Page 1

3=================================================================== Her kan du skriva inn referat live under del og bruk-konferansen. Hugs at alle kan sjå og skriva her samstundes. Det er lurt å skriva inn førenamnet sitt på høgre side, slik at ein kan knyta tekst og farge til ein person. Vil du diskutera så kan du bruka chat-funksjonen nede til høgre. /Guttorm. Hugs #delogbruk09 / #del09 dersom du kryssposter til din blogg. http://search.twitter.com/search?q=%23del09 http://search.twitter.com/search?q=%23delogbruk09 =================================================================== Opninga Bengt Jacobsen, Akershus fylkeskomune Me har nok hardware, god tilgang, men kva gjer me no? Kompetanse hos lærar og elev. Innhold Metodekompetanse Basiskunnskap: info.behandling, kjeldekritikk LMS: felles landskap, godt verktøy for organisera. Best for flest, men open for andre løysingar. Fleire kommunikasjons- og delingsarenaer veks fram. http://delogbruk.wikispaces.com 1. Will Richardson (http://weblogg-ed.com/) (Bruker firefox som presentasjonsverktøy, organisert med dette: https://addons.mozilla.org/enUS/firefox/addon/5890 Verden ungane veks opp i er ikkje heilt lik den me vaks opp i. Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=JuFsDN8dsJU Ung gut viser at han ikkje kan få fyr med bue og trepinnar, ber om hjelp i kommentarfeltet. Han har nok spurt folk rundt han om hjelp utan at nokon kunne, kva gjer ein då? Fekk 10 svar. Spesifikk informasjon og tips. Det er det mest interessante, for det var ikke mange visninger på dette tidspunktet. Umiddelbar respons til tross for informasjonsflommen på Youtube. Eksempelet fungerer som en metafor for det som skjer nå: Uansett hva du er opptatt av kan du finne dine likesinnede. Bokanbefaling: "here comes everybody" (forfatter?) Clay Shirky Ikkje ein teknologisk revolusjon, men ein kulturell (M. Wesch) Digitale verktøy gir deg lettere tilgang på personer med kunnskaper på "smalere"interesse områder. Passion based learning (C. Shirky) . Blogginga til Will har spelt ei sentral rolle i forandringa. Tenkjer skulen mest på korleis verda er i dag eller korleis verda er i framtida? #Iranelection - lettare å organisera og samarbeida i grupper. Tenk at ungar kan få tilgang til råinformasjon, me voks opp med info frå nyhende, aviser, bøker. Me treng kanskje hjelpa dei med å utvikla filter. Kva gjer dei med informasjonen? http://surfthechannel.com - video/tv-serie/film. United breaks guitars (http://www.youtube.com/watch?v=5YGc4zOqozo&feature=fvst) , kunder uttaler seg om servicen til bedrifter. 5.6 mill. seere. Interessebasert læring. Ungar finn voksne og andre på nettsamfunn. Will: Ver så snill å læra ungane korleis dei kan koma i kontakt med andre personar (som dei ikkje kjenner) slik at dei kan læra seg enda meir. Er det nokon som lærer elevar/ungar å bruka dei sosiale verktøya (facebook++) Livet vårt blir mer og mer synlig for andre enten vi liker det eller ikke.


Det er fleire folk som bryr seg om det same som du, kor treff du dei? Det handlar om nettverk, kven kobler du deg til? Kva nettverk er du deltakar i? Ein er rimeleg kort frå eit større og anna kunnskapsnettverk. Potensialet i sosiale nettverk er lærande nettverk (Learning networks). Me må læra ungar å laga og ikkje minst bruka desse på ein trygg og sikker måte. Sosiale nettverk burde kalles læringsnettverk, for det er det de er. Delicious network explorer: http://twoantennas.com/projects/delicious.. (virker ikke, må sjekkes) http://fanfiction.net er et favorittsted. Utrolig spennende og innholdsrikt http://www.Fanfiction.net Her er det fleire norske elevar som skriv referat og nye tekstar om t.d. Harry Potter (ca 425 000 tekstar). Dei fleste skribentane er under 18 år. Varierande tekstlengde og kvalitet. Men ein får raskt tilbakemelding. Lærings og interessebasert. myspace -> Molly Baby: legg ut halvnakne bilete det ho kysser veninner og gutar. "Reputation management", kan dei dette? og kva konsekvensar får dette? "Du voks opp i den perioden der ingen lærte ungar å bruka sosiale nettverk". Er det betre å ikkje dukka opp i søk i sosiale nettverk eller google? Nei, men nokon må læra ungane å leggje igjen gode spor. http://www.ncte.org NCTE framework for 21st century literaces framwork. Hjelper me elevane å danna grupper? Globalt? Og lærer me dei å bruka dei for det dei er verdt. Sjekk opp http://www.brukhue.com/ Lærer me elevane å bruka telefon/dings i læring? http://m-learning.se Barn er altfor avhengige av læreren, de er ikke selvstendige "learners". Wikipedia, for eksempel: Lærer vi elevene å bruke dette riktig? Hvordan vurdere slikt arbeid, og hvordan være kildekritisk nok? Ein kan skriva inn ein dårleg artikkel på wikipedia og så få andre til å gjera den betre før ein leverer den inn som svar på ei oppgave. Fortjener slikt ein god karakter? 500 forandringar på wikipedia dei siste 10 minutta... Førsteklassingar lagar podcasting om maur: http://millard.esu3.org/willow/radio/shows/Willowcast24.html Kven er den smartaste i rommet? Og kven er den smartaste i rommet med/uten tilgang til internett? Vi må innse at papir ikke er fremtidens mest dominerende medium. Det er viktig at barn opplever autentisk læring, læring som er relevant for deres liv i fremtiden. Undervisning er læring. Utfordring: Hva er din personlige "Ja, men" for å unngå å ta i bruk dette i din egen undervisning? Live-referat (på engelsk) http://bjornhelge.blogspot.com/2009/10/d-will-richardson.html Sosiale nettverk er ikke nødvendigvis "læringsnettverk": http://coolcatteacher.blogspot.com/2008/01/it-is-about-educational-networking-not.html


2. Arne Krokan (http://arnek.wordpress.com/) delicious; arnek twitter: arnek Presentasjonen vert lagt ut i etterkant. Korleis kan ein enkelt ide forståast på forskjellige måtar? Samfunnet forventer forandringar. "Most eGovernment project fails" Richard Heeks Korleis skapa effektive organisasjoner? Før: Effektiv kommunikasjon var dyrt og kontrollert "Tjenestevei" IT endrar dette, men har organisasjonane endra seg? NEI Kindle utfordrar forlaga - kva forretningsmodell skal dei ha?

E-bok: Alle bøker i verden er tilgjengelig innen ett minutt. Hvilke konsekvenser får det? Det er vanskeleg å få forlaget til å godta at forfattaren vil gi bort boka si gratis elektronisk. Ref. til Gilde sin iPhone-app (gilde kokebok). Tips: Matprat har og ein slik app. Er nettbaserte noko som kjem i tillegg? Me veit ikkje heilt enda. Korleis bruker me overfloden av muligheter? Skulen er full av IKT-kompetanse, problemet er berre at den er på feil sida av kateteret. Ein må gjera noko ein ikkje er heilt sikker på kor ender opp. Ein må gjera ting på nye måtar. enterprise 2.0 ny bok (Niall Cook tror jeg http://www.amazon.com/Enterprise-2-0-NiallCook/dp/0566088002) Kor stor endringstakt skal me ha/kreva/godta? Skal me godta at elevane kjem heim med masse papir? Korleis forholder voksne/born seg til papir? pedagogikk = teknologi + kompetanse. Ulike typar kompetanse. Består av kunnskap, ferdigheter og holdninger. Brevkurs i hjernekirurgi (Aukrust() Du må sjølv ha erfaring med web 2.0 for å driva med det i klasserommet. kunnskap, ferdigheter, holdninger lærar må ha eigen erfaring i 2.0 Er du ikkje ein del av delekulturen så er du ikkje med på (fyll ut!?) utvikla digital kompetanse Kva må ein faktisk kunne? Kva kan vi "slå opp"? kvar er kunnskap?


Teorier om læring er viktige å kjenne til, bl.a. om positive forsterkere. Klikkertrening i klasserommet? Pavlov i klasserommet? Mind maps/concept maps viktige for å utvikle tenkning http://guttorm.hveem.no/blogg/2009/10/tankekart-100-grunnar/ (sjekk diskusjonen og) Sosialkonstruktivistisk, men det er ikkje svaret på alt. Konnektivisme (G. Siemens: http://www.google.com/ search?client=opera&rls=nb&q=connectivism&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8) se også pågående kurs nå om konnektivisme http://ltc.umanitoba.ca/connectivism/?p=189 hashtag #CCK09 Må ikkje overføre oppgåvetypene frå ein analog verden til digital læring Å skrive en oppgavebesvarelse i word og levere den på its Learning er IKKE ikt og læring. Konnektivisme: Læringsteori som tar opp i seg mulighetene i en sammenkoblet verden. Nettverk er verdens mest effektive organisasjonsform. Mulig nå fordi kommunikasjonen har blitt billig nok.Nettverk består av noder og relasjoner. Mange aspekter ved nettverk som kan undersøkes: - kalde/vararme forbindelser - clustere - noder - visualisering Stanford: Kurs i Facebook-psykologi Nettverksvitskap! Nytt fag (Vil ta det!:) ny teknologi: - endra læremiddel -endra læreprossessar --endra relasjonar ALT handlar om nettverk 3 nivå av samarbeid: Deling, gjensidig koordninering, kollektiv handling Jobbe saman samarbeid: deling (ingen gjensidig tilpassing) gjensidig koordinering kollektive handlingar REMIX! Bruk og forandre, del med fellesskapet. Andre utviklar det vidare. Korleis skaper me ein kultur for dette? Oppgåvene må endrast! Me har tilgang til samme teknologi som dei profesjonelle. Skolen som nettverk. http://twitter.com/bardvegar/status/1511222940 Referat: http://bjornhelge.blogspot.com/2009/10/d-arne-krokan.html Microsoft: The Innovative Schools Program Collaborating, Partners in Learning Misson: Inspire, identify, share and scale practises and behaviors that improve learning outcomes...


Metodene er vikitge, vi kan ikkje overerføre metodane frå tidl skule. Jf Krokan tidl i dag. frå Knowledge til Learning Paradigm shift. From Collaboration to connecting Kids don't use e-mail - want things out - immediately. Communication through class - so what (MSN f. ex) Critical thinking more and more important. Our students have to be able to solve problems that yet don't exist. ============================================================================= Parallellsesjoner: Norsk, rom 12-05 ved Margreta Tveisme og Ingunn Kjøl Wiig fra Delogbruk Delogbruksesjonen: http://www.mindomo.com/view.htm?m=4756fda95b5c4e46886f4208b198929c Engelsk: http://bjornhelge.blogspot.com/2009/10/d-engelsk.html Wim Veen Startar med spel-verda. Kva lærer ein av spel, og kva krev spelarar av læring? Å ha det moro, bl.a Spelarar har strategiar, og mål. Spel må inn i klasserommet. Augmented reality: Virtual reality vidareføring? Spel er "deep learning". Virtuelle identitetar/avatarar blir meir og meir like RL. "Agents" Hvorfor spiller man spill/liker spill? Du må ha en strategi Du har et klart mål Du bestemmer Det er moro Passion Freedom Social worthiness Activity and Care Creativity Challenge Nevner ein case der dei som fekk heimekontor jobba meir enn dei som var på kontoret. Lærarar: sjekker de jobbmailen, LMS og slikt utanom arbeidstida? Kirurgi: Trenar med spel. (Elevane ved Kirkenes vgs trener mykje på simulatorar til store maskinar (150 tonns dumper, veghøvel, hjullastar, tryggare, billigare og ikkje minst lettar det overgangen til skikkelege maskinar) Consquenes for learning? Ranking, categorizing, applying, integrating, structuring, abstracting - Kven lærer mest av dette i klasserommet i dag? Læraren. Me bør heller : Connecting and manipulating facts


minds2meet.com video g-speak (http://www.youtube.com/watch?v=dyMVZqJk8s4) Mekk billig versjon sjølv med desse tipsa: http://www.youtube.com/watch?v=Jd3-eiid-Uw Læring handlar om motivasjon. Du må eiga læringa og læringsprosessen. (det slår meg at dette har vi jo visst, men det blir meir og meir sant - og relevant fordi elevane kan velga andre løysingar enn dei vi gir innanfor våre fire veggar) Læringsverktøya må leggje til rette for at folk møtest (gjerne virtuelt) The new teacher: orchestrate your students (Wim Veen) Referat: http://bjornhelge.blogspot.com/2009/10/d-wim-veen.html

del og bruk  
del og bruk  

dob-etherpad

Advertisement