Page 1

Ročník 3 Číslo 2 neprodejné 2008

G E O D I S N

P

O

S

I

T

E

I

O

W

N

I

N

S G


... je čas

Geodetické přístroje Stavební lasery Přesné GPS+ systémy GPS+ systém pro GIS Řídící systémy pro zemní stroje Naváděcí systémy pro precizní zemědělství www.geodis.cz / www.geodis.sk / www.geodisro.ro


Obsah:

Ú

V

O

D

N

Í

K

Geodis Group v roce 2008

Geodis Group je holdingové uskupení mateřské společnosti Geodis Brno a dnes již 10 dceřiných společností, které byly postupně založeny v šesti státech Evropské unie. Typickým znakem holdingového uskupení je většinový kapitálový podíl mateřské společnosti v jednotlivých dceřiných společnostech, ve většině případů dokonce podíl stoprocentní. Další znaky spočívají zejména v jednotné metodice plánování, koordinovaných investičních postupech, v jednotné obchodní politice, společném marketingu atd. Současně však každý člen holdingu má své autonomní řízení, svou vlastní strukturu a z toho plynoucí poměrně velkou míru samostatnosti, avšak i odpovědnosti. Geodis Brno se začala chovat jako zastřešující holdingový prvek již krátce po rozdělení Československa, kdy bylo jednoduše naprosto nezbytné založit na Slovensku dceřinou společnost Geodis Slovakia, dnes nejúspěšnější společnost celého holdingu, která může sloužit svými výsledky, svým chováním, a svou strukturou jako vzor pro mnohem mladší členy holdingu. Později nebyly společnosti jako Geodis Praha nebo GB – geodézie zakládány nebo přebírány od jiných vlastníků jen z důvodu jakéhosi vynucení předpisy, či úřady. Ve všech pozdějších případech se jednalo o čistou expanzi do vybraných oborů nebo na nová teritoria. Ano, byl to vstup České republiky do Evropské unie, nové možnosti a svoboda v podnikání na velkém území, kterým Evropská unie bezpochyby je. Přibyly společnosti založené v dalších evropských státech. Podle dlouhodobé koncepce schválené vlastníky Geodis Brno v roce 2005 byl směr expanze orientován na jihovýchod do Rumunska a Bulharska, kde byla založena obchodně-distribuční společnost Geodis Ro a geodetické i fotogrammetrické služby začala nabízet Geodis Romania. Obě společnosti mají sídlo ve městě Brašov. V Sofii se ujala akviziční činnosti na ještě málo aktivním bulharském geoinformačním trhu nenápadná, ale velmi důležitá dcera Geodis Bulgaria. Mezi tím Geodis Brno koupil v Čechách svého hlavního konkurenta na poli leteckého snímkování, firmu Argus Geo Systém sídlící v Hradci Králové. Tato akvizice sebou přinesla zisk většinového podílu ve slovenské fotogrammetrické firmě Photomap se sídlem v Košicích. Komunitární právo, které platí v Evropské unii a je v mnoha případech nadřazeno národní jurisdikci, vneslo do chování firem velkou vůli, nová oprávnění, ale také vyšší odpovědnost. Více než rok připravoval holding Geodis Group vstup na rakouský trh. Byl to první krok směrem na západ, poprvé matka holdingu měla podstoupit tvrdý konkurenční boj ve státě, ve kterém soukromé podnikání nebylo narušeno představami o společném vlastnictví výrobních prostředků. Obavy bylo třeba mít také z byrokratických překážek a z velmi obtížného plnění různých podmínek a kritérii, které českým podnikatelům připravila, bohužel, sama Česká vláda, přistoupením na velmi ponižující podmínky spojené s vnitřní ochranou rakouského trhu práce. Z černých a nejčernějších prognóz však nezbylo nic. První „západní dcera“ byla přivítána rakouskými orgány jako naprosto rovnoprávná obchodní společnost. Bylo ji rychle povoleno vyvíjet obchodní činnost a její rakouský jednatel, právě v souladu s principy komunitárního práva, se nemusel do Rakouska stěhovat. Podmínka, mít v kterékoliv členské zemi Evropské unie bydliště, byla rakouskými úřady uznána. Dokonce po přijetí na půdě Rakouské hospodářské komory bylo možné požádat o právo užívání geografického přívlastku Austria v názvu nově vzniklé společnosti, a to právě proto, že bylo komorou ověřeno, že Geodis Group je skutečný evropský holding. Nezbývalo než pokračovat v expanzi na západ a tak na podzim roku 2007 byla založena zatím poslední dceřiná společnost TopoGEODIS France se sídlem ve městě Essert. Holding Geodis Group vstupuje do roku 2008 jako jedenáctičlenné uskupení společností, které „drží spolu“. Čtyři členové holdingu – Geodis Brno, Geodis Slovakia, Geodis Ro a Geodis Austria jsou distribučně-obchodními společnostmi na poli přístrojů pro přesné určování polohy, laserových vytyčovacích přístrojů, přístrojů pro oční lékaře a optiky, vytyčovacích a nivelačních systémů pro stavaře a technologií pro digitální tisk. Ostatní společnosti nabízí služby v oborech Geodézie, Fotogrammetrie, Laserové skenování a Tvorba geografických informačních systémů. Čtyřista zaměstnanců holdingu vytvořilo v Česku, na Slovensku, v Rumunsku, v Bulharsku, Rakousku a ve Francii v roce 2007 obrat ve výši 790 000 000 Kč, což se nyní rovná částce 30 400 000 Eur. Ing. Jindřich Čapek jednatel Geodis Brno, spol. s r.o. a Geodis Austria GmbH.

I3

GEODIS NEWS

4 75. výročí založení korporace Topcon Jindřich Čapek 5 Tisková zpráva... TOPCON - SOKKIA 6 Totální stanice – oči geodetů v perspektivě času 7 Totální stanice TOPCON – řada GPT-9000 Radek Kaláb 10 Přehled totálních stanic Topcon 12 Praktická ukázka měření s IMAGE totální stanicí GPT-7000i Radek Kaláb 14 Proč provádět pravidelnou kontrolu a údržbu totální stanice Tomáš Plšek 15 Servis měřických přístrojů ... Tomáš Plšek 16 Dotek budoucnosti – GR-3 Jaroslav Slabý 18 Nová technologie pro sběr GIS dat: GMS-2 Karel Trutnovský 21 Největší prodej GPS přijímačů... 22 MUTOH Drafstation Leoš Durajka 24 Víte, jak zvýšit přesnost práce rypadla? Máme pro vás řešení... Pavel Dostál 25 Indikační nivelační systémy Topcon 3DXi pro rypadla Pavel Dostál 27 Nová generace nivelačních systémů řízených motorizovanými totálními stanicemi Pavel Dostál 28 Skúsenosti z praxe s nivelačným systémom TOPCON 3D-GPS – EUROVIA CESTY, a.s. 29 TOPCON 3D-mmGPS pro finišery Pavel Dostál 30 Nivelační radlice Pavel Dostál 31 Již 12 let slouží zákazníkům pražská pobočka společnosti Geodis Brno Petr Škeřík 32 Technické parametry stavebních laserů TOPCON 34 Přesný zemědělský systém X20 Pavel Dostál 36 Manuální naváděcí systém TOPCON PCS 100 pro precizní zemědělství Pavel Dostál 37 Topcon směřuje na zemědělský trh 38 Servis řídících systémů pro stavební stroje Ondřej Skoupý, Radek Valášek 40 Duální aparatura pro měření v sítích permanentních referenčních stanic Karel Trutnovský 41 HiPer dobýva Slovensko!! Radek Tománek 42 Intergeo 2007 – „It’s magic“ Karel Trutnovský 44 Fotogalerie zajímavých zakázek... 46 Program partnerství pro vzdělání 47 Hledáte profesionalitu a spolehlivost? 48 Konference distributorů TOPCON Jindřich Čapek 49 Návštěva společnosti Topcon Positioning Systems Jindřich Čapek 50 Abstracts

www.geodis.cz


7 5 . v ý r o č í z a l o ž e n í k o r p o r a c e To p c o n

Vážení hosté, korporace Topcon, založena v roce 1932, oslaví 1. září 2007 75 let činnosti v podnikání, výrobě a obchodu. Rádi bychom ocenili všechny důležité lidi, kteří nás po léta podporovali a přispěli k našemu úspěchu ………….. Těmito slovy byla uvedena pozvánka na oslavu 75. výročí založení korporace Topcon do Tokia. Na oslavu kulatého výročí do Japonska odjeli spoluzakladatelé a společníci Geodis Brno Jindřich Čapek, Zdeněk Hotař a Karel Sukup. V Tokiu je čekal velmi zajímavý program. Nejprve byla delegace přijata kompletním managementem korporace v reprezentačních prostorách výzkumného a vývojového centra Topconu. Účastníci měli čest prohlédnout si jednak expozici věnovanou historii přístrojů, ale mohli se také seznámit s některými technologiemi a výrobky, které teprve budou uvedeny trh. Hosté ze všech světadílů se potom setkali v prostorách hotelu Okura na celosvětové konferenci distributorů Topcon. Přes tisíc hostů zhlédlo audiovizuální show a připomněli si hlavní milníky historie Topconu. V následném hlavním projevu president Takashi Yokokura poděkoval distributorům za podporu, představil pod názvem „It’s time“ hlavní směry budoucí orientace předního světového výrobce optomechatronických přístrojů. Pan Yokokura potom požádal všechny distributory o pokračování velkého úsilí při další podpoře korporace Topcon v budoucnosti. Na závěr převzal každý distributor osobní presidentovo písemné poselství a pamětní dar. V následné slavnosti, party pro hosty i zaměstnance Topconu, byl ustaven výbor pro otevření barelů saké. Pro Geodis Brno bylo velkou ctí, že právo rozbít dřevěný poklop na jednom ze sudů se saké, což je starý japonský obřad, dostal také jednatel společnosti Jindřich Čapek. Oslavy pokračovaly návštěvou historických objektů, klášterů a muzeí v Tokiu, prohlídkou nádherných japonských zahrad, účastí na zápase sumo a závěrečnou gala party. Následovala třídenní cesta po východní části ostrova Honšú, která byla zakončena ve městě Nagoya. Ing. Jindřich Čapek

I

4 5

GEODIS NEWS


Tisková zpráva pro okamžité zveřejnění

Firmy Topcon a Sokkia se spojily, aby se staly předním světovým dodavatelem zařízení pro přesné určování polohy Holandsko – dva přední výrobci přístrojů pro přesné zaměřování – firmy Topcon Corporation a Sokkia Co., obě s firemním ústředím v Japonsku – se sloučily k datu 5. února 2008. Japonská obchodní komise nedávno schválila sloučení, v jehož rámci firma Topcon odkoupila více než 32 milionů akcií firmy Sokkia za přibližně 194 milionů amerických dolarů; přičemž podíl, který Topcon takto získal, představuje přibližně 94 procent akcií v oběhu. Tímto sloučením vznikl největší dodavatel zařízení pro přesné určování polohy na světě. Obě společnosti poskytují geodetům na celém světě řešení „na klíč“. Na základě tohoto sloučení se Sokkia stane dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví firmy Topcon Corporation. Ray O’Connor, prezident a výkonný ředitel Topcon Positioning Systems v Livermoru v Kalifornii řekl: „Toto přátelské sloučení dvou velkých společností s rozsáhlým sortimentem a vynikající distribuční sítí vytváří nové příležitosti pro zákazníky, prodejce a zaměstnance firem Topcon i Sokkia.” Dodal: „Již proběhly první schůzky výkonného managementu obou společností a společné nadšení z četných nových možností růstu je skutečně zřejmé.” Firmy Topcon a Sokkia mají svá centra po celém světě, včetně USA, Kanady, Střední Ameriky, Jižní Ameriky, Evropy, Afriky, Středního východu, Číny, Koreje a Malajsie. Evropské centrály firem Sokkia i Topcon se nacházejí v Holandsku. „Obě firmy, Sokkia i Topcon, mají v Evropě vybudovanou dobře zakořeněnou síť profesionálních prodejců,” řekl Ewout Korpershoek, ředitel prodeje a marketingu firmy Topcon Europe Positioning B.V. „Jsou nejlepší ve svém oboru a jsou známí svoji vynikající kvalitou a službami poskytovanými zákazníkům. Toto spojení našich společností nejen ochrání tyto sítě, ale poskytne další příležitosti pro obchodní růst a pro zvýšení spokojenosti zákazníků.” Jan van der Weijden, generální ředitel Sokkia Europe B.V., řekl: „Spojení dvou předních firem s celosvětovou působností a s podobnou firemní kulturou poskytuje unikátní příležitost povznést naše podnikání na vyšší úroveň. Zároveň je jasnou zprávou pro konkurenty, že tato nová, silnější společnost myslí vážně svoji snahu stát se předním dodavatelem zařízení pro zaměřování a stavebnictví na světě.” Firmy mají dohromady 160 let zkušenosti v oblasti výroby přesných měřicích zařízení (Sokkia byla založena před více než 85 lety, Topcon před více než 75 lety), a proto „přinášejí na trh historii plnou inovací, kvalitní výrobky a příkladné poprodejní služby,” řekl Van der Weijden. „To nám nejen umožní pokračovat v růstu a expanzi, ale umožní to také dosáhnout našich cílů rychleji.” Korpershoek řekl: „Pro obě společnosti to bude ,obvyklý provoz’, beze změny značky nebo distribuční sítě. Přirozeně součinné kroky v klíčových oblastech techniky a výroby, umožněné tímto spojením zdrojů, nabídnou oběma společnostem příležitost, aby prováděly určité obchodní operace s nejvyšší možnou úrovni kvality a efektivity. Sloučení těchto dvou předních firem v oboru positioning ( přesné určování polohy ) výrazně a pozitivně změní dynamiku celosvětového měřického trhu.” Van der Weijden řekl, že je zde také „nápadná podobnost, pokud jde o zaměření těchto dvou společností na zákazníka a také jejich pozornost věnovanou budování vztahů s vlastními distributory jako se skutečnými partnery v podnikání. Tyto atributy budou i nadále základem pro další úspěch všech zainteresovaných.” Korpershoek řekl: „Je to skvělé. Budeme schopni zrychlit plnění našeho závazku, že budeme stanovovat nové standardy neustálým přinášením moderních, novátorských řešení na trh, a současně budeme moci stanovovat nové standardy, pokud jde o spokojenost zákazníků. Máme všechny předpoklady stát se nejlepší společností v oboru!” Topcon Europe Positioning B.V. je evropská dceřiná společnost firmy Topcon Corporation se sídlem v Tokiu, která nabízí ve světě nevídaný výběr novátorských výrobků, softwaru a aplikací v oblasti přesných GPS, systémů GIS, laserového a optického zaměřování a ovládání strojů, zejména stavebních. S akciemi firmy Topcon Corporation se obchoduje na Tokijské burze (7732). Sokkia Europe B.V. je evropská dceřiná společnost firmy Sokkia Co., Ltd., se sídlem v Tokiu, předního světového výrobce systémů pro přesná měření. Rozmanitá řada výrobků Sokkia poskytuje kompletní řešení v oblasti zaměřování, tvorby map a systému GIS a také řešení pro průmyslová měření a aplikace ve stavebnictví.


To t á l n í s t a n i c e – oči geodetů v perspektivě času

GTS-1

Totální stanice jsou velmi přesná technická zařízení obsahující v dané době nejmodernější dostupné technologie.

GTS-6

CTS-2

GTS-2 GTS-2B

Historický přehled totálních stanic Topcon ukazuje jednak dosavadní bohatost inovací tohoto špičkového japonského výrobce, ale nutí rovněž k zamyšlení nad budoucím směřováním vývoje totálních stanic – symbolu celého oboru geodézie a kartografie.

GTS-300

GTS-10B

1980

ET-1

GTS-4

CTS-1

GTS-2R

ET-2

GTS-3

GTS-210 GTS-700

1990

GMT-100

GMT-100L GTS-310

GTS-710

GPT-1000

GTS-510E

GTS-220

GTS-600

GTS-800A

GPT-2000 GTS-600AF

2000

GPT-6000C

GPT-8000A GTS-720 GPT-9000IS

GPT-7500

GPT-9000A

GPT-7000i

GPT-7000

GPT-8200A

GPT-3000N

2008

1980 První totální stanice TOPCON 80. léta Totální stanice nahrazují nasazovací dálkoměry 90. léta Postupné zavádění interní paměti a vylepšení aplikačních programů 21. století Vývoj bezhranolových totálních stanic a jednomužných systémů s OS Windows

I

6 7

GEODIS NEWS

GTS-1 GTS- 6 GTS-210 GTS-700 GMT-100

• • • • •

První koaxiální totální stanice na světě Paměťová karta Interní paměť Operační systém DOS Robotická totální stanice

GPT-1000 GTS-800A GTS- 600AF GTS-720 GPT-7000i GPT-9000IS

• • • • • •

Bezhranolový dálkoměr Jednomužný systém Autofokus Operační systém Windows CE Obrazová technologie Jednomužná TS s obrazovou technologií


Lehčí, r ychlejší, menší s větším dosahem To t á l n í s t a n i c e T O P C O N – ř a d a G P T - 9 0 0 0

a základě 70 let zkušeností v oblasti optických ařízení, vyvinula a vyrobila společnost Topcon ejlepší robotizovaný systém na trhu. ada GPT-9000 byla poprvé představena na mnihovském veletrhu Intergeo 2006. ychlejší, lehčí, menší to jsou vlastnosti, které nová ada GPT-9000 slibuje a Topcon tyto sliby plní.

Obecná charakteristika totální stanice Spojením Windows totální stanice GPT-7000L a robotické totální stanice GPT-8200 vznikla novinka – řada GPT-9000. Jedná se o robotickou totální stanici s operačním systémem Windows, která je vybavena velmi bohatým aplikačním programem TopSURV. Umožňuje provádět jednomužná měření (modely s označením – „A“) a skenovat na podkladě digitální fotografie. Existuje rovněř možnost využití totální stanice pro řízení stavebních zemních strojů (viz. článek „Nová generace nivelačních systémů řízených motorizovanými totálními stanicemi“). Je možné zvolit přístroj, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Nabízí se varianty s úhlovou přesností 1“ (3mgon), 3“ (10mgon) a 5“ (15mgon). Model GPT-9000 s označním „M“ se vyrábí pouze v úhlové přesnosti 3“ (10mgon) a neumožňuje sledování a docilování hranolu. Totální stanice řady GPT-9000 jsou standardně vybaveny servoustanovkami, dvouosým kompenzátorem a laserovou záměrnou stopou pro měření v interiérech. Operační systém Windows CE.NET přináší množství hardwarových a softwarových možností. Velký grafický, barevný, dotykový displej s automatickou redukcí jasu poskytuje spolu s novou podsvícenou klávesnicí příjemné uživatelské rozhraní, které spojuje efektivitu s pohodlným ovládáním. Přístroj je vybaven sériovým a dvěmi USB porty s možností připojení digitálního fotoaparátu nebo flash disku. Datové rozhraní je doplněno o slot pro datovou Compact flash nebo Bluetooth kartu pro přenos dat přes internet. Interní paměť je 64MB a je možné ji volitelně rozšířit. Nový vodotěsný a prachotěsný design splňuje přísné firemní normy jakosti a je připraven obstát i v těch nejdrsnějších pracovních podmínkách.


Dálkoměrná jednotka GPT-9000 nabízí bezhranolové měření, kterým předčí všechny jiné dostupné přístroje na trhu. Provádí přesná bezhranolová měření až do překvapivé vzdálenosti 2000 metrů při měření na jeden hranol do 3000m. I přes svůj vysoký výkon patří nový dálkoměr do nejbezpečnější první laserové třídy (Class I). Ačkoli na takovou vzdálenost měřit nikdy nebudete, jedná se pro uživatele o skvělou výhodu. Vyspělá technologie umožňující měřit na takové vzdálenosti poskytuje výhody při měření na kratší vzdálenosti. S velmi úzkým měřícím paprskem lze zaměřit bod na malých tmavých objektech od elektrických vedení přes skalní stěny, nosné konstrukce hal až po tmavý asfalt. GPT-9000 poskytuje přesné a spolehlivé bezhranolové měření, které je díky duální optické technologii druhé generace (úzký laserový svazek v bezhranolovém módu a široký v módu měření na hranol) rychlejší než kdy jindy. Systém servo ustanovek Jog-Shuttle Revoluční technologie servo-ustanovek, kterými je totální stanice GPT-9000 vybavena umožňuje velice rychlé, přesné a pohodlné cílení. Oddělená hrubá sedmirychlostní ustanovka a jemná vteřinová ustanovka přináší do terénu spoustu výhod.

První způsob komunikace přináší možnost rychlého vyhledávání hranolu, který dnes stanovuje normu v oblasti robotizovaných geodetických přístrojů. Všechny robotizované přístroje vyžadují přímou viditelnost mezi přístrojem a sledovaným hranolem. Na každém stanovišti jsou však překážky, které mohou měřicí paprsek přerušit. Přičemž přerušení paprsku mezi přístrojem a hranolem vás stojí drahocenný čas, který stráví přístroj opětným vyhledáváním hranolu. Se systémem rychlého vyhledávání RC3, což je unikátní technologie firmy Topcon, je znovunalezení hranolu otázkou stisknutí klávesy. RC-3 vyšle signál k přístroji, přístroj tento signál zachytí a automaticky se natočí směrem k hranolu. A to za zlomek času ve srovnání s manuálním nasměrováním přístroje, tím je práce v terénu produktivnější. Nový RC-3 je vybaven šesti kanály, proto je možné pracovat s více robotizovanými systémy současně na jednom místě. Se systémem rychlého vyhledání RC-3 získáte také jedinečnou technologii pro sledování hranolu Topcon XTRAC. Druhý způsob vám pomocí rádiové technologie Spreat Spektrum v pásmu 2.4GHz poskytne kompletně bezdrátové řešení a komunikaci na vzdálenost až 1000m. Robotizované systémy Topcon pracují s externími kontroléry FC-200 se systémem Windows. Kontrolér je vybaven podsvíceným, barevným, dotykovým displejem. Je navržen jako integrovaná součást robotizovaných systémů a je vybaven nejmodernější mobilní technologií. FC-200 je nejrychlejší dostupný polní počítač s nejnovějším výkonným procesorem Intel Xscale, který pracuje na kmitočtu 520MHz. Díky operačnímu systému Windows Mobile 5.0 nabízí FC-200 možnost spustit různé Windows aplikace. FC-200 s vestavěnou Bluetooth technologií umožní bezdrátové propojení se systémem rychlého vyhledání hranolu RC-3. Je možné jej doplnit o rádiovou technologií a využívat tak komunikaci s totální stanicí až na vzdálenost 1000m.

• Zrychlí se měření ve dvou polohách dalekohledu, protočení přístroje z první do druhé polohy za necelé 3 sekundy. • Zrychlí se vytyčování, kdy se totální stanice automaticky natočí do vytyčovaného směru. • Rychle a efektivně přístroj naskenuje požadovanou oblast ve zvoleném intervalu a to i na podkladě digitálního snímku. • Velice rychlé sledování hranolu (modely s označením - „A“). Jednomužný systém GPT-9000A lze rozšířit na jednomužný systém třemi způsoby. První nejméně technicky náročný je doplnění totální stanice o laserovou jednotku RC-3, která vám umožní s totální stanicí komunikovat až do vzdálenosti 400 metrů. Dalším způsobem je využití rádiového spojení pomocí kterého se vám zvětší poloměr činnosti na 1000 metrů a posledním nejefektivnějším řešením je spojení obou technologií, čímž lze získat velice výkonný robotizovaný systém.

I

8 9

GEODIS NEWS

Měření s jednomužným systémem


GPT-9003M

Programové vybavení totální stanice Pokud se týká softwarových možností totální stanice řady GPT-9000, jsou zde dostupné některé aplikace Microsoft Office, které vám například umožní přístup na internet nebo využít textový editor. Hlavní aplikací je však velice bohatý program TopSURV, který slouží pro geodetické měření, vytyčování a provádění různých geodetických úloh, jako je například výpočet volného stanoviště nebo provádění skenování. Program TopSURV také umožňuje kombinovat práci v terénu přímo s mapovým podkladem, například s digitální katastrální mapou nebo rastrovou geo-diferencovanou kresbou ve formátu GEOTIFF nebo JPG. Program TopSURV komunikuje s uživatelem v národním jazyce, proto je jeho obsluha velice jednoduchá a přehledná. Automatická totální stanice Topcon řady GPT-9000 ve spojení s vyspělými technologiemi dokazuje, proč zůstáváme předními výrobci přesných měřických přístrojů. Bezdrátové řešení, dokonalá technologie rychlého vyhledávání hranolu XTrack, barevný grafický externí kontrolér Windows Mobile, nejvy-

spělejší a nejvýkonnější technologie bezhranolového měření s nejdelším dosahem a datová komunikace bez rušivých interferencí. Tak jak postupně rostou mzdové náklady stává se dnes jednomužný systém technologií, o které se vyplatí uvažovat. Způsob práce v oboru geodézie se neustále mění, osvojení a použití technologických inovací ve vašem podnikání zvýší produktivitu a zisky jako nikdy před tím. Systémy robotizovaných přístrojů a podstatné zvýšení výkonu, které nabízejí mění způsob měření a vytyčování na celém světě. Pokud hledáte ten nejlepší robotizovaný systém, nechte si jej předvést. To co uvidíte se vám bude určitě líbit.

Radek Kaláb

Ukázka měření na mapovém podkladě

Přehled bodového pole (geotiff)

Rastr mapy pozemkového katastru

Digitální katastrální mapa (dxf)

Ukázka některých geodetických úloh

Volné stanoviště - protínání

Měření nového bodu

Vytyčování

Ukázka skenování na podkladě digitální fotografie

Orientace digitálního snímku

Detail orientačního bodu

Výběr skenované oblasti


P ř e h l e d t o t á l n í c h s t a n i c To p c o n

GTS-105N Elektronická totální stanice - green label Ekonomická řada… Vyrábí se v úhlové přesnosti 1.5mgon GTS-105N je snadno ovladatelný geodetický přístroj s vysoce funkčním aplikačním programem, kompaktní a vodotěsnou konstrukcí. Nabízí výborné parametry měření délek i úhlů a vynikající poměr cena / výkon. Jde o přístroj řady green label vyráběný v továrně Topcon v Číně. Tím je zaručena vysoká kvalita a současně velmi nízká cena. Na rozdíl od ostatních dovozců čínských přístrojů navíc poskytujeme kompletní a bohaté servisní zázemí, stejné jako na všechny ostatní japonské přístroje Topcon.

GTS-230N Elektronická totální stanice Partner do nepohody... Vyrábí se v úhlových přesnostech 1,0 mgon; 1,5 mgon; 1,8 mgon; 2,7 mgon GTS-230N je snadno ovladatelná a všestranná totální stanice, s kompaktní a vodotěsnou konstrukcí a nízkou hmotností. Přístroje GTS-230N jsou vybaveny alfanumerickou klávesnicí, která zjednodušuje manuální vkládání dat a praktickým aplikačním programem. Svými vlastnostmi nastavují nový standard pro totální stanice základní třídy, pro přístroje do každého počasí.

GPT-3000N Pulsní totální stanice Ekonomická bezhranolová řada... Vyrábí se v úhlových přesnostech 0,6 mgon; 1,0 mgon; 1,5 mgon; 2,1 mgon Pulsní dálkoměrná technologie firmy Topcon umožňuje přístrojům řady GPT-3000N měřit v bezhranolovém módu až do vzdálenosti 250m při dodržení plné bezpečnosti. Vyjímečnost pulsní technologie spočívá ve spolehlivém vyloučení nejednoznačností při měření rohů, což je jinak principiální problém u všech bezhranolových fázových dálkoměrů. Pulsní dálkoměr je rovněž vybaven tzv. duální optikou, což znamená široký laserový svazek při měření na hranol, ale současně velice úzký svazek při přepnutí do bezhranolového módu. Přístroje jsou standardně vybaveny zaměřovací stopou a vytyčovacími světly.

GPT-3000LN Pulsní totální stanice Nedosažitelné se stává dosažitelným… Vyrábí se v úhlových přesnostech 0,6 mgon 1,0 mgon 1,5 mgon Totální stanice GPT-3000LN umožňují měřit bezhranolově takové objekty, na které jiné přístroje nestačí. Mají totiž vestavěnou velmi výkonnou pulsní dálkoměrnou jednotku s dosahem bezhranolového měření až 1200 metrů! Výhoda přebytku výkonu dálkoměru se projeví zejména při měření za nepříznivých podmínek, nebo na málo odrazivé povrchy. • dráty vysokého napětí • travnatý povrch • sloupy elektrického vedení • fasády budov

130 m 400 m 540 m 1200 m

GPT-7000i Image totální stanice Unikátní obrazová technologie... Vyrábí se v úhlových přesnostech 0,3 mgon; 0,6 mgon; 1,0 mgon; 1,5 mgon Jedinečná integrace digitální obrazové technologie do pulsní bezhranolové totální stanice s operačním systémem Windows® CE. Vestavěné kamery umožňují zobrazit měřenou oblast, která je vidět přes dalekohled přímo na displeji přístroje. To usnadňuje nejen cílení, například v případě strmých záměr, ale kromě tradičního 2D zobrazení měřených bodů na displeji, můžete nyní vidět měřené, nebo vytyčované body a linie prostorově přímo v reálném 3D zobrazení měřené oblasti. Navíc lze také „zachytit realitu“ uložením digitálního snímku společně s měřenými daty, což vede ke zvýšení kvality předáváné dokumentace a k omezení konfliktů kvůli špatné interpretaci mapových podkladů. Obrazová technologie znamená revoluci ve světě totálních stanic, pokud se týká provádění a dokumentace měření a nastavuje nový standard pro přístroje vyšší řady.

I

10 11

GEODIS NEWS


Novinky na trhu

GPT-7500 Pulsní profesionální totální stanice Bezhranolová Windows© CE řada… Vyrábí se v úhlových přesnostech 0.3mgon; 1.0mgon; 1.5mgon Kromě vynikajících vlastností operačního systému Windows© CE přináší GPT-7500 do terénu rovněž výhody bezhranolového pulsního dálkoměru s výjimečným dosahem až 2000m. Kombinace těchto dvou špičkových technologií dává uživateli do rukou velice silný nástroj pro řešení prakticky libovolných geodetických zakázek a tvorbu mapy přímo v terénu. Hlavními výhodami přístroje jsou maximální flexibilita a díky standardnímu prostředí Windows a aplikačnímu programu TopSURV i snadnost jejího použití.

GPT-9000A Pulsní motorizovaná totální stanice Připraveno pro jednomužný systém… Vyrábí se v úhlových přesnostech 0.3mgon; 1.0mgon; 1.5mgon Automatická totální stanice s možností sledování a docilování na hranol. Lze provádět skenování na podkladě digitální fotografie. Doplněním rádio modemu nebo laserové komunikační jednotky je možné ji rozšířit na jednomužný systém. Hlavní součástí je aplikační program TopSURV, který umožní provádět různé geodetické aplikace, zejména hromadné vytyčování. Totální stanice je vybavena jedinečným systémem ustanovek „Jog-Shuttle“ umožňujících bezkonkurenčně jemné cílení. Řada GPT-9000 nabízí výjimečný dosah pulsního dálkoměru 2000 metrů bez hranolu. Oceníte jej zejména při měření vzdálených a špatně odrazivých cílů.

GPT-9003M Pulsní motorizovaná totální stanice Špičková technologie za příznivou cenu… Vyrábí se v úhlové přesnosti 1.0mgon Tento model s označením „M“ vychází konstrukčně z řady GPT-9000. Jediným rozdílem je to, že neumožňuje sledování a docilování na hranol a proto ji nelze rozšířit na jednomužný systém. Díky tomuto rozdílu se stává cenově velice zajímavou volbou.

GPT-9000IS Pulsní motorizovaná IMAGE totální stanice Unikátní obrazová technologie doplněná o servo ustanovky… Vyrábí se v úhlových přesnostech 0.3mgon; 1.0mgon Automatická totální stanice s možností sledování a docilování na hranol, doplněná o unikátní obrazovou technologii s rozlišením 1.3Mpixelu. Do přístroje jsou zabudovány dvě kamery, širokoúhlá a teleskopická s 30x optickým zvětšením, které umožní bezkonkurenční cílení a uložení snímku k měřenému bodu. Díky výjimečnému dosahu pulsního dálkoměru je možné bez větších problémů provést bezhranolové měření i na větší vzdálenosti, a to až do 2000m. Řadu GPT-9000IS je možné použít jako výjimečný skenovací systém, který skenuje pomocí speciálního módu až 20 bodů za sekundu nebo je možné ji rozšířit na jednomužný systém. Díky technologii automatického zaostřování obrazu má uživatel možnost provádět měření přímo na barevném dotykovém displeji, a to kliknutím na požadovaný cíl.


Praktická ukázka měření s I M AG E t o t á l n í s t a n i c í G P T-70 0 0 i

J e d n a f o t o g r a f i e ř e k n e v í c n e ž t i s í c s l o v…

Obrazové totální

stanice řady GPT-7000i jsou přístroje s možností měření a vytyčování na podkladě digitální fotografie. Tato technologie poskytuje uživateli nástroj pro provádění dokonalé dokumentace měření a znamená výrazné snížení potřeby polních náčrtů. Její přínos je patrný zejména v těch lokalitách, kde je tvorba náčrtů velmi obtížná jako jsou například klenby historických staveb, archeologické vykopávky, potrubí technologických zařízení atd. V naší ukázce měření střešní konstrukce zimního stadiónu v Orlové byla obrazová technologie využita pro cílení a dokumentaci skutečného stavu měřených objektů. Přehledové snímky poskytují informaci o celkové situaci a na podrobných snímcích jsou patrná vedle stavu konstrukce též přesná místa cílení

Budova zimního stadiónu


Ukázka zobrazení měření pomocí p r o g r a m u To p c o n L i n k

Přehledové snímky pořízené při měření pomocí totální stanice GPT-7000i Podrobné snímky s obrazem nitkového kříže

Projekt pro potřebu s t a ti cké h o v ý p o č tu Co říci závěrem Použití obrazové technologie při měření v terénu je podle našich zkušeností velice přínosné. Asi tak jako před časem zavedení bezhranolových dálkoměrů. Občas se stane, že nová technologie pozmění tvář profese. Tento okamžik nastal díky obrazové technologii implementované do GPT-7000i právě dnes. Rádi bychom Vám nabídli nezávazné předvedení přímo u Vás na Vaší zakázce.

Radek Kaláb

I

12 13

GEODIS NEWS


Proč provádět p rav i d e ln o u ko n t rolu a údržbu totální stanice

Některé části nebo funkce přístroje, bezprostředně ovlivňující jeho přesnost, se mohou dostat pod dlouhodobým vlivem výše uvedených faktorů mimo svoje stanovené přesnosti a je nutné provézt jejich vyčištění, kontrolu a případnou adjustaci. Jedná se o následující části a funkce: Elektronická totální stanice je geodetický přístroj, u kterého se předpokládá dlouhodobě stabilní provoz při zachování velmi vysokých parametrů přesnosti prakticky za všech klimatických podmínek, které dlouhodobě snese člověk.

• Vyčištění a kontrola podložky

Provoz totální stanice se dá přirovnat k provozu automobilu, po kterém je rovněž vyžadována stabilní a bezpečná funkce i za těch nejhorších podmínek s tím rozdílem, že neudržovaná totální stanice nemůže ohrozit život člověka.

• Kontrola a seřízení obou ustanovek

Na rozdíl od automobilu, který vznikne spojením těžkých, odolných kovových částí, elektronická totální stanice vzniká integrací velmi přesných a jemných mechanických a optických částí a mnoha elektronických prvků. Při montáži jsou dodržovány nejvyšší požadavky na čistotu a stabilitu prostředí montážních provozů. Při výstupní kontrole jsou pak hotové přístroje podrobovány těm nejnáročnějším testům.

• Kontrola a justáž senzoru náklonu

Při každodenním používání jsou přístroje vystaveny větru, dešti, sněhu, slunci, mrazu, prachu, otřesům a mnohdy nešetrnému zacházení.

• Kontrola souososti dálkoměru

• Vyčištění přístroje • Vyčištění venkovních optických částí

• Kontrola a justáž dalekohledu optické centrace • Kontrola a justáž krabicové a alhidádové libely

• Kontrola a justáž kolmosti nitkového kříže • Kontrola spínání kruhů • Kontrola kolmosti horizontální osy • Kontrola nivelační roviny

• Kontrola měření délky • Kontrola a uložení kolimační chyby

Tomáš Plšek

• Kontrola a uložení indexové chyby • Kontrola a seřízení záměrných kolimátorků

I

14 15

GEODIS NEWS


Ser vis měřických přístrojů ve společnosti GEODIS BRNO

Ser vis a podpora • servis totálních stanic a teodolitů TOPCON • servis GNSS aparatur TOPCON a příslušenství • servis nivelačních přístrojů TOPCON • kalibrace nivelačních přístrojů a pásem • vstupní kontrola přístrojů • pravidelné kontroly přístrojů • repase dobíjecích baterií • upgrade softwarů zdarma • školení obsluhy u zákazníka • manuály a aplikační programy v češtině

Pokud si kupujete nový výrobek, který má sloužit jako důležitý pomocník při provádění složitých prací, jistě zvažujete důležité skutečnosti: zajímají vás určitě technické parametry, cena, možnosti použití, kvalita, značka, výrobce, prodejce, reference o výrobci, výrobku i prodejci a třeba dodací lhůta. Jistě se neopomenete seznámit se všemožnými konkurenty (výrobku, výrobce, prodejce). Pokud má vaše hodnocení být skutečně perfektní, nemůžete pominout náročnost výrobku na údržbu, budete se tedy zajímat o opravnu, resp. servis. Opět jak výrobku, výrobce, tak prodejce. Velký úspěch společnosti GEODIS v prodeji geodetických, GPS a laserových přístrojů i automatizovaných systémů řízení zemních strojů výrobce TOPCON totiž stojí na pevných základech kvalitního servisního zázemí. Ověřená kvalita servisní práce Oddělení Servis měřických přístrojů bylo prověřeno a opakovaně certifikováno. Nejprve servisní středisko autorizoval sám výrobce v roce 1998. Tomu předcházelo opakované školení pracovníků společnosti GEODIS, kteří získali již v letech 1994 – 95 oprávnění výrobce opravovat a udržovat přístroje značky TOPCON. Nutno s hrdostí podotknout, že distributorů TOPCON, vlastnících takovéto oprávnění, není na světě mnoho. Ve střední a východní Evropě je výrobcem autorizovaný servis oprávněný provádět také záruční opravy pouze v České republice. Další certifikaci provedl Český metrologický institut, který v souladu se Zákonem o metrologii prohlásil formou registrace firmu GEODIS BRNO, spol. s r.o., za oprávněnou provádět opravy měřidel výrobce TOPCON (totálních stanic, teodolitů, nivelačních přístrojů a rotačních laserů ). V souladu se zavedením systému kvality ISO 9001 v celé společnosti GEODIS BRNO, spol. s r.o., byl certifikován také celý servis firmy. Geodis Brno zavedl a používá systém zaručující kvalitu dle normy DIN EN ISO 9001 : 2000 mimo jiné také v oboru distribuce, prodej a servis přístrojů. Certifikační orgán, kterým byl německý TUV CERT, servis opakovaně důkladně prověřil při auditech systému kvality, naposledy v červnu roku 2007.

V roce 2001 bylo zřízeno v oddělení Servis měřických přístrojů Středisko kalibračních služeb (SKS) GEODIS BRNO, spol. s r.o. SKS bylo zřízeno jako součást autorizovaného servisního pracoviště měřických přístrojů TOPCON, registrovaného u Českého metrologického institutu na základě zákona o metrologii. Kalibrační středisko provádí kalibrace optických nivelačních přístrojů, potrubních laserů, rotačních laserů, pásem a některých dalších pomůcek. Servisní služby prováděné ve společnosti GEODIS BRNO tak nesou známky nejvyšší kvality ke spokojenosti široké uživatelské veřejnosti. Tomáš Plšek


Dotek budoucnosti – GR-3

Vítejte v novém světě družicové navigace, kterou vám přináší To p c o n ! Nový GPS+ přijímací systém GR-3 od jedničky mezi výrobci je přesně to, na co geodetická veřejnost čekala. Odborníci v technologických centrech Topcon po celém světě několik let pracovali na vývoji nejmodernějšího navigačního systému, který nyní přichází na trh. Systém GR-3 tvoří samostatnou třídu a je nesrovnatelný s jakýmkoli jiným produktem na trhu.

Nová technologie Přijímací systém GR-3 využívá nový Paradigm G3 čip, který byl představen minulý rok na podzim. Ve výrobě navigačních zařízení to znamená obrovský technologický pokrok – světově první vícekonstelační procesor využívající technologii Universal Tracking Channel™ chráněnou patentem společnosti Topcon. Nový čip Paradigm G3 je o 75 % menší než předchozí čip Paradigm. Má také menší spotřebu energie a přídavné pracovní napájení, aby mohl plně využívat další signály a družicové systémy, k jejichž sledování je určen. Čip Paradigm G3 má díky svým 72 univerzálním kanálům jedinečnou schopnost sledovat VŠECHNY signály GPS – stávající i připravované – stejně jako všechny signály Glonass včetně modernizovaného signálu LA-2 a nové konstelace družic Galileo plánované Evropskou unií.

Osvědčený kompaktní design Další osvědčenou technologií začleněnou do přijímače GR-3 je patentem chráněná kombinovaná anténní soustava, kterou společnost Topcon poprvé uvedla na trh s původním systémem Hiper Lite. Tato výjimečná technologie je jediná svého druhu na světě. Komunikační anténa je umístěna na horní části přijímače, čímž je zajištěn co největší možný dosah. Nová anténní soustava, kterou je vybaven systém GR-3, je citlivější a dokáže sledovat všechny stávající družicové konstelace i ty, které mají být uvedeny do provozu v dohledné budoucnosti.

I

16 17

GEODIS NEWS


pro uživatele systému GR-3 jsou pečlivě promyšlené. Jsou krytem. V případě potřeby jsou tedy snadno dostupné, ale nejsou-li používány, zůstávají chráněny před znečištěním a

Paměť

Volitelné technologie Topcon Pouze společnost Topcon nabízí svým zákazníkům možnost aktualizovat hardwarová zařízení prostřednictvím e-mailu. U všech systémů Topcon je zapojení či odpojení volitelného vybavení záležitostí jediného e-mailu. A to v případě potřeby rychlejší aktualizace dat i tehdy, byl-li do provozu uveden družicový systém, který byl v době nákupu teprve ve fázi příprav. Volba je jen na zákazníkovi. Naši zákazníci platí pouze za služby, které využívají dnes, nikoli za vlastnosti a funkce, které budou ještě měsíce či roky nedostupné. Zákazník, který si dnes koupí systém GR-3, zaplatí jen za zpracování signálů, které může zařízení okamžitě sledovat. Ovšem s možností zapojit nové signály GPS, Glonass či Galileo, jakmile budou uvedeny do provozu. Proč by měl dnes platit za signály, které bude moci sledovat až zítra?

Systém GR-3 využívá nejnovější spotřebitelské paměťové technologie. Přijímač GR-3 je první systém satelitního příjmu na světě, který podporuje paměť Secure Digital TM (SD) umožňující flexibilní a velkokapacitní ukládání dat. To znamená, že zákazník si sám určí paměťovou kapacitu přijímače pomocí paměťové karty, kterou si může koupit v kterémkoli obchodě s elektronikou na světě. Paměťová SD karta je malá a stabilní platforma užívaná ve většině digitálních fotoaparátů jako bezpečné paměťové médium. Se systémem GR-3 nemusíte za paměť platit výrobci zařízení. Vše potřebné snadno koupíte v nejbližším obchodě s elektronikou.

Nové světelné kontrolky Komunikace Komunikace byla v prostředí měření v reálném čase vždy klíčovým prvkem při určování polohy. Bez spolehlivé komunikace mezi Base a Rover není možné stanovit přesnou polohu bez ohledu na to, kolik konstelací či signálů dokáže přijímač sledovat. V návaznosti na oblíbenou technologii použitou v řadách přijímačů Hiper Lite a Hiper Lite Plus je do systému GR-3 zabudován rádiový přijímač/vysílač určený pro komunikaci mezi přijímači. Podobně systém GR-3 využívá také výhod technologií pro GSM/GPRS komunikaci. V návaznosti na oblíbený Hiper XT, který obsahoval rádiový přijímač/vysílač i mobilní modem, se pod krytem přijímače GR-3 nachází duální komunikační technologie. Uživatel se tak může rozhodnout, který způsob komunikace použije, a vybrat si buď integrovaný radiomodem nebo volitelný modem s GSM/GPRS SIM kartou.

Nové prosvětlené kontrolky umožňují letmým pohledem zjistit, kolik družic je právě sledováno, o jaký typ družic se jedná a jestli přijímač jednotlivé satelity sleduje nebo se na ně napojil. Systém GR-3 je také standardně vybaven novou kontrolkou Bluetooth. Jediným pohledem se tak lze přesvědčit, zda je zařízení Bluetooth aktivováno a zda právě vysílá. K dispozici je také kontrolka vysílač/přijímač, která ukazuje stav vestavěného rádiového vysílače nebo mobilního modemu. Na první pohled je tak vidět stav komunikačních spojení. Součástí jsou také dvě kontrolky baterií, pro každou baterii jedna.Obsluha je tak průběžně informována o stavu baterií, a pokud napětí jedné z nich poklesne pod provozní úroveň, je možné ji velmi snadno a s minimální časovou ztrátou vyměnit. Kontrolka nahrávání dat ukazuje stav statických pozorování ukládaných na paměťovou SD kartu. Je zde samozřejmě i vypínač a tlačítko přepínání funkcí. Všechna tlačítka jsou prosvětlena,a zaručují tak dobrou viditelnost v průběhu celého dne.


Dvě snadno vyměnitelné baterie Společnost Topcon naslouchá svým zákazníkům, aby věděla, co v terénu funguje a co nefunguje. Systém GR-3, navazující na oblíbenou řadu přijímačů Hiper, musel při testování prokázat funkčnost v terénu a dostatečnou provozní dobu s vestavěným bateriovým napájením. Napájení teď zajišťují dvě nabíjecí bateriové jednotky, které lze zacvaknout do rukojeti Topcon GR-3. Za místem pro uložení baterií se nachází slot pro paměťovou SD kartu nebo pro SIM kartu aktivující GSM/GPRS modem. Kromě těchto inovací přicházíme ještě s jedním průkopnickým vylepšením: s volitelnou jednotkou na alkalické baterie, se kterou lze použít k napájení běžné tužkové baterie! Systém GR-3 je jediným přijímačem duálních frekvencí na trhu, který uživatelům umožňuje použít k napájení běžně dostupné tužkové baterie.

Program na zpracování dat pro PC Současně s uvedením nového přijímače přichází i nejnovější aktualizace softwarového příslušenství Topcon Tools. Jde o celosvětově jediný ucelený software zpracovávání dat podporující veškeré aktuální signály ze všech družic, ať už fungujících na oběžné dráze, nebo plánovaných. Tento systém dokáže všechny signály dodatečně zapracovat do následného řešení projektu současně s výsledky pozemních měřicích přístrojů a digitálních zobrazovacích technologií. Ing. Jaroslav Slabý

I

18 19

GEODIS NEWS

Inženýři společnosti To p c o n p ř e n e s l i š p i č k o vou technologii duálního sledování satelitů do malého ručního satelitního přijímače, nového GMS -2. Tato nová pokroková aparatura obsahuje též integrovaný elektronický kompas a digitální fotoaparát podporující revoluční zobrazovací technologii Topcon. Tato výkonná kombinace duálního satelitního sledování a digitální zobrazovací technologie nastavuje nový standard pro GIS mapování v terénu.


Nová technologie pro sběr GIS dat : GMS -2

Vlastnosti GMS-2: • • • • • •

Sledování dvou satelitních systémů (GPS / GLONASS) Integrovaný digitální fotoaparát a elektronický kompas Využití aparatury jako GIS přijímač nebo polní kontrolér OS Windows CE.NET a bohaté aplikační GIS programy Interní Bluetooth® technologie Velký barevný dotykový displej

Srdcem aparatury GMS-2 je TPSCORE® čip, obsahující 50 přijímacích kanálů pro sledování satelitů GPS NAVSTAR a GLONASS. Technologie čipu TPSCORE® rovněž přináší možnost sledování satelitního signálu buď pro mapování se submetrovou přesností (vhodné pro GIS aplikace), nebo pro jednofrekvenční sledování satelitů s měřením fáze nosné vlny (pro vysoce přesné statické určování polohy). S volitelnou externí L1 anténou může přístroj GMS-2 dosáhnout při post-processingovém zpracování geodetických měření přesnosti lepší než 1 cm. Kromě možnosti post-processingového zpracování může aparatura GMS-2 přijímat i diferenciální korekce pro DGPS mapování a navigaci v reálném čase. GMS-2 umožňuje standardně zpracovávat satelitní korekční signály poskytované službami WAAS a EGNOS. Přístroj GMS-2 lze však rovněž nakonfigurovat i pro příjem korekčních dat z pozemních sítí permanentních referenčních stanic TopNET (ČR) a SKPOS (SR). V tomto případě se využívá interního komunikačního rozhraní Bluetooth a mobilního telefonu s aktivovanou službou pro příjem GPRS dat. V České republice existuje rovněž možnost připojit se k síti CZEPOS, ovšem v tomto případě nemá uživatel k dispozici diferenciální korekce pro satelity GLONASS, protože je CZEPOS neposkytuje. Vzhledem k tomu, že TopNET je privátní síť budována firmou Geodis a jejími partnery, jsou uživatelé aparatur Topcon při používání diferenciálních korekcí TopNET navíc cenově zvýhodněni. Pro submetrové aplikace má uživatel sítě TopNET možnost připojit se přímo na referenční stanice Praha, Brno, nebo Rýmařov. Z hlediska submetrových aplikací má síť TopNET v České republice celoplošné pokrytí.

TopNET pro GIS aplikace

Dosahovanou přesnost DGPS měření v reálném čase ukazuje tabulka výsledků testovacího měření provedeného firmou Geodis Brno: Místo měření Ref. stanice Brno Velká Bíteš Měřín Jeníkov Jeníkov Měřín Velká Bíteš Brno

Brno Brno Brno Brno Praha Praha Praha Praha

0 31 59 87 103 130 158 190

dX 0,25 -0,25 0,13 -0,10 0,12 0,26 0,10 0,32

dY 0,09 0,28 -0,19 0,62 -0,02 -0,76 0,06 -0,58

dZ -0,22 0,58 0,18 1,04 0,94 0,50 0,47 -0,68

dX 0,62 -0,22 0,13 -0,25 0,02 0,32 0,10 1,04

dY -0,09 -0,01 0,06 -0,03 -0,27 -0,29 -0,21 -0,37

dZ -0,58 0,66 0,53 0,65 0,87 0,43 1,03 -0,50

Z testovacího měření plynou následující závěry: • U metody RT DGPS v ČR prakticky nezáleží na vzdálenosti od referenční stanice. • TopNET a CZEPOS jsou pro metodu RT DGPS zhruba stejně přesné. • Průměrné souřadnicové odchylky v poloze jsou asi 40cm, ve výšce asi 60cm, ale mohou nastat odchylky asi až 1 metr. • Submetrový GMS-2 je při kódové diferenciální metodě přibližně stejně přesný jako přesný geodetický přijímač HiperPro a to bez ohledu na počet epoch.


Programové v ybavení GMS -2 Aparatura GMS-2 pracuje s operačním systémem Windows CE.NET, takže jsou dostupné některé standardní aplikace MS Office, jako jsou Internet Explorer, WordPad atd. Navíc jsou pro GMS-2 dostupné tři typy aplikačních programů určených pro GIS: 1. TopSURV GIS je program tvořící společnou platformu pro totální stanice, přesné geodetické GNSS přijímače i submetrové GIS přijímače Topcon. Jedná se o uživatelsky velmi přehledně řešený software pro bodový i automatický sběr dat a pro vytyčování bodů v terénu. Měření je možné provádět na rastrovém, nebo vektorovém mapovém podkladu, data s příslušnými atributy lze ukládat do vrstev a tvořit mapu přímo v terénu. 2. TopPAD je program postavený na základě programu ArcPAD pro mobilní sběr GIS dat. Podporuje práci s vrstvami, standardní vektorové mapy a zobrazení rastrových obrazů. Používá soubory typu shape a řeší návaznost na používané GIS databáze. Je vhodný pro všechny uživatele, kteří jsou zvyklí pracovat v prostředí programu ArcPAD. 3. GPS Explorer je aplikační program vyvinutý firmou Geodis Brno pro potřeby měření v České a Slovenské republice. Provádí on-line transformaci do S-JTSK pomocí globálního klíče a podporuje standardní rastrový formát geotiff a vektorové formáty dgn a shape. S unikátní integrací digitální kamer y do ručního GPS/GLONASS přijímače mohou nyní uživatelé všech GIS programů automaticky připojit a uložit fotografie měřených objektů v terénu. To zv yšuje funkčnost systému a současně snižuje po čet zařízení, které musí uživatel nosit a ovládat .

Tr u P u l s e 2 0 0 Vhodným doplňkem k aparatuře GMS-2 je bezhranolový dálkoměr TruPulse 200. Tento přístroj s dosahem 1000m a přesností ± 30cm je vybavený elektronickým inklinoměrem, takže kromě šikmé délky snadno určí též vodorovnou délku, převýšení a sklon. TruPulse 200 může pracovat samostatně, ale současně pomůže aparatuře GMS-2 při určování doměrků, pro satelitní technologii nedostupných bodů.

Ukázka z programu TopSURV GIS

Významným přínosem aparatury GMS-2 je její všestrannost. Díky operačnímu systému Windows CE.NET a univerzálnímu aplikačnímu programu TopSURV může být GMS-2 používán rovněž jako polní kontrolér pro totální stanice nebo pro přesné geodetické RTK GPS aparatury. Navíc schopnost sledování více satelitních systémů přináší možnost uplatnění satelitní technologie i v lokalitách kde to doposud nebylo možné a to znamená flexibilitu a efektivnost, jaká se u konkurenčních systémů nevidí. V případě vašeho zájmu vám přístroj GMS-2 rádi předvedeme, abyste se o výhodách současné špičkové technologie mohli přesvědčit osobně. TruPulse 200

Ing. Karel Trutnovský

I

20 21

GEODIS NEWS


N e j v ě t š í p ro d e j G P S p ř ijí m a č ů TO P CO N G M S -2 s e u s ku te č nil v Ru m u n s ku

530 kusů GPS prodaných do rumunské Platební a intervenční agentury pro zemědělství (APIA ) Capelle a/d Ijssel, NL • Livermore,CA,USA • Brno, CZ • Brasov – Bukurešť, RO

APIA získala 530 kusů duálních GPS přijímačů TOPCON GMS-2 nákupem od exkluzivního distributora firmy TOPCON v České republice, firmy GEODIS BRNO, spol. s r.o., a její rumunské dceřiné společnosti GEODIS RO S.R.L., čímž se uskutečnil největší prodej systému pro sběr GIS dat v historii! Více než 40 místních kanceláří agentury APIA bylo také proškoleno v užívání GMS-2 přijímačů.

Jedinečné řešení Se všemi těmito vlastnostmi a volitelnými možnostmi, vhodnými pro jakoukoliv zakázku v terénu, tento malý a velmi odolný přijímač Topcon GMS-2 poskytuje jedinečné řešení pro GIS / GPS multifunkční úkoly realizované přímo v terénu. Užitím operačního systému Windows CE je GMS-2 vybaven jasným barevným dotykovým displejem, silným Intel procesorem, interním bezdrátovým Bluetooth spojením, úrovněmi přesnosti v rozsahu od sub-metrové po centimetrové, vyjímatelnou dobíjitelnou lionovou baterií, portem pro SD paměť a USB portem. Jasná budoucnost

„530 kusů je velký počet, i když vezmeme v úvahu, že od 1. března 2007 předložilo již více než 1,2 miliónu rumunských zemědělců požadavky na subvence od EU pro vlastní zemědělskou půdu. Znamená to, že tyto přístroje budou nepochybně maximálně využity“, říká Stefan Neumann, GIS produktový marketingový manažer Topcon Europe Positioning B.V. (TEP). „APIA díky včas dodaným ručním přijímačům GMS-2 splnila gigantický úkol vyplývající z dohod, které uzavřelo Rumunsko s Evropskou unií, včas. Za období 4,5 měsíce bylo zaměřeno a ověřeno 60 000 parcel, přičemž nebyla vznesena jediná připomínka týkající se přesnosti nebo technických problémů“ říká Jindřich Čapek, jednatel společnosti GEODIS BRNO, spol. s r.o.. Kontrola výměr Podle předpisů EU oprávnění rumunští zemědělci mohli získat subvence ve výši 50 EUR na hektar půdy z rozpočtu EU a k tomu navíc 30 EUR na hektar z rumunského státního rozpočtu. Pro řízení distribuce těchto zdrojů z Evropské unie byla zřízena Platební agentura APIA. Přesná výměra hektarů, kterou zemědělec vlastní a obdělává, však musí být pravidelně přesně kontrolována.

Prodej 530 kusů GMS-2 není jen obrovským úspěchem středoevropského exkluzivního distributora Topcon, firmy GEODIS BRNO, spol s r.o., a její dceřiné rumunské společnosti GEODIS RO S.R.L., ale úspěchem oddělení TEP zaměřeného na zemědělství. „Vstup do tohoto specifického světa a rozjezd obchodu s takovým obrovským počtem přijímačů GMS-2 je pro Topcon velkým příslibem do budoucnosti také v oblasti zemědělského trhu“, říká Matthew Bexson, obchodní manažer oddělení GIS & Ag firmy TEP. Objednávka na 530 kusů ručních GPS je v zemědělství jasným dokladem jedinečných a unikátních vlastností těchto přijímačů – nehledě na jejich aplikace. Výhody GMS-2 přesahují rozsah jakéhokoli odvětví, ve kterém jsou požadována přesná data pro určování polohy a současně fotografická dokumentace. Ať je pro aplikace vyžadováno cokoliv – ať už z oblasti GIS, zeměměřičství nebo zemědělství – GMS-2 poskytuje ukázkové výsledky dokonce i v nejhůře přístupných lokalitách, míní Barbara McInerney, GIS produktový manažer pro USA z vývojového a výrobního závodu Topcon Positioning Systems (TPS) se sídlem v kalifornském Livermore.

Zdroj: TEP, TPS, Geodis Brno, Geodis Ro Úkol velkého rozsahu „Rumunská vláda současně zahájila jak administrativní kontrolu, tak kontrolu ploch přímým měřením v terénu. Cílem kontrol je ověření oprávněnosti požadavků zemědělců. Použitím GMS-2 by měl být tento úkol obrovského rozsahu snadno dokončen“, pokračuje Neumann. Se zaměřením na geodetický a GIS specializovaný trh novinka firmy Topcon, ruční mobilní GPS přijímač GMS-2 je vlastně na GIS-GPS trhu ojedinělý díky následujícím vlastnostem: • Duální sledovací systém • Integrovaná digitální kamera umožňuje spojit zaměřené údaje týkající se polohy s údaji digitální fotografi e • Elektronický kompas poskytující informace v určování směru • Funkce, které mohou být použity jako GIS mapovací systém. Přístroj lze použít také jako geodetický L1 GPS přijímač s kontrolerem (polním PC).


MUTOH Draf station

Velkoformátové digitální tiskárny MUTOH Drafstation a MUTOH Drafstation PRO jsou určeny pro oblast grafických aplikací se zaměřením na oblast CAD a GIS. Vyrábějí se ve dvou modelech RJ-900 42“ a RJ-901 24“. Nová řada Drafstation PRO využívá pro tisk nejnovější tiskovou technologii i2 (tisk ve vlnách) a je standardně vybavena navíjecím systémem na média.

Revoluční technologie tisku i2 (tisk ve vlnách)


Hlavní přednosti tiskárny Kvalita tisku Kvalita tisku je dána typem tiskové technologie a parametry tiskové hlavy. MUTOH Drafstation využívá nejnovější generaci piezoelektrických tiskových hlav. Výhodou piezoelektrické tiskové technologie je, že je kapička inkoustu uvolňována z tiskové hlavy na základě změny impulzů v piezoelektrických elementech (principielně to funguje jako „olejnička“). Jedná se o technologii tzv. „Drop on demand“, kdy je kapička uvolňována z tiskové hlavy na vyžádání. Díky této technologii je možné definovat velikost kapičky inkoustu pro jednotlivé tiskové režimy a využívat funkci proměnlivé velikosti tiskového bodu. Tiskové hlavy jsou schopny tisknout v rozlišení až 2880 dpi. Rychlost tisku Tiskárna Drafstation patří mezi nejrychleji tisknoucí tiskárny ve své kategorii. Rychlost tisku je dána celkovým počtem trysek v hlavě. U Drafstation to je 360 trysek na barvu, tj. 1440 trysek na hlavu. Při tisku čárové kresby je schopen vytisknout formát A0 za 91 sekund. UV stabilita inkoustů Tiskárna využívá speciální černý pigmentový inkoust, který okamžitě zasychá na médiu a je použitelný i na velice levná tisková média. V porovnání se stejným typem inkoustu u tiskových technologií bublejet mají inkousty vyšší UV stabilitu. Pigmenty obsažené v inkoustu zajišťují i částečnou voděodolnost. Náklady na tisk Díky piezoelektrické tiskové technologii a speciálnímu černému pigmentovému inkoustu je možné pro tisk využívat širokou škálu cenově dostupných tiskových médií. S tiskárnou jsou standardně dodávány 110ml inkoustové kazety s možností využití 220ml inkoustových zásobníků. Uživatelská obsluha Tiskárna MUTOH Drafstation se vyznačuje snadnou uživatelskou obsluhou. Výměnu tiskového média a inkoustových kazet je možné provádět z čelní strany tiskárny. Systém sledování inkoustu umožňuje uživateli zjistit stav inkoustu v zásobnících a detekce spotřebovaného tiskového média udává, kolik zůstává materiálu v roli na tisk. Z pohledu uživatele je největší výhodou této technologie tisku dlouhá životnost tiskové hlavy a tím i nižší náklady na tisk. Univerzální použití Mezi další výhody tiskárny MUTOH Drafstation patří její univerzálnost. Za pomoci externího ripovacího softwaru je možné tiskárny využívat také na grafické aplikace, jako je tisk plakátů, fotografií, ortofotomap apod.

I

22 23

GEODIS NEWS

Tisk or tofotomap na tiskárnách MUTOH Firma Geodis Group se zabývá prodejem velkoformátových tiskáren MUTOH, které je vhodné využít na tisk map a ortofotomap. Kromě podpory a servisního zázemí máme možnost nabídnout zákazníkům servis v oblasti zpracování a přípravy dat. Pracoviště na divizích fotogrammetrie a geodézie denně řeší otázky zpracování dat, přípravy na tisk a následný tisk. V současné době je pět našich pracovišť vybaveno novou řadou tiskáren MUTOH Drafstation, které jsou vhodné pro tisk těchto dat. Tisk všech druhů map včetně ortofotomap patří k náročnějším tiskovým úlohám. Požadavek na tisk map má dva úhly pohledu. Jednak je potřeba tisknout ve vysokých rychlostech levné kontrolní výtisky, které slouží hlavně ke kontrole dat a jako pracovní podklady, a pak je třeba tisknout konečnou podobu mapy ve vysoké kvalitě. Nezřídka je kladen požadavek na vysokou odolnost vůči UV záření a proti otěru. Z produkce firmy MUTOH jsou k tomuto účelu vhodné tiskárny řady MUTOH Drafstation a MUTOH ValueJet. Tiskárna Drafstation používá inkousty na vodní bázi. Je dodávána se systémovým driverem pro Windows a proto je možné posílat tisková data přímo do tiskárny z editačních programů, jako je např. Microstation. Využívá se hlavně při tisku kontrolních výkresů, kde nejsou zpravidla vysoké požadavky na věrnost barev a kvalitu tisku. V tomto případě tiskárnu většinou obsluhuje ten, kdo data vytváří. Vzhledem k náročnosti na objem dat se finální tisk ortofotomap provádí za pomoci externích ripovacích softwarů – např. Wasatch nebo Onyx. Tento program (RIP – Raster Image Processor) řídí tisk a zajišťuje co nejvěrnější podání barev. Mapa se vygeneruje nejčastěji do souboru EPS, PDF a TIF. Takový soubor je načten a zpracován RIPem, po němž následuje vlastní tisk. Zásadní rozdíl mezi tiskárnami Drafstation a ValueJet je v použitých inkoustech a v tiskovém médiu. Zatímco u tiskárny Drafstation pro vysokou kvalitu musí být použit kvalitní, povrchově upravovaný fotopapír, u tiskárny ValueJet je možné využít širší spektrum tiskových médií v závislosti na požadované aplikaci. Tiskárna ValueJet využívá na tisk ekosolventní inkousty, jejichž výtisky jsou použitelné jak pro interiér tak pro venkovní prostředí. Vysoká odolnost proti vodě, UV záření a proti otěru nabízí možnost umístit vytisknuté mapy v exteriéru – např. orientační mapy měst apod. Ing. Leoš Durajka


Víte, jak zv ýšit přesnost práce r ypadla? Máme pro vás řešení... Úhlové snímače • řídící jednotka GX40 • laserový senzor LS-B10W

Potřebujete vytvořit vodní nádrž nebo příkré svahy při stavbě silnic a dálnic? Hloubíte rozsáhlé skládky? Nebo prostě někde jen kopete? To vše se dá udělat mnohem snadněji a rychleji, než si dovedete představit. Každý profesionální bagrista mně dá jistě za pravdu, pokud napíši, že srovnat rypadlem krátký úsek do roviny nebo vytyčeného sklonu v solidní přesnosti není až tak velký problém. Avšak pokud srovnáváte rozsáhlejší plochy, z vlastní zkušenosti víte, že náročnost a nákladnost těchto prací není malá. Musí se provést nákladné zaměření a vytyčení stavby a samozřejmě zaplatit i pracovníky, kteří budou provádět kontrolní práce. Topcon si vám proto dovoluje představit nový indikační systém 2DXe, který zvýší produktivitu a přesnost vašeho rypadla.

Nivelační systém 2DXe používá stejné úhlové 360° snímače, které jsou nainstalovány i u satelitního systému 3DXi. Toto modulární řešení umožňuje snadné rozšíření z nivelačního systému 2DXe na satelitní nivelační systém 3DXi, který již pracuje podle digitálního modelu upravovaného terénu. Používané úhlové snímače u obou nivelačních systémů jsou schopny měřit úhel ve třech osách současně, což umožňuje například jedním snímačem měřit zavření a otevření lopaty a současně její příčný sklon. Tyto snímače jsou používány na měření úhlů mezi všemi pohyblivými částmi rypadla (výložník, rameno, lopata a tělo rypadla). Výhodou je, že snímače mohou být namontovány v jakékoli poloze jejich aktivních os. Protože se používá technologie integrované sběrnice CAN, není žádný problém přidávat nebo vyměňovat snímače. Systém detekuje snímače automaticky a seřízení je možné provést pro každý snímač samostatně. Seřízení stability, reakčního času nebo citlivosti snímače je možné nastavit na řídicí jednotce umístěné v kabině rypadla. Nastavení nivelačního systému Po instalaci nivelačního systému 2DXe provedou nejdříve naši technici přesné zaměření vzdáleností mezi středy čepů těla stroje a výložníku, výložníku a ramene. Dalším krokem je nadefinování rozměrů používaných lopat, které mohou být během práce velice snadno zaměňovány. Po zadání naměřených hodnot do řídicí jednotky musí být provedena kalibrace jednotlivých úhlových snímačů. Protože byly zadány délky jednotlivých pohyblivých dílů a díky úhlovým snímačům známe i jejich aktuální úhly, je nivelační systém schopen spočítat a na displeji řídicí jednotky zobrazit přesnou polohu zubu nebo hrany lopaty rypadla. Tyto kalibrace jsou provedeny pouze jednou při instalaci nivelačního systému.

Řídicí jednotka GX40 s odnímatelným indikačním diodovým panelem, který je možné umístit na vhodné místo do zorného pole obsluhy rypadla

I

24 25

GEODIS NEWS

Schéma rypadla Laserový senzor LS-B10W uchycený magnety na rameni rypadla

GX40 v kabině • Zobrazená pozice lopaty vůči požadované výšce upravované plochy

Princip práce s nivelačním systémem 2DXe Protože nivelační sytém 2D nepracuje podle digitálního modelu upravovaného terénu, je nutné nějakým způsobem nastavit referenční výšku, podle které bude nivelační systém pracovat. Jsou dvě možnosti: Na stavbě jsou vytyčeny body, od kterých je možné dopočítat hloubku výkopu. Strojník položí hranu lopaty k tomuto bodu a stlačením kalibrační funkce na řídicí jednotce provede nastavení výšky lopaty a zadá požadovaný spád. Po tomto úkonu nastaví pouze výškové odsazení od daného bodu, na displeji se zobrazí upravovaná rovina a strojník může začít pracovat. Po změně pozice rypadla musí být tato kalibrace zopakována například od dalšího vytyčeného bodu. Druhá varianta využívá laserový senzor LS-B10W, který je pomocí magnetu připevněn na rameno rypadla a je propojen CAN kabelem s nivelačním systémem 2DXe. U této varianty nemusí být na stavbě vytyčeny body, od kterých je dopočítávána požadovaná výška, ale stačí pouze při každém přejezdu rypadla nastavit rameno s laserovým senzorem LS-B10W do výšky laserového paprsku. Referenční výšku zajišťuje sklonový rotační laser, který může být současně používán i pro ostatní kontrolní práce. Bezplatné odzkoušení nivelačních systémů Až budete chtít učinit první krok pro zvýšení produktivity a přesnosti práce vašeho rypadla, obraťte se na naši firmu GEODIS BRNO, která poskytuje zákazníkům možnost bezplatného odzkoušení nivelačního systému 2DXe a 3DXi přímo na vašich rypadlech. Pavel Dostál


I n d i k a č n í n i v e l a č n í s y s t é m y To p c o n 3 D X i pro r ypadla PRUŽNOST • SPOLEHLIVOST • ODOLNOST • SNADNÁ OBSLUHA

Základní princip nivelace rypadla Rypadlo musí být vybaveno dvěma GPS anténami, které určují několikrát za sekundu skutečnou polohu a směr rypadla. Díky tomu, že systém zná rozměry lopaty, délku výložníku, délku ramene a dokáže přesně změřit úhel od těchto součástí ke gravitačnímu středu země, je schopen přesně určit polohu zubu nebo hrany lopaty rypadla.

Práce provedená pomocí satelitního nivelačního systému TOPCON 3DXi

Nový nivelační systém 3DXI od firmy TOPCON poskytuje nevídaně široké spektrum integrace a funkcí. Topcon dokazuje svou historií, naplněnou nepřetržitým technologickým vývojem a skvělou pověstí o maximální spolehlivosti svých přístrojů, že neexistuje žádná jiná společnost, která by vám mohla nabídnout lepší řešení pro určování polohy. Nyní můžete na vašem rypadle vyzkoušet výhody nivelačního systému 3DXi pro kontrolu výšky a sklonu využívajícího satelitní systém GPS a GLONASS od firmy Topcon. Systém 3DXi v sobě kombinuje výhody naší špičkové technologie GPS+ s naším uživatelským rozhraním, které se již stalo v oboru standardem. Nivelační systém TOPCON 3DXi umožňuje minimalizovat množství zásahů člověka do stavebních prací, a tím eliminovat chybující lidský faktor. Tento systém představuje u rypadel chybějící článek automatizace zemních prácí. Nivelační systém 3DXi pracuje přímo podle vloženého digitálního modelu upravovaného terénu, čímž umožňuje obsluze sledovat přesnou polohu lopaty rypadla v daném projektu, aniž by musel být vytyčen na stavbě jediný geodetický nebo kontrolní bod. S nivelačním systém Topcon 3DXi provedete požadovanou práci rychleji, přesněji, a tak dosáhnete úspory času, materiálu i finančních prostředků. Použití nivelačního systému je nepostradatelné při výstavbě silnic, skládek, při výkopech pod vodou nebo jiných zemních pracích. S pomocí tohoto systému můžete provádět různé sklony, profily, srovnávat povrchy, a to rychle, přesně a v jakékoliv poloze lopaty. Řídicí jednotka umožňuje, aby obsluha neustále „viděla“ přesnou polohu stroje na staveništi a současně aktuální polohu lopaty. Využití jedinečných úhlových snímačů Nivelační systém 3D-GPS využívá pro určení polohy lopaty rypadla gravitační 360° snímače, které jsou schopny měřit úhel ve třech osách současně, což umožňuje například jedním snímačem měřit zavření a otevření lopaty a současně její příčný sklon. Tyto snímače jsou používány na měření úhlů mezi všemi pohyblivými částmi rypadla, jako je například výložník a rameno. Výhodou je, že mohou být snímače namontovány v jakékoli poloze jejich aktivních os. Protože se používá technologie integrované sběrnice, není žádný problém přidávat nebo vyměňovat snímače. Systém detekuje snímače automaticky a seřízení je možné provést pro každý snímač samostatně. Seřízení stability, reakčního času nebo citlivosti snímače se provede snadno jen dotykem na obrazovku.

Přesná měření úhlů výložníku, ramene a lopaty jsou prováděna nejnovějšími a nejmodernějšími gravitačními snímači ve třech osách. Tyto snímače je možné umístit libovolně do jakékoliv polohy a navzájem je propojit pomocí technologie sběrnice CAN. Obsluha může nastavit tyto snímače pro svoji konkrétní aplikaci tak, aby byla dosažena stabilita, rychlejší reakční čas a správná citlivost pro co nejpřesnější práci. Skutečná poloha lopaty je neustále porovnávána s digitálním modelem (projektem) upravovaného povrchu a rozdíl výšky a sklonu je zobrazen na dotykovém displeji v kabině rypadla. Vedle grafického zobrazení má obsluha také k dispozici srovnávací hodnoty a barevný indikátor zobrazující odchylky od požadované výšky. Při hloubení může být digitální model zobrazen v několika formách a barvách. Vedle půdorysu nebo modelu vedení trasy mohou být zobrazeny i průřezy, profily nebo dvojitý sklon, a to se snadným použitím funkce „zvětšení/zmenšení“. Na displeji jsou neustále zobrazeny požadované hodnoty výšky a sklonu v porovnání s hodnotami dosaženými. Podle potřeby mohou být zobrazena „odsazení“ od určitých charakteristických linií nebo výšek. Tlačítko „stav satelitů“ neustále zobrazuje stávající přesnost na základě skutečné geometrie a podmínek satelitů, stejně jako nákres aktuálních poloh satelitů. Mezi další funkce softwaru patří zobrazení výkopu/násypu, zaměření terénu pomocí funkce Topo, změna kanálu pro radiový přenos, kalibrace snímače a možnost uložení více projektů. ‘Za pochodu’ může obsluha měnit „odsazení“ výkopu/násypu, zapnout indikaci polohy nad návrhovou plochou nebo pod ní. Systém 3DXi dokonce nabízí možnost používat až šest různých velikostí lopat. Potřebujete v průběhu práce vyměnit lopatu? Žádný problém. Jednoduše namontujte novou lopatu, vyberte ji na displeji řídicí jednotky a můžete pokračovat v práci.

Strojník, který používá nivelační systém 3DXi nemusí mít přímou viditelnost na lopatu rypadla. Přesto je práce provedena vždy na správném místě, v požadované výšce a sklonu.


3D řídící jednotka umístěna v kabině rypadla

Jednoduchost a kompatibilita Při použití satelitního ovládání v reálném čase je možné dosáhnout centimetrové přesnosti. Referenční stanice GPS+ je ustavena nad známým bodem a korekce jsou vypočítávány a přenášeny do stavebního stroje i do geodetických přístrojů v reálném čase. Protože není nutná přímá viditelnost, může se referenční stanice nacházet ve vzdálenosti několika kilometrů od stavebních strojů nebo geodetů. Veškeré stavební stroje i geodeti mohou používat stejný korekční signál současně. Pokud je k dispozici referenční síť GPS+, může stroj přijímat korekční signály pomocí GSM a N-Trip. Tímto způsobem je eliminována referenční stanice a systém řízení stroje je pak dokonce ještě pružnější. Veškerá stavební technika používající nivelační systémy 3D od firmy Topcon komunikuje s uživateli na základě stejného software. Rypadla, dozery, gradery, finišery, silniční frézy a dokonce i geodeti, ti všichni pracují se stejným uživatelsky jednoduchým softwarem. Ať už je software nainstalován v kabině stroje, nebo na přenosném počítači geodeta, všechny stroje a všichni geodeti pracují se stejným digitálním modelem upravovaného terénu a stejným nastavením, což zajišťuje návaznost stavebních prací a odstranění chyb způsobených lidským faktorem. Topcon GPS+GLONASS Řešení GPS od firmy Topcon se díky svým unikátním vlastnostem řadí ke špičkovým technologiím. Ačkoliv je klasická technologie GPS široce uznávána, setkáváme se v tomto odvětví s problémy týkajícími se délky trvání inicializace (rozběhu), kvality vypočítané polohy (přesnosti) a dodatečné funkčnosti při oddělení skutečných signálů GPS od šumu vytvářeného atmosférou nebo strojem. Řešení GPS+GLONASS japonské firmy Topcon využívá nejen satelity systému GPS, ale navíc nabízí využití ruských satelitů sítě GLONASS. To znamená celkově více satelitů a ve většině aplikací také rychlejší inicializaci na začátku práce a odstranění odstávek v situacích, kdy jsou signály z družic nedostupné kvůli překážkám (svahy, stromy, budovy, mosty atp.). Navíc řešení GPS+GLONASS firmy Topcon nabízí pokročilé techniky výpočtů a redukce šumu, čímž dosahuje nejpřesnější určení polohy s využitím redukce vícenásobného odrazu, společného sledování a odstranění rušení v rámci pásma.

Řídící jednotka • Dotykový displej • 650 MHz, operační systém Windows XP • Bezdrátová technologie Bluetooth • USB, Ethernet, porty RS-485, CAN, & RS-232 s podporou paměti USB • Snímač okolního osvětlení pro zajištění ostrého kontrastu.

Snímač sklonu • Hermeticky uzavřený • Žádné pohyblivé části • Trojosý snímač, 360° • Rozhraní se sběrnicí CAN • Použití i jako snímač sklonu lopaty • Rozlišení 0,01 stupně.

GPS Anténa • Jednoduchá anténa MC-A1 • GPS + GLONASS • Navržená pro zemní práce.

Topcon vám poskytuje komplexní řešení, od zaměření až po konečnou kontrolu. Prostřednictvím své sítě prodejců vám nabízí nejmodernější technologie, které představují konkurenční výhodu pro geodety, stavební inženýry, dodavatele stavebních prací, majitele stavebních strojů i jejich obsluhu, neboť znamenají zvyšování zisku, produktivity práce, kvality zpracování, snižování provozních nákladů a zlepšení bezpečnosti na staveništi. Pavel Dostál Mobilní přijímač GPS+ • GPS + GLONASS • Až 20Hz • Duální přijímač • Robustní plášť • Integrovaný rádiový přijímač.

I

26 27

GEODIS NEWS


Nová generace nivelačních systémů řízených motorizovanými totálními stanicemi

Dnešní vysoké nároky na přesnost a rychlost prováděných stavebních prací vyžadují využití takových modulárních nivelačních systémů, které umožňují použití vhodného nivelačního snímače dle typu a složitosti daného stavebního projektu, aniž byste museli zaměňovat řídicí jednotky, nebo nějakým složitějším způsobem upravovat stroj. Tento problém řeší nivelační systém od firmy Topcon, který uživateli umožňuje k jedné řídicí jednotce připojit senzor příčného sklonu, laserový nebo ultrazvukový senzor, nebo řídit stroj pomocí satelitní navigace (3D-GPS) s přesností do 2cm, řídit stroj prostřednictvím motorizované totální stanice (3D-LPS), anebo prostřednictvím satelitní navigace v kombinaci s laserovou nivelací (3D-mmGPS) s dosažitelnou přesností do 5mm. Tento modulární systém od firmy TOPCON je z finančního hlediska velmi výhodný, neboť postupným rozšiřováním zhodnocuje předchozí investice firmy. Nový 3D systém s označením LPS-900 představuje novou generaci nivelačních systémů, u kterých je pro řízení stavebního stroje použita motorizovaná totální stanice. Tento systém nahrazuje stávající nivelační systém 3DMC LPS, který využíval pro řízení stroje motorizovanou totální stanici GRT-2000. Naše nové řešení využívá pro řízení strojů novou řadu motorizovaných totálních stanic GPT-9000 a GTS-900, které jsou vybaveny operačním systémem Windows. Poskytují uživateli rychlost, sjednocený design a využití jak pro standardní geodetické práce, tak i pro řízení stavebních strojů. To znamená, že pokud vybaví stavební firma svého geodeta totální stanicí řady GPT-9000 nebo GTS-900, může být později tato totální stanice využita například pro řízení finišeru, graderu nebo dozeru. Podrobnější informace týkajících se totálních stanic řady GPT-9000 najdete na straně 7 - 9 tohoto časopisu. Nové vlastnosti nivelačního systému 3D LPS-900 • aktualizace rychlostí 20Hz • inteligentní sledování • jednoduché ovládání a seřízení • systém rychlého vyhledávání • obrazové vyhledávací programy • kompatibilita s komponenty přístrojů TOPCON • výběr z šesti typů totálních stanic • není potřeba externí kontroler nebo PC

Odrazný 360° optický hranol

Radiomodem RS-2 umístěný pomocí magnetu v kabině stroje

Princip práce 3D systému LPS-900 Totální stanice sleduje 360° odrazný hranol umístěný na odpruženém stožáru, připevněném k radlici stroje a dvacetkrát za vteřinu změří jeho souřadnice. Změřenou pozici posílá přes radiomodem do řídicí jednotky stroje, která porovná naměřené hodnoty s digitálním modelem upravovaného terénu a provede automaticky prostřednictvím hydrauliky stroje potřebné úpravy radlice do požadované výšky a sklonu. Pokud stavební stroj používá laserovou nivelaci, ale vy potřebujete nyní pracovat podle digitálního modelu a chcete využít pro řízení stroje motorizovanou totální stanici, musíte pouze laserový senzor zaměnit za odrazný hranol a radiomodem, který umístíte pomocí magnetu na kabinu stroje a připojit k řídicí jednotce TOPCON. V programu, který je samozřejmě v českém jazyce, zvolíte v menu – „řízení totální stanicí“. Nastavení výšky nebo její změnu provedete také přes dotykový displej řídící jednotky stroje. Jednoduché a intuitivní ovládání nivelačního systému TOPCON je jednou z celé řady výhod, které vám může TOPCON nabídnout. Praxe ukázala, že produktivnější a uživatelsky jednoduší jsou 3D nivelační systémy využívající satelitní navigaci, které jsou v dnešní době schopny pracovat se stejnou přesností (viz nivelační systém TOPCON 3D-mmGPS) jako totální stanice. Přesto najdeme situace, kdy je potřeba pracovat podle digitálního modelu, ale není možno přijímat dostatečný počet satelitů. Právě tyto situace vám pomůže vyřešit náš nivelační systém LPS-900 využívající pro řízení stroje novou generaci motorizovaných totálních stanic. Pavel Dostál


D1 Matejovce-Jánovce III. úsek: Úprava cementovej stabilizácie na objekte D117 Preložka cesty pomocou GPS systému na grejdri strojníkom Jánom Chovanom

D1 Matejovce-Jánovce III. úsek: Úprava pláne štrkopieskami na objekte D102-ľavy dialničný pruh pomocou GPS systému na grejdri strojníkom Ľubomírom Starigazdom

S kú s e n o s ti z p ra xe s ni ve la č ný m s y s té m o m TO P CO N 3 D - G P S

E U R O V I A C E S T Y, a . s . EUROVIA CESTY, a.s. závod Diaľničné stavby v roku 2005 zakúpil od firmy GEODIS SLOVAKIA so sídlom v Banskej Bystrici nivelačný systém TOPCON 3D-GPS na grejder typu CAT 120H, ktorý ako prvý vo firme bol úspešne inštalovaný na stavbe D1 Matejovce-Jánovce III. úsek (km 14,2 – km 26,0). Týmto systémom sa zrýchlila a zvýšila kvalita pri úpravách zemných pláni, konštrukčných vrstiev a plôch, čo sa týka priečnych a pozdĺžnych sklonov. Podstatné zvýšenie presnosti a produktivity realizovaných zemných prác. Odbúrali sa týmto prácne vytyčovacie práce a profilovanie drevenými kolíkmi. Z geodetického hľadiska, veľmi potešila geodeta stavby Jána Vadovskeho príprava a práca v 3D modele. I keď každý začiatok je ťažký, pomohla tu vzájomná komunikácia a spolupráca medzi geodetmi v danom regióne. Znížili sa náklady na PHM a kontrolných pracovníkov. Skúsený strojník ocenil hlavne jednoduchú obsluhu a vysokú operatívnosť nivelácie. Možnosť realizovať potrebné terénne úpravy podľa stavebného projektu na ľubovoľnom mieste vzdialenom niekoľko kilometrov od referenčnej GPS stanice.

Použitie nivelácie 3D-GPS na stavbe dialnice D1 Poprad – Úsvit

Investícia do tejto špičkovej techniky sa oplatila, najviac to vidieť na výsledkoch a kvalite vykonaných prác. Pochvala a poďakovanie patrí celému kolektívu Geodisu Slovakia v Banskej Bystrici s ktorými máme už dlhoročnú spoluprácu. EUROVIA CESTY, a.s.

Roverbox s rádiomodemom umiestnený v kabíne grejdra

Geodet EUROVIA CESTY a.s. diaľničný závod Poprad – Ján Vadovský s totálnou stanicou TOPCON GPT-7001

I

28 29

GEODIS NEWS

Referenčná GPS stanica na pevnej stabilizácii

Riadiaca jednotka vybavená dotykovým displejom


D u á l n í n i v e l a č n í s y s t é m TO P CO N 3 D - m m G P S p r o f i n i š e r y Je otázkou času, kdy dojde u práce s finišery k výměně nivelačního lanka za digitální model. Zdlouhavé vyměřování nivelačního lanka, které je typické pro ultrazvukové nebo mechanické snímání u finišerů, nahradí paměťová karta s uloženým digitálním modelem pokládané vrstvy, který bude následně vložen do řídicí jednotky finišeru, která bude ovládat automaticky výšku, příčný sklon, šířku pokládané vrstvy a samozřejmě i směr pojezdu finišeru. Firma TOPCON ve spolupráci s firmou Vögele vyvinula duální 3D-nivelační systém využívající jedinečnou satelitní navigaci s milimetrovou přesností pro řízení výšky hladící lišty, šířky pokládané vrstvy a směru pojezdu finišeru přímo podle digitálního modelu pokládané vrstvy. Jedná se o kombinaci satelitního a laserového nivelačního systému. GPS antény přijímají signály jak z amerického systému GPS, tak ruského satelitního systému GLONASS. Protože satelitní systém umožňuje dosáhnout pouze centimetrové přesnosti, získává nivelační systém TOPCON 3D-mmGPS současně informace pro určení výšky prostřednictvím laserového snímače umístěného pod GPS anténami. Tato kombinace satelitního a laserového systému umožňuje určit výšku s milimetrovou přesností. Na každé straně hladící lišty finišeru je umístěna jedna GPS anténa. Levá GPS anténa slouží pro určení výšky a pravá GPS anténa slouží pro určení směru pojezdu finišeru. Satelitní a laserové signály jsou zpracovány nivelačním systémem TOPCON 3D-mmGPS a současně jsou porovnány s projektovanými hodnotami. Výsledek je následně přenesen z nivelačního systému TOPCON do Vögele NAVITRONIC PLUS.

Lazer-Zone Laserový vysílač Lazer-Zone není normální rovinný nebo sklonový laser, který vysílá úzký laserový svazek v horizontální nebo skloněné rovině. Lazer-Zone vysílá modulovaný laserový svazek s výškou 10 metrů. To znamená, že všechny přijímače mohou být použity v tomto desetimetrovém vertikálním rozsahu a okamžitě určují svoji výškovou odchylku vzhledem k laserovému vysílači. V rozsahu jednoho vysílače může pracovat současně neomezený počet geodetických GPS RTK, nebo strojů vybavených potřebnými přijímači. Jakákoliv aparatura Lazer-Zone může rozlišit signály od čtyř různých vysílačů, které jsou schopné pokrýt pracovní území o rozsahu až 2,4 km. GPS RTK Rover nebo přijímač umístěný na stavebním stroji se může bez jakéhokoliv zásahu obsluhy hladce pohybovat v celé pracovní oblasti od jednoho vysílače ke druhému.

Odsud přebírá řízení finišeru systém NIVELTRONIC PLUS od firmy Vögele, který provede prostřednictvím hydraulických válců opravu odchylek od požadované výšky a příčného sklonu pokládané vrstvy. Malé odchylky od směru pokládky a šířka pokládané vrstvy jsou automaticky korigovány výsuvnými díly hladící lišty finišeru. Při větších směrových odchylkách, nebo při průjezdu zatáčkou zasáhne NAVITRONIC PLUS do řízení finišeru a automaticky zajistí, aby finišer i hladící lišta byly vedeny v požadovaném směru. Právě automatické řízení šířky pokládané vrstvy a směru pojezdu finišeru jsou oproti jiným nivelačním systémům jedinečné.

GPS anténa s laserovým přijímačem Technologie GPS od firmy Topcon umožňuje přijímat nejenom signály ze satelitů GPS i satelitů GLONASS, ale také zpřesňující informace z rotačního laseru, které umožňují pracovat nivelačnímu systému 3D-mmGPS s milimetrovou přesností v určení výšky.

Pavel Dostál


Oboustranné laserové snímání umožňuje stroji pohyb libovolným směrem po upravované ploše. Referenční rovinu vytváří rotační laser.

Tlačená nivelační radlice

Nivelační radlice Svoje místo na stavebním trhu si našly také nivelátory, které můžete znát pod názvem nivelační radlice. Je to velice jednoduchý, účinný a relativně levný pomocník. Jedná se o radlici, která je osazena vlastním hydraulickým blokem s elektromagnetickými ventily, které ovládají dvě pístnice pro nastavení výšky a příčného sklonu. Přesnost těchto zařízení je závislá od využívaného typu elektromagnetických ventilů a vlastností hydraulického okruhu stroje. Nivelační radlice můžeme rozdělit na tažené a tlačené. Tažená nivelační radlice je nejčastěji připojena za klasickým traktorem a používá se pro srovnávání větších ploch, například sportovních hřišť. Tlačená nivelační radlice je nejčastěji používána u smykem řízených nakladačů a je ideální pro srovnávání ploch v halách, kam nemá přístup větší stavební technika. Tlačenou radlici je možné pořídit i v šesticestné verzi, která umožňuje lépe manipulovat s rozhrnovaným materiálem. Nivelátory jsou vybaveny dvěmi laserovými senzory. Výhodou oboustranného laserového snímání je možnost pohybu stroje libovolným směrem, a to i v případě, že je upravovaná plocha skloněná v jednom nebo dvou spádech. V kabině stroje je umístěna řídicí jednotka, která prostřednictvím elektromagnetických ventilů zajišťuje vedení břitu radlice v požadované výšce a spádu. Automatické řízení radlice je spínáno přepínačem umístěným na ovládacím boxu, který také umožňuje pomocí joystiků manuální ovládání nivelační radlice. Pro řízení nivelátoru jsou nejčastěji využívány dvouosé sklonové rotační lasery, umožňující nastavení spádu ve dvou rovinách. Tyto stavební lasery nejsou využívány pouze pro řízení stroje, ale také pro veškeré kontrolní a vytyčovací práce.

Šesticestná nivelační radlice umožňuje lépe manipulovat s rozhrnovaným materiálem. Výrobce N.O.P.O.Z.M. Slatiňany

Nivelátory nemusí být vybaveny pouze laserovými senzory, ale také příčným sklonem, ultrazvukovými senzory nebo GPS anténou. Vše záleží pouze na typu stavebních prací a požadavcích zákazníka. Tažená nivelační radlice

Pavel Dostál

I

30 31

GEODIS NEWS


J i ž 12 l e t s l o u ž í z á k a z n í k ů m p r a ž s k á pobočka společnosti Geodis Brno

Trocha historie Když firma Geodis Brno zakládala v roce 1993 v Praze dceřinou společnost Geodis Praha s.r.o., bylo již od začátku jasné, že kromě hlavní náplně firmy, jíž byla geodetická činnost, bude kladen důraz také na podporu obchodní činnosti mateřské firmy. Proto bylo započato s postupným budováním distribučního centra. Pracoviště působilo v prvních letech v rámci Geodisu Praha a sídlilo v Praze 10 – Vršovicích, v areálu továrny Koh-i-noor. Zaměřeno bylo hlavně na distribuci geodetických přístrojů, stavebních laserů a drobných stavebních pomůcek. Jak se firma postupně rozrůstala, přestaly jí omezené prostory ve Vršovicích stačit a v roce 1999 bylo rozhodnuto o přestěhování do nově upravených kanceláří v Letňanech. Koncem roku 2001 pak došlo k další významné události – pražské distribuční centrum se stalo součástí obchodní divize mateřské firmy Geodis Brno, a definitivně se tak stalo její prodlouženou rukou v Praze, severních, západních a jižních Čechách. Rozvoj služeb zákazníkům Od 1. 3. 1999 tedy sídlí „GEODIS BRNO, spol. s r.o. – pracoviště Praha“, jak zní současný oficiální název, v Praze 9 – Letňanech, v areálu Letov, v blízkosti Pražského výstavního areálu, kde se kromě jiného každoročně konají, za tradiční účasti Geodisu Brno, známé výstavy For Arch a Geos. Výhodami této lokality pro zákazníky jsou snadná dostupnost, daná polohou v blízkosti městského okruhu, dálnice D8 a budoucí stanice metra Letňany na právě dokončované trase C2 stejně jako bezproblémové parkování v areálu Letov. V současné době zajišťuje chod pražského pracoviště pět pracovníků, kteří svou činností pokrývají následující oblasti prodeje a služeb zákazníkům: • Prodej geodetických přístrojů a GPS+ systémů TOPCON. • Prodej stavebních laserů a nivelačních systémů TOPCON pro stavební stroje. • Prodej optických a oftalmologických přístrojů TOPCON. • Prodej spotřebního materiálu pro velkoformátové tiskárny MUTOH. • Zákaznická podpora v uvedených oblastech. • Zprostředkování servisních a kalibračních služeb poskytovaných Servisním střediskem v Brně, které patří k největším v oboru v rámci České republiky. Kromě toho se pracoviště podílí na dalších podpůrných a propagačních akcích, jako jsou například: • Výstavy (For Arch, GEOS, Prezentační dny na FSv ČVUT). • Předváděcí akce (GPS+ systémy, 3D GPS/LPS řídicí systém pro stavební stroje). • Podpora diplomových prací (1999,DL-102C, ČVUT FSv, Doc. Ing. Pavel Hánek CSc.) atp.

Ing. Petr Škeřík

Pracovníci: Ing. Petr Škeřík – geodetické přístroje, GPS+, stavební lasery Jana Vindemanová – administrativa, měřické pomůcky Ing. František Štípek – velkoformátové tiskárny Kamil Pfeffer – optické a oftalmologické přístroje Vlastimil Zikmund – optické a oftalmologické přístroje

Kontakt: GEODIS BRNO, spol. s r.o. - pracoviště Praha Beranových 65 (areál Letov) 199 21 Praha 9 - Letňany Tel./fax: 283 923 015-17 GSM: 724 013 041 (Ing. Petr Škeřík) E-mail: obchod@geodispraha.cz Web: www.geodis.cz


Te c h n i c ké p a r a m e t r y s t a v e b n í c h l a s e r ů TO P CO N

Sklonový adaptér pro přesnější vytyčení spádu.

Nivelační lasery • • • •

neviditelný paprsek vytyčení a kontrola vodorovné roviny manuální elektronické nastavení skloněné roviny detekce paprsku elektronickým senzorem LS-70

TOPCON RL-H3A/CL/C/CS Přesnost

± 8“ (±1,9mm/50m) –RL-H3A ±10“( ±2,4mm/50m) –RL-H3CL ±15“ (±3,6mm/50m) –RL-H3C/CS ±3° RL-H3A/CL/C ±5° RL-H3CS 700 m RL-H3A 500 m RL-H3CL 300 m RL-H3C/CS 600 (ot./min.) 120h suché/60h NiMh RL-H3A 60h suché/24h NiMh RL-H3CL/C/CS IP56 -20°C ~ +50°C

Rozsah samourovnání Dosah (průměr)

Rychlost rotace Provozní doba Odolnost proti vodě Pracovní teplota

Univerzální lasery • • • •

viditelný paprsek červené nebo zelené barvy vytyčení a kontrola pravých úhlů, vodorovné a svislé roviny manuální elektronické nastavení skloněné roviny detekce paprsku elektronickým senzorem LS-70 nebo odrazným terčíkem

OPCON RL-VH3A/B/G/D, RL-VH4G snost

ozsah samourovnání osah (průměr)

ychlost rotace álkové ovládání ovozní doba

dolnost proti vodě acovní teplota

I

32 33

GEODIS NEWS

±10“ (±2,4mm/50m) horizontální – RL-VH3A/B ±15“ (±3,6mm/50m) vertikální – RL-VH3A/B ±20“ (±3mm/30m) – RL-VH3D/4G ± 5° 100 m skenování / 400 m s LS-70 – RL-VH3A/B 60 m skenování / 300 m s LS-70 – RL-VH3D 60 m skenování / 200 m s LS-70 – RL-VH4G 30/600 (ot./min.) – RL-VH3A/B 0~300 (ot./min.) – RL-VH3D/4G Ano – volitelné příslušenství 40h suché / 30h NiMh – RL-VH3A/B 27h suché – RL-VH4G 120h suché / 90h model s dálkovým ovládáním – RL-VH3D IPX6 RL-VH3A/B – IP52 RL-VH3D – IP54 RL-VH4G -20°C ~ +50°C


Sklonové lasery • neviditelný paprsek • vytyčení a kontrola vodorovné roviny • vytyčení a kontrola skloněné roviny v jedné popřípadě dvou osách spádu • detekce paprsku elektronickým senzorem • řízení stavebních strojů

TOPCON RL-100 1S/2S Rozsah sklonu Přesnost Opakovatelnost Doba provozu Dosah (průměr) Rychlost otáčení Typ laserové diody Pracovní teplota Rozměry Hmotnost Odolnost proti vodě Dálkové ovládání

TOPCON RT-5SW

RL-100 1S -5% až +25%

RL-100 2S X: -10% až +10% Y: -5% až +25% |X| + |Y| = 35% ±10” (±2,4mm/50m) 5” 65 hodin (suché baterie) / 50 hodin (Ni-MH dobíjecí baterie) 770 Metrů 300/600/900 ot/min 685 nm Laserová třída 3R -20°C ~ +50°C 174 x 218 x 253 mm 3,4 kg (se suchými bateriemi) 3,6 kg (s dobíjecí baterií Ni-MH) IP 66 Ne Ano – dosah 300m

Přesnost Rozsah samourovnání Rozsah sklonu Dosah (průměr) Dálkové ovládání Rychlost rotace Provozní doba Odolnost proti vodě Pracovní teplota

±5“ (±1,25mm/50m) ± 5° ±10% v ose X ±25% v ose Y 1200 m 300 m 300/600/900 (ot./min.) 45h suché/30h NiMH IPX 6 -20°C ~ +50°C

Potrubní lasery

TOPCON TP-L4A/B/BG/G

• viditelný paprsek červené nebo zelené barvy • vytyčení a kontrola liniových staveb • pokládka kanalizačních rour • detekce paprsku stavitelným terčem

Přesnost Rozsah samourovnání Rozsah sklonu Dosah paprsku Automatické zacílení Provozní doba Odolnost proti vodě Pracovní teplota

±10“ (±2,4mm/50m) ±10% -15% ~ +40% 200m 5m ~ 150m (A,G) 70h suché/48h NiMh IPX 7 -20 °C ~ +50 °C

Laserové senzory • indikační nebo automatické řízení stavebních strojů • volitelné přesnosti práce • uchycení magnetem, klipsou nebo na elektronickém stožáru TOPCON Délka detekčního okna Přijímací úhel Přesnost úpravy terénu (úrovně) Připojení k hydraulice stroje

LS-B2 200mm 360° 4 Ano

LS-B100/LS-B110 LS-B10/LS-B10W 170 mm/200mm 120 mm 360° 270° 4 4 Ne, Připoj. pro CAN-BUS, Ne/Ano Bluetooth

STATIVY URČENÉ PRO STAVEBNÍ LASERY Typ stativu Hliníkový standard VOLMOS Hliníkový TOPCON ELEVÁTOR včetně libely Hliníkový TOPCON ELEVÁTOR včetně libely Hliníkový NEDO ELEVÁTOR včetně libely Hliníkový NEDO ELEVÁTOR včetně libely Hliníkový PROFI TOPCON ELEVÁTOR včetně libely Hliníkový PROFI TOPCON ELEVÁTOR včetně libely Hliníkový PROFI TOPCON ELEVÁTOR včetně libely Hliníkový NEDO ELEVÁTOR včetně libely

Výška 93 – 152 cm 70 – 170 cm 135 – 285 cm 75 – 160 cm 155 – 248 cm 116 – 252 cm 157 – 331 cm 188 – 390 cm 177 – 400 cm


P ř e s n ý ze m ě d ě l s k ý s y s t é m X 2 0 o d f i r m y TO P CO N TOPCON X20 zavádí nový standard v navigačních a aplikačních řídicích technologiích Způsob práce se neustále mění. Uplatňování a používání nejnovějších technologií v zemědělství vám pomůže zvýšit produktivitu a výnosy jako nikdy předtím. V dnešní době se používání naváděcích technologií GPS na farmách stává běžnou praxí, stejně jako je potřeba využívat nejnovější zařízení pro kontrolu a řízení prací přímo z kabiny stroje. Ovládací panel TOPCON X20 představuje efektivní řešení. Topcon vyrábí naváděcí technologii, která přijímá signály jak z amerického systému GPS, tak ruského satelitního systému GLONASS. Duální konstelace Topconu GPS & GLONASS poskytuje až o 75% více satelitní dostupnosti než samotný systém GPS. Více satelitní dostupnosti znamená vyšší přesnost a odstranění problémů způsobených stromy, budovami nebo terénem. Topcon vám pomůže zvýšit vaši produktivitu a ušetří vám čas, palivo i aplikovaný materiál. Ovládací panel Topcon X20 zvyšuje výnos z cyklu hospodaření, zvyšuje výkony a efektivitu využití traktorů a postřikovačů. Co je nejdůležitější, slouží jako kontrola množství použitého materiálu, nahrazuje existující Raven, Dickey-John, Mid-Tech, Micro-Trac nebo další zařízení kontroly množství kapalin, granulátu nebo systému vstřikování. Navíc zvyšuje funkčnost automatického řízení ASC („Automated Section Control“) se schopností kontrolovat až 30 jednotlivých nebo skupinových sekcí ramene postřikovače. Ovládací panel může být také použit pro jednoduchou nebo vícenásobnou kontrolu množství rozprašovaného produktu. Veškeré nastavení a změny jsou prováděny prostřednictvím barevné dotykové obrazovky. Displej X20 je vysoce viditelný a umožňuje obsluze intuitivní ovládání celého systému. Navíc tento systém může běžet s volitelným modulem ProSteer, který umožňuje automatické řízení traktoru nebo postřikovače spolu s dalšími funkcemi.

I

34 35

GEODIS NEWS

Navigace • obrazové a automatické řízení: operace vpřed a vzad • přesnost od jednoho metru až do 2 cm, jednoduchá aktualizace • naklonění „Gyro“ – kompenzace nerovného terénu • přímé, kruhové nebo obrysové modely směru pojezdu • plná integrace se všemi aplikacemi X20 • kompatibilní s většinou systémů GPS, které podporují data NEMA

Mapování a variabilní kontrola množství • až 11 současně aktivních map s 5 úrovněmi zápisu dat včetně nadmořské výšky • úrovně mohou zahrnovat nadefinované mapy ke kontrole až 5 nádrží • obecné nadefinované mapy pro všechny prováděné aplikace • automatická část kontroly množství používaného materiálu • interaktivní indikátor překážek • volitelné snímání


TOPCON X20 Jeden ovládací panel pro všechny aplikace – kompletní precizní kontrola

Postřikování • volitelné automatické vyrovnání ramene • variabilní kontrola množství • automatické řízení až 30 sekcí • duální rameno a až 3-kanálová nádrž nebo kontrola vstřikování • aplikační soubory a aplikované mapy mohou být vytvořeny, uloženy nebo sdíleny

• aktivní ovládací panel, otevírací nabídka pro kontrolu a změnu všech funkcí, automatické nastavení jasu • super jasný displej SVGA LCD, který se automaticky přizpůsobí všem světelným podmínkám • UV-stabilní a utěsněné pouzdro ovládací jednotky je odolné vůči nárazům a teplu • kvalitní pouzdro zajišťuje bezpečné uložení vnitřních elektronických dílů • integrovaný reproduktor pro audio příkazy a alarm • indikační diody pro určení stavu systému • vnitřní záložní baterie zabrání ztrátě uložených údajů

Vlastnosti aplikačního softwaru X20 • • • • •

dobře čitelný velký barevný dotykový displej přehledné rozvržení a uspořádání na obrazovce zabezpečení heslem a vlastní uživatelské nastavení jednoduché rozšíření podle uživatelských potřeb kompatibilní s komponenty jiných výrobců, čerpadly, průtokoměry a regulátory • standardní souprava nahrazuje současné ovladače pomocí jednoduché Plug-n-Play instalace • přehledně čitelné pohyblivé ikony a počítadla Sázení • jednoduchá nebo vícenásobná kontrola: až 5 produktů • variabilní kontrola množství všech zásobníků zrna • zablokování hlavní monitorovací funkce alarmem • řídí elektrické motory, hydraulické motory (PWM) a hnací mechanizmus • paralelní sledování rychlosti větráku

Specifi kace Systémový software • Windows XP Professional • 1GHz Procesor – 512MB RAM – 2GB pevný disk Barevný dotykový displej • 21.3 cm TFT • Vnitřní/externí displej s odolným dotykovým displejem SVGA 800 x 600 pixelů – barva 32 bit • Kontrastní poměr 400:1, jasnost 400 col/m2 • Kontrola jasnosti prostřednictvím softwaru • Externí podpora monitoru XGA – 1024 x 768 Rozhraní • 4 x RS232 port COM2 konfigurovatelný na RS232 nebo RS485 • 4 x USB 2.0 porty (2 vzadu, 2 vpředu) • 1 x CANBUS port (ISO 11783) – 2x PS2 porty (6 pin mini DIN) • 1 x VGA port (1280 x 1024, (60Hz), (1024 x 760(85 Hz)) • 1 x 10/100 základna T port Ethernet (RJ45) • 100Mbs LAN Audio • Zesilovač 1,5 W stereo / audio – vnitřní reproduktor • Externí stereo vstup / výstup mikrofon (zásuvka 6 pin DIN) Zdroj • Vstupní napětí 9-18V DC • Vytvořená ochrana proti střídání napětí • Inteligentní systém řízení výkonu Rozměry • Velikost: 188 mm x 248 mm x 70 mm • Hmotnost: 2,65 kg • Systém montáže podle mezinárodních norem (RAM).

Rozmetání • variabilní kontrola množství • nezávislá kontrola kotouče a monitorování • automatické nastavení rychlosti pásu podle rychlosti pojezdu • duální kontrola pásu • automatická spojka rozmetadla Hnojení • automatické řízení • variabilní kontrola množství granulátu, kapaliny nebo NH3 • vícenásobná kontrola nádrže • kompatibilní se zařízením kontroly toku a regulačních ventilů od jiných výrobců • funkce uzamčení

Topcon vám nabízí komplexní naváděcí technologie pro zemědělství, které poskytují jedinečnou výkonnost, kvalitu a integraci. Naše technologie vám pomůže dosáhnout maximální účinnosti, zvýšení produktivity a snížení nákladů. Kompletní precizní zemědělské řešení, z pole až ke zpracování, to je cílem firmy Topcon. Až budete chtít učinit tento první krok, obraťte se na nás. Pavel Dostál


M a n u á l n í n a v á d ě c í s y s t é m TO P CO N P C S 10 0 p r o p r e c iz n í ze m ě d ě l s t v í

Vysoce viditelný navigační systém s odnímatelným indikačním panelem Manuální navigační systém PCS 100 s velkým 5” dotykovým a v denních i nočních hodinách dobře viditelným displejem má velice snadné a intuitivní ovládání. Pokud by si uživatel i přesto nevěděl rady, je systém vybavený interaktivní nápovědou, která mu pomůže s každým krokem. PCS 100 je díky své kvalitě a odolnosti vůči nárazům předurčený pro práci v zemědělství. Lehký a přenosný PCS 100 se snadno přeinstaluje ze stroje do stroje a je možné jej použít s celou řadou GPS komponentů. Navigace PCS 100 umožňuje navigovat trasu stroje podle přímky, obrysu pole, předchozích pojezdů a v kruzích, s volitelnou velikostí rozlišení a s možností nastavení vzdálenosti odsazení. Indikační diodový panel, který zobrazuje odchylky od zvoleného směru jízdy, je možné umístit na libovolné místo ve stroji. Směr je zobrazován jak na diodové liště, tak i na displeji PCS 100. Veškerá data mohou být importována nebo exportována přes USB port. Barevný displej Odnímatelný diodový panel umožňuje jeho optimální umístění do zorného pole obsluhy. Z důvodu práce i v nočních hodinách je velký barevný displej prosvětlený a panel s navigačními diodami má nastavitelný jas, aby neoslňoval. Při navigaci směru trasy je barevně odlišena část pole, která byla již ošetřena, aby nedocházelo k neefektivní opětovné aplikaci materiálu.

Charakteristické vlastnosti PCS 100 • snímatelný diodový panel pro optimální umístění v kabině stroje • 5” barevný displej – s podsvícením pro práci v noci • směrové naváděcí obrazce – podle přímky, obrysu pole, předchozích pojezdů a v kruzích • nastavení svítivosti indikačních diod podle pracovních podmínek • světelný senzor automaticky nastavuje kontrast displeje • vestavěný audio-reproduktor • rychlé klávesnice pro snadné ovládání • zobrazení stavu GPS • barevně odlišená část pole, která byla již ošetřena • zobrazení informací na displeji (počet řádků, rychlost, výměra hotové oblasti a celková výměra pole) • možnost zvětšení jednotlivého záběru, navádění a náhled na celé pole • jednoduché nastavení pomocí obrazovky s interaktivní nápovědou a možností nastavení odsazení pojezdu • jazykové volby • záznam dat o pokrytí přímo na obrazovce, včetně provozních detailů • záznam dat s poznámkami o polích a jednoduchý přenos souborů přes port USB • USB, Ethernet, CAN & RS-232 • utěsněné pouzdro s průduchy z materiálu Gortex

1) odnímatelný panel s indikačními diodami 2) ovládací tlačítka 3) 5” barevný displej s vysokou viditelností, podsvícením a senzorem jasu 4) port USB pro práci se soubory 5) odolné a kvalitní pouzdro

5

1

Standardní sestava PCS-100 obsahuje: • • • • • • • •

řídící jednotku PCS-100 s dotykovým displejem indikační diodovou lištu operační software instalační konzolu pro uchycení PCS-100 transportní pouzdro napájení řídící jednotky vybavení pro dálkové ovládání volitelný GPS systém

Navigační systém PCS 100 zvyšuje v zemědělství výkonnost a rychlost prováděných prací a součastně snižuje prostoje, materiálové náklady a hodiny provozu navíc. Topcon PCS 100 je odolný pomocník při práci na poli a přináší novou generaci zařízení s jednoduchou obsluhou v oblasti naváděcích systémů pro zemědělství.

2 3

4 Pavel Dostál

I

36 37

GEODIS NEWS


To p c o n s m ě ř u j e n a ze m ě d ě l s k ý t r h

Vývojová základna a výrobní závod Topcon Positioning Systems se sídlem v Livermore, CA na konci roku 2006 oznámil koupi jedné z předních zemědělských společností, KEE Technologies Pty Ltd.. Tato firma založená v Austrálii, mající více než 25 let zkušeností v oblasti zemědělské elektroniky a jejích aplikacích, se zaměřuje na „přesný zemědělský trh“ (přesné určování polohy v zemědělství). Byl to krok, který znamenal zavedení inovačních technologií také na evropský zemědělský trh.

Ray O´Connor, prezident & CEO firmy TPS řekl: „Spojení těchto dvou společností disponujícími sofistikovanými světovými technologiemi, tedy TPS s technologiemi pro přesné určování polohy a dalšími vlastními produkty a společnost KEE s plně integrovanými přesnými technologiemi pro zemědělství a svými přístroji, umožní vznik řešení pro globální zemědělský trh, která budou jen obtížně překonatelná. Topcon poskytuje výrobky, software, hardware a aplikace pro zemědělský trh již více než 10 let. Výrobky z továrny TPS jsou využívány na celém světě v oblastech pro získávání a správu dat, pro řízení strojů, pro přesné urovnávání povrchů, mapování a pro vodohospodářství“. Přesné zemědělství „Technologie KEE v zemědělství“, řekl O´Connor, „spojením s TPS technologiemi pro určování polohy a s historií naší firmy na tomto důležitém segmentu trhu, umožní rozvoj nejpokrokovějšího a kompletního produktového portfolia pro tyto rozvíjející se zemědělské a farmářské techniky využívající přesného určování polohy bodů. Topcon-Sauer Danfoss (TSD), náš společný podnik, který produkuje přibližně 70% ovládací hydrauliky pro traktory na světě, by nám mohl umožnit snáze dosáhnout našeho minimálního cíle, totiž zisku 40% podílu na trhu „positioning“. Spojením všech zřejmých výhod z technologického hlediska a jejich kombinací, s vynikajícím personálním zázemím, distributory a kulturou, kterou firma KEE má, nemůžeme vidět nic jiného než rozšíření možností pro všechny zúčastněné. Společnosti, lidé i distributoři jsou opravdu „jako rukavička, co skvěle padne“. Extrémně kompatibilní Les Mann, CEO v KEE, řekl, že „uzavřený sňatek je výhravýhra-výhra (terno) pro obě společnosti, jednotlivé dealerské sítě i zákazníky na celém světě. Přesné technologie pro určování polohy změní globálně tvář zemědělství“. „Nestačí jen zasadit a sklidit úrodu. Je životně důležité zvyšovat produktivitu na každém kroku své činnosti, přičemž vždy je důležité mít na mysli i vliv vnějšího prostředí. Globální stopy těchto dvou společností jsou „extrémně kompatibilní“, řekl Mann. Obě firmy mají zaměstnance a dealery po celém světě, včetně Severní Ameriky, Jižní Ameriky, Austrálie, Nového Zélandu a Evropy.

Evropský zemědělský trh Jako odpověď na tento tah firma TPS zaměstnala od ledna 2007 Matthewa Bexsona z Velké Británie. Bude manažerem zodpovědným za prodej na expandující GIS a zemědělské trhy. Pan Bexson má akademické vzdělání zemědělského směru a více než sedmiletou obchodní zkušenost s četnými výrobci a distribučními kanály zaměřujícími se na dodávku řešení pro určování polohy a lokalizace pro farmáře a zemědělce v celé Evropě. Technologie zvyšující výkonnost Mr. Bexson konstatuje: Na základě mého dřívějšího působení v obchodě v zemědělském sektoru a DGPS, pevně věřím, že farmáři dneška jsou mezi prvními v oboru, kteří jsou připraveni přijmout nové řízení a technologie zvyšující výkonnost. Navzdory propadu snižujících se cen některých komodit a zvyšujících se obav týkajících se životního prostředí v posledních letech, jak finanční, tak praktické výhody nového řízení a technik přesného zemědělství napomáhají tomu, aby se tato řešení stala stále více používanými. A to je nyní můj cíl, založení nové reputace jména TOPCON, jako technologického lídra v tomto novém a bouřlivě se rozvíjejícím oboru.

Zdroj: Topcon Europe Positioning B.V.


Ser vis řídících systémů pro stavební stroje

Od roku 1998 s nárůstem prodeje nivelačních systémů pro stavební stroje došlo k rozšíření servisu měřických přístrojů o servis řídících systémů pro stavební stroje. Důvodem pro založení samostatného servisního oddělení bylo hlavně zlepšení komunikace se zákazníky, větší flexibilita a přiblížení servisu ke staveništi. Základem oddělení jsou zkušení technici proškolení v sídle společnosti TOPCON EUROPE, kteří jsou schopni provést jakoukoliv instalaci, opravu, seřízení nivelační-

Pojízdná dílna

ho systému a technickou podporu. Často jde o výkony technologicky a časově velmi náročné. Přístup je vždy důsledně individuální dle přání zákazníka a typu stavebního stroje.

Instalace nivelačního systému Nivelační systémy můžeme rozdělit na dva typy – indikační a plně automatické. U indikačních systémů je poloha pracovního nástroje vůči referenční rovině pouze zobrazována a změnu výšky radlice provádí manuálně obsluha stroje. Automatické systémy ovládají pomocí řídicí jednotky pracovní nástroj, který udržují automaticky v požadované výšce a příčném spádu. Provádíme instalace 2D laserových a ultrazvukových nivelačních systémů a 3D LPS, GPS, mmGPS nivelačních systémů na: finišery silniční frézy gradery dozery rypadla nivelátory nivelační radlice speciální stavební stroje.

Vybavení pojízdné dílny

Před každou instalací jakéhokoliv stroje potřebujeme znát přesný typ a označení stroje, a to z důvodu rozdílných hydraulických systémů strojů. Například u buldozerů jsou tři možnosti, jakým způsobem připojit do hydraulického okruhu automatický nivelační systém. Nejjednodušší systém připojení je u moderních strojů přes elektronický joystick (CAT D8T, CAT D6K, Komatsu D155). U tohoto typu je nivelační systém připojen přímo na řídicí jednotku ve stroji, která ovládá radlici, a není nutné dodatečně instalovat další hydraulické komponenty. U strojů, které nemají elektronické ovládání radlice, je nutné se připojit přímo do hydraulického systému a připojit do něj hydraulický blok s proporcionálními elektromagnetickými ventily. U mechanicky ovládaných joystiků se připojujeme přímo k pístnicím, které ovládají radlici. U joystiku, který ovládá radlici pomocí nízkotlakého okruhu, se připojujeme do této části hydraulického systému. Výhodou tohoto typu hydrauliky je snazší provedení instalace než u vysokotlakých typů.

I

38 39

GEODIS NEWS

Vstupní kontrola prováděná na řídící jednotce systému FIVE 3D


Instalace 3D GPS nivelačního systému na pásovém rypadle CAT 325

Instalace 3D GPS nivelačního systému na Dozer CAT D11R

Ovládání radlice pomocí hydraulického bloku připojeného do nízkotlakého hydraulického okruhu. Dozer CAT D11R od firmy APB Plzeň.

Velký hydraulický blok připojený přímo k pístnicím, které ovládají radlici na dozeru Liebherr

Pro potřeby provádět instalace nivelačních systémů a jejich servis přímo u zákazníka jsme doplnili naše technické zázemí o pojízdnou dílnu. V současné době díky této pojízdné dílně zvládáme kompletní instalace a servis nejmodernějších nivelačních systémů bez potřeby jakéhokoliv zázemí, třeba i na zelené louce. Pojízdnou dílnu máme vybavenu přesně podle potřeb instalací a servisních úkonů.

Instalace 2D laserového nivelačního systému na Dozer CAT D8T

Následně instalace pokračuje v umístění držáků pro senzory (senzor příčného sklonu, elektronický odpružený stožár TM-1, propojovací box), řídící jednotku a montáž kabeláže. Po připojení a oživení celého systému je dalším krokem kontrola funkčnosti všech součástí nivelace, to znamená senzorů a hydraulického systému. Nakonec už zbývá provést celkové seřízení a kalibraci nivelačního systému. Protože každý stroj je svým způsobem jedinečný, je třeba provést seřízení odezvy hydraulického systému na míru pro daný typ stroje. Ač to zní velice jednoduše, je třeba pro úspěšnou montáž a uvedení do provozu mnoha znalostí o stavebních strojích a zkušeností s montáží nivelačních systémů. V poslední době někteří výrobci stavební techniky dodávají stroje už z výroby částečně předpřipravené pro osazení nivelačním systémem. I takto připravené stroje je možné bez problémů osadit nivelačním systémem TOPCON a využít výrobcem již nainstalované komponenty. Servisní zázemí Žádné servisní úkony nelze provádět bez silného technického zázemí. Naprosto profesionální servisní zázemí je vybaveno veškerými nezbytnými diagnostickými přístroji, které jsou neustále rozšiřovány v souladu s novými inovacemi a technickým pokrokem. Ruku v ruce se servisním zázemím jde rozsáhlý sklad náhradních dílů a zápůjčních komponentů. To nám umožňuje ve velmi krátkých termínech provádět většinu oprav. Pokud přesto nastane situace, že daný díl není k dispozici, je zákazníkovi po dobu opravy bezplatně zapůjčen daný komponent, aby nedošlo k vyřazení nivelačního systému z provozu.

Velká část problémů spojená s použitím nivelačních systémů je způsobena nesprávným užíváním a většina problémů se dá jednoduše odstranit po telefonické konzultaci s naším technikem. Proto všem našim zákazníkům poskytujeme bezplatnou HOT line technickou podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na třech telefonních číslech. Pro další rozšiřování znalostí a efektivnější využití provádíme dle přání zákazníka pravidelné školení obsluhy stavebních strojů pro všechny typy nivelačních systémů. Rozhodnutí vybavit váš stroj nivelačním systémem je pouze začátek. Proto abyste jej mohli maximálně využít a aby byl na vaší stavbě přínosem, je velmi důležité zvolit ten správný typ nivelačního systému: indikační, plně automatický, laserový, ultrazvukový, 3D GPS (řízení satelitní navigací s centimetrovou nebo i milimetrovou přesností ve výšce), 3D LPS (řízení motorizovanou totální stanicí), oboustranné řízení výšky nebo řízení pomocí jednoho výškového čidla a senzoru příčného sklonu nebo jen automaticky ovládaný příčný sklon… Je mnoho možností, jakým typem vybavit stroj, ale jen takový nivelační systém, který byl zvolen na míru vašich zakázek, vám přinese zvýšení kvality prováděných prací, úsporu stavebních materiálů, snížení nákladů a zvýšení efektivity využití vašeho stroje. Díky mnohaletým zkušenostem s instalacemi nivelačních systémů a jejich servisem spolu s velmi úzkým kontaktem s obsluhou strojů přímo na stavbách a znalostí jejich problémů vám můžeme poskytnou silnou technickou podporu nejenom při výběru nivelačního systému, ale i po celou dobu jeho užívání a rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti.

Ondřej Skoupý, Radek Valášek


Přesná duální aparatura pro měření v sítích permanentních referenčních s tanic GPS příjimač HiPER+ GGD Ekonomická varianta

Již několik let jsou na našem trhu dostupné duální aparatury Topcon HiPer. Během této doby prošly postupným vývojem jak po hardwarové, tak softwarové stránce a tak i dnes patří HiPer+ k oblíbeným a velice výkonným přístrojům, které si drží své pevné postavení na trhu. Vzhledem k současnému rozšíření sítí permanentních referenčních stanic nabízí se dnes tyto aparatury pro geodetické účely nejčastěji ve třech variantách určených pro práci právě v těchto sítích. Všechny základní sestavy HiPer+ obsahují standardně kompletní aparaturu pro GPS L1,L2 RTK měření, včetně kontroléru, potřebných programů a GPS výtyčky. Stačí se pouze v terénu připojit do sítě TopNET, SKPOS, CZEPOS, nebo i jiné dostupné sítě permanentních referenčních stanic a můžete začít měřit. Výkonově jsou všechny tři varianty shodné. Rozdíl spočívá ve způsobu komunikace mezi kontrolérem a GPS přijímačem, která může být buď přes sériový kabel (první sestava), nebo bezkabelově pomocí BlueTooth (druhá a třetí sestava). Další rozdíl je ve způsobu připojení do internetové sítě. První a druhá sestava používá pro datovou komunikaci externí telefon s aktivní službou GPRS data. Třetí sestava využívá GSM/GPRS modem integrovaný přímo v GPS přijímači. Všechny nabízené sestavy HiPer+ lze v případě potřeby softwarově rozšířit na GLONASS i statiku atd. Navíc jsou aparatury Topcon standardně vybaveny funkcí Cinderella, která každé druhé úterý zpřístupňuje zdarma všechny dostupné funkce, např. GLONASS, statiku atd. Vzhledem k tomu, že síť TopNET je privátní síť permanentních referenčních stanic budovaná firmou Geodis a jejími partnery, jsou uživatelé aparatur Topcon HiPer+ při využívání dat ze sítě TopNET cenově zvýhodněni. Aparatura HiPer+ je optimální řešení pro zákazníky, kteří v současnosti neuvažují o využívání satelitních signálů GALILEO, ale kteří hledají vysoký výkon za přijatelnou cenu. Ing. Karel Trutnovský

• • • • • •

GPS L1+L2 RTK 5Hz Kontrolér FC-200 s držákem Program TopSURV GPS+ GPS výtyčka Transportní taška

GPS příjimač HiPER+ GGD Kompletně bez kabelů • • • • • • •

GPS L1+L2 RTK 5Hz Interní Bluetooth Kontrolér FC-200 s držákem Program TopSURV GPS+ GPS výtyčka Transportní taška

GPS příjimač HiPER+ GGD Bez kabelů s interním GMS/GPRS modemem • • • • • • • •

GPS L1+L2 RTK 5Hz Interní GPS/GPRS modem Interní Bluetooth Kontrolér FC-200 s držákem Program TopSURV GPS+ GPS výtyčka Transportní taška

Některé možnosti softwarového rozšíření • Rozšíření na GLONASS • Redukce MULTIPATH • Rozšíření na statiku (32MB) vč. programu Topcon Tools

I

40 41

GEODIS NEWS

Přínos satelitů GLONASS

Kontrolér FC-200


H i P e r d o b ý v a S l o v e n s ko ! ! H i P e r n a v r c h o l e ! !

Už od spustenia testovacej prevádzky služby SKPOS na jeseň roku 2006 sa pre väčšinu geodetov na Slovensku odohrala malá revolúcia. Revolúcia, ktorá priniesla cenovú dostupnosť presných GPS aparatúr, možnosť použitia doterajšej RTK bázy ako ďalšieho nezávislého roveru, úsporu času a nárast efektivity pri vykonávaní geodetických prác v teréne. Samozrejme, k tomuto všetkému je nevyhnutné byť vybavený kvalitnou technikou, ktorá vie naplno zhodnotiť potenciál Slovenskej priestorovej observačnej služby (SKPOSu). Už veľa geodetov na Slovensku pochopilo a malo možnosť sa na vlastných skúsenostiach presvedčiť, že prístrojové vybavenie so značkou TOPCON je zárukou maximálnej efektivity, spoľahlivosti a komfortu. Prispieva k tomu nielen samoté špičkové prevedenie a najmodernejšia technológia firmy TOPCON, ale tiež mimoriadna starostlivosť s akou sa snažíme pristupovať ku všetkým naším zákazníkom. V súčasnosti najpoužívanejším roverom v sieti SKPOS z dielne TOPCON je typ HiPer. Ponúkame ho v troch vyhotoveniach – so zabudovaným GSM/GPRS modemom a Bluetooth, s externým telefónom a Bluetooth a cenovo najdostupnejší variant s telefónom a káblom. Aparatúry HiPer vo všetkých vyhotoveniach sú v rukách slovenských geodetov každodenne vystavované náročným terénnym podmienkam, v ktorých sa stále znova osvedčujú a potvrdzujú svoje kvality. Môžeme preto smelo povedať, že GNSS prijímače HiPer sú na vrchole – a to nie len vtedy, keď sa s nimi meria na štítoch našich krásnych slovenských veľhôr... Ing. Radek Tománek


Intergeo 20 07 – „It ’s magic“

INTERGEO je největ ší světové fórum pro geodézii a geoinformatiku. Tento veletrh a s ním související kongres umožňují získat komplexní přehled o všech klíčov ých trendech rozvoje v oblasti přístrojové technik y pro získávání měřick ých údajů v terénu až po různé sof t wa rové v ybavení pro zpracování geodat . Úč astní se jej všichni v ýznamní v ýrobci geodetick ých a G IS přístrojů, sof t warů i dodavatelé služeb. Veletrh INTERGEO se koná každoročně v Německu, avšak místo jeho konání se v ždy mění. V roce 20 07 koncem září zavítalo INTERGEO do města s dlouholetou veletr žní tradicí – Lipska.


Jedním z hlavních vystavovatelů celého veletrhu byla společnost Topcon, která již tradičně zaujala návštěvníky velice nápaditou expozicí. Letos se nesla ve znamení magie a kouzel, charakterizujících jedinečné vlastnosti produktů Topcon. Hlavním sloganem bylo jasné a výstižné „It’s magic“. Celou atmosféru expozice Topcon podtrhovala úchvatná světelná a laserová show, na kterou se pravidelně přicházelo podívat veliké množství návštěvníků. Motivem této show byly v první řadě novinky, které Topcon na veletrhu Intergeo představil. Jednalo se především o laserový skener „GLS-1000“, se kterým Topcon vstupuje do oblasti hromadného sběru dat, obrazovou robotickou totální stanici „GPT-9000IS“ přinášející zcela nový způsob měření s jednomužným systémem a v neposlední řadě inovovaný jednofrekvenční GPS/GLONASS přijímač „GMS-2 Pro“ určený především pro GIS aplikace. Všechny tyto aparatury si bylo možné vyzkoušet v praxi. Pozemní laserový skener GLS-1000 prováděl digitalizaci blízkého prostorového objektu a pro běžného uživatele geodetických přístrojů probíhalo měření poněkud nezvyklým způsobem. Nejprve provedl panoramatické snímkování pomocí vestavěného senzoru a poté získal v krátké době rozsáhlé mračno prostorových bodů měřeného objektu. Každý bod byl opatřen barvou odpovídající snímku. Výhodou skeneru GLS-1000 je jeho přesnost, integrita a snadnost použití v terénu. Obsahuje vestavěné baterie, paměť i systém umožňující nastavení a provádění skenování. Předpokládá se jeho široké využití od měření interiérů, fasád, průmyslových, historických a archeologických objektů až po určování objemu skládek materiálu, suťových kuželů apod. Premiéru si na veletrhu v Lipsku odbyla rovněž vlajková loď totálních stanic Topcon – řada GPT-9000IS (Image Station). Jedná se o automatickou totální stanici se servopohonem určenou pro jednomužné měřicí systémy. Na rozdíl od svých předchůdkyň je však navíc vybavena dvěma CCD kamerami umožňujícími bezkonkurenční rozsah zvětšení bez ztráty kvality obrazu a funkcí automatického ostření. Geodet pracující u výtyčky má nyní možnost sledovat přímo na kontroléru zorné pole totální stanice a jednoduchým kliknutím dotykového pera provádět měření nepřístupných bodů. Dosah bezhranolového dálkoměru 2000 metrů umožňuje měřit prakticky libovolné i velmi špatně odrazivé cíle. Stejný délkový dosah nabízí i další novinka – standardní Windows CE totální stanice řady GPT-7500. V oblasti satelitní navigace představil Topcon nový duální submetrový přijímač GMS-2 Pro. Je vybaven vestavěným elektronickým kompasem a přesným laserovým dálkoměrem pro snadné doměřování nepřístupných bodů, určování nepřístupných výšek a kontrolních oměrných. Díky integrované CCD kameře a novému aplikačnímu programu je možné provádět některé typy měření přímo na reálném snímku a současně pořizovat dokonalou dokumentaci měření. Vše je přitom integrováno v jednom ručním přístroji, což ocení zejména odborníci věnující se sběru dat pro geografické informační systémy.

I

42 43

GEODIS NEWS

K vidění a vyzkoušení byly i další aparatury pro satelitní určování polohy– triální GR-3 (GPS/GLONASS/GALILEO) a v současné době velmi oblíbený duální HiPer+ (GPS/GLONASS). Geodetické přístroje tvořily podstatnou část expozice Topcon, nicméně k vidění byly rovněž automatický 3D řídící systém pro zemní stroje, rotační lasery a další přístroje pro stavebnictví. Technologie kráčí mílovými kroky vpřed a přední světoví výrobci geodetické techniky se musí tomuto trendu přizpůsobit. Nutí je k tomu rovněž i plagiáty starších modelů totálních stanic i GPS přijímačů osvědčených značek s původem v Číně. Tyto přístroje jsou vesměs nevalné kvality a bez zajištěného servisního zázemí. V současnosti nemohou konkurovat v podstatě ničím jiným než cenou, nicméně jedná se o potenciální nebezpečí se kterým musí výrobci renomovaných značek počítat a udržovat si náskok díky špičkové technologii. Firma GEODIS BRNO se na veletrhu INTERGEO prezentovala jako výhradní dovozce přístrojů Topcon pro Českou Republiku, Slovensko a Rumunsko, ale především jako dodavatel služeb v oblasti fotogrammetrie. Vedle podpory vztahů s partnery z Německa, Francie, Holandska a dalších zemí představila vlastní softwarové řešení pro snímkování, výpočty středu projekce, vnitřní správu a manipulaci se šikmými snímky pořízenými středoformátovými digitálními kamerami v jednotném uceleném programovém systému Pixoview. Dále firma GEODIS nabídla produkci True orthofotomap vlastními technologicko-softwarovými postupy. Vlastní výpočetní program však není určen pro prodej, ale slouží pro produkci True orthofotomap a pořízení informačních systémů založených na šikmých snímcích. Veletrh Intergeo v Lipsku lze hodnotit jako velmi úspěšný. Trval tři dny a za tu dobu jej navštívilo více než 16 500 návštěvníků. Vystavovatelé z více než 50 zemí světa nabídli to nejlepší, co je v současnosti v oblasti geodézie a geoinformatiky k dispozici, navázaly se nové kontakty a uzavřely nové obchody. Nezbývá než se těšit na příští INTERGEO, které se bude konat od 30. září do 2. října 2008 v Brémách. Ing. Karel Trutnovský


Duální GPS + technologie pracuje za všech podmínek

Fotogalerie zajímavých zakázek, na kterých se podílela jako dodavatel technologie, nebo které přímo realizovala firma GEODIS.

Slovensko, Lomnický štít • Geometrický plán na majetkoprávní vypořádání objektu na Lomnickém štítě. GEO-KOD, s.r.o. (prosinec 2006)

Česká Republika, Nošovice • Instalace 3D GPS/GLONASS automatického řídícího systému Topcon na největší dozer ve střední Evropě – 104 tunový CAT-D11R firmy APB Plzeň. (prosinec 2006)

I

44 45

GEODIS NEWS


Jordánsko, Amman

Burkina Faso, Toma

• Školení obsluhy GPS/GLONNAS aparatury Legacy-E pro realizaci zakázky vytyčovací sítě dálnice v Jemenu. (srpen 2004)

• Zaměřování vrtů na vodu pomocí GPS/GLONASS aparatury HiPer firmy JAAKKO PÖYRY INFRA (Aquatis a.s.). (květen a listopad 2004)

Rakousko, Koralpe • Zaměřování vytyčovací sítě železničního tunelu pod masivem Grosser Speikkogel ve spolupráci s technickou univerzitou v Grazu. (září 2002)

Zdroj: GEODIS BRNO


Program par tnerství pro vzdělání Řadu let si Topcon uvědomuje důležitost pod-

Japonská firma Topcon Positioning Systems

pory vzdělávacích a školicích institucí cenově

Inc. s potěšením přichází s novou akcí s ná-

dostupnými geodetickými přístroji. Snaží se

zvem Program partnerství pro vzdělání ur-

umožnit budoucím geodetům přístup k moder-

čenou především pro vysoké a střední školy

ním geodetickým přístrojům a technologiím již

s geodetickým zaměřením a významná školicí

ve fázi jejich vzdělávání a přípravy pro jejich

střediska po celé Evropě.

pozdější odbornou praxi.

Smyslem této akce je umožnit těmto institucím přístup ke špičkovým satelitním i terestrickým

GEODIS BRNO,spol. s r.o. jako výhradní distributor geodetické a GPS techniky Topcon pro Českou a Slovenskou republiku a Rumunsko si tuto skutečnost uvědomuje také a jako nedílnou součást svých obchodních aktivit pravidelně seznamuje všechny vysoké a střední školy s geodetickým a stavebním zaměřením se speciálními nabídkami geodetických přístrojů pro vzdělávací účely. Zúčastňujeme se různých akcí a pořádáme je pro školy tak, abychom přiblížili špičkové technologie i tam, kde mají omezené finanční možnosti. Je nám velkým potěšením seznamovat dnešní studenty a možná příští úspěšné uživatele geodetických přístrojů japonské firmy Topcon s jejich špičkovými přístroji a technologiemi.

technologiím pro určování polohy.

V oblasti satelitní technologie je speciální školní sada tvořena jednou Base a jednou Rover sestavou obsahující přijímače Hi-PER Pro, s aktivovanou volbou pro příjem signálů ze satelitních systémů GPS a GLONASS, obou frekvencí L1 a L2 včetně 10Hz RTK. Přijímače jsou vybaveny interním radiomodemem. Součástí sady jsou též všechny potřebné programy a příslušenství pro RTK měření a postprocessing. Výjimečnost této sestavy je v jejím výkonu a v mimořádně výhodné ceně.

Ne jenom GNSS aparatury jsou však potřebné při výuce nové generace geodetů. Do Programu partnerství pro vzdělávání je zařazena speciální nabídka sestavy s bezhranolovou obrazovou totální stanicí GPT-7003i a programem PI-3000 a rovněž nabídka jednomužné sestavy s robotickou bezhranolovou totální stanicí GPT-9003A. Vedle těchto sestav lze za výhodných podmínek dále získat širokou řadu totálních stanic Topcon, počínaje nejjednoduššími totálními stanicemi GTS-105N přes bezhranolové totální stanice GPT-3000N/LN až po profesionální Windows totální stanice řady GPT-7500 a motorizované GPT-9000.

Jednou z mnoha vzdělávacích institucí, která se do tohoto programu zapojila je i Technická universita v Ostravě.


H l e d át e p r of e s i o n al i t u a s p o l e h l i v o s t? – s důvěrou se na nás obrať te!

GEODIS BRNO

Ing. Jindřich Čapek

Ing. Jaroslav Slabý

Pavel Dostál

Tomáš Plšek

Ing. Karel Trutnovský

Radek Kaláb

Milan Chyba

Ing. Petr Škeřík

František Novák

Michal Konečný

Radek Valášek

Ondřej Skoupý

Zdeněk Popelák

Ing. Michal Poljovka

Peter Puliš

Ing. Radek Tománek

Ing. Marián Majer

Ján Buda

Peter Bartoš

Rastislav Truben

Ing. Martin Ferdinandy

Ing. Victor Potirniche

Ing. Borlea Marius

Adrian Tanasescu

Ing. Fratila Catalin

G E O D I S S L OVA K I A

Zuzana Poljovková

GEODIS RO

Ing. Dan Coman

I

46 47

GEODIS NEWS


M eziná ro d ní ko nfe re n ce di s trib u to r ů TO P CO N

od roku 1994 do roku 2006 o 858 %! Počet aktivních distributorů se zvýšil ze 102 na 233 a počet zaměstnanců z 267 na 1387. Počet distributorů – milionářů (roční obrat prodejce přesahuje 1 mil. dolarů ) stoupl ze 7 na 65, přičemž již 8 obchodních partnerů Topconu vytváří obrat přes 10 mil. dolarů. Jaká byla radost čtyřčlenné delegace Geodis Brno! Podle dosažených obchodních výsledků patří Geodis Brno mezi tyto TOP partnery a přispívá tak významnou měrou k růstu již 49%-ního podílu v prodeji systémů pro určování polohy v rámci celé korporace Topcon. Konference na závěr formulovala do několika hesel předpoklady, za kterých může korporace Topcon dosáhnout vytyčených cílů. Počátkem listopadu roku 2006 se konala na havajském ostrově Maui Mezinárodní konference distributorů Topcon s názvem “It’s time”. Konference zorganizovaná v nádherném resortu Grand Wailea byla určena pro distributory systémů pro určování polohy (Topcon Positioning Systems). Z původně uvedené konference se vyklubal gigantický perfektně připravený čtyřdenní summit, tedy setkání nejdůležitějších osobností, managerů, ředitelů a celých managementů továrem a vývojových center Topconu se všemi jeho významnými zástupci z celého světa. Dá se říct, že přítomny byly všechny složky od vývoje přes plánování po výrobu, včetně podstatných složek marketingu a reprezentantů světové distribuční sítě. Ve všeobecné části, která se konala v sále Haleakala, nesoucím hrdě název sopky, tyčící se do výše přes 3000m přímo nad hotelem, byla shrnuta historie továrny, výrobce Topcon. Bylo zajímavé si připomenout, že malá japonská optická továrna se specializovala již od svého založení v roce 1932 na geodetické a optické přístroje, v roce 1985 zahájila výrobu laserů pro stavebnictví, v roce 1994 uvedla na trh první automatizované nivelace Topcon a zahájila éru automatizovaného řízení zemních strojů. Od roku 2000 Topcon přinesl na světový trh duální GPS přijímače schopné pracovat se signály americké satelitní sítě GPS i ruské Glonass. V roce 2006 spatřily světlo světa submetrové duální GPS přijímače pro GIS a na základě požadavků trhu byly vyvinuty technologie pro řízení zemědělství. Konference měla za cíl formulovat a zveřejnit střednědobý plán vývoje korporace Topcon do roku 2010. President & CEO Topcon Positioning Systems, vývojového centra a továrny na výrobu GPS systémů z kalifornského Livermore, Ray O‘Connor konstatoval, že globální výroba se rozšířila z Japonska do USA a také do Číny. Vývojová centra hardware i software jsou v Japonsku, Austrálii, USA a v Rusku. Velmi zajímavá byla analýza celosvětového obchodu se systémy pro určování polohy. Podle O’Connora byla velikost tohoto trhu v roce 1993 jedna mld. amerických dolarů, v roce 2005 to již bylo 2,2 a v roce 2010 se očekává dokonce 3,7 miliard dolarů. Cíl korporace Topcon je získat do roku 2010 na tomto trhu 40% -ní podíl, tedy obrat okolo 1,5 miliard dolarů. Jednotliví ředitelé pořádající společnosti Topcon Positioning Systems uvedli mnoho zajímavých a nikdy dříve takto otevřeně nepublikovaných fakt. V USA, kde Topcon realizuje již jen o málo větší procento své produkce, než v Evropě, vzrostl obrat

I

48 49

GEODIS NEWS

Celou dobu si účastníci konference, kteří nemají téměř dvacetiletou zkušenost s dravci-inovátory z Topconu, asi museli myslet něco o nereálných nebo nepodložených vizích. Závěrečné konstatování o vývoji cen akcií korporace Topcon na burzách v japonské Ósace a Tokyu však musela ostrovem Maui doslova zatřást. V roce 2003 tam totiž stála akcie 105 japonských jenů (to je asi 1 dolar), v roce 2006 byla cena akcie 2245 jenů (asi 21 dolarů), což je při přepočtu do amerických dolarů přibližně 21-násobné zhodnocení. Finanční konstatování jsou totiž neúprosná. V rámci slavnostního ceremoniálu bylo uděleno mnoho cen jednotlivým osobnostem i společnostem a firmám, které se na tomto obrovském úspěchu podílely. Na závěr ceremoniálu bylo uděleno 10 prestižních ocenění „TOPCON OUTSTANDING PERFORMANCE AWARD“. Mezi 10 oceněnými společnostmi byla také společnost Geodis Brno. Jindřich Čapek


N á v š t ě v a s p o l e č n o s t i To p c o n P o s i t i o n i n g S y s t e m s

Na základě oficiálního pozvání presidenta & CEO americké společnosti Topcon Positioning Systems, Inc. pana Raye O’Connora navštívili jednatelé J.Čapek a K.Sukup v doprovodu technicko-obchodního managera P. Navrátila v září 2007 sídlo společnosti v kalifornském městě Livermore. Sídlo TPS se nachází přibližně 150 km východně od San Francisca. Vedení TPS připravilo velice zajímavý program, kterého se zúčastnilo mnoho manažerů zodpovědných jak za vývoj, tak za výrobu, servis i distribuci „positioning“ produktů. Bylo též připraveno několik jednání, mimo jiné i o vzájemné spolupráci při testování některých nových přístrojů a systémů, které TPS vyvíjí. Supermoderní montážní haly, skladové prostory, ale také servisní zázemí potvrdily, že se nacházíme u skutečného lídra světového trhu v oblasti GPS systémů a systémů pro řízení strojů ve stavebnictví . Navštívili jsme také rozsáhlý testovací polygon, předváděcí a školící centrum TPS. Měli jsme možnost si při praktických ukázkách prohlédnout veškeré technologie, které Topcon nabízí pro řízení zemních strojů ve stavebnictví, ale také zcela nové technologie používané v takzvaném „přesném zemědělství“. Právě zemědělství je totiž dalším oborem, ve kterém naleznou technologie vyvíjené a vyráběné TPS pro přesné určování polohy své místo. Na závěr návštěvy byl dohodnut rámcový postup v oblasti vzájemné spolupráce. Ing. Jindřich Čapek


(p. 5) Press Release – Topcon and Sokkia combine Topcon Corporation and Sokkia Co. belong to the top surveying instruments manufacturers. The combination creates the world’s leading supplier of surveying instruments. Subsequent to this combination, Sokkia will be a wholly owned subsidiary of Topcon Corporation. (p. 6) Total stations – Eyes of surveyors in a time perspective This historical overview of Topcon total stations shows both the wealth of innovation gained by this top Japanese producer and also compels us to consider future trends in the development of total stations – a symbol of whole fi eld of surveying and cartography. (pp. 7-9) Topcon total stations – GPT-9000 range The Topcon GPT-9000 total stations range includes high end automatized total stations with Windows? CE operating systems. They are equipped with servo-drivers and a pulse distancemeter with a very long range in the non-prism mode (up to 2000m). They can be expanded into a one-man system or a scanner system. The one-man system utilizes the unique laser communication unit RC-3 allowing immediate searching of prisms. For communication at greater distances it is also possible to use a radio modem. In the case of the scanner application the system allows you to carry out automatic scanning on the strength of digital photography. (pp. 12-13) Practical demonstration of surveying with the IMAGE total station GPT-7000i GPT-7000i is a total station with a built-in camera which allows performing targeted and faultless documentation of surveying. This article provides practical results obtained during the surveying of the roof construction of a stadium in Orlova. (pp. 16-18) Touch the future – GR-3 Engineers at Topcon technology centers have worked for several years on the development of the most state of the art navigation system, which is now available on our market. The main advantage of the GR-3 apparatus is its ability to fully utilize all of the current and planned satellite signals (GPS NAVSTAR, GLONASS, GALILEO). Users will have an apparatus that is capable of measuring even in very adverse conditions and whose features will constantly improve as the planned satellite signals and services gradually become available. The GR-3 system has created its own individual category and is incomparable with any other product on the market. (pp. 18-20) GMS-2 We present an innovation in the world of sub-meter apparatus – the DGPS satellite receiver GMS-2 intended mainly for GIS applications. It is an apparatus for receiving L1 satellite signals GPS NAVSATAR and GLONASS. The apparatus works with the Windows CE.NET operator system, it is equipped with a large color touch display, an electronic compass and a built-in digital camera for perfectly documenting surveying. Differential correction for precise positioning can be received either by satellite or terrestrial networks of permanent reference stations. The GMS-2 apparatus is the ideal equipment for collecting GIS data “to hand”. (pp. 22-23) Mutoh Drafstation The Draftstation has been engineered for high-end CAD & imaging applications, such as industrial design, space engineering, car manufacturing, production of spare parts, ship building, architectural design, photo rendering, project presentations, solid modeling, electronics design, mapping, satellite & aerial images, asset & facility management, town & country planning… (p. 24) 2DXe leveling system for excavators We would like to present to you the new generation of 2D leveling systems, which increase the productivity and precision of your excavator. They combine reliable, rugged components with unique innovation and performance. 2D leveling systems for excavators set a new standard in collection technology. (pp. 25-26) Missing article atomization of excavation works, indication leveling systems TOPCON 3DXi for excavators Now you can try the leveling system 3DXi on your excavator for controlling the height and slope using the satellite systems GPS and GLONASS. (p. 27) New generation of leveling systems driven by motorized total stations Our new solution is based on the use of a new range of TOPCON total stations and radio transmission of data between the machine and the total station. The total station monitors a refl ective prism located on a perched stand and measures its coordinates twenty times per second. The measured position is sent to the control unit in the machine and this automatically provides the required height and lateral slope.

50

I

GEODIS NEWS

(p. 28) Experience in practice The Slovak company EUROVIA Cesty, a.s. has used the leveling system 3D GPS mounted on a CAT 120H Grader since 2005. This system accelerates and improves the quality of the work performed by the company. The first construction on which the system was used was the construction of the Matejovce- Jánovce section of the D1 highway. (p. 29) Dual leveling system TOPCON 3D-mmGPS for paver The company TOPCON in cooperation with the company Vögele has developed a dual 3D-levelling system utilizing unique satellite navigation with millimeter precision for controlling the height of the smoothing board and width of the layer and the direction of finishers exactly according to the digital model of the layer. (p. 30) Leveler blade Levelers have also found their position on the construction market, which you may know under the name leveling plough. It is a very simple, effective and relatively cheap aid. It is a plough that is mounted on its own hydraulic block with electromagnetic valves that control two piston rods to set the height and lateral slope. Precision of this equipment depends on the type of electromagnetic valves used and the characteristics of the hydraulic circulation of the machine. (p. 31) The Prague branch of the company Geodis Brno has served their customers for the last 12 years The company GEODIS PRAHA was established in 1993. At present, it is located in the Prague , town district Letňany ( .Letov area ). The main goal of the company is to strengthen its current surveying activity and effectively support the market with Topcon’s modern positioning equipment. (pp. 34-35) Precision agricultural system X20 from the company TOPCON Work methods are constantly changing. The application and utilization of the most state-of-the-art technology in agriculture helps you to increase productivity and revenue like never before. These days the use of GPS navigation technology on farms is regular practice, as is the need to use the newest equipment to control and manage work directly from the cabin of the machine. The TOPCON X20 control panel represents an effective solution. (p. 36) Manual guidance system TOPCON PCS 100 for precision agriculture The PCS 100 from the company TOPCON is highly visible navigation system with a rugged control panel. It has very simple and intuitive controls. Thanks to its quality and ruggedness the PCS 100 is predetermined for agricultural work. The light and mobile PCS 100 can be easily transferred from machine to machine and can be used with a range of GPS components. (p. 37) Topcon is heading towards the agricultural market At the end of 2006, the development center and production plant of Topcon Positioning Systems with its headquarters in Livermore, CA announced the purchase the leading agricultural company, KEE Technologies Pty Ltd. This company established in Australia, having more than 25 years of experience in the field of agricultural electronics and their application, is focused on the “Precision agricultural market” (Precision positioning in agriculture). It was a step that also meant the introduction of innovative technology on the European market. (pp. 42-43) Intergeo 2007 – “It’s magic” Intergeo is the largest worldwide forum for surveying and geoinformatics. This trade fair and the related conference provides a comprehensive overview of all the key trends in the fi eld of apparatus technology for obtaining measurement data in the fi eld and various types of software equipment for elaboration of geodata. All of the important manufacturers of geodetic and GIS equipment, software and service providers are present there. At the end of September 2007, INTERGEO was welcomed to the city with a long-term trade fair tradition – Leipzig. (p. 46) Educational Partnership Program For many years Topcon has been aware of the importance of supporting educational institutes and schools with affordable surveying equipment. Therefore they have come up with a new initiative called the Educational partnership program in which they offer several types of high end satellite and terrestrial positioning equipment for a very affordable price. This will give future generations of surveyors the opportunity to familiarize themselves with the most advanced technology to-date.

Podnikový časopis společnosti GEODIS BRNO, spol. s r.o., specializovaný časopis pro geodezii a stavebnictví

Redakční spolupráce: Jindřich Čapek, Leoš Durajka, Pavel Dostál, Radek Kaláb, Tomáš Plšek, Peter Puliš, Jaroslav Slabý, Ondřej Skoupý, Radek Tománek, Karel Trutnovský, Radek Valášek

Vydavatel - distribuce: GEODIS BRNO, spol. s r.o. Lazaretní 11a 615 00 Brno Česká republika Telefon: +420 538 702 040* Fax: +420 538 702 061 E-mail: geodis@geodis.cz

Rozesílán poštou a distribuován při odborných a společenských akcích.

Specializovaná oddělení: Divize obchodní: Ředitel: Ing. Jindřich Čapek Telefon: +420 538 702 070 Fax: +420 538 702 061 E-mail: jindrich.capek@geodis.cz Pracoviště PRAHA Telefon/fax: +420 283 923 015-17* E-mail: obchod@geodispraha.cz Divize fotogrammetrie: Ředitel: Ing. Karel Sukup, CSc. Telefon: +420 538 702 020 Fax: +420 538 702 061 E-mail: karel.sukup@geodis.cz Divize geodézie: Ředitel: Ing. Ivo Hanzl Telefon: +420 538 702 050 Fax: +420 538 702 061 E-mail: ivo.hanzl@geodis.cz

GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. Divízia obchodná: GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. Medený Hámor č. 15 974 01 Banská Bystrica Telefon: +421-48-4318 301 +421-48-4318 316 Fax: +421-48-4318 310 E-mail: geodis@geodis.sk

GEODIS RO S.R.L. Str. Tămpei nr. 8 500 271 Brašov Rumunsko Telefon: +40 368 429 112/113/114 Fax: +40 368 429 115 E-mail: topcon@geodisro.ro

Jazyková úprava PhDr. Barbora Markvartová Grafi cká úprava Emil Jirman Tisk LELKA Bojanovice Všechna práva vyhrazena! © GEODIS BRNO, spol. s r.o.

www.geodis.cz www.geodis.sk www.geodisro.ro


... je čas

GEODIS - od roku 1991 exkluzivní distributor produktů TOPCON pro Českou a Slovenskou republiku.

Geodetické přístroje • Hranolové a bezhranolové totální stanice • Profesionální totální stanice s OS Windows CE • Image totální stanice • Digitální nivelační přístroje • Optické nivelační přístroje Stavební lasery • Interiérové lasery • Exteriérové lasery • Sklonové lasery • Potrubní lasery Přesné GPS+ systémy • Duální technologie (GPS + GLONASS) • Softwarově plně rozšiřitelný systém • 40 univerzálních superkanálů • Triální technologie G3 • GPS + GLONASS + GALILEO • 72 univerzálních superkanálů GPS+ systém pro GIS • Duální technologie (GPS + GLONASS) • Integrovaný digitální fotoaparát • Integrovaný elektronický kompas Řídící systémy pro zemní stroje • Ultrazvukové • Laserové • GPS+ • Milimeter GPS+ (technologie LazerZone) určeno pro: Gradery - dozery - rypadla - finišéry Naváděcí systémy pro precizní zemědělství • Postřikování • Sázení • Rozmetání • Hnojení

GEODIS BRNO, spol. s r.o., Lazaretní 11a, 615 00 Brno, tel.: +420 538 702 040*, fax: +420 538 702 061, E-mail: geodis@geodis.cz GEODIS BRNO, spol. s r.o. - pracoviště PRAHA, Beranových 65, 199 21 Praha 9 - Letňany, tel./fax: +420 283 923 015-17*, E-mail: obchod@geodispraha.cz GEODIS SLOVAKIA s.r.o., Medený Hámor 15, SK - 974 01 Banská Bystrica, tel.: +421 48 4318 300*, fax: +421 48 4318 310*, E-mail: geodis@geodis.sk

www.geodis.cz / www.geodis.sk / www.geodisro.ro


Dosah GEODIS GROUP • Albánie, Bangladéš, Belgije, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Francie, Grónsko, Holandsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Jižní Afrika, Kanada, Lotyšsko, Litva, Makedonie, Moldávie, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, SAE, Slovenská republika, Srbsko, Španělsko, Turecko, Velká Británie, USA…

GEODIS News Geodézie a GPS č.2  
GEODIS News Geodézie a GPS č.2  

Firemní časopis firmy GEODIS, věnovaný geodetickým přístrojům, laserům a GPS

Advertisement