Page 1

WORKSHOPS OG KURSER I GEOFORUM

Fagligheden først

FORÅR 2018


SEMINAR: INTERNET OF THINGS Flere og flere virksomheder gør aktiv brug af ’dimser i nettet’ til at samle data og understøtte Smart City løsninger. Men ønsket om at få disse til at indgå som en naturlig del af virksomhedens forretningsmodeller er ofte svært at realisere, fordi fx drift og masseproduktion ikke altid er tænkt ind i business casen. Seminaret fokuserer på anvendelsen og udviklingen af devices og services. Gennem praktiske oplæg vil du blive klogere på både anvendelsesmuligheder bag løsninger baseret på IoT – og på hvordan implementering af løsningen indgår som en del af virksomhedens forretning. Dagen vil indeholde både oplæg fra leverandører, der udvikler og sælger løsninger i dag, og mindre test og pilotprojekter, der på længere sigt måske kan komme på markedet.

Tid Den 27. februar 2018 Sted Alexandra Instituttet IT-Byen Katrinebjerg Åbogade 34 8200 Aarhus N Pris for Geoforums medlemmer 850 kr. + moms Early bird-pris ved tilmelding senest den 27. januar: 700 kr. + moms Antal deltagere max. 30 Tilmeldingsfrist Den 12. februar 2018 Læs mere og tilmeld dig: http://geoforum.dk/kursus

SEMINAR: FRA GRUNDDATA TIL EJENDOMSVURDERING Kom og få et overblik over de mange initiativer, der er søsat for, at Danmark kan få et nyt datadrevet ejendomsvurderingssystem. Helt centralt for det nye system er, at det i høj grad baseres på ensartede, landsdækkende, ajourførte offentlige data, hvoraf grunddata spiller en stor rolle.

Tid Den 13. marts 2018

Vi vil se, hvorledes Grunddatapakke 1 og 2 (GDP1 og GDP2) skaber et nyt og stærkt datagrundlag, og hvorledes kvalitetsløftede ejendomsdata fra GeoDanmark, SDFE, PlansystemDK og Det Digitale Tinglysningssystem samlet set danner grundlag for de nye ejendomsvurderinger.

Pris for Geoforums medlemmer 895 kr. + moms Early bird-pris ved tilmelding senest den 13. februar 2018: 750 kr. + moms

Vi nærmer os vurderingsterminen og om et år rammer de første nye ejendomsvurderinger boligejerne. Vi skal derfor gennemleve rejsen fra grunddataprogrammer, over datavalidering, -vask, -aggregering og -udstilling, og hele vejen til den enkelte boligejer.

Sted Phønix Schacksgade 39 5000 Odense C

Antal deltagere max. 50 Tilmeldingsfrist Den 27. februar 2018 Læs mere og tilmeld dig: http://geoforum.dk/kursus


DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN – ER DU KLAR? Snart skal vi alle være klar med de nødvendige procedurer til overholdelse af Databeskyttelsesforordningen (GDPR). Er din organisation klar til de nye krav og regler? Denne workshop sigter på at give dig eksempler på, hvordan implementeringen af databeskyttelsesforordningen er foregået hos frontløberne i både kommuner, forsyningsselskaber og private virksomheder. Vi skal se nærmere på, om perspektiver og best practice for forordningen lader sig implementere let, og afklare de udfordringer, organisationer og virksomheder har været igennem undervejs. Der vil være god mulighed for at diskutere og udveksle erfaringer på workshoppen, så du kan gå hjem med inspiration til hvordan, du konkret kan etablere forordningens krav i din organisation eller virksomhed.

Tid Den 25. april 2018 Sted Kulturhuset Skanderborg Parkvej 10 8660 Skanderborg Pris for Geoforums medlemmer 895 kr. + moms Early bird-pris ved tilmelding senest den 25. marts 2018: 750 kr. + moms Antal deltagere max. 90 Tilmeldingsfrist Den 11. april 2018 Læs mere og tilmeld dig: http://geoforum.dk/kursus

WORKSHOP: I LUFTEN MED DRONER En lang række kommuner har været eller er i gang med en proces, hvor de indkøber drone-udstyr, der anvendes til flere og flere forskellige formål ved tilsyn og registrering. Hvad skal der til for at løfte brugen af droner til det næste niveau? Det får du indblik i på denne workshop, når vi gennem praktiske øvelser med flyvning og optagelse og en teoretisk gennemgang både kigger på anvendelseseksempler og teknik.

Tid Den 17. maj 2018 Sted Odense Pris for Geoforums medlemmer 895 kr. + moms Early bird-pris ved tilmelding senest den 17. april 2018: 750 kr. + moms Antal deltagere max. 30 Tilmeldingsfrist Den 3. maj 2018 Læs mere og tilmeld dig: http://geoforum.dk/kursus


SEMINAR: REMOTE SENSING Data fra luftbårne sensorer anvendes overalt i samfundet og er i stærk vækst. Samtidig stiger såvel mængden af sensorer, data og ikke mindst frit tilgængelige data, fx LiDAR punktskyer og højdemodeller, Landsat og Sentinel arkivet.

Tid Den 13. juni 2018 Sted Geocenter Øster Voldgade 10 1350 Kbh. K

På seminaret præsenteres du for de nyeste anvendelser af drone-, fly- og satellitbårne data inden for undervisning og forskning, erhvervsliv og offentlig forvaltning. Desuden vil vi se på, hvor remote sensing bevæger sig hen på EU-niveau, nationalt og i erhvervslivet.

Pris for Geoforums medlemmer 895 kr. + moms Early bird-pris ved tilmelding senest den 13. maj 2018: 750 kr. + moms

Mellem oplæggene drøfter og perspektiverer vi data, analyser og forretningsområder.

Tilmeldingsfrist Den 30. maj 2018

Seminar: Remote sensing

Antal deltagere max. 50

Læs mere og tilmeld dig: http://geoforum.dk/kursus

Geoforum har en unik platform at lave workshops og kurser på, fordi de bygger på Geoforums fundamentale principper om dels at arbejde på tværs - af discipliner, sektorer og platforme - og dels at arbejde uafhængigt af kommercielle eller andre særinteresser. På den måde mener vi, at vi bedst bevarer kvaliteten i vores workshops og kurser, så I altid er sikret et højt fagligt udbytte. http://geoforum.dk/kursus

Workshops og kurser i Geoforum 2018  
Workshops og kurser i Geoforum 2018