Page 4

Gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012 Op 14 oktober 2012 gaan we met zijn allen naar de stembus om een nieuwe gemeente- en provincieraad te kiezen.

Ben je Belg en ouder dan 18, dan stem je voor alle verkiezingen. Ben je geen Belg maar EUonderdaan of afkomstig van buiten de Europese Unie, dan kan je stemmen voor de gemeenteraad. Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie heeft de keuze gehad om zich in te schrijven op de kiezerslijst.

In België is er stemplicht Dit geldt ook voor een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die zich ingeschreven heeft op de kiezerslijst.

Bij volmacht stemmen Soms moet je als kiezer niet zelf naar het stemlokaal om te stemmen. Je kan een andere kiezer in je naam laten stemmen. Je geeft die andere kiezer hiervoor een volmacht. Je hebt hiervoor het volmachtformulier (A95) nodig en het gevraagde attest waarmee je bewijst dat je niet kan gaan stemmen. Wanneer kan je een volmacht geven? - Je bent omwille van medische redenen niet in staat om te gaan stemmen. - Je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Ook de leden van je gezin die met je in het buitenland verblijven en die moeten gaan stemmen, kunnen een volmacht geven. - Je bent in België, maar moet op de dag van de verkiezingen werken. - Je of iemand van je gezin – met wie je samenwoont – oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit. - Je verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming. - Je geloofsovertuiging laat je niet toe om te gaan stemmen. - Je bent student en kan om studieredenen niet gaan stemmen. - Je verblijft om privé-redenen tijdelijk in het buitenland. Aan wie kan je volmacht geven? Je kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer. Er zijn geen andere voorwaarden. De volmachtkrijger kan per verkiezing maar één stem per volmacht uitbrengen. De volmacht geldt voor al de verkiezingen waarvoor jij (volmachtgever) moet stemmen. Maar de volmachtkrijger kan enkel voor iemand gaan stemmen bij de verkiezingen waar hij zelf aan deelneemt. Wie kan een volmacht krijgen? De persoon aan wie je je volmacht geeft is de volmachtkrijger. Hij/zij gaat in jouw naam stemmen. De volmachtkrijger moet dit doen in het stemlokaal waar jij (de volmachtgever) moet gaan stemmen, bij het stembureau dat op jouw oproepingsbrief staat. Volmachtformulieren en meer info kan je bekomen op de dienst burgerzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis (zie pagina 2). Of mail naar bevolking@zutendaal.be.

oosterzon september 2012 >> 4

Oosterzon oktober 2012  

Gemeentelijk infoblad oktober 2012