Page 1

Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Pagina Marcarea echipamentelor electrice

9-2

Simboluri pentru scheme electrice utilizate în Europa – America de Nord

9-14

Exemplu de schemă electrică realizată după prescripţiile din America de Nord

9-27

Organisme de agrementare în lume

9-28

Organisme de verificare și simboluri

9-32

Măsuri de protecţie

9-34

Protecţia la supracurent a cablurilor si a conductoarelor

9-43

Echipamentul electric al mașinilor

9-51

Măsuri pentru reducerea riscului

9-56

Măsuri pentru evitarea riscului

9-57

Grade de protecţie a echipamentelor electrice

9-58

Clasificarea întreruptoarelor de comandă conform prescripţiilor nord-americane

9-68

Categorii de utilizare pentru contactoare

9-70

Categorii de utilizare pentru întreruptoareseparatoare

9-74

Curenţi nominali ai motoarelor

9-77

Conductoare

9-81

Formule

9-90

Sistemul international de unităţi

9-94

9-1

9


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Marcarea echipamentelor electrice Generalităţi „Extrasele din normele DIN cu clasificarea VDE sunt reproduse cu acceptul DIN (Institutul German pentru Normare) și al VDE (Uniunea pentru Electrotehnică, Electronică și tehnica Informatiilor). Aplicarea normelor se face conform ultimelor ediţii apărute ale acestora, care pot fi obţinute la editura VDE-VERLAG-GMBH Str. Bismarck Nr.33, 10625 Berlin sau de la editura Beuth Verlag GmbH str. Burggrafen nr. 6, 107897 Berlin”.

9

Marcarea conform DIN EN 61346-2:2000-12 (IEC 61346-2:2000) Moeller a decis aplicarea treptată a standardului menţionat într-o perioadă de tranziţie. Faţă de marcarea uzitată până în prezent, funcţia echipamentului electric se stabilește acum pe prima poziţie din grupul de marcare. Pornind de la aceasta, rezultă mai multă libertate pentru alegera literelor de codare. Exemplu pentru o rezistenţă • Limitator normal de curent: R • Rezistenţă la încălzire: E • Rezistenţă de măsurare: B Suplimentar, au fost adoptate la Moeller măsuri specifice pentru implementarea standardului, care parţial deviază de la acesta. • Marcarea bornelor nu este făcută pentru citirea de la dreapta. • Nu este menţionată o a doua literă de identificare pentru marcarea scopului utilizării echipamentului electric, de ex.: releul de timp K1T devine K1.

9-2

• Întreruptoarele automate cu funcţie principală de asigurare sunt marcate de acum înainte cu Q. Ele vor fi numerotate de la 1 la 10, începând din stânga sus. • Contactoarele sunt mai recent marcate cu Q și numerotate de la 11 la nn. de ex.: K91M devine Q21. • Contactoarele auxiliare rămân K și sunt numerotate de la 1 la n. Marcarea se efectuează într-un loc adecvat, în imediata apropiere a simbolului electric. Marcarea reprezintă relaţia dintre echipamentul electric în cadrul instalaţiei și diferitele documentaţii (Scheme de conexiuni, liste de piese, planuri ale circuitului de curent, instrucţiuni). Pentru întreţinerea ușoară, marcarea poate fi amplasată integral sau parţial pe sau în apropierea echipamentului electric. O selecţie de echipamente electrice cu compararea literelor vechi-noi alocate la Moeller – a Tabel, pagina 9-3.


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Marcarea echipamentelor electrice Literă de identificare veche

Exemplu de echipament electric

Literă de identificare nouă

B

Traductoare de măsură

T

C

Condensatoare

C

D

Dispozitive de memorare

C

E

Filtre electrice

V

F

Declanșatoare cu bimetal

F

F

Presostate

B

F

Siguranţe fuzibile (microsiguranţe, siguranţe HH, siguranţe de semnalizare)

F

G

Convertizoare de frecvenţă

T

G

Generatoare

G

G

Soft startere

T

G

UPS-uri

G

H

Lămpi

E

H

Aparate de semnalizare optică și acustică

P

H

Lumini de semnalizare

P

K

Relee auxiliare

K

K

Contactoare de comandă

K

K

Contactoare statice

T

K

Contactoare de forţă

Q

K

Relee de timp

K

L

Bobine de inductanţă

R

N

Amplificatoare de separare, amplificatoare de conversie

T

Q

Întreruptoare-separatoare

Q

Q

Întreruptoare automate pentru securitate

Q

Q

Întreruptor pentru protecţia motoarelor

Q

9

9-3


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Marcarea echipamentelor electrice

9

Literă de identificare veche

Exemplu de echipament electric

Literă de identificare nouă

Q

Comutatoare stea-triunghi

Q

Q

Separatoare

Q

R

Rezistenţe reglabile

R

R

Rezistenţă de măsură

B

R

Rezistenţă de încălzire

E

S

Aparate de comandă

S

S

Buton

S

S

Întreruptor de poziţie

B

T

Transformatore de tensiune

T

T

Transformatoare de curent

T

T

Transformatoare

T

U

Convertoare de frecvenţă

T

V

Diode

R

V

Redresoare

T

V

Tranzistoare

K

Z

Filtre CEM

K

Z

Dispozitive de ecranare și de suprimare a perturbaţiilor radio

F

9-4


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Marcarea echipamentelor electrice Marcarea aparatelor în S.U.A. și Canada conform NEMA ICS 1-2001, ICS 1.1-1984, ICS 1.3-1986 Pentru diferenţierea aparatelor cu funcţii asemănătoare la literele de identificare din tabelul următor se adaugă suplimentar trei cifre sau litere. La utilizarea a două sau mai multe litere de identificare, în mod uzual litera de identificare a funcţiei se așează pe prima poziţie.

Exemplu: Contactorul de comandă care realizeză funcţia de comandă prin impulsuri se marchează cu „1 JCR”. Semnificatiile sunt: 1 = Cod numeric J = Jog (comandă prin impulsuri) – funcţia echipamentului electric CR = Control relay (contactor de comandă) – tipul echipamentului electric

9

9-5


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Marcarea echipamentelor electrice Litere de identificare a aparatelor sau a funcţiilor conform NEMA ICS 1-2001, ICS 1.1-1984, ICS 1.3-1986

9

Litera de identificare

Device or Function

Aparat sau funcţie

A

Accelerating

Accelerare

AM

Ammeter

Ampermetru

B

Braking

Frânare

C sau CAP

Capacitor, capacitance

Condensator, capacitanţă

CB

Circuit-breaker

Întreruptor automat

CR

Control relay

Contactor auxiliar, contactor de comandă

CT

Current transformer

Transformator de curent

DM

Demand meter

Contor de consum

D

Diode

Diodă

DS sau DISC

Disconnect switch

Separator

DB

Dynamic braking

Frânare dinamică

FA

Field accelerating

Accelerare excitaţie

FC

Field contactor

Contactor excitaţie

FD

Field decelerating

Decelerare excitaţie

FL

Field-loss

Dispariţie excitaţie

F sau FWD

Forward

Înainte

FM

Frequency meter

Frecvenţmetru

FU

Fuse

Siguranţă fuzibilă

GP

Ground protective

Legare la pământ de protecţie

H

Hoist

Ridicare

J

Jog

Comandă prin impulsuri

LS

Limit switch

Întreruptor de poziţie, întreruptor cap de cursă

L

Lower

Nivel jos, diminuat

M

Main contactor

Contactor principal

MCR

Master control relay

Contactor de comandă principal

MS

Master switch

Întreruptor principal

9-6


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Marcarea echipamentelor electrice Litera de identificare

Device or Function

Aparat sau funcţie

OC

Overcurrent

Curent de suprasarcină

OL

Overload

Suprasarcină

P

Plugging, potentiometer

Potenţiometru sau dispozitiv debroșabil

PFM

Power factor meter

Cosfimetru

PB

Pushbutton

Buton

PS

Pressure switch

Presostat

REC

Rectifier

Redresor

R sau RES

Resistor, resistance

Rezistenţă, rezistor

REV

Reverse

Înapoi

RH

Rheostat

Rezistenţă reglabilă, reostat

SS

Selector switch

Comutator selector

SCR

Silicon controlled rectifier

Tiristor

SV

Solenoid valve

Ventil electromagnetic

SC

Squirrel cage

Rotor in colivie

S

Starting contactor

Contactor de pornire

SU

Suppressor

Supresor

TACH

Tachometer generator

Tahogenerator

TB

Terminal block, board

Terminal, șir de cleme

TR

Time-delay relay

Relee de timp

Q

Transistor

Tranzistor

UV

Undervoltage

Tensiune minimă

VM

Voltmeter

Voltmetru

WHM

Watthour meter

Contor wattore

WM

Wattmeter

Wattmeter

X

Reactor, reactance

Reactor, reactanţă

9

9-7


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Marcarea echipamentelor electrice Ca alternativă la marcarea aparatelor cu litere de identificare (device designation) conform NEMA ICS 1-2001, ICS 1.1-1984, ICS 1.3-1986 este admisă marcarea după clasele de aparate (class designation). Marcarea tip „class designa-

tion” are rolul de a usura armonizarea cu standardele internaţionale. Literele de identificare utilizate în acest caz sunt parţial similare cu cele conform IEC 61346-1 (1996-03).

Litere de identificare pentru clasele de aparate conform NEMA ICS 19-2002 Litera de identificare

Aparat sau funcţie

Traducere

A

Separate Assembly

Ansamblu separat

B

Induction Machine, Squirrel Cage Induction Motor Synchro, General

Mașină asincronă, rotor în scurtcircuit (colivie) Motor asincron Indicator de turaţie, semn general

• • • • • • • •

• • • • • • • •

9

Control Transformer Control Transmitter Control Receiver Differential Receiver Differential Transmitter Receiver Torque Receiver Torque Transmitter

Transformator de comandă Transmiţător semnal de comandă Receptor semnal de comandă Receptor diferenţial Transmiţător diferenţial Receptor Receptor de cuplu Transmiţător de cuplu

Synchronous Motor Wound-Rotor Induction Motor or Induction Frequency Convertor

Motor sincron Motor de inducţie cu rotor bobinat sau convertizor de frecvenţă

BT

Battery

Baterie

C

Capacitor

Condensator

• Capacitor, General • Polarized Capacitor

• Condensator, semn general • Condensator polarizat

Shielded Capacitor

Condensator ecranat

Circuit-Breaker (all)

Întreruptoare automate (toate)

CB

9-8


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Marcarea echipamentelor electrice Litera de identificare

Aparat sau funcţie

Traducere

D, CR

Diode

Diodă

• • • •

Bidirectional Breakdown Diode Full Wave Bridge Rectifier Metallic Rectifier Semiconductor Photosensitive Cell • Semiconductor Rectifier • Tunnel Diode • Unidirectional Breakdown Diode

• • • •

D, VR

Zener Diode

Diodă Zener

DS

Annunciator Light Emitting Diode Lamp

Indicator Diodă luminiscentă Lampă

• Fluorescent Lamp • Incandescent Lamp • Indicating Lamp

• Lampă fluorescentă • Lampă cu incandescenţă • Indicator luminos

Armature (Commutor and Brushes) Lightning Arrester Contact

Rotor cu poli aparenţi (comutator și perii) Supresor pentru descărcare de fulger Contact

• Electrical Contact • Fixed Contact • Momentary Contact

• Contact electric • Contact fix • Contact pasager

Core

Miez

• Magnetic Core

• Miez magnetic

Horn Gap Permanent Magnet Terminal Not Connected Conductor

Distanţă între contacte Magnet permanent Bornă Conductor neconectat

E

Diodă Zener bidirecţională Redresor în punte dublă alternanţă Redresor cu metaloxid Celulă semiconductoare fotosensibilă • Redresor cu semiconductoare • Diodă tunel • Diodă Zener unidirecţională

9

9-9


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Marcarea echipamentelor electrice Litera de identificare

Aparat sau funcţie

Traducere

F

Fuse

Siguranţă fuzibilă

G

Rotary Amplifier (all) A.C. Generator Induction Machine, Squirrel Cage Induction Generator

Amplificator rotativ(toate tipurile) Generator de c.a. Mașină asincronă, rotor în scurtcircuit (colivie) Generator asincron

HR

Thermal Element Actuating Device

Releu cu bimetal

J

Female Disconnecting Device Female Receptacle

Conector priză Mufă „mamă”

K

Contactor, Relay

Contactor, releu

L

Coil

Bobină

• Blowout Coil • Brake Coil • Operating Coil

• Bobină de stingere • Bobină de frânare • Bobină de lucru Excitaţie • Excitaţie de comutare • Excitaţie de compensare • Excitaţie motor sau generator • Excitaţie separată • Excitaţie serie • Excitaţie paralel

Field

• • • • • •

9

LS

M

9-10

Commutating Field Compensating Field Generator or Motor Field Separately Excited Field Series Field Shunt Field

Inductor Saturable Core Reactor Winding, General

Inductor Reactor cu miez saturabil Înfășurare, în general

Audible Signal Device

Generator de semnal acustic

• Bell • Buzzer • Horn

• Sonerie • Buzer • Hupă

Meter, Instrument

Instrument de măsură


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Marcarea echipamentelor electrice Litera de identificare

Aparat sau funcţie

Traducere

P

• Male Disconnecting Device • Male Receptable

• Conector fișă • Ștecher

Q

Thyristor

Tiristor

• NPN Transistor • PNP Transistor

• Transistor NPN • Transistor PNP

Resistor

Rezistor

• • • •

• • • •

R

S

Adjustable Resistor Heating Resistor Tapped Resistor Rheostat

Rezistor reglabil Rezistenţă pentru încălzire Rezistor cu prize Reostat

Shunt

Șunt

• Instrumental Shunt • Relay Shunt

• Șunt de măsură • Rezistenţă de scurtcircuitare pentru relee

Contact

Contact

• Time Closing Contact • Time Opening Contact

• Contact cu temporizare la închidere • Contact cu temporizare la deschidere • Contact cu temporizare secvenţială • Contact de transfer • Set de contacte • Contact pentru semnal de pâlpâire

• • • •

Time Sequence Contact Transfer Contact Basic Contact Assembly Flasher

9-11

9


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Marcarea echipamentelor electrice Litera de identificare

Aparat sau funcţie

Traducere

S

Switch

Comutator

• Combination Locking and Nonlocking Switch • Disconnect Switch • Double Throw Switch • Drum Switch • Flow-Actuated Switch • Foot Operated Switch • Key-Type Switch • Knife Switch • Limit Switch • Liquid-Level Actuated Switch • Locking Switch • Master Switch • Mushroom Head Operated Switch • Pressure or Vacuum Operated Switch • Pushbutton Switch • Pushbutton Illuminated Switch, Rotary Switch • Selector Switch • Single-Throw Switch • Speed Switch Stepping Switch • Temperature-Actuated Switch • Time Delay Switch • Toggle Switch • Transfer Switch • Wobble Stick Switch

• Combinaţie de întreruptoare interblocate sau neinterblocate • Întreruptor • Întreruptor cu pârghie dublă • Comutator cu tobă • Întreruptor acţionat de debit • Întreruptor acţionat de picior • Întreruptor acţionat cu cheie • Întreruptor tip „cuţit” • Întreruptor de poziţie • Întreruptor cu plutitor • Întreruptor de interblocare • Întreruptor principal • Comutator acţionat cu cap ciupercă

9

Thermostat

9-12

• Comutator acţionat de presiune/vid • Buton • Buton luminos, comutator cu came • • • • • • • • •

Comutator selector Întreruptor cu pârghie simplă Comutator de poli Comutator cu trepte Comutator acţionat de temperatură Comutator temporizat Întreruptor basculant Comutator inversor Întreruptor cu manetă cu pendulare

Termostat


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Marcarea echipamentelor electrice Litera de identificare

Aparat sau funcţie

Traducere

T

Transformer

Transformator

• • • •

• • • •

Current Transformer Transformer, General Polyphase Transformer Potential Transformer

Transformatoare de curent Transformator, in general Transformator polifazat Transformatore de tensiune

TB

Terminal Board

Panou de borne

TC

Thermocouple

Termocuplu

U

Inseparable Assembly

Ansamblu fix, conexiune fixă

V

Pentode, Equipotential Cathode Phototube, Single Unit, Vacuum Type Triode Tube, Mercury Pool

Pentodă, catod echipotenţial, tub fotoelectronic individual, Tip pentru vid Triodă Tub electronic, Catod cu mercur

W

Conductor

Conductor

• Associated • Multiconductor • Shielded

• Cablu normal • Multifilar • Ecranat

Conductor, General

Conductor, în general

Tube Socket

Soclu pentru tub electronic

X

9

9-13


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Simboluri de marcarea echipamentelor electrice Europa-America de Nord Simboluri conform DIN EN, NEMA ICS Comparatia intre simboluri din tabelele de mai jos se bazează pe următoarele standarde nationale/internaţionale: • DIN EN 60617-2 până la DIN EN 60617-12 • NEMA ICS 19-2002 Denumire

DIN EN

NEMA ICS

Conductoare, conexiuni Derivatie din conductor 03-02-04

sau

03-02-05

sau

Conexiune conductoare 03-02-01

Terminal (ex. clemă) 03-02-02

Șir de cleme

9

1 2 3 4 03-02-03

Conductor

9-14

03-01-01

1 2 3 4


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Simboluri de marcarea echipamentelor electrice Europa-America de Nord Denumire Conductor (planificat) Conexiune activă, în general Conexiune activă, opţional, distanţă redusă Linie de limitare, de separare, de exemplu între două părţi de comutare

DIN EN

NEMA ICS

103-01-01

02-12-01

02-12-04

02-01-06

Linie de separare, de exemplu între două unităţi funcţionale 02-01-06

Ecranare

02-01-07

Pământ, simbol general GRD

9

02-15-01

Priză de pâmânt de protecţie 02-15-03

Priză și fișă, conexiune debroșabilă 03-03-05

sau

03-03-06

Punct de separare, eclisă închisă 03-03-18

9-15


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Simboluri de marcarea echipamentelor electrice Europa-America de Nord Denumire

DIN EN

NEMA ICS

Elemente pasive Rezistenţă, simbol general

sau 04-01-02

sau 04-01-02

Rezistenţă cu prize fixe

sau 04-01-09

Rezistenţă reglabilă, simbol general 04-01-03

Rezistenţă ajustabilă

RES

Rezistenţă cu contact alunecător, potenţiometru 04-01-07

Înfășurare, inductivitate, simbol general

9

sau 04-03-02

04-03-01

Înfășurare cu prize fixe 04-03-06

Condensator, simbol general

sau 04-02-01

Condensator variabil 104-02-01

9-16

sau 04-02-02

RES


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Simboluri de marcarea echipamentelor electrice Europa-America de Nord Denumire

DIN EN

NEMA ICS

Aparate de semnalizare Indicator vizibil, simbol general *cu indicarea culorii Indicator luminos, simbol general

sau

sau

08-10-01

*cu indicarea culorii Buzer

sau ABU 08-10-11

08-10-10

Hupă,claxon HN 08-10-05

Elemente de acţionare

9

Acţionare manuală, simbol general 02-13-01

Acţionare prin apăsare 02-13-05

Acţionare prin tragere 02-13-03

Acţionare prin rotire 02-13-04

Acţionare prin cheie 02-13-13

Acţionare prin role, senzori 02-13-15

9-17


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Simboluri de marcarea echipamentelor electrice Europa-America de Nord Denumire

DIN EN

NEMA ICS

Acţionare cu mecanism cu stocare de energie, simbol general 02-13-20

Mecanism de comutare cu declanșare mecanică 102-05-04

Acţionare cu motor

M

MOT

02-13-26

Întreruptor pentru oprire de urgenţă 02-13-08

Acţionare prin protecţia electromagnetică la supracurent 02-13-24

Acţionare prin protecţia termică la supracurent

OL 02-13-25

9

Acţionare electromagnetică 02-13-23

Acţionare prin nivel de lichid 02-14-01

Elemente de acţionare electromecanice, electromagnetice Acţionare electromecanică, simbol general, bobină de releu – simbol general Acţionare specială, simbol general

9-18

sau 07-15-01

sau

x literă de identificare a aparatului


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Simboluri de marcarea echipamentelor electrice Europa-America de Nord Denumire

DIN EN

NEMA ICS

Acţionare electromecanică cu temporizare la anclanșare

SO 07-15-08

Acţionare electromecanică cu temporizare la revenire

SR 07-15-07

Acţionare electromecanică cu temporizare la anclanșare și la revenire

SA 07-15-09

Acţionarea electromecanică a unui releu termic 07-15-21

Contacte Contacte normal deschise

sau 07-02-01

sau 07-02-02

sau

Contacte normal închise

9 07-02-03

sau

Contact comutator cu intrerupere 07-02-04

Contact normal deschis cu închidere anticipată, dintr-un ansamblu de contacte Contact normal închis cu deschidere întârziată, dintr-un ansamblu de contacte

TC, TDC, EM 07-04-01

TO, TDO, LB 07-04-03

Contact normal deschis cu temporizare la acţionare

sau 07-05-01

07-05-02

Contact normal închis cu temporizare la revenire

T.C.

sau 07-05-03

07-05-04

T.O. 9-19


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Simboluri de marcarea echipamentelor electrice Europa-America de Nord Denumire

DIN EN

NEMA ICS

Aparate de comandă Buton (cu revenire)

PB 07-07-02

Buton cu contact normal închis, acţionat manual prin apăsare, de exemplu buton-tastă

PB

Buton cu contact normal deschis și contact normal închis, acţionat manual prin apăsare

PB

Buton cu reţinere cu contact normal deschis acţionat manual prin apăsare

PB

Buton cu reţinere cu 1 contact normal închis, cu acţionare manuală prin lovire (de exemplu buton „ciupercă”)

9

Întreruptor de poziţie (normal deschis) Limitator de cursă (normal deschis)

LS 07-08-01

Întreruptor de poziţie (normal închis) Limitator de cursă (normal închis)

LS 07-08-02

Buton cu revenire cu contact normal deschis, acţionat mecanic, contactul normal deschis este închis

9-20

LS


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Simboluri de marcarea echipamentelor electrice Europa-America de Nord Denumire

DIN EN

NEMA ICS

Buton cu revenire cu contact normal închis, acţionat mecanic, contactul normal închis este deschis Întreruptor de proximitate (normal închis), acţionat prin apropierea unui obiect metalic Întreruptor de proximitate, inductiv cu contact normal deschis

LS

Fe 07-20-04

Fe

Întreruptor de proximitate, inductiv cu simbol bloc 07-19-02

Releu de presiune minimă, presostat, contact normal deschis

P<

P

sau

07-17-03

Releu de presiune, presostat, contact normal închis

P>

P

sau

9

Întreruptor cu plutitor, contact normal deschis Întreruptor cu plutitor, contact normal închis

9-21


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Simboluri de marcarea echipamentelor electrice Europa-America de Nord Denumire

DIN EN

NEMA ICS

Aparate de comutare Contactor (normal deschis) x litera de identificare

07-13-02

Contactor tripolar cu trei declanșatoare de supracurent OL

x litera de identificare Separator tripolar

DISC 07-13-06

Întreruptor automat tripolar

CB 07-13-05

9

Întreruptor tripolar cu mecanism de comutare, cu trei relee termice la supracurent, cu trei declanșatoare electromagnetice de protecţie, întreruptor pentru protectia motoarelor

x

x

x

l> l> l> 107-05-01

Siguranţă, simbol general

sau

FU sau

07-21-01

Transformatoare, transformatoare de curent Transformatoare cu două înfășurări 06-09-02

9-22

sau

sau 06-09-01


Agenda electricÄ&#x192; Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Simboluri de marcarea echipamentelor electrice Europa-America de Nord Denumire

DIN EN

Autotransformator

NEMA ICS sau

sau

06-09-07 06-09-06

sau

Transformatoare de curent 06-09-11

06-09-10

MaČ&#x2122;ini Generator G

G

sau

GEN

06-04-01

Motor, simbol general M

M

sau

MOT

06-04-01

Motor de curent continuu, simbol general

M

M

9

06-04-01

Motor de curent alternativ, simbol general

M

~

06-04-01

Motor asincron trifazat cu rotorul ĂŽn scurtcircuit

M 3~ 06-08-01

Motor asincron trifazat cu rotor cu inele

M 3~ 06-08-03

9-23


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Simboluri de marcarea echipamentelor electrice Europa-America de Nord Denumire

DIN EN

NEMA ICS

Componente semiconductoare Intrare statică Ieșire statică

Intrare statică cu negaţie 12-07-01

Ieșire statică cu negaţie 12-07-02

Intrare dinamică, schimbarea stării din 0 în 1 (L/H) 12-07-07

Intrare dinamică cu negaţie, schimbarea stării din 1 în 0 (H/L) 12-07-08

9

Circuit ȘI, simbol general

&

A

12-27-02

Circuit SAU, simbol general

1

OR

12-27-01

Circuit NU, inversor

1

OR

12-27-11

Circuit SI cu ieșirea negată, circuit NAND

1 2 13

&

12-28-01

9-24

A


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Simboluri de marcarea echipamentelor electrice Europa-America de Nord Denumire Circuit SAU cu ieșirea negată, circuit NOR

DIN EN 3 4 5

NEMA ICS

1

OR

12-28-02

Circuit SAU exclusiv, simbol general

=1

OE

12-27-09

Bistabil RS

S R

S FF 1 T C 0

12-42-01

Circuit monostabil netriggerabil în timpul impulsului de ieșire, simbol general

SS

1 12-44-02

Temporizare variabilă, cu indicarea valorii

TP Adj. m/ms 02-08-05

Diodă semiconductoare, simbol general

(K)

(A)

9

05-03-01

Diodă de limitare, diodă Zener 05-03-06

Diodă luminescentă, simbol general 05-03-02

Diodă bidirectionlă, diac

(T)

(T)

(A)

(K)

05-03-09

Tiristor, simbol general 05-04-04

9-25


Agenda electricÄ&#x192; Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Simboluri de marcarea echipamentelor electrice Europa-America de Nord Denumire

DIN EN

Tranzistor PNP

NEMA ICS (A)

(K) sau (E)

(C) (B)

05-05-01

Tranzistor NPN, cu colectorul legat la carcasÄ&#x192;

(K)

(A) sau (E)

(C) (B)

05-05-02

9

9-26


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Exemplu de schemă realizată conform normelor nord-americane Demaror pentru pornirea directă a motoarelor Fără siguranţe, cu întreruptor automat CB

L1 L2

L1 L2

L3

L3

M

T1 T2

MTR

T3

460 V H2 H4

H1 H3

X1 115 V FU

1 PB STOP 11

X2

2 PB START

12

X1 A1

13 13

M

14 14

W M

X2 A2

9

9-27


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Organisme de agrementare în lume

9

Sigla

Denumirea completă

Ţara

ABS

American Bureau of Shipping Societate de clasificare navală

S.U.A.

AEI

Associazione Elettrotechnica ed Elettronica Italiana Uniunea industriei electrotehnice italiene

Italia

AENOR

Asociacion Espańola de Normalización y Certificación Uniunea spaniolă pentru standardizare și certificare

Spania

ALPHA

Gesellschaft zur Prüfung und Zertifizierung von Niederspannungsgeräten Uniunea laboratoarelor germane de încercări

Germania

ANSI

American National Standards Institute

S.U.A.

AS

Australian Standard

Australia

ASA

American Standards Association Uniunea americană de standardizare

S.U.A.

ASTA

Association of Short-Circuit Testing Authorities Uniunea laboratoarelor de încercări

Marea Britanie

BS

British Standard

Marea Britanie

BV

Bureau Veritas Societate de clasificare navală

Franţa

CEBEC

Comité Electrotechnique Belge simbol pentru produse electrotehnice belgiene

Belgia

CEC

Canadian Electrical Code

Canada

IEC

Comitato Elettrotecnico Italiano Organizatie de standardizare italiană

Italia

IEC

Commission Electrotechnique Internationale Comisia Electrotehnică Internatională

Elveţia

CEMA

Canadian Electrical Manufacturer’s Association Uniunea industriei electrotehnice canadiene

Canada

CEN

Comité Européen de Normalisation Comitetul European pentru Standardizare

Europa

CENELEC

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique Comitetul European pentru Standardizare in Electrotehnică

Europa

9-28


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Organisme de agrementare în lume Sigla

Denumirea completă

Ţara

CSA

Canadian Standards Association Uniunea canadiană de standardizare, standard canadian

Canada

DEMKO

Danmarks Elektriske Materielkontrol Organizatie daneză de control al materialelor pentru produse electrotehnice

Danemarca

DIN

Deutsches Institut für Normung Institutul german pentru standardizare

Germania

DNA

Deutscher Normenausschuss Comitetul German pentru Standardizare

Germania

DNV

Det Norsk Veritas Societate de clasificare navală

Norvegia

EN

Standard European

Europa

ECQAC

Electronic Components Quality Assurance Committee Comitetul pentru asigurarea calitătii componentelor

Europa

ELOT

Hellenic Organization for Standardization Organizaţie elenă de standardizare

Grecia

EOTC

European Organization for Testing and Certification Organizaţie europeană pentru asigurarea conformităţii

Europa

ETCI

Electrotechnical Council of Ireland Organizaţie irlandeză de standardizare

Irlanda

GL

Germanischer Lloyd Societate de clasificare navală

Germania

HD

Document de armonizare

Europa

IEC

International Electrotechnical Commission Comisia internaţională pentru electrotehnică

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers Uniunea inginerilor electrotehnici și electronisti

S.U.A.

IPQ

Instituto Portoguęs da Qualidade Institutul portughez de calitate

Portugalia

ISO

International Organization for Standardization Organizaţie internaţională de standardizare

9

9-29


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Organisme de agrementare în lume

9

Sigla

Denumirea completă

Ţara

JEM

Japanese Electrical Manufacturers Association Uniune a industriei electrotehnice

Japonia

JIC

Joint Industry Conference Uniune generală a industriilor

S.U.A.

JIS

Japanese Industrial Standard

Japonia

KEMA

Keuring van Elektrotechnische Materialen Institut de încercări pentru produse electrotehnice

Olanda

LOVAG

Low Voltage Agreement Group

LRS

Lloyd's Register of Shipping Societate de clasificare navală

Marea Britanie

MITI

Ministry of International Trade and Industry Ministerul pentru Comerţ internaţional și Industrie

Japonia

NBN

Norme Belge Standard belgian

Belgia

NEC

National Electrical Code Codul naţional pentru electrotehnică

S.U.A.

NEMA

National Electrical Manufacturers Association Uniune a industriei electrotehnice

S.U.A.

NEMKO

Norges Elektriske Materiellkontroll Institutul norvegian pentru încercări produse electrotehnice

Norvegia

NEN

Nederlandse Norm Standard olandez

Olanda

NFPA

National Fire Protection Association Societate americană pentru protecţie împotriva incendiilor

S.U.A.

NKK

Nippon Kaiji Kyakai Societate japoneză de clasificare

Japonia

OSHA

Occupational Safety and Health Administration Birou pentru protecţia și igiena muncii

S.U.A.

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik Uniunea austriacă pentru electrotehnică

Austria

PEHLA

Prüfstelle elektrischer Hochleistungsapparate der Gesellschaft für elektrische Hochleistungsprüfungen Laborator de încercări pentru aparate de mare putere al societăţii pentru încercări de mare putere

Germania

9-30


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Organisme de agrementare în lume Sigla

Denumirea completă

Ţara

PRS

Polski Rejestr Statków Societate de clasificare navală

Polonia

PTB

Physikalisch-Technische Bundesanstalt Autoritate tehnică federală

Germania

RINA

Registro Italiano Navale Societate italiană de clasificare navală

Italia

SAA

Standards Association of Australia

Australia

SABS

South African Bureau of Standards

Africa de Sud

SEE

Service de l'Energie de l'Etat Autoritate luxemburgheză pentru standarde, încercări și certificare

Luxemburg

SEMKO

Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten Autoritate suedeză de încercări pentru produse electrotehnice

Suedia

SEV

Schweizerischer Elektrotechnischer Verein Uniunea electrotehnică elveţiană

Elveţia

SFS

Suomen Standardisoimisliito r.y. Uniune finlandeză de standardizare

Finlanda

STRI

The Icelandic Council for Standardization Organizaţie islandeză de standardizare

Islanda

SUVA

Schweizerische Unfallversicherungs-Anstalt Autoritate elveţiană de asigurare împotriva accidentelor

Elveţia

TÜV

Technischer Überwachungsverein Uniunea de supraveghere tehnică

Germania

UL

Underwriters' Laboratories Inc. Uniunea laboratoarelor asiguratorilor

S.U.A.

UTE

Union Technique de l'Electricité Uniune electrotehnică

Franţa

VDE

Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik (früher Verband Deutscher Elektrotechniker) Uniunea germană pentru eletrotehnică,electronică și tehnica informaţiilor

Germania

ZVEI

Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie Uniunea centrală a industriei electrotehnice și electronice

Germania

9

9-31


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Organisme de verificare și simboluri Organisme de verificare și simboluri în Europa și America de Nord Aparatele produse de Moeller beneficiază, în varianta standard, de toate aprobările disponibile în întreaga lume, inclusiv cele pentru S.U.A. Unele aparate, ca de ex. întreruptoarele automate, pot fi utilizate în întreaga lume în varianta lor standard, cu excepţia Statelor Unite și a Canadei. Pentru export în America de Nord, aparatele sunt oferite într-o variantă specială aprobată de UL și CSA-. În toate cazurile, prescripţiile speciale de construcţie și utilizare, caracteristice ţărilor, materialele pentru instalare și tipurile de instalare, precum și condiţiile speciale trebuie luate în considerare, cum ar fie de ex. condiţii climaterice dificile. Incepând cu ianuarie 1997, toate aparatele care corespund directivei europene de joasă tensiune și

sunt destinate pentru vânzare în Uniunea Europeană trebuie să fie marcate cu simbolul CE. Simbolul CE precizează că aparatul astfel marcat corespunde tuturor cerinţelor și prescripţiilor. Îndeplinirea obligaţiei de marcare cu simbollul CE permite integrarea liberă a produsului în spaţiul economic european. Deoarece aparatele marcate cu simbolul CE corespund standardelor armonizate, nu mai este necesară aprobare și deci o marcare în anumite ţări (a Tabel, pagina 9-32). O exceptie o constituie materialele pentru instalaţii. Grupa de aparate cuprinzând întreruptoare automate normale și cu protecţie la curenţi de defect diferenţiali, pentru anumite domenii de aplicare, trebuie supusă încercărilor și deci marcată cu simbolul corespunzător.

Ţara

Organismul de verificare

Belgia

Comité Electrotechnique Belge Belgisch Elektrotechnisch Comité (CEBEC)

Da, cu excepţia materialelor pentru instalaţii

Danemarca

Danmarks Elektriske Materielkontrol (DEMKO)

Da

Germania

Verband Deutscher Elektrotechniker

Finnlanda

FIMKO

Da

Franţa

Union Technique de l’Electricité (UTE)

Da, cu excepţia materialelor pentru instalaţii

9

9-32

Simbol

v

Inclus în simbolul CE

Da, cu excepţia materialelor pentru instalaţii


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Organisme de verificare și simboluri Ţara

Organismul de verificare

Simbol

Canada

Canadian Standards Association (CSA)

Nu, suplimentar sau separat simbolurile de aprobare UL și CSA

Olanda

Naamloze Vennootschap tot Keuring van Electrotechnische Materialen (KEMA)

Da

Norvegia

Norges Elektriske Materiellkontrol (NEMKO)

Da

Rusia

Goststandart(GOST-)R

Nu

Suedia

Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten (SEMKO)

Da

Elveţia

Schweizerischer Elektrotechnischer Verein (SEV)

Da, cu excepţia materialelor pentru instalaţii

Cehia

Nu, declaraţia producătorului este suficientă

Ungaria

Nu, declaraţia producătorului este suficientă

S.U.A.

Underwriters Laboratories Listing Recognition

Inclus în simbolul CE

Nu, suplimentar sau separat simbolurile de aprobare UL și CSA

9-33

9


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Măsuri de protecţie Protectia împotriva șocului electric conform IEC 364-4-41/VDE 0100 partea 410 În continuare se prezintă diferenţa între protecţia împotriva atingerii directe, protecţia împotriva atingerii indirecte și protecţia atât împotriva atingerii directe cât și împotriva atingerii indirecte. • Protecţia împotriva atingerii directe Toate măsurile pentru protecţia personalului și a animalelor împotriva pericolelor ce decurg din

atingerea părtilor active ale echipamentelor electrice. • Protecţia împotriva atingerii indirecte Protecţia personalului și a animalelor împotriva pericolelor ce decurg din atingerea accidentală a părţilor conductoare accesibile ale echipamentelor.

Măsuri de protecţie

9

Protecţia atât împotriva atingerii directe, cât și împotriva atingerii indirecte.

Protecţia împotriva atingerii directe

Protecţia împotriva atingerii indirecte

Protecţia prin tensiune redusă: – SELV – PELV

Protecţie prin izolare părţi active

Protecţie prin deconectare automată a sursei

Protecţie prin acoperire și încapsulare

Izolare de protecţie k

Protecţie prin obstacole

Protecţie prin spaţii neconductoare

Protecţie prin distanţare

Protecţie prin egalizarea locală a potentialelor fără legare la pământ

Separare (izolare) de protecţie Protecţia se asigură prin: a)echipamentul propriu-zis, b) aplicarea măsurilor de protecţie la instalare, c) o combinaţie a situatiilor a) și b).

9-34


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Măsuri de protecţie Măsuri de protecţie împotriva atingerii indirecte cu deconectare și semnalizare Condiţiile de deconectare se stabilesc prin tipul existent de sistem de distribuţie și prin elementul de protecţie selectat. Sisteme conform IEC 364-3/VDE 0100 Partea 310 Schema de legare la pământ

Semnificaţia simbolurilor

Sistem TN L1 L2 L3 N PE

T: N:

b

legare directă la pământ a unui punct (împământarea sistemului) Masele se leagă direct la punctul de alimentare legat la pământ (împământarea sistemului)

a

Sistem TT L1 L2 L3 N

T: T:

b a

legare directă la pământ a unui punct (împământarea sistemului) Masele se leagă direct la pământ, independent de legarea la pământ a unui punct al alimentării (împământarea sistemului)

PE

Sistem IT L1 L2 L3 c

b

I: T:

izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ sau legarea la pământ printr-o impedanţă Masele se leagă direct la pământ, independent de legarea la pământ a unui punct al alimentării (împământarea sistemului)

PE

a b c

Împământarea sistemului Masă Impedanţă

9-35

9


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Măsuri de protecţie Dispozitive de protecţie și condiţii de deconectare conform IEC 364-4-1/VDE 0100 Partea 410 Tipul sistemului de distribuţie

Sistem TN

Protecţie prin

Schema de principiu

Dispozitiv de protecţie la supracurent

Sistem TN-S Conductor neutru și conductor de protecţie separate pe întreaga reţea

Descriere

Zs X Ia F U0 Zs = impedanţa buclei de defect Ia = curentul care determină deconectarea în :

L1 L2 L3 N PE

9

Siguranţe fuzibile Întreruptoare automate modulare Întreruptoare automate

9-36

Sistem TN-C Funcţiile conductorului de neutru și conductorului de protecţie sunt combinate pe un singur conductor (PEN) pe întreaga reţea L1 L2 L3 PEN

Condiţie de deconectare

• F5s • F 0,2 s

Neutru

în circuite de pânâ la 35 A, cu prize și echipamente portabile care pot fi mișcate U0 = tensiunea nominală faţă de conductorul legat la pământ


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Măsuri de protecţie Dispozitive de protecţie și condiţii de deconectare conform IEC 364-4-1/VDE 0100 Partea 410 Tipul sistemului de distribuţie

Sistem TN

Protecţie prin

Schema de principiu

Dispozitiv de protecţie la supracurent

Sistem TN-C-S Funcţiile de neutru și conductor de protecţie sunt combinate pe un singur conductor (PEN) pe o zonă a reţelei

Descriere

Condiţie de deconectare

Circuit de protecţie la curent diferenţial

Zs X IDn F U0 IDn = curent diferenţial nominal U0 = limita tensiunii de atingere admise *: (F 50 V c.a., F 120 V c.c.)

L1 L2 L3 N PE(N)

Dispozitiv de protecţie la curent diferenţial (de defect)

L1 L2 L3 N PE(N)

Dispozitiv de protecţie la tensiune diferenţială de defect (caz special) Dispozitiv de supraveghere a izolaţiei * a Tabel, pagina 9-41

9-37

9


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Măsuri de protecţie Dispozitive de protecţie și condiţii de deconectare conform IEC 364-4-1/VDE 0100 Partea 410 Tipul sistemului de distribuţie

Sistem TT

Protecţie prin

Schema de principiu

Descriere

Dispozitiv de protecţie la supracurent

L1 L2 L3 N PE

Siguranţe fuzibile Întreruptoare automate modulare Întreruptoare automate

9

Dispozitiv de protecţie la curent diferenţial (de defect)

PE

* a Tabel, pagina 9-41

9-38

PE

L1 L2 L3 N F1

F1

F1 L1 L2 L3 N

PE

Dispozitiv de protecţie la tensiune diferenţială de defect (caz special)

Împământare de protecţie

PE

Condiţii de semnalizare/deconectare RA X Ia F UL RA = rezistenţa de punere la pământ a corpului Ia = curentul care determină deconectarea automată 5 s UL = limita tensiunii de atingere admise *: (F 50 V c.a., F 120 V c.c.)

Circuit de protecţie la curent diferenţial

RA X IΔn F UL IΔn = curent diferenţial nominal

Circuit de protecţie la tensiune diferenţială (de defect)

RA: max. 200 O

PE

L1 L2 L3 N

FU PE


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Măsuri de protecţie Dispozitive de protecţie și condiţii de deconectare conform IEC 364-4-1/VDE 0100 Partea 410 Tipul sistemului de distribuţie

Sistem TT

Protecţie prin

Schema de principiu

Dispozitiv de supraveghere a izolaţiei

Dispozitiv de protecţie la supracurent

L1 L2 L3 PE

Descriere

Condiţii de semnalizare/deconectare

Legare la împământare multiplă de protecţie

RA X Id F UL (1) ZS X Ia F Uo (2) RA = rezistenţa de punere la pământ a tuturor părţilor active ale corpului Id = curent diferenţial, în cazul primului defect, cu impedanţa neglijabilă între un conductor de fază și conductorul de protecţie sau o masă conectată la acesta UL = limita tensiunii de atingere admise *: F 50 V c.a., F 120 V c.c.

* a Tabel, pagina 9-41

9-39

9


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Măsuri de protecţie Dispozitive de protecţie și condiţii de deconectare conform IEC 364-4-1/VDE 0100 Partea 410 Tipul sistemului de distribuţie

Sistem IT

Protecţie prin

Schema de principiu

Dispozitiv de protecţie la curent diferenţial (de defect)

L1 L2 L3 F1

F1

PE

9

Dispozitiv de protecţie la tensiune diferentială de defect (caz special)

FU PE

PE

Dispozitiv de supraveghere a izolaţiei

L1 L2 L3 PE Z< 햲

a Egalizare suplimentară a potentialelor * a Tabel, pagina 9-41

9-40

Condiţii de semnalizare/deconectare

Circuit de protecţie la curent diferenţial (de defect)

RA X IΔn F UL IΔn = curent diferenţial nominal

Circuit de protecţie la tensiune diferentială (de defect)

RA: max. 200 O

Sistem de protecţie a conductoarelor

R X Ia F UL R = rezistenţa între corpuri și părţi conductoare exterioare care pot fi atinse simultan

PE

L1 L2 L3 FU

Descriere


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Măsuri de protecţie Dispozitivul de protecţie trebuie să deconecteze automat partea defectă a instalaţiei. În nici un punct al instalaţiei nu trebuie să apară o tensiune de atingere cu o durată de acţionare mai mare

decât valorile din tabelul de mai jos. Valoarea limită acceptată internaţional pentru tensiunea de atingere la o durată maximă de deconectare de 5 s este de 50 V c.a respectiv de 120 V c.c.

Durata de acţionare maxim admisă funcţie de tensiunea de atingere conform IEC 364-4-41 Tensiunea de atingere prezumată

t [s] 5.0

Durata de acţionare maxim admisă

2.0

c.a. eff [V]

c.c. eff [V]

1.0

< 50

< 120

50

120

·

75

140

1,0

90

160

0,5

110

175

0,2

150

200

0,1

220

250

0,05

280

310

0,03

0.5

0.2 0.1 0.05

0.02

50 100

200

300

[s]

5,0

9

400 U [V]

9-41


Agenda electrică Moeller 02/05

Notiţe

9

9-42


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Protecţia la supracurent a cablurilor și a conductoarelor Cablurile si conductoarele trebuie protejate prin dispozitive de protecţie la supracurent împotriva încălzirii excesive care poate apărea datorită

suprasarcinilor în funcţionare sau în cazul scurtcircuitelor.

Protecţia la suprasarcină Protecţia la suprasarcină constă în prevederea unor dispozitive care întrerup curenţii de suprasarcină din circuite înaintea producerii unor încălziri care pot determina deteriorarea izolaţiei conductoarelor, a bornelor și conexiunilor sau a zonelor adiacente. Pentru protecţia la suprasarcină a conductoarelor trebuie îndeplinite următoarele condiţii (conform: DIN VDE 0100-430)

In

protecţie Notă: La dispozitivele de protecţie reglabile, In corespunde valorii reglate. I2 curentul care determină declanșarea dispozitivului de protecţie în condiţiile specificate în instrucţiunile echipamentului (curent mare de încercare).

IB F In F IZ I2 F 1,45 IZ

Sa

Cu

re

Valori de referinţă ale cablului

rci

nt

ul

no

na

mi

curentul de lucru prezumat al circuitului capacitatea de încărcare a cablului sau conductorului curentul nominal al dispozitivului de

IB IZ

de

cu

1.

re

na

nt

lI B

45

I z9 I

z

I

Parametrii echipamentului de protecţie

au

ul

ls I n ina re gla re de

m no

nt re ul Cu rent cu

ul

t en

de

e

ar

la ec

A

Iz

d

r

Cu

Dispunerea dispozitivelor de protecţie la suprasarcină Dispozitivele de protecţie la suprasarcină trebuie montate la începutul fiecărui circuit și în toate punctele în care capacitatea de încărcare se reduce, daca nu există un dispozitiv de protecţie în amonte care sa le asigure protecţia .

9-43


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Protecţia la supracurent a cablurilor și a conductoarelor Notă: Cauze pentru reducerea capacităţii de încărcare pot fi: Reducerea secţiunii conductoarelor, o altă metodă de instalare a acestora, diferenţe de izolaţie, alt număr de conductoare. Dispozitivele de protecţie la suprasarcină nu se montează dacă întreruperea circuitului poate prezenta un pericol. În acest caz circuitele trebuie

astfel proiectate încât să nu dăuneze apariţia curenţilor de suprasarcină. Exemple: • Circuite de excitatie pentru mașini rotative • Circuite de alimentare pentru electromagneţi • Circuite secundare ale transformatoarelor de curent • Circuite de siguranţă.

Protecţia la scurtcircuit Proteţia la scurcircuit constă în prevederea unor dispozitive de protecţie care intrerup curenţii de scurtcircuit din conductoare înainte de producerea unei creșteri a temperaturii care conduce la deteriorarea izolaţiei conductoarelor, a bornelor și conexiunilor sau a zonelor adiacente. In general timpul admis de deconectare „t” pentru scurtcircuite până la 5 s poate fi determinat aproximativ cu formula următoare: S t = ⎛ kx --⎞ ⎝ T⎠

9

2

sau

I2 x t = k2 x S2

În care semnificaţia simbolurilor este: t: timpul de deconectare admis la scurtcircuit, în secunde S: secţiunea conductoarelor, în mm2 I: curentul de scurtcircuit, în A k: constantă având valorile – 115 pentru conductoare din cupru izolate cu PVC – 74 pentru conductoare din aluminiu izolate cu PVC – 135 pentru conductoare din cupru izolate cu cauciuc – 87 pentru conductoare din aluminu izolate cu cauciuc – 115 pentru conductoare din cupru cositorite

9-44

Pentru timpi de deconectare foarte mici (< 0,1 s) produsul k2 x S2 din ecuatie trebuie să fie mai mare decât valoarea I2 x t a dispozitivului de protecţie, dată de producător. Notă: Aeastă condiţie este îndeplinită dacă există o siguranţă fuzibilă de până la 63 A, iar sectiunea cea mai mică a cablului de protejat este de min. 1,5 mm2 Cu. Dispunerea dispozitivelor de protecţie la scurtcircuit Dispozitivele de protecţie la scurtcircuit trebuie montate la începutul fiecărui circuit și în toate punctele unde capacitatea de încărcare la scurtcircuit se reduce, dacă nu există în amonte un dispozitiv care sa le asigure protecţia.


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Protecţia la supracurent a cablurilor și a conductoarelor Notă: Cauze pentru reducerea capacităţii de încărcare la scurtcircuit pot fi: Reducerea secţiunii conductoarelor, diferenţe de izolaţie.

Dispozitivele de protecţie la scurtcircuit nu se montează în situaţiile în care întreruperea circuitului poate prezenta un pericol.

Protecţia conductoarelor de fază si a conductorului neutru Protectia conductoarelor de fază Dispozitive de protecţie la suprasarcină se prevăd pentru toate conductoarele de fază: ele trebuie să deconecteze conductorul în care apare un supracurent dar nu în mod obligatoriu și celelalte faze active. Notă: Dacă întreruperea unei singure faze poate conduce la pericole, de exemplu la motoare asincrone trifazate,trebuie luate măsuri corespunzătoare. Întreruptoarele pentru protecţia motoarelor și întreruptoarele automate deconectează de obicei tripolar. Protectia conductorului neutru în 1. Instalaţiile cu steaua legată direct la pământ (sisteme TN sau TT) Dacă secţiunea conductorului neutru este mai mică decât cea a conductoarelor de fază se va prevedea un dispozitiv de supraveghere a supracurentului adaptat acestuia; acest dispozitiv trebuie să determine deconectarea conductoarelor de fază dar nu neaparat pe cea a conductorului neutru. Un dispozitiv de supraveghere a supracurentului pe conductorul neutru nu este necesar în următoarele situaţii: • conductorul neutru este protejat la scurtcircuit prin dispozitivul de protecţie al conductoarelor de fază, și • curentul maxim care poate parcurge conductorul neutru în funcţionare normală este mult mai mic decât valoarea capacităţii de încărcare a conductorului.

Notă: Această a doua condiţie este îndeplinită cănd puterea consumatorilor este repartizată relativ uniform pe faze, de exemplu când suma puterilor consumatorilor conectati între faze și neutru (nul), cum ar fi corpuri de iluminat și prize, este mult mai mică, comparativ cu puterea transmisă prin circuit. Secţiunea conductorului neutru nu trebuie să fie mai mică decât valorile prezentate în tabelul din pagina următoare. 2. Instalaţii cu steaua nelegată direct la pământ (sisteme IT) Dacă schema prevede conductor neutru distribuit la toţi consumatorii, trebuie prevăzut un dispozitiv de supraveghere la supracurent a neutrului pe fiecare circuit care va deconecta toate conductoarele active ale circuitului afectat (inclusiv conductorul neutru). Se poate renunţa la această supraveghere dacă conductorul neutru este protejat la scurtcircuit printr-un dispozitiv montat în amonte, de exemplu pe alimentarea instalaţiei. Deconectarea conductorului neutru Dacă este specificată deconectarea conductorului neutru, dispozitivul de protecţie trebuie astfel proiectat ca în nici un caz să nu deconecteze conductorul neutru înainte de conductoarele de fază și nici să îl reconecteze după reconectarea acestora. Aceste condiţii sunt îndeplinite de întreruptoarele tetrapolare NZM.

9-45

9


9

Tipuri de cabluri si de conductoare

NYM, NYBUY, NHYRUZY, NYIF, H07V-U, H07V-R, H07V-K, NYIFY

NYY, NYCWY, NYKY, NYM, NYMZ, NYMT, NYBUY, NHYRUZY

Modul de amplasare

A1

E

B1

în pereţi izolanţi, in conducte de instalare

cablu cu mai multe conductoare, în perete

mai multe conductoare, în conducte de instalare, pe perete

cablu cu mai multe conductoare, în conducte de instalare, pe perete sau pe podea

cablu plat cu m,ai multe conductoare in perete sau sub tencuială

2

2

2

2

3

3

Capacitatea de încărcare Iz în A la temperatura mediului ambiant de 25 și la 70° temperatură de functionare. Pentru alegerea dispozitivelor de protecţie la supracurent sunt valabile conditiile Ib F In F Iz și I2 F 1,45 Iz. Pentru dispozitivele de protecţie cu curent de declanșare I2 F In este valabilă doar condiţia:

3

3

libere, în aer

2

 0.3 d

 0.3 d

3

Ib F In F Iz (Ib: curentul de lucru al circuitului). Întreruptoarele și Întreruptoarele-separatoare îndeplinesc această condiţie. Pentru dispozitivele de protecţie cu alt curent de declanșare, avem:

1,45 X

In F ---------- ⋅ I N ; =

IZ IN

Agenda electrică Moeller 02/05

Număr de conductoare

B2 C pe sau sub perete, sub tencuială în canale sau conducte de instalare dispunere directă în cablu cu mai mai multe conducperete multe conductoare, în conducte de toare, în perete instalare, pe perete

Standarde, formule, tabele Protecţia la supracurent a cablurilor și a conductoarelor

9-46

Capacitatea de încărcare și protecţia cablurilor și a conductoarelor cu izolatie de PVC conform DIN VDE 0298-4, la 25 °C temperatura mediului ambiant


28 36 49 65 85 105 126 160 193 223

2,5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

200

160

160

125

100

80

63

40

35

25

20

16

In

199

174

144

114

94

77

59

45

33

25

19

14

Iz

3

160

160

125

100

80

63

50

40

32

25

16

13

In

285

246

204

160

133

107

81

60

43

34

25

18,5

Iz

2

B1

250

200

200

160

125

100

80

50

40

32

25

16

In

253

219

181

142

118

94

72

53

38

30

22

16,5

Iz

3

250

200

160

125

100

80

63

50

35

25

20

16

In

117

95

72

53

39

30

22

16,5

Iz

2

B2

15 20 28 35 50 65 82 101 – – – –

16 20 25 35 50 63 80 100 – – – –

Iz

In

3

100

80

63

50

35

25

20

13

In

146

119

90

67

49

37

28

21

Iz

2

C

125

100

80

63

40

35

25

20

In

126

102

81

63

43

35

25

18,5

Iz

3

125

100

80

63

40

35

25

16

In

154

125

94

70

51

39

29

21

Iz

2

E

125

125

80

63

50

35

25

20

In

Pentru dispozitivele de protecţie la supracurent al căror curent nominal In nu corespunde cu valorile din tabel, se alege valoarea nominală imediat inferioară.

16,5 21

1,5

Iz

2

Număr de conductoare

Sectiunea conductoarelor din cupru, în mm2

A1

Modul de amplasare

Continuare

134

107

85

64

46

36

27

19,5

Iz

3

125

100

80

63

40

35

25

16

In

Standarde, formule, tabele Protecţia la supracurent a cablurilor și a conductoarelor Agenda electrică Moeller 02/05

9

9-47


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Protecţia la supracurent a cablurilor și a conductoarelor Sectiuni minime pentru conductoare de protecţie conform DIN VDE 0100-510 (1987-06, t), DIN VDE 0100-540 (1991-11) Conductor de protecţie sau conductor PEN

Conductor de protecţie3) dispus separat

Conductor de fază

Conductoare izolate de putere

Cablu 0,6/1kV cu 4 conductoare

protejat

mm2

mm2

mm2

mm2 Cu

Al

mm2 Cu

Până la

9

1) 2) 3)

Neprotejat2)

0,5

0,5

2,5

4

4

0,75

0,75

2,5

4

4

1

1

2,5

4

4

1,5

1,5

1,5

2,5

4

4

2,5

2,5

2,5

2,5

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

10

10

10

10

10

10

16

16

16

16

16

16

25

16

16

16

16

16

35

16

16

16

16

16

50

25

25

25

25

25

70

35

35

35

35

35

95

50

50

50

50

50

120

70

70

70

70

70

150

70

70

70

70

70

185

95

95

95

95

95

240

120

120

120

120

300

150

150

150

150

400

185

185

185

185

conductor PEN 10 mm2 din cupru sau 18 mm2 din aluminiu. nu este admisă dispunerea conductoarelor din aluminiu neprotejată. de la o secţiune a conductoarelor de fază 95 mm2 se recomandă utilizarea conductoarelor neizolate (blanc)

9-48


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Protecţia la supracurent a cablurilor și a conductoarelor Coeficienţi de corecţie Pentru temperaturi ale mediului ambiant altele decât 30 °C; se aplică pentru capacitatea de

încărcare a conductoarelor sau cablurilor montate libere in aer conform VDE 0298 Partea 4.

Temperatura de funcţionare admisă*)

NR/SR

PVC

EPR

Temperatura de funcţionare admisă

60 °C

70 °C

80 °C

Temperatura mediului ambiant °C

Coeficienţi de corecţie

10

1,29

1,22

1,18

15

1,22

1,17

1,14

20

1,15

1,12

1,10

25

1,08

1,06

1,05

30

1,00

1,00

1,00

35

0,91

0,94

0,95

40

0,82

0,87

0,89

45

0,71

0,79

0,84

50

0,58

0,71

0,77

55

0,41

0,61

0,71

60

0,50

0,63

65

0,55

70

0,45

9

*) pentru temperaturi ale mediului mai ridicate, conform datelor producătorului

9-49


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Protecţia la supracurent a cablurilor și a conductoarelor Coeficienţi de corecţie conform VDE 0298 Partea 4 Gruparea mai multor circuite Dispunerea

Numărul de circuite 1

2

3

4

6

9

12

15 16

20

1 înmânunchiate sau încapsulate

1,00

0,80

0,70

0,70 0,65

0,55 0,57

0,50

0,45

0,40 0,41

0,40 0,38

2 montate pe pereţi sau pe podea

1,00

0,85

0,80 0,79

0,75

0,70 0,72

0,70

3 montate pe tavane

0,95

0,80 0,81

0,70 0,72

0,70 0,68

0,65 0,64

0,60 0,61

0,97 0,90

0,87 0,80

0,77 0,75

0,73 0,75

0,72 0,70

0,84 0,85

0,83 0,80

0,81 0,80

0,79 0,80

0,78 0,80

4 montate în canale de cabluri orizontale sau verticale 5 montate pe priciuri sau console

9

9-50

1,00

1,00


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Echipamentul electric al mașinilor Aplicarea IEC/EN 60204-1 (VDE 0113 Partea 1) Acest standard internaţional se aplică pentru echiparea electrică a mașinilor atâta timp cât nu există un standard de produs (tip C) pentru tipul de mașină ce trebuie echipat. Sub antetul „Siguranţa mașinilor” sunt prezentate cerinţele de siguranţă pentru asigurarea protecţiei personalului, a mașinilor și a materialelor în sensul Directivei europene privind mașinile. Gradul posibil de periclitare este estimat printr-o clasificare a riscului (EN 1050). Standardul conţine de asemenea cerinţe pentru echipament privind proiectarea și construcţia, precum și testarea pentru asigurarea măsurilor de protecţie și a functionării fără defecte. Paragrafele următoare reprezintă un extras din acest standard. Dispozitiv de separare faţă de reţea (întreruptor principal) Fiecare mașină trebuie echipată cu un întreruptor principal operat manual denumit dispozitiv de separare de reţea. Prin acest dispozitiv trebuie să se separe întreaga instalaţie electrică a mașinii faţă de reţea. Capacitatea de rupere trebuie să fie suficientă pentru a deconecta curentul celui mai mare motor de pe mașină în regim cu

rotor calat și suma curenţilor tuturor celorlalţi consumatori în regim normal de funcţionare. In poziţia deconectat trebuie să fie blocabil. Indicarea poziţiei deconectat se va face numai după atingerea distanţelor de separare în aer și de conturnare necesare la toate contactele. Dispozitivul de separare trebuie să aibă numai o poziţie ON și o poziţie OFF, cu opritoarele respective. Nu se admit ca dispozitiv de separare comutatoarele stea-triunghi, comutatoarele inversoare sau comutatoarele de număr de poli. Poziţia declanșat a întreruptoarelor automate nu se consideră poziţie de comutare, de aceea nu se limitează utilizarea lor ca dispozitive de separare faţă de reţea. Pentru situaţia cu mai multe alimentări fiecare trebuie prevăzută cu echipament de separare faţă de reţea. Se vor prevedea interblocări reciproce, dacă poate rezulta un pericol prin deconectare doar a unui singur echipament de separare. Pentru comanda de la distanţă se pot utiliza numai întreruptoare automate. Ele trebuie prevăzute cu o manetă suplimentară și să poată fi blocate pe poziţia deconectat.

Protecţia impotriva șocului electric Pentru protecţia personalului împotriva șocului electric se iau următoarele măsuri: Protecţia împotriva atingerii directe Prin aceasta se întelege protecţia în incinte închise care pot fi accesate numai de personal calificat utilizănd o cheie sau instrumente speciale. Personalul operativ nu este obligat să deconecteze echipamentul de separare înainte de deschiderea incintei. În schimb părţile active trebuie să fie protejate împotriva atingerii directe conform DIN EN 50274 sau VDE 0660 Partea 514. Dacă dispozitivul de separare faţă de reţea este interblocat cu ușa se elimină limitările din paragraful anterior, deoarece ușa se poate deschide numai cu echipamentul de separare deconectat.

Interblocarea poate fi anulată de un electrician cu ajutorul unei scule, de exemplu pentru identificarea unui defect. Pentru cazul că interblocarea este anulată trebuie încă să fie posibilă deconectarea dispozitivului de separare. Dacă incinta se poate deschide fără utilizarea unei chei sau fără deconectarea echipamentului de separare, atunci toate părţile active trebuie să corespundă gradului de protecţie IP2x sau IP XXB conform IEC/EN 60529.

9-51

9


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Echipamentul electric al mașinilor Protectia împotriva atingerii indirecte Aceasta presupune evitarea atingerii unei tensiuni periculoase care apare datorită unui defect de izolaţie. Pentru realizarea acestei cerinţe este necesară îndeplinirea măsurilor de protecţie

conform IEC 60364 sau VDE 0100. O altă măsură o constituie aplicarea izolaţiei de protecţie (clasa de protecţie II) conform IEC/EN 60439-1 sau VDE 0660 Partea 500.

Protecţia echipamentului Protecţia la căderea tensiunii La revenirea tensiunii după o cădere a reţelei mașinile sau părţi ale acestora nu trebuie să pornească singure, dacă acest lucru ar conduce la stări periculoase sau la producerea de pagube. Comanda prin contactoare rezolvă simplu această cerinţă prin utilizarea automenţinerii. La circuitele cu comandă prin contact permanent această sarcină poate fi preluată de un contact auxiliar suplimentar de tip impuls integrat în circuitul de comandă. De asemenea, dispozitivele de separare și întreruptoarele pentru protecţia motoarelor adaptate cu declanșatoare de tensiune minimă, elimină posibilitatea autopornirii la revenirea tensiunii.

9

Protecţia la supracurent Pentru conductoarele de ieșire ale reţelei nu sunt necesare, în mod normal, dispozitive de protecţie la supracurent. Protecţia la supracurent este realizată de dispozitivul de protecţie de la plecarea din sursa de alimentare. Toate celelalte circuite trebuie protejate prin siguranţe fuzibile sau întreruptoare automate. Pentru siguranţele de pe alimentare, există cerinţa de a le schimba pe toate, chiar dacă numai una trebuie înlocuită. Această problemă este evitată prin montarea de întreruptoare automate, care prezintă și avantajele deconectării pe toţi polii, capacitatea rapidă de reconectare și evitarea funcţionării monofazate.

9-52

Protecţia la suprasarcină a motoarelor Motoarele de putere mai mare de 0,5 kW cu funcţionare continuă trebuie protejate la suprasarcină. Această protecţie este recomandată și pentru celelalte motoare. Motoarele care funcţionează în regim de porniri și frânări dese sunt dificil de protejat și necesită adesea un dispozitiv special de protecţie. Pentru motoarele cu răcire deficitară se recomandă senzori termici integraţi constructiv în motor. De asemenea, se recomandă montarea releelor de protecţie a motoarelor cu bimetal, ca protecţie la blocarea rotorului.


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Echipamentul electric al mașinilor Funcţii de comandă în caz de defect Defectele echipamentului electric nu trebuie să conducă la stări periculoase sau la pagube. Măsuri corespunzătoare trebuie luate pentru prevenirea apariţiei situaţiilor periculoase, chiar dacă investiţia pentru realizarea măsurilor corespunzătoare poate fi mare și costisitoare. Pentru a putea aprecia corect amploarea riscului în raport cu aplicaţia respectivă a fost publicat standardul EN 954-1: „Partea de siguranţă a sistemelor de comandă, Partea 1: reguli generale de proiectare”. Aplicarea aprecierii riscului conform EN 954-1 este tratată cu manualul Moeller „Măsuri de siguranţă pentru mașini și echipamente” (TB 0-009). Dispozitive de OPRIRE DE URGENŢĂ Fiecare mașină care poate genera un pericol trebuie să fie prevăzută cu un dispozitiv de OPRIRE DE URGENŢĂ. Această oprire poate fi realizată pe partea de forţă de un Întreruptor de OPRIRE DE URGENŢĂ iar pe partea de comandă de un aparat de comandă pentru OPRIRE DE URGENŢĂ. La acţionarea dispozitivului de OPRIRE DE URGENŢĂ trebuie deconectaţi, prin dezenergizare de pe un alt circuit sau cu alt aparat , toţi consumatorii care pot genera nemijlocit un pericol. Deconectarea se poate face prin mijloace electromecanice cum ar fi contactoare, contactoare de comandă sau prin declanșatorul de tensiune minimă al echipamentului de separare. Aparatele de comandă pentru OPRIRE DE URGENŢĂ cu acţionare manuală trebuie prevăzute cu un buton tip „ciupercă”. Contactele trebuie să fie cu manevră pozitivă. După acţionarea dispozitivului de comandă pentru OPRIRE DE URGENŢĂ mașina nu trebuie să repornească decât după rearmare locală. Rearmarea singură nu poate valida repornirea.

Întreruptoarele și dispozitivele pentru OPRIRE DE URGENŢĂ trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: • Maneta de acţionare trebuie să fie roșie pe fond galben. • Dispozitivele de OPRIRE DE URGENŢĂ trebuie să fie ușor și rapid accesibile în situaţii de pericol. • OPRIREA DE URGENŢĂ trebuie să aibă prioritate în raport cu toate celelalte funcţii și actiuni. • Capacitatea de funcţionare trebuie să poată fi determinată prin teste, mai ales pentru condiţii dificile de mediu. • La separarea în mai multe zone de OPRIRE DE URGENŢĂ, arondarea fiecărui aparat trebuie să fie clară. Manevre în caz de avarie Denumirea de OPRIRE DE URGENŢĂ este semnificativă și va fi folosită în continuare ca expresie generală. Care functii se vor executa nu rezultă din noţiunea de OPRIRE DE URGENŢĂ. Pentru o formulare mai precisă în cadrul IEC/EN 60204-1 sub titulatura „Manevre în caz de avarie” sunt descrise două funcţii individuale: 1. Oprire în caz de avarie, se referă la posibilitatea de a opri cât mai repede posibil mișcările generatoare de pericol. 2. Deconectare în caz de avarie, dacă există pericolul producerii unui șoc electric prin atingere directă, de exemplu cu părţile active în incintele echipamentelor electrice, atunci se prevede un aparat pentru deconectare în caz de avarie.

9-53

9


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Echipamentul electric al mașinilor Culori caracteristice pentru butoane și semnificaţia lor Conform IEC/EN 60073 (VDE 0199), IEC/EN 60204-1 (VDE 0113 Partea 1) Culoare

Semnificaţie

Aplicaţii tipice

ROȘU

Avarie

• OPRIRE DE URGENŢĂ • Combaterea incendiilor

GALBEN

Anormal

Intervenţie pentru a elimina condiţiile anormale sau a evita modificări nedorite

VERDE

Normal

Start din condiţie sigură

ALBASTRU

Acţiune forţată

Funcţie de resetare

ALB

Nu au atribuită o semnificaţie specială

• Start/ON (preferat) • Stop/OFF

GRI

• Start/ON • Stop/OFF

NEGRU

• Start/ON • Stop/OFF (preferat)

9

9-54


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Echipamentul electric al mașinilor Culori caracteristice pentru indicatoare luminoase și semnificaţia lor Conform IEC/EN 60073 (VDE 0199), IEC/EN 60204-1 (VDE 0113 Partea 1) Culoare

Semnificaţie

Explicaţie

Aplicaţii tipice

ROȘU

Avarie

Atentionare asupra unui pericol posibil sau a unei stări ce impune o intervenţie imediată

• Scăderea presiunii în sistemul de ungere • Temperatura în afara limitelor (sigure) date • Echipamente importante oprite prin acţiunea unui dispozitiv de protecţie

GALBEN

Anormal

Stare critică preexistentă

• Temperatura (sau presiunea) diferite de valorile normale • Suprasarcină a cărei durată este admisibilă • Resetare

VERDE

Normal

Indicarea condiţiilor de funcţionare sigură sau validarea continuării functionării

• Lichid de răcire circulant • Comanda automată a cazanului pornită • Mașina pregătită de pornire

ALBASTRU

Acţiune forţată

Acţionare necesară prin operator

• Înlăturare obstacol • Comutare pe avans

ALB

Neutrală

Orice semnificatie: se poate utiliza când nu este clar ce culoare ar fi potrivită (roșu, galben sau verde); sau pentru confirmare

• Motorul în mers • Indicarea regimurilor de lucru

Culori caracteristice pentru butoane luminoase și semnificatia lor Pentru butoane luminoase sunt valabile ambele tabele, primul tabel indicând funcţia butoanelor.

9-55

9


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Măsuri pentru reducerea riscurilor Măsuri pentru reducerea riscurilor în caz de defect Defectele din cadrul echipamentului electric nu trebuie să conducă la stări periculoase sau la pagube. Pericolele trebuie eliminate prin măsuri corespunzătoare.

Standardul IEC/EN 60204-1 precizează diferite măsuri pentru evitarea riscului în caz de defect.

Utilizarea de componente și circuite verificate L01

L1 L2

⎧ ⎧ ⎪ ⎪ ⎪ 햳⎨ ⎪ ⎪ ⎪ ⎩ 햲⎨ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎩

0

I

K1

K1

9

L02

햷 a b

c d

e f

9-56

Toate funcţiile de comutare pe partea nelegată la pământ Utilizarea aparaturii de comutare cu contacte cu manevră de deschidere pozitivă (a nu se confunda cu contacte interblocate în opoziţie) Oprire prin dez-energizare (siguranţă la întrerupere conductor) Măsuri tehnice care fac improbabile stările de functionare nedorite în caz de defect (aici întrerupere simultană prin contactor și întreruptor de poziţie) Comutarea tuturor conductoarelor active ale aparatului comandat. Conectarea la masă a circuitelor de comandă în scopuri funcţionale (nu constituie măsură de protecţie)

Redundanţă Aceasta înseamnă existenţa unui aparat sau sistem suplimentar care preia funcţia în caz de defect.


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Măsuri pentru evitarea riscurilor Diversitate Realizarea circuitelor de comandă după diferite principii de funcţionare sau cu diverse tipuri de aparate.

c 21

e 13

a

22

K1

d

14

K2

b K1

K2

9

a b c d e

Diversitate functională prin combinare de contacte normal deschise și normal închise Diversitate de aparate prin utilizarea diferitelor tipuri de aparate (în acest caz diferite tipuri de contactoare de comandă) Dispozitiv de protecţie deschis Circuit de retur Dispozitiv de protecţie închis

Verificarea funcţiilor Funcţionarea corectă a echipamentului poate fi verificată automat sau manual.

9-57


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Gradul de protecţie al echipamentelor electrice Gradul de protecţie al echipamentelor electrice determinat de carcase, acoperiri și altele similare conform IEC/EN 60529 (VDE 0470 Partea 1) Gradul de protecţie al carcaselor echipamentelor electrice se indică printr-un simbol cuprinzând literele IP (International Protection) urmate de două cifre caracteristice. Prima cifră caracteristică

indică protectia personalului împotriva atingerii directe și protecţia la pătrunderea corpurilor străine, iar a doua cifră protecţia împotriva pătrunderii apei.

Protectia împotriva atingerii directe și protectia la pătrunderea corpurilor străine Prima cifră caracteristică

Gradul de protecţie Denumire

Explicaţie

0

Fără protecţie

Nu există o protecţie specială a persoanelor împotriva atingerii accidentale a părţilor aflate sub tensiune sau în mișcare. Nu există o protecţie a echipamentului împotriva pătrunderii corpurilor solide străine.

1

Protecţia împotriva pătrunderii corpurilor f 50 mm

Protecţie împotriva accesului cu dosul mâinii la părţile aflate sub tensiune. Sonda de acces, cu diametru de 50 mm, trebuie să se afle la o distanţă suficientă faţă de părţile periculoase. Sonda obiect, cu diametru de 50 mm, trebuie să nu poată fi introdusă complet.

2

Protecţia împotriva pătrunderii corpurilor f 12,5 mm

Protecţie împotriva atingerii cu degetul la părţile aflate sub tensiune. “Degetul” de verificare, cu diametru de 12 mm și lungime de 80 mm, trebuie să se afle la o distanţă suficientă faţă de părţile periculoase. Sonda obiect, cu diametru de 12,5 mm, trebuie să nu poată fi introdusă complet.

9

9-58


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Gradul de protecţie al echipamentelor electrice Protectia personalului împotriva atingerii directe și protecţia la pătrunderea corpurilor străine Prima cifră caracteristică

Gradul de protecţie Denumire

Explicaţie

3

Protecţia împotriva pătrunderii corpurilor f 2,5 mm

Protecţie împotriva accesului la părţile aflate sub tensiune cu unelte sau scule. Sonda de acces, cu diametru de 2,5 mm, trebuie să nu pătrundă. Sonda obiect, cu diametru de 2,5 mm, trebuie să nu poată fi introdusă complet.

4

Protecţia împotriva pătrunderii corpurilor f 1 mm

Protecţie împotriva accesului la părţile aflate sub tensiune cu o sârmă. Sonda de acces, cu diametru de 1,0 mm, trebuie să nu pătrundă. Sonda pentru obiecte, cu diametru de 1,0 mm, nu trebuie să fie introdusă complet.

5

Protecţie împotriva acumulării de praf

Protecţie împotriva accesului la părţile aflate sub tensiune cu o sârmă. Sonda de acces, cu diametru de 1,0 mm, trebuie să nu pătrundă. Pătrunderea prafului nu este total împiedicată, dar nu poate pătrunde în astfel de cantităţi care ar influenţa modul de funcţionare sau siguranţa.

6

Protecţie împotriva pătrunderii prafului

Protecţie împotriva accesului la părţile aflate sub tensiune cu o sârmă. Sonda de acces, cu diametru de 1,0 mm, trebuie să nu pătrundă. Nici un fel de praf nu pătrunde.

Etanș la praf

Exemple pentru indicarea gradului de protecţie:

IP

4

4

Litere caracteristice Prima cifră caracteristică A doua cifră caracteristică

9-59

9


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Gradul de protecţie al echipamentelor electrice Protectia împotriva apei

9

A doua cifră caracteristică

Gradul de protecţie Denumire

Explicaţie

0

Fără protecţie

Nu prezintă o protecţie deosebită

1

Protecţie împotriva picăturilor verticale

Picăturile de apă care cad vertical nu trebuie să aibă efecte dăunătoare.

2

Protecţie împotriva picăturilor la înclinarea carcasei până la un unghi de 15° grade

Picăturile de apă care cad vertical nu trebuie să aibă efecte dăunătoare, când carcasa se înclină cu un unghi de până la 15° faţă de verticală.

3

Protecţia împotriva apei pulverizate

Apa care cade sub formă de ploaie sub un unghi de până la 60° faţă de verticală nu trebuie să aibă efecte dăunătoare.

4

Protecţia împotriva apei proiectate

Apa proiectată din toate direcţiile nu trebuie să aibă efecte dăunătoare.

5

Protecţie împotriva jetului de apă

Jeturi de apă aplicate din toate direcţiile nu trebuie să aibă efecte dăunătoare.

6

Protecţie împotriva jetului puternic de apă

Jeturi puternice de apă (valuri) aplicate din toate direcţiile nu trebuie să aibă efecte dăunătoare.

7

Protecţie împotriva imersării temporare

Apa nu trebuie să pătrundă în cantităţî care să aibă efecte dăunătoare dacă echipamentul este imersat temporar în condiţii stabilite de presiune și de durată de imersare.

9-60


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Gradul de protecţie al echipamentelor electrice A doua cifră caracteristică

Gradul de protecţie Denumire

Explicaţie

8

Protecţie împotriva imersării îndelungate (submersie)

Apa nu trebuie să pătrundă în cantităţi care să aibă efecte dăunătoare dacă echipamentul este imersat în condiţiile stabilite de producător și de utilizator. Condiţiile trebuie să fie mai severe decât cele de la punctul 7.

9K*

Protecţie împotriva curăţirii cu jet de aburi/de înaltă presiune

Apa pulverizată din toate direcţiile, în jet de înaltă presiune, nu trebuie să aibă efecte dăunătoare. Presiunea apei 100 bari Teperatura apei 80 °C

* Această cifră caracteristică este conformă standardului DIN 40050-9.

9

9-61


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Gradul de protecţie al echipamentelor electrice Gradul de protecţie al echipamentelor electrice pentru S.U.A. și Canada conform IEC/EN 60529 (VDE 0470 Partea 1) Indicarea gradului de protecţie IP din tabelul următor este o comparaţie aproximativă. O comparaţie exactă nu se poate face deoarece testele

privind gradul de protecţie și criteriile de stabilire a acestuia diferă mult.

Caracterizarea carcasei și a gradului de protecţie

9

Caracterizarea carcasei și a gradului de protecţie conf. CSA-C22.1, CSA-C22.2 Nr. 0.1-M1985 (R1999)3)

Grad de protecţie IP comparabil conform IEC/EN 60529 DIN 40050

Conform NEC NFPA 70 (National Electrical Code) conform UL 50 conform NEMA 250-1997

Conform NEMA ICS 6-1993 (R2001)1) Conform EEMAC E 14-2-19932)

Carcasă tip 1

Carcasă tip 1 Utilizare generală

Carcasă 1 Pentru utilizare generală

IP20

Carcasă tip 2 Etanșă la picături

Carcasă tip 2 Rezistentă la picături

Carcasă 2 Carcasă rezistentă la picături

IP22

Carcasă tip 3 Etanșă la praf și la ploaie

Carcasă tip 3 Etanșă la praf, la ploaie, rezistentă la grindină și la gheaţă

Carcasă 3 Rezistentă la intemperii

IP54

Carcasă tip 3 R Rezistentă la ploaie

Carcasă tip 3 R Rezistentă la ploaie, rezistentă la grindină și la gheaţă

Carcasă tip 3 S Etanșă la praf și la ploaie

Carcasă tip 3 S Etanșă la praf, la ploaie, rezistentă la grindină și la gheaţă

Carcasă tip 4 Etanșă la ploaie, etanșă la apă

Carcasă tip 4 Etanșă la ploaie, etanșare la apă

Carcasă 4 Etanșare la apă

Grad de protecţie IP65

9-62


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Gradul de protecţie al echipamentelor electrice Caracterizarea carcasei și a gradului de protecţie Conform NEC NFPA 70 (National Electrical Code) conform UL 50 conform NEMA 250-1997

Conform NEMA ICS 6-1993 (R2001)1) Conform EEMAC E 14-2-19932)

Carcasă tip 4 X Etanșă la ploaie, etanșă la apă, rezistenţă la corosiune

Carcasă tip 4 X Etanșă la praf, apă și rezistenţă la corosiune

Carcasă tip 6 Etanșă la ploaie

Carcasă tip 6 Etanșă la praf, la apă, rezistentă la grindină și la gheaţă

Caracterizarea carcasei și a gradului de protecţie conf. CSA-C22.1, CSA-C22.2 Nr. 0.1-M1985 (R1999)3)

Grad de protecţie IP comparabil conform IEC/EN 60529 DIN 40050

Grad de protecţie IP65

Carcasă tip 6 P Etanșă la ploaie, rezistentă la coroziune Carcasă tip 11 Rezistentă la coroziune

Carcasă tip 11 Rezistentă la picături, rezistentă la coroziune, imersabilă în ulei

Carcasă tip 12 Etanșă la praf și la picături

Carcasă tip 12 Utilizare în industrie, etanșare la praf și la picături

9 Carcasă 5 Carcasă etanșă la praf

IP54

Carcasă tip 12 K (la fel ca la Carcasă tip 12) Carcasă tip 13 Etanșă la praf și la picături 1) 2)

Carcasă tip 13 Etanșare la praf și la ulei

NEMA = National Electrical Manufacturers Association EEMAC = Electrical and Electronic Manufacturers Association of Canada (Uniune a industriei electrotehnice și electronice din Canada)

3)

CSA = Canadian Electrical Code, Part I (19th Edition), Standard de siguranţă pentru instalaţii electrice

9-63


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Gradul de protecţie al echipamentelor electrice Expresii în română/engleză: Utilizare generală:

general purpose

Etanș la picături:

drip-tight

Etanș la ploaie:

dust-tight

Rezistent la ploaie:

rain-tight

Rezistent la ploaie:

rain-proof

Rezistent la intemperii:

weather-proof

Etanș la apă:

water-tight

Imersabil:

submersible

Rezistent la gheaţă:

ice resistant

Rezistent la grindină:

sleet resistant

Rezistent la coroziune:

corrosion resistant

Etanș la ulei:

oil-tight

9

9-64


Agenda electrică Moeller 02/05

Notiţe

9

9-65


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Gradul de protecţie al echipamentelor electrice

Tipul curentului

Categoria de utilizare

Exemple tipice de aplicaţii

I = curent de conectare, Ic = curent de deconectare, Ie = curent nominal, U = tensiune, Ue = tensiune nominală Ur = tensiune de revenire, t0,95 = timpul în ms, până la care se atinge 95% din valoarea curentului staţionar P = Ue x Ie = putere nominală, în Watt Curent alternativ

I

U

Ie

Ue

Comanda sarcinilor rezistive și a semiconductoarelor din circuitele de intrare cu optocuploare

1

1

AC-13

Comanda semiconductoarelor cu separare prin transformator

2

1

AC-14

Comanda sarcinilor electromagnetice (max 72 VA)

6

1

AC-15

Comanda sarcinilor electromagnetice (mai mari de 72 VA)

10

1

I

U

Ie

Ue

DC-12

Comanda sarcinilor rezistive și a semiconductoarelor din circuitele de intrare cu optocuploare.

1

1

DC-13

Comanda electromagneţilor

1

1

DC-14

Comanda sarcinilor electromagnetice având rezistenţe economizoare în circuit

10

1

Conform IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 (VDE 0600 Partea 200)

9-66

conectare

AC-12

9

Curent continuu

Condiţii normale de utilizare


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Gradul de protecţie al echipamentelor electrice

plicaţii

Exemple tipice de aplicaţii

Condiţii anormale de utilizare

tare, Ic = curent de deconec-

de lucru, U = tensiune, minală de lucru venire, până la care se atinge 0,95% ului staţionar re nominală, în Watt

conectare

deconectare

rezistive și a semiconduce de intrare ale optocuploarelor

1

1

0,9

1

1

0,9

semiconductoare cu separare

2

1

0,65

1

1

0,65

10

1,1

0,65

1,1

1,1

0,65

electromagnetice (mai mari

6

1

0,3

1

1

0,3

6

1,1

0,7

6

1,1

0,7

electromagnetice (mai mari

10

1

0,3

1

1

0,3

10

1,1

0,3

10

1,1

0,3

t0,95

I

U

t0,95

I

U

t0,95

Ie

Ue

Ie

Ue

I

U

Ie

Ue

I

U

Ie

Ue

conectare

c

I

U

Ie

Ue

t0,95

I

U

Ie

Ue

c

deconectare

I

U

Ie

Ue

c

I

U

Ie

Ue

rezistive și a semiconduce de intrare ale optocuploarelor

1

1

1 ms

1

1

1 ms

agneţilor

1

1

6 x P1)

1

1

6 x P1)

1,1 6 x P1)

1,1

6 x P1)

1,1

1,1

electromagnetice având rezre în circuit

10

1

15 ms

1

1

15 ms

10

1,1

15 ms

10

1,1

0 Partea 200)

c

9

15 ms

1)

valoarea „6 x P” rezultă dintr-o relaţie empirică, care corespunde majorităţii sarcinilor electromagnetice de c.c. până la limita maximă de P = 50 W, pentru care 6 [ms]/[W] = 300 [ms]. Sarcini cu o putere nominală peste 50 W se descompun in sarcini mai mici conectate în paralel. De aceea 300 ms este o limită superioară indiferent de valoarea puterii.

9-67


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Clasificarea întreruptoarelor de comandă in America de Nord

9

Clasificare

Simbolizare Pentru tensiune nominală de maxim

Curent termic de durată

Capacitate de comutare

Tensiune alternativă

600 V

300 V

150 V

A

Tensiune nominală V

Conectare A

Decone

Heavy Duty

A600 A600 A600 A600

A300 A300 – –

A150 – – –

10 10 10 10

120 240 480 600

60 30 15 12

6 3 1,5 1,2

Standard Duty

B600 B600 B600 B600

B300 B300 – –

B150 – – –

5 5 5 5

120 240 480 600

30 15 7,5 6

3 1,5 0,75 0,6

C600 C600 C600 C600

C300 C300 – –

C150 – – –

2,5 2,5 2,5 2,5

120 240 480 600

15 7,5 3,75 3

1,5 0,75 0,375 0,3

– –

D300 D300

D150 –

1 1

120 240

3,6 1,8

0,6 0,3

Heavy Duty

N600 N600 N600

N300 N300 –

N150 – –

10 10 10

125 250 301 bis 600

2,2 1,1 0,4

2,2 1,1 0,4

Standard Duty

P600 P600 P600

P300 P300 –

P150 – –

5 5 5

125 250 301 bis 600

1,1 0,55 0,2

1,1 0,55 0,2

Q600 Q600 Q600

Q300 Q300 –

Q150 – –

2,5 2,5 2,5

125 250 301 bis 600

0,55 0,27 0,10

0,55 0,27 0,10

– – –

R300 R300 –

R150 – –

1,0 1,0 –

125 250 301 bis 600

0,22 0,11 –

0,22 0,11 –

Tensiune continuă

Conform UL 508, CSA C 22.2-14 și NEMA ICS 5

9-68


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Clasificarea întreruptoarelor de comandă in America de Nord Curent termic de durată

Capacitate de rupere

ominală de maxim 300 V

150 V

A

Tensiune nominală V

Conectare A

Deconectare A

Conectare VA

Deconectare VA

A300 A300 – –

A150 – – –

10 10 10 10

120 240 480 600

60 30 15 12

6 3 1,5 1,2

7200 7200 7200 7200

720 720 720 720

B300 B300 – –

B150 – – –

5 5 5 5

120 240 480 600

30 15 7,5 6

3 1,5 0,75 0,6

3600 3600 3600 3600

360 360 360 360

C300 C300 – –

C150 – – –

2,5 2,5 2,5 2,5

120 240 480 600

15 7,5 3,75 3

1,5 0,75 0,375 0,3

1800 1800 1800 1800

180 180 180 180

D300 D300

D150 –

1 1

120 240

3,6 1,8

0,6 0,3

432 432

72 72

9 N300 N300 –

N150 – –

10 10 10

125 250 301 până la 600

2,2 1,1 0,4

2,2 1,1 0,4

275 275 275

275 275 275

P300 P300 –

P150 – –

5 5 5

125 250 301 până la 600

1,1 0,55 0,2

1,1 0,55 0,2

138 138 138

138 138 138

Q300 Q300 –

Q150 – –

2,5 2,5 2,5

125 250 301 până la 600

0,55 0,27 0,10

0,55 0,27 0,10

69 69 69

69 69 69

R300 R300 –

R150 – –

1,0 1,0 –

125 250 301 până la 600

0,22 0,11 –

0,22 0,11 –

28 28 –

28 28 –

9-69


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Categorii de utilizare pentru contactoare Tipul curentului

Curent alternativ

9

9-70

Categoria de utilizare

Exemple tipice de aplicaţii I = curent de conectare, Ic = curent de deconectare, Ie = curent nominal de lucru, U = tensiune, Ue = tensiune nopminală de lucru Ur = tensiune de revenire

Determinarea duratei de viaţă electrice

Precizarea capa

AC-1

Sarcini neinductive sau slab inductive, cuptoare cu rezistenţă

Toate valorile

1

1

0,95

1

1

0,95

Toate valorile

1,

AC-2

Motoare cu inele: pornire, oprire

Toate valorile

2,5

1

0,65

2,5

1

0,65

Toate valorile

4

AC-3

Motoare cu rotor în colivie: pornire, oprire în timpul funcţionării4)

Ie F 17 Ie > 17

6 6

1 1

0,65 0,35

1 1

0,17 0,17

0,65 0,35

Ie F 100 Ie > 100

8 8

AC-4

Motoare cu rotor în colivie: demaroare, frânare în contracurent, reversare, comanda prin impulsuri

Ie F 17 Ie > 17

6 6

1 1

0,65 0,35

6 6

1 1

0,65 0,35

Ie F 100 Ie > 100

10 10

conectare

deconectare

Ie

I

U

A

Ie

Ue

c

Ic

Ur

Ie

Ue

conectare c

Ie A

I

AC-5A

Comutarea lămpilor cu descărcare în gaz

3,

AC-5B

Comutarea lămpilor cu incandescenţă

1,

AC-6A3)

Comutarea transformatoarelor

AC-6B3)

Comutarea bateriilor de condensatoare

AC-7A

Sarcini slab inductive în aparate de uz casnic și aplicaţii similare

AC-7B

Sarcini cu motoare pentru aparate de uz casnic

8,

AC-8A

Comutarea motoarelor capsulate ermetic pentru compresoare frigorifice cu resetare manuală a declanșatorului de suprasarcină5)

6,

AC-8B

Comutarea motoarelor capsulate ermetic pentru compresoare frigorifice cu resetare automată a declanșatorului de suprasarcină5)

6,

AC-53a

Comanda unui motor cu rotor în scurtcircuit prin contactoare statice

8,

Conform datelor producătorului

1,


caţii re, ctare, e lucru,

nală de lucru nire

Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Categorii de utilizare pentru contactoare Precizarea duratei de viaţă electrice

Determinarea capacităţii de rupere

conectare

deconectare

Ie A

I

U

c

Ic

Ur

conectare c

deconectare

Ie

U

Ic

Ur

c

Ie

Ue

Ie

Ue

u slab inductive, cup-

Toate valorile

1

1

0,95

1

1

0,95

Toate valorile

1,5

1,05

0,8

1,5

1,05

0,8

maroare, deconectare

Toate valorile

2,5

1

0,65

2,5

1

0,65

Toate valorile

4

1,05

0,65

4

1,05

0,8

curtcircuit: demaroare, functionării4)

Ie F 17 Ie > 17

6 6

1 1

0,65 0,35

1 1

0,17 0,17

0,65 0,35

Ie F 100 Ie > 100

8 8

1,05 1,05

0,45 0,35

8 8

1,05 1,05

0,45 0,35

curtcircuit: contracurent, reverspulsuri

Ie F 17 Ie > 17

6 6

1 1

0,65 0,35

6 6

1 1

0,65 0,35

Ie F 100 Ie > 100

10 10

1,05 1,05

0,45 0,35

10 10

1,05 1,05

0,45 0,35

u descărcare în gaz

3,0

1,05

0,45

3,0

1,05

0,45

u incandescenţă

1,52)

1,052)

1,52)

1,052)

Ie

Ue

Ie

A

I

c

Ue

9

atoarelor

de condensatoare

în aparate de uz casnic

Conform datelor producătorului

1,5

1,05

ntru aparate de uz cas-

8,0

or capsulate ermetic rigorifice cu resetare orului de suprasarcină5)

0,8

1,5

1,05

1,051)

8,0

1,051)

6,0

1,051)

6,0

1,051)

or capsulate ermetic rigorifice cu resetare orului de

6,0

1,051)

6,0

1,051)

cu rotor in scurtcircuit ce

8,0

1,05

8,0

1,05

0,35

0,8

0,35

9-71


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Categorii de utilizare pentru contactoare Tipul curentului

Curent continuu

9

Categoria de utilizare

Exemple tipice de aplicaţii I = curent de conectare, Ic = curent de deconectare, Ie = curent nominal, U = tensiune, Ue = tensiune nominală, Ur = tensiune de revenire

Determinarea duratei de viaţă electrice

Precizarea capac

conectare

deconectare

Ie

I

U

A

Ie

Ue

L/R ms

Ic

Ur

Ie

Ue

conectare L/R ms

Ie A

I

DC-1

Sarcini neinductive sau slab inductive, cuptoare cu rezistenţă

Toate valorile

1

1

1

1

1

1

Toate valorile

1

DC-3

Motoare cu excitaţie derivaţie: demaroare, frânare în contracurent, reversare, comanda prin impulsuri, frânare cu rezistenţe

Toate valorile

2,5

1

2

2,5

1

2

Toate valorile

4

DC-5

Motoare cu excitaţie serie: demaroare, frânare în contracurent, reversare, comanda prin impulsuri, frânare cu rezistenţe

Toate valorile

2,5

1

7,5

2,5

1

7,5

Toate valorile

4 1

DC-6

Comutarea lămpilor cu incandescenţă

2)

Conform IEC 947-4-1, EN 60947 VDE 0660 Partea 102 1) 2) 3)

c = 0,45 pentru Ie F 100 A; c = 0,35 pentru Ie > 100 A. Încercările se execută cu lămpi cu incandescenţă. Datele de încercare se iau corespunzător din tabelul cu valori pentru categoriile AC-3 sau AC-4.

4)

5)

9-72

Aparatele pentru categoria de utilizare AC-3 po frânare in contracurent ocazionale pe o perioad operaţii nu trebuie să depășească 5 pe minut și 5) La motorul capsulat ermetic pentru compreso carcasă, fără arbori exteriori sau etanșări la arb


caţii e, ctare, lucru,

ală de lucru, nire

Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Categorii de utilizare pentru contactoare Precizarea duratei de viaţă electrice

Determinarea capacităţii de comutare

conectare

deconectare

Ie

I

U

A

Ie

Ue

L/R ms

Ic Ie

Ur

conectare L/R ms

Ie

I

U

A

Ie

Ue

L/R ms

Ic

Ur

L/R ms

Ie

Ue

u slab inductive,

Toate valo- 1 rile

1

1

1

1

1

Toate valorile

1,5

1,05

1

1,5

1,05

1

aralel: demaroare, t, reversare, ri, frânare cu rez-

Toate valo- 2,5 rile

1

2

2,5

1

2

Toate valorile

4

1,05

2,5

4

1,05

2,5

erie: demaroare, t, reversare, ri, frânare cu rez-

Toate valo- 2,5 rile

1

7,5

2,5

1

7,5

Toate valorile

4 1,5

1,05 1,05

15

4 1,52)

1,05 1,052)

15

2)

2)

u incandescenţă

Ue

deconectare

02

u Ie > 100 A. ă. l cu valori pentru categoriile AC-3 sau AC-4.

4)

5)

Aparatele pentru categoria de utilizare AC-3 pot fi folosite cu comandă prin impulsuri sau frânare in contracurent ocazional, pe o perioadă limitată cum ar fi la instalarea mașinii; numărul de operatii nu trebuie să depășească 5 pe minut și 10 la 10 minute. La motorul capsulat ermetic pentru compresor frigorific, compresorul și motorul se află în aceeași carcasă, fără arbori exteriori sau etanșări la arbore, motorul funcţionând în lichidul de răcire.

9-73

9


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Categorii de utilizare pentru întreruptoare-separatoare Tipul curentului

Curent alternativ

9

Curent continuu

Categoria de utilizare

Exemple tipice de aplicaţii I = curent de conectare, Ic = curent de deconectare, Ie = curent nominal, U = tensiune, Ue = tensiune nominală, Ur = tensiune de revenire

Determinarea duratei de viaţă electrice conectare

Deconectare

Ie

I

U

A

Ie

Ue

c

Ic

Ur

Ie

Ue

conectare c

Ie A

AC-20 A(B)2)

Închidere și deschidere fără sarcină

Toate valorile

1)

1)

1)

1)

1)

1)

Toate valorile

AC-21 A(B)2)

Comutare sarcină rezistivă, inclusiv suprasarcini reduse

Toate valorile

1

1

0,95

1

1

0,95

Toate valorile

AC-22 A(B)2)

Comutare sarcină combinată rezistivă și inductivă, inclusiv suprasarcini reduse

Toate valorile

1

1

0,8

1

1

0,8

Toate valorile

AC-23 A(B)2)

Comutare motoare și alte sarcini puternic inductive

Toate valorile

1

1

0,65

1

1

0,65

Ie F100 Ie > 100

Ic

Ur

Ie

Ue

L/R MS

Ie

I

U

A

Ie

Ue

L/R MS

Ie A

DC-20 A(B)2)

Închideri și deschideri fără sarcină

Toate valorile

1)

1)

1)

1)

1)

1)

Toate valorile

DC-21 A(B)2)

Comutare sarcină rezistivă, inclusiv suprasarcini reduse

Toate valorile

1

1

1

1

1

1

Toate valorile

DC-22 A(B)2)

Comutare sarcină combinată rezistivă și inductivă, inclusiv suprasarcini reduse (de exemplu motor cu excitaţie derivaţie)

Toate valorile

1

1

2

1

1

2

Toate valorile

DC-23 A(B)2)

Comutare sarcini puternic inductive (de exemplu motor cu excitaţie serie)

Toate valorile

1

1

7,5

1

1

7,5

Toate valorile

Pentru întreruptoare de sarcină, separatoare, întreruptoare-separatoare și unităţi întreruptoare cu siguranţe fuzibile conform IEC/EN 60947-3 (VDE 0660 Partea 107) 1) Dacă aparatul de comutare are o capacitate de conectare și/sau de rupere, atunci valorile pentru curent și pentru factorul de putere (constanta de timp) trebuie precizate de producător. 2) A: acţionare frecventă, B: acţionare ocazională.

9-74

Precizarea c


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Categorii de utilizare pentru întreruptoare-separatoare

aplicaţii ectare, onectare, al de lucru,

Precizarea duratei de viaţă electrice

Determinarea capacităţii de rupere

conectare

Deconectare

pminală de lucru, evenire

I

U

Ie

Ue

c

Ic

Ur

Ie

Ue

conectare c

deconectare

Ie

I

U

A

Ie

Ue

deri fără sarcină

Toate valorile

1)

1)

1)

1)

1)

1)

Toate valorile

1)

rezistivă, inclusiv suprasarcini

Toate val- 1 orile

1

0,95

1

1

0,95

Toate valorile

1,5

combinată rezistivă și inducasarcini reduse

Toate val- 1 orile

1

0,8

1

1

0,8

Toate valorile

e și alte sarcini puternic induc-

Toate val- 1 orile

1

0,65

1

1

0,65

Ie F100 Ie > 100

Ic

Ur

Ie

Ue

L/R MS

I

U

Ie

Ue

L/R MS

c

Ic

Ur

Ie

Ue

c

1)

1)

1,05

0,95

1,5

1,05

0,95

3

1,05

0,65

3

1,05

0,65

10 10

1,05 1,05

0,45 0,35

8 8

1,05 1,05

0,45 0,35

L/R MS

Ic

Ur

Ie

Ue

L/R MS

Ie

I

U

A

Ie

Ue

1)

9

deri fără sarcină

Toate valorile

1)

1)

1)

1)

1)

1)

Toate valorile

1)

1)

1)

1)

1)

1)

rezistivă, inclusiv suprasarcini

Toate val- 1 orile

1

1

1

1

1

Toate valorile

1,5

1,05

1

1,5

1,05

1

combinată rezistivă și inducasarcini reduse (de exemplu paralel)

Toate val- 1 orile

1

2

1

1

2

Toate valorile

4

1,05

2,5

4

1,05

2,5

puternic inductive (de exemplu serie)

Toate val- 1 orile

1

7,5

1

1

7,5

Toate valorile

4

1,05

15

4

1,05

15

Întreruptoare-separatoare și unităţi combi7-3 (VDE 0660 Partea 107) e conectare și/sau de rupere, atunci valorile pentru a de timp) trebuie precizate de producător. lă.

9-75


Agenda electrică Moeller 02/05

Notiţe

9

9-76


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Curenţii nominali ai motoarelor Curenţii nominali ai motoarelor asincrone trifazate (valori orientative pentru motoare cu rotor în colivie) Valoarea minimă posibilă a sigurantei de protecţie la scurtcircuit pentru motoare asincrone trifazate Valoarea maximă se alege funcţie de dispozitivul de comutare, respectiv releul pentru protecţia motorului. Curenţii nominali ai motoarelor corespund motoarelor asincrone trifazate cu turatia de 1500 rot/min, cu răcire normală internă și pe suprafaţa externă. Pornire directă:

Curentul de pornire maxim 6 x curentul nominal al motorului, durata de pornire maxim 5 s.

Pornire stea –triunghi:

Curentul de pornire maxim 2 x curentul nominal al motorului, durata de pornire maxim 15 s. Releul pentru protecţia motorului montat după contactorul principal, reglat la 0,58 x curentul nominal al motorului.

Curenţii nominali la pornirea/stea-triunghi sunt valabili și pentru motoarele asincrone trifazate cu inele. Pentru curenţi nominali sau de pornire mai mari și/sau durată mai lungă de pornire se utilizează siguranţe mai mari. Tabelul se referă la siguranţe „lente”, respectiv tip „gL” (DIN VDE 0636). Pentru siguranţele tip NH, cu caracteristică aM, se alege curentul siguranţei = curentul nominal.

9

9-77


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Curenţii nominali ai motoarelor Puterea motorului

9

230 V

400 V

Curent nominal al motorului

Siguranţă

Curent nominal al motorului

Siguranţă

kW

cos v

h [%]

A

A

Pornire stea-tri unghi A

A

A

Pornire stea-tri unghi A

0,06 0,09 0,12 0,18

0,7 0,7 0,7 0,7

58 60 60 62

0,37 0,54 0,72 1,04

2 2 4 4

– – 2 2

0,21 0,31 0,41 0,6

2 2 2 2

– – – –

0,25 0,37 0,55 0,75

0,7 0,72 0,75 0,79

62 66 69 74

1,4 2 2,7 3,2

4 6 10 10

2 4 4 4

0,8 1,1 1,5 1,9

4 4 4 6

2 2 2 4

1,1 1,5 2,2 3

0,81 0,81 0,81 0,82

74 74 78 80

4,6 6,3 8,7 11,5

10 16 20 25

6 10 10 16

2,6 3,6 5 6,6

6 6 10 16

4 4 6 10

4 5,5 7,5 11

0,82 0,82 0,82 0,84

83 86 87 87

14,8 19,6 26,4 38

32 32 50 80

16 25 32 40

8,5 11,3 15,2 21,7

20 25 32 40

10 16 16 25

15 18,5 22 30

0,84 0,84 0,84 0,85

88 88 92 92

51 63 71 96

100 125 125 200

63 80 80 100

29,3 36 41 55

63 63 80 100

32 40 50 63

37 45 55 75

0,86 0,86 0,86 0,86

92 93 93 94

117 141 173 233

200 250 250 315

125 160 200 250

68 81 99 134

125 160 200 200

80 100 125 160

90 110 132 160

0,86 0,86 0,87 0,87

94 94 95 95

279 342 401 486

400 500 630 630

315 400 500 630

161 196 231 279

250 315 400 400

200 200 250 315

200 250 315 400

0,87 0,87 0,87 0,88

95 95 96 96

607 – – –

800 – – –

630 – – –

349 437 544 683

500 630 800 1000

400 500 630 800

450 500 560 630

0,88 0,88 0,88 0,88

96 97 97 97

– – – –

– – – –

– – – –

769 – – –

1000 – – –

800 – – –

9-78

Pornire directă

Pornire directă


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Curenţii nominali ai motoarelor Puterea motorului

500 V

690 V

Curent nominal al motorului

Siguranţă Pornire directă

Curent nominal al motorului

Siguranţă

kW

cos v

h [%]

A

A

Pornire stea-tri unghi A

Pornire directă

A

A

Pornire stea-tri unghi A

0,06 0,09 0,12 0,18

0,7 0,7 0,7 0,7

58 60 60 62

0,17 0,25 0,33 0,48

2 2 2 2

– – – –

0,12 0,18 0,24 0,35

2 2 2 2

– – – –

0,25 0,37 0,55 0,75

0,7 0,72 0,75 0,79

62 66 69 74

0,7 0,9 1,2 1,5

2 2 4 4

– 2 2 2

0,5 0,7 0,9 1,1

2 2 4 4

– – 2 2

1,1 1,5 2,2 3

0,81 0,81 0,81 0,82

74 74 78 80

2,1 2,9 4 5,3

6 6 10 16

4 4 4 6

1,5 2,1 2,9 3,8

4 6 10 10

2 4 4 4

4 5,5 7,5 11

0,82 0,82 0,82 0,84

83 86 87 87

6,8 9 12,1 17,4

16 20 25 32

10 16 16 20

4,9 6,5 8,8 12,6

16 16 20 25

6 10 10 16

15 18,5 22 30

0,84 0,84 0,84 0,85

88 88 92 92

23,4 28,9 33 44

50 50 63 80

25 32 32 50

17 20,9 23,8 32

32 32 50 63

20 25 25 32

37 45 55 75

0,86 0,86 0,86 0,86

92 93 93 94

54 65 79 107

100 125 160 200

63 80 80 125

39 47 58 78

80 80 100 160

50 63 63 100

90 110 132 160

0,86 0,86 0,87 0,87

94 94 95 95

129 157 184 224

200 250 250 315

160 160 200 250

93 114 134 162

160 200 250 250

100 125 160 200

200 250 315 400

0,87 0,87 0,87 0,88

95 95 96 96

279 349 436 547

400 500 630 800

315 400 500 630

202 253 316 396

315 400 500 630

250 315 400 400

450 500 560 630

0,88 0,88 0,88 0,88

96 97 97 97

615 – – –

800 – – –

630 – – –

446 491 550 618

630 630 800 800

630 630 630 630

9

9-79


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Curenţii nominali ai motoarelor Curenţi nominali pentru motoare asincrone trifazate produse în America de Nord1) Puterea motorului

Curentul nominal al motorului, în amperi2)

HP

115 V

230 V3)

460 V

575 V

1/2

4,4 6,4 8,4

2,2 3,2 4,2

1,1 1,6 2,1

0,9 1,3 1,7

12 13,6

6,0 6,8 9,6

3,0 3,4 4,8

2,4 2,7 3,9

5 71/2 10

15,2 22 28

7,6 11 14

6,1 9 11

15 20 25

42 54 68

21 27 34

17 22 27

30 40 50

80 104 130

40 52 65

32 41 52

60 75 100

154 192 248

77 96 124

62 77 99

125 150 200

312 360 480

156 180 240

125 144 192

250 300 350

302 361 414

242 289 336

400 450 500

477 515 590

382 412 472

3/4

1 11/2 2 3

9

1)

Sursa:

1/2–200

2)

Curenţii nominali ai motoarelor reprezintă valori orientative. Valorile exacte se vor lua din datele producătorului respectiv de pe eticheta motoarelor. Pentru curenţii nominali ai motoarelor de 208V/200V se vor crește cu 10–15 % valorile corespunzătoare ale motoarelor de 230 V

HP

250–500 HP

3)

9-80

= NEC Code, Table 430-150 = CSA-C22.1-1986, Table 44 = UL 508, Table 52.2


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Conductoare Intrări cu mufe de trecere pentru conductoare și cabluri Intrarea conductoarelor în cutii este ușurată și simplificată prin utilizarea mufelor de trecere. Mufe cu membrană, metrice

• IP66, cu membrană de trecere inclusă • PE și elastomer termoplastic, fără halogeni

Intrare pentru conductoare

Mufe de trecere pentru introducerea rapidă și directă a conductoarelor în carcase și pentru acoperire.

Diametrul de găurire

Diametrul exterior al cablului

Utilizare cablu tip NYM/NYY, cu 4 conductoare

Mufă de trecere cablu Tip

mm

mm

mm2

M16

16,5

1–9

H03VV-F3 x 0,75 NYM 1 x 16/3 x 1,5

KT-M16

M20

20,5

1–13

H03VV-F3 x 0,75 NYM 5 x 1,5/5 x 2,5

KT-M20

M25

25,5

1–18

H03VV-F3 x 0,75 NYM 4x 10

KT-M25

M32

32,5

1–25

H03VV-F3 x 0,75 NYM 4 x 16/5 x 10

KT-M32

9

9-81


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Conductoare Intrări cu presetupe pentru conductoare și cabluri Presetupe pentru cabluri conform EN 50262 cu filet de lungime 9, 10, 12, 14 sau 15 mm. Presetupe pentru cabluri

• Cu contrapiuliţă și colier de strângere incluse • IP68 până la 5 bari, din poliamid, fără halogeni

9

Intrare pentru conductoare

Diametrul de găurire

Diametrul exterior al cablului

Utilizare cablu tip NYM/NYY, cu 4 conductoare

mm

mm

mm2

M12

12,5

3–7

H03VV-F3 x 0,75 NYM 1 x 2,5

V-M12

M16

16,5

4,5–10

H05VV-F3 x 1,5 NYM 1 x 16/3 x 1,5

V-M16

M20

20,5

6–13

H05VV-F4 x 2,5/3 x 4 NYM 5 x 1,5/5 x 2,5

V-M20

M25

25,5

9–17

H05VV-F5 x 2,5/5 x 4 NYM 5 x 2,5/5 x 6

V-M25

M32

32,5

13–21

NYM 5 x 10

V-M32

M32

32,5

18–25

NYM 5 x 16

V-M32G1)

M40

40,5

16–28

NYM 5 x 16

V-M40

M50

50,5

21–35

NYM 4 x 35/5 x 25

V-M50

M63

63,5

34–48

NYM 4 x 35

V-M63

1) Nu sunt în conformitate cu standardul EN 50262.

9-82

Presetupe Tip


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Conductoare Diametre exterioare pentru conductoare și cabluri Număr de conductoare Secţiune mm2 2 X 2 X 3 X 3 X 3 X 3 X 3 X 3 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 5 X 5 X 5 X 5 X 5 X 5 X 8 X 10 X 16 X 24 X

1,5 2,5 1,5 2,5 4 6 10 16 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 1,5 2,5 4 6 10 16 1,5 1,5 1,5 1,5

Diametru exterior aproximativ (valoare medie a mai multor produse) NYM NYY H05 H07 NYCY RR-F RN-F NYCWY mm mm mm mm mm max. max. max. 10 11 9 10 12 11 13 13 11 14 10 12 10 10 13 11 13 11 12 14 13 17 – 14 15 15 18 – 16 16 18 20 – 23 18 20 22 – 25 22 11 13 9 11 13 12 14 11 13 15 14 16 – 15 16 16 17 – 17 18 18 19 – 23 21 22 23 – 27 24 27 27 – 32 30 30 28 – 36 31 – 30 – 42 34 – 34 – 47 38 – 39 – 53 43 – 42 – – 46 – 47 – – 52 – 55 – – 60 – 62 – – 70 11 14 12 14 15 13 15 14 17 17 15 17 – 19 18 17 19 – 21 20 20 21 – 26 – 25 23 – 30 – – 15 – – – – 18 – – – – 20 – – – – 25 – – –

NYM: cablu cu manta NYY: cablu cu manta din material sintetic H05RR-F: cablu ușor cu izolaţie din cauciuc (NLH + NSH)

9

NYCY: cablu cu conductoare concentrice și cu manta din material sintetic NYCWY: cablu cu conductoare concentrice vălurite și cu manta din material sintetic

9-83


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Conductoare Cabluri și conductoare, simbolizări ale tipurilor

Simbolizarea aprobării Specificaţie armonizată Tip aprobat în Germania

H A

Tensiunea nominală UO/U 300/300 V 300/500 V 450/750 V

03 05 07

Materialul izolator PVC Cauciuc natural sau stirol-butadian Cauciuc siliconic

V R S

Materialul mantalei PVC Cauciuc natural sau stirol-butadian Cauciuc cloroprenic Împletitură din fibră de sticlă Împletitură textilă

9

V R N J T

Caracteristici constructive speciale Cablu plat cu conductoare separabile Cablu plat cu conductoare neseparabile Tipul Masiv Multifilar Flexibil pentru instalaţii fixe Flexibil pentru instalaţii mobile Ultraflexibil pentru instalaţii mobile Cordon liţat Conductor de protecţie Fără conductor de protecţie Cu conductor de protecţie Secţiunea nominală a conductorului Exemple pentru o simbolizare completă a conductoarelor Conductor flexibil cu izolaţie de PVC, 0,75 mm2, H05V-K 0,75 negru 9-84

H H2 -U -R -K -F -H -Y ... X G ... Cablu cu manta din cauciuc, cu 3 fire, 2,5 mm2 fără conductor de protecţie galben-verde A07RN-F3 x 2,5


Agenda electrică Moeller 02/05

Notiţe

9

9-85


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Conductoare Echivalenţa diametrelor nordamericane pentru conductoare cu secţiunile în mm2

9

S.U.A./Canada

Europa

AWG/circular mills

mm2 (exact)

mm2 (valoare standardizată apropiată) 0,4

22

0,326

21

0,411

20

0,518

19

0,653

0,5

18

0,823

0,75

17

1,04

1

16

1,31

1,5

15

1,65

14

2,08

13

2,62

2,5

12

3,31

4

11

4,17

10

5,26

9

6,63

8

8,37

7

10,50

6

13,30

5

16,80

4

21,20

3

26,70

2

33,60

1

42,40

6

10

16

25

35

1/0

53,50

50

2/0

67,40

70

3/0

85

4/0

107

9-86

95


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Conductoare S.U.A./Canada

Europa

AWG/circular mills

mm2 (exact)

mm2 (valoare standardizată apropiată)

circular mills 250.000

127

120

300.000

152

150

350.000

177

185

400.000

203

450.000

228

500.000

253

550.000

279

240

600.000

304

650.000

329

300

700.000

355

750,000

380

800.000

405

850.000

431

12900.000

456

950.000

481

1.000.000

507

500

1.300.000

659

625

9

Pe lângă datele exprimate în „circular mills” se întâlnesc adesea și exprimări în „MCM”: 250.000 circular mills = 250 MCM

9-87


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Conductoare Curenţii nominali și curenţii de scurtcircuit ai transformatoarelor standardizate Tensiune nominală 400/230 V

525 V

690/400

Un Tensiune de scurtcircuit UK Putere nominală

9

4% Curent nominal

Curent de scurtcircuit

6%

4% Curent nominal

6%

Curent de scurtcircuit

Curent n

In

IK’’

In

IK’’

kVA

A

A

A

A

A

A

A

50

72

1805

55

1375

42

100

144

3610

2406

110

2750

1833

84

160

230

5776

3850

176

4400

2933

133

200

288

7220

4812

220

5500

3667

168

250

360

9025

6015

275

6875

4580

210

315

455

11375

7583

346

8660

5775

263

400

578

14450

9630

440

11000

7333

363

500

722

18050

12030

550

13750

9166

420

630

909

22750

15166

693

17320

11550

526

800

1156

19260

880

14666

672

1000

1444

24060

1100

18333

840

1250

1805

30080

1375

22916

1050

1600

2312

38530

1760

29333

1330

2000

2888

48120

2200

36666

1680

9-88

In


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Conductoare

525 V

6%

de scurt-

690/400 V

4% Curent nominal

Curent de scurtcircuit

6%

4% Curent nominal

Curent de scurtcircuit

In

IK’’

6%

In

IK’’

A

A

A

A

A

A

A

55

1375

42

1042

2406

110

2750

1833

84

2084

1392

3850

176

4400

2933

133

3325

2230

4812

220

5500

3667

168

4168

2784

6015

275

6875

4580

210

5220

3560

7583

346

8660

5775

263

6650

4380

9630

440

11000

7333

363

8336

5568

12030

550

13750

9166

420

10440

7120

15166

693

17320

11550

526

13300

8760

19260

880

14666

672

11136

24060

1100

18333

840

13920

30080

1375

22916

1050

17480

38530

1760

29333

1330

22300

48120

2200

36666

1680

27840

9

9-89


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Formule Legea lui OHM U = I × R [V ]

U I = --- [ A ] R

U R = --- [ Ω ] I

Rezistenţa unui conductor l R = ------------ [ Ω ]

cupru:

m χ = 57 --------------2Ωmm

l = lungimea conductorului [m]

aluminiu:

m χ = 33 --------------2Ωmm

z = conductivitatea [m/Omm2]

fier:

m χ = 8,3 --------------2Ωmm

A = secţiunea conductorului [mm2]

zinc:

m χ = 15,5 --------------2Ωmm

χ×A

Rezistenţe

9

Bobină

XL = 2 × π × f × L [ Ω ]

Condensatoare

1 X C = ----------------------------- [ Ω ] 2×π×f×C

Impedanţe

Z =

L = inductivitate [H] C = capacitate [F] XL = rezistenţă inductivă [O] XC = rezistenţă capacitivă [O] Conectarea în paralel a rezistenţelor

2

R + ( XL – XC )

2

R Z = ----------- [ Ω ] cosϕ f = frecvenţa [Hz] v = unghiul de defazaj

Pentru 2 rezistenţe în paralel:

Pentru 3 rezistenţe în parale:

R1 × R2 R G = ---------------- [ Ω ] R1 + R2

R1 × R2 × R3 - [Ω] R G = -------------------------------------------------------------R1 × R2 + R2 × R3 + R1 × R3

Calcul general rezistenţe în paralel: 1 1 1 1 --- = ----- + ----- + ----- + ... [ 1 ⁄ Ω ] R1 R2 R3 R 1 1- ---1 1 --- = ---+ - + ----- + ... [ 1 ⁄ Ω ] X X1 X2 X3

9-90

1 1 1 1 -- = ---- + ---- + ---- + ... [ 1 ⁄ Ω ] Z1 Z2 Z3 Z


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Formule Puterea electrică Puterea

Curentul absorbit

Curent continuu

P = U × I [W]

P I = --- [ A ] U

Curent alternativ monofazat

P = U × I × cosϕ [ W ]

P I = --------------------- [ A ] U × cosϕ

Curent alternativ trifazat

P =

3 × U × I × cosϕ [ W ]

P I = ---------------------------------- [ A ] 3 × U × cosϕ

Forţa între două conductoare paralele Două conductoare parcurse de curenţii I1 și I2 0,2 × I 1 × I 2 × s - [N] F 2 = ---------------------------------a s = distanţa între punctele de sprijin [cm]

I1 I2

a

s

a = distanţa între conductoare [cm]

9

Forţa între 3 conductoare paralele Trei conductoare parcurse de curentul I

F 3 = 0,808 × F 2 [ N ] F 3 = 0,865 × F 2 [ N ] F 3 = 0,865 × F 2 [ N ]

9-91


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Formule Căderea de tensiune Puterea cunoscută Curent continuu

2×l×P ΔU = ---------------------- [ V ] z×A×U

Curentul cunoscut 2×l×l ΔU = ------------------ [ V ] z×A

Curent alternativ monofazat

2×l×P ΔU = ---------------------- [ V ] z×A×U

2×l×l ΔU = ------------------ × cos ϕ [ V ] z×A

Curent alternativ trifazat

l×P ΔU = ---------------------- [ V ] z×A×U

ΔU =

l×l 3 × ------------ × cos ϕ [ V ] z×A

Stabilirea secţiunii funcţie de căderea de tensiune Curent continuu

Curent alternativ monofazat

Curent alternativ trifazat

Puterea cunoscută 2×l×P 2 A = ---------------------- [ mm ] z×u×U

2×l×P 2 A = ---------------------- [ mm ] z×u×U

l×P 2 A = ---------------------- [ mm ] z×u×U

Curentul cunoscut

9

2×l×l 2 A = ------------------ [ mm ] z×u

2×l×l 2 A = ------------------ × cosϕ [ mm ] z×u

A =

l×l 2 3 × ------------ × cos ϕ [ mm ] z×u

Pierderile de putere Curent continuu P Verl

2×l×P×P = -------------------------------- [ W ] z×A×U×U

Curent alternativ monofazat 2×l×P×P P Verl = ------------------------------------------------------------------- [ W ] z × A × U × U × cosϕ × cosϕ

Curent alternativ trifazat l×P×P P Verl = ------------------------------------------------------------------- [ W ] z × A × U × U × cosϕ × cosϕ l = lungimea simplă [m] a conductorului; A = secţiunea [mm2] a conductorului simplu; M z = conductivitatea (cupru z =57; aluminu z = 33; fier z = 8,3 ---------------2 ) Ωmm

9-92


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Formule Puterea electrică a motoarelor Puterea cedată

Curentul absorbit

Curent continuu

P1 = U × l × η [ W ]

P1 - [A] l = -----------U×η

Curent alternativ monofazat

P 1 = U × l × cosϕ × η [ W ]

P1 - [A] l = -----------------------------U × cosϕ × η

Curent alternativ trifazat

P 1 = (1,73) × U × l × cosϕ × η [ W ]

P1 - [A] l = ------------------------------------------------(1,73) × U × cosϕ × η

P1 = puterea mecanică cedată la arborele motorului P2 = puterea electrică consumată Randamentul

P1 η = ----- × (100 %) P2

P P 2 = ----1- [ W ] η

Numărul de poli

Turaţia sincronism

Turaţia nominală

2

3000

2800–2950

4

1500

1400–1470

6

1000

900–985

8

750

690–735

10

600

550–585

9

Turaţia sincronism = aproximativ turaţia de mers în gol

9-93


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Sistemul internaţional de unităţi Sistemul internaţional de unităţi (SI) Mărimi de bază mărimi fizice

Simbol

Unitate de bază în SI

Alte unităţi în SI

Lungime

l

m (metru)

km, dm, cm, mm, mm, nm, pm

Masă

m

kg (kilogram)

Mg, g, mg, mg

Timp

t

s (secunda)

ks, ms, ms, ns

Intensitatea curentului electric

l

A (amper)

kA, mA, mA, nA, pA

Temperatura termodinamică

T

K (Kelvin)

Cantitatea de substanţă

N

mol (Mol)

Gmol, Mmol, kmol, mmol, mmol

Intensitate luminoasă

Iv

cd (Candela)

Mcd, kcd, mcd

Coeficienţi de conversie din unităţi vechi în unitaţile SI Coeficienţi de corecţie

9

Mărime

Unitate veche

Unitate SI exact

Valoare rotunjită

Forţă

1 kp 1 dyn

9,80665 N 1 · 10–5 N

10 N 1 · 10–5 N

Moment

1 mkp

9,80665 Nm

10 Nm

Presiune

1 at 1 Atm = 760 Torr 1 Torr 1 mWS 1 mmWS 1 mmWS

0,980665 bar 1,01325 bar 1,3332 mbar 0,0980665 bar 0,0980665 mbar 9,80665 Pa

1 bar 1,01 bar 1,33 bar 0,1 bar 0,1 mbar 10 Pa

Rezistenţă, tensiune

kp 1 ---------2mm

N 9,80665 ---------2mm

N 10 ---------2mm

Energie

1 mkp 1 kcal 1 erg

9,80665 J 4,1868 kJ 1 · 10–7 J

10 J 4,2 kJ 1 · 10–7 J

9-94


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Sistemul internaţional de unităţi Coeficienţi de corecţie Mărime

Unitate veche

Unitate SI exact

Valoare rotunjită

Puterea

kcal 1 -------H

kJ 4,1868 ---H

kJ 4,2 ---H

kcal 1 -------H

1,163 W

1,16 W

1 PS

0,73549 kW

0,740 kW

kcal 1 -------------2 m h°C

kJ 4,1868 -----------2 m hK

kJ 4,2 ----------2 m hK

kcal 1 -------------2 m h°C

W 1,163 --------2 m K

W 1,16 --------2 m K

Conductivitate termică

Vâscozitate dinamică

1 ⋅ 10

–6

kps -------2m

0, 980665 ⋅ 10

1 Poise

Ns 0,1 ------2 m

1 Poise 0,1

Pa ⋅ S

–5

Ns----2 m

– 5 Ns 1 ⋅ 10 ------2 m

Ns 0,1 ------2 m

Vâscozitate cinematică

1 Stokes

Unghi (plan)

1

1------pla 360

2, 78 ⋅ 10 pla

1 gon

1 -------- pla 400

2, 5 ⋅ 10 pla

1

π------rad 180

17, 5 ⋅ 10 rad

1 gon

π------rad 200

15, 7 ⋅ 10 pla

1 ⋅ 10

–4

2

m -----s

1 ⋅ 10

–4

9

2

m----s –3

–3

–3

–3

57,296

1 rad

63,662 gon

1 rad

9-95


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Sistemul internaţional de unităţi Coeficienţi de conversie ale unitaţilor SI Coeficienţi de conversie ale unitaţilor SI Mărime Forţă

Simbol

Unităţi de bază

N

kg ⋅ m 1 ⋅ ------------2 s

Conversia unităţilor SI

Moment

Newtonmetru

Nm

kg ⋅ m 1 ⋅ --------------2 s

Presiune

Bar

Bar

5 kg 10 ------------2m⋅s

5 5 N 1 bar = 10 Pa = 10 ------2 m

Pascal

Pa

kg 1 ⋅ ------------2m⋅s

1 Pa = 10 Bar

Joule

J

kg ⋅ m1 ⋅ --------------2 s

2

1 J = 1 Ws = 1 Nm

Watt

W

kg ⋅ m 1 ⋅ --------------3 s

2

J N⋅m W = 1 - = 1 -----------s s

N--------2 mm

6 kg 10 ------------2m⋅s

N 2 N 1 ---------2- = 10 -------2cm mm

Energie, cantitate de căldură Puterea

9

Unităţi SI, nume Newton

Tensiune, rezistenţă Unghi (plan)

2

–5

Grad Gon Radiant

1 Gon rad pla

Tensiune

Unghi circular Volt

V

kg ⋅ m1 ⋅ --------------3 s ⋅A

Rezistor

Ohm

O

kg ⋅ m1 ⋅ --------------3 2 s ⋅A

Conductanţă

Siemens

S

s ⋅A 1 ⋅ ----------------2 kg ⋅ m

Sarcină, cantitate de electricitate

Coulomb

C

1· A · s

9-96

360° = 1 pla = 2p rad 400 gon = 360° m 1 ---m 1 pla = 2p rad = 360°

3

2

W 1 V = 1 ⋅ ---A

2

V W 1 Ω = 1 ⋅ --- = 1 ⋅ -----2 A A

2

A A 1 S = 1 ⋅ --- = 1 ⋅ ----V W

2


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Sistemul internaţional de unităţi Coeficienţi de conversie ale unitaţilor SI Simbol

Unităţi de bază

F

s ⋅A 1 ⋅ ----------------2 kg ⋅ m

C s⋅A 1 F = 1 ⋅ --- = 1 ⋅ -----------V W

V ---M

kg ⋅ m 1 ⋅ ------------3 s ⋅A

V W 1 ---- = 1 ⋅ -----------m A⋅m

Weber

Wb

kg ⋅ m 1 ⋅ --------------2 s ⋅A

W⋅s 1 W B = 1 ⋅ V ⋅ s = 1 ⋅ ----------A

Densitate de flux, inducţie

Tesla

T

kg 1 ⋅ ----------2 s ⋅A

WB V⋅s W ⋅ s= 1 ⋅ ---------1 T = ------2- = 1 ⋅ --------2 2 m m m A

Inductivitate

Henry

H

kg ⋅ m 1 ⋅ --------------2 2 s ⋅A

Mărime Capacitate

Intensitatea câmpului electric Flux

Unităţi SI, nume Farad

Conversia unităţilor SI

4

2

2

2

Wb V⋅s W⋅s 1 H = ------ = 1 ⋅ --------- = 1 ⋅ ---------2 A A A

Multiplii și submultiplii zecimali ai unităţilor Puterea

Prefix

Simbol

Puterea

Prefix

Simbol

10–18

Atto

a

10–1

Dezi

d

10–15

Femto

F

10

Deca

da

10–12

Pico

p

102

Hecto

H

10–9

Nano

N

103

Kilo

K

10–6

Micro

m

106

Mega

M

10–3

Mili

m

109

Giga

G

10–2

Centi

c

1012

Tera

T

9

9-97


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Sistemul internaţional de unităţi Unităţi fizice unităţi care nu mai sunt admise Forţă (mecanică) Unitate SI:

N (Newton) J/m (Joule/m)

Unitate veche:

kp (kilopond) dyn (Dyn)

1N

= 1 J/m

1 J/m 1 kg

m/s2

= 1 kg m/s2

= 0,102 kp

= 105 dyn

m/s2

= 0,102 kp

= 105 dyn

= 0,102 kp

= 105 dyn

=1N

= 1 kg

=1N

= 1 J/m

1 kp

= 9,81 N

1 dyn

10–5

=

N

= 9,81 J/m =

10–5

J/m

= 9,81 kg

m/s2

= 0,981 106 dyn

10–5

m/s2

= 1,02 10–5 kp

=

kg

Presiune Unitate SI:

Pa (Pascal) bar (Bar)

Unitate veche:

at = kp/cm2 = 10 m Ws Torr = mm Hg atm

9 1 Pa

= 1 N/m2

= 10–5 bar

1 Pa

= 10–5 bar

= 10,2 · 10–6 at

= 9,87 · 10–6 at

= 7,5 · 10–3 Torr

1 bar

= 105 Pa

= 1,02 at

= 0,987 at

= 750 Torr

1 at

= 98,1 · 103 Pa

= 0,981 bar

= 0,968 at

= 736 Torr

1 atm

= 101,3 · 103 Pa

= 1,013 bar

= 1,033 at

= 760 Torr

1 Torr

= 133,3 Pa

= 1,333 · 10–3 bar

= 1,359 · 10–3 at

= 1,316 · 10–3 atm

9-98


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Sistemul internaţional de unităţi Lucru mecanic Unitate SI:

J (Joule) Nm (Newtonmeter)

Unitate SI: (ca înainte)

Ws (Wattsecundă) kWh (Kilowattoră)

Unitate veche:

kcal (Kilocalorie) = cal · 10–3

1 Ws

=1J 10–9

= 1 Nm

107 erg

1 Ws

= 278 ·

= 1 Nm

=1J

= 0,102 kpm

= 0,239 cal

1 kWh

= 3,6 · 106 Ws

= 3,6 · 106 Nm

= 3,6 · 106 J

= 367 · 106 kpm

= 860 kcal

1 Nm

= 1 Ws

= 278 · 10–9 kWh

=1J

= 0,102 kpm

= 0,239 cal

1J

= 1 Ws

= 278 · 10–9 kWh

= 1 Nm

= 0,102 kpm

= 0,239 cal

1 kpm

= 9,81 Ws

= 272 · 10–6 kWh

= 9,81 Nm

= 9,81 J

= 2,34 cal

1 kcal

= 4,19 · 103 Ws

= 1,16 · 10–3 kWh

= 4,19 · 103 Nm

= 4,19 · 103 J

= 427 kpm

kWh

Putere Unitate SI:

Nm/s (Newtonmetru/s) J/s (Joule/s)

Unitate SI: (ca înainte)

W (Watt) kW (Kilowatt)

Unitate veche:

kcal/s (Kilocalorie/Sec.) = cal/s · 103

9

kcal/h (Kilocalorie/oră) = cal/h · 106 kpm/s (Kilopondmetru/Sec.) PS (cai putere) 1W

= 1 J/s

= 1 Nm/s

1W

= 10–3 kW

= 0,102 kpm/s

= 1,36 · 10–3 PS

= 860 cal/h

= 0,239 cal/s

1 kW

= 103 W

= 102 kpm/s

= 1,36 PS

= 860 · 103 cal/h

= 239 cal/s

1 kpm/s

= 9,81 W

= 9,81 · 10–3 kW

= 13,3 ·10–3 PS

= 8,43 · 103 cal/h

= 2,34 cal/s

1 PS

= 736 W

= 0,736 kW

= 75 kpm/s

= 632 · 103 cal/h

= 176 cal/s

1 kcal/h

= 1,16 W

= 1,16 · 10–3 kW

= 119 · 10–3 kpm/s

= 1,58 · 10–3 PS

= 277,8 · 10–3 cal/s

1 cal/s

= 4,19 W

= 4,19 · 10–3 kW

= 0,427 kpm/s

= 5,69 · 10–3 PS

= 3,6 kcal/h

9-99


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Sistemul internaţional de unităţi Intensitate câmp magnetic Unitate SI:

A--m

Unitate veche:

Amper -------------Metru

Oe = (Oerstedt)

A 1 ---m

kA = 0 ,001 ----m

= 0,01256 Oe

kA 1 ----m

A = 1000 ---m

= 12,56 Oe

1 Oe

A = 79 ,6 ---m

kA = 0 ,0796 ----m

Intensitate câmp magnetic Unitate SI

Wb (Weber) mWb (Microweber)

Unitate veche:

9

M = Maxwell

1 Wb

= 1 Tm2

1 Wb

= 106 mWb

= 108 M

1 mWb

= 10–6 Wb

= 100 M

1M

= 10–8 Wb

= 0,01 mWb

Densitate de flux magnetic Unitate SI:

T (Tesla) mT (Millitesla)

Unitate veche:

G = Gauß

1T

= 1 Wb/m2

1T

= 103 mT

1 mT

= 10–3 T

= 10 G

1G

= 0,1–3 T

= 0,1 mT

9-100

= 104 G


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Sistemul internaţional de unităţi Conversia din unităţi angloamericane în unităti SI Lungime

1 in

1 ft

1 yd

1 milă terestră

1 milă marină

m

25,4 · 10 –3

0,3048

0,9144

1,609 · 103

1,852 · 103

Greutate

1 lb

1 ton (UK) long ton

1 cwt (UK) long cwt

1 ton (US) short ton

1 uncie

1 dram

kg

0,4536

1016

50,80

907,2

28,35 · 10–3

64,80 · 10–6

Suprafaţă

1 sq·in

1 sq·ft

1 sq·yd

1 acre

1 milă pătrată

m2

0,6452 · 10–3

92,90 · 10–3

0,8361

4,047 · 103

2,590 · 103

volum

1 cu·in

1 cu·ft

1 cu·yd

1 gal (US)

1 gal (UK)

m3

16,39 · 10–6

28,32 · 10–3

0,7646

3,785 · 10–3

4,546 · 10–3

Forţă

1 lb

1 ton (UK) long ton

1 ton (US) short ton

1 pdl (poundal)

N

4,448

9,964 · 103

8,897 · 103

0,1383

ft s

1 ---------

Viteză

milã h

1 nod

m ---s

0,4470

0,5144

0,3048

5,080 · 10–3

Presiune

lb 1 ------------ 1 psi sq.in

1 in Hg

1 ft H2O

1 in H2O

Bar

65,95 · 10-3

33,86 · 10-3

29,89 · 10-3

2,491 · 10-3

Energie, lucru mecanic

1 HPh

1 BTU

1 PCU

J

2,684 · 106

1,055 · 103

1,90 · 103

1 ----------

1 ----

ft min

9

9-101


Agenda electrică Moeller 02/05

Standarde, formule, tabele Sistemul internaţional de unităţi Conversia din unităţi SI în unităţi angloamericane Lungime

Greutate

Suprafaţă

Volum

Forţă

9

Viteză

Presiune

Energie Lucru mecanic

9-102

1 cm

1m

1m

1 km

1 km

0,3937 in

3,2808 ft

1,0936 yd

0,6214 mile (terestre)

0,5399 mile (marine)

1G

1 kg

1 kg

1T

1T

15,43 grain

35,27 ounce

2,2046 lb

0,9842 long ton

1,1023 short ton

1cm2

1 m2

1 m2

1 m2

1 km2

0,1550 sq.in

10,7639 sq.ft

1,1960 yd.ft

0,2471 · 10–3 acri

0,3861 mile pătrate

1cm3

1l

1 m3

1 m3

1 m3

0,06102 cu.in

0,03531 cu.ft

1,308 cu.yd

264,2 gal (US)

219,97 gal (UK)

1N

1N

1N

1N

0,2248 lb

0,1003 · 10–3 long ton (UK)

0,1123 · 10–3 short ton (US)

7,2306 pdl (poundal)

1 m/s

1 m/s

1 m/s

1 m/s

3,2808 ft/s

196,08 ft/min

1,944 noduri

2,237 mile/h

1 bar

1 bar

1 bar

1 bar

14,50 psi

29,53 in Hg

33,45 ft H2O

401,44 in H2O

1J

1J

1J

0,3725 · 10–6 HPh

0,9478 · 10–3 BTU

0,5263 · 10–3 PCU


Agenda electrică Moeller 02/05

Notiţe

9

9-103


Agenda electrică Moeller 02/05

Notiţe

9

9-104

Simbolurischemeelectrice  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you