Page 14

Hoera voor hernieuwbare energie Burgercoöperatie EnerGent blaast vijf kaarsjes uit

Vijf jaar geleden – op 10 december 2013 – vond in het NTGent een bijzondere voorstelling plaats. Die was voor een keer niet van culturele aard, het grote publiek was er daarentegen wel getuige van de lancering van een Gentse energiecoöperatie! Die wil burgers verenigen in hun streven naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving. Bij het uitblazen van vijf kaarsjes kijken we met voorzitter en mede-oprichter John Vandaele graag naar het verleden, het heden en ook de toekomst van EnerGent. Tekst: An Van Hemeldonck Foto’s: EnerGent

// ‘We hopen binnenkort ook wind te oogsten. // 14

Frontaal // winter 2018

Van honing naar energie

EnerGent ontkiemde bij de Buren van de Abdij, een bewonersvereniging rond de ruïnes van de voormalige SintBaafsabdij. Enigszins nostalgisch denkt John terug aan de begindagen: ‘Met de buren maakten we al jaren samen honing, fruitsap, zelfs boeken. Toen we naar de immense dakoppervlakte van de oude abdijrefter keken, pal op het zuiden gericht, ontstond het idee om ook zelf energie te produceren. We wisten destijds nog niet dat op beschermde gebouwen in principe geen zonnepanelen geplaatst worden.’ Om wel degelijke kennis over hernieuwbare energie op te bouwen stapte John naar Transitienetwerk Middenveld. Die orga-

nisatie ijverde al lang voor een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving en zag in de oprichting van een lokale energiecoöperatie de kans iets heel concreets te verwezenlijken.

Doorprikt

Daarna werden verdere contacten gelegd met het lokale middenveld en al gauw volgden informatierondes. ‘Op de eerste vergadering met Ecopower – de grootste en oudste energiecoöperatie in Vlaanderen – werden onze dromen doorprikt. We hoorden dat zonnepanelen amper rendabel zouden zijn en we een windmolen al helemaal konden vergeten. Na overleg namen we de cruciale beslissing niet op de wind te

Profile for Gents MilieuFront

Frontaal winter 2018  

Frontaal winter 2018  

Advertisement