Page 1

BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

Gentofte Centralbibliotek

Oversigt over kurser og temadage

EFTERĂ…R 2013


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Velkommen til BIB•LAB efteråret 2013.......................................................................................... 4 Praktiske oplysninger ..................................................................................................................... 5

KURSER Børnebibliotekaren som formidler................................................................................................. 7 Introduktion til Gentofte Centralbibliotek ..................................................................................... 8 Lav animationsfilm med børn ........................................................................................................ 9 Dialogmøde: Biblioteksanvendelige undervisningsmaterialer og frilæsningslitteratur på udenlandsk til børn ................................................................................................................... 10 Skriv til nettet................................................................................................................................. 11 Support i Ebib, eReolen og netlydbog på Android og Apple.......................................................... 12 Webservices på biblioteket............................................................................................................ 13 Kursus i præsentationsteknik, facilitering og personlig formidlingsstil.......................................... 14 Indretning af fremtidens bibliotek – i hverdagen!.......................................................................... 15 Det hemmelige bibliotek – en hands-on workshop ....................................................................... 16 Workshop om katalogisering af musik........................................................................................... 17 Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber – et redskabskursus................................................ 18

TEMADAGE Bogmarkedets og litteraturens situation........................................................................................ 21 Online eller flatline – hvad skal bibliotekerne med et digitalt bibliotek?....................................... 22 Temadag om licenser...................................................................................................................... 23 Fra Model til Effekt - inspiration til nye måder at undersøge, kvalitetsmåle og tale om bibliotekernes aktiviteter......................................................................................................... 24 Biblioteket rykker med brikkerne................................................................................................... 25 E-bogen og bibliotekerne............................................................................................................... 26 Tegneserier, Manga & Comics – det bedste på dansk i 2013 og meget af det bedste på engelsk.. 27 Mød børnelitteraturen – Hvor gør litteratur en forskel i børn og unges liv?.................................. 28 Gadget-messe 2013 ....................................................................................................................... 29 Undervisere på kurserne i efteråret 2013...................................................................................... 30 Kronologisk liste over kurser og temadage i efteråret 2013 .......................................................... 31

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

3


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Velkommen til BIB•LAB efterår 2013 BIB•LAB-kataloget for denne sæson består af 12 kurser. Vi tilbyder bl.a. kurserne: Skriv til nettet, Indretning af fremtidens bibliotek og Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber. Kataloget inde­ holder desuden 9 spændende temadage bl.a. om børnelitteraturen, årets tegneserier og den spændende dag Online eller flatline – hvad skal bibliotekerne med et digitalt bibliotek? Som noget nyt udbyder vi 2 kurser i samarbejde med DBC: Webservices på biblioteket og Workshop om katalogisering af musik. Kataloget afspejler, at vi i år både har fokuseret på at samarbejde med nye partnere såvel som at afprøve nye kursusformer. Kurset i Præsentationsteknik, facilitering og personlig formidlingsstil strækker sig eksempelvis over to hele undervisningsdage med hjemme­ opgave mellem de to undervisningsdage. Endelig har vi i år indgået et samarbejde med undervisere fra Performance-design, Roskilde Universitet, og udbyder et kompetenceudviklingsforløb over fire dage i efteråret, som tager sit udgangspunkt i den brydningstid bibliotekerne gennemgår på mange forskellige fronter. En af de grundlæggende tendenser er, at man gerne vil gå fra at være et transaktionelt bibliotek til et relationelt bibliotek. De relationer, der i den forbindelse er mest interessante, men også sværest at opdyrke, er dem, hvor der er en gensidighed på spil, og borgerne/publikum ikke blot aftager serviceydelser eller arrangementer, men indgår i et samspil med biblioteket. Dette søger kompetenceudviklingsforløbet Det Performative Bibliotek at adressere (se indstik). Priserne for deltagelse i BIB•LAB-kurserne fremgår af de enkelte kursusbeskrivelser og varie­ rer grundet de mange nye samarbejder mere end tidligere. Generelt er priserne 350 kr. for et halvdags­kursus og 700 kr. for et heldagskursus. Priserne for deltagelse i temadagene er normalt 700 kr. Al tilmelding skal ske via www.centralbibliotek.dk/gentofte – læs mere på følgende side. Tilmeldingerne til kurser og temadage er bindende. På www.centralbibliotek.dk kan man med det samme se, om man er tilmeldt. Fremgår ens navn (og evt. billede) på listen over tilmeldte, er man ganske simpelt tilmeldt. I bekræftelsesmailen fra centralbibliotek.dk er vedhæftet en fil, der ved åbning, fungerer som en Outlook-invitation. Der­ udover vil der fra centralbiblioteket blive sendt en reminder ud ca. en uge før kursets/tema­dagens afholdelse. Praktiske spørgsmål vedrørende kurser og temadage sendes til Bo Steengaard Christensen på bsc@gentofte.dk Rigtig god fornøjelse! Bo Steengaard Christensen og Amalie Ørum Hansen Gentofte Centralbibliotek

4

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Praktiske oplysninger Al tilmelding sker via www.centralbibliotek.dk. Alle kurser og temadage findes under ”Arrangementer”, hvis der sorteres efter Gentofte Bibliotekerne:

For at tilmelde sig et kursus skal man være logget ind med sin personlige profil. På denne måde kan vi let komme i direkte kontakt med alle, der har tilmeldt sig, hvis der skulle ske ændringer eller aflys­ninger. Med profilen kan du holde styr på alle de kurser, du skal deltage i, og du har efterfølgende nem adgang til undervisningsmateriale, præsentationer etc. Det er ikke længere muligt at tilmelde sig som gruppe. En profil oprettes ved at klikke på ”Ny bruger”-knappen i boksen til venstre, der hedder ”Log ind”. Herefter følges vejledningen. Hvis der er tekniske problemer, kan man kontakte Bo Steengaard Christensen, CB-sekretær, ­Gentofte Centralbibliotek: bsc@gentofte.dk eller 39 98 58 44. Forplejning: Specielle ønsker til forplejning f.eks. vegetar skrives i notefeltet ved tilmelding til ­kurset. Faktura: Der fremsendes elektronisk faktura umiddelbart efter afholdelse af kursus eller temadag. Kursusmateriale: Udleverede materialer og PowerPoints lægges under det enkelte kursus på centralbibliotek.dk i det omfang undervisere og foredragsholdere tillader det. Evaluering: Efter et afholdt arrangement sender vi et elektronisk evalueringsskema ud til jer, som vi vil bede jer bruge et par minutter på at besvare. Således får vi fremadrettet mulighed for at gøre indholdet i BIB•LAB endnu mere vedkommende.

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

5


Kurser

BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

6

EFTERÅR 2013

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Børnebibliotekaren som formidler Målgruppe: Kurset henvender sig til biblioteksmedarbejdere, der arbejder med betjening af børn, og som ­ønsker at få redskaber til effektiv mundtlig formidling og fortælling. Beskrivelse/indhold: Børnebibliotekaren forventes i stigende grad at agere facilitator og formidler af oplevelser på biblioteket. For at understøtte denne udvikling, har vi inviteret en af Danmarks bedste fortællere, Kasper Sørensen, til via eksempler og øvelser at give deltagerne et engagerende, inspi­rerende og anderledes oplæg om historiefortælling brugt i formidlingssammenhæng i børnebiblio­teket. Målet med dagen er, at deltagerne ud over en inspirerende oplevelse også går hjem med et par simple men effektive formidlingsværktøjer i værktøjskassen. Der arbejdes ud fra BestTellers-metoden, kaldet Fortællingens kompas. Metoden beskriver en komplet løsning, hvori der isoleres elementer i fortællingens anatomi både på form og indholdssiden, og der arbejdes på individuelt niveau med udvikling af de mest relevante elementer. Der vil være øvelser både på individuelt plan og i mindre grupper, ligesom kurset byder på feedback og teoretisk baggrund. På workshoppen vil vi arbejde med: • En indføring i grundlæggende retoriske værktøjer og deres anvendelse i daglig praksis • Stemmeføring • At levere budskabet • At forstå og udvikle vores kropssprog • Teknikker til at tackle stress og nervøsitet Varighed: Heldagskursus. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Max. 24 deltagere. Ansvarlig for dagen: Henriette Ritz Kylmann, afdelingsleder for børneafdelingen, Gentofte Bibliotekerne Pris: 1.000 kr. Tid og sted: Torsdag d. 29. august  Kl. 9.00-16.00  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

7


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Introduktion til Gentofte Centralbibliotek Målgruppe: Virksomhedsbesøget er et åbent hus-arrangement for alle biblioteksansatte, der er interesserede i at vide mere om centralbiblioteksområdet. Beskrivelse/indhold: Centralbiblioteket inviterer til åbent hus. I løbet af dagen vil deltagerne blive introduceret for ­Centralbibliotekets mange funktioner og tilbud. Der er mulighed for at møde medarbejdere på Centralbiblioteket og høre om nuværende og ­fremtidige projekter og arbejdsgange, samt få en rundvisning på biblioteket. Dagen vil bl.a. komme omkring: • Materialeoverbygning og interudbanudlån • Materialeudbud og -indkøb • Licenser • Kørselsordning • CB-fonen og kontakt til Centralbiblioteket • Kurser, temadage og Faglige Udviklingsfora • Bib·forum og Centralbibliotek.dk • Biblioteksledermøder og mellemledernetværk Varighed: Halvdagkursus. Der serveres morgenbrød og frokost. Max. 60 deltagere. Ansvarlig for dagen: Thomas Angermann, vicebibliotekschef, Gentofte Bibliotekerne Pris: Gratis. Tid og sted: Torsdag d. 5. september  Kl. 9.00-12.30  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

8

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Lav animationsfilm med børn Målgruppe: Kurset henvender sig til biblioteksmedarbejdere, der arbejder med betjening af børn eller arrangementsvirksomhed for børn. Der opfordres desuden til at deltage sammen med sin lokale skolebib­ liotekar/skolesamarbejdspartner med henblik på efterfølgende samarbejde. Beskrivelse/indhold: Deltagerne introduceres for enkle og effektive animationsteknikker og får derudover redskaber til, hvordan man kan planlægge et forløb omkring animationsfilmproduktion via manuskript og storyboards samt udvikling af karakter og univers. På kurset vil deltagerne selv producere små film i et online animationsværktøj, der er udviklet specielt til børn, og som både bibliotekerne, skolerne og børnene selv frit kan benytte. Kurset klæder børnebibliotekarer på til at gennemføre både korte og lange animationsworkshops med børn. Undervisningsformen er en variation af demonstration af teknikker og praktiske øvelser, hvor kursusdeltagerne arbejder i hold på 2-3. Varighed: Heldagskursus. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Max. 20 deltagere per dag. Undervisere: Tina Klemmensen, freelance for DFI Kari Eggert Rysgaard, Skoletjenesten, FILM-X / DFI (medunderviser ved mere end 12 tilmeldte) Pris: 700 kr. Tid og sted: Bemærk: Det er muligt at vælge mellem to kursusdage Onsdag d. 11. september  Kl. 9.00-15.00  Gentofte Hovedbibliotek, Kursuslokalet eller Onsdag d. 9. oktober    Kl. 9.00-15.00  Gentofte Hovedbibliotek, Kursuslokalet

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

9


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Dialogmøde: Biblioteksanvendelige undervisnings­ materialer og frilæsningslitteratur på udenlandsk til børn – hvad er behovet og hvordan dækker vi det? Målgruppe: Dialogmødet henvender sig til alle biblioteksansatte med interesse for emnet, og som arbejder med betjening af børn. Beskrivelse/indhold: Noget tyder på at mange forældre gerne vil supplere deres børns skoleundervisning med alter­ nativer inden for især læsning af engelsk og tysk. Men hvordan finder vi gode biblioteksrelaterede materialer, som kan støtte børnenes læsefærdigheder, uden at de er decideret rettet mod en ­undervisningssituation? Det er det grundlæggende spørgsmål, vi skal forsøge at besvare i løbet af formiddagen. På dagen vil vi forsøge at afdække: • Hvad er vores behov? • Hvem udbyder denne type materialer – findes de overhovedet? • Hvad gør vi med udlånsregler og katalogisering osv.? Med udgangspunkt i et oplæg fra en relevant spiller på markedet, drøfter vi i fællesskab mulig­ hederne for at supplere indkøbet af udenlandsk litteratur til børn med biblioteksegnede materialer, der kan understøtte børns læring ved siden af de skolematerialer, de normalt bruger. Der er altså tale om et dialogmøde med fokus på videndeling og idéudveksling mellem kolleger og ikke et traditionelt kursus. Varighed: Halvdagskursus. Der serveres morgenbrød og frokost. Max. 25 deltagere. Ansvarlig for dagen: Mette Neimann Iversen, Gentofte Bibliotekerne Pris: 350 kr. Tid og sted: Onsdag d. 18. september  Kl. 9.00-12.00  Gentofte Hovedbibliotek, Kursuslokalet

10

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Skriv til nettet Målgruppe: Kurset henvender sig til biblioteksmedarbejdere, der skriver til bibliotekers hjemmesider. Beskrivelse/indhold: Lær at skrive effektive og fængende tekster til internettet. Dette kursus i webkommunikation gør dig til ekspert i at skrive overskuelige og kreative webtekster. Kurset kommer omkring følgende elementer: • At skrive fængende tekster til internet, intranet og elektroniske nyhedsbreve • At sætte en krog i læseren • At forstå forskellene mellem fysiske tekster og webtekster • At opbygge effektive og funktionelle webtekster, der bliver læst • At formulere knivskarpe budskaber • At gøre webtekster læsevenlige • At forsyne tekster med spændende overskrifter Der er mulighed for at tilkøbe feedback på tekster eller hjemmesider efter kurset. Prisen for feedback på tre tekster er 1.800 kr. ekskl. moms. Prisen for gennemgang af teksten på en hjemmeside, inklusiv konkrete forslag til forbedringer, er 3.900 kr. ekskl. moms. Kontakt underviser for yderligere information: anders@aroskurser.dk Varighed: Heldagskursus. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Max. 25 deltagere. Underviser: Anders Rosenlund, Aros Kurser Pris: 1.000 kr. Tid og sted: Onsdag d. 2. oktober  Kl. 9.00-16.00  Gentofte Hovedbibliotek, Kursuslokalet

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

11


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Support i Ebib, eReolen og netlydbog på Android og Apple Målgruppe: Kurset henvender sig til biblioteksansatte, der arbejder med netmedier/licenser, og som gerne vil være klogere på dette emne. Beskrivelse/indhold: På kurset vil vi helt fra bunden gennemgå, hvad en iPad og en Android tablet er: “her sidder tænd og sluk knappen”, hvad forskellen er på de to enheder, samt hvad vi synes, man skal satse på at anbefale brugerne. Vi gennemgår også, hvordan de kan bruges i biblioteket i formidlingssammenhænge. Dernæst vil der være en gennemgang af, hvordan man låner ebøger fra eReolen.dk på iPad, ­Android og Sony readers. Vi vil også gennemgå netlydbog.dk, hvad den giver af muligheder, og hvordan man fremover kan streame via Apple og Android enheder. Kurset er et supportkursus, og vi vil ud over gennemgangen af de enkelte netmedier også yde ­support og besvare spørgsmål til netmedierne i det omfang deltagerne har behov for dette. Varighed: Heldagskursus. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Undervisere: Daniel Ackey, Gentofte Bibliotekerne Terji Jensen, Gentofte Bibliotekerne Pris: 700 kr. Tid og sted: Torsdag d. 3. oktober  Kl. 9.00-15.00  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

12

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Webservices på biblioteket Målgruppe: Kurset henvender sig til It-interesserede biblioteksansatte, der ønsker en overordnet introduktion til nogle af de teknologier, der ligger bag DDB, Nyt Fælles Bibliotekssystem, bibliotek.dk etc. Beskrivelse/indhold: Webservices er fundamentet for jeres formidlingsplatform. Bibliotekssystemet ligger ikke længere blot i en summende kasse i kælderen, men er opbygget af forskellige services fra forskellige leve­ randører, spredt ud over servere rundt omkring i verdenen. En god forståelse af, hvad webservices er, er nøglen til at forstå jeres formidlingsplatform og giver ny inspiration til, hvordan den kan bruges og videreudvikles. Kurset giver en generel introduktion til webservices og serviceorienteret arkitektur (SOA), bag­ vedliggende teknologier og anvendelsesmuligheder i bibliotekerne. Kurset vil bl.a. komme omkring følgende emner: • Serviceorienteret arkitektur • Webserviceteknologier • Det serviceorienterede bibliotekssystem • Eksempler på konkrete bibliotekswebservices og deres anvendelse Varighed: Halvdagskursus. Der serveres morgenbrød og frokost. Max. 25 deltagere Underviser: Anders Vestergaard, DBC Pris: 500 kr. Tid og sted: Fredag d. 11. oktober  Kl. 9.00-12.00  Gentofte Hovedbibliotek, Kursuslokalet

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

13


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Kursus i præsentationsteknik, facilitering og personlig ­formidlingsstil Målgruppe: Kurset henvender sig til biblioteksansatte, som gerne vil styrke sin formidlingsevne og personlige gennemslagskraft, således ideer og budskaber bliver kommunikeret på en overbevisende måde. Kurset henvender sig også til dig, som gerne vil have nogle konkrete værktøjer til at facilitere mindre grupper og møder, hvor det handler om at få dialogen i gang og andres viden i spil. Du ønsker også at arbejde med at stå og formidle trygt i det utrygge og skærpe dine evner til at arbejde med den modstand, man ind i mellem kan opleve. Beskrivelse/indhold: På dette to dages kursus vil vi fokusere på at blive bedre til at stå frem og personligt formidle ideer og budskaber foran en forsamling eller foran en bruger i biblioteksrummet. Evnen til at facilitere giver mulighed for at forbedre dine samarbejdsrelationer og skabe mere involverende møder, hvor alle føler sig hørt og set, og I nemmere når til beslutninger og resultater i fællesskab. Vi kommer aktivt til at arbejde med, hvordan I kan agere som facilitator, og hvordan I helt konkret kan levere budskaber på en tydelig og overbevisende måde, selvom det ind i mellem kan føles utrygt og uvant. I mange sammenhænge skal de fleste prøve at holde et lille oplæg eller en velkomst foran kolle­ ger eller samarbejdspartnere, men vi holder os måske tilbage pga. frygten for at træde frem foran andre og for den modstand man ind i mellem kan opleve. Dette kommer vi til at arbejde med gennem to tilgange. Den første tilgang vil fokusere på den personlige del, hvor vi vil arbejde med jeres egen stemning og evnen til at skabe ro i det personlige rum, når det føles udfordrende. Den anden tilgang vil have fokus på, hvordan I gennem redskaber og teknikker kan imødekomme og reformulere den modstand, man kan opleve i rummet, således processen kan komme videre på en konstruktiv måde. Mellem de to undervisningsdage vil der forekomme en mindre hjemmeopgave på egen arbejdsplads med det formål at fremme læring og brug af kursets indhold i egen praksis. Varighed: To heldagskurser. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Max. 25 deltagere. Underviser: Ida Gamborg Nielsen, Gamborg Consulting Pris: 1.400 kr. Tid og sted: Bemærk: Kurset består af to undervisningsgange! Onsdag d. 23. oktober Kl. 9.00-15.00  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen Onsdag d. 27. november Kl. 9.00-15.00  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

14

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Indretning af fremtidens bibliotek – i hverdagen! Målgruppe: Kurset henvender sig til biblioteksansatte, der arbejder med eller er interesserede i indretning af biblioteker. Beskrivelse/indhold: Hvordan bliver vores bibliotek interessant, hyggeligt, spændende, intimt og med plads til både fordybelse og forsamling? Hvordan udstilles materialer, så de ikke drukner i mængden, og hvordan gøres der opmærksom på alle de andre spændende tilbud biblioteket har? Der er meget, der skal gå op i dagligdagen på et moderne bibliotek – samtidig med at der skal tænkes æstetik og fremtid. Med udgangspunktet i de små og store biblioteker Mitten Ferrar har indrettet og jeres dagligdag, kommer vi omkring designprincipper, håndtering af farver, udstilling af materialer, dannelsen af forskellige rum, rumfornemmelser, virkemidler og indretningsprincipper. Dagen vil veksle mellem oplæg, arbejde i grupper eller enkeltvis og reflektion. Deltagerne må på forhånd gerne sende spørgsmål og billeder til Mitten på mailadressen: mitten@ferrarrum.dk, senest fredag d. 4. oktober. Spørgsmålene vil ikke blive gennemgået enkeltvis, men skal give en god fornemmelse af hvad, der optager deltagerne i dagligdagen, og hvilke problematikker kurset skal lægge vægt på. Varighed: Heldagskursus. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Max. 50 deltagere. Underviser: Mitten Ferrar, designer og indehaver af Ferrarrum indretning og design. Pris: 700 kr. Tid og sted: Torsdag d. 24. oktober  Kl. 9.00-15.00  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

15


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Det hemmelige bibliotek – en hands-on workshop Målgruppe: Kurset henvender sig til biblioteksansatte, der arbejder med biblioteksintroduktioner og medarbejdere, der har betjening af børn eller børnearrangementer. Beskrivelse/indhold: Det hemmelige bibliotek er et spil til mobiltelefonen, som skal bruges under biblioteksintroduktioner. Formålet med spillet er at gøre introduktionen til en legende oplevelse, hvor man ikke bare skal sidde og lytte og lære. Igennem spillet får man viden om bibliotekets mange tilbud ved at løse forskellige missioner. Der er typisk 4 svarmuligheder til hvert spørgsmål og mange opgaver skal løses på tid for at øge udfordringen. Til gengæld optjener spilleren point, levels og pokaler til sin spil-figur, der her i spillet er agent for Det hemmelige bibliotek. Opgaverne i Det hemmelige bibliotek kan tilpasses hvert enkelt lokale bibliotek. Man kan udvælge de opgaver, som netop passer til den klasse, der kommer på besøg, eller man kan frit oprette nye missioner selv. Alle deltagere opfordres til, så vidt muligt, at medbringe smartphone (Apple/Android) eller iPadmini på dagen, samt i god tid inden workshoppen at bestille sit eget UNI-Login, da login’et skal bruges sammen med spillet. UNI-Login er gratis og bestilles på: http://www.uni-c.dk/It-og-administration/Brugere-og-adgangsstyring/Bestilling Deltagere uden login vil i begrænset omfang få adgang til test-login. Læs mere om Det hemmelige bibliotek under projekt.pallesgavebod.dk på: http://projekt.pallesgavebod.dk/tekniske-tips/det-hemmelige-bibliotek/ Varighed: Heldagskursus. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Max 25 deltagere. Underviser: Jørgen Bech Pedersen, Silkeborg Bibliotekerne. Pris: 200 kr. Tid og sted: Torsdag d. 24. oktober  Kl. 9.00-15.30  Gentofte Hovedbibliotek, Kursuslokalet

16

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Workshop om katalogisering af musik Målgruppe: Workshoppen henvender sig til biblioteksansatte, der katalogiserer musik til eget katalog eller indberetter til fælleskatalogen. Kendskab til katalogisering og formatering vil være en fordel. Beskrivelse/indhold: Workshoppen tager udgangspunkt i indspillet musik og vil primært foregå som dialog og viden­ deling mellem DBC-musik og deltagerne. I kommer med jeres materialer og spørgsmål – DBC-musik kommer med løsningsforslag og henvisninger til regelsættet. Emnet er omfattende og egentlig katalogiseringsuddannelse kan ikke nås på en dag. Derfor må efterfølgende selvstudium forventes. Et indlæg om materialevalg på musikområdet tænkes indlagt, hvis der er interesse for det blandt deltagerne. Varighed: Heldagskursus inkl. forplejning. Max. 14 deltagere Underviser: Dan Nybo Jensen, DBC-musik Pris: 1.000 kr. Tid og sted: Bemærk afholdelsessted! Tirsdag d. 29. oktober  Kl. 9.30-16.00  DBC, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

17


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber – et redskabskursus Målgruppe: Kurset henvender sig til biblioteksansatte, der er ordstyrer/tovholder for en læseklub, eller som står over for at skulle påtage sig opgaven. Det er en fordel at have erfaringer fra at styre læseklubber, men ikke en forudsætning. Beskrivelse/indhold: På dette redskabskursus får deltagerne input til, hvordan man med enkle procesredskaber, kan styre dialogerne på læseklubmøder, så alle kommer til orde og får mulighed for at dele deres ­individuelle læseoplevelser. Kurset giver bl.a. fif til, hvordan man afbryder på den gode måde, og hvordan man med de rigtige spørgsmål, kan åbne op for dialoger, hvor de forskellige læseoplevelser kan få plads. Der vil på dagen blive mulighed for at afprøve flere af de procesredskaber, som præsenteres. ­Samtidig vil der være mulighed for at drøfte spørgsmål som: • Er det vigtig for en ordstyrer at vide alt? • Hvordan påtager jeg mig lederrollen for gruppen? • Hvordan får jeg de mere tavse deltagere på banen? Varighed: Heldagskursus. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Underviser: Jeanne Nørreskov Karup, udviklingskonsulent, Gentofte Centralbibliotek. Pris: 700 kr. Tid og sted: Torsdag d. 14. november  Kl. 9.00-14.30  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

18

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

EFTERÅR 2013

19


Temadage

BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

20

EFTERÅR 2013

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Bogmarkedets og litteraturens situation Målgruppe: Temadagen henvender sig til alle biblioteksansatte, der er interesserede i litteratur og litteraturens situation. Beskrivelse/indhold: I marts måned overbragte forfattere, forlæggere og boghandlere en fælles indstilling til kultur­ politikerne om genindførsel af faste bogpriser. Budskabet var den krise, som bogmarkedet og ­litteraturen befinder sig i. Boghandlere lukker på stribe, og bestsellerne æder sig mere og mere ind på markedet. Marianne Jelved mener dog ikke, at faste bogpriser er det rigtige redskab til at løse de udfordringer, som bogmarkedet og litteraturen står overfor. Spørgsmålet er, hvad der kan gøres? Skal markedet have lov at styre sig selv? Og skal litteraturen blive ved med at være biblio­ tekernes væsentligste tilbud? Dagen vil bl.a. komme omkring følgende elementer: • Et orienterende oplæg om problematikken • En paneldebat om faste og frie bogpriser • Situationen fra en forfatters synspunkt Varighed: Heldagstemadag. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Ansvarlig for dagen: Signe Langtved Pallisgaard, Gentofte Bibliotekerne Pris: 700 kr. Tid og sted: Torsdag d. 12. september  Kl. 9.00-14.00  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

21


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Online eller flatline – hvad skal bibliotekerne med et ­digitalt bibliotek? Målgruppe: Konferencen henvender sig til medarbejdere, der arbejder strategisk med teknologi på biblioteket eller ledere, der ønsker input til arbejdet med bibliotekets virksomhed i forhold til et til stadighed mere og mere digitaliseret samfund. Beskrivelse/indhold: Fem oplægsholdere giver deres bud på, hvad et digitalt folkebibliotek betyder og skal kunne i dag. Perspektiverne kommer fra forskellige sider i den teknologiske udvikling og skal perspektivere formålet med at digitalisere de danske folkebiblioteker i dag. Mød blandt andet Jacob Bøtter, forfatter til bøgerne NQ og Unboss. Jacob vil sætte fokus på måden vi organiserer os på og involverer borgerne digitalt. Mød også Jacob Wang, som er leder af Digital Media på Nationalmuseet, der vil tale om, hvorfor platformen er vigtigere end indholdet i deres arbejde med at digitalisere museerne. Varighed: Heldagstemadag. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Ansvarlig for dagen: Thomas Angermann, vicebibliotekschef, Gentofte Bibliotekerne Pris: 700 kr. Tid og sted: Bemærk starttidspunkt! Tirsdag d. 17. september  Kl. 10-15.00  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

22

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Temadag om licenser Målgruppe: Temadagen henvender sig både til kolleger, der arbejder med licenser og biblioteksansatte med interesse for området. Beskrivelse/indhold: Formålet med temadagen er at give information og inspiration til aktuelle emner inden for licens­ området. Formiddagen sætter fokus på nye produkter, og der vil være en præsentation af projektet Inbetween”, som formidler licenser til skoleelever. Fokus for eftermiddagen vil være at komme rundt om forskellige aspekter af en databrønd herunder: • Hvorfor skal vi have en databrønd? • Hvad indeholder den? • Hvordan kommer data ind, og hvordan får bibliotekerne data ud? • Hvilke udfordringer er der? Dagen vil både indeholde faglige inspirationsoplæg og projektpræsentationer, ligesom den også bygger på dialog med deltagerne. Temadagens program udarbejdes af Bibliotekernes LicensGruppe i samarbejde med DBC. Varighed: Heldagstemadag. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Ansvarlige for dagen: Rosa Andersen, Bibliotekernes LicensGruppe Benedicte Kirkegaard, Bibliotekernes LicensGruppe Pris: Gratis Tid og sted: Bemærk starttidspunkt! Tirsdag d. 24. september  Kl. 10.00-15.00  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

23


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Fra Model til Effekt – inspiration til nye måder at undersøge, kvalitetsmåle og tale om bibliotekernes aktiviteter Målgruppe: Temadagen henvender sig både til ledere, konsulenter og medarbejdere, der ønsker inspiration i forhold til emnet. Beskrivelse/indhold: Temadagen tager afsæt i den opsamlede viden i projektet Fra Model til Effekt. Projektet blev etab­ leret ud fra et ønske om at finde nye veje til at tale om og måle på bibliotekets aktiviteter med udgangspunkt i 4-rumsmodellen udviklet af Dorte Skot-Hansen, som den kendes fra bl.a. rapporten om Bibliotekerne i Vidensamfundet. Professionshøjskolen Metropol (Institut for Ledelse og Forvaltning), Gentofte Centralbibliotek og 9 biblioteker i regionen har således i et længere projektforløb arbejdet med at udvikle dynamiske metoder og værktøjer, der kan aktivere og operationalisere modellens rationaler i relation til daglig praksis. Både i forhold til egen organisation og i forhold til omverden, forvaltning, politikere og borgere. Læs mere her http://www.centralbibliotek.dk/gruppe/projekt-fra-model-til-effekt Vi vil på temadagen kort introducere til projektet, give en række metodiske smagsprøver, hvor deltagerne selv er aktive og tegne perspektiver for, hvordan bibliotekerne kan arbejde fremadrettet med de tanker, ideer og konkrete metoder, der er udviklet i projektet Fra Model til Effekt. Varighed: Heldagstemadag. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Max 60 deltagere. Undervisere: Ingelise Konrad, udviklingsleder, Metropol Lotte Trangbæk, udviklingskonsulent, Metropol Stig Grøntved Larsen, udviklingskonsulent, Gentofte Centralbibliotek John Nørskov Hansen, specialkonsulent, Gentofte Centralbibliotek Pris: 700 kr. Tid og sted: Onsdag d. 2. oktober  Kl. 9.00-16.00  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

24

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Biblioteket rykker med brikkerne Målgruppe: Temadagen henvender sig til biblioteksledere, bibliotekarer og biblioteksansatte med interesse for formidling af nye materialer og trendsættende kulturformidling. Særligt af hensyn til oplægget vedr. opgavespillet Koldsved og grønne duge kan det være en fordel at deltage med lokale samarbejdspartnere såsom skolelærere og gymnasielærere. Beskrivelse/indhold: Brætspil er i voldsom vækst, og det vrimler med spændende, sjove og udfordrende spil, som overrasker og tager de fysiske spil videre end blot Ludo og Matador. Brætspil bliver i dag brugt til socialisering, uddannelse, ledelsesstyring og underholdning. Samtidig er der et voksende publikum for brætspil i Danmark. Dette skaber også en vækst hos spiludviklerne – lige fra de etablerede spilfirmaer til innovative og dedikerede amatører. Temadagen giver en kort introduktion til, hvor let det er at starte en brætspilssamling på dit biblio­ tek – fra idégrundlag, opstart og brugerinddragelse til indkøb og vedligeholdelse. Der er hands on erfaring fra Blågårdens Bibliotek. Deltagerne får mulighed for at prøve opgavespillet Koldsved og grønne duge – udviklet af Gentofte Bibliotekerne. Der vil desuden være et kort oplæg om udviklingen af dette spil. Dagen byder på en solid indføring i dansk brætspilskultur – trends, udvikling og fremtid. Samtidig er der mulighed for at prøve en lang række af de mest populære, overraskende, kreative og simp­ le brætspil på markedet. Alt sammen ved Danmarks førende brætspilsjournalist og -formidler, ­Thomas Vigild. Man får desuden et eksemplar af Koldsved og grønne duge med hjem fra dagen. Varighed: Heldagstemadag. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Undervisere: John H. U. K. Larsen, Blågårdens Bibliotek Thomas Vigild, free lance journalist på Weekendavisen, Politiken, bestyrelsesformand i Dansk ­Spilråd og i Guldbrikken m.m. Dina Lemming Pedersen, Gentofte Bibliotekerne Jonas Trier-Knudsen, spiludvikler Pris: 700 kr. Tid og sted: Tirsdag d. 29. oktober  Kl. 9.00-15.30  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

25


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

E-bogen og bibliotekerne Målgruppe: Temadagen henvender sig til ledere og medarbejdere med interesse for e-bogen. Beskrivelse/indhold: Med oplæg fra eksterne videnspersoner, forlags- og biblioteksfolk vil temadagen bl.a. berøre ­følgende: • Et blik udefra på e-bogen i et overordnet samfundsmæssigt perspektiv: Markedets karakter  og tendenser, indhold og formidlingsplatforme, begrænsninger og muligheder for borgerne • Hvor står e-bogen i Danmark helt aktuelt? Hvad er potentialet? • Hvor er bibliotekernes rolle i e-bogslandskabet? • Hvilke initiativer er der konkret i gang i og uden for bibliotekssektoren? Varighed: Heldagstemadag. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Ansvarlig for dagen: John Nørskov Hansen, specialkonsulent, Gentofte Centralbibliotek Pris: 700 kr. Tid og sted: Onsdag d. 6. november  Kl. 9.00-15.30  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

26

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Tegneserier, Manga & Comics – det bedste på dansk i 2013 og meget af det bedste på engelsk Målgruppe: Temadagen henvender sig til biblioteksansatte, som ønsker at vide, hvad der rører sig inden for t­ egneserier lige nu, og som gerne vil have inspiration til formidling af mediet. Kræver ingen forhåndskendskab, kun interesse. Beskrivelse/indhold: På dette kursus ser vi på en række af de bedste tegneserier, der er kommet i 2013 på dansk og ­engelsk. Vi kigger også lidt fremad og ser, hvad der er på vej. En del biblioteker er eller vil i gang med at formidle tegneserier på engelsk, så vi ser på gode forslag til, hvilke serier/udgivelser man med fordel kunne kaste sig over, herunder også lidt engelsksproget manga. Udgivelserne vil primært være målrettet til unge og voksne, men vi ser også på danske børnetegneserier i det omfang, det giver mening i forhold til årets udgivelser. Varighed: Halvdagstemadag. Der serveres morgenbrød og frokost. Underviser: Mads Bluhm, Allerød Bibliotek, formand for Københavns internationale tegneseriefestival Copenhagen Comics, skribent for Nummer9.dk og bestyrelsesmedlem i Dansk Tegneserieråd. Pris: 350 kr. Tid og sted: Bemærk starttidspunkt! Torsdag d. 28. november  Kl. 9.30-13.30  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

27


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Mød børnelitteraturen – Hvor gør litteratur en forskel i børn og unges liv? Målgruppe: Temadagen henvender sig til børnebibliotekarer og biblioteksmedarbejdere, der har betjening af børn, pædagoger og skolebibliotekarer. Beskrivelse/indhold: Læsegrupper for voksne med psykiske problemer er afprøvet både i Danmark og i Sverige med stor succes, men hvad med børn? Hvor er det, at litteraturen gør en forskel, og hvordan kan vi som formidlere af børnelitteratur medvirke til at børn får litterære oplevelser ud over det sædvanlige? Vi har inviteret en række oplægsholdere til at komme med deres bud og historier om, hvor litteraturen gør en forskel: Rachel Røst er en kvinde med en mission. Hun har startet projektet Bøger til sårbare børn og unge (BSBU). Bøger bruges til at skabe social forandring og give udsatte børn og unge gode oplevelser og muligheder for bedre liv. Det gør BSBU ved at skabe små biblioteker til steder, der huser sårbare børn og unge, såsom julemærkehjem, krisecentre, døgninstitutioner og børnehjem. Disse steder og institutioner har som regel ikke bøger til rådighed for børnene. Hvis de har, er det ofte få gamle eller slidte bøger, der ikke kalder på at blive læst. Der er ikke penge, tid eller viden til at sammensætte et ordentligt bogudvalg. Det gør Rachel Røst noget ved. Lene Brok er mundtlig fortæller, forfatter, voksenunderviser og cand. psych. I hendes professionelle arbejde har hun erfaret, at fortællingen er et stærkt kommunikationsmiddel, der taler til både følelser og intellekt. Fortællingen skaber nærvær og fællesskab, den kan igangsætte læreprocesser, hvor fantasien spiller med. Oplægget er inspiration til at arbejde mere aktivt med fortælling i børnebiblioteket. Damian Arguimbau, anmelder på Weekendavisen siden 1993 og litterær debattør, kommer også og perspektiverer emnet. Varighed: Heldagstemadag. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Ansvarlig for dagen: Henriette Ritz Kylmann, afdelingsleder for børneafdelingen, Gentofte Bibliotekerne Pris: 700 kr. Tid og sted: Torsdag d. 5. december  Kl. 9.00-15.30  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

28

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Gadget-messe 2013 Målgruppe: Temadagen henvender sig til it-brarians, gadget-interesserede, netmediefolk etc., som har interesse for emnet og ønsker at blive inspireret. Beskrivelse/indhold: Gentofte Centralbibliotek satser i år på at lave en Gadget-messe. Målet er at samle en række ­leverandører og biblioteksfolk, som arbejder med nye medier, gadgets og it på bibliotekerne. Fokus vil være på nye medier og gadgets, der kan bruges eller allerede bliver brugt på bibliote­ kerne. På messen vil der så vidt muligt være stande om og repræsentanter fra: 3D printere, Makey Makey projekter, nye spilkonsoller, smartphones, fablab, tablets, it-guides og it-butikker og Augmentet Reality projekter i bibliotekerne, samt meget mere. Har du eller dit bibliotek ideer, er I meget velkomne til at kontakte Daniel Ackey på dac@gentofte.dk. Derudover vil der være foredrag og oplæg, som løbende vil blive lagt på kursussitet på central­ bibliotek.dk. Varighed: Heldagstemadag. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Undervisere: Daniel Ackey, Gentofte Bibliotekerne Terji Jensen, Gentofte Bibliotekerne Suni Zacharias A. Argjaboda, Gentofte Bibliotekerne Pris: 700 kr. Tid og sted: Torsdag d. 12. december  Kl. 9.00-15.00  Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

29


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Undervisere på kurserne i efteråret 2013 Amalie Ørum Hansen Gentofte Centralbibliotek ahan@gentofte.dk

John Nørskov Hansen Gentofte Centralbibliotek jnh@gentofte.dk

Suni Zacharias A. Argjaboda Gentofte Bibliotekerne sza@gentofte.dk

Anders Rosenlund Aros Kurser anders@aroskurser.dk

John H.U.K. Larsen Blågårdens Bibliotek johnhaand@gmail.com

Terji Jensen Gentofte Bibliotekerne teje@gentofte.dk

Anders Vestergaard DBC ave@dbc.dk

Jørgen Bech Pedersen Silkeborg Bibliotekerne jbp@silkeborgbib.dk

Thomas Angermann Gentofte Bibliotekerne than@gentofte.dk

Benedicte Kirkegaard Bibliotekernes LicensGruppe bek@gentofte.dk

Kari Eggert Rysgaard FILM-X/DFI karir@dfi.dk

Tina Klemmensen DFI info@tina-klemmensen.dk

Dan Nybo Jensen DBC-musik dnj@dbc.dk

Mads Bluhm Allerød Bibliotek mblu@alleroed.dk

Daniel Ackey Gentofte Bibliotekerne dac@gentofte.dk

Mette Neimann Iversen Gentofte Bibliotekerne mni@gentofte.dk

Dina Lemming pedersen Gentofte Bibliotekerne dilp@gentofte.dk

Mitten Ferrar Ferrarrum mitten@ferrarrum.dk

Henriette Ritz Kylmann Gentofte Bibliotekerne hrk@gentofte.dk

Rosa Andersen Bibliotekernes LicensGruppe ra@gentofte.dk

Ida Gamborg Nielsen Gamborg Consulting ign@ramboll.com

Signe Langtved Pallisgaard Gentofte Bibliotekerne slp@gentofte.dk

Jeanne Nørreskov Karup Gentofte Centralbibliotek jnka@gentofte.dk

Stig Grøntved Larsen Gentofte Centralbibliotek sgl@gentofte.dk

30

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G


BIB•LAB

Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

EFTERÅR 2013

Kronologisk liste over kurser og temadage i efteråret 2013 Dato

Kl.

Kursus / Temadag

Sted

29/08

09.00-16.00

Børnebibliotekaren som formidler

Øregårdssalen

05/09

09.00-12.30

Introduktion til Gentofte Centralbibliotek

Øregårdssalen

11/09

09.00-15.00

Lav Animationsfilm med børn

Kursuslokalet

12/09

09.00-14.00

Bogmarkedets og litteraturens situation

Øregårdssalen

17/09

10.00-15.00

Online eller flatline?

Øregårdssalen

18/09

09.00-12.00

Biblioteksanvendelige undervisningsmaterialer

Kursuslokalet

24/09

10.00-15.00

Temadag om licenser

Øregårdssalen

02/10

09.00-16.00

Skriv til nettet

Kursuslokalet

02/10

09.00-16.00

Fra Model til Effekt

Øregårdssalen

03/10

09.00-15.00

Support i Ebib, eReolen og netlydbog

Øregårdssalen

09/10

09.00-15.00

Lav Animationsfilm med børn (dublering)

Kursuslokalet

11/10

09.00-12.00

Webservices på biblioteket

Kursuslokalet

23/10

09.00-15.00

Kursus i præsentationsteknik, dag 1

Øregårdssalen

24/10

09.00-15.00

Indretning af fremtidens bibliotek – i hverdagen!

Øregårdssalen

24/10

09.00-15.30

Det hemmelige bibliotek – en hands-on workshop

Kursuslokalet

29/10

09.30-16.00

Workshop om katalogisering af musik

DBC, Ballerup

29/10

09.00-15.30

Biblioteket rykker med brikkerne

Øregårdssalen

06/11

09.00-15.30

E-bogen og bibliotekerne

Øregårdssalen

14/11

09.00-14.30

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber

Øregårdssalen

27/11

09.00-15.00

Kursus i præsentationsteknik, dag 2

Øregårdssalen

28/11

09.30-13.30

Tegneserier, Manga & Comics

Øregårdssalen

05/12

09.00-15.30

Hvor gør litteratur en forskel i børn og unges liv?

Øregårdssalen

12/12

09.00-15.00

Gadget-messe 2013

Øregårdssalen

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

31


Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

32

EFTERÅR 2013

G E N TO F T E C E N T R A L B I B L I OT E K – KU R S U S K ATA LO G

Grafisk produktion & fotografi: boldings.dk

BIB•LAB

Bib·lab 2013 efterår  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you