Issuu on Google+

Kalibracija kompasa na uređaju GMS-2

Ako na uređaju nestane igla kompasa, to znači da je kompas dekalibriran. Kalibraciju radimo preko software-a „CompassCheck“.

Za početak kalibracije pritisnemo Calibration Start. Za vrijeme odbrojavanja 35 sekundi koliko kalibracija traje, potrebno je uređaj staviti na ravnu površinu i okretati ga lagano i suprotno smjeru vrtnje kazaljke na satu. Kada je kalibracija gotova, pojavi se poruka Succes!!. Pritisnemo OK u gornjem desnom uglu ekrana.


/Kalibracija%20kompasa%20na%20uređaju%20GMS