Page 5

4. Què és l’enuresi infantil? Maria Luisa Ferrerós Tor: Incontinència urinària involuntària. És a dir; la falta de control en l’emissió d’orina, tant diürna com nocturna, que es manté o apareix una vegada passada l’edat en que s’adquireix la maduresa fisiològics, tradicionalment considerada al voltant dels 3 anys d’edat, però que pot arribar com a límit als 5 anys.

El control d'esfínters  

En aquest document podreu trobar algunes pautes per a treballar el control dels esfínters amb els vostres fills/es. La clau per acopnseguir-...

El control d'esfínters  

En aquest document podreu trobar algunes pautes per a treballar el control dels esfínters amb els vostres fills/es. La clau per acopnseguir-...