Page 1

WORKSHOPS OG KURSER I GEOFORUM

Fagligheden først

FORÅR 2017


Kursus: WebGIS Koordinator: Morten Fuglsang Ved at benytte moderne WebGIS teknologier kan geografiske data distribueres til et stort publikum, der vil kunne tilgå data og applikationer på tværs af platforme. På dette kursus lærer du de fundamentale principper bag web-baseret GIS og bliver igennem en række øvelser i stand til selv at skabe både tjenester og applikationer, der kan integreres til et samlet WebGIS setup. Kurset tager afsæt i OSGeo’s (Open Source ­Geo­spatial Foundation) univers af Open Source WebGIS kom­­ponenter. Baseret på en kobling af en PostGIS database med Geoserver til udstil­ling af s­ ervices og Openlayers som Web klient, vil du over to dage opbygge dit eget WebGIS setup, der inkluderer både lagring, service­ring og browserbaseret visning af geografiske data.

Tid 22.-23. februar 2017 kl. 09:00 - 17:30 Sted Sweco Danmark, Granskoven, Glostrup Underviser Morten Fuglsang, Sweco Pris 6.000 kroner Antal deltagere max. 20 Tilmeldingsfrist 1. februar 2017 Læs mere og tilmeld dig http://geoforum.dk/kursus

Workshop: Databeskyttelsesforordningen – hvad betyder det for mig? Koordinator: Lee Pointing Danske virksomheder og offentlige myndig­ heder har et lille års tid til at indføre de nødven­ dige procedure, som skal sikre overholdelse af kravene i den databeskyttelsesforordning, som EU har vedtaget. Senest den 25. maj 2018 skal forordningen nemlig være implementeret i alle medlemslandene. Det betyder nye krav og nye regler. Denne workshop giver dig en grundig introduktion til persondata­­­­­­for­ordningen, kravene, det nye og betydningen af den. Derudover præsenteres både kommunale og private perspektiver og best practice eksempler på forordningen, som efter­følgende diskuteres på workshoppen. Derudover vil du vil få inspiration til, hvordan du kon­kret kan gå i gang med etableringen af forordningens krav i din organisation eller virksomhed.

Tid 22. marts 2017 kl. 09:00 - 15:30 Sted Cortex Park, Vidensbyen, Odense M Oplægsholdere Erhvervsforvaltningsret på Juridisk Fakultet, SDU, Devoteam, Deloitte, Odense Kommune og LIFA Pris 750 kroner, early bird-pris ved tilmelding senest d. 22. februar er 600 kroner Antal deltagere max. 50 Tilmeldingsfrist 15. marts 2017 Læs mere og tilmeld dig http://geoforum.dk/kursus


Punktsky-workshop Koordinator: Kristian Keller 3D-repræsentationer af virkeligheden har længe ulmet i GIS-verdenen. Særligt har der i det sidste årti været gang i udviklingen af data og metoder:­ Vi kan nu måle objekters placering og højde med laser (LiDAR), men også med ”almindelig” stereofoto­grammetri, hvor billederne stammer fra et almindeligt kamera eller en mobiltelefon. Med den enorme mængde 3D-data, der nu er tilgængelig, rejser spørgsmålet sig, om og i hvilke situationer man kan ”nøjes” med højopløselige 3D punktskyer til 3D-repræsentationer, og hvor egentlige 3D-modeller er nødvendige.

Tid 20. april 2017 kl. 09:30 - 16:30

På workshoppen præsenterer vi de nyeste udviklinger inden for 3D-repræsentationer, og vi skal høre om både hånd- og luftbårne løsninger. Du får også mulighed for selv at generere 3D-repræsentationer med din mobiltelefon.

Antal deltagere max. 20

Sted COWI, Havneparken, Vejle Oplægsholdere COWI og LE34 Pris 750 kroner, early bird-pris ved tilmelding senest d. 20. marts er 600 kroner

Tilmeldingsfrist 6. april 2017 Læs mere og tilmeld dig http://geoforum.dk/kursus

Workshop: Bedre beslutningsgrundlag med BIG DATA Koordinator: Morten Fuglsang Big data, Business Intelligence (BI) og GIS går i stigende grad hånd i hånd, når der skal træffes vigtige beslutninger, der vedrører lokalisering og optimering. Vi har allerede en lang række data til rådighed, som aktivt kan bruges, når der skal træffes beslutninger, og andre spændende socio­ økonomiske data kan indkøbes hos en række forskellige udbydere.

Tid 13. juni 2017 kl. 08:30 - 16:00

Workshoppen sætter fokus på netop dette emnefelt og giver dig et indblik i både de datamæssige, de GIS-mæssige og de etiske aspekter ved at skulle omsætte alt dette til viden gennem geografien. Gennem en række spændende oplæg fra både leve­randører og købere vil du få indblik i, hvordan GIS og BI kan tænkes sammen.

Pris 750 kroner, early bird-pris ved tilmelding senest d. 13. maj er 600 kroner

Sted Hovedstadsområdet Oplægsholdere COOP, MAPpicture, repræsentation fra forskning og offentlig forvaltning

Antal deltagere max. 50 Tilmeldingsfrist 30. maj 2017 Læs mere og tilmeld dig http://geoforum.dk/kursus


Geoforums workshops og kurser er for medlemmerne. De skal give jer de kompetencer og værktøjer, I har brug for i jeres faglige udvikling eller i konkrete arbejds­opgaver. Geoforum har en unik platform at lave workshops og kurser på, fordi de bygger på Geoforums fundamentale principper om dels at arbejde på tværs - af discipliner, sektorer og platforme - og dels at arbejde uafhængigt af kommercielle eller andre særinteresser. På den måde m ­ ener vi, at vi bedst bevarer kvaliteten i vores workshops og kurser, så I altid er sikret et højt fagligt udbytte. http://geoforum.dk/kursus

Workshops og kurser i Geoforum  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you