Brochure Geocommunicatie

Page 1

risicomanagement? risicocommunicatie! Hoeveel bodemonderzoek je ook doet, totale zekerheid over de grondgesteldheid krijg je nooit. Daarom zijn er in elk bouwproject geotechnische risico’s aanwezig – risico’s gerelateerd aan de ondergrond. Dat hoeft geen probleem te zijn: goed risicomanagement voorkomt dat er schade of vertragingen ontstaan. En goed risicomanagement kan niet zonder risicocommunicatie. De vraag is of en hoe risico’s in geotechnische projecten duidelijk, proactief en regelmatig binnen het project en naar de omgeving worden gecommuniceerd. Weet de projectorganisatie hoe de omgeving tegen risico’s aankijkt? En hoe gaat het team hiermee om? In deze brochure laten we zien hoe u en uw projectteam een communicatieplan kunnen ontwikkelen dat bijdraagt aan goed risicomanagement.

De leidraad Geocommunicatie is ontwikkeld binnen Geo-Impuls; een nationaal programma waarin meer dan dertig partijen uit de grond-, weg- en waterbouw samenwerken aan het reduceren van geotechnisch falen. Kijk voor meer informatie op www.geoimpuls.org


leidraad geocommunicatie:

4 hulpmiddelen

geotechnisch stoplicht Het geotechnisch stoplicht staat voor een werkwijze om op een gestructureerde wijze de kansen en risico’s van het project te inventariseren en te waarderen. Projectleiders, geotechnici, omgevingsmanagers, communicatieadviseurs... alle partijen worden betrokken in de workshops, zodat een gedeeld perspectief ontstaat op de risico’s van het project en de betekenis van die risico’s voor de omgeving.

Omgevingsmonitor Er is een generieke, digitale vragenlijst ontwikkeld om de risicoperceptie en hinderbeleving van de omgeving in kaart te brengen. De omgevingsmonitor laat zien hoe de omgeving aankijkt tegen de communicatie en de risico’s van het project, hoeveel vertrouwen de omgeving heeft in de projectorganisatie en waar de communicatie-uitdagingen liggen. De uitkomsten van het geotechnisch stoplicht kunnen gebruikt worden om de omgevingsmonitor goed in te richten.


bouwfaseringskaarten Het bouwproces is een logisch uitgangspunt voor risicocommunicatie. Er is een werkwijze gedefinieerd om systematisch van planningsschema’s naar communicatiemiddelen te komen, zogeheten bouwfaseringskaarten. Hierop is te zien welke impact de werkzaamheden in de komende periode hebben op de omgeving van het bouwproject. De kaarten zijn ook zeer geschikt voor communicatie met bestuurders en andere belangrijke stakeholders zoals de hulpdiensten.

iconen en basisteksten Om de risico’s van een bouwproject voor een breed publiek begrijpelijk te maken, zijn pictogrammen ontwikkeld die vormen van overlast in beeld brengen. Hiermee is in één oogopslag te zien welke hinder er verwacht wordt. De hinder en achterliggende oorzaken kunnen worden uitgelegd met behulp van een aantal basisteksten. De iconen en teksten zijn bijvoorbeeld geschikt voor gebruik op websites, in bezoekerscentra, op bouwborden, tijdens informatieavonden en in bewonersbrieven.


leidraad geocommunicatie:

the a-team presentatie

Natuurlijk heeft uw projectorganisatie al de nodige expertise in huis. Daarnaast is de leidraad Geocommunicatie gratis te downloaden vanaf www.geoimpuls.org. De stap van theorie naar praktijk blijkt echter groot. Daarom komen we graag een keer langs om u en uw collega’s meer te vertellen over de ontwikkelde werkwijze en hulpmiddelen.

Plan van aanpak Spreekt de methode u aan en wilt u gebruikmaken van onze kennis en ervaring? Dan maken we een plan van aanpak voor uw specifieke situatie. Het plan bevat verschillende scenario’s, zodat u er zelfstandig mee aan de slag kunt of met onze begeleiding.

aan de slag! Als iedereen akkoord is, gaan we aan de slag. Afhankelijk van het plan van aanpak, gebruiken we de workshops (geotechnisch stoplicht), de omgevingsmonitor, bouwfaseringskaarten, iconen en basisteksten.

Interesse? Neem voor meer informatie of een afspraak contact op met de projectleider vanuit Geo-Impuls: Karin de Haas, 06 54 29 19 40, karin.tpadvies@gmail.com


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.