Page 4

3. Per què és més fàcil controlar l’intestí que la bufeta? -

Diferències de freqüència amb que es produeix una i l’altra. Buidar l’intestí és una acció involuntària que s’ha de fer quan el cos ho demana. L'evacuació de l’intestí es manifesta a través de rumors i opressions.

El procés consta de 5 passos: -

Adonar-se de l’activitat intestinal: Primer pas. Veure com a normal l’activitat intestinal: segon pas. Informar i anomenar el que està passant: tercer pas. Estar atent i ser més ràpids per poder arribar a temps a l’orinal o bater: quart pas. Que el nen/a entengui que la femta és el resultat del que s’ha ingerit i que com que no té cap funció s’ha de tirar al bater: a l’arribar aquí haurem aconseguit un control intestinal perfecte.

El control d'esfínters  

En aquest document podreu trobar algunes pautes per a treballar el control dels esfínters amb els vostres fills/es. La clau per acopnseguir-...

El control d'esfínters  

En aquest document podreu trobar algunes pautes per a treballar el control dels esfínters amb els vostres fills/es. La clau per acopnseguir-...