Page 1

Zwijndrecht Infomagazine FEBRUARI 2014

1


ECHT ZWIJNDR AZINE G A M INFO I 2014

COVER

FEBRUAR

Begraafplaats Burcht laureaat van Groene Lente

1

De gemeente gebruikt al enige tijd geen chemische bestrijdingsmiddelen meer voor het onderhoud van openbare plaatsen. Ook op de begraafplaats van Burcht werd gezocht naar oplossingen om hieraan tegemoet te komen. De vereniging voor openbaar groen bekroonde deze realisatie en de begraafplaats werd uitgeroepen tot laureaat in de categorie Zonder is Gezonder.

Om dit te bereiken werden grindpaden tussen de graven, waar geregeld onkruid verschijnt, ingezaaid. Om de twee weken krijgen de paden een maaibeurt. Het onkruid verdwijnt niet volledig, maar de begraafplaats krijgt meer het groenere uitzicht van een park. Het zal nog even duren voor de grindpaden volledig tot hun recht komen en in het begin had niet iedereen het op deze nieuwe initiatieven begrepen. Wie begrijpt hoe belangrijk het vermijden van bestrijdingsmiddelen is, kan zich meestal wel vinden in de nieuwe methode. Ook de mooie uitvoering door de medewerkers van de Wase Werkplaats, draagt hiertoe bij.

MEER INFO dienst Administratie Grondgebiedszaken - 03 250 48 70

COLOFON

Contactgegevens

Gemeentelijk informatieblad, verschijnt 11x per jaar

Gemeente Binnenplein 1 03 250 48 00 gemeentebestuur@zwijndrecht.be

OCMW Dorp Oost 45 03 250 18 18 info@zwijndrecht.be

Lokale Politie Pastoor Coplaan 222 03 250 64 10 info@politie.zwijndrecht.be

elke werkdag dinsdagavond woensdag

elke werkdag dinsdagavond

weekdagen 07.00 - 22.00 u. zaterdag & zondag 07.00 - 13.00 u.

Redactieadres Communicatiedienst Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht 03 250 49 20 info@zwijndrecht.be Verantwoordelijke uitgever André Van de Vyver Molenstraat 208, 2070 Zwijndrecht

2

09.00 - 12.00 u. 17.30 - 19.30 u. 14.00 - 16.00 u.

09.00 - 12.00 u. 17.30 - 19.00 u.

Je kunt ook vooraf een afspraak maken. Je kunt ook vooraf een afspraak maken.

College van burgemeester en schepenen Als je burgemeester André Van de Vyver of één van de schepenen wil spreken, neem je contact op met het kabinet op 03 250 48 14.

OCMW-voorzitter Als je OCMW-voorzitter Chris Vermeulen wil spreken, neem je contact op met het onthaal van het OCMW, 03 250 18 18.


Valentijnsactie VZZ

COLUMN

2014 De feestdagen zijn weliswaar al even voorbij maar toch wil ik van deze gelegenheid nog gebruikmaken om alle inwoners een gelukkig, vredevol en vooral een gezond 2014 toe te wensen. “De tijd vliegt snel” is een cliché maar de werkelijkheid bevestigt dit toch enigszins. Van deze legislatuur is reeds een jaar voorbij. Een jaar dat vooral nodig is geweest om het reilen en zeilen van onze gemeente aan te passen aan de nieuwe budgetteringsregels ons opgelegd door de hogere overheid. Positief hierbij is alleszins het feit dat wij een duidelijke planning hebben kunnen maken van wat wij de komende jaren allemaal willen verwezenlijken en waarvoor wij trouwens de nodige centen hebben moeten voorzien. Dat ook bij gemeentebesturen de door de banken veroorzaakte crisis zijn sporen heeft nagelaten, is een open deur instampen maar wij maken ons sterk dat wij ons huiswerk degelijk hebben gedaan in samenspraak met de gehele administratie. Ik wil trouwens hier nog eens benadrukken dat het gemeentebestuur over een gemotiveerd en deskundig ambtenarenkorps beschikt dat de uitvoering van onze beleidsopties mede mogelijk maakt. 2014 is tevens een jaar van verkiezingen. Op 25 mei moet iedereen zijn of haar stem uitbrengen voor het Europees Parlement, voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat (de federale verkiezingen) en het Vlaams Parlement (de regionale verkiezingen). Na de samenvallende verkiezingen van mei zullen de federale verkiezingen om de vijf jaar plaatsvinden in plaats van om de vier jaar. De deelstaten krijgen ook het recht om na de verkiezingen van 2014 de datum van de regionale verkiezingen en de duur van de legislatuur aan te passen. 2014 belooft dus nog een bewogen jaar te worden.

André Van de Vyver burgemeester

Los twee van de vijf verschillende rebusspreuken op. Je vindt ze bij de deelnemende handelaars. Nadien deponeer je je deelnameformulier in de grote hartbrievenbus op het kerkplein. Je ontvangt één deelnameformulier per aankoop bij de deelnemende handelaars. De actie loopt van 1 tot 14 februari. 1e prijs = waardebon van 250 euro Azul Kleding 2e prijs = waardebon van 100 euro Standaard Boekhandel 3e prijs = bloemenbon van 50 euro ‘t Veldboeketje De winnaars worden bekendgemaakt in Huis-aan-Huis.

Regionale skien snowboarddag Op vrijdag 7 maart organiseert de Sportregio Rivierenland voor alle 12 tot 18-jarigen een ski- en snowboarddag in Skidôme in Terneuzen (NL). De beginnershelling, de pistes en het funpark bieden iedere skiër en snowboarder mogelijkheden en uitdagingen. Twee uur ski- of snowboardles inbegrepen. Heb je de techniek goed onder de knie, dan mag je ook vrij skiën of snowboarden. Vertrek om 10.15 u. aan de sporthal, Fortlaan 10, terug rond 16.15 u. 30 euro inclusief busrit, huur materiaal, verzekering, lesgever en drankje INSCHRIJVEN voor 15 februari sportdienst - Fortlaan 10 of vrijetijdsbalie - Binnenplein 1 http://zwijndrecht.grabbis.be.

Schrijf je in voor de Week van de Amateurkunsten Badmintoninstuif In samenwerking met badmintonclub ‘t Fortje Zwijndrecht biedt Stichting Vlaamse Schoolsport op woensdagnamiddag 5 februari een badmintoninstuif aan. Deze kennismaking met badminton is bedoeld voor leerlingen van het 3e en 4e leerjaar. De leerlingen doorlopen in kleine groepen een tiental spelstanden waarin de voornaamste basisvaardigheden van badminton aan bod komen. De spelletjes bevatten allerlei mik- en trefvormen, shuttle- en racketgewenning en oefeningen om de opslag, de ‘clear’ en de ‘drop’ aan te leren. De oefenstof wordt steeds aangepast aan het niveau van de leerlingen. Schrijf je in bij je turnleerkracht op school.

van 25 april - 11 mei: De Groote Kunst Het thema van de WAK 2014 is De Groote Kunst. Uiteraard verwijst het thema naar De Groote Oorlog. Wat betekent kunst in oorlogstijd? Hoe en waar vertaalt oorlog zich in de kunst? Kunst en oorlog leveren vaak aangrijpende en ontroerende resultaten op. Denk aan het gedicht In Flanders Fields, Käthe Kolwitz’ treurend ouderpaar, Oto Dix en de wanhoop in naoorlogs Duitsland, de oorlogsfotografie van Robert Capa en co. Of kies een andere interpretatie: Waarin is kunst groots? Kunst met een grote en een kleine K? Letterlijk grote kunst… Laat je inspireren en vraag je inschrijvingsformulier bij de cultuurdienst. INSCHRIJVEN tot 28 maart cultuurdienst@zwijndrecht.be 03 250 49 52 3


Stormschade en wateroverlast melden op www.brandweerantwerpen.be/stormenwater Zwijndrecht en Antwerpen zijn laaggelegen gebied, waardoor er regelmatig wateroverlast is. Wateroverlast en stormschade meld je het best via een webformulier op www.brandweerantwerpen.be/stormenwater. Het is eenvoudig, snel enje oproep wordt zo snel mogelijk behandeld. Een belangrijk voordeel van de webformulieren is dat de hulpcentrale 112 vrijgehouden wordt voor dringende medische oproepen en brandmeldingen. Zijn er levens in gevaar? Bel dan steeds het noodnummer 112! Vooral bij een storm krijgt de brandweer veel oproepen en kan de wachttijd voor hulp oplopen. De laatste jaren werd ingezet op een nieuwe aanpak. Hierdoor kan de brandweer meer mensen helpen op kortere tijd. Dit werd nog bevestigd bij de laatste stormen in december (Sinterklaasstorm en Kerststorm).

Van brandweer Antwerpen naar de hulpverleningszone In België moet elke gemeente instaan voor brandbestrijding en hulpverlening aan de bevolking. Een gemeente kan daarbij samenwerken met andere gemeenten. Zo werkt Zwijndrecht al jaren samen met het korps van Antwerpen. Het is de Antwerpse brandweer die de hulpverlening in Zwijndrecht voorziet. De brandweer wordt echter hervormd waardoor we gaan van een brandweerkorps naar een hulpverleningszone. De samenwerking tussen Antwerpen en Zwijndrecht zal hierdoor nog intenser worden met de hulpverleningszone Antwerpen-Zwijndrecht.

Brandweer Antwerpen grootste korps in Vlaanderen De brandweer van Antwerpen is het grootste Vlaamse korps en telt ongeveer 700 beroepsbrandweerlieden. Dagelijks staan er meer dan 100 brandweermensen paraat in zes brandweerkazernes en dit in continudienst. Zij blussen echter niet enkel brand. Tal van andere opdrachten passeren de revue die gaan van slachtofferbevrijding uit een auto tot het ingrijpen bij een gaslek in de haven. Ook brandpreventie staat steevast op het programma. Brandweermensen kijken bouwplannen na en geven advies aan de burgemeester over risicomanifestaties.

Gegarandeerde brandweerzorg in Zwijndrecht

Wateroverlast in Bredastraat Antwerpen. © boelens-fotomedia

4

Zwijndrecht heeft zelf geen brandweerkorps. Daarvoor doet de gemeente een beroep op het Antwerpse brandweerkorps. Dit is wettelijk bepaald, zodat alle inwoners van Zwijndrecht zeker zijn van de nodige brandweerzorg. Dit geldt eveneens voor Stabroek, Mortsel en Wijnegem die eveneens beschermde gemeenten zijn van brandweer Antwerpen. Echter, de brandweer zit volop in een hervorming. Dit wil zeggen dat over heel België hulpverleningszones


Oefening tankbrandbestrijding © Jasper Leonard

Antwerpen-Zwijndrecht

is luitenant-kolonel Chris Addiers, trouwens van Burcht afkomstig. Hij is al sinds 2002 de korpschef van het Antwerpse korps.

Ook samenwerking op andere vlakken worden gevormd. Zo zal de gemeente Zwijndrecht samen met Antwerpen een nieuwe zone vormen. Deze zone heeft nog geen officiële naam, maar gaat momenteel door het leven als zone 1 of zone Antwerpen-Zwijndrecht.

Verschillende brandweerkazernes voor snelle hulpverlening De dichtstbijzijnde kazerne voor Zwijndrecht is deze op Linkeroever. Het is een industriële kazerne wat wil zeggen dat zij naast de klassieke brandweermiddelen ook over speciale brandweervoertuigen en gespecialiseerd personeel beschikt voor incidenten in de haven. Ook heeft de kazerne een ziekenwagen voor dringende medische hulp. Bij brand vertrekt de Antwerpse brandweer steeds vanuit meerdere kazernes. Dit om een snelle hulpverlening te garanderen. Het is daarom mogelijk dat bij brand in Zwijndrecht zowel wagens uit Linkeroever als uit Antwerpen centrum of zelfs Lillo kunnen komen.

Hervorming: van korps naar zone Alle Belgische brandweerkorpsen zullen van een stedelijk korps naar een hulpverleningszone gaan. In totaal gaat het over 34 zones, waarvan Zone 1 ‘Antwerpen-Zwijndrecht’ vormt. Zwijndrecht evolueert dus van een beschermde gemeente naar een volwaardige partner in de hulpverleningszone. Operationeel zal dit weinig impact hebben. De brandweer zal op dezelfde wijze helpen bij incidenten. Het is vooral organisatorisch dat dit extra voordeel oplevert. De samenwerking tussen Antwerpen en Zwijndrecht wordt intenser.

Aan het hoofd van de zone De dagelijkse leiding van de hulpverleningszone Antwerpen-Zwijndrecht zal in handen zijn van een zonechef. Dit

De samenwerking tussen Antwerpen en Zwijndrecht zal verder gaan dan louter tijdens interventies. Ook op vlak van noodplanning, evenementenbeheer en preventie worden de handen in elkaar geslagen. Eerste stappen werden al gezet door onder meer het samenwerkingsakkoord om de rampencoördinator van Antwerpen ook in Zwijndrecht te laten optreden. Verder zal de Antwerpse brandweer ook de hydranten controleren in Zwijndrecht en zo de taak van de gemeentelijke diensten overnemen. Ook kregen de Zwijndrechtse scholen recent een uitnodiging voor het Brandweer Informatie Centrum (BIC). In het BIC krijgen kinderen van de laatste graad van de lagere school een halve dag opleiding over brandveiligheid. Ze leren er onder andere een goede oproep naar het noodnummer 112 te doen bij een ongeval op school. De kinderen krijgen zelfs een checklist mee naar huis om thuis de brandveiligheid te controleren.

Contact Dringend: 112 Wateroverlast en stormschade www.brandweerantwerpen.be/stormenwater 03 338 13 38 Wespen www.brandweerantwerpen.be/wespen - 03 338 13 38 Administratie en preventie 03 338 88 11 - brandweer@stad.antwerpen.be www.brandweerantwerpen.be Twitter: @BWAntwerpen Facebook: Brandweer Antwerpen

5


Geluidsoverlast, beter voorkomen We wonen allemaal graag rustig, zonder hinderlijke geluiden van het verkeer, van machines of van de buren. Bij de oproepen die de politie krijgt, blijft geluidsoverlast echter een vaak terugkerende klacht. Het gaat niet om zware misdrijven, maar als de klachten vaak terugkomen, gaat het wel om een ernstig probleem. De politie zal daarom binnenkort strikter optreden. De algemene regel is dat we vermijden lawaai te maken tussen 20 u. ’s avonds en 7 u. ’s morgens, op zondag en op wettelijke feestdagen. Uit de klachten blijkt dat we het vooral moeilijk hebben met luide muziek en met het geluid van motoren, zoals die van grasmachines en bouwwerktuigen. Vaak ergeren we ons ook aan overdreven motorgeluid of aan chauffeurs die hun motor laten draaien voor de airco. Een laatste categorie is het geluid van dieren, meestal blaffende honden. Mits we een beetje met elkaar rekening houden, zijn dit allemaal problemen die perfect te vermijden zijn. Een optreden van de politie is dan niet eens nodig.

EU-burger in België? Kom op 25 mei 2014 stemmen voor het Europees Parlement Op 25 mei 2014 worden onder meer de verkiezingen voor het Europees Parlement georganiseerd. Wil je als burger van een EU-lidstaat je stem kunnen uitbrengen in België, dan moet je op 1 maart 2014 aan de volgende voorwaarden voldoen. • de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de EU • minstens 18 jaar zijn • je hoofdverblijfplaats in België hebben • over stemrecht beschikken • ingeschreven zijn op de kiezerslijst De burgers van de volgende EU-lidstaten, naast België, kunnen stemmen: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Je moet hiervoor het formulier C/1 invullen en ten laatste op 28 februari 2014 afgeven bij de dienst Bevolking. Je zou dit formulier reeds moeten gekregen hebben, maar indien nodig sturen we je graag een nieuw exemplaar. 6

Als je al kiezer was bij de verkiezing van het Europees parlement op 7 juni 2007, hoef je geen formulier meer in te dienen. Dit geldt ook als je je aanvraag na 7 juni 2009 indiende. Je komt dan automatisch op de kiezerslijst. MEER INFO dienst Bevolking - 03 250 48 35 - www.verkiezingen.fgov.be


Derdewereldraad stelt SEDS – India voor Zwijndrechtenaar Ronny Smet doet aan ontwikkelingshulp

In het Vlaamse landschap van ontwikkelingssamenwerking zijn er heel wat burgerinitiatieven actief. Een grote groep mensen steekt zelf de handen uit de mouwen en ondersteunt een project in het Zuiden. In Vlaanderen worden deze initiatieven vierde pijlers genoemd.

Derdewereldraad geeft steun De derdewereldraad van Zwijndrecht ondersteunt vierdepijlerprojecten die werden opgericht door inwoners van Zwijndrecht of waar inwoners van Zwijndrecht als vrijwilliger van dichtbij betrokken zijn. SEDS is één van de acht vierdepijlerprojecten die in 2013 steun kregen van de derdewereldraad. SEDS is een Indische niet-gouvernementele organisatie (ngo) die al meer dan dertig jaar actief bezig is met plattelandsontwikkelingshulp in de regio van Anantapur in Andhra Pradesh in Zuid-India. Ronny Smet uit Zwijndrecht is één van de stuwende krachten.

Ronny Smet aan het woord

Hoe SEDS hulp biedt

“Sinds 1998 heb ik een zeer intense band met dit land. Intussen werk ik 13 jaar voor SEDS.” India is aan het uitgroeien tot één van de grootste economische en militaire machten ter wereld, maar het land staat voor grote uitdagingen. De kloof tussen arm en rijk neemt spectaculair toe. Eén derde van de bevolking moet rondkomen met minder dan 1 euro per dag. Eén van de gevolgen hiervan is de toenemende vlucht naar de steden. Dit heeft ernstige gevolgen voor waterverbruik, riolering, behuizing en tewerkstelling.

SEDS heeft de gevolgen hiervan enigszins kunnen beperken door het aanleggen van waterreservoirs en herbebossing. We helpen de boeren zich beter te organiseren en stimuleren de emancipatie van de vrouwen. Gezondheidszorg, gezinsplanning en onderwijs staan hoog op onze agenda.

Klimaat bemoeilijkt plattelandsontwikkeling Dé boodschap is dan ook om de levensomstandigheden op het platteland te verbeteren om zo de migratie naar de steden tegen te gaan. De klimaatverandering bemoeilijkt deze missie. In het gebied van SEDS zijn de jaarlijkse droogteperiodes duidelijk langer geworden. De temperatuur stijgt regelmatig tot boven de 50 °C!

SEDS bouwt momenteel 5 000 biogasinstallaties die koemest omzetten in gas. De houtkap wordt zo sterk verminderd. Nieuwe milieuvriendelijke landbouwtechnieken vragen minder investeringen en voorkomen dat de boeren schulden opstapelen na een mislukte oogst. Deze twee projecten zorgen voor een sterke vermindering van de CO2-uitstoot. De verkoop van ‘carboncredits’ (Kyotoverdrag) maakt ons wat minder afhankelijk van de donaties van ontwikkelingsorganisaties.”

MEER INFO www.sedsngo.org ronnyseds@yahoo.co.uk

7


8


Minder goed te been? Minder Mobielen Centrale brengt je ter plaatse Als je minder goed te been bent, is het vaak lastig om op je bestemming te geraken,ook al woon je vlakbij. Misschien kan de Minder Mobielen Centrale (MMC) van het OCMW letterlijk een uitweg bieden voor je doktersbezoek, boodschappen, familiebezoek en verenigingsactiviteiten. Voor een miniem bedrag brengt een vrijwillige chauffeur je ter plaatse. Het OCMW coördineert de aanvragen en zoekt een chauffeur voor jou.

Lid worden De gebruikers van de MMC zijn inwoners van Zwijndrecht. Je betaalt een jaarlijks lidgeld van 10 euro per persoon of 15 euro per koppel voor je aansluiting. De MMC staat open voor alle personen die niet (meer) goed te been zijn, door ziekte, handicap, leeftijd… Er is wel een inkomensvoorwaarde, namelijk je inkomen mag niet hoger zijn dan tweemaal het barema van het leefloon.

Chauffeurs

“De Minder Mobielen Centrale is onmisbaar voor mij „ Maria

De chauffeurs van de MMC zijn vrijwilligers. Minstens een halve dag per week houden ze zich vrij om, met hun eigen wagen, in te staan voor het vervoer. Ze beslissen zelf wanneer, hoe vaak en hoe ver zij rijden. Het OCMW staat in voor de algemene coördinatie van de dienst, de contacten met klanten en vrijwilligers, de verzekering, administratie en de registratie van de uitgevoerde ritten.

Hoe werkt het ?

“Als chauffeur kun je de mensen echt helpen „

Georgette

Wie vervoer nodig heeft, vraagt een rit minstens twee dagen op voorhand aan bij de MMC. De MMC zoekt in het bestand naar een chauffeur die op dat moment beschikbaar is. De MMC contacteert de chauffeur en legt de rit vast. Wanneer er geen chauffeur beschikbaar is, word je hiervan tijdig op de hoogte gebracht. De chauffeur voert de rit uit met zijn eigen wagen. Je betaalt een kleine onkostenvergoeding van 0,30 euro per kilometer en een administratiekost van 0,50 euro per rit. De onkostenvergoeding is voor de vrijwilliger, de administratiekost voor de MMC.

Maria De Rycke is al meer dan 20 jaar trouwe klant. “Ik doe een beroep op de Minder Mobielen Centrale om te kunnen gaan kaarten met Okra en om naar de dokter te gaan. Dat is niet zo ver van mijn deur, maar als je niet zo goed te been bent, is het niet eenvoudig om er te geraken. De MMC is onsmisbaar voor mij. Anders kan ik niet meer buiten komen.”

Chauffeurs gevraagd De dienstverlening bedekt heel Zwijndrecht en Burcht. Om elke minder mobiele inwoner die vervoer nodig heeft te kunnen bedienen, zijn er dus veel vrijwilligers nodig . Wie een beetje (of veel) vrije tijd heeft en zich wil inzetten voor diegenen die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen, wie deel wil uitmaken van een team van gedreven en gemotiveerde vrijwilligers, kan voor vrijblijvende informatie terecht bij het OCMW. Als vrijwilliger krijg je een vaste onkostenvergoeding (fiscaal vrijgesteld) en je bent volledig verzekerd. Georgette De Bree is chauffeur voor de MMC. “Ik ben twintig jaar geleden voor de MMC gaan rijden omdat ik veel thuis was en omdat ik hierdoor mensen kon helpen. Je bouwt nieuwe vriendschappen op en de klanten zijn je heel dankbaar.”

RITAANVRAGEN maandag tot donderdag van 9 tot 12 u. vrijdag van 9 tot 11.30 u. 03 250 18 18 MEER INFO 03 250 18 18 9


Container, stelling of kraan plaatsen? Doe een aanvraag als je de openbare weg gebruikt Er wordt veel gebouwd en verbouwd in Zwijndrecht. Hierbij bakent de aannemer vaak werfzones af om een bouwkraan, stelling of containers te plaatsen. Dit gaat soms gepaard met een versmalling van de rijbaan, een inname van het voetpad of parkeerstroken of met omleidingen. Omdat dit een invloed heeft op de verkeerssituatie, doe je altijd eerst een aanvraag bij de lokale politie.

Aanvraag Dien minstens drie dagen voor aanvang van de werken je aanvraag in bij het onthaal van de lokale politie. Vermeld zeker het aantal m² dat wordt ingenomen. Voor een parkeerplaats is dit ongeveer 8 m² en voor een standaardcontainer gaat dit tot 16 m². De verkeersdienst kijkt je aanvraag na en maakt een vergunning op.

Een verlenging wordt niet als aparte periode beschouwd. Als je dus al een vergunning hebt voor één week en deze verlengt met twee weken, dan betaal je voor drie weken.

Tarief De belasting is vastgesteld op 1 euro per kalenderdag en per vierkante meter oppervlakte. Elke begonnen kalenderdag wordt aangerekend als een volledige dag. Voor een bouwkraan op het openbaar domein, verdubbelt de belasting over de gehele ingenomen oppervlakte. Na het einde van de werken krijg je een factuur van de gemeente. Geef een seintje aan de verkeersdienst als de werken vroeger eindigen dan gepland. Vermeld je vergunningsnummer (OI nummer).

Enkel vanaf 14 dagen betalen Je betaalt enkel belasting als je voor een periode langer dan veertien kalenderdagen de openbare weg inneemt. Voeg in dat geval een innameplan bij je aanvraag. Voorbeeld: Je plaatst een container op een parkeerstrook voor één week: je betaalt niets. Je plaatst een container op een parkeerstrook voor twee weken: je betaalt voor 15 dagen.

10

MEER INFO Verkeersdienst - verkeer@politie.zwijndrecht.be 03 250 64 10 Het reglement vind je op www.politie.zwijndrecht.be en op www.zwijndrecht.be


Passievruchtenconfituur Een heldenverhaal uit Laos Heb je graag zoet beleg op je boterham? In de wereldwinkel vind je verschillende soorten confituur. Akanu uit Laos stelt de passievruchtenconfituur aan je voor:

“ Wij maken lekkere passievruchtenconfituur. Dankzij deze nieuwe bron van inkomsten zijn veel boeren uit de streek overgestapt van papaverproductie naar het kweken van passievruchten. De confituur wordt hier ter plaatse gemaakt. Zo hebben wij alle stappen van het proces in handen. Dat geeft ons meer zekerheid over ons inkomen.” In 1980 werd in Laos een ngo met de naam ASDSP opgericht door Laotiaanse vluchtelingen die in Frankrijk woonden. De ngo ondersteunde boerengroepen en zorgde voor de productie van confituren. Om de producten op de markt te kunnen

brengen, werd in 1994 een klein bedrijfje met de naam Lao Farmers Products (LFP) opgericht. LFP verenigt nu boeren die thee, rijst en vruchten kweken. De landbouwers leven in bosrijke streken met weinig vruchtbare gebieden. De wegen zijn slecht, waardoor de meeste dorpen enkel te voet bereikbaar zijn. De boerengroepen bestaan uit verschillende etnische minderheden en bezitten gemiddeld één hectare land. LFP produceert, verpakt en vermarkt confituren, sappen, snoep, thee, rijst en seizoensproducten. LFP heeft zijn producenten gesteund om biologisch te telen en leerde hen aangepaste technieken, zoals composteren en het zelf maken van meststoffen. De boeren produceren nu al volledig biologisch maar omwille van financiële redenen hebben ze nog geen biolabel. Oxfam

Wereldwinkels koopt ananas- en passievruchtconfituur, paarse rijst en weldra groene losse thee. Met de fairtradepremie versterken de boeren hun groepen, worden de scholen verbeterd en investeren ze in de biologische productie. Oxfam investeert sinds 2011 in het verbeteren van de kwaliteit van de rijstketen en in het verkrijgen van een biologische certificatie.

MEER INFO www.oxfamwereldwinkels.be

11


Kennismaking met mindfulness maandag 10 maart om 14 u. Mindfulness is een aandachtstraining met zeer eenvoudige oefeningen. Je gebruikt lichaamsgewaarwordingen en ademhalingstechnieken voor het aanpakken van spanning, chronische pijnen, slaapstoornissen enz. Wil je deze technieken aanleren of meer te weten komen over mindfulness, dan kun je hiervoor terecht in het dienstencentrum Houtmere. Dienstencentrum Houtmere 27 4 euro, ĂŠĂŠn kop koffie of thee inbegrepen in samenwerking met Vormingplus Antwerpen. INSCHRIJVEN aan de balie van Houtmere 03 250 18 36 - houtmere@zwijndrecht.be

Verwarm veilig, zuinig en milieuvriendelijk Laat je stookinstallatie regelmatig nakijken, zo bespaar je brandstof, verminder je verwarmingskosten en vermijd je het risico op CO-vergiftiging of schouwbrand. Met een goedgekeurde installatie lever je ook een belangrijke bijdrage aan het milieu want je vermindert de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen. Een nieuwe installatie of een gewijzigde installatie moet voor het eerste gebruik gekeurd worden. Toestellen op stookolie hebben een jaarlijks onderhoud nodig, toestellen op gas elke twee jaar. Een erkend technicus reinigt het toestel en de schouw en controleert de verbranding. Sinds dit jaar is elke vijf jaar een verwarmingsaudit verplicht voor stookinstallaties ouder dan vijf jaar en met een vermogen vanaf 20 tot en met 100 kW. Dit is een grondige beoordeling van de grootte en de energieprestatie van de hele installatie. Hou de attesten en het verwarminsauditrapport zeker bij. INSCHRIJVEN www.zwijndrecht.be - www.stookzuinig.be 12


Textielworkshop: haken en breien donderdag 20 februari om 14 u.

Deze workshop richt zich vooral op de basistechnieken haken en breien. Zowel beginners als lichtgevorderden kunnen in deze workshop hun gading vinden. De lesgever zorgt voor persoonlijke begeleiding op maat. Er wordt basismateriaal voorzien, maar je mag gerust jouw eigen materiaal meebrengen. Inschrijven voor deze workshop is verplicht. Beperkte plaatsen. Dienstencentrum Houtmere 27 4 euro, inclusief één kop koffie of thee in samenwerking met Vormingplus Antwerpen

INSCHRIJVEN aan de balie van Houtmere 03 250 18 36 – houtmere@zwijndrecht.be

Zeker van jezelf maandag 24 februari 2014 om 14 u. Ervaar je dagelijks voldoende zelfvertrouwen of kan het beter? Twijfel je soms aan jezelf of aan jouw beslissingen? Kom dan bij ons de workshop Zeker van jezelf volgen. Tijdens deze workshop krijg je tips en tricks voor een positiever zelfbeeld. Om ervoor te zorgen dat iedereen de nodige aandacht krijgt, is het aantal plaatsen voor deze workshop beperkt. Schrijf je dus snel in. Dienstencentrum Houtmere – Houtmere 27 4 euro, inclusief één kop koffie of thee in samenwerking met Vormingplus Antwerpen

INSCHRIJVEN aan de balie van Houtmere - 03 250 18 36 houtmere@zwijndrecht.be

13


Geef je mening over de bibliotheek en OC ‘t Waaigat De bibliotheek en OC ‘t Waaigat doen mee aan een grootschalig onderzoek naar de betekenis van bibliotheken en ontmoetingscentra in Vlaanderen. Zo komen we op eenvoudige wijze jouw ervaringen te weten. Die zijn belangrijk om op te sporen wat onze sterke punten zijn en waar we moeten bijschaven. Surf dus snel naar www.v2020.be en selecteer Zwijndrecht. Beide enquêtes staan na elkaar. Een kwartier van je tijd volstaat om alles in te vullen. Als je geen internettoegang hebt, kun je terecht in de bibliotheek van Burcht of Zwijndrecht. Het personeel helpt je graag op weg. Je maakt kans op een reis naar New York, een iPad en vele andere prijzen. Per ingevulde enquête wordt 1 m² regenwoud beschermd (i.s.m. World Land Trust). Dit onderzoek wordt geleid door Lokaal Markonderzoek Vlaanderen (LMOV) i.s.m. de Universiteit Antwerpen (Cultuurmanagement) en met medewerking van Locus, VVBAD en VVC. ENQUETE www.v2020.be

Wegwijs in de fiscaliteit en de sportclub Er heerst heel wat onduidelijkheid over de btw-wetgeving van sportclubs. Moet je als sportclub btw aanrekenen en betalen op lidgeld? Wat met trainingen, sponsoring, subsidies of inkomsten van de jaarlijkse spaghettiavond? Wat moet je doen als sportclub als je btw-plichtig bent? Naast de btw-wetgeving zijn er ook nog andere fiscale aspecten die voor sportclubs belangrijk zijn. Welke inkomsten moet je aangeven in je rechtspersonenbelasting, welke bezittingen zijn belangrijk voor de patrimoniumtaks en hoe worden betaalde spelers belast in hun personenbelasting? Het tweede deel van de bijscholing belicht die andere fiscale regels. Deze opleiding brengt op een heldere manier fiscale wetgeving in kaart, op maat van sportclubs. woensdag 12 maart 2014 van 19 tot 22 u. administratief centrum, Binnenplein 1 12,50 euro voor bestuurders bij sportclub aangesloten bij VSF 30 euro voor niet-aangesloten bestuurders MEER INFO Diane Loosen - 03 240 62 73 www.dynamoproject.be 14


Digitale kranten in de bibliotheek én thuis Hoe zat dat nu juist met dat zwaar auto-ongeluk op de E17 in Kruibeke vorige maand? Wie won nu weer de Nobelprijs voor de Vrede vorig jaar? Ik moet voor een schoolopdracht artikels verzamelen over druggebruik bij scholieren. Is er de jongste tijd in de kranten nog iets verschenen over onze gemeente?

Krantenarchief Ben je op zoek naar actuele informatie uit kranten of tijdschriften? In de bibliotheek kun je vrij en gratis het digitale krantenarchief GoPress raadplegen. GoPress vervangt het vroegere Mediargus MediaSearch. Je kunt grasduinen in de artikels van de volgende kranten en tijdschriften: De Morgen, Het Laatste Nieuws, De Tijd, De Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad, De Standaard, Metro (NL – FR), Persagentschap Belga,

Trends, Knack, Weekend-Knack, Focus, Le Vif/L’Express (FR), Tendances (FR) Maar er is meer. Als lid van de bibliotheek, kun je met je eigen ‘Mijn Bibliotheek account’ de GoPressdatabank thuis ook raadplegen.

Graag nieuws heet van de naald? Via de GoPress Kiosk kun je zelfs krantenartikels lezen van de laatste zeven dagen. Dit kan op de computers van de bibliotheek, maar ook op je eigen laptop of tablet via wifi. Je moet dan wel in de

bibliotheek zijn. Een goede reden om vandaag nog lid te worden. MEER INFO http://zwijndrecht.bibliotheek.be

15


MUZIEK

What is this thing called love? A tribute to Cole Porter Wilfried Van den Brande, Peter Hertmans, Jos Machtel zaterdag 8 februari om 20 u. In een intieme setting nemen Wilfried Van den Brande (vocals), Peter Hertmans (gitaar) en Jos Machtel (contrabas) je mee naar de magische wereld van Cole Porter. Hij was de auteur van klassiekers als I’ve got you under my skin, Begin the Beguine, Night and Day, Let’s do it, let’s fall in love, Anything goes en Ev’rytime we say goodbye. De prachtige Portersongs worden vertolkt met Porters leven en tijdsgewricht in de achtergrond. In 2014 is het 50 jaar geleden dat Cole Porter stierf. Het aangewezen moment dus voor een hommage. Kaarten: 6 euro (strippenkaart/-26/+55/groepen/waccobon), 7 euro (vvk) en 10 euro (kassa) INFO EN RESERVATIES OC ‘t Waaigat – 03 250 49 90 waaigat@zwijndrecht.be - www.waaigat.be

© Tom Bertels - laloza.be

COMEDY

Nigel Williams bekent Nigel Williams zaterdag 1 februari om 20 u. OC ‘t Waaigat Ondanks global warming en de economische crisis houden we stand: de mens is een overlever. We overleven, maar maken het onszelf zo lastig mogelijk, zo zijn we, dat doen we graag. De grootste saboteur van de mens is de mens. In zijn zesde zaalshow neemt Nigel je mee op de hilarische railway die dagelijks door zijn hoofd raast. Provocateur, idealist of goed bedoelende hypocriet… Nigel Williams laat alle stemmen in zijn hoofd spreken tijdens het eeuwige debat: is de lach het doel of het middel? Opgelet: er zijn nog maar enkele plaatsen vrij. Kaarten: 6 euro (strippenkaart/-26/+55/groepen/waccobon), 7 euro, 10 euro (kassa)

RESERVATIES EN INFO OC ‘t Waaigat, 03 250 49 90, waaigat@zwijndrecht.be www.waaigat.be

16


FILM

The Angel’s Share Ken Loach woensdag 12 februari om 20 u. Studio Rubens, Statiestraat 86 De reclasseringsambtenaar van Robbie leert hem en enkele collega’s de wondere wereld van de whisky kennen. Een nieuwe wereld gaat open. Robbie heeft een goede neus. Samen met zijn oude vrienden waagt hij een gok. Vervallen ze terug in hun oude gewoontes van verkwisten en oplichten of gaan ze voor een frisse start vol levenswater? Enkel de engelen zullen het zeggen. In de typische Ken Loachstijl wordt een optimistische film afgeleverd met heel wat sociale elementen en de zin om onmiddellijk een heerlijke slok whisky te nuttigen. De cast van amateur-acteurs vertolkt zijn rollen levensecht. Kaarten: 3 euro (vvk/waccobon/-26/+55/groepen) en 4 euro (kassa) INFO EN RESERVATIES OC ‘t Waaigat - 03 250 49 90 waaigat@zwijndrecht.be - www.waaigat.be

© Jos_Knaepen

VOORSTELLING

Gebruiksaanwijzing der lyriek/ Paul Van Ostaijen Tom Van Bauwel & Ben Sluijs zondag 16 februari om 15 u. OC ‘t Waaigat Tom Van Bauwel en Ben Sluijs, acteur en muzikant, sloegen de handen ineen om een voorstelling te maken over Paul Van Ostaijen. Omdat de taal van Van Ostaijen zich niet alleen leent om gelezen te worden, maar vooral om gezien én gehoord te worden. Tom Van Bauwel roept en tiert, fluistert, declameert en schreeuwt. De saxofoon van Ben Sluijs kronkelt zich ertussen, zingt, schreeuwt, houdt zich gedeisd, speelt een stukje solo, volgt het stampende ritme van een bulderende Van Bauwel, swingt mee in het circusorkest, er wordt geïmproviseerd! Een fluit schuift nu mee op de rivier, in de kano, onder de maan.. BOEM!!! Paukenslag INFO EN RESERVATIES OC ‘t Waaigat, 03 250 49 90 waaigat@zwijndrecht.be - www.waaigat.be 17


THEATER

BOG. Een poging om het leven te herstructureren Lisa Verbelen, Sanne Vanderbruggen, Benjamin Moen, Judith De Joode zaterdag 22 februari om 20 u. Voor de eerste keer zelf je jas dichtritsen, dronken worden met je vrienden, een naam voor je kind zoeken, ouder worden en beseffen dat je over de helft van je leven bent. Nog ouder worden en voor de laatste keer samen naar vroeger verlangen. Vier jonge theatermakers zoomen uit op de complexe veelheid van het bestaan. BOG zoekt naar de blauwdruk van het ‘ding’ dat later je leven zal worden genoemd. Ze vonden inspiratie in hun eigen levens en in brieven die ze schreven aan mensen om hen heen. Ze werden voor Circuit X geselecteerd door de jury van het Theaterfestival 2013 en wonnen de Jongtheaterprijs tijdens de laatste editie van Theater aan Zee. Regie: Erik Whien (i.s.m. Wacco) Kaarten: 6 euro (strippenkaart/-26/+55/groepen/waccobon), 7 euro (vvk) en 10 euro (kassa) INFO EN RESERVATIES OC ‘t Waaigat – 03 250 49 90 waaigat@zwijndrecht.be - www.waaigat.be © Sil Vanderbruggen

© Mous Lamrabat

MUZIEK

The Jacquelines Gee Oh Gee vrijdag 28 februari om 20 u. OC ‘t Waaigat Dit swingende jazzy sextet brengt hedendaagse swingjazz geschreven door zangeres en componiste Iris Berardocco. Dit klikt perfect met de stemmen van Sara Raes en Eva Buchmann. Dit trio wordt vervolledigd door toetsen, contrabas en double bass. Hun eerste single Hypochondria wordt gretig gedraaid op de radiostations en groeide uit tot een heuse hit. Hun debuutcd is een verzameling van vrolijke liedjes met inhoud, geënt op een traditie die ruim vijftig jaar oud is. Een belevenis om naar te luisteren en te kijken! Met: Iris Berardocco, Eva Buchmann, Sara Raes, Stijn Wauters, Fre Madou, Jelle Van Giel Kaarten: 6 euro (strippenkaart/-26/+55/groepen/waccobon), 7 euro (vvk) en 10 euro (kassa)

RESERVATIES EN INFO OC ‘t Waaigat – 03 250 49 90 – waaigat@zwijndrecht.be www.waaigat.be 18


FILM

De Nieuwe Wildernis Grote natuur in een klein land dinsdag 18 februari om 20 u. Studio Rubens, Statiestraat 86 In één van ‘s werelds dichtst bevolkte landen heeft zich een natuurgebied ontwikkeld van internationale allure: de Oostvaardersplassen. Twee jaar lang volgde een aantal filmteams de vossen, ganzen, ijsvogels, herten en de grootste kudde wilde paarden van Europa. Het resultaat is een natuurfilm zoals die nog nooit eerder in Nederland is gemaakt. Een overvloed aan nieuw leven probeert met spectaculaire gevechten nieuwe territoria te veroveren. Het is een plek die in de lente en zomer een paradijs vormt, maar in de winter een grimmig landschap. Er is minder voedsel waardoor de bewoners van de graslanden en moerassen levensbelangrijke keuzes moeten maken. De film is een natuurspektakel voor het hele gezin. INFO EN RESERVATIES 5 euro, consumptie inbegrepen, geschonken door de milieuraad. Een initiatief van milieuraad Zwijndrecht in samenwerking met Natuurpunt-WAL en Velt Den Bumpt.

milieuraad Zw i j n d rec ht

MUZIEK

Revue Blanche Maurice zondag 23 februari om 11 u. OC ‘t Waaigat Revue Blanche doorbreekt met de combinatie van fluit, altviool, harp en zang de grenzen van de klassieke kamermuziek. Ze brengen een frisse visie op het uitdagend repertoire van de 20e en 21e eeuw. In Maurice brengen ze hulde aan Maurice Ravel. Vanuit zijn Baskische roots heeft hij een voorliefde voor de Spaanse volkscultuur. Zijn klankwereld omvat zowel verfijnde lyriek als sensueel exotisme en rauw expressionisme. Hij schuwt geen politieke boodschappen en zet steeds de juiste toon zonder sentimenteel of karikaturaal te worden. Met: Lore Binon (sopraan), Kris Hellemans (altviool), Caroline Peeters (fluit), Anouk Sturtewagen (harp) Kaarten: 6 euro (strippenkaart/-26/+55/groepen/waccobon), 7 euro (vvk) en 10 euro (kassa)

INFO EN RESERVATIES OC ‘t Waaigat, 03 250 49 90 waaigat@zwijndrecht.be - www.waaigat.be

19


Oude Vlaamse kookboeken doorbladerd voordracht van Hugo Jacobs Hugo Jacobs schetst de tijdsgeest aan de hand van Vlaamse kookboeken van de 15e tot de 18e eeuw. Welke kookboeken zijn er nog overgebleven? Wie heeft ze gebruikt? Zijn ze opgesteld zoals de kookboeken van vandaag? Bevatten ze opmerkelijke recepten? Is er een verband in de keuken met de toenmalige heersers in onze gewesten? De antwoorden op deze vragen kunnen de geheimen van onze oude Vlaamse kookboeken ontsluieren. Een organisatie van Davidsfonds Zwijndrecht vrijdag 21 februari om 20 u. Mouterij, John Tulpinckstraat 15, Burcht 12 euro, 10 euro voor leden Davidsfonds Graag vooraf inschrijven.

MEER INFO Kris De Meulenaere – 0486 676 535 dfzwijndrecht@gmail.com

Zwinkelfacebookers van de maand Nathalie en Leen shoppen in Zwijndrecht Nathalie Sysmans en Leen Van Peel zijn de allereerste Zwinkelfacebookers. In februari zullen zij hun winkelervaringen in Zwijndrecht op de facebookpagina van Zwinkelen delen. Hiervoor krijgen zij een Kadobon Zwijndrecht en een veertigtal kortingsbons van handelaars die ze vrij mogen besteden. Leen woont al 16 jaar in Zwijndrecht en is fan van Zwinkelen. Dat bewees ze vorig jaar nog door haar ‘huisfiets’ in het Zwinkelenthema te versieren. Ze probeert zoveel mogelijk de plaatselijke winkels te bezoeken. Nathalie is 22 en woont bijna een jaar in Burcht. Ze heeft nog heel wat winkels te ontdekken en dat is ze dan ook van plan. Als marketeer en specialist in online communicatie is ze de geknipte persoon om haar Zwinkelervaringen te posten. Hou de facebookpagina in de gaten: www.facebook.com/Zwinkelen

20

Wil jij ook graag eens baas zijn over de Zwinkelenpagina? Stuur snel een mailtje naar lokale.economie@zwijndrecht.be. Stel je kort voor en bezorg ons een leuke foto. Of bel naar 03 250 48 15.


Uit in Zwijndrecht Za 01.02

Wo 05.02

Di 11.02

Nigel Williams bekent

Bingonamiddag

Bingo

Organisatie: OC ‘t Waaigat Waar: OC ‘t Waaigat Uur: 20 u Kaarten: 03 250 49 90 waaigat@zwijndrecht.be

Organisatie: dienstencentrum Houtmere Waar: Houtmere 27 Uur: 14 u. Info: 03 250 18 36 houtmere@zwijndrecht.be

Organisatie: Okra Burcht Waar: Mouterij Uur: 14 u. Info: F. Vercruyssen, 03 252 91 92 of francois.vercruyssen2@telenet.be

Za 01.02

Wo 05.02

Gezelschapsspellenavond

Badmintoninstuif voor 3e en 4e leerjaar

Organisatie: KWB + Gezinsbond Zwijndrecht Waar: WZC De Regenboog Uur: 19.30 u. Info: G. Buytaert, 03 755 84 14, zwijndrecht@forumfederatie.be

Di 11.02 Foto- en vertelnamiddag: De Galapagoseilanden

Organisatie: sportdienst en badmintonclub ‘t Fortje Waar: sporthal Uur: 14 u. Inschrijven bij de turnleerkracht

Organisatie: HVV Grijze Geuzen Waasland Waar: ’t Fakkeltje Uur: 14 u. Info: N. Van Strijdonck, nieke1@telenet.be

Zo 02.02 Winterconcert ‘Poco a Poco’

Za 08.02

Organisatie: Okra Zwijndrecht Plaats: deSingel Uur: 15 u. Info: N. Coppens, 0475 68 71 31 Vooraf inschrijven verplicht. Prijs: 15 euro.

A tribute to Cole Porter Wilfried Van den Brande, Peter Hertmans, Jos Machtel

Di 04.02 Bloemschikken Organisatie: Femma Zwijndrecht Waar: Kerkstraat 50 Uur: 13.30 u en 19.30 u Info: H. Smet, 03 252 57 36 of herna.smet@skynet.be en C. Van Berlo, 03 252 65 91

Organisatie: OC ‘t Waaigat Waar: OC ‘t Waaigat Uur: 20 u. Kaarten: 03 250 49 90 waaigat@zwijndrecht.be © Jan Van Riet

Di 04.02

Wo 12.02

Museum Red Star Line

Film: The Angel’s Share

Organisatie: HVV Grijze Geuzen Waasland Waar: Antwerps museum Uur: 14.45 u. Info: R. Maes, maes.eeckelaert@ skynet.be Met twee gidsen treden we in de voetsporen van landverhuizers en ervaren hun angst, spanningen en onzekerheid. Nadien nemen we alle tijd om erover na te praten met een drankje.

NG IS THI H T S I WHAT ED LOVE? CALL HE & PETER RANDE B N E D D VAN RTER W IL F R IE T E T O C O L E P O M IB U ND E. CO IN A T R DE NB RA IE DV AN

CO LE PO

RT ER SE SS

IO NS .C OM

RTMANS

/ W IL FR

Organisatie: OC ‘t Waaigat Plaats: Studio Rubens Uur: 20 u. Kaarten: 03 250 49 90 waaigat@zwijndrecht.be

Do 13.02 Wandelen Organisatie: Rust Roest Waar: Kerk Zwijndrecht Uur: 13.30 u. Info: L. D’ Hertog, 03 252 93 38

Do 13.02 Kookdemo: Burgers en ballekens

Zo 09.02 Wandeling in Wortel Organisatie: Wandelclub De Stormvogels Uur: 14 u. aan de kerk van Wortel of 12.45 u. parking sporthal (carpooling) Info: D. Goossens, 03 252 55 06 of goossens.neerbroek@pandora.be

Organisatie: KVLV Waar: OC Boerenpoort Melsele Uur: 13.30 u. en 19 u. Info: L. Adriaenssens, 03 252 46 47

21


Uit in Zwijndrecht Do 13.02

Zo 16.02

Do 20.02

Lezing: Dresscode van parfum door Lieve Bosmans

Gebruiksaanwijzing der lyriek/ Paul Van Ostaijen Tom Van Bauwel & Ben Sluijs

Textielworkshop: haken en breien

Organisatie: Markant Waar: Oud gemeentehuis Uur: 14 u. Info: Frieda Van Camp, 03 252 97 29, friedavancamp@hotmail.com

Vr 14.02 Bezoek Red Star Line museum Organisatie: Okra Zwijndrecht Waar: Antwerps museum Uur: 15 u. Info: N. Coppens, 0475 68 71 31

Organisatie: OC ‘t Waaigat Waar: OC ‘t Waaigat Uur: 15 u. Kaarten: 03 250 49 90 waaigat@zwijndrecht.be

Ma 17.02 Hippe rokjes naaien met de naaimachine Organisatie: KVLV Waar: Oud Gemeentehuis Uur: 19.30 u. Info: H. Heyrman, 03 252 61 20 Cursusreeks van vijf lessen tot 31 maart

Organisatie: dienstencentrum Houtmere Waar: Houtmere 27 Uur: 14 u. Inschrijven: 03 250 18 36 houtmere@zwijndrecht.be

Vr 21.02 Mensenhandel is moderne slavernij door Patsy Sörensen Organisatie: HVV/OVM, Grijze Geuzen, Masereelfonds Plaats: ’t Fakkeltje Uur: 20 u. Info: J. Thys, 0474 59 68 00, jeannine.thys@hotmail.com

Vr 21.02 Voordracht: Oude Vlaamse kookboeken doorbladerd Organisatie: Davidsfonds Zwijndrecht Plaats: Mouterij Uur: 20 u. Info: Kris De Meulenaere - 0486 676 535 dfzwijndrecht@gmail.com

Za 22.02 De Krinkelfuif

Za 15.02 Toneelvoorstelling: ‘Vrouw eet man’ komedie Organisatie: Markant Waar: Theater aan de Stroom Uur: 20 u. Info: D. De Jode, 03 344 24 46

di 18.02 Film: De Nieuwe Wildernis Organisatie: Milieuraad Zwijndrecht, Natuurpunt-WAL en Velt den Bumpt Waar: Studio Rubens Uur: 20 u. Prijs: 5 euro, inclusief consumptie

Wo 19.02 Bingonamiddag Organisatie: dienstencentrum Houtmere Waar: Houtmere 27 Uur: 14 u. Info: 03 250 18 36 houtmere@zwijndrecht.be

Wo 19.02 Hobbynamiddag Organisatie: KVLV Waar: Strijkatelier Uur: 13.30 u. Info: H. Heyrman, 03 252 61 20

22

Organisatie: Ouderraad De Krinkel Plaats: JC Den Trechter Uur: 21 u. Info: K. Van de Velde, 0486 41 14 60 of ouderraad@dk.ksas.be


Zo 23.02

do 27.02

Aperitiefconcert: Maurice Revue Blanche

Voordracht ‘Speciale vrouwen: Marlène Dietrich’

Organisatie: OC ‘t Waaigat Waar: OC ‘t Waaigat Uur: 11 u. Kaarten: 03 250 49 90 waaigat@zwijndrecht.be

door Herman Plasmans

Zo 23.02

Organisatie: Markant Waar: Mouterij Uur: 14 u. Info: V. Van Wetteren, 0496 61 86 55 of vvwetteren@yahoo.de

Januari 2014 Briljanten bruiloft / 65 jaar

Van Schoorisse Marcel & Valcke Maria Gehuwd 08.01.1949 (Jozef Cardijnstraat 7)

Diamanten bruiloft / 60 jaar

Wandelen aan de rand van het Land van Waas Organisatie: KWB Zwijndrecht Waar: Basisschool Het Laar Uur: 8 u. Info: A. Heyrman, 03 252 76 19 of kwb@zwebsite.be Grote keuze uit duidelijke bewegwijzerde parcours (van 5 tot 30km). Uitgebreide keuze aan dranken, broodjes en vlaaien tegen democratische prijzen aan start- en aankomst, maar ook in de controlepost. Voor 1 euro ben je ingeschreven én verzekerd. Zowel de sportieve als de recreatieve wandelaar komt dus aan zijn trekken.

Dirinck Robert & Wens Irène Gehuwd 08.01.1954 (Vromenhove 42)

Gouden bruiloft / 50 jaar

zo 23.02 Wandeling in Lebbeke Organisatie: Wandelclub De Stormvogels Waar: 14 u. aan de kerk Lebbeke of 13.20 u. parking sporthal (carpooling) Uur: 13 u. Info: D. Goossens, 03 252 55 06 of goossens.neerbroek@pandora.be

Wyns Eduard & Van der Meiren Lea Gehuwd 11.01.1964 (Antwerpsesteenweg 76)

Ma 24.02

Do 27.02

Workshop: Zeker van jezelf

Gemeenteraad

Organisatie: dienstencentrum Houtmere Waar: Houtmere 27 Uur: 14 u. Info: 03 250 18 36 houtmere@zwijndrecht.be

Organisatie: gemeente Waar: administratief centrum Uur: 20 u. Info: 03 250 48 00 info@zwijndrecht.be

Wo 26.02

Kijk op www.zwijndrecht.be voor de agendapunten.

In liefde misleid – Leven en Werk van Peter Tsjaikovski

Vr 28.02

Voordracht door Jos Meersman Organisatie: Davidsfonds Burcht Waar: Mouterij Uur: 20.15 u. Info: marinavv@telenet.be

Do 27.02

Van den Bosch Jozef & Maras Marie-Louise Gehuwd 18.01.1964 (Kapelstraat 34)

The Jacquelines Gee Oh Gee Organisatie: OC ‘t Waaigat Waar: OC ‘t Waaigat Uur: 20 u. Kaarten: 03 250 49 90 waaigat@zwijndrecht.be

Verhalen over de grote oorlog Organisatie: Rust Roest Waar: OC ’t Waaigat Uur: 14 u. Info: L. D’ Hertog, 03 252 93 38

23


Grote Zwijndrechtse Taalstrijd

Doe jij mee? Op 2 april zetten cultuurdienst en bibliotheek weer een spannende taalquiz op touw. Voor de derde keer al zullen teams taalliefhebbers uit onze gemeente, en onze zustergemeente Zwijndrecht-Nederland met elkaar de Grote Taalstrijd aanbinden. In de eerste editie van 2012 haalde een Belgisch team de hoofdprijs binnen. In 2013 won een Nederlands team. Wie wordt dit jaar het taalvaardigste team? Dat is de hamvraag! Waar komt die uitdrukking trouwens vandaan?

GEZOCHT Vijf teams met telkens drie deelnemers. Misschien iets voor je vereniging, wijk, vriendengroep of familie? Liefde voor, en interesse in de Nederlandse taal is natuurlijk een pluspunt.

WAT HEEFT DE KOMENDE QUIZ IN PETTO? Vragen over spelling, etymologie, woordbetekenis, literatuur, liedjesteksten, boekverfilmingen enzovoort.

INSCHRIJVEN tot 10 maart cultuurdienst@zwijndrecht.be 03 250 49 52 bibliotheek@zwijndrecht.be 03 250 49 40

24

WOENSDAG 2 APRIL OM 19.30 U. OC ‘T WAAIGAT Presentator: Paul Schrijvers Supporters zijn hartelijk welkom. Gratis toegang

Zwijndrecht infomagazine februari 2014  
Zwijndrecht infomagazine februari 2014  
Advertisement