Page 1

Спеціалізовані установи, заклади, служби та організації, діяльність яких спрямована на попередження насильства в сім'ї в регіонах України станом на 01.01.2012 № п/п

1

Назва установи, закладу, служби, організації

Підпорядкування

2

3

Рік створення

4

Адреса, телефони, е-mail, сайт, керівник установи, закладу, служби, організації

Режим роботи, послуги, які надають установи, закладу, служби, організації

5

6

1. 1.

Кількість жертв насильства, яким надана допомога

Кількість осіб, які пройшли корекційні програми

Жінки

Чоловіки

Жінки

Чоловіки

7

8

9

10

Потреба у створенні установи, закладу, служби, організації

Примітка

11

12

АР Крим Кримський республіканс ький заклад «Центр соціальнопсихологічно ї допомоги» (для жертв насильства)

Міністерст во освіти і науки, молоді та спорту АР Крим

2005

Джанкойський р-н, с. Ізумрудне, вул. Свободи, 33, т. (06564) 5-71-33, e-mail: csp_help_ark @i.ua, директор – Іващенко Наталія Григорівна

цілодобово, надання комплексної допомоги (соціальнопсихологічних, соціальнопедагогічних, соціальномедичних, інформаційних, юридичних послуг жінкам, які потерпіли насильство та опинились в складних життєвих обставинах

38

м. Керч м. Сімферопіль


Всього: 2. 1.

1

2

Вінницька міська громадська організація «Пані Всесвіт»

2002

2.

Вінницька міська громадська організація «Чоловіки проти насильства»

2001

3.

Козятинськи Вінницька й обласний обласна соціальний рада центр матері та дитини

2008

м. Вінниця, вул. 50 років Перемоги, 27/41, голова – Міхновець Тетяна Василівна 21016 м. Вінниця, вул. Збишка, 9/138, голова – Козлов Володимир Володимиров ич м. Козятин, вул. Пролетарська, 91 т. (04342) 5-35-35, 5-3534 e-mail: mothers.centr @gmail.com. директор – Живчик Валентина Григорівна

Вінницька область психологічні, 6 юридичні, соціальноекономічні, інформаційні, послуги

психологічні, юридичні, соціальноекономічні, інформаційні, послуги

цілодобово, соціальнопедагогічні, психологічні, соціальномедичні, соціальнопобутові послуги, допомога в соціалізації

4

11

3


Всього: Всього:

3. 1

4. 1.

3

0

Волинський Волинська обласний ОДА центр соціальнопсихологічно ї допомоги

2005

м. Луцьк, вул. Декабристів, 23, тел./факс (0332)784 80 9, 782 388, VOCSPD@m eta.ua, директор Мишко Наталія Юріївна

Волинська область центр працює 19 цілодобово та надає психологічні, соціальнопедагогічні, соціальномедичні, юридичні, соціальнопобутові, інформаційні послуги

1

Обласний комунальний заклад “Дніпропет ровський центр соціальнопсихологічно ї допомоги”

3

0

Дніпропе тровська обласна рада

2007

Дніпропетровська область м.Дніпропет- цілодобово, 42 ровськ, центр надає пр. Труда, 24, комплекс т./ф. (056) соціально376-53-83, побутових, e-mail: інформаційни socialх, help@yndex.r психологічни u, х, соціальносайт: socialпедагогічних, help.dp.ua. соціальномедичних, юридичних та соціально-

1 установа для роботи з агресорами та проведення корекційних програм, 1 служба, 1 організація для проведення інформацйно -просвітниць -ких заходів


Всього:

економічних послуг. Заклад також надає тимчасове житло в умовах цілодобового стаціонару терміном до 3 місяців

5. 1

1

Донецький обласний центр соціальнопсихологічно ї допомоги

3

Управління у справах сім»ї та молоді ОДА, обласний центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді

2006

Донецька область м. Донецьк, надання 2 вул. Красної психологічАвіації, 11-а них, т. 213-04-57, соціально093-46032297 побутових, docpp.ucoz. соціальноua педагогічКовалев них, соціальноАндрій Миколаевич, медичних, інформаційн их і юридичних послуг тощо особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, що сприятимуть


Всього:

якнайшвидш ому їх поверненню до нормальних умов життєдіяльно сті

6. 1

1

Житомирськ ий обласний центр соціальнопсихологічно ї допомоги Житомирськ ого обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (неспеціалізо ваний заклад, надає допомогу особам, які перебувають у кризовому

0

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2004

м.Житомир, вул.маршала Рибалка, 32. т.8(0412)2559-89, Романчук Людмила Михайлівна

Житомирська область 9 надає соціальнопсихологічну допомогу особам, віком від 18 до 35 років, клієнтам надається тимчасове житло


2

стані, в тому числі і жертвам насильства) Житомирськ ий обласний притулок для неповнолітніх Житомирськ ої обласної ради (неспеціалізо ваний заклад)-

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА

1998

м.Житомир, 3-й пров. Мануїльськог о 5а, т.8(0412)4181-97, Сінько Валентина Яківна

цілодобово, соціальний захист дітей, позбавлених сімейного виховання, які опинилися в складних житловопобутових умовах, залишили навчальні заклади цілодобово, надання дітям комплексної соціальної, психологічно ї педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги.

3

Житомирськ ий обласний центр соціальнопсихологічно ї реабілітації дітей Житомирськ ої обласної ради (неспеціалізо ваний заклад)

Овруцький район, с. В.Кобилин, т. 8(04148)761-87, Матвієнко Тетяна Сергіївна

4

Палата

смт.Брусилів, надає

4

1


5

6

реабілітації попередженн я насильства в сім'ї на базі центральної районної лікарні

вул.Лєрмонто медичні, ва, 41, психологічні, т. 8(04162)3роз'яснюваль 11-21 ноконсультатив ні послуги:

Благодійний центр «Становленн я» в дитячому відділенні при центральній районній лікарні (перебувают ь сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, в т.ч. в яких скоєно насильство) Центр соціальнопсихологічно ї реабілітації дітей «Віри, Надії, Любові»

смт. Ружин, вул. Леніна, 30, т.8(04138)318-56, 8(04138)3-1868

надає медичні, психологічні, роз’яснюваль ноконсультатив ні, гуманітарні, побутові послуги .

м.Коростень, вул. Грушевського, 22, т.8(04142)930-68, Барсук Олена Станіславівна

цілодобово, соціальнопсихологічна реабілітація дітей, які зазнали насилля

Виконавчи й комітет м. Коростень

2003

16

22


(неспеціалізо ваний заклад) 7.

Обласний центр реабілітації жертв насильства в сім'ї при обласному медичному центрі Житомирськ ої обласної ради

Управління охорони здоров’я Житомирсь кої ОДА

2006

м. Житомир, майдан Перемоги, 10-А, т.8(0412)4058-80, 8(0412)47-3734, Хренов Володимир Іванович

консультації юриста, невролога, ортопедатравматолога , акушергінеколога, психотерапев та, лікування, реабілітація

8

Реінтеграцій ний центр «Євгенія»

Жіночий інформацій ноконсультат ивний громадськи й центр за підтримки міжнародн ої організації з міграції

2005

смт. Озерне, вул. Авіаційна, 28, т.8(0412) 4007-03, 8(0412) 4007-32, Бабенко Ірина Германівна

надання психологічно ї та консультатив ної допомоги жертвам насильства

9

Приватний заклад «Житомирсь кий соціальнореабілітаційн

2006

м. Житомир вул. Цюрупи, 1000-Б, т.(0412)447128, Курочкін

цілодобово, надання дітям комплексної соціальної,

8


10.

11.

12.

13.

ий центр для єврейських дітей дитяче містечко «Алюмім» Малинський районний ресурсний центр протидії насильству в сім’ї

Сергій Павлович

Розпорядж ення голови РДА від 04.04.11 № 111

2011

Брусилівськи й ресурсний центр протидії насильству в сім’ї

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА

2010

Овруцький районний ресурсний кризовий центр (для осіб, які вчинили насильство в сім’ї) Андрушівськ ий районний ресурсний центр протидії

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА

2010

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

2010

м. Малин, вул. Неманихіна, 3, Лось Аліна Олександрів на, т. 5-31-48 смт.Брусилів вул.Карла Маркса 3 т.8(04162) 301-97, Алфіменко Налія Василівна м. Овруч вул..Радянсь ка, 31, т. 4-47-50

м.Андрушівк а, пл. Леніна,1, Олексюк Ю.А.

психологічної педагогічної, медичної та правової інформації впровадженн я корекційної програми для осіб, які вчинили насильство в сім’ї

впровадженн я корекційної програми для осіб, які вчинили насильство в сім’ї корекційні програми по роботі з особами, що вчинили насильство в сім’ї

корекційна робота з особами, які вчинили


Всього:

насильства в сім”ї

РДА

насильство в сім”ї

13

0

7.

Всього:

1.

8. 1.

Закарпатський центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей

Служба у справах дітей ОДА

2005

м. Свалява, вул. Верховинська, 43 а, керівник: Попович Оксана Петрівна, т.(03133) 2-2405, 2-23-11, e-mail: oksana.popovih .60@mail.ru

Закарпатська область стаціонар, надання протягом тривалого періоду соціальної, психологічної, медичної та інших видів допомоги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах

0

1

Запорізький обласний центр соціально – психологічно ї допомоги

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Запорізька ОДА

2005

м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 22а, тел. 21388- 20, директор

Запорізька область цілодобово, послуги тимчасового перебування, соціально – побутові, соціально –


Куратченко Ірина Євгеніївна

2.

Всього:

3.

9. 1.

Запорізька обласна громадська організація «Об’єднання психологів, психоаналіти ків «Взаємодія» Благодійна установа „Жіночий кризовий центр „Гармонія”

2004

2000

медичні, соціально – економічні, інформаційні , соціально – педагогічні, психологічні, юридичні м. Запоріжжя, послуги вул. Комарова, інформаційні 25а/17, , соціально – т. 270- 92- 91, педагогічні, голова психологічні, правління юридичні Куратченко І.Є. м. Запоріжжя, директор – Лазарева Тетяна Петрівна

послуги інформаційні , соціально – педагогічні, психологічні

3

ІваноІваноФранківськи Франківй обласний ська ОДА центр соціальнопсихологічно

0

2005

с-ще Верховина, вул.Коваля, 1, тел./факс 0(3432)

Івано-Франківська область цілодобово, 7 стаціонар центр надає в умовах невідкладну комплексну


Всього:

ї допомоги в селищі Верховина

2-51-45 ел. адреса CSPD@meta. ua

1

0

Всього:

10.

11. 1.

допомогу (психологічні , соціальнопобутові, соціальномедичні, юридичні інформаційні послуги) та тимчасовий притулок особам, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Київська область 0

Кіровоградсь Кіровокий градська обласний ОДА центр соціальнопсихологічно ї допомоги

0

2005

м. Кіровоград, вул. Бєлінсько го, буд. 3, т. 0(522)274236, керівник – Вінницька Наталія

Кіровоградська область центр 13 працює у режимі цілодобового стаціонару, денного стаціонару, клієнтам


Всього:

Миколаївна

Всього:

12. 1

1

Луганський обласний центр соціальнопсихологічно ї допомоги

0

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА

2006

смт. Слов’яносербськ, вул. Гагаріна, 36, (06473) 9-3054, locspp28lk@l ist.ru, директор – Стрєлкова Н.В.

Луганська область режим 5 роботи – цілодобовий; послуги – соціальнопедагогічні, соціальнопсихологічні, соціальнопобутові, соціальномедичні, юридичні, соціальноекономічні

1

13. Всього:

надаються консультації по телефону та одноразова допомога

6

0 Львівська область 1

0


Всього:

14. 1

Обласний Центр соціальнопсихологічно ї допомоги

2005

м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції, 239,pppocsvz @mail. ru, директор Губарева Світлана Євгенівна

Миколаївська область З 8.00 до 6 17.00, вихідні: субота, неділя, черговий педагог працює цілодобово, надає психологічні, соціальнопобутові, соціальнопедагогічні, соціальномедичні, соціальноекономічні, інформаційні та юридичні послуги, послуги з працевлашту вання осіб

1

15. Всього:

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

3

створення кризового центру денного перебування для роботи з особами, що вчинили насильство в сім’ї

1

Одеська область 0

0


16.

Полтавська область

Всього:

центр соціальнопсихологічної допомоги особам, які знаходяться у складних життєвих обставинах з приводу насильства в сім’ї 0

1

Всього:

17.

18. 1.

Рівненська область 0

Сумський обласний центр соціальнопсихологічн ої допомоги

1

управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської ОДА

2005

Сумська область м. Суми, вул. 8.00 – 17.00, 29 Іллінська, 51- соціальног.,т. 8 (0542) психологічні 60-18-58, послуги; e-mail: юридичні; polha@ukr.ne медичні t, директор: Малюта Ольга Миколаївна

1

додаткове відділення для постраждалих від насильства в сім’ї, де зможуть перебувати сім’ї з дітьми


Всього:

1

1

Всього:

19.

20. 1.

Тернопільська область 0

Харківське відділення Всеукраїнськ ого благодійного «Фонду допомоги жертвам насилля»

0

громадська організація

2000

Харківська область понеділок – м. Харків, вул. п’ятниця Гамарніка, 6- з 10-00 до а, 19-00 Романова послуги Ірина щодо Василівна, психологічно к.т. 067 572- го та 30-09 юридичного консультуван ня членів сімей, соціальної корекції осіб, які постраждали від насильства в сім’ї та осіб, які вчинили насильство

відповідно до листа Мінсоцполіти ки від 01.12.2011 р. № 11896/0/411/56 щодо створення у 2013 році закладів соціального обслуговуван ня за рахунок субвенції з державного бюджету готується пакет кошторисної документації щодо створення центру соціальнопсихологічної


Всього:

допомоги на базі одного з районів Харківської області

21. 1.

1

ХОЦ "Успішна жінка"

2.

ХОГЦ "Чоловіки проти насиль ства"

3.

Обласний транзитно-

1

(050) 9243395, (0552) 423765, 423566 mykytas@mai l .ru admin@bysin ess.kherson.ua голова Микитась Олена Миколаївна т. 44-25-73, (067)766 6990, (050)8249429 magainstviole nce@mail.ru голова Федорінов Дмитро Олександрович т. 39-58-79 (095)97-88-

Херсонська область 2 10.00-16.00, юридичні та психологічні консультації

12.00-18.00, юридичні та психологічні консультації

4

3

цілодобово, юридичні

7

10


Всього:

реінтеграцій ний центр для потерпілих від торгівлі людьми

22. 1.

2.

679, психологічні (050)1950646 консультації uspix2@all.kh та інші erson.ua, директор Литвиненко Анжела Вікторівна

3

Старокостянтинівський міський кризовий центр

Управління у справах сім’ї та молоді виконавчог о комітету Старокостя нтинівської міської ради Центр Управління соціальної молоді та допомоги спорту молоді Хмельниць м.Хмельниць кої міської кий ради

1

2006

Рішення сесії виконавчого комітету №9 від 17.09.98

м.Старокостянтинів, вул. Миру,½, (03854)49120 ksc2008@ukr. net, директорСослюк Людмила Валентинівна

м.Хмельниць кий, вул.Кам’янец ька, 38, т.65-73-28, 76-29-28, Директор Рудницька Галина Сергіївна, т.( 067-271-

Хмельницька область пн.-чт 145 00 00 8 -18 пт 800-1700 послуги: психологічні, юридичні, інформаційні

9.00 -18.15, послуги: консультації юриста, психолога

5

6


Всього:

3.

23. 1.

Хмельниць Державний ка ОДА заклад, Хмельницьк ий обласний центр соціальнопсихологічно ї допомоги

2004

73-76) м.Хмельниць -кий, вул.Заводськ а, 61/1, т. 7464-72, директор Андрейчак Алла Федорівна, т.(097-56580-74)

цілодобово, послуги: психологічні, соціальні, педагогічні, медичні, економічні, юридичні, інформаційні

133, з них дітей 21

3

Обласний Служба у міжрегіональ справах ний дітей ОДА притулок для дітей у м. Умань

3 дітей

0

1999

м. Умань, вул. Гонти, 12, prutylokuman @rambler.ru, завідуюча – Бурська Н.В.

Черкаська область цілодобово, надання комплексної соціальної, психологічно ї, педагогічної, правової, медичної та інших видів допомоги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, залишилися поза сімейним


Всього:

2.

24.

Черкаський Служба у обласний справах притулок для дітей ОДА дітей

1997

м. Черкаси, вул. Чайковського, 40, cherkasy_kids @ukr.net директор – Бондар М.І.

оточенням, зазнали насильства цілодобово, надання комплексної соціальної, психологічно ї, педагогічної, правової, медичної та інших видів допомоги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, залишилися поза сімейним оточенням, зазнали насильства

1

1

0

2

Чернівецька область


Всього:

1.

25. 1.

Чернівецьки Чернівей обласний цька ОДА центр соціальнопсихологічно ї допомоги

2005

58021, м. Чернівці, вул.Білоруська, 22, т.58-23-83

цілодобово, 3 -жінки психологічні, 4соціальнодівчинки педагогічні, соціальнопобутові, інформаційні , соціальномедичні послуги, харчування, проживання

4 хлопчики

1

Чернігівськи Чернігівськ й обласний а ОДА центр соціальнопсихологічно ї допомоги

1

на кінцево му етапі проход ження, залиши лося три заняття по корекці йних програм ах

12

0

2005

Чернігівська область надання 3 - жінки, м. Чернігів, соціальних 3 -дитини вул. послуг, Елеваторна, тимчасового 6, т.(04622)5838 притулку; забезпечує 7; cnocspd@ харчуванням, ukrpost.ua; консультуКоливошко вання; Ірина надає Петрівна психологічну допомогу, посередниць кі послуги; сприяє працевлашту ванню,


Всього:

влаштуванн ю на навчання

26. 1.

2.

1

0

Київський міський центр роботи з жінками (Притулок для жінок, які зазнали насильства в сім'ї)

Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчог о органу Київради (КМДА)

1998

Київський міський центр сім’ї «Родинний дім»

Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчог о органу Київради (КМДА)

2002

м. Київ 238 з 09:00 до 18:00 надання консультацій юриста, психолога, психотерапев та, тимчасове перебування жінок з дітьми (неповнолітн іми) 03190 пн-чт 176 м. Київ, 9:00 – 18:00 вул. Салютна, пт з 9:00 – 11-А 17:00, (044) 422-10- надання 69, соціальноwww.Rodyna.i психологічn.ua них, e-mail: педагогічноRodyniy.dim@ освітніх gmail.com, послуг, директор – індивідуальКозлова них Галина консультацій 04050 м. Київ, вул. Мельникова, 20, т.483-07-13; 483-30-38 e-mail: cww@ukr.net, ,директор – Міленко Віра Федорівна

16

42

9

34

1 - денний центр для реабілітації осіб, які стали жертвами домашнього насилля та торгівлі людьми.


Михайлівна

3.

Київський міський центр соціальнопсихологічно ї допомоги

Виконавчи й орган Київради (КМДА)

2007

4.

Центр у справах сім’ї та жінок “Родинний дім” Голосіївськог о району

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Голосіївськ ої районної в місті Києві державної адміністрац

2003

психологів та юристів, групова робота з жертвами насильства та особами що скоїли домашнє насильство пн.- пт м. Київ, 09.00- 18.00, вул. НовоДарницька,26, надання 1 корпус. соціальнот. 566-15-48. педагогічдиректор – них, Крупчинська медичних, Людмила психологічних, Іванівна юридичних, інформаційн их, соціальноекономічних послуг 03039, пн - чт м. Київ, з 9.00-18.00, просп. Науки,18 пт 9.00т. 524-20-31, 16.45, директор надання Сліпачук Олена інформаційПетрівна них, психологічних , соціальнопедагогічних, соціально-

27

1

238

21

7

5

1 - центр соціальнопсихологічної допомоги, для осіб, які зазнали насильства в сім’ї


ії 5.

Центр сім'ї Відділ у Дарницького справах району сім'ї, молоді та спорту Дарницької районної в місті Києві державної адміністраці ї

2004

6.

Центр у справах сім’ї та жінок Деснянського району

2003

Деснянська районна в місті Києві державна адміністраці я

медичних послуг м. Київ, просп. пн.-чт. Григоренка, 09:00 – 18:00 21-б, пт з 09:00т. 575-46-72, 16:45, директор– надання Костюк Наталія інформаційни іванівна х, психологічних, соціальнопедагогічних, соціальномедичних послуг, організація та проведення психокорекцій ної роботи з особами, які вчинили насильство, проведення навчальних семінарів, тренінгів м. Київ,вул. пн-пт Курчатова,14а, з 9.00-18.00, т. 518-96-00, надання 518-73-72, юридичних, директорінформаційни Грищенко х, психологічНаталія них, Степанівна соціальнопедагогічних, соціально-

107

42

1

5

495

65

2

19


7.

Центр у справах сім'ї та жінок «Родинний дім» Святошинськ ого району

8.

Центр у справах сім'ї та жінок Солом’янськ ого району

9.

Центр у справах сім'ї

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Святошинс ької районної в місті Києві державної адміністрац ії Солом’янсь ка районна в місті Києві державна адміністрац ія

Шевченків ська

2002

2002

2001

медичних послуг, надання притулку жінкамжертвам насильства у сім’ї. м. Київ, пн.-пт з 9.00 вул.Зодчих, 10-а 18.00, надання т. 276-03-75, 276-76-86, психологічни директор х, соціальноМорозова педагогічних Любов послуг, Володимирівн реабілітація а дітей із кризових сімей 03186 пн-чт м. Київ, з 09:00 18:00, просп. Повітрофлот- пт з 9:00 до ський, 40-а, 17:45, т. 520-11-96, надання в.о. директора інформаційн их, - Савчук Олена соціальноДмитрівна педагогічних та психологічних консультацій 04050 пн-чт м. Київ, з 09:00-18:00

164

21

4

183

19

1

5

8

9

6

введення посади соціаль ного психоло га, психоте рапевта та юриста

1 - ізолятор для осіб, що


Всього:

та жінок Шевченківсь кого району

районна в місті Києві державна адміністрац ія

вул. Артема, 81, т. 486-48-30, 486-4844, директор – Лєбєдєва Людмила Миколаївна

9

Всього:

27.

Всього по регіонам

пт з 09:0016:45, надання юридичних, психологічни х послуг, робота з особами, які вчиняють насильство в сім'ях

вчиняють насильство в сім'ї

3 м. Севастополь

0

0

49

15

Директор Департаменту сімейної політики

Г.Г. Жуковська

Specialized agencies preventing domestic violence in Ukraine  

Specialized agencies, institutions, services and organizations which are aimed at preventing domestic violence in the regions of Ukraine as...