Issuu on Google+

Спеціалізовані установи, заклади, служби та організації, діяльність яких спрямована на попередження насильства в сім'ї в регіонах України станом на 01.01.2012 № п/п

1

Назва установи, закладу, служби, організації

Підпорядкування

2

3

Рік створення

4

Адреса, телефони, е-mail, сайт, керівник установи, закладу, служби, організації

Режим роботи, послуги, які надають установи, закладу, служби, організації

5

6

1. 1.

Кількість жертв насильства, яким надана допомога

Кількість осіб, які пройшли корекційні програми

Жінки

Чоловіки

Жінки

Чоловіки

7

8

9

10

Потреба у створенні установи, закладу, служби, організації

Примітка

11

12

АР Крим Кримський республіканс ький заклад «Центр соціальнопсихологічно ї допомоги» (для жертв насильства)

Міністерст во освіти і науки, молоді та спорту АР Крим

2005

Джанкойський р-н, с. Ізумрудне, вул. Свободи, 33, т. (06564) 5-71-33, e-mail: csp_help_ark @i.ua, директор – Іващенко Наталія Григорівна

цілодобово, надання комплексної допомоги (соціальнопсихологічних, соціальнопедагогічних, соціальномедичних, інформаційних, юридичних послуг жінкам, які потерпіли насильство та опинились в складних життєвих обставинах

38

м. Керч м. Сімферопіль


Всього: 2. 1.

1

2

Вінницька міська громадська організація «Пані Всесвіт»

2002

2.

Вінницька міська громадська організація «Чоловіки проти насильства»

2001

3.

Козятинськи Вінницька й обласний обласна соціальний рада центр матері та дитини

2008

м. Вінниця, вул. 50 років Перемоги, 27/41, голова – Міхновець Тетяна Василівна 21016 м. Вінниця, вул. Збишка, 9/138, голова – Козлов Володимир Володимиров ич м. Козятин, вул. Пролетарська, 91 т. (04342) 5-35-35, 5-3534 e-mail: mothers.centr @gmail.com. директор – Живчик Валентина Григорівна

Вінницька область психологічні, 6 юридичні, соціальноекономічні, інформаційні, послуги

психологічні, юридичні, соціальноекономічні, інформаційні, послуги

цілодобово, соціальнопедагогічні, психологічні, соціальномедичні, соціальнопобутові послуги, допомога в соціалізації

4

11

3


Всього: Всього:

3. 1

4. 1.

3

0

Волинський Волинська обласний ОДА центр соціальнопсихологічно ї допомоги

2005

м. Луцьк, вул. Декабристів, 23, тел./факс (0332)784 80 9, 782 388, VOCSPD@m eta.ua, директор Мишко Наталія Юріївна

Волинська область центр працює 19 цілодобово та надає психологічні, соціальнопедагогічні, соціальномедичні, юридичні, соціальнопобутові, інформаційні послуги

1

Обласний комунальний заклад “Дніпропет ровський центр соціальнопсихологічно ї допомоги”

3

0

Дніпропе тровська обласна рада

2007

Дніпропетровська область м.Дніпропет- цілодобово, 42 ровськ, центр надає пр. Труда, 24, комплекс т./ф. (056) соціально376-53-83, побутових, e-mail: інформаційни socialх, help@yndex.r психологічни u, х, соціальносайт: socialпедагогічних, help.dp.ua. соціальномедичних, юридичних та соціально-

1 установа для роботи з агресорами та проведення корекційних програм, 1 служба, 1 організація для проведення інформацйно -просвітниць -ких заходів


Всього:

економічних послуг. Заклад також надає тимчасове житло в умовах цілодобового стаціонару терміном до 3 місяців

5. 1

1

Донецький обласний центр соціальнопсихологічно ї допомоги

3

Управління у справах сім»ї та молоді ОДА, обласний центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді

2006

Донецька область м. Донецьк, надання 2 вул. Красної психологічАвіації, 11-а них, т. 213-04-57, соціально093-46032297 побутових, docpp.ucoz. соціальноua педагогічКовалев них, соціальноАндрій Миколаевич, медичних, інформаційн их і юридичних послуг тощо особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, що сприятимуть


Всього:

якнайшвидш ому їх поверненню до нормальних умов життєдіяльно сті

6. 1

1

Житомирськ ий обласний центр соціальнопсихологічно ї допомоги Житомирськ ого обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (неспеціалізо ваний заклад, надає допомогу особам, які перебувають у кризовому

0

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2004

м.Житомир, вул.маршала Рибалка, 32. т.8(0412)2559-89, Романчук Людмила Михайлівна

Житомирська область 9 надає соціальнопсихологічну допомогу особам, віком від 18 до 35 років, клієнтам надається тимчасове житло


2

стані, в тому числі і жертвам насильства) Житомирськ ий обласний притулок для неповнолітніх Житомирськ ої обласної ради (неспеціалізо ваний заклад)-

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА

1998

м.Житомир, 3-й пров. Мануїльськог о 5а, т.8(0412)4181-97, Сінько Валентина Яківна

цілодобово, соціальний захист дітей, позбавлених сімейного виховання, які опинилися в складних житловопобутових умовах, залишили навчальні заклади цілодобово, надання дітям комплексної соціальної, психологічно ї педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги.

3

Житомирськ ий обласний центр соціальнопсихологічно ї реабілітації дітей Житомирськ ої обласної ради (неспеціалізо ваний заклад)

Овруцький район, с. В.Кобилин, т. 8(04148)761-87, Матвієнко Тетяна Сергіївна

4

Палата

смт.Брусилів, надає

4

1


5

6

реабілітації попередженн я насильства в сім'ї на базі центральної районної лікарні

вул.Лєрмонто медичні, ва, 41, психологічні, т. 8(04162)3роз'яснюваль 11-21 ноконсультатив ні послуги:

Благодійний центр «Становленн я» в дитячому відділенні при центральній районній лікарні (перебувают ь сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, в т.ч. в яких скоєно насильство) Центр соціальнопсихологічно ї реабілітації дітей «Віри, Надії, Любові»

смт. Ружин, вул. Леніна, 30, т.8(04138)318-56, 8(04138)3-1868

надає медичні, психологічні, роз’яснюваль ноконсультатив ні, гуманітарні, побутові послуги .

м.Коростень, вул. Грушевського, 22, т.8(04142)930-68, Барсук Олена Станіславівна

цілодобово, соціальнопсихологічна реабілітація дітей, які зазнали насилля

Виконавчи й комітет м. Коростень

2003

16

22


(неспеціалізо ваний заклад) 7.

Обласний центр реабілітації жертв насильства в сім'ї при обласному медичному центрі Житомирськ ої обласної ради

Управління охорони здоров’я Житомирсь кої ОДА

2006

м. Житомир, майдан Перемоги, 10-А, т.8(0412)4058-80, 8(0412)47-3734, Хренов Володимир Іванович

консультації юриста, невролога, ортопедатравматолога , акушергінеколога, психотерапев та, лікування, реабілітація

8

Реінтеграцій ний центр «Євгенія»

Жіночий інформацій ноконсультат ивний громадськи й центр за підтримки міжнародн ої організації з міграції

2005

смт. Озерне, вул. Авіаційна, 28, т.8(0412) 4007-03, 8(0412) 4007-32, Бабенко Ірина Германівна

надання психологічно ї та консультатив ної допомоги жертвам насильства

9

Приватний заклад «Житомирсь кий соціальнореабілітаційн

2006

м. Житомир вул. Цюрупи, 1000-Б, т.(0412)447128, Курочкін

цілодобово, надання дітям комплексної соціальної,

8


10.

11.

12.

13.

ий центр для єврейських дітей дитяче містечко «Алюмім» Малинський районний ресурсний центр протидії насильству в сім’ї

Сергій Павлович

Розпорядж ення голови РДА від 04.04.11 № 111

2011

Брусилівськи й ресурсний центр протидії насильству в сім’ї

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА

2010

Овруцький районний ресурсний кризовий центр (для осіб, які вчинили насильство в сім’ї) Андрушівськ ий районний ресурсний центр протидії

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА

2010

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

2010

м. Малин, вул. Неманихіна, 3, Лось Аліна Олександрів на, т. 5-31-48 смт.Брусилів вул.Карла Маркса 3 т.8(04162) 301-97, Алфіменко Налія Василівна м. Овруч вул..Радянсь ка, 31, т. 4-47-50

м.Андрушівк а, пл. Леніна,1, Олексюк Ю.А.

психологічної педагогічної, медичної та правової інформації впровадженн я корекційної програми для осіб, які вчинили насильство в сім’ї

впровадженн я корекційної програми для осіб, які вчинили насильство в сім’ї корекційні програми по роботі з особами, що вчинили насильство в сім’ї

корекційна робота з особами, які вчинили


Всього:

насильства в сім”ї

РДА

насильство в сім”ї

13

0

7.

Всього:

1.

8. 1.

Закарпатський центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей

Служба у справах дітей ОДА

2005

м. Свалява, вул. Верховинська, 43 а, керівник: Попович Оксана Петрівна, т.(03133) 2-2405, 2-23-11, e-mail: oksana.popovih .60@mail.ru

Закарпатська область стаціонар, надання протягом тривалого періоду соціальної, психологічної, медичної та інших видів допомоги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах

0

1

Запорізький обласний центр соціально – психологічно ї допомоги

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Запорізька ОДА

2005

м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 22а, тел. 21388- 20, директор

Запорізька область цілодобово, послуги тимчасового перебування, соціально – побутові, соціально –


Куратченко Ірина Євгеніївна

2.

Всього:

3.

9. 1.

Запорізька обласна громадська організація «Об’єднання психологів, психоаналіти ків «Взаємодія» Благодійна установа „Жіночий кризовий центр „Гармонія”

2004

2000

медичні, соціально – економічні, інформаційні , соціально – педагогічні, психологічні, юридичні м. Запоріжжя, послуги вул. Комарова, інформаційні 25а/17, , соціально – т. 270- 92- 91, педагогічні, голова психологічні, правління юридичні Куратченко І.Є. м. Запоріжжя, директор – Лазарева Тетяна Петрівна

послуги інформаційні , соціально – педагогічні, психологічні

3

ІваноІваноФранківськи Франківй обласний ська ОДА центр соціальнопсихологічно

0

2005

с-ще Верховина, вул.Коваля, 1, тел./факс 0(3432)

Івано-Франківська область цілодобово, 7 стаціон��р центр надає в умовах невідкладну комплексну


Всього:

ї допомоги в селищі Верховина

2-51-45 ел. адреса CSPD@meta. ua

1

0

Всього:

10.

11. 1.

допомогу (психологічні , соціальнопобутові, соціальномедичні, юридичні інформаційні послуги) та тимчасовий притулок особам, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Київська область 0

Кіровоградсь Кіровокий градська обласний ОДА центр соціальнопсихологічно ї допомоги

0

2005

м. Кіровоград, вул. Бєлінсько го, буд. 3, т. 0(522)274236, керівник – Вінницька Наталія

Кіровоградська область центр 13 працює у режимі цілодобового стаціонару, денного стаціонару, клієнтам


Всього:

Миколаївна

Всього:

12. 1

1

Луганський обласний центр соціальнопсихологічно ї допомоги

0

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА

2006

смт. Слов’яносербськ, вул. Гагаріна, 36, (06473) 9-3054, locspp28lk@l ist.ru, директор – Стрєлкова Н.В.

Луганська область режим 5 роботи – цілодобовий; послуги – соціальнопедагогічні, соціальнопсихологічні, соціальнопобутові, соціальномедичні, юридичні, соціальноекономічні

1

13. Всього:

надаються консультації по телефону та одноразова допомога

6

0 Львівська область 1

0


Всього:

14. 1

Обласний Центр соціальнопсихологічно ї допомоги

2005

м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції, 239,pppocsvz @mail. ru, директор Губарева Світлана Євгенівна

Миколаївська область З 8.00 до 6 17.00, вихідні: субота, неділя, черговий педагог працює цілодобово, надає психологічні, соціальнопобутові, соціальнопедагогічні, соціальномедичні, соціальноекономічні, інформаційні та юридичні послуги, послуги з працевлашту вання осіб

1

15. Всього:

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

3

створення кризового центру денного перебування для роботи з особами, що вчинили насильство в сім’ї

1

Одеська область 0

0


16.

Полтавська область

Всього:

центр соціальнопсихологічної допомоги особам, які знаходяться у складних життєвих обставинах з приводу насильства в сім’ї 0

1

Всього:

17.

18. 1.

Рівненська область 0

Сумський обласний центр соціальнопсихологічн ої допомоги

1

управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської ОДА

2005

Сумська область м. Суми, вул. 8.00 – 17.00, 29 Іллінська, 51- соціальног.,т. 8 (0542) психологічні 60-18-58, послуги; e-mail: юридичні; polha@ukr.ne медичні t, директор: Малюта Ольга Миколаївна

1

додаткове відділення для постраждалих від насильства в сім’ї, де зможуть перебувати сім’ї з дітьми


Всього:

1

1

Всього:

19.

20. 1.

Тернопільська область 0

Харківське відділення Всеукраїнськ ого благодійного «Фонду допомоги жертвам насилля»

0

громадська організація

2000

Харківська область понеділок – м. Харків, вул. п’ятниця Гамарніка, 6- з 10-00 до а, 19-00 Романова послуги Ірина щодо Василівна, психологічно к.т. 067 572- го та 30-09 юридичного консультуван ня членів сімей, соціальної корекції осіб, які постраждали від насильства в сім’ї та осіб, які вчинили насильство

відповідно до листа Мінсоцполіти ки від 01.12.2011 р. № 11896/0/411/56 щодо створення у 2013 році закладів соціального обслуговуван ня за рахунок субвенції з державного бюджету готується пакет кошторисної документації щодо створення центру соціальнопсихологічної


Всього:

допомоги на базі одного з районів Харківської області

21. 1.

1

ХОЦ "Успішна жінка"

2.

ХОГЦ "Чоловіки проти насиль ства"

3.

Обласний транзитно-

1

(050) 9243395, (0552) 423765, 423566 mykytas@mai l .ru admin@bysin ess.kherson.ua голова Микитась Олена Миколаївна т. 44-25-73, (067)766 6990, (050)8249429 magainstviole nce@mail.ru голова Федорінов Дмитро Олександрович т. 39-58-79 (095)97-88-

Херсонська область 2 10.00-16.00, юридичні та психологічні консультації

12.00-18.00, юридичні та психологічні консультації

4

3

цілодобово, юридичні

7

10


Всього:

реінтеграцій ний центр для потерпілих від торгівлі людьми

22. 1.

2.

679, психологічні (050)1950646 консультації uspix2@all.kh та інші erson.ua, директор Литвиненко Анжела Вікторівна

3

Старокостянтинівський міський кризовий центр

Управління у справах сім’ї та молоді виконавчог о комітету Старокостя нтинівської міської ради Центр Управління соціальної молоді та допомоги спорту молоді Хмельниць м.Хмельниць кої міської кий ради

1

2006

Рішення сесії виконавчого комітету №9 від 17.09.98

м.Старокостянтинів, вул. Миру,½, (03854)49120 ksc2008@ukr. net, директорСослюк Людмила Валентинівна

м.Хмельниць кий, вул.Кам’янец ька, 38, т.65-73-28, 76-29-28, Директор Рудницька Галина Сергіївна, т.( 067-271-

Хмельницька область пн.-чт 145 00 00 8 -18 пт 800-1700 послуги: психологічні, юридичні, інформаційні

9.00 -18.15, послуги: консультації юриста, психолога

5

6


Всього:

3.

23. 1.

Хмельниць Державний ка ОДА заклад, Хмельницьк ий обласний центр соціальнопсихологічно ї допомоги

2004

73-76) м.Хмельниць -кий, вул.Заводськ а, 61/1, т. 7464-72, директор Андрейчак Алла Федорівна, т.(097-56580-74)

цілодобово, послуги: психологічні, соціальні, педагогічні, медичні, економічні, юридичні, інформаційні

133, з них дітей 21

3

Обласний Служба у міжрегіональ справах ний дітей ОДА притулок для дітей у м. Умань

3 дітей

0

1999

м. Умань, вул. Гонти, 12, prutylokuman @rambler.ru, завідуюча – Бурська Н.В.

Черкаська область цілодобово, надання комплексної соціальної, психологічно ї, педагогічної, правової, медичної та інших видів допомоги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, залишилися поза сімейним


Всього:

2.

24.

Черкаський Служба у обласний справах притулок для дітей ОДА дітей

1997

м. Черкаси, вул. Чайковського, 40, cherkasy_kids @ukr.net директор – Бондар М.І.

оточенням, зазнали насильства цілодобово, надання комплексної соціальної, психологічно ї, педагогічної, правової, медичної та інших видів допомоги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, залишилися поза сімейним оточенням, зазнали насильства

1

1

0

2

Чернівецька область


Всього:

1.

25. 1.

Чернівецьки Чернівей обласний цька ОДА центр соціальнопсихологічно ї допомоги

2005

58021, м. Чернівці, вул.Білоруська, 22, т.58-23-83

цілодобово, 3 -жінки психологічні, 4соціальнодівчинки педагогічні, соціальнопобутові, інформаційні , соціальномедичні послуги, харчування, проживання

4 хлопчики

1

Чернігівськи Чернігівськ й обласний а ОДА центр соціальнопсихологічно ї допомоги

1

на кінцево му етапі проход ження, залиши лося три заняття по корекці йних програм ах

12

0

2005

Чернігівська область надання 3 - жінки, м. Чернігів, соціальних 3 -дитини вул. послуг, Елеваторна, тимчасового 6, т.(04622)5838 притулку; забезпечує 7; cnocspd@ харчуванням, ukrpost.ua; консультуКоливошко вання; Ірина надає Петрівна психологічну допомогу, посередниць кі послуги; сприяє працевлашту ванню,


Всього:

влаштуванн ю на навчання

26. 1.

2.

1

0

Київський міський центр роботи з жінками (Притулок для жінок, які зазнали насильства в сім'ї)

Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчог о органу Київради (КМДА)

1998

Київський міський центр сім’ї «Родинний дім»

Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчог о органу Київради (КМДА)

2002

м. Київ 238 з 09:00 до 18:00 надання консультацій юриста, психолога, психотерапев та, тимчасове перебування жінок з дітьми (неповнолітн іми) 03190 пн-чт 176 м. Київ, 9:00 – 18:00 вул. Салютна, пт з 9:00 – 11-А 17:00, (044) 422-10- надання 69, соціальноwww.Rodyna.i психологічn.ua них, e-mail: педагогічноRodyniy.dim@ освітніх gmail.com, послуг, директор – індивідуальКозлова них Галина консультацій 04050 м. Київ, вул. Мельникова, 20, т.483-07-13; 483-30-38 e-mail: cww@ukr.net, ,директор – Міленко Віра Федорівна

16

42

9

34

1 - денний центр для реабілітації осіб, які стали жертвами домашнього насилля та торгівлі людьми.


Михайлівна

3.

Київський міський центр соціальнопсихологічно ї допомоги

Виконавчи й орган Київради (КМДА)

2007

4.

Центр у справах сім’ї та жінок “Родинний дім” Голосіївськог о району

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Голосіївськ ої районної в місті Києві державної адміністрац

2003

психологів та юристів, групова робота з жертвами насильства та особами що скоїли домашнє насильство пн.- пт м. Київ, 09.00- 18.00, вул. НовоДарницька,26, надання 1 корпус. соціальнот. 566-15-48. педагогічдиректор – них, Крупчинська медичних, Людмила психологічних, Іванівна юридичних, інформаційн их, соціальноекономічних послуг 03039, пн - чт м. Київ, з 9.00-18.00, просп. Науки,18 пт 9.00т. 524-20-31, 16.45, директор надання Сліпачук Олена інформаційПетрівна них, психологічних , соціальнопедагогічних, соціально-

27

1

238

21

7

5

1 - центр соціальнопсихологічної допомоги, для осіб, які зазнали насильства в сім’ї


ії 5.

Центр сім'ї Відділ у Дарницького справах району сім'ї, молоді та спорту Дарницької районної в місті Києві державної адміністраці ї

2004

6.

Центр у справах сім’ї та жінок Деснянського району

2003

Деснянська районна в місті Києві державна адміністраці я

медичних послуг м. Київ, просп. пн.-чт. Григоренка, 09:00 – 18:00 21-б, пт з 09:00т. 575-46-72, 16:45, директор– надання Костюк Наталія інформаційни іванівна х, психологічних, соціальнопедагогічних, соціальномедичних послуг, організація та проведення психокорекцій ної роботи з особами, які вчинили насильство, проведення навчальних семінарів, тренінгів м. Київ,вул. пн-пт Курчатова,14а, з 9.00-18.00, т. 518-96-00, надання 518-73-72, юридичних, директорінформаційни Грищенко х, психологічНаталія них, Степанівна соціальнопедагогічних, соціально-

107

42

1

5

495

65

2

19


7.

Центр у справах сім'ї та жінок «Родинний дім» Святошинськ ого району

8.

Центр у справах сім'ї та жінок Солом’янськ ого району

9.

Центр у справах сім'ї

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Святошинс ької районної в місті Києві державної адміністрац ії Солом’янсь ка районна в місті Києві державна адміністрац ія

Шевченків ська

2002

2002

2001

медичних послуг, надання притулку жінкамжертвам насильства у сім’ї. м. Київ, пн.-пт з 9.00 вул.Зодчих, 10-а 18.00, надання т. 276-03-75, 276-76-86, психологічни директор х, соціальноМорозова педагогічних Любов послуг, Володимирівн реабілітація а дітей із кризових сімей 03186 пн-чт м. Київ, з 09:00 18:00, просп. Повітрофлот- пт з 9:00 до ський, 40-а, 17:45, т. 520-11-96, надання в.о. директора інформаційн их, - Савчук Олена соціальноДмитрівна педагогічних та психологічних консультацій 04050 пн-чт м. Київ, з 09:00-18:00

164

21

4

183

19

1

5

8

9

6

введення посади соціаль ного психоло га, психоте рапевта та юриста

1 - ізолятор для осіб, що


Всього:

та жінок Шевченківсь кого району

районна в місті Києві державна адміністрац ія

вул. Артема, 81, т. 486-48-30, 486-4844, директор – Лєбєдєва Людмила Миколаївна

9

Всього:

27.

Всього по регіонам

пт з 09:0016:45, надання юридичних, психологічни х послуг, робота з особами, які вчиняють насильство в сім'ях

вчиняють насильство в сім'ї

3 м. Севастополь

0

0

49

15

Директор Департаменту сімейної політики

Г.Г. Жуковська


Specialized agencies preventing domestic violence in Ukraine