Page 1

November 2012

Ulltang Arkitektteikna einebustader i kjede

No kan du sikre deg einebustad pü vakre Ulltang. To flotte hus tett pü Førde sentrum, men samstundes landleg plassert med fantastisk utsikt.

www.gravdal.no

1


November 2012

Innhald Gravdalgruppa Kontaktinformasjon 2 Beliggenheit

3

Bustadane 4 Situasjonsplan 5 Planteikningar 6 Kjøkken 7

Gravdalgruppa er eit tradisjonsrikt og veldreve selskap innan byggenæringa. Selskapet blei etablert i Førde i 1961 og har sidan då bygd hus, hytter, store og små leilegheitsprosjekt samt barnehagar, omsorgsbustader mm. for offentleg sektor. Vi har i ca. 10 år bygd bustader i Bergen, og Gravdalgruppa har kontor både i Førde og i Bergen. Gravdalgruppa omsette i 2011 for dryge kr 300 mill. og vi er ca. 50 tilsette som kvar dag har eit mål for auget: å bygge bustader som er attraktive og moderne, samtidig som vi strevar etter å gjere deg som kunde nøgd. Gravdalgruppa er stolt over å kunne presentere våre flotte arkitektteikna einebustader i rekkje på Ulltang. Bustadane ligg flott plassert i eit godt etablert bustadfelt, her vil du kunne oppleve eit trygt og godt bumiljø tett på alle tilboda du finn i Førde. Vi vil her få presentere bustadane med bilete, planløysingar, illustrasjonar og ei beskriving av prosjektet vårt på Ulltang. God fornøyelse!

Kontakt Alle opplysningar i prospektet er gjeve med forbehold om rett til endringar som er hensiktsmessige og naudsynte utan at den generelle standarden forringast. Visar til vedlagt leveransebeskriving under Vedlegg. Alle bilete og illustrasjonar er av illustrerande art og kan avvike frå levert sluttprodukt. Leveringsvilkår og salskontrakt er gjeldande. Planteikningar av kjøkken er av illustrerande art.

Bente Andenæs Mobil: 90 82 14 17 Sentralbord: 47 87 40 00 E-post: ba@gravdal.no

2

www.gravdal.no

Stian Grimseth Mobil 91 36 05 31 Sentralbord: 47 87 40 00 E-post: sg@gravdal.no


November 2012

Beliggenheit

U

lltang ligg landlig plassert i eit flott etablert bustadområde snaue 10 minutts køyring frå Førde sentrum.

Du har no moglegheit til å sikre deg ein einebustad i kjede. Førde er vekstsenter nummer ein i Sogn og Fjordane, og har eit godt utvikla handels- og servicetilbod, samt eit kommunikasjonsmessig knutepunkt i regionen. Frå den store terrassen har ein ei fantastisk utsikt over innste delen av Førdefjorden, samt Førde sentrum. I nærområdet kan du nyte aktivitetar som alpint, ski, go-cart og eit flott turterreng.

www.gravdal.no

3


November 2012

Einebustadane

V

i har utvikla to flotte funkisinspirerte einebustader i kjede på eigedommen.

Tre soverom, eiga kjellarstove, eige vaskerom og to bad gjer huset svært praktisk. Utover dette byggjer vi store flotte terrassar der ein kan nyte soloppgangen over Førde sentrum. Kvar av einebustadane har eigen carport og husa ligg på ulike høgdenivå for at dei skal passe best mogleg inn i terrenget og samstundes gje optimale sol- og utsiktsforhold.

4

www.gravdal.no


November 2012

Situasjonsplan

www.gravdal.no

5


November 2012

Planteikningar Hovudetasje

Underetasje

6

Leilegheit 1

Leilegheit 2

Bruksareal 113 m2 + sportsbod P-rom 107 m2 Terrasse p책 mark

Bruksareal 113 m2 + sportsbod P-rom 107 m2 Terrasse p책 mark

www.gravdal.no


November 2012

Kjøkken

ktivtegning: 116/1/4 STANDARD KJØKKEN - KJØKKEN RETT VEGG kt: Tomannsbustad Ulltang

Skrevet ut: 15.11

Perspektivtegning: 116/1/4 STANDARD KJØKKEN - KJØKKEN RETT VEGG Skrevet ut: 15.11.2012 Prosjekt: Tomannsbustad Ulltang

egning: 116/1/4 STANDARD KJØKKEN - KJØKKEN RETT VEGG Tomannsbustad Ulltang

vdal Byggsenter as

Sigdal Kjøkken

, ØRDE : Mobil: 47874000 Fax: sasjonsnr.: NO 992 078 499 MVA heidi-ann@gravdal.no eside: www.gravdal.no

Skre

Kunde Gravdal Bygg As Ulltang, 6800 FØRDE Tlf. 41577146 Fax Tlf.priv. Mobil 41577146

Kjøkken Uno

egningen er bare retningsgivende.

Vår ref: Haaland, Heidi Ann

Kjøkken frå Sigdal (planteikningar). Byggsenter as

E obil: 47874000 Fax: snr.: NO 992 078 499 MVA ann@gravdal.no www.gravdal.no

gen er bare retningsgivende.

Kunde Sigdal Kjøkken Gravdal Byggsenter as Gravdal Bygg As

Kjøkken Uno

Sigdal Kjøkken

Pb. 147, Ulltang, 6801 FØRDE 6800 Fax: FØRDE Telefon: Mobil: 47874000 Tlf. 078 41577146 Organisasjonsnr.: NO 992 499 MVAFax Tlf.priv. Mobil 41577146 E-Mail: heidi-ann@gravdal.no Hjemmeside: www.gravdal.no

MERK: Tegningen er bare retningsgivende.

Vår ref: Haaland, Heidi Ann

Kjøkken Uno

Side:1 (1)

www.gravdal.no

Kunde Gravdal Bygg As Ulltang, 6800 FØRDE Tlf. 41577146 Fax Tlf.priv. Mobil 41577146

Vår ref: Haaland

7


November 2012

Ulltang Arkitektteikna einebustader i kjede

Stian Grimseth Mobil 91 36 05 31 Sentralbord: 47 87 40 00 E-post: sg@gravdal.no

www.gravdal.no

Bente AndenĂŚs Mobil: 90 82 14 17 Sentralbord: 47 87 40 00 E-post: ba@gravdal.no

Ulltang prospekt  

Ulltang prospekt 21-11-12.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you