Page 3

2. Definició del control d’esfínters: Maria Luisa Ferrerós Tor: Psicòloga Infantil diplomada per la Universitat de Barcelona. Es va especialitzar en neuropsicologia i va fer un Màster en alteracions del son. Alterna la seva activitat professional treballant com a psicòloga especialista en alteracions neuropsicològiques, col·labora escrivint articles i forma part del cos de docents de la Universitat Politècnica de Catalunya. També imparteix nombroses conferències.

Defineix el control d’esfínters com: El procés per el que el nen/a d’aproximadament dos anys d’edat, és capaç d’anar al lavabo a orinar o defecar, per ell/a mateix o acompanyat d’algun adult.

El control d'esfínters  

En aquest document podreu trobar algunes pautes per a treballar el control dels esfínters amb els vostres fills/es. La clau per acopnseguir-...