Page 1

‫ورقة عمل (‪ )3‬جٌولوجٌا الحادي عشر علمً‬

‫التارٌخ‪............... / ................. / ...............‬‬

‫موضوع الدرس ‪ :‬الخواص الفيزيائية للمعادن‬ ‫ما المقصود بـ‬ ‫‪-1‬‬

‫‪-2‬‬

‫‪-3‬‬

‫‪-4‬‬

‫‪-5‬‬

‫‪-6‬‬

‫البريق‬ ‫‪.............................................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................................................‬‬ ‫الشفافية‬ ‫‪.............................................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................................................‬‬ ‫التضوء‬ ‫‪.............................................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................................................‬‬ ‫التفلتر‬ ‫‪.............................................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................................................‬‬ ‫التفسفر‬ ‫‪.............................................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................................................‬‬ ‫المخدش‬ ‫‪.............................................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................................................‬‬

‫فسر جيولوجيا‬ ‫أ‪ -‬يجب دراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية و البلورية لتعرف بشكل دقيق على المعادن ؟‬ ‫‪.............................................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ -‬بالرغم من ان اللون احد الخواص األكثر و وضوحا اال انه يعتبر خاصية مميزة للقليل من المعادن فقط ؟‬ ‫‪.............................................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................................................‬‬ ‫المعدن‬

‫البريق‬

‫المعدن‬

‫الجالينا‬

‫االلماس‬

‫الهيماتيت‬

‫الكاولينيت‬

‫الكوارتز‬

‫الجبس الليفي‬

‫الكالسيت‬

‫الكبريت‬

‫البريق‬


‫ورقة عمل (‪ )3‬جٌولوجٌا الحادي عشر علمً‬ ‫الشفافٌة‬

‫المعدن‬ ‫التلك‬

‫التارٌخ‪............... / ................. / ...............‬‬ ‫الشفافٌة‬

‫المعدن‬ ‫الكوارتز و الكالسٌت النقً‬

‫الجبس و المٌكا‬

‫التضوء‬

‫المعدن‬ ‫الكالسٌت‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫المعدن‬

‫التضوء‬

‫الوٌلٌمٌت‬

‫كٌف ٌمكننا التمٌٌز بٌن المعادن ذات البرٌق الفلزي و المعادن ذات البرٌق الالفلزي عن طرٌق المخدش ؟‬ ‫‪.............................................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................................................‬‬ ‫علل ٌختلف لون معدن الكوارتز من بلورة إلى أخرى‬ ‫‪.............................................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................................................‬‬ ‫كٌف ٌمكنك تحدٌد لون مخدش المعادن االكثر صالدة من لوح المخدش ؟‬ ‫‪.............................................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................................................‬‬ ‫حدد اهمٌة دراسة خاصٌة التفلتر‬ ‫‪.............................................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................................................‬‬

3 الخواص الفيزيائية للمعادن (1)  
3 الخواص الفيزيائية للمعادن (1)  
Advertisement