Page 1

SVIETIDLÁ

LED

žiarivky

Prinášame vám úspory. Zlepšujeme pracovné prostredie. Zvyšujeme vašu výkonnosť.

výbojky

REGULÁCIA OSVETLENIA

regulácia po silovom vedení

časový regulačný diagram, astrokalendár

príspevok denného svetla

SMS riadenie

detektory prítomnosti

FINANCOVANIE

SLUŽBY

energetický audit

projekcia

realizácia

kontrola a spätná väzba

monitoring

vyhodnocovanie

financovanie

°GENIELITE ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov Jesenná 2695/26 080 01 Prešov, Slovakia Phone: +421 51 74 64 111, Fax: +421 51 74 64 444 info@genielite.com www.genielite.com, www.elcom.eu


Znázornenie zapojenia prvkov regulácie osvetlenia °Regulight

Platíte vysoké účty za elekterickú energiu?

Vnútorné osvetlenie

Vonkajšie osvetlenie

Ste nútení vypínať svetlo, aby ste ušetrili? Chcete mať spotrebu energie pod kontrolou? Viete ako môžete ušetriť až 90% elektriny?

A

Riešením je technológia °REGULIGHT Pomôžeme vám efektívne svietiť. Systém regulácie osvetlenia °REGULIGHT ponúka jednoduché a efektívne riešenia pre získanie maximálnej kontroly nad osvetľovacou sústavou zákazníka spolu s významnými úsporami energie.

Svietime len tam, kde je to potrebné. Svietime len toľko, koľko je potrebné.

Commander Commander je centrálnou riadiacou jednotkou systému regulácie °Regulight. Je umiestnený v rozvodnej skrini elektroinštalácie resp. VO. Úlohou centrálnej riadiacej jed­ notky je zabezpečiť obojstrannú komunikáciu medzi riadiacim ter­minálom a Active Modulmi v jednotlivých regulovaných svetelných bodoch.

B

Active Modul Active Modul je inštalovaný priamo v svie­tidle, respektíve je jeho neoddeliteľ­nou súčasťou (OEM verzia). Úlohou Active Modulu je ovládať/ regulovať svetelný zdroj a poskytovať informácie o jeho sta­ve. Obojstranne komunikuje s ria­diacou jednotkou Commander.

C

Terminal Terminal pozo­stáva z priemyselného počítača Uniq PC a predinštalovaného ria­diaceho softvéru, ktorý zabezpečuje vysoký užívateľský komfort a plné využitie vlastností systému u zákazníka.

KĽÚČOVÉ BENEFITY ▪ jednoduchý, univerzálny a flexibilný systém pre riadenie interného i externého osvetlenia po existujúcich silových rozvodoch bez potreby dodatočných káblov ▪ aplikovateľný na všetky typy svietidiel – výbojky, žiarivky, LED ▪ možnosť riadenia svietidiel s obojsmernou komunikáciou jednotlivo i po skupinách ▪ zvýšená kvalita, ergonómia osvetlenia a estetický vzhľad ▪ zvýšená bezpečnosť osôb a majetku, znížená kriminalita ▪ zvýšená bezpečnosť cestnej premávky ▪ okamžité on-line sledovanie spotreby, náklady na osvetlenie plne pod kontrolou ▪ spätná väzba od svietidla, poruchové stavy pod kontrolou ▪ prispôsobenie intenzity osvetlenia normám, finančným možnostiam, ročnému či dennému obdobiu, meteorologickým podmienkam ▪ výrazné energetické úspory 30-90% ▪ zvýšená životnosť svietidiel až o 40% ▪ znížené náklady na údržbu ▪ zvýšená výkonnosť zamestnancov 6-32 % ▪ znížená práceneschopnosť ▪ zníženie chybovosti výrobkov až o 20% ▪ bezpečná a rýchla návratnosť investície priemerne 3-5 rokov ▪ green technológia priateľská k životnému prostrediu - zníženie CO2 o 35%-90%

°GENIELITE - základný informačný letáčik - Pre koncového zákazníka  

°GENIELITE energy saving solutions - základný informačný letáčik