Page 2

Openingsuren diensten >> Gemeentehuis Oosterzonneplein 1 tel. 089 62 94 20 informatie@zutendaal.be maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 uur en woensdag ook van 14 tot 18 uur

Beste Zutendalenaar Uit gegevens van de elektronische snelheidsinformatieborden in de Dorpsstraat en de Daalstraat blijkt dat de snelheid in de zone 30 van het centrum erg goed wordt nageleefd. 49% van de auto’s rijdt minder dan 30 km/u en 41% minder dan 40 km/u. Dit betekent dus dat 90% van de voertuigen minder dan 40 km/u rijdt, wat een onverhoopt succes genoemd mag worden. Deze cijfers bewijzen nu reeds dat de herinrichtingswerken een gevoelige verlaging van de snelheid van het autoverkeer tot gevolg heeft. Als straks de groene haagblokken volgroeid zijn waardoor de rijbaan visueel nog versmalt, zal deze gemiddelde snelheid nog verminderen. Sinds de beschadigde paaltjes terug in de Daalstraat werden geplaatst en er cameratoezicht is, werden er nog amper twee paaltjes aangereden en dit, althans volgens de camerabeelden, telkens door vrachtwagens bij een afslagmaneuver. AWV heeft ondertussen ook de méér dan 20 aangereden paaltjes die tijdens de omleiding werden beschadigd, terugbetaald. Het was duidelijk dat deze uitzonderlijke beschadigingen enkel met de omleiding voor de aanleg van de schoolomgeving in de Hoogstraat te maken hadden. Op 14 oktober zullen we met zijn allen een nieuwe gemeenteraad kiezen. Een belangrijke dag voor elke gemeente en dus ook voor Zutendaal. U zal de volgende dagen nog overstelpt worden met allerhande verkiezingsinformatie van diverse partijen en kandidaten. Het is belangrijk dat u als burger een bewuste keuze maakt. Het gemeentebestuur staat immers dicht bij de bevolking en heeft het meeste impact op ons dagelijks doen en laten in Zutendaal. Wat de verschillende partijen allemaal beloven, kan u in hun folders lezen. Ik hoop vooral dat de goede financiële uitgangspositie van onze gemeente in de toekomst behouden blijft. We zien dagelijks wat financiële tekorten elders veroorzaken. Ook zijn de verkiezingen de opperste vorm van inspraak. Men kan de mond vol hebben over inspraak en advies en debat over alle mogelijke onderwerpen. Er is echter maar één eerlijk adviesmoment en dat zijn verkiezingen waar uw en mijn stem evenwaardig zijn. Hou daar rekening mee als u op 14 oktober naar de stembus gaat en breng uw stem op een heel bewuste manier uit. U beslist straks hoe en door wie Zutendaal de volgende zes jaar zal bestuurd worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt daarom ook bij u. Ik ben er als uittredend burgemeester van overtuigd dat u als betrokken burger een goede keuze zal maken zodat Zutendaal nog lang het groenste snoepje van Vlaanderen mag zijn. Uw burgemeester, Jos Beuls

>> Containerpark Langendijkstraat 17 tel. 089 65 02 58 dinsdag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur zaterdag van 8.30 tot 12 en van 12.30 tot 15 uur

>> Bibliotheek Oosterzonneplein 6 tel. 089 62 94 58 bibliotheek@zutendaal.be dinsdag en vrijdag van 18 tot 20 uur, woensdag van 14 tot 18 uur en zaterdag van 10 tot 12 uur

>> Toeristisch hoofdkantoor onthaalcentrum De Lieteberg Stalkerweg tel. 089 25 50 60 toerisme@zutendaal.be van Pasen tot Allerheiligen: elke dag van 10 tot 19 uur van Allerheiligen tot Pasen: elke dag van 10 tot 17 uur

>> OCMW-Sociaal Huis Daalstraat 2 tel. 089 62 38 60 secretariaat.ocmw@zutendaal.be Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. De uren van de zitdagen per dienst vind je terug op www.zutendaal.be

>> PWA Daalstraat 2 (gebouw OCMW-Sociaal Huis) tel. 089 62 38 67 pwazutendaal@telenet.be maandag & vrijdag: op afspraak dinsdag & donderdag van 9 tot 12 uur, namiddag op afspraak woensdag van 9 tot 12 uur

Zitdag burgemeester

Iedere woensdag van 16.30 tot 17.30 uur op het gemeentehuis.

Voor meer info

over onze gemeente surf je snel naar www.zutendaal.be oosterzon september 2012 >> 2

Oosterzon oktober 2012  

Gemeentelijk infoblad oktober 2012