Page 1

Mødestedet for geografisk information • September 2016 • Nr. 176

AUGMENTED REALITY side 4


KORT NYT Har du sikret dig en plads på Kortdage? Tilmeldingen til årets Kortdage åbnede d. 16. august og flere end 200 har allerede sikret sig deltagelse i Musikhuset Aarhus. Skynd dig at melde dig til – deltagergebyret stiger den 22. september.

Populær udstilling i Århus Der har været rift om standene til Kortdage 2016, vi har kun fire tilbage. Det er muligt at byde ind på dem frem til den 1. oktober, hvor vi lukker for standsalget. Læs mere her: www.kortdage.dk/ udstillingen

Du gør det lige her: www.kortdage.dk/tilmelding På billedet ses forrest med uret: Thorbjorg Kjartansdottir, Sverre Røed-Bottenvann, Susanne Nellemann Ek, Thomas Kristian Kristensen og Teemu Saloriutta.

BESTYRELSESKOMSAMMEN I GI NORDEN

Farvemosaik giver bedre overblik over ejerforhold

”Repræsentanter fra de nordiske lande var den 22. og 23. august samlet til bestyrelsesmøde i GI Norden i København, hvor Geoforum lagde vært og rammer til. Med på mødet var Geoforum Norge, ULI Sverige, LISA Island, PROGIS Finland.

”Ejendomskortet” fra LIFA er nyeste skud på stammen, når det kommer til at fremstille data overskueligt og klart. På det dynamiske kort bliver ejerforhold til en ejendom præsenteret, så fx landmænd kan se de omkringliggende landbrugs udbredelse og se, hvem der er nabo til hvem. Ifølge ingeniør, Lars Klindt Mogensen, fra LIFA er kortet relevant for alle, der arbejder med projekter: ”Det kan være landinspektører eller rådgivende ingeniører, men også for banker kan det være interessant at kunne se en virksomheds ejerforhold, inden de låner penge ud.”

Formålet var udveksling af erfaringer og best practices, og der blev på mødet snakket om hvordan det skandinaviske netværk kan styrkes, til glæde for medlemmerne i de enkelte lande. Derudover blev der arbejdet på de fælles skandinaviske konference, som afholdes i GI Norden Regi de næste år. Dagene i København var en god optakt til Kortdage i november, hvor de nordiske lande også deltager.”

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Landinspektørvirksomheden udviklede idéen sammen med en kunde, og den kobler data om jordstykkerne med data fra ejendomsstamregistret, ESR. Dertil er der føjet en algoritme, som farvelægger alle ejendommene, så de kan skilles ad – deraf kaldenavnet farvemosaikken. Frem til den 1. oktober er kortet frit tilgængeligt, herefter skal man købe et abonnement.

Ansvarshavende redaktør Rikke Schielder ris@geoforum.dk Grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

Forside Augmented reality vinder mere og mere ind som visualiseringsværktøj i alt fra markedsføring til byggeprojekter. Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.600

Kommende numre Deadline Nr. 177 16. sept. 2016 Nr. 178 7. okt. 2016 Nr. 179 14. nov. 2016 Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


LEDER

Universiteterne i en ny rolle AF THOMAS BALSTRØM, BESTYRELSESMEDLEM

Mange forskere ligger inde med specialviden, som kunne drages i spil, når fx regioner, kommuner, offentlige styrelser og lignende ønsker at udvikle nye data, softwareapplikationer og udredningsrapporter, som ellers vil blive bestilt direkte hos et rådgivningsfirma. På den baggrund kan man til tider ærgre sig over, at forskere ikke bliver inddraget mere i samarbejder med offentlige og private virksomheder. Dermed ikke sagt at universiteterne skal til at være konsulentfirmaer og tage brødet ud af munden på rådgivningsbranchen. Universiteterne skal ikke deltage i udbudsrunder - kun kunne de universitetsansatte timelønnes for at være med i en forberedende eller efterfølgende projektfase. Universiteterne har en række kompetencer, som de gerne ser være mere synlige i samfundets tjeneste. Hvis de eksempelvis kunne blive inddraget i et tidligt stadie i processen før en udbudsrunde med at give sparring på en kravsspecifikation, en metodeudvikling eller lignende, så ville projektet måske kunne blive defineret endnu skarpere, så

eventuelle misforståelser i materialerne bliver reduceret. Og når produktet før en afleveringsforretning skal kvalitetstjekkes, kan universiteterne give en unbiased feedback. Hvis forskeren endog senere kan få lov til at publicere artikler om projektet og dermed give internationale credits tilbage til både rådgivningsfirmaet og rekvirenten, kan der blive tale om en reel ’win-win’-situation for alle implicerede parter. I Geoforum tror vi, at universiteterne på denne måde kan bidrage mere til samspillet mellem det offentlige og private erhvervsliv, og derigennem vil vi alle blive styrket fagligt og økonomisk set på både Danmarkskortet og på det globale marked. Det kan selvfølgelig være et problem at få synliggjort de enkelte forskeres kompetencer, hvis de ikke allerede er alment kendte. Hvordan det overblik kan forbedres, vil vi i Geoforums bestyrelse meget gerne have ideer og input til – og gerne fra hele branchen, så vi kan få drøftet mulighederne på det bredest mulige grundlag.

Kort Nyt

2

Samarbejde i spil

12

Leder

3

Mødekalenderen

16

Augmented Reality – ej blot til lyst

4

Udpluk af arrangementer

17

Droner: Legetøj eller værktøj

8

Nyt fra virksomhederne

18


Augmented Reality – ej blot til lyst Tivoli er begyndt at bruge augmented reality i deres markedsføring til at skabe ekstra opmærksomhed omkring deres nye forlystelse og over sommeren er værktøjet rejst verden over med Pokemon Go. Men augmented reality kan mere end blot være smart markedsføring. AF RIKKE SCHIELDER, GEOFORUM

Tivoli er gået nye veje i deres målsætning om at betage gæsterne. Således har de i forbindelse med dette års nye forlystelse, Fatamorgana, brugt visualiseringsteknologien augmented reality for, inden gæsterne overhovedet har sat sine ben i parken, at gøre den virkelig levende. Via Tivoliapp´en har besøgende, som i foråret læste Femina eller Børsen, kunnet få forlystelsen til at rejse sig fra siderne og vise sig selv i 3D. Det er den danske virksomhed Intertisement, der står bag projektet for Tivoli. Her har de to stiftere, Kim Bleshøy og Jacob Stengade, siden 2007 arbejdet fokuseret på at få skabt en solid platform for augmented reality. Augmented reality kan beskrives som et virtuelt lag, man sætter ind i forhold til den virkelige verden – og dermed føjer et ekstra element til denne virkelighed, som kan bruges i arbejdsprocesser omkring blandt andet markedsføring. Potentialerne er mange Men det er ikke kun i reklamefremstød eller markedsføring, at teknologien kan vise sin styrke. Også i forbindelse med byggeri og borgerinddragelse kan det være et stærkt element at trække ind i processen, siger Kim Bleshøy: ”I en byggeproces kan augmented reality være med til at undgå fx fatale konstruktionsfejl eller forkerte materialevalg. Det kan man, fordi man undervejs kan sætte de forskellige elementer eller materialer ind i modellen. På den måde får man en mere konkret og realistisk fornemmelse af, hvilke konsekvenser, de valg man træffer, vil have på byggeriet.”

4

G EOFOR U M • SEPTEM BER 2016

Tivoli har som led i deres markedsføring af forlystelsen ’Fatamorgana’ brugt augmented reality i annoncer i Børsen og Femina i foråret 2016.

>>


DIGITALISERING FOR FREMTIDEN


Ved hjælp af en app og augmented reality har man kunnet få en fornemmelse af Tivoli-forlystelsen ’Fatamorgana’, inden den faktisk stod færdigbygget.

Han peger på vigtigheden af at have en fælles forståelse, når man på tværs af faggrupper, metoder og traditioner, skal forholde sig til præcis den samme bygningsmodel. Her tilføjer Intertisement et digitalt lag til den traditionelle bygningstegning og sætter en levende 3D model af fx bygningen ind i forhold til denne tegning. Dette bringer den traditionelle og tekniske tilgang sammen til en fælles forståelse for alle involverede parter. Nemmere at få borgerne med Et område, hvor augmented reality for alvor gør sit indtog, er ifølge Kim Bleshøy borgerinddragelse. Visualiseringen af, hvordan et fremtidigt projekt kommer til at se ud, skaber – som i byggeprocesser – en fælles forståelse her og nu af virkeligheden, som den kommer til at tage sig ud. På den måde kan man undgå, at borgerne sidder med deres egne forestillinger, ligesom beslutningstagere får nemmere ved helt konkret at kommunikere forandringerne. ”Når bydele skal laves om, kan vi tilbyde borgerne en applikation, som de kan tage med ned på torvet – hvis det er det, der skal laves om – og se alle de ændringer, der er planlagt. Der skal måske være en ny statue, og bilerne skal væk og erstattes af træer. Politikerne kan nu enten åbne op til borgerne og sige, at de gerne må komme med kommentarer, eller de i første omgang kan nøjes med at formidle de overordnede tanker og senere afholde et borgermøde. Uanset inddragelsesmetode er et fælles træk, at det er den samme model og konkrete

6

G EOFOR U M • SEPTEM BER 2016

ændringer med de rigtige proportioner, lys, skygge etc., alle forholder sig til,” forklarer Kim Bleshøy. Lys fremtid for augmented reality Det er altså ikke kun til sjov og ballade, augmented reality kan bruges. Visualisering bliver i højere og højere grad en naturlig metode at inddrage i forskellige sammenhænge, vurderer Kim Bleshøy og peger på, at studerende på DTU allerede i dag bruger teknologien: ”På samme måde bliver det attraktivt for virksomheder at gøre opmærksom på, at de inddrager denne teknologi, når de skal løse store entreprenøropgaver. På den måde signalerer de overfor fremtidens arbejdskraft, at de er fremsynede og forstår, hvordan man udvikler sig i takt med, at nye arbejds- og procesværktøjer vinder frem.”

Om Intertisement - Dansk virksomhed. Så dagens lys i 2007 i Esbjerg. - Startede med møbelvisualisering, men løser i dag opgaver for blandt andre Tivoli, LM windpower, Orbicon og Rambøll m.fl. - Udover de to stiftere, Kim Bleshøy og Jacob Stengade – sidstnævnte fungerer som teknisk chef, beskæftiger virksomheden en håndfuld udviklere og 3D eksperter. Mere augmented reality www.intertisement.com www.planimetria.net


PLANLÆGNING DATA LEDNINGSINFO LERMAILER WPS SERVICES WEBGIS PLATFORM GIS SP NEPLANER LOKALPLANER AFFALDSPLANER VANDPLANER CMS CBMANAGER KLIMAPLANER

ORVALTNING ROSY GRAVETIL TE ASSET MANAGEMENT VEJFORVALTNING RÅDEN OVER VEJ GRAVETIL SPATIAL SUITE WEBGIS PLAT FFALD RENOWEB INDUSTRIA DRIFT- OG VEDLIGEHOLD BUTLER FORVALTNINGSLØSNINGER DRIFTWE

GIS GIV ET PRAJ HENVENDELSER SYSTEMER AFFALD INDUSTRIAFFALD STORSKRALD RENOW

S PLATFORM GIS SPATIAL SUITE KOMMUNEPLANER LOKALPLANER AFFALDSPLANER VANDP ANER GRØNNE OMRÅDER PARK KVALITETSPLANER MOBIL REGISTRERING ON-SITE ASSET MA

OG VEDLIGEHOLD BUTLER PARK FORVALTNINGSLØSNINGER DRIFTWEB SELVBETJENING BØ

Swecos GIS- og IT-systemer hænger sammen! Det sikrer effektiv drift og optimal udnyttelse af ressourcer Se mulighederne på www.sweco.dk/it


Droner: Legetøj eller værktøj? Der er stadig et gab mellem opfattelsen af droner som et svedigt stykke legetøj og opdagelsen af alle de potentialer, dronen gemmer på, hvis den bliver brugt som decideret værktøj til fx dataindsamling. Arrangementer i Odense i juni forsøgte at vise begge dele.

AF RIKKE SCHIELDER, GEOFORUM

Der var droner i luften over Odense omegn de første tre dage i juni. I H.C. Andersen Airport inviterede den danske afdeling af brancheforeningen UAS, og Ingeniørforeningen den 1. juni for første gang til Nordic Drone Games, og de to efterfølgende dage var Odense Congress Center fyldt med droner, virksomheder, entusiaster – professionelle såvel som private – til en messe, der også var arrangeret af UAS Denmark. Motiverne og interesserne for at deltage i begivenhederne er stadig meget forskellige. Droner er for nogle et stykke, stadigt mere, avanceret legetøj – en gadget, mens de for andre opfattes som et stykke værktøj. Et middel til at nå et andet mål. Det er data, der tæller Til den sidste gruppe af droneinteresserede hører Geoforum. Og deltagelsen i de to arrangementer havde det klare mål at øge bevidstheden om droner som en vigtig kilde til dataindsamling af høj kvalitet: ”Med en øget bevidsthed er vores ambition på lang sigt at kunne være med til at sikre, at snakken om droner automatisk kobles til en snak om dataindsamling,” lyder det fra sekretariatschef, Jesper Høi Skovdal, der sammen med bestyrelsesmedlem Thomas K. Kristensen og konferencekoordinator i Geoforum, Mette Borg, repræsenterede Geoforum alle tre dage.

8

G EOFOR U M • SEPTEM BER 2016

Studerende går i luften Nordic Drone Games arrangementet i H.C. Andersen Airport var en opvisnings- og foredragsdag, hvor droner blev vist frem, konkurrerede mod hinanden på fart og teknik og skulle vise deres værd i dataindsamling. En af konkurrencerne var lavet, så studerende kunne vise deres viden og kunnen. På Syddansk Universitet, SDU, har droner fået deres eget center, hvilket signalerer den betydning, droner i fremtiden tænkes at få. Den 1. juni deltog fire studerende med en drone, de selv havde bygget, i den såkaldte Student Challenge. Der er, ifølge Brad Beach, som er leder af dronecentret på SDU, forskellige kompetencer, der skal arbejde sammen i denne proces, hvilket øger kompleksiteten og stiller >>


EKSTRAORDINÆRT!

GRATIS WEBINAR MED GEOFF ZEISS Få et indblik i fremtidens trends inden for GIS og ledningsregistrering. Vi har inviteret Geoff Zeiss til at holde et webinar om fremtiden for GIS og ledningsregistrering, hvor vi tager turen helt op i luftballonen og ser 5-10 år frem i tiden. Og du er inviteret med!

Geoff Zeiss er bl.a. bestyrelsesmedlem i OGC og bestyrer den populære geospatial-blog Between the Poles.

Med over 20 års erfaring fra geospatial softwarebranchen og 15 års erfaring med arbejde inden for forsynings- og kommunikationsbranchen er Geoff en af verdens førende eksperter inden for forsyning og GIS samt en eftertragtet foredragsholder. Gå ikke glip af muligheden for at opleve ham live på dette gratis webinar.

20. september kl. 14.00 - 15.00

go.hexagonsi.com/zeiss

GEOFORUM • JUNI 2016

9


De fire SDU-studerende: Jes Jepsen og Kristian Husum Terkildsen læser begge robotteknologi med speciale i droner, Henrik Schmidt læser Fysik og Xander Bos læser også robotteknologi. De viste deres drone-kunnen frem på banen og kunne tage fra Odense med et rejsegavekort på 2000 kroner, som Geoforum havde sponsoreret.

store krav til samarbejdet. Netop samarbejdet viste sig at være en af de største overraskelser i det projektforløb, som har kørt gennem semestret: ”De studerendes forventninger til dette projekt var egentlig, at det ville blive nemt. Men de skulle undervejs opleve, at kompleksiteten og dermed kravene til deres samarbejde var væsentlig mere krævende,” fortæller han.

lingen i Odense, fremstiller det netop det gab, der endnu eksisterer mellem hardware, teknikken, og potentialerne for brugerne i sidste ende i relation til data. Hans fokus har igennem sine 18 års arbejde med jordobservation altid været på brugeren, og han peger på, at der endnu er et stykke vej, før fascinationen af blot teknikken vil være afløst af en primær målsætning om at opfylde brugernes behov: ”Lige nu ligger mulighederne uopdagede hen, og både brugere og producenter ved ikke helt, hvordan de skal formulere henholdsvis deres behov og løsningerne på dem. Der mangler simpelthen nogle, der kan fortælle folk, hvad de ikke ved om anvendelsesmulighederne med droner.”

Fokus på brugeren Udstillingen i Odense Kongrescenter var et rent slaraffenland for dem, som synes, droner i sig selv er det vildeste legetøj. Store producenter med tilsvarende store droner stod side om side med deres state of the art hardware. For Jamie Ritchie, der er Head of Imagery Business Development in Europe for Esri, og deltog i udstil-

10

G EOFOR U M • SEPTEM BER 2016

Odense Congress Center lagde haller til de mange droner og robotter på messen i juni.


LIFA A/S - Lette løsninger til tunge opgaver

Kursusafholdelse overalt i Danmark LIFA’s nye kursuskoncept tilbyder, at vi kommer til dig! Vores undervisere medbringer computere med det nødvendige software samt undervisningsmateriale. Bentley platformen og vores bemanding er blevet styrket, hvilket har resulteret i nye skarpe kursustilbud. Vi afholder standardkurser og vi skrÌddersyr kurser, der passer netop til dig. Ring og hør mere om vores kursustilbud eller se vores udvidet kursusprogram pü hjemmesiden:

kurser.lifa.dk

G E OFORUM • SE PTE MBE R 2016

11

/,)$$6‡‘VWHUJDGH‡2GHQVH&‡7OI‡ZZZOLIDGN´ODQG#OLIDGN


SAMARBEJDE I SPIL Samskabelse, Collective Impact, Smart Cities. Der er mange tilgange til, hvordan byer og bygget miljø bedst udvikles og optimeres, så fremtidens borgere kan leve trygt, sikkert, bæredygtigt - og godt. Med gode geodata i computerspillet Minecraft er det blevet lettere og mere almindeligt at involvere og inddrage den nærmeste fremtids borgere - børn og unge i bydesign, planlægning og samarbejde.

12

G EOF O RU M • S EPT EMBER 2 0 1 6


AF NYNNE SOLE DALÅ, GEOBOXERS

Man skal nok have tilbragt sommeren 2016 i et hul for ikke at have hørt om den globale og stærkt smitsomme Pokémon Go spilfeber. En kombination af smartphones, geografiske data, satellitnavigation og spildesign sender børn i alle aldre på jagt efter nuttede væsner i en udvidet version af virkeligheden. Meningerne om spillet er mange, men succesen er indiskutabel, og de, der spiller det, fortæller om god motion, nye fællesskaber og bedre kendskab til geografien. Alle vi i geodataverdenen kan glæde os over, at geodata i enorme mængder er grundlaget for millioner af spilleres nye fritidsfornøjelse. Brugen af geografiske data i digitale spil er ikke ny, og sidste gang geodata i spil tog verden med storm var, da hele Danmark blev gjort tilgængelig i computerspillet Minecraft af Geodatastyrelsen (nu Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering) i 2014. Medier fra hele verden sydede med fortællingen om de 4000 milliarder danske Minecraftklodser. Indtil august 2016 er 472.000 10 km x 10 km blokke med Danmarks frie geodata i Minecraft downloadet fra Kortforsyningen.dk. Minecraft er et 3D computerspil, hvor alt er lavet af kuber af forskellige materialer, som spillere kan bygge med - alene eller sammen med andre - på online servere. Der spilles som udgangspunkt i spilgenererede, fiktive verdener. Selvom der findes mange grafisk mere appellerende 3D spil, så har enkeltheden og fleksibiliteten ved Minecraft vist sig særdeles værdifuld. Ligesom Minecrafts nærmeste parallel i den fysiske verden, LEGO, ser det bare ikke ud til at gå af mode. Et stort og meget kreativt community har udviklet sig omkring Minecraft, og der er bygget alt fra fuldt funktionsdygtige computere til hele verdener fra Game of Thrones i spillet. Minecraft har mere end 100 millioner registrerede brugere på verdensplan, det spilles både af drenge og piger, og der sælges i gennemsnit 53.000 kopier til pc/Mac, konsoller og tablets - hver dag. Spillet udvikles af det svenske firma Mojang, der blev købt af Microsoft i 2014. Minecraft i virkeligheden GeoBoxers er en dansk virksomhed rodfæstet i geodæsi, matematik og opmåling, der udfører konsulentopgaver med håndtering, bearbejdning og test af geodata. Med automatiserede metoder samler vi geografiske datasæt og folder byer og landskaber ud i 3D-spil. Vi arbejder over hele kloden. >>

En arkitekts vision for området Arnbjerg ved Viborg.

G E OFORUM • SE PTE MBE R 2016

13


Stavanger By i Minecraft. Baseret på data fra Stavanger Kommune, Statens Kartverk og OpenStreetMap.

Når vi i GeoBoxers fokuserer på Minecraft, skyldes det udover spillets kolossale udbredelse, at det er fleksibelt og hurtigt at bruge, og at utallige lærere, forskere og andre fagfolk anbefaler spillet og har vist, hvordan kreativitet og fællesskaber blomstrer i netop Minecraft.

endda Collective Impact - eller ønsker man bare kontakt og dialog med børn og unge, kan Minecraft være et redskab. Der er utallige eksempler på, hvordan børn og unge kan engageres og involveres gennem 3D visualisering af deres lokalområder i Minecraft.

Minecraft har fra begyndelsen været åbent i designet, og det har allerede i flere år været udnyttet til mere end spil. Især i undervisning, er game-based learning med Minecraft udbredt. Anvendelsesmulighederne for spillet udvides betragteligt, når de fiktive verdener skiftes ud med spilverdener baseret på den virkelige verdens geografi. Man får som spiller mulighed for at træde ind i den visualiserede virkelighed, hvor man kan interagere med både omgivelser og andre spillere. Det giver nye muligheder for skoler og kulturinstitutioners formidling af emner indenfor historie og samfund, kultur og natur, og det åbner for muligheden for at benytte gamification til at skabe opmærksomhed om fx lokaliteter eller events. Med rigtig geografi i Minecraft har spillet imidlertid vist sig også at være et særdeles stærkt værktøj til dialog med især børn og unge.

I Sverige har flere kommuner eksempelvis introduceret Minecraft som værktøj til borgerinddragelse i byplanlægning, og da en rygestop-organisation i 2014 skulle have kontakt med unge rygere, blev de unge inviteret til virtuelle mødesteder i Minecraft, hvor de kunne chatte med psykologer.

Invitér til dialog og samarbejde gennem Minecraft Børn og unge er traditionelt set ikke en let befolkningsgruppe at få i tale, hverken når det handler om følsomme emner som alkohol, rygning, sex eller kriminalitet, eller når der inviteres til borgermøder i kommunerne. Arbejder man med nye borgerinddragelses- og samarbejdsformer, samskabelse - måske

14

G EOFOR U M • SEPTEM BER 2016

I København har kommunen sammen med forskere fra Aalborg Universitet gennemført dele af projektet Cities at Play, hvor store elever på skoler i udsatte boligområder lærer om byplanlægning, arkitektur og om, hvordan de fysiske omgivelser påvirker trivsel og tryghed. Med Danmark i Minecraft som grundlag bygger eleverne i spillet den version af byen, som, de mener, løser eksisterende problemer, styrker kvarteret og får det til at hænge bedre sammen med den omgivende by. Ifølge Rikke Magnussen fra Aalborg Universitet og Anna Elming fra Københavns Kommune i artiklen “Cities at Play: Children’s redesign of deprived neighbourhoods in Minecraft”, siger arkitekter og planlæggere, at elevernes idéer og byggeforslag ligger overraskende tæt op ad virkemidler, fagfolk normalt benytter sig af. Internationalt har projekter vist, at Minecraft er fremragende til borgerinddragelse og 3D visuali-


sering i områder, hvor det normalt er svært at engagere især unge, kvinder og fattige. Et resultat af Minecraftprojekter om bydesign i disse områder har været, at særligt piger har fået lejlighed til at vise kreativt potentiale og idéer, og de har oplevet at blive hørt i forhold til deres lokalområdes udformning og fremtid. Hvordan og med hvilke data? Ligesom for alle andre tilgange til samarbejde og dialog med børn og unge skal man være velforberedt og klar i kommunikationen, når man tager Minecraft i brug som platform for dialog- og/eller formidling. Derudover skal man have etableret den spilversion af den virkelige verden, man gerne vil invitere dem ind for at opleve eller tage stilling til. I Danmark er det ikke tilgængelighed eller nøjagtighed af data, der sætter grænser for, hvordan Minecraft kan bruges i den virkelige verden. Danmark i Minecraft fra 2014 kan endnu downloades, og ved brug af Danmarks Højdemodel 2015 og nye GeoDanmark data er det let og hurtigt at få konverteret store eller små områder til spilverdener baseret på mest aktuelle og detaljerede data. I Viborg Kommune ønskede de hele kommunen i Minecraft til undervisning, branding og borgerind-

dragelse. De supplerede de frie grunddata med adresser, 3D bymodel, geologiske data og data om bygningsmaterialer. GeoBoxers genererede Viborg i Minecraft (Vibcraft) og inkluderede kommunens kalkgruber, Mønsted og Daugbjerg, der var scannet med håndholdte laserscannere. For et nyt boligområde i Arnbjerg blev arkitektdata lagt ind sammen med data for nye vandløb, der tænkes brugt til afledning af regnvand. Vibcraft er åben for alle Minecraftbrugere, der har lyst til at opleve kommunen og dens kalkgruber, eller som vil se, hvordan Arnbjerg kan komme til at se ud. Vil man ikke blot se men også bygge i Vibcraft skal man bede om byggetilladelse hos gruppen af unge administratorer, som kommunen har rekrutteret. Vibcraft har haft besøgende fra hele verden og er blevet et mødested i cyberspace for børn og unge fra mange forskellige steder i Danmark. Samarbejde, samskabelse, inddragelse og bæredygtig udvikling er på lystavlen hos os allesammen. Børn og unge bør også inviteres til at deltage i samarbejdet om udviklingen af fremtidens byer. Fordi de kan bidrage med nye idéer og vinkler, fordi de og vi bliver dygtigere af det, og fordi de vil udvikle større ansvarsfølelse for og tilknytning til omgivelser og miljø, de selv har bidraget til.

Beboere er flyttet ind i Viborg i Minecraft.

G E OFORUM • SE PTE MBE R 2016

15


MØDEKALENDER DATO

EMNE

STED

15. sept.

Dronekursus

Odense

27. sept.

Fremtidens GIS

København

29. sept.

Strategi med GIS

Køge

6. okt.

Adressekursus

Fredericia

7.-9. nov.

Kortdage 2016

Aarhus

8. nov.

Studerendes dag ved Kortdage 2016 Aarhus

5. dec.

RasterGIS

16

G EOF O RU M • S EPT EMBER 2 0 1 6

Aarhus


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Dronekursus

KOMPETENCE

Torsdag den 15. september kl. 09:00 - 16:00 Droner har for alvor gjort sit indtog og bliver i stigende grad brugt både privat og professionelt. Denne udvikling ønsker vi i Geoforum at være med til at facilitere og være med til, at

brugen af droner i professionelle sammenhænge foregår på baggrund af høj faglighed og praktisk kunnen, ligesom den tager højde for de lovmæssige krav, der også er under udvikling.

Sted Hans Christian Andersen Airport Lufthavnvej 131 Odense N Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Fremtidens GIS

ØST

Tirsdag den 27. september kl. 14:30 - 16:30 Kom og vær med når vi på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Sektion for Geografi, kigger ind i krystalkuglen for at se, hvad fremtiden bringer i forhold til GIS og geodata. Sik Gambon Jensen, KMD, vil give sine bud på, hvor vi på vej hen,

og hvad der kommer til at røre sig i fremtidens GIS- og geodataverden. Senere vil Thomas Balstrøm fortælle om en 5-10 års vision om fremtidige trends i håndteringen af geografisk information baseret på FN-rapporten fra foråret 2016.

Sted GEUS Københavns Universitet Øster Voldgade 10 1350 København K Mødested i rotunden lige inden for hovedindgangen.

Strategi med GIS

KOMPETENCE

Torsdag den 29. september kl. 09:00 - 17:00 Mener du, at GIS kan og bør have en større rolle i din organisation? Mangler der ledelsesmæssig opbakning til GIS? Er du usikker på, hvordan GIS kan komme yderligere i spil som digitaliserings værktøj? Er organisationen i tvivl om, hvorledes forret-

ningen opnår bedst nytte af de åbne grund data? Hvis du svarer ja til bare et af spørgsmålene, kan det være hensigtsm æssigt at lave et strategisk arbejde med GIS for at sikre, at GIS får den rigtige prioritering og strategiske fokus både på kort og lang sigt.

Sted Comwell Køge Strand Strandvejen 111 4600 Køge Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

GEOFORUM • SEPTEMBER 2016

17


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Med til at udvikle fremtidens digitale løsninger

Se Danmark i gadeniveau med Danmarks Digitale Gadefoto

Rammekontrakt med Erhvervsstyrelsen Før sommerferien indgik projekthuset Miracle A/S en rammeaftale med Erhvervsstyrelsen om videreudvikling og vedligehold af styrelsens IT-portefølje i de kommende 4 år – sammen med Atkins, Peytz & Co og Miracle Buddyshop.

Vi har hen over sommeren haft biler kørende i hele landet og optaget 360 graders panoramabilleder. Danmarks Digitale Gadefoto, DDG, er dermed den første landsdækkende billedsamling af sin art i Danmark.

Som underrådgiver for Miracle skal vi i Atkins bidrage med vores særlige ekspertise i it-løsninger, som indeholder et geografisk element eller en kortkomponent – hvilket er et godt supplement til Miracles kompetencer i rammekontraktperioden. Har du lyst og evne til at udvikle fremtidens digitale løsninger – og samtidig blive del af et dygtigt og passioneret hold af udviklere og rådgivere? Så send os dit CV og en uopfordret ansøgning. Se mere på atkins.dk/ karriere. Kontaktperson: Jan Jørgensen Telefon: 52519110 Email: jan.joergensen@atkinsglobal.com Hjemmeside: www.atkins.dk

Der er som udgangspunkt optaget billeder på samtlige veje, som er registreret med en FOT-vejmidte, og hvortil der er offentlig adgang. DDG er således et værdifuldt grundlag for byggesagsbehandling, tilstandsregistrering af veje og indhentning af detaljeret information uden at skulle køre til stedet. Danmarks Digitale Gadefotos kan suppleres med yderligere fotografering, som giver mulighed for at optage mål i billederne. Billedsamlingen omfatter mere end 15 mio. billeder, som alle er kontrolleret med henblik på sløring af ansigter og nummerplader. Billederne kan tilgås via web-viewer efter indgået aftale. En lang række kommuner arbejder allerede med gadefotos optaget i 2015, og flere har allerede indgået aftale om 2016-udgaven. Forventes klar til lev. i løbet af efteråret 2016. Kontaktperson: Lars Flemming Telefon: +45 56 40 16 04 Email: lrfl@cowi.com Hjemmeside: www.cowi.dk/ddg

Offline app anvendes i felten Vej app: Holder styr på fotos. Udarbejdelse af simple skilteplaner og undgår graveskader. Park & Vej app: Registrering af sandfang og underføringer samt registrering af skiltestørrelser og brandhaner der skal nedlægges. Trackingmodul til vejtilsyn er næste projekt. Miljøvagt app: Ortofoto med lednings/brønddata på tværs af kommunegrænser. Indtegning af katastrofer ved hjælp af specialikoner. Forsyningsapp: Ledningsnettet medtages i felten og driftsproblemer kan mærkes direkte på kortet med ikoner og farver til hver driftstopstype, fx stoppet brønd, brud, rotter osv. MapInfo nyt: MapInfo Pro Advanced er den nye Raster-GIS overbygning til ver. 15.2 64 bit. Specielt velegnet til meget store datamængder. Lav analyser og visualiseringer på rasterdata, som fx den danske højdemodel. Download en gratis prøveversion på: https://sv.surveymonkey.com/r/ QWGWHBD eller gå ind på vores hjemmeside: www.geograf.dk Kontaktperson: Hans Benn Telefon: 4816 6707 Email: hb@geograf.dk Hjemmeside: www.geograf.dk

18

• S EPTEM BER 2016

White paper om bosætningsstrategier I september udgiver Geomatic et white paper om kommunale bosætningsstrategier med fokus på flytteanalyser, målgruppeanalyser og målgrupperorienterede bosætningsaktiviteter. Vil du have fingre i det? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på geomatic.dk/ nyhedsbrev eller følg os på Facebook, LinkedIn og Twitter. Så får du besked, når det er klar. Kontaktperson: Jeanette Mayland Olsen Telefon: 26622330 Email: jmo@geomatic.dk Hjemmeside: www.geomatic.dk


Geopartner Landinspektører A/S overtager unikt dronekoncept Geopartner Landinspektører A/S overtager dronevirksomheden Heliscope – et unikt koncept der tilbyder højkvalitetsinspektioner med helikopterdroner. Geopartner udvider dermed sin eksisterende droneforretning til også at omfatte inspektion med multirotor-helikoptere. Konceptet er udviklet til inspektioner af højspændingsnet, men Geopartner og grundlæggerne af Heliscope fortsætter samarbejdet om at udbrede konceptet til inspektion af andre ufremkommelige områder. Vores kunder kan derfor forvente en enestående kvalitet og en simpel og effektiv metode til komplekse inspektioner af bl.a. bygninger, tage, skorstene, master og vindmøller. Heliscope har udover at rykke grænserne for, hvor høj helikopterdronernes billedkvalitet kan gøres, også udviklet softwareløsningen www.scopito.com til effektiv håndtering af store, komplekse datamængder. Se mere på www.heliscope.dk eller kontakt projektchef, Morten Thoft. Kontaktperson: Morten Thoft Telefon: +45 2923 7742 Email: mot@heliscope.dk Hjemmeside: www.heliscope.dk

GIS4Mobile opdatering Geo-alarm i GIS4Mobile GIS4Mobile standard app’en får nu en ny funktion, som primært skal sikre, at maskiner ikke påkører vejudstyr. Det fungerer således, at brugeren får en advarsel, når han nærmer sig registreret udstyr. Det kan være en snerydder, der således advares om et skab, eller en græsklipper der advares om brandhaner og andet udstyr. Formålet er både at beskytte det registrerede udstyr (skabe, brandhaner etc) samt at undgå skader på redskaber mv. Den nye funktion sponsoreres af Rebild Kommune og vil være gratis for eksisterende brugere. FOTAjour opdateres FOTAjour programmet til ajourføring af GeoDanmark data er opdateret med funktioner til at koble vejnavne fra AWS på vejmidter fra GeoDanmark. Med den automatiske synk funktion kan en bruger nu sikre, at der findes et dagligt opdateret vejmidte tema i kommunens GIS, inkl. vejnavne. Lån FOTAjour Vi tilbyder i øjeblikket en låne-aftale, hvor kommuner kan låne FOTAjour. Kontakt os for detaljer herom. Kontaktperson: Ove Lindholt Hansen Telefon: 40101091 Email: olh@geosite.dk

Forbedringer i 112-app’en

Åbent hus på ny adresse

112-app’en, som Hexagon løbende er med til at udvikle, er blevet bedre til at fange opkaldets position, selv hvis der er dårlig dækning i området. Vi vil i Hexagon Safety & Infrastructure opfordre til, at man installerer 112-app’en på sin smartphone, så alarmcentralen kan se, hvor opkaldet kommer fra, hvis uheldet skulle være ude.

Informi GIS har pr. 9. juli flyttet hovedkontoret fra Charlottenlund til Hartmanns Pakhus, Stationsparken 37, 4. sal i Glostrup. Derfor inviterer vi kunder og forretningsforbindelser til øl, vin og snacks torsdag d. 22. september fra kl. 15-17. Vi ser frem til at byde dig velkommen til de moderniserede og meget lækre lokaler i den historiske bygning :-)

Irlands elforsyning hædret i USA Selvom Hexagons internationale brugerkonference afholdes i USA, kan europæerne godt løbe med opmærksomheden. Således blev Irlands elforsyning ESB hædret med en ICON Award ved årets konference i juni. ESB modtog prisen for deres implementering af Intergraph G/ Technology, som sikrer forsyningsvirksomheden bedre datakvalitet og hurtigere opdateringer på tværs af forskellige forretningssystemer. Det er afgørende faktorer, når man som ESB dækker så stort et areal i forhold til befolkningstallet med mange isolerede områder. Den samlede længde af ESB’s transmissions- og distributionsnetværk er over 160.000 km, og det forsyner 2,3 mio. kunder med energi.

Koldingkontoret fortsætter på Gråbrødregade 9, og vores telefonnumre er der heller ikke ændret ved.

Kontaktperson: Rikke Carlsen Telefon: 52141592 Email: rikke.carlsen@hexagonSI.com Hjemmeside: www.HexagonSafetyInfrastructure.com

Fra droner til brugbare data Informi GIS er blevet branchemedlem af UAS Danmark (umanned aerial system). Med produktet Drone2Map kan du meget nemt tage de rå data fra droner og i ArcGIS skabe digitale overflademodeller, orthomosaikker, 3D punktskyer mm. Velkommen! Og så siger vi velkommen til CBS og IT University (ITU), der er gået i gang med at bruge ArcGIS. Vi følger dem og ser frem til i den kommende tid at kunne fortælle mere om de to uddannelsesinstitutioners brug af ArcGIS. Kontaktperson: Rune Homann Telefon: 39965900 Email: runeh@informi.dk Hjemmeside: www.informi.dk

G E OFORUM • SE PTE MBE R 2016

19


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Aktindsigt til Roskilde-borgere med byggeportal By, Kultur & Miljø i Roskilde har åbnet en online portal, hvor byggesager for hele kommunen bliver tilgængelige for alle. Det særlige ved Roskildes portalløsning ex, at man kan foretage temasøgninger på tværs af alle arkivets sager, svarende til udvidet aktindsigt. ”Borgerne får flere muligheder og kan fx søge på, hvilke typer carporte, der tidligere er godkendt i deres eget område. Vi kommer til at bruge mindre tid på at give aktindsigt, men vi skal dog stadig cleare enkelte dokumenter for personfølsomme oplysninger,” siger Jan Kurt Rendboe fra Roskilde kommune. Portalens dokumenter kommer fra kommunens ESDH-system og bliver vist som søgbare PDF-filer, takket være OCR-behandling. Det tekniske i portalen leveres af JO Informatik A/S, som har erfaring med byggesagsløsninger fra 30 andre danske kommuner.

KMD Cognito Cloud Hos KMD er vi i øjeblikket i gang med forberedelserne til Danmarks nye nationale datadistributionsplatform: KMD Cognito Cloud. KMD Cognito Cloud vil indeholde utallige data fra forskellige kilder og registre, bl.a. integrerer platformen nemt med data fra den fællesoffentlige Datafordeler, samt data fra Tinglysningen, motorregistret mm., så der sikres attraktivt datagrundlag til mange forskellige segmenter. Fælles for alle data på KMD Cognito Cloud er den lette tilgang gennem én central platform og den nemme sammenstilling af data på tværs af forskellige kilder. Samtlige data vil være tilgængelige som ’data as a service’, gennem gængse snitflader som WFS, WMS og Rest. Mød os på Kortdage til november, hvor KMD Cognito Cloud er på dagsorden i KMD‘s stand. Er du nysgerrig, hører vi også gerne fra dig og fortæller mere. Kontaktperson: Thomas Kolze Telefon: 25291662 Email: tjo@kmd.dk Hjemmeside: www.kmd.dk

Kontaktperson: Jeanett Egesø Telefon: 49 20 20 67 Email: Jeanett@jo-informatik.dk Hjemmeside: www.jo-informatik.dk

Klar til at levere Leica Zeno 20 til danske kunder

Få glæde af den digitale højdemodel

Zeno 20 kan køre på både Android- og Windows EH 6.5.3 operativsystemerne, og enheden er lige så let at anvende som en mobiltelefon, men takket være forbindelsen til Leicas SmartNet er nøjagtigheden i opmålingen helt ned til 5 centimeter.

LIFA har gjort det nemt at anvende den seneste landsdækkende højdemodel på Bentley platformen. Funktionen kan bl.a. aktiveres fra MicroStation, Bentley Map og PowerCivil. Med få klik er det muligt at importere 3D-punkter, danne LANDXML-filer og få visualiseret højdemodellen fx vha. højdekurver med forskellig ækvidistance. Løsningen anvendes i dag hos flere forsyningsselskaber og landinspektørfirmaer.

Med en Zeno 20 vil mange virksomheder inden for forsyningsbranchen for eksempel kunne måle præcist op og dokumentere gemte installationer og punker, når der er mulighed for det - uden at være afhængige af andre. GIS-indsamlingen i felten bliver lettere og mere præcis, end den har været før, og takket være online-mulighederne i Zenoen, kan ansatte på kontoret arbejde videre med markerede punkter og linjer, så snart arbejdet i felten er gjort. Du kan også se meget mere om produktet på websitet: http://www. leica-geosystems.com/zeno_20 Kontaktperson: Flemming Loptrup Telefon: 7023 0032 Email: flemming.lopdrup@leica-geosystems.com Hjemmeside: http://www.leica-geosystems.com/ zeno_20

20

G EOFOR U M • SEPTEM BER 2016

LIFA er Bentley Channel Partner, og i den forbindelse har LIFA indgået aftale med Bentley omkring en attraktiv prissætning på PowerCivil for Denmark. Programmet indeholder de fleste værktøjer fra MicroStation, Bentley Map samt værktøjer til vejprojektering, volumenberegninger (InRoads), funktioner til fremstilling af maskinstyringsdata, 3D-pdf-filer, Google Earth integration og meget mere. Ny konsulent LIFA har ansat MicroStation og Bentley specialist Jan Thinglev Olsen. Endnu en styrkelse af GIS-IT. Kontakt os hvis du vil vide mere. Kontaktperson: Steen Vestergaard Telefon: 63136800 Email: sv@lifa.dk Hjemmeside: www.lifa.dk


NIRAS vinder rammeaftale i Norge NIRAS Informatik er valgt som 1. leverandør i et udbud om digitalisering af reguleringsplaner (lokalplaner) for de norske kommuner. Statens kartverk i Norge skal bistå kommunerne, og opgaven blev udbudt som en rammeaftale, hvor 3 leverandører er blevet valgt. Leverandør rangeret som nr. 1 får tildelt halvdelen af kommunerne, de øvrige 2 leverandører hhv. 33,3 % og 16,7 %. Opgaven løber i første omgang året ud, men kan forlænges 1+1+1 år. Den norske regering har som målsætning, at kommunerne får flest mulige reguleringsplaner digitaliseret og gjort tilgængelige i et digitalt planregister og har i den anledning bevilliget penge til kommunerne, i første omgang mere end 10 mio. NOK. Opgaven består i discipliner som skanning og georeferering af analoge reguleringsplaner, vektorisering og kvalitetshævning, samt levering til hver enkelt kommune i SOSI format, som en samlet digital planbase. NIRAS løser opgaven fra kontoret i Aarhus, som har stor erfaring fra tilsvarende opgaver i Norge.

Nye profiler til Orbicon Informatik Vi har travlt hos Orbicon Informatik og er derfor glade for, at vi i løbet af sommeren har fået styrket vores organisation med fire nye kolleger. I vores konsulentafdeling er de nye ansigter Julie Keldebæk Rasmussen, der primært skal have fokus på vores løsninger til affaldsområdet og de grønne områder, samt Andreas Elmelund Hass, der er nyuddannet geograf med stor interesse for geoinformatik. I vores udviklingsafdeling har vi sagt velkommen til Nicklas Kolls Larsen og Kenni Grønnebæk Dueholm. Nicklas kommer fra en stilling hos Teknologisk Institut og Kenni kommer fra MW data. Kontaktperson: Teresa Plejdrup Telefon: 24795348 Email: tkpe@orbicon.dk Hjemmeside: orbiconinformatik.dk

Kontaktperson: Niels Verner Pedersen Telefon: 51356714 / 87325860 Email: nvpe@niras.dk Hjemmeside: www.niras.dk

FOSS4G Når udviklere af open source-programmer og komponenter til GIS og geodata samles til den årlige FOSS4G-konference, er Septima naturligvis med. Vi deltager med fem mand, og Hans Gregers Petersen skal på konferencen holde oplæg om de danske frie grunddata og grunddataprogrammet. Septima er bidragsyder og udvikler på en række open source-projekter og laver dagligt udvikling og rådgivning baseret på denne gruppe af produkter. Nyt til QGIS Septima har for SDFE udviklet et plugin, som gør det let at få vist kort fra Kortforsyningen i QGIS. Der er allerede over 800, der har hentet pluginet fra det officielle QGIS plugin-repository. Septimas QGIS-ruteplugin er blevet udvidet til også at kunne anvendes til ruteoptimering. Udvidelserne af modulet er medfinansieret af Skovskolen. Septima deltog med tre personer på QGIS Sommerskolen i Nødebo. Her var brugere og udviklere samlet i tre dage for at arbejde sammen med både udvikling og anvendelse af QGIS. Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: www.septima.dk

Stærkt, dansk fingeraftryk på næste version Den nye version 2.16 af QGIS, som udkommer i starten af juli, har fået tilnavnet ’Nødebo’. Det er ellers normalt store byer, der lægger navne til opdateringer. Men på Skovskolen i Nødebo er både studerende og undervisere særligt involverede i udviklingsarbejdet med denne frie GIS-platform. Skovskolen har en tæt kontakt til teamet omkring udvikling og styring af open source softwaren QGIS. Og som nu – som en særlig ekstragevinst – betyder, at den næste version af softwaren bliver opkaldt efter den lille by, Skovskolen hører til. Den nye version anslås at komme ud til ca. 750.000 brugere i hele Verden. Det er alle elever og studerende på uddannelserne til skov- og naturtekniker, skov- og landskabsingeniør og have- og parkingeniør, der bliver undervist i GIS og GPS. ” Vi mener, vores elever og studerende har et forspring, når de skal ud og finde job, hvis de har kendskab til GIS,” siger lektor Lene Fischer. ”Vi både tester QGIS og kommer med nye idéer. Det tiltrækker udviklerfolket”. Kontaktperson: Lene Fischer Telefon: 40115084 Email: lfi@ign.ku.dk

G E OFORUM • SE PTE MBE R 2016

21


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Holbæk går offline på vandløbene

FME for europæiske data processer

Holbæk Kommune arbejder på at forny administrationen af vandløbene i kommunen, og i den forbindelse har Sweco udviklet en VandløbsApp til brug for både borgere, entreprenører og administrative medarbejdere. App’en kan bruges af borgerne til at give praj om alt, hvad de ser ved vandløbene. Prajene administreres af kommunen via DriftWeb* og bruges i relation til tildeling og dokumentation af ad hoc opgaver til kommunens entreprenører. Kommunen vil også bruge DriftWeb* til at planlægge og udføre øvrige vedligeholdelsesopgaver på vandløbene. En vigtig ting for Holbæk Kommune har været, at app’en skal kunne virke offline, så den kan bruges på trods af et ofte manglende mobilsignal i øde områder langs vandløb.

Sweco skal over de næste fire år levere FME konsulentbistand til European Environment Agency (EEA) i København. Projektet gennemføres i et tæt samarbejde med det spanske firma TRACASA, der leverer GIS-tjenester fra deres kontor i Pamplona.

*DriftWeb er et IT-system til håndtering af drift af ledningsnet, beslyningsanlæg, skadedyr, veje, fællesarealer, vandløb osv. I systemet registreres henvendelser fra borgere, driftpersonale m.fl., samt hvilke tiltag der udføres i forbindelse med henvendelsen. Kontaktperson: Nils Bo Wille-Jørgensen Telefon: +45 4348 6085 Email: NilsBo.Wille-Jorgensen@sweco.dk Hjemmeside: www.spatialsuite.dk

Hovedfokus for Sweco‘s implementeringsarbejde er at automatisere dataprocesserne for at modtage, kvalitetssikre, processere og formidle miljøinformation fra mere end 350 institutioner i de 33 medlemslande. Dataprocesserne hos EEA er i meget høj grad automatiseret og bygger på en implementering i deres strategiske infrastruktur, der omfatter teknologier som ArcGIS, SQL Server, Microsoft Azure, Office 365 og Tableau. I denne platform er FME løsningen, der binder teknologierne sammen og automatisere processerne. Husk at følge med hvad angår efterårets kurser og webinars på sweco-fme.com Kontaktperson: Lars-Ole Pedersen Telefon: 21779301 Email: lars-ole.pedersen@sweco.dk Hjemmeside: www.sweco-fme.com

Sæt dit præg på GEOFORUM Har du eller din arbejdsplads været med i et spændende projekt? Brænder du inde med ny viden? Eller har du fået en god idé - og vil du dele den med resten af geodata-branchen? Så ring eller skriv til os på redaktionen, geoforum@geoforum.dk. Vi vil meget gerne have input, så vi kan gøre GEOFORUM endnu mere relevant, inspirerende, aktuelt. Vi glæder os til at høre fra dig.

22

G EOFOR U M • SEPTEM BER 2016


DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO OG GADEFOTO 2016 COWI udbygger fotodokumentationen af Danmark og fotograferer i 2016 hele landet, både fra luften og fra gadeniveau. Vi leverer dermed et aktuelt og historisk detaljeret øjebliksbillede af Danmark, der giver det optimale grundlag for planlægning og projektering og sikrer grundlaget for hurtig og effektiv sagsbehandling. Danmarks Digitale Ortofoto 2016 er et detaljeret sommerortofoto i 12½ cm opløsning over landområder samt fjorde og kystnære område. DDO® 2016 leveres i traditionel farveudgave (RGB) og i farveinfrarød udgave (CIR). Danmarks Digitale Gadefoto 2016 er en landsdækkende billedsamling med mere end 15 mio. 360° panoramabilleder, der optaget fra i alt 102.000 km vejstrækning med et billede for hver 7 m.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores 360°-tilgang. Vi angriber udfordringerne fra mange forskellige vinkler for at skabe sammenhængende løsninger for vores kunder.


Skal du med på kursus i efteråret? Der er stadig god mulighed for at få boostet din viden og kompetencer i efteråret. Geoforum har nemlig tre spændende kurser på programmet. Dronekursus Adressekursus Raster GIS

15. september Odense 6. oktober 5. - 6. december

Fredericia Aarhus

GEOFORUM 176 - September  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you