Page 1

OOSTERZON

maandelijks infoblad uitgegeven door het gemeentebestuur van Zutendaal

NOVEMBER 2014

de

DOSSIERWONENDOSSIERWONENDO

Allerheiligen (p. 3) Vacatures huishoudhulp (p. 3) Stroomschaarste (p. 4) Nieuws van de provincie (p. 6) Week van de Smaak (p. 10)

www.zutendaal.be Verantwoordelijke uitgever: Dirk Smits, Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal

dossier Wonen (p.8-9)

Huis van het kind (p. 11) UiTinZutendaal (p.12-13) Terugblik (p.14-15)

de Oosterzon november 2014

Gooi geen zwerfvuil (p. 16)

1


OPENINGSUREN DIENSTEN Gemeentehuis Oosterzonneplein 1 tel. 089 62 94 20 informatie@zutendaal.be maandag - vrijdag: 9 tot 12 uur woensdag: 14 tot 18 uur Containerpark Langendijkstraat 17 tel. 089 65 02 58 dinsdag - vrijdag: 8.30 tot 12 uur en 12.30 tot 15.30 uur Van 29/10 t.e.m. 25/3 is het containerpark op woensdag geopend van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur. zaterdag: 8.30 tot 12 uur en 12.30 tot 15 uur

Beste inwoners van Zutendaal Op 25 september keurde de gemeenteraad de overeenkomst met projectontwikkelaar Wobo nv over het project Dorperveld goed. Hierdoor komen er 60 nieuwe wooneenheden en 10 panden, met een totale oppervlakte van ongeveer 1500 m2 voor winkelruimte midden in het hartje van Zutendaal. Daarbij worden er 81 ondergrondse parkings en 21 bovengrondse parkings, bedoeld voor de klanten van de winkels, voorzien. Dit project zal zeker een nieuwe impuls geven aan het centrum en aan het handels- en middenstandsleven. Op pagina 8 en 9 lees je hierover meer. Ook nieuw in onze gemeente is het initiatief van de opvoedingswinkel het ‘Huis van het kind’ (zie pagina 11). Elke derde zaterdag van de maand kunnen ouders met kinderen tot drie jaar terecht in de gebouwen van de Buitenschoolse Kinderopvang Pierewiet om er van gedachten te wisselen of deel te nemen aan een activiteit rond opvoeding. Dit initiatief kwam tot stand op basis van een onderzoek bij deze doelgroep in onze gemeente. In november vindt ook de Week van de Smaak plaats. Met als titel ‘De Duurzame Verbeelding’ draait dit evenement in 2014 rond duurzaamheid en duurzame voeding in het bijzonder. Ook in Zutendaal staan er van 13 tot 23 november 2014 verschillende activiteiten op het programma om duurzame voeding onder de aandacht te brengen. Ga dus zeker eens een kijkje nemen. Nooit eerder werd een historische gebeurtenis honderd jaar na datum met zoveel belangstelling herdacht als dit jaar het geval is met de oorlog van 1914-1918. Ook in Zutendaal liet deze Groote Oorlog sporen na. Tijdens de wandeling van de Week van het Bos in oktober kon je dat zelf ontdekken. Net zoals elk jaar herdenken we op 11 november het einde van de Eerste Wereldoorlog en de vele slachtoffers. Omdat het dit jaar exact 100 jaar geleden is dat de Groote Oorlog uitbrak, krijgt deze plechtigheid bijzondere aandacht. Bovendien is de vredesboodschap actueler dan ooit. Tot slot wil ik iedereen oproepen om solidair te zijn en zuinig om te springen met elektriciteit. Dat is niet enkel goed voor het milieu en je portefeuille maar zo kan je een stroomonderbreking helpen vermijden. Je leest hier meer over op pagina 4. Uw burgemeester Jef Bobbaers

2

de Oosterzon november 2014

Bibliotheek Oosterzonneplein 6 tel. 089 62 94 58 bibliotheek@zutendaal.be dinsdag & vrijdag: 18 tot 20 uur woensdag: 14 tot 18 uur zaterdag: 10 tot 12 uur Toeristisch hoofdkantoor Bezoekerscentrum Lieteberg Stalkerweg tel. 089 25 50 60 toerisme@zutendaal.be van Pasen tot Allerheiligen dagelijks: 10 tot 19 uur van Allerheiligen tot Pasen dagelijks: 10 tot 17 uur OCMW-Sociaal Huis Daalstraat 2 tel. 089 62 38 60 sociaalhuis@zutendaal.be De zitdagen per dienst vind je terug op www.zutendaal.be PWA Daalstraat 2 (gebouw OCMW-Sociaal Huis) tel. 089 62 38 67 pwazutendaal@telenet.be maandag & vrijdag: op afspraak dinsdag & donderdag: 9 tot 12 uur, namiddag op afspraak woensdag: 9 tot 12 uur Sluitingsdagen De gemeentelijke diensten (inclusief de bibliotheek en het containerpark) en het OCMW/Sociaal Huis zijn gesloten op dinsdag 11 november (Wapenstilstand). De bibliotheek en het containerpark zijn gesloten op zaterdag 1 november. Op zaterdag 15 november (Koningsdag) zijn beide diensten wel geopend. Zitdag burgemeester Iedere woensdag van 16.30 tot 17.30 uur op het gemeentehuis. Gemeenteraad Op donderdag 27 november om 20 uur vindt de volgende gemeenteraadszitting plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en iedere inwoner kan deze bijwonen. Mits naleving van enkele afspraken kan je er ook zelf het woord voeren. De zittingen verlopen volgens het reglement van de gemeenteraad. Raadpleeg dus eerst het reglement op www.zutendaal.be onder de rubriek ‘Gemeenteraad’. Vanaf acht dagen voor de gemeenteraad vind je hier ook de vergaderagenda terug. College van burgemeester en schepenen Het schepencollege vergadert wekelijks op maandag om 17 uur in de schepenzaal. Deze zitting is niet openbaar.


Goed om weten

Speciale regeling op het kerkhof tijdens Allerheiligen Op één en twee november herdenken wij de overledenen. Veel mensen doen in deze tijd van het jaar extra inspanningen om het graf van hun dierbare familieleden in orde te maken. Ook het gemeentebestuur is begaan met de inrichting, de netheid en de rust op de gemeentelijke begraafplaats. Voor, tijdens en na Allerheiligen gelden er enkele voorschriften. Zo dien je na de werken aan de versiering of het onderhoud van een graf, alles netjes terug in orde te brengen. Afval sorteer je steeds en kan je deponeren in de daarvoor voorziene containers. Het is verboden vuilnis tussen de perken of op de graven te laten liggen of ter plaatse onder te delven. Van vrijdag 31 oktober tot en met maandag 3 november is het verboden: - het kerkhof te betreden met kruiwagens, emmers, schoppen, harken of andere reinigingswerktuigen; - grafstenen of andere graftekens te plaatsen, recht te zetten, op te voegen of weg te nemen; - graven en grafstenen te reinigen, beitelwerk uit te voeren. Lege bloempotten die in de periode na Allerheiligen op het kerkhof achterblijven, zullen in de eerste helft van december door de technische dienst opgeruimd worden. Tijdens Allerheiligen en Allerzielen kan je het kerkhof ook betreden via het poortje aan de achterzijde (ingang Pastoorsstraat). Het volledige gemeentelijke reglement met alle voorschriften vind je op www.zutendaal.be Meer info? Dienst burgerzaken, Danny Bijnens, 089 62 94 24, bevolking@zutendaal.be

Hulp nodig bij het poetsen van graven? Iedereen heeft graag dat het graf van zijn dierbare mooi verzorgd is op Allerheiligen. Veel mensen poetsen dan de graven. Maar wat als je dat niet meer kan? De medewerkers van het PWA kunnen je hierbij helpen. Het poetsen van een graf kost 8 euro, voor een familiegraf betaal je 10 euro. Hierbij is het nodige materiaal inbegrepen. W.I.G.W.’s (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) betalen 5 euro. Meer info? PWA Zutendaal, 089 62 38 67.

Vacature Dienstenbedrijf vzw PWA Zutendaal 2 deeltijdse huishoudhulpen minimum 13 uur/week, maximum 25 uur/week. Wat bieden we? Een job dicht bij huis die je kan combineren met de zorg voor je gezin en goede arbeidsvoorwaarden. De werkuren en werkdagen zijn in onderling overleg overeen te komen. De organisatie heeft aandacht voor begeleiding en ondersteuning van het personeel. Wie zoeken we? Je poetst graag, bent gemotiveerd om te werken, hebt een goede fysieke conditie, bent klantvriendelijk en betrouwbaar. Je woont in Zutendaal of in de onmiddellijke omgeving en je bezit een ACTIVA-kaart. Meer info en solliciteren? PWA Zutendaal, Veronique Husson, pwazutendaal@telenet.be, 089 62 38 67.

Kerstdennen gezocht! Ieder jaar opnieuw prijken er tijdens de eindejaarsperiode grote kerstbomen in Zutendaal. Voor deze fijnsparren gaat de gemeente Zutendaal steeds op zoek in eigen gemeente. Heb jij een mooie, grote en vrijstaande fijnspar in je tuin? Wil je deze schenken aan de gemeente Zutendaal zodat je boom een ereplaats krijgt tijdens de kerstperiode? Neem dan snel contact op. Meer info? Technische dienst, René Gubbels, 0475 75 10 62. de Oosterzon november 2014

3


Goed om weten

Er bestaan preventieve oplossingen We moeten alles in het werk stellen om een lokale afschakeling of algemene black-out te vermijden. De federale regering heeft hiervoor al stappen ondernomen.

Deze winter is de kans op stroomschaarste reëel. Laten we er samen iets aan doen. Een stroomtekort? Hoe kan dat? Elektriciteitsschaarste treedt op als de productie sterk daalt en er geen elektriciteit in voldoende hoeveelheden kan worden ingevoerd om aan de vraag van de consumenten te voldoen. De federale overheid en Elia, de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit, zien er voortdurend op toe dat het aanbod van en de vraag naar stroom in ons land in evenwicht is. Maar komende winter staan we er slecht voor. 3 van onze 7 kernreactoren zijn immers gesloten, waardoor onze productie fors verkleint. Dit betekent dat als we over heel Europa te kampen krijgen met een lange periode van hevige koude en tegelijk met een afwezigheid van wind, onze mogelijkheden van elektriciteitsaankoop bij de buurlanden beperkt zijn. De kans op een stroomtekort wordt dan reëel. Behalve bij een onvoorzien incident, kunnen we op voorhand een risico op stroomtekort vaststellen en erop anticiperen. Elektriciteit in grote hoeveelheden opslaan is helaas niet mogelijk. Maar als ieder van ons zijn elektriciteitsverbruik maximaal beperkt zodra er een tekort wordt aangekondigd, kunnen we een stroomtekort vermijden. We weten allemaal dat als we te veel toestellen tegelijk op hetzelfde stopcontact aansluiten, de zekering springt. Wel, dit geldt ook voor het land: als we veel meer verbruiken dan er op het net beschikbaar is, wordt de voorziening afgesloten om technische problemen op grote schaal te voorkomen.

4

de Oosterzon november 2014

De productie met andere middelen dan kernenergie aanvullen, invoerovereenkomsten uitbreiden, de elektriciteitsmarkt in evenwicht brengen, zijn maatregelen die al worden geïmplementeerd. Maar deze acties volstaan misschien niet, vooral niet als onze buurlanden eveneens het hoofd moeten bieden aan slechte weersomstandigheden, met een sterke stijging van hun energieverbruik als gevolg. Daarom zullen er bij een dreigend tekort grootschalige maatregelen worden getroffen om het verbruik te beperken: - overheidsbesturen, ondernemingen, handelszaken wordt gevraagd hun consumptie drastisch te verminderen; - openbare verlichting van monumenten en autosnelwegen kan worden uitgeschakeld, evenals decoratieve publieke, commerciële of privébuitenverlichting; - ook kan een beperking van het openbaar vervoer (treinen, trams, metro’s) worden overwogen. Maar we doen ook een beroep op jou. Als antwoord op een uitzonderlijke situatie moeten we allemaal samen ons steentje bijdragen .

Het afschakelplan? Waarom? Afschakeling is de ultieme maatregel om een algemene black-out te voorkomen. Als we er met preventieve maatregelen niet in slagen om het algemene stroomverbruik in ons land voldoende te doen dalen, dan is er geen andere oplossing dan de elektriciteitsvoorziening in sommige regio’s af te sluiten. Deze tijdelijke stroomonderbrekingen gedurende de verbruikspiek (van 17 tot 20 uur) noemen we het afschakelplan.

Samen kunnen we een afschakeling helpen vermijden Als we allemaal een inspanning doen om ons stroomverbruik te beperken, kunnen we een afschakeling helpen vermijden. Dit geldt zowel voor de inwoners van de gemeenten die met een afschakeling te maken kunnen krijgen, als voor de andere mensen. Vele kleintjes maken één grote. Laten we er dan ook iets aan doen, niet alleen voor onszelf en onze kinderen, maar ook voor onze grootouders, familie of vrienden, ondernemingen, … want iedereen kan er rechtstreeks bij betrokken zijn. 7 dagen vóór een effectief risico op een stroomtekort maken de bevoegde ministers de bevolking attent op de noodzaak van een vermindering van onze elektriciteitsconsumptie. Je wordt 24 uur op voorhand op de hoogte gebracht van de kans dat je de dag nadien, tussen 17 en 20 uur ongeveer, zonder stroom wordt gezet. Je kan je dus voorbereiden. Meer info? www.economie.fgov.be, infonummer (FOD Economie): 0800 120 33.


BIBLIOTHEEK Openingsuren: dinsdag van 18 tot 20 uur woensdag van 14 tot 18 uur vrijdag van 18 tot 20 uur zaterdag van 10 tot 12 uur.

Griep maakt elk jaar slachtoffers. Gemiddeld krijgt 1 op 10 mensen griep. Meestal genees je vanzelf na enkele dagen, maar bij sommigen kan griep ernstige gevolgen hebben. Griepvaccinatie is de beste vorm van bescherming: het voorkomt ernstige verwikkelingen. De inenting is vooral belangrijk voor personen met chronische gezondheidsproblemen, 65-plussers en zwangere vrouwen. Maar ook voor anderen bijvoorbeeld mensen werkzaam in de gezondheidsector kan vaccinatie zinvol zijn. Bespreek het dus best even met je huisarts. De ideale periode om je tegen griep te laten vaccineren ligt tussen half oktober en half november. Meer info? www.griepvaccinatie.be

11.11.11. In 2013 lanceerde 11.11.11 een twee jaar durende campagne over honger en recht op voedsel. Honger is geen gevolg van schaarste, maar van armoede, ongelijkheid, economisch winstbejag, speculatie, brute landroof, verkeerde keuzes. Eén derde van het voedsel wereldwijd wordt verspild. En dat terwijl 1 op 8 mensen honger lijdt. Je kan 11.11.11. financieel steunen en je bijdrage storten op BE35 3751 0299 0437 met mededeling 736/0000/00064. Je komt meer te weten over dit thema via de tentoonstelling Voedselverspilling in de bib. Meer info? www.nietgenoeg.be

De bib is gesloten op zaterdag 1 november en op dinsdag 11 november. Op zaterdag 15 november (Koningsdag) is de bibliotheek open. Thema in de kijker: Duurzame voeding In het kader van de Week van de Smaak (13-23 november) met als titel ‘De Duurzame Verbeelding’ plaatsen we onze duurzame boeken over voeding in de kijker. Op pagina 10 vind je meer informatie over de Week van de Smaak en de verschillende activiteiten die in Zutendaal plaatsvinden. De krantjes met het programma vind je in de bib. Voorleesweek van 22 tot en met 30 november Deze campagne krijgt dit jaar als titel Voorlezen, van 0 tot 99. Want voorlezen is fijn voor jong en oud. Wie als kind werd voorgelezen, zal later zelf meer voorlezen. Zo wordt een mooie traditie van generatie op generatie doorgegeven. In de bibliotheek vinden jullie onze mooiste voorleesboeken op de boekentafel. Meer info vind je op www.voorlezen.be. Tentoonstelling in de bib: Voedselverspilling In de fototentoonstelling Van veld tot vuilbak wordt de voedselverspilling aan de hand van mooie maar confronterende foto’s de hele maand november in beeld gebracht. Hoe komt het dat 1/3 van alle voedsel wereldwijd verloren gaat? En wat moet er veranderen om dit tegen te gaan? Tip van de bib: e-boeken lezen in de bib Hoe werkt het lenen van e-boeken? Als je een tablet/iPad of een smartphone hebt, kan je gratis de e-boekenapp downloaden. In de bib koop je een e-boekenkaart (je leest 3 e-boeken voor 5 euro). Om te starten heb je nog een mijn.bibliotheek.ticket nodig (gratis in de bib) om je eenmaal aan te melden. Heb je een profiel aangemaakt, dan kan je de code van je e-boekenkaart registreren. Via de e-boeken.bibliotheek.be kan je een e-boek downloaden. Het boek lezen kan je daarna volledig offline doen. Handig voor onderweg, of op je vakantieterras! De leentermijn is 4 weken en je wordt verwittigd als het einde van de leentermijn nadert. Dus geen boetes meer. Hulp nodig, we helpen je graag verder in de bib. Covers Kinderjury Vlaanderen

Meer info? Gemeentelijke bibliotheek, 089 62 94 58, bibliotheek@zutendaal.be

de Oosterzon november 2014

5


6

de Oosterzon november 2014


Goed om wetenmilieuwegwijzer

Afval hoort niet bij de glascontainer De gemeente probeert de hinder die voortkomt uit de plaatsing en het gebruik van de glascontainers in de buurt van woningen zoveel mogelijk te beperken. Helaas ontvangt de gemeentelijke milieudienst vaak meldingen in verband met afvaloverlast rondom de glasbollen. De glasbollen dienen uiteraard enkel om glasafval in te deponeren en zijn geen verzamelplek voor ander afval zoals bijvoorbeeld kartonnen dozen.

Vergrootglas op… textiel Textiel is niet enkel kleding maar ook schoenen, handtassen, lederwaren en huishoudlinnen. Matrassen, kussens, gordijnen, elektrische dekens, pluchen dieren en tapijten horen hier niet bij. Met textiel kun je terecht op het containerpark en in één van de wijkcontainers die over de gemeente verspreid staan opgesteld. Stop je textiel wel altijd in een zak want losse stukken zijn niet toegelaten.

Investeer in je bos Wie eigenaar is van een bos weet vaak niet welk groen kapitaal hij of zij in handen heeft. Naast het heel grote belang voor de natuur heeft een bos nog andere troeven waarvan door vele private boseigenaars weinig of niet gebruik gemaakt wordt. Laat je daarom adviseren door de Bosgroep Hoge Kempen over de subsidiemogelijkheden en over de verkoop van je hout. Voor leden is dit gratis.

Meer weten? 011 23 83 23, bosgroephogekempen@limburg.be

Vervoer afvalstoffen naar het containerpark Langs straten die rechtstreeks naar het containerpark leiden, zoals de Daalstraat, worden regelmatig afvalstoffen gevonden die uit de aanhangwagens gewaaid zijn. Het betreft dan vooral papier en plastiek. Buurtbewoners of de technische dienst ruimen dit achteraf allemaal op. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maak dus gebruik van een hoes of net dat je over de afvalstoffen op de aanhangwagen spant. Dan vermijd je ‘sluikstorten’ én veel ergernis bij mensen van wie de voortuin ‘versierd’ wordt met oud papier en plastiek.

Data om te onthouden Het containerpark is gesloten op zaterdag 1 november en dinsdag 11 november. Ophaling bordeauxkleurige huisvuilzakken en blauwe PMD-zakken: dinsdag 4 en 18 november Lediging groene containers: zaterdag 15 en dinsdag 25 november Ophaling oud papier en karton: woensdag 26 november Grofvuilophaling: donderdag 6 november (aanmelden en sticker plakken) Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be de Oosterzon november 2014

7


(tekening © ARO)

Dossier ‘Wonen in Zutendaal’ is een topprioriteit. Het gemeentebestuur vindt het zeer belangrijk dat er blijvend geïnvesteerd wordt in nieuwe en bijkomende woongelegenheid. Er zijn momenteel drie projecten lopende: 1. het bouwproject Dorperveld in het centrum 2. het sociaal woonproject Oude School Wiemesmeer 3. het sociaal woonproject Justes- en Boxveld tussen Geerkensveld en de Daalstraat.

1. Het bouwproject Dorperveld in het centrum Op 19 september ll. werd er een akkoord ondertekend tussen het gemeentebestuur en projectontwikkelaar Wobo nv betreffende het project Dorperveld en in de gemeenteraad van 25 september werd dit akkoord unaniem goedgekeurd.

won

Dit project met een grondoppervlak van 79 are situeert zich pal in het centrum. Dit is het gebied tussen de Dorpsstraat, de Sprinkelestraat en de Burgemeester Remansstraat (tekening © ARO) Vanaf het voorjaar 2015 zal Wobo nv hier fasegewijs 5 woningen, 10 winkelpanden en 55 appartementen bouwen, deze laatste in verschillende oppervlaktes tussen 80m² en 140m². Hierbij worden 81 ondergrondse private parkings voor de bewoners voorzien en 21 bovengrondse openbare parkings voor de klanten van de winkels. Langs de Sprinkelestraat zullen er ook een aantal bijkomende parkeerplaatsen worden ingericht.

8

de Oosterzon november 2014

De vakken waar de kleuren donkerder oplichten op deze plattegrond zijn de afgebroken woningen op de private percelen die Wobo nv reeds eerder heeft verworven. Alleen het huis Sprinkelestraat nr. 4, onderaan in het midden (bakkerij Baeten en de Kusadasi) staat er nog. In perceel of vak 6 onderaan rechts, grenzend tot op het rond punt, ziet u het Heymansplein dat 14a51 groot was. De reeds aangelegde stoepen en het nu al gekasseide

deel van het Heymansplein zijn in het rood gekleurd. Het rode, gele en lichtgroene deel vormen samen een ruim marktplein dat, met de stoepen inbegrepen, 23a groot wordt met aanleg in dezelfde materialen. De drie grote blokken in de oranje kleur zijn de bouwzones voor de woningen, winkelpanden en appartementen. Hier tussenin wordt er een verkeersvrij openbaar binnenplein aangelegd met groenvoorziening. Het paarse gedeelte wordt de bovengrondse openbare parking voor 21 parkeerplaatsen.


De Vlaamse renovatiepremie verandert in een belastingvermindering

nen

Door deze overeenkomst is het grondoppervlak in eigendom van de gemeente in totaal 14a groter geworden ten opzichte van vroeger. De gemeente komt voor een gedeelte tussen in de aanleg van de openbare parking en van de openbare pleinen (marktplein inclusief stoepen en binnenplein) en op het einde van de financiële rit ontvangt de gemeente 162.255 euro.

Vanaf 1 november 2014 zal je de renovatiepremie zoals ze nu bestaat niet meer kunnen aanvragen: je krijgt dezelfde premie, enkel later. Wat verandert er? De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering die je vanaf de zomer van 2015 kan aanvragen. Je doet je aanvraag bij Wonen-Vlaanderen maar in plaats van je premie, ontvang je van hen bij goedkeuring een attest dat je bij je belastingaangifte voegt. De belastingvermindering wordt dan in 3 schijven toegekend. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze belastingvermindering en de werken waarvoor je deze kan aanvragen blijven dezelfde als die voor de renovatiepremie. Enkel de manier waarop ze moet worden aangevraagd en wordt uitbetaald wijzigt voor de aanvragen vanaf 1 november 2014. Indien je van plan was tussen 1 november 2014 en de zomer van 2015 de renovatiepremie aan te vragen, wordt een overgangsregeling uitgewerkt zodat je dit nog steeds kunt doen aan dezelfde voorwaarden. Je houdt je facturen bij en dient dan in de zomer van 2015 je aanvraag in bij WonenVlaanderen. Meer info? www.woneninvlaanderen.be

Infrax Bouwteam voor verbouwers Zutendaal Za 22/11 & za 29/11

Een zicht op het project Dorperveld vanuit vogelperspectief (tekening © ARO) Dit project wordt een zeer belangrijk deel van het kloppend hart van onze gemeente. Als het project Dorperveld alsook de bouwfasen 2 en 3 van het project Vonderpark zullen gerealiseerd zijn, beschikt onze gemeente over een eigentijds en modern centrum met heel karakteristieke kwartieren. Wij kijken met z’n allen uit naar de aanvang en de realisatie van deze beide omvangrijke projecten.

2. Het sociaal woonproject Oude School Wiemesmeer, gelegen midden in de dorpskom (zie foto voorpagina) Hier zijn 21 woningen in aanbouw: 14 koopwoningen met drie slaapkamers, 2 huurwoningen die rolstoeltoegankelijk zijn en 5 huurappartementen langs de Asserweg. De werken zijn begin 2014 van start gegaan en deze woningen zouden in de zomer van 2015 klaar moeten zijn. Kandidaat-huurders of kandidaat-kopers kunnen zich wenden tot de sociale huisvestingsmaatschappij Landwaarts cvba te Genk, Dieplaan 57-59, 089 32 30 82.

3. Het sociaal woonproject in het Justes- en Boxveld tussen Geerkensveld en de Daalstraat Dit is een sociaal woonproject van hoofdzakelijk Landwaarts cvba voor de bouw van een 40-tal sociale koop- en huurwoningen, vlak bij het Mariapark en het centrum. Dit project zit volop in zijn studie- en overlegfase met de verschillende actoren (Landwaarts, Nieuw Dak, Gecoro, het gemeentebestuur en studiebureau Evolta).

Jaarlijks flink besparen op je energierekening en je woning intussen ook gezonder en comfortabeler maken? Het kan. Maar dan moet iemand je vertellen hoe. Infrax en Dialoog doorkruisen heel Vlaanderen om (ver)bouwers wegwijs te maken tijdens een reeks tweedaagse opleidingen: de InfraxBouwTeams. BouwTeams zijn al jaren een succes. Dialoog en Infrax kunnen een lange lijst voorleggen van tevreden deelnemers die tijdens zo’n BouwTeam ontzettend veel hebben geleerd over duurzaam bouwen en alles wat daarbij komt kijken. De keuzes die je als (ver)bouwer moet maken, zijn immers niet eenvoudig maar ze bepalen wel de energiezuinigheid van je woning. Wil je op twee zaterdagen je verbouwproject beter en milieuvriendelijker leren organiseren? Het BouwTeam garandeert je een praktische kijk op isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie, waterbesparing en gezonde materialen. Waar en wanneer? Technische Dienst, Langendijkstraat 17, telkens van 9 tot 17 uur. Prijs? 40 euro Meer info? Dialoog vzw, www.dialoog.be/agenda, info@dialoog.be, 016 23 26 49

de Oosterzon november 2014

9


13 tot 23 november 2014 Programma De Week van de Smaak is een evenement rond smaak- en eetcultuur en vindt plaats over heel Vlaanderen en Brussel. Met als titel ‘De Duurzame Verbeelding’ draait de Week van de Smaak dit jaar rond duurzaamheid en duurzame voeding in het bijzonder. Ook in Zutendaal staan er van 13 tot 23 november 2014 verschillende activiteiten op het programma om duurzame voeding onder de aandacht te brengen.

de Leuvense stoof krijg je meer uitleg over de werking en de smaken op een biologische boerderij. Bovendien geniet je van gratis proevertjes. Ontdek en proef de biologische- en fairtrade producten van de Wereldwinkel. Knutsel een leuk bijenhotelletje

Bakworkshop: aan de slag met boekweit

Donderdag 13 november – 19.30 tot 21.30 uur – Parochiecentrum Zutendaal Boekweit is een oud gewas dat in Zutendaal nog met succes wordt geoogst. De meeste mensen kennen boekweitpannenkoeken. Maar met boekweit kan je veel meer. Na een korte introductie over boekweit gaan we aan de slag met boekweit en maken we een aantal heerlijke, eenvoudige recepten die je nadien thuis kan gebruiken. Praktisch Maximum 12 personen, op voorhand inschrijven. Prijs? 15 euro.

Bezoek biologische boerderij ‘t Gebroek

Zaterdag 15 november - 10 tot 13 uur Biologische boerderij ‘t Gebroek

Kookworkshop: verleidelijk vegetarisch koken

Woensdag 19 november – 19.30 tot 21.30 uur – Schansstraat 15 Af en toe vlees van het menu schrappen is de ideale manier om iets voor je gezondheid en het klimaat te doen. Maar vegetarisch eten is vooral lekker. Tijdens deze kookworkshop leren we lekker en verleidelijk vegetarisch koken. Praktisch: Maximum 15 personen, op voorhand inschrijven. Prijs? 15 euro (incl. koffie, gebak, recepten).

Infosessie: weet wat je eet

Praktisch > 20 euro p.p., kinderen 10 euro p.p. (incl. koffie, gebakje en het materiaal) > van 10 tot 12 uur > maximum 25 personen, op voorhand inschrijven.

Donderdag 20 november 19.30 tot 21.30 uur – Zaal Avdâq Sta je wel eens stil bij de voedingswaren die je koopt? Misschien wil je eens wat nieuws proberen maar vind je het moeilijk de juiste keuze te maken. Aan de hand van een actieve winkeloefening leren we producten en hun gezondheidswaarde beter kennen. Door praktische oefeningen leer je de etiketten lezen en de prijs-kwaliteitsverhoudingen van producten vergelijken.

Bakwedstrijd: maak het lekkerste gebak met boekweit

Praktisch Maximum 15 deelnemers, op voorhand inschrijven. Deelname is gratis.

Bijen, hommels en vlinders bevruchten drie kwart van alle voedselgewassen. Zonder bijen is er dus geen landbouw mogelijk en hebben we geen voedsel.

Zaterdag 15 november – Biologische boerderij ‘t Gebroek Laat de bakprins(es) in je naar boven komen en maak een heerlijk gebak met boekweit. Alles kan, maar het moet wel met boekweit gemaakt zijn. Er zijn twee categorieën: zoet en hartig gebak. Breng je gebak op zaterdag 15 november mee naar het boerderijwinkeltje van de bioboerderij ‘t Gebroek. Maak kans op een heerlijke prijs en eeuwige roem als beste boekweitbakker van Zutendaal. Praktisch Gebak afleveren tussen 10 en 12 uur. Bekendmaking winnaar: 13 uur.

Opendeurdag OxfamWereldwinkel Zutendaal

Zaterdag 22 november - 10 tot 12 uur – Oxfam Wereldwinkel Vrijwilligers van de Wereldwinkel ontvangen iedereen in de voormiddag met open armen en geven graag meer uitleg over de principes van eerlijke handel. Kom proeven van eerlijke hapjes en wijn en snuister tussen de exotische producten voor een origineel eindejaarscadeau.

Een bezoekje aan de authentieke boerderijwinkel bij boer Frans is een hele beleving. Bij Meer info? Deelname (m.u.v. de bakwedstrijd en het bezoek aan de bioboerderij) kan enkel na inschrijving via hanne.mengels@zutendaal.be, 089 62 94 49. De inschrijvingen worden een week voor de activiteit afgesloten en betalende activiteiten op de dag zelf afgerekend. 10

de Oosterzon november 2014

TIP: tijdens deze week zet de bib boeken in verband met dit thema in de kijker.


Gemeentelijke activiteiten Cultureel Allerheiligenweekend 31/10, 1/11, 2/11 - Cultuurcentrum Boekenbeurs Davidsfonds Oxfam geschenkenbeurs Kunstexpo 4 x Bijnens De officiële opening van het Cultureel Allerheiligenweekend vindt plaats in de foyer van het Cultuurcentrum op vrijdag 31 oktober om 20 uur. Gastspreker is Lizzy van Pelt, auteur van het kinderboek Pier de Mier.

Dorpsrestaurant Dinsdag 18 november Zaal Posthalt Wiemesmeer

Meer info? Dienst cultuur, 089 62 94 50

Zutendaal herdenkt 11 november 1918

Reserveren kan van 3 tot 15 november. Betalen en inschrijven doe je steeds op voorhand bij het onthaal van het OCMW, de dienst vrije tijd of de bibliotheek. Laat even weten welk soort menu je wenst: kindermenu, vet- en/of zoutloos, vegetarisch of diabetes. Schreef je in maar kan je er toch niet bijzijn? Meld dit dan zeker tijdig. Er wordt immers gewerkt met bonnetjes voorzien van een datumstempel. Meer info? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be

Op 11 november herdenkt de gemeente Zutendaal samen met de oud-strijdersvereniging VOV Zutendaal het einde van de Eerste Wereldoorlog en de vele slachtoffers van beide wereldoorlogen en vredesmissies. Deze activiteit krijgt dit jaar bijzondere aandacht aangezien het net 100 jaar geleden is dat de Groote Oorlog uitbrak.

Huis van het kind

Programma 10 uur: gratis koffie en versnapering in rusthuis Oosterzonne. 10.45 uur: optocht naar de O.L.V.-kerk met de plaatselijke fanfare St.-Ursula. 11 uur: eucharistieviering opgeluisterd door het Zutendaals Mannenkoor. Aansluitend: korte plechtigheid en bloemenhulde aan het monument van de gesneuvelden, optocht naar het kerkhof en bloemenhulde aan het ereperk voor oud-strijders.

Hierin werd gepeild naar de interesse in een ontmoetingsruimte. Dit is in de eerste plaats een warme en gezellige plek waar ouders samen met hun kind(eren) tussen 0 en 3 samenkomen om te spelen, andere ouders te ontmoeten, een activiteit te volgen,… Natuurlijk hoort daar ook een lekkere tas koffie of thee bij.

De herdenkingsplechtigheid vervolgt in het gemeentehuis en wordt afgesloten met een korte receptie. Meer info? VOV Zutendaal, 089 61 20 51

Elke zaterdag vanaf 22/11 Sporthal De Blookberg

Voor slechts 6,5 euro (kinderen 4 euro) geniet je onder het motto ‘ontmoeten en eten’ van een lekker driegangenmenu in zaal Posthalt. De maaltijd wordt gereserveerd tussen 12 en 13 uur.

Menu Knolseldersoep Kipfilet met peperroomsaus Boontjes en puree Rijstepap

De beurzen en de tentoonstelling zijn verder te bezoeken op zaterdag 1 en zondag 2 november in het Cultuurcentrum van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

Start2moutainbike

Zaterdag 15 november 10-12 uur – BKO Pierewiet De gemeente Zutendaal deed in het voorjaar een bevraging bij alle ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar oud.

Heel wat ouders gaven aan hier interesse in te hebben. Daarom organiseren we vanaf zaterdag 15 november, elke derde zaterdag van de maand, telkens van 10 tot 12 uur een open huis. Meer info? Marc Janssens, 0488 58 23 77, mj@opvoedingswinkel.be

Na het succes van vorig jaar start de gemeentelijke sportdienst in samenwerking met Bloso en wielerclub Ons genoegen een nieuwe lessenreeks start2mountainbike. Een ervaren lesgever geeft vier lessen en als afsluiter is er de toertocht op 21 december. Wie? De beginnende mountainbiker, zonder of met beperkte ervaring. Ook gezinnen zijn welkom (kinderen vanaf 12 jaar.). Prijs? 15 euro met eigen fiets, 20 euro met huurfiets (5 lessen en toertocht). Gelieve te melden indien je een mountainbikefiets en helm nodig hebt.

Zwemmen voor volwassenen Vanaf woensdag 5 november Narvik zwembad Mooi Zutendaal Verbeter je zwemtechniek en je conditie onder begeleiding van een instructeur. Wanneer? Op woensdag en vrijdag van 19.30 tot 20.30 uur. Prijs? 30 euro voor een 10-beurtenkaart (contant te betalen voor de eerste les).

AquaMove Vanaf maandag 3 november Narvik zwembad Mooi Zutendaal Klaar om aan je conditie te werken? Om kracht bij te kweken en je lenigheid bij te schaven op de zalige beat van muziek? Wie? Iedereen van 18 tot 55 jaar (kunnen zwemmen is niet vereist). Wanneer? Elke maandag van 19 tot 19.45 uur en van 20 tot 20.45 uur. Prijs? 5 euro per les, 40 euro voor een 10-beurtenkaart (contant te betalen voor de eerste les). Meer info en inschrijven? Dienst sport, sportdienst@zutendaal.be, 089 62 94 39.

de Oosterzon november 2014

11


UiTinZutendaal Vr 31/10, za 1/11, zo 2/11 Opening Cultureel Allerheiligenweekend (zie p. 11) Opening van het weekend met gaststpreker Lizzy van Pelt, auteur van Pier de Mier Cultuurcentrum om 20 uur.

Meer info? Davidsfonds Zutendaal, narde.maesen@skynet.be Cultureel Allerheiligenweekend (zie p. 11) Cultuurcentrum van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. • Boekenbeurs van het Davidsfonds Tentoonstelling en verkoop boeken voor alle leeftijden en alle genres. • Oxfam-geschenkenbeurs • Expo 4 x BIJNENS met werk van vier broers-kunstenaars: Trudo, Jef, Jules en Gerard Bijnens. Meer info? Dienst cultuur, 089 62 94 50 jos.bamps@zutendaal.be

Vr 31/10, za 1/11, zo 2/11 Sint-Hubertusfeesten Zo 2/11 Jachthoornplein Wiemesmeer doorlopend vanaf 10 uur. • Sint-Hubertusmarkt • Sint-Hubertuswandeling • Sint-Hubertusruiter- en -koetsentocht Ma 3/11 Sint-Hubertusviering 8 uur Jagersmis in de Sint-Jozefskerk 10 uur H. Mis in de Sint-Jozefskerk 11 uur Zegening aan de Lourdesgrot 13 uur St.-Hubertusbanket zaal Posthalt 17 uur Einde banket, afsluiting Meer info? www.sinthubertusfeesten.be

Jaarlijkse vogeltentoonstelling Zaal Avdâq, zaterdag van 18 tot 20 uur. Zondag (ook vogelverkoop) van 8 tot 20 uur. Prijs: gratis Meer info? De Kneuter Zutendaal, kneuter@telenet.be

Zo 2/11

Jonckholtwandeling Wandeling langs de ruïnes van Jonckholt en langs het kasteel Groenendaal. Vertrek aan de Sint-Adrianuskerk in Bilzen om 9 uur. Meer info? Wandelclub ‘t Vossenpad vzw, 089 61 34 54

12

de Oosterzon november 2014

Lezing Heksen en Heiligen Door Odette Biets (academie Veldwezelt) Parochiecentrum van 14 tot 16.30 uur. Prijs: 3 euro Meer info? OKRA-trefpunt 55+, 089 61 17 92

Do 13/11

Bakworkshop: aan de slag met boekweit (zie p. 10) Parochiecentrum van 19.30 tot 21.30 uur. Prijs: € 15. Meer info? Dienst duurzaamheid, hanne.mengels@zutendaal.be

Za 15/11

Bezoek biologische boerderij ’t Gebroek (zie p. 10) Met workshop bijenhotel knutselen. Biologische boerderij ’t Gebroek van 9 tot 13 uur. Meer info? Dienst duurzaamheid, hanne.mengels@zutendaal.be

Zo 9/11

Derde editie Narvik Run 2014 Narvik homepark van 11 tot 24 uur. Hardloopwedstrijd op en rond het vakantiepark, midden in de natuur. Inschrijven: www.narvikxp.com/inschrijven. Meer info? ann.willems24@gmail.com, www.narvikxp.com/narvikrun-2014/

Za 1/11, zo 2/11

Wo 12/11

Kiennamiddag Parochiecentrum Zutendaal om 14 uur. Kiennamiddag t.v.v. Ziekenzorg CM Zutendaal. Gratis tombola. Prijs: gratis Meer info? Ziekenzorg Zutendaal, paolavanheusden@telenet.be

Di 11/11

Zutendaal: oorlog en ander onheil Vertrek ‘t Wit Paard, Bilzerweg van 14 tot 24 uur. Meer info? vtbKultuur i.s.m. VWB, chris.remans@scarlet.be Herdenking Wapenstilstand WO1 (zie p. 11) Vanf 10 uur Meer info? Oud-strijdersvereniging, 089 61 20 51

Bakwedstrijd: maak het lekkerste gebak met boekweit (zie p. 10) Biologische boerderij ‘t Gebroek. Tussen 10 en 13 uur. Meer info? Dienst duurzaamheid, hanne.mengels@zutendaal.be Huis van het kind (zie p. 10) BKO Pierewiet van 10 tot 12 uur. Meer info? Opvoedingswinkel, mj@opvoedingswinkel.be

Zo 16/11

Jagersborgwandeling Vertrek aan kasteel Wurfeld (Maaseik) om 9 uur. Meer info? Wandelclub ‘t Vossenpad vzw, 089 61 34 54. Pastadag VKSJ Parochiecentrum van 12 tot 20 uur. Meer info? www.vksjzutendaal.be

Di 18/11

Dorpsrestaurant (zie p. 11)

Posthalt Wiemesmeer tussen 12 en 13 uur. Meer info? Dienst welzijn, welzijn@zutendaal.be


Wo 19/11

Kookworkshop verleidelijk vegetarisch koken (zie p. 10) Schansstraat 15 van 19.30 tot 21.30 uur. Prijs: 15 euro (incl. koffie, gebak, recepten) Meer info? Dienst duurzaamheid, hanne.mengels@zutendaal.be

Do 20/11

Infosessie: weet wat je eet (zie p. 10) Zaal Avdâq van 19.30 tot 21.30 uur. Meer info? Dienst duurzaamheid, hanne.mengels@zutendaal.be

Za 22/11

Zo 23/11

Wandeling in Overrepen (ca. 8 km) Vertrek Vijverplein om 13 uur. Meer info? VWB Zutendaal, marc_vandijck@telenet.be

Dhydrations Jungle edition KSA fuif - special deco – food – cocktailbar - happy hour (21.30 -22.30 uur) Music by SJOERDINIO, AltCtrl, LENNERT WOLFS, Rookie Shoes JH De Kaller Zutendaal van 21 tot 3 uur. Prijs: € 6 - € 4 voorverkoop Meer info? KSA de Heikleuters, www.dhydrations.be

Vr 28/11

Met de hobbyclub naar Marcienne Met modeshow. Koffie en taart inbegrepen. Reserveren en betalen bij Tonny Bijnens. Vertrek Vijverplein om 14 uur. Prijs: € 5,5. Meer info? Hobbyclub, 089 71 61 07

Za 29/11 & zo 30/11

Vr 21/11, za 22/11, zo 23/11, vr 28/11, za 29/11 & zo 30/11

Restaurantdagen K. Zutendaal VV Kantine K. Zutendaal VV. Meer info? K. Zutendaal VV, 089 61 37 52, 0476 43 83 76, zutendaalvv@pandora.be, www.zvv.be

Nonkel gaston is dood... en dan is er koffie Toneelvoorstelling van ‘t Bemmelke Cultuurcentrum Zutendaal telkens om 20 uur. Prijs: € 9 - voorverkoop € 8 Meer info? ’t Bemmelke, marcel.penders@pandora.be, 089 61 10 55

Zo 30/11

Pasta-avond De Parel Parochiecentrum om 17 uur. Meer info? oudervereniging De Sleutel, www.deparelzutendaal.be

Pomperikwandeling Vertrek op de parking van het treinstation, Diepenbeek (ter hoogte van reisbureau De Zigeuner) Meer info? Wandelclub ‘t Vossenpad vzw, 089 61 34 54

Za 22/11 en za 29/11

Vr 21/11

Gezellig samenzijn Kelder parochiecentrum om 13.30 uur. Meer info? Vereniging voor alleenstaanden, Lambert Stulens, 0485 45 27 23

Za 22/11

Opendeurdag Oxfam-Wereldwinkel Zutendaal (zie p. 10) Oxfam Wereldwinkel van 10 -12 uur Vrijwilligers van de Wereldwinkel ontvangen iedereen in de voormiddag met open armen en geven graag meer uitleg over de principes van eerlijke handel. Kom proeven van eerlijke hapjes en wijn en snuister tussen de exotische producten voor een origineel eindejaarscadeau! Meer info? Dienst duurzaamheid, hanne.mengels@zutendaal.be

Infrax Bouwteam voor verbouwers Zutendaal (zie p. 9) Technische Dienst, telkens van 9 tot 17 uur. Prijs: € 40 Meer info? Dialoog vzw, www.dialoog.be/ agenda, info@dialoog.be, 016 23 26 49

Zo 23/11 Natuurexploratie: de Mechelse heide Nettersheimplein om 14 uur. Vertrek op het Nettersheimplein om 14 uur. Meer info? Milieuvereniging De Ortolaan, Guido Neven, ghaenraets@gmail.com

in Zutendaal Jouw activiteit in de volgende Oosterzon? Geef je evenement in voor 3 november op www.uitdatabank.be! Zo verschijnt je activiteit niet enkel hier, maar ook op www.uitinvlaanderen.be, tal van andere digitale en gedrukte agenda’s en natuurlijk op www.zutendaal.be. Ook de wekelijks terugkerende activiteiten vind je op onze website. de Oosterzon november 2014

13


Terugblik Plantjesweekend - 19, 20, 21 september 2014

26ste editie scholenveldloop - 28 september 2014

Er werden ruim 500 plantjes verkocht, goed voor een bedrag van 3.296 euro. Bedankt aan alle vrijwilligers en iedereen die meegeholpen heeft aan deze actie.

250 kinderen van de Zutendaalse scholen gaven het beste van zichzelf en werden luid aangemoedigd door de supporters. Alle deelnemers kregen een medaille als beloning voor hun prestatie.

6de editie Sporteldag - 7 oktober 2014

De Sporteldag had ook dit jaar een goede opkomst. Het was een gezellige sportdag waarop ook de nieuwe activiteiten erg in de smaak vielen. Willy Vanroy en dochter Tamara zorgden voor de sfeer en de gezelligheid op het einde van de dag.

Verwendag bib - 11 oktober 2014

Het bibteam zorgde op de jaarlijkse verwendag niet alleen voor een overheerlijk ontbijt maar ook voor de lekkere, verse Te Gek-soep in het kader van de Week van de Geestelijke Gezondheid.

14

de Oosterzon november 2014


Gouden bruiloften

Week van het Bos, wandeling WO1 - 12 oktober 2014

André Indesteege en Gerda Meuwissen (x 26 juni 1964)

Harry Hermans en Maria Herremans (x 1 augustus 1964)

55 wandelaars kregen aan het begin van de wandeling een overlevingspakketje mee met herfstvruchten en een soldatenkoek. Halverwege dronken ze een kop oorlogskoffie. Onderweg en aan het einde lazen Mariet Stulens en Eddy (Mr. Philips) Giraerts teksten op markante plaatsen die gerelateerd waren met feiten uit WO1. Het Onderduikorkest speelde de gepaste melodieën.

René Vandevenne en Elza Lemmens (x 15 september 1964)

Infodag nieuwe inwoners - 19 oktober 2014

Jean Vanalken en Madeleine Triekels (x 3 oktober 1964)

40 nieuwe inwoners trokken doorheen de gemeente om de mooiste plekjes te verkennen. Achteraf werd er gezellig nagekaart. de Oosterzon november 2014

15


Tip

Cultuur

16

de Oosterzon november 2014

10 / 2 1 s o B t an he v k e e W g n i l 10 / 7 1 Wande t h c o t kes Alvermanne 10 / 5 2 n e k k e sterpl i u L e t l i t S van de

Profile for Gemeente Zutendaal

Oosterzon november 2014  

Gemeentelijk infoblad Zutendaal - De Oosterzon editie november 2014

Oosterzon november 2014  

Gemeentelijk infoblad Zutendaal - De Oosterzon editie november 2014

Advertisement