Page 1

Gemma Bonell del Horno Informàtica Educativa Prof: Joseph Mª Silva Avaluació d’un portal educatiu


FITXA PER A LA CATALOGACIÓ I AVALUACIÓ DE PORTALS  EDUCATIUS NOM DE LA PÀGINA: EDU365.CAT DIRECCIÓ URL: http://www.edu365.cat/  AUTORS/EDITORS: Generalitat De Catalunya, Departament d’Educació PATROCINADORS: Merlí i Google. PRINCIPALS DESTINATARIS:   ALUMNES    PROFESSORS    FAMÍLIES  LLIURE ACCÉS:  SI­NO / INCLOU PUBLICITAT: SI­NO / ACCÉS WAP: SI­NO PRINCIPALS SERVEIS QUE PROPORCIONA:  Marcar amb una X els que hi apareixen X Informatius/  Notícies Accessos a “massa media”: radio, TV, premsa... Instruments  per a la recerca  Legislació sobre temes educatius Dissenys curriculars base, programes de les matèries i assignatures d’informació. X Informació sobre recursos educatius: llibres, software, vídeos... X Selecció comentada de pàgines web d’interès educatiu Llistat de centres de recursos i biblioteques (catàleg de serveis...) Llistat de centres, recopilació de l’oferta educativa per ciutats, barris... X Informació concentrada de les ofertes de formació permanent Ofertes: viatges, productes diversos... X Buscadors d’Internet, Metabuscadors, índex temàtics... Formatius per  al professorat.

Recopilació d’experiències educatives, bones pràctiques, didàctica... Recopilació de consells i reflexions sobre l’ús de les NTIC a l’escola Cursos diversos, activitats d’aprenentatge on­line

Recursos didàctics.

Recursos educatius utilitzables gratuïtament Materials diversos per a estudiants: apunts, treballs, exàmens... Diccionari/enciclopèdia bàsica/biografies Atles i mapes de tot el món Manuals NTIC

Assessorament.

Assessorament didàctic Assessorament informàtic Assessorament legal Assessorament sobre l’educació dels fills/es i gestió familiar “El professor particular a casa”

Canals de  comunicació.

Borsa de treball Anuncis: segona mà... Accés a foros: llistes, news, txats...

X X X X

X

X


Instruments per a la  comunicació.

Entrenament.

Serveis de correu electrònic: bústia de correu Servei de “web mail” Espais web per a crear pàgines web Creació de foros Traductor on­line

X X X

Jocs on­line Postals, felicitacions, música...

X

ASPECTES FUNCIONALS. UTILITAT Rellevància, interès dels serveis que ofereix…. Facilitat d’ús i instal∙lació dels visualitzadors  Caràcter multilingüe Múltiples enllaços externs Canals de comunicació bidireccional Serveis d’ajuda on­line Crèdits: data d’actualització, autors, patrocinadors Falta o poca presència de publicitat

EXCELENT

X

ALTA X X

CORRECTA

BAIXA

X X X X X X

ASPECTES TÈCNICS I ESTÈTICS Entorn audiovisual: presentació, pantalla, so, lletra Elements multimèdia: qualitat, quantitat... Qualitat i estructuració dels continguts... Avegació per les activitats, metàfores... Execució fiable, velocitat i visió adequada Originalitat i ús de tecnologia avançada

X X X X X X

ASPECTES PEDAGÒGICS Capacitat de motivació, interès... Adequació continguts i activitats als destinataris Recursos per cercar i processar dades Recursos didàctics: síntesi, resum.

   X     X X X

OBSERVACIONS Aspectes més positius del portal: Crec que les activitats que proposa des de l’educació infantil fins al  batxillerat són molt complertes ja que n’hi ha per a totes les àrees. Les activitats són molt atractives a la  vista i penso que són bastant motivadores. També puc dir que està molt bé el fet que els usuaris puguin crear el seu propi espai i utilitzar el correu. L’aspecte   que   més   m’agrada   és   l’apartat   dedicat   a   les   famílies,   on   es   poden   trobar   diversos   links  d’interès: maltractament entre alumnes, Proyecto aprender, fills sords, recull bibliogràfic, EA games, etc. Aspectes   més   negatius  del portal:  Penso  que  és  molt  important  que en  un portal educatiu  hi  hagi  diversos recursos per als alumnes i és una mica escàs.  El portal també va dedicat als cicles  formatius de grau mig i grau superior i per tant crec que seria 


interessant que hi hagués una borsa de treball.  També crec que seria molt interessant que hi hagués actiu un apartat “el professor a casa” ja que si els  alumnes no poden estar acompanyats d’un adult mentre utilitzen el portal, tinguin algun espai dedicat a la  consulta de dubtes.  Tampoc   hi   ha   cap   apartat   dedicat   als   professionals   de   l’educació   on   puguin   trobar­hi   pràctiques,  reflexions, activitats, etc. VALORACIÓ GLOBAL DEL PORTAL: Els serveis que ofereix són complerts X Qualitat tècnica X Funcionalitat, utilitat per als seus usuaris X

Anàlisi d'un portal educatiu  

Treball sobre l'anàlisi del portal educatiu: www.edu365.cat

Anàlisi d'un portal educatiu  

Treball sobre l'anàlisi del portal educatiu: www.edu365.cat

Advertisement