Page 1


Estudiant de Grau en disseny especialitzada en disseny d’interiors i de producte per la Universitat Elisava (UPF).

Graduate student at design specializing in Interior and product design at the University Elisava (UPF).

En tots els meus projectes individuals o en grup m’agrada donar tot lo millor de mi, aportant sempre un toc diferenciador i únic en cada un d’ells. Soc una persona treballadora i emprenedora amb ganes d’afrontar nous reptes.

In all my individual or group projects I like to give all my best, always providing a few features, differentiators and unique in each of them. Am a hardworking and enterprising person with eager to tackle new challenges.vv


Portfoli Primera edici贸 desembre 2012 Autora Gemma Gimeno Impres a barcelona Enquadernat a Raima Portfolio First edition in December 2012 Printed in Barcelona binding Raima


CONTENTS DISSENY DE PRODUCTE PRODUCT DESIGN DISSENY D’ESPAIS SPACE DESIGN FOTOGRAFÍA PHOTOGRAPHY


D I S S E N Y D’ E S P A I S SPACE DESIGN

01 / 02 . . . . El bon gust del menjar 03 / 06 . . . . Element 00 / 00 . . . . El refugi 00 / 00 . . . . Bosc de llums


El bon gust del menjar . . . El bon gust del menjar és una intervenció metafòrica amb una càrrega poètica visual que juga com a element principal amb els colors, aquests donen la vida i el significat de la interpretació. Els colors representen el menjar i els ingredients del plat, mentre que el remoli representa la unió de tots els ingredients fin a culminar-los, evocant així el plaer del bon gust característic de cada plat. The good taste of food is a metaphorical intervention, with a poetic visual charge, that plays as a main element with the colors, that gives sense and life to the interpretation. The colors represent the food and the ingredients of the dish, while the eddy represents the union of all the ingredients until its culmination, of this form evoking the pleasure of good taste, typical of each dish.

Any Year 2011 Universitat University Elisava

01 interiors


02 il giardinetto


Element

patrons princial · principal patron

És un element de transició per a espais grans, utilitzat com expositor. Al mateix temps serveix per ajudar al visitant a fluir a través de l’espai. El model està fet de cartró, tallat a làser.

It is a transition element for open spaces, used as an exhibitor. At the same time it also serves to help the visitor flow through the space. The model is made of ​​ cardboard, cut by laser

Any Year 2011 Universitat University Elisava Equip de treball Work team Stefano Ciardello, Cristina Martín and Gemma Gimeno

03 interiors


04 element


Maqueta definitiva generada a partir del patró obtingut amb el programa 3D, Rhinoceros. L’element consta de dues costelles que fa que l’estructura es mantingui estable.

patron final · final patron

Final model obtained with the pattern generated from 3D program, Rhinoceros. The element consists of two ribs which makes the rest of the structure remains stable.

05 interiors


06 element


07


DISSENY DE PRODUCTE PRODUCT

DESIGN

09 / 10 . . . . Desmon 00 / 00 . . . . Tresse 00 / 00 . . . . HUC 00 / 00 . . . . An

08 product


Desmon Montant i desmontant petites histories Desmon es un joc d’experimentació i observació on els nens han de resoldre, provar com encaixar les peces i muntar tot allò que puguin obtenir amb la seva imaginació Desmon is a game of experimentation and observation where children have to solve, and try to fit the pieces, and assemble everything that can get with his imagination

Any Year 2012 Universitat University Elisava Projecte guanyador Winner project of the 6 th edition awards Voilà Servei Estació

09 space


10 desmon


11


FOTOGRAFÍA

PHOTOGRAPHY Sueños fotografiados. És una sèrie de fotografies on els ulls són els protagonistes, busquen i observen l’entorn per atrapar en el temps instatntes meravellosos que ens ofereix el nostre planeta.

Dreams photographed. It is a series of pictures where the eyes are the protagonists, looking and observe the around in time to capture beautiful moments that offers us our planet.

12 photography


.tour eif f el. Summer 2012 ParĂ­s

13 photography


.sweet time. L’ametlla de mar Tarragona Summer 2012

14 photography


.sparkle. Canoves i Samalus 20:00 h

15 photography


.get lost into endles thougts. L’ametlla de mar Tarragona Summer 2012

16 photography


portfoli  

Estudiant de disseny. En aquest portfoli trobareu un petit recull dels meus treballs

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you