Page 1

OOSTERZON

maandelijks infoblad uitgegeven door het gemeentebestuur van Zutendaal

OKTOBER 2014

de

ZONDAG26OKTOBER2014SLIPJACHT

Sportkampioenen gezocht (p. 3) Bladkorven (p. 5) Bibliotheekweek (p. 6) Containerpark (p. 7) Alvermannekestocht (p. 8) Luisterplekken (p. 9) www.zutendaal.be Verantwoordelijke uitgever: Dirk Smits, Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal

Stroomschaarste (p.4)

Sporteldag (p. 11) UiTinZutendaal (p.12-13)

de Oosterzon oktober 2014

Terugblik (p.14-15)

1


OPENINGSUREN DIENSTEN Gemeentehuis Oosterzonneplein 1 tel. 089 62 94 20 informatie@zutendaal.be maandag - vrijdag: 9 tot 12 uur woensdag: 14 tot 18 uur

Beste inwoners van Zutendaal De schepenen en ikzelf, wij wensen onze burgervader Jef Bobbaers en gemeentesecretaris Marc Vanhengel een spoedig herstel en een goede gezondheid toe. Burgemeester Jef Bobbaers verwacht tegen midden oktober terug op post te zijn. Samen met alle ambtenaren en medewerkers onder leiding van dienstdoende secretaris Bart Heleven, trachten wij hun tijdelijke afwezigheid zo goed mogelijk op te vangen. Wij wensen alle inwoners die momenteel te kampen hebben met een minder goede gezondheid, eveneens een spoedig herstel toe. Voor u en ieder van ons allen is en blijft een goede gezondheid immers het allerbelangrijkste. Ook de elektriciteitsschaarste tijdens de komende winter houdt ons allemaal bezig. Zoals het er vandaag naar uit ziet, zal onze gemeente gelukkig gespaard blijven van een mogelijk tekort aan elektriciteit. Als de gouverneur tegen 15 november een definitief noodplan klaar heeft, zullen wij u verder kunnen informeren. In oktober kan u heerlijk nazomeren in onze gemeente. Voor een gezellige herfstwandeling bent u in de Zutendaalse bossen aan het juiste adres. Bovendien staan er opnieuw verschillende andere activiteiten op het programma zoals de Sporteldag, Cultuur van de Stilte-Luisterplekken, de Alvermannekestocht,… Eind deze maand is het opnieuw tijd voor de jaarlijkse Sint-Hubertusfestiviteiten. Deze viering plaatst Zutendaal op de kaart tot ver buiten de gemeentegrenzen. 40 jaar na de breuk slaan de drie verenigingen rond Sint-Hubertus - het Sint-Hubertuscomité, de Sint-Hubertus Slipjacht Vereniging en jachthoorngroep De Gezellen van Sint-Hubertus - opnieuw de handen in elkaar. Zij organiseren twee weekends lang niet minder dan 12 evenementen. Als gemeente juichen we zo’n reünie uiteraard ten zeerste toe. Op deze manier kunnen de vele vrijwilligers immers de krachten verenigen en deze mooie traditie verder in ere houden. Op 23 oktober is er opnieuw een gemeenteraad. Als inwoner ben je steeds welkom om hier een kijkje te komen nemen. Tijdens de gemeenteraadszitting van augustus vonden er een aantal wijzigingen plaats in de samenstelling van deze raad. We namen onder andere afscheid van Luc Colla als schepen en als gemeenteraadslid. Ook via deze weg willen wij hem bedanken voor zijn waardevolle inzet als mandataris. Intussen is Dirk Smits hem opgevolgd als schepen. Op pagina 5 vindt u meer informatie over de wijzigingen in de raad. Op de valreep van deze redactie werd er over het project Dorperveld (Heymansplein) een akkoord bereikt tussen het gemeentebestuur en projectontwikkelaar WOBO nv. Meer nieuws vindt u in de volgende Oosterzon. Met vriendelijke groeten namens het schepencollege uw dienstdoende burgemeester Raymond Thijs

2

de Oosterzon oktober 2014

Containerpark Langendijkstraat 17 tel. 089 65 02 58 dinsdag - vrijdag: 8.30 tot 12 uur en 12.30 tot 15.30 uur Nog t.e.m. 22/10 is het containerpark op woensdag geopend van 11.30 tot 19 uur (zomeruur). Van 29/10 t.e.m. 25/3 is het containerpark op woensdag geopend van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur (winteruur). zaterdag: 8.30 tot 12 uur en 12.30 tot 15 uur Bibliotheek Oosterzonneplein 6 tel. 089 62 94 58 bibliotheek@zutendaal.be dinsdag & vrijdag: 18 tot 20 uur woensdag: 14 tot 18 uur zaterdag: 10 tot 12 uur Toeristisch hoofdkantoor Bezoekerscentrum Lieteberg Stalkerweg tel. 089 25 50 60 toerisme@zutendaal.be van Pasen tot Allerheiligen dagelijks: 10 tot 19 uur van Allerheiligen tot Pasen dagelijks: 10 tot 17 uur OCMW-Sociaal Huis Daalstraat 2 tel. 089 62 38 60 sociaalhuis@zutendaal.be De zitdagen per dienst vind je terug op www.zutendaal.be PWA Daalstraat 2 (gebouw OCMW-Sociaal Huis) tel. 089 62 38 67 pwazutendaal@telenet.be maandag & vrijdag: op afspraak dinsdag & donderdag: 9 tot 12 uur, namiddag op afspraak woensdag: 9 tot 12 uur Zitdag burgemeester Iedere woensdag van 16.30 tot 17.30 uur op het gemeentehuis. Gemeenteraad Op donderdag 23 oktober om 20 uur vindt de volgende gemeenteraadszitting plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en iedere inwoner kan deze bijwonen. Mits naleving van enkele afspraken kan je er ook zelf het woord voeren. De zittingen verlopen volgens het reglement van de gemeenteraad. Raadpleeg dus eerst het reglement op www.zutendaal.be onder de rubriek ‘Gemeenteraad’. Vanaf acht dagen voor de gemeenteraad vind je hier ook de vergaderagenda terug. College van burgemeester en schepenen Het schepencollege vergadert wekelijks op maandag om 17 uur in de schepenzaal. Deze zitting is niet openbaar.


Goed om weten

Nieuw uitleenreglement voor gemeentelijke materialen vanaf 1 oktober Op de gemeenteraad van 25 augustus werd het nieuwe gemeentelijk uitleenreglement voor materialen goedgekeurd. Dit reglement gaat in vanaf 1 oktober 2014. Als organisator kon je al langer gebruik maken van gemeentelijke materialen mits bepaalde voorwaarden vastgelegd in het gemeentelijk uitleenreglement. Op vraag van verschillende verenigingen en inwoners werd het bestaande uitleenreglement onder de loep genomen. Na terugkoppeling met de gemeentelijke adviesraden werd er een nieuw voorstel, aangepast aan de huidige noden, opgesteld. Hieronder zetten we de belangrijkste nieuwigheden op een rijtje. - Voor erkende Zutendaalse verenigingen vervalt de betaling van een waarborgsom. - Er werden nieuwe materialen aan de lijst toegevoegd zoals een geluidsmeter, statafels, vuurkorven en vuilbaksets voor gescheiden afvalinzameling. - De gemeente wil verenigingen sensibiliseren om afval ook tijdens activiteiten te sorteren. Daarvoor zijn er vijf verschillende vuilbakken voorzien. Zo kan je als vereniging zelf toezien op een correcte scheiding van het afval.

Ken of ben jij een sportkampioen 2014?

Het nieuwe aanvraagformulier en het reglement vind je terug op www.zutendaal.be.

Begin december worden de sportkampioenen van 2014 gehuldigd. Zowel individuele sportbeoefenaars als Zutendaalse sportploegen komen in aanmerking. Maak zo snel mogelijk je kampioen(en) kenbaar bij de gemeentelijke sportdienst!

Meer info en aanvragen? Feestloket, 089 62 94 56, feest@zutendaal.be

Meer info en inschrijving? Dienst Sport, 089 62 94 39, sportdienst@zutendaal.be

Korting voor alleenstaanden op restafvalzakken Op de gemeenteraad van 28 augustus werd het retributiereglement op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen aangepast. Hierdoor krijgen nu ook alleenstaanden een jaarlijkse korting van 3,15 euro op een rol bordeaux huisvuilzakken. Iedereen die recht heeft op deze korting ontving hierover reeds een brief met meer informatie en een kortingsbon. Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be de Oosterzon oktober 2014

3


STROOMSCHAARSTE Hoe kan jij zelf energie besparen? Verlichting

Je hebt het waarschijnlijk al vernomen via diverse media. Door de stroomschaarste is het mogelijk dat in de winter, in de maanden januari, februari en maart 2015, bij extreem lage temperaturen en hoog elektriciteitsverbruik bepaalde gebieden tijdelijk afgesloten worden van het elektriciteitsnet. Zoals het er nu naar uitziet, zal Zutendaal hier gelukkig van gespaard blijven. Het gemeentebestuur bekijkt samen met de gouverneur hoe de overlast door een eventuele stroomonderbreking tot een minimum kan worden beperkt. Als de gouverneur tegen 15 november een definitief noodplan klaar zal hebben, zullen wij je verder kunnen informeren. In de loop van de komende weken krijg je ook via de media bijkomende informatie. Ongeacht de risicoperiode (zomer of winter) kan je zorgen dat je elektriciteitsverbruik daalt. Dit heeft een gunstige impact op het milieu en je portefeuille. In periodes van elektriciteitstekort kan je bovendien een stroomonderbreking helpen te vermijden. Hiernaast geven we je alvast enkele tips betreffende energiezuinig elektriciteitsverbruik. 4

de Oosterzon oktober 2014

• Doof de lichten wanneer je een kamer of gang verlaat. • Beperk het aantal lichten in de ruimte waar je bent en bepaal de hoeveelheid licht in functie van wat je doet (koken, lezen of andere activiteiten). • Maak gebruik van lampen met een laag verbruik: een spaarlamp verbruikt minder elektriciteit dan een gloeilamp en zorgt voor een lichtsterkte die minstens vier maal hoger is. • Vermijd het gebruik van “energievreters” zoals halogeenlampen. • Vermijd het gebruik van decoratieve verlichting. • Laat het zonlicht zoveel mogelijk naar binnen schijnen. Verwarming (elektrisch) • Wanneer je thuis bent: verwarm de leefruimtes (zoals keuken en woonkamer) tot maximaal 19 à 20 °C. • ’s Nachts of wanneer je afwezig bent: verlaag de temperatuur in de leefkamers en slaapkamers tot maximaal 15 à 16 °C. Verlaag bij lange afwezigheid de temperatuur tot maximaal 12 °C. • ’s Avonds: sluit de gordijnen, blinden en luiken. Elektrische toestellen • Stel, indien mogelijk, het gebruik van de wasmachine, de droogkast en de vaatwasmachine uit tot na 20 uur of tot in de daluren (vaak tussen 22 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens). • Was op lagere temperaturen, bijvoorbeeld op 30 °C. • Gebruik zo mogelijk je laptop in plaats van een vaste computer. • Zet elektrische toestellen volledig uit (computers, televisie, decoder, dvd-speler, hifi) en laat ze niet in sluimerstand staan. • Trek de oplader van een gsm of van een laptop uit het stopcontact als je deze niet gebruikt. • Sluit toestellen zonder ingebouwde netschakelaar aan op een stopcontact met schakelaar en zet dit stopcontact uit wanneer de toestellen niet worden gebruikt. • Verspreid deze tips onder familie en vrienden. Meer info? Elia.be - Winterklaar.be - Economie.fgov.be - crisiscentrum.be - Energiesparen.be


Goed om weten Hulp nodig bij het poetsen van graven?

Iedereen heeft graag dat het graf van zijn dierbare mooi verzorgd is op Allerheiligen. Veel mensen poetsen dan de graven. Maar wat als je dat niet meer kan? De medewerkers van het PWA kunnen je hierbij helpen. Het poetsen van een graf kost 8 euro, voor een familiegraf betaal je 10 euro. Hierbij is het nodige materiaal inbegrepen. W.I.G.W.’s (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) betalen 5 euro. Meer info? PWA Zutendaal, 089 62 38 67.

Telefoongidsen nu ook digitaal Met de komst van internet kan je heel wat gegevens digitaal raadplegen. Binnenkort worden in er in Zutendaal nieuwe telefoongidsen bedeeld. Wens je zo’n papieren exemplaar echter liever niet te ontvangen en zo mee papierafval te besparen? Surf dan voor 13 oktober naar www.goudengids.be en geef je voorkeur aan. Meer info? www.goudengids.be

Hondenpoep en paarden drollen

Een zaak overnemen of overlaten?

Regelmatig krijgt de gemeente klachten over hondenpoep op de stoep of in de berm. Volgens het gemeentelijk reglement moet je een hondenpoepzakje binnen handbereik hebben en de poep opruimen. Ook aan paardenliefhebbers vragen we om de paardenpoep direct op te ruimen. Met wederzijds respect en begrip kom je ook al een heel end.

Mis de Week van de Bedrijfsoverdracht niet. Ook dit jaar organiseert het Agentschap Ondernemen, samen met haar partners, de Week van de Bedrijfsoverdracht en dit van 20 tot 24 oktober. Er vinden verschillende infosessies plaats. Diverse thema’s komen aan bod zoals starten door overname, groei door overname, financiering van de overname, het continuïteitsplan,… Op www.weekvandebedrijfsoverdracht.be vind je een handige kalender.

Help de natuur in eigen tuin: plant een Plant van Hier

Meer info? www.ondernemeninvlaanderen.be

Bladkorven voor vallende bladeren

Wil je een nieuwe boom, struik of haag in je tuin? Help de natuur een handje en koop zoveel mogelijk inheemse planten, liefst nog Planten van Hier. Deze zijn afkomstig van inheemse, lokale zaadbronnen. Meer info over welke soort bij jou in de tuin past, vind je op www.natuurpuntlimburg.be of www.plantvanhier.be. Bij Natuurpunt kan je terecht voor de jaarlijkse plantenverkoop. Vul het bestelformulier in op www.natuurpuntlimburg.be voor 20 oktober. De plantjes kan je afhalen op 8 november in het Bezoekerscentrum Lieteberg tussen 9 en 12 uur. Meer info? Bezoekerscentrum Lieteberg, 089 25 50 60, info@lieteberg.be

De gemeentelijke technische dienst is gestart met het plaatsen van bladkorven. Je kan deze in het najaar gebruiken om er vallende bladeren in te deponeren. De technische dienst ledigt de bladkorven op regelmatige tijdstippen. Je hoeft hiervoor dus niet te bellen of te mailen. De regeling voor 2014 is de volgende: - Op elk adres waar vorig jaar een bladkorf werd geplaatst, komt nu ook weer een bladkorf. Heb wel even geduld want de technische dienst kan niet overal tegelijkertijd zijn. - Inwoners die nog geen bladkorf aanvroegen, kunnen contact opnemen met de technische dienst, 089 61 11 53, paola.vanheusden@zutendaal.be of marc.vangeneugden@zutendaal.be. - Er wordt één bladkorf per adres geplaatst.

Schepenwissel en wijzigingen gemeenteraad Schepen Luc Colla nam tijdens de laatste gemeenteraad ontslag uit het schepencollege en de gemeenteraad. Hij werd op 26 augustus opgevolgd door Dirk Smits, die aftreedt als gemeenteraadsvoorzitter. Hij behoudt dezelfde bevoegdheden namelijk jeugd, toerisme, verkeer en informatie. Robben Martens is de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. Yannick Eurlings volgt Luc Colla op als raadslid.

Dirk Smits schepen

Robben Martens

voorzitter gemeenteraad

Yannick Eurlings gemeenteraadslid

de Oosterzon oktober 2014

5


BIBLIOTHEEK Openingsuren: dinsdag van 18 tot 20 uur woensdag van 14 tot 18 uur vrijdag van 18 tot 20 uur zaterdag van 10 tot 12 uur.

TOEN EN NU Erfgoed in Zutendaal

Bibliotheekweek van 11 tot 19 oktober

Al meer dan 60 jaar is Wiemesmeer de locatie van de jaarlijks terugkerende Sint-Hubertusviering. Tijdens deze festiviteiten wordt de patroonheilige van de jacht Sint-Hubertus herdacht met verschillende activiteiten zoals de slipjacht, het jachthoornconcert, de eucharistievieringen en de zegeningen van de meute en de paarden,... (zie p. 13). Deze traditie wordt overgedragen van generatie op generatie en maakt zo deel uit van het immaterieel oftewel levend erfgoed in Zutendaal. Meer info? Dienst heemkunde, 089 62 94 53

De feesteditie 30 jaar Bibliotheekweek bouwt verder op onze slogan van vorig jaar Thuis in de bib. De bib is een huis van kennis, waar je je zodanig thuis voelt dat je er oprecht je gedacht kan zeggen en van mening kan verschillen. Want de bib is ook een huis van mensen, met allemaal een eigen verhaal en een persoonlijke kenniscollectie. De bib wil mensen inspireren en collega’s, verenigingen en bezoekers de mogelijkheid geven om hun passie te delen. Tijdens de verwendag, op zaterdag 11 oktober 2014, wordt de rode loper uitgerold. We verwennen iedereen met koffie en ontbijtkoeken. Kom langs en maak die dag kans op één van de 10 gratis e-boekenkaarten.

Thema in de kijker: mensen met een passie Mensen met een passie voor astrologie, kruiden, geschiedenis, computers, muziek, strips,… Ook onze bibmedewerkers en bibvrijwilligers hebben een passie. Nieuwsgierig? De hele maand vinden jullie onze passies in ons themarek. Hierbij ook een oproep: wil je zelf je hobby/passie tentoonstellen, in de mate van het mogelijke zorgen we voor plaats.

Tip van de bib Voor de eerste keer naar de lagere school is een heel bijzonder moment. Speciaal voor beginnende lezers zijn er niveauboekjes, samenleesboekjes om met de ouders te lezen, aanvullende boekjes op de leesmethodes die onze scholen gebruiken. Voor kinderen met leesmoeilijkheden zoals dyslexie liggen er aangepaste leesboeken in de rekken. We helpen je graag verder.

Nieuwe films in de bib:

Meer info? Gemeentelijke bibliotheek, 089 62 94 58, bibliotheek@zutendaal.be 6

de Oosterzon oktober 2014


Goed om wetenmilieuwegwijzer

CONTAINERPARK

Winterse openingsuren op woensdag vanaf 29/10 In het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 oktober verzetten we de klok en vervangen we het zomeruur door het winteruur. Dit betekent ook dat op woensdag 22 oktober voor de laatste keer dit jaar de speciale zomeruurregeling geldt op het gemeentelijk containerpark. Vanaf woensdag 29 oktober is het containerpark op woensdag weer gewoon open van 8.30 uur tot 12 uur en van 12.30 uur tot 15.30 uur. Op pagina 2 vind je een overzicht van de openingsuren van het containerpark op woensdag en de andere dagen.

Tickets en facturen Wanneer je als inwoner van Zutendaal het containerpark bezoekt dan moet je met je voertuig op de weegbrug gaan staan en aan de parkwachter melden welke afvalstoffen je wil deponeren in de afvalcontainers. Indien je alleen maar gratis afval aanvoert, hoef je niet terug naar de weegbrug en mag je gewoon terug het containerpark verlaten. Breng je echter een afvalstof mee die betalend is of waarvoor een quotum (bepaalde hoeveelheid) geldt dan moet je terug naar de weegbrug en krijg je een ticket met daarop

het gewicht. Controleer dat ticket om na te gaan of de juiste afvalstof op het ticket staat en of de hoeveelheid overeenstemt met de aangevoerde hoeveelheid. Klopt er iets niet? Zeg dat dan tegen de containerparkwachter zodat deze je kan vertellen wat je in dat geval moet doen. Soms komen er maanden later vragen over de juistheid van de factuur en is niet meer te controleren of er een vergissing is gebeurd of niet. Het is in ieders belang om zo vlug mogelijk te reageren indien het ticket niet klopt.

Vergrootglas op... PMD PMD wordt om de 14 dagen huis-aan-huis ingezameld maar je kan er ook mee naar het containerpark. Wat hoort er nu zoal in de blauwe zak? - plastieken flessen en flacons - metalen verpakkingen (blikjes) maar ook spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica, aluminium schaaltjes en bakjes, metalen deksels en doppen - drankkartons (briks) De volgende afvalstoffen horen niet bij het PMD: - alle andere plastieken verpakkingen en voorwerpen zoals vlootjes en potjes, zakken, folie,‌ - verpakkingen van bijtende of giftige middelen of motorolie - aluminiumfolie - piepschuim. Let er wel op dat de verpakkingen leeg zijn, niet meer dan 8 liter inhoud hebben en niet aan de buitenkant van de PMD-zak worden bevestigd.

Data om te onthouden

Ophaling bordeauxkleurige en blauwe zakken: dinsdag 7 en 21 oktober Opgelet: grijze huisvuilzakken worden vanaf oktober niet meer meegenomen. Lediging groene containers: dinsdag 14 en 28 oktober Ophaling oud papier en karton: woensdag 29 oktober Ophaling grofvuil: donderdag 2 oktober (aanmelden bij Limburg.net en sticker kopen) Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be de Oosterzon oktober 2014

7


Gemeentelijke activiteiten 10de Alvermannekestocht Een gezinstocht vol verrassingen en nieuwe acts Vrijdag 17 oktober Bezoekerscentrum Lieteberg Vertrek tussen 19.30 en 20.30 uur

De tiende editie van de Alvermannekestocht wordt onvergetelijk. Als slotevenement van blotevoetenpadseizoen heeft De Lieteberg dit jaar extra geïnvesteerd in deze jubileumeditie met nieuwe en sfeervolle attractieve elementen. En dit keer mogen de schoenen aanblijven. Spannende wandeling met geheimzinnige figuren Alvermannekes zijn kleine wezens die vroeger in de Zutendaalse bossen leefden. Tijdens de wandeling word je verrast door spannende effecten en smakelijk hapjes. Naast de Alverman en de Schoverik zorgt Theater Sprankel ervoor dat er op diverse plaatsen Alvermannekes aanwezig zijn op het parcours. Voor het eerst maak je kennis met de indiaan Running Wolf en de geheimzinnige Witte Vrouw.

Topact Den Ongekenden Weereld Des Heeren Ottfriedt De laatste der drakenhoeders komt naar Lieteberg met een springlevend en vuurspuwend drakenskelet. Een uiterst origineel stukje straattheater, een unieke combinatie van stelten en marionetten. Heer Ottfriedt rijdt rond met een slapend drakenskelet op een hoge houten kar en houdt regelmatig halt wanneer de draak ontwaakt.

Nakeuvelen met volksmuziek en kinderanimatie Na de wandeling keuvel je gezellig na op het terras van de cafetaria en geniet je van authentieke volksmuziek op oude instrumenten, extra kinderanimatie met Pipo Pé, knutselatelier voor kinderen, fotoshoot met Alverman, …

Praktisch

T@R Sprankel

Organisatie: De Lieteberg vzw i.s.m. Natuurpunt Zutendaal en T@R Sprankel. Meebrengen: zaklamp. Honden niet toegelaten. Het parcours is niet toegankelijk met kinderwagen of buggy. Prijs: kinderen: 4 euro p.p. volwassenen: 7 euro p.p. Meer info en inschrijven (vóór 15/10)? Bezoekerscentrum Lieteberg of dienst vrije tijd, 089 25 50 60, info@lieteberg.be

8

de Oosterzon oktober 2014


Wandeling Week van het Bos Op zoek naar sporen van WO I Zondag 12 oktober - vertrek Vijverplein - 14 uur De Groote Oorlog laat niemand onberoerd. Deze wereldoorlog verscheurde Europa en liet overal ter wereld zijn sporen na. Tijdens de week van het Bos gaan we op zoek naar sporen van de Groote Oorlog in de natuur en het landschap, de stille getuigen van hetgeen er zich 100 jaar geleden afspeelde. Een unieke wandeling (ca. 3 uur met pauze onderweg) opgeluisterd met teksten over WO I en muziek gebracht door Het Onderduikorkest. Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be

Cultuur van de stilte - Luisterplekken Zaterdag 25 oktober Jeugdheem Broeder Bertus (Kiewitseweg Roelen) 16 uur In het weekend van 25 en 26 oktober 2014 schakelen we weer over naar het winteruur. Zutendaal neemt al enkele jaren deel aan de activiteit ‘Cultuur van de Stilte’. Dit jaar slaan de gemeentelijke cultuurdienst en de bib-werkgroep rond Luisterplekken de handen in mekaar en organiseren ze een activiteit rond streekschrijver Alfons Jeurissen en zijn verhaal over Broeder Bertus, de kluizenaar die in het begin van de 20ste eeuw in de Roelerbossen leefde. Tegelijkertijd wordt de laatste stiltesteen onthuld op het Pad der Zinnen. Letterkapper Jos Geusens kapte een mooi citaat uit het boek Broeder Bertus. 16 uur 16.45 uur 17.15 uur 17.45 uur

Samenkomst en vertrek van een ganimeerde wandeling aan het jeugdkampeerheem Broeder Bertus langs de Kiewitseweg in Roelen. Tijdens de wandeling laten Luc Vanhelmont en Frans Beckers ons kennismaken met Broeder Bertus en de streek waarin de kluizenaar leefde. Onthulling stiltesteen langs het Pad der Zinnen. Vervolg wandeling, terug naar het kampheem. Slotverhaal, muziek en receptie.

Gratis deelname. Meer info? Dienst cultuur, 089 62 94 50, jos.bamps@zutendaal.be

CULTUUR VAN DE STILTE

de Oosterzon oktober 2014

9


Gemeentelijke activiteiten Zutendaal Hartveilig Gratis opleiding AED

Informatieavond ‘Voor het eerst naar de kleuterschool’

Herfstwandeling Parels van de herfst

Maandag 20 oktober Parochiecentrum Zutendaal 19 - 22 uur

Woensdag 22 oktober Buitenschoolse Opvang Pierewiet 20 - 22 uur

Zondag 6 oktober bezoekerscentrum Lieteberg 14 - 16 uur

Veel peuters staan binnenkort weer voor een belangrijke stap in hun leven: de eerste schooldag. Voor het eerst naar school is voor alle kinderen een spannende gebeurtenis. Maar ook bij ouders roept dit vaak een aantal vragen op: Is mijn kind klaar voor school? Moet hij al een hele dag gaan? Hoe kan ik mijn zoontje/dochter voorbereiden op haar eerste schooldag?,… Het gemeentebestuur en het Rode Kruis organiseren gratis reanimatielessen. Leer reanimeren en defibrilleren met behulp van een AED-toestel (Automatische Externe Defibrillator = hartmassagetoestel). In Zutendaal vind je dit toestel aan sporthal De Blookberg. Het aantal plaatsen is beperkt tot 16 deelnemers. Meer info en inschrijvingen (tot 17/10)? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be

Prijs: Gratis Meer info en inschrijven? Opvoedingswinkel, 089 36 79 40, info@opvoedingswinkel.be, www.opvoedingswinkel.be/cursussen.html

Trek er op uit met een ranger van het Nationaal Park Hoge Kempen. Laat je verrassen door paddestoelen in alle maten en vormen. Prijs: 2 euro per persoon of 5 euro per gezin.

Dit najaar zijn er nog informatiebijeenkomsten over diverse thema’s zoals peuterklasjes, een baby op komst, anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren. Je vindt een overzicht op www.opvoedingswinkel.be/cursussen.html.

Meer info? Bezoekerscentrum Lieteberg, 089 25 50 60, info@lieteberg.be

Dorpsrestaurant Dinsdag 21 oktober Posthalt Wiemesmeer Voor slechts 6,5 euro (kinderen 4 euro) kan je onder het motto ‘ontmoeten en eten’ genieten van een lekker driegangenmenu in zaal Posthalt. De maaltijd wordt gereserveerd tussen 12 en 13 uur. Menu Pompoensoep - Orloffgebraad met rode portosaus met wortelen en erwtjes en gebakken aardappeltjes - Vanillepudding Reserveren van 1 tot 18 oktober Betalen en inschrijven doe je steeds op voorhand bij het onthaal van het OCMW, de dienst vrije tijd of de bibliotheek. Laat daarbij even weten welk soort menu je wenst: kindermenu, vet- en/of zoutloos, vegetarisch of diabetes. Schreef je in maar kan je er toch niet bijzijn? Gelieve dit dan tijdig te melden. Meer info? Dienst welzijn, Gudrun Nijs, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be

10

de Oosterzon oktober 2014


6de Zutendaalse Sporteldag voor 50-plussers

Dinsdag 7 oktober sporthal De Blookberg van 9.30 uur tot 17 uur

Dag van de geestelijke gezondheid Blijf fit in je hoofd!

Op 10 oktober is het de dag van de geestelijke gezondheid. Fit en gezond zijn stopt niet bij sporten of gezond eten. Ook in je hoofd moet het goed zitten.

Ben je 50-plusser en hou je van bewegen en sociale contacten? Dan is de Sporteldag zeker iets voor jou. Samen met anderen kan je kennismaken met verschillende sportactiviteiten zoals: onderhoudsgym - yoga - badminton volksspelen - fietsen - rugscholing - wandelen met gps - petanque - vikingcub curveball - volksdansen.

Neem eens een kijkje op www.fitinjehoofd.be en ontdek de 10 stappen die je helpen je goed in je vel te voelen. Ze inspireren je om fit te blijven in je hoofd. Het zijn geen toverformules, maar wel middelen die een houvast bieden en je stukje bij beetje voorthelpen naar een gelukkig en gezonder leven. Tijdens de Week van de geestelijke gezondheid, van 6 tot 12 oktober, krijg je in de bib een gratis kopje soep. Meer info? www.limburg.be/weekvandegeestelijkegezondheid

Programma 9 - 9.30 uur 9.30 - 12 uur 12 - 13 uur 13.30 - 15.30 uur 15.30 - 17.30 uur

inschrijven en keuze activiteiten sportactiviteiten middagpauze met soep en brood sportactiviteiten gezellig samenzijn met koffie en taart, muzikaal op smaak gebracht

Prijs: 5 euro (T-shirt: 2 euro extra) Inbegrepen sportactiviteiten, sportverzekering, deelname tombola, soep met brood, koffie en taart. Meer info en inschrijving? Dienst sport, 089 62 94 52 of 089 62 94 56, sportdienst@zutendaal.be. De sportdienst werkt liefst met inschrijving op voorhand maar de dag zelf kan ook nog.

Start2yoga Nog tot 13 november vinden de lessen dru yoga plaats. Je kan nog steeds aansluiten ofwel op donderdagmiddag van 13 tot 14 uur in de sporthal of op donderdagavond van 20 tot 21 uur in de gemeentelijke turnzaal (Schoolstraat 4-6). Voor de yogalessen draag je best gemakkelijke, losse kledij. Breng eventueel een yogamatje/handdoek en waterflesje mee. Meer info en inschrijven? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be.

de Oosterzon oktober 2014

11


UiTinZutendaal Zo 28/9 Jubileumconcert 30-jarig bestaan Zutendaals Mannenkoor O.L.V. Fatima kerk in Bret-Gelieren Genk om 14 uur. Met Heidegalm, Berk & Brem, Canta Libra en het Zutendaals Mannenkoor Prijs: € 7 incl. consumptie Meer info? Zutendaals Mannenkoor, 0476 49 52 80, m.raedts@skynet.be

Di 7/10

6de Zutendaalse Sporteldag (zie p. 11) Sporthal De Blookberg van 9.30 tot 17 uur voor 50-plussers. Meer info en inschrijving? Dienst sport, sportdienst@zutendaal.be. Najaarswandeling Vertrek om 8.30 uur met nadien ontbijt in restaurant de Roeler. Meer info? Okra Wiemesmeer, 0468 13 00 71, josmeers52@gmail.com

Vr 17/10, za 18/10 en zo 19/10 Verjaardagsweekend Jeugdhuis De Kaller Verjaardagsfuif Vrijdag vanaf 21 uur. Chill-avond Zaterdag vanaf 21 uur. COMEDY NIGHT Zondag om 19 uur. VITALSKI + IGOR MC: SVEN HARDIES Gratis vaten doorheen het weekend! Meer info? Jeugdhuis De Kaller, www.facebook.com/dekaller

Zo 12/10 Zo 5/10 Ruiter- en Koetsentocht De Vierlandsheren Vertrek Boogstraat 42 tussen 9 en 12 uur. Gepijlde tocht voor paarden. Barbecue achteraf. Prijs: € 13 per persoon. Meer info of inschrijven (voor 30/9)? De Vierlandsheren, Deltour Felix, deltourfelix@telenet.be, www.devierlandsheren.be

Herfstkleurenwandeling Roelen Vertrek parkeerterrein Roelen om 14 uur. Meer info? VWB Zutendaal, chris.remans@scarlet.be Natuurexploratie: Alden Biesen Vertrek op het Nettersheimplein om 14 uur. Meer info? Milieuvereniging De Ortolaan, Guido Neven, ghaenraets@gmail.com Bezoek Fort Eben Emael Vertrek Vijverplein om 13 uur - prijs: € 5. Meer info en inschrijving? Gezinsbond, Walter Vandeneede, 089 71 57 53 Wandeling Week van het Bos: op zoek naar sporen van WO I. (zie p. 9) Vertrek Vijverplein om 14 uur. Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be

Beestige Dag WWF Nationaal Park Hoge Kempen, Connecterra Maasmechelen van 10 tot 18 uur. Ook de Lieteberg is erbij met een leuk aanbod. Meer info? www.nationaalpark.be Fietstocht Open Bedrijvendag Vertrek Vijverplein om 13.30 uur. Meer info? VtbKultuur i.s.m. VWB, chris.remans@scarlet.be Start nieuwe lessen square Dance, linedance en linedance voor koppels Bronco’s Place, Tiendenstraat 15 telkens vanaf 19 uur. Koppeldansen vanaf zondag 5/10, linedance maandag 6/10, square dance vanaf zaterdag 11/10. Meer info? 0478 22 91 12

Zo 6/10

Herfstwandeling Parels van de herfst (zie p. 10) Bezoekerscentrum Lieteberg - 14 tot 16 uur. Meer info? Bezoekerscentrum Lieteberg, 089 25 50 60, info@lieteberg.be

12

de Oosterzon oktober 2014

Vr 17/10

Gezellig samenzijn Kelder Parochiecentrum om 13.30 uur. Meer info? Vereniging voor Alleenstaanden, Lambert of Martha, 089 61 10 82 of 0485 45 27 23 10de Alvermannekestocht (zie p. 8) Vertrek bezoekerscentrum Lieteberg tussen 19.30 en 20.30 uur. Meer info? Bezoekerscentrum Lieteberg, 089 25 50 60, info@lieteberg.be

Vr 17/10, za 18/10 en zo 19/10 Tentoonstelling Octaaf Geraerts Cultuurcentrum op vrijdag van 12 tot 18 uur, zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. Aquarellen, schilderijen Kempen en Haspengouw, beelden uit de provence en bloemen. Meer info? Octaaf Geraerts, 0473 30 09 31

Zo 19/10

Tweedehandsbeurs Zaal Avdâq van 13.30 tot 16.30 uur. Verkoop van tweedehands baby- en kinderspullen. Prijs? Inkom € 1, kinderen gratis. Meer info of inschrijven beursstand? Gezinsbond, Stefan Paredis, 089 61 48 37, www.gezinsbond.be/zutendaal. Natuurexploratie: Het Hageven in Neerpelt Vertrek Nettersheimplein om 14 uur. Prijs: gratis Meer info? Milieuvereniging De Ortolaan, ghaenraets@gmail.com Mosselfestijn Zaal Posthalt van 11.30 tot 14 uur en van 17 tot 19 uur. Prijs: € 6 Meer info en inschrijven (voor 13/10)? Gemengd zangkoor Heidegalm, Maaike Karstens, 089 62 25 83, Jean Thijs, 0476 56 82 27 of Marty Vandersman 0479 86 16 59. Bos- en Houtbeurs Militair domein (Wiemesmeer) van 10 tot 17 uur. Boscafé van 17 tot 21.30 uur. • Demonstraties bosbeheerswerken • Beurs met machines en werktuigen • Infostanden rond bosbeheer en houtgebruik • Brandhoutverkoop (14.30 uur) • BOSaardig kinderprogramma Prijs: gratis toegang, parking € 1 t.v.v Ter Heide. Meer info? Limburgse Bosgroepen, www.limburg.be/bosgroepen


Ma 20/10

Zutendaal Hartveilig (zie p. 10) Parochiecentrum van 19 tot 22 uur. Gratis opleiding AED. Meer info en inschrijvingen? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be

SINT-HUBERTUSFEESTEN 2014

• Fun 4 kids ‘De geheimen van het bos’ Zaal Posthalt om 14 uur. • Jachthoornconcert La Vènerie Zaal Posthalt om 20 uur.

Met de hobbyclub naar Marcienne Vertrek Vijverplein om 13.30 uur. Prijs: € 5,5 Meer info? Tonny Bijnens, 089 71 61 07

Zo 26/10

Slipjacht Wiemesmeer 8.30 uur Doorlopend ontbijt, Kunstzinnige Sint-Hubertusviering in de kerk 11.30 uur Meet: presentatie en zegening van meute, ruiters en jachtspannen 17 uur Kill op het Kerkplein 18 uur After hunt in zaal Posthalt De jacht is te volgen op een verhard parcours per fiets. 5de hoedenwedstrijd Ben je creatief en beschik je over tal van herfst- of jachtaccessoires? Tover dan je hoed om tot een uniek exemplaar. Er zijn tal van mooie prijzen, ook voor kinderen. Prijsuitreiking tijdens de after hunt. MET WORKSHOP OP 12/10 Gemeentehuis om 14 uur. Prijs: € 6. Meer info en inschrijvingen workshop? Marina Seurs, 0473 49 54 08, marina.seurs@outlook.com

Dorpsrestaurant (zie p. 10) Posthalt Wiemesmeer vanaf 12 uur. Meer info? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be

Wo 22/10

Infosessie: leven met hartfalen Cultuurcentrum om 19 uur. Gastspreker Prof. dr. Wilfried Mullens. Meer info? Hartpatiëntenvereniging regio Zutendaal, fonsdolmans@gmail.com Informatieavond: voor het eerst naar de kleuterschool (zie p. 10) Buitenschoolse Kinderopvang Pierewiet van 20 tot 22 uur. Prijs: gratis Meer info en inschrijven? Opvoedingswinkel, 089 36 79 40, www.opvoedingswinkel.be/cursussen.html

Vr 24/10

Bezoek Hasselt Vertrek lijnbus aan de kerk om 12.40 uur. Meer info? Vereniging voor Alleenstaanden, Lambert of Martha, 089 61 10 82 of 0485 45 27 23

Zo 2/11

Jachthoornplein Wiemesmeer doorlopend vanaf 10 uur. • Sint-Hubertusmarkt • Sint-Hubertuswandeling • Sint-Hubertusruiter- en -koetsentocht

Za 25/10

Cultuur van de stilte - Luisterplekken (zie p. 9) Vertrek Kiewitseweg Roelen (Broeder Bertus) om 16 uur. Meer info? Dienst cultuur, 089 62 94 50, jos.bamps@zutendaal.be

Wo 29/10

Halloween bij Crefi Parochiecentrum van 14 tot 16 uur. Herfstwandeling en knutselen (lampionnetjes maken en pompoen versnijden) voor kleuters. Prijs: leden € 2, niet-leden € 4. Meer info en inschrijven? Gezinsbond, Irene Greven, 0473 22 12 00

Opening Sint-Hubertusfeesten Zaal Posthalt Wiemesmeer om 20 uur. Huntbal: Spetterend feest met Funky ‘D’.

Za 25/10

Di 21/10

Halloweenwandeling VVW Zutendaal van 19 tot 23 uur. De Papendaalse bossen worden onveilig gemaakt door heksen, geesten en vreemde wezens. Prijs: voorverkoop volwassenen € 8, kinderen € 6 - kassa € 10 (één jenever, een kom soep, een sate en een hot dog) Meer info? VVW Zutendaal, www.vvwz.be

Vr 24/10

Ma 3/11

Meer info? www.sinthubertusfeesten.be

Sint-Hubertusviering 8 uur Jagersmis in de Sint-Jozefskerk 10 uur H. Mis in de Sint-Jozefskerk 11 uur Zegening aan de Lourdesgrot 13 uur St.-Hubertusbanket zaal Posthalt 17 uur Einde banket, afsluiting

Vr 31/10

Opening Cultureel Allerheiligenweekend Door Lizzy van Pelt, schrijfster van Pier de Mier, Chris Remans en burgemeester Jef Bobbaers. Cultuurcentrum om 20 uur.

Za 1/11 en zo 2/11

Cultureel Allerheiligenweekend Cultuurcentrum van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Naast de boekenbeurs en de Oxfam-geschenkenbeurs is er de expo 4 x BIJNENS met werk van vier broers-kunstenaars: Trudo, Jef, Jules en Gerard Bijnens. (Meer info in de volgende Oosterzon.)

in Zutendaal Jouw activiteit in de volgende Oosterzon? Geef je evenement in voor 5 oktober op www.uitdatabank.be! Zo verschijnt je activiteit niet enkel hier, maar ook op www.uitinvlaanderen.be, tal van andere digitale en gedrukte agenda’s en natuurlijk op www.zutendaal.be. Ook de wekelijks terugkerende activiteiten vind je op onze website.

de Oosterzon oktober 2014

13


Terugblik Lekker Lokaal

Tijdens Lekker Lokaal genoten de vele bezoekers van de gezellige ecologische en biologische markt en tal van andere activiteiten op bioboerderij ’t Gebroek.

14

de Oosterzon oktober 2014


Voorlezen in de bib

Tijdens de zomervakantie konden kinderen knutselen en luisteren naar verhalen in de bibliotheek.

10 jaar Oxfam Wereldwinkel

De Oxfam Wereldwinkel blies in september 10 kaarsjes uit. Naar aanleiding daarvan werd een kunst- en boekenmarkt georganiseerd.

de Oosterzon oktober 2014

15


UiTtip

Cultuur

n e r e m Nanzo endaal i Zut

10 / 2 1 s o B t an he v k e e W g n i l 10 / 7 1 Wande t h c o t kes Alvermanne 10 / 5 2 n e k k e sterpl i u L e t l i t S van de

Meer info vind je op pagina 8 en 9. 16

de Oosterzon oktober 2014

Profile for Gemeente Zutendaal

Oosterzon oktober 2014  

Gemeentelijk infoblad Zutendaal - De Oosterzon editie oktober 2014

Oosterzon oktober 2014  

Gemeentelijk infoblad Zutendaal - De Oosterzon editie oktober 2014

Advertisement