Page 1

BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

Gentofte Centralbibliotek

Oversigt over kurser og temadage

August – december 2014


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Velkommen til BIB•LAB efteråret 2014.......................................................................................... 4 Praktiske oplysninger ..................................................................................................................... 5

KURSER Kursus i DDB CMS for redaktører – Region Hovedstaden............................................................... 7 Husker du stadig licenserne?.......................................................................................................... 8 Kollegial sparring og feedback........................................................................................................ 9 Introduktion til projektredskabet FORMIDLINGSBYEN................................................................... 10 Skriv! Sådan skriver du tekster, der bliver læst............................................................................... 11 Opstartsdag om 23 mobile ting...................................................................................................... 12 Søgekursus i Bibliotek.dk og DanBib.............................................................................................. 13 Narrativ dokumentation................................................................................................................. 14 23 mobile ting................................................................................................................................ 15

TEMADAGE Newsgerrige børn........................................................................................................................... 17 Mød børnelitteraturen - Fagbøger................................................................................................. 18 Radiofoniske fortællinger............................................................................................................... 19 Samarbejdet med folkeskolen – hvordan og om hvad?................................................................. 20 Mange ordblinde må famle i blinde – temadag om dysleksi.......................................................... 21 Fra Brønd til Bruger........................................................................................................................ 22 Temadag om læsning...................................................................................................................... 23 Introduktion til bogsæsonen 2014................................................................................................. 24 Musikkens nye veje........................................................................................................................ 25 Tegneserier, Manga & Comics - det bedste på dansk i 2014 og meget af det bedste på engelsk.. 26 Litterære priser............................................................................................................................... 27 Gadget-messe 2014........................................................................................................................ 28 Undervisere på kurserne i efteråret 2014...................................................................................... 30 Kronologisk liste over kurser og temadage i efteråret 2014 .......................................................... 31

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

3


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Velkommen til BIB•LAB efteråret 2014 BIB•LAB-kataloget for denne sæson består af 9 kurser. Vi tilbyder bl.a. kurserne: Skriv! Sådan skriver du tekster, der bliver læst, Søgekursus i Bibliotek.dk og DanBib i samarbejde med DBC og endelig Kollegial sparring og feedback med Ida Nielsen. BIB•LAB-kataloget indeholder desuden 12 spændende temadage med fokus på en række aktuelle emner bl.a. ordblindhed, samarbejdet med folkeskolen og en temadag om læsning, som også ­kobler på det nationale initiativ Danmark Læser. Kurset Narrativ dokumentation løber over to dage. Her vil der blive arbejdet med medarbejdernes egne fortællinger om oplevelser fra hverdagen, identificering af de logikker og forståelser, der ­ligger til grund for valg af handlinger og dispositioner i konkrete situationer. Formålet er blandt andet at dokumentere kvaliteten i det arbejde, der udføres. Vi tilbyder desuden to onlineforløb: Husker du stadig din licens? og 23 Mobile Ting. Her vil delta­ gerne over en længere periode modtage opgaver. 23 Mobile Ting-forløbet er for biblioteksansatte, der har brug for at vide mere om tablets og apps. Der vil være opgaver til både Android og Apples iOS. Sigtet er at give bibliotekernes personale et generelt kompetenceløft i mobile platforme. Endelig har Centralbibliotekerne og Kulturstyrelsen aftalt, at Centralbibliotekerne i samarbejde med DDB igangsætter kompetenceaktiviteter vedr. DDB for bibliotekerne. Undervisningen i DDB CMS kommer til at foregå på centralbiblioteket og har en varighed af en dag. Kurserne vil løbende blive lagt på centralbibliotek.dk og dubleret efter behov. Priserne for deltagelse i BIB•LAB-kurserne fremgår af de enkelte kursusbeskrivelser og varierer grundet de mange nye samarbejder mere end tidligere. Al tilmelding skal ske via www.centralbibliotek.dk/gentofte – læs mere på følgende side. Tilmeldingerne til kurser og temadage er bindende. Praktiske spørgsmål vedrørende kurser og temadage sendes til Bo Steengaard Christensen på bsc@gentofte.dk Rigtig god fornøjelse Bo Steengaard Christensen og Amalie Ørum Hansen Gentofte Centralbibliotek

4

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Praktiske oplysninger Tilmelding: Al tilmelding sker via www.centralbibliotek.dk. Alle kurser og temadage findes under ”Arrangementer”, hvis der sorteres efter Gentofte Bibliotekerne:

For at tilmelde sig et kursus skal man være logget ind med sin personlige profil. På denne måde kan vi let komme i direkte kontakt med alle, der har tilmeldt sig, hvis der skulle ske ændringer eller aflysninger. Med profilen kan du holde styr på alle de kurser, du skal deltage i, og du har efterfølgende nem adgang til undervisningsmateriale, præsentationer etc. På centralbibliotek.dk kan man med det samme se, om man er tilmeldt. Fremgår ens navn (og evt. billede) på listen over tilmeldte, er man ganske simpelt tilmeldt. I bekræftelsesmailen fra centralbibliotek.dk er vedhæftet en fil, der ved åbning fungerer som en Outlook-invitation. Der­­­ud­over vil der fra centralbiblioteket blive sendt en reminder ud ca. en uge før kursets/temadagens afholdelse. En profil oprettes ved at klikke på ”Ny bruger”- knappen i boksen til venstre, der hedder ”Log ind”. Herefter følges vejledningen. Hvis der er tekniske problemer, kan man kontakte Bo Steengaard Christensen, CB-sekretær, Gentofte Centralbibliotek: bsc@gentofte.dk eller 39 98 58 44. Forplejning: Specielle ønsker til forplejning f.eks. vegetar skrives i notefeltet ved tilmelding. Faktura: Der fremsendes elektronisk faktura umiddelbart efter afholdelse af kursus eller temadag. Kursusmateriale: Udleverede materialer og PowerPoints lægges under det enkelte kursus på ­centralbibliotek.dk i det omfang undervisere og foredragsholdere tillader det. Evaluering: Efter et afholdt arrangement sender vi et elektronisk evalueringsskema ud til jer, som vi vil bede jer bruge et par minutter på at besvare. Således får vi fremadrettet mulighed for at gøre indholdet i BIB•LAB endnu mere vedkommende.

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

5


Kurser

BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

6

EFTERÅR 2014

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Kursus i DDB CMS for redaktører – Region Hovedstaden Målgruppe: Kurset retter sig mod og er forbeholdt den primære redaktør eller administrator af hjemmesiden på det enkelte bibliotek, således at denne efterfølgende kan undervise egne kolleger efter behov. Beskrivelse/indhold: Centralbibliotekerne og Kulturstyrelsen har aftalt, at Centralbibliotekerne i samarbejde med DDB igangsætter kompetenceaktiviteter for bibliotekerne i første omgang i forhold til DDB CMS-delen. I forbindelse med lanceringen af det nye DDB website afholder Gentofte Centralbibliotek kurser i DDB CMS. Kurset er endnu ikke helt fastlagt med hensyn til varighed og indhold på dagen, men vil bl.a. komme omkring konfiguration af hjemmesiden, eksempelvis design og søgeprofiler samt oprettelse af indhold, eksempelvis nyheder eller arrangementer. Bemærk: Der vil blive afholdt kurser henholdsvis 17. og 20. juni, men kurserne vil blive dubleret efter sommerferien. Datoer for disse vil løbende blive offentliggjort på centralbibliotek.dk Varighed: Heldagskursus. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Max. 14 deltagere pr. ­kursus. Undervisere: Daniel Ackey, Gentofte Bibliotekerne Terji Jensen, Gentofte Bibliotekerne Pris: 250 kr. Tid og sted: Offentliggøres på centralbibliotek.dk  

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

Gentofte Hovedbibliotek, Kursuslokalet

7


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Husker du stadig licenserne? Målgruppe: Forløbet henvender sig primært til bibliotekarer, der ønsker at vide mere om licenser og højne den interne viden om dem i egen organisation. Beskrivelse/indhold: I efteråret 2012 var næsten 700 medarbejdere tilmeldt E-lærings forløbet Har du husket din licens. Fra september 2014 inviteres regionen igen til at deltage i et online kompetenceudviklingsforløb med fokus på licenser. Forløbet foregår via E-læring og varer i alt 8 uger. De tilmeldte biblioteker vil i år have indflydelse på, hvilke licenser vi skal arbejde med, og vi håber, at mange har lyst til at lege med. Hold øje med centralbibliotek.dk for yderligere information og tilmelding. Varighed: Onlineforløb over 8 uger. Ansvarlig: Rosa Andersen, Gentofte Bibliotekerne Pris: Gratis Tid og sted: September-november 2014, onlineforløb

8

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Kollegial sparring og feedback Målgruppe: Kurset henvender sig til alle biblioteksansatte. Da kurset har fokus på kollegial sparring og feedback opfordres I til at tage jeres nærmeste kollega eller kolleger med til kurset – dette er dog ikke et krav. Beskrivelse/indhold: I en hverdag som kræver, at man arbejder mere og mere på tværs af hinandens fagligheder, kan der nemt opstå misforståelser og gnidninger i løbet af en travl arbejdsdag. Dette kursus er til dig og dine kolleger, som gerne vil sætte fokus på at styrke jeres samarbejde, kollegaskab og arbejdsmiljø. Kollegial sparring har til formål at give jer en klar struktur og professionel ramme, hvor I kan give hinanden løbende sparring på både relationelle og faglige udfordringer, som måtte opstå i mødet med borgere og hinanden. På kurset vil vi træne forskellige sparringsmetoder og spørgsmålstyper, og vi vil sammen reflektere over, hvordan det kan implementeres i jeres hverdag og skabe et endnu bedre samarbejdsmiljø. Når vi taler om kollegial sparring bliver en klar aftale og ramme for feedback særlig vigtigt. Vi ­kommer helt konkret til at træne forstærkende og korrigerende feedback ud fra nogle samtale­ strukturer og igen reflektere over, hvilken værdi det skaber for jeres videre samarbejde. På kurset kommer vi til at arbejde ud fra disse fokusområder:  • Hvad er kollegial sparring og hvorfor er det vigtigt  • Metoder og ramme for sparring  • Øvelse i forskellige spørgsmål typer  • Træning af kollegial sparring med efterfølgende refleksion  • Hvad er feedback for en størrelse  • Ramme og fælles aftale for feedback  • Hvordan kan vi give forstærkende og korrigerende feedback  • Refleksion over implementering af sparring og feedback i jeres hverdag Varighed: Heldagskursus. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Max. 30 deltagere. Underviser: Ida Nielsen, konsulent Pris: 700 kr. Tid og sted: Torsdag d. 2. oktober  Kl. 9.00-15.00  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

9


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Introduktion til projektredskabet FORMIDLINGSBYEN Målgruppe: Kurset henvender sig til alle biblioteksansatte, der ønsker at arbejde kreativt, projektorienteret og på tværs af faggrupper med formidling og egen kompetenceudvikling i tæt relation til daglig praksis. Beskrivelse/indhold: FORMIDLINGSBYEN er et fysisk projektstyrings- og kompetenceudviklingsredskab til brug i udvikling og facilitering af bibliotekets formidlingsaktiviteter. Med afsæt i det enkelte biblioteks mission og værdier eller udvalgte strategiske mål, hjælper FORMIDLINGSBYEN en gruppe af medarbejdere med at arbejde metodisk med de forskellige elementer i et formidlingskoncept lige fra brugerinddragelse til rollefordeling og samarbejdspartnere. På kurset vil du få inspiration til, hvordan du på en sjov og legende måde kan arbejde helhedsorienteret med formidling og egen kompetenceudvikling. Du vil få en introduktion til redskabet og erfaring med, hvordan du bruger det til at udvikle dit biblioteks formidlingsaktiviteter sammen med dine kollegaer. Du vil blive introduceret til:  • Hvordan du kan arbejde med formidling med afsæt i dit biblioteks overordnede målsætninger,   mission eller værdier  • Hvordan du sikrer formidling i overensstemmelse med borgernes interesser  • Hvordan du skaber oplevelsesbaseret formidling, der taler til sanserne og til inddragelse af   såvel borgere som samarbejdspartnere  • Hvordan samarbejde kan være en inspirerende drivkraft, når der skal tænkes nyt Med afsæt i en konkret case vil I på dagen bl.a. skulle afprøve en række af de metoder, udfordringer og øvelser som FORMIDLINGSBYEN rummer. Varighed: Heldagskursus. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Ansvarlig for dagen: Sandra Paldrup, Herlev Bibliotek Pris: 700 kr. Tid og sted: Mandag d. 6. oktober  Kl. 9.00-15.00  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

10

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Skriv! Sådan skriver du tekster, der bliver læst Målgruppe: Kurset henvender sig til biblioteksansatte, der arbejder med skriftlig kommunikation i deres arbejde. Det kan være tekst til hjemmesider, blogs og andre digitale/sociale platforme såvel som pressemeddelelser, flyers og andre fysiske produktioner. Beskrivelse/indhold: Biblioteket er for alle. Det er din tekst ikke. En stærk tekst henvender sig til en bestemt målgruppe. For præcis, som når du står over for lånerne på biblioteket, vil læserne føle sig set. Når du skriver til alle, skriver du til ingen. På denne workshop lærer du, hvordan du kan bruge dine erfaringer fra udlånet i dine tekster. Du lærer også at genkende din målgruppe, så du kan skabe levende formidling i øjenhøjde. Gennem oplæg, øvelser og diskussioner får du helt nye ideer til, hvordan du let og konkret kan justere dine tekster, så endnu flere får lyst til at læse med. Efter kurset vil du se på dine tekster med nye øjne. Du tager hjem med nye redskaber i tasken, så dine tekster fremover vil stå skarpere og være mere målrettet, og du får ideer til, hvordan du let kan udvikle ideer til nye, relevante tekster. Dagen vil komme omkring:  • Sådan skaber du en vedkommende tekst  • 5 ting, du skal holde dig fra  • Overskrifter og indledninger, som din læser bliver klogere af  • 5 tips, der gør din læser glad  • Målgrupper – og hvordan du får dem i tale Kurset vil veksle mellem korte oplæg, diskussion og øvelser. Varighed: Heldagskursus. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Max. 40 deltagere. Underviser: Suzette Frovin, selvstændig journalist og kommunikationsrådgiver Pris: 700 kr. Tid og sted: Tirsdag d. 7. oktober  Kl. 9.00-15.00  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

11


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Opstartsdag om 23 mobile ting Målgruppe: Kurset henvender sig til deltagere i 23 mobile ting forløbet (se side 15), som ønsker en introduk­ tion til tablets eller som eventuelt ønsker at varetage en tovholderfunktion til forløbet ude på det enkelte bibliotek. Det er IKKE et krav at deltage i opstartsdagen for at kunne deltage i 23 mobile ting-forløbet. Beskrivelse/indhold: Vi vil på dagen gennemgå tankerne bag 23 mobile ting og fortælle om, hvordan vi har tænkt os at afvikle forløbet med start i december 2014 og videre i 2015. På dagen vil vi kort forklare om de to forskellige styresystemer, som det vil være muligt at deltage i 23 mobile ting forløbet med. Dagen vil komme omkring:  • Hvorfor vi skal have tablets på biblioteket  • Kort om forskellene på de forskellige styresystemer  • Forslag til hvilke tablets man kunne købe  • Selve 23 mobile ting forløbet Varighed: Heldagskursus. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Max. 50 deltagere. Undervisere: Daniel Ackey, Gentofte Bibliotekerne Terji Jensen, Gentofte Bibliotekerne Pris: 250 kr. Tid og sted: Fredag d. 10. oktober  Kl. 9.00-15.00  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

12

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Søgekursus i Bibliotek.dk og DanBib Målgruppe: Kurset henvender sig særligt til biblioteksmedarbejdere, HK’ere og biblioteksassistenter, samt ny­ ansatte bibliotekarer uden praktisk erfaring med bibliotek.dk og DanBib. Beskrivelse/indhold: Kurset fungerer som en introduktionspakke til søgning m.m. for ikke-bibliotekarer i bibliotek.dk og DanBib. Foruden gennemgangen af de gængse søgekoder, gives der tips og tricks til søgning og fremfinding af materialer i de nævnte databaser. Bibliotek.dk:  • Gennemgang af grænsefladen  • Gennemgang af søgemuligheder  • Enkel søgning  • Udvidet søgning  • Facetter  • Bestil  • Infomedia  • Opsætning og lånerstatus

DanBib:  • Opsætning  • Hvad søger man i?  • Søgninger til verifikation  • Søgninger til materialevalgsformål  • Søgestrategi

På dagen vil der blive delt øvelser ud, som deltagerne selv skal prøve kræfter med to og to ved computeren. Det kan være en fordel at medbringe eksempler på ting, man er blevet spurgt om på biblioteket, som man ikke umiddelbart kunne søge frem. Varighed: Heldagskursus. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Max. 12 deltagere. Underviser: Nanna Agergaard, DBC Pris: 1.000 kr. Tid og sted: Bemærk starttidspunkt! Torsdag d. 23. oktober  Kl. 9.30-15.00  Gentofte Hovedbibliotek, Kursuslokalet

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

13


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Narrativ dokumentation Målgruppe: Forløbet henvender sig til biblioteksansatte, som kunne tænke sig at blive klogere på narrativ ­dokumentation, og som ønsker at arbejde mere integreret med dokumentationsarbejdet. Beskrivelse/indhold: Narrativ dokumentation er en metode, der bidrager til dokumentere, udvikle og kvalificere det arbejde, der udføres, ved at gøre dokumentationsarbejde til en integreret og meningsfuld del af arbejdet. Gennem medarbejdernes egne fortællinger om oplevelser fra hverdagen identificeres de logikker og forståelser, der ligger til grund for valg af handlinger og dispositioner i konkrete situationer. ­Formålet er at dokumentere kvaliteten i det arbejde, der udføres. Dernæst analyseres medarbejdernes fortællinger med henblik på at afdække, hvordan det eksisterende arbejde bidrager til at nå fastsatte mål. Der vil dels blive introduceret til metoden, og dels vil der være workshops, hvor der arbejdes med metoden. Varighed: To heldagskurser. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Max. 30 deltagere. Underviser: Janne Hedegaard Hansen, lektor i specialpædagogik og forfatter til bogen Narrativ dokumentation Pris: 1.000 kr. Tid og sted: Bemærk starttidspunkt! Torsdag d. 13. november Kl. 10.00-15.00  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen Mandag d. 1. december Kl. 10.00-15.00  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

14

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

23 mobile ting Målgruppe: Forløbet henvender sig til alle, der ønsker mere viden om tablets. Bemærk at der tilbydes en opstartsdag med introduktion til forløbet (se s. 12). Det er IKKE et krav at deltage i opstartsdagen for at kunne deltage i 23 mobile ting-forløbet, og man skal tilmelde sig opstartsdagen særskilt på centralbibliotek.dk. Beskrivelse/indhold: Til biblioteksansatte der har brug for at vide mere om tablets og apps laver vi nu et forløb i stil med 23 ting. Der vil være opgaver til både Android og Apples iOS, så du kan deltage med enten den ene eller den anden platform eller vælge dem begge to. Sigtet er at give bibliotekernes personale et kompetenceløft i mobile platforme. Der vil komme en ny opgave hver anden uge, som skal besvares i det samme modul, som vi bruger til Har du husket din licens-forløbet. I december vil der blive lagt vejledning og video op til opsætning og selve opgaveforløbet vil starte i anden uge i januar. Efter de 23 opgaver er klaret vil vi udtrække en vinder blandt alle dem, der har deltaget. Tilmelding til forløbet foregår via centralbibliotek.dk, hvorefter videre instruktioner vil følge per mail. Varighed: December 2014 til ultimo 2015 Ansvarlige for forløbet: Daniel Ackey, Gentofte Bibliotekerne Terji Jensen, Gentofte Bibliotekerne Pris: Gratis Tid og sted: December 2014 til ultimo 2015, onlineforløb

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

15


Temadage

BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

16

EFTERÅR 2014

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Newsgerrige børn Målgruppe: Temadagen henvender sig til alle biblioteksansatte med interesse for emnet. Beskrivelse/indhold: Newsgerrige børn er et samarbejdsprojekt mellem Gentofte Bibliotekerne og DRs Ultra Nyt, som sætter fokus på børns læselyst og på formidling af nyheder i børnehøjde. Projektet tager afsæt i ny medieforskning, der viser, at 40 procent af børn, der har set Ultra Nyt på DR, er nysgerrige efter at vide mere. Bibliotekerne har her en ny mulighed for og anledning til at styrke børns læselyst i forskellige medier særligt med en faglig vinkel. Projektet har siden begyndelsen af året undersøgt, hvordan koblingen mellem aktualitet og læselyst kan forankres i det fysiske børnebibliotek. Gennem oplægsholderne vil dagen byde på et blik tilbage på udgangspunktet for udviklingen af et nyhedstilbud til børn, selve tilblivelsen af nyhedsproduktion særligt på DR Ultra men i det trykte medie i form af Kids News og herpå kobles bibliotekerne og deres rolle. Der vil være oplæg fra:  • Tommy Zwicky, redaktør og vært Ultra Nyt, DR  • Jonas Stenbæk Christoffersen, Redaktør, Kids News  • Børnerådet m.fl. Varighed: Heldagstemadag. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Ansvarlig for dagen: Maria Bruun, Gentofte Bibliotekerne Pris: 700 kr. Tid og sted: Torsdag d. 4. september  Kl. 9.00-15.00  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

17


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Mød børnelitteraturen – Fagbøger Målgruppe: Temadagen henvender sig til børnebibliotekarer, skolebibliotekarer og andre med interesse for faglitteratur og betjening børn. Beskrivelse/indhold: Faglitteraturen er indgangen til litteratur for mange børn. Især drengebørns interesse for littera­ turen vækkes ofte gennem fagbøger. På denne temadag vil vi høre om, hvordan man som formidler kan medvirke til at øge interessen omkring faglitteraturen, og der vil være oplæg fra forlag om årets vigtigste udgivelser inden for børnefaglitteraturen. På dagen vil vi bl.a. møde:  • Anna Karlskov Skyggebjerg fra Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)  • Læsekonsulent Rikke Myhlendorph fra Ishøj bibliotek om fagbogskonkurrencen ”Ishøjs bedste   fagbog” – Hvordan fagbogen får liv i 4. klasse?  • Forlaget Turbine v/ redaktør Sara Ejersbo Frederiksen  • Forlaget Carlsen v/ Lotte Lykke Simonsen  • Forlaget Gyldendal  • Evt. forfatter Varighed: Heldagstemadag. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Ansvarlig for dagen: Mette Neimann Iversen, Gentofte Bibliotekerne Pris: 700 kr. Tid og sted: Onsdag d. 24. september  Kl. 9.00-15.30  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

18

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Radiofoniske fortællinger Målgruppe: Temadagen henvender sig til alle, der arbejder med formidling (fysisk og digitalt) og arrangementer på biblioteker eller i andre kulturinstitutioner. Beskrivelse/indhold: Det myldrer frem med radiofoniske fortællinger; i din køkkenradio, på podcasts, i radiobiografer og ind og ud af ørerne. De seneste år er radioen som medie for fortællinger steget voldsomt i popularitet, og DR har ikke længere monopol på danskernes øregange – nu finder både uafhængige og internationale produktioner også vej. Men på bibliotekerne, både i den fysiske og i den digitale udgave, har genren svært ved at finde en plads. Lydfortællinger er en bastardgenre, der ikke rigtig passer ind i bibliotekernes kategorier. Denne temadag er et forsøg på at finde en plads til den. Vi tager afsæt i begejstringen over de lækre produktioner og sætter fokus på potentialet i at formidle dem i biblioteksrummet. Enten på lige fod med andre materialer og netmedier eller som omdrejningspunkt for arrangementer i biblioteksrummet. Programpunkter over indholdet:  • Vi lytter dagen igennem til en hel masse smagsprøver på god radio. Blandt andet i en interi  mistisk Radiobiograf i kælderen og på en audio-walk  • Krister Moltzen fra Third Ear fortæller om at arbejde professionelt med redigerede lydfortæl  linger og om genren  • Vi præsenterer en række andre gode eksempler på lydfortællinger med fokus på en biblioteks  og kulturkontekst  • Der vil løbende være kortere workshop-sessioner, hvor vi sammen arbejder på, hvordan vi kan   forankre lydfortællinger hjemme på bibliotekerne Varighed: Heldagstemadag. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Max. 50 deltagere. Ansvarlige for dagen: Camilla Stisen Gammel, Gentofte Bibliotekerne Mette Edelmann Keinicke, Gentofte Bibliotekerne Pris: 700 kr. Tid og sted: Onsdag d. 1. oktober  Kl. 9.00-15.30  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

19


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Samarbejdet med folkeskolen – hvordan og om hvad? Målgruppe: Temadagen henvender sig til børne- og voksenbibliotekarer og biblioteksansatte, der samarbejder eller gerne vil samarbejde med folkeskolerne, samt nærmeste samarbejdspartnere, lærere, pædagoger, skolebibliotekarer og skoleledere. Beskrivelse/indhold: På temadagen stilles der skarpt på, hvordan man kommer i gang med samarbejdet med folke­ skolen. Dagen vil byde på oplæg omkring metodiske overvejelser i forhold til at starte et samarbejde op og inspirationsoplæg fra konkrete projekter, der på forskellig vis arbejder med aktiviteter i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen i folkeskolen. På dagen vil vi bl.a. møde:  • Christina Madsen, børnebibliotekar på Ordrup Bibliotek fortæller om sine erfaringer med at   starte et skolesamarbejde op – hvordan taler man ”lærernes sprog”  • Majken Jørgensen, bibliotekskonsulent og Anne-Mette Hermansen, pædagogisk konsulent,   Uddannelseshuset fortæller om de initiativer, der er i gang mellem skoler og Helsingør   Bibliotek  • Signe Jarvad, leder af Kulturhus Valby fortæller om Copenhagen Fablab – et samarbejds  projekt der stiller skarpt på innovation og nye teknologier for de ældste klasser i folkeskolen Varighed: Heldagstemadag. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Ansvarlig for dagen: Karen Myhre Jensen, udviklingskonsulent, Gentofte Centralbibliotek Pris: 700 kr. Tid og sted: Onsdag d. 8. oktober  Kl. 9.00-15.30  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

20

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Mange ordblinde må famle i blinde – temadag om dysleksi Målgruppe: Temadagen henvender sig til biblioteksansatte, læsevejledere, undervisere og andre fagfolk med interesse for emnet. Beskrivelse/indhold: Nyere forskning tyder på, at 10-20 % af befolkningen er ramt af dysleksi, og at dysleksi er fire gange mere almindeligt blandt drenge end blandt piger. Dysleksi er den mest udbredte af alle indlæringsproblemer hos børn. De fleste med dysleksi har faktisk en intelligens over gennemsnittet, men læsefærdighederne er til trods for dette under forventet niveau. Mange ordblinde opdager først, at de er ordblinde, når de begynder på en ungdomsuddannelse. Derfor er der nu igangsat flere projekter, der skal hjælpe de ordblinde. Gentofte Kommune arbejder på at screene elever allerede fra 2. klassetrin, så der kan iværksættes hjælp på et tidligere tidspunkt. Denne temadag vil sætte fokus på dysleksi, på nyere forskning, nye undervisningsmetoder og de nyeste hjælpemidler. Dagen vil komme omkring:  • Film ”Rethinking Dyslexia” med Robert Redford  • Oplæg om dysleksi  • Forskningsprojekter vedr. ordblindhed i Gentofte, bl.a. ”Nytter det at bruge IT?”  • Om at være ung og ordblind – og skulle gennemføre et studium. IVA-studerende fortæller om   et projekt, de har arbejdet på i samarbejde med NOTA  • Workshops med demonstration af de digitale IT hjælpemidler  • Forlagsstande med præsentation af de nyeste materialer til ordblinde Varighed: Heldagstemadag. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Ansvarlig for dagen: Elin Skyum-Nielsen, Gentofte Bibliotekerne Pris: 700 kr. Tid og sted: Onsdag d. 22. oktober  Kl. 9.00-15.00  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

21


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Fra Brønd til Bruger Målgruppe: Temadagen henvender sig til formidlere og webmedarbejdere med interesse for forskellige aspekter af Brønden. Beskrivelse/indhold: Temadagens fokus er Brøndens data- og webservicelag kontra brugergrænsefladen (OPAC), dvs. indhold, funktionalitet og formidling. Som formidler samarbejder du måske med teknikere og udviklere om funktionalitet i jeres brugergrænseflade og har derfor behov for at vide, hvad Brønden kan tilbyde. På temadagen gennemgås webservicen Open Search med fokus på, hvordan data fra Brønden kan bruges i grænsefladen ved søgning, visning mv. Programpunkter over indholdet:  • Gennemgang af web servicen Open Search, som er brugergrænsefladens indgang til Brønden  • Erfaringer med implementering af Open Search i en grænseflade  • Hvilke data fra de enkelte poster kan man få ud af Brønden via webservicen?  • Hvilke muligheder har man for at søge bredt eller specifikt i Brønden?  • Hvordan kan bibliotekerne udnytte Brøndens faciliteter, og hvilke krav skal vi stille til vores   webleverandører?  • Nye muligheder og funktioner i Brønden – status som den ser ud i efteråret Varighed: Heldagstemadag. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Max. 40 deltagere. Ansvarlige for dagen: Nanna Agergaard, DBC Anders Vestergaard, DBC Linda Schwartz Karlsen, DBC Pris: 1.000 kr. Tid og sted: Bemærk starttidspunkt! Tirsdag d. 11. november  Kl. 9.30-15.00  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

22

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Temadag om læsning Målgruppe: Temadagen henvender sig til alle biblioteksansatte med interesse for at arbejde særligt med ­læsning og læseaktiviteter. Beskrivelse/indhold: I forlængelse af temadagen den 1. april om læsning og Danmark Læser vil vi på denne temadag bringe ny viden fra Danmark Læser-kampagnen og om læsning generelt. Dagen vil byde på oplæg fra biblioteksfolk, forskere og andre. Indhold og oplægsholdere vil løbende blive offentliggjort på centralbibliotek.dk Varighed: Heldagstemadag. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Ansvarlig for dagen: John Nørskov Hansen, specialkonsulent, Gentofte Centralbibliotek. Max. 60 deltagere. Pris: 700 kr. Tid og sted: Bemærk starttidspunkt! Onsdag d. 12. november  Kl. 10.00-15.00  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

23


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Introduktion til bogsæsonen 2014 Målgruppe: Temadagen henvender sig til alle biblioteksansatte med interesse for emnet. Beskrivelse/indhold: Biblioteksmedier og Gentofte Centralbibliotek inviterer til Introduktion til bogsæsonen 2014. Indholdet vil spænde over bøger til både børn og voksne. Oplægsholdere vil være:  • Steffen Larsen  • Liselotte Wiemer  • Carsten Berthelsen  • Bo Tao Michäelis  • Lone Kühlmann Dagen vil omhandle:  • Billedbøger, børnebøger, ungdomsbøger, tegneserier  • Dansk og nordisk skønlitteratur  • Oversat skønlitteratur  • Krimier og klassikere  • Biografier, debat og kultur Varighed: Heldagstemadag. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Ansvarlig for dagen: Biblioteksmedier i samarbejde med Gentofte Centralbibliotek Pris: 1.200 kr. Tid og sted: Tirsdag d. 18. november  Kl. 9.00-16.00  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

24

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Musikkens nye veje Målgruppe: Temadagen henvender sig til alle biblioteksansatte med interesse for formidling af musik på biblioteket, og som ønsker at blive inspireret på dette område. Beskrivelse/indhold: Det musikalske landskab er i konstant udvikling, både hvad gælder brugernes vaner, teknologien og måden vi opdager og deler musikken på. Hvordan kan biblioteket spille en relevant rolle i denne udvikling? Hvordan kan vi bruge de nye teknologier til vores fordele og skabe samarbejder med kunstnere, musikjournalister, pladeselskaber m.m.? Det giver vi et bud på på denne temadag, hvor vi vil have oplæg af forskellige aktører fra musik­ miljøet der beskæftiger sig inden for de ovennævnte områder. Vi vil bl.a. får besøg af Morten ­Remmer som er direktør for Wimp, en af de nye store musikstreamingstjenester. Her vil vi få et indblik i Wimps bagvedliggende teknologier, deres målgrupper og et bud på den udgivne musiks fremtid og udfordringer. Samtidig vil der være oplæg fra pladeselskabsfolk, musikjournalister og bookere, som alle vil give et indblik i deres arbejde med musikken, hvordan de kan se biblioteket som en samarbejdspartner, og give et bud på hvordan det musikalske landskab ser ud om 10 år. Dagen byder derudover på cases fra bibliotekerne heriblandt GAFFA Library Sessions ved Henrik Tuxen, Frederiksberg Bibliotekerne. Varighed: Heldagstemadag. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Ansvarlig for dagen: Suni Zacharias A. Argjaboda, Gentofte Bibliotekerne Pris: 700 kr. Tid og sted: Fredag d. 21. november  Kl. 9.00-15.00  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

25


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Tegneserier, Manga & Comics – det bedste på dansk i 2014 og meget af det bedste på engelsk Målgruppe: Temadagen henvender sig til biblioteksansatte, som ønsker at vide, hvad der rører sig inden for ­tegneserier lige nu, og som gerne vil have inspiration til formidling af mediet. Kræver ingen forhåndskendskab, kun interesse. Beskrivelse/indhold: På dette kursus ser vi på en række af de bedste tegneserier, der er kommet i 2014 på dansk og ­engelsk. Vi kigger også lidt fremad og ser, hvad der er på vej. En del biblioteker er eller vil i gang med at formidle tegneserier på engelsk, så vi ser på gode forslag til, hvilke serier/udgivelser man med fordel kunne kaste sig over, herunder også lidt engelsksproget manga. Udgivelserne vil primært være målrettet til unge og voksne, men vi ser også på danske børnetegneserier i det omfang, det giver mening i forhold til årets udgivelser. Varighed: Halvdagstemadag. Der serveres morgenbrød og frokost. Underviser: Mads Bluhm, Allerød Bibliotek, Copenhagen Comics og Dansk Tegneserieråd. Pris: 350 kr. Tid og sted: Bemærk starttidspunkt! Torsdag d. 27. november  Kl. 9.30-13.30  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

26

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Litterære priser Målgruppe: Temadagen henvender sig til alle, der arbejder med formidling af litteratur på bibliotekerne. Beskrivelse/indhold: Temadagen har fokus på litterære priser. Med udgangspunkt i Debutantprisen, der uddeles hvert år på og af Bogforum, skal vi dykke ned i, hvad det vil sige at uddele og modtage en litterær pris? Hvordan påvirker det et forfatterskab at vinde en pris? Ud fra hvilke parametre vurderes de litterære værker, og hvordan udvælges prismodtagerne? Bliv klogere på en lukket, men betydningsfuld verden. I løbet af temadagen arbejder vi også med deltagernes egne gode idéer til, hvordan man kan formidle de litterære priser på bibliotekerne. Både i forhold til arrangementer og udstillinger. Dagen vil komme omkring:  • Oplæg ved kulturchef Mona Madsen, der er juryformand for debutantprisen  • Mød en prisvinder. Vi prøver at skaffe vinderen af Debutantprisen, men ellers en anden   relevant prisvinder  • Få et overblik over de vigtigste litterære priser Dagens program vil veksle mellem oplæg og arbejde i mindre grupper. Varighed: Heldagstemadag. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Max. 60 deltagere. Ansvarlige for dagen: Signe Langtved Pallisgaard, Gentofte Bibliotekerne Mette Edelmann Keinicke, Gentofte Bibliotekerne Pris: 700 kr. Tid og sted: Onsdag d. 3. december  Kl. 9.00-15.00  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

27


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Gadget-messe 2014 Målgruppe: Temadagen henvender sig til alle biblioteksansatte med interesse for IT og Gadgets. Beskrivelse/indhold: Igen i år inviterer Gentofte Centralbibliotek til Gadget-messe. Ligesom det var tilfældet i 2013 vil vi samle leverandører og partnere, så vi kan blive klogere på, hvad der sker inden for IT og gadgets, og vi vil prøve nogle af de mange nye ting. I år vil vi have særligt fokus på wearable tech – f.eks. selvmåling og smart watches. Har du eller dit bibliotek ideer, er I meget velkomne til at kontakte Daniel Ackey på dac@gentofte. dk. Varighed: Heldagstemadag. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Ansvarlige for dagen: Daniel Ackey, Gentofte Bibliotekerne Terji Jensen, Gentofte Bibliotekerne Suni Zacharias A. Argjaboda, Gentofte Bibliotekerne Pris: 700 kr. Tid og sted: Torsdag d. 11. december  Kl. 9.00-15.30  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

28

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Undervisere på kurserne i efteråret 2014 Amalie Ørum Hansen Gentofte Centralbibliotek ahan@gentofte.dk

Maria Bruun Gentofte Bibliotekerne mabru@gentofte.dk

Anders Vestergaard DBC ave@dbc.dk

Mette Edelmann Keinicke Gentofte Bibliotekerne meke@gentofte.dk

Camilla Stisen Gammel Gentofte Bibliotekerne csg@gentofte.dk

Mette Neimann Iversen Gentofte Bibliotekerne mni@gentofte.dk

Daniel Ackey Gentofte Bibliotekerne dac@gentofte.dk

Nanna Agergaard DBC nla@dbc.dk

Elin Skyum-Nielsen Gentofte Bibliotekerne ebj@gentofte.dk

Rosa Andersen Gentofte Bibliotekerne ra@gentofte.dk

Ida Nielsen Konsulent idagamborg@gmail.com

Sandra Paldrup Herlev Bibliotek sap@herlevbibliotek.dk

Janne Hedegaard Hansen DPU jhh@dpu.dk

Signe Langtved Pallisgaard Gentofte Bibliotekerne slp@gentofte.dk

John Nørskov Hansen Gentofte Centralbibliotek jnh@gentofte.dk

Suni Zacharias A. Argjaboda Gentofte Bibliotekerne sza@gentofte.dk

Karen Myhre Jensen Gentofte Centralbibliotek kmj@gentofte.dk

Suzette Frovin Journalist, kommunikationsrådgiver suzettefrovin@mail.dk

Linda Schwartz Karlsen DBC lsk@dbc.sk

Terji Jensen Gentofte Bibliotekerne teje@gentofte.dk

Mads Bluhm Allerød Bibliotek mads.bluhm@copenhagencomics.dk

30

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2014

Kronologisk liste over kurser og temadage i efteråret 2014 Dato

Kl.

Kursus / Temadag

Sted

Se centralbibliotek.dk

Kursus i DDB CMS

Kursuslokalet

Start september

Husker du stadig licenserne?

Onlineforløb

04/09

09.00-15.00

Newsgerrige børn

Øregårdssalen

24/09

09.00-15.30

Mød børnelitteraturen – fagbøger

Øregårdssalen

01/10

09.00-15.30

Radiofoniske fortællinger

Øregårdssalen

02/10

09.00-15.00

Kollegial sparring og feedback

Øregårdssalen

06/10

09.00-15-00

Introduktion til projektredskabet FORMIDLINGSBYEN

Øregårdssalen

07/10

09.00-15.00

Skriv! Sådan skriver du tekster, der bliver læst

Øregårdssalen

08/10

09.00-15.30

Samarbejdet med folkeskolen – hvordan og om hvad? Øregårdssalen

10/10

09.00-15.00

Opstartsdag om 23 mobile ting

Øregårdssalen

22/10

09.00-15.00

Mange ordblinde må famle i blinde – om dysleksi

Øregårdssalen

23/10

09.30-15.00

Søgekursus i Bibliotek.dk og DanBib

Kursuslokalet

11/11

09.30-15.00

Fra Brønd til Bruger

Øregårdssalen

12/11

10.00-15.00

Temadag om læsning

Øregårdssalen

13/11

10.00-15.00

Narrativ dokumentation, dag 1

Øregårdssalen

18/11

09.00-16.00

Introduktion til bogsæsonen 2014

Øregårdssalen

21/11

09.00-15.00

Musikkens nye veje

Øregårdssalen

27/11

09.30-13.30

Tegneserier, Manga & Comics

Øregårdssalen

01/12

10.00-15.00

Narrativ dokumentation, dag 2

Øregårdssalen

03/12

09.00-15.00

Litterære priser

Øregårdssalen

11/12

09.00-15.30

Gadget-messe 2014

Øregårdssalen

23 mobile ting

Onlineforløb

Start december 2014

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

31


Fotos og grafisk produktion: boldings.dk

Bib·lab 2014 efterår  

BibLAb 2014 efterår

Bib·lab 2014 efterår  

BibLAb 2014 efterår

Advertisement