Page 1

2012 r e b kto

o

Allerheiligen (p.3) Verkiezingen (p.4-6) Goed om weten (p.7) Week van het bos (p.10) FairTrade (p.11) Cultuur v.d. Stilte (p.12) Cultureel weekend (p.13) 3e Hoedenwedstrijd (p.15) Debattle (p.16) Sportkampioenen (p.18) Sideways (p.19) Genk-Zuid (p. 20)

Slipjacht Wiemesmeer oosterzon september 2012 >> 1


Openingsuren diensten >> Gemeentehuis Oosterzonneplein 1 tel. 089 62 94 20 informatie@zutendaal.be maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 uur en woensdag ook van 14 tot 18 uur

Beste Zutendalenaar Uit gegevens van de elektronische snelheidsinformatieborden in de Dorpsstraat en de Daalstraat blijkt dat de snelheid in de zone 30 van het centrum erg goed wordt nageleefd. 49% van de auto’s rijdt minder dan 30 km/u en 41% minder dan 40 km/u. Dit betekent dus dat 90% van de voertuigen minder dan 40 km/u rijdt, wat een onverhoopt succes genoemd mag worden. Deze cijfers bewijzen nu reeds dat de herinrichtingswerken een gevoelige verlaging van de snelheid van het autoverkeer tot gevolg heeft. Als straks de groene haagblokken volgroeid zijn waardoor de rijbaan visueel nog versmalt, zal deze gemiddelde snelheid nog verminderen. Sinds de beschadigde paaltjes terug in de Daalstraat werden geplaatst en er cameratoezicht is, werden er nog amper twee paaltjes aangereden en dit, althans volgens de camerabeelden, telkens door vrachtwagens bij een afslagmaneuver. AWV heeft ondertussen ook de méér dan 20 aangereden paaltjes die tijdens de omleiding werden beschadigd, terugbetaald. Het was duidelijk dat deze uitzonderlijke beschadigingen enkel met de omleiding voor de aanleg van de schoolomgeving in de Hoogstraat te maken hadden. Op 14 oktober zullen we met zijn allen een nieuwe gemeenteraad kiezen. Een belangrijke dag voor elke gemeente en dus ook voor Zutendaal. U zal de volgende dagen nog overstelpt worden met allerhande verkiezingsinformatie van diverse partijen en kandidaten. Het is belangrijk dat u als burger een bewuste keuze maakt. Het gemeentebestuur staat immers dicht bij de bevolking en heeft het meeste impact op ons dagelijks doen en laten in Zutendaal. Wat de verschillende partijen allemaal beloven, kan u in hun folders lezen. Ik hoop vooral dat de goede financiële uitgangspositie van onze gemeente in de toekomst behouden blijft. We zien dagelijks wat financiële tekorten elders veroorzaken. Ook zijn de verkiezingen de opperste vorm van inspraak. Men kan de mond vol hebben over inspraak en advies en debat over alle mogelijke onderwerpen. Er is echter maar één eerlijk adviesmoment en dat zijn verkiezingen waar uw en mijn stem evenwaardig zijn. Hou daar rekening mee als u op 14 oktober naar de stembus gaat en breng uw stem op een heel bewuste manier uit. U beslist straks hoe en door wie Zutendaal de volgende zes jaar zal bestuurd worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt daarom ook bij u. Ik ben er als uittredend burgemeester van overtuigd dat u als betrokken burger een goede keuze zal maken zodat Zutendaal nog lang het groenste snoepje van Vlaanderen mag zijn. Uw burgemeester, Jos Beuls

>> Containerpark Langendijkstraat 17 tel. 089 65 02 58 dinsdag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur zaterdag van 8.30 tot 12 en van 12.30 tot 15 uur

>> Bibliotheek Oosterzonneplein 6 tel. 089 62 94 58 bibliotheek@zutendaal.be dinsdag en vrijdag van 18 tot 20 uur, woensdag van 14 tot 18 uur en zaterdag van 10 tot 12 uur

>> Toeristisch hoofdkantoor onthaalcentrum De Lieteberg Stalkerweg tel. 089 25 50 60 toerisme@zutendaal.be van Pasen tot Allerheiligen: elke dag van 10 tot 19 uur van Allerheiligen tot Pasen: elke dag van 10 tot 17 uur

>> OCMW-Sociaal Huis Daalstraat 2 tel. 089 62 38 60 secretariaat.ocmw@zutendaal.be Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. De uren van de zitdagen per dienst vind je terug op www.zutendaal.be

>> PWA Daalstraat 2 (gebouw OCMW-Sociaal Huis) tel. 089 62 38 67 pwazutendaal@telenet.be maandag & vrijdag: op afspraak dinsdag & donderdag van 9 tot 12 uur, namiddag op afspraak woensdag van 9 tot 12 uur

Zitdag burgemeester

Iedere woensdag van 16.30 tot 17.30 uur op het gemeentehuis.

Voor meer info

over onze gemeente surf je snel naar www.zutendaal.be oosterzon september 2012 >> 2


ALLERHEILIGEN Op 1 en 2 november herdenken we onze overledenen. Veel mensen doen extra inspanningen om het graf van hun dierbare familieleden in orde te maken. Ook het gemeentebestuur is begaan met de inrichting, de netheid en de rust op de gemeentelijke begraafplaats. Daarom gelden er op het kerkhof (voor, tijdens en na Allerheiligen) enkele reglementen: • Vergeet niet na het onderhoud van een graf gebruikte materialen en afval terug op te ruimen. Zo blijft het kerkhof netjes voor iedereen. • Laat zeker geen vuilnis liggen tussen de perken en graven. • Het is verboden om afval ter plaatse onder te delven. • Sorteer je afval en deponeer het in de voorziene containers. • Lege bloempotten die na Allerheiligen op het kerkhof blijven staan, worden begin december door de technische dienst opgeruimd. Omwille van Allerheiligen is het van woensdag 31 oktober tot en met zondag 4 november niet toegestaan om: • het kerkhof te betreden met kruiwagens, emmers, schoppen, harken of andere reinigingswerktuigen; • grafstenen of andere graftekens te plaatsen, recht te zetten, op te voegen of weg te nemen; • graven en grafstenen te reinigen, beitelwerk uit te voeren.

Erepark voor de oudstrijders

In de loop van de maand oktober zal de technische dienst de steentjes op de graven van de overleden oudstrijders reinigen.

Hulp nodig bij het poetsen van graven?

Naar aanleiding van Allerheiligen zet het PWA van Zutendaal medewerkers in om inwoners van de gemeente te helpen met het poetsen van de graven. Prijs? • Graf: € 8,00 incl. materiaal • Familiegraf/tuin: € 10,00 incl. materiaal • WIGW: € 5,00 incl. materiaal Inschrijvingen en info? PWA Zutendaal - Veronique Husson of Tiny van der Sman tel. 089 62 38 67 - pwazutendaal@telenet.be Of spring binnen tijdens de openingsuren (zie pagina 2).

PLAATSEN VAN BLADKORVEN

De gemeentelijke bladkorven worden in 2012 vanaf half oktober geplaatst. De gemeentelijke technische dienst ledigt op regelmatige tijdstippen de bladkorven (wanneer er voldoende korven gevuld zijn). Hiervoor moet je zelf niet bellen of mailen. Aanvraag bladkorf: • Heb je je vorig jaar aangemeld voor het plaatsen van een bladkorf, dan dien je dit in 2012 niet opnieuw te doen. De technische dienst plaatst op de eerder doorgegeven adressen automatisch een bladkorf. • Vroeg je in 2011 geen bladkorf aan? Neem dan contact op met de technische dienst via 089 61 11 53 of paola.vanheusden@zutendaal.be. Er wordt slechts één bladkorf per adres geplaatst.

oosterzon september 2012 >> 3


Gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012 Op 14 oktober 2012 gaan we met zijn allen naar de stembus om een nieuwe gemeente- en provincieraad te kiezen.

Ben je Belg en ouder dan 18, dan stem je voor alle verkiezingen. Ben je geen Belg maar EUonderdaan of afkomstig van buiten de Europese Unie, dan kan je stemmen voor de gemeenteraad. Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie heeft de keuze gehad om zich in te schrijven op de kiezerslijst.

In België is er stemplicht Dit geldt ook voor een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die zich ingeschreven heeft op de kiezerslijst.

Bij volmacht stemmen Soms moet je als kiezer niet zelf naar het stemlokaal om te stemmen. Je kan een andere kiezer in je naam laten stemmen. Je geeft die andere kiezer hiervoor een volmacht. Je hebt hiervoor het volmachtformulier (A95) nodig en het gevraagde attest waarmee je bewijst dat je niet kan gaan stemmen. Wanneer kan je een volmacht geven? - Je bent omwille van medische redenen niet in staat om te gaan stemmen. - Je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Ook de leden van je gezin die met je in het buitenland verblijven en die moeten gaan stemmen, kunnen een volmacht geven. - Je bent in België, maar moet op de dag van de verkiezingen werken. - Je of iemand van je gezin – met wie je samenwoont – oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit. - Je verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming. - Je geloofsovertuiging laat je niet toe om te gaan stemmen. - Je bent student en kan om studieredenen niet gaan stemmen. - Je verblijft om privé-redenen tijdelijk in het buitenland. Aan wie kan je volmacht geven? Je kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer. Er zijn geen andere voorwaarden. De volmachtkrijger kan per verkiezing maar één stem per volmacht uitbrengen. De volmacht geldt voor al de verkiezingen waarvoor jij (volmachtgever) moet stemmen. Maar de volmachtkrijger kan enkel voor iemand gaan stemmen bij de verkiezingen waar hij zelf aan deelneemt. Wie kan een volmacht krijgen? De persoon aan wie je je volmacht geeft is de volmachtkrijger. Hij/zij gaat in jouw naam stemmen. De volmachtkrijger moet dit doen in het stemlokaal waar jij (de volmachtgever) moet gaan stemmen, bij het stembureau dat op jouw oproepingsbrief staat. Volmachtformulieren en meer info kan je bekomen op de dienst burgerzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis (zie pagina 2). Of mail naar bevolking@zutendaal.be.

oosterzon september 2012 >> 4


14 oktober praktisch BELANGRIJK! Vergeet niet je identiteitskaart en je oproepingskaart mee te brengen. Dit is verplicht.

TIP! Heb je een leesbril nodig? Breng hem dan zeker mee als je gaat stemmen.

Wanneer? Ga op zondag 14 oktober tussen 8 en 15 uur naar het aan jou toegewezen stemlokaal (zie oproepingskaart) om er je stem uit te brengen. Op je oproepingskaart wordt een voorkeuruur vermeld. Om wachttijden te vermijden raden wij je aan op dit aangegeven uur te komen stemmen.

Waar? Schoolstraat

STEMBUREAUS

1

Vrije Basisschool, Schoolstraat 6

2

Schoolstraat

ingang

ingang rolstoelen

hoofdbureau

uitgang

uitgang

3

5 4

zaal Avdâq turnzaal

speelplaats

6

7 8

14 oktober 2012 GEMEENTERAADSEN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN

Hoe? In onze gemeente wordt er digitaal gestemd. Via het 12-stappenplan op de volgende pagina ontdek je hoe je digitaal kan stemmen met het aanraakscherm op de computer. Het scherm toont eerst het type verkiezingen met als eerste de gemeenteraad, vervolgens de provincieraad. Geldig stemmen doe je door ofwel een lijststem uit te brengen ofwel door voor één of meerdere kandidaten, op één lijst, te stemmen. Ongeldig stemmen kan met de computer niet meer.

oosterzon september 2012 >> 5


Digitaal stemmen in 12 stappen

>

>

> Oefencomputers digitaal stemmen

Tot en met 11 oktober kan je in het gemeentehuis, de bibliotheek en het OCMW tijdens de openingsuren (zie pagina 2) oefenen op een opgestelde stemcomputer.

Meer info over de verkiezingen?

Voor alle informatie over de verkiezingen kan je terecht op www.vlaanderenkiest.be, de officiĂŤle verkiezingswebsite van de Vlaamse Overheid. Vanaf 25 september vind je hier ook de kandidatenlijsten. Op 14 oktober krijg je er alle officiĂŤle uitslagen en tussentijdse resultaten te zien.

oosterzon september 2012 >> 6


>>>

>>>

>>>

n e t e w dom

goe

Eerste steenlegging nieuwbouw technische dienst De gemeentelijke technische dienst krijgt een nieuw gebouw. De eerste steenlegging vond plaats op 28 september 2012. De werken zijn opgestart en het nieuwe gebouw zelf zal eind dit jaar winddicht zijn. Begin 2013 worden de werken aan de binnenzijde verder afgerond. Aangezien de huidige infrastructuur van de technische dienst niet meer voldoet aan de hedendaagse normen en comfortvereisten besliste de gemeenteraad om een nieuwe industriebouw te plaatsen op het bestaande terrein. Het nieuwe gebouw heeft een oppervlakte van ongeveer 750 m² en omvat zowel kantoor- als magazijnruimte. De nieuwbouw zal gemakkelijk toegankelijk zijn voor de voertuigen van de technische dienst (laden/lossen) en zal door middel van een overkapping verbonden worden met de bestaande hal van de voertuigen. Het ontwerp werd gemaakt door XYZ-architecten. De tekening geeft je alvast een idee van hoe het gebouw er zal uitzien. De bouw zelf zal gerealiseerd worden door Ivo Gijbels NV. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 662.000,00 incl. btw.

Heraanleg fietspaden Stalkerweg en Roelerweg Infrax start in samenwerking met het gemeentebestuur in het najaar met wegenwerken op de Stalker- en de Roelerweg in Zutendaal. Er worden niet enkel nieuwe en verkeersveilige fietspaden aangelegd, de weg wordt tevens voorzien van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Ter hoogte van het kruispunt met de Gijzenveldstraat komt er ook een oversteekplaats voor fietsers.

Eerste drone van België bij politiezone GAOZ

Sinds kort beschikt de politiezone GAOZ (Genk-As-Opglabbeek-Zutendaal) als eerste van België over een nieuw hightech toestel, een drone. Deze minihelikopter die luchtbeelden en -opnames maakt, kan ingezet worden bij evenementen, rampen, verkeersongevallen of de zoektocht naar vermiste personen. Eenmaal ter plaatse is het toestel binnen de 10 minuten operationeel. Het wordt aangedreven door 6 elektromotoren en kan 30 minuten in de lucht hangen. Het toestel wordt bediend door een speciaal opgeleide piloot via een mobiele module.

oosterzon september 2012 >> 7


r e z j i w heids

d n o z e g

Laat je tijdig vaccineren tegen seizoensgriep Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winter opnieuw opduikt. Meestal genees je vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige mensen kan griep ernstige gevolgen hebben. Vaccinatie is de enige manier om je tegen griep en vooral de gevolgen ervan te beschermen. Een griepvaccinatie sluit niet volledig uit dat je griep kan krijgen, maar de kans op griep is aanzienlijk kleiner en ook de kans op complicaties neemt drastisch af. Griepvaccinatie: ook voor jou belangrijk? Voor mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren en voor 65-plussers wordt vaccinatie sterk aangeraden. Ook als je beroepshalve voor risicogroepen zorgt, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of als thuisverpleegkundige, kan een vaccinatie jou en de mensen voor wie je zorgt tegen de griep beschermen. Griepvaccin wordt terugbetaald aan risicogroepen De ideale vaccinatieperiode ligt tussen half oktober en half november. Het griepvaccin kost maximaal tien euro, maar wordt voor de helft terugbetaald aan mensen uit de risicogroepen. Sommige mutualiteiten betalen het zelfs volledig terug. Behoor je tot de doelgroep, vraag dan zeker raad bij je huisarts of apotheker. Meer informatie? www.griepvaccinatie.be en www.influenza.be

Lezing: Help! Een puber in huis… Een puber opvoeden verloopt niet altijd even makkelijk. Maar het kan ook boeiend en verrijkend zijn. Ilse Dewitte, kinder- en jongerentherapeute, doet het je uit de doeken tijdens een boeiende lezing. Waar en wanneer? Inschrijven? Meer info?

Cultuurcentrum Zutendaal op 29/11/2012 om 20 uur. www.opvoedingswinkel.be/cursussen.html www.opvoedingswinkel.be (link vormingskalender aanklikken) – tel. 089 36 79 40

Met vragen over de opvoeding van je kinderen kan je terecht bij consulent Marc Janssens van de opvoedingswinkel in Zutendaal (gelegen in het OCMW-Sociaal Huis). Marc is er elke vrijdag van 9 tot 12 uur of je kan een afspraak maken: 0488 58 23 77 of 089 36 79 40.

Gezocht: vrijwilligers Tele-Onthaal Limburg In het najaar start Tele-Onthaal Limburg weer een opleiding voor vrijwilligers. Ben je sociaalvoelend en kan je luisteren naar mensen die het moeilijk hebben ? Kan je één maal per week naar Hasselt komen en ben je bereid om nachtdiensten te doen? Dan biedt Tele-Onthaal jou zinvol vrijwilligerswerk! Aanmelden kan via tel. 011 22 77 67 of via limburg@tele-onthaal.be. Meer informatie vind je op www.tele-onthaal.be.

oosterzon september 2012 >> 8


EN HALLOWE EN VOORLEZ IN DE BIB

Openingsuren: dinsdag van 18 tot 20 uur woensdag van 14 tot 18 uur vrijdag van 18 tot 20 uur zaterdag van 10 tot 12 uur Materialen kan je altijd verlengen via www.bili.be

Thema in de kijker: verwendag : proeven van de bibliotheek Kom op zaterdag 20 oktober 2012 langs in de bibliotheek en laat je verwennen op onze jaarlijkse verwendag. Kom genieten van wat de bibliotheek te bieden heeft aan boeken, strips, dvd’s, tijdschriften, kranten, internet, luisterboeken (nieuw in de bib),…

Bibweek van 20 tot 28 oktober, met als slogan: Wie wordt de Bibste van het land? De bibliotheekweek 2012 is een dromencampagne en dit jaar worden de bibliotheekgebruikers gevraagd mee te dromen over de bib van de komende jaren. Onze eerste droom werd in augustus 2011 reeds verwezenlijkt, nl. een frisse en modern ingerichte bib. Tijdens de bibliotheekweek vragen we aan onze leners om hun dromen bekend te maken, dit kan op twee manieren: • ga naar www.bibstevanhetland.be en vertel waar je over droomt voor onze bib, • of komt het ons vertellen in de bib van 20 tot 25 oktober en maak kans op een boekenbon van € 50,00 of één van onze 5 luxe bibtassen.

Lees 1 7 (lees eens even) editie 2012-2013 Lees 1 7 is een laagdrempelig leesbevorderingsproject van de Limburgse bibliotheken waarbij vooral leesplezier voorop staat. Jongens en meisjes tot 12 jaar nodigen we uit om 5 boeken uit de bib te lezen en hun favoriete titel te noteren op de Lees 1 7-flyer. Bij het inleveren van deze flyer ontvangen zij bovendien een speciaal Lees 17-gadget. We starten op zaterdag 20 oktober. Interesse? Geef je naam op aan de balie en ontvang je flyer.

Tip van de bib : sprookjes in boeken en op dvd Kinderen zijn dol op sprookjes! Want wat is er gezelliger dan samen in een fantasierijke sprookjeswereld te duiken? De bibliotheek heeft haar ruime collectie sprookjesboeken en sprookjes dvd’s apart opgesteld. Vind je het niet meteen terug in de bib? We helpen je graag verder.

oosterzon september 2012 >> 9


e k j i l e t n e e m ge n e t i e t i activ

>>>

Wandeling ‘Week van het Bos: Iedereen Welkom’

Op zondag 21 oktober organiseert de Zutendaalse Milieuraad in samenwerking met de Bosgroep Hoge Kempen een wandeling in de mooie Zutendaalse bossen. We gaan wandelen naar het speelbos dat eigendom is van verschillende privé-boseigenaars. Iedereen is van harte welkom! Alle deelnemers ontvangen een boomwaaier waarmee je de belangrijkste boomen struiksoorten in de Zutendaalse bossen kan herkennen. Wanneer? Zondag 21 oktober om 13.30 uur (samenkomst op de parking van de Lieteberg). Het einde is voorzien rond 15.30 uur. Prijs? Gratis Inschrijven? Bosgroep Hoge Kempen - 011 23 83 30 bosgroephogekempen@limburg.be. Meer info? Patrick Meesters - coördinator van de Bosgroep Hoge Kempen - 011 23 83 23 of Hanne Mengels duurzaamheidsambtenaar Zutendaal - 089 62 94 49. Tip! Voorzie aangepaste kledij en schoenen voor een boswandeling.

>>>

Alvermannekestocht

Vrijdag 26 oktober 2012 Een gezinstocht vol verrassingen

Na de succesvolle herintroductie van de Alvermannekestocht wordt het blotevoetenpadseizoen ook dit jaar opnieuw afgesloten met een boeiende ontdekking van het bos door de Alvermannekes. En dit keer mogen de schoenen aan blijven! Alvermannekes zijn kleine wezens die vroeger in de Zutendaalse bossen hebben geleefd en die op vrijdag 26 oktober zullen herleven. Tijdens de wandeling zullen jullie zeker worden verrast en net zoals voorheen zal het een tocht worden met spannende effecten en een smakelijke afsluiter! Breng zeker je zaklantaarn mee, anders vind je de Alvermannekes niet! Na de wandeling kan je nog nakeuvelen op het terras van de cafetaria en genieten van authentieke volksmuziek op oude instrumenten. Organisatie: De Lieteberg vzw i.s.m. Natuurpunt Zutendaal en JNM Zutendaal Wanneer: Vrijdag 26 oktober 2012 Vertrek: Tussen 19.30 en 20.30 uur Waar: Bezoekerscentrum Lieteberg Stalkerweg, 3690 Zutendaal Meebrengen: Zaklamp Prijs: Kinderen: € 2,50 p.p. Volwassenen: € 5,00 p.p. Inschrijven: Vóór 20 oktober 2012, Onthaalcentrum en Bezoekerscentrum Lieteberg Tel: 089 25 50 60 E-mail: info@lieteberg.be Honden niet toegelaten.

oosterzon september 2012 >> 10

BOSWANDELING op zondag 21 oktober om 13.30 uur


Win schitterende prijzen tijdens de Grote Inzamelmaand! Van 1 tot 31 oktober 2012 organiseert de gemeente samen met de afvalintercommunale Limburg.net en Valorfrit weer de Grote Inzamelmaand. Het moment om je gebruikte frituurolie of -vet naar het recyclagepark te brengen. Wie weet win je wel een van de 1.000 cinematickets! En bovendien maak je kans op een mooie fiets, een gloednieuwe friteuse of een pakket met wandel- en fietskaarten. Ga naar het recyclagepark… en win! Per liter gebruikte frituurolie of -vet die je correct aflevert, ontvang je één tombolabiljet. Op dat tombolabiljet staat een unieke code. Geef die in op www.inzamelmaand.be en je weet meteen of je een cinematicket binnenhaalt. Niet gewonnen? Geen nood, je maakt later nog steeds kans op een friteuse, een fiets of een pakket met wandel- en fietskaarten. Het milieu deelt in de winst Nog een andere goede reden om je gebruikte frituuroliën en -vetten naar het recyclagepark te brengen? Correct ingezameld kunnen ze gerecycleerd en hergebruikt worden, bijvoorbeeld als milieuvriendelijke biodiesel. Spijtig genoeg verdwijnen veel van die oliën en vetten nog steeds in de gootsteen, het toilet, de tuin, het riool of tussen het restafval. En zo spoken ze rond in ons milieu om veel schade te berokkenen: verstopte afvoerbuizen en leidingen, bodem- en watervervuiling, ... Breng gebruikte frituuroliën en -vetten dus altijd naar het recyclagepark! Het volledig wedstrijdreglement en meer info over de inzamelmaand vind je op www.inzamelmaand.be.

Zutendaal Fair TradeGemeente?! Overhandiging label Fair TradeGemeente op 31 oktober Zutendaal werd in 2012 officieel FairTradeGemeente. Om deze titel te mogen dragen, moet aan 6 criteria worden voldaan. Mede dankzij een actieve trekkersgroep zijn deze criteria gehaald. Tijdens de opening van de Derdewereldbeurs op woensdag 31 oktober zal het behalen van de titel van FairTradeGemeente gevierd worden en zal de overhandiging van het bord met dit label erop plaatsvinden. FairTradeGemeente wil op een heel concrete manier bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. Door middel van 6 criteria spelen we in op de vraag naar en het aanbod van eerlijke en lokale, duurzame producten. Op die manier maken we mensen in Zutendaal warm voor het verhaal achter Fair Trade en lokale, duurzame landbouw.

Infosessies ‘Warm Limburg’

Meer informatie? www.fairtradegemeenten.be

50 tot 70 % van je energierekening gaat naar de verwarming van je woning. Om je op weg te helpen, organiseert de Provincie Limburg samen met Infrax, Dubolimburg en de Limburgse gemeenten 3 infoavonden onder het motto ‘Warm Limburg’.

Week van de Fair Trade

Welke energiezuinige verwarming kies ik best voor mijn nieuwe woning? 9 oktober om 19.30 uur MNC Heempark, Hoogzij 7, 3600 Genk Wat doe ik als mijn oude verwarmingsinstallatie aan vervanging toe is? 16 oktober om 19.30 uur Zaal Buurthuis Scherpenheuvel, Steenweg 189, 3665 As Hoe kan ik energiezuinig verwarmen met mijn huidige verwarmingsinstallatie? 23 oktober om 19.30 uur Gemeenschapscentrum,Troempeelke, Kapelstraat 10, 3660 Opglabbeek Prijs? Deelname is gratis. Inschrijven? Via de Energieadvieslijn: 078 15 01 86 (zonaal tarief) of www.warmlimburg.be Opgelet: de plaatsen voor de infoavonden zijn beperkt Info? Hanne Mengels, duurzaamheidsambtenaar, 089 62 94 49 Organisatie: ’Warm Limburg’ i.s.m. gemeenten As, Genk, Opglabbeek en Zutendaal.

Van 3 tot 13 oktober 2012 is het de zesde editie van de nationale ‘Week van de Fair Trade’. Ook Zutendaal zet Fair Trade in de kijker. Kookworkshop met Gogi Met haar gekende mix van pittige gerechten en dito verhalen is dit een must voor elke liefhebber van wereldkeuken. Waar? Parochiecentrum Wanneer? Woensdag 10 oktober om 19.30 uur Inschrijven? Tot en met 5 oktober: suzanne.martens@ zutendaal.be Max. 15 deelnemers Prijs? € 10,00 Wereldwinkeldag – zaterdag 13 oktober 2012 De Oxfam Wereldwinkel Zutendaal zet zijn deuren open. Iedereen is welkom en er zijn gratis proeverijen uit eigen assortiment. Waar? Netttersheimplein 8, 3690 Zutendaal Wanneer? Zaterdag 13 oktober - 10.00 - 15.00 uur Prijs? Gratis

oosterzon september 2012 >> 11


zondag 28 oktober 2012 TOEKENNING STILTELABEL AAN STILTEGEBIED ZWARTEPUT

CULTUUR VAN DE STILTE •>>>>>>>>>PROGRAMMA 10 uur 10.30 uur 11.30 uur

• stille wandeling vanop de parking tegenover Broeder Bertus (Roelerweg) • de gemeenten Lanaken en Bilzen wandelen vanuit hun gemeente en ontmoeten de Zutendalenaren aan de Roelerbeek, het snijpunt van de drie gemeenten • officiële overhandiging van het stiltelabel • geanimeerde plaatsing van een herinneringssteen • overhandiging TRAGE POST SLOW MAIL • drankje • begeleide terugtocht naar de parking

•>>>>>>>>>IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!

Halloweenwandeling Op zaterdag 27 oktober vindt aan de surf- en zeilplas te Zutendaal de jaarlijkse Halloweenwandeling plaats. Vanaf 19.00 uur worden de Papendaalse bossen weer bevolkt door tal van griezelfiguren. De wandeling is ongeveer 6 km lang en onderweg word je getrakteerd op soep, jenever en een saté. Bij aankomst geniet je bovenop dit alles nog van een bord spek en eieren om terug op krachten te komen. Prijs? € 6,00 in voorverkoop. Wegens het grote succes van vorig jaar wordt aangeraden om kaarten in voorverkoop te kopen. Bij een totaal van 500 deelnemers zal er geen kassaverkoop meer zijn. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Fietsen Lenaerts en Herberg ‘t Dorp in Zutendaal.

oosterzon september 2012 >> 12


CULTUREEL ALLERHEILIGENWEEKEND CC Zutendaal

Woensdag 31/10

Opening Boekenbeurs, Wereldbeurs en Expo Els Jetten, om 20.00u in het cultuurcentrum Het cultureel Allerheiligenweekend is verder te bezoeken van donderdag 1 tot en met zondag 4 november 2012, telkens van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur. Iedereen van harte welkom.

BOEKENBEURS Spreker: Guido Vangronsveld, auteur van het boek “Help! Mijn batterijen lopen leeg.”

DERDEWERELDBEURS 2012 GESCHENKENBEURS

Oxfam Wereldwinkel Zutendaal voeding en artisanaat

WERELDCAFE met fairtradedranken

tentoonstelling

TENTOONSTELLING over klimaat “Niets doen is geen optie” PERU IN BEELD Fototentoonstelling Rob & Hilde Piso

ELS JETTEN

AED- cursus

Donderdag 25 oktober 2012 Sporthal ‘De Blookberg’ 19.00 uur Vrijwilligers van het Rode Kruis leren je reanimeren en omgaan met het AED-toestel (automatische externe defibrillator) dat in onze gemeente aan de sporthal ‘De Blookberg’ ophangt. Gratis sessie - inschrijven verplicht Aantal deelnemers: maximum 16 Info & inschrijving: 089 62 94 52 of welzijn@zutendaal.be

Oproep 40-jarigen Op 17 november 2012 wordt er een feestje georganiseerd met de 40-jarigen van Zutendaal. De organisatoren zijn naarstig op zoek naar iedereen die in 1972 geboren is en in Zutendaal opgroeide. Behoor jij tot deze groep maar ontving je nog geen brief, bezorg dan zo snel mogelijk je gegevens aan sonia.linmans@skynet.be of bel even naar 0475 31 96 42. oosterzon september 2012 >> 13


Handwerkclub “Wij leren van elkaar” Samenkomsten in het Cultuurcafé op maandag 1, 8 en 15 oktober, van 19.30 tot 22.00 uur. Op 22 oktober zitten we uitzonderlijk in Lokaal 2 (langs de Wereldwinkel), ingang aan het Nettersheimplein. Deelname € 0,50. Meer info? Noëlla Kerkhofs-Bijnens – 089 61 30 80

Milieuvereniging De Ortolaan Zo 7/10 Kom samen met ons een stukje Diepenbeekse Demervallei bezoeken. Door ijzerwinning ontstond het 16 ha grote vijvergebied ‘Dauteweyers’. Samenkomst en vertrek om 14 uur op het Gemeenteplein - Iedereen is welkom!

OKRA Zutendaal Elke maandag van 13.15 tot 14.15 uur: volksdansen in het PC Elke dinsdag van 14 tot 16.30 uur: tekenles (€ 4,00 per les) bij ‘t Zolderke Dinsdag 2, 16 en 30/10 van 13.30 tot 16.30 uur: hobbyclub in het cultuurcafé Elke woensdag van 13.30 tot 17 uur: kaarten in het cultuurcafé Op 8 november naar Marcienne - vertrek op het Vijverplein om 14 uur - prijs: € 5,50 - info 089 71 61 07

Vereniging voor Alleenstaanden Vr 19/10 13.30 uur - Gezellig samenzijn in de kelder van het PC. Meer info bij Lambert of Martha - 089 61 10 82 of 0485 45 27 23

Vrouwenvereniging VIVA-SVV Zutendaal Di 9/10 schilderen op doek - parochiezaal - 19.30 uur. Di 23/10 Bloemschikken Allerheiligen (eigen materiaal meebrengen) - Cultuurcafé - 19.30 uur Meer info? Myriam, 0473 52 58 36 of 089 61 42 64

KVLV Zutendaal 1/10 11/10 18/10 24/10

‘Kraak je energiekosten’ om 19.30 uur Bloemschikken van 13.30 tot 19.30 uur Kookles ‘Scandinavië op je bord’ om 19.30 uur Dokter Roussard: ‘Osteoporose en artrose’ om 19.30 uur

vtbKultuur Zo 7/10 Za 22/10

Fietstocht – Open Bedrijvendag - Schijnwerper op de “Fabriek van de Toekomst” - Samenkomst: Vijverplein om 13.30 uur Andre Gielen: een reisleider vertelt Cultuurcentrum om 20.00 uur - gratis

Di 23/10 Geleid bezoek ‘Gouvernement’ Maastricht - € 2,00 euro (voor goed doel) Samenkomst Vijverplein om 13.20 uur Wo 31/10 Opening cultureel Allerheiligenweekend Zutendaal (Zie p. 13 van deze Oosterzon) Inschrijven? Chris Remans 089 61 10 65

Pastadag De Zwaluw Wiemesmeer Vr 12/10

Jaarlijkse pastadag - vanaf 18.00 uur in de kantine, Postesstraat 42

23e Grote kaartwedstrijd kwajongen Zaterdag 6 oktober om 20.00 uur in café Lindenhof in Zutendaal: kwajongen ten voordele van zaalvoetbalclub Fortuna Lindenhof Zutendaal Voorverkoop € 4,00 - kassa € 5,00 oosterzon september 2012 >> 14


Vènerieweekend (Slipjacht) Wiemesmeer 2012 Programma www.slipjacht.be Vrijdag 26 oktober 2012 20.00 uur

Huntbal met “Bar Clochard”

Zaterdag 27 oktober 2012 Jachthoorn Stage Masterclass 9.00 uur Start masterclass Jachthoornrally 12.30 uur Inschrijvingen 14.00 uur Start jachthoornrally 17.00 uur Prijsuitreiking Fun For Kids 14.00 uur Pure Pret en Activiteiten in het thema Cowboys & Indianen 16.00 uur Bruisende Cowboy & Indianen-discoshow 17.00 uur Einde Jachthoornconcert “La Vènerie” (0479 424340 Valère Nouwen) 20.00 uur Concert in de St.-Jozefskerk Wiemesmeer met aansluitend receptie

Les Echos des Frontières (B/Fr) Carlo Torlontano, alpenhoorn & Francesco Dilernia, orgel, uit Italië Luc Ponet (B) orgel en piano

Zondag 28 oktober 2012 8.30 uur Limburgse brunch doorlopend tot 12.00 uur 9.30 uur Kunstzinnige St.-Hubertusviering Les Echos des Frontières (B/F), Luc Ponet (B), orgel 12.00 uur The Meet • presentatie van de meute en jachtspannen • toespraken voorzitter en master 12.30 uur

Vertrek van de jachtstoet

13.00 uur

Aanvang jacht: 4 runs met sherrystop

16.30 uur

The Kill (Kerkplein Wiemesmeer)

17.30 uur

Afterhunt: Het rapport van de jacht. Een gezellige afterhunt met muziek een hapje en een drankje voor iedereen.

3e hoedenwedstrijd op zondag 28 oktober Voor de derde keer op rij kan je tijdens het Vènerieweekend in Wiemesmeer deelnemen aan een unieke hoedenwedstrijd met als thema de herfst of de jacht. Ook jij kan hieraan deelnemen! Ben je een creatieve dame en beschik je over tal van herfst- of jachtaccessoires? Haal dan zeker je oude hoed uit de kast en tover hem om tot een uniek herfstexemplaar. De dame met de origneelste vèneriehoed, wint een mooie prijs. De prijsuitreiking vindt plaats na de slipjacht tijdens de afterhunt in de feesttent.

oosterzon september 2012 >> 15


jeugd jater TiTaTe ndaal

Gezin

Zute sbond

len en rartike

12 jaar voor n 6 tot ar a v n e r - Kinde n van + 12 ja re - Jonge sje proefle dag st een s u r e e g o g/w n Kom dinsda r. p o n e volg 0 uu tot 18.3 van 17 et een weer m ing e w n te r rm Ook sta amatische vo dr s u s . r n u c ne lwasse voor vo

inde rs in k dsbeu n a h e d n, 0 Twee rboeke Zo 21/1 d , kinde d og e n o lg ie e o ,…d , spee s n je speelg le d e e k b arti aby leding, s. rken, b kinderk , buggy’s, pa oordelige prij l n e y v n aa e n d Bab ts e n e e kinderfi erkeren, aan t 6, 3690 Zute strips, v a t a a tr e sta hools in goed al Avdâq, Sc uur a 0 z .3 tefan ? r 6 0-1 Waa r dan S a .3 s e 3 ti 1 te a r c ? g r ta e n (n Wanne ,00 - kindere rkopen? Con 89 61 48 37 1 ve –0 e b t. e Prijs? € nog spullen n ndaal. elf is@tele ? 98 – Wil je z Stefan.pared traat 19, Zute eer info : 0486 21 41 s M : n is le d o e r s m ij Pa ind Th net.be Mieke ur) - W ijs@tele lenet.be 18.00 u h .t g e k in ie n m zus s@te appe an.hee roer en te) .v b haatsh s t c n e S a m h 0 n ach Za 27/1 s draaie eegebr a rondje op de (zelf m m a m n papa e sten ook mee rplicht! Terwijl in ve le k e d ijn wel kunnen dschoenen z selt 0 uur r s l a te H an tot 20.0 an € 10,00 pe tendaa u slee. H e Schaverdijn 0 van 18.00 Z v m d u a /1 D ra xim Waar? ? zaterdag 27 met een ma Jeugd on er o e s n r n e a p r W 0 2,50 pe en. af 18.0 begrep 4 20 17 (van Prijs? € in is n 43 atse gezin en: 048 e scha anhaer r van d V u u ik h r e e D e red carlet.b ven? F Inschrij nenbos11@s en om uur) - d r 2012 ler e paleis b t o in t S k t he op 2 o in JH De Kal g voor in naar in le v k ij r n h e r. ot ur Insc vembe oor gro 19.30 u itstap v zondag 11 no via u e g ti en ach uur rookjes dag 10 f 19.00 Een sp aleis op zater ktober, vana o tp het Sin n kan vanaf 1 .be ve rg ij u r b h c m s li In ond ezinsb men? www.g n zwem e r al le g utenda k no GSF Z nog oo ij b je je e il t d e W men bij udt mo men ho leer je zwem embad m e w z e t zw ijz an Als je v en speelse w tendaal. In he ordt er op e u w zijn. Op portclub van Z oi Zutendaal’ door een tof o s h een n ‘M e te v nen zic leuks gege epark n ti s u n k le a r k m a a ja we tv van he iddag z en van 4 tot 8 ns om r gvoorm e a d d r in k te n telke voor a e e z ll . g d A a a . d b r m t te tea wem r terech ri op za trainers ven in het z d janua jaar kunnen e uur of van le in it e u t e to tj uur nog 9.30 naf 4 g meer .00 tot ters va emmen Wij zw uters en kleu enning (van 9 atergewennin t to w e w 9 uur. P urtje waterge ren die geen mles van 9.00 e u e d lf w in a z h K . e een urtj uur) 7 r een u t 10.00 34 20 1 an voo a 9.30 to g n e n: 0484 b e r b e e a h h nodig ik Van Freder ur. arlet.be 10.00 u schrijvingen? 11@sc s o b n e n in n Info en .00 uur) - de 18 (vanaf n Crefi ij make een bij w o ll a ren? W n. H ie v 0 n /1 e 1 e er we Woe 3 e Hallo vallende blad n refi me e ompoe C d p t e n e e k m s ik s n d e tu n m g e a n e s li , maken twande Kom je trum. ke herfs lampionnetjes elkom. u le n hiecen e w c e o n ie r ij o a z o P s nm ter het We gaa n, .... Alle kleu enkomst aan nkje e m d a ij S n en, dra s ? r ve nneer 0 uur. niet-led a r .0 w o 6 o n 1 v e t Waar 0 uur to leden, € 4,00 0 m 14.0 r Start o ,00 euro voo 22 12 0 : 0473 2 n € . e n v ? e e s r p ij G Pr gre je inbe hrijven? Irene n koek c e s in n e oosterzon september 2012 >> 16 fo Meer in

k Politie afé praatc ’ tle ‘Debat


Boswandeling Zutendaalse hartevrienden

sport

Zaterdag 20 oktober 2012 Mooie boswandeling doorheen de ongerepte natuur van Zutendaal. Start tussen 8.00 en 15.00 uur aan zaal Posthalt Afstanden: 4, 7, 12 of 20 km. Inschrijving met stempel: € 1,00 Meer info: A. Dolmans, 089 61 19 09

Narvik Run Seniorensport De Zutendaalse turnvereniging voor senioren organiseert op woensdag 3/10, 10/10, 17/10, 24/10 en 31/10 turnen om 9.30 uur in sporthal De Blookberg en op vrijdag 5/10, 12/10, 19/10 en 26/10 aquagym om 11.30 uur in zwembad De Kimpel in Bilzen. Info? 089 61 21 52 of 089 61 15 50 - aquagym: 089 61 32 76

OKRA Sport Zutendaal • Elke dinsdag en donderdag om 13.00 uur: fietsen (vertrek Vijverplein) • Elke donderdag wandelen (vertrek op Vijverplein om 13.30 uur): Do 4/10 Zutendaal Do 11/10 Neerharen Do 18/10 Lanaken Do 25/10 Zutendaal

Op zaterdag 13 oktober 2012 wordt het loopevenement ‘Narvik Run’ een eerste keer georganiseerd in samenwerking met de Zutendaalse loopclub ‘de Uitslovers’. Jong en oud kan deelnemen aan deze loopwedstrijd van 1,5 km, 5 of 10 km. Meer info? Jamie Koevermans - 0479 97 26 47 j.koevermans@narvikhomeparcs.com ronny.bijnens@scarlet.be

Damesturnen Zutendaal Werk aan een betere conditie en uithouding met de step, spierversterkende oefeningen, buikspieroefeningen,… en dit op leuke muziek. Prijs? Er is geen abonnement nodig, € 2,00 per les. Wanneer? Iedere dinsdag van 20.00 – 21.00 uur Waar? Sporthal De Blookberg, Blookbergstraat Info? Monique Eertmans – 0478 98 16 65 monique.eertmans@skynet.be

Zondag 7 oktober 2012 De VIER LANDSHEREN Ruiter- en Koetsentocht De Vier Landsheren organiseren, in samenwerking met Oud Reckheim in Lanaken, de 9de ruiter- en koetsentocht door de bossen van Zutendaal, Opgrimbie, Lanaken en Rekem. Het vertrek van de tocht is vlakbij het monument van De Vier Landsheren. Deze plek is gelegen in het Nationaal Park Hoge Kempen. Het parcours van ± 30 kilometer loopt richting Lanaken, achter het domein Zangersheide, langs de prachtige bossen van Pietersheim, naar de mooie open vlaktes van de Mechelse Heide. De route gaat gedeeltelijk over het ruiter- en menroutenetwerk Hoge Kempen. Daarna volgt een rustpauze met heerlijke soep en lekkere hapjes. Na de tussenstop trekt de groep richting Koninklijk Domein in Opgrimbie en gaat zo door berg en dal, via ontelbare en oneindig lange dreven van loofbomen naar Zutendaal. De tocht is 100% onverhard en ruiters en menners trekken door water, zand, hellingen en afdalingen. Tenslotte is er een warme hap (BBQ) voorzien. Hiervoor dien je op voorhand in te schrijven en te betalen. Er is een aangepast parcours voor de werkpaarden. Iedereen rijdt op eigen tempo. Wanneer? Vertrek tussen 9.00 en 12.00 uur bij Felix Deltour in de Boogstraat 42, 3690 Zutendaal Info en inschrijvingen? 089 61 31 30 - www.devierlandsheren.be oosterzon september 2012 >> 17


re u g b l i blik k

Terug

Sportkampioenen 2011 – 2012 Op donderdag 6 september werden de Zutendaalse sportkampioenen gehuldigd. Maar liefst 7 individuele kampioenen en 6 ploegen werden in de bloemetjes gezet.

oosterzon september 2012 >> 18

T


Olympiadekamp zomer 2012 Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 augustus organiseerde de gemeentelijke sportdienst het jaarlijkse omnisportkamp. Iedere dag maakten de 25 deelnemers weer kennis met verschillende sporten.

Sideways In het kader van het tienjarig bestaan van vzw Trage Wegen streek van 13 tot 16 september de internationale karavaan van Sideways, Het ZomerWandelKunstenFestival, neer in Zutendaal. Op zaterdag en zondag kon je in de Lieteberg terecht voor het unieke slotsymposium en diverse artistieke activiteiten voor het grote publiek.

oosterzon september 2012 >> 19


r e z j i w uweg

Milie

>>>

>>>

>>> >>>

>>>

ber 23 okto ouden g 9 en e onth t a r d e m s b o in lden okto ata n: d aanme nder: d blauwe zakke g 2, 16 en 30 d n le a a h r lk o a o Afv insda e en ek op v uis) iners: d ktober ng grijz een we t gemeenteh s n Ophali groene conta o te 1 s 3 e in h g m a ( in d g r s n e in n oktob Ledig nkope g: woe 2,50 aa erdag 4 ophalin Papier phaling: dond tickers van € ilo es Grofvu rg.net en twe u b bij Lim

Meetpost voor industriezone Tiendenstraat – Genk-Zuid De gemeente Zutendaal maakt sinds het begin deel uit van de Stuurgroep Genk-Zuid. Ook al bleek uit de gezondheidsenquête in 2007 dat de gezondheidstoestand van de inwoners in de buurt van het industriegebied (Daal, Gebroek en Papendaal) minstens even goed was als elders, is de gemeente blijven aandringen bij de overheidsinstanties Volksgezondheid en Milieu om metingen en onderzoek uit te voeren in Zutendaal. De voorbije maanden voerden deze instanties op de industriezone in Zutendaal en in de directe omgeving stof- en luchtmetingen uit. Daaruit bleek dat er op het industrieterrein zelf en in de onmiddellijke omgeving tot 1.200 meter $(zie plan) van de Tiendenstraat aanwezigheid van zware metalen werd vastgesteld. De concentraties zijn het hoogste op de industriezone zelf en nemen af in functie van de afstand ervan. Een beperkt aantal omwonenden van het industrieterrein (uit de straal van 1.200 meter) dient enkele voorzorgsmaatregelen te nemen. Deze gezinnen ontvingen een persoonlijke uitnodiging voor een infosessie die plaatsvond op 22 augustus waar deze maatregelen werden toegelicht. Om een beter beeld te krijgen op de problematiek is het noodzakelijk om via verder onderzoek te detecteren van welk bedrijf welke stoffen komen. Enkel dan kunnen er duidelijke maatregelen per bedrijf opgelegd worden. De afdelingen Volksgezondheid en Milieu hebben toegezegd meer gericht te gaan meten en onderzoeken. De Vlaamse Milieumaatschappij zal in de loop van de volgende weken in Zutendaal een tijdelijke meetinstallatie opstellen om zware metalen en fijn stof op te sporen. Dit toestel wordt geplaatst in de buurt van de Daalstraat. Hierdoor is verder onderzoek naar de luchtkwaliteit op de industriezone Tiendenstraat mogelijk.

Gratis kaart met trage wegen in Zutendaal Een van de doelstellingen in het landschapsplan Kempen-Haspengouw is het behoud en herstel van trage wegen. Naar aanleiding daarvan werd een trage wegenkaart ontwikkeld. Daarin vind je niet enkel een overzicht van alle trage wegen in onze gemeente maar ook meer info en mooie illustraties. Geïnteresseerd? Je kan één gratis kaart per gezin ophalen op de dienst vrije tijd in het gemeentehuis.

Kerstdennen gezocht Tijdens de eindejaarsfeesten plaatst het gemeentebestuur steeds enkele grotere kerstdennen (fijnsparren). Indien jij de bezitter van zo’n exemplaar bent en een kerstden kunt missen, neem dan contact op met René Gubbels van de gemeentelijke technische dienst (0475 75 10 62). Hij komt graag langs om te kijken of de boom geschikt is.

Landschapszorg op bestelling Niet alleen de overheid is bezig met landschapszorg. Ook jij kan meehelpen om ons landschap mooier te maken. Houtkanten, bomenrijen, oude hagen, een mooi boerenerf of de veldkapel met de oude lindeboom maken onze streek uniek en mooi. Ons platteland is een schatkamer van natuur- en cultuurhistorie. Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland voert projecten uit om de eigenheid van onze streek te versterken. Tal van kleinere en grotere werken kunnen rekenen op een subsidie tot 70% van de kosten. Of het nu gaat om de aanplant van een haag of boomgaard of het herstel van een oude voetweg of kapelletje. Met vragen of ideeën rond landschapszorg kan je terecht bij Trees Verhelle, trees@rlkm.be of 089 65 56 91, of op de website www.rlkm.be.

Zwerfvuilactie In het kader van de zwerfvuilcampagne “ik gooi geen zwerfvuil” hebben PWA-medewerkers en OCMW-medewerkers ook hun steentje bijgedragen en samen een drietal uren zwerfvuil opgeruimd in de bossen en straten van Wiemesmeer en Zutendaal op donderdag 21 juni 2012. In totaal haalden ze 35 zakken zwerfvuil bijeen!

oosterzon september 2012 >> 20

Oosterzon oktober 2012  

Gemeentelijk infoblad oktober 2012