Page 10

9. Límit d’edat:

Aquesta es considera l’edat crítica, és el marge que donen els especialistes per comprovar si el nen/a pot superar el problema per ell/a mateix. Si no ho fa s’ha de consultar amb el pediatra i aquest després de realitzar les probes pertinents per descartar qualsevol anomalia recomanarà la visita a un especialista (psicòleg o neurofisiòleg).

El control d'esfínters  

En aquest document podreu trobar algunes pautes per a treballar el control dels esfínters amb els vostres fills/es. La clau per acopnseguir-...