Page 1

Aquest document Ês un extracte de l’obra

La lluna en un cove Gemma Lienas

Estrella Polar

www.gemmalienas.com


060-La lluna en un cove

23/3/09

14:21

Página 5

Gemma Lienas

La lluna en un cove

Il·lustracions d’Eva Garcés Traducció


060-La lluna en un cove

23/3/09

11:25

Pรกgina 4


060-La lluna en un cove

23/3/09

11:25

PĂĄgina 3

La lluna en un cove

L’Odissea


060-La lluna en un cove

23/3/09

11:25

Página 6

Estrella Polar Col.lecció L’Odissea © 1989, Gemma Lienas Massot © Il.lustracions d’interior i coberta: 2009, Eva Garcés © Grup Editorial 62, s.l.u., Estrella Polar, Peu de la Creu 4, 08001 Barcelona Disseny de col.lecció i coberta: Tamara Sánchez Fotocomposició Víctor Igual, s.l., Peu de la Creu, 5-9, 08001 Barcelona Primera edició: 1989 Vuitena edició: 2002 Primera edició (revisada) a Estrella Polar: maig del 2009

www.estrellapolar.cat info@estrellapolar.cat www.gemmalienas.com gemmalienas@gemmalienas.com Dipòsit Legal: B. 112.394-2009 ISBN: 978-84-92671-11-3 Imprès a: Colour Printing, s.l. Són rigorosament prohibides, sense l’autorització escrita dels titulars del «copyright», sota les sancions establertes per la llei, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment, incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic, i la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstecs públics.


060-La lluna en un cove

23/3/09

11:25

Página 7

Per als meus néts i nétes: en Jordi, en Biel, la Itziar, la Mariona i la Isolda


060-La lluna en un cove

23/3/09

11:25

Pรกgina 8


060-La lluna en un cove

23/3/09

11:25

Página 9

La Gur sembla una gata qualsevol, però no ho és. És la gata més valenta del barri. Tant que fins i tot els gossos la troben una gata de primera. Diuen: —És gairebé, gairebé una pantera. I sí que ho sembla, de debò, amb el pèl negre i els ulls grocs i brillants com els estels del cel dalt d’una muntanya. Ella també troba que gairebé és una pantera. 9


060-La lluna en un cove

23/3/09

11:26

10

Pรกgina 10


060-La lluna en un cove

23/3/09

11:26

PĂĄgina 11

La Gur ha viscut sempre amb la seva mare en un circ, a la caravana d’un domador de lleons. Ha estat la seva mare qui li ha ensenyat a no tenir por. O, encara millor, li ha ensenyat a plantar cara a la por.

11


060-La lluna en un cove

23/3/09

11:26

Página 12

La Gur ha sentit moltes vegades la seva mare dir-li: —Gur, tothom en té, de por: els valents i els covards. Saps quina diferència hi ha entre valents i covards? La Gur l’escolta amb les orelles ben teses.


060-La lluna en un cove

23/3/09

11:26

Página 13

—La diferència és que els covards, davant de la por, s’arronsen, es queden tremolant i no fan el que han de fer. Els valents, en canvi, diuen a la por: «no em fas por!», i fan allò que han de fer, encara que tremolin. La Gur s’ha après molt i molt bé aquesta lliçó.

13


060-La lluna en un cove

23/3/09

11:26

Pรกgina 14


060-La lluna en un cove

23/3/09

11:26

Página 15

Ara la Gur ja s’ha fet gran i té molt clar que ella és valenta. I també té molt clar que ha de conèixer món. Per això, se’n va del circ i camina fins a arribar a la ciutat. Allí, s’instal·la en un terrat.

lluna_cove  

Gemma Lienas Estrella Polar Aquest document és un extracte de l’obra www.gemmalienas.com Gemma Lienas Il·lustracions d’Eva Garcés Traducció...