Page 8

Ultieme wake-up call Het 1,5°-klimaatrapport van de VN

Het zesde rapport van het IPCC is duidelijk: time is running out! Op basis van drie jaar onderzoek maakt het klimaatpanel van de Verenigde Naties duidelijk wat de gevolgen voor onze planeet zouden zijn van een temperatuurstijging van 1,5°C versus 2°C tegen het jaar 2100 in vergelijking met de temperatuur in de preindustriële periode. Tekst: Kris Van Steenbergen en Filip François

8

Frontaal // winter 2018

H

oewel het verschil tussen de twee temperatuurstijgingen klein lijkt, is het tegendeel waar. Bij een benadering van de 2°C-stijging verdwijnen álle koralen en krijgen we 55 hittegolfdagen per jaar. Het rapport maakt duidelijk welke inspanningen nodig zijn om dat te vermijden. De vraag is nu wat er met de bevindingen van het rapport zal gebeuren. Om onze natuur en de mensheid een comfortabele toekomst te bieden, moeten we absoluut onder een temperatuurstijging van 1,5°C blijven. Dit is onder meer essentieel voor de stijging van de zeespiegel en de intensiteit van stormen. Momenteel liggen de doelstellin-

gen echter te laag; de grootste gemene deler van alle doelstellingen die op tafel kwamen in het Parijs-akkoord van 2015, zou ons leiden naar een stijging van meer dan 3°C.

Business as usual is geen optie meer

Momenteel is het trouwens al 1°C warmer dan voor de industriële revolutie. Gewoon verder doen betekent 3,6°C temperatuurstijging. De tijd dringt dus meer dan ooit. We hebben nog een goed decennium de tijd om de CO2uitstoot te verminderen. We naderen namelijk een aantal cruciale kantelpunten, die bij overschrijding de remmen losgooien. Zo zien we bijvoorbeeld grote ijsplaten aan de rand van de Antarctica steeds sneller afbrokkelen. Die beletten dat het landijs aan de Zuidpool afschuift naar zee. Er is ook steeds minder zeeijs aanwezig in de Noordelijke IJszee. Dit ijs weerkaatst het zonlicht, waardoor onze planeet minder warmte opneemt (figuur). Grote hoeveelheden methaan (CH4) en CO2, opgeslagen in de bodem van de ondiepe Arctische zeeën en op het vaste land van Siberië, Canada en Alaska dreigen massaal vrij te komen vanaf een opwarming van 1,5°C. Grote temperatuurschommelingen worden nu al opgetekend rond de Noordpool. Gedurende heel de maand oktober was het er 20 tot 24°C warmer dan normaal. Ook het lokale ecosysteem wordt hierdoor verstoord. Omdat hun leefgebied verkleint, begeven ijsberen zich vaker op plaatsen waar ook mensen leven. Vanaf een stijging van 1,5°C zullen we in Europa vaker in aanraking komen met orkanen van categorie 4 en 5, zoals die van Midden-

Profile for Gents MilieuFront

Frontaal winter 2018  

Frontaal winter 2018  

Advertisement