Issuu on Google+

ARCHITECTUUR EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK NAAR : UNITE D’HABITATION BIJLMERMEER SCHIECENTRALE

Door: Yokal Sandoval van Boeckel Sytske van der Kooi Ruben Visser


Voorwoord

Woord vooraf Voor de opdracht architectuur hebben we drie gebouwen met elkaar vergeleken om te kijken hoe je kunt omgaan met openbaar en privé, functies, openbare ruimte, ontsluiting, omgeving en de woning zelf. Hiervoor hebben we twee gebouwen gekregen: Unité d’Habitation uit Marseille en de bijlmermeer in Amsterdam. Het derde gebouw hebben we zelf gekozen: De Schiecentrale in Rotterdam. We hebben voor dit gebow gekozen, omdat dit het meest interessante en complexe gebouw was in het Lloydkwartier. We hopen dat de beelden in dit onderzoek duidelijk weergeven wat de verschillen en overeenkomsten tussen de gebouwen zijn. Deventer, 21-10-2010 Yokal Sandoval van Boeckel Sytske van der Kooi Ruben Visser


Inhoudsopgave Voorwoord

Inhoudsopgave

Le Unité d’Habitation Marseilles De architect Stedenbouwkundige context Ontsluiting Overgang privé en openbaar Functionele inpassing Openbare ruimte Woning Materialen De bijlmermeer Amsterdam De architect Stedenbouwkundige context Ontsluiting Overgang privé en openbaar Functionele inpassing Openbare ruimte Woning Materialen Schiecentrale Rotterdam De architect Stedenbouwkundige context Ontsluiting Overgang privé en openbaar Functionele inpassing Openbare ruimte Woning Materialen Conclusie 3


4


De Architect : le Corbusier - Verticale tuinstad

- De natuur in de stad halen, door middel van een plat dak met beplanting en het landschap er onder door te laten lopen. De natuur kan vrij zijn gang gaan.

- Modulor

- Ontwerp van de plattegrond kan vrij ontworpen worden.

- Domino-huis: gebaseerd op een skelet van gewapend beton, waarbij de structuur wordt gedragen door pijlers die de vloer en het dak dragen. De gelijkheid in vorm en rangschikking die hierdoor ontstaat, waren voor Le Corbusier basisidealen.

- De buitengevel als gordijnwand.

Uitgangspunten/ visie

- Lange horizontale ramen - Functiescheiding

5


Stedenbouwkundige context Plattegrond van de omgeving van Unité d’Habitation

Context van Unité d’habitation: Tweede Wereldoorlog: nieuwe woningen Oceaanstomer: idee voor het benuuten van ruimte Verticale tuinstad: prachtig uitzicht Het gebow is schuin in de omgeving geplaatst, wat voort komt uit de oceaanstomer en benadrukking van de natuur.

De oceaanstomer

6


1.3 Ontsluiting

Ontsluiting Doorsnede met weergave van ontsluiting

3D model met weergave van ontsluiting

Entreehal van het gebouw, geel op de afbeelding hiernaast

Galerij in het midden van het gebouw die de woningen ontsluit, oranje op de afbeelding hierboven

Oranje: Ontsluiting van de woningen door middel van galerijen Rood: Ontsluiting van de galerijen door middel van Liften en trappen Geel: In- en uitgang van het gebouw

7


Overgang privé en openbaar Plattegrond van de omgeving van Unité d’Habitation

Licht blauw: Privé Blauw: Semi-openbaar Donker blauw: Openbaar

In de afbeelding is te zien dat de ruimte onder het gebouw volledig openbaar is. De bewoners van het gebouw hebben daarentegen bovenop het dak van het gebouw een gezamenlijke semi-openbare ruimte.

8


Functionele inpassing Functies in het hele gebouw

9


Functionele inpassing Dek met semi-openbare functies voor de bewoners van het gebouw Legenda 1. Lift toren 2. Lifthal 3. Sportzaal/ gymzaal 4. Ventilatiepijp 5. Schoorsteen 6. Theater 7. Renbaan 8. Creche 9. Zwembad 10. Plek om te zonnen 11. kunstmatige heuvels

Afbeelding met zicht op de gymzaal

Afbeelding met zicht op het zwembad en de creche 10


Openbare ruimte Plattegrond van de omgeving van Unité d’Habitation

Afbeelding met zicht op Unité d’Habitation. In de omgeving is te zien dat er veel bomen staan. In de plattegrond is te zien dat dit gecombineerd is met gazon. Dit zorgt voor ruimte om te ontspannen buiten het gebouw.

11


Woning

Semi-Openbaar Prive

12


Woning Afbeeldingen van de woning

Afbeelding met zicht op het balkon aan de woning

Afbeelding met zicht op berging en kasten die standaard in de inrichting zitten

Afbeelding met zicht op de twee slaapkamers

13


Materialen Uitleg van de materialen Het materiaal wat voornamelijk gebruikt is, is brut beton gegoten in planken: Brutalisme. Realistische werken -> krachtige kleuren en onbewerkt beton. Het beton heeft een beschermende functie tegen de zon. Ook werkte le Corbusier met de werking van licht en donker, wat in deze afbeelding goed is te zien door de schaduwwerking. Le Corbusier gebruikte kleuren die vormen versterkt, afzwakt of bepalend maakt. De kleur blauw diende om een wand te laten wijken, zodat de ruimte groter word. Rood gaf de wand zijn verankering. Wit, de kleur van intelligentie, hield de kleuren bij elkaar.

14


De Architect : Siegfried Nassuth Uitgangspunten - Betonnen constructie

- Concentratie van de functies

- Veel openbaar groen om in te ontmoeten, recreĂŤren en sporten

- Scheiding van de groepen verkeersdeelnemers: - Wandelaars en fietsers op maaiveldniveau - Autowegen op het hogere niveau (bevorderd de verkeers veiligheid) - Autosnelwegen op niveau 2 - Vliegvelden op het hoogste niveau

- Scheiding van de functies wonen, werken en ontspanning. Deze scheiding was noodzakelijk om het overzicht op de stad en de hygiĂŤne te bevorderen

Principe doorsnede met uitgangspunten voor de Bijlmermeer

16


Stedenbouwkundige context

Context: Ruimtegebrek na de oorlog Het maaiveld rondom de woonblokken moets niet alleen zorgen voor groen en recreatie, maar deze ruimte moet ook direct overlopen in zo genaamde vertoeftuinen, ofwel wijkparken. Deze groene ruimte geeft plek aan paviljoentjes voor gezamenlijke activiteiten, maar ook aan vijvers terassen en speelplekken.

17


Ontsluiting

Oranje: Ontsluiting van de woningen door middel van galerijen Rood: Ontsluiting van de galerijen door middel van Liften en trappen Geel: In- en uitgangen van het gebouw

18


Overgang privé en openbaar In de afbeelding is te zien dat er tussen de gebouwen een grote openbare ruimte is die voor recreatieve doeleinden gebruikt kan worden.

In deze afbeelding is de verdeling tussen privé, semi-openbaar en openbaar goed te zien. De galerij aan de linkerkant van het gebouw is semi-openbaar. De woningen vormen het privé terrein en de ruimte rondom het gebouw is volledige openbare ruimte die door iedereen gebruikt kan worden.

Licht blauw: Privé Blauw: Semi-openbaar Donker blauw: Openbaar

19


Functionele inpassing Functiescheiding

Verhoogde metrolijn, gescheiden van de buurt Plattegrond met aanduiding functiescheiding

Fietsers, voetgangers en auto´s gescheiden

wonen

Autoverkeer

Fiets- / voetpaden 20


Openbare ruimte Plattegrond van de omgeving van UnitÊ d’Habitation

Afbeelding met zicht op de metrolijn. Het park gaat hier onder door. Het park vormt de openbare ruimte voor de bewoners van de bijlmerwoningen. Het park is er voor om te spelen, rust en ontspanning te zoeken en elkaar te ontmoeten, wat erg belangrijk is voor de bewoners.

21


Woning Plattegronden woningen in de Bijlmermeer

Driekamerwoning

Vierkamerwoning Afbeelding met zicht op de balkons van de verschillende woningen. Een kleine privĂŠ-buitenruimte.

Semi-Openbaar Prive

22


Materialen In de bijlmermeer is vooral gebruik gemaakt van beton. Beton zorgt voor anoniemiteit in deze massale woningbouw.

23


De Architect : Robert winkel

Uitgangspunten - Flexibiliteit - Combinatie van wonen en werken - Ontspanning na een lange werkdag - Gebruiker staat centraal

Afbeelding van de architect, waarin wordt uitgelegd hoe de flexibiliteit van de woon-werkunits in de schicentrale werkt 25


Stedenbouwkundige context Stedelijke omgeving De afbeelding hiernaast laat zien dat de context van de schiecentrale de haven van het Lloydkwartier is. Dit komt terug in het gebouw. Het platform tussen de twee gebouwen word het dek genoemd, wat refereert aan een schip.

Afbeelding van het uitzicht vanuit de woonwerkunits laat zien dat het gebouw in een stedelijke en waterrijke omgeving staat. 26


Ontsluiting

Afbeelding van de semi-openbare galerij die de woon/ werkunits ontsluit

Oranje: Ontsluiting van de woon-werkunits door middel van galerijen Rood: Ontsluiting van de galerijen door middel van Liften en trappen Geel: In- en uitgangen van het gebouw

27


Overgang privé en openbaar

In deze afbeedling is te zien dat het gebouw privéruimtes en semi-openbare ruimtes bevat. De openbare ruimte ligt volledig buiten het gebouw.

Licht blauw: Privé Blauw: Semi-openbaar Donker blauw: Openbaar

In de afbeelding is te zien dat er tussen de torens op het gebouw een semi-openbare ruimte is voor de gebruikers van het gebouw.

In deze afbeelding is de verdeling tussen privé en semi-openbaar goed te zien. De bergingen die aan de gevel hangen zijn volledig privé en liggen aan een semi-openbare galerij.

28


Functionele inpassing Functies

29


Functionele inpassing Semi-openbaar dek

Dek tussen de twee woontorens, waar de bewoners van het gebouw samen kunnen komen

Ontmoetingsplek en pauzeerruimte met uitzicht op de haven

30


Openbare ruimte Plattegrond van de omgeving van de Schiecentrale

Openbare ruimte aan de zijde van de kadewoningen. Een weg langs de gevel, de kade en dan is er meteen al het water. Weinig openbare ruimte.

In de plattegrond is te zien dat de openbare ruimte vooral uit verhard oppervlak bestaat. Er is daardoor minder ruimte voor recreatieve doeleinden.

Sfeerimpressie van de architecten voor het sportveld 31


Woning Grondgebonden kadewoningen Totaal 20 grondgebonden kadewoningen Doorsnede van de kadewoningen met de aansluiting op de parkeergarage

Plattegronden van de verschillende verdiepingen in de kadewoning

Openbaar Prive

32


Woning Woon-werkunit

Semi-openbaar Prive

De woon-werk units in de Schiecentrale zijn open lofts met een basiskern. In deze units kan men de ruimte zelf in delen naar eigen wens. Het is daardoor erg felxibel. Het is geschikt om in te wonen, in te werken of het wonen en werken te combineren. In totaal zijn er 156 units die variĂŤren in grootte.

Afbeelding van de woon-werk units. Een grote open ruimte met aan de ene zijde uitzicht op de haven

33


Materialen Materialen van het gebouw

Voor dit gebouw is gekozen voor het gebruik van gaas. Het gaas zorgt er niet alleen voor dat de rouwe look van een haven naar voren komt, maar zorgt er ook voor dat de galerij er als een gang uit ziet. Het bied bescherming tegen het weer.

De woon-werkunits hebben aan de voorzijde een glazenwand. Dit zorgt voor veel licht in de units. Ook zorgt dit voor interactie met de omgeving.

34


DE CONCLUSIE

35


Conclusieschema Unite d’Habitation

Bijlmermeer

Schiecentrale

36


Conclusieschema Unite d’Habitation

Bijlmermeer

Schiecentrale

37


Conclusieschema

38


Architectuur Onderzoek