Page 2

Lee Child ÉJFÉLI SZÁLLÍTMÁNY

Jack Reacher épp a maga útját járja, amikor egy wisconsini kisváros zálogházának a kirakatában a West Point Katonai Akadémián végzettek emlékgyűrűjére lesz figyelmes. Hogyan kerülhetett ide? Ettől nem szokás csak úgy megválni. Reacher elhatározza, hogy mindenáron utánajár az esetnek. Megjelenik: februárban

Kristan Higgins ESKÜVŐ ÚJRATÖLTVE

Katerina Diamond A TITOK

Donna MacMeans MÁMOROS ÖLELÉS

Chris Carter A HALÁL SZOBRÁSZA

Mary Jo Putney A LÁZADÓ ÖZVEGY

Douglas Preston – Lincoln Child AZ OBSZIDIÁNKAMRA

Megjelenik: januárban

Megjelenik: februárban

Megjelenik: márciusban

Catherine Anderson SZEDERHOLD Megjelenik: áprilisban

Sabrina Jeffries BOTRÁNYOS BAJKEVERŐK

Megjelenik: májusban

Elizabeth Hoyt SZÍVEMBE ZÁRVA Megjelenik: júniusban

Megjelenik: januárban

Utánnyomások Lee Child 61 ÓRA (február) NINCS MIT VESZÍTENED (május) Nicholas Sparks A LEGHOSSZABB ÚT (március)

Joanna Courtney A HÓDÍTÓ KIRÁLYNÉ Megjelenik: júniusban

Megjelenik: februárban

Stella Newman HÉT LÉPÉS Vince Flynn – Kyle Mills A BOLDOGSÁGHOZ Megjelenik: januárban A PARANCS: HALÁL Megjelenik: áprilisban Paige Toon Peter James EGY DARAB A SZÍVEMBŐL AMÍG A HALÁL Megjelenik: márciusban EL NEM VÁLASZT Megjelenik: májusban Eithne Shortall Linda Castillo SZERELEM A HUSZONHETEDIK SORBAN SÖTÉT ÚTON Megjelenik: márciusban

Megjelenik: júniusban

G en e ra l Pr e s s Könyvk i adó 1 0 86 B u d a p est, D ank ó utc a 4– 8. Tel efon : (0 6 1) 299 1030 ge n e ra lp re ss@li ra. h u

Megjelenik: májusban

w w w.g e n e ra l pre s s .hu w w w.fa ce boo k.co m /g e n er al p r ess w w w.t w i t t e r.co m /GP Kony v m ol y.hu /t a g ok/g e n e ra l - p r ess-k o ny vk iad o

General Press könyvjelző - 2018/1  
General Press könyvjelző - 2018/1  
Advertisement