Page 1

WORKSHOPS OG KURSER I GEOFORUM

Fagligheden først

EFTERÅR 2017


Databeskyttelsesforordningen – hvad betyder det for mig? Koordinator: Laila Hanna Nissen Danske virksomheder og offentlige myndigheder har et lille års tid til at indføre de nødvendige procedure, som skal sikre overholdelse af kravene i den databeskyttelsesforordning, som EU har vedtaget. Senest den 25. maj 2018 skal forordningen nemlig være implementeret i alle medlemslandene. Det betyder nye krav og nye regler. Denne workshop giver dig en grundig introduktion til databeskyttelsesforordningen, kravene, det nye og betydningen af den. Derudover præsenteres både kommunale og private perspektiver og best practice eksempler på forordningen, som efterfølgende diskuteres på workshoppen. Derudover vil du vil få inspiration til, hvordan du konkret kan gå i gang med etableringen af forordningens krav i din organisation eller virksomhed. På workshoppen får du en grundlæggende indføring i de krav, som den nye databeskyttelsesforordning stiller til organisationen, uanset om den er offentlig eller privat. Du får svar på, hvilke procedurer og kontrolprocesser, der skal indføres, og hvor ansvaret skal placeres i virksomheden. Du vil få inspiration til, hvordan du kan gå i gang med etableringen af forordningens krav i din organisation eller virksomhed. Workshoppen varer 1 dag. Formen er dels oplæg og dels diskussioner og drøftelser af konkrete cases og best practice eksempler fra kommuner og virksomheder, som allerede er i gang med forberedelserne til indførelsen. Workshoppen er for dig, der er GIS-koordinator, IT-arkitekt, IT-sikkerhedsansvarlig, digitaliseringsansvarlig, leder – eller på en eller anden måde arbejder med personrelaterede data.

Tid 18. september 2017, kl. 9-16 Sted Roskilde Kommune, Auditoriet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Oplægsholdere Syddansk Universitet og andre. Pris 850 kroner, early bird-pris ved tilmelding senest d. 18. august er 700 kroner Antal deltagere max. 50 Tilmeldingsfrist 4. september 2017 Læs mere og tilmeld dig http://geoforum.dk/kursus


KORTDAGE 2017 Koordinator: Kortdagsudvalget Geodata – en verden i bevægelse er temaet for årets Kortdage. Under den overskrift vil vi sætte fokus på bevægelse i mere end én forstand. Både den bevægelse, som geodata-branchen er i gang med, med de mange nye muligheder og de forskellige udviklingstendenser og strømninger i verden omkring os. Her er det geodatas store styrke at kunne tydeliggøre og vise disse. Verden omkring os står ikke stille. På Kortdage i år skal vi ud, dér hvor geodata flytter grænser, hvor geodata bruges til at beskrive mangeartede mønstre, og hvor grænser flytter på både os mennesker, naturen og vores adfærd og holdninger.

Tid 8. -10. november 2017 Sted Aalborg Kongres & Kultur Center Pris Se www.kortdage.dk Antal deltagere Ingen begrænsning Læs mere og tilmeld dig http://Kortdage.dk Vi åbner for tilmeldingen den 16. august.

IOT – WORKSHOP Koordinator: Morten Fuglsang Mange løsninger, der aktivt gør brug af ’Internet of Things’ til at skabe nye spændende data og understøtte smart city løsninger, begynder at dukke frem. Denne workshop vil fokusere på anvendelsen og udviklingen af devices og services, og gennem praktiske oplæg vil deltagerne blive klogere på både anvendelsesmuligheder og teknikken bag løsninger baseret på IoT. Dagen vil indeholde både oplæg fra leverandører, der udvikler og sælger løsninger i dag, og mindre test og pilotprojekter der på sigt måske kan komme på markedet.

Tid 5. december 2017 kl. 09:00 - 17:00 Sted Alexandra Instituttet IT-Byen Katrinebjerg Åbogade 34 8200 Aarhus N Oplægsholdere TBA Pris 850 kroner, early bird-pris ved tilmelding senest d. 5. november er 700 kroner Antal deltagere max. 30 Tilmeldingsfrist 21. november 2017 Læs mere og tilmeld dig http://geoforum.dk/kursus

Denn Grøn


Geoforums workshops og kurser er for medlemmerne. De skal give jer de kompetencer og værktøjer, I har brug for i jeres faglige udvikling eller i konkrete arbejds­opgaver. Geoforum har en unik platform at lave workshops og kurser på, fordi de bygger på Geoforums fundamentale principper om dels at arbejde på tværs - af discipliner, sektorer og platforme - og dels at arbejde uafhængigt af kommercielle eller andre særinteresser. På den måde m ­ ener vi, at vi bedst bevarer kvaliteten i vores workshops og kurser, så I altid er sikret et højt fagligt udbytte. http://geoforum.dk/kursus

Workshops og kurser i Geoforum  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you