Page 1

Poznań, dn. 28.10.2012 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 01.09.2012 Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:

mLingua Sp. z o.o.

Suchorska Monika

Stary Rynek 100

Ul. Francuska 15

61-773 Poznań

71-530 Szczecin

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Stawka: 0,025€ / słowo tekstu źródłowego Ilość słów tekstów źródłowych: Tłumaczenie pisemne POL  FR „OBWE”:

1 132

Tłumaczenie pisemne POL  FR „Przepływ towarów”:

66 248

Tłumaczenie pisemne POL  FR „Chorwacja”:

50 321

Tłumaczenie pisemne POL  FR „Koprodukcja”: Razem:

1309 119 010

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 2 975,25 € 2. Kwota uzysku: 1 487,63 € 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 1 487,62 € różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 267,77 € 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 2 707,25 € różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: dwa tysiące siedemset siedem euro dwadzieścia pięć centów) ........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca


Sprzedawca: Suchorska Monika ul. Francuska 15 71-530 Szczecin NIP: 123-45-67-890

Faktura VAT nr 2 / 10 / 2012 oryginał Miejsce wystawienia: Poznań Data wystawienia: 2012-10-28 Data sprzedaży: 2012-10-28

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Lp

PKWiU

Forma płatności: Przelew Termin płatności: 2012-11-04

Nazwa towaru lub usługi

Cena netto [zł]

Ilość

JM

Wartość netto [zł]

VAT [%]

Wartość VAT [zł]

Wartość brutto [zł]

1

Tłumaczenie pisemne POL -> FR "OBWE" (9457 znaków)

24,53

5,25 1800znaków

128,78

23

29,62

158,40

2

Tłumaczenie pisemne POL -> FR "Przepływ towarów" (470 323 znaki)

24,53

261,29 1800znaków

6 409,44

23

1 474,17

7 883,61

3

Tłumaczenie pisemne "Chorwacja" (349 211 znaków)

24,53

194,01 1800znaków

4 759,07

23

1 094,59

5 853,66

4

Tłumaczenie pisemne POL -> FR "Koprodukcja" (10 546 znaków)

24,53

5,86 1800znaków

143,75

23

33,06

176,81

Wartość netto [zł] W tym:

11 441,04

Suma:

11 441,04

VAT [%] 23 -

Wartość VAT [zł]

Wartość brutto [zł]

2 631,44

14 072,48

2 631,44

14 072,48

Do zapłaty: 14 072,48 zł Słownie: czternaście tysiący siedemdziesiąt dwa złote i czterdzieści osiem groszy

xxx

Monika Suchorska

.................................................................................. podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

............................................................................................ podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

www.pakietprzedsiebiorcy.pl

1/1


Sprzedawca: Monika Suchorska ul. Francuska 15 71-530 Szczecin NIP: 123-45-67-890 REGON: 732065814 bank: mBank konto: 12345678912345678901234567

Rachunek nr 1 / 10 / 2012 oryginał Miejsce wystawienia: Poznań Data wystawienia: 2012-10-28 Data sprzedaży: 2012-10-28

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Lp

Indeks

Forma płatności: Przelew Termin płatności: 2012-11-04

PKWiU

Nazwa towaru lub usługi

Cena [zł]

Ilość

JM

Wartość [zł]

1.

Tłumaczenie pisemne POL -> FR "OBWE" (9457 znaków)

45,03

8,41 1125 znaków

378,70

2.

Tłumaczenie pisemne POL -> FR "Przepływ towarów" (470 323 znaki)

45,03

418,06 1125 znaków

18 825,24

3.

Tłumaczenie pisemne POL -> FR "Chorwacja" (349 211 znaków)

45,03

310,41 1125 znaków

13 977,76

4.

Tłumaczenie pisemne POL -> FR "Koprodukcja" (10 546 znaków)

45,03

9,37 1125 znaków

421,93

Razem:

33 603,63

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)

Do zapłaty: 33 603,63 zł Słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset trzy złote i sześćdziesiąt trzy grosze

xxx

Monika Suchorska

............................................................................... podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku

....................................................................................... podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

www.pakietprzedsiebiorcy.pl

1/1

Rachunek do umowy o dzieło, faktura VAT oraz rachunek wystawiony przez osobę prawną  
Rachunek do umowy o dzieło, faktura VAT oraz rachunek wystawiony przez osobę prawną  

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Advertisement