Page 1

NOVEMBER 2017

maandelijks infoblad uitgegeven door het gemeentebestuur van Zutendaal

Nieuw gebouw kinderopvang (p. 3) Voorschriften kerkhof (p. 4) Veilig sporten in Zutendaal (p. 6) Bladkorven plaatsen (p. 8) Week van de Smaak (p. 9)

www.zutendaal.be Verantwoordelijke uitgever: Dirk Smits Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal

Start bouwwerken Sporthal Wiemesmeer (p. 5)

Knuffelturnen (p. 11) UiT in Zutendaal (p. 12-13) Terugblik (p. 14-15) de Oosterzon(p. • november Dag van de jeugdraad 16)

2017

1


OPENINGSUREN DIENSTEN Gemeentehuis Oosterzonneplein 1 tel. 089 62 94 20 informatie@zutendaal.be maandag - vrijdag: 9 tot 12 uur woensdag: 14 tot 18 uur

Beste dorpsgenoten Het winteruur is weer ingegaan en daarmee zijn we terug aanbeland in het seizoen van de lange, donkere avonden. Voor velen het seizoen bij uitstek om het in huis wat knusser en gezelliger te maken. Maar laat ons toch ook niet vergeten om in deze periode wat extra aandacht te besteden aan verkeersveiligheid. Vroeger donker, betekent dat wandelaars en fietsers ervoor moeten zorgen dat ze goed zichtbaar zijn als ze ’s avonds of ’s morgens op pad gaan. Vergeet dus niet een fluovestje of iets dergelijks aan te trekken! Als ik terugblik op de maand oktober, denk ik spontaan terug aan Levensloop, weliswaar een solidariteitsactie die plaats vond in Genk, maar waarbij ook veel Zutendalenaren betrokken waren. Vrijwilligers en deelnemers willen hun steun betuigen aan iedereen die vecht tegen de vreselijke ziekte die kanker heet. Samen zamelden we geld in voor wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen kanker en voor de broodnodige ondersteuning voor iedereen die door kanker wordt geraakt. Maar vooral wilden we één boodschap heel luid laten klinken: “Jullie staan er niet alleen voor!”. Traditiegetrouw gedenken we op 1 en 2 november onze dierbare overledenen. Om dit kerkhofbezoek in alle rust te laten verlopen, gelden er voor deze periode bijzondere regels. U kan ze nalezen op p. 4 van deze Oosterzon. Als u het kerkhof bezoekt, kan u niet langs de verbeteringwerken kijken die er werden uitgevoerd. Hopelijk kan u ook de tijd nemen om even van het nieuwe kunstwerk te genieten of om te verpozen bij de gerestaureerde beelden van de calvarie. In de loop van de maand november zal ook de officiële ‘ribbon cutting’, zoals de Amerikanen dit graag noemen, plaatsvinden op de militaire basis Wevelsmoer in Wiemesmeer. De militaire basis in Wiemesmeer zal namelijk dienst doen als een vooruitgeschoven post waar allerlei materiaal en vooral transportmiddelen standby staan. Naast een 30-tal Amerikanen die er tewerkgesteld zullen worden, brengt dit ook een bijkomende tewerkstelling voor ongeveer 160 Belgische burgers met zich mee. Zutendaal heeft een lange traditie van goede samenwerking met het Amerikaanse leger en het gemeentebestuur maakte al kennis met de verantwoordelijken zodat de samenwerking ook nu in de beste verstandhouding kan gebeuren. Tot gauw! Uw burgemeester Ann Schrijvers

Containerpark Langendijkstraat 17 tel. 0479 22 81 86 dinsdag - vrijdag: 8.30 tot 12 uur en 12.30 tot 15.30 uur Van 28/10 t.e.m. 25/3 is het containerpark op woensdag geopend van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur (winteruur). zaterdag: 8.30 tot 12 uur en 12.30 tot 15 uur Bibliotheek Oosterzonneplein 6 tel. 089 62 94 58 bibliotheek@zutendaal.be dinsdag & vrijdag: 18 tot 20 uur woensdag: 14 tot 18 uur zaterdag: 10 tot 12 uur Toeristisch hoofdkantoor Bezoekerscentrum Lieteberg Stalkerweg tel. 089 25 50 60 toerisme@zutendaal.be van Allerheiligen tot Pasen dagelijks: 10 tot 17 uur van Pasen tot Allerheiligen dagelijks: 10 tot 19 uur OCMW - Sociaal Huis Daalstraat 2 tel. 089 62 38 60 sociaalhuis@zutendaal.be De zitdagen per dienst vind je terug op www.zutendaal.be PWA Daalstraat 2 (gebouw OCMW-Sociaal Huis) tel. 089 62 38 67 pwazutendaal@telenet.be maandag: 9 tot 12 uur woensdag: 9 tot 12 uur donderdag: 9 tot 12 uur, namiddag op afspraak Afspraak burgemeester De burgemeester ontvangt je graag na afspraak. Dit kan elke werkdag. Je kan telefonisch een afspraak maken via 089 62 94 31 (gemeentehuis) of 0477 77 70 81. Sluitingsdagen De gemeentelijke diensten en het OCMW/Sociaal Huis zijn gesloten woensdag 1 november voor Allerheiligen, donderdag 2 november voor Allerzielen en woensdag 15 november voor Koningsdag. Het toeristisch hoofdkantoor in bezoekerscentrum Lieteberg is dan wel geopend. Gemeenteraad Op donderdag 23 november om 20 uur vindt de volgende gemeenteraadszitting plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en iedere inwoner kan deze bijwonen. Mits naleving van enkele afspraken kan je er ook zelf het woord voeren. De zittingen verlopen volgens het reglement van de gemeenteraad. Raadpleeg dus eerst het reglement op www.zutendaal.be onder de rubriek ‘Gemeenteraad’. Vanaf acht dagen voor de gemeenteraad vind je hier ook de vergaderagenda terug. College van burgemeester en schepenen Het schepencollege vergadert wekelijks op maandag om 14 uur in de schepenzaal. Deze zitting is niet openbaar.

2

de Oosterzon • november 2017


Goed om weten

1

2

GEVEL BLOOKBERGSTRAAT

NIEUW GEBOUW VOOR KINDERDAGVERBLIJF EN EXTRA KINDEROPVANG IN ZUTENDAAL

1

Huidige opvang Pierewiet

2

Nieuw gedeelte

Begin oktober startten de werken aan de nieuwbouw voor kinderopvang in het centrum van Zutendaal. Vlak naast het bestaande gebouw van de Buitenschoolse Kinderopvang Pierewiet, dat opende in 2011, komt er een nieuw gedeelte. Dit gebouw biedt ruimte voor extra buitenschoolse kinderopvang, een gloednieuw kinderdagverblijf voor 18 kinderen en het Huis van het Kind. Zo komt het gemeentebestuur tegemoet aan de behoeften omtrent kinderopvang en opvoedingsondersteuning in Zutendaal. De werken worden in het voorjaar van 2019 afgerond. Opvang voor niet-schoolgaande kinderen Om te beantwoorden aan de stijgende vraag naar buitenschoolse opvang en naar extra ruimte voor middagslapertjes was er nood aan een uitbreiding van BKO Pierewiet. Daarnaast is er in Zutendaal ook al een hele tijd een tekort aan opvang voor nietschoolgaande kinderen. Vandaar dat de gemeente zelf een hedendaags kinderdagverblijf met plaats voor 18 kinderen voorziet. De uitbreiding van de kinderopvang wordt geïntegreerd in het nieuwe gebouw van het kinderdagverblijf en gevestigd vlak naast het bestaande gebouw. Ouders met schoolgaande en niet-schoolgaande kinderen kunnen dan immers op één adres terecht om hun kindjes te brengen en te halen. De overstap van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang wordt zo voor de kindjes zelf ook makkelijker eens ze naar school gaan. Het nieuwe gedeelte krijgt daarnaast een aparte ontmoetingsruimte voor het opvoedingsintiatief het Huis van het Kind. Hier zullen activiteiten en vormingen georganiseerd worden die te maken hebben met opvoedingsondersteuning. Onderverdeling De architect van het nieuwe gedeelte is dezelfde als die van het bestaande gebouw. Hierdoor wordt dezelfde lijn doorgetrokken zodat het uitzicht en de inrichting van beide gebouwen mooi op elkaar worden afgestemd. Op het niveau -1 komt er een aansluiting met het bestaande gebouw van de Buitenschoolse Kinderopvang Pierewiet. Deze ruimte wordt gebruikt als uitbreiding van de opvang, ook voor de middagslapertjes. In de schoolvakanties maakt deze extra ruimte het mogelijk om kinderen per leeftijd te groeperen zodat het

voor de kleinere kinderen iets rustiger wordt. Op het gelijkvloers komt een aparte plek voor het Huis van het Kind en worden extra bureelruimten voorzien. Het niveau 1 wordt volledig benut als kinderdagverblijf met 18 plaatsen voor kindjes tussen 0 en 3 jaar. De OCMW-raad keurde op 24 mei de lastenvoorwaarden en gunningswijze goed. De eerste fase van de opdracht werd door het Vast Bureau in augustus gegund voor een bedrag van 683.330,14 euro excl. btw. De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 918.000,00 euro excl. btw.

De werken zijn begin oktober gestart en worden in het voorjaar van 2019 afgerond.

Meer info? Elke Blokken, afdelingshoofd mens en OCMW Zutendaal, 089 62 38 60, elke.blokken@zutendaal.be

de Oosterzon • november 2017

3


Goed om weten Voorschriften kerkhof voor Allerheiligen Om de netheid en rust te bewaren op de gemeentelijke begraafplaats gelden er voor, tijdens en na Allerheiligen enkele voorschriften: • Zo dien je na de werken aan de versiering of het onderhoud van een graf, alles netjes terug in orde te brengen. • Afval sorteer je steeds en kan je deponeren in de daarvoor voorziene containers. • Het is verboden vuilnis tussen de perken of op de graven te laten liggen of ter plaatse onder te delven. Van dinsdag 31 oktober tot en met donderdag 2 november is het niet toegelaten om het kerkhof te betreden met kruiwagens of reinigingswerktuigen. Het is dan ook niet toegestaan om grafstenen te reinigen, te plaatsen of recht te zetten,… Lege bloempotten die in de periode na Allerheiligen op het kerkhof achterblijven, worden in de eerste helft van december door de technische dienst opgeruimd. Het volledige gemeentelijke reglement met alle voorschriften vind je op www.zutendaal.be. Meer info? Dienst burgerzaken, 089 62 94 24, bevolking@zutendaal.be

Kent u 'Mijn DOSSIER', de online toepassing die u toegang geeft tot uw gegevens en attesten uit het Rijksregister? Mijn DOSSIER is de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die het u mogelijk maakt uw persoonlijk dossier in het Rijksregister te raadplegen en attesten te downloaden. De applicatie kreeg een grondige make-over en nieuwe functionaliteiten zijn toegevoegd. Via de toepassing 'Mijn DOSSIER' kan u uw gegevens in het Rijksregister nakijken, fouten in uw dossier rapporteren, uw contactgegevens doorgeven en checken wie uw gegevens de laatste 6 maanden heeft geraadpleegd. Een van de belangrijkste troeven van de applicatie is dat ze u de kans geeft attesten uit het Rijksregister (vb. een attest van gezinssamenstelling), waar u zich ook bevindt, te downloaden of af te drukken. Om u te kunnen aanmelden heeft u wel uw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer nodig.

Vele voordelen Het aanmaken van attesten via de toepassing 'Mijn DOSSIER' zorgt voor een administratieve vereenvoudiging, voor zowel de gemeenten als voor de burgers, die sneller, veiliger en goedkoper verloopt. Juridische waarde De attesten verkregen via ‘Mijn DOSSIER’ bevatten de digitale stempel van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente. De instanties die deze attesten opvragen, mogen deze digitale versie dus niet weigeren.

Meer informatie over 'Mijn DOSSIER?

Helpdesk BELPIC, 025 18 21 16, helpdesk.belpic@rrn.fgov.be

Vragen over uw wettelijk pensioen? Ga dan naar een Pensioenpunt De Federale Pensioendienst (FPD) is aanwezig over het hele land. Hun experts en die van het RSVZ komen naar u toe tijdens een Pensioenpunt om vragen over uw wettelijk pensioen te beantwoorden. Pensioenpunt op maat De Pensioendienst beschikt over een netwerk van meer dan 200 Pensioenpunten die regelmatig georganiseerd worden in bijna 1 op 2 gemeenten en wekelijks in 15 regionale kantoren. Als u vragen heeft over één of meerdere van de 3 pensioenstelsels (werknemer, ambtenaar of zelfstandige), biedt de FPD u de mogelijkheid een Pensioenpunt te bezoeken waar hun experts u graag te woord staan. Mensen kunnen ook op het OCMW begeleid worden bij het indienen van de pensioenaanvraag. Dit tijdens het spreekuur van het seniorenloket op woensdag van 9.30 uur-11.30uur. Let wel: de medewerkers van het OCMW doen geen berekeningen van het pensioen.

4

de Oosterzon • november 2017

Meer info? De pensioenlijn, tel. 1765 tussen 9-12 uur en 13-17 uur op weekdagen, www.pensioenpunt.be


BOUWWERKEN SPORTZAAL WIEMESMEER ZIJN GESTART Op woensdag 18 oktober werd de eerste steen gelegd van de nieuwe sportzaal in Wiemesmeer. Het nieuwbouwproject heeft een kostprijs van 1.2 miljoen euro. Voor de realisatie werd er een samenwerking opgezet tussen basisschool De Stapsteen, volleybalclub VC Zutendaal en het gemeentebestuur. Het sportcomplex bestaat uit een sportzaal, cafetaria, 4 kleedkamers met bijhorend sanitair en een berging. De opening is voorzien voor september 2018. De samenwerking tussen school, volleybalclub en gemeentebestuur is een win/win voor elk van de 3 partijen. Tijdens de schooluren wordt de sportzaal gebruikt door de school, naschools wordt de zaal gebruikt door de volleybal. Op deze manier zorgt de gemeente voor een optimaal gebruik van de investering. De sportzaal biedt extra mogelijkheden voor het sportaanbod in Wiemesmeer. De architectuur van de sportzaal zal één geheel vormen met het schoolgebouw. Tevens vormt de nieuwbouw het sluitstuk van de gemeenschapsvoorzieningen rond het centrale Jachthoornplein.

"Voor het eerst in ons 95-jarig bestaan zullen onze kinderen kunnen turnen in een aangepaste turnzaal. Door de samenwerking met het gemeentebestuur kunnen we versneld beschikken over subsidies voor onderwijsinfrastructuur. Zonder deze samenwerking hadden we nog vele jaren kunnen wachten op subsidiëring. Door het gedeeld gebruik van de sportvloer met de volleybalclub kunnen we trouwens onze exploitatiekosten beperken,” zeggen Christel Vleegen en Matty Coninx, directeurs van basisschool De Stapsteen.

Matty Coninx

Ook voor de volleybalclub is deze nieuwbouw een absolute meerwaarde. “Hier zitten we al lang op te wachten. Onze huidige accommodatie is tot op de draad versleten. In de nieuwe sportzaal met cafetaria zullen we onze werking verder kunnen uitbouwen en in een kwalitatief sportaanbod voorzien. We kijken er echt naar uit om volgend seizoen in een gloednieuwe sporthal te kunnen starten,” zeggen Luc Monten en Danny Janssen, voorzitters van de volleybalclub VC Zutendaal.

Luc Monten

Meer informatie? Oliver Vaes, technische dienst, 089 62 94 25, oliver.vaes@zutendaal.be

Wijzigingen dienstregeling De Lijn Op 30 oktober wijzigt De Lijn Limburg haar aanbod. We stemmen de dienstregeling o.a. nog beter af op de schooluren en de situatie op de weg. Lijn 45 (Hasselt - Universiteit - Genk - Maaseik/Maastricht) en Lijn G7 (Genk - Zutendaal) Halte Zutendaal Roelen op de Kiewitseweg wordt niet meer bediend. Als alternatief kan je gebruik maken van halte Zutendaal Roelen aan het pleintje.

Omdat in Zutendaal niet meer in één richting wordt gereden is bij de halte Zutendaal Gemeentehuis aan de overkant van de weg ook een halte geplaatst. De eindhalte wordt halte Zutendaal Halmstraat i.p.v. Zutendaal 15 Augustusstraat. De ritten zullen aan Zutendaal Roelen steeds op het uur vertrekken. Aan Zutendaal Halmstraat op 6 minuten over het uur. Meer info? Raadpleeg de nieuwe dienstregeling online, www.delijn.be de Oosterzon • november 2017

5


Goed om weten Inwoners van Zutendaal sporten veilig Behoor jij tot de inwoners van Zutendaal die wel eens gaan sporten om hun conditie te onderhouden? Dat hoeft niet per se bij een sportclub. Meer en meer mensen sporten wanneer het hen uitkomt. Lekker praktisch! Maar wat als je over je grens gaat? Alleen sporten heeft z’n voordelen, maar de juiste begeleiding ontbreekt soms. En dan zit een ongeluk in een klein hoekje. Als gemeente die een fitte en gezonde levensstijl hoog in het vaandel draagt, bieden we je samen met 'Zeker Sporten' en het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid een snelle en complete oplossing. Wie nu start met een sportpakket van 'Zeker Sporten', krijgt vanaf vandaag deskundig sportadvies, fitte tips én een bijhorende sportverzekering. Of je nu alleen sport of met het hele gezin, je geniet van alle voordelen en een gerust gevoel want zowel de gezamenlijke als afzonderlijke sportactiviteiten zijn 100% verzekerd. Interesse om veilig te sporten wanneer het jou past? Surf naar www.zekersporten.be en sluit vandaag nog jouw sportpakket af. Meer info? Dienst vrije tijd, 089 62 94 52, sportdienst@zutendaal.be

Benieuwd naar de voordelen? • We hebben pakketten voor jou, maar met het gezinspakket sporten ook je partner en kinderen veilig. • Je bent verzekerd voor wandelen, joggen, fietsen, rolschaatsen, zwemmen, fitness & yoga. • De Zeker Sporten-pakketten gelden 7d/7d, 24u/24u en overal ter wereld. • Je krijgt regelmatig online sportadvies. • Bovendien geniet je ook van voordelen zoals een cadeaubon van Decathlon en (gedeeltelijke) terugbetaling door je mutualiteit. • Tot 100% van het RIZIV-tarief terugbetaald.

GRATIS INFOSESSIES ROND ENERGIEBESPARING Verwarmen bij renovatie Woensdag 15/11- gemeenschapscentrum Den Ichter Opglabbeek - 19.30 uur Je krijgt een overzicht van warmtepompen en ketels op verschillende energiebronnen. De optimale regeling van het volledige systeem en de koppeling met sanitair warm water wordt eveneens onder de loep genomen. Inschrijven vóór 13 november. Warmtepompen voor woningrenovatie Dinsdag 12/12– Cultuurcentrum Zutendaal - 19.30 uur Hoe werkt een warmtepomp en kan een warmtepomp elk gebouw verwarmen? Is een warmtepomp duurder dan een klassieke cv-installatie? De mogelijke warmtebronnen en het energieverbruik komen allemaal aan bod tijdens deze infosessie. Inschrijven vóór 10 december. Deze infosessies worden georganiseerd door IGS GAOZ i.s.m. Dialoog en met de steun van de provincie Limburg en Infrax. Meer info? www.woneningaoz.be, wonen@genk.be of 089 65 45 74 Je kan ook steeds terecht bij één van de woonloketten in Genk, As of Opglabbeek. In Zutendaal is het woonloket geopend op woensdag van 14 tot 18 uur.

6

de Oosterzon • november 2017


Goed om weten

Ken jij de grootste vervuilers in huis?

De lucht binnen is vaak vuiler dan de lucht buitenshuis. We brengen gemiddeld 20 uur per dag binnen door. Hoog tijd om de binnenhuisvervuilers aan te pakken en ervoor te zorgen dat onze woning fris en gezond blijft!

Vermijd extra schadelijke stoffen in huis Lees etiketten goed en gebruik geen irriterende schoonmaak- en klusproducten. Verlucht steeds extra. Gebruik je verwarmingstoestel correct en laat het regelmatig controleren.

Boosdoeners

Van 13 tot 17 november 2017 staat de vierde actieweek Gezond binnen in het teken van een rookvrij huis. Met Woon gezond, samen naar een rookvrij huis! wil de Vlaamse overheid iedereen de kans geven om in een gezonde leefomgeving te wonen en op te groeien. Deze actieweek loopt samen met de campagne ‘Binnen roken is nooit oké’ van Kom op tegen Kanker.

Roken in huis In huizen waar wordt gerookt, is dit de grootste vervuiler. Vocht In een gemiddelde woning komt dagelijks ongeveer 10 liter vocht vrij bij het douchen, de was drogen, het koken, …

Een publicatie van de Vlaamse Logo’s en VIGeZ vzw in samenwerking met Agentschap Zorg en Gezondheid en Kom op tegen Kanker.

Chemische stoffen Chemische stoffen zitten in poetsproducten, verf, meubels, bouwmaterialen, vloerbekleding. Of ze komen vrij door het verkeerd gebruik van verwarmingstoestellen. Wijzelf Alleen al door uit te ademen en te zweten zorgen we zelf voor vervuiling in huis!

Oplossingen Rook niet in huis Ook niet aan een open raam of onder de dampkap, want dat zorgt nog steeds voor vervuilende stoffen in huis. Rook daarom steeds buiten. Zet je asbak buiten en hang je regenjas of paraplu al klaar. Ventileer en verlucht Zorg de klok rond voor frisse lucht in huis door te ventileren. Zet je ramen op een kier of gebruik een ventilatiesysteem of -roosters. Zet voor veel frisse lucht kort een raam of deur open. Verlucht ook altijd na het opstaan en bij activiteiten waar vocht vrijkomt, zoals douchen, koken of strijken.

G EZOCHT! Sportkampioenen

Ken of ben jij een sportkampioen 2017? In december worden de sportkampioenen van 2017 gehuldigd. Zowel individuele sportbeoefenaars als Zutendaalse sportploegen komen in aanmerking. Maak zo snel mogelijk je kampioen(en) kenbaar bij de sportdienst. Meer info? Dienst sport, 089 62 94 39, sportdienst@zutendaal.be

de Oosterzon • november 2017

7


Goed om weten milieuwegwijzer

Bladkorven plaatsen De gemeentelijke technische dienst is al enkele weken bezig met het plaatsen van bladkorven. Wie vorig jaar een bladkorf had staan, krijgt die opnieuw. Wie voor het eerst een bladkorf wenst, doet een telefoontje naar de technische dienst (089 61 11 53). Je kan ook een mailtje sturen naar marc.vangeneugden@zutendaal.be of naar paola.vanheusden@zutendaal.be. De bladkorven zijn bestemd voor de bladeren afkomstig van bomen op het openbaar domein. Takken of ander afval mogen niet in de bladkorven gelegd worden want deze kunnen de zuiginstallatie beschadigen. Vanaf 6 november worden de eerste ledigingen van de bladkorven uitgevoerd. Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be

Filmvoorstelling ’Demain’

Donderdag 30 november - 20 uur - cultuurcentrum

De vraag ‘Is er morgen nog een wereld?’ wordt in deze film beantwoord door enkele vrienden. Ze trekken rond op zoek naar alternatieven voor onze huidige levenswijze, nadat ze in het gereputeerde magazine ‘Nature’ lazen over een point of no return voor de levenskwaliteit op aarde. Deze documentaire bevat veel informatie, een doordachte opbouw en een aanstekelijke oproep. Dit wordt aangevuld met idyllische natuurtaferelen, schattige dieren en onschuldige kinderen. Wat echter het meest bijblijft is de optimistische boodschap aan het slot van deze energieke film: ‘We hebben de kracht om de wereld te veranderen.’ De filmvoorstelling is gratis voor iedere mens van goede wil en mee wil helpen om onze wereld leefbaar te houden. Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be

8

Duurzame en gezonde aankopen in de speelgoedfabriek van Sinterklaas en de Kerstman Op 6 december zal de Sint op zijn schimmel, vergezeld van zijn Pieten, de schoentjes komen vullen met lekkers en geschenkjes. Even later doet de Kerstman zijn intrede en legt hij iets leuks onder de kerstboom. We zijn ervan overtuigd dat deze twee ‘Heilige Mannen’ ook bezorgd zijn om het leefmilieu en zullen kiezen voor milieuvriendelijke en duurzame producten. Wanneer je houten speelgoed of papierwaren aanschaft, kijk dan zeker uit naar het FSC- of PEFC-label op het product of de verpakking. Als we willen dat onze bossen blijven bestaan, moeten we er met zijn allen een verantwoord koopgedrag op nahouden. Het kopen van FSC- of PEFC-gelabelde producten in hout of papier is een steun aan duurzaam bosbeheer, dat garandeert dat er meer bomen bijkomen dan dat er gekapt worden. Ook voor de keuze van het snoepgoed is het niet slecht om op te letten of het niet teveel suikers, kleurstoffen of andere scheikundige toevoegingen bevat. Alternatieven zijn o.a. zelfgemaakte snoepjes, fruit of noten. Een gezonde levenswijze van onze kinderen vormt immers de basis van een goede gezondheid later.

Data om te onthouden

Containerpark

Dinsdag 14 en 28 november: ophaling bordeauxkleurige en blauwe zakken Dinsdag 7 en 21 november: lediging groene containers Woensdag 29 november: ophaling oud papier en karton Donderdag 2 november: ophaling grofvuil (aanmelden en sticker plakken)

Het gemeentelijk containerpark is gesloten op woensdag 1, donderdag 2, zaterdag 11 en woensdag 15 november.

de Oosterzon • november 2017

Meer info? Dienst milieu, 089 94 29 28, milieudienst@zutendaal.be


Gemeentelijke activiteiten

16 - 26 november 2017 De Smaak van Morgen Tijdens de elfde Week van de Smaak staat ‘De Smaak van Morgen’ centraal. Tussen 16 en 26 november denkt Vlaanderen bewust na over hoe onze eetmomenten er in de toekomst zullen uitzien. Kijk een week lang vooruit en ontdek de smaak van morgen! • Wordt duurzame en gezonde voeding belangrijker? • Komen er revolutionaire bereidingstechnieken op ons af? • Beïnvloeden andere culturen steeds meer onze kookgewoontes? • Bieden kleine sociale initiatieven een oplossing voor voedselverspilling? • Komen er nieuwe producten overgewaaid ... of komt onze voeding meer en meer uit een labo? • Wordt eten iets noodzakelijks dat snel moet gebeuren, of kan het nog meer een belevenis zijn die alle zintuigen aanspreekt?

Tijdens de Week van de Smaak nemen we de tijd om samen na te denken over en te genieten van de Smaak van Morgen.

Kookworkshop: Kruiden op je bord

Dinsdag 21 november - 19.30 uur - Parochiecentrum Kruiden geven je gerechten niet alleen extra kleur en smaak, ze zijn ook heel gezond! Kom daarom naar de kookworkshop met kruiden in de hoofdrol! Prijs: 8 euro Inschrijven is verplicht, er zijn maar beperkte plaatsen! Meer info & inschrijven? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be, inschrijven via www.ticketgang.be/event.php?key=48985

Eet lokaal, denk Globaal Onder de noemer ‘Eet lokaal, denk globaal’ werkt de gemeente Zutendaal verschillende projecten uit rond duurzame land- en tuinbouw, gezond en lokaal geproduceerde voeding, eerlijke handel in Noord en Zuid, …

Lezing: Verwarm je eten en niet de aarde!

Donderdag 16 november - 20 uur - brasserie De Kapelanij Hoe kun je lekker en gezond eten en tegelijk zorg dragen voor je leefomgeving?! Tijdens deze interactieve uiteenzetting wordt er aandacht gegeven aan productie, transport, handel en bereiding van voedsel, maar wordt er ook stilgestaan bij verwerking van afval. Tips worden aangereikt om de impact van voeding op het leefmilieu te verkleinen. Met inschrijving, beperkte plaatsen! Meer info & inschrijven? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be

Dorpsrestaurant

Dinsdag 21 november - vanaf 12 uur - Posthalt Wiemesmeer Voor slechts 7 euro geniet je onder het motto ‘ontmoeten en eten’ van een lekker driegangenmenu. Reserveren kan vanaf 3 tot 18 november. Menu: Rookworstsoep – stoofvlees met appelmoes en puree – tiramisu Betalen en inschrijven doe je steeds bij het OCMW, de dienst vrije tijd of de bibliotheek. Laat ons ook weten indien je een vegetarisch of diabetes menu wilt. De gerechten worden door de cateraar standaard zoutarm bereid. Schreef je je in maar kan je er toch niet bij zijn, meld dit dan tijdig. Meer info? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be de Oosterzon • november 2017

9


BIBLIOTHEEK Openingsuren: dinsdag van 18 tot 20 uur woensdag van 14 tot 18 uur vrijdag van 18 tot 20 uur zaterdag van 10 tot 12 uur De bib is gesloten op woensdag 1 november, zaterdag 11 november en woensdag 15 november.

Thema: Als lezen moeilijk gaat Groteletterboeken

Hou je van lezen, maar worden de letters stilaan te klein? Dan biedt onze collectie groteletterboeken de oplossing. De originele tekst gedrukt in een groot lettertype zorgt voor aangenaam leesplezier. Je vindt ze in de bib achter het rek van onze sprinters.

Daisy-boeken

Tip 1: Fotokaders in de bib Tot eind december hangen in de bib enkele fotokaders die een idee geven over onze activiteiten, naast het uitlenen van boeken.

Tip 2: 8ste editie Hilarion Thans Poëziewedstrijd

Goed nieuws voor dichters en aspirant-dichters en eigenlijk ook voor hen die van Nederlandstalige poëzie houden. Van 18 september t.e.m. 20 november organiseert het gemeentebestuur van Lanaken, ism het Cultureel Centrum en de Openbare Bibliotheek, de 8e editie van de Hilarion Thans Poëziewedstrijd. Iedereen die in Vlaanderen woont kan deelnemen met max. twee Nederlandstalige gedichten. Voor elke categorie zijn er mooie prijzen voorzien. Het volledige wedstrijdreglement kan je terugvinden op de webetalage van bib Lanaken, alsook op de pagina van het Cultureel Centrum Lanaken (Inzendingen ten laatste 20 november). Nieuwste aanwinsten

Een Daisy-boek is een luisterboek op een speciale cd voor personen met een leesbeperking. Het grote voordeel daarvan is dat je zo'n 'boek' kan hanteren als een gewoon boek. Je kan in één ruk doorlezen, maar je kan ook door het boek bladeren, van zin naar zin, bladzijde naar bladzijde en van hoofdstuk naar hoofdstuk. Een Daisy-boek beluister je met een heel gemakkelijk toestel, de Daisy-speler. Maar je kan ze ook afspelen op je computer en op een MP3-speler, met aangepaste software (gratis verkrijgbaar en gratis te downloaden via luisterpuntbibliotheek.be). De bib heeft één Daisy-speler die je eenmalig kan uittesten voor 3 weken.

Luisterboeken

De bib bezit enkele luisterboeken voor kinderen en ook heerlijke hoorspelen. De reeks 'Heerlijke Hoorspelen' zijn knotsgekke audioverhalen met eigenzinnige interpretaties van bestaande sprookjes of verhalen van bekende auteurs (Andersen, Grimm, Shakespeare, Verne,..) voor kinderen van 9 tot 106. Ze worden uitgegeven onder de vorm van een prachtig geïllustreerd boek met cd en downloadcode. Alle titels vind je terug in onze catalogus, zoekterm, groteletterboek, Daisy- of luisterboek.

Verwendag 7 oktober Tijdens onze verwendag op zaterdag 7 oktober mochten we opnieuw een mooi aantal bezoekers ontvangen. Bij deze gelegendheid konden onze bezoekers meedoen met de wedstrijd “win een boekenbon”. Mevr. Kim Hajek mag zich de gelukkige winnaar noemen.

10

de Oosterzon • november 2017


Tienerwerking spokentocht Zaterdag 4 november - 18.30 uur - JH De Kaller

Gemeentelijke activiteiten

Dit jaar gaan we met de Zutendaalse tienerwerking naar de spannende spokentocht in Schoonbeek. Kom mee en geniet van allerlei stunts en griezelige decors. Prijs: 5 euro. Leeftijd: 10 + Meer info? Dienst jeugd, 089 62 94 56, jeugddienst@zutendaal.be

Knuffelturnen: genieten, voelen, ontspannen en beleven

Zaterdag 4 november – om 10 en om 11 uur - IBO Pierewiet Knuffelturnen is een leuke variant van bewegingsopvoeding voor peuters en kleuters samen met één van hun (groot)ouders. Met leuke oefeningen gaan we op zoek naar de grenzen van ons lichaam. De relatie tussen kind en (groot)ouder staat centraal, maar ook de relatie tussen de kleuters onderling wordt gestimuleerd. Van 10 tot 10.45 uur: een sessie voor peuters van 1,5 tot 3 jaar, van 11 tot 11.45 uur: een sessie voor kleuters van 3 tot 5 jaar. Na deze gratis kennismaking kan je op verzoek een reeks volgen van zes sessies. Maximum 10 kindjes per sessie. Praktisch: een grote handdoek meebrengen. Meer info & inschrijven? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be

Infosessie: Werk en gezin in balans Donderdag 23 november - 20 uur - IBO Pierewiet

Tegenwoordig heeft iedereen het druk, je leven wordt steeds vaker bepaald door anderen. Je hebt door je drukke job, gezin, geen tijd meer voor jezelf. Je wil meer rust, maar hoe doe je dat? Grietje, Nadine en Petra geven jou pasklare tips om meer rust in je hoofd te creëren. Een samenwerking van Huis van het Kind en Gezinsbond Zutendaal Gratis toegang Meer info? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be

Opfrissing verkeerscode (deel 1) Dinsdag 14 november - 9.30 uur - cultuurcentrum Het gemeentebestuur organiseert samen met OKRA en verkeerspolitie CARMA een opfriscursus ‘Wegcode’. De twee uur durende cursus omvat vooral een algemene toelichting met mogelijkheid tot vraagstelling.De belangrijkste wijzigingen in het verkeer komen aan bod. Wil je graag bijblijven in het verkeer? Schrijf je dan alvast in voor deze gratis sessie. Iedereen is welkom. In de loop van 2018 komt ook de fietser en voetganger in het verkeer aan bod via een cursus. Maar hier verneem je meer over op een later tijdstip. Meer info en inschrijven? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be Dienst mobiliteit, 089 62 94 49, ellen.kossig@zutendaal.be

18-jarigen dag

Zaterdag 25 november - 17.30 uur - JH De Kaller Ook dit jaar organiseert de jeugddienst een speciale dag in het teken van de Zutendaalse 18-jarigen. Programma: 17.30 uur: samenkomst jeugdhuis de Kaller 18.00 uur: steengrillen & bowlen in Diepenbeek 21.00 uur: Winterland Hasselt ± 00.00 uur: terug in zutendaal Inschrijven verplicht vóór 18 november. Meer info & inschrijven? Dienst jeugd, 089 62 94 56, jeugddienst@zutendaal.be

de Oosterzon • november 2017

11


UiTinZutendaal Zo 29/10 tot wo 1/11 Tentoonstelling Rachelle Schroyen & boekenbeurs

Cultuurcentrum, telkens van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Meer info? vtbKultuur, chris.remans@scarlet.be, www.vtbkultuur.be/zutendaal, Davidsfonds, narde.maesen@skynet.be

Wo 1/11

Gezelschapsspellenavond De Biechtstoel (Hoogstraat 10) van 19 tot 23 uur. Ook op 15/11, 29/11 en 13/12 Gratis deelname. Meer info? info@boardgaminginc.be of www.boardgaminginc.be

Do 2/11

Knutselen: Bloemetjeskrans met eierkartons 1 Parochiecentrum Van 19.30 tot 22.30 uur. Prijs: € 5, leden: € 3 Meer info & inschrijven? KVLV Zutendaal, Agnes Weytjens-Schepers, 089 61 40 58

Vr 3/11

SJANS BAÃR 2.0 - Fusion DJ Contest Ben je een opkomende dj en wil jij tussen onze line-up staan op Fusion 2017? Doe dan zeker mee met onze dj contest! Meer info? KSA Zutendaal info@ksazutendaal.be

Za 4/11

Repair Café Besmer Bazaar, Gijzenveldstraat 3, Van 13 tot 15.30 uur. Meer info? besmerbazaar@gmail.com

Za 4/11 Tienerwerking spokentocht

Vertrek: 18.30 uur jeugdhuis de kaller Prijs: 5 euro. Jaar 10 + Meer info? jeugddienst@zutendaal.be

Za 4/11

Huis van het Kind - beweegsessie Knuffelturnen (zie p. 11) IBO Pierewiet om 10 uur (sessie 1) en om 11 uur (sessie 2). Meer info & inschrijven? welzijn@zutendaal.be

Sint-Hubertusfeesten Sint-Hubertusplein doorlopend anaf 10 uur. Meer info? www.sinthubertusfeesten.be

Za 4/11

Snuffelen tussen bruikbare spullen Besmer Bazaar, Gijzenveldstraat 3, van 10 tot 16 uur. Meer info? www.facebook.com/besmerbazaar

12

de Oosterzon • november 2017

Kookles: Alles in één pot Parochiecentrum Van 19.30 tot 22.30 uur. Prijs: € 8, leden: € 5 Meer info & inschrijven? KVLV Zutendaal, Lieske Valee, 089 61 15 42

Vr 10/11

Dag van de jeugdraad (zie p.16) JH De Kaller vanaf 18.30 uur, voor alle vrijwilligers van erkende jeugdverenigingen. Inschrijven? Dienst jeugd, 089 62 94 56, jeugddienst@zutendaal.be

Vr 10/11

Bloedcollecte Rode Kruis Parochiecentrum (lokaal Rode Kruis) van 17 tot 19.30 uur. Meer info? bloed@zutendaal.rodekruis.be of www.rodekruis.be/afdeling/zutendaal/

Za 11/11 & Zo 12/11

Zo 5/11

Vogelverkoop Zaal Avdâq, van 8 tot 12 uur. Meer info? De Kneuter Zutendaal, kneuter@telenet.be

Zo 5/11

Wandeling ‘Aan de Schemmersberg’ Genk (7 km) Samenkomst: Vijverplein Van 13.30 tot 16.30 uur. Meer info? VWB Zutendaal, chris.remans@scarlet.be, hermanthijs1@gmail.com

Zo 5/11

Vr 3/11

Do 9/11

Restaurantdagen K. Zutendaal VV Kantine Kerkeberg. Schrijf tijdig in! Meer info & inschrijven? www.zvv.be

Zo 12/11

Kiennamiddag Parochiecentrum om 14 uur. Hoofdprijs: led-tv. Meer info? Samana (Ziekenzorg), Herman Brepoels, 089 61 16 09

Ma 13/11

Infosessie: Yakult, de wereld van het onzichtbare Parochiecentrum Van 19.30 tot 22.30 uur. Meer info? KVLV Zutendaal Lieske Valee, 089 61 15 42

Mosselfestijn Zaal Posthalt van 11.30 tot 19 uur. Meer info & inschrijven? Gemengd Zangkoor Heidegalm, 0479 86 16 59 (M. van der Sman) of opdebeeckconny@hotmail.com

Di 14/11

Ma 6/11

Wo 15/11

Hobbyclub Wij leren van elkaar Cultuurcafé van 19.30 tot 22 uur (elke maandag). Prijs: € 0,50 Meer info? 089 61 30 80 of noella.kerkhofs@scarlet.be

Di 7/11

Start damesturnen Sporthal De Blookberg iedere dinsdag van 20 tot 21 uur. Prijs: € 2,5 Voor jong en niet zo jong. Nieuwe turnjuf Debbie Hermans Meer info? Marleen, 0468 12 61 84

Opfrissing verkeerscode (zie p. 11) Cultuurcentrum om 9.30 uur. Meer info? welzijn@zutendaal.be of ellen.kossig@zutendaal.be

Bezoek vliegveld Zwartberg Vertrek Vijverplein van 13.00 tot 16 uur. Aantal deelnemers beperkt! Prijs: € 6 (leden vtbKultuur, VWB en Davidsfonds: € 5) Meer info & inschrijven? vtbKultuur, chris.remans@scarlet.be, 089 61 13 11 of Nardé Maesen, 089 61 10 65

Wo 15/11

Reisreportage ‘Argentinië’ bij vtbKultuur Genk Vertrek Vijverplein van 20 tot 22 uur. Meer info? vtbKultuur chris.remans@scarlet.be, 089 61 13 11


UiTinZutendaal Do 16/11

Bezoek aan Havenhuis Antwerpen Vertrek met autocar aan Lieteberg om 12.30 uur. Meer info? Neos Zutendaal maria.louisa.leenders@telenet.be

Do 16/11

Lezing: Verwarm je eten en niet de aarde! (zie p.9) Brasserie De Kapelanij om 20 uur. Meer info & inschrijven? welzijn@zutendaal.be

Vr 17/11 – Za 18/11 – Zo 19/11 Vr 24/11 – Za 25/11 – Zo 26/11

Toneelopvoering: de SLAPPE der WET Cultuurcentrum van 20 tot 23 uur (zo 26/11 van 15 tot 18 uur). Prijs: € 9 Meer info? 089 30 50 55 of reserveren@bemmelke.be

Do 23/11

Workshop: Acteren voor beginners Posthalt van 19 tot 22 uur. Ook sessies op 30 november en 7, 14, 21 december. Ervaring is niet nodig! Maak kennis met de basisvaardigheden van een acteur. Prijs: € 45 Meer info? theater-sprankel@telenet.be

Do 23/11

Huis van het Kind: Vorming Werk en gezin in balans (zie p. 11) IBO Pierewiet om 20 uur. Meer info & inschrijven? welzijn@zutendaal.be

Za 25/11

Kaartavond Kwajongen Lindenhof (Veugenstraat 48) Van 20 tot 23 uur. Prijs: € 7 (VVK: € 5). Eerste prijs: half varken. Meer info? www.facebook.com/flzutendaal

Za 25/11

Za 18/11

FUSION Jaarlijkse KSA fuif JH De Kaller van 21 tot 3 uur. Meer info? KSA Zutendaal info@ksazutendaal.be

Winkelreis Roermond Vertrek Vijverplein om 9 uur. Prijs € 16, leden: € 13 Meer info? Thérèse Peeters, 0478 40 72 45

Za 25/11

18-jarigen dag (zie p. 11) JH De Kaller om 17.30 uur. Meer info & inschrijven? jeugddienst@zutendaal.be

Za 25/11 Zo 19/11

Natuurexploratie: Ter Dennen Vertrek Nettersheimplein, van 14 tot 18 uur. Prijs: gratis Meer info? Milieuvereniging De Ortolaan, 089 71 35 55

Di 21/11

Week van de Smaak (zie p. 9) Kookworkshop: Kruiden op je bord Parochiecentrum om 19.30 uur. Meer info & inschrijven? welzijn@zutendaal.be

Kunstzinnige viering St.-Jozefskerk Wiemesmeer-Zutendaal om 18 uur. Jeroen Follon: orgel. Meer info? Werkgroep Kunstzinnige Vieringen, edith.cuypers@scarlet.be

Zo 26/11

Gezinsbond: Sinterklaasfeest Parochiecentrum om 14.30 uur. Geschenk voor elk kind. Vooraf inschrijven. Meer info & inschrijven? Els Vanoirbeek, 089 62 24 31)

Di 28/11

Dorpsrestaurant (zie p. 9) Posthalt Wiemesmeer om 12 uur. Meer info? welzijn@zutendaal.be

Neos Zutendaal doet mee aan de provinciale Quiz Samenkomst aan Lieteberg. Meer info? maria.louisa.leenders@telenet.be

Do 23/11

Di 28/11

Di 21/11

Bloemschikken Parochiecentrum van 19.30 tot 22.30 uur. Prijs: € 5, leden: € 3. Beginnelingen welkom. Meer info & inschrijven? KVLV Zutendaal, Agnes Schepers, 089 61 40 58 of Thérèse Peeters, 0478 40 72 45

Kooklessen voor dames Parochiecentrum van 19.30 tot 22 uur. Thema: Spaanse keuken. Prijs: € 12 (niet-leden: € 17) Meer info & inschrijven? patty.schrijvers@telenet.be

Di 28/11

Lezing: Vogels in de winter Lieteberg van 19 tot 21.30 uur. De natuur ontdekken begint in je eigen tuin! Gratis deelname. Meer info? 089 25 50 60 of educatie@lieteberg.be, www.natuurpunt. be/agenda/lezing-vogels-de-winterzutendaal-24580

Wo 29/11

Infosessie: successie en erfenis Infosessie wordt gegeven door notaris Ann Berben. Posthalt van 20 tot 23 uur. Gratis deelname. Meer info? CD&V Zutendaal, servaas.dreesen@zutendaal.be

Do 30/11

Knutselen: Bloemetjeskrans met eierkartons 2 Parochiecentrum van 19.30 tot 22.30 uur. Vervolg op de les van 2/11. Prijs: € 5, leden: € 3 Meer info? KVLV Zutendaal, Agnes Weytjens-Schepers, 089 61 40 58

Do 30/11

Filmvoorstelling Demain (zie p. 8) Cultuurcentrum om 20 uur. Kadert in het project ‘Eet lokaal, denk globaal’. Gratis toegang. Meer info? milieudienst@zutendaal.be

Vr 1/12

Kampioenschap 'Vijftienen' Schutterslokaal vanaf 19.30 uur. Kaartspel wat enkel in Zutendaal gespeeld word. Meer info? 0494 87 95 89

Jouw activiteit in de volgende in Zutendaal Oosterzon? Geef je evenement in voor 6 november op www.uitdatabank.be voor de Oosterzon van december! Zo verschijnt je activiteit niet enkel hier, maar ook op www.uitinvlaanderen.be, tal van andere digitale en gedrukte agenda’s en natuurlijk op www.zutendaal.be. Ook de wekelijks terugkerende activiteiten vind je op onze website. Meer info? Dienst communicatie, 089 62 94 29 ruth.indesteege@zutendaal.be

de Oosterzon • november 2017

13


Lekker Lokaal • 24 september

Het was een zonovergoten vijfde editie van het ecocultureel evenement Lekker Lokaal. Meer dan 2000 bezoekers genoten opnieuw van de biomarkt, het gezellige terras, demonstraties van oude ambachten, het optreden van volksdansgroep 't Klompke, … Kinderen haalden hun hartje op bij de draaimolen en boerderijspelen. Chef-kok Giovani Oosters verwende de fijnproevers met een culinair hapje met ingrediënten van eigen bodem.

Opleiding AED • 1 oktober

In het kader van het charter ‘Hartveilige gemeente’ nam een 20-tal inwoners deel aan de AED-opleiding die het gemeentebestuur aanbiedt. Vaste partner voor het geven van de lessen is het Rode Kruis Zutendaal.

Opening hondenuitloopweide • 1 oktober

Op 1 oktober werd de nieuwe hondenuitloopweide officieel in gebruik genomen. Dit gebeurde in samenwerking met de Zutendaalse Vrije Hondenschool en het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. Nadien was er een receptie voor de enthousiaste baasjes en hun honden.

13de Alvermannekestocht • 13 oktober

© Ivanka Cuypers - Photography IC

De 13de Alvermannekestocht, georganiseerd door Bezoekerscentrum Lieteberg, was weer een schot in de roos. Talrijke vrijwilligers waaronder Theater Sprankel en het Zutendaals Mannenkoor zorgden voor een spectaculaire en sprookjesachtige wandeling voor 350 deelnemers doorheen de Zutendaalse bossen en het blotevoetenpad.

14

de Oosterzon • november 2017


Terugblik Sporteldag •10 oktober

Nieuwe sportactiviteiten, maar ook traditionele beweegactiviteiten zorgden voor een gezellige en actieve sfeer op de 9de editie van de Zutendaalse Sporteldag. Bijna 40 deelnemers genoten van het aanbod in en rond sporthal ‘de Blookberg’.

Levensloop • 14-15 oktober

Ook dit jaar hebben de Zutendaalse inwoners in grote getalen hun steentje bijgedragen aan de Levensloop in Genk. Basisschool De Parel was met hun hele team aanwezig en kon, mede door een vooraf georganiseerde sponsorloop, het mooie bedrag van € 6341.50 doneren aan de organisatie. Vandaar ook een dikke merci aan alle kinderen, ouders, grootouders, het hele schoolteam en in het bijzonder aan de teamkapitein juf Anny Vanderlinden.

Onthaaldag nieuwe inwoners • 8 oktober Gouden bruiloft

Edgard Martens & Edith Schulz - 04.10.1967 Zondag 8 oktober ontving het schepencollege de nieuwe inwoners. Vanuit Lieteberg doorkruisten ze Zutendaal per bus en hielden ze een tussenstop op Papendaalheide. Het werd een aangename kennismaking.

de Oosterzon • november 2017

15


e Verantwoordelijk

Frietbus Stand-up comedy Spelcompetitie Afterparty

endaal plein 1, 3690 Zut its, Oosterzonne uitgever: Dirk Sm

ller a K e D H J r u u 0 2017 ¡ 18.3 r e b m e v o n 0 1 g renigingen e vrijda v d g u je e d n e k r e ers van de g li il w ij r v e ll a r o o V

vereniging tot Inschrijven met je

t@zutendaal.be

56, jeugddiens t jeugd, 089 62 94

Diens

16

de Oosterzon • november 2017

5 november

Profile for gemeente Zutendaal

2017 oosterzon 10 november lr  

2017 oosterzon 10 november lr  

Advertisement