Page 1

12 r 20 e b tem

sep

Huwelijksfeesten (p.3) Verkiezingen (p.4-5) Vacature PWA (p.7) Sideways (p.8) Week vd sportclub (p.9) Zot van Gezond (p.10) 4e sporteldag (p.11) Open Monumenten (p.12) Jeugdtheater (p.15) Meneer Konijn (p.16) Opening centrum (p.18-19)

jonge heide oosterzon september 2012 >> 1 op de Bezoensberg


Openingsuren diensten Opgelet! Omwille van de jaarlijkse uitstap van het gemeentepersoneel zijn de gemeentelijke diensten (inclusief het containerpark en de bibliotheek) gesloten op vrijdag 7 september. Het toeristisch hoofdkantoor in het onthaalcentrum De Lieteberg is die dag wel geopend.

Beste Zutendalenaar De zomer is voorbij en iedereen is weer terug aan het werk. Ook bij een gemeentebestuur is dat zo. Net zoals u allen blikken ook wij als bestuur graag terug naar die mooie vakantiemaanden. Het was bij momenten ontzettend druk in onze gemeente. De zwembaden bij de tropische temperaturen, de zonneconcerten, het blotevoetenpad, de jeugdbivaks, de fietsers en wandelaars en zeker de avondmarkt met de opening van ons nieuw centrum. Het waren topmomenten voor onze gemeente die meer en meer haar toeristisch imago als vakantiegemeente in Limburg opeist. De volgende jaren staan er nog heel wat investeringen in de vakantieparken op stapel. Niet om een grotere massa naar hier te halen maar wel om méér comfort voor de toerist te bieden. Dit gaat ervoor zorgen dat Zutendaal in de toekomst niet enkel in de vakantiemaanden veel bezoekers zal trekken maar het ganse jaar door. Uiteraard is dit goed nieuws voor onze handelaars maar eigenlijk ook voor u en mij. Hoeveel mensen in Zutendaal verdienen vandaag al hun boterham in de recreatie? En ook onze gemeentekas vaart hier wel bij. Dus komt de groei van het toerisme ons allen ten goede. Deze drukte brengt toch ook hinder met zich mee? Ja dit is zo maar welke vorm van tewerkstelling doet dit niet. We weten maar al te goed wat uitstoot van industrie betekent of zwaar verkeer of geur- en geluidsoverlast. Elke economische activiteit heeft voor- en nadelen. Dan scoort toerisme nog niet zo slecht. Bovendien zijn we het aan ons zelf verplicht om die rijke natuur die Zutendaal toch wel heeft te bewaken en te bewaren want anders eten we onze eigen inkomsten op. En dat is nu net één van de belangrijkste omgevingsfactoren waarom onze gemeente Zutendaal enkele jaren terug als aangenaamste woongemeente van Vlaanderen werd bekroond. Deze maand starten nog de herinrichtingswerken en de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Stalkerweg, de aanleg van een voetpad langs de Gijzenveldstraat, de nieuwbouw van de technische dienst aan de Langendijkstraat, de aanleg van een veilige fietsoversteek Kempenseweg-Veugenstraat en de nieuwbouw van residentie Oosterzonne. U merkt dat de vakantie ook voor ons voorbij is. Uw burgemeester Jos Beuls

>> Gemeentehuis Oosterzonneplein 1 tel. 089 62 94 20 maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 uur en woensdag ook van 14 tot 18 uur informatie @ zutendaal.be >> Containerpark Langendijkstraat 17 tel. 089 65 02 58 dinsdag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur zaterdag van 8.30 tot 12 en van 12.30 tot 15 uur >> Bibliotheek Oosterzonneplein 6 tel. 089 62 94 58 bibliotheek@zutendaal.be dinsdag en vrijdag van 18 tot 20 uur, woensdag van 14 tot 18 uur en zaterdag van 10 tot 12 uur >> Toeristisch hoofdkantoor onthaalcentrum De Lieteberg Stalkerweg tel. 089 25 50 60 toerisme@zutendaal.be van Pasen tot Allerheiligen: elke dag van 10 tot 19 uur van Allerheiligen tot Pasen: elke dag van 10 tot 17 uur >> OCMW-Sociaal Huis Daalstraat 2 tel. 089 62 38 60 Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur De uren van de zitdagen per dienst vind je terug op www.zutendaal.be >> PWA Daalstraat 2 (gebouw OCMW-Sociaal Huis) tel. 089 62 38 67 pwazutendaal@telenet.be maandag & vrijdag: op afspraak dinsdag & donderdag van 9 tot 12 uur, namiddag op afspraak woensdag van 9 tot 12 uur

Zitdag burgemeester

Iedere woensdag van 16.30 tot 17.30 uur op het gemeentehuis

Voor meer info

over onze gemeente surf je snel naar www.zutendaal.be oosterzon september 2012 >> 2


Briljanten huwelijksfeest

Albert Panis en Liza Geusens uit de O.-L.-Vrouwestraat huwden op 17 mei 1947.

Diamanten huwelijksfeest

Frans Gregoor en Anna Thaens uit de Hoogputstraat trouwden op 14 augustus 1952.

Gouden huwelijksfeesten

Leopold Thys en Jenny Leekens uit de Stalkerweg stapten in het huwelijksbootje op 18 april 1962.

Jean Loyens en Idalie Thielens uit de Sprinkelestraat trouwden op 24 april 1962.

Jef Beuls en Lisa Nijs uit de Looienveldstraat huwden op 7 juni 1962.

Bèr Eerlingen en Irma Caubergh uit de Jagerstraat huwden op 28 juni 1962.

Jef Noben en Magda Hansen uit de Pandenstraat trouwden op 18 juli 1962.

Marcel Vrancken en Lisette Claesen uit de Genkerweg trouwden op 3 augustus 1962. oosterzon september 2012 >> 3


Gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012 Op 14 oktober 2012 gaan we met zijn allen naar de stembus om een nieuwe gemeente- en provincieraad te kiezen.

Ben je Belg en ouder dan 18, dan stem je voor alle verkiezingen. Ben je geen Belg maar EUonderdaan of afkomstig van buiten de Europese Unie, dan kan je stemmen voor de gemeenteraad. Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie heeft de keuze gehad om zich in te schrijven op de kiezerslijst.

In België is er stemplicht Dit geldt ook voor een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die zich ingeschreven heeft op de kiezerslijst.

Bij volmacht stemmen Soms moet je als kiezer niet zelf naar het stemlokaal om te stemmen. Je kan een andere kiezer in je naam laten stemmen. Je geeft die andere kiezer hiervoor een volmacht. Je hebt hiervoor het volmachtformulier (A95) nodig en het gevraagde attest waarmee je bewijst dat je niet kan gaan stemmen. Wanneer kan je een volmacht geven? - Je bent omwille van medische redenen niet in staat om te gaan stemmen. - Je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Ook de leden van je gezin die met je in het buitenland verblijven en die moeten gaan stemmen, kunnen een volmacht geven. - Je bent in België, maar moet op de dag van de verkiezingen werken. - Je of iemand van je gezin – met wie je samenwoont – oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit. - Je verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming. - Je geloofsovertuiging laat je niet toe om te gaan stemmen. - Je bent student en kan om studieredenen niet gaan stemmen. - Je verblijft om privé-redenen tijdelijk in het buitenland. Aan wie kan je volmacht geven? Je kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer. Er zijn geen andere voorwaarden. De volmachtkrijger kan per verkiezing maar één stem per volmacht uitbrengen. De volmacht geldt voor al de verkiezingen waarvoor jij (volmachtgever) moet stemmen. Maar de volmachtkrijger kan enkel voor iemand gaan stemmen bij de verkiezingen waar hij zelf aan deelneemt. Wie kan een volmacht krijgen? De persoon aan wie je jouw volmacht geeft is de volmachtkrijger. Hij/zij gaat in jouw naam stemmen. De volmachtkrijger moet dit doen in het stemlokaal waar jij (de volmachtgever) moet gaan stemmen, bij het stembureau dat op jouw oproepingsbrief staat. Volmachtformulieren en meer info kan je bekomen op de dienst burgerzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis (zie pagina 2). Of mail naar bevolking@zutendaal.be.

Meer info over de verkiezingen? Voor alle informatie over de verkiezingen kan je terecht op www.vlaanderenkiest.be, de officiële verkiezingswebsite van de Vlaamse Overheid. Vanaf 25 september vind je hier ook de kandidatenlijsten. Op 14 oktober krijg je er alle officiële uitslagen en tussentijdse resultaten te zien.

oosterzon september 2012 >> 4


Digitaal stemmen in 12 stappen

Liever zelf oefenen? Je kan in het gemeentehuis, de bibliotheek en het OCMW tijdens de openingsuren (zie pagina 2) oefenen op een opgestelde stemcomputer.

oosterzon september 2012 >> 5


n e t e w m o d e o

g

>>>

Verschillende attesten gratis door komst van digitaal loket

>>>

Digitaal loket mybelgium.be

>>>

>>>

www.zutendaal.be, de gemeentelijke website van Zutendaal wordt dit jaar nog volledig vernieuwd. De bedoeling is om de nieuwe website een meer hedendaagse look te geven en vooral om de website gebruiksvriendelijker te maken. Bovendien krijgt deze nieuwe website een digitaal loket. Verschillende gemeentelijke documenten kunnen dan online worden opgevraagd. In de gemeenteraad van juli werd hiervoor het belastingsreglement alvast aangepast. Een aantal documenten zoals de attesten van woonst, gezinssamenstelling, uittreksel strafregister,…, die normaal gezien betalend waren, zijn vanaf 1 augustus gratis. www.zutendaal.be

Wist je dat je op www.mybelgium.be, de website van de federale overheid, nu al terecht kan voor heel wat online overheidsdiensten en -documenten? Communiceren met de overheid was nog nooit zo eenvoudig. Met een paar muisklikken krijg je toegang tot je persoonlijke dossiers. Bovendien hoef je geen rekening te houden met openingsuren van de dienst die je nodig hebt. Je kan er online altijd terecht, wanneer het jou het beste past. Dankzij je elektronische identiteitskaart beschik je over een onmiddellijke toegang tot je bevolkingsdossier bij het Rijksregister. De bekendste toepassing is Tax-on-Web. Maar je kan er ook terecht voor een attest van woonst of samenstelling van gezin. www.mybelgium.be

Buzzy Pazz De Lijn De start van het nieuwe schooljaar kondigt zich aan. Heel wat jongeren die met de bus naar school gaan, vernieuwen of kopen hun busabonnement. Sinds 1 augustus kan je het attest van gezinssamenstelling, dat je nodig hebt bij de aankoop van een Buzzy Pazz van de Lijn, gratis opvragen bij dienst burgerzaken. Dit kan per mail. Of je kan zelf langsgaan tijdens de openingsuren van het gemeentehuis (zie pagina 2). Heb je een elektronische identiteitskaart en kaartlezer? Dan kan je je Buzzy Pazz ook volledig online bestellen via de website van de Lijn, www.delijn.be. Wist je trouwens dat de gemeente Zutendaal een overeenkomst heeft met de Lijn. Hierdoor krijg jij als inwoner maar liefst 25 procent korting op een Buzzy Pazz of Omnipas. De Lijn verrekent deze korting automatisch bij je aankoop.

Campagne gas - elektriciteit: durf vergelijken! In het dagelijkse leven moet je steeds keuzes maken. Daarvoor vergelijk je de verschillende alternatieven die je worden aangeboden. Voor energie en meer bepaald voor gas en elektriciteit is het niet altijd eenvoudig om de beste leverancier of de juiste formule te kiezen. Daarom heeft de gemeente Zutendaal beslist om mee te werken aan de nationale informatiecampagne. Een campagne? Waarvoor? • Je weet niet hoe je moet vergelijken? • Je weet niet hoe je naar een andere leverancier of naar een andere tariefformule moet overstappen? • Je bent bang voor verandering of voor mogelijke problemen? • Je wenst informatie over de vergelijkingsmogelijkheden? • Je hebt geen toegang tot de vergelijkingstools (via internet bijvoorbeeld)? Daarom, maar waarschijnlijk ook om andere redenen, is deze campagne voor jou geschikt! Ze richt zich tot iedereen. Een campagne? Hoe? Op 18 september tussen 15 en 20 uur is er in Zutendaal een spreekuur om je te helpen de beschikbare vergelijkingstools op het internet te gebruiken zodat je de aanbiedingen van de verschillende aardgas- en elektriciteitsleveranciers kunt vergelijken en zelf een keuze kunt maken met kennis van zaken (prijs, vast of variabel contract, dag-/nachttarief, groene energie, …). Een campagne? Wat moet ik doen? • je laatste jaarlijkse factuur (globale afrekening, eindafrekening) van je huidige aardgas- of elektriciteitsleverancier meebrengen; • naar het gemeentekantoor gaan waar de spreekuren gehouden worden. Gratis spreekuur in de gemeente Zutendaal: 18 september 2012 - tussen 15 en 20 uur - raadszaal gemeentehuis Voor meer informatie: www.zutendaal.be

oosterzon september 2012 >> 6


Vacature vzw PWA Zutendaal Het dienstenbedrijf VZW PWA Zutendaal wenst haar team van huishoudhulpen te versterken met twee deeltijdse huishoudhulpen (via dienstencheques): Minimum 13 uur/week, maximum 25 uur/week. De werkuren en werkdagen zijn in onderling overleg overeen te komen. De kandidaten moeten graag poetsen, gemotiveerd zijn om te werken, een goede fysiek hebben, klantvriendelijk en betrouwbaar zijn en goed Nederlands spreken. Wij bieden een job dicht bij huis en een job die je kan combineren met de zorg voor een gezin onder goede arbeidsvoorwaarden. Onze organisatie heeft aandacht voor begeleiding en ondersteuning van haar personeel. Wie wil solliciteren mag contact opnemen met de coördinator, mevrouw Veronique Husson via mail pwazutendaal@telenet.be of via het telefoonnummer 089 62 38 67.

• WEGENWERKEN

Gouden priesterjubileum

Fietsoversteekplaats Kempenseweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer start in het najaar met wegenwerken op de Kempenseweg in Zutendaal. Ter hoogte van de Veugenstraat en de Boeneveldstraat wordt een fietsoversteekplaats aangelegd. Ook een gedeelte van de fietspaden wordt heraangelegd en verkeersveiliger gemaakt. Verfraaiing andere fietspaden In de zomer werden nog een aantal andere gemeentelijke fietspaden verfraaid. Voor de herstelwerken aan het fietspad van de Bevertseweg kreeg de gemeente subsidies van de Provincie Limburg. Dit fietspad maakt immers deel uit van het toeristische fietsroutenetwerk.

Eerste steenlegging nieuwbouw technische dienst De gemeentelijke technische dienst krijgt een nieuw gebouw. De eerste steenlegging is voorzien op 28 september 2012. In de volgende Oosterzon lees je hier meer over.

• Opleiding gemachtigd opzichter Het gemeentebestuur overweegt om opnieuw een cursus ‘gemachtigd opzichter’ te organiseren in het najaar van 2012 of het voorjaar van 2013. Een gemachtigd opzichter (meerderjarig) heeft de bevoegdheid om het verkeer stil te leggen en om groepen voetgangers of fietsers veilig te laten oversteken. De opleiding is gratis. Personen die geïnteresseerd zijn in een opleiding mogen zich melden op de dienst welzijn, 089 62 94 52 of welzijn@zutendaal.be.

E.H. Martin Hermans uit de Noordlaan vierde op 7 juli 2012 zijn gouden priesterjubileum. Martin werd na een prachtige dankviering door het siercomité van Wiemesmeer, zijn familie en vele vrienden in de bloemetjes gezet.

• Gemeente Zutendaal informeert omwonenden van de industriezone Tiendenstraat over stofhinder Sinds 2010 ontvangt de gemeente Zutendaal regelmatig meldingen over stofhinder in de buurt van de industriezone Tiendenstraat. Niet enkel de aanwezigheid van extra stof in en buiten de woningen in de omgeving van het industrieterrein maar ook de mogelijke aanwezigheid van zware metalen in het stof baarden de omwonenden zorgen. Op vraag van het college van Burgemeester en Schepenen van Zutendaal werd bij de afdeling Toezicht Volksgezondheid aangedrongen op een onderzoek naar de samenstelling van het stof en de mogelijke impact op de gezondheid van de omwonenden. Naar aanleiding daarvan organiseerde de gemeente Zutendaal samen met de ‘afdeling Toezicht en Gezondheid van de Vlaamse Overheid’ en de ‘dienst Medisch Milieukundigen van het Lokaal Gezondheidsoverleg’ een infosessie op woensdag 22 augustus in het gemeentehuis van Zutendaal. Alle info en resultaten vind je op www.zutendaal.be oosterzon september 2012 >> 7


Sideways, het ZomerWandelKunstenFestival strijkt van 13 tot 16 september neer in Zutendaal Een internationale karavaan van 50 artiesten vergezeld van een multimediaezel maakt momenteel een heldhaftige voettocht van 334 km door België, van west naar oost, langs 49 steden en gemeenten. De reis eindigt in Zutendaal. Het startschot werd gegeven op 17 augustus. Vier weken lang ontwikkelen zich onderweg 33 artistieke projecten in de open ruimte. Wandelpaden, veldwegen en doorsteekjes verschijnen als een ontmoetingsplaats voor artiesten, bewoners, reizigers en passanten. Een mobiel laboratorium waarbij kunstprojecten zich stapvoets ontwikkelen, in interactie met elkaar en met de omgeving. In de geest van slow life laat de reis ruimte voor willekeurige ontmoetingen, omwegen en verdwalen. Tijdens de weekends is er voor de bezoekers een waaier van activiteiten, symposia en walkshops. De DonkeyXote ondersteunt als mobiel kantoor de artiesten op hun maandlange expeditie. Deze multimedia-ezel uitgerust met een laptop, timelapse camera, geluidsopname-systeem en zonnepanelen documenteert de indrukken en ervaringen op www.sideways2012.be, dag na dag, stap voor stap! Maar hoe is de conditie van de stappers na 334 kilometer? Welke artistieke energieën vloeien voort uit de 4 weken durende mobiele residentie? Welke geruchten worden rondgestrooid in het zog van de karavaan? In Zutendaal komen de verschillende bewegings- en verhaallijnen van Sideways samen in een slotweekend met het slotsymposium ‘Moving On’. Geen eindbestemming, maar een tijdelijk knooppunt van ervaringen. De Sideways karavaan strijkt neer in het bezoekerscentrum De Lieteberg met uitlopers in de omgeving en op bioboerderij ‘t Gebroek langs de Zuurbroekstraat. Met het internationale symposium ‘Moving On’ is er een moment van uitwisseling en reflectie. De artistieke projecten die onderweg, stap voor stap, vorm kregen, worden voorgesteld. IEDEREEN VAN HARTE WELKOM! Meer info op www.sideways2012.be of 089 62 94 50 (gem. cultuurdienst)

SIDEWAYS in ZUTENDAAL plaats: Lieteberg en omgeving bioboerderij ‘t Gebroek

Donderdag 13/9/2012 Aankomst van de wandelkaravaan aan bezoekerscentrum De Lieteberg. Het exacte uur is nog niet bekend (ergens tussen 17 en 20 uur). Kom samen met ons deze bonte bende van internationale kunstenaars en andere moedige wandelaars een hart onder de riem steken. Zaterdag 15/9/2012 • restobar Lekkermakery • symposium “Moving on” • sympath (symposiumpad rondom de Lieteberg met verschillende standjes, workshops,...) • wandelperformance ‘Schoen vol moed/glasbak’ • sound walking performance (vertrek aan de oude KSA-’barak’ in de Schoolstraat) Zondag 16/9/2012 • restobar Lekkermakery • ochtendwandeling via trage wegen • wandelperformance ‘Schoen vol moed/glasbak’ • 5 elements meditation earth (rondom de Lieteberg) • talking performance bij de talking tree (bioboerderij ‘t Gebroek) • wandelperformance ‘Schoen vol moed/glasbak’

>

>

>

>

oosterzon september 2012 >> 8


Maak in de week van 8 tot 16 september kennis met verschillende Zutendaalse sportclubs. Ontdek hieronder wat ze te bieden hebben.

Voor personen ouder dan 16 jaar is er het originele klepschieten. Personen jonger dan 16 jaar kunnen schieten met een luchtdrukkarabijn. Waar? Achter hotel Apollo, Gijzenveldstraat 42 Info? Lambert Ramaekers - 089 71 88 58 of 0473 36 92 08 lambertramaekers@hotmail.com

>>>

K. Zutendaal VV

• Wo 12/9 demotraining debutantjes en duivels om 18.15 uur • Do 13/9 om 20 uur wedstrijd beloften tegen R. Neeroeteren - Maaseik • Vr 14/9 open training debutantjes en duivels om 18.15 uur • Zo 23/9 ploegenvoorstelling om 14.30 uur (voor wedstrijd 1ste elftal tegen RC Reppel) Waar? Voetbalterreinen KZVV, Blookbergstraat 16 Info? Danny Bijnens - 089 61 37 52 - zutendaalvv@telenet.be www.zvv.be

>>>

Damesturnen Zutendaal

Voor dames die graag bewegen is er damesturnen. Er wordt gewerkt aan een betere conditie en uithouding en dit op leuke muziek. Er worden o.a. oefeningen gedaan met de step, spierversterkende oefeningen, buikspieroefeningen enz… En dit allemaal in een sfeer waar er plaats is voor gezelligheid. Er is geen abonnement nodig. Prijs? € 2,00 per les. • Iedere dinsdag van 20 tot 21 uur, gratis initiatieles op dinsdag 11 september Waar? Sporthal Blookberg, Blookbergstraat 7 Info? Monique Eertmans - 0478 98 16 65 - monique.eertmans@ skynet.be

>>>

Vlaamse Wandelaarsbond Zutendaal

Tijdens een mooie fietstocht kan je gratis kennismaken met de werking VWB Zutendaal. Tijdens een tocht van ca. 30 km word je onderweg een drankje (gratis) aangeboden. Inschrijving is niet nodig.

Hapkido Zutendaal

Hapkido Zutendaal nodigt iedereen uit om tijdens één van hun gratis initiatielessen kennis te maken met de club.

• Di 11/9 van 18.30 tot 19.30 uur: volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar • Wo 12/9 van 18.30 tot 19.30 uur: Hapkido Combat voor jeugd t.e.m. 15 jaar • Vr 14/9 van 19 tot 20 uur: volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar Waar? Sporthal Blookberg, Blookbergstraat 7 Info? 0477 52 10 93 - www.hapkidozutendaal.be

T.C. Zutendaal

Tennisclub Zutendaal geeft de inwoners van Zutendaal de mogelijkheid om eens gratis te tennissen en kennis te maken met de club en hun nieuwe kantine. Sportschoenen en sportieve kledij zijn verplicht. De club stelt tennisrackets ter beschikking. • Zaterdag 8/9 van 10 tot 16 uur • Zaterdag 15/9 van 10 tot 16 uur Waar? Tennisterreinen T.C. Zutendaal, Blookbergstraat 15 Info? Romain Gerits - 0496 10 04 08 - www.tczutendaal.be

Zweefvliegclub LZC Zutendaal

Leer onze Zutendaalse zweefvliegclub kennen via een uniek dagprogramma! U betaalt slechts € 15,00 voor een zweefvlucht met een vliegles en uitleg over de werking van de club, de startwijze aan de lier en de basics van het zweefvliegen. Broodjeslunch en drankje inbegrepen in de prijs. • Zondag 9/9 van 9.30 tot 19 uur • Inschrijven kan voor maximum 14 personen (first-come, firstserved) • Minimum leeftijd : 15 jaar (voorkeur voor jongeren) • Inschrijven voor 2 september • De inschrijving wordt definitief d.m.v. overschrijving van € 15,00 op de bankrekening van de club. • Als we niet kunnen vliegen door de weersomstandigheden bepalen we in overleg met de deelnemers een andere dag. Waar? Militair vliegveld, Leutsestraat 34 Info + inschrijving? promo@lzc.be

Jeugdbadmintonclub Slagveld Zutendaal

>>

De hele week kan je op de schietstand gratis het klepschieten oefenen. Dit onder begeleiding van gediplomeerde initiators en volgens de wettelijke normen. Op voorhand even bellen om een afspraak te maken!

>>

Schuttersgilde St.-Rochus

>>

>>

>>>

• Zo 9/9: fietstocht naar de Sint-Aldegondiskerk en ’t Mieleke in As

Slagveld zet haar werking in de kijker via een gratis proeftraining o.l.v. de gediplomeerde jeugdtrainer Bart Schepers. • Zaterdag 8/9 - 10.30-12.00 uur (voor jeugd tussen 7 en 18 jaar)

Waar? Vertrek met de fiets op het Vijverplein om 13.30 uur stipt Info? Chris Remans - 089 61 13 11 - chris.remans@scarlet.be

Waar? Sporthal Blookberg, Blookbergstraat Info? Frank Bijnens - frankbijnens@skynet.be - 0479 22 65 38 oosterzon september 2012 >> 9


Zot van Gezond

24 tot en met 28 september 2012 In de laatste week van september organiseert de gemeente Zutendaal het project ‘Zot van Gezond’. Je kan dan dagelijks deelnemen aan een activiteit die je bewust maakt van mentale en/of lichamelijke gezondheid. Via infosessies, workshops, de Sporteldag en een fruitproject voor kinderen krijg je meer info over hoe je gezonder kan leven door te bewegen of je voeding aan te passen.

Maandag 24 september

Woensdag 26 september

• Winkeloefening “Weet wat je eet” Cultuurcentrum (Cultuurcafé) - 14 uur Boodschappen doen is voor veel mensen routine. Het moet snel gaan en vaak kies je voor je favoriete maar niet steeds voor de gezondste producten. Tijdens deze sessie leert een diëtist je welke info je terugvindt op de etiketten van producten en hoe je de prijs-kwaliteitverhouding kan vergelijken. Gratis sessie – Inschrijven verplicht Aantal deelnemers: minimum 8 – maximum 20

• Infoavond “Rookstopcursus” Cultuurcentrum (Cultuurcafé) - 19.30 uur An Coenen, psychotherapeut en tabakoloog, vertelt je tijdens deze infoavond hoe een cursus je kan leren stoppen met roken. Je verneemt wat zo’n rookstopcursus precies inhoudt en hoe de groepssessies verlopen. Na deze infoavond kan je beslissen of je je wenst in te schrijven voor een “Rookstopcursus”. De cursus bestaat uit 8 verschillende lessen.

• Avondsessie “Op weg naar een gezondere levensstijl” Cultuurcentrum (Podiumzaal) - 20 uur Tijdens deze infosessie kom je te weten welke gevolgen beweging en voeding hebben op onze gezondheid. Leer hoe kleine veranderingen in je dagelijkse gewoontes zorgen voor resultaten op lange termijn. Gratis - Inschrijven niet verplicht Aantal deelnemers: onbeperkt

Dinsdag 25 september

Gratis infoavond - Inschrijven niet verplicht Aantal deelnemers: maximum 50

Donderdag 27 september • Lezing “Help, mijn batterijen lopen leeg” Cultuurcentrum (Podiumzaal) - 20 uur Een dipje op het werk? Je bent niet alleen. Experts Luk Dewulf en Guido Vangronsveld uit Zutendaal nemen het fenomeen onder de loep. Zij schreven een boek over het onderwerp en geven je tips over hoe je een burn-out kan vermijden door gebruik te maken van je eigen talenten. Gratis - Inschrijven niet verplicht Aantal deelnemers: onbeperkt

Vrijdag 28 september • 4de Sporteldag voor senioren (zie pagina hiernaast) Sporthal ‘de Blookberg’ - inschrijven van 9 tot 9.30 uur Maak kennis met verschillende sporten zoals handboogschieten, wandelen en fietsen, petanque, yoga of hedendaags lijndansen. Achteraf geniet je van een gezellige muzikale afsluiter. € 3,00 (met t-shirt: € 5,00) - Bij voorkeur inschrijven Aantal deelnemers: onbeperkt • Workshop “Fit in je hoofd, goed in je vel” Cultuurcentrum (Podiumzaal) - 19.30 uur Maak kennis met de 10 stappen van ‘Fit in je hoofd, goed in je vel’. Via een filmpje krijg je preventieve tips die je een houvast bieden en stukje bij beetje voorthelpen naar een gelukkiger en gezonder leven. Gratis - Inschrijven verplicht Aantal deelnemers: minimum 12 - maximum 25 oosterzon september 2012 >> 10

• Fruitproject op school Scholen Zutendaal Elke leerling van het basisonderwijs in Zutendaal ontvangt een gratis stuk fruit en een gezond receptenkaartje. Meer info en inschrijving? Dienst welzijn & senioren gemeente Zutendaal tel. 089 62 94 52 - welzijn@zutendaal.be


4e Zutendaalse

SPORTELDAG

dinsdag 25 september 2012

50-plussers r o o v

van 9.30 uur tot 17.00 uur

sporthal

De Blookberg

Deelnameprijs: 3,00 euro (met T-shirt 5,00 euro) Inbegrepen: sportactiviteiten, sportverzekering, Blookbergstraat 7 deelname tombola, soep met brood, koffie met taart en muzikale animatie Programma: 9 – 9.30 uur Inschrijven + keuze activiteiten 9.30 – 12.00 uur Sportactiviteiten (zie onderaan) 12 – 13.00 uur Middagpauze met soep en brood 13 – 15.15 uur Sportactiviteiten 15.15 – 17.00 uur Koffie en taart met muzikale animatie Info en inschrijving? 089 62 94 52/089 62 94 39 of mail naar sportdienst@zutendaal.be De sportdienst werkt liefst met inschrijving op voorhand maar de dag zelf kan ook nog! Yoga•Handboogschieten•Hedendaags lijndansen•Petanque Outdoor fitness•Badminton•Fietsen•Volksspelen•Wandelen

oosterzon september 2012 >> 11


Open Monumentendag Zondag 9 september 2012 Bezoekerscentrum de Lieteberg

Op zondag 9 september 2012 viert Vlaanderen voor de 24ste keer Open Monumentendag. Dit jaar staat Open Monumentendag helemaal in het teken van cultuur met grote én kleine c. ‘Muziek, woord en beeld’ is de leidraad. Zo belanden we in erfgoedpareltjes waar kunst en cultuur werden gecreëerd en beleefd. Ook Zutendaal doet weer mee.

Panorama van de Kempen

Erfgoedwandeling

De Geschied- en Heemkundige Kring i.s.m. De Lieteberg vzw zet “Het Panorama van de Kempen” van Charles Wellens in de kijker. Bezoekers kunnen die dag gratis het prachtige panoramisch schilderij van 33 meter lang bezichtigen in de ronde zaal van bezoekerscentrum Lieteberg. Het Sint-Hubertuscomité van Wiemesmeer vroeg in 1954 aan Charles Wellens een decor te schilderen voor een tentoonstelling in een zaaltje boven de school van Wiemesmeer. Hij schilderde zeven doeken van 4 meter bij 2 meter en vier kleinere panelen tot een volledig panoramisch schilderij van 33 meter lang en 2 meter hoog. Na een turbulente geschiedenis werd uiteindelijk het Panorama van de Kempen terug samengebracht in een speciaal ontworpen ronde ruimte in het bezoekerscentrum Lieteberg en is het momenteel het enige panoramisch schilderij in Vlaanderen.

Die dag is er ook tweemaal een begeleide erfgoedwandeling. Om 10.30 uur en om 14 uur vertrekken we aan het ‘Panorama van de Kempen’ en gaan in het Nationaal Park Hoge Kempen op zoek naar wat nog overblijft van wat Wellens in 1954 schilderde. Stronkenuitroeiers De Geschied- en Heemkundige Kring i.s.m. een aantal vrijwilligers van De Lieteberg vzw restaureerden deze zomer de twee stronkenuitroeiers die eertijds op de Stalkerschans een plaats hadden. Het zijn twee verschillende types waarvan er eentje uitgevonden werd door Désiré Peters. Hij verkreeg in 1918 hiervoor een octrooi waardoor zijn uitvinding beschermd werd. Tijdens Open Monumentendag zullen de twee gerestaureerde stronkenuitroeiers terug in volle glorie te bezichtigen zijn op de parking aan de Stalkerschans (Schansstraat).

Een van de 7 doeken van het Panorama van de Kempen. Desiré Peters bij zijn Stronkenuitroeier.

Kamermuziek van rond 1783, het jaar van de bouw van de pastorie van Zutendaal Zondag 9 september om 14 uur op de pastorie aan het Vijverplein

Programma: Corelli: concerto grosso 6, transcriptie voor strijkkwartet - Pergolesi: Stabat Mater, transcriptie voor strijkkwartet - Johann Christian Bach: fluitkwartet (traverso en 3 strijkers) N° 3 - Amadeus Mozart: Strijkwartet KV 387, Fluitkwartet (traverso en 3 strijkers) - Josef Haydn: London trio’s is: - Schubert: strijkkwartet N° 2 - Frederico Maria Sardelli: fuga colorita a 4

Kleuterturnen

Springen, kruipen, rollen, huppelen, klimmen, spelen, winnen, verliezen, beurt afwachten,… De kleuters verbeteren op een speelse manier hun sociale en algemene motorische vaardigheden onder begeleiding van gediplomeerde monitoren. Wie? 3- tot 6-jarigen. Wanneer? 26/9, 3+10+17+24/10, 7+14+21+28/11, 5+12/12/2012 Iedere woensdag van 14 tot 15 uur Waar? sporthal De Blookberg Info en inschrijving? Inschrijving is geldig na betaling van € 27,50 (voor een reeks van 11 lessen) op rek.nr. 091-0187274-93 met vermelding van de naam van het/de kind/kinderen en “kleuterturnen”. Gelieve dit ook telefonisch 089 62 94 39 of via sportdienst@zutendaal.be door te geven. Alle deelnemers zijn verzekerd. Er is geen les tijdens schoolvakanties of feestdagen! oosterzon september 2012 >> 12

Gsm-cursus Weet jij wat je allemaal met je gsm kan doen? Kan je de beltoon stil zetten? Weet jij hoe je een telefoonnummer kan opslaan? Hoe je een sms kan sturen? Is het antwoord nee? Dan ben je van harte welkom op deze cursus. We bekijken de mogelijkheden van je gsm en oefenen ook een aantal eenvoudige zaken in. Wie? Iedereen is welkom. Wanneer? 10/09 – 17/09 en 24/09, telkens in de voormiddag van 9 - 12 uur Waar? Cultuurcafé (CC, Oosterzonneplein 1) Prijs? € 5,00 Meer info en inschrijving? Dienst welzijn & senioren gemeente Zutendaal tel. 089 62 94 52 - welzijn@zutendaal.be


De bibliotheek is gesloten op vrijdag 7 september (personeelsuitstap).

• Thema in de kijker: “Zot van Gezond”

Openingsuren: dinsdag van 18 tot 20 uur woensdag van 14 tot 18 uur vrijdag van 18 tot 20 uur zaterdag van 10 tot 12 uur Materialen kan je altijd verlengen via www.bili.be

Van 24 tot en met 28 september organiseert de gemeente Zutendaal het project “Zot van Gezond” met het accent op mentale of lichamelijke gezondheid. In september plaatsen we een keuze uit onze collectie boeken over gezondheid apart in het themarek.

• De Vlieg in de bib Ook de Vlieg was dit jaar in de zomervakantie weer van de partij. Meer dan 50 kinderen hebben naar de schatkist van de Vlieg gezocht en gevonden. • Voorlezen

in de zomervakantie

Onze voorleessessies in de zomervakantie waren een geweldig succes. 28 jongens en meisjes hebben tijdens één of meer van de vijf zaterdagen geluisterd en geknutseld in de bib (zie foto’s hiernaast). Als afsluiting nodigden we alle kinderen uit voor een laatste verhaaltje bij boer Frans op zaterdag 25 augustus. • Bibliotheekweek

van 20 tot 28 oktober 2012: Wie wordt de Bibste van het land?

De bibliotheekweek is inmiddels uitgegroeid tot de grote jaarlijkse promotiecampagne van alle Vlaamse openbare bibliotheken. Traditioneel start de Bibliotheekweek met een verwendag en op zaterdag 20 oktober is dat dan ook niet anders. Noteer deze datum alvast, want het is zeker de moeite waard om tijdens de verwendag onze bibliotheek te bezoeken. • Tip

van de bib: Open Monumentendag 2012

Op zondag 9 september 2012 viert Vlaanderen opnieuw Open Monumentendag. Het thema is dit jaar “Woord, Muziek & Beeld”. Ook Zutendaal neemt deel. Het hele programma kan u ontdekken in de brochure, te verkrijgen in de bibliotheek.

oosterzon september 2012 >> 13


Handwerkclub “Wij leren van elkaar” Start nieuw werkjaar. De handwerkclub komt samen op maandag 3, 10, 17 en 24 september, in het Cultuurcafé, van 19.30 tot 22 uur. Deelname € 0,50. Meer info? Noëlla Kerkhofs-Bijnens – 089 61 30 80

Milieuvereniging De Ortolaan Zo 9/9 Wandeling in de ‘Duinengordel’ van het wandelgebied Donderslag in Meeuwen-Gruitrode Samenkomst en vertrek om 14 uur op het Gemeenteplein - Iedereen is welkom!

OKRA Zutendaal Elke maandag van 13.15 tot 14.15 uur: volksdansen in het PC Elke dinsdag van 14 tot 16.30 uur: tekenles (€ 4,00 per les) bij ‘t Zolderke Dinsdag 18/9 van 13.30 tot 16.30 uur: hobbyclub in het cultuurcafé Elke woensdag van 13.30 tot 17 uur: kaarten in het cultuurcafé

Vereniging voor Alleenstaanden Vr 14/9 Bezoek aan Rekem. Vertrek stipt om 13.30 uur aan het PC - info: Monic Penders - 089 71 61 19 Vr 28/9 13.30 uur - Gezellig samenzijn in de kelder van het PC. Meer info bij Lambert of Martha - 089 61 10 82 of 0485 45 27 23

Vrouwenvereniging VIVA-SVV Zutendaal Di 11/9 19 uur Herfstwandeling. Achteraf kan je een herfststuk maken met gevonden materialen. Samenkomst in het cultuurcafé. Di 25/9 19.30 uur Lezing over borstkanker in het cultuurcafé. Meer info? Myriam - 0473 52 58 36 of 089 61 42 64

KVLV Zutendaal 19/9 20/9 24/9 27/9

Herfstfeest om 19.30 uur Bloemschikken om 13.30 uur en 19.30 uur Inschrijven kookles bij Lieske van 19 tot 20 uur Kookles ‘Groenten in de kijker’ om 19.30 uur

vtbKultuur Za 8/9 Geleid (wandel)bezoek aan het vogelcentrum (CBCC) en de heemverzameling Herman Gregoor Vertrek: Parking Lieteberg (Stalkerweg) om 14 uur Prijs: € 2,00 (voor goed doel) Wo 12/9 Wandelbezoek met gids aan het kunstproject Gartencity in Maasmechelen. Wandelafstand ca. 4 km. Vertrek aan het Cultuurcentrum in Eisden-Maasmechelen om 14 uur Prijs: € 5,00 - Inschrijven uiterlijk 5 september. Di 25/9 Bedrijfsbezoek Cementfabriek ENCI (Maastricht) Samenkomst Vijverplein om 12.50 uur Prijs? € 2,00 (voor goed doel) - Max. aantal deelnemers: 30 - inschrijven uiterlijk 15 september Vr 28/9 Opening Uilenweekend - Zaal Avdâq - 20 uur Ludieke avond met Frieda Jaeken - Toegang gratis en gratis consumptie! Meer info en inschrijvingen bij Chris Remans - 089 61 13 11

Zaterdag 29 september 2012 29e UILENTOCHT “DE UIL NAAR DE ZEE”

Ludieke avondwandeling van ca. 8 km. DEELNAMEPRIJS: € 10,00 (leden VWB: € 8,00) (kinderen tot 6 jaar: € 6,00) Meer info en inschrijven? Chris Remans - 089 61 13 11 Kaarten verkrijgbaar bij alle bestuursleden van VWB Zutendaal of op de dienst Vrije Tijd (gemeentehuis).

oosterzon september 2012 >> 14


Fietsen naar Scherpenheuvel

zondag 30 september

MOSSELFESTIJN in zaal Posthalt

Het restaurant is open van 11.30 tot 14 uur en van 17 tot 19 uur. Op het menu staan behalve mosselen ook vidé en hamburgers. Uiterlijk op maandag 24 september inschrijven bij: Maaike Karstens - 089 62 25 83, Jean Thijs - 0476 56 82 27 of Ingrid Moens - 089 61 31 83 of via een inschrijvingskaart te verkrijgen bij één van de koorleden. 29 fietsers vertrokken bij ideale weersomstandigheden op 18 juli 2012 voor een tocht van 120 km van Zutendaal naar Scherpenheuvel. Ook enkele fietsers uit de cursus start-to-bike gingen deze uitdaging aan. Onderweg waren er 2 tussenstops op gezellige terrasjes.

Infonamiddag: “Gezond de winter door” Tijdens deze namiddag krijg je info over winterkwaaltjes, griep, veiligheid, vrij tijd, voethygiëne, gezonde voeding…

Zondag 9 september 2012

KOFFIECONCERT Accordeonclub Heidegalm Zutendaal

Wanneer en waar? Dinsdag 2 oktober om 14 uur in het parochiecentrum Prijs? Inkom gratis. Meer info? Ziekenzorg Zutendaal - Marie-José Kuijpers 089 71 31 51 - a.vliegen@telenet.be

aanvang om 14.00 uur in zaal Posthalt Optredens van 4 accordeonorkesten Info: 089 61 18 18

CV De Plateaukes Derde spaghettidag Voorverkoop of inlichtingen: Sandra: 089 61 12 95 of Koen.Nijssen@telenet.be Geert: 089 41 33 98 of geert.nijssen@telenet.be

JEUGDTHEATER Nieuwe lessenreeks TitaTejater

Zutendaal doet mee aan het 18de Plantjesweekend Op 14 en 15 september 2012 worden er in het kader van Kom Op Tegen Kanker aan de AD Delhaize in het centrum azalea’s verkocht aan 6 euro per stuk. Voor meer info, indien je je graag wil inzetten als vrijwilliger of indien je één of meerdere dozen met plantjes wil verkopen (een doos telt 20 plantjes) kan je contact opnemen met de dienst welzijn, 089 62 94 52 of welzijn@zutendaal.be

Waar? zaal de Wevel Wiemesmeer Wanneer? Dinsdag of woensdag telkens van 17 tot 18.30 uur Wie? Kinderen van 6 tot 12 jaar en kinderen > 6 jaar Prijs? € 70,00 Meer info? Hans van Hees & Mieke Thijs, 0486 21 41 98 hans.van.hees@telenet.be

Nieuwe lessenreeksT@R Sprankel Kom in september een kijkje nemen en een gratis proefles volgen! Waar? zaal De Wevel Wiemesmeer Wanneer? Elke maandag vanaf 17 september telkens van 16 tot 17.30 uur (7-12 jaar) en van 17.30 tot 19 uur (12-18 jaar) Wie? Iedereen is van harte welkom! Meer info? Annick Thijs, regisseuse 089 61 23 99 - 0470 57 12 51 janenannick@telenet.be

oosterzon september 2012 >> 15


JEUGD Gezinsbond Zutendaal Za 8/9 GSF- Zwemlessenreeks Op zaterdag 8 september start de Gezinsbond van Zutendaal met een nieuwe lessenreeks watergewenning, kleuterzwemmen en zwemmen voor kinderen vanaf 4 tot 8 jaar. Er wordt gezwommen van september tot januari, elke zaterdag van 9 tot 10 uur in het zwembad van het vakantiepark “Mooi Zutendaal”. De zwemclub staat open voor leden en niet-leden van de Gezinsbond. Voor meer informatie kan je terecht bij Frederik Vanhaeren 0484 34 20 17 (vanaf 18 uur) of op zwemles.zutendaal@scarlet.be. Zo 23/9 Nationaal park in beweging Datum zeker nu reeds reserveren in jullie agenda. Meer informatie volgt nog!

Jeugdhuis de Kaller neemt ‘Meneer Konijn’ mee naar Pukkelpop Meneer Konijn is een knuffel die al sinds 27 januari een jaar lang de wereld rondreist met luisteraars van Q-Music. Per afgelegde kilometer krijgt de knuffel 2 eurocent, zodat de radiozender op het einde van het jaar kansarme Belgische kinderen een fijne kerst kan bezorgen. De knuffel is afkomstig van de overleden baby Noa van het koppel Stephanie Goossens (24) en Steve Van der Heijden (31) en was een van de weinige tastbare dingen die ze overhielden. Meneer Konijn zag inmiddels al de hele wereld. Maar midden augustus vertoefde de knuffel op Pukkelpop, bij een groep medewerkers van jeugdhuis de Kaller die drie dagen lang tapte op het festival. ‘De knuffel werd drie dagen in de watten gelegd en zag alles van op de eerste rij. We hebben zelfs een slaapzakje voor hem gemaakt.’ zegt de 23-jarige Marcia Hermans. oosterzon september 2012 >> 16


Wielerwedstrijden 1 september 2012

Initiatielessen volleybal voor meisjes vanaf 3e leerjaar

SPOR

D

Initatielessen volleybal

WIELERCLUB ONS GENOEGEN ZUTENDAAL

Wanneer ? Elke woensdag van 13.30 tot 14.30 uur. Eerste les woensdag 19 september 2012. Waar? Sporthal Militair Domein Wiemesmeer, Loods-3 Inschrijven? • Stuur naam en adres naar ludo.colaers@gmail.com • Neem contact met de voorzitter Patrick Meyers, 0495 14 73 46 of Ludo Colaers 0474 94 84 77 • Ter plaatse bij je eerste kennismakingsles. Prijs? Kennismaking gratis, € 30,00 voor 12 lessen (september-december).

VWB Zutendaal

Zo 2/9 Wandeling in Puth (Nederlands-Limburg) Wandelafstand ca. 8 km. Samenkomst Vijverplein om 13.30 uur

Medici en supporters

Start om 12 uur Inschrijven van 10.45 tot 11.45 uur Afstand: +/- 60 km, aparte leeftijdscategoriëen (7 of 8 x 6,8 km. afhankelijk van de categorie)

Beloften en elite

Start om 14.30 uur Inschrijven van 13 tot 14.15 uur Afstand: 117 km (17 x 6,8 km) Parcours: Start Pastoorsstraat – Schoolstraat – Nachtegalenstraat – Stalkerweg – Schansstraat - Broekerveldweg – Zuurbroekstraat - Aankomst Pastoorsstraat. Waar? Omkleden: Zaal Avdâq, Schoolstraat Vertrek en aankomst: Pastoorsstraat Prijs? € 10,00 Meer info? 0477 76 21 59 - www.zutendaalbikers.be www.mediaaneuregioklassement.com

Zo 23/9 Wandeling in Sint-Huibrechts-Hern Wandelafstand ca. 8 km. Samenkomst Vijverplein om 13.30 uur

Seniorensport

De Zutendaalse turnvereniging voor senioren organiseert op woensdag 5/9, 12/9, 19/9 en 26/9 turnen om 9.30 uur in sporthal De Blookberg en op vrijdag 7/9, 14/9, 21/9, 28/9 aquagym om 11.30 uur in zwembad De Kimpel in Bilzen. Info? 089 61 21 52 of 089 61 15 50 - aquagym: 089 61 32 76

Recreatievolleybal voor iedereen! Interesse? Kom gewoon eens meespelen. Elke donderdag van 20 tot 22 uur in de sporthal van het militair domein in Wiemesmeer (loods 3).

OKRA Sport Zutendaal

• Elke dinsdag en donderdag om 13 uur: fietsen (vertrek Vijverplein) • Elke donderdag wandelen (vertrek op Vijverplein om 13.30 uur): Do 6/9 Zutendaal Do 13/9 Neerharen Do 20/9 Zutendaal Do 27/9 Hoeselt • Elke dinsdag om 15.30 uur: petanque aan sporthal De Blookberg. oosterzon september 2012 >> 17


tT e r u g b l i k k i l rugb tus

Te

en en e Werk at r a b n e n Op erk, d gus ister va st met vuurw u in a m s 6 am fee enings van Vla rum op t n igheid ezig op dit op e z e c w n a a w uw ren aan ndaal in dje Ska est nie e f in Zute bezoekers wa uziekband E s m u g tr n n m 0 ce Perez, ieuwe a 10.00 Openi rd het n eopend. Bijn tino diva Belle e w 2 1 La el g s 20 , officie dmarkt. ugustu Op 6 a , Hilde Crevits arlijkse avon et geheel op. h ja eit terden aan de Mobilit ld was uweneyck luis e p p o k ge pA bagroe en sam

oosterzon september 2012 >> 18


Andere gemeentelijke zomeractiviteiten • Zutendaal Zingt en Klinkt

• Kleuterkamp

• Zonneconcerten

• Krekelkamp en Grabbel & Co

oosterzon september 2012 >> 19


Opgelet! Het containerpark is wegens de daguitstap van het gemeentepersoneel gesloten op vrijdag 7 september.

Afvalkalender: data om te onthouden Ophaling grijze en blauwe zakken: dinsdag 11 en 25 september Lediging groene containers: dinsdag 4 en 18 september Papierophaling: woensdag 26 september Grofvuilophaling: donderdag 6 september (mits aanmelding bij Limburg.net en aankoop stickers)

Bestrijding Amerikaanse vogelkers

Wie wil deelnemen aan de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers in de gemeentebossen, kan contact opnemen met boswachter Jan Cox, tel. 0479 67 95 23.

Vonderpark: duurzaam beheer

Enkele maanden geleden werden in het Vonderpark bomen gemerkt met de bedoeling deze in het najaar te kappen. Het betreft exoten zoals Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik. De bedoeling is om het Vonderpark opnieuw in te richten volgens de criteria duurzaam bosbeheer. Deze criteria worden wereldwijd toegepast en ze staan garant voor een bosbeheer dat de verschillende bosfuncties aan bod laat komen zonder op termijn schade toe te brengen aan het voortbestaan van het bos. Voor het Vonderpark betekent dit dat de uitheemse bomen en struiken vervangen worden door inheemse, streekeigen soorten die meer te bieden hebben aan onze vogels en andere dieren. Voorts worden er nieuwe paden en poelen aangelegd die het veelzijdig karakter van dit parkje zullen versterken. Kortom, de belevingswaarde van het Vonderpark voor de gebruikers zal verhogen zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de natuur- en landschappelijke waarde van deze groene long in het centrum.

De uitheemse Amerikaanse eiken in het Vonderpark worden vervangen door inheemse bomen en struiken zoals hulst, Europese eik, meidoorn, enz.

Uitvoering landschapsplan werpt eerste vruchten af

Tijdens een terreinbezoek in de vallei van de Broekerbeek werd plots het geluid van een kleine karekiet opgemerkt. Op een perceel dat volgens het landschapsplan in het voorjaar werd open gekapt, had de rietvegetatie zich serieus kunnen uitbreiden. En ’t is net op dergelijke plaatsen dat deze vogel zich thuis voelt. De leefgebieden van de kleine karekiet en van trouwens bijna alle rietbroeders worden steeds meer aangetast. Vandaar dat in het landschapsplan ook gekozen werd om de beekvalleien een meer open karakter te geven. Zo is op bepaalde locaties een beheer voor meer riet afgewisseld met wilgen- en elzenstruwelen of natte, bloemrijke hooilanden mogelijk.

oosterzon september 2012 >> 20

kleine karekiet

Oosterzon september 2012  

gemeentelijk infoblad Zutendaal - Oosterzon september 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you