Page 1

CATALOGUE


ku zien ku flen ku pushon ku hyn e del ku ndriรงon


ku zien Kuzhina Ushqimi bashkon familjen. Komforti dhe kualiteti ynë bën që gatimi të shëndrrohet në pasionin tuaj. Lejoni që era e gjellës së gatuar me dashuri t’a përqafojë mbarë shtëpinë, duke mbledhur rreth tavolines familjarët dhe miqtë tuaj. Kitchen Food unites the family. Our comfort and quality turns cooking into your passion. Let the smell of the food cooked with love embrace the whole house, gathering your family and friends around the table.


Klea 01K


Klea 02K


Klea 03K


Klea 04K


Klea 05K


Klea 06K


Klea 07K


Klea 08K


Klea 09K


Klea 10K


Klea 11K


ku flen

Dhomë gjumi Mos lejo që stresi dhe ngarkesat e ditës të iu shqetësojnë edhe atëherë kur është koha për gjumë. Përqafoni rehatinë e dhomës suaj, dhe lejoni që kualiteti i ofruar nga ne të ju shpie drejtë një nate të qetë. E kush mund të iu ikë ëndërrave të bukura në një ambient të tillë. Bedroom Don’t allow that stress and daily burdens bother you even when it is the time for sleep. Embrace the comfort of your bedroom, and allow the quality provided by us take you to a peaceful night. No one can escape from sweet dreams in such an environment.


Briana 01B


Briana 02B


Briana 03B


Briana 04B


Briana 05B


Briana 06B


Briana 07B


ku pushon

Dhomë dite Kaloni kohë kualitative me familjen, ndani bashkë ndodhitë e ditës, ose thjeshtë relaksohuni në mënyrën që ju doni. Stresi dhe lodhja humbasin kuptim përballë relaksit që falin ngjyrat dhe komforti i dhomës ku pushoni. Livingroom Spend quality time with your family, share your daily events, or simply relax in the way you wish. Stress and tiredness lose meaning in front of the relax that colors and the comfort of your living room provide.


Semra 01S


Semra 02S


Semra 03S


Semra 04S


Semra 05S


Semra 06S


Semra 07S


ku hyn e del Dyer Bëni që shtëpia juaj të reflektojë mirëseardhje për çdo njeri që dëshiron të ju vizitojë. Në ndërkohë, jepini vetës mundësine e izolimit nga zhurmat që ndodhin jashtë. Mbani sekretet e familjes brenda mureve të shtepisë. Doors Let your house reflect hospitability to everyone who wants to visit you. In the meantime, give yourself the chance of isolation from the noises of the outside. Keep the secrets of your family inside the walls of your house.


D-DH-158

D-DH-140

D-DH-166

D-DH-115


D-DH-152

D-DH-161

D-DH-112

D-DH-111


D-DH-110

D-DH-143

D-DH-144

D-DH-133


D-DH-162

D-DH-172

D-S-162

D-S-110


D-S-108

D-S-216

D-DH-163

D-DH-099


D-DH-159

D-DH-151

D-DH-149

D-DH-145


D-DH-106

D-DH-113

D-DH-06

D-DH-09


D-DH-112

D-DH-219

D-S-218


D-S-108

D-S-217

D-S-211


D-H-09

D-H-2A

D-H-04

D-H-06


D-H-05

D-H-12

D-H-07


D-H-01

D-H-02

D-H-11


D-H-06

D-H-10

D-H-14


ku ndriçon

Dritare Dritaret janë sytë e shtëpisë. Jepini vetës mundësinë t’a shihni botën nga brenda. Bëni që harmonia e shtëpisë suaj të reflektohet tek ata që ju shohin me lakmi nga jashtë. E kush mund t’i fajësojë?!. Windows Windows are the eyes to the house. Give yourself the chance to see the world from inside. Let the harmony of your house be reflected to those who look at you with greed from outside. Who can blame them anyway?


Dri 01

Dri 06

Dri 02

Dri 07

Dri 03

Dri 08

Dri 04

Dri 09

Dri 05

Dri 10

Dri 11


Dri 12

Dri 13


Dri 14


ku zien ku flen ku pushon ku hyn e del ku ndriรงon


www.facebook.com/binni.biz

Prishtinë - Mitrovicë / Maxhunaj T. +377 (0)45 520 205 info@binni.biz / www.binni.biz

Pejë T. +377 (0)45 520 304 info@binni.biz / www.binni.biz

Prizren T. +377 (0)45 520 305 info@binni.biz / www.binni.biz

Zvicër Binni Pal GmbH Kronbergerstrasse, 29323, Steinach T. +41(0) 76 343 93 51

Binni Catalogue Preview  

Binni Catalogue FINAL

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you