Page 1


2x 2: 5


1 RAMAZAN 1429

“Bir. Ýki. Üç. Dört. Þurada da var beþ. Ýkinci katta da var altý. Bak bak, orda da gözüküyor bir tane etti mi sana yedi...” Sahur vakti ýþýðý yanan pencereleri sayýyoruz. Yanan her ýþýk ümmetin kalbinde bir neþe kývýlcýmý çaktýrýyor ve yalnýz olmadýðýný bilmek kalbe iyi geliyor. Saati bozuk, manisi tutuk mahallemizin davulcusu gecenin ikisinde çalmaya baþladýðý davuluyla bizi sahura uyandýrma görevini baþarýyla tamamlýyor. Ýlk günün heyecanýný taþýyan sofralarýmýza oturup Allah ne verdiyse yiyiyoruz. Saat: 04.37 Allah’u Ekber Allah’u Ekber... Ýstanbul için imsak vakti. Ve þehrimize Ramazan geldi.


MELEKLERLE OMUZ OMUZA HAKAN ALBAYRAK FÝDE YAY.

ÝNSANIN DÖRT ZÝNDANI ALÝ ÞERÝATÝ / ÝÞARET YAY.

ÖZGÜRLÜÐE KAÇIÞIM ZÝNDANDAN NOTLAR ALÝYA ÝZZETBEGOVÝÇ KLASÝK YAY. KÜRK MANTOLU MADONNA SABAHATTÝN ALÝ YAPI KREDÝ YAY.

BATI TERÖRÜ ROGER GARAUDY PINAR YAY.

YAVAÞLA! KEMAL SAYAR TÝMAÞ YAY.


Zula Dergisi  

Genç Medya Akademisi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you