Page 1

FULL INFORMATIU

“GENT DE MARRATXÍ” UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE; UN ALTRE MARRATXÍ TAMBÉ ... PENSAR GLOBALMENT, ACTUAR LOCALMENT.... Gener de 2008. Número 1

SETMANA D’ACCIÓ GLOBAL DEL FÒRUM SOCIAL MUNDIAL

TAULA RODONA

Agenda Local 21 Marratxí, municipi sostenible...? -

Intervindran: José Ramón Bauzá, batlle de Marratxí Dolors Talens, tècnica de Desenvolupament Global Persona en representació Gent de Marratxí Moderador: Un membre de la plataforma Gent de Marratxí

Dimecres, dia 23 de gener de 2008, a les 20,30 Local Social de Can Farineta. Es Figueral

1


NOVA ETAPA DE LA PLATAFORMA CIUTADANA GENT DE MARRATXÍ.

Com ja sabeu, fa més d’un any i mig que un grup de persones de Marratxí, decidírem crear una plataforma ciutadana, per impulsar una nova forma de governar el nostre municipi. Al principi ens proposàrem dos objectius principals: • Aconseguir que les forces progressistes i d'’esquerra de Marratxí es presentassin juntes a les eleccions municipals, amb la intenció de no perdre cap vot i canviar la correlació de forces. • Arribar a una altra forma de fer política, basada en la participació ciutadana i en el desenvolupament sostenible de Marratxí. Malgrat que treballàrem molt amb els partits polítics per aconseguir el primer objectiu, no l’aconseguírem i el resultat fou —com tothom sap— la majoria absoluta per al Partit Popular. S’ha de tenir en compte que hi hagué una gran abstenció, 9.000 persones amb dret a vot, no acudiren a les urnes. La major part de les persones de Marratxí que anaren a votar, ho feren per una opció que no era la que nosaltres defensàvem. Hem de fer feina de valent per fer conèixer, a la gent de Marratxí, les altres opcions de govern i reprendre les converses amb els partits polítics del nostre municipi. Pel que fa al segon objectiu —sens dubte el més important— continua vigent. Quan el plantejàrem, decidírem mantenir-lo, fossin quins fossin els resultats electorals. • Hem continuat les reunions per tal de consolidar-nos com a grup i planificar la feina, al manco a mig termini

Hem recolzat la Plataforma per eliminar les antenes de telefonia mòbil dins els nuclis urbans de Marratxí. En aquest sentit, a la Fira de Tardor posàrem una taula informativa i donàrem suport a les associacions que participen en aquesta reivindicació.

També hem decidit formalitzar jurídicament la nostra associació —per tal de poder actuar amb més eficàcia i suport ciutadà— per aconseguir UNA ALTRA FORMA DE GOVERNAR MARRATXÍ i exercir amb la màxima plenitud possible el nostre dret de participar de forma efectiva en les decisions que ens afecten, com a ciutadanes i ciutadans.

De moment funcionam de forma assembleària, reunint-nos una vegada al mes, els darrers dimecres de cada mes a les 20,45 h. Al local del Camí de n'Olesa, 94 de Sa Cabaneta.

Igualment hem posat en marxa diferents comissions de treball, per fer més efectiva la tasca, tot facilitant la incorporació activa de ciutadanes i ciutadans de Marratxí que volen cooperar en aquesta fita.

De moment tenim dues comissions en funcionament: la Comissió de Participació Ciutadana i la Comissió de Medi Ambient. Més endavant hi haurà altres grups de treball, segons les necessitats i les possibilitats que tinguem.

• Hem organitzat excursions informatives i reivindicatives als terrenys del futur polígon de Son Llebre a es Pla de Na Tesa , i a la 2a fase dels Caulls

2


Sabem que a moltes persones la paraula MARRATXÍ no els diu gran cosa, perquè normalment ens sentim més portolans, cabanaters, pontdinquers, pladenatesers (i de molts altres nuclis urbans)... més que no marratxiners. Pensam que és bo el sentiment de pertànyer primerament al poble on hom viu, però de cap manera podem oblidar que el conjunt del nostre municipi és avui Marratxí. També som una petita part d’un territori no molt gran, que estimam i voldríem millorar, que es diu Mallorca.

QUÈ ÉS L’AGENDA LOCAL 21? És una eina de planificació estratègica i de gestió municipal. Mitjançant un diagnòstic (de quantitat i de qualitat), on hi ha participació ciutadana, s’elabora un pla d’acció, a mig i a llarg termini, que abasta tota la gestió que un Ajuntament pot realitzar al seu municipi, i inclou els aspectes econòmics, els socials i els de medi ambient. És un procés permanent i multidimensional, en el qual participen diferents agents, per tal d’elaborar i posar en pràctica un pla estructural consensuat, que integri el criteri de sostenibilitat a les polítiques ambientals, econòmiques i socials del municipi. Aquest pla d’acció preveu un pla de seguiment i d’avaluació, per poder comprovar i avaluar els terminis d’execució, la consecució dels objectius marcats i l’expressió dels indicadors de sostenibilitat. Tot això fet des de la màxima informació i comunicació possibles, i sempre comptant amb la participació ciutadana. A Marratxí el pla d'’acció va ser aprovat per l’Ajuntament l’any 2004. Actualment no sabem res, ni del pla de seguiment, ni de la participació ciutadana. Per això, des de la plataforma ciutadana Gent de Marratxí, ens interessa conèixer com està el procés en aquest moment. Demanam, a més, que es posi en marxa l’oficina de seguiment —prevista en el projecte— amb participació de totes les organitzacions socials i veïnals que hi vulguin participar.

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT. El medi ambient és una de les grans preocupacions de les persones que integram la Plataforma Gent de Marratxí Després d’estudiar diferents propostes, decidírem començar a partir dels treballs realitzats ja fa anys i aprovats per l'Ajuntament amb el programa AGENDA LOCAL 21. Altres activitats de la comissió. Des d’ara fins al mes de juny volem realitzar els següents debats: Marratxí, municipi sostenible?, Ubicació del nou institut, Son Cós, Via de circumval·lació Pòrtol - Sa Cabaneta. Aquests són alguns dels temes que tenim sobre la taula, però, com és normal, estam oberts a la inclusió d’altres temes que ens pugueu suggerir. Us convidam a participar a les reunions de les comissions que sempre estaran obertes a la participació de qualsevol persona interessada. El primer tema ja té data fixada: dia 23 de gener i inclourà el projecte de l’Agenda 21 a Marratxí.

PARTICIPACIÓCIUTADANA. Les finalitats d’aquesta comissió son: impulsar noves formes de participació, crear una xarxa amb la resta d’associacions ciutadanes de Marratxí, donar a conèixer la Plataforma Gent de Marratxí i possibilitar, de forma efectiva, la participació de totes les persones de Marratxí, que comparteixen — o poden compartir— els nostres objectius, i exercir les formes bàsiques de participació previstes en el Reglament de Participació Ciutadana de Marratxí.

3


LES ESCOLETES D’INFANTS A MARRATXÍ. Tothom sap que a Marratxí no hi ha cap escoleta municipal d’infants (N’hi ha hagut una durant molts anys a Es Pla de na Tesa, però fa poc fou tancada per manca de requisits de funcionament). Cal dir que tots els partits a l’Ajuntament (el del govern i els de l’oposició) diuen que ha de ser una prioritat. Per tal de poder presentar una proposta seriosa sobre la creació d’una primera escoleta d'’infants dins l’any 2008, sol·licitam a les persones interessades en aquest servei (pares, mares i mestres ...), que es posin en contacte amb nosaltres, per elaborar una proposta bàsica per presentar a l'Ajuntament i a altres institucions pertinents.

Creim que la participació en la política és un dret humà, i el volem exercir com a ciutadanes i ciutadans, independentment de la pertinença o no a un partit polític determinat. Creim que la democràcia es construeix amb, per i per a totes les persones i no acceptam que els partits polítics i les eleccions de cada quatre anys siguin l’única forma possible de participar en les decisions que ens afecten a tots i a totes. Entre les activitats d’aquesta comissió hi ha la realització d’un cicle de CINE FÒRUM. La primera etapa, de gener a juny d’enguany, es farà de forma itinerant pels diferents nuclis de població, en col·laboració amb les organitzacions socials de cada nucli que hi vulgui participar. La primera sessió, organitzada conjuntament amb l'Associació de Veïns de Sa Cabaneta, serà dissabte dia 12 de gener, a l'Escola d'Adults (darrere l’Ajuntament), a les 18.30h. Es presentarà la pel·lícula “XOCOLAT”, i, Jean François Cuennet de S'Altra Senalla”, ens explicarà els orígens del cacau i la situació dels petits productors i del comerç just. Desprès del debat, degustarem postres elaborats amb aquest suggerent ingredient. L’entrada serà gratuïta. (Nota: hi haurà servei de guarderia per a infants fins a 9 anys, sempre que hagin estat inscrits abans al telèfon 610934369 o al correu electrònic gentdemarratxi@gmail.com, i hi hagi un mínim de 6 infants. El preu d'aquest servei serà de 3 € per infant).

REUNIÓ DE LA PLATAFORMA CIUTADANA GENT DE MARRATXÍ AMB EL BATLE, SR. JOSÉ RAMÓN BAUZÁ. Día 9 de Gener va tenir lloc el primer contacte oficial, entre Gent de Marratxí i l’Ajuntament. A la reunió hi assistiren, per part de l’Ajuntament, el Batle, Sr. José Ramón Bauzá i el Regidor de Medi Ambient Sr. Juan Coll, i una representació de la nostra associació. El motiu principal era donar-nos a conèixer , i manifestar a l’Ajuntament, la nostra disposició a treballar des de d’una participació ciutadana efectiva, en tots aquells aspectes de la política municipal per aconseguir un municipi mediambientalment sostenible i socialment cohesionat. Manifestarem el nostre interès per a la política, des de una perspectiva ciutadana i posarem sobre la taula una sèrie de propostes per a començar a treballar, la major part d’elles lligades a l’Agenda Local 21. La reunió va transcorre en un ambient cordial, manifestant el Batlle la seva disposició a facilitar una participació constructiva que sens dubte redundarà en benefici de Marratxí.

La segona sessió, organitzada conjuntament amb l'AMIPA del Col·legi Públic Costa i Llobera de Pòrtol, tindrà lloc divendres dia 15 de febrer a les 18,45 h. A aquesta escola i, la pel·lícula que hi debatrem serà “HOY EMPIEZA TODO”. Per als infants, en aquesta ocasió, en lloc de servei de guarderia, es projectarà la pel·lícula “KIRJIKÜ Y LA BRUJA

CONTACTA I PARTICIPA AMB NOSALTRES PER FER REALITAT “Un altre Marratxí és possible”. Si vius o treballes a Marratxí i estàs preocupat o preocupada per alguns dels temes que tractam a la plataforma ciutadana Gent de Marratxí, o vols compartir-ne un altre, no ho dubtis, posa’t en contacte amb nosaltres i participa dels nostres treballs, il·lusions i propostes. Encara no tenim local fix, ni hem posat en marxa la pàgina web, però pots posar-te en contacte amb nosaltres al correu electrònic. gentdemarratxi@gmail.com o als telèfons 610934369, ò 971602597.

4

Full Informatiu gener 2008  

Full Informatiu gener 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you