Kinrooi INFO #01 februari 2019

Page 1

kinrooi-info • nr 1 • februari 2019 • jaargang 38


Kinrooi Kinrooiinfo info••februari MAAND2019 20??

2

burgemeester Jo Brouns 0498 86 95 78 • jo.brouns@kinrooi.be algemene leiding, politie en veiligheid, omgeving (ruimtelijke ordening), wonen, mobiliteit, communicatie en informatie, intergemeentelijke/ internationale samenwerking en toerisme

7

De toekomst van onze kerken

zitdag elke dag op afspraak in het gemeentehuis en aan huis (Weertersteenweg 170) op zaterdag van 10u00 tot 12u00 , enkel voor Belgisch en Nederlands belastingsdienstbetoon.

eerste schepen Wim Rutten 0475 73 00 70 • wim.rutten@kinrooi.be financiën, landbouw, kerkfabrieken, CIRO, waterlopen, technische dienst, openbare werken en AGB zitdag in het gemeentehuis na telefonische afspraak

schepen Mark Hoedemakers 0498 03 20 70 • mark.hoedemakers@kinrooi.be cultuur, sport, onderwijs, vrijetijdsbeleid, lokaal verkeer, natuur en bos, begraafplaatsen, feestelijkheden en markten zitdag in het gemeentehuis na telefonische afspraak

16

EHBO-kits in Botswan dankzij welzijnsraad

schepen Peter Nies 0494 63 43 64 • peter.nies@kinrooi.be jeugd, dorpsontwikkeling en buurtwerking, burgerparticipatie, digitalisering en innovatie, fietsbeleid, lokale economie en werkgelegenheid, klimaatbeleid en dierenwelzijn zitdag in het gemeentehuis na telefonische afspraak

schepen Sylvie Henckens 0496 12 46 54 • sylvie.henckens@kinrooi.be kinderopvang, burgerzaken, bibliotheek, erfgoed, gezondheids- en preventiebeleid zitdag in het gemeentehuis na telefonische afspraak

en verder onder andere Nieuw gemeentebestuur Werken op afspraak

schepen Anita Meerten 0470 82 80 78 • anita.meerten@kinrooi.be sociale zaken (OCMW & bijzonder comité sociale dienst), woonzorgcentrum, senioren- en welzijnsbeleid zitdag na telefonische afspraak

4-5 6

MantelzorgPunt 10 GC De Stegel

13 - 15

Jubilea

17 - 21

Toerisme Kinrooi 23 Evenementenkalender 24


33

Beste inwoners

Jo Brouns

Op de eerste plaats wil ik iedereen een héél gezond, opwindend en uitdagend 2019 toewensen. Voor het gemeentebestuur zal 2019 een jaar worden met veel uitdagingen. Dan denk ik in de eerste plaats aan de opmaak van het nieuwe beleidsplan 2020-2025. Dit plan voor de toekomst van onze gemeente maken we samen met u. Een andere uitdaging is het werken op afspraak dat sinds 1 januari werd ingevoerd. De eerste indrukken van deze snellere en efficiëntere manier van werken zijn alvast positief.

burgemeester

Aan het begin van een nieuwe legislatuur stellen we u ook de nieuwe gemeenteraad voor. Zij starten allemaal met véél goesting! Als u met een vraag zit of u wordt geconfronteerd met bepaalde problemen, dan kan u hen altijd aanspreken. Zij staan voor u klaar!

na

Verder kan u in dit nummer ook constateren dat het in Kinrooi goed gaat met het huwelijksgeluk: er zijn steeds meer huwelijken die de kaap van 50, 60 en zelfs 65 jaar halen! En die mogen zeker eens in de kijker worden gezet.

colofon redactie-adres gemeente Kinrooi dienst communicatie Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi tel. 089 70 03 00 toestel 334 e-mail eddy.smeets@kinrooi.be verantwoordelijke uitgever Jo Brouns Weertersteenweg 168 3640 Kinrooi tel. 089 24 72 37 e-mail jo.brouns@kinrooi.be foto cover Nieuwjaarsduik 2019 Anita Flipkens

En ook op cultureel en toeristisch vlak gaat het Kinrooi voor de wind: dat zie je aan het succes van onze asperges én onze aspergekoningin waarvoor je je kan kandidaat stellen. Verder vindt u in dit nummer nog het laatste gedeelte van de 2018-2019 programmatie in GC De Stegel. Ik hoop u in één van de komende maanden tegen te komen tijdens de talrijke activiteiten die worden georganiseerd in onze gemeente. Samen kunnen we Kinrooi écht meemaken!


4

Kinrooi info • februari MAAND2019 20??

De bestuursploeg voor 2019-2025 Op woensdag 2 januari 2019 vond in GC De Stegel de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad plaats. Dit was het startsein voor de bestuursploegen die de komende zes jaar de gemeente Kinrooi zullen besturen en die we hier aan u voorstellen. De gemeenteraad van Kinrooi telt 23 leden. De verkiezingen van 14 oktober 2018 zorgden voor de volgende zetelverdeling. • 16 zetels voor de CD&V • 4 zetels voor de N-VA • 2 zetels voor de sp.a

Samenstelling gemeenteraad

• 1 zetel voor GBK

Alle rechtstreeks verkozenen, vermeld in de Kinrooi gids 2019, namen hun mandaat op. Jacky Daemen werd opnieuw voorzitter van de gemeenteraad. Vanaf 2019 vormen de leden van de gemeenteraad ook de OCMW-raad, officieel de raad voor maatschappelijk welzijn. Volgens hetzelfde principe fungeert het college van burgemeester en schepenen nu ook als het vast bureau van het OCMW. Enkel het bijzonder comité sociale dienst kent een andere samenstelling. Dat bestaat uit Anita Meerten (schepen van sociale zaken) en zes leden: Ria Rutten, Ronny Peers, Nicole Vitali, Esther Brands, Jeannine Veugelaers en Ivo Vleeschouwers. Zij komen samen om zaken van de sociale dienst (cliënten schuldbemiddeling, steunverlening, vluchtelingen, verwarmingstoelage, …) te bespreken. Voor de politieraad van de zone CARMA heeft Kinrooi - naast burgemeester Jo Brouns die van rechtswege lid is - volgens het inwonersaantal nog recht op twee politieraadsleden. Hiervoor werden Yannicka Eerdekens en Günther Bongers verkozen tijdens de installatievergadering.

Acht nieuwe gezichten Voor acht verkozenen is het de allereerste keer dat ze zetelen in de gemeenteraad en dat ze de eed aflegden. Van links naar rechts herkent u Sylvie Henckens, Wim Swennen, Yannicka Eerdekens, Wouter Simons, Miet Lemmens, Eef Smeets, Esther Brands en Maddy Peeters.

Jo Brouns Weertersteenweg 168 ° 12 januari 1975 Wim Rutten Meierstraat 28 ° 8 mei 1959 Mark Hoedemakers Dorpsplein 9 ° 13 maart 1980 Peter Nies Rondstraat 13 ° 23 december 1990 Sylvie Henckens Bisschop Ruttenstraat 1 ° 31 maart 1966 Anita Meerten Rondstraat 46 ° 20 juli 1961


5

Het nieuwe college van burgemeester en schepenen: de bevoegdheden vindt u terug op pagina 2.

Het bijzonder comité sociale dienst van het OCMW.

& OCMW-raad Marcel Dirkx Stegerstraat 21 ° 20 februari 1958

Marion Sniekers Hilvenstraat 13 ° 23 december 1981

Wouter Simons Nagelstraat 29 ° 28 juli 1988

Ivo Vleeschouwers Breeërsteenweg 341 ° 11 december 1958

Niels Van Eygen Kampstraat 1 ° 15 augustus 1992

Miet Lemmens Weertersteenweg 265 ° 19 april 1963

Jacky Daemen Enkestraat 15 ° 28 februari 1952

Carina Suylen Leustraat 6 ° 16 april 1961

Eef Smeets Meierstraat 11a ° 22 oktober 1977

Jeannine Veugelaers Heesstraat 60 ° 12 augustus 1960

Günter Bongers Breeërsteenweg 109 ° 26 mei 1984

Esther Brands Breeërsteenweg 282 bus 5 ° 11 oktober 1992

Jos Vandewal Processieweg 24 ° 27 maart 1955

Wim Swennen Oud Kevelaer 53 ° 24 juni 1983

Maddy Peeters Luitestraat 11 ° 19 september 1963

Rob Dirkx Dwarsstraat 27 ° 9 juli 1960

Yannicka Eerdekens Venlosesteenweg 24 ° 31 januari 1990


Kinrooi info • februari 2019

6

Werken op afspraak... loopt ! Onder het motto Een date ... met onze diensten werken de diensten in het gemeentehuis sinds begin 2019 enkel nog op afspraak. Drie soorten dates zijn mogelijk: een online date, een speeddate en een échte afspraak. Vanaf midden januari zijn er ook afspraken mogelijk in het Sociaal Huis. ONLINE

SNELBALIE

AFSPRAAK

Als u niet geholpen bent met een online date (zelf van thuis uit zaken aanvragen via het digitaal loket op www.kinrooi.be) of met een speeddate (producten die maximum 5 minuten in beslag nemen aan de snelbalie tijdens de openingsuren) moet u op voorhand een afspraak maken. Dat is bijvoorbeeld nodig voor de aanvraag van diverse documenten (e-ID, kids-ID, internationaal paspoort, rijbewijs, ...), de aangifte van geboorte, huwelijk of overlijden, het bespreken van een bouwdossier, info over bouwen of verkavelen, enz... Een volledig overzicht van deze afspraakproducten vindt u op www.kinrooi.be/afspraak-maken. Een afspraak maken kan: • online via www.kinrooi.be/afspraak-maken • telefonisch via 089 70 03 00 • aan de onthaalbalie in het gemeentehuis. Bij het maken van de afspraak krijgt u per mail en per sms een code van twee letters en twee cijfers, bijvoorbeeld ES12. Die moet u gebruiken om u aan te melden voor uw afspraak in het gemeentehuis. Dat kan via de I-pad die in de inkomhal staat. Wil u eens zien hoe dit allemaal in de praktijk werkt ? Scan de QR-code en bekijk het filmpje over Werken op afspraak ! Sociaal Huis ook op afspraak voor bepaalde zaken Op 14 januari startte ook het Sociaal Huis met werken op afspraak. Daar kan men voor vier zaken een afspraak maken: • parkeerkaart • pensioen • inkomensvervangende of integratie tegemoetkoming • zorgbudget voor ouderen Een afspraak maken kan: • online via www.kinrooi.be/afspraak-maken-ocmw • telefonisch via 089 70 14 14 • aan het onthaal in het Sociaal Huis. In het Sociaal Huis staat er geen I-pad om u aan te melden voor een gemaakte afspraak. Dat kan daar gewoon aan het onthaal. Voor de rest is het principe van werken op afspraak hetzelfde georganiseerd.

Wie verdient de Uni-K award 2019 ? Welk bedrijf, firma of winkel is voor u de beste in Kinrooi? Op vrijdag 15 maart zullen UNIZO Kinrooi en het gemeentebestuur voor de vijfde keer de Uni-K award uitreiken. Zoals ieder jaar doet de organisatie een oproep naar alle inwoners op bedrijven, firma’s of winkels te nomineren. Iedereen kan drie voordrachten tot nominatie doen via www.unizo.be/kinrooi. De persoonlijke top drie kan ook gemaild worden naar kristel.stals@kinrooi.be. Geef er ook een bondige omschrijving bij waarom het bedrijf of de winkel de nominatie verdient. Laat voor 7 februari weten wie volgens u genomineerd mag worden. Wie weet, volgt uw suggestie Bakkerij Martens op als de volgende winnaar...

Nieuwe leden voor adviesraden gezocht Traditioneel zijn na de start van een nieuw bestuur ook de adviesraden aan de beurt om opnieuw samengesteld te worden. Kinrooi telt diverse overleg- en adviesorganen. Wie voeling heeft met een bepaald thema mag zich altijd kandidaat stellen om lid te worden van zo’n adviesraad. Meer info over de uittredende raden vindt u op www.kinrooi.be/overleg-en-adviesraden. Daar vindt u eveneens de contacten waar u zich kan aanmelden. Voor de seniorenadviesraad moeten kandidaten zich vòòr 10 februari aanmelden.


7

Praat mee over de toekomst van onze kerkgebouwen De vijf kerken behoren tot het belangrijkste bouwkundig patrimonium in Kinrooi. Ieder jaar worden heel wat euro’s uitgegeven om de kerken in orde te houden, ondanks dat er alsmaar minder mensen naartoe gaan. Hoog tijd om eens te bezinnen over de toekomst van deze gebouwen. De kerken bepalen het uitzicht en de identiteit van onze dorpen. Ze zijn een verbindende factor binnen de gemeenschap. Het zijn gebouwen die gekoesterd moeten worden, maar ze worden steeds minder gebruikt voor erediensten, wat niet bevorderlijk is voor onderhoud en instandhouding. De kerken moeten méér gebruikt worden, maar hoe? Die mogelijkheden - her- en/of nevenbestemmingen van onze kerken - gaan het gemeentebestuur en het centraal kerkbestuur van Kinrooi onderzoeken in samenwerking met MAP Depot-Architectuur Depot en met alle geïnteresseerde inwoners. Bij deze denkoefening moet er rekening gehouden worden met zoveel mogelijk factoren én is het belangrijk dat de gemeenschap zich kan vinden in de gemaakte keuzes. Alleen op die manier komen we tot een gedragen kerkenbeleidsplan.

Voor de kerk van Molenbeersel is er geen nevenof herbestemming nodig. Die zal in de toekomst als hoofdkerk voor de erediensten fungeren.

Brainstormavonden dinsdag 5 februari om 20u00 in de Sint-Lambertuskerk Geistingen dinsdag 12 februari om 20u00 in de Sint-Martinuskerk Kinrooi dinsdag 19 februari om 20u00 in de Sint-Servatiuskerk Ophoven dinsdag 26 februari om 20u00 in de Sint-Martinuskerk van Kessenich Iedere brainstormavond start met een korte uitleg over het traject tot het kerkenbeleidsplan, een uiteenzetting over de constructieve opbouw van de kerk en een omgevingsanalyse. Enkele lokale mensen komen aan het woord over hun kerk. Nadien volgt het brainstormmoment. Met de input van de brainstormavonden gaan het studieteam, de werkgroep kerkenbeleidsplan en de gemeente, aan de slag om de haalbaarheid van de geopperde voorstellen te onderzoeken. Eind april is een opvolgingsmoment voorzien om de resultaten van dit studiewerk voor te stellen.

Een belangrijke stap in dit proces zijn publieke brainstormmomenten per kerkgemeenschap waar de mening van iedere inwoner telt. U bent van harte welkom in de kerken op nevenstaande data. Rick de Leeuw zal het geheel modereren.

is het bureau van architecten, vormgevers en sociale wetenschappers uit Maasmechelen dat aangesteld werd om een gedragen kerkbeleidsplan te maken.


Kinrooi info • februari 2019

8

Actie Straat.net op 22-23-24 maart

Wie ruimt er mee op ? Genoeg van al dat zwerfvuil ? Ook in 2019 trekken we er weer massaal op uit om samen onze leefomgeving te bevrijden van al dat zwervend vuil. Limburg.net doet in de vijf Maasgemeenten een speciale oproep om ook de winterbedding van de Maas te ontdoen van al het zwerfvuil. Zo voorkomen we dat een plastic soep naar de zee wordt gevoerd. Wil u samen met uw klas of vereniging meehelpen om van uw eigen buurt een aangenamere omgeving te maken en er nog wat aan verdienen ook? Neem dan deel aan de grote Straat.net zwerfvuil opruimactie op 22, 23 en 24 maart 2019. Inschrijven kan tot en met 25 februari 2019 via het mailadres kristel.stals@kinrooi.be. Na de inschrijving krijgen de deelnemers bepaalde straten toegewezen. Voor de opruimdag zelf krijgen alle deelnemers het nodige opruimmateriaal: vuilzakken, handschoenen, ‌. Limburg.net betaalt 15 euro per opgeruimde kilometer.

Voortaan overkoepelende renovatiepremie Op vrijdag 21 december 2018 besliste de Vlaamse regering om een overkoepelende renovatiepremie in te voeren. De verbeteringspremie verdwijnt en gaat volledig op in de renovatiepremie. De aanpassingspremie voor werken in een woning voor de 65-plusser blijft wel afzonderlijk bestaan. Wie zich verder in de materie wil verdiepen, kan een uitgebreide toelichting vinden op de website (zie url onder de foto links).De voornaamste zaken die u moet weten over de wijziging van deze premies zijn: - de overkoepelende renovatiepremie kan aangevraagd worden vanaf 1 februari 2019 - instappen in de huidige renovatiepremie kan tot en met 31 januari 2019, waarna alleen nog tweede aanvragen mogelijk zijn - de huidige verbeterings- en aanpassings premie kan nog aangevraagd worden tot en met 31 mei 2019 - vanaf 1 juni 2019 kan de vernieuwde aanpassingspremie aangevraagd worden www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-renovatiepremie


9

in Kinrooi Van 14 tot 20 mei 2019 zullen meer dan 100 jongeren van Up With People, tussen 18 en 29 jaar oud en afkomstig uit een 15-tal landen, in Kinrooi verblijven om er de gemeenschap te leren kennen, mee te werken aan een aantal sociale acties ĂŠn om een aantal muzikale shows op te voeren in GC De Stegel. Up With People bestaat al 50 jaar. Het is een organisatie die jonge mensen wil inspireren om van de wereld een nog betere plek te maken! De gemeente Kinrooi is blij en fier om deze organisatie dit jaar te mogen ontvangen. Om de samenwerking met Up With People te optimaliseren, zijn we op zoek naar sponsors ĂŠn opvanggezinnen voor de meer dan 100 deelnemers. Op woensdag 6 februari om 20u00 is iedereen van harte welkom op een info-avond in GC De Stegel. Onder het motto Kinrooi meets the world geven vertegenwoordigers van Up With People en de gemeente dan uitleg over dit opmerkelijk initiatief. Ook zal er al even gesproken worden over de drie shows die de jongeren op vrijdag 17 en zaterdag 18 mei zullen geven in GC De Stegel. Check de data hieronder en zet ze alvast in uw agenda. De opbrengst van de shows van Up with People in Kinrooi zal gebruikt worden om lokale goede doelen en/of maatschappelijk waardevolle projecten te steunen woensdag 6 februari om 20u00 Kick-off Up with People infoavond GC De Stegel

vrijdag 17 mei om 20u00 zaterdag 18 mei om 14u00 en 20u00 Shows Up with People in GC De Stegel

Wil u alvast kennis maken met Up With People, surf dan naar https://upwithpeople.org

Scan de QR-code en bekijk de aankondiging van dit evenement.


10

Kinrooi info • februari 2019

NIEUW

De dienst zorg en ouderen (GC De Stegel) is gestart met een nieuw initiatief: MantelzorgPunt Kinrooi. Hiermee wil de dienst er zijn voor alle mantelzorgers die zich inzetten voor een naaste en hen duidelijk maken dat ze daarbij niet vergeten om ook goed voor zichzelf te zorgen.

Activiteiten

MantelzorgPunt Kinrooi woensdag 27 maart om 19u00 Vorming Hef- en tiltechnieken ism Familiehulp/Thuiszorgwinkel GC De Stegel - kleine zaal

Een mantelzorger is iemand die vanuit een sociale en emotionele band één of meer personen met verminderd zelfzorgvermogen, niet beroepshalve maar meer dan occasioneel, helpt en ondersteunt in het dagelijkse leven. De meeste mensen kiezen niet om mantelzorger te worden maar rollen daar bijna vanzelf in omdat iemand in de omgeving die zorg nodig heeft. Dikwijls wordt het ook vanzelfsprekend beschouwd en in de praktijk kan het ook voor lange duur zijn.

Binnen die optiek is het belangrijk dat de mantelzorger aandacht heeft donderdag 16 mei om 19u30 voor een goede balans tussen draagkracht en draaglast. MantelzorgMantelzorgcafé Kinrooi Punt Kinrooi wil helpen om dat evenwicht te bewaken. Daarom kan je Zorg voor adempauze Sinds kort biedt Familiehulp dagopvang de dienst ouderen terecht voor: verwelkoming vanaf 19u00in Kinrooi kleinschaligebij voor ouderen aan (NOAH Kinrooi). ism met Ons Zorgnetwerk Momenteel zijn wij gehuisvest in een lokaal gelegen• in de Zandbosstraat een luisterend 6. oor en een goed gesprek GC De Stegel - theatercafé Vanaf 1 maart zal onze dagopvang dagelijks open zijn de nieuwbouw van het • ininformatie over ondersteunende diensten gemeenschapscentrum “De Stegel”, Weertersteenweg 363 te Molenbeersel. • hulp op maat voor jouw specifieke situatie dinsdag 8 oktober om 14u00 Ouderen kunnen in onze dagopvang terecht voor gezelschap, leuke enuitwisselen met lotgenoten tijdens het mantelzorgcafé • ervaringen Mantelzorgcafé Kinrooi aangepaste activiteiten, een aangename babbel, een warme maaltijd, • vorming oververzorging thema’s…die belangrijk zijn voor mantelzorgers Zorg voor adempauze verwelkoming vanaf De dag verloopt er in 13u30 een gemoedelijke De activiteiten die dit jaar gepland zijn, zie je links staan. Als je meer ism met Ons Zorgnetwerk en sfeer. info over dit initiatief wil, kan je de folder aanvragen bij de dienst oudeGChuiselijke De Stegel - theatercafé ren. Het nieuwe initiatief wordt mede mogelijk gemaakt dankzij deze maandag 25 november om 13u30 partners: Vorming Hef- en tiltechnieken ism Familiehulp/Thuiszorgwinkel GC De Stegel - kleine zaal

NIEUW!

Alle activiteiten zijn gratis voor mantelzorgers. Je moet er wel voor inschrijven. Dat kan tot twee weken vòòr de datum van de workshop of het mantelzorgcafé bij:

Dienst ouderen in GC De Stegel Weertersteenweg 363 bus 3 te 3640 Kinrooi Meer info Neem vrijblijvend contact op: tel. 089 77 86 74 - www.kinrooi.be 62 91 40 of genk@familiehulp.be e-mail089 zorgenouderen@kinrooi.be

Meer info: www.familiehulp.be


11

Verjaardagsdoos van vzw ‘t Kietelt

Wist je dat 1 op 9 kinderen in België in armoede opgroeit? Kinderen die in een gezin leven waar weinig geld is, worden op hun verjaardag nog eens extra geconfronteerd met die armoede. Er is geen feestje omdat daar geen geld voor is. Dankzij een engagement met vzw ‘t Kietelt maakt OCMW Kinrooi van die ene speciale dag toch een echt feest.

Vzw ‘t Kietelt geeft geen geld maar een mega coole verjaardagsdoos. Via het Sociaal Huis wordt deze doos bezorgd aan de ouders, twee weken voor dat het kind jarig is. In de doos zit versiering om deze speciale dag wat meer kleur te geven, traktaties voor de kindjes in de klas, alle benodigdheden voor een mega cool feestje thuis en natuurlijk een mooi cadeau voor de jarige. Vzw ‘t Kietelt werkt anoniem zodat kinderen niet weten dat wij hun verjaardag mogelijk maken. Voor hen is het gewoon een bijzondere dag waar de ouders voor gezorgd hebben!

dinsdag 12 februari 2019 - 19u00

the leisure seeker John en Ella hebben al 50 jaar een gelukkig huwelijksleven. Op een morgen vertrekken ze stiekem op reis zonder dat de kinderen het weten. Ze ontvluchten hun betuttelende omgeving en maken een plezierreis in The Leisure Seeker, hun vertrouwde mobilhome. Spoedig blijkt dat John Alzheimer heeft. Ella wordt getroffen door een ongeneeslijke kanker. Af en toe telefoneren ze met hun zoon en dochter maar ze verklappen nooit waar ze zich bevinden noch wat het doel van hun tocht is. Tijdens de emotionele en verrassende reis herbeleven ze hun passie voor het leven en voor elkaar. • romantische tragikomedie (2017) van 112 minuten • regie: Paolo Virzi • met: Donald Sutherland, Helen Mirren, ... • gratis voorstelling in het kader van praatcafé dementie

gratis filmvoorstelling


Kinrooi info • februari MAAND2019 20??

12

Nieuwtjes uit ... Snelcursus Italiaans op reis Op vakantie gaan naar het buitenland is voor velen een jaarlijks terugkerend festijn. Velen genieten graag van een deugddoende vakantie in Italië en dan is het handig om wat woorden Italiaans te spreken. In deze snelcursus Italiaans op reis leer je op korte tijd de absolute basis van de taal zodat je je een beetje verstaanbaar kunt maken. Jef Thijs, leerkracht Italiaans, leert je alle belangrijke woorden, zinnen en weetjes voor een goed verblijf in Italië. Hij stoomt je in drie lessen van anderhalf uur klaar zodat je met een gerust hart kan genieten van la bella Italia. De lessen vinden plaats op drie woensdagen: 13 en 27 maart en 10 april, telkens om 19u30. Deze lessenreeks wordt je gratis aangeboden maar inschrijven is wel nodig want de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via kinrooi.bibliotheek.be, bibliotheek@kinrooi.be of telefonisch via 089 70 24 92.

Tafelschikking met een WOW-factor Studio Lala zakt af naar Kinrooi! Mama’s met communicanten, dames en uiteraard ook heren die houden van een creatieve tafelsetting voor de lente of Pasen, mensen die blij worden van zowel hetgeen wat op als onder hun bord ligt, zet je schrap. Op 28 februari komt Ine van Studio Lala naar de bib met superleuke tips voor een tafel met een WOW-factor. Ze laat tijdens deze demonstratie de etiquetteregels los en kiest voluit voor creativiteit. Ze geeft je tientallen praktisch haalbare tips waarvan ze ohhs en ahhhs garandeert bij je gasten. Direct toepasbaar voor je komende groot feest, bij Pasen of bij een leuke lentebrunch! Ine Tralala - auteur van het boek Feest, creëer je eigen WoW-factor, is zaakvoerster en creatief brein achter de Studio Lala webshop. Deze demonstratie vindt plaats op donderdag 28 februari om 20u00. Deelnemen is gratis maar schrijf je zeker in want de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via kinrooi.bibliotheek.be, bibliotheek@kinrooi.be of 089 70 24 92.


13

GC De Stegel

2018 - 2019

zaterdag 27 april 20u30 - VVK 14 euro

Lachen met Bas Birker Terwijl er al volop nagedacht wordt over de programmatie voor het nieuwe cultuurseizoen, maakt GC De Stegel zich op voor de laatste shows van 2018-2019 met Chris Dusauchoit, Bas Birker en last but not least The Doors in concert. Chris Dusauchoit (VVK 7 euro) komt op 21 februari De hond zoals hij is brengen, een lezing over de verbluffende oorsprong van de hond, hoe die 36.000 jaar geleden gedomesticeerd geraakte en wat die vandaag nog betekent voor een modern baasje. Als geen ander dier, evolueerde de hond naar een dier dat het beste op menselijke signalen let. Het is een verhaal over hoe slim honden wel zijn, een zoektocht naar de ware aard van de hond. Op zaterdag 30 maart komt een Hollandse Belg terug naar GC De Stegel. Bas Birker was al eens te gast in 2015 tijdens een comedy-avond. Deze keer komt hij solo met Je moeder. De in Antwerpen ingeburgerde Nederlander voelt zich Vlaming en buitenstaander tegelijk en blinkt uit in één ding: gewoon zijn gedacht zeggen! En dat klinkt én botst nu en dan wel eens...

dinsdag 12 februari - 19u00 gratis film - zie pagina 11 The Leisure Seeker donderdag 21 februari - 20u00 De hond zoals hij is

Het sluitstuk van dit programmajaar zal ons terug naar jaren ‘60 brengen. The Doors in concert & Woodstock tribute band dompelen ons op zaterdag 27 april in een sfeer van peace, love, happiness en legendarische muziek. Tickets voor deze psychedelische avond kosten 14 euro in voorverkoop en kunnen, net zoals andere tickets, besteld worden via www.kinrooi.be.

dinsdag 12 maart - 14u00 film - Mamma Mia here we go again vrijdag 22 maart - 13u30 Seniorenfeestnamiddag zaterdag 30 maart - 20u15 Je moeder - Bas Birker woensdag 10 april - 14u00 vakantiefilm - Christopher Robin zaterdag 27 april - 20u30 The Doors in concert Woodstock tribute band

Bestel uw tickets voor Bas Birker voordat ze bijna op zijn en u op de eerste rij belandt. Daar botst het namelijk het hardste met de grappen van deze Nederlandse Vlaming.

13


mamma mia, here we go again Deze film toont de gebeurtenissen voor en na de eerste Mamma Mia-film. We ontmoeten een jongere Donna die volop van het leven geniet. We volgen haar romantische escapades wanneer ze het pad kruist van Sam, Harry en Bill. Na een tijd blijken de romances niet enkel rozengeur en maneschijn te zijn. In het heden worstelt een zwangere Sophie met de afwezigheid van haar moeder.

seniorenfilm

met koffie en vlaai

Studio Stegel

• dinsdag 12 maart om 14u00 • 6 euro per persoon inclusief koffie en taart

CHRISTOPHER ROBIN Winnie The Pooh is helemaal terug van nooit weggeweest. In deze liveactionfilm Christopher Robin is de knuffelbeer samen met al zijn vriendjes te zien zoals je hem nog nooit zag. Een beetje grauw en afgeleefd, maar nog vol van dezelfde pit die ze hadden toen Janneman Robinson nog een kleine jongen was en hij samen met zijn knuffels avonturen beleefde in het Honderd Bunderbos. Robin is nu volwassen en zijn weg een beetje kwijtgeraakt.

Studio Stegel

• woensdag 10 april om 14u00 • 3 euro per persoon

workshop

vakantiefilm voor de kids

Boekhouden voor verenigingen

• dinsdag 12 februari 2019 van 20u00 tot 22u30 • gratis workshop

Kasboek, dagboek der ontvangsten, dagboek der uitgaven, bewaarplicht, verantwoordingsstukken, jaarrekening, …. Klinken al deze termen je als Latijn in de oren? In deze vorming boekhouden brengen wij jou op de hoogte van de financiële verplichtingen waarmee een kleine vereniging zonder winstoogmerk te maken krijgt.

• max. 20 deelnemers • zaal Leonardus GC De Stegel • begeleiding: Davy De Laeter vzw-kliniek • inschrijven bij de dienst vrije tijd in GC De Stegel via 089 30 08 40 of cultuur@kinrooi.be

workshop

Smartphone fotografie Android Smartphonefotografie is populair. De smartphone is licht in gewicht, je hebt hem altijd bij de hand en hij is direct klaar voor actie. Tijdens deze activiteit leren we hoe je meer kan halen uit je smartphonecamera. We leren hoe we creatieve foto’s kunnen maken met onze smartphone. We beperken ons tot smartphones met het Android-besturingssysteem. Iedere deelnemer wordt gevraagd om een eigen smartphone met Android-besturingssysteem mee te brengen naar deze opleiding.

• zaterdag 23 februari 2019 van 14u00 tot 16u30 • VOLZET • kleine zaal GC De Stegel • 9 euro standaard tarief 5 euro minimum tarief • 10 tot 15 deelnemers • begeleiding: Luc Stuvers


cursus

Geef je oude laptop een nieuw leven Nieuwe besturingssystemen zoals Windows 10 hebben veel mogelijkheden, maar ze vragen kracht en snelheid van je laptop. Meer en meer oude computers worden daarom niet meer gebruikt. Maar je kunt je laptop een tweede leven geven. Met het snelle en eenvoudige systeem Linux Mint kan je perfect werken met internet, tekstdocumenten, foto’s, muziek, spelletjes… Breng je eigen laptop of desktop mee naar deze cursus, best een toestel met minstens 2 gigabyte RAM geheugen. We installeren Linux Mint en gaan er mee aan de slag !

workshop

Gezond gazon Waaruit bestaat je gazon? Hoe groeit het? En in welke omstandigheden groeit je gazon het best? We bespreken veel voorkomende gazonproblemen en -plagen en geven milieuvriendelijke oplossingen voor een gezond gazon. Tot slot bekijken we samen welke alternatieven er zijn voor een perfect groene grasmat.

• drie maandagen van 19u30 tot 22u00 - maandag 11 maart 2019 - maandag 18 maart 2019 - maandag 25 maart 2019 • zaal Leonardus GC De Stegel • begeleiding: Michiel Bijlemans • info en inschrijven: www.vormingplus.be

• donderdag 28 maart 2019 om 20u00 • 4 euro niet Velt-leden 3 euro Velt-leden • zaal Leonardus GC De Stegel • begeleiding: Wim Cornelis • info en inschrijven via velt.kinrooi@telenet.be

workshop

workshop

Natuurlijke schoonmaakproducten

• maandag 1 april 2019 van 19u30 tot 22u00

Voor elk soort vuil bestaat een apart product, vaak duur en vol synthetische ingrediënten. Maar ook azijn is een prima middel tegen kalkaanslag en met kruiden laat je je toilet lekker ruiken. In deze workshop maak je schoonmaakproducten op basis van natuurlijke ingrediënten. Je gaat naar huis met zelfgemaakte allesreiniger, toiletreiniger en waspoeder. Breng zelf 1 eetlepel en 1 theelepel, een mengkommetje, een weegschaal, een glazen pot met schroefdeksel van ongeveer 200 ml (bijv. lege confituurpot), een glazen fles van 750 ml en een doos of zak mee.

• 23 euro (standaardtarief)

EHBO en reanimatie

• woensdag 3 april 2019

Leer helpen en volg een opleiding eerste hulp en reanimatie: het kan van levensbelang zijn. Het Rode Kruis is in Vlaanderen dé expert op vlak van eerste hulp. De opleidingen zijn erg praktijkgericht. Je kan zelf EHBO oefenen, je leert over reanimatie en ook over de AED (automatische externe defibrillator), het instrument dat onmisbaar is om bij hartfalen bijstand te kunnen leveren voor de ziekenwagen arriveert. Omdat een AED zonder reanimeren geen zin heeft, organiseert de gemeente Kinrooi deze gratis les in samenwerking met Rode Kruis Kinrooi.

• zaal Leonardus GC De Stegel • begeleiding: Sarah Van Laere • inschrijven bij de dienst vrije tijd in GC De Stegel via 089 30 08 40 of cultuur@kinrooi.be

van 19u30 tot 22u00 • gratis cursus aangeboden door de gemeente Kinrooi ism Rode Kruis Kinrooi • zaal Leonardus GC De Stegel • inschrijven bij de dienst vrije tijd in GC De Stegel via 089 30 08 40 of cultuur@kinrooi.be


Kinrooi info • februari 2019

16

Kinrooi zorgt voor EHBO-kits in Botswana Ieder jaar kent de gemeentelijke welzijnsraad een aantal toelagen voor een goed doel toe. Eén daarvan in 2018 was een bijdrage voor Cheyenne Breukers die het geld nuttig spendeerde tijdens haar inleefreis in Botswana. Cheyenne Breukers kreeg als laatstejaars studente verpleegkunde de kans om een buitenlandse stage te doen in Botswana. Tijdens de voorbereidingen ervan, maakten de leerkrachten er haar attent op dat veel gemeenten hiervoor subsidies toekennen. De gemeente sponsort natuurlijk niet de reis of haar studies maar kan wel bijdragen aan een goed doel ter plaatse via de gemeentelijke welzijnsraad. Cheyenne Breukers: Het leek me een mooi gebaar om een donatie te kunnen doen in een land waar er meer noden en tekorten zijn dan bij ons. Nadat ik mijn doel gemotiveerd had, kende de welzijnraad een subsidie van 400 euro toe. Hoe ben je te werk gegaan om te bepalen wat je ermee zou doen? Mijn medestudenten en ik keken ter plaatse wat de noden waren. Tijdens onze stage in Francistown - twee weken in een wijkkliniek en twee weken in het ziekenhuis - merkten we al snel dat er een tekort was aan materialen. Omdat die instanties onder verantwoordelijkheid van de regering vallen, zou de goedkeuring lang kunnen duren. Daarom zochten we naar een instantie die niet afhankelijk van de regering was. Dat werd SOS-Kinderdorpen. We bezochtten een dorpje met 17 huisjes met tantes en moeders die daar 24 op 24 uur voor veel kinderen zorgen. Tijdens de rondleiding merkten we dat SOS-Kinderdorpen goed bezig is.

Andere steun van de welzijnsraad SOS-Kinderdorpen in Francistown (Botswana) was niet de enige instantie die via Cheyenne op een subsidie kon rekenen. De overige werkingstoelagen werden verdeeld onder Hello Kathy (250 euro), Huis Vergeet-me-nietje (1.650 euro), voedselpakketten voor SintVincentius (1.180 euro), studiebeurzen voor Kestepabro (372 euro per student) en het Consortium 12-12 (500 euro).

De kinderen hadden speelgoed en kleren zodat we begonnen na te denken wat ze nog kunnen gebruiken. Aangezien er maar één EHBO-kit was voor 100 kinderen in 17 huisjes, was onze keuze als studenten verpleegkunde snel gemaakt! In een lokale apotheek informeerden we ons over EHBO-kits en samen met de subsidie van mijn medestudente konden we 17 stuks aankopen, waarvan er 11 dankzij de gemeente Kinrooi. Hoe was de reactie toen jullie terug naar het dorpje gingen met de 17 EHBO-kits ? We hadden de EHBO-kits mooi bij elkaar gezet. Al snel kwam iedereen naar de verzamelplaats. Toen iedereen aanwezig was, heeft de leidinggevende van SOS-Kinderdorpen uitgelegd dat we als Belgische studenten verpleegkunde een EHBO-kit doneren voor elk huisje. Al snel kregen we een groot applaus van alle moeders, tantes en kinderen. Na het uitdelen van de kits, hebben we uitgelegd hoe ze de materialen precies moeten gebruiken. Dat leverde nog eens een groot applaus op! We waren heel blij dat we deze mensen weer een stapje in de juiste richting konden laten zetten en vertrokken er met een zeer goed gevoel. Ik ben Kinrooi dankbaar voor deze subsidie. Het geeft een heel speciaal gevoel om mensen zo gelukkig te maken!


17

Viering huwelijksjubilea Op vrijdag 7 december vond de grootste gezamenlijke hulde van jubileao tot nu toe plaats. Meer dan 30 koppels tekenden present in GC De Stegel. Deze keer werd zelfs de grote zaal gebruikt voor deze gezellige namiddag.

60

Jef Geelen & Tina Simons Venlosesteenweg Ophoven 2 juli 1953

Math van Dijk & Mia van den Boorn

65

Venlosesteenweg Geistingen 12 september 1959

60 Marcel Nies & JosĂŠ Gelissen Dikke Linde Ophoven 25 september 1958

Jaak Verheijden & Tilke Aengeveld

60

Hofstraat Kessenich 3 oktober 1958

60 Harry Valkenburg & Lenie Janssen De Belder Ophoven 7 november 1958

Zjang Arits & Toke Kiggen

60

Scheurestraat Molenbeersel 22 augustus 1958


Kinrooi info • februari 2019

18 60

Door Truijen & Ida Van Mierlo Grootbeersel Molenbeersel 15 oktober 1958

Ben Heynens & Marian Arts Breeërsteenweg Kinrooi 17 oktober 1958

60

60

Frans Heijmans & Lieske Bosmans Goorterstraat Molenbeersel 8 juli 1958

Dré Hoedemakers & Wies Vleeschouwers De Belder Ophoven 17 oktober 1958

60

60

Johnny Coolen & Annie Truyen Hezerstraat Molenbeersel 10 juli 1968

Bèr Peeters & Gertrude Stienen Reystraat Ophoven 22 augustus 1958

60

Louis Cuijpers & Jeanne Clijsters Weertersteenweg Molenbeersel 24 juli 1968

Jan Steijvers & Rikki Liebrechts Weertersteenweg Molenbeersel 18 december 1958


19

Jaak Denier & Wies Willen Klein Hoefstraat Molenbeersel 5 juli 1968

Henri Houben & Gerda Kuppens Belestraat Kinrooi 5 juli 1968

Jaak Drijkoningen & Gerda Kiggen Simpelstraat Kinrooi 12 juli 1968

Fons Jacobs & Rita Vermeiren BreeĂŤrsteenweg Kinrooi 6 september 1968

Louis Geerkens & JosĂŠ Sybers Merrenhofstraat Ophoven 23 oktober 1968

Ton Kavelaars & Riet van Steen Vlasvenstraat Molenbeersel 4 september 1968

Camiel Hermans & Mariette Ceyssens Heesstraat Kessenich 1 augustus 1968

Thei Kuppens & Jeanne Sleven Klimstraat Geistingen 23 augustus 1968


Kinrooi info • februari 2019

20

Zjangke Kuypers & Toke Verstraeten Goorterhuisjesstraat Kinrooi 17 oktober 1968

Pieter van der Linden & Jeannie Fijters Venderstraat Molenbeersel 20 december 1968

Gerard Peeters & Jacqueline Stals Lemmensstraat Kinrooi 5 juli 1968

Thieu WieĂŤrs & Mia Rutten Kessenicherweg Geistingen 2 juli 1968

Henri Silkens & Mia Daelmans Donkstraat Ophoven 12 juli 1968

Gerard Broens & Lena Schouteden Grootbroekstraat Molenbeersel 10 juli 1968

Pieter Timmermans & Christin Peeters Vlasbrei Molenbeersel 18 oktober 1968

Theo Beijnsberger & Amelie Zoons Smeetsstraat Molenbeersel 24 juli 1968


21

Harry Smeets & Jacqueline Conen Hogerstraat Molenbeersel 21 juni 1968

Willy Storms & JosĂŠ Grispen Veldstraat Kessenich 6 juli 1968

Zitbanken in het Agropolis-gebied Sinds de mooie herinrichting van het gebied tussen Geistingen en Kessenich, kwamen er vragen om hier en daar zitbanken te plaatsen. Hier werd dan ook in samenwerking met Regionaal Landschap Kempen en Maasland werk van gemaakt.

Jean Urlings & Yvonne Coolen Toekomststraat Kessenich 14 augustus 1968

Ook in 2019 zal het gemeentebestuur weer twee gezamenlijke huldes voor de jubilarissen organiseren, namelijk op vrijdag 7 juni en op vrijdag 13 december 2019. De betrokken paren worden te gepasten tijde gecontacteerd in verband met hun jubileum en deelname aan deze fijne dag.

In totaal werden zeven zitbanken geplaatst. Dit straatmeubilair past volledig in de huisstijl van Regionaal Landschap Kempen en Maasland die de helft van de kosten betaalde en ook voor de plaatsing zorgde. Het gemeentebestuur betaalde de andere helft van de kosten. Bij dergelijk straatmeubilair wordt niet altijd een afvalbak voorzien. Met het bordje Afval? Dat neem je mee hopen we dat iedereen zijn eigen afval meeneemt als er geen container voorzien is. Op die manier kan iedereen met volle teugen en zonder zwerfvuil genieten van de nieuwe zitbanken.


Kinrooi info • februari 2019

22

Ski- en snowboardstage in krokusvakantie Op donderdag 7 en vrijdag 8 maart 2019 kan je opnieuw met de sportdienst gaan skiën en snowboarden in Peer. Is het je eerste keer? Dan start je op de kleine piste. Ben je al een geoefend skiër of boarder? Dan mag jij je kunnen al tonen op de grote piste. Iedereen van 8 tot 16 jaar mag mee om op zijn niveau onder begeleiding van gediplomeerde leraren twee namiddagen te genieten van Belgische sneeuw. • vertrek om 13u00 op de parking van basisschool 3K Nelisveld • terug om 17u00 op de parking van basisschool 3K Nelisveld • 55 euro • maximum 12 deelnemers (6 per sport) • handschoenen en warme kledij meenemen • Snow Valley Peer

Schrijf snel in als je erbij wil zijn tijdens de krokusvakantie.

Kijk ik fiets !

Wie is kampioen ? Op vrijdag 5 april 2019 organiseren de gemeentelijke sportdienst en sportraad de kampioenenhulde. Tijdens deze avond worden alle Kinrooise inwoners en sportploegen gehuldigd die het voorbije seizoen een titel wonnen. De titels die een uitnodiging voor de kampioenenhulde opleveren, zijn Belgisch-Limburgs kampioen, Belgisch kampioen, Europees kampioen of wereldkampioen. Gelieve de sportdienst te verwittigen als u of uw vereniging zo’n titel behaalde. dienst vrije tijd (sportdienst) GC De Stegel - tel 089 30 08 45 sport@kinrooi.be

Kan je kind al fietsen met steunwieltjes, maar weet je niet goed hoe het nu verder moet? Onder begeleiding van een ervaren monitor en een ouder leren kinderen zelfstandig fietsen in twee uur. Elke kleuter of kind dat met steunwieltjes kan rijden, is van harte welkom op zondag 31 maart van 10u00 tot 12u00. • 3 euro • maximum 15 deelnemers • sporthal De Schans (zuivere, niet-afgevende

sportschoenen verplicht voor iedereen) • actieve begeleiding van 1 volwassene • eigen fiets en fietshelm meebrengen steunwieltjes vooraf verwijderen De sportdienst voorziet hulpstukken zoals een verlengstuk om achteraan de fiets vast te kunnen houden. Op twee uur tijd leer je samen met de sportdienst je kind afscheid nemen van de steunwieltjes van zijn of haar fiets.


23

Wie is de volgende ... ? De Kinrooise asperges gaan weldra weer hun kop opsteken. Ze zijn op zoek naar een nieuwe koningin die hun gaat vergezellen op hun reis van het veld naar aspergeminnend Kinrooi. Wil jij graag het kroontje van Jolien overnemen? Aarzel dan niet en stel je kandidaat voor de titel Aspergekoningin 2019. voorwaarden

3 dol zijn op asperges 3 beschikbaar zijn in de aspergeperiode 3 je vlot kunnen uitdrukken 3 tussen 16 en 25 jaar oud zijn 3 woonachtig zijn in Kinrooi

Even voorstellen Jörgen Janssenswillen Op 14 januari 2019 begon Jörgen Janssenswillen (25) te werken bij het gemeentebestuur van Kinrooi. Als master in toerisme is hij aangeworven om het toeristisch beleid op maat van de gemeente Kinrooi uit te stippelen en om het gemeentebestuur te ondersteunen en adviseren over alle toeristische topics en trends. Jörgen werkt vanuit het gemeentehuis en is te bereiken via 089 70 03 24 of mail naar jorgen.janssenswilllen@kinrooi.be.

Ssssttt... Stiltegebieden Geen mooier geluid dan de stilte, toch? In de officiële stiltegebieden hoor je alleen het ruisen van de wind, het zingen van de vogeltjes, het geritsel van de bladeren. Zet je zintuigen op scherp!

Kandidaten kunnen zich per mail mét foto aanmelden via info@toerismekinrooi.be. Tijdens de Aspergefeesten komen we op zaterdagavond te weten wie de opvolgster van Jolien wordt.

Het officiële stiltegebied Kempen~Broek kreeg drie sterren, het hoogste kwaliteitsniveau. Alleen het zacht gekabbel van het water in de beekjes doorbreekt de stilte in dit moerasgebied over de gemeentegrenzen van Bocholt, Bree en Kinrooi heen. Ontdek het gebied met een begeleide stiltewandeling. Andere aanraders in Limburg zijn het Bosmuseum Gerhagen te Tessenderlo en de zwerfkeien op het Pad der Zinnen door het stiltegebied Zwarteput in Zutendaal. Vergeet je stilterugzakje niet, het zit vol leuke opdrachten voor het hele gezin.

3-4-5 mei 2019 aspergebedrijf Henkens-Snijkers Kessenicherweg 27 Geistingen

Meer info via www.rlkm.be


24

EvenementenKALENDER Zaterdag 2 februari, 13u00 tot 16u30 Repair Café Bassischool Nelisveld Kinrooi Informatie via rinatheybers@hotmail.com Zaterdag 2, 9 en 23 februari Cursus kruidenbereidingen Heidestraat 59, 3640 Kinrooi Organisatie van Joke Custers Info via joke_custers@hotmail.com of via 0485 82 03 18 Woensdag 6 februari, 9u30 tot 11u30 Bosbaden Heidestraat 59, 3640 Kinrooi Organisatie van Joke Custers Informatie via joke_custers@hotmail.com of via 0485 82 03 18 Zondag 10 februari, 14u00 tot 17u00 Kemiesen en punjelaars: excursie met Maasverkenner Douanekantoor Kessenich ORG.: RLKM Informatie via 089 65 56 65 of via info@rivierparkmaasvallei.eu of via www.rivierparkmaasvallei.eu Jeanneth Rosario - Pixeles

Zaterdag 16 februari, 15u00 Jeugdzitting Kessenich Sporthal De Dom te Kessenich Org.: KV de Kèsinger Ertesjieters Informatie via www.ertesjieters.com Woensdag 20 februari, 14u00 Lezing over gezond leven (Hendrik Cammu) Verouderen voor beginners Dorpshuis Ophoven Organisatie van Neos Kinrooi Info via 089 56 54 93 Donderdag 21 februari, 20u00 Chris Duchauchoit: De hond zoals hij is GC De Stegel Organisatie van AGB Kinrooi Info via 089 30 08 42 of cultuur@kinrooi.be Zaterdag 23 februari, 19u11 Prinsenzitting Kessenich Sporthal De Dom te Kessenich Org.: KV de Kèsinger Ertesjieters Informatie via www.ertesjieters.com

Woensdag 27 februari, van 9u30 tot 11u30 Bosbaden Heidestraat 59, 3640 Kinrooi Organisatie van Joke Custers Info via joke_custers@hotmail.com of via 0485 82 03 18 Donderdag 28 februari, 20u00 tot 22u00 Tafelschikking met een WoW-factor Bibliotheek Kinrooi Info via bibliotheek@kinrooi.be of via 089 70 24 92 zie ook pagina 12 in deze Kinrooi info Zaterdag 2 maart, 13u00 tot 16u30 Repair Café Bassischool Nelisveld Kinrooi Informatie via rinatheybers@hotmail.com Zaterdag 2 maart Cursus kruidenbereidingen Heidestraat 59, 3640 Kinrooi Organisatie van Joke Custers Info via joke_custers@hotmail.com of via 0485 82 03 18 Maandag 4 maart, 9u00 Rondgang met de foekepot Door de straten van Kessenich Org.: KV de Kèsinger Ertesjieters Informatie via www.ertesjieters.com Maandag 4 maart, vanaf 18u00 Rondgang van de cafés Org.: KV de Kèsinger Ertesjieters Informatie via www.ertesjieters.com Dinsdag 5 maart, 20u00 Vette dinsdag te Kessenich In de Kèsinger cafés Bert’us en De Knup Organisatie van KV de Kèsinger Ertesjieters Informatie via www.ertesjieters.com Woensdag 6 maart, vanaf 14u00 Bowling te Kinrooi Kinsport Organisatie van KWB Neeroeteren Info via vanderheyden.marcel@telenet.be