Page 20

r e z j i w uweg

Milie

>>>

>>>

>>> >>>

>>>

ber 23 okto ouden g 9 en e onth t a r d e m s b o in lden okto ata n: d aanme nder: d blauwe zakke g 2, 16 en 30 d n le a a h r lk o a o Afv insda e en ek op v uis) iners: d ktober ng grijz een we t gemeenteh s n Ophali groene conta o te 1 s 3 e in h g m a ( in d g r s n e in n oktob Ledig nkope g: woe 2,50 aa erdag 4 ophalin Papier phaling: dond tickers van € ilo es Grofvu rg.net en twe u b bij Lim

Meetpost voor industriezone Tiendenstraat – Genk-Zuid De gemeente Zutendaal maakt sinds het begin deel uit van de Stuurgroep Genk-Zuid. Ook al bleek uit de gezondheidsenquête in 2007 dat de gezondheidstoestand van de inwoners in de buurt van het industriegebied (Daal, Gebroek en Papendaal) minstens even goed was als elders, is de gemeente blijven aandringen bij de overheidsinstanties Volksgezondheid en Milieu om metingen en onderzoek uit te voeren in Zutendaal. De voorbije maanden voerden deze instanties op de industriezone in Zutendaal en in de directe omgeving stof- en luchtmetingen uit. Daaruit bleek dat er op het industrieterrein zelf en in de onmiddellijke omgeving tot 1.200 meter $(zie plan) van de Tiendenstraat aanwezigheid van zware metalen werd vastgesteld. De concentraties zijn het hoogste op de industriezone zelf en nemen af in functie van de afstand ervan. Een beperkt aantal omwonenden van het industrieterrein (uit de straal van 1.200 meter) dient enkele voorzorgsmaatregelen te nemen. Deze gezinnen ontvingen een persoonlijke uitnodiging voor een infosessie die plaatsvond op 22 augustus waar deze maatregelen werden toegelicht. Om een beter beeld te krijgen op de problematiek is het noodzakelijk om via verder onderzoek te detecteren van welk bedrijf welke stoffen komen. Enkel dan kunnen er duidelijke maatregelen per bedrijf opgelegd worden. De afdelingen Volksgezondheid en Milieu hebben toegezegd meer gericht te gaan meten en onderzoeken. De Vlaamse Milieumaatschappij zal in de loop van de volgende weken in Zutendaal een tijdelijke meetinstallatie opstellen om zware metalen en fijn stof op te sporen. Dit toestel wordt geplaatst in de buurt van de Daalstraat. Hierdoor is verder onderzoek naar de luchtkwaliteit op de industriezone Tiendenstraat mogelijk.

Gratis kaart met trage wegen in Zutendaal Een van de doelstellingen in het landschapsplan Kempen-Haspengouw is het behoud en herstel van trage wegen. Naar aanleiding daarvan werd een trage wegenkaart ontwikkeld. Daarin vind je niet enkel een overzicht van alle trage wegen in onze gemeente maar ook meer info en mooie illustraties. Geïnteresseerd? Je kan één gratis kaart per gezin ophalen op de dienst vrije tijd in het gemeentehuis.

Kerstdennen gezocht Tijdens de eindejaarsfeesten plaatst het gemeentebestuur steeds enkele grotere kerstdennen (fijnsparren). Indien jij de bezitter van zo’n exemplaar bent en een kerstden kunt missen, neem dan contact op met René Gubbels van de gemeentelijke technische dienst (0475 75 10 62). Hij komt graag langs om te kijken of de boom geschikt is.

Landschapszorg op bestelling Niet alleen de overheid is bezig met landschapszorg. Ook jij kan meehelpen om ons landschap mooier te maken. Houtkanten, bomenrijen, oude hagen, een mooi boerenerf of de veldkapel met de oude lindeboom maken onze streek uniek en mooi. Ons platteland is een schatkamer van natuur- en cultuurhistorie. Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland voert projecten uit om de eigenheid van onze streek te versterken. Tal van kleinere en grotere werken kunnen rekenen op een subsidie tot 70% van de kosten. Of het nu gaat om de aanplant van een haag of boomgaard of het herstel van een oude voetweg of kapelletje. Met vragen of ideeën rond landschapszorg kan je terecht bij Trees Verhelle, trees@rlkm.be of 089 65 56 91, of op de website www.rlkm.be.

Zwerfvuilactie In het kader van de zwerfvuilcampagne “ik gooi geen zwerfvuil” hebben PWA-medewerkers en OCMW-medewerkers ook hun steentje bijgedragen en samen een drietal uren zwerfvuil opgeruimd in de bossen en straten van Wiemesmeer en Zutendaal op donderdag 21 juni 2012. In totaal haalden ze 35 zakken zwerfvuil bijeen!

oosterzon september 2012 >> 20

Oosterzon oktober 2012  

Gemeentelijk infoblad oktober 2012

Advertisement