Issuu on Google+

Upute za backup uređaja GMS-2 Nakon instalacije Microsoft .NET framework-a i instalacije softvera Giselle Mobile, potrebno je napraviti backup na uređajima. Backup se radi samo jednom nakon instalacije tih software-a. Potrebno je ući u Control Panel i odabrati System.

U gornjem redu odaberemo tab Backup. Prva kvačica „Data restoration after har

reset“ mora biti uključena, a kvačica „RAM data will be backed up before suspension“ isključena kao na slici. Pritisnemo tipku RAM data backup i backup se počinje raditi. Pričekamo neko vrijeme da statusna traka dođe do kraja. (Napomena: Ne gasiti ili resetirati uređaj prilikom stvaranja backupa!)

Kada je statusna traka došla do kraja, pritisnemo OK u gornjem desnom uglu ekrana.


/Upute%20za%20backup%20ure%C4%91aja%20GMS2