Page 1

Palmlaser PLS2

PLS2 – samonivelirajui laser za unutarnju i vanjsku upotrebu Jednostavno korištenje Bez kompliciranog podešavanja - PLS2 ima ugraen kompenzator. To znai: pravilno postavljanje, fino podešavanje pomou kompenzatora. Bez traženja laserske zrake - PLS2 ima izuzetno jasnu lasersku zraku i ne treba se bojati usporediti ga s bilo kojim konkurentskim proizvodom. Spreavanje pogrešaka s kontrolama - jednostavno upravljanje jednom tipkom spreava pogrešno korištenje PLS2 lasera i pored toga mogu je odabir svih funkcija.

Tehniki podaci

Palmlaser PLS2

Tip lasera Tonost Radni doseg Doseg samoniveliranja Baterije Dimenzije Težina Model

Klasa 2, 635 nm vidljivosti ± 3 mm @ 10 m 20 m ± 6° 3 baterije, 30 sati 50 x 73 x 85 mm 700 g (s baterijama) 600 302E

Primjena PLS2 lasera

Komplet sadrži: Palmlaser PLS2, magnetni nosa, kofer sa torbicom, upute, baterije x

x x x x

Obnova – za provjeru postavljenih kablova, pokustva, svodova, ogledala, svjetiljki, elemenata i dr. Graditelji – mogu se odrediti horizontalne i vertikalne linije na jakoj vanjskoj svjetlosti Elektriari – za postavljanje elektrinih vodova. PLS2 laser daje potpuno ravnu liniju. Stambeni i poslovni objekti – za poravnanje stropova, unutarnjih zidova, stepenica i dr. Zvune i toplinske cijevi – za postavljanje mreže cijevi.

Geo Centar d.o.o., akovec, tel 040 363 299, fax 040 363 288, geo-centar@ck.t-com.hr , www.geocentar.com

http://www.geocentar.com/cms/system/editor/uploads/files/produkti/PLS2CRO  

http://www.geocentar.com/cms/system/editor/uploads/files/produkti/PLS2CRO.pdf