Page 1

54Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΞΗ Γ1


ΤΙΤΛΟΣ 1ου ΤΕΥΧΟΥΣ: ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Συγγραφική Ομάδα: Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος

Δημόπουλος Βασίλης

Αθανασόπουλος Γιώργος

Δράκου Μαγδαληνή

Αλίσης Ουισάμ

Εγγλέζος Στρατής

Αποστολίδης Μιχάλης

Εργαζάκης Γιάννης

Αποΐφης Στέλιος

Εργαζάκη Μαρτίνα

Βαλσαμάκης Γιώργος

Ζαχαρόπουλος Μάνος

Βέρρα Ηλιάνα

Ιωάννου Ερμιόνη

Βελεγρίνης Βαλάντης

Καραλή Άννα

Βρόντας Άγγελος

Κλεφτάκη Δέσποινα

Βaρβάκης Λευτέρης

Κόντη Μαρία

Γιαννούλας Δημήτρης

Κοντραφούρη Αλεξάνδρα

Γεωργιάδης Άκης

Ταμπουρατζάκη Γεωργία

Επιμέλεια: Γεωργία Κλωστράκη


Δήμα Ειρήνη

ΔΙΕΘΝΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ

ΤΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Τα

παιδιά

έχουν

δικαίωμα

να

έχουν ελεύθερο χρόνο.

Το 1989 στις Ηνωμένες Πολιτείες πολλά κράτη υπέγραψαν τη διεθνής σύμβαση

για

τα

δικαιώματα

του

παιδιού. Η

διεθνής

τρεις

Σύμβαση

περιλαμβάνει

μεγάλες

κατηγορίες

δικαιωμάτων: Α. Προστασία •

Β Παροχές

ταυτότητα, δηλαδή να έχουν όνομα, επώνυμο, ιθαγένεια κτλ.

Γ. Συμμετοχή. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ

Όλα τα παιδιά είναι ίσα.

Το συμφέρον του παιδιού πρέπει

τους έχουν το δικαίωμα να πουν τη γνώμη τους και τις απόψεις τους. •

Τα

παιδιά

να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις

πιστεύουν

αποφάσεις που το αφορούν.

θέλουν.

Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν σε

ένα

παρέχει

περιβάλλον τα

που

απαραίτητα

τους υλικά

αγαθά. •

Όλα τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους και την ωριμότητά

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μην αποχωρίζονται από τους γονείς τους.

Επιμέλεια: Γεωργία Κλωστράκη

έχουν στη

δικαίωμα

θρησκεία

να που


Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν το δικαίωμα για δωρεάν

καθορίζει τη ζωή των παιδιών. •

ειδική φροντίδα.

Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να •

γιατρεύονται και να είναι υγιή.

Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται απ΄ όλα τα μέσα μαζικής

ενημέρωσης

όπως:

ίντερνετ,

εφημερίδες,

βιβλία,

Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να

Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να έχει μία οικογένεια.

περιοδικά κ.ά.

• •

Τα

παιδιά

προστασίας

έχουν

δικαίωμα

από

κάθε

είδους

παιδιά

λευκά,

μαύρα,

κίνδυνο. •

Όλα

τα

κίτρινα, μελαμψά, έξυπνα, λιγότερο έξυπνα,

αδύνατα,

λιγότερο

αδύνατα, παιδιά με αναπηρία κ.ά. έχουν τα ίδια δικαιώματα.

Επιμέλεια: Γεωργία Κλωστράκη

Όλα τα παιδιά θα πρέπει να μορφώνονται δωρεάν.


Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ελευθερία.

Τα

παιδιά

θα

πρέπει

να

προστατεύονται από κάθε μορφή οικονομικής εκμετάλλευσης. •

Τα

παιδιά

θα

πρέπει

να

ουσιών που προκαλούν βλάβες

παιδιά

θα

πρέπει

να

προστατεύονται από κάθε μορφή βίας. •

παραβατική δικαίωμα

πράξη του

έχουν

σεβασμού

το των

δικαιωμάτων τους. Οι ενήλικες θα να

τα

βοηθήσουν

να

καταλάβουν τα λάθη τους και να

Νομοθέτες» Μέλη

Αδαμόπουλος

της:

Κωνσταντίνος,

Εργαζάκης

Βρουβάκης

Γιάννης, Λευτέρης,

Γεωργία,

Αλίσης

Ουισάμ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

του παιδιού στην εκπαίδευση. Τα παιδιά

πρέπει

να

πηγαίνουν

υποχρεωτικά στο σχολείο. Κατά τη γνώμη μας προτείνουμε τα σχολεία να

Τα παιδιά που έχουν κάνει μία

πρέπει

«Παιδιά

Τα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα

στον οργανισμό τους. Τα

Ομάδα:

Ταμπουρατζάκη

προστατεύονται από κάθε είδους

Συγγραφική

γίνουν πιο διασκεδαστικά, ώστε τα παιδιά

να

περνούν

στο

σχολείο

ευχάριστα. Γι΄ αυτό θα πρέπει οι δάσκαλοι να είναι πιο καλοί και να μην τους βάζουν τόσα μαθήματα, ώστε να έχουν ελεύθερο χρόνο για παιχνίδι. Κι

ζουν μία δημιουργική ζωή.

έτσι λοιπόν το κράτος θα πρέπει να

Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να

τα καταλάβει και να προσφέρει σε όλα

λένε ελεύθερα τη γνώμη τους.

νιώθει όπως νιώθουν τα παιδιά για να τα

παιδιά

τριγυρίζουν

και

στα

στους

παιδιά

που

δρόμους

την

εκπαίδευση που τους ανήκει, έτσι ώστε να μην τα εκμεταλλεύεται ο καθένας. Εμείς πιστεύουμε πως το Επιμέλεια: Γεωργία Κλωστράκη


σχολείο θα πρέπει να είναι μέχρι τις

συμφωνήσει πως τα παιδιά μπορούν να

τέσσερις η ώρα το απόγευμα, έτσι

έχουν

ώστε τα παιδιά να κάνουν όλα τους τα

παίζουν

μαθήματα, τα αθλήματα που θέλουν,

παιχνίδια,

τις

ξένες

γλώσσες

ελεύθερο πολλά να

χρόνο, και

ώστε

να

διαφορετικά

κάνουν

πολλές

χωρίς

να

δραστηριότητες, να γυμνάζονται, γιατί

τους

στα

όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μας

φροντιστήρια και από τις τέσσερις και

πρόγονοι «Νούς υγιής εν σώματι

μετά να έχουν το δικό τους ελεύθερο

υγιεί».

πληρώνουν

οι

γονείς

χρόνο. Έτσι όλα τα παιδιά θα είναι ευτυχισμένα.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Συγγραφική Ομάδα: «Τα Χαρούμενα Χαμόγελα»

Τα παιδιά δεν πρέπει να εργάζονται, ούτε

Ομάδας: Κόντη Μαρία,

Μέλη της

Ζαχαρόπουλος

Μάνος,

να

ζητιανεύουν.

μορφώνονται, σχολείο

να

τους,

Πρέπει

πηγαίνουν ώστε

όταν

να στο θα

Αθανασόπουλος Γιώργος, Εγγλέζος

μεγαλώσουν

Στρατής,

ουσίες και διάφορα ναρκωτικά, αλλά να

Δημόπουλος

Βασίλης,

Γιαννούλας Δημήτρης

κράτη

ομάδες

πρέπει

να

οργανώσουν

δραστηριοτήτων,

ώστε

τα

παιδιά να έχουν ελεύθερο δημιουργικό χρόνο

να

κάνουν

διάφορες

δραστηριότητες, να παίζουν ομαδικά παιχνίδια ή ατομικά, γιατί το παιχνίδι είναι

ο

κόσμος

Συμβαλλόμενα

μην

μπλέξουν

με

γίνουν δημιουργικοί άνθρωποι και να

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τα

να

του

παιδιού.

Κράτη

Επιμέλεια: Γεωργία Κλωστράκη

Τα

έχουν

μπορέσουν να πετύχουν αυτά που θέλουν.


Συγγραφική

Ομάδα:

«Ελεύθερα

Ταξίδια»

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ

Μέλη Ομάδας: Δράκου Μαγδαληνή,

ΕΠΙΛΕΞΕΙ

Δήμα

Ειρήνη,

Βρόντας

Ιωάννου

Άγγελος,

Ερμιόνη,

Αποστολίδης

ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Το παιδί έχει το δικαίωμα να πιστεύει

Μιχάλης, Γεωργιάδης Άκης

σε όποια θρησκεία θελήσει, όπως για

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ

Βουδισμό, στο Μωαμεθανισμό κ.ά.

ΛΕΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ Το

παιδί

έχει

το

δικαίωμα

της

ελευθερίας της έκφρασης. Να λέει ελεύθερα την άποψή του, να διαλέγει τι γλώσσα θέλει να μάθει, να διαλέγει τι θέλει να κάνει τον ελεύθερό του χρόνο. Να μορφώνεται και να διαλέγει εκείνο το μάθημα που του αρέσει να ασχοληθεί περισσότερο. Τα παιδιά θα πρέπει να λένε την άποψή τους στην οικογένειά τους, στους δασκάλους, στους φίλους και η γνώμη τους να είναι σεβαστή από όλους.

Επιμέλεια: Γεωργία Κλωστράκη

παράδειγμα

στο

Χριστιανισμό,

στο


Συγγραφική Ομάδα: «Δικαίωμα στα Όνειρα» Μέλη

Ομάδας:

Εργαζάκη

Βέρρα

Ηλιάνα,

Μαρτίνα,

Κλεφτάκη

Δέσποινα,

Αποΐφης

Στέλιος,

Βαλσαμάκης

Γιώργος,

Βελεγρίνης

Βαλάντης ΤΟ

ΠΑΙΔΙ

Συγγραφική ΕΧΕΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΒΙΑΣ

Ομάδα:

«Παιδικά

Αστεία και Χαμόγελα» Μέλη

Καραλή

Ομάδας:

Άννα,

Κοντραφούρη Αλεξάνδρα

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη θεωρούν ότι η προστασία των παιδιών εξαρτάται τους γονείς τους ή από διάφορους

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

συγγενείς. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ

προσφέρουν στους γονείς την ευκαιρία

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

να βρουν δουλειά για να προσφέρουν

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

στα παιδιά τους αυτά που χρειάζονται. Επίσης προσπαθούν να προστατεύουν

χτυπούν,

να

μην

τα

εκμεταλλεύονται κάποιοι για να γίνουν πλούσιοι, να μην τα κοροϊδεύουν. Όταν οι γονείς, οι δάσκαλοι και διάφοροι άνθρωποι δε φέρονται καλά στα παιδιά και προσπαθούν να τους κάνουν κακό, τότε

υπάρχει

ποινή,

δικαστήρια,

φυλακή και σκληρές δουλειές για να καταλάβουν το λάθος τους.

Επιμέλεια: Γεωργία Κλωστράκη

ΤΑ

ΤΩΝ

Συνήγορος

ΠΑΙΔΙΩΝ

του

παιδιού:

http://www.0-18.gr/

τα παιδιά από κάθε μορφή βίας, να μην τα

ΠΟΥ

Το

χαμόγελο

του

παιδιού:

http://www.hamogelo.gr/

Newspaper1  
Newspaper1  

The newspaper1 is about the children's rights. The students wrote about their rights.