 €

112

22,4

20,0

Index

I4

FI

103

29.000

28.500

Index

I4

FI

Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema Yrittäjät

67

3,5

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

108

15,8

14,6

Alemmat toimihenkilöt

115

25,1

21,8

98

17,0

17,3

Työntekijät Opiskelijat

80

5,9

7,4

Eläkeläiset

101

23,9

23,6

87

8,7

10,0

Index

I4

FI

106

56,5

53,5

82

5,1

6,3

Muut

Pääasiallinen toiminta Työlliset Työttömät Opiskelijat

76

7,3

9,6

Eläkeläiset

104

27,0

26,1

88

4,0

4,5

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

I4

FI

18

0,3

1,6

Jalostus

101

14,5

14,3

Palvelut

101

85,2

84,1

Index

I4

FI

78

17,3

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

113

55,8

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

95

26,9

28,2

Index

I4

FI

87

1,8

2,1

Alkutuotanto

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

297


I4 Palkansaajat conzoom®luokka I4 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

I4

FI

0 - 17 vuotiaat

80

15,9

20,0

18 - 34 vuotiaat

116

24,8

21,3

35 - 64 vuotiaat

100

40,0

39,9

65 - vuotiaat

103

19,4

18,8

Sukupuoli

Index

I4

FI

Naiset

103

52,6

51,0

Miehet

97

47,4

49,0

Index

I4

FI

19

10,2

53,4

193

89,8

46,6

Index

I4

FI

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi Ennen 1950

58

9,0

15,5

1950 - 1959

114

13,3

11,6

1960 - 1969

138

14,1

10,2

1970 - 1979

157

24,6

15,6

1980 - 1989

114

21,4

18,8

1990 - 1999

60

7,0

11,7

2000 - 2009

66

8,0

12,2

2009 jälkeen

63

2,0

3,1

Tuntematon

50

0,6

1,2

Index

I4

FI

80

63,0

79,0

Index

I4

FI

Oma auto

91

68.5

75.3

Työsuhdeauto

97

3.7

3.8

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot

Muu auto Ei ole autoa

TV kanavat

0

0.0

3.3

148

24.1

16.3

Index

I4

FI

Yle TV1

110

92.6

84.4

Yle TV2

109

92.6

85.3

MTV3

106

92.6

87.4

MTV3 Leffa

119

13.0

10.9

Sub

104

81.5

78.6

Nelonen

105

88.9

84.3

Eurosport

105

13.0

12.4

Music Television

149

9.3

6.2


Palkansaajat

I4

conzoom®luokka I4 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö Musiikkipalveluiden kuuntelu

Index

I4

FI

91

9.3

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

100

5.6

5.5

Netti-TV

114

14.8

13.0

65

11.1

17.1

Nettivideoiden katselu Pankkipalveluiden käyttö

110

46.3

42.0

Pikaviestiohjelmat

60

5.6

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

80

9.3

11.6

Sähköposti

96

72.2

75.0

Uutisten seuraaminen

90

57.4

63.7

Verkkolehtien lukeminen

102

35.2

34.5

Verkko-ostaminen

115

11.1

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

107

38.9

36.3

Index

I4

FI

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

36

1.9

5.2

Hotellivaraukset

86

24.1

28.0

111

24.1

21.7

60

7.4

12.3

Lentoliput

113

25.9

22.9

Pikalainat

120

1.9

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

106

22.2

20.9

Sähkösopimukset

88

5.6

6.3

Vaatteet

88

20.4

23.3

Junaliput Kulutus- ja viihde-elektroniikka

Internetin käyttölaite

Index

I4

FI

94

64.8

68.8

102

48.1

47.2

87

13.0

14.9

103

72.2

70.2

Index

I4

FI

Helsingin Sanomat

131

68.5

52.2

Hufvudstadsbladet

123

9.3

7.6

Iltalehti

105

70.4

67.2

Ilta-Sanomat

107

74.1

69.0

Kauppalehti

104

22.2

21.4

Kannettava tietokone Matkapuhelin Tabletti, sähköinen lukulaite Tietokone

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

I4

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

106

44.4

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

102

50.0

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

105

27.8

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

85

5.6

6.5 299


I4 Palkansaajat conzoom®luokka I4 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

I4

FI

Auto, vene

118

11.1

9.4

Eläkevakuutukset

124

7.4

6.0

98

22.2

22.8

113

35.2

31.1

Harrastukset Jäävät säästöön pankkitilille Kauneudenhoito

83

5.6

6.7

Kesämökki, loma-asunto

113

7.4

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

87

20.4

23.5

Kodinkoneet

101

9.3

9.2

Lomamatka

105

35.2

33.7

31

1.9

6.1

119

14.8

12.4

87

7.4

8.5

152

5.6

3.7

57

1.9

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

121

18.5

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

128

24.1

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

101

14.8

14.7

Vaatteet

105

20.4

19.5

Index

I4

FI

Aerobic, tanssi

109

11.1

10.2

Golf

164

7.4

4.5

Hiihto

113

22.2

19.8

89

18.5

20.8

Kalastus, metsästys

103

14.8

14.4

Kirjojen lukeminen

109

72.2

66.2

Kuntosaliharjoittelu

115

24.1

21.0

Laskettelu, lumilautailu

86

7.4

8.7

Luonnossa liikkuminen

110

55.6

50.4

Matkustaminen kotimaassa

105

42.6

40.5

Matkustaminen ulkomailla

112

44.4

39.6

Moottoriurheilu, autoilu

89

1.9

2.1

Nikkarointi, kodin puutyöt

85

14.8

17.4

101

24.1

23.9

56

1.9

3.3

121

50.0

41.4

Rullaluistelu

48

1.9

3.8

Ruuanlaitto

118

33.3

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

100

22.2

22.3

69

3.7

5.4

115

24.1

20.9

98

25.9

26.4

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut Oma asunto Pelit, musiikki, DVD:t, videot Rahapelit Sijoitusasunto

Harrastukset

Lenkkeily, juoksu

Ompelu, käsityöt, askartelu Purjehdus, veneily Ristisanatehtävät, sudokut

Tansseissa käynti Yhdistys- ja järjestötoiminta Viherkasvien tai puutarhan hoito


Palkansaajat

I4

conzoom®luokka I4 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti

Index

I4

FI

Plussa-kortti

109

35.2

32.2

S-Etukortti

102

51.9

50.8

Stockmann

74

1.9

2.5

Pins

63

1.9

3.0

Index

I4

FI

Apteekkien kanta-asiakaskortit

126

33.3

26.4

Finnair Plus

121

29.6

24.4

SAS EuroBonus

138

13.0

9.4

Silja Line (Club One)

136

29.6

21.8

Viking Line (Viking Club)

180

31.5

17.5

Veikkaus-kortti

118

50.0

42.4

Jokin muu kanta-asiakaskortti

113

31.5

27.7

Index

I4

FI

82

18.5

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

110

75.9

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

121

53.7

44.5

61

9.3

15.1

105

77.8

73.8

97

37.0

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

101

13.0

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

124

51.9

41.9

Kannatan tasa-arvoa

101

77.8

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

104

51.9

49.7

Muut kanta-asiakaskortit

Mielipiteet Haluaisin perustaa oma yrityksen

Korjaan ja huollan autoja itse Käytän hyväkseni erikoistarjouksia Maksan luomuruuasta enemmän

Seuraan uusimpia muotitrendejä

67

7.4

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

119

33.3

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

102

37.0

36.5

93

25.9

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

101

53.7

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

107

57.4

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

94

27.8

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

93

27.8

30.0

Pidän riskien ottamisesta

100

24.1

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

107

61.1

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

107

77.8

72.4

91

44.4

48.7

Olen seikkailijaluonne

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti Syön pikaruokia mielelläni

80

20.4

25.6

118

57.4

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

96

24.1

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

97

35.2

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

91

29.6

32.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

301


I5 Duunarit

82 %

mets채st채채 erikoistarjouksia


Duunarit

I5

Ik채jakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

Ostovoimaindeksi

FI

Asuinmuoto

4%

ottaa pikalainaa Asuinalueet

Oulu

Tampere Turku

Vantaa Helsinki

303


I5 Duunarit Duunarit Duunarit-luokkaan kuuluu paljon nuoria ja keski-ikäisiä aikuisia, joista monella on matala koulutustaso ja alhaiset tulot. Osalla luokan edustajista on lapsia. He asuvat vuokralla pienissä kerrostaloasunnoissa pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa tai Oulussa. Moni luokan edustaja on suorittanut pelkän peruskoulun, mutta joukosta löytyy myös ammattitutkinnon hankkineita henkilöitä. Usea toimii työntekijätason tehtävissä rakennusalalla, kaupan alalla tai terveys- ja sosiaalialalla. Työssäkäyvien lisäksi luokasta löytyy jonkin verran työttömiä. Luokan työttömyysprosentti on hieman muuta Kerrostaloelämää suurkaupungeissa -ryhmää korkeampi.

Elämäntavat ja mielipiteet

Luokan edustajat ovat tyypillisesti seikkailunhaluisia ihmisiä ja pitävät riskien ottamisesta. Alhaisen tulotason ja kaupunkien tarjoaman monipuolisen palvelutarjonnan vuoksi sekä pikalainojen ottaminen että luotolla ja osamaksulla ostaminen ovat luokan keskuudessa keskivertoa yleisempää. Näin

he pystyvät ostamaan tuotteita, joihin heillä muuten ei olisi varaa ja jättämään hieman ylimääräistä harrastuksia varten. Matkustaessa Duunarit suosivat varsinkin Viking Linen risteilyjä.

Duunarit käyttävät paljon internetiä. Tavallisten pankkipalveluiden, sähköpostin ja uutisten seuraamisen lisäksi he käyttävät sitä muun muassa sosiaaliseen mediaan ja nettivideoiden katseluun. Vähäisten varojen takia luokan edustajat pyrkivät käyttämään erikoistarjouksia hyväkseen. He lukevat mielellään postitse, sähköpostitse ja tekstiviestitse saapuvat suoramainontakirjeet ja -tarjoukset.


Duunarit

I5

conzoom®luokka I5 verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet

Index

I5

FI

136

38,5

28,3

Ylioppilastutkinnon suorittaneet

90

8,6

9,6

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

97

40,2

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

69

7,1

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

53

5,6

10,6

Index

I5

FI

1 - 11.500 €

129

26,5

20,6

11.501 - 39.000 €

104

61,7

59,4

59

11,8

20,0

Index

I5

FI

80

22.500

28.500

Index

I5

FI

Yrittäjät

56

3,0

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

50

7,3

14,6

Alemmat toimihenkilöt

95

20,7

21,8

Työntekijät

135

23,3

17,3

Opiskelijat

105

7,8

7,4

Eläkeläiset

88

20,8

23,6

173

17,3

10,0

Index

I5

FI

93

49,8

53,5

Työttömät

156

9,8

6,3

Opiskelijat

97

9,3

9,6

Eläkeläiset

93

24,2

26,1

152

6,9

4,5

Tulonsaajien tuloryhmät

Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema

Muut

Pääasiallinen toiminta Työlliset

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

I5

FI

11

0,2

1,6

Jalostus

133

19,1

14,3

Palvelut

96

80,8

84,1

Index

I5

FI

96

21,4

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

115

56,9

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

77

21,6

28,2

Index

I5

FI

89

1,8

2,1

Alkutuotanto

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

305


I5 Duunarit conzoom®luokka I5 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

I5

FI

0 - 17 vuotiaat

102

20,4

20,0

18 - 34 vuotiaat

121

25,9

21,3

35 - 64 vuotiaat

98

39,3

39,9

65 - vuotiaat

77

14,5

18,8

Sukupuoli

Index

I5

FI

Naiset

102

52,2

51,0

Miehet

98

47,8

49,0

Index

I5

FI

10

5,3

53,4

203

94,7

46,6

Index

I5

FI

Ennen 1950

43

6,7

15,5

1950 - 1959

53

6,2

11,6

1960 - 1969

88

9,0

10,2

1970 - 1979

157

24,6

15,6

1980 - 1989

109

20,4

18,8

1990 - 1999

187

21,9

11,7

2000 - 2009

76

9,2

12,2

2009 jälkeen

48

1,5

3,1

Tuntematon

39

0,5

1,2

Index

I5

FI

73

58,0

79,0

Index

I5

FI

79

59.2

75.3

Työsuhdeauto

107

4.1

3.8

Muu auto

124

4.1

3.3

Ei ole autoa

225

36.7

16.3

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot Oma auto

TV kanavat

Index

I5

FI

Yle TV1

104

87.8

84.4

Yle TV2

101

85.7

85.3

MTV3

100

87.8

87.4

MTV3 Leffa

75

8.2

10.9

Sub

104

81.6

78.6

Nelonen

102

85.7

84.3

66

8.2

12.4

131

8.2

6.2

Eurosport Music Television


Duunarit

I5

conzoom®luokka I5 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

I5

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

60

6.1

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

74

4.1

5.5

Netti-TV

78

10.2

13.0

Nettivideoiden katselu

107

18.4

17.1

Pankkipalveluiden käyttö

107

44.9

42.0

88

8.2

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

106

12.2

11.6

Sähköposti

106

79.6

75.0

Uutisten seuraaminen

106

67.3

63.7

Verkkolehtien lukeminen

112

38.8

34.5

Verkko-ostaminen

105

10.2

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

107

38.8

36.3

Index

I5

FI

Pikaviestiohjelmat

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

118

6.1

5.2

80

22.4

28.0

113

24.5

21.7

99

12.2

12.3

Lentoliput

89

20.4

22.9

Pikalainat

263

4.1

1.5

88

18.4

20.9

Sähkösopimukset

130

8.2

6.3

Vaatteet

123

28.6

23.3

Hotellivaraukset Junaliput Kulutus- ja viihde-elektroniikka

Pääsyliput tapahtumiin

Internetin käyttölaite

Index

I5

FI

Kannettava tietokone

101

69.4

68.8

Matkapuhelin

108

51.0

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

123

18.4

14.9

Tietokone

102

71.4

70.2

Index

I5

FI

Helsingin Sanomat

121

63.3

52.2

Hufvudstadsbladet

108

8.2

7.6

Iltalehti

109

73.5

67.2

Ilta-Sanomat

103

71.4

69.0

Kauppalehti

86

18.4

21.4

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

I5

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

107

44.9

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

112

55.1

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

123

32.7

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

126

8.2

6.5 307


I5 Duunarit conzoom®luokka I5 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

I5

FI

Auto, vene

65

6.1

9.4

Eläkevakuutukset

68

4.1

6.0

Harrastukset

72

16.3

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

79

24.5

31.1

Kauneudenhoito

91

6.1

6.7

Kesämökki, loma-asunto

62

4.1

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

70

16.3

23.5

Kodinkoneet

66

6.1

9.2

Lomamatka

79

26.5

33.7

101

6.1

6.1

Oma asunto

82

10.2

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

72

6.1

8.5

Rahapelit

56

2.0

3.7

0

0.0

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

66

10.2

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

76

14.3

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

84

12.2

14.7

Vaatteet

73

14.3

19.5

Index

I5

FI

100

10.2

10.2

Golf

45

2.0

4.5

Hiihto

41

8.2

19.8

Lenkkeily, juoksu

69

14.3

20.8

Kalastus, metsästys

57

8.2

14.4

Kirjojen lukeminen

114

75.5

66.2

Kuntosaliharjoittelu

97

20.4

21.0

Laskettelu, lumilautailu

71

6.1

8.7

Luonnossa liikkuminen

85

42.9

50.4

Matkustaminen kotimaassa

86

34.7

40.5

Matkustaminen ulkomailla

93

36.7

39.6

Moottoriurheilu, autoilu

98

2.0

2.1

Nikkarointi, kodin puutyöt

70

12.2

17.4

111

26.5

23.9

62

2.0

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

108

44.9

41.4

Rullaluistelu

106

4.1

3.8

Ruuanlaitto

94

26.5

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

64

14.3

22.3

114

6.1

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

78

16.3

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

85

22.4

26.4

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

Sijoitusasunto

Harrastukset Aerobic, tanssi

Ompelu, käsityöt, askartelu Purjehdus, veneily

Tansseissa käynti


Duunarit

I5

conzoom®luokka I5 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti

Index

I5

FI

Plussa-kortti

95

30.6

32.2

S-Etukortti

96

49.0

50.8

Stockmann

82

2.0

2.5

138

4.1

3.0

Index

I5

FI

155

40.8

26.4

92

22.4

24.4

SAS EuroBonus

109

10.2

9.4

Silja Line (Club One)

122

26.5

21.8

Viking Line (Viking Club)

175

30.6

17.5

Veikkaus-kortti

115

49.0

42.4

88

24.5

27.7

Index

I5

FI

Haluaisin perustaa oma yrityksen

63

14.3

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

95

65.3

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

82

36.7

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

81

12.2

15.1

111

81.6

73.8

80

30.6

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

127

16.3

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

93

38.8

41.9

Kannatan tasa-arvoa

104

79.6

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

107

53.1

49.7

Pins

Muut kanta-asiakaskortit Apteekkien kanta-asiakaskortit Finnair Plus

Jokin muu kanta-asiakaskortti

Mielipiteet

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia Maksan luomuruuasta enemmän

Seuraan uusimpia muotitrendejä

55

6.1

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

87

24.5

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

90

32.7

36.5

125

34.7

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

92

49.0

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

103

55.1

53.7

76

22.4

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

109

32.7

30.0

Pidän riskien ottamisesta

111

26.5

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

107

61.2

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

99

71.4

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

92

44.9

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

96

24.5

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

76

36.7

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

97

24.5

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

84

30.6

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

88

28.6

32.6

Olen seikkailijaluonne

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

309


J1 Kylän nuoret aikuiset

61 %

suhtautuu maahanmuuttajiin myönteisesti


Kylän nuoret aikuiset

J1

Ikäjakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

26 %

käyttää ylimääräisen rahan shoppailuun

Ostovoimaindeksi

FI

Asuinmuoto

Asuinalueet

Rovaniemi

Vaasa Jyväskylä

Kuopio

Joensuu

311


J1 Kylän nuoret aikuiset Kylän nuoret aikuiset Kylän nuoret aikuiset -luokkaan kuuluu paljon 20–34-vuotiaita sinkkuja ja pariskuntia, jotka asuvat keskisuurten kaupunkien kerrostaloasunnoissa. Tyypillisesti heillä on pieni vuokra- tai omistusasunto. Kylän nuoria aikuisia löytyy jonkin verran myös pienemmistä kaupungeista.

si internetistä. Moni pitää kuntoaan yllä muun muassa lenkkeilemällä, laskettelemalla ja rullaluistelemalla. Kylän nuoret aikuiset käyttävät paljon aikaansa pelien pelaamiseen ja musiikin kuunteluun. Muita rahan käyttökohteita luokan edustajille ovat kodinkoneet, elektroniikka ja lomamatkat.

Koulutukseltaan luokan edustajat ovat usein ammattikoulun suorittaneita nuoria. Lisäksi joukosta löytyy jonkin verran peruskoulun tai korkeakoulun suorittaneita henkilöitä. Monet ovat ensimmäisessä tai toisessa työpaikassaan ja toimivat toimihenkilö- tai työtekijätason tehtävissä kaupan alalla, julkisella sektorilla, koulutusalalla tai terveys- ja sosiaalipalveluissa. He ansaitsevat tyypillisesti alle Suomen keskitason palkkaa vähäisen työkokemuksensa ja alhaisen työasemansa takia.

Internetiä luokan edustajat käyttävät keskivertosuomalaisen verran, pääasiassa uutisten seuraamiseen, sähköpostiin, pankkipalveluihin ja sosiaaliseen mediaan. He pitävät sekä postitse saapuvasta suoramainonnasta että tekstiviestitarjouksista, sillä moni pyrkii ostamaan sekä halvempia että kalliimpia tuotteita alennusmyynneistä. Televisiosta luokan edustajat katsovat lähinnä maksuttomia TV-kanavia.

Elämäntavat ja mielipiteet

Kylän nuoret aikuiset käyttävät rahansa lähinnä harrastuksiin, vaatteisiin ja ulkona käymiseen. He seuraavat muotitrendejä ja ostavat usein vaatteita kivijalkakauppojen lisäk-


Kylän nuoret aikuiset

J1

conzoom®luokka J1 verrattuna Suomen kansaan Koulutus

Index

J1

FI

88

25,0

28,3

Ylioppilastutkinnon suorittaneet

140

13,4

9,6

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

102

42,0

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

108

11,1

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

81

8,5

10,6

Index

J1

FI

1 - 11.500 €

131

26,9

20,6

11.501 - 39.000 €

102

60,4

59,4

63

12,7

20,0

Index

J1

FI

82

23.000

28.500

Index

J1

FI

Perusasteen suorittaneet

Tulonsaajien tuloryhmät

Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema Yrittäjät

58

3,1

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

74

10,8

14,6

Alemmat toimihenkilöt

93

20,3

21,8

Työntekijät

93

16,1

17,3

Opiskelijat

158

11,7

7,4

Eläkeläiset

109

25,7

23,6

Muut

123

12,3

10,0

Index

J1

FI

90

48,3

53,5

Työttömät

119

7,5

6,3

Opiskelijat

132

12,7

9,6

Eläkeläiset

106

27,7

26,1

85

3,8

4,5

Pääasiallinen toiminta Työlliset

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

J1

FI

Alkutuotanto

72

1,2

1,6

Jalostus

54

7,8

14,3

Palvelut

108

91,1

84,1

Index

J1

FI

52

11,5

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

132

65,6

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

81

22,9

28,2

Index

J1

FI

76

1,6

2,1

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

313


J1 Kylän nuoret aikuiset conzoom®luokka J1 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

J1

FI

0 - 17 vuotiaat

57

11,4

20,0

18 - 34 vuotiaat

181

38,6

21,3

35 - 64 vuotiaat

79

31,6

39,9

65 - vuotiaat

98

18,4

18,8

Sukupuoli

Index

J1

FI

Naiset

104

53,3

51,0

Miehet

95

46,7

49,0

Index

J1

FI

14

7,3

53,4

199

92,7

46,6

Index

J1

FI

Ennen 1950

124

19,2

15,5

1950 - 1959

116

13,5

11,6

1960 - 1969

152

15,6

10,2

1970 - 1979

96

15,1

15,6

1980 - 1989

73

13,7

18,8

1990 - 1999

85

10,0

11,7

2000 - 2009

78

9,5

12,2

2009 jälkeen

83

2,6

3,1

Tuntematon

67

0,8

1,2

Index

J1

FI

71

56,0

79,0

Index

J1

FI

80

60.5

75.3

0

0.0

3.8

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot Oma auto Työsuhdeauto Muu auto

141

4.7

3.3

Ei ole autoa

199

32.6

16.3

TV kanavat

Index

J1

FI

Yle TV1

96

81.4

84.4

Yle TV2

98

83.7

85.3

MTV3

93

81.4

87.4

MTV3 Leffa

85

9.3

10.9

101

79.1

78.6

Nelonen

97

81.4

84.3

Eurosport

75

9.3

12.4

112

7.0

6.2

Sub

Music Television


Kylän nuoret aikuiset

J1

conzoom®luokka J1 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

J1

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

92

9.3

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

84

4.7

5.5

Netti-TV

89

11.6

13.0

Nettivideoiden katselu

82

14.0

17.1

Pankkipalveluiden käyttö

105

44.2

42.0

Pikaviestiohjelmat

101

9.3

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

101

11.6

11.6

Sähköposti

102

76.7

75.0

Uutisten seuraaminen

110

69.8

63.7

Verkkolehtien lukeminen

115

39.5

34.5

96

9.3

9.7

102

37.2

36.3

Index

J1

FI

Verkko-ostaminen Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

0

0.0

5.2

Hotellivaraukset

83

23.3

28.0

Junaliput

75

16.3

21.7

113

14.0

12.3

Lentoliput

81

18.6

22.9

Pikalainat

150

2.3

1.5

78

16.3

20.9

Sähkösopimukset

111

7.0

6.3

Vaatteet

130

30.2

23.3

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

Pääsyliput tapahtumiin

Internetin käyttölaite

Index

J1

FI

Kannettava tietokone

95

65.1

68.8

Matkapuhelin

89

41.9

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

78

11.6

14.9

Tietokone

99

69.8

70.2

Index

J1

FI

Helsingin Sanomat

85

44.2

52.2

Hufvudstadsbladet

92

7.0

7.6

Iltalehti

93

62.8

67.2

Ilta-Sanomat

91

62.8

69.0

Kauppalehti

76

16.3

21.4

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

J1

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

128

53.5

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

128

62.8

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

97

25.6

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

107

7.0

6.5 315


J1 Kylän nuoret aikuiset conzoom®luokka J1 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

J1

FI

Auto, vene

99

9.3

9.4

Eläkevakuutukset

78

4.7

6.0

Harrastukset

92

20.9

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

112

34.9

31.1

Kauneudenhoito

104

7.0

6.7

Kesämökki, loma-asunto

106

7.0

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

89

20.9

23.5

126

11.6

9.2

Lomamatka

104

34.9

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

115

7.0

6.1

Oma asunto

131

16.3

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

136

11.6

8.5

Rahapelit

Kodinkoneet

127

4.7

3.7

Sijoitusasunto

72

2.3

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

76

11.6

15.4

124

23.3

18.8

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen Viihde-elektroniikkalaitteet Vaatteet

Harrastukset Aerobic, tanssi Golf

95

14.0

14.7

131

25.6

19.5

Index

J1

FI

68

7.0

10.2

103

4.7

4.5

94

18.6

19.8

112

23.3

20.8

Kalastus, metsästys

65

9.3

14.4

Kirjojen lukeminen

102

67.4

66.2

Kuntosaliharjoittelu

100

20.9

21.0

Laskettelu, lumilautailu

134

11.6

8.7

Luonnossa liikkuminen

83

41.9

50.4

Matkustaminen kotimaassa

80

32.6

40.5

Matkustaminen ulkomailla

88

34.9

39.6

112

2.3

2.1

80

14.0

17.4

Ompelu, käsityöt, askartelu

107

25.6

23.9

Purjehdus, veneily

141

4.7

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

107

44.2

41.4

Rullaluistelu

121

4.7

3.8

Hiihto Lenkkeily, juoksu

Moottoriurheilu, autoilu Nikkarointi, kodin puutyöt

Ruuanlaitto

99

27.9

28.3

104

23.3

22.3

Tansseissa käynti

86

4.7

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

67

14.0

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

88

23.3

26.4

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen


Kylän nuoret aikuiset

J1

conzoom®luokka J1 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

J1

FI

94

30.2

32.2

S-Etukortti

105

53.5

50.8

Stockmann

0

0.0

2.5

157

4.7

3.0

Index

J1

FI

141

37.2

26.4

Finnair Plus

86

20.9

24.4

SAS EuroBonus

74

7.0

9.4

Silja Line (Club One)

64

14.0

21.8

Viking Line (Viking Club)

66

11.6

17.5

Veikkaus-kortti

88

37.2

42.4

Jokin muu kanta-asiakaskortti

84

23.3

27.7

Index

J1

FI

82

18.6

22.6

101

69.8

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

89

39.5

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

62

9.3

15.1

104

76.7

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

97

37.2

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

91

11.6

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

89

37.2

41.9

Kannatan tasa-arvoa

112

86.0

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

112

55.8

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

Pins

Muut kanta-asiakaskortit Apteekkien kanta-asiakaskortit

Mielipiteet Haluaisin perustaa oma yrityksen Harrastan liikuntaa viikoittain

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

126

14.0

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

75

20.9

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

83

30.2

36.5

109

30.2

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

96

51.2

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

100

53.5

53.7

94

27.9

29.6

116

34.9

30.0

Pidän riskien ottamisesta

87

20.9

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

89

51.2

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

112

81.4

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

124

60.5

48.7

Olen seikkailijaluonne

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen Ostan välillä tuotteita osamaksulla

Syön pikaruokia mielelläni

91

23.3

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

101

48.8

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

129

32.6

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

83

30.2

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

93

30.2

32.6 317


J2 Arki ja rutiinit

15 %

ostaa elektroniikkatuotteita verkosta


J2

Arki ja rutiinit

Ik채jakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

10 %

katsoo Music Television -kanavaa viikoittain

Ostovoimaindeksi

FI

Asuinmuoto

Asuinalueet

Kuopio Kouvola Lahti

Lappeenranta Kotka

319


J2 Arki ja rutiinit Arki ja rutiinit Arki ja rutiinit -luokkaan kuuluu paljon sekä keski-ikäisiä että nuoria pariskuntia ja yhden hengen talouksia, joista osalla on lapsia. He asuvat kerrostaloasunnoissa vuokralla pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa. Monella on ammatti- tai peruskoulututkinto, ja he työskentelevät työntekijätason ja alemman toimihenkilötason työtehtävissä. Luokasta löytyy paljon hoitoalalla olevia ihmisiä, sillä yli neljännes toimii terveys- tai sosiaalipalveluissa. Lisäksi luokan edustajat työskentelevät muun muassa kaupan alalla, julkisella sektorilla ja kuljetus- ja varastointipalveluissa. Luokan työttömyysaste on hieman muuta Kirkonkylien kerrostalolaiset -ryhmää korkeampi ja tulotaso ryhmän alhaisin.

Elämäntavat ja mielipiteet

Alhaisen tulotason vuoksi suurin osa luokan edustajien tuloista kuluu perusmenoihin. Ruokaostoksiin he suosivat Citymarketin ja Prisman lisäksi Valintataloa ja muita Pins-kauppoja. Kalliimpia tuotteita he osta-

vat keskivertoa useammin luotolla tai osamaksulla. Myös pikalainojen ottaminen on luokan keskuudessaan keskivertoa yleisempää. He pyrkivät ostamaan tarjoustuotteita ja ovat tämän takia kiinnostuneita siihen liittyvästä suoramainonnasta. Perusmenojen jälkeen jäävän rahan he käyttävät muun muassa harrastuksiin, kotimaan lomamatkoihin ja rahapeleihin. Varsin usea on raha- ja vedonlyöntipelien harrastaja, ja tämän takia monella on Veikkauksen kanta-asiakaskortti. Lisäksi luokasta löytyy henkilöitä, jotka ovat käteviä käsistään ja osaavat korjata autonsa itse. Luokan edustajat käyttävät internetiä paljon sekä uutisten seuraamiseen, sähköpostiin, sosiaaliseen mediaan, rahapeleihin, että nettivideoiden ja netti-TV:n katseluun ja pikaviestiohjelmiin. Internetin lisäksi luokan edustajat pitävät television katselusta, ja monella on maksullinen TV-kanavapaketti.


Arki ja rutiinit

J2

conzoom®luokka J2 verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet

Index

J2

FI

119

33,5

28,3

66

6,3

9,6

115

47,6

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

74

7,6

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

47

5,0

10,6

Index

J2

FI

1 - 11.500 €

126

25,9

20,6

11.501 - 39.000 €

106

62,8

59,4

57

11,3

20,0

Index

J2

FI

79

22.500

28.500

Index

J2

FI

Yrittäjät

56

2,9

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

52

7,6

14,6

Alemmat toimihenkilöt

88

19,2

21,8

Työntekijät

119

20,6

17,3

Opiskelijat

109

8,1

7,4

Eläkeläiset

112

26,4

23,6

Muut

153

15,2

10,0

Index

J2

FI

85

45,6

53,5

156

9,8

6,3

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Tulonsaajien tuloryhmät

Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema

Pääasiallinen toiminta Työlliset Työttömät Opiskelijat

97

9,4

9,6

Eläkeläiset

115

30,1

26,1

Muut

112

5,1

4,5

Työpaikat sektoreittain

Index

J2

FI

Alkutuotanto

52

0,8

1,6

Jalostus

92

13,2

14,3

Palvelut

102

86,0

84,1

Index

J2

FI

79

17,7

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

116

57,4

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

88

24,9

28,2

Index

J2

FI

83

1,7

2,1

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

321


J2 Arki ja rutiinit conzoom®luokka J2 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

J2

FI

0 - 17 vuotiaat

88

17,6

20,0

18 - 34 vuotiaat

118

25,0

21,3

35 - 64 vuotiaat

98

39,3

39,9

65 - vuotiaat

96

18,1

18,8

Sukupuoli

Index

J2

FI

Naiset

102

51,9

51,0

Miehet

98

48,1

49,0

Index

J2

FI

28

14,8

53,4

183

85,2

46,6

Index

J2

FI

Ennen 1950

102

15,8

15,5

1950 - 1959

96

11,2

11,6

1960 - 1969

133

13,6

10,2

1970 - 1979

151

23,6

15,6

1980 - 1989

80

15,0

18,8

1990 - 1999

97

11,4

11,7

2000 - 2009

59

7,1

12,2

2009 jälkeen

42

1,3

3,1

Tuntematon

77

0,9

1,2

Index

J2

FI

77

61,0

79,0

Index

J2

FI

Oma auto

99

74.4

75.3

Työsuhdeauto

67

2.6

3.8

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot

Muu auto Ei ole autoa

TV kanavat

78

2.6

3.3

126

20.5

16.3

Index

J2

FI

Yle TV1

102

85.9

84.4

Yle TV2

102

87.2

85.3

MTV3

100

87.2

87.4

MTV3 Leffa

129

14.1

10.9

Sub

104

82.1

78.6

99

83.3

84.3

Eurosport

134

16.7

12.4

Music Television

165

10.3

6.2

Nelonen


Arki ja rutiinit

J2

conzoom®luokka J2 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö

Index

J2

FI

Musiikkipalveluiden kuuntelu

101

10.3

10.1

Nettipuhelin tai VoIP

116

6.4

5.5

Netti-TV

108

14.1

13.0

Nettivideoiden katselu

112

19.2

17.1

Pankkipalveluiden käyttö

107

44.9

42.0

Pikaviestiohjelmat

111

10.3

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

155

17.9

11.6

Sähköposti

104

78.2

75.0

Uutisten seuraaminen

99

62.8

63.7

Verkkolehtien lukeminen

123

42.3

34.5

Verkko-ostaminen

106

10.3

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

123

44.9

36.3

Index

J2

FI

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

74

3.8

5.2

Hotellivaraukset

82

23.1

28.0

Junaliput

77

16.7

21.7

125

15.4

12.3

Lentoliput

78

17.9

22.9

Pikalainat

166

2.6

1.5

80

16.7

20.9

102

6.4

6.3

94

21.8

23.3

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

Pääsyliput tapahtumiin Sähkösopimukset Vaatteet

Internetin käyttölaite

Index

J2

FI

102

70.5

68.8

Matkapuhelin

92

43.6

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

69

10.3

14.9

Tietokone

93

65.4

70.2

Sanomalehdet

Index

J2

FI

Helsingin Sanomat

106

55.1

52.2

Hufvudstadsbladet

68

5.1

7.6

Iltalehti

101

67.9

67.2

Ilta-Sanomat

104

71.8

69.0

Kauppalehti

84

17.9

21.4

Kannettava tietokone

Kiinnostunut mainonnasta

Index

J2

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

120

50.0

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

110

53.8

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

92

24.4

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

99

6.4

6.5 323


J2 Arki ja rutiinit conzoom®luokka J2 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

J2

FI

Auto, vene

68

6.4

9.4

Eläkevakuutukset

86

5.1

6.0

Harrastukset

73

16.7

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

66

20.5

31.1

Kauneudenhoito

57

3.8

6.7

Kesämökki, loma-asunto

78

5.1

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

66

15.4

23.5

Kodinkoneet

70

6.4

9.2

Lomamatka

76

25.6

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

63

3.8

6.1

Oma asunto

82

10.3

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

45

3.8

8.5

Rahapelit

140

5.1

3.7

Sijoitusasunto

79

2.6

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

84

12.8

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

75

14.1

18.8

Viihde-elektroniikkalaitteet

79

11.5

14.7

Vaatteet

79

15.4

19.5

Index

J2

FI

Aerobic, tanssi

63

6.4

10.2

Golf

85

3.8

4.5

Hiihto

71

14.1

19.8

Lenkkeily, juoksu

55

11.5

20.8

Kalastus, metsästys

107

15.4

14.4

Kirjojen lukeminen

103

67.9

66.2

Kuntosaliharjoittelu

79

16.7

21.0

Laskettelu, lumilautailu

59

5.1

8.7

Luonnossa liikkuminen

92

46.2

50.4

Matkustaminen kotimaassa

92

37.2

40.5

Matkustaminen ulkomailla

74

29.5

39.6

Moottoriurheilu, autoilu

62

1.3

2.1

Nikkarointi, kodin puutyöt

96

16.7

17.4

Harrastukset

Ompelu, käsityöt, askartelu

91

21.8

23.9

Purjehdus, veneily

117

3.8

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

102

42.3

41.4

Rullaluistelu

67

2.6

3.8

Ruuanlaitto

104

29.5

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

86

19.2

22.3

Tansseissa käynti

71

3.8

5.4

110

23.1

20.9

78

20.5

26.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta Viherkasvien tai puutarhan hoito


Arki ja rutiinit

J2

conzoom®luokka J2 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

J2

FI

111

35.9

32.2

S-Etukortti

88

44.9

50.8

Stockmann

51

1.3

2.5

217

6.4

3.0

Index

J2

FI

112

29.5

26.4

Finnair Plus

89

21.8

24.4

SAS EuroBonus

68

6.4

9.4

Silja Line (Club One)

76

16.7

21.8

Viking Line (Viking Club)

81

14.1

17.5

112

47.4

42.4

97

26.9

27.7

Index

J2

FI

Haluaisin perustaa oma yrityksen

74

16.7

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

87

60.3

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

104

46.2

44.5

Korjaan ja huollan autoja itse

119

17.9

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

106

78.2

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

100

38.5

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

130

16.7

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

89

37.2

41.9

102

78.2

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

98

48.7

49.7

Seuraan uusimpia muotitrendejä

93

10.3

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

73

20.5

28.1

105

38.5

36.5

97

26.9

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

101

53.8

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

103

55.1

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

100

29.5

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

124

37.2

30.0

Pidän riskien ottamisesta

118

28.2

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

103

59.0

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

101

73.1

72.4

97

47.4

48.7

Pins

Muut kanta-asiakaskortit Apteekkien kanta-asiakaskortit

Veikkaus-kortti Jokin muu kanta-asiakaskortti

Mielipiteet

Kannatan tasa-arvoa

Olen kiinnostunut viineistä Olen seikkailijaluonne

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti Syön pikaruokia mielelläni

110

28.2

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

85

41.0

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

92

23.1

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

99

35.9

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

102

33.3

32.6 325


J3 Kirkonkylien seniorit

27 %

harrastaa ompelua ja muita käsitöitä


J3

Kirkonkylien seniorit

Ik채jakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

Ostovoimaindeksi

FI

42 %

Asuinmuoto

on kiinnostunut viineist채

Asuinalueet

Kemi

Heinola H채meenlinna

Savonlinna Lappeenranta

327


J3 Kirkonkylien seniorit Kirkonkylien seniorit Kirkonkylien seniorit -luokassa on paljon yli 60-vuotiaita eläkkeellä olevia pariskuntia ja yksineläjiä. Lisäksi joukkoon kuuluu jonkin verran vielä työelämässä olevia henkilöitä, jotka odottavat pian alkavaa eläkettä. Monella on jo lapsenlapsia, joiden kanssa he mielellään viettävät aikaansa. Luokan edustajat asuvat kerrostaloasunnoissa pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa ympäri Suomea. Joukkoon mahtuu niin vuokralla kuin omistusasunnoissa asuvia henkilöitä. Koulutustasoltaan he ovat peruskoulun tai ammattikoulun suorittaneita henkilöitä. Luokan eläkkeellä oleva väestö elää pienillä eläketuloilla, ja työssäkäyvä väestö toimii tyypillisesti työntekijätason tai alemman toimihenkilötason tehtävissä kaupan alalla, terveys- ja sosiaalialalla tai julkisella sektorilla. Heidän tulotasonsa on hieman alle Suomen keskitason.

Elämäntavat ja mielipiteet

Kirkonkylien senioreilla on tyypillisesti pienet peruskulut, ja he ovat tottuneita elämään säästeliäästi. Tämän takia he lukevat mielel-

lään tarjouslehtiä ja muuta postitse saapuvaa suoramainontaa. Pienien kulujen ja säästeliäisyyden takia heille jää rahaa harrastuksiin ja elämästä nauttimiseen. Moni on aktiivisesti mukana yhdistys- tai järjestötoiminnassa, matkustaa niin kotimaassa kuin ulkomailla tai viettää aikaansa kesämökillään. Lisäksi luokan edustajat harrastavat liikuntaa, käsitöitä, ristisanatehtäviä sekä käyvät tansseissa. Joukkoon mahtuu myös viinin harrastajia ja uskonnollisia ihmisiä. Internetiä luokan edustajat käyttävät pääasiassa peruspalveluihin, kuten sähköpostiin, verkkolehtien lukemiseen ja pankkipalveluihin. Lisäksi nettipuhelin on keskivertoa käytetympi heidän keskuudessaan. Televisiosta luokan edustajat katsovat ilmaiskanavien lisäksi jonkin verran maksullisia kanavia, varsinkin urheilua Eurosport-kanavalta.


Kirkonkylien seniorit

J3

conzoom®luokka J3 verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet

Index

J3

FI

120

33,9

28,3

79

7,5

9,6

106

43,9

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

82

8,4

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

59

6,2

10,6

Index

J3

FI

1 - 11.500 €

106

21,9

20,6

11.500 - 39.000 €

111

66,0

59,4

61

12,1

20,0

Index

J3

FI

83

23.500

28.500

Index

J3

FI

Yrittäjät

58

3,0

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

53

7,7

14,6

Alemmat toimihenkilöt

77

16,8

21,8

Työntekijät

85

14,7

17,3

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Tulonsaajien tuloryhmät

Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema

Opiskelijat

93

6,9

7,4

Eläkeläiset

174

41,1

23,6

99

9,8

10,0

Index

J3

FI

73

39,3

53,5

102

6,4

6,3

Muut

Pääasiallinen toiminta Työlliset Työttömät Opiskelijat

78

7,5

9,6

Eläkeläiset

167

43,6

26,1

71

3,2

4,5

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

J3

FI

Alkutuotanto

58

0,9

1,6

Jalostus

58

8,3

14,3

Palvelut

108

90,8

84,1

Index

J3

FI

39

8,6

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

104

51,4

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

142

40,0

28,2

Index

J3

FI

73

1,5

2,1

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

329


J3 Kirkonkylien seniorit conzoom®luokka J3 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

J3

FI

0 - 17 vuotiaat

46

9,1

20,0

18 - 34 vuotiaat

108

23,1

21,3

35 - 64 vuotiaat

85

33,9

39,9

65 - vuotiaat

180

34,0

18,8

Sukupuoli

Index

J3

FI

Naiset

110

56,2

51,0

Miehet

89

43,8

49,0

Index

J3

FI

15

8,2

53,4

197

91,8

46,6

Index

J3

FI

Ennen 1950

122

18,8

15,5

1950 - 1959

107

12,5

11,6

1960 - 1969

183

18,7

10,2

1970 - 1979

134

21,0

15,6

1980 - 1989

67

12,6

18,8

1990 - 1999

59

6,9

11,7

2000 - 2009

56

6,9

12,2

2009 jälkeen

49

1,5

3,1

Tuntematon

79

1,0

1,2

Index

J3

FI

73

58,0

79,0

Index

J3

FI

Oma auto

91

68.2

75.3

Työsuhdeauto

40

1.5

3.8

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot

Muu auto Ei ole autoa

TV kanavat

92

3.0

3.3

158

25.8

16.3

Index

J3

FI

Yle TV1

106

89.4

84.4

Yle TV2

101

86.4

85.3

MTV3

102

89.4

87.4

MTV3 Leffa

125

13.6

10.9

Sub

96

75.8

78.6

Nelonen

99

83.3

84.3

134

16.7

12.4

97

6.1

6.2

Eurosport Music Television


Kirkonkylien seniorit

J3

conzoom®luokka J3 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö Musiikkipalveluiden kuuntelu

Index

J3

FI

60

6.1

10.1

137

7.6

5.5

Netti-TV

93

12.1

13.0

Nettivideoiden katselu

80

13.6

17.1

112

47.0

42.0

66

6.1

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

105

12.1

11.6

Sähköposti

105

78.8

75.0

Uutisten seuraaminen

102

65.2

63.7

Verkkolehtien lukeminen

110

37.9

34.5

Verkko-ostaminen

63

6.1

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

88

31.8

36.3

Index

J3

FI

Nettipuhelin tai VoIP

Pankkipalveluiden käyttö Pikaviestiohjelmat

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

29

1.5

5.2

Hotellivaraukset

103

28.8

28.0

Junaliput

105

22.7

21.7

86

10.6

12.3

Lentoliput

92

21.2

22.9

Pikalainat

98

1.5

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

94

19.7

20.9

Sähkösopimukset

72

4.5

6.3

104

24.2

23.3

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

Vaatteet

Internetin käyttölaite

Index

J3

FI

Kannettava tietokone

97

66.7

68.8

Matkapuhelin

87

40.9

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

61

9.1

14.9

Tietokone

99

69.7

70.2

Sanomalehdet

Index

J3

FI

Helsingin Sanomat

105

54.5

52.2

Hufvudstadsbladet

60

4.5

7.6

Iltalehti

97

65.2

67.2

Ilta-Sanomat

103

71.2

69.0

Kauppalehti

85

18.2

21.4

Kiinnostunut mainonnasta

Index

J3

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

112

47.0

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

114

56.1

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

97

25.8

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

93

6.1

6.5 331


J3 Kirkonkylien seniorit conzoom®luokka J3 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö Auto, vene

Index

J3

FI

97

9.1

9.4

101

6.1

6.0

Harrastukset

93

21.2

22.8

Jäävät säästöön pankkitilille

93

28.8

31.1

Kauneudenhoito

136

9.1

6.7

Kesämökki, loma-asunto

115

7.6

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

84

19.7

23.5

Kodinkoneet

82

7.6

9.2

Lomamatka

108

36.4

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

100

6.1

6.1

73

9.1

12.4

Pelit, musiikki, DVD:t, videot

106

9.1

8.5

Rahapelit

124

4.5

3.7

47

1.5

3.2

109

16.7

15.4

89

16.7

18.8

Eläkevakuutukset

Oma asunto

Sijoitusasunto Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen Viihde-elektroniikkalaitteet

93

13.6

14.7

117

22.7

19.5

Index

J3

FI

Aerobic, tanssi

104

10.6

10.2

Golf

Vaatteet

Harrastukset

134

6.1

4.5

Hiihto

84

16.7

19.8

Lenkkeily, juoksu

95

19.7

20.8

Kalastus, metsästys

63

9.1

14.4

Kirjojen lukeminen

108

71.2

66.2

Kuntosaliharjoittelu

94

19.7

21.0

Laskettelu, lumilautailu

35

3.0

8.7

Luonnossa liikkuminen

102

51.5

50.4

Matkustaminen kotimaassa

112

45.5

40.5

Matkustaminen ulkomailla

107

42.4

39.6

0

0.0

2.1

70

12.1

17.4

114

27.3

23.9

46

1.5

3.3

113

47.0

41.4

Rullaluistelu

39

1.5

3.8

Ruuanlaitto

107

30.3

28.3

95

21.2

22.3

Tansseissa käynti

140

7.6

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

116

24.2

20.9

86

22.7

26.4

Moottoriurheilu, autoilu Nikkarointi, kodin puutyöt Ompelu, käsityöt, askartelu Purjehdus, veneily Ristisanatehtävät, sudokut

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

Viherkasvien tai puutarhan hoito


Kirkonkylien seniorit

J3

conzoom®luokka J3 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

J3

FI

118

37.9

32.2

S-Etukortti

99

50.0

50.8

Stockmann

61

1.5

2.5

102

3.0

3.0

Index

J3

FI

109

28.8

26.4

Finnair Plus

87

21.2

24.4

SAS EuroBonus

65

6.1

9.4

Silja Line (Club One)

97

21.2

21.8

Viking Line (Viking Club)

95

16.7

17.5

Veikkaus-kortti

111

47.0

42.4

Jokin muu kanta-asiakaskortti

109

30.3

27.7

Index

J3

FI

67

15.2

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

103

71.2

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

105

47.0

44.5

60

9.1

15.1

Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

105

77.3

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

103

39.4

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

106

13.6

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

101

42.4

41.9

Kannatan tasa-arvoa

103

78.8

76.7

88

43.9

49.7

Pins

Muut kanta-asiakaskortit Apteekkien kanta-asiakaskortit

Mielipiteet Haluaisin perustaa oma yrityksen

Korjaan ja huollan autoja itse

Pidän etnisestä ruuasta Seuraan uusimpia muotitrendejä

96

10.6

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

103

28.8

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

116

42.4

36.5

82

22.7

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

103

54.5

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

104

56.1

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

108

31.8

29.6

Ostan välillä tuotteita osamaksulla

116

34.8

30.0

Olen seikkailijaluonne

Pidän riskien ottamisesta

82

19.7

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

103

59.1

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

98

71.2

72.4

112

54.5

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

71

18.2

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

97

47.0

48.5

121

30.3

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

96

34.8

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

102

33.3

32.6

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

Uskoni on minulle todella tärkeää

333


J4 Asunnonomistajat

8%

käyttää rahaa kesämökkiinsä


Asunnonomistajat

J4

Ik채jakauma 0-19 v. 20-34 v. 35-49 v. 50-64 v. 65 v.

Perhetyyppi

Ostovoimaindeksi

FI

Asuinmuoto

81 %

Asuinalueet

omistaa auton

Kajaani Vaasa Jyv채skyl채 Hyvink채

Lahti

335


J4 Asunnonomistajat Asunnonomistajat Asunnonomistajat-luokasta löytyy paljon nuorempia ja vanhempia kerrostaloasunnon omistajia. Moni asuu kumppaninsa kanssa, mutta joukossa on myös yhden hengen talouksia ja lapsiperheitä. Luokan edustajat asuvat tyypillisesti muuta Kirkonkylien kerrostalolaiset -ryhmää suuremmissa asunnoissa keskisuurten kaupunkien kerrostaloalueilla. Lisäksi heitä löytyy jonkin verran pienistä kaupungeista. Luokassa on paljon työmiehiä ja -naisia. Koulutukseltaan he ovat ammattikoulun tai peruskoulun suorittaneita henkilöitä, jotka toimivat alemman toimihenkilötason tai työntekijätason tehtävissä muun muassa teollisuusalalla, kaupan alalla, koulutusalalla ja terveys- ja sosiaalialalla. Luokan tulotaso on muuta Kirkonkylien kerrostalolaiset -ryhmää korkeampi yltäen lähes Suomen keskitasolle. Lisäksi Asunnonomistajat-luokan joukossa on jonkin verran jo eläkkeelle siirtyneitä henkilöitä.

Elämäntavat ja mielipiteet

Asunnonomistajilla on muuta Kirkonkylien kerrostalolaiset -ryhmää enemmän harrastuksia, muun muassa lenkkeily, hiihto, kalastus, metsästys, käsityöt, ruuanlaitto ja veneily. He lomailevat sekä mökillään että kotimaassa tai ulkomailla matkaillen. Harrastusten ja matkustelun lisäksi he käyttävät ylimääräisen rahansa kodin sisustukseen, peleihin, musiikkiin tai jättävät pankkitilille säästöön. Internetiä luokan edustajat käyttävät muuta Kirkonkylien kerrostalolaiset -ryhmää useammin tietokoneen lisäksi matkapuhelimen avulla. He lukevat internetistä uutiset ja sähköpostinsa sekä käyttävät sitä pankkipalveluihin. Televisiosta luokan edustajat katsovat maksuttomia peruskanavia ja suoramainonnan he haluavat saada postitse.


Asunnonomistajat

J4

conzoom®luokka J4 verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet

Index

J4

FI

103

29,2

28,3

65

6,2

9,6

119

49,2

41,3

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

87

9,0

10,3

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

60

6,3

10,6

Index

J4

FI

89

18,3

20,6

113

67,2

59,4

73

14,5

20,0

Index

J4

FI

89

25.000

28.500

Index

J4

FI

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Tulonsaajien tuloryhmät 1 - 11.500 € 11.501 - 39.000 € Yli 39.000 €

Tulonsaajien tulot Keskitulot (€)

Sosioekonominen asema Yrittäjät

68

3,6

5,3

Ylemmät toimihenkilöt

69

10,1

14,6

Alemmat toimihenkilöt

100

21,8

21,8

Työntekijät

117

20,3

17,3

Opiskelijat

94

6,9

7,4

Eläkeläiset

117

27,6

23,6

98

9,8

10,0

Index

J4

FI

94

50,1

53,5

108

6,8

6,3

Muut

Pääasiallinen toiminta Työlliset Työttömät Opiskelijat

88

8,5

9,6

Eläkeläiset

119

31,1

26,1

77

3,5

4,5

Muut

Työpaikat sektoreittain

Index

J4

FI

Alkutuotanto

122

2,0

1,6

Jalostus

100

14,4

14,3

Palvelut

100

83,7

84,1

Index

J4

FI

75

16,6

22,2

Aikuisten taloudet (18-64 v.)

110

54,4

49,6

Eläkeläisten taloudet (65- v. )

103

29,0

28,2

Index

J4

FI

86

1,8

2,1

Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet

Talouksien koko Keskikoko

337


J4 Asunnonomistajat conzoom®luokka J4 verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät

Index

J4

FI

0 - 17 vuotiaat

80

15,9

20,0

18 - 34 vuotiaat

111

23,6

21,3

35 - 64 vuotiaat

98

39,3

39,9

65 - vuotiaat

113

21,3

18,8

Sukupuoli

Index

J4

FI

Naiset

103

52,3

51,0

Miehet

97

47,7

49,0

Index

J4

FI

44

23,6

53,4

164

76,4

46,6

Index

J4

FI

Ennen 1950

129

19,9

15,5

1950 - 1959

133

15,5

11,6

1960 - 1969

147

15,0

10,2

1970 - 1979

139

21,8

15,6

1980 - 1989

75

14,0

18,8

1990 - 1999

46

5,4

11,7

2000 - 2009

49

6,0

12,2

2009 jälkeen

50

1,6

3,1

Tuntematon

68

0,8

1,2

Index

J4

FI

85

67,0

79,0

Index

J4

FI

107

80.6

75.3

73

2.8

3.8

Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo

Rakennusvuosi

Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala

Autot Oma auto Työsuhdeauto Muu auto Ei ole autoa

TV kanavat

84

2.8

3.3

102

16.7

16.3

Index

J4

FI

Yle TV1

102

86.1

84.4

Yle TV2

101

86.1

85.3

MTV3

102

88.9

87.4

MTV3 Leffa

51

5.6

10.9

Sub

99

77.8

78.6

Nelonen

105

88.9

84.3

Eurosport

112

13.9

12.4

45

2.8

6.2

Music Television


Asunnonomistajat

J4

conzoom®luokka J4 verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö Musiikkipalveluiden kuuntelu

Index

J4

FI

55

5.6

10.1

100

5.6

5.5

Netti-TV

85

11.1

13.0

Nettivideoiden katselu

97

16.7

17.1

Nettipuhelin tai VoIP

Pankkipalveluiden käyttö

112

47.2

42.0

Pikaviestiohjelmat

60

5.6

9.2

Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus

96

11.1

11.6

Sähköposti

104

77.8

75.0

Uutisten seuraaminen

100

63.9

63.7

Verkkolehtien lukeminen

89

30.6

34.5

Verkko-ostaminen

86

8.3

9.7

Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat

99

36.1

36.3

Index

J4

FI

Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat

53

2.8

5.2

Hotellivaraukset

119

33.3

28.0

Junaliput

102

22.2

21.7

Kulutus- ja viihde-elektroniikka

135

16.7

12.3

Lentoliput

85

19.4

22.9

Pikalainat

179

2.8

1.5

Pääsyliput tapahtumiin

93

19.4

20.9

Sähkösopimukset

88

5.6

6.3

131

30.6

23.3

Vaatteet

Internetin käyttölaite

Index

J4

FI

93

63.9

68.8

100

47.2

47.2

Tabletti, sähköinen lukulaite

75

11.1

14.9

Tietokone

95

66.7

70.2

Index

J4

FI

Helsingin Sanomat

85

44.4

52.2

Hufvudstadsbladet

74

5.6

7.6

Iltalehti

95

63.9

67.2

Ilta-Sanomat

105

72.2

69.0

Kauppalehti

78

16.7

21.4

Kannettava tietokone Matkapuhelin

Sanomalehdet

Kiinnostunut mainonnasta

Index

J4

FI

Osoitteettomasta suoramainonnasta

113

47.2

41.8

Osoitteellisesta suoramainonnasta

107

52.8

49.2

Saamaan tarjouksia sähköpostitse

94

25.0

26.5

Saamaan tarjouksia tekstiviestitse

85

5.6

6.5 339


J4 Asunnonomistajat conzoom®luokka J4 verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö

Index

J4

FI

Auto, vene

59

5.6

9.4

Eläkevakuutukset

93

5.6

6.0

Harrastukset

98

22.2

22.8

107

33.3

31.1

Jäävät säästöön pankkitilille Kauneudenhoito

41

2.8

6.7

Kesämökki, loma-asunto

127

8.3

6.6

Kodin kunnostus, sisustus

95

22.2

23.5

Kodinkoneet

60

5.6

9.2

Lomamatka

91

30.6

33.7

Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut

92

5.6

6.1

Oma asunto

67

8.3

12.4

130

11.1

8.5

76

2.8

3.7

0

0.0

3.2

Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit

90

13.9

15.4

Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen

74

13.9

18.8

Pelit, musiikki, DVD:t, videot Rahapelit Sijoitusasunto

Viihde-elektroniikkalaitteet Vaatteet

Harrastukset Aerobic, tanssi

76

11.1

14.7

100

19.4

19.5

Index

J4

FI

54

5.6

10.2

Golf

123

5.6

4.5

Hiihto

113

22.2

19.8

93

19.4

20.8

Kalastus, metsästys

116

16.7

14.4

Kirjojen lukeminen

109

72.2

66.2

Kuntosaliharjoittelu

106

22.2

21.0

Laskettelu, lumilautailu

96

8.3

8.7

Luonnossa liikkuminen

105

52.8

50.4

Matkustaminen kotimaassa

96

38.9

40.5

Matkustaminen ulkomailla

98

38.9

39.6

0

0.0

2.1

80

13.9

17.4

Ompelu, käsityöt, askartelu

116

27.8

23.9

Purjehdus, veneily

169

5.6

3.3

Ristisanatehtävät, sudokut

121

50.0

41.4

Rullaluistelu

72

2.8

3.8

Ruuanlaitto

108

30.6

28.3

Sisustaminen ja kodin kunnostaminen

100

22.2

22.3

Tansseissa käynti

51

2.8

5.4

Yhdistys- ja järjestötoiminta

93

19.4

20.9

Viherkasvien tai puutarhan hoito

95

25.0

26.4

Lenkkeily, juoksu

Moottoriurheilu, autoilu Nikkarointi, kodin puutyöt


Asunnonomistajat

J4

conzoom®luokka J4 verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti

Index

J4

FI

78

25.0

32.2

S-Etukortti

120

61.1

50.8

Stockmann

0

0.0

2.5

94

2.8

3.0

Index

J4

FI

116

30.6

26.4

80

19.4

24.4

Pins

Muut kanta-asiakaskortit Apteekkien kanta-asiakaskortit Finnair Plus SAS EuroBonus

59

5.6

9.4

115

25.0

21.8

79

13.9

17.5

138

58.3

42.4

80

22.2

27.7

Index

J4

FI

61

13.9

22.6

Harrastan liikuntaa viikoittain

101

69.4

68.9

EU-jäsenyys on Suomelle eduksi

100

44.4

44.5

74

11.1

15.1

109

80.6

73.8

Maksan luomuruuasta enemmän

94

36.1

38.3

Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa

65

8.3

12.8

Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita

99

41.7

41.9

Kannatan tasa-arvoa

101

77.8

76.7

Pidän etnisestä ruuasta

101

50.0

49.7

Silja Line (Club One) Viking Line (Viking Club) Veikkaus-kortti Jokin muu kanta-asiakaskortti

Mielipiteet Haluaisin perustaa oma yrityksen

Korjaan ja huollan autoja itse Käytän hyväkseni erikoistarjouksia

Seuraan uusimpia muotitrendejä

75

8.3

11.1

Näen työni urana enkä pelkkänä työnä

69

19.4

28.1

Olen kiinnostunut viineistä

91

33.3

36.5

Olen seikkailijaluonne

90

25.0

27.9

Olen uskollinen tuotemerkeille

94

50.0

53.1

Perinteet ovat minulle tärkeitä

98

52.8

53.7

Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen

85

25.0

29.6

120

36.1

30.0

Ostan välillä tuotteita osamaksulla Pidän riskien ottamisesta

81

19.4

24.0

Seuraan teknologian kehitystä

102

58.3

57.4

Pyrin tietoisesti kierrättämään

104

75.0

72.4

Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti

103

50.0

48.7

Syön pikaruokia mielelläni

65

16.7

25.6

Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut

92

44.4

48.5

Uskoni on minulle todella tärkeää

88

22.2

25.1

Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita

84

30.6

36.3

Velan ottaminen on minusta luonnollista

102

33.3

32.6 341


Loppusanat Geomatic

Geomatic on geoinformatiikkaan erikoistunut kuluttajamarkkinoinnin asiantuntija ja markkinatiedon tarjoaja. Tarjoamme ratkaisuja myynnin ja markkinoinnin haasteisiin: markkinatiedon hyödyntämiseen ja hallintaan, asiakassegmentointiin, kohderyhmien löytämiseen, asiakasrekisteripäivityksiin, suoramarkkinointiin ja moneen muuhun tarkoitukseen. Tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme saamaan parempaa tietoa markkina-alueistaan ja asiakkaistaan. Geomatic on perustettu Kööpenhaminassa vuonna 2002. Se on kasvanut pienestä data-analyyseihin erikoistuneesta yrityksestä markkinajohtajaksi demografisen segmentoinnin ja markkinatiedon tarjoamisen alalla. Laajaan markkinatietokantaamme pääsee käsiksi verkkosovellusten avulla. Olemme kehittäneet tuotteet ja ohjelmistot talon sisällä, mikä antaa meille mahdollisuuden räätälöidä tuotteita asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Apua strategioihin ja toimintasuunnitelmiin

Tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme saamaan tietoa toimintaympäristöstään ja hyödyntämään asiakastietokantaansa parhaalla mahdollisella tavalla. Autamme asiakkaita tarjoamalla muun muassa asiakasanalyyseja ja -profilointeja, kartoittamalla asiakkaiden markkinapotentiaalia ja etsimällä heille uusia markkina-alueita. Yrityksille, joilla on omat analyytikko-osastot, tarjoamme markkinoiden parhaimmat verkkopohjaiset sovellukset, jotka ovat integroitavissa suoraan yritysten omiin IT-järjestelmiin. Takaamme hyvän laadun korkean osaamistasomme, asiantuntijuutemme ja työpanoksemme avulla.

Tiedon määrän lisääntyessä siitä saatava hyöty ja ongelmat kasvavat. Haasteena on löytää tieto, joka tuo lisäarvoa. Kokeneet geoinformatiikan asiantuntijamme voivat auttaa uusien menetelmien ja mallien löytämisessä. Tarjoamme markkinatietoa ja palveluita yksityiselle ja julkiselle sektorille. Olemme erikoistuneet data-analyyseihin, asiakas- ja markkinasegmentointeihin ja asiakasrekisteripäivityksiin. Sivustolta www. conzoom.fi voit lukea lisää tuotteistamme ja palveluistamme.

Martin Kaae Glarvig

Martin Glarvig valmistui topografiksi entisestä Geodaetisk Institutista Kööpenhaminassa. Hänellä on maisterin tutkinto geoinformatiikassa, ja hän on työskennellyt karttojen ja geodatan kanssa jo vuodesta 1987 lähtien. Hän on erikoistunut ihmismaantieteeseen ja demografiseen data-analyysiin. Martinilla on vankka työkokemus kotimaasta ja ulkomailta. Hän on työskennellyt asiantuntijatehtävissä muun muassa kartoittamassa ja rakentamassa kiinteistö- ja väestörekisteriä entisiin itäblokin maihin saksalaisen sosiaalitutkimuskeskuksen infas GmbH kautta. Ulkomailla työskentelyn jälkeen Martin muutti takaisin Tanskaan vuonna 2001 ja kehitti Tanskan ensimmäisen conzoom®luokituksen. Martin perusti Geomaticin vuonna 2002, josta lähtien yritys on erikoistunut geodemografisiin data-analyyseihin. Martinin ja Geomaticin työntekijöiden työ on yhdistelmä matemaattista mallinnusta, vahvaa maantieteellistä osaamista sekä kiinnostusta yhteiskuntaa ja tilastotiedettä kohtaan. Tämän avulla olemme kehittäneet vahvan conzoom®tuotetarjonnan. Haluamme löytää uusia mahdollisuuksia ymmärtämällä ja segmentoimalla väestöä ja kohderyhmiä.


Loppusanat

Kiitos

conzoom®luokitus pohjautuu Tilastokeskuksen ja Väestörekisterikeskuksen tilastoihin ja TNS Gallupin haastattelututkimuksiin. Kiitämme yhteistyökumppaneitamme hyvästä ja läheisestä yhteistyöstä. Tämän lisäksi haluaisimme esittää erityiskiitoksen tärkeimmälle yhteistyökumppanillemme Postille. Postin markkinatuntemus ja -ymmärrys on auttanut meitä rakentamaan erinomaisen conzoom®tuotteen, ja sen avulla Geomatic on saanut hyvän jalansijan Suomen markkinoilla.

Kiitos!

Martin Kaae Glarvig Kääntänyt Maiju Hämäläinen, Geomatic a/s

343


Bonustietoja Kuntosali vai lukeminen

Kuntoilee paljon

F1 G2

I2

D2

A1

J1

H1

I1

I4 D3

D1

A4

C1

H2

I3

A2

A3

J3

J4

I5

E1 Kuntoilee vähän

Kuntosaliharjoittelu

F2

B1

E2

B3

J2

B2

C2

C3

C4

G1

Lukee paljon

Lukee vähän

Lukeminen

Luomu- vai pikaruoka

Syö paljon

F1

C2

F2

Luomuruoka

D1

C1 H2

C3

J3

A4 I1

A1 G2 Syö vähän

Luomuruoka

H1 C4

J4

G1 B3

D3

I4

B2

I2 A3 J1

B1

D2

J2

I3 E2

A2 I5

E1

Syö paljon

Syö vähän

Pikaruoka


Bonustietoja

Seikkailija vai perinteikäs

Suuremmassa määrin

I5

I1 H2

J1 H1

C2

E1 F2 I2

D1

A2

J2

A3

D3

A1

E2

D2

I3

I4

J4

B2 G1

B1

G2

Vähemmässä määrin

Seikkailijaluonne

F1

C1 B3 C4

A4

J3

C3

Suuremmassa määrin

Vähemmässä määrin

Perinteet tärkeitä

Suuremmassa määrin

F1

C4 C1

D3 F2

D1 I1

H2

A1 A2 B2 J3 A3

C2

D2

A4

B3

C3

J2 I2

J1

B1

I4

G1

G2

I3 J4

Vähemmässä määrin

Merkkitietoinen

Hinta- vai merkkitietoinen

E2

I5 E1 H1

Vähemmässä määrin

Suuremmassa määrin

Kiinnostunut osoitteettomasta suoramainonnasta 345


Yhteenveto 31 conzoom luokasta ja 10 conzoom ryhmästä ®

®

KOTITALOUKSIEN KOTITALOUKSIEN MÄÄRÄ OSUUS

A A1 A2 A3 A4

Varakkaat talonomistajat Omakotitalounelma Aktiiviset lapsiperheet Varakkaat eläkeläiset Tuttua ja turvallista

B B1 B2 B3

Pientalojen asukkaat Ahkerat työläiset Työläisperheet Eläkepäivät

C C1 C2 C3 C4 D D1 D2 D3

HENKILÖIDEN MÄÄRÄ

HENKILÖIDEN OSUUS

15,9 % 1.036.827 3,4 % 230.182 3,3 % 252.308 3,8 % 216.995 5,4 % 337.342

19,3 % 4,3 % 4,7 % 4,0 % 6,3 %

138.763 76.513 134.619

13,5 % 5,3 % 3,0 % 5,2 %

771.210 299.764 206.657 264.789

14,3 % 5,6 % 3,8 % 4,9 %

Maalaiselämää Maanomistajat Maalaisperheet Eläkeläiset maaseudulla Maalaisidylli

347.060 56.390 45.764 115.934 128.972

13,4 % 2,2 % 1,7 % 4,5 % 5,0 %

823.212 143.849 128.221 207.236 343.906

15,4 % 2,7 % 2,4 % 3,9 % 6,4 %

Rikkaat Raharikkaat Varakkaat lapsiperheet Elämä hymyilee

199.949 61.536 91.494 46.919

7,7 % 2,4 % 3,5 % 1,8 %

562.281 176.041 274.197 112.043

10,5 % 3,3 % 5,1 % 2,1 %

E Lähiöarki E1 Vuokralaiset E2 Vuokrakämppä ja saunavuoro

84.711 50.152 34.559

3,2 % 1,9 % 1,3 %

146.444 90.738 55.706

2,7 % 1,7 % 1,0 %

F City-eliitti F1 Business-eliitti F2 Trendieliitti

93.987 47.076 46.911

3,6 % 1,8 % 1,8 %

172.428 87.504 84.924

3,2 % 1,6 % 1,6 %

G Seniorit G1 Elämää ja eläkettä G2 Vanhemmat eläkeläiset

161.136 67.965 93.171

6,2 % 2,6 % 3,6 %

260.642 112.946 147.696

4,9 % 2,1 % 2,8 %

H Nuoriso H1 Opiskelijaelämää H2 Työuran ensiaskel

118.225 47.243 70.982

4,6 % 1,8 % 2,8 %

188.416 79.419 108.997

3,5 % 1,5 % 2,0 %

412.418 86.800 85.984 98.993 140.641

349.895

I I1 I2 I3 I4 I5

Kerrostaloelämää suurkaupungeissa Bilekansa Elämänmenoa Kulttuuria ja perinteitä Palkansaajat Duunarit

457.379 127.665 91.163 87.204 72.456 78.891

17,6 % 4,9 % 3,5 % 3,4 % 2,8 % 3,0 %

801.759 210.507 175.898 139.890 130.237 145.227

14,9 % 3,9 % 3,3 % 2,6 % 2,4 % 2,7 %

J J1 J2 J3 J4

Kirkonkylien kerrostalolaiset Kylän nuoret aikuiset Arki ja rutiinit Kirkonkylien seniorit Asunnonomistajat

371.716 70.560 122.072 129.269 49.815

14,3 % 2,7 % 4,7 % 5,0 % 1,9 %

605.715 110.384 210.676 196.446 88.209

11,3 % 2,1 % 3,9 % 3,7 % 1,6 %

2.596.476

100 %

5.368.934

100 %


conzoom® julkaisija

Yhteistyössä

Lisää tietoa www.conzoom.fi tai ota meihin yhteyttä info@geomatic.dk

conzoom®klassifikation FI G2