Page 1

opisno praćenje i ocjenjivanje

geografija

PROFIL

travanj, 2010.

Opisno ocjenjivanje (Geografija).indd 1

16.4.2010 16:06:35


Izdavač Profil International Zagreb, Kaptol 25 Predsjednik Izdavačkoga savjeta Daniel Žderić Za Izdavača Andrija Pećarić Direktorica izdavaštva i razvoja Ivančica Knapić Glavna urednica Petra Stipaničev Glamuzina Ovo izdanje nastalo je prema knjižici Prijedlozi za opisno ocjenjivanje autorica Dinke Golem, učiteljice savjetnice, prof. hrvatskoga jezika i Nade Babić, prof., urednice hrvatskoga jezika. Urednica ovog izdanja Tanja Horvat, prof. Lektorica Tanja Konforta, prof. Naslovnica Studio 2M Prijelom PROFIL ISBN 978-953-12-1199-4 1. izdanje, 2010. Zagreb, Hrvatska

Tisak

PROFIL

Opisno ocjenjivanje (Geografija).indd 2

Sva prava pridržana. Ni jedan dio ove knjige ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti nakladnika i vlasnika autorskih prava.

16.4.2010 16:06:35


opisno praćenje i ocjenjivanje

geografija

PROFIL

travanj, 2010.

Opisno ocjenjivanje (Geografija).indd 3

16.4.2010 16:06:35


Opisno ocjenjivanje (Geografija).indd 4

16.4.2010 16:06:35


Sadržaj Općenito o opisnomu praćenju i ocjenjivanju . . . . . . . . . . . . . . 7 Sastavnice opisnoga praćenja i vrjednovanja učenika . . . . . . 11 Usvojenost programskih sadržaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Usvojenost geografskih vještina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Terenska nastava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Učenički radov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Opisne ocjene za vladanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Kakvi mogu biti učenici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Opisno ocjenjivanje (Geografija).indd 5

16.4.2010 16:06:35


Ljude koji raspolažu velikim autoritetom najčešće držimo dalekima i nepristupačnima. A duhovni autoritet dolazi od sućuti, od sućutnoga sudioništva, i proizlazi iz dublje solidarnosti s onima koji su „objekt” autoriteta, s onima, naime, koji su mu podređeni. Na onoga koji je potpuno i sasvim kao mi, koji shvaća našu radost i našu patnju, naše nade i čežnje i koji je spreman i voljan ići zajedno s nama, rado prenosimo autoritet i spremno mu se pokoravamo. Sućutni autoritet ovlašćuje, hrabri, budi skrivene darove i talente te omogućuje da se dogode velike stvari. Pravi duhovni autoriteti imaju svoje mjesto na vrhu naglavce postavljena trokuta, podupiru i izvode na svjetlo svakoga komu nude svoje vodstvo. Henri J. M. Nouwen

Opisno ocjenjivanje (Geografija).indd 6

16.4.2010 16:06:35


Općenito o opisnomu praćenju i ocjenjivanju

Zbog kratkoće i jednostavnosti izražavanja u tekstu nisu korištene obje rodne inačice imenice učenik.

Opisno ocjenjivanje (Geografija).indd 7

16.4.2010 16:06:35


8

Opisno praćenje i ocjenjivanje

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bilješke o praćenju učenikova rada trebaju, što je moguće više, pružiti informaciju o realizaciji odgojno-obrazovnih zadataka nastave uvažavajući pritom individualne razlike među učenicima. Potrebno je uza svako zapažanje upisati nadnevak (datum) kako bi se tijekom nastavne godine moglo analizirati napredovanje ili stagniranje učenika. Bilješke o praćenju učenikova rada trebaju biti poticajne i konstruktivne kako bi podigle učenikovo samopouzdanje i potakle ga na daljnji napredak u radu. Bilježi se ono što je važno i što može koristiti u daljnjemu praćenju i pedagoškomu tretmanu učenika. U prvomu planu treba isticati: • učenikov uspjeh i pozitivna obilježja • aktivnosti u kojima je uspješan • sadržaje za koje je više zainteresiran • a ktivnosti u kojima se najviše ističe i postiže najbolje rezultate.

Opisno ocjenjivanje (Geografija).indd 8

16.4.2010 16:06:36

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


• • • • • • • • • • • • • • • •

Opisno praćenje i ocjenjivanje

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

9

Potrebno je ukazati na učenikovu kreativnost i originalnost te snalaženje u rješavanju problema. Potrebno je ukazivati na osposobljenost učenika za samostalnost u radu: • samostalan je • potreban mu je poticaj • potreban mu je stalan nadzor • potrebna mu je pomoć • uz vođenje može biti uspješan. Treba istaknuti uspjehe postignute u školskim, županijskim i drugim natjecanjima ili uspjehe u međurazrednim relacijama: • ostvario najveći broj bodova u inicijalnom, polugodišnjem ili drugom ispitu znanja iz Geografije • ostvario najmanji broj pogrešaka pri rješavanju radne bilježnice ili radeći na slijepoj karti od svih učenika 5.a i 5.b razreda • izradio najbolji plakat, računalnu prezentaciju, domaću zadaću, referat ili istraživački projekt o temi XY itd. • istaknuo se svojim zalaganjem i aktivnim sudjelovanjem u terenskoj nastavi među svim učenicima osmih razreda.

Opisno ocjenjivanje (Geografija).indd 9

16.4.2010 16:06:36


10

Opisno praćenje i ocjenjivanje

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Treba ukazati na motiviranost i razvoj interesa te stupanj napredovanja u odnosu na početak školske godine. Opisna ocjena treba upućivati i na ono što još treba razvijati. Ako već moramo zapisati ono što nije dobro, tada biranim riječima treba ukazati na ono što je potrebno učiniti da bi se postojeće stanje popravilo i poboljšalo. Učitelj bi trebao upisati uočene pojave kod učenika u što je moguće kraćem vremenu te nastojati u svojim bilješkama izbjegavati generalizacije na temelju jedne zapažene činjenice. Ako se uoče činjenice koje nisu jasne, učitelj bi trebao konzultirati školskoga pedagoga, psihologa, defektologa, liječnika ili nekoga drugog stručnjaka.

Opisno ocjenjivanje (Geografija).indd 10

16.4.2010 16:06:36


• • • • • • • • • • • • • • • •

Sastavnice opisnoga praćenja i vrjednovanja učenika

Opisno ocjenjivanje (Geografija).indd 11

16.4.2010 16:06:36


12

Opisno praćenje i ocjenjivanje

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • •

Poticati ili zahtijevati? Poticati i zahtijevati? Poticati kroz zahtijevanje? Maria Montessori

Opisno ocjenjivanje (Geografija).indd 12

16.4.2010 16:06:36

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


• • • • • • • • • • • • • • • •

Opisno praćenje i ocjenjivanje

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

13

Sposobnosti učenika mogu biti: • veoma razvijene • razvijene • prosječne • slabe • nedovoljno razvijene. Učenik može učiti: • s lakoćom • s razumijevanjem • bez razumijevanja • usvajajući sadržaje bez razumijevanja i mogućnosti praktične primjene. Interes i pažnja učenika za rad na satu mogu biti: • izraziti • veoma dobri • dobri • slabi • pojačani za rad u skupini • nedovoljni za rad u skupini.

Opisno ocjenjivanje (Geografija).indd 13

16.4.2010 16:06:36


14

Opisno praćenje i ocjenjivanje

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Učenik tijekom sata: • pozorno sluša • usredotočena/usredotočen je na rad • odsutna/odsutan je duhom • zaokupljena/zaokupljen je drugim aktivnostima. Radni tempo učenika može biti: • visok • umjeren • promjenjiv • nizak. Samostalnost, radne navike, zalaganje učenika: • radi samostalno • redovito izvršava zadatke • marljiv • izrazito marljiv • ulaže napor i trudi se postići što više • radi brzo, točno i sigurno • uporan i ustrajan • uredno, točno i na vrijeme izvršava zadatke • otežano rješava zadatke

Opisno ocjenjivanje (Geografija).indd 14

16.4.2010 16:06:36

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


• • • • • • • • • • • • • • • •

Opisno praćenje i ocjenjivanje

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

15

• potrebno ga je poticati u radu • otežano poštuje rokove za izvršenje zadatka • zanemaruje radne obveze • sklon je izbjegavanju obveza • brzo se zamori/zasiti radom • lako odustaje od zadataka • nedostaje mu radni zamah • ne ulaže trud • prekida rad prije dovršetka • dovršava rad unatoč teškoćama na koje nailazi • brzo posustaje • lako se zamara i odustaje • radi površno i brzopleto, nema strpljenja • spor je i zaostaje za drugima u radu • neredovit je i površan • katkad izbjegava obveze • rijetko se zalaže • radi povremeno • nedovoljno radi • radi samo uz poticaj.

Opisno ocjenjivanje (Geografija).indd 15

16.4.2010 16:06:36


16

Opisno praćenje i ocjenjivanje

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Učenikovo je prethodno/sadašnje znanje: • temeljito • sustavno • trajno • p rošireno dodatnim izvorima (učenikove sklonosti samostalnomu radu).

Opisno ocjenjivanje (Geografija).indd 16

16.4.2010 16:06:36

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


• • • • • • • • • • • • • • • •

Opisno praćenje i ocjenjivanje

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

17

Usvojenost programskih sadržaja Učenik ima/pokazuje: • snažnu unutarnju motivaciju za usvajanje sadržaja iz Geografije • izazovna i realistična očekivanja pri usvajanju novih sadržaja • znatiželju i zanimanje za geografsko gradivo • sigurno znanje • sposobnost preoblikovanja – redefinicije • bogato predznanje • bogatstvo ideja • izrazitu mentalnu kondiciju. Učenik: • bez teškoća rješava problemske zadatke • uči s razumijevanjem i ima razvijeno logičko zaključivanje • s lakoćom odvaja bitno od nebitnoga • vješto prelazi s jedne aktivnosti na drugu • sposoban za samostalno učenje sadržaja, ali je bez interesa

Opisno ocjenjivanje (Geografija).indd 17

16.4.2010 16:06:36

Opisno praćenje i ocjenjivanje – Geografija  

Biblioteka METODIČKI PRAKTIKUM

Advertisement