Page 6

5. Tipus d’enuresi:

Enuresi primària:

Engloba als nens i nenes que no són capaços de controlar el pipí durant el dia i durant la nit de manera natural dels 3 als 5 anys d’edat. 

Enuresi secundària:

Es tracta de nens i nenes que han aconseguit controlar els seus esfínters a l’edat corresponent, i de cop, comencen una etapa en la que se'ls i escapa l’orina de nit i ocasionalment de dia.

El control d'esfínters  

En aquest document podreu trobar algunes pautes per a treballar el control dels esfínters amb els vostres fills/es. La clau per acopnseguir-...

El control d'esfínters  

En aquest document podreu trobar algunes pautes per a treballar el control dels esfínters amb els vostres fills/es. La clau per acopnseguir-...