Page 1

verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen Opperstraat 31 / 1770 Liedekerke

#1770

driemaandelijks infomagazine

\ 10 \ maart - juni 2019 \


Dossier: Een dag op kleuterschool Dol-Fijn

22

De Ontmoeting: Seydi Gokcan & Willy Van Den Nest

Het station

Inhoud 04 #1770liedekerke 06 Nieuws 22 Dossier: Een dag op kleuterschool Dol-Fijn 26 Werken 28 Het station

32 De ontmoeting: Seydi Gokcan & Willy Van Den Nest 57 Hiep hiep hoera 58 Contact 59 College / Colofon

32

28


Beste inwoners,

Vakantiekampen

Bibnieuws

34 Theater op café 35 De blik van Bruegel 36 Vakantiekampen 37 Curve bowls 38 Huiswerkbegeleiders 41 Summer is coming!

36

42

42 Bibnieuws 44 Gespot in de bib 46 UIT agenda

U heeft het eerste nummer van het gemeentelijke infomagazine van 2019 in handen. Dit is ook de eerste editie sinds de aanstelling van de nieuwe gemeenteraad. Op 3 januari legden alle verkozenen de eed af en ondertussen zijn ze al goed ingewerkt. Ons college van burgemeester en schepenen heeft ook een paar nieuwe leden die ongetwijfeld voor een nieuwe wind zullen zorgen en ons nieuwe invalshoeken zullen bieden bij het afhandelen van dossiers. In deze editie van #1770 stellen wij iedereen aan u voor. Deze legislatuur is een nieuwe start met nieuwe accenten, maar hetzelfde doel. We willen er allemaal voor zorgen dat het nog fijner wordt om in Liedekerke te wonen. Sinds nieuwjaar heb ik de eer uw burgemeester te mogen zijn. Ik zal me de komende jaren maximaal inzetten voor onze gemeente en voor alle inwoners. Een enthousiast team van burgemeester, schepenen en raadsleden doet er alles aan om verder te bouwen aan een levendige en aantrekkelijke gemeente, waar het goed is om te wonen, te werken en plezier te beleven. Bij het uitstippelen van ons beleid doen wij een beroep op de inbreng van de bevolking. Participatie en inspraak door en voor de inwoners van onze gemeente wordt één van de fundamenten van het gemeentebeleid in de nieuwe legislatuur. Verder in dit magazine vindt u alvast een verslag van het eerste participatiemoment van dit jaar. Nu de winterprik hopelijk achter de rug is, is het ook tijd om uit te kijken naar de eerste lentezon. Zo kan je de lente alvast goed inzetten door deel te nemen aan de vele activiteiten die georganiseerd worden door onze dienst vrije tijd. Met vriendelijke groeten, Steven Van Linthout Burgemeester


#1770liedekerke Je wil graag jouw ontmoetingen delen in ons infomagazine. Hoe doe je dat? Via Instagram natuurlijk! Heb je nog geen account? Maak er dan één aan via www.instagram.com. Voor de foto’s die je op onze pagina wil posten, gebruik je #1770liedekerke. Uit die foto’s maken wij dan een toffe selectie voor ons volgende magazine.

\ #brossenvoordebossen #leerlingen KTA planten bomen in Liedekerke #klimaathelden!

\

\ #Smulhoeve #Koe brengt drieling ter wereld #primeur #goedgeboerd \

\ #1e klasbezoek voor Dol-fijn #voorlezen in de minibib \

\ #beklijvend zorgtheater #seniorenraad \

\ #eerste Kookcarrousel Patile met feta en spinazie 27 #Liedekerkedoetontmoeten #mmmmLekker \

\ #warandepark#winter \


\ #dekleineprins #warande \ \ #sintniklaaskerk \

\ #Sneukeltocht Natuurpunt #ravotten en smullen #genieten van Liedekerks groen \

\ #kids4lifestyle #sneeuwman \

\ #Liedekerke geeft om het klimaat, samen met Nic Balthazar #klimaatbetoog #Liedekerkecares \

\ #Warmste Week #seniorennamiddag dankzij thuis­ verpleging Van Roy Wendy en team \


Liedekerke #1770

6

College van burgemeester en schepenen Het college van burge­meester en schepenen is de uit­voerende macht binnen de gemeente. Zij bereiden de beslissingen van de gemeenteraad voor en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Vanaf dit jaar zijn de leden van het college automatisch ook de leden van het Vast Bureau van het OCMW. Zij nemen dus niet langer enkel beslissingen over de gemeente, maar ook over het OCMW.

Steven Van Linthout

Dirk Lodewijk

burgemeester CD&V Plus / politie en veiligheid / mobiliteit en verkeersveiligheid / personeel / milieu, duurzaamheid en afvalbeleid / ­participatie / °  18 september 1973 Steven.vanlinthout@liedekerke.be

1ste schepen Sp.a vooruit / openbare werken / ruimtelijke ordening en planning / woonbeleid / gebouwen, patrimonium en begraafplaatsen / dierenwelzijn / °  15 juni 1961 Dirk.lodewijk@liedekerke.be

“Als burgemeester zal ik alles in het werk stellen om Liedekerke nog steeds een dorp te laten zijn waar het goed is om te wonen, werken en plezier te beleven.”

“Als schepen van openbare werken ben ik mij heel bewust van de zichtbaarheid die letterlijk gegeven wordt aan de projecten op ons grondgebied. Enkel in samenwerking met onze technische actoren maar vooral met de bewoners en omwonenden kunnen wij deze tot een goed einde brengen. Participatie en inspraak zijn bij mij geen holle woorden!”


Johnny Van Droogenbroeck

2e schepen Open vld / financiën / lokale economie en ondernemen / markten, kermissen en feestelijkheden / ICT en e-government / communicatie / °  22 mei 1959 Patrick.asselman@liedekerke.be

4e schepen Sp.a vooruit / sport / recreatie / jeugd / onderwijs en ontwikkelingssamenwerking / °  11 december 1964 Johnny.vandroogenbroeck@liedekerke.be

7 Liedekerke #1770

Patrick Asselman

“Ik wil het hart van onze gemeente, ons handelscentrum en onze bloeiende zaterdagmarkt, duurzaam versterken en garant staan voor een gezond financieel beleid.”

“Als nieuwe schepen van sport, jeugd en onderwijs wil ik onze bestaande sportinfrastructuur en sportbeleving behouden, en daar waar nodig uitbreiden. De invoering van de sportkompas in onze Liedekerkse scholen wens ik dan ook ten volle ondersteunen zodat onze jeugd op maat de gepaste sport kan beoefenen.”

Hans Eylenbosch

Rita Triest

3e schepen Sp.a vooruit / cultuur / gemeenschapscentrum / bibliotheek / academies / inwoners, integratie en onthaal / °  13 oktober 1963 Hans.eylenbosch@liedekerke.be

5e schepen en voorzitter Bijzonder comité voor de sociale dienst CD&V Plus / sociale zaken / welzijn / armoedebestrijding / gelijke kansen en activeringsbeleid / sociale huisvesting / ouderenbeleid en erediensten / °  10 september 1955 Rita.triest@liedekerke.be

“Als schepen van cultuur wens ik onze gemeentelijke baseline ‘doet ontmoeten’ centraal te plaatsen. Dit door ondersteuning van het plaatselijk verenigingsleven, het aanbieden van een gevarieerd programma in GC Warande en de culturele beleving in onze gemeente aan te zwengelen door nieuwe projecten met aandacht voor kunst, muziek, woord en dans in samenwerking met onze academies en dit voor alle doelgroepen in onze gemeente.”

“Bereikbaarheid, toegankelijkheid en sociaal contact vind ik zeer belangrijk. Ook draag ik een warm hart uit naar ouderen en al diegenen die af en toe een helpende hand kunnen gebruiken. Gelukkige kinderen, mensen die elkaar ontmoeten en samen dingen beleven in een gezonde gemeente, daar zal ik me blijven voor inzetten.”


Liedekerke #1770

8

Gemeenteraad De inwoners van Liedekerke hebben op 14 oktober 2018 een nieuwe gemeenteraad verkozen. Dit is het belang­ rijkste bestuursorgaan binnen de gemeente en bestaat uit 23 vertegenwoordigers. CD&V Plus, Sp.a vooruit en Open Vld vormen de meerderheid. N-VA en Vlaams Belang zitten in de oppositie. De leden van de gemeenteraad vormen voortaan ook de raad voor maatschappelijk welzijn, beter gekend als de OCMW‑raad.

De raadsleden (exclusief burgemeester en schepenen)

Etienne Schouppe Voorzitter van de gemeenteraad CD&V Plus °  24 juli 1942 Etienne.schouppe@liedekerke.be

Rani Arys CD&V Plus °  17 september 1996 Rani.arys@liedekerke.be


Liedekerke #1770

9

Kristiaan Asselman N-VA °  16 december 1964 Kristiaan.asselman@liedekerke.be

Johnny De Brabanter N-VA °  17 maart 1952 Johnny.debrabanter@liedekerke.be

Ben Bessemans Vlaams Belang °  15 mei 1941 Ben.bessemans@liedekerke.be

Sonja De Leeuw N-VA °  16 augustus 1952 Sonja.deleeuw@liedekerke.be

Bram Bronselaer CD&V Plus °  18 juli 1988 Bram.bronselaer@liedekerke.be

Roel Guldemont CD&V Plus °  15 maart 1970 Roel.guldemont@liedekerke.be

Kasper Daem N-VA °  15 november 1981 Kasper.daem@liedekerke.be

Joris Poppe Open Vld °  9 april 1982 Joris.poppe@liedekerke.be


Liedekerke #1770

10

Carry Reynders Sp.a vooruit °  18 juli 1975 Carry.reynders@liedekerke.be

Piet Van Den Borre N-VA °  30 november 1969 Piet.vandenborre@liedekerke.be

Katia Segers Sp.a vooruit °  11 juni 1967 Katia.segers@liedekerke.be

Carla van den houwe CD&V Plus °  31 oktober 1968 Carla.vandenhouwe@liedekerke.be

Riet Stockmans N-vA °  9 oktober 1979 Riet.stockmans@liedekerke.be

Lander Van Leuven N-VA °  24 februari 1986 Lander.vanleuven@liedekerke.be

Berdien Van Den Abeele N-VA °  23 februari 1987 Berdien.vandenabeele@liedekerke.be

De vergaderingen van de gemeente- en OCMW-raad vinden maandelijks plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus. De vergaderingen zijn openbaar en de agenda en verslagen zijn steeds te raadplegen op de gemeentelijke website.

www.liedekerke.be


Liedekerke #1770

11

* Greet Claes was afwezig bij het maken van deze foto.

Bijzonder comité voor de sociale dienst Het bijzonder comité voor de sociale dienst is een orgaan binnen het OCMW dat zich buigt over individuele hulp­vragen. Het comité bestaat uit een voor­zitter, Rita Triest, en zes leden.

Michel Asselman Open Vld °  14 november 1953 Michel.asselman @liedekerke.be

Greet Claes N-VA °  15 april 1963 Greet.claes @liedekerke.be

Marc De Brabanter N-VA °  22 januari 1954 Marc.debrabanter @liedekerke.be

Geert Bronselaer CD&V Plus °  30 april 1952 Geert.bronselaer @liedekerke.be

Larissa Cobbaert Sp.a vooruit °  18 oktober 1994 Larissa.cobbaert @liedekerke.be

Els Wets CD&V Plus °  26 oktober 1973 Els.wets @liedekerke.be


Liedekerke #1770

12

Verkiezingen De eerstvolgende verkiezingen vallen op zondag 26 mei 2019. Vlamingen van 18 jaar en ouder stemmen dan voor het Europese, het federale en het Vlaams parlement.

Aan wie kan u een volmacht geven De persoon aan wie u de volmacht geeft is de volmachtkrijger. Zelf ben u de volmachtgever. U kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer. De vroegere regel die het geven van een volmacht beperkte tot familieleden bestaat niet meer. De volmachtkrijger kan per verkiezing maar één stem bij volmacht uitbrengen. Enige aandachtspunt: U moet ervoor zorgen dat de persoon aan wie u uw volmacht geeft, ook mag stemmen voor de verkiezingen waarvoor u mag stemmen.

U kan een volmacht geven in een beperkt aantal gevallen: REDEN VOOR AFWEZIGHEID

BEWIJS VAN AFWEZIGHEID

U bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan u ernaartoe voeren.

Een doktersattest (opgelet: een arts die zelf kandidaat is bij de verkiezingen, mag dat attest niet geven).

U kunt niet deelnemen om beroeps­ redenen (binnenland of buitenland).

Werknemers: een attest van uw werkgever (verblijven andere leden van uw gezin ook in het buitenland, dan kunnen zij op basis van dat attest een volmacht geven). Zelfstandigen: een attest waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor uw afwezigheid blijkt.

U bent schipper, marktkramer of kermisreiziger.

Een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar u bent ingeschreven (ook de leden van uw gezin die met u samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven)

U bevindt zich in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel.

Een attest van de directie van de strafinrichting (in dit geval bent u niet verplicht een volmacht te geven).

U kunt niet stemmen door uw geloofs­ overtuiging.

Een attest van de religieuze overheid.

U bent student en kunt niet stemmen om studieredenen.

Een attest van de directie van de instelling waar u studeert.

U bent in het buitenland om privé­ redenen of op vakantie.

Een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van uw gemeente te verkrijgen bij de dienst burgerzaken. Breng hiervoor de nodige bewijsstukken van uw reis mee. Indien u deze niet heeft, kan u een verklaring op erewoord afleggen waarin u verklaart in het buitenland te zijn op de dag van de verkiezingen.


Waar moet de volmacht­krijger stemmen?

Soms moet u als kiezer niet zelf naar het stemlokaal om te stemmen. U kan een andere kiezer in uw naam laten stemmen. U geeft die andere kiezer hiervoor een volmacht.

De persoon aan wie u uw volmacht geeft is de volmachtkrijger. Hij gaat in uw naam stemmen. De volmachtkrijger moet dit doen in het stemlokaal waar u zou moeten stemmen. Belangrijk is dat de volmachtkrijger eerst zijn eigen stem gaat uitbrengen in zijn eigen stemlokaal. Hij krijgt dan een stempel op zijn eigen oproepingsbrief waarop vermeld wordt dat hij zijn stemplicht vervuld heeft. Nadien begeeft de volmachtkrijger zich naar het stemlokaal van diegene voor wie hij met een volmacht gaat stemmen. Na de stemming wordt op zijn oproepingsbrief vermeld ‘heeft bij volmacht gestemd’. Deze stempel wordt gezet om te vermijden dat iemand twee keer met een volmacht gaat stemmen. Dit geldt zowel voor volmachten waarbij de volmachtgever én volmachtkrijger in dezelfde woonplaats wonen, als voor volmachten waarbij de volmachtgever bv. in Liedekerke woont en diegene die de volmacht krijgt bv. in Affligem.

Twee documenten zijn steeds nodig: • Het volmachtformulier • Een attest waarmee u bewijst dat u niet zelf kan gaan stemmen

Hoe geeft u een volmacht? U heeft twee documenten nodig om een volmacht te geven: • Het volmachtformulier: zo geeft u een volmacht • Een attest dat bewijst dat u zelf niet naar het stemlokaal kan. Welk attest hangt af van de reden waarom u een volmacht wilt geven (zie vorige rubriek). U geeft de volmacht door: • Het invullen van het volmacht­ formulier • Het ondertekenen van de volmacht, zowel door u als door de volmacht­ krijger Het betreffende attest bij het formulier te voegen

Wat moet de volmachtkrijger doen in het stemlokaal? Op de verkiezingsdag geeft de persoon die in uw plaats stemt, aan de voorzitter van het stembureau bij wie u moet gaan stemmen: • Het ondertekende en ingevulde volmachtformulier • Het betreffende attest Hij moet aan de voorzitter ook volgende documenten kunnen ­voorleggen: • Zijn eigen identiteitskaart • Zijn eigen oproepingsbrief • Uw oproepingsbrief

Is een volmacht geven verplicht als ik zelf niet kan deelnemen? U kan uw bewijs van onmogelijkheid tot deelname aan de stemming ook bezorgen aan het gemeentebestuur, die deze bewijzen zal overmaken aan de voorzitter van het stemlokaal waar u zou moeten gaan stemmen. Contact Dienst burgerzaken tel. 053 64 55 20 - 25 bevolking@liedekerke.be

13 Liedekerke #1770

Wanneer kan u bij volmacht stemmen?


Liedekerke #1770

14

NIE

UWS

Hoe geven we samen Liedekerke vorm? Een gespreksavond over participatie Vrijdag 15 februari organiseerde Gemeente Liedekerke een gespreksavond over participatie. Burgers en politici werden uitgenodigd om samen na te denken over manieren en modellen om inwoners inspraak te geven bij gemeentelijke beleidsbeslissingen. Het initiatief kende zo veel succes dat er op 26 februari al een tweede sessie werd ingepland.

De eerste gespreksavond lokte een vijftigtal deelnemers. De oproep vond vooral gehoor bij politici en afgevaardigden van allerlei verenigingen, maar ook ‘gewone’ Liedekerkenaren vonden hun weg naar De Warande. Zoals Eva (34), die de gemeentelijke besluitvorming en het verenigingsleven beter wil leren kennen. Of Vincent (36), die uitzoekt of er alternatieve manieren zijn om op het beleid te wegen, los van partijpolitiek.

IJsbreker De participatieworkshop werd in goede banen geleid door Urban Connector Karim, voor de gelegenheid en door de talrijke opkomst vergezeld van drie assistenten. Als ijsbreker werden alle deelnemers gevraagd om zich te rangschikken op leeftijdscategorie langs één lange lijn. Het experiment legde bloot dat het leeuwendeel van de aanwezigen uit 50- en 60-jarigen bestond. Toch waren alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd, met enkele jonge twintigers en een tiental senioren aan de uiteindes van het spectrum.

Participatieladder Gerichte vragen toonden aan dat zowat alle aanwezigen geëngageerde burgers waren, actief in verenigingen en raden rond jeugd, cultuur, milieu, erfgoed, senioren etc. Iedereen werd vervolgens gevraagd om in groepjes van vijf aan negen verschillende tafels te gaan zitten. Elke groep kreeg de opdracht om woorden op post-its te schrijven die ze


De Plesj Autovrij met ‘participatie’ associeerde. Die werden aansluitend op de verschillende sporten van de ‘participatieladder’ geplakt, die reikte van ‘informeren’ over ‘adviseren’ tot ‘mee beslissen’.

Wollig Velen hadden moeite met de abstracte vragen die hierbij kwamen kijken, à la “Is ontmoeting belangrijk voor participatie?”. Al zeker nadat de workshopbegeleiders en cours de route nog twee extra categorieën toevoegden: ‘klimaat voor participatie’ en ‘effecten van participatie’. Tijd voor pauze en een drankje aan de toog, een moment waar iedereen graag aan participeerde.

Spek naar de bek Het tweede luik van de avond wekte meer animo. De groepen werden opnieuw door elkaar gegooid om te werken rond specifieke cases. Ze mochten hun mening geven over een thema of besluit, en welk type participatie ze daarvoor zouden aanbevelen. Bijvoorbeeld ‘Hoe weren we het teveel aan autoverkeer uit het centrum?’ of ‘Hoe betrekken we nieuwe Liedekerkenaren/ anderstaligen in ons sociaal weefsel en het verenigingsleven?’. Problemen werden benoemd, mogelijke acties geformuleerd en er werd nagedacht over wie bij dit beslissingsproces moet betrokken worden. Duidelijk veel meer spek naar de bek van de proactieve, ondernemende Liedekerkenaar! Elke groep vulde voor zijn case het ‘participatiecanvas’ in: wie neemt deel,

Voor de avond werd afgesloten met een dankwoord van de nieuwe burgemeester kregen enkele groepen nog de kans om hun canvas uit te leggen. Eén groep speelde met het idee om het marktplein (de plesj) op lange termijn autovrij te maken, maar op een niet-drastische manier. Zij willen elke zomer het marktplein vol zand kappen, om er dan twee maanden lang Likert Beach, volleybalwedstrijden en zomerbars te laten doorgaan. Ondertussen worden automobilisten genudged om elders te gaan parkeren. Uit die alternatieve oplossingen kan het bestuur conclusies trekken voor de lange termijn. Het idee kreeg applaus op alle banken, uit alle groepen.

Reflectie De gespreksavond was slechts een eerste stap in een lang proces naar burgerparticipatie bij het bestuur van onze gemeente, maar wel een belangrijke. Hiermee toont de gemeente aan dat het hen menens is, en dat ze het niet bij loze woorden willen laten. Het gemeentebestuur gaat alvast aan de slag met de resultaten!

15 Liedekerke #1770

welke acties, hoe communiceren, risico’s en drempels etc. Op het einde van de gespreksavond werden alle canvassen ingezameld; na een grondige analyse door Urban Connector kan de gemeente dan met de resultaten en verworven inzichten aan de slag.


16 Liedekerke #1770

Verder zullen zij vragen kunnen stellen aan mensen die al actief zijn in een BIN van een naburige gemeente. Op deze manier zullen zij een nog beter inzicht krijgen in de daadwerkelijke werking van een buurtinformatienetwerk.

Infoavond BIN Op maandag 21 januari 2019 organiseerden Politie­zone TARL en Gemeente Liedekerke een informatievergadering rond preventie en de oprichting van een buurt­ informatienetwerk. Dit naar aanleiding van de recente golf van inbraken in de gemeente.

Na de vergadering met de coördinatoren zal er nogmaals een oproep gedaan worden naar mensen die willen toetreden tot een bepaald BIN. De coördinatoren van een welbepaalde zone zullen voor de verdere uitwerking hiervan nog steeds kunnen rekenen op steun van politie en gemeentebestuur. Voelt u zich aangesproken en wenst u zich eveneens kandidaat te stellen als coördinator van een BIN-zone? Dat kan! Stuur een mailtje naar pz.tarl.wijk.liedekerke@police.belgium.eu en zij helpen u verder.

Dit verliep onder ruime belangstelling van meer dan tweehonderd aanwezigen. Hieruit blijkt dat er een groot draagvlak is voor de oprichting van een buurtinformatienetwerk en dat de burger mee wil waken over een veiliger Liedekerke. Onder leiding van hoofdinspecteur Robrecht Segers gaf onze politiezone TARL een deskundige en volledige uitleg over de oprichting en werking van een BIN. Er werd een oproep gedaan om zich kandidaat te stellen als coördinator van een mogelijke BIN-zone, waarop er een 25-tal personen hier ter plaatse meteen op ingingen. In een volgende vergadering zal samen met de kandidaat-coördinatoren de concrete invulling van één of meerdere BIN’s in Liedekerke worden besproken.

Seniorenrestaurant Bonnen voor het seniorenrestaurant WZC Sint-Rafael Liedekerke zijn te koop aan het onthaal van het sociaal huis! Dit kan voor 3,50 euro voor personen met verhoogde tegemoetkoming en voor 7 euro voor andere personen.


17 Liedekerke #1770

Vuilnis­zakken Zijn je vuilniszakken op? Nieuwe zakken zijn per stuk te koop aan het onthaal van het sociaal huis (max. 3 stuks / week): Gele huisvuilzak: 1,50 euro per stuk PMD-zak: 0.50 euro per stuk

Huurwetgeving Alle huurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden gesloten voor een huurwoning in Vlaanderen vallen onder de nieuwe regelgeving. Wat verandert er dan precies? In het decreet staan nieuwigheden rond o.a. de staat van het gehuurde goed, de duur van de huurovereenkomst, de huurwaarborg, de opzeggingsmogelijkheden, de overdracht van de huurovereenkomst, de onderverhuring, de indexatie en de eventuele herziening van de huurprijs. Het decreet bevat ook vernieuwingen op het vlak van medehuur en studentenhuurovereenkomsten. Voor meer info kijk op www.woninghuur.vlaanderen

Huur­waarborg­ lening Door de invoering van het Vlaams Huurdecreet is de huurwaarborg­ regeling gewijzigd. Voor huurcontracten die ingaan vanaf 01/01/2019 mag een eigenaar drie maanden huurwaarborgvragen. Het is voor veel huurders niet altijd haalbaar om 3 maanden huurwaarborg onmiddellijk op een geblokkeerde rekening te storten. De Vlaamse overheid heeft hiervoor een fonds opgericht waar mensen het bedrag van de huurwaarborg kunnen lenen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Meer info vind u terug op www. Vlaamswoningfonds.be/ huurwaarborglening


Liedekerke #1770

18

Kinderspel Baby’s, peuters en kleuters: kom zondag 19 mei met jullie mama’s en papa’s naar BOKAAL. Net als vorig jaar zal daar een groot speelparadijs georganiseerd worden in het kader van Week van de Opvoeding. We organiseren opvoedingsadvies, spelletjes en workshops waarin jij jouw kind al spelend beter leert kennen en ondersteunen. Een uitgebreid programma kan je ­binnenkort terugvinden op www.liedekerke.be. i.s.m. Kind en Gezin, Wit-Gele Kruis, VIVA-SVV. huisvanhetkind@liedekerke.be

Kandidaten om ‘Gezinsbond Liedekerke’ op te starten? Gezinsbond heeft een sterk uitgebouwd dienstverleningspakket om het leven van gezinnen eenvoudiger en voordeliger te maken. Denk aan kortingskaarten voor openbaar vervoer, babysitdienst, gezelschapsdienst, organisatie van tweedehandsbeurzen, opvoedingsondersteuning, cultuur… Breng jij graag informatie, diensten en activiteiten tot bij gezinnen in jouw buurt? Dan ben jij de persoon die we zoeken! Interesse? huisvanhetkind@liedekerke.be

Word deelnemer van de volkstuintjes! Heb je zin om zelf groenten te kweken maar heb je er thuis de ruimte of materialen niet voor? Dan zijn de volkstuintjes in de Beysstraat misschien de perfecte oplossing voor jou! Je kan er op een ecologische manier groenten kweken op een perceel of in een moestuinbak. Voor goede raad of een leuke babbel kan je steeds terecht bij de medetuiniers en compostmeester. Meer info: https://www.liedekerke.be/ menu/milieu/natuur-en-groen/volkstuintjes. Vragen en inschrijvingen: milieu@liedekerke.be


Rattenbestrijding Heb je last van ratten in je huis of tuin? Grijp niet onmiddellijk naar chemische bestrijdingsmiddelen. Vaak vinden deze dieren jouw omgeving de perfecte plek om te vertoeven en lok je zelfs onbewust ratten!

Enkele tips: • Sluit tonnen met voedselvoorraden en stro altijd af en laat er niets rond­ slingeren. • Voeder huisdieren ’s morgens en doe dat beperkt, zodat de rat ’s nachts geen buffet vindt. • Bewaar huisvuil in een afgesloten con­ tainer, en voer het zo snel mogelijk af. • Sluit buitenkraantjes goed af en vermijd stilstaand water. • Zorg voor een opgeruimd huis en tuin. Minder rommel betekent minder schuilplekken. Blijven de problemen zich voordoen? In Liedekerke kan je gratis een rattenvanger laten langskomen. Deze komt tweemaandelijks langs op een vaste datum, enkel op afspraak. Hij maakt een inschatting van de problematiek en plaatst bakjes met vergif indien nodig. Een afspraak maken kan via www.liedekerke.be/rattenvanger.

Compostvat 280 l  /  20 euro

Op 18 februari 2019 startte ILvA met de bedeling van de nieuwe afvalkalender. De bedeling duurt nog tot eind maart, het kan dus nog even duren voor jij een nieuwe kalender in je brievenbus vindt. Heb je eind maart nog niets ontvangen, dan neem je best contact op met ILvA. De nieuwe kalender start vanaf 1 april 2019.

Composteren, hip én goed voor het milieu! Door thuis te composteren kan je flink besparen op jouw afvalkosten en draag je bij aan het milieu. De ideale combinatie dus! De grootte van jouw tuin bepaalt of je best kiest voor een compostvat, een compostbak of een composthoop. Je kan bij het gemeentebestuur een compostvat, compostbak en beluchtingsstok bestellen. Wil je graag meer info over hoe je moet composteren? Of krijg je thuis graag een bezoekje van de compostmeester? Alle info vind je op https://www.liedekerke. be/menu/afval-en-ongedierte/afval.

Houten compostbak 863 l  /  40 euro

Kunststof compostbak 1200 l  /  70 euro

Liedekerke #1770

Nieuwe ILvAafvalkalender

19


20 Liedekerke #1770

Misschien voel je het kriebelen en schrijf je je in voor een schooljaar vol kunst! Zaterdag 25 mei van 10 tot 17u Opperstraat 33 Liedekerke www.liedekerke.be/GABAK

Opendeur in de Academie beeldende en audiovisuele kunsten Neem een kijkje in de kleurrijke klassen van de academie. Je vindt er werk van de 1e en 2e graad (6-12-jarigen) en de 3e graad (12-17-jarigen). Maak er kennis met de 4e graad voor volwassenen: tekenkunst, schilderkunst, keramiek en levend model. Je ontmoet de enthousiaste leerkrachten èn je kan je inschrijven voor het volgend school­ jaar. We verwachten je tussen 10 en 17u.

Afstuderenden academie stellen tentoon

De laatstejaarsstudenten van de academie stellen hun werk tentoon in GC Warande. Hier krijg je een beeld van het persoonlijk artistiek traject dat de volwassen studenten de voorbije 5 jaar aflegden. Je vindt er tekeningen, schilderijen, keramiek en ruimtelijk werk. In de Transitgalerij in de academie vind je de afstuderende jongeren van 17 jaar uit de filialen Opwijk, Oetingen en Liedekerke. Als je het voelt kriebelen, kan je je inschrijven via de website, of een proefles volgen in de week van 17 juni. Expo: zaterdagen 8 en 15 juni en zondagen 9 en 16 juni van 14u tot 18u. GC Warande Opperstraat 31 – Liedekerke www.liedekerke.be/GABAK 053 64 55 97


Zijn er nog premies in 2019?

Liedekerke #1770

21

De lente is het moment om meer buiten te leven, te werken en te genieten. Maar ook de tijd om plannen te maken en te denken aan bouwen of verbouwen. Naast het gemeente­bestuur onder­steunt ook Vlaanderen, de provincie én de net­beheerder werken door premies te verlenen. Maak er zeker gebruik van! GEMEENTE • het plaatsen van isolatie en hoog­ rendements­beglazing; • het plaatsen van fotovoltaïsche panelen, groendaken en hemel­water­ installaties; • het buiten gebruik stellen van stookolietanks. • de plaatsing en het onderhoud van kleine landschapselementen www.liedekerke.be/premies-subsidies-en-toelagen VLAANDEREN • Vernieuwde renovatiepremie vanaf 1 februari 2019: Vlaamse

aanpassingspremie om woning aan te passen aan een oudere bewoner www.wonenvlaanderen.be/premies PROVINCIE Aanpassingspremie voor woningen van ouderen en personen met een handicap www.vlaamsbrabant.be Indien je nog vragen hebt, stuur een mailtje naar wonen@liedekerke.be of aarzel niet om langs te komen aan het woonloket op dinsdag­voor­middag tussen 8u30 en 12u en de tweede donderdag van de maand tussen 17u30 en 20u.

PREMIEREGELING FLUVIUS Dakisolatie of zoldervloerisolatie (R ≥ 4,5 m²K/W) • Door aannemer • Doe het zelf Na-isolatie bestaande buitenmuur • Spouwmuurisolatie door aannemer (conform STS 71-1) • Langs buitenzijde door aannemer (R ≥ 3,0 m²K/W) • Langs binnenzijde door aannemer (R ≥ 2,0 m²K/W) (werken begeleid door een architect met controle op de uitvoering of werken uitge­ voerd door gecertificeerd aannemer of aspirant)

2019 4 euro/m² 2 euro/m² 5 euro/m² 15 euro/m² 15 euro/m²

HR-beglazing door aannemer (U ≤ 1,1 W/m²K) - IN 2019 (U ≤ 1,0 W/m²K)

10 euro/m²

Vloer- of keldervloerisolatie door aannemer (R ≥ 2,0 m²K/W)

6 euro/m²

Warmtepomp door aannemer* (vanaf 1/7/2017 gecertificeerd aannemer) • Bodem/water of water/water (A++) • Lucht/water (A+) • Hybride lucht/water (A+) • Lucht/lucht (A+) Premie max. 40% van het factuurbedrag. Geen aardgasnet bij jou in de straat, of bij vervanging elektrische accumulatieverwarming. Dubbele premie Zonneboiler door aannemer* (vanaf 1/7/2017 gecertificeerd aannemer) Premie max. 2750 euro, met max. 40% van het factuurbedrag Warmtepompboiler voor sanitair warm water (max 40% van investeringskost)

4000 euro 1500 euro 800 euro 300 euro

550 euro/m² 400€

Netbeheerder www.fluvius.be


Liedekerke #1770

22

DOSSIER

Een dag op kleuterschool Dol-Fijn Donderdag 31 januari, 8.30 u. ’s morgens. #1770 staat klaar aan de schoolpoort van Dol-Fijn, de gemeentelijke kleuterschool van Impegem. Vandaag trekken we een dag in het spoor van de Liedekerkenaren van de toekomst. Hier leren Alizée, Ferre, Maelys en een heleboel andere kleuters voor het eerst tellen, zingen en vormen herkennen. En dat dankzij de uitstekende begeleiding van juffen Nicole, Els, Sandra, Ann en hulpjuffen Tanja en Darcia.

\ Op

de s

lpl pee

aats

\


[ 8.40 u. ] In plaats van een ratelende bel hoor je in Dol-Fijn ’s morgens een opgewekt liedje. ‘Swingen met die billen!’ klinkt het op de speelplaats, en de kinderen dansen zich een weg naar de juf. “De bel werd bewust vervangen door muziek”, legt juf Sandra uit. “Geen streng geluid meer, wat voor de kinderen een abrupt afscheid van de mama betekende. Een vrolijk wijsje doet hen net zin krijgen in de dag. Resultaat: geen weners meer!”, lacht Sandra. Ook op het einde van de schooldag hoor je geen bel op Dol-Fijn, die wordt enkel nog gebruikt na de speeltijd.

[8.45 u.] We gaan mee met juf Nicole en Caroline naar peuterklasje 1A. Olympia, Milan, Lena en hun vriendjes leren er over ziek zijn, want het weekthema op school is ‘de dokter’. Ze plaatsen rode stippen op het lichaam van klaspop Jules, hij heeft de windpokken. Daarna knutselen ze zelf een stethoscoop in elkaar.

[9.15 u.] Tijd voor een gezamenlijke plaspauze. “We moeten dat zo organiseren, anders zijn we de hele tijd met een kindje onderweg naar de wc”, lacht juf Nicole. De plaspauzes herhalen zich dan ook ongeveer elke drie kwartier.

[9.40 u.] We gaan op bezoek bij juf Els in kleuterklas 1B. Hier hebben de kinderen net ‘medicijnen’ in kleine flesjes gesorteerd om hun fijne motoriek te stimuleren. Niet veel later is het tijd voor een tienuurtje: de juf snijdt een ananas

Klein maar Dol-Fijn Met een vijftigtal kinderen is Dol-Fijn de kleinste school van Liedekerke. “De kleine groepen en nauwe contacten met de ouders zijn misschien wel onze grootste troef”, vertelt directeur Izabel Van der Borght. “Die goede banden zijn er ook tussen collega’s: wij zijn een hecht team. Vele juffen blijven hier dan ook ‘voor het leven’: Sandra startte hier in 1988, en Nicole zelfs nog een jaar eerder!”

“Kindjes vinden na Dol-Fijn altijd een plaats­ je op een basisschool” “Sommige ouders aar­ zelen om hun kind bij ons in te schrijven”, gaat Izabel verder. “Ze twij­ felen niet aan de zorg of kwaliteit, maar zijn bang dat hun kind na de derde kleuterklas geen plaatsje vindt op een school in de buurt. Maar iedereen mag gerust zijn: onze kin­ deren vinden altijd een plekje. Er zijn maar liefst 14 lagere scholen in de directe omgeving, waar­ van 4 in Liedekerke!”

23 Liedekerke #1770

De speelplaats loopt lekker vol. Bijna tijd om aan de schooldag te beginnen, maar wachten op de bel doen ze hier niet.


Liedekerke #1770

24

- vers gebracht door de fruitboer - in kleine stukken. Niet iedereen is wild van het exotische fruit, de meesten houden het op beleefde likjes. Maar niet zo Nyo, hij is er dol op! Hij helpt zijn vriendjes en eet in totaal drie stukken op.

[12.15 u.] Middagpauze. De meeste kleuters brengen boterhammen mee, maar er zijn ook soep en warme maaltijden verkrijgbaar. Vandaag op het menu: pasta met balletjes in tomatensaus!

[13.30 u.]

[10.15 u.]

In de namiddag wordt er in alle klassen verder gewerkt en gespeeld rond het doktersthema. In de ene klas onderzoekt een piepjonge arts een zieke patiënt, terwijl in een andere klas iemand een ambulance opbelt, die iets later komt aangereden. In de leefruimte van klas 3 vallen ook de vele cijfers en letters op: zo raken Claire, Melissa en co gewend aan die nieuwe symbolen.

Speeltijd! Iedereen naar buiten, maar niet zonder winterkleren. De jas aantrekken lukt nog, maar sjaal en handschoenen zijn een heel gedoe. Buiten wacht er pure pret: er ligt nog wat sneeuw, en daar is iedereen dol op.

Beestige fun facts over Dol-Fijn

[11 u.] Na de pauze spelen de kleuters van klas 2 een heleboel leuke spelletjes. Fay, Alex, Luca en co rangschikken een collectie baboesjka’s op soort, kleur en grootte. Daarna leren ze afstand in te schatten door met ringen naar een doel te gooien. In klas 3 van juf Ann wordt er ondertussen luidkeels gezongen – eerst a capella, daarna met percussie van spatels. Het klinkt geweldig, hier is duidelijk gewerkt aan gevoel voor ritme!

• Je vindt er dan wel geen dolfijnen terug, toch is de school een thuis voor een heleboel dieren. Het huis­dier van klas 1B is Victoria de goudvis, en klas 3 zorgt voor Billy de hamster. De mascotte van klas 1A is dan weer een schildpad die luistert naar de naam Liesje. • Wanneer ‘de boerderij’ het week­ thema is, dan neemt de hele school de bus naar een echte boerderij. Veel kinderen zijn daar nog nooit geweest: ze zien er vaak voor het eerst dat een varken groter is dan een konijn, maar dat een koe nog veel groter is!


[14.45 u.] 31/1 is Dag van de Directeur: deze ochtend werd Izabel door de collega’s in de bloemetjes gezet! Om hen te bedanken trakteert ze ‘s namiddags op taart. Over de koffie worden plannen gesmeed voor een verrassing voor oud-collega Ann, die net met pensioen ging.

[15.20 u.] Terwijl de laatste schoolseconden wegtikken, turen enkele ouders vanop de speelplaats al nieuwsgierig door de ramen. Enkele ogenblikken later vliegen de kinderen hen in de armen. Een mooi einde van een winterse, maar tegelijk warme schooldag!

[15 u.] Juf Els leest klas 1B een verhaal voor: ‘Anna is ziek’, toevallig dezelfde naam als de klaspop. Als afsluiter krijgen de kinderen een sticker op hun hand geplakt. Fier als een gieter kunnen ze amper wachten om die straks aan mama of papa te tonen.

Info Inschrijvingen starten op maandag 18 maart 2019 Er wordt niet gewerkt met een digitaal aanmeldingssysteem. Jij kiest dus zelf naar welke school jij jouw kind laat gaan. Hou er wel rekening mee dat er een maximumcapaciteit van kracht is en dat sommige klassen snel volzet zijn!


26 Liedekerke #1770

rijweg en het definitief aanbestedingsdossier. Eind 2018 werd een vergadering georganiseerd met alle nutsmaatschappijen. Alle onteigeningsdossiers zijn afgewerkt. De streefdatum voor aanvang van de werken is begin 2020.

Werken Onze wegenis- en rioleringsprojecten in ontwerpfase Rozenlaan en Resedalaan De aanbesteding voor het uitvoeren van de wegenis- en rioleringswerken in de Rozenlaan en Resedalaan werd in september 2018 opgestart. De opdracht werd in december 2018 gegund aan Ondernemingen Lievens bvba uit Kruishoutem. In maart 2019 wordt een vergadering georganiseerd met de aangestelde aannemer en alle nutsmaatschappijen. De streefdatum voor aanvang van de werken is in het voorjaar van 2019. Alle aangelanden zullen in een afzonderlijk schrijven worden uitgenodigd op een tweede infovergadering vóór de aanvang van de werken. Beysstraat (tussen N207 en Heuvel­ kouterweg), Vijfhoekstraat (tussen Heuvelkouterweg en Gaston Mertens­ straat) en Gaston Mertensstraat. Het voorontwerp van het rioleringsdossier is goedgekeurd door de Vlaamse Milieumaatschappij. De ontwerper start met het ontwerp van bovenbouw van de

Molenstraat (tussen Kleemputtenstraat en Muilenstraat), Bunderstraat en Meregrachtstraat (tussen Bunderstraat en N207). Het voorontwerp van het riolerings­ dossier is goedgekeurd door de Vlaamse Milieumaatschappij. De ontwerper start met het ontwerp van bovenbouw van de rijweg en het definitief aanbestedingsdossier. Eind 2018 werd een vergadering georganiseerd met alle nutsmaatschappijen. De dossiers voor de aankoop van de wegzates van de nieuwe wegen zijn in uitvoering. De streefdatum voor aanvang van de werken is begin 2020. Afkoppeling Monnikveld De nieuwe gracht is ontworpen achter de woningen van de Begonialaan met huisnummers 34 tot 64 tot ongeveer ter hoogte van de begraafplaats Kruisbeek­ veld. Met de nieuwe gracht wil Aquafin het afspoelend regenwater van de velden achter Monnikveld afkoppelen van het rioleringsstelsel en wateroverlast in de Begonialaan voorkomen. Aquafin is er in geslaagd om een mondeling akkoord voor de aankoop van de resterende, noodzakelijke gronden te verkrijgen. Fabriekstraat / Meregrachtstraat De nieuwe parking in waterdoor­ latende materialen op de hoek van de Fabriekstraat met de Meregrachtstraat werd vorig jaar in gebruik genomen. In een deel van de Fabriekstraat (van N207 tot Zijweg 8) en in een deel van de Meregrachtstraat (van Fabriekstraat tot Papenbergstraat), werd het bovengronds koperen elektriciteitsnet ondergronds gebracht. Samen met deze werken werd het gasnet ontdubbelt en omgebouwd op lage druk. De gemeente besliste een energiezuinige, nieuwe openbare verlichting


boven­bouw wordt aangelegd in kleinschalig materiaal in neutraal grijze tint, voorzien van een gemarkeerd doorlopend smal pad als loper. Het plein wordt aangelegd met dezelfde materialen als het plein van het sociaal woonproject in de Opperstraat. Dubbelgebruik wordt nagestreefd: parking en andere activiteiten (kermis) en buurtactiviteiten. Het project zal ook de doorsteek van het plein naar Zijweg 10/Fabriekstraat realiseren. In alle Zijwegen worden nieuwe nuts­ leidingen en een nieuwe openbare verlichting met led armaturen aangebracht. De rioleringswerken startten op maandag 15 oktober 2018. Zijweg 6 wordt eerst vernieuwd. Nadien wordt Zijweg 12 (Hoeksken) aangepakt. Zijweg 6 is ondertussen afgewerkt. Momenteel wordt er volop gewerkt aan Zijweg 12 (Hoeksken). De voorbereidende werkzaamheden in Zijweg 8 zijn ondertussen gestart.

Nieuwe gracht in de Zilverberkenlaan In de Zilverberkenlaan moet een gracht worden aangelegd voor de afvoer van het hemelwater. Voor de realisatie van deze gracht zijn een zevental grondinnemingen noodzakelijk. Ook de rijweg van de Zilverberkenlaan wordt vernieuwd. De gemeenteraad keurde in november 2017 het bestek van de werken goed. De uitvoering van de werken ter hoogte van de Zilverberkenlaan is samen met de werken op grondgebied Roosdaal voorzien in 2019. Zijwegen Opperstraat De werken voor de vernieuwing van de Zijwegen 6, 8, 10 en 12 (Hoeksken) werden door Farys gegund aan de aannemer Ondernemingen De Jonge & Zn uit Aalst. Ook de parking gelegen aan de Opperstraat/Zijweg 10 wordt samen grondig vernieuwd. Iedere Zijweg wordt voorzien van een nieuwe gemengde riolering. De

Iedere donderdagnamiddag wordt er een werfvergadering georganiseerd in aanwezigheid van de aannemer en vertegenwoordigers van de gemeente en de nutsmaatschappijen. Meer informatie omtrent het project kunt u verkrijgen bij de dienst Projecten van de cluster Infrastructuur op het telefoonnummer 053 /64 55 35.

27 Liedekerke #1770

te laten plaatsen met Led armaturen. De nieuwe openbare verlichting zal worden geplaatst samen met de nieuwe verlichting van de zijwegen. Farys en Infrax legden samen met Eandis eveneens nieuwe nutsleidingen aan. Alle woningen werden overgekoppeld op de nieuw aangelegde nutsleidingen. Dit jaar zal de verkeersafwikkeling voor het gemotoriseerd verkeer op proef worden gewijzigd (instellen van éénrichtingsverkeer). De gemeente zal hierover nog afzonderlijk communiceren.


Liedekerke #1770

28

Het station Het Agentschap Wegen Verkeer (AWV), de gemeente Liedekerke, de NMBS-Holding, Infrabel en Farys beëindigen weldra de werken aan de bruisende ontmoetingsplaats dat de stationsomgeving moet worden. De laatste afwerkingen door Infrabel en NMBS zijn bezig. In deze rubriek houden we je op de hoogte van het verloop van de laatste werken. Vanuit het nieuwe stationsgebouw kunnen de pendelaars via de nieuwe brede tunnel rechtstreeks naar de perrons zonder de Affligemsestraat te moeten oversteken. Het nieuw, transparant station wordt een baken voor Liedekerke en wordt samen met de stationsomgeving een aangename toegangspoort tot de gemeente. Het glazen gebouw en de cafétaria zorgen niet alleen voor meer sociale controle, maar zullen de bezoekers verwennen

met een mooi uitzicht op de vallei van de Bogijnengracht. Vanuit het station kunnen wandelaars de omliggende natuurgebieden verkennen. Ook voor fietsers vormt het stationsgebouw een aangenaam rustpunt op de heraangelegde fietsknooppuntenroute. Het nieuw stationsgebouw werd in oktober 2017 in gebruik genomen. De bestaande spooronderdoorgang werd ingericht als overdekte fietsenstalling voor 216 fietsen en als fietstunnel. Alle parkings werden in gebruik genomen. Het natuurgebied is volledig afgewerkt. Wanneer alle werken afgewerkt zijn, zullen de reizigers van meer comfort kunnen genieten. Uitbater gezocht! In het stationsgebouw bevindt zich naast de wachtzaal, sanitair en loketten ook nog een vrije handelsruimte met een totale oppervlakte van 207 m². Ben je geïnteresseerd om van het station Liedekerke een bruisende plek te maken, of ken je iemand? Neem dan contact op met Bart Buermans van NMBS Concessies via bart.buermans@nmbs.be. Fietspunt blikvanger aan noordelijke kant tunnel Het nieuwe fietspunt zal zorgen voor een veilige parking van je fiets door regelmatig toezicht en onderhoud van de fietsenstalling. Het fietspunt wordt gekoppeld aan een langgerekte fietsenstalling voor 520 fietsen. Hiervan worden 30 plaatsen voor bromfietsen en 10 plaatsen voor bakfietsen gereserveerd. De werken voor de bouw van het fietspunt en de fietsenstalling werden in


Liedekerke #1770

29

juni voltooid en in gebruik genomen. Er zijn bij het station in totaal 737 plaatsen voor fietsen beschikbaar verspreid over 2 fietsenstallingen. De gemeente zal het fietspunt exploiteren samen met het sociale economiebedrijf Groep Intro, dat al meerdere fietspunten uitbaat, van zodra de NMBS het gebouw van het fietspunt voorlopig heeft opgeleverd en gratis ter beschikking stelt aan de gemeente. Afwerking treinperrons met luifels De nieuwe hoge perrons in het station van Liedekerke zijn sinds begin december 2017 over de volledige lengte (350 meter) in dienst en toegankelijk via comfortabele en brede toegangstrappen. In 2018 werken NMBS en Infrabel de perrons verder af met nieuwe luifels, schuilhuisjes, zitjes, verlichting en geluidsinstallatie. De nieuwe perronluifels, die dubbel zo lang worden dan de huidige, zullen de reizigers beschutten tegen wind en regen. Op dit ogenblik worden de luifels verder afgewerkt (zijwanden, onderplafond en verlichting). De nieuwe trappen werden op vrijdag 17 november 2017 in gebruik genomen. De liften zullen operationeel zijn nadat Infrabel de nieuwe perronluifels heeft afgewerkt.

Opfrissing reizigersonderdoorgang De oude reizigersonderdoorgang werd opgefrist. Er kwam een nieuwe vloer- en wandbekleding en nieuwe trappen met leuningen. Midden mei 2018 werd de opgefriste doorgang opnieuw toegankelijk. De perrons zijn voortaan bereikbaar langs de beide zijden van de gewestweg wat de verkeersveiligheid aanzienlijk verhoogd. Heraanleg parking kant oud stationsgebouw De rijwegloper van de parking werd uitgevoerd in asfalt, de parkeerplaatsen in waterdoorlatende klinkers. De nieuwe openbare ledverlichting werd in maart geplaatst samen met de camera’s. De beplantingen werden aangebracht en de nieuwe parking werd begin april in


Liedekerke #1770

30

gebruik genomen worden. Deze parking biedt plaats aan ongeveer 289 voer­tuigen. Camera’s bewaken de stationsomgeving De gemeente wenst in samenwerking met de lokale politie en de veiligheidsdiensten van de NMBS de veiligheid in en rond het station maximaal te garanderen. Daarom werd er geïnvesteerd in moderne toezichts- en controlecamera’s die in de omgeving van de parkings, de fietsenstallingen, de toegang tot de perrons en het stationsgebouw werden geplaatst. Door middel van dit verhoogd toezicht willen we het aantal fietsdiefstallen aan het station terugdringen en alle vormen van overlast aanpakken. De NMBS zorgde voor de installatie. De lokale politie kan de beelden opvragen bij het Security Operations Centrum van de NMBS. Overzicht parkeerplaatsen in functie van het station De stationsomgeving beschikt over de volgende betaalparkings: • langsparking spoorweg ( 289 parkeerplaatsen – in gebruik genomen begin april 2018)

• parking kant nijverheidszone (190 parkeer­plaatsen) • langsparking Affligemsestraat/N207 (60 parkeerplaatsen) • parking op vroegere gewestweg/ Stationsstraat (43 parkeerplaatsen) • volledige zone van de Nijverheidszone Begijnenmeers (binnen de voorziene parkeerstroken) Daarnaast zijn er nog de volgende parkings met een speciaal parkeer­ regime: • parking ventweg N207 (16 parkeer­ plaatsen met parkeerduur van maximum 2 uur, 1 parkeerplaats voor personen met een handicap en 4 parkeer­plaatsen met parkeerduur van maximum 15 minuten) • parking rechtover het fietspunt (13 parkeer­plaatsen met parkeerduur voor maximum 2 uur en 1 parkeer­ plaats voor personen met een handicap) Het is voortaan verboden om te parkeren vóór en op het terrein van het voormalig gemeentelijk arsenaal ( Nijverheidszone Begijnenmeers 8) en onbeperkt in tijd te parkeren tijdens de week op de


Kiss & Ride-zones In de buurt van het station werden 2 ‘kiss & ride’-zones voorzien, in totaal voor ongeveer 24 wagens. U kan 15 minuten parkeren en stil staan ter hoogte van de voorziene ‘kiss & ride’-zones. Deze zones bevinden zich links en rechts van de rijbaan op de nieuwe brug en langsheen de parking ter hoogte van de parallelweg aan het benzinestation. Het parkeren op het stationsplein is verboden. Gebruik de ‘kiss & ride’-zones voor het ophalen van pendelaars. Op deze manier wordt het doorgaand verkeer niet belemmerd.

Vallei van de Bogijnengracht De vallei van de Bogijnengracht wordt voorbehouden als nieuw te ontwikkelen natuurgebied. Het natuurgebied werd afgewerkt, onder meer met nieuwe eilanden in het water ter hoogte van de nieuwe fietsersbrug. De eilanden vormen rustpunten voor de dieren die in het natuurgebied leven. De heringerichte vallei van de Bogijnengracht in de stationsomgeving kan 33 000 m³ regenwater bufferen bij hevige regenval. Alle beplantingswerken van deze deelopdracht werden volledig afgewerkt. De gemeente kreeg als provinciale laureaat “Groen in de stad” een subsidie van 50 000 euro voor de herinrichtingswerken van het valleigebied.

De herinrichting van de stationsomgeving van Liedekerke is genomineerd voor de prestigieuze Prijs Publieke Ruimte 2019. Bij het ter perse gaan van dit magazine keken we nog vol spanning uit naar de uitreiking!

Meer info

Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant tel. 016 66 57 50 wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be www.wegenenverkeer.be/liedekerke Infrabel tel. 0800 55 000 (elke dag van 7.00 tot 22.00 uur. ) info.projecten@infrabel.be Gemeente Liedekerke tel. 053 64 55 31 stationsomgeving@liedekerke.be www.liedekerke.be

31 Liedekerke #1770

langsparking van de ventweg van de Affligemsestraat/N207. In de volledige Nijverheidszone is parkeren enkel toegelaten voor personenwagens en motorvoertuigen.


Liedekerke #1770

32

De ontmoeting

Seydi Gokcan & Willy Van Den Nest De een is 69 en zette vorig jaar een punt achter een halve eeuw kappersbestaan. De ander is 18 en nog maar net aan zijn carrière begonnen, precies wanneer en waar die eerste ophield. Herenkapper Willy mag dan met ­pensioen zijn, ‘zijn’ kapsalon is dat niet: vandaag sprayt jonge leeuw Seydi de lak in de Warandestraat. We spreken af in Seydi’s kapsalon. Amper twee maanden geleden was dit nog de natuurlijke biotoop van Willy. Hier kapte hij decennialang heren­ koppen, vijf dagen per week. “Er is bijna niets veranderd”, merkt Willy bij het binnenkomen op, “buiten die moderne haarzuiger daar. Ik veegde dat gewoon in een hoekje, uit het zicht.” Willy en Seydi lachen en begroeten elkaar hartelijk. Ze kennen elkaar al lang, in Seydis geval zelfs al levenslang.

“Mijn vrouw heeft hem nog in haar armen gewiegd toen hij baby was”, vertelt Willy terwijl hij makkelijk gaat zitten voor het gesprek. Scheermes Hoewel hij nog maar pas is begonnen krijgt Seydi elke dag al heel wat klanten over de vloer. “Gelukkig zijn de meeste van Willy’s klanten gewoon blijven komen”, vertelt Seydi, “daar ben ik dankbaar voor. De ‘snelste’ komen om de zes weken, sommige zelfs elke twee weken. Er is ook een man die elke week zijn baard laat aflijnen.” “Dat geloof ik graag!”, lacht Willy, “Seydi is heel goed met zijn scheermes. Ik ben daar zelf altijd wat bang van geweest.”


33

CR7 “Veel verschil tussen onze werkwijzen zal je niet vinden”, aldus Willy. “De basistechnieken en het materiaal zijn dezelfde. Maar hoewel Seydi nog jong is, heeft hij toch een eigen stijl. Hij is beter met die moderne coiffures dan ik op het einde was.” “Jongeren vragen veel naar kapsels van voetballers of zangers”, vertelt Seydi, “Cristiano Ronaldo blijft bijvoorbeeld zeer populair. Ik probeer zelf ook de mode te volgen, vooral via Instagram.” Willy Sommers Bij dat laatste hoort Willy het bijna donderen in Keulen. “Ik keek in de boekskes of zag op tv wat er in de mode was. Eén keer vroeg een klant naar de coupe van Willy Sommers. Ik begon te knippen, maar zat met een andere zanger in mijn hoofd. Halverwege viel mijn frank, maar ik deed gewoon verder. Die klant was uiteindelijk erg blij met zijn kapsel!” Kappersstoel/biechtstoel Zijn er dingen aan het metier die je enkel met de jaren leert? Ja natuurlijk, klinkt het in koor. “Ik moet nog leren om rustiger te zijn en klanten meer op hun gemak te stellen” zegt Seydi. “Goede relaties met klanten, die komen met de jaren”, vertelt Willy. “Ik had een klant die op latere leeftijd zijn vrouw was verloren. Hij had nooit leren koken. Wel, terwijl ik zijn haar knipte heb ik hem verschillende gerechten aangeleerd! Een andere man deed soms zijn

Liedekerke #1770

Tradities “Ik heb de stiel geleerd op school in Gent en van een neef die daar een kapsalon uitbaat. Met onze Turkse roots leren we verschillende vaktradities. Als een klant dat wenst, branden we bijvoorbeeld ook haartjes weg die te klein zijn voor een scheermes.” “Ja, of ze grijpen die met een speciale techniek met draadjes”, komt Willy tussen. “Dat heb ik nooit begrepen!”

beklag dat hij niet goed meer presteerde in bed. En een paar weken later kwam hij stoefen dat het hem weer was gelukt! Soms is de kappersstoel ook een uitlaatklep, een biechtstoel.” Leven na pensioen Is Willy’s leven sterk veranderd, nu hij met pensioen is? “Wel, ik heb er veel nieuwe hobby’s bij. Ik zwem, fiets, kook en werk in de tuin. Ik ga zelfs op café, iets wat ik vroeger nooit deed. Het moet zijn dat ik toch wat dat menselijk contact mis, die dagelijkse babbels met iedereen. Maar het werk zelf mis ik niet. Al brush ik tegenwoordig wel elke dag mijn vrouw haar haar.” Primeur Wat later wandelt er een klant binnen. “Allez Seydi, doe maar, ik ga u in het oog houden. Maar niet zenuwachtig zijn he!”, grapt Willy. Seydi lacht. “Ik zou alleen nerveus moest ik jouw haar moeten doen!” Terwijl Seydi wat smalltalk voert met de klant merkt Willy iets op: het uithangbord aan de gevel leest nog altijd ‘Willy herenkapper’. “Ik vind dat hij er zijn naam moet opzetten, maar hij wil niet”, zegt Willy. “Voor mij hoeft dat niet”, zegt Seydi. Maar sinds kort ben ik eruit: ik ga voor ‘Kapsalon Warandestraat’, simpel en duidelijk. Voilà, direct een primeur voor in #1770!”


Liedekerke #1770

34

Theater op café: ‘Hoerenleed’ Dat Liedekerke toneel ademt, weten we al langer dan vandaag. Toneelkring Kamer Van Rethorica De Waag besloot om dit jaar het theater naar cafés en woonkamers te brengen. Dit keer blaast De Waag met de productie ‘Hoerenleed’ nieuw theaterleven in verschillende Liedekerkse middens. We kunnen ons allemaal wel iets voorstellen bij de naam “Hoerenleed”, maar waar gaat het stuk exact over? \ Frans Vanderschueren (regisseur) \ Deze komedie met een lach en een traan gaat over twee vrouwen die hun lief en leed delen. Per toeval zijn die twee vrouwen prostituee van beroep. Wij volgen dus het dagelijks leven van die vrouwen wanneer zij over de ‘boulevard’ tippelen. Het stuk zal ook voorzien worden door een streepje muziek van de straatmuzikanten (vertolkt door ‘Lady

“Op deze manier hebben wij daar niet alleen iets aan, maar leren de mensen onze zaak van een andere kant kennen, al is het maar het achterzaaltje dat je klanten ontdekken.”

and The Tramps’) die zich ook op deze boulevard opgesteld hebben. Deze keer ruilen jullie het vertrouwde podium in voor cafés en kleine zaaltjes. Vanwaar komt dat initiatief? \ Xenia Geeraerts (voorzitter De Waag) \ We doen dit in het eerste geval omdat het stuk zich ertoe leent om in kleine zalen te spelen. Het stuk leent zich ook tot interactie met het publiek, waardoor het wel interessant is om de afstand tussen publiek en acteur te gaan verkleinen. Daarnaast is het zo dat wij al een paar keer de vraag kregen vanuit de middenstand (o.a. Bistro Likert) om in hun zaak te komen spelen. Met deze voorstelling vielen de puzzelstukjes dus in elkaar en konden we dus aan deze vraag tegemoetkomen. Al snel lagen de andere locaties vast en nu spelen wij op vijf verschillende locaties (Bistro Likert, ’t Signaal, ‘t Hof, Café Daatmet en GC Warande) \ Alain de Proost (Bistro Likert) \ Wij zijn heel blij dat zij dat stuk bij ons willen spelen. Op die manier hebben wij daar niet alleen iets aan, maar leren de mensen onze zaak van een andere kant kennen, al is het maar het achterzaaltje dat je klanten ontdekken. \ Hans Eylenbosch (schepen van cultuur, sp.a) \ Ook vanuit het gemeentebestuur zijn wij zeer blij met dit initiatief. Wij proberen al sinds vorig jaar met verschillende initiatieven cultuur dichter bij de


Spelen op locatie is wat gewaagder dan spelen in De Warande. Welke uit­dagingen brengt dat voor jullie met zich mee?

publiek zal liggen. Je weet nooit op voorhand hoe de mensen zullen reageren, wat soms tot ietwat ongemakkelijke situaties voor de acteurs kan leiden. Toch denk ik dat onze actrices genoeg ervaring hebben om dit stuk tot een goed einde te brengen.

\ Xenia \ Ik denk dat de grootste uitdaging in de interactie met het

Surf naar www.dewaag.be of www.liedekerke.be/vrije-tijd voor meer informatie.

‘De Blik van Bruegel’ Proef mee van het wandelen kunstenparcours op zondag 14 april In 2019 is Bruegel 450 jaar geleden overleden, een feestelijk jaargetijde! Vanuit Liedekerke trekken we met de bus naar Sint-Anna-Pede waar we een gegidst wandelparcours afleggen. Via ruimtelijke en artistieke ingrepen ervaren we de omgeving van het Pajottenland zoals Bruegel die heeft kunnen ervaren in de 16de eeuw. Een openluchttentoonstelling, ook met hedendaagse kunstenwerken, langs het parcours van ‘de blik van de schilder’ toen hij zijn imposante landschaps­ schilderijen maakte.

\ verzamelen \ Parking Vrijetijdshuis, Warandestraat 22 te 1770 Liedekerke om 13.00 uur, vertrek om 13.30 uur stipt. afstand wandeling: 7 km \ deelname \ Pasar leden: €5 en niet-Pasar leden: €7 \ inbegrepen \ busreis heen en terug / verzekering leden & niet-leden Pasar / gegidste wandeling via het kunstenparcours te Sint-AnnaPede / drankje. \ inschrijven \ ten laatste op vrijdag 22 maart 2019 via mail dekerpel@skynet.be of via telefoon 0479/986226 / Ulrich De Kerpel Deelnamebedrag uiterlijk op 22 maart 2019 te storten op rek. nr. BE78 3930 2822 6786 van Pasar Liedekerke. Nadere info via: 0479/986226 of www.pasar.be/liedekerke

35 Liedekerke #1770

mensen te brengen. Wij zijn dan ook blij dat De Waag initiatief neemt om dat op eigen houtje te verwezenlijken.


Liedekerke #1770

36

Vakantiekampen Vakantiekampen zijn leuke themaweken tijdens de paas- en zomer­ vakantie. Kinderen van 2,5 tot 12 jaar spelen, sporten en ravotten onder begeleiding van gebrevetteerde anima­ toren in BOKAAL. Tibe en Nimfe kwamen vorig jaar voor de eerste keer naar de Vakantie­kampen. Mama Ilse en papa Bert vertellen graag hoe het gezin dit ervaren heeft. \ Ilse \ Toen we hoorden dat Vakantie­ kampen inclusie aanbood, wouden we dit onmiddellijk proberen. Het eerste contact was met de jeugd­consulent. \ Bert \ Zij waren toen 3 jaar. We hebben hen één week ingeschreven en dat is heel goed meegevallen. De eerste dag was het moeilijk: de kindjes waren aan het wenen wanneer ik vertrok. Ik stuurde een sms’je naar de jeugdcoördinator. Zij antwoordde dat Tibe zich amuseerde op het springkasteel en dat Nimfe mooi in de groep meespeelde. ’s Avonds zag ik een grote glimlach op hun gezicht. Als ik vroeg ‘kom je morgen terug?’ hoorde ik een volmondige “ja!”. \ Ilse \ We zagen foto’s en filmpjes van de eerste momenten op het Vakantiekamp via facebook passeren. Tijdens de openingsdans wordt er tussen de kinderen door gelopen en zie je hen

Inclusie, wat is dat? De ouders geven aan welke nood hun kind heeft. Soms is er één-op-één-begeleiding nodig, soms is dat niet zo. Wij proberen in te spelen op deze noden. Jammer genoeg is dit nog beperkt: we proberen elk jaar bij te leren, maar kunnen momenteel nog niets voorzien voor bv. kinderen met zware zichtproblemen of rolstoelgebonden kinderen. Twijfel je of jouw kind kan deelnemen aan Vakantiekampen? Neem gewoon contact op met de jeugdcoördinator!

enthousiast mee bewegen. Het toneeltje zit ook altijd leuk in mekaar. Het is een geruststelling voor ouders om dit te zien. \ Bert \ Nimfe gaat naar school in Dol-Fijn. Tibe loopt school in De Brug in Erpe-Mere. Deze school is geschikt voor kinderen met autisme: daar heet dat ‘type 9’.


\ Bert \ We hebben ook andere speelpleinwerkingen en opvangen geprobeerd. Toen Tibe naar een speelplein gespecialiseerd in autisme ging, kwamen zij vooraf bij ons thuis langs. Zo leert de verantwoordelijke ons, het kind en de gewoontes beter kennen. Een bruikbare tip die jullie misschien kunnen overnemen? \ Ilse \ Bij Vakantiekampen is er een duidelijk thema en is er een vaste dagstructuur. Daar hebben jonge kinderen nood aan. Zowel Tibe, als Nimfe gaan graag naar BOKAAL. \ Ilse \ De communicatie naar de ouders toe is heel goed. De animatoren zijn altijd heel vriendelijk en komen vragen beantwoorden wanneer we de kinderen ophalen. We zijn echt heel tevreden over de werking van Vakantiekampen: een dikke pluim voor de hele werking!

Kinderen met ASS …

(autisme spectrum stoornis) … hebben vaak moeite met sociale interactie en kunnen moeilijk mensen in de ogen kijken … kunnen niet gemakkelijk met veel ‘prikkels’ om … begrijpen geen beeldspraak en hebben het moeilijk met communicatie … zijn vaker jongens dan meisjes … maken minder/geen melatonine aan, waardoor zij moeilijk slapen

\ Ilse \ Een tip voor ouders van een kind met speciale noden: kom eens kijken, vertel jouw situatie en praat er over met de jeugdcoördinator. Ik ben er van overtuigd dat de begeleiders van Vakantiekampen altijd naar een oplossing zullen zoeken, dus je kan het maar beter eens proberen. Laat jouw kind ook genieten van die zomer! \ Meer info \ uit@liedekerke.be of 053 64 55 82.

37 Liedekerke #1770

\ Ilse \ autisme of ASS is een spectrumstoornis: dat is heel breed. Wanneer mensen “autisme” horen, denken ze spontaan aan Dustin Hoffman in Rain Man, maar dat klopt niet altijd. Bij Tibe is het zo dat hij geen taal begrijpt en dat hij veel nood heeft aan structuur. Hij kan moeilijk gevoelens ervaren en uiten: vriendschappen sluiten is geen evidentie.


Liedekerke #1770

38

Net (of toch al even…) in pensioen en op zoek naar een zinvolle vrijetijds­ besteding? Lees dan zeker even verder… Op donderdag 21 maart is er immers het regionale curve bowls tornooi in Bokaal. Voor deze gelegenheid maken we je graag even wegwijs in deze boeiende sport. Curve bowls? Over de plas ook wel Shortmat bowls genoemd, werd in 1986 in België geïntroduceerd door de Britse kampioene Jayne Morgan, die door haar huwelijk naar ons land trok. Ze besloten de Shortmat versie in België te promoten omdat dit gemakkelijk indoor in sportzalen kon gespeeld worden. Het spel vertoont gelijkenissen met petanque en het traditionele krulbol maar men speelt het op een 14 meter lange groene mat met speciaal daarvoor ontworpen afgeronde ‘bowls’. Halfweg de mat ligt een blok die je niet mag raken. Het is de bedoeling om je bowl zo dicht mogelijk bij de ‘jack’ (klein geel balletje) te rollen. Door de vorm van de bal wijkt deze af in een mooie ronde curve. Vandaar de benaming. Sinds het ontstaan verenigden enkele clubs zich onder de Vlaamse Short Mat Bowls Federatie. In Liedekerke is er geen officiële club, maar sinds begin jaren 2000 verzamelt een kleine maar

enthousiaste groep elke dinsdag vanaf 17u00 in de sporthal om er gedurende een tweetal uurtjes hun favoriete sport te beoefenen. Sinds de komst van het Sportkaffee hoeven ze dit ook niet meer met een droge keel te doen en is er de mogelijkheid om gezellig na te kaarten. De sportdienst wil graag beweging promoten bij deze jongere en actieve ‘senioren’ en voorziet wekelijks gratis ruimte en materiaal ter beschikking in Bokaal. Interesse om eens te proberen? Kom zeker eens langs op dinsdag vanaf 17u00 in Sportkaffee Bokaal (aan het zwembad en de sporthal) en laat je inwijden door Frank in deze interessante sport. Wie weet sta je begin maart wel tussen de deelnemende teams op het regionaal tornooi?


39

p

Liedekerke #1770

e opro

Huis­werk­ begeleiders

Vanaf september starten we met huis­werk­ begeleiding om (kans­ arme) kinderen bij te benen op klasniveau. Kinderen van het eerste en tweede leer­jaar die nood hebben aan huiswerkbegeleiding zullen de kans krijgen om na schooltijd hun lessen te herhalen en samen huiswerk te maken. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die deze groepjes kinderen graag willen ­begeleiden. Geen ervaring? Niet erg! Je wordt ondersteund door vzw Alain Moloto en de zorgleerkrachten van de school, zodat jij de beste huiswerkbegeleider kan worden! Vzw Alain Moloto organiseert bijstand aan kansarme jeugd in Madagaskar én in Liedekerke. Meer informatie over de vzw kan je vinden op www.alain-moloto.com. Interesse of gewoon nieuwsgierig? Kom naar onze infoavond voor huiswerkbegeleiders op vrijdag 26 april om 17u in het vrijetijdshuis. Bevestig jouw aanwezigheid: 0032 485 22 38 75 (na 20u) of contact@alain-moloto.com.

Het zwembad sluit voor renovatie vanaf 23/4/2019 Vanaf 23/4 zal het zwembad gesloten zijn wegens renovatiewerken. Het volledige renovatieproject omvat de vernieuwing & isolering van de volledige buitenschil (dak en gevel), het herstellen van het betonrot aan de kuip en een volledige herbetegeling van de kades en zwembadkuip. Als bijkomende energiemaatregel zal de verlichting aangepast worden naar een volledig nieuwe LED verlichting. De kosten voor het volledige project worden geraamd op 1,4 miljoen euro en zullen naar schatting 6 maand in beslag nemen. Door de werken kan het zwembad de komende 30 jaar verder uitgebaat worden op een ecologisch en economisch verantwoorde manier. Sport Vlaanderen subsidieert het project met 45.000 euro. Vanaf 23 april zal het zwembad gesloten zijn voor het publiek. Inwoners van Liedekerke kunnen tijdens de sluiting met hun beurtenkaart of abonnement terecht in het zwem­bad van Ternat. De duur van abonnementen en beurten­kaarten zal verlengen met het aantal dagen die de werken in beslag zullen nemen.


Liedekerke #1770

40

UiT in Denderleeuw DIY op de ambachten- en bloemenmarkt Handige tips voor je tuin, kleurrijke bloemen die je doen dromen van de zomer en tal van demonstraties fleuren de dag op. Ontdek het manden­vlechten, steenkappen, houtbewerking of handwerk. Stel gerust je vragen of probeer zelf eens een ambacht uit! Breng zeker ook je kinderen mee, want zij kunnen leren vilten, prutsen met keramiek of gewoon een lekkere vlaai bakken. Schrijf wel tijdig in, want de plaatsen voor de workshops zijn beperkt. Verse ovenkoeken, lokale boerderijproducten en drankjes in de buitenbar zorgen mee voor de sfeer. En niet te vergeten; de leukste dingen maak je gewoon zelf! \ Praktisch \ Wanneer? zondag 28 april 2019, van 14 tot 18 uur Waar? ontmoetingshuis De Palaver, Seringenlaan 1, 9470 Denderleeuw Gratis toegang, iedereen is welkom! Doe je graag mee aan workshop voor kinderen (6 – 12 jaar)? De workshops zijn gratis. Schrijf je wel op voorhand in via vrijetijd@ denderleeuw.be, want de plaatsen zijn beperkt.

Arte Amanti in Welle Arte Amanti is een internationaal kamermuziekfestival met een uniek concept! Op 30 maart 2019 komt Arte Amanti naar Welle. Om deze 10de verjaardag in stijl te vieren komt Liebrecht Vanbeckevoort, laureaat van de Koningin Elisabeth Wedstrijd en vorig seizoen te zien in de televisiereeks “Thomas speelt het hard” een uitzonderlijk recital geven. We openen het concert traditiegetrouw met een uitzonderlijk Jong Talent. Elen Shahinans, is 12 jaar en won enkele maanden geleden de 2de prijs in de internationale Vioolcompetitie” Inter Cordes” in Parijs. \ Praktisch \ Wanneer? zaterdag 30 maart, om 20 uur. Waar? Sint-Pietersbanden kerk (Welleplein 27, 9473 Welle). Prijs? € 15 voor volwassenen, € 12 voor +60, -18 en leden van het Davidsfonds, € 30 gezinskaart (ouders en kinderen onder 18 jaar). Kansentarief met de UIT-pas: € 1,5. Inschrijven via vrijetijd@denderleeuw. be of via bestuursleden van Davidsfonds Denderleeuw en Welle


Prik deze data alvast in je zomer­agenda!

• Zaterdag 15 en zondag 16 juni 2019 Braderie Stationsstraat • Zaterdag 29 juni 2019 BerreFOODs / Foodtruckfestival met kleur Foodlovers met helpende handen gezocht! Wens je graag mee te werken aan het hipste foodevent van het jaar? Wij zoeken nog tappers, tentenbouwers, plakkers en influencers. Heb je ‘goesting’ om mee te werken in een toffe ploeg vrijwilligers? Mail dan naar uit@liedekerke.be of laat een berichtje op ons facebook-event. • Zaterdag 29 juni 2019 Vakantiefeestmarkt • Vrijdag 5 juli 2019 Eerste Parkconcert • Zondag 14 juli 2019 1770 ZOMERT! / Bruegeliaanse editie, met volks en zomers kinderdorp • Donderdag 25 juli 2019 De Liedekerkse Pijl • Vrijdag 2 augustus 2019 Tweede Parkconcert • Vrijdag 30 augustus 2019 Derde Parkconcert

Zomerschool Spreekt jouw kind thuis geen Nederlands of kan je kind nog wat extra oefening gebruiken? Schrijf hem / haar dan in voor zomerschool. Tijdens twee weken zomerschool oefenen we al spelend Nederlands. Zomerschool is er voor kinderen die naar het eerste leerjaar gaan tot en met kinderen die in het zesde leerjaar zitten. Zomer­ school gaat door van maandag 29 juli tot en met 9 augustus in de academie (ABAK). Inschrijven kan vanaf 15 april tot en met 30 juni. \ Info \ uit@liedekerke.be of 053 64 55 82

Liedekerke #1770

Summer is coming !

41


S W EU

Liedekerke #1770

42

NI

Een 1e stap in de vernieuwing van de jeugdbib Begin december weer­klonk tromgeroffel en trompet­ geschal in de bib: het bibliotheekpersoneel vierde samen met grote aantallen nieuwsgierige bezoekers feestelijk het eerste deel van de nieuwe jeugdbib. Fierheid alom! Sinds de opening struinen er opmerkelijk meer jonge gezinnen en oma’s en opa’s in de bib rond om (voor) te lezen in de knusse leeshut, de gezellige zeteltjes of om een spel te spelen. Wist je dat de bib ook nieuwe thematische voorleesrugzakjes samenstelde? Je vindt ze terug aan de kapstokjes in de minibib. Uitlenen en inleveren gebeurt aan de bibbalie. Je kan ze voor vier weken ontlenen. Schrik niet als je in één van de rugzakjes een speelgoeddino tegenkomt. GROAARR!! 

JEUGD­BOEKEN­MAAND

Auteurs te gast Tijdens de jeugdboekenmaand komen volgende auteurs/illustratoren over hun leven vertellen aan de Liedekerkse leerlingen: Mathilda Masters, Louize Perdieus, Kolet Janssen, Brigitte Minne, Mattias De Leeuw, Ed Franck en de Leesfee (Emy Geyskens). Volg zeker onze Facebookpagina ‘Bibliotheek Liedekerke’ voor enkele kiekjes en nieuwtjes!

Wedstrijd Maart = jeugdboekenmaand. Tijd om boeken te promoten en leesplezier te verspreiden! De bib organiseert 2 wedstrijden omtrent vriendschap, het thema van de jeugdboekenmaand. Doe mee en win één van de mooie boeken­pakketten! \ Wedstrijd 2 - 5 jaar \ kleur de officiële kleurplaat van de jeugdboekenmaand in (verkrijgbaar in de bib), noteer er jouw naam en gegevens bij en geef ze af aan de bibbalie vóór 30 maart. Wij stellen de kleurplaten tentoon in de bib. We belonen de mooiste kleurplaat met een boekenprijs. \ Wedstrijd 6 - 12 jaar \ Dit jaar draait de jeugdboekenmaand rond vriendschap. Geen beter moment om eens op papier


Spelpuntuitbreiding

43

Het spelpunt, uitleenpunt voor spelletjes, is zooooo populair, dat de bib zo’n 50 nieuwe spellen aankocht, waarvan heel wat HABA-spellen en Smartgames. Uren spelplezier gegarandeerd.

Liedekerke #1770

te zetten wat iemand voor jou betekent. Bezorg ons een foto/collage/tekening/… van jou en jouw beste vriend(in) en vertel ons waarom deze persoon zo bijzonder is. Vergeet er zeker niet jouw naam en telefoonnummer bij te noteren. De origineelste werkjes worden eveneens beloond met een boekenprijs. Tijdens de luistervinkjes van 6 april overhandigen we de prijzen. De winnaars worden op voorhand gecontacteerd.

Schaken op woensdag

De bib = tijdelijk museum! De jeugdateliers van onze academie voor beeldende kunsten tekenden, schilderden en knutselden er de voorbije weken op los! Hun kunstwerkjes rond het jeugdboekenmaandthema ‘vriendschap’ kan je bewonderen in de bib en in Transit 1770 (de exporuimte op de benedenverdieping in de academie). Het zijn echte museumpareltjes. De expo loopt tot en met donderdag 2 mei.

Nieuwe vrijwilliger

Wil je leren schaken? Of een potje komen spelen? Dat kan voortaan elke woensdagnamiddag in de bib! Naast het oefenen kan je ook partijtjes spelen op beginnersniveau. Vincent Vandeput (ervaren schaker) is ter plaatse om je de kneepjes van het vak te leren. De sessies gaan door van 15.00 tot 16.00 uur. Iedereen is welkom, jong (6+) en oud! De bib voorziet voldoende schaakspellen. Deelnemen is volledig gratis. Opgelet, maximum 8 deelnemers/sessie.

Breien en haken op vrijdag Cleire Miranda versterkt het bibteam als vrijwilliger en zal vooral op vrijdagen en zaterdagen aan het werk zijn. Wegplaatsen van boeken en de bezoekers wegwijs maken zijn haar hoofdtaken.

Luistersalon op komst Zag je de prachtige okergele nieuwe zetels al in de bib? Ze zijn de start van het nieuwe ‘Luistersalon’: een plek tussen de muziekcollectie waar je even kan verpozen om muziek te beluisteren of wat te lezen.

Koffie, boeken, brei- of haakwerk… kom op vrijdagvoormiddag tussen 10.00 en 12.00 uur naar de bib en schuif gezellig aan. Er is geen begeleiding, je brengt zelf je brei- of haakbenodigdheden mee en leert van elkaar. De bib zorgt voor inspirerende brei- en haakboeken.


Liedekerke #1770

44

Gespot in de bib #1770

André Van Der Weeën

Elvis Mbonankira ‘Ik kom heel graag naar de bib van Liedekerke. Vooral voor de gezellige sfeer en de stilte. Dit biedt me de mogelijkheid om op een degelijke manier te studeren.’

‘Ik kom hier dagelijks mijn krant lezen. De bib biedt een zeer gezellige sfeer, en je kan er altijd wel terecht voor een babbel. Het leescafé in de voormiddag is een enorm pluspunt!’

Annita De Snijder

Marijke kuijer ‘Ik lees zeer graag en ik kom hier tot rust. Het is een stiltemoment met mensen om je heen. Er is hier zeer veel licht. Vanaf 15 maart kom ik ook gezellig breien op vrijdagvoormiddag.’

‘Ik woon hier nu 4 jaar en de bib biedt een stille ruimte waar ik in alle stilte kan werken. Ik studeer en ben actief in het kleuteronderwijs. Een groot voordeel hierbij is dat ik steeds de nodige materialen bij de hand heb. Ik vind de bib geweldig en heb zelfs een kleuteruitstap georganiseerd naar de bib.’


Jarno De Beer ‘Je hebt hier zeer veel boeken en spelletjes en films. Spelletjes om tegen elkaar te spelen. Het is een zeer mooie en gezellige bib. Alles is gewoon keipositief aan de bib!’

Mel Baten, dochter van Sanne Bronselaer ‘Mijn dochter is heel grote fan van de bib, vooral van de leeshut in de nieuwe minibib. Ik ben een enorme fan van de bib vanwege haar veelzijdigheid. Je vindt er altijd wel iets dat je interesseert en inspireert.’

Marina en kleinzoon Dries Nadat oma Marina over de vernieuwde jeugdbib hoorde kwam ze voor het eerst langs op een woensdagnamiddag met kleinzoon Dries. Marina woont in Liedekerke, haar kleinzoon komt uit Pepingen. Dries keurde het boekenparadijsje meteen goed en wil in de toekomst zeker nog eens komen!

Enya en Lenn met mammie en pappie Geen gezelligere plek om je verjaardag te vieren dan in een knus hoekje van de leeshut! Jarige Enya vierde boven in de leeshut terwijl broer Lenn lekker languit lag te lezen in de kussens. Mammie en pappie, beiden ook uit Liedekerke, namen er wat leesvoer bij en installeerden zich bij het raam.

45 Liedekerke #1770

Gespot op woensdagnamiddag in de bib...


Liedekerke #1770

46

AGENDA \ Lezing \ Universeel Soefisme, de religie van het hart maandag 18 maart 2019 20.00 uur Vrijetijdshuis Liedekerke gratis

lichaam helpen ontgiften en maken & proeven een aantal bereidingen. uit@liedekerke.be

\ Theater \ Toneel De Motoen \\ De Red Star Line

\ Workshop \ Repair Café zaterdag 23 maart 2019 van 10.00 tem. 15.00 uur Vrijetijdshuis Liedekerke gratis

van vrijdag 22 maart tem. zaterdag 30 maart 2019 GC Warande 10 euro

Margot Van Tilborgh, inwoonster uit Liedekerke, laat ons kennis maken met het Universeel Soefisme. Het Universeel Soefisme is geen godsdienst, men vindt Soefi’s in vrijwel alle godsdiensten. bibliotheek@liedekerke.be

\ Workshop \ Lentekuren kruiden boordevol vitamines! \\ Eva Engels woensdag 20 maart 2019 19.30 uur GC Warande 17 euro

In het begin van de lente groeien er een heleboel kruiden die ons lichaam helpen ontgiften. Ze zitten boortdevol broodnodige vitamines en mineralen. We bekijken de kruiden die ons

Op 22 december 1906 vertrekt de ‘Vaderland’, met aan boord een aantal personages, die we volgen vanaf het vertrek tot de dag van hun aankomst in New York. Er wordt gelachen, gevloekt, geweend, kerst & nieuwjaar gevierd en… verliefd gekeken. www.demotoen.be

Breng je te herstellen kleding, elektrische apparaten, fietsen, boeken, speelgoed, … naar het vrijetijdshuis. Vrijwillige handige Harry’s, boekendokters en verstelkaboutertjes helpen je kleine herstellingen uit te voeren terwijl ze je aanleren hoe je het zelf in de toekomst kan fiksen! uit@liedekerke.be

\ Jeugd \ Circus Pipo 2019 dinsdag 26 en woensdag 27 maart 2019 Dinsdag om 18.00 uur Woensdag om 15.00 uur Parking Zwembad Heuvelkouter 10 euro

In onze verwarmde circustent brengen wij een indrukwekkende nieuwe


show met clowns, lucht- en grondacrobaten, jongleurs, hoelahoep- en diabolo-act, dierendressuur met kamelen, lama’s, geiten, honden... https:\\circuspipo.wordpress. com\ \ Workshop \

\ Workshop \ App-o-theker donderdag 28 maart, 25 april en 23 mei 2019 van 18.00 tot 20.00 uur Vrijetijdshuis Liedekerke gratis Wegwijs in de wereld van de apps. Er zijn er duizenden voor op je smartphone of tablet, sommigen betalend, anderen gratis. Onze app-o-theker weet raad! Je toestel repareren doet hij niet, adviseren en mogelijke oplossingen aanreiken wel. bibliotheek@liedekerke.be

\ Lezing \ De Vlaamse Wereldomroep donderdag 28 maart 2019 19.30 uur GC Warande gratis

De Vlaamse wereldomroep is een schatkist aan geschiedenis. Denk maar aan onze kolonialen in Congo, onze missiezusters- en paters daar en elders ter wereld, het verzet in de oorlog, het Belgisch leger in het buitenland,… allemaal waren ze

decennia lang afhankelijk van de Vlaamse wereldomroep voor een beetje nieuws uit de heimat. www.heemkring-liedekerke. be

\ Workshop \ Gevulde paprika’s met kabeljauw & paprikasaus \\ Kookcarrousel met Guillermo \\ VOLZET zondag 31 maart 2019 10.00 uur Leskeuken Viva 8 euro We maken een klassieker uit het Baskenland. Paprika’s worden gevuld met een mengeling van kabeljauw en kruiden, een dikke witte saus maakt de mengeling compleet. uit@liedekerke.be

\ Leesclub \ ‘Geschiedenis van de liefde’ - Nicole Krauss

\ Workshop \ Smartcafé \ Muziek beluisteren via je smartphone\tablet woensdag 3 april 2019 19.00 uur Vrijetijdshuis Liedekerke 7 euro

Tijdens dit Smart Café bekijken we de verschillende mogelijkheden om muziek te beluisteren op je toestel. uit@liedekerke.be

\ Lezing \ Dokter Hendrik Cammu \\ Wat moet ik nu geloven, dokter? woensdag 3 april 2019 20.00 uur GC Warande 8 euro

maandag 1 april 2019 20.00 uur Vrijetijdshuis Liedekerke gratis

Eén keer om de zes weken komen we samen in het gezellige leessalon van de bib. Met een glaasje praten we over het boek dat we samen lazen, en over andere dingen des levens. bibliotheek@liedekerke.be

.b U i Tm etV lieg

e

Wat is echt gezond? Dokter Hendrik Cammu gaat samen met ons op zoek naar de beste versie van de waarheid. Op een wetenschappelijk onderbouwde maar toegankelijke manier legt hij uit wat de rol is van voeding voor onze gezondheid en onze levens­verwachting. uit@liedekerke.be

= voor kids en familie

S

= voor senioren

Liedekerke #1770

47


Liedekerke #1770

48

AGENDA \ Voorlezen \ Luistervinkjes zaterdag 6 april, 4 mei & 1 juni 2019 11.00 uur Vrijetijdshuis Liedekerke gratis Een poppenkast, verteltheater, even mee dansen op een liedje? Tijdens de luistervinkjes kan het allemaal! Je (klein)kind mag vrij aansluiten en vertrekken. Als (groot) ouder kan je ondertussen genieten van onze tijdschriftencollectie met een lekker kopje koffie. bibliotheek@liedekerke.be

\ Workshop \ Bloemschikken Pasen dinsdag 9 april 2019 19.00 uur GC Warande 10 euro

\ Kamp \ Vakantiekampen Pasen Van maandag 8 april tem. vrijdag 12 april 2019 Van maandag 15 april tem. vrijdag 19 april 2019 08.30 uur Bokaal 50 euro\week Vakantiekampen zijn leuke themaweken voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Animatoren zorgen voor sport- en spelplezier tijdens de paasvakantie. uit@liedekerke.be

\ Quiz \ Quizzen in Liedekerke vrijdag 12 april 2019 19.30 uur GC Warande 20 euro\ploeg

\ Feest \ Paaseierenraap zondag 21 april 2019 15.00 uur Pastoriepark Liedekerke gratis

“De paashaas brengt de eerste zonnestralen en véél chocolade mee” De paashazen huppelen in het pastoriepark en gooien hun paaseitjes in het rond. Kom gratis chocolade rapen en ontmoet de paashaas! uit@liedekerke.be

\ Lezing \ Jesus de mens, feiten, gissingen & verzinsels dinsdag 23 april 2019 19.30 uur GC Warande gratis

Kom een leuke avond beleven en maak samen met ons een prachtig bloemstuk voor Pasen. vivalikert1770@hotmail.com

Curieus Liedekerke organiseert voor de 6de keer een Algemene kennisquiz. Maximum 5 deelnemers per ploeg. Inschrijving: € 20\ ploeg. williambonnevie@hotmail. com

.b U i Tm etV lieg

e

Wetenschappers zoeken naar altijd meer over Jezus. Waar en wanneer werd hij geboren? Hoe verliepen zijn kinderjaren? Wat deed hij voor de kost? Hoe zag hij eruit? Welke taal sprak hij? Was hij getrouwd? Over dat soort niet-theologische vragen, en over hoe Bijbelkenners er een antwoord op pogen te vinden. www.heemkring-liedekerke. be

= voor kids en familie

S

= voor senioren


\ Sport \ Start 2 run \\ Liekerk Jogging Team Van 23 april tem. 30 juni 2019 19.00 uur Liedekerke- en Hertigembos gratis

Tank je longen vol met zuivere boslucht en ga samen met tientallen andere gemotiveerde joggers op weg naar de 5 of 10 kilometer joggen in Liedekerkebos. Motiveer jezelf en jog samen met enkele kennissen, vrienden of familie richting jouw persoonlijke doel. Jong of oud, beginner of gevorderd. De ervaren begeleiding van Liekerk Jogging Team ontvangt iedereen met open armen. uit@liedekerke.be

\ Muziektheater \ Mannen in geel en groen \\ Lucien Van Impe, Freddy Maertens & Filip Osselaer vrijdag 26 april 2019 20.30 uur GC Warande 12 euro of 10 euro wielerclubs

prachtigste beelden, de pakkendste woorden en de beste live muziek uit het jaar ‘76. uit@liedekerke.be

\ Opendeurdag \ Comista Shopping Stationsstraat Liedekerke

Liedekerke #1770

49

Vrijdag 26 en zaterdag 27 april 2019 Stationsstraat Op vrijdag 26 april en zaterdag 27 april bieden verschillende winkels in de Stationsstraat interessante acties en kortingen! 0494 80 92 97

Lucien en Freddy vertellen over de overwinningen en de nederlagen, over opgroeien in de sixties en groot worden in seventies. Samen beleefden ze in 1976 de Tour De France als groot hoogtepunt: Lucien wint geel, Freddy groen! Een voorstelling met de mooiste truitjes, de

\ Workshop \ Kofta & fattoush \\ Kookcarrousel met Amina zondag 28 april 2019 10.00 uur Leskeuken Viva VOLZET 8 euro Maak kennis met de eenvoudige gerechten uit de Palestijnse keuken. We

\ Kamp \ vzw Be Creative Animal Farm Camp Van 8 april tem. 12 april 2019

Easter Egg Hunt Camp Van 15 april tem. 19 april 2019 09.00 uur Sint-antoniusschool 90 euro\week Omnisport en creakamp tijdens de paasvakantie, voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar. www.becreactive.be

.b U i Tm etV lieg

e

= voor kids en familie

S

= voor senioren


Liedekerke #1770

50

AGENDA

maken Arabische Kofta (kruidige vleesballetjes) met twee verschillende lekkere sausjes: tomatensaus & sesampastasaus. Daarbij eten we Fattoush, dé beroemdste Arabische salade, het is een combinatie van brood en frisse groenten. uit@liedekerke.be

\ Concert & food \ Beer & Tango \\ Dr. Beer & Sonic vrijdag 3 mei 2019 20.00 uur Tuin ELL, Stationsstraat 26 40 euro

\ Cursus \ Stik zelf je strandtas \\ Karen Hugo maandag 29 april en ­maandag 13 mei 2019 19.00 uur Naaiatelier Viva 26 euro Bij deze naaiworkshop wordt er in 2 sessies aangeleerd hoe je een strandtas maakt. Je brengt zelf je stof mee zodat je zelf jouw unieke look van je strandtas kan kiezen. Naaimachine etc. zetten we voor je klaar. uit@liedekerke.be

\ Workshop \ Workshop make-up maandag 29 april 2019 19.00 uur GC Warande 10 euro

Een schoonheidsspecialiste komt de kneepjes van het vak toelichten en geeft leuke, handige tips voor dagelijkse make-up. vivalikert1770@hotmail.com

Een sfeervolle avond, op een unieke en groene locatie, waar tangomuziek, vertolkt door SONICO, gekoppeld wordt aan een degustatie van interessante en vaak minder bekende Belgische bieren door gediplomeerd zytholoog Jeroen Peeters. Inclusief biertjes, hapjes en 60 min. muzikale intermezzi van de bovenste plank! uit@liedekerke.be

\ Sport \ Thai Box gala

\ Voorlezen \ Meertalig voorlees­ feestje Portugees Nederlands Zaterdag 4 mei 2019 11.00 uur Vrijetijdshuis gratis Kom je oortjes te luisteren leggen op het tweede meertalig voorleesfeestje. Professionele voorleester Sara Pieters van Theater A tot Z en een Portugese voorleesmama lezen in het kader van het voorleesproject ‘Thuis in Taal’ zowel in het Nederlands als in het Portugees voor. Een heel bijzondere ervaring is dat! bibliotheek@liedekerke.be

\ Workshop \ Smart Café Liedekerke: Fake news woensdag 8 mei 2019 19.00 uur Vrijetijdshuis Liedekerke 7 euro

zaterdag 4 mei 2019 17.00 uur Sporthal Heuvelkouter\ Bokaal Bewonder het kruim van de Belgische Thai Box scene tijdens verschillende profkampen en demonstratiewedstrijden. Er zijn wedstrijden voor zowel jeugd als volwassenen. Meer info en tickets via punchy.team@ hotmail.com punchy.team@hotmail.com

.b U i Tm etV lieg

e

Tijdens dit Smart Café toont Ike Picone hoe je fake news en hoaxes op sociale media kan herkennen. bibliotheek@liedekerke.be

= voor kids en familie

S

= voor senioren


\ Leesclub \ ‘In het huis van de dichter’ - Jan Brokken maandag 13 mei 2019 20.00 uur Vrijetijdshuis Liedekerke gratis

Eén keer om de zes weken komen we samen in het gezellige leessalon van de bib. Met een glaasje praten we over het boek dat we samen lazen, en over andere dingen des levens. bibliotheek@liedekerke.be

\ Theater \ Hoerenleed \\ Toneelkring De Waag dinsdag 7 tem. zaterdag 18 mei 2019 20.00 uur verschillende locaties in Liedekerke 9 euro

Hoerenleed is een (h)oergrappige komedie maar ook het relaas van 2 mislukte mensenlevens. Het is lachen geblazen met het hele gamma van fait-divers, verband

houdend met het oudste beroep ter wereld! www.dewaag.be

\ Sport \ Berrevoesjwandeling \\ Basecamp

\ Sport \ Denderloop donderdag 30 mei 2019 09.00 uur Bokaal 6 euro

zondag 19 mei 2019 10.00 uur Bokaal 6 euro

Kom ons blotevoetenpad ontdekken en ervaar het ultieme gevoel van vrijheid. Zet al je zintuigen in om de bijzondere prikkels van hout, stenen, boomsnippers, gras, leem en water waar te nemen. Koud en warm, vochtig en droog, aangenaam en prikkelend wisselen elkaar af tijdens een route van bijna 5 km lang, enkel toegankelijk op blote voeten. uit@liedekerke.be

De 28e editie van deze loopklassieker verwelkomt jong en oud. Je hebt keuze uit 3 afstanden: 5, 10 of 15 kilometer, met gezamenlijke start. Er is een kids run op de finse piste per leeftijdscategorie. uit@liedekerke.be

\ Cursus \ Zaden telen & oogsten doe je zo zondag 2 juni 2019 10.00 uur Vrijetijdshuis Liedekerke gratis

\ Feest \ Kinderspel zondag 19 mei 2019 9.00 uur Bokaal gratis De speeldag i.h.k.v. de Week van de Opvoeding is er weer: gezinnen met kinderen tussen 0 en 6 jaar kunnen allerlei activiteiten, workshops en opvoedingsadvies krijgen. huisvanhetkind@liedekerke. be

.b U i Tm etV lieg

e

Velt helpt je op weg om zelf zaden te winnen en te bewaren. Eerst overloop je enkele basisregels uit de plantenwereld. Vervolgens krijg je praktische tips voor het verzamelen van zaden. Vooraf inschrijven verplicht! uit@liedekerke.be

= voor kids en familie

S

= voor senioren

Liedekerke #1770

51


Liedekerke #1770

52

\ Infosessie \ Gevelrenovatie

\ Info-avond \ Provinciale groepsaankopen

donderdag 6 juni 2019 20.00 uur GC Warande gratis

dinsdag 18 juni 2019 \ GC Warande \ gratis

Tijdens onze infoavond leer je over het nut van dak en (spouw) muurisolatie, isolerende beglazing en\of zonnepanelen, soorten isolatiematerialen, ramen en beglazingen, of zonnepanelen. Je krijgt er ook uitleg over de groepsaankopen, premies en leningen en maak kennis met het aanbod en de prijzen van de aannemers en installateurs van de groepsaankoop. groepsaankopen@vlaamsbrabant.be In deze sessie leer je welke mogelijkheden er zijn om bestaande spouwmuren of volle muren te isoleren. Je komt ook te weten waar je op moet letten bij de vervanging van ramen. Ook ventilatie, passieve zonnewinsten en oververhitting komen aan bod.

\ Workshop \ Kookworkshop ‘Wraps’ woensdag 12 juni 2019 19.00 uur GC Warande 10 euro

\ Feest \ Braderie Stationsstraat zaterdag 15 en zondag 16 juni 2019 10.00 uur stationsstraat gratis Dolle shop-tweedaagse in het centrum van Liedekerke. Dat al voor de 43ste keer! Geniet van acties, straattheater, ambachten, kinderanimatie, lekker eten en verschillende optredens. De zon komt naar je toe! 0494 80 92 97

\ Leesclub \ Leesclub

Leuk gezelschap! Lekker eten! Creativiteit! Plezier! Wat wil je nog meer voor een leuke avond “Lekkere Wraps leren maken”? Schrijf je snel in! vivalikert1770@hotmail.com

maandag 24 juni 2019 20.00 uur Vrijetijdshuis Liedekerke gratis Eén keer om de zes weken komen we samen in het gezellige leessalon van de bib. Met een glaasje praten we over het boek dat we samen

lazen, en over andere dingen des levens. bibliotheek@liedekerke.be

\ Feest \ BerreFOODs \\ Foodtruckfestival met kleur zaterdag 29 juni 2019 11.00 uur Steinfurtdreef & pastoriepark gratis De tweede editie van het gezelligste foodtruckfestival van het land. Kom proeven van creatieve lekkernijen en vlij je neer in onze park-lounge. Geniet van een zomers drankje & melodietje en laat de kids lekker springen, knutselen en verwonderen. uit@liedekerke.be


woensdag 1 mei 20

19

E K R E K E D E I L FEEST!

INKOM GRATIS

P a s tS toe inrfiuerpt darre ekF L ie d e k e r k e

15u00

SWAMPED 17u00

SAM GOORIS 19u00

LES TRUTTES EETSTANDJES ∞ SPEECHES ∞ SPRINGKASTEEL ∞ KINDERGRIME

Vlaams-Brabant

Liedekerke


OPENDEUR VOOR IEDEREEN 56

Liedekerke #1770

22 & 23 › 03

IKSO INFODAGEN 2019 Publiciteit

vrijdag 22 MAART 17u00

infosessie voor iedereen

18u00 - 20u00 inschrijving broers en zussen van IKSO-leerlingen 19u00 oud-leerlingencafé 20u00 interviews oud-leerlingen met Rik Vanmulders

zaterdag 23 MAART

››› DOORLOPEND INSCHRIJVINGEN EN WORKSHOPS TOT 13U 09u00 11u00 13u00

start inschrijvingen + infosessie 1 infosessie 2 einde

Wegens het stijgende aantal leerlingen van de voorbij jaren moeten we inschrijvingsmaxima invoeren. We schrijven voor het schooljaar 2019-2020 maximaal in: ››› 200 leerlingen in 1A ››› 15 leerlingen in 1B ››› 15 leerlingen in BVL

IKSO DENDERLEEUW Nieuwstraat 1 - 9470 Denderleeuw tel. 053 66 60 29 - info@ikso.be

WWW.IKSO.BE WWW.FACEBOOK.COM/IKSODENDERLEEUW


50 jaar

goud

goud

JUBILEUM

65 jaar

briljant

briljant

JUBILEUM

De Bolle Constant    De Bisschop Katelijne Gehuwd te Liedekerke op 20 december 1968 Moyson Maurice    Plas Josette Gehuwd te Liedekerke op 10 januari 1969 Van Den Bremt Herman    Van den Borre Francine Gehuwd te Liedekerke op 15 februari 1969 Asselman Emiel    Bronselaer Viviane Gehuwd te Denderleeuw op 28 februari 1969

Deweghe Raymond    Van den Brande Josephine Gehuwd te Liedekerke op 5 februari 1954

Liedekerke #1770

HIEP HIEP HOERA

57


Contact GEMEENTEHUIS

DE LOODS

Pamelsestraat 179 deloods@liedekerke.be tel. 053 67 26 01

Opperstraat 33 ocmw@liedekerke.be tel. 1770

Openingstijden • maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur • woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur • donderdag van 17.30 uur tot 20.00 uur

GEMEENTELIJKE KLEUTERSCHOOL DOL-FIJN

Openingstijden • maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur • woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur • donderdag van 17.30 uur tot 20.00 uur

Opperstraat 31 1770@liedekerke.be tel. 1770 www.liedekerke.be

Algemene zaken algemenezaken@liedekerke.be Personeel personeel@liedekerke.be Communicatie communicatie@liedekerke.be Burgerlijke stand en bevolking bevolking@liedekerke.be Ruimtelijke ordening/Mobiliteit mobiliteit@liedekerke.be Milieu milieu@liedekerke.be Financiën financien@liedekerke.be Openbare werken openbarewerken@liedekerke.be

VRIJETIJDSHUIS Warandestraat 22 tel. 053 64 55 82

Openingstijden • maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 uur tot 20.00 uur • woensdag van 13.00 uur tot 18.00 uur • vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur • zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur Vrije tijd uit@liedekerke.be Bibliotheek bibliotheek@liedekerke.be tel. 053 64 55 81

Pamelsestraat 331 gki@liedekerke.be tel. 053 66 37 19

ACADEMIE VOOR BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN Opperstraat 31 gabk@liedekerke.be tel. 053 64 55 97

POLITIEHUIS LIEDEKERKE

Affligemsestraat 101 PZ.TARL@police.belgium.eu tel. 053 65 00 65 of 101 (112 met gsm) fax. 053 65 00 64 Openingstijden • maandag tot vrijdag van 8.00 uur tot 20.00 uur • zaterdag van 8.00 uur tot 16.00 uur • gesloten op zon- en feestdagen

WIJKPOLITIE LIEDEKERKE Affligemsestraat 101 wijkliedekerke@tarl.be tel. 053 65 00 55

Openingstijden (via zonaal gebouw) • maandag tot vrijdag: van 8.00 uur tot 16.00 uur • donderdag ook van 8.00 uur tot 20.00 uur

De diensten van gemeente en OCMW zullen gesloten zijn op op 22 april, 1 mei, 30 mei en 10 juni.

SOCIAAL HUIS

ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS Muilenstraat 33 academieninove@liedekerke.be tel. 053 67 43 95

MELDPUNT

www.liedekerke.be Alle klachten, opmerkingen en vragen kunt u melden via de knop ‘Meldpunt’ op de gemeentelijke website.

GEMEENTELIJK ZWEMBAD HEUVELKOUTER

Sportlaan 5 tel. 053 66 05 73 – zwembad@liedekerke.be

Het zwembad zal gesloten zijn van op 7 april en van 22 april tot 30 november 2019, wegens renovatiewerken.

WACHTDIENSTEN Wachtdienst geneesheren tel. 053 22 17 70 Weekdagen van 18.00 uur tot 8.00 uur ’s morgens Van vrijdag 18.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur (en op feestdagen) Wachtdienst apothekers tel. 0900 10 500 www.apotheek.be Wachtdienst tandartsen op zaterdag, zon- en feestdagen van 9.00 tot 18.00 uur – tel. 053 70 90 95

ANONIEME ALCOHOLISTEN Luc tel. 0471 29 33 87 Danny tel. 0483 24 46 60 tel. 0471 29 33 87

SOS NUCHTERHEID VZW

www.sosnuchterheid.org Centraal nummer tel. 09 330 35 25 (24/24 uur bereikbaar) Wilfried tel. 0496 06 58 67


College STEVEN VAN LINTHOUT burgemeester Politie en veiligheid, mobiliteit en verkeersveiligheid, personeel, milieu, duurzaamheid en afvalbeleid, participatie Spreekuur elke donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur of na afspraak Steven.vanlinthout@liedekerke.be tel. 053 64 55 77

DIRK LODEWIJK schepen Openbare werken, ruimtelijke ordening en planning, woonbeleid, gebouwen, patrimonium en begraafplaatsen, dierenwelzijn Spreekuur elke donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur of na afspraak Dirk.lodewijk@liedekerke.be tel. 053 67 21 24

PATRICK ASSELMAN schepen Financiën, lokale economie en ondernemen, markten, kermissen en feestelijkheden, ICT en e-government, communicatie Spreekuur na afspraak Patrick.asselman@liedekerke.be tel. 0477 49 27 16

RITA TRIEST schepen en voorzitter Bijzonder comité voor de sociale dienst Sociale zaken, welzijn, armoedebestrijding, gelijke kansen en activeringsbeleid, sociale huisvesting, ouderenbeleid en erediensten

HANS EYLENBOSCH schepen Cultuur, gemeenschapscentrum, bibliotheek, academies, inwoners, integratie en onthaal Spreekuur elke donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur of na afspraak Hans.eylenbosch@liedekerke.be tel. 0476 99 67 68

Spreekuur elke donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur in het sociaal huis of na afspraak Rita.triest@liedekerke.be tel. 0478 21 28 21

JOHNNY VAN DROOGENBROECK schepen Sport, recreatie, jeugd, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking

ETIENNE SCHOUPPE Voorzitter gemeente- en OCMW-raad Etienne.schouppe@liedekerke.be tel. 053 66 86 27

Spreekuur elke donderdag van 18.00 uur tot 19.00 uur of na afspraak Johnny.vandroogenbroeck@ liedekerke.be tel. 0479 33 07 41

Colofon # 1770

\ Informatietijdschrift van het gemeentebestuur Liedekerke \ Nr. 10 \ Abonnement buiten Liedekerke 15 euro per jaar over te schrijven op rekening 091-0001649-29

Verantwoordelijke uitgever Steven Van Linthout, burgemeester Redactie Dienst communicatie & marketing Ontwerp CIBE communicatie

Fotografie Jacky Delcour & mede­werkers van gemeente en OCMW Verenigingen uit Liedekerke kunnen activiteiten publiceren in #1770 via de UiT- databank. Hoe voert u een activiteit in? Surf naar www.uitdatabank.be • Maak een account aan. Geef uw e-mailadres in en een paswoord. U krijgt meteen een e-mail met de bevestiging van uw registratie. Krijgt u die e-mail niet? Stuur dan een e-mail naar vragen@uitdatabank.be. • Log in met uw e-mailadres en uw paswoord. Vanaf nu kunt u activiteiten beginnen in te voeren.

De volgende #1770 verschijnt op 15 juni 2019. Gelieve teksten voor 15 mei 2019 te mailen naar communicatie@liedekerke.be, anders kunnen ze niet meer gepubliceerd worden. De redactie is vrij om ingezonden teksten in te korten en/of te herschrijven met respect voor het meest essentiële van de inhoud. Publiciteit Gemeentebestuur Opperstraat 31 1770 Liedekerke tel. 1770 communicatie@liedekerke.be Druk & lay-out Vanden Broele


Voor al uw vragen tel. 1770 1770@liedekerke.be www.liedekerke.be

Profile for gemeentebestuur Liedekerke

#1770 maart 2019  

#1770 maart 2019  

Profile for gemlied
Advertisement