Page 1

Kalibracija kompasa na uređaju GMS-2

Ako na uređaju nestane igla kompasa, to znači da je kompas dekalibriran. Kalibraciju radimo preko software-a „CompassCheck“.

Za početak kalibracije pritisnemo Calibration Start. Za vrijeme odbrojavanja 35 sekundi koliko kalibracija traje, potrebno je uređaj staviti na ravnu površinu i okretati ga lagano i suprotno smjeru vrtnje kazaljke na satu. Kada je kalibracija gotova, pojavi se poruka Succes!!. Pritisnemo OK u gornjem desnom uglu ekrana.

/Kalibracija%20kompasa%20na%20uređaju%20GMS  

http://www.geocentar.com/cms/system/editor/uploads/files/Kalibracija%20kompasa%20na%20uređaju%20GMS2.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you