Page 1

GMS-2 OSNOVE Upoznavanje uređaja GMS-2 je terenski registrator podataka i 50 kanalni GPS prijamnik s internim elektroničkim kompasom i digitalnom kamerom. Komunikacija s drugim uređajima moguća je preko USB i serijskih portova te preko bežične Bluetooth tehnologije. Priključak za vanjsku antenu (PG-A5) omogućava mjerenje centimetarske točnosti. Standardni GMS-2 paaket sadrži: o GMS-2 integriran prijamnik/registrator aktiviran za primanje GPS L1 signala o Ručku i torbicu za uređaj o USB kabel i punjač baterije o Instalirani softveri - BTManager i GMS Tools

Punjive i backup baterije

U kompletu dolazi jedna punjiva baterija koja opskrbljuje GMS-2 strujom. Baterija se može puniti kad je u uređaju ili na posebnom punjaču. Backup baterija se nalazi ispod punjive baterije. Baterija omogućuje cca 7 sati rada ovisno o modu rada prijamnika. U normalnom uvjetima backup baterija osigurava backup podataka osam do deset godina.

Slika_1: Baterije GMS-2

GMS-2 prednja strana Predniji dio GMS-2 sadrži: o Interna GPS antena prima signale GPS+ satelita i šalje ih GPS prijamniku na obradu. o Ekran osjetljiv na dodir prikazuje grafičko korisničko sučelje uređaja. 1


o o o

o

o

Gumb Power služi za uključivanje/isključivanje uređaja Gumb ESC (escape) je izlaz iz trenutnog ekrana ili funkcije ENT (enter) služi kao potvrda setiranja, numeričkih vrijednosti i pohrane točaka (ovisno o setiranjima ili instaliranom softveru). Bluetooth lampica pokazuje stupanj aktivnosti bežične Bluetooth veze: - kad svijetli plavo – blutooth je uključen i uspostavljena je veza, - kad ne svijetli – bluetooth je ugašen. Indikator punjenja prikazuje stanje baterije: - zeleno – baterija je puna, - crveno – baterija se puni, - treperi crveno – greška punjenja.

Slika_2: GMS-2 prednja strana

GMS-2 zadnja strana

Na zadnjoj strani smještena je olovka za tipkanje po ekranu, elastična ručka koja služi za sigurno držanje uređaja i poklopac baterije.

Slika_3: GMS-2 zadnja strana

GMS-2 portovi 2


GMS-2 ima tri porta: o USB – služi za brzi ActiveSynca. o Serijski port – koristi eksternih uređaja o Power – spaja GMS-2 također se može puniti

prijenos podataka na/sa računala pomoću se za komunikaciju između GMS-2 i ostalik na eksterni izvor struje. Preko tog porta baterija.

Slika_4: GMS-2 portovi

Utor za SD karticu

Utor za SD (secure digital) omogućuje povećanje memorije uređaja. Podaci koji se nalaze na SD kartici dostupni su preko USB ili serijskog porta, ili bluetootha. SD kartica se može kupiti u bilo kojoj trgovini digitalne opreme. Iznad utora SD kartice nalazi se Reset gumb koji služi za restartanje operativnog sustava ako softver ne zaglavi.

Slika_5: Utor SD kartice

Integrirana kamera Integrirana 1.3 megapixel kamera koristi se za slikanje.

3


Slika_6: GMS-2 kamera

Konektor vanjske GPS antene

Konektor vanjske GPS antene služi za spajanje vanjske antene na prijamnik radi povećane točnosti mjerenja i aplikacije post procesinga.

Slika_7: GMS-2 konektor vanjske GPS antene

Priprema GMS-2 za korištenje Napajanje GMS-2

GMS-2 koristi BT-62Q bateriju za kao primarni izvor struje. Baterija traje otprilike 7 sati kad se GMS-2 koristi za GPS mjerenja. Kad je uređaj u standby modu, baterija može trajati i do 50 sati (to znači – ne koristi se GPS, svijetlo ekrana je ugašeno i ne koristi se ekran osjetljiv na dodir). Backup baterija i punjiva baterija podržavaju setiranja GPSa i sata. Interna, punjiva baterija podržava RAM podatke za Windows CE. Punjenje baterija AC/DC pretvarač napaja GMS-2 i puni primarnu bateriju. Napomena – korištenje GMS-2 prilikom punjenja produljuje vrijeme punjenja. Baterija će biti puna nakon otprilike sedam sati. Punjenje baterije koristeći pretvarač:

4


Jedna strana kabla spaja se na Power port GMS-2, a druga u utičnicu. Lampica prikazuje stanje baterije: - zeleno – baterija je puna, - crveno – baterija se puni, - treperi crveno – greška punjenja.

Slika_8: Punjenje baterije u GMS-2

Punjenje baterije na punjaču: Baterija se izvadi iz uređaja i stavi u punjač koji se ušteka u struju.

Slika_9: Punjenje baterije na punjaču

Napomene o punjenju i čuvanju baterija Za pravilno punjenje, održavanje i čuvanje baterija pridržavajte se sljedećih uputa: o Punite baterije na sobnoj temperaturi, otprilike 10°C - 40°C. Visoke temperature produžuju vrijeme punjenja baterija. o Izvan uređaja baterija se također prazni. Prije rada s GMS-2 uvijek provjerite stanje baterije. o Baterije koje su izvan uređaja punite svakih 7 dana. Čuvanjem praznih baterija smanjuju se snaga i učinkovitost baterije.

5


o

Punjač se može ugrijati tijekom punjenja GMS-2.

Stavljanje baterije Baterija se može puniti pomoću GMS-2 power porta ili pomoću punjača. Slijedite upute za stavljnje/ promjenu baterije: o ako je potrebno, otkačite elastičnu ručku na poleđini GMS-2. o Otvorite poklopac baterije i izvadite bateriju. GMS-2 se automatski gasi čim se otvori poklopac baterije. o Promijenite bateriju tako da sjedne na svoje mjesto. Zatvorite poklopac i vratite elastičnu ručku.

Napomena: Ako se poklopac baterije ne može zatvoriti, rotirajte bateriju za 180° tako da sjedne na svoje mjesto.

Slika_10: Promjena baterije

Promjena backup baterije Backup baterija služi za čuvanje setiranja GPS-a i sata, kad se punjiva baterija isprazni. U normalnim uvjetima backup baterija traje 2 – 3 godine. Backup baterija je CR2032 plosnata baterija. Za promjenu baterije potreban je odvijač. Slijedite upute za promjenu backup baterije: o Ako je potrebno napravite backup podataka na CF karticu. o Otvorite poklopac i izvadite punjivu bateriju. o Odvijačem otvorite poklopac backup baterije. o Vrh odvijača stavite u utor s lijeve strane backup baterije, nježno gurnete bateriju na desno dok ne iskoči iz ležišta. Ponovite postupak na drugu stranu, dok ne izvadite bateriju. o Stavite novu plosnatu bateriju u utor, plus prema gore. Namjestite bateriju i nježno pritisnite dok ne sjedne na mjesto. o Vratite poklopac.

Napomena: Promjenite backup bateriju unutar nekoliko minuta radi prevencije gubljenja podataka.

6


Slika_11: Promjena backup baterije

Startanje GMS-2

Za startanje GMS-2 kratko se pritisne gumb Power. U prvom uključivanju GMS-2 nakon hard reseta potrebno je kalibrirati ekran. Na ekranu se automatski pojavljuje križić za kalibraciju. Olovkom što točnije pritisnite križić koji se pojavljuje najprije u središtu ekrana, zatim u uglovima ekrana. Za potvrdu kalibracije pritisnite Enter ili olovkom bilo koje mjesto na ekranu.

Slika_12: Kalibracija ekrana

Umetanje opcionalne SD kartice

SD kartica se može kupiti u bilo kojoj trgovini elektroničke opreme. Ona služi za povećavanje memorije za spremanje podataka, ali i za transfer podataka. Otvorite gumena vratašca utora za SD karticu. Nježno umetnite karticu u utor i zatvorite vratašca.

7


Slika_13: Umetanje SD kartice

Spajanje GMS-2 i računala

Za spajanje GMS-2 i računala treba imati instaliran ActiveSync na računalu. o Spojite GMS-2 i računalo pomoću USB ili serijskog kabla ili bluetooth tehnologije

Slika_14: Spajanje GMS-2 i računala o

o

Kad se na računalu pojavi prozor u kojem ActiveSync pita da li želite uspostaviti partnerstvo kliknite „No“ zatim „Next“ Kad je uspostavljena veza u prozoru ActiveSynca odaberite ikonu Explorer za prikaz podataka iz GMS-2 CF kartice na računalu.

Mjerenje s GMS-2 i vanjskom antenom o o

Kablom spojite vanjsku antenu i GMS-2. Konfigurirajte GMS-2 prijamnik za skupljanje podataka pomoću vanjske antene.

8


Slika_15: Spajanje GMS-2 i vanjske antene

Resetiranje softvera

Reset softvera koristi se samo u sljedećim slučajevima: o Za prekid svih aktivnih aplikacija o Nakon instaliranja novih aplikacija o Kad aplikacije zablokiraju Za restartanje softvera olovkom pritisnite gumb reset koji se nalazi iznad utora SD kartice.

Slika_16: Resetiranje softvera

Resetiranje hardvera Hardverski reset radi se samo u slučaju da GMS-2 uopće ne reagira. Reset hardvera vraća sva setiranja na tvornički zadane vrijednosti i briše sve RAM podatke.

Upozorenje: Hardverski reset briše sve RAM podatke i aplikacije. Redoviti beckupovi osiguravaju mogućnost obnove RAM podataka i aplikacija.

9


Reset hardvera – istovremeno se pritisnu gumbi ENT i ESC i olovkom gumb za reset softvera. Tako pritisnuti gumbi drže se dvije ili više sekundi i uređaj se gasi.

Slika_17:Resetiranje hardvera

Hardverski reset se može napraviti ako se istovremeno izvadi backup i punjiva baterija iz uređaja.

GMS TOOLS GMS Tools je jednostavan alat za upravljanje kamerom, kompasom GMS-2 uređaja. Kad se prvi put otvori GMSTools ili nakon hard reseta sva setiranja su na tvorničkim postavkama. Kamera, kompas, GNSS mogu se setirati prema korisničkim potrebama. GMSTools sprema slike kao i primljene podatke satelita. Kamera U prozoru Camera definira se kvaliteta slike. Tu se nalazi gumb za slikanje (Capture), prikaz snimljene slike i mogućnost spremanja slike u internu memoriju. Setiranje kamere: o Brightness – pomičite klizač desno/lijevo da bi povećali/smanjili svijetlost slike. Vrijednosti su od -5 do +5 o Sharpness – pomičite klizač desno/lijevo da bi povećali/smanjili oštrinu slike. Vrijednosti su od 0 do +6 o Doba dana – odaberite day (dan) za slike snimljene po jakom svjetlu, night (noć) za slike snimljene po lošem svjetlu ili auto – setiranja se automatski prilagode količini svjetla okoline.

10


o

Veličina slike – odaberite veličinu slike koju ćete snimati, u bitovima.

Slika_18: Setiranje kamere

Snimanje slika: o Usmjerite kameru na željeni objekt. o Pritisnite Capture o Za spremanje slike pritisnite Yes o Unesite ime slike i odaberite lokaciju gdje će se pohraniti slika. Pritisnite OK

Slika_19:Snimanje i spremanje slike

Kompas Prozor Compass prikazuje trenutni smjer, nagib i kut GMS-2. Također se može kalibrirati kompas. o Pokazivač smjera – Sjever (crveni dio) i jug (bijeli dio) o Kut – azimut od sjevera u stupnjevima o Tilt - otklon od horizonta, u stupnjevima i minutama

11


Slika_20: Kompas

Kalibracija kompasa Kalibracija kompasa se radi ako primjetite da je preciznost kompasa smanjena. Nova kalibraija kompasa koristi se samo dok je GMS-2 uključen. Kad se uređaj isključi, ponovo se koristi tvornički zadana kalibracija. o U prozoru Compas pritisnite Calibration o Položite uređaj na ravnu horizontalnu površinu i pritisnite Start.

Slika_21: Startanje kalibracije kompasa

o

Zarotirajte dvaput uređaj za 360° u istom smjeru kako kruži crvena točkica. Pritisnite End

12


Slika_22: Kalibracija kompasa

Prikaz GNSS informacija i pohrana podataka GNSS prozor prikazuje trenutnu poziciju i informacije satelita kao i neka setiranja unutarnjeg GPS prijamnika. o Okvir sa informacijama pozicije – prikazuje mod opažanja ( No solution, Autonomous ili Code Differential), broj satelita, trenutno vrijeme, trenutnu poziciju (Fi/Lam/H) i trenutni PDOP o Antena – odabir tipa korištene GPS antene, može biti untarnja GMS2 antena ili vanjska antena o Interval – vremenski interval prikupljanja podataka. Npr, ako je odabrano 10, znači da se snimiti pozicija svakih 10 minuta. o Elevacija – elevacijska maska za prikupljanje podataka sa satelita koji se nalaze iznad odabrane maske (kuta). Npr, 10 znači da će se prikupljati podaci samo sa satelita koji su 10° iznad horizonta.

Slika_23: Prikaz GNSS informacija

13


Za spremanje podataka pritisnite Logging u GNSS prozoru. Utipkajte ime fajla u koji će se spremati podaci i pritisnite OK za početak spremanja informacija. Za prestanak spremanja podataka pritisnite Stop.

Slika_24: Spremanje podataka

U prozoru Append nalazi se tipka NVRAM Clear koja služi za brisanje backup memorije u GMS-2 uređaju. NVRAM sprema podatke potrebne za praćenje satelita, kao što su efemeride, pozicija prijamnika i trenutna setiranja prijamnika. Funkcijom Clear NVRAM brišu se ti podaci pa ih GMS-2 ponovo skuplja. Ovom funkcijom rješavaju se problemi praćenja satelita i komunikacije.

Slika_25: NVRAM Clear

14

/GMS_Osnove  

http://www.geocentar.com/cms/system/editor/uploads/files/GMS_Osnove.pdf

/GMS_Osnove  

http://www.geocentar.com/cms/system/editor/uploads/files/GMS_Osnove.pdf

Advertisement