Page 1

ZWIJNDRECHT INFOMAGAZINE JANUARI 2014

1


COVER

NIEUWJAARSCONCERT EUROPEAN PHILHARMONIA ECHT ZWIJNDR AZINE G A M INFO JANUARI

2014

1

Dit alles staat onder deskundige leiding van Walter Proost. Sopraan Astrid Stockman zal opnieuw alle harten stelen. Na het concert heet het gemeentebestuur je welkom op de nieuwjaarsdrink in het Vredespark.

Het nieuwjaarsconcert van European Philharmonia (voorheen Orkest der Lage Landen) groeide de voorbije jaren uit tot een heerlijk namiddagje toegankelijke klassieke muziek. De mooiste Weense walsen en polka’s en wonderschone filmmuziekmelodieën brengen je in een opperbeste sfeer. Je mag je verwachten aan de heerlijkste muziek van de Straussfamilie, maar ook aan prachtige aria’s van Puccini, Mozart, Goundod en Léhar. Uiteraard wordt afgesloten met An der schönen blauen Donau en de Radetzkymars.

zondag 5 januari om 15 u. Heilig Kruiskerk, Zwijndrecht Kaarten: 15 euro (vvk, strippenkaart/-26/+55/groepen/waccobon) en 17,50 euro (kassa)

RESERVATIES EN INFO OC ‘t Waaigat – 03 250 49 90 – waaigat@zwijndrecht.be

SLUITINGSDAGEN • De gemeentediensten zijn gesloten van dinsdag 24 december om 12 u. tot en met donderdag 2 januari Uitzonderingen:

• Bij de diensten Milieu (03 250 48 85), Ruimtelijke Ordening (03 250 48 80) en het Woonloket (03 250 49 34) kun je tijdens deze dagen enkel na afspraak terecht.

• De buitenschoolse kinderopvang is gesloten - van dinsdag 24 december om 16 u. tot en met vrijdag 3 januari • De sporthal is gesloten - van dinsdag 24 tot en met donderdag 26 december - van dinsdag 31 december tot en met donderdag 2 januari

• Houtmere is gesloten - dinsdag 24 december (burelen wel open tot 12 u.) - van woensdag 25 tot en met vrijdag 27 december - dinsdag 31 december (burelen wel open tot 12 u.) - van woensdag 1 tot en met vrijdag 3 januari

• De diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Sociale Zaken zijn wel open op: - vrijdag 27 december van 9 tot 12 u. - maandag 30 december van 9 tot 12 u. - dinsdag 31 december van 9 tot 12 u.

• De bibliotheek is wel open: - vrijdag 27 december van 10 tot 12 u. (filiaal Burcht gesloten) - zaterdag 28 december van 10 tot 12 u. - maandag 30 december van 10 tot 12 u. - dinsdag 31 december van 10 tot 12 u. (filiaal Burcht gesloten)

COLOFON

CONTACTGEGEVENS

Gemeentelijk informatieblad, verschijnt 11x per jaar

Gemeente Binnenplein 1 03 250 48 00 gemeentebestuur@zwijndrecht.be

OCMW Dorp Oost 45 03 250 18 18 info@zwijndrecht.be

Lokale Politie Pastoor Coplaan 222 03 250 64 10 info@politie.zwijndrecht.be

elke werkdag dinsdagavond woensdag

elke werkdag dinsdagavond

weekdagen 07.00 - 22.00 u. zaterdag & zondag 07.00 - 13.00 u.

Redactieadres Communicatiedienst Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht 03 250 49 20 info@zwijndrecht.be Verantwoordelijke uitgever André Van de Vyver Molenstraat 208, 2070 Zwijndrecht

2

09.00 - 12.00 u. 17.30 - 19.30 u. 14.00 - 16.00 u.

Je kunt ook vooraf een afspraak maken. Burgemeester Als je burgemeester André Van de Vyver wil spreken, neem je contact op met het kabinet op 03 250 48 14.

• Het OCMW is gesloten - van dinsdag 24 december om 12 u. tot en met donderdag 26 december - van dinsdag 31 december om 12 u. tot en met donderdag 2 januari

09.00 - 12.00 u. 17.30 - 19.00 u.

Je kunt ook vooraf een afspraak maken. OCMW-voorzitter Als je OCMW-voorzitter Chris Vermeulen wil spreken, neem je contact op met het onthaal van het OCMW, 03 250 18 18.


Test elektronische alarmsirenes

COLUMN

LAGE BELASTINGEN HANDHAVEN In de beleidsnota die door de twee coalitiepartners Groen en CD&V werd opgemaakt staat dat de lage belastingen zullen worden gehandhaafd. Dat is ook zo. De aanvullende personenbelasting, die weliswaar stijgt van 1 % naar 2,5 %, is nog steeds bij de allerlaagsten in Vlaanderen (de meeste besturen zitten ruim boven de 5 %). De onroerende voorheffing bedraagt 1 450 opcentiemen wat ongeveer overeenkomt met het Vlaams gemiddelde. Deze belasting wordt voor 79 % gedragen door de in onze gemeente aanwezige grote bedrijven. De klemtoon wordt dus geenszins bij de inwoners gelegd maar wel bij de industrie die een derde van de oppervlakte van onze gemeente inneemt en dagelijks zeer veel verkeer genereert. Tevens voorzien wij een verhoogde belasting op bankautomaten en wordt de belasting op tanks en vergaarbakken uitgebreid. Elke gemeente heeft de verplichting vanwege de hogere overheid om een meerjarenplanning tot 2019 op te maken. Hierin worden alle bestaande en toekomstige initiatieven omgezet in cijfers die op het einde van de rit een positief resultaat moeten weergeven. Belastingverhoging, ook al is dit maar een bescheiden stijging, is nooit een populaire maatregel maar was wel noodzakelijk om de huidige dienstverlening en aanbod te kunnen blijven garanderen en om een aantal nieuwe initiatieven te kunnen ontwikkelen. Zo wordt er werk gemaakt van de uitbreiding van de capaciteit van de kinderopvang in Zwijndrecht, handhaven wij de tussenkomst in het openbaar vervoer en willen wij meer middelen investeren in het terugdringen van het sluipverkeer en het veilig en gezond maken van de schoolomgevingen. Tevens zijn wij bezig met de realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum Craeyenhof. Daarenboven wordt er aandacht besteed aan de uitbreiding van de sportinfrastructuur en wordt er een oplossing geboden voor gebieden met risico op wateroverlast. Er worden ook gelden voorzien voor meer groen in de openbare ruimte, voor kernversterking in Burcht en voor de herinrichting van de stationsomgeving in Zwijndrecht. Wij hebben als doel het voor onze inwoners zo goed en aangenaam mogelijk te maken zonder hen daarvoor al te grote financiële inspanningen te vragen.

André Van de Vyver burgemeester

Zwijndrecht heeft nogal wat Sevesobedrijven en ligt ook relatief dicht bij de kerncentrale van Doel. Daarom staan er acht alarmsirenes in de gemeente, die regelmatig getest worden. Eén keer per trimester is er een luide test op de eerste donderdag van elk trimester. De volgende test is op donderdag 2 januari tussen 11.45 en 13.15 u. Je hoort een huiltoon die regelmatig herhaalt. Na de test klinkt de gesproken boodschap “proefsignaal”. Je moet dus geen aandacht schenken aan dit alarm. Het is enkel een test. Van 30 december tot 3 januari kun je tussen 9 en 16 u. terecht op het gratis nummer 0800 94 113 voor meer inlichtingen. MEER INFO www.seveso.be www.crisiscentrum.be

Speel eens een spel in Houtmere Zin om tijdens de koude winterdagen met vrienden, kinderen of kleinkinderen een leuk gezelschapsspel te spelen? Dit kan in dienstencentrum Houtmere. Je vindt er een ruim aanbod aan spelletjes die je ter plaatse kunt spelen. Voor de allerkleinsten is er ook een kinderhoekje. Geniet van een gezellige spelletjesnamiddag en maak kennis met ons uitgebreid assortiment aan dranken en lekkernijen. Onze spelletjes: Vier op een rij, Yahtzee, Rummikub, Scrabble en Uno. MEER INFO Houtmere 03 250 18 36 houtmere@zwijndrecht.be

Heb jij je gratis Lijnabonnement al ontvangen? In december kregen kinderen van 6 tot 12 jaar en alle 60- tot 65-jarigen die in Zwijndrecht wonen een gratis lijnabonnement door het gemeentebestuur aangeboden. Als er met de bedeling van je abonnement iets is misgelopen, dan kun je nog tijdens de hele maand januari bij de dienst Bevolking terecht, die ervoor zal zorgen dat het abonnement toch nog bij jou terechtkomt. Vanaf februari wordt de administratie afgerond en moet je zelf in een abonnement voorzien. De gratis 65+ kaart wordt vervangen door de MOBIB-kaart. Je huidige 65+ kaart blijft geldig totdat je een MOBIB-kaart ontvangen hebt. MEER INFO dienst Bevolking 03 250 48 30

Vuurwerk niet toegelaten Het is niet toegelaten om in de gemeente spektakelvuurwerk te gebruiken. Omdat het risico op lichamelijke ongevallen en materiële schade te groot is, beslist de burgemeester om het gebruik ervan te verbieden. Zo worden ook de dieren in je buurt niet langer opgeschrikt. Laat je feestdagen dus niet verknallen. De burgemeester verleent enkel nog toelating aan professionele vuurwerkmakers. Zij moeten wel vooraf een aanvraag indienen. Na goedkeuring ontvangt de vuurwerkmaker een attest. Schietingen voor huwelijken zijn wel nog mogelijk, maar je hebt ook een toelating nodig. Doe dus minstens twee weken op voorhand een aanvraag bij de gemeente. MEER INFO 03 250 48 00 info@zwijndrecht.be 3


Meerjarenplanning Een meerjarenplanning beschrijft de langetermijnvisie van de gemeente. De gemeente maakt dit document op na de verkiezingen. Je kunt erin lezen wat de gemeente tijdens de volgende zes jaar wil realiseren, tot een jaar na de verkiezingen. Het gaat om maatschappelijke doelen, bijvoorbeeld het verhogen van de woonkwaliteit, of het bevorderen van de verkeersveiligheid. Bij elke doelstelling horen ook acties. Een actie beschrijft heel specifiek en meetbaar wat de gemeente zal doen om zo’n doelstelling te bereiken. Omdat de acties zo precies bepaald zijn, is het nadien gemakkelijk om ze eerlijk te beoordelen, om te meten of het gewenste resultaat is bereikt. Bij de meeste acties horen kosten en opbrengsten. Ook die financiële kant is opgenomen in de meerjarenplanning. Het bepaalt de financiële mogelijkheden in die periode.

Waar gaat mijn De gemeente biedt een waaier aan diensten en activiteiten aan opdat het samenleven in Zwijndrecht aangenaam kan verlopen. Sommige diensten zijn gratis, andere gebeuren tegen betaling. De gemeenten dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de organisatie en de financiering van hun bestuur, en de financiering van de totale uitgaven kan niet enkel via inschrijvingsgelden.

Inkomsten De belastingen bedragen 70% van het opbrengstenbudget en zijn dan ook de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. De overige 30% wordt verdeeld tussen subsidies (17%), inkomsten rechtstreeks uit de dienstverlening (8%) en financiële opbrengsten (5%). Als we inzoomen op de belastingen, dan kunnen we deze opsplitsen in 61% opcentiemen onroerende voorheffing, 4,6% aanvullende personenbelasting en 34,4% gemeentebelastingen. Door de aanpassing van de belastingtarieven, zal de verhouding wijzigen naar ongeveer 57% onroerende voorheffing, 10,5% aanvullende personenbelasting en 32,5% gemeentebelastingen.

Uitgaven

Zwijndrecht investeert in de bouw van een nieuw woonzorgcentrum Craeyenhof. De werken startten in 2013.

4

Wanneer we spreken over de dienstverlening van de gemeente, dan hebben we het niet enkel over de activiteiten die de gemeente rechtstreeks aanbiedt, zoals geboorte en overlijden, huwelijk, vrijtijdsbesteding (jeugd, cultuur, sport), kinderopvang, milieu, groenvoorziening, wegen, veiligheid enzovoort. De gemeente financiert namelijk ook de werking en dus de dienstverlening van enkele andere zeer belangrijke spelers van het grondgebied. De belastingontvangsten dienen ook ter financiering van bijvoorbeeld de intercommunale Ibogem, de kerkfabrieken, politie, brandweer, het OCMW enzovoort. Samen met deze lokale partners breiden we de dienstverlening verder uit en maken we ze klantvriendelijker.


Een deel van de aanvullende personenbelasting gaat naar de uitbouw van een gevarieerd vrijetijdsaanbod.

belastinggeld naar toe? Uitgaven per inwoner Als we de aanvullende personenbelasting berekenen ten opzichte van de werkingskosten voor de dienstverlening, dan krijgen we volgende uitgaven per inwoner (cijfers 2015): aanvullende personenbelasting per inwoner (in euro) Financiering investeringen____________________________________________________________ 3,76 Burger en samenleving__________________________________________________________________ 8,54 Grondgebiedzaken_______________________________________________________________________ 20,46 OCMW en kerkfabrieken___________________________________________________________ 21,76 Veiligheid_________________________________________________________________________________________ 16,13 Vrije tijd____________________________________________________________________________________________ 17,16 Totaal_______________________________________________________________________________________________ 87,82 De aanvullende personenbelasting per inwoner bedraagt ongeveer 88 euro. Het grootste deel daarvan gaat naar de financiering van het OCMW en van het grondgebied (wegen, groen…). Op de derde en vierde plaats staan vrije tijd en veiligheid (voornamelijk brandweer en politie).

Extra aandacht voor openbaar vervoer en ontwikkelingssamenwerking Zwijndrecht onderscheidt zich van andere steden en gemeenten door enkele specifieke diensten. Zo stimuleert Zwijndrecht het gebruik van het openbaar vervoer door gratis abonnementen aan te bieden aan de leeftijdsgroep tot en met 12 jaar en de leeftijdsgroep tussen 60 en 65 jaar (boven de 65 jaar is er de federale tussenkomst), en door tussen te komen in 75% van de kosten voor de andere bevolkingsgroepen. Een andere specifieke dienst is niet voor de inwoners van Zwijndrecht zelf, maar voor de ontwikkelingssamenwerking. Het belangrijkste onderdeel hiervan is de werkingssubsidie aan de organisatie 11.11.11., die 1% van de werkingskosten van de gemeente bedraagt.

MEER INFO dienst Financiën – 03 250 48 20 financiën@zwijndrecht.be

Investeringen Zwijndrecht investeert en vernieuwt en heeft deze legislatuur enkele heel grote projecten ingepland (zie de column van de burgemeester). Het totale investeringsbudget bedraagt 18,4 miljoen euro. Om de totale werking, alle investeringen en de ingebouwde reserves te kunnen financieren, plant de gemeente een opname van 17 miljoen euro aan opname leningen. De financiële schulden zullen tegen 2019 19,8 miljoen euro bedragen, ongeveer 1 060 euro per inwoner.

5


Word jij onze Zwinkelfacebooker? De kwaliteit van het aanbod en het persoonlijk contact met de klant. Dat zijn de voornaamste troeven van de lokale handelaars in Zwijndrecht. Met de Facebookpagina Zwinkelen en de pagina’s van de verschillende handelaars brengen we dat persoonlijk contact ook online. Vanaf februari willen we daar nog een stapje verder in gaan. Als jij klant bent van de lokale handel, kun je misschien twee weken lang de baas worden van die Facebookpagina. Klanten van de lokale handel vertellen graag over hun ervaringen. Ze geven graag tips aan vrienden en familie en ze delen goede en slechte ervaringen. Wellicht doe je dat zelf ook. Daarom willen we voortaan in de Zwinkelencampage ook jou, de klant, aan het woord laten.

6

Je kunt je kandidaat stellen om twee weken lang de baas te zijn van onze facebookpagina. Stuur daarvoor je kandidatuur en een korte motivatie naar lokale.economie@zwijndrecht.be. Als Zwinkelfacebooker kies je zelf welke berichten je op de pagina plaatst. Het is echter de bedoeling dat het over je ervaringen gaat bij het winkelen in Zwijndrecht. Dat is ook de reden waarom anderen de pagina leuk vinden en volgen. Zowel goede als minder goede ervaringen mogen daarbij aan bod komen. Het belangrijkste is dat je authentiek en eerlijk bent. Na twee weken geef je de fakkel door aan de volgende Zwinkelfacebooker. De enige voorwaarden zijn dat je in Zwijndrecht woont en dat je een actief Facebookprofiel hebt.

De lokale handelaars en de gemeente geven je graag een duwtje in de rug. Je krijgt een aankoopcheque en kortingbonnen bij een aantal handelaars. Vooraf krijg je alle nodige uitleg en begeleiding door de gemeente. Als jij gekozen wordt om twee weken lang onze Zwinkelfacebooker te zijn, stellen we je vooraf aan iedereen voor in dit InfoMagazine en uiteraard ook op Facebook. De actie loopt het hele jaar, dus je kunt je ook nadien nog kandidaat stellen. MEER INFO Dienst Lokale Economie lokale.economie@zwijndrecht.be


SLUITINGSDAGEN

Kobbe & Kozze 2014 Gesloten op: vrijdag 3 januari, maandag 21 april (paasmaandag), donderdag 1 mei, vrijdag 2 mei (brugdag), donderdag 29 mei (Hemelvaart), vrijdag 30 mei (brugdag Hemelvaart), maandag 9 juni (pinkstermaandag), van maandag 7 tot en met maandag 21 juli (jaarlijkse sluitingsperiode), vrijdag 15 augustus (Maria-TenHemelopneming), maandag 1 september, dinsdag 11 november (Wapenstilstand), van 25 december tot en met 2 januari 2015. Op woensdag 24 december 2014 sluit de opvang al om 16 u. Het schooljaar eindigt op vrijdag 27 juni om 12 u. Kobbe en Kozze zijn vanaf 12 u. open. Kobbe en Kozze starten de vakantiewerking op maandag 30 juni. Tariefverhoging Vanaf 1 januari 2014 stijgen de prijzen voor de dienstverlening van Kobbe en Kozze. Het tarief voor de voor- en naschoolse opvang en woensdagnamiddag (inclusief verplaatsing van en naar de school): 0,88 euro per begonnen half uur. Het tarief voor schoolvrije dagen en vakantiedagen: • dagopvang minder dan 3 uur: 3,12 euro • dagopvang van 3 tot 6 uur: 5,20 euro • dagopvang van meer dan 6 uur: 10,40 euro

Voorrangsregeling Heirbaan – Kruibeeksesteenweg Sinds eind oktober zijn er parkeerzones ingericht op de as Heirbaan – Kruibeeksesteenweg in Burcht. Deze herinrichting kwam er omdat er te snel gereden werd en het aantal parkeerplaatsen beperkt was. Er kwamen heel wat vragen over de voorrangsregeling. De keuze om de voorrang ter hoogte van de ingerichte zones te regelen door verkeersborden is gesteund op drie overwegingen. • Doorstroming: prioriteit geven aan het verkeer dat het centrum van Burcht verlaat, richting Kruibeke. • Zichtbaarheid: de bestuurders die het beste overzicht hebben over de situatie moeten voorrang verlenen. • Snelheidsbeperking: door de bestuurders die vrije baan hebben te verplichten voorrang te verlenen, wordt de snelheid afgeremd.

De toegestane kortingen en het boetebedrag blijven hetzelfde. MEER INFO dienst Kinderopvang – 03 250 49 65 kinderopvang@zwijndrecht.be

Een vaak gehoorde melding na de heraanleg van de Heirbaan – Kruibeeksesteenweg was het tekort aan parkeerplaatsen. De ingerichte parkeerzones leveren 28 extra parkeerplaatsen. Deze nieuwe situatie wordt na een jaar geëvalueerd.

7

MEER INFO Lokale Politie – 03 250 64 10 www.politie.zwijndrecht.be

7


8


In Houtmere kun je leren VORMINGS- EN VRIJETIJDSAANBOD IN EEN NIEUW KLEEDJE

Het lokaal dienstencentrum Houtmere heeft zijn vormings- en vrijetijdsprogramma volledig vernieuwd. Vroeger kon je gespreid over een heel jaar een cursus volgen. Nu kun je in het aanbod kiezen uit korte lessenreeksen en workshops. Met dit ruim en gevarieerd aanbod wil Houtmere meer en ook jongere gebruikers aantrekken. De lessen en workshops staan open voor iedereen en vinden overdag plaats. Je betaalt maar een kleine bijdrage.

“Met dit ruim en

gevarieerd aanbod wil Houtmere meer en ook jongere gebruikers aantrekken

“Je blijft langer

zelfredzaam met de gezondheidsconsulten

Begint het al te kriebelen en heb je zin om iets nieuws te leren of je creatieve talenten te ontplooien, dan vind je hier alvast een greep uit het voorjaarsaanbod. • 14 januari: Erfenisrechten (lees meer op blz. 14) • 4 februari: Comfortabel door de Menopauze (lees meer op blz. 15) • 20 februari: Textielworkshop • 24 februari: Zeker van jezelf • 10 maart: Mindfulness • 25 maart: Leren loslaten van mensen en situaties Staan ook nog op het programma: opfrissingscursus wegcode, computercursussen, creatieve workshops en persoonlijkheidsvorming. Om dit allemaal te realiseren gaat Houtmere meer samenwerken met de gemeente, maar ook met organisaties die gespecialiseerd zijn in het aanbieden van cursussen en workshops.

Geef ook jouw suggesties Heb je al lang zin om een bepaalde cursus te volgen of een hobby aan te leren maar je vindt nergens je gading? Laat het weten en misschien kan Houtmere je verderhelpen en de cursus organiseren. Wil je graag iets meer te weten komen over een bepaald onderwerp? Mail of bel en Houtmere zoekt een geschikte gastspreker. Gezondheidsconsulten Naast het vormingsaanbod kun je in Houtmere ook terecht voor gezondheidsconsulten. Hierbij is het de bedoeling om vooral preventief te werken aan je zelfredzaamheid. Denk hierbij aan slechtziendheid en diabetes. Petanque De petanqueterreinen kunnen door iedereen vrij gebruikt worden. De gemeentelijke sportdienst zal er initiatielessen geven. MEER INFO 03 250 18 36 houtmere@zwijndrecht.be Je kunt steeds je adres bezorgen en dan krijg je het maandoverzicht thuis opgestuurd of doorgemaild. Kom gerust ook eens een kijkje nemen in Houtmere 27.

9


WEDSTRIJD

De mooiste voortuin Wordt jouw voortuin een groene oase of een kleurrijk bloemenparadijs? Of ben je van plan om werk te maken van een groene voortuin? Doe dan mee aan de wedstrijd en win een mooie prijs.

De jury bezoekt de deelnemende voortuintjes verschillende keren tussen april en 15 september. Op 1 oktober om 19 u. vindt de prijsuitreiking plaats in het administratief centrum met aansluitend een receptie. Inschrijven Als je wil meedoen, kun je inschrijven vanaf 1 januari tot 15 maart. Het wedstrijdreglement en het inschrijvingsformulier vind je op www.zwijndrecht.be en aan de onthaalbalies van het administratief centrum, departement grondgebiedszaken en OC ‘t Waaigat. Waarom een groene voortuin? Met deze wedstrijd roept de gemeente op om je voortuin niet te verharden, maar aan te leggen met groen. Aanplantingen

10

voeren regenwater beter af, ze verhogen de biodiversiteit waardoor de natuur een grotere kans krijgt. Je krijgt ook een groener straatbeeld dat bovendien mooier, veiliger en rustiger oogt. Waarom zijn ecologie en biodiversiteit zo belangrijk? De natuur heeft het niet gemakkelijk. Het bijenbestand gaat alarmerend achteruit. Bijen zijn nochtans zeer nuttig voor de natuur omdat ze bloemen bestuiven. Zonder bijen geen bloemen maar ook geen appels, peren, kersen of aardbeien. Pesticidengebruik, luchtverontreiniging en een homogene beplanting verminderen de bloemennectar die heel belangrijk is voor de bijen. Insecten, vogels en andere dieren dragen ook de gevolgen van deze negatieve factoren.

Een ecologische tuin aanleggen Schadelijke producten vermijden is al een eerste stap. Zoveel mogelijk bloemen planten die op diverse tijdstippen bloeien, is niet alleen mooi en levendig, maar zorgt ervoor dat bijen op ieder moment van het seizoen nectar kunnen vinden. Water brengt ook leven in je tuin. Als je dan ook nog nestkastjes of insectenhotels plaatst, ben je zeker op de goede weg. Redenen genoeg dus om extra aandacht te besteden aan je voortuin en mee te doen aan de wedstrijd. MEER INFO Technische dienst 03 250 48 71


FILM ☻ MODE ☻ BEELDEND ☻ DJ ☻ TXT ☻ DANS ☻ PERFORMANCE ☻ MUZIEK ☻ FOTO

PODIUMBEEST?

Schrijf je snel in voor Kunstbende 2014 Een nieuw logo, een nieuwe site, een nieuwe campagne en vooral een feesteditie: Kunstbende blaast dit jaar 15 kaarsjes uit. Kunstbende Waasland strijkt dit jaar opnieuw neer in Lokeren. CC Lokeren stelt zijn deuren open voor alle Wase jongeren die tijdens de voorronde dingen naar een plaats in de finale. Op zaterdag 1 maart 2014 wordt het cultuurcentrum weer omgetoverd tot een broeinest van artistiekelingen en heftige supporters. Ben je tussen 13 en 19 jaar, sta je graag op een podium of wil je jouw werk wel eens aan het grote publiek tonen? Dan is de 15e feesteditie van Kunstbende iets voor jou. Kunst kent hier geen grenzen: een punkband, een urban choreografie, een absurde monoloog, een hippe tassencollectie, een mysterieus zelfportret… In deze bende mag en kan alles! Inschrijven kan via www.kunstbende.be. MEER INFO cultuurdienst - 03 250 49 52 cultuur@zwijndrecht.be

SCHRIJF NU IN! WWW.KUNSTBENDE.BE

Coördinatie: V.U. Marc Verstappen, Maarschalk Gérardstraat 4, 2000 Antwerpen ☻ Ontwerp: Studio Fluit Met de steun van: Kunstbende is een project van: Villanella ☻ Jes ☻ Jeugddienst Bornem ☻ Schouwburg Kortrijk ☻ CC de Bogaard ☻ Villa Basta ☻ Jeugddienst Oostende ☻ de Warande ☻ CC Lokeren ☻ Waase cultuurcentra ☻ Stad Diest ☻

NIEUWJAARSRECEPTIE JEUGDRAAD De jeugdraad nodigt iedereen uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op vrijdag 17 januari om 20 u. in jeugdhuis Den Trechter. Deze avond geeft de jeugdraad de aftrap van een nieuw jaar vol jeugdig enthousiasme. De vrijwilliger van 2013, de beste jeugdfuif van 2013 en het knapste nieuwe jongereninitiatief van 2013 zullen in de prijzen vallen. Redenen genoeg om zeker van de partij te zijn. MEER INFO jeugddienst – 03 250 49 80 jeugddienst@zwijndrecht.be

11


Pascal De Munck - www.pascaldemunck.weebly.com

VRIJ MUZIEKATELIER ZWIJNDRECHT

Nu inschrijven voor het tweede semester Het Vrij Muziekatelier is een lokale muziekonderwijsformule die de ideale weg is om zonder muziektheorie akoestische of elektrische gitaar te leren. Lestijden Elke groep van vijf leerlingen krijgt eenmaal per week één uur les in JC Den Trechter. Op maandag en dinsdag is er tussen 19 en 22 u. les voor volwassenen (21+). Woensdag tussen 14 en 16 u. en zondag tussen 11 en 14 u. wordt lesgegeven aan jongeren tussen 7 en 21 jaar. €150 voor tien lesweken + 1 inhaalweek Inschrijven voor aparte lessen is niet mogelijk. INSCHRIJVEN tussen 6 en 24 januari vrijetijdsbalie – 03 250 49 65 vrijetijdsbalie@zwijndrecht.be

GANZONDAG OP 19 JANUARI

GANZENWANDELING IN DE SCHELDEPOLDERS Geen mooiere maand om ganzen en tal van andere wintervogels te spotten dan januari. Geen betere plek om dat te doen dan in de weidse vlakten van de Scheldepolders. Daar verblijven elke winter duizenden ganzen, eenden en andere wintervogels. Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever organiseert er de vierde editie van de Ganzondag, een waar festijn voor vogelkijkers, natuurliefhebbers en wandelaars. Ook het projectgebied voor de ontpoldering van Hedwige- en Prosperpolder zal die dag uitzonderlijk toegankelijk zijn. Intussen kun je in de infokeet terecht voor een drankje en een hapje. Je kunt er ook de tentoonstelling over het Hedwige-Prosperproject en enkele ganzenfilmpjes bekijken. Samenkomst om 9.45 u. op de parking van de sporthal, Fortlaan 10. Vertrek om 9.50 u. met carpool naar de Paardenschorstraat in Doel. Daar start de wandeling om 10.30 u. Einde om 15.30 u. Vroeger terugkeren is mogelijk, mits dit bij de start te vermelden. Meebrengen: verrekijker, fototoestel, stevige stapschoenen, warme kledij (muts, handschoenen). Omwille van de vele vogels: geen honden. MEER INFO René Maes – 0494 17 85 86 Johan Baetens – 0484 23 75 59 12


HELP! MIJN KIND IS ZIEK EN KAN NIET NAAR DE OPVANG Thuisopvang helpt je uit de nood Is je kind ziek en kan het niet naar de opvang of school? Zit je met je handen in het haar omdat je zelf moet gaan werken? Nu de winter voor de deur staat, brengen we graag de ‘Thuisopvang zieke kinderen’ onder de aandacht. Een gediplomeerde verzorgster van de dienst Gezinszorg van het OCMW komt dan bij je thuis op je zieke kind passen. Thuisopvang is er voor zieke kinderen jonger dan 12 jaar die in Zwijndrecht wonen. Je moet ook een doktersattest hebben. Thuisopvang is mogelijk op werkdagen tussen 7 en 18 u. met een maximum van 10 uur per dag. Deze dienstverlening is niet mogelijk tijdens weekends, feestdagen, juli, augustus en tussen 25 december en 2 januari. Je ondertekent een formulier waarop het begin- en einduur is vermeld.

De prijs wordt bepaald op basis van je (gezins)inkomen. Hiervoor moet je even je aanslagbiljet bezorgen. Aanvragen De aanvragen moeten minstens één dag op voorhand gebeuren. Als je opvang wil voor de daaropvolgende dag, moet je de aanvraag voor 14 u. doen. Op vrijdag moet je voor 12 u. bellen. Bel hiervoor tijdens de kantooruren naar het OCMW. MEER INFO Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuisdiensten - 03 250 18 18

Flexibele en occasionele thuisopvang stopt Sinds 2008 had het gemeentebestuur een erkenning van Kind & Gezin om flexibele en occasionele kinderopvang te organiseren. Hier kwam de gemeente tegemoet aan de vraag om tijdelijke opvang of om opvang buiten de gewone opvangtijden. Net zoals in heel wat andere gemeenten in Vlaanderen kende deze vorm van opvang weinig succes. De gemeente besloot daarom om deze dienstverlening stop te zetten vanaf 1 januari 2014. MEER INFO over opvang in Zwijndrecht dienst Kinderopvang - 03 250 49 63 kinderopvang@zwijndrecht.be www.kinderopvangwijzer.be/ meldpunt/zwijndrecht 13


Prijsstijging huisvuilzakken vanaf 1 januari 2014 De gemeenteraad van 15 december besliste om voor de grijze restafvalzakken een prijsstijging in te voeren. Dit betekent dat je vanaf 1 januari 2014 voor een zak van 60 liter voortaan 1,30 euro betaalt en voor een zak van 30 liter 0,78 euro. De nieuwe zakken hebben een groene opdruk in plaats van een gele. De voorraad oude zakken met gele opdruk kun je nog gebruiken mits het aanbrengen van een toeslagsticker om het verschil in prijs weg te werken. Op de oude grote restafvalzakken van 60 liter kleef je een gele sticker van 0,30 euro, op de oude kleine restafvalzakken van 30 liter een rode sticker van 0,18 euro. Deze toeslagstickers kun je bekomen in de gebruikelijke verkooppunten van afvalzakken. Het heeft geen zin om oude restafvalzakken te hamsteren, want vanaf 1 januari 2014 worden zakken zonder toeslagsticker niet meer opgehaald. De prijs van de PMD-zakken en van de GFT-labels blijft dezelfde. MEER INFO Ibogem – 03 253 16 64 info@ibogem.be

Erfenisrechten infonamiddag Op dinsdag 14 januari om 14 u. organiseert het dienstencentrum Houtmere een informatienamiddag over erfenisrechten. Tijdens de uiteenzetting van notaris Glorie, kom je meer te weten over dit thema. Enkele onderwerpen die aan bod komen: verdeling van je nalatenschap, testament opmaken, successierechten, enzovoort. dinsdag 14 januari om 14 u. dienstencentrum Houtmere, Houtmere 27 gratis toegang MEER INFO 03 250 18 36 - houtmere@zwijndrecht.be

14


Comfortabel door de menopauze INFONAMIDDAG Is de overgang een achteruitgang of opstap naar een nieuwe levensfase? Iedere vrouw komt vroeg of laat in de overgang. De overgang is een levensfase waarin je lichamelijke, sociale en psychische veranderingen ervaart. Anne Vansteenkiste, mental coach en diëtiste, informeert je over deze veranderingen. Anne zal ook ingaan op het belang van aanvaarding, zelfreflectie, loslaten en een positief zelfbeeld. Daarnaast toont ze eenvoudige natuurlijke manieren om de overgang te ervaren als een bron van kracht. Komen ook aan bod: slaapstoornissen, stemmingswisselingen en veroudering van het lichaam. Er is ruimte voor persoonlijke vragen en voor het uitwisselen van ervaringen. dinsdag 4 februari om 14.30 u. Dienstencentrum Houtmere, Houtmere 27 gratis toegang MEER INFO Houtmere - 03 250 18 36 houtmere@zwijndrecht.be

FILM

AMOUR woensdag 15 januari om 20 u. Cinema4You, Heirbaan 33 Twee gepensioneerde muziekleraren wonen in Parijs. Hun dochter is ook musicus, maar woont met haar gezin in het buitenland. Op een dag krijgt de vrouw een herseninfarct. Ze is verlamd aan een zijde. Dit stelt haar relatie behoorlijk op de proef. De film is indrukwekkend. Er wordt op een eerlijke manier omgegaan met pijn, lichamelijke aftakeling en liefde. De film kan een immens palmares voorleggen: Gouden Palm Cannes 2012, Oscar van beste niet-Engelstalige film, 2 Bafta’s, 5 Césars en een Golden Globe. Regisseur: Michael Haneke (Das Weisse Band) Met: Jean Louis Trintignant en Emmanuelle Riva Kaarten: 3 euro (vvk/waccobon/-26/+55/groepen) en 4 euro (kassa)

15


DE LEESGROEP LEEST

‘Met angst en beven’ van Amélie Nothomb De Belgische Franstalige schrijfster Amélie Nothomb is één van de best verkopende auteurs in Frankrijk. Haar werk is in meer dan dertig talen vertaald. Ze groeide op in Japan, waar haar vader ambassadeur was. De Japanse cultuur en gewoonten zijn een vast item in heel wat van haar boeken. In ‘Met angst en beven’, vertelt Nothomb over haar wedervaren op de Japanse arbeidsmarkt. De cultuurverschillen tussen de westerse en oosterse cultuur, de rol van de vrouw in Japan, de machtsverhoudingen in de grote bedrijven zorgen voor de clou van dit verhaal: Amélie begint als tolk en eindigt als toiletjuffrouw. Het verhaal is zo absurd dat het bijna komisch wordt. Samenkomst op 20 januari om 20 u. in de bibliotheek. Er zijn voldoende exemplaren van het boek in de bibliotheek aanwezig. MEER INFO bibliotheek@zwijndrecht.be - 03 250 49 40

© F. Van Mieghem

GEDICHTENDAG

Poëzieavond met Kris Geerts Verwondering is het thema van Gedichtendag 2014. Het is ook één van de kenmerken van het werk van de Zwijndrechtse dichter Kris Geerts. Hij bekijkt de dagelijkse werkelijkheid met een verwonderde, ironische blik en geeft in zijn gedichten een onverwachte draai aan schijnbaar banale gebeurtenissen. Kris Geerts werd in 1951 geboren en groeide op in Zwijndrecht. Hij is ere-advocaat aan de balie in Antwerpen, gewezen parketjurist en medewerker van Payoke. Hij werkte een tijdlang als Advocaat Zonder Grenzen in Rwanda en als verkiezingswaarnemer in Bosnië-Herzegovina. In 1974 debuteerde hij als dichter met de bundel Andante der wolken. Later volgden nog zeven dichtbundels, waarvan de laatste eind vorig jaar: Het Jaar van de Haas. Journalist en poëzieliefhebber Jan De Vriendt interviewt Kris Geerts over leven en werk. donderdag 30 januari om 20 u. bibliotheek Zwijndrecht, Binnenplein 1 5 euro - 4 euro leden Davidsfonds en bibliotheek (drankje inbegrepen) I.s.m. Davidsfonds Zwijndrecht en Burcht

16

MEER INFO 03 250 49 40 – bibliotheek@zwijndrecht.be


© Anna Gutermuth

VAN ALLAH TOT SHIVA Lezingenreeks over godsdienst en levensbeschouwing

Een jonge Belg van amper 15 laat have en goed achter om in het verre Azië boeddhistische monnik te worden. Dat was zonder meer één van de meer opmerkelijke verhalen van 2013. Onze samenleving is sterk ontkerkelijkt. Religie en zingeving worden steeds meer beschouwd als iets dat tot de privésfeer behoort. Toch blijven vragen erover een sterke aantrekkingskracht uitoefenen. Dat zorgt voor een spanningsveld. Denk maar aan het hoofddoekendebat. Veel aandacht gaat vaak naar bepaalde symbolen van een religie, terwijl men voorbijgaat aan de essentiële vraag: “Waarvoor staat een godsdienst of levensbeschouwing?” Dompel je onder in een bad vol religies Zes avonden lang geven gerenommeerde sprekers en experts tekst en uitleg over telkens één religie of levensbeschouwing.

Naast de drie grote monotheïstische godsdiensten: jodendom, christendom en islam, komen ook het boeddhisme en het hindoeïsme aan bod. Daarnaast gaat de gekende filosoof Johan Braeckman in zijn lezing Waarom zijn mensen gelovig? dieper in op het ontstaan van religies en het hoe en waarom van geloof. Een andere gastspreker is de bekende theoloog Jonas Slaets die naast het christendom ook veel ervaring heeft met de islam en het hindoeïsme. Verder hebben we Sander Oudenampsen, die zich bekeerde tot het Thaïse boeddhisme en als monnik ons de belangrijkste principes van de boeddhistische cultuur uitlegt. De in het Waasland zeer gekende Antwerpse stadsgids Richard Willems ten slotte, staat stil bij de joodse religie en tradities, met specifieke aandacht voor de Chassidische gemeenschap zoals we die in Antwerpen kennen.

Programma 11 februari: Jonas Slaets - christendom 18 februari: Richard Willems - jodendom 11 maart: Johan Braeckman – Waarom zijn mensen gelovig? 18 maart: Jonas Slaets - islam 25 maart: Sander Oudenampsen (Bhikkhu Khemadhammo) - boeddhisme 1 april: Jonas Slaets - hindoeïsme Telkens op dinsdag om 20 u. in de bibliotheek van Zwijndrecht, Binnenplein 1 Toegang: 7 euro per avond of 30 euro voor de volledige reeks. In samenwerking met VormingPlus TICKETS EN INFO 03 250 49 40 bibliotheek@zwijndrecht.be

17


Erfgoeddag 2014 zoekt

‘Grenzeloze Zwijndrechtenaren’

Het thema van de komende Erfgoeddag is Grenzeloos. Een ideale gelegenheid om aandacht te besteden aan erfgoed van “nieuwe Zwijndrechtenaren”. We zijn op zoek naar mensen die hun roots elders hebben liggen én die zin hebben om hun erfgoed, hun verhalen, hun culinaire hoogstandjes, hun tradities, kunstwerken en voorwerpen extra aandacht willen geven. We zoeken dus Zwijndrechtenaren met een andere etnische achtergrond of nationaliteit. Het maakt daarbij echt niet uit of je hier vorig jaar bent komen wonen, of dat je (groot)ouders zich hier jaren geleden kwamen vestigen. We zijn vooral geïnteresseerd in jouw verhalen, tradities en voorwerpen die je meenam naar hier of die je koestert als herinnering. Ook Zwijndrechtenaren die de halve wereld hebben gezien en nu (terug) hier zijn komen wonen, zijn zeker welkom. Niks moet en er kan heel veel. Geef even een seintje aan de cultuurdienst en we bekijken hoe en waar we jouw verhaal een mooie plaats kunnen geven op de komende Erfgoeddag. MEER INFO 03 250 49 52 - cultuurdienst@zwijndrecht.be

REGIONALE SKI- EN SNOWBOARDDAG Op vrijdag 7 maart organiseert de Sportregio Rivierenland voor alle 12 tot 18-jarigen een ski- en snowboarddag in Skidôme in Terneuzen (NL). De beginnershelling en de pistes bieden iedere skiër en snowboarder mogelijkheden en uitdagingen. Liever freestyle? Dan kun je je hart ophalen in het uitdagende funpark met slides, tube, gab met surpise en een schans. Twee uur ski- of snowboardles zijn inbegrepen. Heb je de techniek goed onder de knie, dan mag je ook vrij skiën of snowboarden. Vooraleer je de baan op mag, test een monitor je niveau. Vertrek om 10.15 u. aan de sporthal, Fortlaan 10, terug rond 16.15 u. 30 euro inclusief busrit, huur materiaal, verzekering, lesgever en drankje Beperkte plaatsen, schrijf in voor 15 februari. INSCHRIJVEN sportdienst – Fortlaan 10 of vrijetijdsbalie – Binnenplein 1 zwijndrecht.grabbis.be 18


MULTIMOVE VOOR 3- TOT 8-JARIGEN

Gevarieerd bewegen heeft een positief effect op je zelfvertrouwen en je mentale ontwikkeling. Je gaat positief door het leven en het helpt je zelfs om mogelijke problemen op te lossen. In groep bewegen is ook goed voor je sociale ontwikkeling. Je leert anderen respecteren en begrijpen. Multimove voor kinderen biedt kinderen tussen drie en acht jaar een gevarieerd bewegingsprogramma aan. De focus ligt op de algemene ontwikkeling van vaardigheden, waarbij de sporttak niet noodzakelijk onmiddellijk herkenbaar is. De basisbewegingsvaardigheden zoals heffen, springen, trappen, trekken en glijden zijn van cruciaal belang en moeten al op jonge leeftijd geprikkeld worden. Dat gebeurt op een pedagogisch verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde manier. Lessenreeksen De sportdienst organiseert lessenreeksen multimove in samenwerking met de dienst Kinderopvang en Gezinsbond Zwijndrecht. Binnen enkele weken start de tweede lessenreeks. Neemt je kind al deel, dan krijg je voorrang bij de inschrijvingen. Bovendien ontvang je bij een nieuwe inschrijving een mooie multimove T-shirt. Nog geen deelnemer? Mail naam, geboortedatum en adres van je kind door naar sportdienst@zwijndrecht.be.

Multimove in samenwerking met buitenschoolse kinderopvang Kobbe en Kozze kinderen uit de opvang krijgen voorrang op de inschrijvingen, vervoer vanuit de opvang is voorzien Reeks 2: 5/02/2014 – 11/06/2014 3 tot 5-jarigen: woensdag van 13.30 tot 14.30 u. in sporthal, Fortlaan 10 in Zwijndrecht woensdag van 14 tot 15 u. in Kobbe, Seefhoeklaan 1 in Burcht 6 tot 8-jarigen: woensdag van 14.30 tot 15.30 u. in sporthal, Fortlaan 10 in Zwijndrecht Multimove in samenwerking met Gezinsbond Zwijndrecht Reeks 2: 25/01/2014 – 31/05/2014 3- tot 8-jarigen: zaterdag van 10 tot 11u. in de sporthal, Fortlaan 10 in Zwijndrecht De deelnameprijs is 25 euro per reeks. MEER INFO www.multimove.be sportdienst - 03 250 49 74 sportdienst@zwijndrecht.be

19


BOKWA FITNESS IN JC DEN TRECHTER Bokwa is een nieuwe en compleet andere benadering van groepstraining. De grootste troef van bokwa is dat het zo simpel is dat iedereen het kan. Je moet er alleen het alfabet voor kennen en tot tien kunnen tellen. Bij bokwa teken je met je voeten letters en cijfers tijdens een energetische training op hedendaagse muziek. De sportdienst organiseert lessen bokwa op donderdag van 19.30 tot 20.30 u. en van 20.30 tot 21.30 u. in JC Den Trechter, Dorp Oost 42. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom. Er is geen les in de vakantie en op feestdagen tenzij aangekondigd. Gratis proeflessen Tijdens twee gratis proeflessen op donderdag 9 en 16 januari kun je kennismaken met bokwa. Vooraf inschrijven is niet nodig. Nadien kun je enkel deelnemen mits aanschaf van een tienbeurtenkaart tegen 50 euro bij de vrijetijdsbalie, Binnenplein 1 of de sportdienst, Fortlaan 10. MEER INFO sportdienst - 03 250 49 74 sportdienst@zwijndrecht.be

Huldiging sportlaureaten seizoen 2012-2013 Vrijdagavond 22 november bracht de gemeente hulde aan haar sportlaureaten. Ruim 140 sportievelingen uit twaalf verenigingen slaagden erin zich op sportief vlak competitief te onderscheiden. Sportschepen Theo Van Roeyen en burgemeester André Van de Vyver ontvingen de kampioenen in ontmoetingscentrum ’t Waaigat.

winnaars sportspaarkaart Dansstudio Jazz & Joy verzorgde een gastoptreden

Hoewel elke deelnemer het beste van zichzelf gaf, zijn er toch enkele prestaties die extra in het oog springen. Catherine Jacques verlengde haar wereldtitel in het jiujitsu, Jarno Liessens won de Vlaamse Cyclocross Cup bij de Nieuwelingen 1e jaars en de pupillen en miniemen meisjes van ZWAT werden Vlaams kampioen interclub. Winnaars sportspaarkaart 2013 Uit de volle sportspaarkaarten werden tien gelukkigen geloot. Zij mochten tijdens de huldiging een sportieve prijs in ontvangst nemen. Foto’s en namen vind je op www.zwijndrecht.be.

20


Uit in Zwijndrecht Za 04.01

Ma 06.01 (tot eind april)

Wo 08.01

Gezelschapsspellenavond

Cursus Lijndansen

Bingonamiddag

Organisatie: KWB + Gezinsbond Zwijndrecht

Organisatie: KVLV i.s.m. Markant

Organisatie: dienstencentrum Houtmere

Plaats: Den Trechter

Plaats: Houtmere 27

Plaats: WZC De Regenboog

Uur: 14 u.

Uur: 14 u.

Uur: 19.30 u.

Info: Gisela De Schepper 03 252 71 46

Info: 03 250 18 36 houtmere@zwijndrecht.be

Info: Gunther Buytaert, 03 755 84 14, zwijndrecht@forumfederatie.be

Ma 06.01 (elke maandag in 2014) Kaarten Organisatie: Rust Roest Plaats: Vlaams Huis Uur: 14 u. Info: L. D’ Hertog, 03 252 93 38`

Do 09.01 Mutsen breien Organisatie: Femma Burcht

Ma 06.01

Plaats: Kerkstraat 50

Verloren Maandag

Uur: 19.30 u.

Organisatie: Markant

Info: Annie Van de Merlen, 03 252 49 09

Plaats: De Mouterij

We breien een muts zowel voor beginners als gevorderden, 15 euro (leden), 22 euro (niet-leden)

Uur: 18 u. Info: Frieda Van Camp, 03 252 97 29 of friedavancamp@hotmail.com

Do 09.01

Zo 05.01

Amigos para siempre door Johan Schatteman

Nieuwjaarsconcert European Philharmonia

Organisatie: Neos Zwijndrecht-Burcht

Organisatie: OC ‘t Waaigat

Plaats: De Mouterij

Plaats: Heilig Kruiskerk

Uur: 14.30 u.

Uur: 15 u.

Info: Herman Cloostermans, 03 252 51 43 of hermancloostermans@skynet.be

Info: 03 250 49 90 waaigat@zwijndrecht.be

Na het optreden gezellig samenzijn met een natje en een droogje.

Zo 05.01

Di 07.01 (alle dinsdagen tot eind april)

Wandeling in Berchem-Antwerpen

Wekelijkse wandeling

Organisatie: De Stormvogels

Organisatie: Bond Socialistische Gepensioneerden

Uur: 13.30 u. aan tramhalte lijn 15 De Merode of bijeenkomst aan tramhalte Dorp Zwijndrecht om 12.40 u. Deelnemers zorgen zelf voor vervoerbewijs. Info: Dolf Goossens, 03 252 55 06 of goossens.neerbroek@pandora.be

Inschrijven bij M. Donckers op 03 252 85 62 of 0496 41 96 68 elke werkdag tussen 9 en 10 u. of hermancloostermans@skynet.be

Plaats: Hoek J.B. TassijnsstraatBurchtsestraat Uur: 13.30 - 17 u. Info: Prosper Covents, 03 252 71 07 of 0498 76 55 15 Tijdens de wandeling koppelen we het nuttige aan het aangename: Zwijndrechtse natuur gecombineerd met een culturele activiteit. Onderweg is er gelegenheid tot sanitaire stop.

21


Uit in Zwijndrecht Do 09 en 16.01

Wo 15.01

Bokwa: gratis proeflessen

Film: Amour

Vr. 17.01 Nieuwjaarsreceptie

Organisatie: sportdienst

Organisatie: OC ‘t Waaigat

Organisatie: Jeugdraad

Plaats: JC Den Trechter

Plaats: Cinema4You, Heirbaan 33

Plaats: JC Den Trechter

Uur: 19.30 u. en 20.30 u.

Uur: 20 u.

Uur: 20 u.

Info: 03 250 49 74 sportdienst@zwijndrecht.be

Info: 03 250 49 90 waaigat@zwijndrecht.be

Info: 03 250 49 80 jeugd@zwijndrecht.be

Di 14.01 Bloemschikken

Vr 17.01

Organisatie: Femma Zwijndrecht

Zilvermuseum Sterckshof

Plaats: Kerkstraat 50

Organisatie: Okra Zwijndrecht

Uur: 13.30 u. en 19.30 u.

Plaats: vertrek kerk Zwijndrecht

Info: Herna Smet, 03 252 57 36 of herna. smet@skynet.be en C. Van Berlo, 03 252 65 91 of chrisvanberlo@gmail.com

Uur: 12.50 u. Info: Nicole Coppens, 0475 68 71 31 Bezoek aan het Sterckshof in Deurne en het gerestaureerde Zilvermuseum.

Di 14.01 Infonamiddag Erfenisrechten door notaris Glorie Organisatie: dienstencentrum Houtmere Plaats: Houtmere 27 Uur: 14 u. Info: 03 250 18 36 houtmere@zwijndrecht.be

Wo 15.01 Hobbynamiddag Organisatie: KVLV Plaats: Strijkatelier Uur: 13.30 u. Info: H. Heyrman, 03 252 61 20

Do 16.01

Zo 19.01

Wandelen

Ganzondag: ganzenwandeling

Organisatie: Rust Roest

Organisatie: Natuurpunt-WAL

Plaats: Kerk Zwijndrecht

Plaats: Hedwige-Prosperpolder

Uur: 13.30 u.

Uur: 9.45 u. vertrek parking sporthal met carpool

Info: L. D’ Hertog, 03 252 93 38

Vr. 17.01 Nieuwjaarsreceptie Organisatie: KVLV i.s.m. De Landelijke Gilde Plaats: Familie De Langhe, Blauwe Hoevestraat Uur: 19.30 u. Info: Gisela De Schepper, 03 252 71 46

22

Info: René Maes – 0494 17 85 86

Ma 20.01 Kippenkaarting Organisatie: Houtmere i.s.m. Okra Zwijndrecht Plaats: Houtmere 27 Uur: 13.30 u. Info: 03 250 18 36 houtmere@zwijndrecht.be


Ma 20.01

Do 23.01

Do 30.01

Leesgroep: Met angst en beven van Amélie Nothomb

Gemeenteraad Organisatie: gemeente

Dia’s + gezellig samenzijn met worstenbrood

Organisatie: bibliotheek

Plaats: administratief centrum

Organisatie: Rust Roest

Plaats: bibliotheek Zwijndrecht

Uur: 20 u.

Plaats: OC ’t Waaigat

Uur: 20 u.

Info: 03 250 48 01 – info@zwijndrecht.be

Uur: 14 u.

Info: 03 250 49 40 bibliotheek@zwijndrecht.be

Kijk op www.zwijndrecht.be voor de agendapunten

Info: L. D’Hertog, 03 252 93 38

Do 30.01

Di 21.01 Broodbakken in ecologische oven thuis en op reis Organisatie: Velt Den Bumpt Plaats: ’t Fakkeltje, Kazernestraat 15 Uur: 20 u. Info: Ingrid Melis, 03 254 17 74 of melisi@skynet.be

Vr 24.01

Gedichtendag Poëzieavond met Kris Geerts

Balletvoorstelling: Black Swan

Organisatie: bibliotheek i.s.m. Davidsfonds

Organisatie: Markant

Plaats: bibliotheek Zwijndrecht

Plaats: Theater aan de Stroom

Uur: 20 u.

Uur: 20 u.

Info: 03 250 49 40 bibliotheek@zwijndrecht.be

Info: Frieda Van Camp, 03 252 97 29 of friedavancamp@hotmail.com of D. De Jode, 03 344 24 46

Zo 02.02 Wo 22.01 Bingonamiddag Organisatie: dienstencentrum Houtmere Plaats: Houtmere 27 Uur: 14 u. Info: 03 250 18 36 houtmere@zwijndrecht.be

Winterconcert Poco a poco Organisatie: Okra Burcht Plaats: deSingel Uur: 15 u. Info: Lea Van der Meiren, 0474 40 46 40 of lea.van.der.meiren@hotmail.com leden: 18 euro, niet-leden: 23 euro

Di 04.02 Infonamiddag: Comfortabel door de menopauze Organisatie: dienstencentrum Houtmere Plaats: Houtmere 27 Uur: 14.30 u. Info: 03 250 18 36 houtmere@zwijndrecht.be

Do 23.01 Voordracht: Kwaadheid als bron van energie Organisatie: KVLV Plaats: Strijkatelier Uur: 13.30 u. Info: Gisela De Schepper, 03 252 71 46

23


ZONDAG 5 JANUARI

VAN 16 TOT 18 U. | VREDESPARK | TOEGANG GRATIS | NA HET NIEUWJAARSCONCERT

NIEUWJAARSDRINK

VOOR IEDEREEN

24

Zwijndrecht Infomagazine januari 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you